Komputerowe (zintegrowane) wspomaganie zarządzania produkcją i usługami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputerowe (zintegrowane) wspomaganie zarządzania produkcją i usługami. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof."

Transkrypt

1 Komputerowe (zintegrowane) wspomaganie zarządzania produkcją i usługami prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

2 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2

3 Wstęp: zintegrowany proces zarządzania traktuje przedsiębiorstwo jako całość, a nie jako zbiór różnych funkcji i stanowi nowy sposób organizowania jego przyszłości przy użyciu pojęcia systemu oraz społecznych właściwości i relacji; 3

4 Wstęp: transformacja wiązki celów w transparentną i zgodną z celami przedsiębiorstwa strukturę organizacyjną; ustalenie jednoznacznych procedur podejmowania decyzji; określenie skutecznych systemów motywowania; przejrzyste zintegrowane systemy informacyjne (komunikowania się); 4

5 Wstęp: Jakość zarządzania w poszczególnych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa (np. zarządzanie marketingowe, finansami, produkcją, zasobami ludzkimi itd.) jest ostatecznie zdeterminowana przez jakość wzajemnej integracji zarządzania zintegrowanego. 5

6 Perspektywy integracji a skomputeryzowane systemy informatyczne Perspektywa biznesowa menedżera użytkownika kierownika administratora programisty Cele, strategia, struktura, procesy Działania operacyjne, np. faktury, raporty Ustawienia systemowe: np. uprawnienia Administracja systemu: optymalizacja Zmiany w oprogramowaniu: interfejsy Perspektywa informatyczna 6

7 Integracja systemów zarządzania /przyklady/ 7

8 Przykłady systemów zarzadzania: jakością PN-EN ISO 9001:2009 oparty na: kliencie, przywództwie, zaangażowaniu, podejściu systemowym i procesowym, doskonaleniu, faktach, współpracy; środowiskiem PN-EN ISO 14001: 2005; BiH PRACY PN N 18001:

9 2. System informacyjny a informatyczny? 9

10 System informacyjny a informatyczny? System informacyjny (SI) Wielopoziomowa struktura, która pozwala użytkownikowi danego systemu na transformowanie określonych informacji wejścia na pożądane informacje wyjścia za pomocą odpowiednich procedur i modelu. Jakość systemu informacyjnego decyduje o jakości procesu zarządzania. 10

11 System informacyjny Elementy systemu informacyjnego (SI) SI = {P, I, T, O, M,R} P zbiór podmiotów, które są użytkownikami systemu I zbiór informacji o sferze realnej czyli o jej stanie i zachodzących w niej zmianach a więc tzw. zasoby informacyjne T zbiór narzędzi technicznych stosowanych w procesie pobierania, przesyłania, przetwarzania, przechowywania i wydawania informacji O zbiór rozwiązań systemowych stosowanych w danej organizacji, a więc stosowana formuła zarządzania (podsystem zarządzania) M zbiór metainformacji, czyli opis systemu informacyjnego i jego zasobów informacyjnych R relacje między poszczególnymi zbiorami 11

12 SYSTEM INFORMACYJNY Wymagania: Dostępność Aktualność Rzetelność Kompletność Porównywalność Niezawodność Przetwarzalność Elastyczność Wydajność Ekonomiczność Czas reakcji systemu Szczegółowość Stabilność systemu Priorytetowość Poufność Bezpieczeństwo Łatwość użytkowania 12

13 System informacyjny a informatyczny? System informatyczny: wyodrębniona część systemu informacyjnego, która jest z punktu widzenia przyjętych celów skomputeryzowana. 13

14 System informatyczny zarządzania to: ta część systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, w którym niektóre funkcje zarządzania realizowane są za pomocą komputera. 14

15 Struktura systemu informatycznego: komputery stacjonarne; komputery i urządzenia mobilne; serwery; urządzenia peryferyjne (drukarki, skanery itd.); aktywne i pasywne urządzenia sieciowe okablowanie, komunikacja bezprzewodowa; 15

16 bazy danych; cd. Struktura systemu informatycznego: aplikacje internetowe i intranetowe; administratorzy systemów informatycznych; użytkownicy systemów informatycznych; obszary organizacyjne przedsiębiorstwa objęte wspomaganiem TI; procesy informacyjne i decyzyjne wspierane przy użyciu TI; raporty i analizy generowane przez TI. 16

17 cd. Struktura systemu informatycznego: łącza telekomunikacyjne; system archiwizacji danych; zasilacze awaryjne; oprogramowanie operacyjne i narzędziowe do stacji roboczych i serwerów; oprogramowanie antywirusowe; programy aplikacje biurowe, inżynierskie i związane z zarządzaniem. 17

18 Informatyka gospodarcza: Nauka zajmująca się projektowaniem i realizacją skomputeryzowanych systemów informatycznych zarządzania. 18

19 3. Zintegrowane Systemy Informatyczne (ZSI) 19

20 Zintegrowane Systemy Informatyczne (ZSI) (Integrated Management Systems - IMS) Najbardziej zaawansowane pod względem merytorycznym i technologicznym systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem o dowolnej wielkości. 20

21 Zintegrowane Systemy Informatyczne ZSI Zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwa to modułowo zorganizowany zintegrowany system informatyczny (ZSI), obsługujący wszystkie sfery jego działalności, począwszy: od marketingu i planowania oraz zaopatrzenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji i jej sterowanie, dystrybucję, sprzedaż, gospodarkę remontową, aż do prac finansowo księgowych i gospodarki zasobami ludzkimi. 21

22 Zintegrowane Systemy Informatyczne ZSI Zintegrowany system zarządzania to taki system informatyczny, który umożliwia całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Polega to głównie na: połączeniu w jednym systemie narzędzi do zarządzania wszystkimi działami przedsiębiorstwa: od działu finansowo - księgowego, poprzez dział gospodarki magazynowej i transportu, do działu produkcji. 22

