ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W KLASACH SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6. Zestaw pytań Afryka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W KLASACH SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6. Zestaw pytań Afryka"

Transkrypt

1 ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W KLASACH SZÓSTYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6 Zestaw pytań Afryka Próbny Sprawdzian Szóstoklasisty organizowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON i Gazetę Wyborczą odbył się 13 stycznia 2011 o godzinie Do egzaminu próbnego przystąpiło 89 uczniów tj. 98%, 2 uczniów tj. 2% (1 z VI b i 1 z VI d) nie przystąpiło do testu. Uczniowie na napisanie sprawdzianu mieli 60 minut. Test składał się z 20 zadań zamkniętych oraz 5 zadań otwartych. Za poprawne wykonanie wszystkich zadań uczeń mógł otrzymać 40 punktów. Tematem przewodnim testu była Afryka. Uczniowie na podstawie pierwszego tekstu odpowiadali na pytania, np.: między jakimi zbiornikami wodnymi leży Afryka, jakie zwierzęta tam żyją, skąd wiemy, że słowo Afryka piszemy wielką literą. Szóstoklasiści obliczali także dystans, jaki pokona żyrafa w ciągu pół godziny, biegnąc z określoną prędkością. Pytania były skonstruowane w ten sposób, by sprawdzać wymaganą wiedzę, ale jednocześnie zainteresować uczniów ciekawymi tematami. Uczniowie czytali również mapę. Dowiedzieli się, co to jest Kanał Sueski. Analizowali też wiersze Brzechwy. Na koniec pisali krótkie wypracowanie, w którym mieli wyobrazić sobie swój pobyt w Afryce i opowiedzieć o tym miejscu w liście do swoich przyjaciół. Wyniki uczniów osiągnięte w szkole: Średnia dla szkoły wyniosła 25,9 ( a w kl. V 23,35) Łatwość testu wyniosła 0,65 ( a w kl.v 0,58) Średnia dla kl. VI a 24,05 ( a w kl. V a 23,52) kl. VI b 27,86 ( a w kl. V b 23,91) kl. VI c 24,13 ( a w kl. V c 22,84) kl. VI d 27,55 ( a w kl. V d 23,13) Klasa Średnia punktów Łatwość testu 2009/ / / /2011 A Kl. V Kl. VI Kl. V Kl. VI 23,52 24,05 0,59 0,60 B 23,91 27,86 0,60 0,70 C 22,84 24,13 0,57 0,60 D 23,13 27,55 0,58 0,69 SP 6 23,35 25,90 0,58 0,65 Tab. 1. Średnie punktów oraz łatwość testu w poszczególnych klasach (V i VI) oraz całej szkoły.

2 Analizując wyniki osiągnięte przez tych samych uczniów w klasie V i VI stwierdza się, ze średnie punktów w klasach i łatwość testu są wyższe niż w roku ubiegłym. Za próbny test w klasie V uczniowie uzyskali średnią 23,35, łatwość testu 0,58, a w klasie VI osiągnęli średnią 25,9 i łatwość testu 0,65. Najlepiej napisała sprawdzian klasa VI b (łatwość 0,70, średnia pkt 27,86), zaś najsłabiej kl. VI a (łatwość 0,60, średnia pkt 24,05). Najlepszy wynik w kl. V w próbnym teście uzyskała kl.v b, a najsłabszy kl. V c. Analiza osiągnięć uczniów Jaki % piszących (89) w poszczególnych klasach uzyskało wyniki wysokie (tj. 70% punktów i więcej.: - kl. VI a 6 uczniów (tj. 27%piszących w klasie) - kl. VI b 11 uczniów (tj. 52% piszących w klasie) - kl. VI c 6 uczniów (tj. 25%piszących w klasie) - kl. VI d 11 uczniów (tj. 50 %piszących w klasie) 89 piszących test, w szkole uzyskało 34 uczniów wyniki wysokie tj. 38%. Największy odsetek wyników wysokich uzyskała kl. VI b (52%), a najniższy VI c (25%). Jaki % piszących w poszczególnych klasach uzyskało wyniki niskie (tj. 50% punktów i poniżej).: - kl. VI a 5 uczniów (tj. 23 %piszących w klasie) - kl. VI b 4 uczniów (tj. 19 %piszących w klasie) - kl. VI c 7 uczniów (tj. 29 %piszących w klasie) - kl. VI d 4 uczniów (tj. 18 %piszących w klasie) 89 piszących test, w szkole uzyskało 20 uczniów wyniki niskie tj. 22%. Największy odsetek wyników niskich uzyskała kl. VI c (29%), a najniższy VI d (18%).

3 Analiza łatwości całego sprawdzianu Nr zadani a Badana czynność ucznia Uczeń: Łatwoś ć wykon ania zadań 1 Odczytuje informacje zawarte w tekście popularnonaukowym 0,92 2 Odczytuje informacje zawarte w tekście popularnonaukowym 0,96 3 Wskazuje źródło informacji 0,41 4 Wykonuje obliczenia dotyczące drogi 0,75 5 Porównuje dwie liczby 0,66 6 Oblicza upływ czasu między zdarzeniami 0,74 7 Umieszcza datę w przedziale czasowym 0,71 8 Odczytuje z mapy kierunek geograficzny pośredni 0,73 9 Odczytuje dane z mapy 0,74 10 Rozpoznaje narratora w tekście literackim 0,81 11 Odczytuje informacje zawarte w tekście literackim 0,87 12 Odczytuje informacje zawarte w tekście literackim 0,91 13 Wnioskuje na podstawie informacji zawartych w tekście literackim 0,92 14 Wskazuje źródło informacji 0,34 15 Rozpoznaje dialog 0,80 16 Wskazuje rymujące się wersy 0,80 17 Wybiera źródło informacji 0,84 18 Wybiera szereg wyrazów uporządkowanych alfabetycznie 0,89 19 Oblicza ułamek z danej liczby 0,74 20 Wykonuje obliczenia dotyczące czasu 0,98 21 Ustala sposób obliczenia kosztu zakupu 0,80 Oblicza koszt zakupu 0,79 Oblicza resztę pieniędzy 0,85

