Obliczenia własne na podstawie danych KNUiFE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obliczenia własne na podstawie danych KNUiFE"

Transkrypt

1 Klienci Otwartych Funduszy Emerytalnych. Na koniec marca 2006 r., ZUS potwierdził 11,927 mln umów. W ING Nationale-Nederlanden Polska OFE otwartych było rachunków; na (2,7%) nie wpłynęła ani jedna składka. ZUS potwierdził umów zawartych z ING N-NP OFE (19,1%). Źródło: KNUiFE stan na dzień Otwarty fundusz emerytalny Liczba członków AIG OFE ,4% Allianz Polska OFE ,5% Bankowy OFE ,7% Commercial Union OFE BPH CU WBK ,6% OFE DOM ,2% OFE Ergo Hestia ,1% Generali OFE ,6% ING Nationale-Nederlanden Polska OFE ,1% Nordea OFE (d. Sampo) ,4% Pekao OFE ,0% OFE Pocztylion ,0% OFE Polsat ,1% OFE PZU Złota Jesień ,5% OFE Skarbiec-Emerytura ,8% Winterthur OFE ,1% Razem ,0% Obliczenia własne na podstawie danych KNUiFE OFE przyrost netto losowanie I.06 rynek pierwotny bez losowania rynek wtórny AIG OFE ,3% ,4% ,2% ,9% Allianz Polska OFE ,5% ,5% ,9% ,7% Bankowy OFE ,7% ,7% ,5% ,9% Commercial Union OFE BPH CU WBK ,9% ,6% ,5% ,5% OFE DOM ,1% ,2% ,4% 470 0,6% OFE Ergo Hestia ,2% ,1% ,9% ,5% Generali OFE ,5% ,6% ,2% ,6% ING Nationale-Nederlanden Polska OFE ,9% ,1% ,2% ,4% Nordea OFE (d. Sampo) ,4% ,4% ,4% ,1% Pekao OFE ,1% ,0% ,5% 769 0,9% OFE Pocztylion ,0% ,0% ,3% 110 0,1% OFE Polsat ,0% ,1% ,1% 18 0,0% OFE PZU Złota Jesień ,6% ,5% ,7% ,5% OFE Skarbiec-Emerytura ,9% ,8% ,1% 515 0,6% Winterthur OFE ,0% ,1% ,1% ,7% Razem ,0% ,0% ,0% ,0% 1

2 Aktywa, wartość jednostki rozrachunkowej. Aktywa funduszy na koniec marca br. wyniosły 94,771 mld zł. Wartość polskich akcji w portfelach funduszy emerytalnych 31,2 mld zł. (32,7%), a wartość krajowych obligacji skarbowych wyniosła 57,8 mld zł (62,4%). Łączna wartość zagranicznych inwestycji funduszy wyniosła 1,67 mld zł (1,9%). Przeciętna wartość jednostki rozrachunkowej wzrosła w marcu br. o 0,6%. WIG wzrósł o 3,5% a WIG 20 o 1,0%. W marcu 2006 r. ZUS przekazał 18,044 mln składek na kwotę 2.207,498 mln zł, o przeciętnej wysokości 121,87 zł, co oznacza przeciętną podstawę wymiaru 1669,46 zł (w lutym br. 8,992 mln składek na kwotę 914,4 mln zł, o przeciętnej wysokości 100,07 zł, co oznacza przeciętną podstawę wymiaru 1370,77 zł). Od początku roku ZUS przekazał OFE 4,365 mld zł, w tym w gotówce 4,127 mld zł. Wartość aktywów netto funduszy emerytalnych wzrosła w tym czasie o 8,7 mld zł (ponad 10%). Źródło: KNUiFE, stan na dzień WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO WARTOŚĆ JEDNOSTKI ROZRACHUNKOWEJ OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY (w MLN zł) (w zł) Commercial Union OFE BPH CU WBK 25610,966 24,13 ING Nationale-Nederlanden Polska OFE 21799,131 25,93 OFE PZU Złota Jesień" 12945,592 24,05 AIG OFE 7989,436 22,77 NORDEA OFE 3462,223 24,52 Generali OFE 3246,347 24,53 OFE Skarbiec-Emerytura 2623,812 22,51 Bankowy OFE 2999,277 (21,16 - bez dopłat-obliczenia Departamentu Inwestycyjnego) Winterthur OFE (d. Credit Suisse Life & Pensions OFE) 3681,042 23,59 OFE Allianz Polska 2400,965 22,22 OFE Ergo Hestia 2237,363 23,80 OFE Pocztylion 1939,433 22,63 Pekao OFE 1507,963 22,52 OFE DOM" 1488,820 25,07 OFE Polsat 838,739 25,98 Razem 94771,117 24,28 23,49 Komunikat na temat trzyletniej stopy zwrotu OFE Zgodnie z komunikatem KNUiFE z dnia 7 kwietnia br. średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od roku do roku wyniosła 53,447%, zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 26,724%. Wszystkie fundusze osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu. 2