23 Zintegrowane Systemy Informatyczne ZSI Cel zastosowań: weryfikacja tradycyjnego sposobu zarządzania w oderwanych obszarach funkcjonalnych przedsiębiorstwa; budowanie efektywnego Zintegrowanego Systemu Zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o platformę informatyczną; poszukiwanie synergii organizacyjnej, czyli 2+2=5 23

24 Przykłady integracji funkcjonalnej 24

25 Zintegrowane Systemy Informatyczne ZSI SD FI MM CO PP QM R/3 Klient / Serwer AM PS PM WF HR IS 25

26 Zadanie dla studenta: Proszę nazwać po angielsku modułu systemy R/3 SAP. 26

27 Zintegrowane Systemy Informatyczne ZSI Harmonogramowanie prod. Wydajność urządzeń Generator raportów Koszty Monitorow. urządzeń Harmonogramowanie Konsolidacja koncernu Ewidencja produkcji Ewidencja produkcji Profilaktyka Środki trwałe Zamówienia klientów CRP-planow. zdolności prod Kwalifikacje Zlecenia robocze Księga należności Fakturowanie MPR-planow. potrzeb mater. Interfejs syst. płac Wyposażenie Księga zobowiązań Zakupy Zlecenie produkcyjne Zarządzanie czasem Zakupy Księga główna Magazyn Plan główny Raportowanie czasu pracy Magazyn Konfiguracja projektu Reguły księgowe Reguły księgowe Reguły księgowe Reguły księgowe Reguły księgowe Konfiguracja produktu Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja Dokumentacja IFS Finanse IFS Dystrybucja IFS Produkcja IFS zarządza- -nie zasobami IFS Remonty IFS Projektowanie platforma: IFS FOUNDATION 27

28 4. Narzędzia zarządzania danymi, informacjami, wiedzą w systemach zarzadzania 28

29 Istotny rodzaj wiedzy dla menedżera: wiedza o klientach (97%); wiedza o najlepszych rozwiązaniach i skutecznych procesach (87%); wiedza o kompetencjach i zdolnościach własnej firmy (86%). 29

30 Najczęściej wykorzystywane narzędzia - pozyskiwanie: intranet 47%; hurtownia danych 33%; narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji 33%; oprogramowanie ułatwiające pracę w grupach 33%. 30

31 cd. najczęściej wykorzystywane narzędzia - pozyskiwanie: wyszukiwania informacji w oparciu o: proces indeksacji (indeks umożliwiający poznanie struktury dokumentu i jego lokalizacje), lub proces oparty na algorytmie po uprzednim zadaniu pytania /najnowsze systemy łączą te dwa sposoby dzięki kompresji plików/ 31

32 cd. najczęściej wykorzystywane narzędzia- pozyskiwanie: wyszukiwarki stosujemy w różnorodnych środowiskach i do różnych celów; technologia agentowa programy komputerowe, podobne do szperaczy, które identyfikują określony materiał pod względem treści, struktury i właściwości (filtrowanie poczty elektronicznej, obsługa transakcji, analiza tekstu, zarządzanie wiadomościami z serwisów informacyjnych); 32

33 cd. najczęściej wykorzystywane narzędzia - pozyskiwanie: technologia personalizacji (wykorzystuje technologie agentową) zaspokojenie 100% potrzeb użytkownika (przedsiębiorstwa wykorzystują by zdobyć wiedze o kliencie np. przez tzw. ciasteczka czyli krecika małego pliku umieszczanego w komputerze użytkownika); 33

34 cd. najczęściej wykorzystywane narzędzia - pozyskiwanie: OLAP (Online Analytical Processing) wielowymiarowe przetwarzanie danych np. przedsiębiorstwa istotnych dla użytkownika; eksploracja w bazach danych generowanie wiedzy ze zbioru ustrukturalizowanych danych (dostarczanie gotowych rozwiązań z takich obszarów jak dystrybucja, wykrywanie oszustw, kontrola produkcji); 34

35 cd. najczęściej wykorzystywane narzędzia - upowszechnianie: Internet; intranet; ekstranet zamknięta sieć przeznaczona do wymiany informacji z partnerami biznesowymi; konferencje w trybie tekstowym; 35

36 cd. najczęściej wykorzystywane narzędzia - upowszechnianie: Platforma Web 2.0: portale społecznościowe: MySpace, Facebook, Linkedlin; blogi - dzienniki internetowe (Tekst, Podcast, Fotoblog, Mikroblig Teitter), świat wirtualny (Second Life) - trójwymiarowy świat wirtualny, Witryny typy wiki; 36

37 cd. najczęściej wykorzystywane narzędzia - upowszechnianie: wideokonferencje; książki telefoniczne ekspertów katalogi umiejętności; E-lerning; hurtowne danych (orientacja tematyczna, jednorodność, zmienność w czasie, stabilność). 37

38 5. Ewolucja systemów informatycznych zarządzania (SIZ) 38

39 Ewolucja SIZ systemy ewidencyjno transakcyjne SET; systemy informacyjno decyzyjne SID; Systemy wspomagania decyzji SWD. Systemy eksperckie SE;

40 cd. Ewolucja SIZ II wariant systemy informowania kierownictwa SIK, utożsamiane z systemami wspomagania kierownictwa SWK. systemy sztucznej inteligencji SSI, utożsamiane z systemami sieci neuronowych SSN. zintegrowane systemy informatyczne ZSI.