4 22 Ustala sposób obliczenia cen wycieczki dla dziecka w firmie A i B 0,32 Oblicza cenę wycieczki dla dziecka w firmie A i B 0,27 Ustala sposób obliczenia kosztu wycieczki dla rodziny w firmie A i B 0,33 Oblicza koszt wycieczki dla rodziny w firmie A i B 0,26 Oblicza cenę obu wycieczek w przeliczeniu na jeden dzień 0,26 Porównuje uzyskane wyniki i wybiera tańszą ofertę 0,24 23 Formułuje argument 0,90 Redaguje wypowiedź poprawną pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym 0,50 24 Redaguje list 0,93 Stosuje właściwe rozmieszczenie wyznaczników listu (zapisanie daty, miejscowości, nagłówka i podpisu) 0,36 Buduje spójny tekst 0,63 Dobiera celowo środki językowe 0,58 Pisze poprawnie pod względem językowym 0,56 Przestrzega zasad ortograficznych 0,37 Przestrzega zasad interpunkcyjnych 0,57 Najlepiej poradzili sobie z zadaniami nr 1-0,92% ; nr 2 0,98%, nr 12 0,91% ; nr 13 0,92% ; nr 20 0,98%. Najgorzej wypadły zadanie nr 22 II. Oblicza cenę wycieczki dla dziecka w firmie A i B 0,27 IV. Oblicza koszt wycieczki dla rodziny w firmie A i B 0,26 V. Oblicza cenę obu wycieczek w przeliczeniu na jeden dzień 0,26 VI. Porównuje uzyskane wyniki i wybiera tańszą ofertę 0,24 Jak uczniowie poradzili sobie z zadaniami zamkniętymi.: Największe kłopoty sprawiły zadania nr 3, nr 5, nr 14. W próbnym teście kompetencji dla klas szóstych słabo wypadło polecenie 3. Uczniowie uznali, że wyraz Afryka mogą sprawdzić także w słowniku poprawnej polszczyzny, stąd ich błędne odpowiedzi. Nie

5 przeczytali dokładnie treści polecenia, aczkolwiek ich sposób rozumowania jest logiczny 41% poprawnych odpowiedzi. Podobny błąd myślowy popełnili w poleceniu nr 14 hasło małpować występuje w słowniku języka polskiego, a także w słowniku synonimów. Jak poradziły sobie poszczególne klasy z tymi zadaniami: - kl. VI a: zad. nr 3 rozwiązało 27% uczniów zad. nr 5 rozwiązało 41% uczniów zad. nr 14 rozwiązało 27% uczniów - kl. VI b: zad. nr 3 rozwiązało 48% uczniów zad. nr 5 rozwiązało 43% uczniów zad. nr 14 rozwiązało 43% uczniów - kl. VI c: zad. nr 3 rozwiązało 46% uczniów zad. nr 5 rozwiązało 50% uczniów zad. nr 14 rozwiązało 29% uczniów - kl. VI d: zad. nr 3 rozwiązało 45% uczniów zad. nr 5 rozwiązało 45% uczniów zad. nr 14 rozwiązało 36% uczniów Najsłabiej z zadaniami nr 3 (27%), nr 5 (41%) i nr 14 (27%) poradziła sobie kl. VI a. Najlepiej z zadaniem nr 3 (48%) i nr 14 (43%) poradziła sobie kl. VI b, a z zadaniem nr 5 (50%) kl. VI c. Analiza łatwości zadań w kontekście ich przynależności przedmiotowej Zadania otwarte: 1. Matematyka Największe kłopoty uczniowie mieli z rozwiązaniem zad. nr 22. Należało wyliczyć koszta wycieczki proponowanych przez 2 firmy i wybrać tańszą ofertę. 28,25% uczniów poradziło sobie z tym zadaniem.

6 Dane procentowe wykonania zadania nr 22.w poszczególnych klasach. - kl. VI a 20% - kl. VI b 43% - kl. VI c 20% - kl. VI d 30% Jak wypadli uczniowie w poszczególnych klasach z matematyki.: - kl. VI a 47% - kl. VI b 60% - kl. VI c 38,78% - kl. VI d 54,5% Z matematyki najlepiej poradziła sobie klasa VI b (60%), a najgorzej klasa VI c (38,78%). 2. Język polski W zadaniu nr 23 trzeba było napisać dwa zadnia zachęcające koleżankę, że warto pojechać do Afryki. Najmniejszą ilość punktów uzyskali uczniowie za poprawność ortograficzną i interpunkcyjną. - kl. VI a 11 pkt, co stanowi 50% - kl. VI b 8 pkt, co stanowi 38% - kl. VI c 10 pkt, co stanowi 42% - kl. VI d 15 pkt, co stanowi 68% Za zadanie nr 23 uczniowie w szkole uzyskali tylko 49,5%. To jest wynik bardzo niski. Zadanie nr 24. W poleceniu nr 24 uczniowie niewłaściwie rozmieszczają wyznaczniki listu, przedstawiają miejscowość i datę, gubią jeden z elementów 36% napisało poprawnie. Tłumaczą to faktem, że nie zauważyli dalszych linijek do pracy, dlatego urywali fragmenty tekstu.

