OPTYKA INSTRUMENTALNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPTYKA INSTRUMENTALNA"

Transkrypt

1 OPTYKA INSTRUMENTALNA Wykład 14: METODY SPRAWDZANIA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH: pomiary powiększeń (lupy, mikroskopu, lunety; pomiary pola widzenia (lupy, mikroskopu, lunety); pomiary źrenic (dynametr Ramsdena); pomiar apertury numerycznej obiektywów mikroskopowych; pomiar paralaksy położenia; pomiary skręcenia obrazu; sprawdzanie podziałek przyrządów; sprawdzanie równoległości przyrządów dwuocznych; sprawdzanie zdolności rozdzielczej lunet, obiektywów fotograficznych i mikroskopowych; Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Katedra Optyki i Fotoniki Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Pokój 18/11 bud. A-1

2 Wprowadzenie W poprzednim odcinku: - Pomiar ogniskowych soczewek i zwierciadeł: (metody oparte na określeniu położenia obrazu punktu na osi, metoda Bessela, metody bazujące na wzorze Newtona (metoda Erflego, przy zastosowaniu znanego układu), określanie ogniskowej przez pomiar powiększenia poprzecznego w jednej i dwóch płaszczyznach; pomiar za pomocą klina, na goniometrze, metodami: Hartmanna, Porro, Abbego;) - Wyznaczanie położenia punktów głównych i węzłowych

3 Pomiar powiększenia lupy Powiększenie lupy definiuje się jako stosunek tangensa kąta pod jakim widzimy przedmiot przez lupę, gdy przedmiot ten znajduje się w płaszczyźnie ogniskowej przedmiotowej lupy, do tangensa kąta, pod którym widzimy ten przedmiot okiem nieuzbrojonym z odległości 250 mm. Tyle definicja, a wzór obliczeniowy: Można więc zmierzyć ogniskową lupy jedną ze znanych już metod, podstawić do powyższego wzoru i obliczyć (nominalne) powiększenie lupy.

4 Pomiar powiększenia lupy Inny sposób pomiaru powiększenia lupy: Przez lupę oglądamy podziałkę przedmiotową y. Dzięki płytce szklanej, ustawionej pod kątem 45, możemy jednocześnie obserwować obraz podziałki przedmiotowej y i podziałkę obrazową y. Oko staramy się ustawić w płaszczyźnie ogniskowej lupy, a suma odcinków MO i OB powinna wynosić 250 mm. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w tej metodzie pomiaru przedmiot nie znajduje się w płaszczyźnie ogniskowej przedmiotowej lupy, gdyż oko akomoduje na skończoną odległość MOB. Chcąc ustawić prawidłowe ustawienie lupy, należałoby w miejsce podziałki ustawić kolimator o ogniskowej obiektywu 250 mm z podziałką w płaszczyźnie ogniskowej.

5 Pomiar powiększenia mikroskopu Powiększenie mikroskopu wyraża się wzorami: (ten wzór już był pytanie, co oznaczają poszczególne symbole?) Ale można je też wyrazić inaczej: (f m to ogniskowa obrazowa całego układu (ujemna!), a n to współczynnik załamania ewentualnej immersji) - to powiększenie poprzeczne obiektywu - to powiększenie wizualne okularu

6 Pomiar powiększenia mikroskopu Określenie powiększenia mikroskopu przez pomiar powiększenia obiektywu i okularu: Powiększenie poprzeczne obiektywu można określić posiadając mikroskop o zmiennej (mechanicznie) długości tubusu. Przy nominalnej długości tubusu wkładamy weń okular mikroskopowy z podziałką i krzyżem. Na stoliku mikroskopu kładziemy podziałkę przedmiotową o znanej skali. Ogniskujemy mikroskop tak aby obraz podziałki przedmiotowej znalazł się w płaszczyźnie podziałki okularu. Następnie wyjmujemy okular mikroskopu i władamy okular mikrometryczny. Zmieniamy długość tubusu tak, aby obraz podziałki przedmiotowej znalazł się w płaszczyźnie siatki okularu mikrometrycznego i mierzymy wielkość obrazu podziałki przedmiotowej. Powiększenie wizualne okularu mierzymy jak poprzednio (lupa!).

7 Pomiar powiększenia mikroskopu Pomiar za pomocą aparatu do rysowania Abbego: UWAGA: Znowu, jak w przypadku lupy, chcąc zapewnić prawidłową akomodację oka, należałoby zastosować kolimator i rysować przez niego.

8 Pomiar powiększenia mikroskopu Pomiar za pomocą lunety: Mikroskop możemy potraktować jako lupę o ujemnej ogniskowej obrazowej f m. Za mikroskopem M ustawiamy lunetkę L. W płaszczyźnie ogniskowej obiektywu posiada ona podziałkę na płytce lub okular mikrometryczny, którym mierzymy wielkość y obrazu odcinka y podziałki przedmiotowej, utworzonego przez mikroskop i obiektyw lunetki. Mikroskop jest zogniskowany na podziałkę. G o powiększenie okularu lunetki

9 Pomiar powiększenia lunety Pomiar w warunkach polowych : (Pomiar najprostszy, choć niezbyt dokładny.) Celujemy badaną lunetą na łatę (co to?), znajdującą się od obiektywu w znacznej odległości, jednak takiej, abyśmy mogli widzieć jej działki okiem nieuzbrojonym. Obserwując działki łaty jednym okiem przez lunetę, drugim zaś bezpośrednio, określamy ile działek N widzianych przez lunetę pokrywa się z N działkami łaty widzianej okiem nieuzbrojonym. N =10 N =5

10 Pomiar powiększenia lunety Pomiar metodą określania powiększenia poprzecznego lunety: PRZYPOMNIENIE: Powiększenie G lunety określa się stosunkiem tangensa kąta w pod jakim widać daleki przedmiot przez lunetę do tangensa kąta w, pod którym widzimy ten przedmiot okiem nieuzbrojonym. Schemat lunety Keplera:

11 Pomiar powiększenia lunety Pomiar metodą określania jej powiększenia poprzecznego c.d.: Niezmiennik (dla układów doskonałych): Stąd: Tak więc powiększenie poprzeczne lunety ma stałą wartość, niezależną od odległości przedmiotu! Wartość powiększenia wizualnego lunety można więc wyznaczyć przez określenie wielkości jej powiększenia poprzecznego. W celu dokonania pomiaru przed obiektywem lunety umieszczamy skalę z podziałką, a obraz tej podziałki, utworzony przez układ lunety, obserwujemy i mierzymy za pomocą dynametru Ramsdena (PATRZ DALEJ!).