41 Systemy informatyczne wspomagające zarządzenie III wariant Ekspercki system wspomagania decyzji System wspomagania decyzji System informowania kierownictwa Systemy transakcyjne

42 Systemy transakcyjne Wejście System komputerowy Wyjście Baza danych

43 Systemy wyszukiwania informacji Dostarczanie odpowiedzi użytkownikowi Użytkownik pytanie? Analiza i wyszukiwanie informacji Odpowiedzi na zadane pytania Baza danych

44

45 Przykłady raportów okresowych: należności i zobowiązania; przychód na pracownika; liczba i wartość zamówień; prognoza sprzedaży; wartość zapasów w magazynie; koszty transportu i magazynowania; wydajność i obciążenie zasobów produkcyjnych. 45

46 System zarządzania bazą danych System zarządzania bazą modeli Baza danych (hurtownia) Finanse Marketing Zaopatrzenie Produkcja Kadry Baza zewnętrzna Baza modeli Model symulacyjny Model optymalizujący Model heurystyczny Interfejs Decydent

47 SYSTEM EKSPERCKI BAZA WIEDZY Baza Faktów Baza Reguł Moduł pozyskiwania wiedzy INŻYNIERIA WIEDZY EKSPERT-CZŁOWIEK INTERFEJS UŻYTKOWNIKA UŻYTKOWNIK PROBLEMY I BADANE OBIEKTY

48 Obecne, popularne systemy zarzadzania: zarządzania dokumentami; wspomagania procesów decyzyjnych; systemy wspomagające pracę zespołową (wzajemna komunikacja, wymiana wiedzy, koordynacja); system informacji menedżerskiej zapewnienie kierownictwu wyższego szczebla danych, informacji i wiedzy; 48

49 cd. obecne, popularne systemy zarzadzania: zarządzania obiegiem pracy połączenie zasobów z realizowanymi procesami w czasie i przestrzeni; systemy zarządzania relacjami z klientami poszerzają wiedze o wymaganiach klienta/ów w oparciu o hurtownie danych. 49

50 6. Klasy Systemów MRP 50

51 Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach MRP - Planowanie Potrzeb Materiałowych(Material Requirements Planning) ; MRP II (MRP + MPS Master Production Scheduling) Planowanie Zasobów Produkcyjnych (Manufacturing Resource Planning); ERP/MRP III Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning); DEM - Dynamiczne Modelowanie Przedsiębiorstwa (Dynamic Enterprise Management). metod MRP i DRP;

52 cd. Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach JiT technika dostaw dokładnie na czas ; DRP planowanie zasobów dystrybucji; LRP połącznie metod MRP i DRP; CRM komputerowe wspomaganie zarządzania z klientami;

53 cd. Systemy informacyjne w przedsiębiorstwach: SCM zarządzanie łańcuchem dostaw; QR szybka reakcja; CIM system zintegrowanego i komputerowo wspomaganego wytwarzania. Jako składowe przyjmuje się CAD, CAE, CAM i CAP.

54 Ewolucja rozwiązań Zintegrowanych Systemów Informatycznych klasy MRP IC (Inventory Control) - systemy zarządzania gospodarką magazynową, opracowane na początku lat sześćdziesiątych były pierwszymi systemami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem 54

55 MRP Material Requirements Planning 55

56 MRP I Służy racjonalizacji planowania, poprzez wydawanie zleceń zakupu i produkcji dokładnie w takim momencie, aby żądany produkt pojawił się w potrzebnej chwili i wymaganej ilości. 56

57 Cele MRP I: redukcja zapasów materiałowych; dokładne określenie czasu dostaw; dokładne wyznaczenie kosztów produkcji; lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury; szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu; kontrola poszczególnych etapów produkcji. 57

58 Zasada działania systemu MRP ZLECENIE Harmonogram produkcji BOM MRP Stan magazynu BOM - zestawienie materiałowe dla wykonania określonego wyrobu Harmonogram Zapotrzebowania materiałowego 58

59 MRP II 59

60 MRP II MRP II (Manufacturing Resource Planning) - metoda planowania zasobów produkcyjnych jest rozwinięciem MRP I, poszerzona o bilansowanie zasobów produkcyjnych i dystrybucję. 60

61 MRP II obejmuje: planowanie przedsięwzięć; planowanie i kontrolę produkcji (sterowanie); planowanie potrzeb materiałowych (MRP I); planowanie zdolności produkcyjnych. 61

62 MRP II Standard System Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowanie Produkcją i Zapasami APICS (American Production and Inventory Control Society) opracowało tzw. Standard MRP II 62

63 MRP II Standard System - funkcje: SOP - (Sales and Operation Planning) - Planowanie sprzedaży i produkcji; DEM - (Demanand Managment) - Zarządzanie popytem; MSP - (Master Production Scheduling ) - Główne harmonogramowanie produkcji ; MRP - (Material Requirement Planning ) - Planowanie potrzeb materiałowych; BOM - (Bill of Material Subsystem ) - Zestawienia materiałowe; INV (Inventory Transcation System) - Transakcje 63 magazynowe;

64 MRP II Standard System - funkcje: SRS - (Scheduled Receipts Subsystem) - Sterowanie zleceniami; SFC - (Shop Floor Control) - Monitoring i sterowanie produkcją; CRP - ( Capacity Requirement Planning ) - Planowanie zdolności produkcyjnych; I/OC - (Input/Output Control ) - Sterowanie stanowiskiem roboczym; PUR - (Purchasing) - Zakupy materiałowe i kooperacja biura; 64

65 MRP II Standard System - funkcje: DRP - (Distributed Resource Planning) - Zarządzanie zasobami rozproszonymi; TPC - (Tooling Planning and Control) - Narzędzia i pomoce warsztatowe; FPI - ( Finnancial Planning Interface) - Interfejs modułu finansowego; S - (Simulations) Symulacje; PM - (Performance Measurement) - Pomiar wyników. 65