7 kl. VI a Najsłabiej wypadła w stosowaniu wyznaczników listu: zapisanie daty, miejscowości, nagłówka, podpisu. Tylko 23% uczniów stosuje wyznaczniki listu. kl. VI b Najsłabiej wypadła z zastosowania bogatego słownictwa w liście, tylko 19% uczniów stosuje bogate słownictwo. kl. VI c Słabo wypadła w stosowaniu wyznaczników listu (stosuje 29%), stosowaniu bogatego słownictwa (stosuje 29%) i za poprawność interpunkcyjną (stosuje 29%). kl. VI d Słabo wypadła w stosowaniu wyznaczników listu, tylko 36% pamięta o nich. Jak wypadli uczniowie w poszczególnych klasach z języka polskiego. - kl. VI a 56% - kl. VI b 54% - kl. VI c 45 % - kl. VI d 71% Z języka polskiego najlepiej poradziła sobie klasa VI d (71%), a najgorzej klasa VI c (45%). Analiza wyników w poszczególnych klasach z podziałem na zadania otwarte i zamknięte Klasa zad. zamknięte zad. Otwarte średnia klasy % pkt % Pkt % pkt VI a 72 14, , ,05 VI b 80 15, , ,86 VI c 38 15, , ,13 VI d 78 15, , ,55 Średnia szkoły 67 15, ,50 64,75 24,90 Tab. Jak wypadły zadania zamknięte i otwarte w poszczególnych klasach. Najlepiej z zadaniami zamkniętymi poradziła sobie kl. VI b 80%, a z zadaniami otwartymi klasa VI d 60%, a najsłabiej wypadła w zadaniach otwartych i zamkniętych klasa VI c (zam.38%, otw. 22%). Najniższą średnią pkt w szkole uzyskała klasa VI a 20,05 pkt tj. 60% klasy, a najwyższą kl. VI b 27,86 pkt tj. 70% klasy.

8 Analiza łatwości zadań w kontekście sprawności czynnościowej. Łatwość sprawdzianu z uwzględnieniem 5 umiejętności. Stand ardy Nr zadania V a VI a V b VI b V c VI c V d VI d SP / 2010 SP6 2010/20 11 Czyta nie 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 0,65 0,80 0,68 0,90 0,7 3 0,84 0,69 0,84 0,69 0,85 Pisani e 23.II, 24 0,57 0,53 0,50 0,46 0,5 3 0,44 0,46 0,63 0,52 0,51 Rozu m. 5, 7, 19, 21.I, 22.I, 22.III, 22.VI, 23.I 0,52 0,51 0,60 0,65 0,5 3 0,53 0,53 0,53 0,55 0,55 Korzy st. Z inf. 3, 14, 17, 18 0,67 0,53 0,78 0,64 0,6 4 0,63 0,71 0,68 0,70 0,62 Wyk. wiedz y w pr. 4, 6, 20, 21.II, 21.III, 22.II, 22.IV, 22.V 0,49 0,56 0,55 0,67 0,3 1 0,58 0,59 0,63 0,49 0,61 Tab. Łatwość sprawdzianu z uwzględnieniem standardów wymagań. Z czytaniem (łat. 0,90), rozumowaniem (łat. 0,65) i wykorzystaniem wiedzy w praktyce (0,67) najlepiej wypadła klasa VI b, a w pisaniu (0,63) i korzystaniu z informacji (0,68) najlepsza była klasa VI d. Najgorzej wypadła kl. VI a z czterech obszarów umiejętności : czytanie (0,80), rozumowanie (0,51), korzystanie z informacji (0,53) i wykorzystanie wiedzy w praktyce (0,56), natomiast w kategorii pisanie najgorzej wypadła kl. VI c (0,44).

9 Poziom osiągnięć uczniów w szkole w zakresie pięciu obszarów umiejętności. W zakresie poszczególnych standardów umiejętności uczniów kształtują się następująco: Czytanie Nr zadani a Sprawdzana czynność ucznia %wykonan ia zadania 1 Odczytuje informacje zawarte w tekście popularnonaukowym 92 2 Odczytuje informacje zawarte w tekście popularnonaukowym 96 8 Odczytuje z mapy kierunek geograficzny pośredni 73 9 Odczytuje dane z mapy Rozpoznaje narratora w tekście literackim Odczytuje informacje zawarte w tekście literackim Odczytuje informacje zawarte w tekście literackim Wnioskuje na podstawie informacji zawartych w tekście literackim Rozpoznaje dialog Wskazuje rymujące się wersy 80 Tab. Sprawdzenie umiejętności odczytywania, rozumienia przekazu różnych tekstów. Pisanie Nr zadania 23.II Sprawdzana czynność ucznia Redaguje wypowiedź poprawna pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym %wykonania zadania Redaguje list 57 Tab. Sprawdzenie umiejętności tworzenia tekstów własnych.

10 Rozumowanie Nr zadania Sprawdzana czynność ucznia %wykonania zadania 5 Porównuje dwie liczby 66 7 Umieszcza datę w przedziale czasowym Oblicza ułamek z danej liczby I Ustala sposób obliczenia kosztu zakupu I Ustala sposób obliczenia cen wycieczki dla dziecka w firmie A i B III Ustala sposób obliczenia kosztu wycieczki dla rodziny w firmie A i B VI Porównuje uzyskane wyniki i wybiera tańszą ofertę I Formułuje argument 90 Tab. Sprawdzenie umiejętności wnioskowania. Korzystanie z informacji Nr zadania Sprawdzana czynność ucznia % wykonania zadania 3 Wskazuje źródło informacji Wskazuje źródło informacji Wybiera źródło informacji Wybiera szereg wyrazów uporządkowanych alfabetycznie 89 Tab. Wskazywanie źródeł informacji i korzystanie z nich.