12 Pomiar powiększenia lunety Pomiar za pomocą kolimatora i lunety: Kolimator: 2 kreski: Badana luneta: Pomocnicza luneta pomiarowa:

13 Pomiar powiększenia lunety Pomiar za pomocą kolimatora i lunety c.d.: Praktyczna realizacja pomiaru:

14 Pomiar pola widzenia Pomiar pola widzenia lupy i mikroskopu: Pole widzenia lupy i mikroskopu określa się w mierze liniowej przez obserwację podziałki przedmiotowej. Długość zaobserwowanej przez lupę (przy nieruchomym oku) lub mikroskop części podziałki stanowi wielkość ich pola widzenia, wyrażona w milimetrach. f ogniskowa lupy; G powiększenie lupy; Ø średnica czynna lupy w milimetrach;

15 Pomiar pola widzenia Pomiary pola widzenia lunet: Pole widzenia lunet wyraża się kątem, pod jakim widzimy obraz przesłony polowej w przestrzeni przedmiotowej ze środka źrenicy wejściowej. W lunetach Keplera źrenicę wejściową stanowi zwykle oprawa obiektywu. Luka wejściowa leży w bardzo dużej odległości od obiektywu. Przysłona polowa znajduje się w płaszczyźnie ogniskowej obrazowej obiektywu. W lunetach Galileusza źrenicą wyjściową układu jest źrenica oka, która znajduje się w odległości mm od okularu. Źrenicą wejściową jest obraz źrenicy oka w praktyce leży on z tyłu, za głową obserwatora. Przesłonę polową stanowi oprawa obiektywu. Ponieważ luka wejściowa nie leży w płaszczyźnie przedmiotu, nie obserwujemy ostrego ograniczenia pola widzenia lunety, lecz stopniowe przyciemnianie obrazu w kierunku do brzegu pola widzenia.

16 Pomiar pola widzenia Pomiary pola widzenia lunet typu Keplera: Pole widzenia lunet typu Keplera można wyznaczyć na goniometrze. Badaną lunetę umieszczamy na stoliku goniometru tak, aby oś obrotu stolika przechodziła przez płaszczyznę źrenicy wejściowej lunety. Celownik goniometru naprowadzamy na ostry obraz jednego a następnie drugiego brzegu przesłony pola widzenia lunety. Bezpośrednio możemy wyznaczyć pole widzenia za pomocą kolimatora szerokokątnego z kątową podziałką naniesioną na jego płytce ogniskowej. Kątową wielkość pola widzenia lunety określamy obserwując przez badaną lunetę tę podziałkę. W przypadku lunety Keplera brzeg pola widzenia jest ostro zaznaczony. Bezpośrednio (choć niedokładnie) można zmierzyć kąt pola widzenia lunety za pomocą teodolitu (CO TO?) poprzez obserwację dalekich punktów krajobrazu na brzegach pola widzenia a następnie pomiar kąta teodolitem.

17 Pomiar pola widzenia Pomiary pola widzenia lunet typu Keplera i Galileusza: Za pomocą kolimatora szerokokątnego można także zmierzyć pole widzenia lunet typu Galileusza. W tym przypadku jednak średnica obiektywu kolimatora musi być większa niż średnica obiektywu badanej lunety; w przeciwnym razie oprawa obiektywu kolimatora może stać się przysłoną pola widzenia lunety! Na brzegach pola lunety obserwujemy stopniowe zaciemnienie obrazu. W warunkach polowych pole widzenia lunety możemy określić za pomocą łaty geodezyjnej, ustawionej w odległości znanej i dużej (minimum 100 ogniskowych). Obserwujemy przez lunetę długość odcinka łaty, który mieści się w jej polu widzenia.

18 Pomiar pola widzenia Pomiary wielkości obrazowego pola widzenia lunet: Obrazowym polem widzenia przyrządu optycznego nazywamy kąt 2w pod którym widać obraz przysłony polowej ze środka źrenicy wyjściowej. Pomiar kąta 2w lunety można wykonać na goniometrze analogicznie jak w przypadku pomiaru kąta pola widzenia przedmiotowego tyle, że oś obrotu stolika goniometru musi leżeć w płaszczyźnie źrenicy wyjściowej przyrządu. W przypadku lunet Galileusza przyjmujemy, że źrenica wyjściowa (oko!) leży ok. 10 mm za ostatnią powierzchnią okularu przyrządu.

19 Pomiar pola widzenia Pomiary wielkości obrazowego pola widzenia lunet c.d.: Pole widzenia obrazowe można również określić za pomocą kolimatora szerokokątnego. Lunetę należy zwrócić okularem w stronę kolimatora. Ponieważ obserwacje prowadzimy od tyłu (od strony obiektywu) więc otrzymujemy obraz pomniejszony w celu jego powiększenia używamy dodatkowej lunetki, umożliwiającej wyraźną obserwację kresek podziałki kolimatora. Inna metoda (ale również w odwrotnym biegu ): przed okularem badanej lunety ustawiamy w dość dużej odległości podziałkę i obserwujemy jej obraz od strony obiektywu przez lunetkę pomocniczą.

20 Pomiar źrenic Jeśli źrenicę wejściową przyrządu stanowi oprawa obiektywu (lunety Keplera), to jej średnicę mierzymy po prostu suwmiarką W przypadku gdy przesłona aperturowa znajduje się wewnątrz przyrządu, wówczas średnicę jej obrazu w przestrzeni przedmiotowej (czyli: źrenicy wyjściowej) możemy zmierzyć mikroskopem pomiarowym. Pomiary źrenic obiektywów fotograficznych są istotne ze względu na fakt, że wielkość tej źrenicy decyduje o ilości światła, docierającego do obiektywu, a w efekcie do kliszy/matrycy CCD. Średnicę źrenicy wyjściowej przyrządów optycznych mierzymy dynametrem np. Ramsdena (miało być na którymś wcześniejszym wykładzie ale może trzeba by ).

21 Pomiar źrenic Dynametr Ramsdena Dynametr składa się z achromatycznej lupy o powiększeniu 10x umieszczonej w przesuwnej oprawie A, przesuwanej na gwincie w rurce B. W oprawie A umieszczona jest przesłona D z otworkiem. Otworek powinien znajdować się w płaszczyźnie ogniskowej obrazowej lupy a jego średnica powinna być mniejsza niż średnica źrenicy oka (1-1,5 mm). W rurce B umieszczona jest płytka ogniskowa P z podziałką co 0,1 mm. Cała rurka B przesuwana jest z kolei w zewnętrznej oprawie R (ten przesuw mierzymy, gdy chcemy wyznaczyć odległość źrenicy wyjściowej przyrządu od dynametru). Płytka P służy do pomiaru źrenicy wejściowej lunet i mikroskopów. Przesłona D zapewnia telecentryczny bieg promieni głównych w przestrzeni przedmiotowej.

22 Telecentryczny bieg promieni W układach optycznych przyrządów pomiarowych stosuje się często tzw. telecentryczny bieg promieni głównych w przestrzeni przedmiotowej lub obrazowej. Oznacza to po prostu, że w przestrzeni obrazowej promienie główne (przechodzące przez środek przesłony aperturowej) biegną równolegle do osi optycznej przyrządu dzieje się to wtedy, gdy przesłona aperturowa (lub jej obraz=źrenica) leży w płaszczyźnie ogniskowej przedmiotowej. Niezależnie od położenia podziałki pomiarowej na rysunku poniżej, zmierzymy wtedy prawidłowo odległość między punktami A B.

23 Telecentryczny bieg promieni Analogicznie można zastosować telecentryczny bieg promieni w przestrzeni przedmiotowej gdy przy stałej odległości płytki ogniskowej od obiektywu nie możemy zapewnić stałej odległości przedmiotu od tego obiektywu. W tym przypadku przesłonę aperturową umieszcza się w płaszczyźnie ogniskowej obrazowej układu: źrenica wejściowa układu leży nieskończenie daleko i promienie główne, tworzące obraz, biegną równolegle do osi optycznej w przestrzeni przedmiotowej. Przesunięcie przedmiotu nie zmieni odczytu w płaszczyźnie podziałki.