66 SOP -- Planowanie sprzedaży i produkcji i MSP - Główne harmonogramowanie produkcji: planowanie realizacji zleceń produkcyjnych; tworzenie głównego harmonogramu produkcji i długookresowego planu dostaw koordynację harmonogramu produkcji przedsiębiorstw wielozakładowych; 66

67 cd. SOP -- Planowanie sprzedaży i produkcji i MSP - Główne harmonogramowanie produkcji: możliwość symulacji wielu scenariuszy na podstawie głównego harmonogramu produkcji; wykorzystanie prognozy zbytu w generowaniu długookresowego planu produkcji; tworzenie harmonogramów wielowariantowych (dla alternatywnych technologii; 67

68 cd. SOP -- Planowanie sprzedaży i produkcji i MSP - Główne harmonogramowanie produkcji: wytwarzania) z możliwością oceny kosztów i ceny realizacji zleceń; automatyczne generowanie zleceń uzupełniających stany magazynów wyrobów gotowych; harmonogramowanie zleceń w przód i w tył ; nadawanie priorytetów zleceniom produkcyjnym; 68

69 cd. SOP -- Planowanie sprzedaży i produkcji i MSP - Główne harmonogramowanie produkcji: planowanie produkcji metodą regeneratywną (wygenerowanie od nowa głównego harmonogramu produkcji); generowanie zleceń produkcyjnych na podzespoły magazynowe i części zamienne; 69

70 cd. SOP -- Planowanie sprzedaży i produkcji i MSP - Główne harmonogramowanie produkcji: możliwość dogenerowania przewodników do otwartych zleceń produkcyjnych; możliwość manualnej modyfikacji zleceń produkcyjnych w czasie ich realizacji (np. zmiana technologii lub materiałów); 70

71 cd. SOP -- Planowanie sprzedaży i produkcji i MSP - Główne harmonogramowanie produkcji: agregacja lub rozdział zleceń produkcyjnych podczas planowania produkcji; automatyczne bilansowanie zdolności produkcyjnych; 71

72 cd. SOP -- Planowanie sprzedaży i produkcji i MSP - Główne harmonogramowanie produkcji: sterowanie produkcją Just in Time lub Kanban; archiwizacja zleceń produkcyjnych. 72

73 SFC - (Shop Floor Control) - Monitoring i sterowanie produkcją: automatyczna akwizycja (zbieranie i obróbka) danych o przebiegi procesów produkcyjnych; analiza i identyfikacja zakłóceń, kolizji i awarii zasobów produkcyjnych; automatyczne powiadamianie o zakłóceniach, kolizjach, awariach zasobów produkcyjnych; 73

74 cd. SFC - (Shop Floor Control) - Monitoring i sterowanie produkcją: raportowanie pracy zasobów produkcyjnych przedsiębiorstwa; monitorowanie przebiegu procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym; wymiana danych między modułami; wymiana danych ze sterownikami i z systemem wizualizacji; analiza wydajności systemu produkcyjnego; 74

75 cd. SFC - (Shop Floor Control) - Monitoring i sterowanie produkcją: zarządzanie obiegiem dokumentacji produkcyjnej; zarządzanie alokacją zasobów produkcyjnych; harmonogramowanie produkcji, przydział zleceń i śledzenie produkcji w toku; zarządzanie procesami utrzymania ruchu. 75

76 INV Transakcje magazynowe: rejestracja przychodów i rozchodów; rezerwacja materiałów na zlecenie; ewidencja stanów magazynowych; określenie lokalizacji materiałów; inwentaryzacja; analiza ABC i XYZ; wyznaczenie minimalnego stanu zapasów; 76

77 cd. INV Transakcje magazynowe: wartościowanie zapasów według FIFO, LIFO; ewidencja obrotu opakowaniami; ewidencja obrotu odpadów i złomu; definiowanie i zarządzanie dokumentami obrotu materiałowego; 77

78 cd. INV Transakcje magazynowe: Generowanie raportów: obroty materiałowe według rodzajów materiałów; obroty materiałów według branżystów; ABC i XYZ; wskaźnik rotacji materiałów; wykorzystanie powierzchni magazynowych; koszty utrzymania magazynów. 78

79 TPC - (Tooling Planning and Control) - Narzędzia i pomoce warsztatowe: katalogowanie narzędzi i ich klasyfikacja; ewidencjonowanie stopnia zużycia narzędzi; ewidencjonowanie obrotu narzędziami; ewidencja wartościowo ilościowa; ewidencja wypożyczeń i zwrotów; bilansowanie potrzeb; generowanie zapotrzebowań i zamówień na narzędzia; ewidencja kosztów zużycia narzędzi. 79

80 Zasada działania systemu ZLECENIE MRP II Zapotrzebowanie brutto na wyrób gotowy BOM Zapotrzebowanie materiałowe MPS Harmonogramowanie produkcji Główny harmonogram produkcji Stany magazynowe Zarządzanie magazynami CRP Planowanie zdolności produkcyjnych Plan wykorzystania zdolności produkcyjnych Marszruty produkcyjne MRP II Zlecenie produkcyjne SFC Kontrola produkcji Polecenie zaopatrzenia Kontrola zakupów 80

81 Zadanie dla studenta: Z jakich modułów powinien być zbudowany system informatyczny klasy MRP II w hurtowni kosmetyków? 81

82 ERP Enterprise Resource Plannig 82

83 ERP (Enterprise Resource Plannig) planowanie zasobów przedsiębiorstwa: cel - integrowanie w możliwie najszerszym zakresie (wewnętrznie i zewnętrznie) wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem (korporacją); ERP jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji; W ramach ERP informacje są uaktualniane w czasie rzeczywistym i dostępne w momencie podejmowania decyzji. 83