3 STOPY ZWROTU I NIEDOBORY OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH ZA OKRES OD R. DO R. Nazwa OFE Stopa zwrotu w okresie Kwota niedoboru Polsat 59,975% X Dom 59,377% X AIG 56,926% X Generali 56,741% X Pocztylion 55,854% X ING Nationale-Nederlanden Polska 54,898% X Pekao 53,825% X Winterthur 53,281% X PZU Złota Jesień 52,990% X Skarbiec-Emerytura 52,921% X Commercial Union BPH CU WBK 52,336% X Bankowy 50,770% X Ergo Hestia 50,347% X Nordea 48,068% X Allianz Polska 44,192% X Średnia ważona stopa zwrotu 53,447% Minimalna stopa zwrotu 26,724% Wydarzenia. Zmiana nazwy Sampo OFE. W dniu 27 marca br. weszła w życie zmiana w Statucie Sampo OFE dotycząca zmiany nazwy Funduszu. Nowa nazwa Funduszu brzmi Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny w skrócie Nordea OFE. Zmiana nazwy jest konsekwencją zakupu Sampo Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. przez Nordea Life Holding A/S w dniu 13 grudnia 2005 r. 4 kwietnia br., z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, nastąpiła również zmiana nazwy Towarzystwa na Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Zmiany w Statucie ING N-NP OFE. KNUiFE w dniu 22 marca br. wyraziła zgodę na zmianę Statutu ING N-NP OFE. Zgodnie ze zmianą prospekt informacyjny oraz wszelkie informacje dotyczące Funduszu będą ogłaszane w dzienniku Rzeczpospolita (do tej pory w Gazecie Wyborczej). Akcjonariuszami Towarzystwa są ING Bank Śląski posiadający 66 akcji o łącznej wartości nominalnej 6,6 mln zł oraz ING Continental Europe Holdings B.V., posiadający 264 akcji o łącznej wartości nominalnej 26,4 mln zł. Połączenia na rynku OFE. KNUiFE, na swym marcowym posiedzeniu (22.03) nie podjęło decyzji w sprawie połączenia OFE DOM i OFE Winterthur. Przeszkodą w wydaniu pozytywnej decyzji jest opinia Cezarego Mecha i Pawła Pelca, przeciwników fuzji na rynku funduszy emerytalnych. Możliwe, że sprzeciw wobec konsolidacji wykorzysta Aegon, zainteresowany kupnem średniej wielkości funduszu emerytalnego. PTE Dom i PTE Winterthur podpisały aneks do umowy zawartej we wrześniu 2005 r., na mocy którego o rok - do r. - został przedłużony termin dający obu instytucjom prawo do rozwiązania umowy bez żadnych konsekwencji dla stron. Pozytywna decyzja KNUiFE, w przypadku przejęcia Skarbiec Emerytura OFE przez PZU PTE, oznaczałaby wzmocnienie funduszu emerytalnego wchodzącego w skład grupy PZU i będzie możliwa najprawdopodobniej jedynie, w przypadku odzyskania przez skarb państwa pełnej kontroli nad PZU. Wojna o fuzję banków. Awanturą zakończyło się posiedzenie Komisji Nadzoru Bankowego w sprawie decyzji o połączeniu banku Pekao S.A. z bankiem BPH. Włosi (UniCredito) kupując HVB (właściciel 71% akcji BPH) chcą korzystać z prawa głosu podczas zgromadzeń akcjonariuszy BPH oraz połączenia obu banków, czemu sprzeciwia się polski rząd. Skutkiem awantury jest zapowiedź przyspieszenia prac nad wdrożeniem połączonego nadzoru finansowego, której celem jest uzależnienie od premiera kontroli nad wszystkimi instytucjami finansowymi. 3