24 Pomiar apertury numerycznej obiektywów mikroskopowych Oświetlenie obrazu utworzonego przez mikroskop zależy od wielkości apertury numerycznej jego obiektywu. Od wielkości tej apertury zależy tez najważniejsza własność obiektywu jego zdolność rozdzielcza. PRZYPOMNIENIE: Aperturą numeryczną obiektywu mikroskopu nazywamy iloczyn sinusa połowy kąta rozwarcia stożka promieni aperturowych przez współczynnik załamania ośrodka, zapełniającego przestrzeń między przedmiotem i obiektywem.

25 Pomiar apertury numerycznej obiektywów mikroskopowych Mikroskop ogniskujemy na przesłonę z małym otworkiem O, przed którym w znacznej (w porównaniu z ogniskową obiektywu) odległości L znajduje się podziałka AB. Obraz podziałki A B zostanie utworzony prawie w ognisku obrazowym obiektywu. Dla zapewnienia osiowego kierunku obserwacji można wstawić w tubus w miejsce okularu mały otworek O. W przypadku obiektywów o niewielkich powiększeniach możemy ten obraz oglądać okiem nieuzbrojonym; dla większych obserwujemy podziałkę A B przy pomocy pomocniczego mikroskopu. Na tle jasnego krążka obiektywu obserwujemy obraz skali AB i zauważamy, jakie kreski podziałki są widoczne na brzegu jasnego krążka źrenicy wyjściowej obiektywu.

26 Pomiar apertury numerycznej obiektywów mikroskopowych Wygodnym i niewielkim przyrządem do pomiaru apertury obiektywów mikroskopowych jest apertometr (apertomierz) Abbego. Wykorzystuje on zasadę pomiaru opisaną uprzednio.

27 Pomiar paralaksy położenia PRZYPOMNIENIE: Zjawisko paralaksy położenia występuje w przyrządach celowniczych i mikroskopach odczytowych, posiadających płytki ogniskowe z naniesioną siatką/krzyżem/układem linii. Jeśli rzeczywisty obraz mierzonego układu punktów nie leży w płaszczyźnie tej płytki, to położenie tego obrazu zmienia się przy przesuwaniu oka w płaszczyźnie źrenicy wyjściowej przyrządu. W przyrządach, posiadających wewnętrzne ogniskowanie, paralaksę usuwamy przesuwem układu ogniskującego, wprowadzając obraz obserwowanego przedmiotu w płaszczyznę siatki płytki ogniskowej przyrządu.

28 Pomiar paralaksy położenia W przyrządach celowniczych lunetowych nie posiadających układu ogniskującego ważny jest kątowy błąd, jaki popełnić możemy na skutek paralaksy przy przesuwaniu oka od jednego do drugiego brzegu źrenicy wyjściowej przyrządu. Sprawdzenie lunety na paralaksę można dokonać przez obserwację dalekiego punktu, który powinien być ostro ograniczony. W warunkach fabrycznych stosuje się do sprawdzenia paralaksy długoogniskowe kolimatory (f k = mm). Otwór czynny obiektywu kolimatora powinien być większy niż źrenica wejściowa badanej lunety. W niektórych przyrządach optycznych, np. dalmierzach (CO TO? Do czego służy?), paralaksa musi być bardzo dokładnie usunięta. W takich przypadkach można zastosować stereoskopowe urządzenie do sprawdzania paralaksy.

29 Pomiar paralaksy położenia W płaszczyźnie ogniskowej okularu Ok badanej lunety znajduje się płytka ogniskowa z naniesionym znaczkiem A. Niech A 1 oznacza obraz nieskończenie dalekiego punktu, utworzonego przez obiektyw lunety. Jeśli punkt A 1 nie leży w płaszczyźnie płytki ogniskowej (paralaksa!), to z okularu wyjdzie pęk promieni rozbieżnych. Obserwując obrazy punktów A i A 1 na brzegach źrenicy wyjściowej za pomocą dwóch równoległych lunetek, przy obserwacji dwuocznej zaobserwujemy, że obrazy te nie leżą w jednej płaszczyźnie. Do celów obserwacji dwuocznej, ze względu na możliwy zbyt duży rozstaw lunetek, należy zastosować specjalny pryzmat rozdzielający.

30 Pomiar paralaksy położenia Cały układ paralaksometru:

31 Pomiar skręcenia obrazu Nieprawidłowe ustawienie układu pryzmatów lub zwierciadeł w przyrządzie optycznym może być przyczyną skręcenia obrazu. Przy sprawdzaniu skręcenia obrazu układów bezogniskowych (lunet) stosuje się urządzenie zbudowane z kolimatora K i lunetki pomocniczej L. Obraz krzyża kolimatora K pokrywa się z krzyżem lunetki pomocniczej L. Na płytce ogniskowej kolimatora znajduje się krzyż i dwie krótkie poziome kreski w odległości l od siebie. Jedną z tych poziomych kresek przecinają dwie kreski, znajdujące się w odległości 2e.

32 Pomiar skręcenia obrazu Badaną lunetę umieszczamy w uchwycie, umożliwiającym możliwość skręcania lunety w płaszczyźnie pionowej i poziomej. Obiektyw lunety kierujemy w kierunku kolimatora. Obserwując przez okular krzyż płytki ogniskowej lunetki L skręcamy badana lunetę L B w ten sposób, aby obraz punktu przecięcia pojedynczej poziomej kreski kolimatora z pionową kreską krzyża kolimatora znalazł się na pionowej kresce krzyża lunetki L. Sprawdzamy, czy pionowa kreska krzyża lunetki nie wychodzi z pola tolerancji (wyznaczonego przez te małe, pionowe kreseczki w odległości 2e).

33 Sprawdzanie podziałek przyrządów Mikroskopy i lunety pomiarowe mają podziałki, których obraz w przestrzeni przedmiotowej powinien mieć określoną wielkość liniową lub kątową. Podziałki mikroskopu sprawdza się za pomocą wzorcowych podziałek zwanych mikrometrami przedmiotowymi (skalami mikrometrycznymi). Mikrometr taki umieszcza się przed obiektywem mikroskopu i obserwuje się obraz podziałki wzorcowej w płaszczyźnie podziałki mikroskopu (np. podziałki okularu). Dokładność pomiaru zależy od grubości i jakości wykonania kresek obu podziałek i od dokładności ustawienia mikroskopu (paralaksa!). W analogiczny sposób za pomocą mikrometru przedmiotowego cechuje się śrubowe okulary mikrometryczne, określając wartość elementarnej działki na bębnie okularu. UWAGA: Cechowanie skali mikroskopu powinno być przeprowadzone oddzielnie dla każdego obiektywu! (CZEMU?)

34 Sprawdzanie podziałek przyrządów Podziałki lunet znajdują się w płaszczyźnie rzeczywistego obrazu bardzo dalekich przedmiotów. Obrazy te są tworzone przez obiektyw. Sprawdzanie podziałek w lunetach wykonuje się teodolitem, goniometrem lub kolimatorem szerokokątnym albo tez przy użyciu specjalnych tablic. Ponieważ podziałki znajdują się w płaszczyźnie ogniskowej obiektywu więc ich obraz obserwowany od strony obiektywu będzie znajdował się bardzo daleko. Teodolit ustawiamy blisko lunety, celujemy w jej obiektyw; naprowadzamy lunetę teodolitu na poszczególne kreski podziałki i na kręgu teodolitu odczytujemy kątowe ich wartości. Przy pomiarze na goniometrze lunetę badaną ustawiamy na stoliku goniometru i pomiar wykonujemy jego lunetą.