84 ERP poza wszystkimi funkcjami MRP II obejmuje: CRM - obsługa klientów - baza danych o klientach; SCM zarządzanie łańcuchem dostaw; EDI - elektroniczny transfer dokumentów; finanse - prowadzenie księgowości, kontrola przepływu dokumentów księgowych, raporty finansowe. 84

85 ERP podsumowanie: integracja procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji (SCM/CRM) integracja funkcjonalna przedsiębiorstwa wewnętrzna i zewnętrzna; przepływ informacji (EDI); E-commerce; 85

86 DEM (Dynamic Enterprise Modeler) dynamiczne modelowanie 86

87 DEM : dynamiczne modelowanie - nowatorskie rozwiązanie wprowadzone na rynek przez firmę Baan w 1996 r; zestaw zintegrowanych narzędzi do dynamicznego modelowania struktury przedsiębiorstwa umożliwiających bezpośrednie przejście od modelu firmy do gotowej konfiguracji aplikacji i menu dla poszczególnych użytkowników. 87

88 DEM (Dynamic Enterprise Modeler) 88

89 Platformy informatyczne przyszłości (wizja SAP) 89

90 Tendencje na rynku rozwiązań MRP/ERP: elastyczność zdolność zmiany konfiguracji systemu bez przerywania procesu wytwórczego; branżowe rozwiązania: funkcje, wiedza i struktury systemowe pozwalające rozwiązywać problemy danej branży; internacjonalizacja możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w skali międzynarodowej; silna integracja i luźna architektura zapewnienie spójności danych przy możliwości modyfikowania procesów biznesowych. 90

91 7. MRPII / ERP przeznaczenie i korzyści 91

92 Przeznaczenie: dla przedsiębiorstw różnej wielkości oraz różnej branży; dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa można znaleźć odpowiedni system informatyczny; każdy obszar funkcjonalny przedsiębiorstwa może być zintegrowany informatycznie. 92

93 Korzyści: centralna baza danych wspólna dla wszystkich podsystemów; brak konieczności ponownego wprowadzania danych; dostępność danych między modułami; automatyczne przekazywanie informacji i dokumentów między modułami; 93

94 cd. Korzyści: możliwość planowania finansowego we wszystkich możliwych przekrojach i analiza konsekwencji dla wszystkich aspektów działania przedsiębiorstwa; wszystkie dane o działalności przedsiębiorstwa są dostępne dla menedżerów w czasie rzeczywistym; wspomaganie podejmowania decyzji dla kierowników wszystkich szczebli; 94

95 cd. Korzyści: 7-19% - poprawa wydajności pracy; do 95% - terminowość dostaw; 30-40% - skrócenie czasu powstawania wyrobu; poprawa funkcjonowania magazynów materiałów i produktów; zmniejszenie zapasów; 95

96 cd. Korzyści: do 50% - zwiększenie zysku; lepsze wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych; równomierna podaż wyrobów finalnych; zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. 96

97 Zadanie dla studenta: Narysuj diagram przyczynowo skutkowy złego funkcjonowania systemu informatycznego w dolnej części ŁD. 97

98 8. Gromadzenie danych i ich elektroniczna wymiana dla potrzeb łańcucha dostaw 98

99 Standardy

100 Standardy dotyczą: wyrobów; podmiotów gospodarczych; jednostek logistycznych; etykiet logistycznych; automatycznego zbierania danych; identyfikacji lokalizacji; elektronicznej wymiany danych /EDI /; podpisu elektronicznego.

101 Globalna organizacja GS1 Całość standardów nosi nazwę "System GS1". W skład tego systemu wchodzi: GS1 BarCodes - kody kreskowe; GS1 ecom - elektroniczna wymiana danych; GS1 GDSN - synchronizacja danych; GS1 EPCglobal - technologia RFID.

102 Dziedziny stosowania standardów: 1. Jednostka handlowa - to dowolna jednostka (produkt lub usługa), która może być wyceniana, zamawiana, fakturowana w dowolnym punkcie łańcucha dostaw; 2. Jednostka logistyczna, zwana też transportową, to jednostka dowolnym składzie, utworzona dla potrzeb transportu i składowania, która musi być identyfikowana, śledzona, zarządzana w całym łańcuchu dostaw.

103 cd. Dziedziny stosowania standardów: 3. Identyfikowanie wszelkich trwałych zasobów w danej firmie czy instytucji (stosujemy -Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych GRAI oraz Globalny Indywidualny Identyfikator Zasobów GIAI);

104 cd. Dziedziny stosowania standardów: 4. Identyfikacja lokalizacji: dotyczy jednostek fizycznych, funkcjonalnych lub prawnych lokalizacji; służy do podawania informacji o transporcie jednostek logistycznych.

105 cd. Dziedziny stosowania standardów: 5. Identyfikacja relacji usługowych - między usługodawcą a usługobiorcą. Nie identyfikuje on osób ani jednostek prawnych jako takich, ale relacje lub działania, w odniesieniu do których wymagane jest gromadzenie danych dotyczących transakcji.