11 Wykorzystanie wiedzy w praktyce Nr zadania Sprawdzana czynność ucznia % wykonania zadania 4 Wykonuje obliczenia dotyczące drogi 75 6 Oblicza upływ czasu między zdarzeniami Wykonuje obliczenia dotyczące czasu II Oblicza koszt zakupu III Oblicza resztę pieniędzy II Oblicza cenę wycieczki dla dziecka w firmie A i B IV Oblicza koszt wycieczki dla rodziny w firmie A i B V Oblicza cenę wycieczek w przeliczeniu na jeden dzień 26 Tab. Sprawdzenie czy poznane słownictwo, wiedza na lekcjach jest wykorzystywana w praktyce Poziom osiągnięć uczniów w poszczególnych klasach w zakresie pięciu obszarów umiejętności standardy Nr zadań Kl. VI a Kl. VI b Kl. VI c Kl. VI d SP 6 1. czytanie 1 86,0 % 100 % 83,0 % 100 % 2 95,0 % 100 % 96,0 % 95,0 % 8 73,0 % 80,9 % 75,0 % 64,0 % 9 68,0 % 76,2 % 75,0 % 77,0 % 10 73,0 % 90,4 % 79,0 % 82,0 % 11 82,0 % 90,4 % 92,0 % 82,0 % 12 82,0 % 95,0 % 95,0% 91,0 % 13 91,0 % 95,0 % 87,0 % 95,0 % 15 68,0 % 85,7 % 79,0 % 86,0 % 16 82,0 % 85,7 % 83,0 % 68,0 % kl.vi a= 80,0 % kl.vi b = 90,0 % kl.vi c = 84 % kl.vi d = 84 % ŚREDNIA = 85,0 % 2. pisanie 23.II 50,0 % 38,0 % 42,0 % 68,0 % kl. VI a = 52 %

12 kl. VI b = 46 % 24 55,0 % 54,0 % 45,14 % 57,0 % kl. VI c = 44 % kl. VI d = 63 % ŚREDNIA= 51 % 3. rozumowani e 5 41,0 % 42,85 % 50,0 % 23,0 % 7 68,0 % 80,9 % 71,0% 64,0 % 19 82,0 % 80,9 % 66,0 % 68,0 % 21.I 73,0 % 90,0 % 79,0 % 77,0 % 22.I 23,0 % 48,0 % 16,0 % 45,0 % 22.III 23,0 % 52,0 % 25,0 % 32,0 % 22.VI 18,0 % 33,0 % 21,0 % 23,0 % kl. VI a = 51 % kl. VI b = 65 % kl. VI c = 53 % kl. VI d = 53 % ŚREDNIA = 55 % 23.I 77,0 % 95,0 % 96,0 % 91,0 % 4. korzystanie w info. 5. wykorzystani e wiedzy w praktyce 3 27,0 % 47,6 % 46,0 % 45,0 % 14 27,0 % 42,85 % 29,0 % 36,0 % 17 73,0 % 76,2 % 92,0 % 95,0 % 18 86,0 % 90,4 % 83,0 % 95,0 % 4 68,0 % 71,0 % 83,0 % 77,0 % 6 77,0 % 66,66 % 71,0 % 82,0 % 20 95,0 % 95,0 % 100 % 100 % 21.II 68,0 % 95,0 % 71,0 % 82,0 % 21.III 82,0 % 100 % 79,0 % 77,0 % 22.II 14,0 % 48,0 % 12,0 % 36,0 % 22.IV 18,0 % 43,0 % 21,0 % 23,0 % 22.V 23,0 % 33,0 % 25,0 % 23,0 % kl. VI a = 53 % kl. VI b = 64 % kl. VI c = 62 % kl. VI d = 68 % ŚREDNIA = 62 % kl. VI a = 56 % kl. VI b = 69 % kl. VI c = 58 % kl. VI d = 62 % ŚREDNIA = 61 %

13 Średnia szkoły w 5 obszarach umiejętności Czytanie 85 % ( w kasach piątych 0,69) Pisanie 51 % ( w kasach piątych 0,52) Rozumowanie 55 % ( w kasach piątych 0,55) Korzystanie z informacji - 62 % ( w kasach piątych 0,70) Wykorzystywanie wiedzy w praktyce 61 % ( w kasach piątych 0,49) W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpiła poprawa w czytaniu i wykorzystaniu wiedzy w praktyce. Natomiast uległy pogorszeniu wyniki w pisaniu i korzystaniu z informacji. Średnia na skali staninowej dla szkoły Stanin 6 czyli wyżej średni (25,9 pkt). W ubiegłym roku szkoła również znajdowała się w staninie 6. Analiza rozkładu wyników na skali dla szkoły Najlepszy wynik to 39 pkt uzyskały 2 osoby (kl. VI c i kl. VI a), a najsłabszy to 8 pkt (kl. VI a). Nazwa numer wyniku i 1 najniższy 2 bardzo niski 3 niski 4 niżej średni 5 średni 6 wyżej średni 7 wysoki 8 bardzo wysoki 9 najwyższy Przedział punktowy/ liczba uczniów VI a VI b VI c VI d SP6 2010/2011 SP6 1% 4% 6% 13% 21% 19% 11% 9% 15% Dane z testu próbnego w klasie V 2009/2010 8% 5% 8% 12% 18% 15% 20% 8% 7% Tab. Skala staninowa w poszczególnych klasach szóstych i w szkole.