35 Sprawdzanie równoległości przyrządów dwuocznych W przyrządach dwuocznych promienie główne wychodzące z osiowego punktu przedmiotu po wyjściu z okularów przyrządu powinny być do siebie równoległe w przeciwnym razie, przy dwuocznej obserwacji otrzymamy dwojenie obrazu lub co najmniej oczy nasze szybko odczują zmęczenie. Doświadczalnie stwierdzono, że oczy nie odczuwają zmęczenia jeśli zbieżność promieni głównych wychodzących z okularów nie przekracza kąta 1 w płaszczyźnie przechodzącej przez środek źrenic oczu. Rozbieżność promieni głównych wychodzących z okularu może dochodzić do 3, rozbieżność zaś w kierunku prostopadłym nie może przekraczać kąta 30. Do sprawdzania powyższych warunków stosuje się lunetki podwójne. Ogniskowa obiektywów lunetek wynosi f ob 80 mm a okularów f ok 20 mm. Odległość między środkami źrenic wyjściowych lunetek wynosi około 65 mm. Obiektywy oprawia się w mimośrodach celem łatwej regulacji równoległości osi lunetek.

36 Sprawdzanie zdolności rozdzielczej lunet PRZYPOMNIENIE: Zdolnością rozdzielczą układu optycznego nazywamy własność rozdzielania obrazów dwóch blisko siebie leżących punktów. Do pomiaru zdolności rozdzielczej używa się różnego rodzaju testów, na których rysuje się lub nanosi metodą fotograficzną różnokierunkowe kreski. Zdolność rozdzielczą lunet określamy kątem między promieniami głównymi, wychodzącymi z dwóch rozdzielonych przez jej układ optyczny nieskończenie dalekich punktów. W tym przypadku należy więc umieścić test w płaszczyźnie ogniskowej przedmiotowej obiektywu długoogniskowego kolimatora (f k = mm). Dwie tego samego typu lunety, posiadające tę sama zdolność rozdzielczą, mogą tworzyć obrazy niejednakowej jakości! Na pogorszenie jakości obrazu wpływ mogą mieć: aberracje, niecentryczność ustawienia elementów, nieprawidłowe wykonanie powierzchni elementów, naprężenia, wady szkła, niestaranne oczyszczenie powierzchni.

37 Sprawdzanie zdolności rozdzielczej obiektywów fotograficznych Zdolność rozdzielczą obiektywów fotograficznych charakteryzuje odległość między obrazami rozdzielanych punktów lub linii. Odwrotność tej odległości daje największą ilość obrazów punktów lub linii na jednostkę długości. Zdolność rozdzielczą obiektywów fotograficznych możemy sprawdzić przez wykonane zdjęcia tablic próbnych (testowych) lub też przez obserwację obrazu tych tablic na matówce zbudowanej z obiektywu kamery. Tablice testową ustawia się w odległości 3-4 m (nie mniejszej niż 20 ogniskowych badanego obiektywu) i równomiernie ją oświetla. Tablica powinna mieć takie wymiary, aby jej obraz utworzony przez badany obiektyw pokrył całe pole zdjęcia.

38 Sprawdzanie zdolności rozdzielczej obiektywów fotograficznych Test Romera (Politechnika Wrocławska)

39 Sprawdzanie zdolności rozdzielczej obiektywów fotograficznych Gwiazda Siemensa

40 Sprawdzanie zdolności rozdzielczej obiektywów mikroskopowych Zdolność rozdzielczą mikroskopu określa się najmniejszą odległością punktów preparatu, których obrazy są jeszcze oddzielnie widziane przez mikroskop. O zdolności rozdzielczej mikroskopu decyduje zdolność rozdzielcza jego obiektywu, wynikającą z kolei z jego nieskorygowanych aberracji, wielkości apertury numerycznej, oraz jakości montażu. Do badania zdolności rozdzielczej obiektywów mikroskopowych używa się preparatów naturalnych i sztucznych.

41 Sprawdzanie zdolności rozdzielczej obiektywów mikroskopowych

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 9. Metody sprawdzania instrumentów optycznych. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 9. Metody sprawdzania instrumentów optycznych. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE 1 Wykład 9 Metody sprawdzania instrumentów optycznych Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 18/11 bud. A-1 http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 8. Pomiar ogniskowej układu optycznego. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 8. Pomiar ogniskowej układu optycznego. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE 1 Wykład 8 Pomiar ogniskowej układu optycznego Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 18/11 bud. A-1 http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ PRZYPOMNIENIE:

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE Pomiary ogniskowych. Damian Siedlecki

POMIARY OPTYCZNE Pomiary ogniskowych. Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { 11. Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { 3. Proste przyrządy optyczne Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { 4. Oko Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { 5. Lunety. Mikroskopy. Inne

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 1.  Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE Wykład Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 8/ bud. A- http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ OPTYKA GEOMETRYCZNA Codzienne obserwacje: światło

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ

LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ LABORATORIUM OPTYKI GEOMETRYCZNEJ MIKROSKOP 1. Cel dwiczenia Zapoznanie się z budową i podstawową obsługo mikroskopu biologicznego. 2. Zakres wymaganych zagadnieo: Budowa mikroskopu. Powstawanie obrazu

Bardziej szczegółowo

BADANIE MIKROSKOPU. POMIARY MAŁYCH DŁUGOŚCI

BADANIE MIKROSKOPU. POMIARY MAŁYCH DŁUGOŚCI ĆWICZENIE 43 BADANIE MIKROSKOPU. POMIARY MAŁYCH DŁUGOŚCI Układ optyczny mikroskopu składa się z obiektywu i okularu rozmieszczonych na końcach rury zwanej tubusem. Przedmiot ustawia się w odległości większej

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE Lunety. Mikroskopy. Inne. Damian Siedlecki

POMIARY OPTYCZNE Lunety. Mikroskopy. Inne. Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { 5. Lunety. Mikroskopy. Inne Damian Siedlecki Podstawowa konfiguracja lunet używanych w pomiarach: Keplera. Czasami zaopatruje się ją w układ odwracający ale w praktyce rzadko. Lunety

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 79 POMIARY MIKROSKOPOWE. I. Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z budową mikroskopu i jego podstawowymi możliwościami pomiarowymi.

ĆWICZENIE NR 79 POMIARY MIKROSKOPOWE. I. Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z budową mikroskopu i jego podstawowymi możliwościami pomiarowymi. ĆWICZENIE NR 79 POMIARY MIKROSKOPOWE I. Zestaw przyrządów: 1. Mikroskop z wymiennymi obiektywami i okularami.. Oświetlacz mikroskopowy z zasilaczem. 3. Skala mikrometryczna. 4. Skala milimetrowa na statywie.