106 Przemieszczanie wyrobów i usług wymaga: dokładnego opisu parametry, skład, termin przydatności itp.; oznakowania wyrobów za pomocą kodów kreskowych lub elektronicznie ; śledzenia wyrobu w czasie rzeczywistym. 106

107 Cel opisywania i śledzenia Informacje mają być: poprawne i użyteczne; wiarygodne i selektywne; kompletne i terminowe; komunikatywne i dostępne. 107

108 def. ADC: ADC (wcześniejsze określenia: AI, Auto ID, AIDS) to automatyczne, bezpośrednie wprowadzanie danych do komputerowych systemów informatycznych lub innego sprzętu sterowanego mikroprocesorem za pomocą specjalnych urządzeń (bez użycia klawiatury). 108

109 ADC usprawnia: przyjmowania i wydawania materiałów oraz towarów z automatyczną kontrolą dostaw; ewidencjonowania obrotów z automatyczną aktualizacją stanów magazynowych; składowania i przemieszczania materiałów i towarów z automatyczną rejestracją ich lokalizacji (skąd, dokąd i gdzie); 109

110 cd. ADC usprawnia: pobierania i kompletacji dostaw do produkcji lub zużycia oraz towarów na zewnątrz przedsiębiorstw czy instytucji z automatyczną kontrolą wydań; przeprowadzania inwentaryzacji itp. 110

111 ADC - techniki: optyczne, w tym kody kreskowe; magnetyczne; elektromagnetyczne, w tym elektroniczne metki odczytywane drogą radiową RFID; biometryczne; dotykowe; kart inteligentnych. 111

112 Def. Kody kreskowe: określona kombinacja liniowo ułożonych jasnych ciemnych kresek, o zróżnicowanych szerokościach, odzwierciedlająca w usystematyzowany sposób ciąg ściśle określonych znaków, w celu ich maszynowego odczytu.

113 cd. Kody kreskowe: Wykorzystywany jest do: znakowania i identyfikacji wyrobów; automatycznego odczytu danych z rachunków, faktur, zapotrzebowań itp.; gospodarki magazynowej; śledzenia przesyłek ; inwentaryzacji środków trwałych.

114 Elektroniczny kodu produktu: Chip umocowany na opakowaniu, wykorzystujący 96-bitowy ciąg znaków. UPC pozwalał zidentyfikować ok producentów, a EPC rozszerza to do 16 milionów producentów i ponad 18 trylionów produktów.

115 Podział EPC

116 Katalog elektroniczny: to katalog produktów lub usług oferowanych przez dostawcę przygotowany w formie elektronicznej, udostępniany kupującym w ramach e-handlu.

117 Katalogi elektroniczne obejmują pliki: katalogowe zawierające ofertę wyrobów; cenowe; dołączone - zawierające zdjęcia i rysunki, certyfikaty bezpieczeństwa, pliki audio itp.

118 Podpis elektroniczny "- dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis elektroniczny" (Art. 3 ust. 1),

119 Bezpieczny podpis elektroniczny: jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis, jest powiązany z danymi, do których został dołączony, w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana tych danych jest rozpoznawalna"

120 cd. Bezpieczny podpis elektroniczny jest sporządzany za pomocą podlegających wyłącznej kontroli osoby składającej podpis elektroniczny bezpiecznych urządzeń służących do składania podpisu elektronicznego i danych służących do składania podpisu elektronicznego.

121 Podpis elektroniczny zadania: potwierdzenie, że uczestnicy transakcji są rzeczywiście osobami, za które się podają; uzyskanie pewności, że przekaz nie został w żaden sposób zmodyfikowany trakcie transakcji, certyfikacja będąca uwierzytelnieniem oświadczeń składanych drogą cyfrową.

122 Zadanie dla studenta: Jeśli będziesz prowadził biznes globalny np. w branży., to jakie obszary Twojej firmy powinny być zinformatyzowane w skali międzynarodowej?

123

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie komputerowe zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Wspomaganie komputerowe zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Wspomaganie komputerowe zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2017/2018 1 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2 Wstęp: zintegrowany proces zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie komputerowe zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Wspomaganie komputerowe zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Wspomaganie komputerowe zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2 Wstęp: zintegrowany proces zarządzania

Bardziej szczegółowo

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw

Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji w łańcuchu dostaw prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2017/2018 1 1. Idea zarządzania zintegrowanego 2 Wstęp:

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Typy systemów informacyjnych

Typy systemów informacyjnych Typy systemów informacyjnych Information Systems Systemy Informacyjne Operations Support Systems Systemy Wsparcia Operacyjnego Management Support Systems Systemy Wspomagania Zarzadzania Transaction Processing

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Zintegrowane systemy w logistyce. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Zintegrowane systemy w logistyce prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Wstęp 2. System informacyjny a informatyczny 3. Zintegrowane systemy - przykład 4. Istota

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Łódź 2016/2017

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  Łódź 2016/2017 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Informatyka w Zarządzaniu

Informatyka w Zarządzaniu Informatyka w Zarządzaniu W Y K Ł AD I Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu MAIL: WWW: KONSULTACJE: andrzej.dudek@ae.jgora.pl http://wgrit.ae.jgora.pl/ad pt 9.00-11.00 sala 80 budynek A Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwem Jarosław Durak ZIP 2005 Wprowadzenie Rozwój systemów informatycznych zarządzania przedsiębiorstwem 1957 American Production & Inventory Control Society

Bardziej szczegółowo

podproduktów i materiałów potrzebnych do

podproduktów i materiałów potrzebnych do Program zajęć Komputerowe wspomaganie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem informatycznym Bazy danych / hurtownie danych UML i modelowanie systemów Technologie internetowe - e-business Symulacje komputerowe

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015

Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 Logistyczny system informacyjny przedsiębiorstwa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015 1 Zagadnienia: 1. Istota logistycznego systemu informacyjnego; 2. Charakterystyka logistycznego

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015

Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Systemy informatyczne dla potrzeb logistyki prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 1 Zagadnienia: 1. Technologie informatyczne wspierające i integrujące przepływ informacji 2. Instrumenty

Bardziej szczegółowo

Treść wykładu. Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne. Systemy informatyczne.