14 1% uczniów uzyskała wynik najniższy (w klasach V 8%), a 21% piszących uzyskało wynik średni (w klasach V 18%). Wynik najwyższy osiągnęło 15% uczniów (w klasach V 7%). Wartość wskaźnika łatwości Interpretacje zestawu zadań 0,00 0,19 Bardzo trudny 0,20 0,49 Trudny 0,50 0,69 Umiarkowanie trudny 0,70 0,89 Łatwy 0,90 1,00 Bardzo łatwy Tab. Interpretacje zestawu zadań. Średnia łatwość testu w klasie szóstej wyniosła 0,65 (0,58 klasy piątej), okazał się umiarkowanie trudny. Wnioski do dalszej pracy: 1. Z matematyki uczniowie mieli trudność obliczania ułamka z danej liczby i z tego powodu dalsza część zadania 22 nie była możliwa do rozwiązania. Należy więcej czasu poświęcić na ćwiczenia obliczania ułamka z danej liczby. 2. Dbałość o estetykę zapisu i układ graficzny wypracowań. 3. Pracować nad ortografią tylko 37% poprawnych, bezbłędnie napisanych testów, ponieważ w tej kategorii uczniowie wypadli najsłabiej.

r. rok szkolny 2012/2013

r. rok szkolny 2012/2013 04.04.2013r. rok szkolny 2012/2013 Do sprawdzianu po szkole podstawowej przystąpiło 71 uczniów. Wszyscy uczniowie pisali sprawdzian w wersji standardowej. Struktura arkusza sprawdzającego umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2012 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2012 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008

PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 PRÓBNY SPRAWDZIAN 2008 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W CZELADZI ANALIZA WYNIKÓW SPIS TREŚCI I. Informacje o wynikach próbnego sprawdzianu w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi 1. Informacje wstępne... 3 2. Standardowy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty 2015 j.polski i matematyka Sprawdzian został przeprowadzony 1 kwietnia 2015 r. Składał się z dwóch części. Obie części były przeprowadzone w formie pisemnej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej

RAPORT SPRAWDZIAN Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej SPRAWDZIAN 2014 RAPORT Szkoła Podstawowa im. ks. Teodora Korcza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Topoli Małej Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM

PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY Z OPERONEM Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 27 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela.

Udział punktów możliwych do uzyskania w zależności od kategorii standardów przedstawia tabela. Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy

Wynik punktowy uczniów ze sprawdzianu Opis dydaktyczny wyniku Klasa VIA Klasa VIB Klasa VIC Klasa VID 0 11 pkt NajniŜszy Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Sprawdzian dla klasy VI 12 kwietnia 2007r. pt. W szkole. Szczegółowe odniesienie wyników uczniów klas VI do skali staninowej. Wynik punktowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPRAWDZIAN 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI MAŁEJ

RAPORT SPRAWDZIAN 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI MAŁEJ SPRAWDZIAN 2013 RAPORT SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KSIĘDZA TEODORA KORCZA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TOPOLI MAŁEJ Spis treści: 1. Prezentacja wyników. 2. Analiza wyników umiejętności w kategoriach: czytanie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2009 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 09 roku OKE Łódź, maj 09 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 39 09 uczniów ( co stanowiło 9,2% wszystkich szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS 6 W ROKU SZKOLNYM 213/214 W roku szkolnym 213/214 do sprawdzianu przystąpiło 124 uczniów. Napisali oni sprawdzian na poziomie wyżej średnim. Karta wyników na skali staninowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU PRÓBNEGO WISŁA

ANALIZA SPRAWDZIANU PRÓBNEGO WISŁA ANALIZA SPRAWDZIANU PRÓBNEGO WISŁA mgr Renata Gruca SP Raszówka O SPRAWDZIANIE 7. 03. 2007 przeprowadzono wewnętrzny próbny sprawdzian w klasach szóstych. Jako narzędzie pomiaru wykorzystano test pt. Wisła.

Bardziej szczegółowo

powiat gmina szkoła 6A 6B

powiat gmina szkoła 6A 6B Analiza sprawdzianu po klasie szóstej 22 rok Analiza ilościowa: 3 25 2 23,6 22,82 24,8 28,4 2,33 5 5 powiat gmina 6A 6B 4 3 2 4 8 2 22 24 26 29 3 33 35 W 22 r. sprawdzian napisało 43 uczniów. Ogólny wynik

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2008 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian po klasie szóstej 2013 Analiza wyników sprawdzianu. opracowała Elżbieta Siwek sierpień 2013 r

Sprawdzian po klasie szóstej 2013 Analiza wyników sprawdzianu. opracowała Elżbieta Siwek sierpień 2013 r Sprawdzian po klasie szóstej 2013 Analiza wyników sprawdzianu opracowała Elżbieta Siwek sierpień 2013 r Informacje w pigułce Sprawdzian odbył się 4.04.2013 r Do sprawdzianu przystąpiło 95 uczniów Test

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIECIE MITÓW WSTĘP

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIECIE MITÓW WSTĘP ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŚWIECIE MITÓW PRZEPROWADZONEGO 29 LISTOPADA 2006 ROKU "Analiza wyników sprawdzianu zewnętrznego oraz informacji pochodzących z oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2007 SPIS TREŚCI 1.DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2008 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2008 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2008 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie

Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Ewaluacja sprawdzianu 2009 klas szóstych szkoły podstawowej na podstawie sprawozdania sporządzonego przez OKE w Jaworznie Rudzica 2009 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM styczeń 2015 1 1 Wstęp Przedstawione poniżej wyniki dotyczą sprawdzianu opracowanego zgodnie z nowymi zasadami przez Wydawnictwo OPERON. Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2011 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ANALIZA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W dniu 9 stycznia 2014 r. 49 uczniów klas szóstych z naszej szkoły pisało próbny sprawdzian kompetencji przygotowany przez wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2014

Raport ze sprawdzianu 2014 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie II

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS VI w kwietniu 2010 r.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS VI w kwietniu 2010 r. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU KLAS VI w kwietniu 2010 r. klasa SPRAWDZIAN KL. VI - KWIECIEŃ 2010 - Łatwości obszarów standardów standard: czytanie pisanie rozumowanie korzystanie z informacji wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2013

Analiza wyników sprawdzianu 2013 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 40 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JERZEGO ZIĘTKA W TYCHACH Analiza wyników sprawdzianu 2013 W Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi SPRAWDZIAN 2013 średnie wyniki

Bardziej szczegółowo

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5

1. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE ARKUSZE EGZAMINACYJNE... 5 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE NA SPRAWDZIANIE W ROKU 2006 SPIS TREŚCI. DANE STATYSTYCZNE O UCZNIACH ROZWIĄZUJĄCYCH NIESTANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Średni współczynnik łatwości w klasie 0,66 0,73 0,77 0,65 0,75 0,71 0,65

Średni współczynnik łatwości w klasie 0,66 0,73 0,77 0,65 0,75 0,71 0,65 Plan sprawdzianu Jasne jak słońce przeprowadzonego 8 kwietnia 2008 r. w Szkole Podstawowej nr 6 w Pruszkowie Obszary standardów Numery zadań Maksymalna liczba punktów za dany podtest Udział % punktów z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2012 W ROKU SZKOLNYM 2011 / 2012. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-122) w naszej szkole rozwiązywało 69 uczniów, jeden uczeń rozwiązywał

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2010 klas szóstych szkoły podstawowej Skład zespołu opracowującego raport: mgr Magdalena Balcy mgr Barbara Gawlik mgr Ilona

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W GDAŃSKU WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU STOPNIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH NA SPRAWDZIANIE W 2005 ROKU W kwietniu 2005 roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku po raz czwarty przeprowadziła dla uczniów klasy szóstej szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015 Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie) ujętych

Bardziej szczegółowo

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów

Wyniki procentowe poszczególnych uczniów K la s a 6 c Próbny sprawdzian w szóstej klasie Klasa 6c Wyniki procentowe poszczególnych uczniów 70% 60% 50% Polska (52%) 40% 30% 20% 10% 0% nr ucznia 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 wynik w % 51

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE NIESTANDARDOWE SPRAWDZIAN W ROKU 2009 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu próbnego klas piątych Szkoły Podstawowej Przed telewizorem

Analiza sprawdzianu próbnego klas piątych Szkoły Podstawowej Przed telewizorem Szkoła Podstawowa nr 2 im. Floriana Adamskiego w Chełmie Śląskim Analiza sprawdzianu próbnego klas piątych Szkoły Podstawowej Przed telewizorem Chełm Śląski 2013 Charakterystyka wyników osiągniętych przez

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u

A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W. r o k u S Z K O Ł A P O D S T A W O W A W C Z E R N I K O W I E A N A L I Z A W Y N I K Ó W S P R A W D Z I A N U S Z Ó S T O K L A S I S T Ó W w r o k u 2 2 W R Z E S I E Ń 22 2 CELE SPRAWDZIANU. Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2006 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2006 roku WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2006 roku OKE Łódź, maj 2006 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 45 710 uczniów ( 98,33% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 10 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 - wyniki niskie -

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI. 1 kwietnia 2015 r.

SPRAWDZIAN PO KLASIE VI. 1 kwietnia 2015 r. SPRAWDZIAN PO KLASIE VI 1 kwietnia 2015 r. Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 CHARAKTERYSTYKA SPRAWDZIANU Sprawdzian w klasie VI bada osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie czytania, pisania,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14 Raport z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty Operon w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport opracowały: ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI

RAPORT. Raport opracowały: ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI RAPORT ANALIZA WYNIKÓW MIĘDZYPRZEDMIOTOWEGO SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI DLA KLAS VI Raport opracowały: Iwona Bartosiak Stanisława Kędra Marzena Lesiak Alicja Znajewska str. 1 Zestaw 26 zadań

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2012

Raport ze sprawdzianu 2012 Raport ze sprawdzianu przeprowadzonego w ZS Nr - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 5 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2013

Raport ze sprawdzianu 2013 Raport ze sprawdzianu 23 przeprowadzonego w ZS Nr2 - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 23 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie

Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 105 im. Astrid Lindgren w Warszawie Raport z przeprowadzonego w kwietniu 2013r. sprawdzianu po szóstej klasie Analiza wyników Warszawa, 2013 rok Średni wynik egzaminu po szóstej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Opracowały: Wanda Gunia Dorota Szczepanik Katarzyna Poradyło Maria Twardzik 1 5 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. W. S. Reymonta w UBOCZU po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego klas VI oraz sprawdzianów diagnostycznych klas III, IV i V

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2013 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Sporządziła Kamila Chodak Góralice, październik 2015 Analiza wyników z języka niemieckiego- poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Lublin, 2016 r. 1 Wstęp 5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas VI napisali sprawdzian szóstoklasisty. Składał się on z

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu

Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu Uczestnicy sprawdzianu Informacja wstępna o wynikach sprawdzianu 2005 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 5 kwietnia 2005 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016

Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016 Analiza wyników sprawdzianu próbnego w kl.6a / r.szk. 2015/2016 Sprawdzian próbny napisało 19 uczniów klasy 6a, 1 uczeń nie przystąpił do sprawdzianu próbnego (nie był obecny w szkole). Jedna uczennica

Bardziej szczegółowo

Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI

Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI entrum Pomiarowo-ydaktyczne 80-299 Gdańsk, ul. Orfeusza 4/9 tel. (58) 522 91 93, faks (58) 732 74 84, e-mail: biuro@meritum-cpd.pl www.meritum-cpd.pl Próbny sprawdzian międzyprzedmiotowy dla klas VI Szkoła

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2014 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2010

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2010 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa, 61 655 Poznań tel.: 061 854 01 60, fax: 061 85 14 41 www.oke.poznan.pl OKEP 4513 /1/ 010 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 010 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU

ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU ANALIZA SPRAWDZIANU DIAGNOSTYCZNEGO DLA KLAS IV PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 14-15 WRZEŚNIA 2010 ROKU W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 IM. JANA PAWŁA II W EŁKU Opracowała: Anna Lewoc Ełk, październik 2010 roku Cel

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Wyspa Robinsona

Kartoteka testu Wyspa Robinsona Kartoteka testu Wyspa Robinsona Nr zadania Obszar standardów wymagań egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu) Uczeń: Uczeń: Sprawdzana czynność ucznia 1. Czytanie odczytuje tekst użytkowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2008 roku

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2008 roku INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 0 roku OKE Łódź, maj 0 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 40 519 uczniów ( 9,2% wszystkich przystępujących

Bardziej szczegółowo

Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej

Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza sprawdzianu 2013 klas szóstych szkoły podstawowej Opracowała: mgr Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu po klasie VI przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników sprawdzianu po klasie VI przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Kamienica, 13 września 2014r. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy Analiza wyników sprawdzianu po klasie VI przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 I. Informacje ogólne: Do sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym Arkusz składał się z 40

Bardziej szczegółowo

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004

Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Informacje wstępne o wynikach sprawdzianu 2004 Przedstawiamy Państwu wstępne informacje o wynikach sprawdzianu przeprowadzonego 1 kwietnia 2004 r. w klasach szóstych szkół podstawowych województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE KLASA VI SPRAWDZIAN 2003

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE KLASA VI SPRAWDZIAN 2003 ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU I DZIAŁANIA NAPRAWCZE KLASA VI SPRAWDZIAN 2003 WYNIKI INDYWIDUALNE Wyniki sprawdzianu uzyskane przez poszczególnych uczniów klasy szóstej szkoła otrzymała w postaci zbiorczego

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy badania diagnozującego uczniów klas czwartych

Raport z analizy badania diagnozującego uczniów klas czwartych Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 21 roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych, matematycznych i języka obcego uczniów rozpoczynających naukę

Bardziej szczegółowo

opracowała Elżbieta Siwek

opracowała Elżbieta Siwek SPRAWDZIAN PO KLASIE SZÓSTEJ 2012 Analiza wyników sprawdzianu przeprowadzonego w dniu 5 kwietnia 2012 roku w Szkole Podstawowej Nr 6 im Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie W dniu 3 kwietnia 2012 roku do

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY

ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY ANALIZA SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Feliksa Michalskiego Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie W klasie VI przeprowadzono sprawdzian, który pisało 19 uczniów. Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP KWIECIEŃ Analiza wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP KWIECIEŃ Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2007 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2007 roku WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU W VI KLASIE przeprowadzonego w kwietniu 2007 roku OKE Łódź, maj 2007 I. Populacja zdających Zestaw standardowy rozwiązywało 3 323 uczniów ( 98,3% wszystkich przystępujących

Bardziej szczegółowo

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r.

Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Uwagi z analizy prac uczniów przesłanych przez szkoły, które przeprowadziły próbny sprawdzian 8 lutego 2005 r. Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie przygotowali, jak co roku, materiały

Bardziej szczegółowo

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52 ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2O14 Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEJ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 40 uczniów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROK SZKOLNY 2016/2017 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU

RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU RAPORT Z ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU W KLASIE SZÓSTEJ PRZEPROWADZONEGO W DNIU 01. 0. 01 r. Opracowanie: Anna Goss Małgorzata Połomska Świecie- 01r. 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012

ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 ANALIZA WYNIKÓW PISEMNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2012 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W CIESZYNIE POZIOM PODSTAWOWY Średni wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z analizy sprawdzianu zewnętrznego w roku 2015/2016 W dniu 5 kwietnia 2016r. po raz ostatni odbył się ogólnopolski sprawdzian dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Do sprawdzianu w

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU r. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU 2016 PRZEPROWADZONEGO W DNIU 05.04.2016r. Opracowanie: Małgorzata Połomska Anna Goss Agnieszka Gmaj 1 Sprawdzian w klasie szóstej został przeprowadzony 5 kwietnia 2016r. Przystąpiło

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NARAMICACH W ROKU 2011

WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NARAMICACH W ROKU 2011 WSTĘPNA ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU W SZÓSTEJ KLASIE W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W NARAMICACH W ROKU 2011 Opracowała: Małgorzata Parzybut NARAMICE, 28.05.2011 Sprawdzian szóstoklasisty w dniu 05.04.2011

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 1b średnia klasy: 11.00 pkt średnia szkoły: 13.55 pkt średnia ogólnopolska: 10.93 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer zadania