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 3. Przyrządy i elementy przyrządów używane w pomiarach optycznych. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 3. Przyrządy i elementy przyrządów używane w pomiarach optycznych. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE 1 Wykład 3 Przyrządy i elementy przyrządów używane w pomiarach optycznych Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 18/11 bud. A-1 http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Rafał Kasztelanic Wykład 6 Optyka promieni 2 www.zemax.com Diafragmy Pęk promieni świetlnych, przechodzący przez układ optyczny

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 3. Przyrządy i elementy przyrządów używane w pomiarach optycznych. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 3. Przyrządy i elementy przyrządów używane w pomiarach optycznych. Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE 1 Wykład 3 Przyrządy i elementy przyrządów używane w pomiarach optycznych Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Katedra Optyki i Fotoniki Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Cel ćwiczenia: 1. Poznanie zasad optyki geometrycznej, zasad powstawania i konstrukcji obrazów w soczewkach cienkich. 2. Wyznaczanie odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo

Fig. 2 PL B1 (13) B1 G02B 23/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia:

Fig. 2 PL B1 (13) B1 G02B 23/02 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 167356 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 293293 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 24.01.1992 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: G02B 23/12 G02B

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK. Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 77 POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK Instrukcja wykonawcza 1. Wykaz przyrządów Ława optyczna z podziałką, oświetlacz z zasilaczem i płytka z wyciętym wzorkiem, ekran Komplet soczewek z oprawkami

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Optyki Geometrycznej i Instrumentalnej

Laboratorium Optyki Geometrycznej i Instrumentalnej aboratorium Optyki Geometrycznej i Instrumentalnej Budowa układów optycznych 1. Cel aboratorium Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z budowa podstawowych układów optycznych lupy, lunety Keplera i

Bardziej szczegółowo

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH

OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH OPTYKA W INSTRUMENTACH GEODEZYJNYCH Prawa Euklidesa: 1. Promień padający i odbity znajdują się w jednej płaszczyźnie przechodzącej przez prostopadłą wystawioną do powierzchni zwierciadła w punkcie odbicia.

Bardziej szczegółowo

Metrologia: charakterystyki podstawowych przyrządów pomiarowych. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: charakterystyki podstawowych przyrządów pomiarowych. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: charakterystyki podstawowych przyrządów pomiarowych dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Przyrządy z noniuszami: Noniusz jest pomocniczą podziałką, służącą do powiększenia dokładności

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne

ĆWICZENIE 41 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO. Wprowadzenie teoretyczne ĆWICZENIE 4 POMIARY PRZY UŻYCIU GONIOMETRU KOŁOWEGO Wprowadzenie teoretyczne Rys. Promień przechodzący przez pryzmat ulega dwukrotnemu załamaniu na jego powierzchniach bocznych i odchyleniu o kąt δ. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie z budową i zasadą działania mikroskopu optycznego. 2. Wyznaczenie współczynnika załamania

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU CZĘŚĆ (A-zestaw 1) Instrukcja wykonawcza

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU CZĘŚĆ (A-zestaw 1) Instrukcja wykonawcza ĆWICZENIE 76A WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU CZĘŚĆ (A-zestaw ) Instrukcja wykonawcza. Wykaz przyrządów Spektrometr (goniometr) Lampy spektralne Pryzmaty. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim..pomiary Optyczne 1 Nazwa w języku angielskim.optical Measurements 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Mikroskopy uniwersalne

Mikroskopy uniwersalne Mikroskopy uniwersalne Źródło światła Kolektor Kondensor Stolik mikroskopowy Obiektyw Okular Inne Przesłony Pryzmaty Płytki półprzepuszczalne Zwierciadła Nasadki okularowe Zasada działania mikroskopu z

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU.

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU. 0.X.00 ĆWICZENIE NR 76 A (zestaw ) WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA SZKŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU. I. Zestaw przyrządów:. Spektrometr (goniometr), Lampy spektralne 3. Pryzmaty II. Cel ćwiczenia: Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

OPTYKA INSTRUMENTALNA

OPTYKA INSTRUMENTALNA OPTYKA INSTRUMENTALNA Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Katedra Optyki i Fotoniki Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ Pokój 18/11 bud.

Bardziej szczegółowo

Sposób wykonania ćwiczenia. Płytka płasko-równoległa. Rys. 1. Wyznaczanie współczynnika załamania materiału płytki : A,B,C,D punkty wbicia szpilek ; s

Sposób wykonania ćwiczenia. Płytka płasko-równoległa. Rys. 1. Wyznaczanie współczynnika załamania materiału płytki : A,B,C,D punkty wbicia szpilek ; s WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Cel ćwiczenia: 1. Zapoznanie z budową i zasadą działania mikroskopu optycznego.. Wyznaczenie współczynnika załamania światła

Bardziej szczegółowo

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne POLITECHNIKA POZNAŃSKA INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA PROWADZĄCY: mgr inż. Łukasz Amanowicz Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne 3 TEMAT ĆWICZENIA: Badanie składu pyłu za pomocą mikroskopu

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /2012 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim POMIARY OPTYCZNE 1 Nazwa w języku angielskim OPTICAL MEASUREMENTS 1 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE. Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej. LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 3 Temat: Wyznaczenie ogniskowej soczewek za pomocą ławy optycznej.. Wprowadzenie Soczewką nazywamy ciało przezroczyste ograniczone

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 KATEDRA FIZYKI STOSOWANEJ PRACOWNIA FIZYKI Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia małych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

f = -50 cm ma zdolność skupiającą

f = -50 cm ma zdolność skupiającą 19. KIAKOPIA 1. Wstęp W oku miarowym wymiary struktur oka, ich wzajemne odległości, promienie krzywizn powierzchni załamujących światło oraz wartości współczynników załamania ośrodków, przez które światło

Bardziej szczegółowo

Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru

Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru Ćwiczenie nr 9 Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru I. Zestaw przyrządów 1. Spektrometr 2. Lampy spektralne: helowa i rtęciowa 3. Pryzmaty szklane, których własności mierzymy II. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA

WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA Ćwiczenie 81 A. ubica WYZNACZANIE PROMIENIA RZYWIZNY SOCZEWI I DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ PIERŚCIENI NEWTONA Cel ćwiczenia: poznanie prążków interferencyjnych równej grubości, wykorzystanie tego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 15

KARTA PRZEDMIOTU. Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 15 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW /2012 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optyka instrumentalna Nazwa w języku angielskim Instrumental optics.. Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

GWIEZDNE INTERFEROMETRY MICHELSONA I ANDERSONA

GWIEZDNE INTERFEROMETRY MICHELSONA I ANDERSONA GWIEZNE INTERFEROMETRY MICHELSONA I ANERSONA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie i demonstracja modelu gwiezdnego interferometru Andersona oraz laboratoryjny pomiar wymiaru sztucznej gwiazdy.