4 Rząd argumentował swój sprzeciw dot. fuzji banków Pekao i BPH, łamaniem przez Włochów umów prywatyzacyjnych i prawa bankowego oraz zdominowaniem rynku bankowego przez dwie grupy PKO BP i nowe, połączone Peako. Zarówno Urząd Ochrony Konkurencji jak i Komisja Europejska, które badały konkurencję na polskim rynku, mają odmienne zdanie niż polski rząd. Polski rynek bankowy należy do najbardziej rozdrobnionych i konkurencyjnych w Europie. Połączone Pekao i BPH nie będzie posiadać 40% udziałów w rynku oraz 25% rynku pod względem udzielonych kredytów. Zajęłoby dopiero drugie miejsce na rynku (kredyty hipoteczne, rachunki osobiste) oraz trzecie miejsce w kartach kredytowych. 5 kwietnia br. najpierw rząd a następnie Komisja Nadzoru Bankowego wydały zgodę na połączenie Pekao i BPH. Zgodnie z zawartą umową UniCredito musi sprzedać 200 placówek BPH (z 460) wraz z marką banku. Pracownicy obu banków otrzymali dwuletnie gwarancja zatrudnienia (wg szacunków ok. 6 tys. osób mogło stracić pracę). Akcje Uni Credito zostaną wprowadzone na warszawska giełdę, w Warszawie i Łodzi powstanie centrum informatyczne obsługujące całą włoską grupę, a połączone Pekao przejmie kontrolę nad ukraińskimi inwestycjami UniCredito. Konflikt z Eureko. Trwający od trzech lat konflikt z Eureko kosztował Skarb Państwa 9,2 mln zł (wynagrodzenia prawników i opłaty dla londyńskiego Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego). W najbliższym czasie kolejne 450 tys euro zostanie wydane na prawną obsługę sporu. Winterthur w mbanku. W marcu br. do grona funduszy emerytalnych, z którymi umowę można podpisać korzystając ze stron internetowych mbanku dołączył Winterthur OFE. Jest to czwarty fundusz emerytalny, którego ofertę zamieszcza mbank (Skarbiec- Emerytura, Generali, ING N-NP OFE). W 2006 r. mbank planuje, że za jego pośrednictwem zostanie podpisanych 3,5 tys umów z OFE. Jawne głosowanie na WZA. Zgodnie z nowelizacją ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych OFE są zobligowane do zaprezentowania sposobu głosowania na WZA spółek. Takie zestawienie za poprzedni rok powinno znaleźć się na stronach internetowych funduszy emerytalnych. Mimo, że pierwsze zestawienie powinno zostać przedstawione w czerwcu u.br. ING N-NP OFE przedstawił takie zestawienie już w styczniu 2005 r. W ubiegłym roku przedstawiciele ING N-NP OFE uczestniczyli w 68 walnych zgromadzeniach 39 spółek. Supernadzór do wszystkiego. 28 marca br. rząd przyjął projekt ustawy o Komisji Nadzoru Finansowego, który ma przejąć od wakacji br. nadzór nad firmami ubezpieczeniowymi i rynkiem kapitałowym, a od r. również nadzór nad bankami. Do zadań Komisji należeć będzie m.in. wydawanie licencji na działalność, kontrola finansów instytucji finansowych, wymierzanie kar, wydawanie decyzji dotyczących fuzji i przejęć. Komisja składać się będzie z siedmiu członków, trzech (w tym przewodniczący) będzie powoływanych przez premiera, dwóch członków będzie przedstawicielami ministerstw, pozostałych ma nominować prezydent i NBP. Pomysł powołania skonsolidowanego nadzoru nad rynkiem finansowym krytykowany jest przez ekspertów, przedstawicieli rynku finansowego, rzecznika praw obywatelskich, urząd monopolowy. Europejski Bank Centralny uznał w opinii dla polskiego rządu, że tworzenie jednego urzędu nadzoru nie jest konieczne. Krytycy projektu podkreślają, że łączenie instytucji nadzorczych nie jest obowiązkowe w Unii Europejskiej oraz, że nie ma jednolitego modelu funkcjonowania tych instytucji. Komisja Nadzoru Finansowego będzie kontrolować 63 banki komercyjne, 500 banków spółdzielczych, 69 towarzystw ubezpieczeń na życie i majątkowych, 15 powszechnych towarzystw emerytalnych i zarządzane przez nie otwarte fundusze emerytalne, 5 pracowniczych towarzystw emerytalnych, 255 spółek giełdowych, 34 biura maklerskie, 23 towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Giełdę Papierów Wartościowych i Towarową Giełdę Energii. Projekt w najbliższym czasie trafi do Sejmu. Wypłaty z II filara. Ministerstwo pracy i polityki społecznej zamierza do końca czerwca 2006 r. opracować projekt ustawy o wypłatach z II filara systemu ubezpieczeń społecznych. Świadczenie z OFE, zgodnie z opiniami różnych ekspertów powinno być wypłacane w formie renty dożywotniej równej dla kobiet i mężczyzn w tym samym wieku, czyli uzależnionej jedynie od zebranego kapitału w funduszu emerytalnym a nie od dalszej długości trwania życia w podziale na płci. Środki z otwartych funduszy emerytalnych powinny być, według ekspertów powierzone towarzystwom ubezpieczeń na życie, a samą techniczną wypłatę powinien przejąć ZUS. Zdaniem resortu pracy i polityki społecznej zasadnym byłoby nie tylko przekazanie ZUS obsługi i doręczania wypłat ale również powierzenie środków z OFE w okresie , gdy wyłącznie bardzo niewielka grupa kobiet 4