Treść wykładu. Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne. Systemy informatyczne. Treść wykładu Systemy informatyczne SI wprowadzenie Klasyfikacja systemów Zintegrowane systemy informatyczne 1 Systemy informatyczne - wyzwania Zaprojektować konkurencyjny i efektywny system. Stworzyć

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP

IFS Applications. Obiekty i komponenty. Architektura. Korzenie IFS Applications. IFS Applications system klasy ERP Korzenie Applications Applications Zintegrowane środowisko do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem IC (ang. Inventory Control) Kontrola Zapasów Magazynowych, MRP (ang. Material Requirements Planning)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją VI

Zarządzanie Produkcją VI Zarządzanie Produkcją VI Dr Janusz Sasak Jakość Ogół cech i właściwości wyrobu lub usługi decydujących o zdolności wyrobu lub usługi do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb Norma PN/EN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA

PROGRAM STUDIÓW ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA PROGRAM STUDIÓW ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA SAP ERP PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA Zarządzanie zintegrowane Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP Zintegrowany system zarządzania wprowadzenia System,

Bardziej szczegółowo

Planowanie potrzeb materiałowych. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

Planowanie potrzeb materiałowych. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Planowanie potrzeb materiałowych prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2017/2018 Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP): zbiór technik, które pomagają w zarządzaniu procesem produkcji

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl

dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Systemy klasy ERP wykłady: 16 godz. laboratorium: 16 godz. dr inż. Marek Mika ON PAN ul. Wieniawskiego 17/19 tel. 8528-503 wew. 262 e-mail: Marek.Mika@cs.put.poznan.pl Co to jest ERP? ERP = Enterprise

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w organizacjach

Systemy informatyczne w organizacjach Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Systemy informatyczne Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Treść wykładu Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2

Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 Informatyka w logistyce przedsiębiorstw wykład 2 1. Pojęcie zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI) 2. System klasy ERP 2.1. Podstawy ERP czyli od MRP do MRP II+ 2.2. Charakterystyka systemu ERP 3.

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Informatyka w zarządzaniu produkcją

Informatyka w zarządzaniu produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja technologii odlewniczych Projektowanie informatycznych systemów zarządzania Proces zarządzania Ciąg następujących po sobie, a często współbieŝnych, działań mających na

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych

czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych Inżynier Procesu Zarobki: min. 3500 zł brutto (do negocjacji) czynny udział w projektowaniu i implementacji procesów produkcyjnych określenie cyklu produkcyjnego opis działań produkcyjnych dla nowych projektów,

Bardziej szczegółowo

MRP o zamkniętej pętli

MRP o zamkniętej pętli MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI MRP o zamkniętej pętli CLOSED-LOOP MRP To rozszerzenie modelu MRP o funkcje... i kontroli w sferze... oraz... MRP O ZAMKNIĘTEJ PĘTLI uwzględnia: ograniczenia związane ze... produkcyjną

Bardziej szczegółowo

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul)

CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację. CM (Computer Modul) Formy produkcji ze względu na komputeryzację... (Computer Modul)... (Flexible Manufacturing Systems)... (Computer Aid Manufacturing)... (Computer Integrated Manufacturing) CM (Computer Modul) Elastyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017)

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017) Oferta tematyczna seminariów inżynierskich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego II roku studiów I stopnia inżynierskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania

Wstęp... 9. Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania Wstęp... 9 Część I. Podstawy teoretyczne zintegrowanych systemów zarządzania 1. Systemy informatyczne zarządzania... 13 1.1. System informacyjny, system informatyczny, system informatyczny zarządzania...

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze

Zintegrowane Systemy Informatyczne. Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Zintegrowane Systemy Informatyczne Sprawy pozostawione same sobie, zmieniają się ze złych na jeszcze gorsze Rozwór ZSI Formułowanie i wdrażanie strategii działania przedsiębiorstwa łącznie ze strategią

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa

Spis treści. Przedmowa Spis treści Przedmowa 1.1. Magazyn i magazynowanie 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości 1.1.2. Funkcje i zadania magazynów 1.1.3. Rodzaje magazynów 1.1.4. Rodzaje zapasów 1.1.5. Warunki

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP

SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP SYSTEMY INFORMACYJNE W MSP Wybrane zagadnienia teoretyczne dr Bogdan Swoboda SYSTEMY ERP - WPROWADZENIE 1 SYSTEM INFORMACYJNY A SYSTEM INFORMATYCZNY System informacyjny system umożliwiający przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie zamówień

Opracowywanie zamówień Podsystemy logistyki - podział funkcjonalny Opracowywanie zamówień Zarządzanie zapasami (gospodarka magazynowa) Magazyn Opakowanie Transport Opracowywanie zamówień 1 Zamówienie Zamówienie jest podstawą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2017

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2017 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2017 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań informatycznych

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.)

Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie. Autor: Elżbieta Hałas (red.) Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie Autor: Elżbieta Hałas (red.) Wszystko zaczęło się ponoć ponad 60 lat temu, pewnego słonecznego popołudnia na plaży w Miami. Wtedy to Joe Woodland wpadł

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja i systemy jakości

Dokumentacja i systemy jakości Po co standardy w automatyce przemysłowej? Iwona Kochańska 2015-01-16 1 Automatyka przemysłowa Automatyka przemysłowa zajmuje się automatyzacją procesów wytwarzania i procesów technologicznych Obecnie

Bardziej szczegółowo

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych / Stanisław KrzyŜaniak [et al.]. Poznań, 2013 Spis treści Przedmowa 11 1.1. Magazyn i magazynowanie 13 1.1.1. Magazyn i magazynowanie - podstawowe wiadomości

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu

Systemy informatyczne w zarządzaniu Systemy informatyczne w zarządzaniu Plan wykładu Co to jest System Informatyczny? Podział SIZ wg. zakresu obsługiwanych funkcji: systemy cząstkowe, proste,, CIM (CAD, CAP, CAM, CAQ). Podział SIZ wg. zakresu