Bardziej szczegółowo

S P E K T R O S K O P S Z K O L N Y P R Y Z M A T Y C ZN Y 1

S P E K T R O S K O P S Z K O L N Y P R Y Z M A T Y C ZN Y 1 Przeznaczenie S P E K T R O S K O P S Z K O L N Y P R Y Z M A T Y C ZN Y 1 Spektroskop szkolny służy do demonstracji i doświadczeń przy nauczaniu fizyki, zarówno w gimnazjach jak i liceach. Przy pomocy

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Rafał Kasztelanic Wykład 9 Przyrządy optyczne - lupa Aperturę lupy ogranicza źrenica oka. Pole widzenia zależy od położenia

Bardziej szczegółowo

LIBELE EGZAMINATOR LIBEL I KOMPENSATORÓW KOLIMATOR GEODEZYJNY

LIBELE EGZAMINATOR LIBEL I KOMPENSATORÓW KOLIMATOR GEODEZYJNY LIBELE EGZAMINATOR LIBEL I KOMPENSATORÓW KOLIMATOR GEODEZYJNY LIBELA przyrząd umożliwiający orientowanie ustawianie prostych i płaszczyzn w zadanym kierunku (najczęściej kierunku poziomym lub pionowym)

Bardziej szczegółowo

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów

Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów 16 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J P R A C O W N I A F I Z Y K I Ćw. 16. Skalowanie mikroskopu i pomiar małych przedmiotów Wprowadzenie Mikroskop jest przyrządem optycznym dającym znaczne powiększenia

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika załamania światła

Wyznaczanie współczynnika załamania światła Ćwiczenie O2 Wyznaczanie współczynnika załamania światła O2.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika załamania światła dla przeźroczystych, płaskorównoległych płytek wykonanych z

Bardziej szczegółowo

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela.

Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. Badanie przy użyciu stolika optycznego lub ławy optycznej praw odbicia i załamania światła. Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela. I LO im. Stefana Żeromskiego w Lęborku 20 luty 2012 Stolik optyczny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE 2. DEFINICJE

WARUNKI TECHNICZNE 2. DEFINICJE WARUNKI TECHNICZNE 1. ZAKRES WARUNKÓW TECHNICZNYCH W niniejszych WT określono wymiary i minimalne wymagania dotyczące jakości (w odniesieniu do wad optycznych i widocznych) szkła float stosowanego w budownictwie,

Bardziej szczegółowo

PIONY, PIONOWNIKI, CENTROWNIKI PRZYRZĄDY SŁUŻĄCE DO CENTROWANIA INSTRUMENTÓW I SYGNAŁÓW

PIONY, PIONOWNIKI, CENTROWNIKI PRZYRZĄDY SŁUŻĄCE DO CENTROWANIA INSTRUMENTÓW I SYGNAŁÓW PIONY, PIONOWNIKI, CENTROWNIKI PRZYRZĄDY SŁUŻĄCE DO CENTROWANIA INSTRUMENTÓW I SYGNAŁÓW ZADANIE PIONÓW: ustawienie instrumentu i sygnału centrycznie nad punktem. ZADANIE PIONOWNIKOW: badanie pionowości,

Bardziej szczegółowo

Optyka w fotografii Ciemnia optyczna camera obscura wykorzystuje zjawisko prostoliniowego rozchodzenia się światła skrzynka (pudełko) z małym okrągłym otworkiem na jednej ściance i przeciwległą ścianką

Bardziej szczegółowo

GEODEZJA WYKŁAD Pomiary kątów

GEODEZJA WYKŁAD Pomiary kątów GEODEZJA WYKŁAD Pomiary kątów Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska 2/34 Do rozwiązywania zadań z geodezji konieczna jest znajomość kątów w figurach i bryłach obiektów. W geodezji przyjęto mierzyć:

Bardziej szczegółowo

Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru

Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru Ćwiczenie nr 9 Pomiar dyspersji materiałów za pomocą spektrometru I. Zestaw przyrządów 1. Spektrometr 2. Lampy spektralne: helowa i rtęciowa 3. Pryzmaty szklane, których własności mierzymy II. Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-3

Ć W I C Z E N I E N R O-3 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-3 WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK ZA POMOCĄ METODY BESSELA I.

Bardziej szczegółowo

OPTYKA INSTRUMENTALNA

OPTYKA INSTRUMENTALNA OPTYKA INSTRUMENTALNA Wykład 7: PRZYRZĄDY OPTYCZNE II: lunety (Keplera, Galileusza), lornetki, lunety astronomiczne, luneta autokolimacyjna, lunety pomiarowe, lunety celownicze, niwelator, teodolit, dalmierze,

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE Pomiary kątów (klinów, pryzmatów) Damian Siedlecki

POMIARY OPTYCZNE Pomiary kątów (klinów, pryzmatów) Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { 10. (klinów, pryzmatów) Damian Siedlecki 1) Metoda autokolimacyjna i 2φn a = 2φnf ob φ = a 2nf ob Pomiary płytek płasko-równoległych 2) Metody interferencyjne (prążki równej grubości)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW

POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji TEMAT: Ćwiczenie nr 4 POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW ZADANIA DO WYKONANIA:. zmierzyć 3 wskazane kąty zadanego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

NIWELATORY TECHNICZNE

NIWELATORY TECHNICZNE NIWELATORY TECHNICZNE NIWELATORY TECHNICZNE Niwelatory służą też do wyznaczania kierunku poziomego lub pomiaru małych kątów odchylenia osi celowej cc od poziomu. Podział niwelatorów: ze względu na zasadę

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-1

Ć W I C Z E N I E N R O-1 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O- WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA ZA POMOCĄ SPEKTROMETRU

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek Nazwisko... Data... Wdział... Imię... Dzień tg.... Godzina... Ćwiczenie 36 Badanie układu dwóch soczewek Wznaczenie ogniskowch soczewek metodą Bessela Odległość przedmiotu od ekranu (60 cm 0 cm) l Soczewka

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI ĆWICZENIE NR 2 POMIAR KRZYWEK W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH

KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI ĆWICZENIE NR 2 POMIAR KRZYWEK W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI TEMAT ĆWICZENIA: ĆWICZENIE NR 2 POMIAR KRZYWEK W UKŁADZIE WSPÓŁRZĘDNYCH BIEGUNOWYCH ZADANIA DO WYKONANIA: 1. Pomiar rzeczywistego zarysu krzywki. 2.

Bardziej szczegółowo

Optyka. Wykład X Krzysztof Golec-Biernat. Zwierciadła i soczewki. Uniwersytet Rzeszowski, 20 grudnia 2017

Optyka. Wykład X Krzysztof Golec-Biernat. Zwierciadła i soczewki. Uniwersytet Rzeszowski, 20 grudnia 2017 Optyka Wykład X Krzysztof Golec-Biernat Zwierciadła i soczewki Uniwersytet Rzeszowski, 20 grudnia 2017 Wykład X Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 20 Plan Tworzenie obrazów przez zwierciadła Równanie zwierciadła

Bardziej szczegółowo

POMIAR WIELKOŚCI KOMÓREK

POMIAR WIELKOŚCI KOMÓREK POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA Z LABORATORIUM W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI Ćwiczenie 4 POMIAR WIELKOŚCI KOMÓREK PRZY UŻYCIU MIKROSKOPU ŚWIETLNEGO I. WSTĘP TEORETYCZNY Do obserwacji bardzo małych obiektów, np.

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia.

Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia. Zagadnienia 1. Widzenie monokularne, binokularne

Bardziej szczegółowo

Pomiar kątów poziomych

Pomiar kątów poziomych Pomiar kątów poziomych Pomiar kątów poziomych W ciągu ostatnich 100 lat, na świecie, nie zaobserwowano istotnego wzrostu dokładności pomiarów kątowych. Obecnie nic nie wskazuje na to, aby sytuacja ta uległa

Bardziej szczegółowo

Ć W I C Z E N I E N R O-4

Ć W I C Z E N I E N R O-4 INSTYTUT FIZYKI WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA PRACOWNIA OPTYKI Ć W I C Z E N I E N R O-4 BADANIE WAD SOCZEWEK I Zagadnienia do opracowania Równanie soewki,

Bardziej szczegółowo

POMIARY METODAMI POŚREDNIMI NA MIKROSKOPIE WAR- SZTATOWYM. OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI TYCH POMIARÓW

POMIARY METODAMI POŚREDNIMI NA MIKROSKOPIE WAR- SZTATOWYM. OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI TYCH POMIARÓW Józef Zawada Instrukcja do ćwiczenia nr P12 Temat ćwiczenia: POMIARY METODAMI POŚREDNIMI NA MIKROSKOPIE WAR- SZTATOWYM. OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI TYCH POMIARÓW Cel ćwiczenia Celem niniejszego ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

6. Badania mikroskopowe proszków i spieków

6. Badania mikroskopowe proszków i spieków 6. Badania mikroskopowe proszków i spieków Najprostszy układ optyczny stanowią dwie współosiowe soczewki umieszczone na końcach tubusu (rysunek 42). Odwzorowanie mikroskopowe jest dwustopniowe: obiektyw

Bardziej szczegółowo

Wykład 5 Elementy instrumentów mierniczych

Wykład 5 Elementy instrumentów mierniczych Wykład 5 Elementy instrumentów mierniczych Prof. dr hab. Adam Łyszkowicz Katedra Geodezji Szczegółowej UWM w Olsztynie adaml@uwm.edu.pl Heweliusza 2, pokój 04 Klasyczne libelle Geodeta wykonując pomiar

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi linijki koincydencyjnej do pomiaru odległości między prążkami dyfrakcyjnymi

Instrukcja obsługi linijki koincydencyjnej do pomiaru odległości między prążkami dyfrakcyjnymi POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Laboratorium Inżynierii Materiałowej Instrukcja obsługi linijki koincydencyjnej do pomiaru odległości między prążkami dyfrakcyjnymi

Bardziej szczegółowo

1100-1BO15, rok akademicki 2016/17

1100-1BO15, rok akademicki 2016/17 1100-1BO15, rok akademicki 2016/17 M. Pagliaro, G. Palmisano, and R. Ciriminna,Flexible Solar Cells, John Wiley, New York (2008). m z m 2a Zgodnie z zasadą Huygensa każdy punkt wewnątrz szczeliny staje

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Proste przyrządy optyczne. Damian Siedlecki

POMIARY OPTYCZNE 1. Proste przyrządy optyczne. Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { Proste przyrządy optyczne Damian Siedlecki Lupa to najprostszy przyrząd optyczny, dający obraz pozorny, powiększony i prosty. LUPA Aperturę lupy ogranicza źrenica oka. Pole widzenia

Bardziej szczegółowo

Mikroskop teoria Abbego

Mikroskop teoria Abbego Zastosujmy teorię dyfrakcji do opisu sposobu powstawania obrazu w mikroskopie: Oświetlacz typu Köhlera tworzy równoległą wiązkę światła, padającą na obserwowany obiekt (płaszczyzna 0 ); Pole widzenia ograniczone

Bardziej szczegółowo

PRZYRZĄDY DO POMIARÓW KĄTOWYCH

PRZYRZĄDY DO POMIARÓW KĄTOWYCH PRZYRZĄDY DO POMIARÓW KĄTOWYCH LIBELE urządzenia do poziomowania Zasada działania: układanie się swobodnej powierzchni cieczy (gazowy pęcherzyk swej pary) w poziomie w zamkniętym naczyniu (ampułce) z właściwie

Bardziej szczegółowo

Pomiar współczynnika załamania światła OG 1

Pomiar współczynnika załamania światła OG 1 I. Cel ćwiczenia: Pomiar współczynnika załamania światła OG 1 1. Zapoznanie się z budową i zasadą działania goniometru. 2. Poznanie metody pomiaru kątów pryzmatu 3. Poznanie metody pomiaru współczynników

Bardziej szczegółowo

OPTYKA INSTRUMENTALNA

OPTYKA INSTRUMENTALNA OPTYKA INSTRUMENTALNA Wykład 8: PRZYRZĄDY OPTYCZNE III: mikroskopy budowa, rodzaje oświetlenia i sposoby obserwacji (jasne i ciemne pole), bieg promieni charakterystycznych, zdolność rozdzielcza; elementy

Bardziej szczegółowo

I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ

I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ Instrukcja do ćwiczenia nr 59 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA W SZKLE METODĄ KĄTA NAJMNIEJSZEGO ODCHYLENIA Instrukcje wykonali: G. Maciejewski, I. Gorczyńska

Bardziej szczegółowo

POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW

POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Ćwiczenie nr 4 TEMAT: POMIARY KĄTÓW I STOŻKÓW ZADANIA DO WYKONANIA:. zmierzyć trzy wskazane kąty zadanego przedmiotu kątomierzem

Bardziej szczegółowo

Piotr Targowski i Bernard Ziętek WYZNACZANIE MACIERZY [ABCD] UKŁADU OPTYCZNEGO

Piotr Targowski i Bernard Ziętek WYZNACZANIE MACIERZY [ABCD] UKŁADU OPTYCZNEGO Instytut Fizyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika Piotr Targowski i Bernard Ziętek Pracownia Optoelektroniki Specjalność: Fizyka Medyczna WYZNAZANIE MAIERZY [ABD] UKŁADU OPTYZNEGO Zadanie II Zakład Optoelektroniki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie B-2 POMIAR PROSTOLINIOWOŚCI PROWADNIC ŁOŻA OBRABIARKI

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie B-2 POMIAR PROSTOLINIOWOŚCI PROWADNIC ŁOŻA OBRABIARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie B-2 Temat: POMIAR PROSTOLINIOWOŚCI PROWADNIC ŁOŻA OBRABIARKI Opracowanie: dr inż G Siwiński Aktualizacja i opracowanie elektroniczne:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Podstawy Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 53. Soczewki

Ćwiczenie 53. Soczewki Ćwiczenie 53. Soczewki Małgorzata Nowina-Konopka, Andrzej Zięba Cel ćwiczenia Pomiar ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiająca i rozpraszająca), obliczenie ogniskowej soczewki rozpraszającej.