5 osiągnie wiek emerytalny. Według Ewy Lewickiej, przewodniczącej Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, wypłatą w okresie przejściowym, mogłyby zająć się Otwarte Fundusze Emerytalne. Projekt ustawy wg zapewnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej powstanie w bieżącym roku, a ustawa powinna wejść w życie najpóźniej do końca 2007 r. Zaległe składki z ZUS-u. 5 kwietnia br. Sąd Najwyższy orzekł, że osoby, za które ZUS nie odprowadzał składek do OFE, mają prawo występować do sądu o przekazanie tych składek. Sąd orzekł, że ubezpieczeni są uprawnieni na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych do występowania do ZUS o wydanie pisemnej decyzji w sprawach, dotyczących przekazywania składek. Orzeczenie SN ma moc zasady prawnej. Wiek emerytalny. W Polsce koncepcja podwyższenia wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn wywołała dyskusję i sprzeciw wielu środowisk. Dodatkowo, obecnie wiele grup zawodowych ma preferencje i możliwość przejścia na emeryturę w wieku znacznie niższym niż ogólnie obowiązujący. W 2005 r. mężczyzna przechodził na emeryturę średnio w wieku 58,7 lat, kobieta - 56 lat. Jednak prognozy demograficzne wskazują na konieczność podniesienia wieku emerytalnego. Wyższy wiek emerytalny został wprowadzony, w lutym br. w Niemczech (67 lat). W Słowacji, wiek emerytalny osiągnie docelowy poziom 62 lat w 2007 r. dla mężczyzn i w 2014 r. dla kobiet. W Czechach podnosząc o 4 miesiące rocznie wiek emerytalny wyniesie 63 lata w 2013 r. w przypadku mężczyzn i bezdzietnych kobiet. Wiek kobiet wychowujących dzieci, wyniesie w 2013 r. od 59 do 62 lat w zależności od liczby dzieci. W 2009 r. podnoszenie wieku emerytalnego zakończą Łotysze (62 lata), a w 2007 r. Litwini (60 lat). Od 2014 r. Estonki będą pracować do 63 roku życia. W krajach Unii wiek emerytalny wynosi 61 lat, a wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata przekracza 40% (w Polsce 26,2%). Waloryzacja emerytur i rent. Jeśli obecny system waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w najbliższych kilku latach nie uległby zmianie, to wówczas najbliższa waloryzacja odbyłaby się dopiero w marcu 2009 r., a wskaźnik waloryzacji wyniósłby 105,9%. Wzrost świadczeń o 5,9% wynika z prognoz ministerstwa finansów. Według ministerstwa finansów średnioroczna inflacja, stanowiąca najważniejszy parametr waloryzacji, wyniesie: - w 2006 r. 1,5% - w 2007 r. 1,9% - w 2008 r. 2,5% Problemy ZUS z wypłatami emerytur. Największa luka pomiędzy przychodami ZUS (wpływy składek) a wydatkami na świadczenia emerytalne nastąpi w latach Nie będzie możliwe sfinansowanie deficytu ze środków Funduszu Rezerw Demograficznych (FRD), który stworzono do tego celu. Do FRD trafiało 0,1%, obecnie 0,2% podstawy wymiaru składki emerytalnej, mimo, że przepisy ustawowe zakładały systematyczny wzrost do 1% (ok. 2,3 mld zł rocznie). Obecnie wartość zgromadzonych środków w FRD wynosi 1,7 mld zł i osiągnie poziom do 2009 r. ok. 4 mld zł. FRD inwestuje środki w akcje i obligacje. Portfel akcyjny przyniósł za 2005r zysk na poziomie 34%. Obligacje skarb państwa wykupi po 2008 r. Miesięczne wydatki na emerytury to ok. 6 mld zł, z tego 58% jest finansowana ze składek a pozostała część z dotacji i zaciąganych przez ZUS kredytów. W 2050 r. w Polsce będzie dwukrotnie więcej emerytów niż obecnie, a osób pracujących będzie o 25% mniej. Indywidualne Konta Emerytalne. Na koniec 2005 r. IKE posiadało 428 tys. Polaków. Jest to jedynie ok. 21% z szacowanych przez rząd 2 mln osób, które miały skorzystać z nowej formy oszczędzania na emeryturę. W bieżącym roku eksperci przewidują, że IKE założy ok. 250 tys. osób. Rząd nie przewiduje, w bieżącym roku, wprowadzenia zachęt podatkowych dla oszczędzających na emeryturę oraz podwyższenia rocznego limitu wpłat na IKE (w 2006 r zł). 5