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa 1a średnia klasy: 17.13 pkt średnia szkoły: 17.36 pkt średnia ogólnopolska: 10.93 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer zadania

Bardziej szczegółowo

W badaniu uczestniczyło 58 uczniów: 16 z klasy 5a, 15 z 5b, 27 z 5c. Maksymalna ilość punktów wynosiła 33, średnia punktów poszczególnych klas:

W badaniu uczestniczyło 58 uczniów: 16 z klasy 5a, 15 z 5b, 27 z 5c. Maksymalna ilość punktów wynosiła 33, średnia punktów poszczególnych klas: PROTOKÓŁ ORGANIZACJI ORAZ WYNIKÓW TESTU INTERDYSCYPLINARNEGO UCZNIÓW KLAS PIĄTYCH PRZEPROWADZONEGO W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO BADANIA WYNIKOW NAUCZANIA W dniu 22.05.2013r., powołany przez Dyrektora Zespołu

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI INFORMACJE O WYNIKACH UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH ARKUSZE DOSTOSOWANE SPRAWDZIAN W ROKU 2012 SPIS TREŚCI 1. DANE STATYSTYCZNE UCZNIÓW ROZWIĄZUJĄCYCH DOSTOSOWANE ARKUSZE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2003 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2003 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INFORMACJA O WYNIKACH SPRAWDZIANU 2003 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Przekazuję wszystkim zainteresowanym informację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie o wynikach sprawdzianu dla uczniów klas szóstych

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2014/2015 część humanistyczna język polski Gimnazjum w Pietrowicach Wielkich X 2015 Opracowała Wyniki egzaminu gimnazjalnego `2015 część humanistyczna j. polski 90 85 80 75

Bardziej szczegółowo

Raport ze sprawdzianu 2011

Raport ze sprawdzianu 2011 Raport ze sprawdzianu 2 przeprowadzonego w ZS Nr2 - Szkoła Podstawowa nr w Wodzisławiu Śląskim I. Do sprawdzianu przystąpiło 33 uczniów II. Zadania sprawdzały umiejętności z zakresu standardów: I czytanie

Bardziej szczegółowo

matematyka Liczebność Wynik minimalny 4 1. Wynik maksymalny Rozstęp Wynik średni 10,26 14,33.

matematyka Liczebność Wynik minimalny 4 1. Wynik maksymalny Rozstęp Wynik średni 10,26 14,33. Sprawozdanie Wprowadzenie Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca roku objęto badaniem diagnozującym stopień opanowania umiejętności polonistycznych i matematycznych uczniów rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011

Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA ul. Gronowa 22, 6 655 Poznań tel.: 06 854 0 60, fax: 06 852 4 4 www.oke.poznan.pl OKEP 453 /9/ 20 Wstępne wyniki sprawdzianu w klasie szóstej w roku 20 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego 2015 Egzamin gimnazjalny poziom podstawowy Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych różnego typu (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz oraz zadań na dobieranie)

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

ANALIZA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ANALIZA SPRAWDZIANU KOMPETENCJI UCZNIÓW KLAS SZÓSTYCH KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ROKU SZKOLNYM / Do sprawdzianu kwietnia r. przystąpiło w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy

Bardziej szczegółowo

Rozkład wyników ogólnopolskich

Rozkład wyników ogólnopolskich Rozkład wyników ogólnopolskich 1 9 8 7 procent uczniów 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 - wyniki niskie - wyniki średnie - wyniki wysokie liczba punktów Parametry rozkładu wyników

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2013/2014 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz trzeci na nowych

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015

Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015 Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015 1 Spis treści 1. Część pierwsza sprawdzianu język polski i matematyka... 3 1.1. Podstawowe parametry statystyczne... 3 1.2. Poziom

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2013 W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013.

ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2013 W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013. ANALIZA WYNIKÓW SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY KWIECIEŃ 2013 W ROKU SZKOLNYM 2012 / 2013. Standardowy zestaw zadań egzaminacyjnych (S-1-132) w naszej szkole rozwiązywało 52 uczniów. 1. Plan standardowego zestawu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej z zakresu języka polskiego przeprowadzonego w roku szkolnym 2012/2013 Tegoroczny egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz drugi na nowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW SPRAWDZIANU W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW SPRAWDZIANU W ROKU 2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŁUCZU SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW SPRAWDZIANU W ROKU 2014 Opracował zespół ds. sprawdzianu: mgr G.Grabia mgr R. Komuńska mgr R. Klimczak mgr A. Magacz W kwietniu 2014 roku do sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2013. Klucz punktowania zadań. (zestawy zadań dla uczniów bez dysfunkcji)

SPRAWDZIAN 2013. Klucz punktowania zadań. (zestawy zadań dla uczniów bez dysfunkcji) SPRWDZIN 2013 Klucz punktowania zadań (zestawy zadań dla uczniów bez dysfunkcji) KWIEIEŃ 2013 Obszar standardów egzaminacyjnych Sprawdzana umiejętność (z numerem standardu) Uczeń: Uczeń: Sprawdzana czynność

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE KLAS PIĄTYCH. Opracowały: Beata Jabłońska Agnieszka Rosochacka Wójtowicz

RAPORT PO SPRAWDZIANIE KLAS PIĄTYCH. Opracowały: Beata Jabłońska Agnieszka Rosochacka Wójtowicz RAPORT PO SPRAWDZIANIE KLAS PIĄTYCH Opracowały: Beata Jabłońska Agnieszka Rosochacka Wójtowicz CZERWIEC 2015 Sprawdzian z języka polskiego oraz matematyki przeprowadzony został w klasach V w dniu 15 czerwca

Bardziej szczegółowo