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 7. Metody pomiarów elementów układów optycznych. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak

POMIARY OPTYCZNE 1. Wykład 7. Metody pomiarów elementów układów optycznych. http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/ Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak POMIARY OPTYCZNE 1 Wykład 7 Metody pomiarów elementów układów optycznych Dr hab. inż. Władysław Artur Woźniak Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej Pokój 18/11 bud. A-1 http://www.if.pwr.wroc.pl/~wozniak/

Bardziej szczegółowo

OPTYKA INSTRUMENTALNA

OPTYKA INSTRUMENTALNA OPTYKA INSTRUMENTALNA Wykład 1: POJĘCIA WSTĘPNE OPTYKI GEOMETRYCZNEJ (I NIE TYLKO): promienie charakterystyczne (aperturowy, polowy); przysłony (aperturowa i polowa); obrazy przysłon (źrenice i luki);

Bardziej szczegółowo

Technologia elementów optycznych

Technologia elementów optycznych Technologia elementów optycznych dr inż. Michał Józwik pokój 507a jozwik@mchtr.pw.edu.pl Część 5 rysunek elementu optycznego Polskie Normy PN-ISO 10110-1:1999 Optyka i przyrządy optyczne -- Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Optyki Falowej

Laboratorium Optyki Falowej Marzec 2019 Laboratorium Optyki Falowej Instrukcja do ćwiczenia pt: Filtracja optyczna Opracował: dr hab. Jan Masajada Tematyka (Zagadnienia, które należy znać przed wykonaniem ćwiczenia): 1. Obraz fourierowski

Bardziej szczegółowo

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA

BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA Celem ćwiczenia jest: BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA 1. poznanie podstawowych właściwości interferometru z podziałem czoła fali w oświetleniu monochromatycznym i świetle białym, 2. demonstracja możliwości

Bardziej szczegółowo

Sprzęt do pomiaru różnic wysokości

Sprzęt do pomiaru różnic wysokości PodstawyGeodezji Sprzęt do pomiaru różnic wysokości mgr inż. Geodeta Tomasz Miszczak e-mail: tomasz@miszczak.waw.pl Niwelatory Niwelator jest to instrument geodezyjny umożliwiający wykonywanie pomiarów

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr : Soczewki Cel ćwiczenia: Wyznaczenie ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiającej i rozpraszającej) oraz ogniskowej soczewki rozpraszającej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Montaż i naprawa elementów i układów optycznych Oznaczenie kwalifikacji: M.14 Wersja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagania

Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagania WNB.2420.15.2012.AM Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia minimalne wymagania Zadanie nr 1 mikroskop biologiczny z systemem fotograficznym mikroskopu stereoskopowego

Bardziej szczegółowo

OPTYKA INSTRUMENTALNA

OPTYKA INSTRUMENTALNA OPTYKA INSTRUMENTALNA Wykład 10: POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA I: współczynnik załamania i dyspersja szkła: definicje, sens fizyczny; spektrometryczne metody pomiaru współczynnika załamania szkieł i cieczy,

Bardziej szczegółowo

Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2.

Najprostszą soczewkę stanowi powierzchnia sferyczna stanowiąca granicę dwóch ośr.: powietrza, o wsp. załamania n 1. sin θ 1. sin θ 2. Ia. OPTYKA GEOMETRYCZNA wprowadzenie Niemal każdy system optoelektroniczny zawiera oprócz źródła światła i detektora - co najmniej jeden element optyczny, najczęściej soczewkę gdy system służy do analizy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE

LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 7 Temat: Pomiar kąta załamania i kąta odbicia światła. Sposoby korekcji wad wzroku. 1. Wprowadzenie Zestaw ćwiczeniowy został

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne.

Ćwiczenie 42 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ. Wprowadzenie teoretyczne. Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWKI CIENKIEJ Wprowadzenie teoretyczne. Soczewka jest obiektem izycznym wykonanym z materiału przezroczystego o zadanym kształcie i symetrii obrotowej. Interesować

Bardziej szczegółowo

Promienie

Promienie Teoria promienia Promienie Zasada Fermata Od punktu źródłowego Z do punktu obserwacji A, światło rozchodzi się po takiej drodze na której, lokalnie rzecz biorąc, czas przejścia światła jest ekstremalny.

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej cienkiej soczewki skupiającej

Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej cienkiej soczewki skupiającej Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej cienkiej skupiającej Wprowadzenie Soczewka ciało przezroczyste dla światła ograniczone zazwyczaj dwiema powierzchniami kulistymi lub jedną kulistą i jedną płaską 1.

Bardziej szczegółowo

OPTYKA INSTRUMENTALNA

OPTYKA INSTRUMENTALNA OPTYKA INSTRUMENTALNA Wykład 12: POMIARY PARAMETRÓW ELEMENTÓW OPTYCZNYCH: pomiar promieni krzywizny (sferometry: pierścieniowy, czujnikowy, Moffita; metody pryzmy i stycznych powierzchni kulistych; metoda

Bardziej szczegółowo

POMIARY OPTYCZNE Współczynnik załamania #1. Damian Siedlecki

POMIARY OPTYCZNE Współczynnik załamania #1. Damian Siedlecki POMIARY OPTYCZNE 1 { 6. Współczynnik załamania #1 Damian Siedlecki Przypomnienie: Współczynnik załamania ośrodka opisuje zmianę prędkości fali w ośrodku: n c v = εμ c prędkość światła w próżni; v prędkość

Bardziej szczegółowo

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D.

17. Który z rysunków błędnie przedstawia bieg jednobarwnego promienia światła przez pryzmat? A. rysunek A, B. rysunek B, C. rysunek C, D. rysunek D. OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C. 60 o

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu Ć wiczenia laboratoryjne z fizyki Ćwiczenie 6 Wyznaczanie ogniskowych soczewek ze wzoru soczewkowego i metodą Bessela Kalisz, luty 2005 r. Opracował: Ryszard

Bardziej szczegółowo

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA

OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA 1100-1BO15, rok akademicki 2018/19 OPTYKA GEOMETRYCZNA I INSTRUMENTALNA dr hab. Raał Kasztelanic Wykład 4 Obliczenia dla zwierciadeł Równanie zwierciadła 1 1 2 1 s s r s s 2 Obliczenia dla zwierciadeł

Bardziej szczegółowo

Pomiary kątów WYKŁAD 4

Pomiary kątów WYKŁAD 4 Pomiary kątów WYKŁAD 4 POMIAR KĄTÓW W geodezji mierzy się: kąty poziome (horyzontalne) α =(0,360 o ) kąty pionowe (wertykalne) β =(0,90 o ;0,-90 o ) kąty zenitalne z = (0,180 o ) (w których kierunkiem

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA

- 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA - 1 - OPTYKA - ĆWICZENIA 1. Promień światła padł na zwierciadło tak, że odbił się od niego tworząc z powierzchnią zwierciadła kąt 30 o. Jaki był kąt padania promienia na zwierciadło? A. 15 o B. 30 o C.

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 51: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 51: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 5: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych Cel ćwiczenia: Wyznaczenie współczynnika załamania światła dla szkła i pleksiglasu metodą pomiaru grubości

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne

Ćwiczenie 2. Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Ćwiczenie 2 Wyznaczanie ogniskowych soczewek cienkich oraz płaszczyzn głównych obiektywów lub układów soczewek. Aberracje. Wprowadzenie teoretyczne Podstawy Działanie obrazujące soczewek lub układu soczewek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Analiza gazów analizatorami Fizycznymi. Interferometr. Opracował: dr inż. Franciszek Wolańczyk

INSTRUKCJA. Analiza gazów analizatorami Fizycznymi. Interferometr. Opracował: dr inż. Franciszek Wolańczyk INSTRUKCJA Analiza gazów analizatorami Fizycznymi. Interferometr. Opracował: dr inż. Franciszek Wolańczyk Analiza gazów analizatorami fizycznymi. Interferometr. Strona 2 1. WSTĘP Sposób badania gazów i

Bardziej szczegółowo

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH

POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Ćwiczenie 77 E. Idczak POMIAR ODLEGŁOŚCI OGNISKOWYCH SOCZEWEK CIENKICH Cel ćwiczenia: zapoznanie się z procesem wytwarzania obrazów przez soczewki cienkie oraz z metodami wyznaczania odległości ogniskowych

Bardziej szczegółowo