6 Wynagrodzenia i miejsca pracy. Średnie pensje inżynierów wynoszą od 2445 zł (średnia płaca w gospodarce) do 3120 zł miesięcznie w przypadku osób w wieku do 30 lat, ok zł zarabiają osoby w wieku lat, a 7000/8000 zł w wieku lat. Koncerny rozwijające swą działalność w Polsce mogą stworzyć ok. 20 tys. nowych miejsc pracy. Są to firmy: Shell (Kraków),ACS (Warszawa), Sharp, Dell (okolice Łodzi), Electronic Data System. Minimalne wynagrodzenie za pracę Od 1 stycznia 2005 r. Od 1 stycznia 2006 r. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej W I kwartale 2005 r. W II kwartale 2005 r. W III kwartale 2005 r. W IV kwartale 2005 r. W 2005 r. 849,00 zł 899,10 zł 2415,45 zł 2318,53 zł 2347,24 zł 2528,62 zł 2380,29 zł Nowa wysokość podstawy wymiaru składek Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (MP nr 11,poz. 151) - przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2005 r. wynosiło 2528,62 zł. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w marcu, kwietniu i maju 2006 r. dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1517,17 zł. (60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2005 r.). Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dla wyżej wymienionych osób, w marcu, kwietniu i maju 2006 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 6321,55 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale 2005 r.). W marcu, kwietniu i maju 2006 r składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa: - na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 296,15 zł (tj. 19,52%) - na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 197,23 zł (tj. 13,00%) - na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 37,17 zł (tj. 2,45%) Składka na ubezpieczenie zdrowotne w marcu, kwietniu i maju 2006 r nie może być niższa od kwoty 175,25 zł (tj. 8,75% od kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale u.br., łącznie z wypłatami z zysku). Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w marcu, kwietniu i maju 2006 r dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które: rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r., 6

7 w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 269,73 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia). 7

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 CZERWIEC WARSZAWA, LISTOPAD r. Analiza

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES WRZESIEŃ 1999 GRUDZIEŃ 5 WARSZAWA, MARZEC 6

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZENIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES: LIPIEC 1999 MAJ 28 WARSZAWA, LISTOPAD 28 SPIS

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 27 WARSZAWA, MARZEC 28

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15

Spis treści 1 Wstęp Wnioski ZałoŜenia Załączniki tabele i wykresy... 15 INFORMACJA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 r. KWIECIEŃ 21 r. WARSZAWA, CZERWIEC 21 Spis treści 1 Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH I PROGNOZ ANALIZA ROZLICZNIE SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 GRUDZIEŃ 6 WARSZAWA, KWIECIEŃ 7

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r.

Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. Rynek OFE w liczbach marzec 2014 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto OFE

Bardziej szczegółowo

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.)

Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Rentowność prowadzenia otwartych funduszy emerytalnych jak to jest naprawdę? (09 września 2008r.) Wewnętrzna stopa zwrotu z kapitału dla całej branży PTE wynosi 16,3% rocznie. Wewnętrzna stopa zwrotu z

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201209/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201209/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201209/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 1 stycznia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia stycznia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu: W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201303/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201303/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2013 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 DNI/A/K/201303/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 października 2012 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2015 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 05 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 25 kwietnia 2013 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 5 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 kwietnia 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 kwietnia 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r.

Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. Rynek OFE w liczbach sierpień 2013 r. PODSTAWOWE INFORMACJE O OTWARTYCH FUNDUSZACH EMERYTALNYCH 1. Analizy Online komentarz do miesięcznych wyników inwestycyjnych 2. Liczba członków OFE 3. Aktywa netto

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 października 07 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 28 października 2013 r. 1. Informacja o wysokości stopy zwrotu Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 8 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 2002 www.analizy.pl 4-12-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU fundusze emerytalne listopad 22 Wartość aktywów netto w OFE przekroczyła 3 mld PLN Wartość środków zgromadzonych w polskich funduszach emerytalnych wzrosła w końcu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 października 2014 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 04 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Opłata za zarządzanie

Opłata za zarządzanie ANALIZA SKUTKÓW USTAWY O ZMIANIE USTAWY O ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIU FUNDUSZY EMERYTALNYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW, UCHWALONEJ PRZEZ SEJM RP W DNIU 27 SIERPNIA 2003 R. Po uchwaleniu przez Sejm w

Bardziej szczegółowo

Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar

Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar Polityka społeczna (9): Zabezpieczenie emerytalne II i III filar Literatura I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, LexisNexis, Warszawa, 2007, s.266-275. 2 Składki

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 2002 www.analizy.pl 7-6-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych maj 22 W maju wartość aktywów funduszy emerytalnych przekroczyła 6 mld USD. Według naszych szacunków w maju, po wzroście o 3,8% wartość

Bardziej szczegółowo

newss.pl Expander: Ostatnia okazja, aby nie dać się wylosować do OFE

newss.pl Expander: Ostatnia okazja, aby nie dać się wylosować do OFE Strona 1 z 3Jeszcze tylko dwa dni pozostały osobom, które w ostatnim czasie rozpoczęły pracę, na wybór Otwartego Funduszu Emerytalnego. Osoby, które nie podejmą decyzji zostaną przydzielone do funduszu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE. dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE. dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POLSCE dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Instytut Finansów CEL FUNKCJONOWANIA SYSTEMÓW UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Zapewnienie środków do życia osobom, które ze względu na:

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA

ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA ZUS 2015-01-12 ZASADY FUNKCJONOWANIA II FILARA 1 Jednym z podstawowych założeń reformy było zwiększenie bezpieczeństwa systemu emerytalnego poprzez zapewnienie wypłaty świadczeń emerytalnych z różnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201212/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201212/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2013 DNI/A/K/12/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE, STOPA

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201203/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201203/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201203/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej?

Ranking OFE 2013: fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? : fundusze lepsze od ZUS-u. Który zarobił najwięcej? Nawet najgorszy OFE zarobił w ostatnich latach dla swoich klientów więcej niż ZUS. Mimo niedawnej zapaści na rynkach finansowych i roku 2008 oraz 2011,

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy emerytalnych (maj 2005 r.)

Rynek funduszy emerytalnych (maj 2005 r.) 1. Wydarzenia na rynku Konsolidacja na rynku. Pekao, akcjonariusz Pekao Pioneer PTE prowadzi rozmowy z Allianz Towarzystwem Ubezpieczeń, współwłaścicielem PTE Allianz w sprawie konsolidacji funduszy emerytalnych.

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201312/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 26 października 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2017 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201403/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201403/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Informacje i komunikaty Kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 3 4 (70 7) 207 ISSN 640 5943 Spis treści Informacje i komunikaty... 4 Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU DNI/A/K/201206/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W II KWARTALE 2012 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201206/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów

OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE W POLSCE Struktura funduszy emerytalnych pod względem liczby członków oraz wielkości aktywów Tomasz Gruszczyk Informatyka i Ekonometria I rok, nr indeksu: 156012 Sopot, styczeń

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 4 maja 2016 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2015 roku Wynik finansowy otwartych funduszy

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 października. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w zależności

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 30 października 2018 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 0 października 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych,

Bardziej szczegółowo

System emerytalny w Polsce

System emerytalny w Polsce System emerytalny w Polsce 1 Reformy systemów emerytalnych w wybranych krajach Europy Środkowo- Wschodniej i Ameryki Łacińskiej 20 18 16 Bułgaria Chorwacja Estonia Litwa Dominikana 14 12 10 Kazachstan

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 27 kwietnia 2018 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 7 kwietnia 0 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku.

Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. Emerytury w nowym systemie emerytalnym dotyczą osób urodzonych po 1 stycznia 1949 roku. System emerytalny składa się z trzech filarów. Na podstawie podanych niżej kryteriów klasyfikacji nowy system emerytalny

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona z

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. strona z 2002 Wyniki funduszy w sierpniu fundusze z notą m w u Dzięki sierpniowym wzrostom cen na warszawskiej giełdzie, ostatni miesiąc przyniósł zyski z inwestycji w fundusze lokujące swoje aktywa w akcje. W

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Informacje i komunikaty Kwartalnik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nr 3 4 (74 75) 208 ISSN 640-5943 Spis treści Informacje i komunikaty...4 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.)

Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.) Rynek funduszy emerytalnych (styczeń 2004r.) 1. Wydarzenia na rynku. Pięć lat na rynku. 27 października 1998 r. ING z siedzibą w Amsterdamie oraz ING Bank Śląski S.A. otrzymali jako jedni z pierwszych

Bardziej szczegółowo

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013

REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 REFORMA SYSTEMU EMERYTALNEGO Z ROKU 2013 Dnia 14 lutego 2014 weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych czerwiec 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych czerwiec 2002 www.analizy.pl 8-7-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych czerwiec 22 O 3,2% spadł udział akcji w aktywach OFE. Według czerwcowych raportów OFE wartość aktywów netto zarządzanych przez nie

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU DNI/A/K/201503/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2015 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/201503/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 29 kwietnia 2019 r. Informacja dotycząca otwartych funduszy emerytalnych z dnia 9 kwietnia 09 r.. Informacja o wysokości stopy zwrotu W tabelach I IV przedstawiono zestawienie wszystkich otwartych funduszy emerytalnych, w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.. 2014 r. Projekt z dnia 4 grudnia 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia.. 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU DNI/A/K/201112/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2011 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2012 DNI/A/K/201112/001 DEPARTAMENT NADZORU INWESTYCJI EMERYTALNYCH Słowa kluczowe: KNF, PTE, OFE,

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012

Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Otwarte fundusze emerytalne (OFE) w Polsce: perspektywy dla rynku w 2013 roku po mocnym roku 2012 Rok 2012 okazał się bardzo dobry dla polskich otwartych funduszy emerytalnych Polskie otwarte fundusze

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2013 ROKU DNI/A/K/201309/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa DNI/A/K/09/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005

WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005 Jadwiga Wawer-Bernat Katedra Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WYNIKI DZIAŁALNOŚCI OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2005 Wstęp Funkcjonowanie gospodarki opartej na wiedzy związane

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Warszawa, dnia 10 września 2015 r. DUS-0700.245.2015.AS dot. K7INT34097 Pani Małgorzata Kidawa-Błońska Marszałek Sejmu RP Szanowna Pani Marszałek, W odpowiedzi na przekazaną

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie

Rozpoczynasz prowadzenie ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

III filar ubezpieczenia emerytalnego

III filar ubezpieczenia emerytalnego III filar ubezpieczenia emerytalnego 1 Przesłanki reformy emerytalnej 2 Wskaźniki zgonów i urodzeń w tys. 600 550 Zgony Urodzenia 500 450 400 350 300 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201412/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W IV KWARTALE ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2015 DNI/A/K/12/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa netto...

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002

Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Ranking funduszy inwestycyjnych i emerytalnych maj 2002 Pierwszy funduszy emerytalnych. W styczniu 1999 roku pierwsze Powszechne Towarzystwa Emerytalne uzyskały od UNFE licencje na utworzenie funduszy

Bardziej szczegółowo

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ?

JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? JAKĄ EMERYTKĄ / JAKIM EMERYTEM ZOSTANIESZ? MATERIAŁ INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW OPRACOWANY PRZEZ IZBĘ GOSPODARCZĄ TOWARZYSTW EMERYTALNYCH, WWW.IGTE.PL POLSKA EMERYTURA 2015 1960 1970

Bardziej szczegółowo

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r.

R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r. RM-110-12-14 R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego

Bardziej szczegółowo

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia

Emerytury: } Część I: Finansowanie. } Część II: Świadczenia Część I finasowanie Emerytury: } Część I: Finansowanie } Część II: Świadczenia I. Wprowadzenie. Fundusz społeczny- pojęcie funduszu społecznego, udział w tworzeniu funduszu i prawie do świadczeń z niego

Bardziej szczegółowo

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008

Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Rynek otwartych funduszy emerytalnych 2008 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2009 r. Spis treści Najważniejsze informacje...3 Efektywność działalności inwestycyjnej OFE...4 Ustawowe stopy zwrotu...5

Bardziej szczegółowo

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016

RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU DNI/A/K/201603/001. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W I KWARTALE 2016 ROKU Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2016 DNI/A/K/201603/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej OFE... 3 2. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE

Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE Emerytura tylko z ZUS czy z ZUS i OFE Grażyna Ancyparowicz Warszawa-Ursus, 13 luty 2014 r. Zobowiązania traktatowe do zabezpieczenia społecznego Konwencja 102 MOP z 28 czerwca 1952 r., ratyfikowana 24

Bardziej szczegółowo

danego otwartego funduszu, natomiast członkostwo w OFE wynika z samego faktu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 3) obowiązkowy

danego otwartego funduszu, natomiast członkostwo w OFE wynika z samego faktu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, 3) obowiązkowy UZASADNIENIE WSTĘP Zgodnie z art. 67 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.) obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne Wykład 11. Polski system ubezpieczeń społecznych reformy, warunki, kierunki zmian Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

STATUT ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

STATUT ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO STATUT ING NATIONALE-NEDERLANDEN POLSKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO Tekst jednolity (obowiązuje od dn. 1 kwietnia 2004 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 7 kwietnia 2004 r.) I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania:

21 marca 2013 r. Główne zalety rozwiązania: 21 marca 2013 r. Stanowisko Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych w kwestii wypłat świadczeń z kapitałowego systemu emerytalnego Rozwiązanie wypłat z korzyścią dla gospodarki i klientów Główne zalety

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji finansowej FUS. w pierwszym kwartale 2019 r.

Informacja o sytuacji finansowej FUS. w pierwszym kwartale 2019 r. Informacja o sytuacji finansowej FUS w pierwszym kwartale r. I kw 2014 II kw 2014 III kw 2014 IV kw 2014 I kw 2015 II kw 2015 III kw 2015 IV kw 2015 I kw 2016 II kw 2016 III kw 2016 IV kw 2016 I kw 2017

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej?

Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej? Przeczytaj! SZANOWNY KLIENCIE, Jeżeli na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych

Bardziej szczegółowo

Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura?

Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura? Skąd pochodzić będzie Twoja emerytura? Od 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy system emerytalny, który opiera się na trzech filarach. Trzy filary to trzy źródła, z których w przyszłości będziemy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku

Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Sytuacja finansowa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 20 0 r. SPIS TREŚCI 1. Kapitał podstawowy i akcjonariusze... 3 2. Sytuacja majątkowo-kapitałowa...

Bardziej szczegółowo

kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Szanowni Państwo

kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Szanowni Państwo N o 16 czerwiec 2019 kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Szanowni Państwo oddajemy Państwu szesnasty numer Kuriera Emerytalnego newslettera członków Funduszy Emerytalnych.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu

- o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-32-09 Druk nr 1830 Warszawa, 25 marca 2009 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE)

Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) ISSN 1899-1114 nr 5 (5) 16 czerwca 2008 Efektywność oszczędzania w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) Jolanta Adamiec Abstract The preformed in 1998/99 reform of the retirement system caused a creation

Bardziej szczegółowo

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001

RYNEK. Stan na grudzień 2008 r. OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU DNI/A/K/201409/001 RYNEK OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH W III KWARTALE 2014 ROKU Stan na grudzień 2008 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa 2014 DNI/A/K/201409/001 Spis treści: 1. Efektywność działalności inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych

Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Zmiany w zasadach gromadzenia środków emerytalnych Z dniem 1 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

1 Emerytalne ABC PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH

1 Emerytalne ABC PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH N o 11 grudzień 2017 kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Szanowni Państwo przekazujemy Państwu jedenasty numer Kuriera Emerytalnego newslettera członków Funduszy Emerytalnych.

Bardziej szczegółowo

Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce

Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce Temat 1 : Funkcjonowanie systemu emerytalnego w Polsce Czas: 1x 45 minut Cele edukacyjne: Zapoznanie z organizacją systemu emerytalnego w Polsce Pokazanie uczniom, czym się kierować przy wyborze Otwartego

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych sierpień 2002

PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych sierpień 2002 www.analizy.pl 4-9-22 PRZEPŁYWY KAPITAŁU - rynek funduszy emerytalnych sierpień 22 Wartość aktywów netto polskich funduszy emerytalnych wzrosła w sierpniu o 5,6% (1,41 mld PLN) do poziomu 26,6 mld PLN.

Bardziej szczegółowo

kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Szanowni Państwo

kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Szanowni Państwo N o 14 październik 2018 kurier emerytalny newsletter członków otwartych funduszy emerytalnych Szanowni Państwo oddajemy Państwu czternasty numer Kuriera Emerytalnego newslettera członków funduszy emerytalnych.

Bardziej szczegółowo

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury?

2015-12-16. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych do tych panujących przed 1.01.1999 r. Emerytura. Do kiedy stare emerytury? Emerytura Zasady wyliczania wysokości emerytury to suma pieniędzy, którą będzie comiesięcznie otrzymywał ubezpieczony z ZUS w momencie, gdy nabędzie status emeryta. Wyliczanie emerytury na zasadach zbliżonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. PKO Bank Polski S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki. PKO Bank Polski S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki PKO Bank Polski S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 19 maja 2005r. Liczba głosów Otwartego

Bardziej szczegółowo

Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku

Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2014 roku W 2014 roku zapłacimy wyższą składkę zdrowotną niżeli w roku 2013. Podwyżka wyniesie 8,67 zł. 20 stycznia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił,

Bardziej szczegółowo

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK

STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK STATUT AVIVA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO AVIVA BZ WBK (tekst jednolity obowiązujący od dnia 1 czerwca 2009 roku) I. Postanowienia ogólne 1. Podstawa prawna działalności Funduszu 1. Aviva Otwarty Fundusz

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz

Data: Autor: 2016-03-31 Anna Hugiel Lazarowicz ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wyniosła 4.055 zł. Zatem 60% tej kwoty, czyli minimalna podstawa wymiaru składek na 2016 rok, wynosi 2.433,00 zł. Ważne! Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE

Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Amplico OFE Analiza konsekwencji zmiany funduszu przez członków Spis treści Metodologia...2 Sesja transferowa sierpień 2005...3 Sesja transferowa listopad 2005...4 Sesja transferowa luty 2006...5 Sesja transferowa

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rozmowa ze Zbigniewem Derdziukiem, prezesem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - Polskie emerytury są i będą bezpieczne, a finanse Polski zostały uratowane przed narastającym długiem publicznym - powiedział

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych określa zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz stopy procentowe składek na poszczególne

Bardziej szczegółowo