Bardziej szczegółowo

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1

Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Narzędzia usprawniające logistykę w branży kosmetycznej i krajowa baza produktów wg GS1 Kongres Świata Przemysłu Kosmetycznego 13-14 październik 2010 w Warszawie Anna Kosmacz-Chodorowska Narzędzia usprawniające

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych

Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Zastosowanie systemu AssetTrace w automatyzacji procesów magazynowych przy pomocy kodów kreskowych Przemysław Bartoszek www.goldensoft.pl pbartoszek@goldensoft.pl tel. 697-695-662 Cel prezentacji Prezentowane

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś

Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji. Andrzej Kuś Jak oszczędzić pieniądze dzięki optymalizacji produkcji Andrzej Kuś Plan prezentacji Kilka słów o firmie Wspieranie pracy planistów Narzędzia wizualizacji planów Mechanizmy optymalizacji Scenariusze co-jeśli

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP

Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Wsparcie koncepcji Lean Manufacturing w przemyśle przez systemy IT/ERP Konrad Opala 27 kwiecień 2010 Zasady Lean Manufacturing Dokładnie ustalić wartość dla każdego produktu Zidentyfikować strumień wartości

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Systemy IT w e-biznesie

Systemy IT w e-biznesie Systemy IT w e-biznesie Łukasz Tkacz 1 Dr. Zdzisław Pólkowski 1 Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach Spis treści ABSTRACT... 3 1 WPROWADZENIE... 3 2 POLSKI RYNEK SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Wykorzystanie elektronicznej formy dokumentacji wytwarzania wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2017/2018 1 Zalety systemu zarządzania dokumentami: zabezpieczenie przed

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 3 Systemy informatyczne APIS Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy informatyczne wg standardu APICS APICS (American Production & Inventory Control Society) - Amerykańskie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW MENEDŻER LOGISTYKI PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA

PROGRAM STUDIÓW MENEDŻER LOGISTYKI PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA PROGRAM STUDIÓW MENEDŻER LOGISTYKI PRZEDMIOT GODZ. ZAGADNIENIA Wprowadzenie do środowiska pracy menedżera logistyki 12 Jak czytać sprawozdania finansowe i co wpływa na ich zawartość? Przegląd terminologii

Bardziej szczegółowo

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi.

2015-05-05. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym. Systemy informatyczne wspierające zarządzanie procesami produkcyjnymi. Efektywne zarządzanie procesem produkcyjnym - Optymalne zarządzanie procesami produkcyjnymi - maksymalne obniżenie kosztów wytwarzania - uproszczenie działalności - zwiększenie produktywności Produktywność

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

ZAPYTANIE OFERTOWE. b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem 15 marca 2016 roku... pieczęć zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Przedmiot zamówienia: a) Oprogramowanie do zarządzania produkcją i magazynem b) Sprzęt do zintegrowanego zarządzania produkcją i magazynem

Bardziej szczegółowo

Udziałowcy wpływający na poziom cen:

Udziałowcy wpływający na poziom cen: Analiza procesu wytwórczego Udziałowcy wpływający na poziom cen: - dostawcy podzespołów - kooperanci - dystrybutorzy - sprzedawcy detaliczni tworzą nowy model działania: Zarządzanie łańcuchem dostaw SCM

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie magazynem gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu

Zarządzanie magazynem gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Zarządzanie magazynem gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu Ekspert: Dr Bogdan Kroker- trener z wieloletnią

Bardziej szczegółowo

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001

Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 iscala Informacje o wybranych funkcjach systemu klasy ERP Realizacja procedur ISO 9001 Opracował: Grzegorz Kawaler SCALA Certified Consultant Realizacja procedur ISO 9001 1. Wstęp. Wzrastająca konkurencja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50

MAGAZYNY SPRZEDAŻ LOGISTYKA MAGFA GMG Poprawiony czwartek, 10 czerwca 2010 17:50 System obsługuje główne procesy logistyczne począwszy od planowania i budżetowanie dostaw, ewidencji zamówień do dostawców, rejestracji dostaw i zakupów (również import), ewidencji obrotu magazynowego,

Bardziej szczegółowo

Warehouse Management System

Warehouse Management System Warehouse Management System WSZYSTKO NA SWOIM MIEJSCU KIM JESTEŚMY REWISTA WMS GLOBAL Aspekt Sp. z o.o. to zespół wykwalifikowanych specjalistów inżynierów, menadżerów i techników, którzy łączą ekspercką

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI

11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 11. INFORMATYCZNE WSPARCIE LOGISTYKI 56 11.1. Informacja i jej przetwarzanie Do zarządzania dowolną organizacją potrzebna jest określona informacja. Według Cz. Cempla: informacja to zawartość przekazu

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści

Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, Spis treści Organizacja systemów produkcyjnych / Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta. Warszawa, 2014 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Podstawowe pojęcia 15 1.1. Rodzaje produkcji 15 1.2. Formy organizacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163

Spis treści Supermarket Przepływ ciągły 163 WSTĘP 11 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie do zarządzania procesami produkcyjnymi... 17 1.1. Procesowe ujecie przepływu produkcji 17 1.2. Procesy przygotowania produkcji 20 1.3. Podstawowe procesy produkcyjne 22

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie magazynem Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu

Zarządzanie magazynem Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu 5 6 września 2016r., Warszawa Centrum Konferencyjne BusinessRoom Zarządzanie magazynem Cel, rodzaje, zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych Podstawowe procesy magazynowe i narzędzia

Bardziej szczegółowo

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik

Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik Logistyka w sferze magazynowania i gospodarowania zapasami analiza ABC i XYZ prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 1 2 Def. zapas: Jest to rzeczowa, niespieniężona część

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Logistyka Zarządzanie i Inżynieria produkcji Kod przedmiotu: ZIP.G.D1.03 Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Sem. Poziom studiów: forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo