Spis treści Opis zamierzonego celu projektu Ogólny opis funkcjonalności systemu Technologia wykonania...8

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści...2. 1. Opis zamierzonego celu projektu...5. 2. Ogólny opis funkcjonalności systemu...8. 3. Technologia wykonania...8"

Transkrypt

1 Projekt techniczny Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B wspierającego współdziałanie przedsiębiorców w zakresie organizacji szkoleń oraz współpracy z trenerami zewnętrznymi Wykonawca analizy: Marta Ćwik MS Adres: ul. Celarowska 30/72, Kraków Nr wpisu do EDG: 5895/2010 Telefon: Dokument przedstawia strukturę oraz funkcjonalności realizowanego systemu. Opisane zostały również wybrane technologie bazodanowe, serwerowe, technologie implementacji oraz technologie pomocnicze. Dokument zrealizowano w trakcie 30h pracy eksperta. 2012

2 Spis treści Spis treści Opis zamierzonego celu projektu Ogólny opis funkcjonalności systemu Technologia wykonania Technologie implementacji Technologia bazodanowa Struktura systemu Podstawowe moduły wchodzące w skład systemu Funkcjonalności modułów Architektura systemu Serwery Struktura katalogów Diagramy klas i modułów Diagram ORM bazy danych najważniejszych modułów System zabezpieczeń

3 W ramach przeprowadzonych prac przygotowano projekt techniczny dla planowanego do wdrożenia Systemu B2B Lp. Opis Czas pracy 1. Spotkanie inicjujące prace analityczne z udziałem Właściciela OMNI oraz analityka, planowanie zadań realizowanych w ramach przygotowania projektu implementacyjno - technologicznego, określenie priorytetów, przekazanie pełnomocnictw do zbierania informacji, zapoznanie z osobami kluczowymi w strukturze firmy dostarczającymi dane do projektu, określenie składu Grupy Roboczej składającej się z Właściciela OMNI, dwóch osób odpowiadających w firmie Wnioskodawcy za zbieranie informacji z obszarów poddanych badaniu oraz analityka z firmy prowadzącej prace. 2 godz. 2. Sformułowanie założeń wstępnych, wskazanie procesów zachodzących pomiędzy OMNI a Partnerami (wywiady z pracownikami) mających znaczenie dla projektu technicznego sformułowanie celów wdrożenia oraz oczekiwanych korzyści po dokonaniu wdrożenia, weryfikacja rezultatów badania z założeniami określonymi w Biznesplanie POIG godz. 3. Przeprowadzenie analizy technologii implementacji i technologii bazodanowej planowanych do zastosowania w Systemie B2B i odpowiadającym wymianie informacji pomiędzy wnioskodawcą a partnerami, określenie priorytetów dotyczących technologii implementacji i technologii bazodanowej, prezentacja ich na spotkaniu Grupy Roboczej, wprowadzenie korekt i akceptacja 4 godz. 3

4 4. Przeprowadzenie analizy struktury planowanego do wdrożenia Systemu B2B, określenie modułów wchodzących w skład serwisu oraz funkcjonalności planowanych do zastosowania w Systemie B2B i odpowiadającym wymianie informacji pomiędzy wnioskodawcą a partnerami, Badanie zgodności z założeniami Biznesplanu POIG 8,2m określenie priorytetów dotyczących komponentów, prezentacja ich na spotkaniu Grupy Roboczej, wprowadzenie korekt i akceptacja 8 godz. 5. Przygotowanie założeń dotyczących architektury planowanego do wdrożenia Systemu B2B, w tym zastosowanych serwerów, struktury katalogów, zastosowanych klas PHP, planowanego systemu zabezpieczeń, dyskusja na temat proponowanych rozwiązań na spotkaniu Grupy Roboczej, wprowadzenie zaproponowanych korekt. 8 godz. 6. Prezentacja zbiorczych rezultatów prac Właścicielowi OMNI 2 godz. 7. Wprowadzanie poprawek w założeniach wdrożeniowych wynikających z uwag Zarządu, ostateczna akceptacja analizy. 1 godz. 8. Zebranie danych z przeprowadzonych prac i przygotowanie raportu z wykonanych działań 3 godz. Łącznie prace projektowe 30 godz. 4

5 1. Opis zamierzonego celu projektu Celem projektu jest stworzenie systemu B2B - Biznes to Biznes, który umożliwi zdalną obsługę wszystkich procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą OMNI oraz jej partnerami (Semper Omni i Prolog) w zakresie organizacji szkoleń. Wdrożenie systemu spowoduje: usprawnienie modelu organizacyjnego świadczenia usług, przeniesienie realizacji procesów biznesowych do systemu wspierającego, wprowadzenie automatycznych reguł na każdym etapie realizacji procesów, zmianę sposobu przechowywania dokumentów. Planowane korzyści z wdrożenia systemu to między innymi: uproszczenie sposobu kontroli realizowanego procesu, ograniczenie pracochłonności, łatwiejsze i szybsze eksplorowanie danych, niższe prawdopodobieństwo wystąpienia błędu w często powtarzających się procesach wzrost efektywności pracy, spadek kosztów procesu, obniżenie zużycia przestrzeni dyskowej, wzrost konkurencyjności. 5

6 W projekcie technicznym zintegrowanego systemu B2B wspierającego współdziałanie przedsiębiorców w zakresie organizacji szkoleń oraz współpracy z trenerami zewnętrznymi przygotowanym dla firmy OMNI wzięliśmy pod uwagę następujące założenia dotyczące przewidywanych wyników wdrożenia: Zakres świadczonych usług pozostanie nie zmieniony w stosunku do dotychczasowej oferty Wnioskodawcy i Partnerów, zostanie natomiast znacznie usprawniony model organizacyjny świadczenia usług, Wdrożenie Systemu B2B, dzięki szybszej i bezbłędnej realizacji zleceń, umożliwi obsługę większej ilości projektów szkoleniowych w tym samym czasie. Dojdzie do obniżenia kosztów obsługi zleceń, dzięki wprowadzeniu modelu zautomatyzowanej współpracy, Wdrożenie umożliwi elektroniczną, zaufaną, uwierzytelnioną wymianę dokumentów biznesowych, składania wzajemnych deklaracji między partnerami, za pomocą zaimplementowanego podpisu elektronicznego Ograniczenie udziału czynnika ludzkiego w procesie organizacji szkolenia, Wdrożenie umożliwi Wnioskodawcy i Partnerom zdalny monitoring organizacji projektów szkoleniowych, co wpłynie na usprawnienie przepływu dokumentacji i zwiększenie wydajności kooperacji firm. Efektem tego będzie pozyskanie nowych partnerów biznesowych, których zainteresuje łatwość i prostota prowadzenia interesów z Wnioskodawcą Dzięki ulepszeniu procesu przeprowadzania szkoleń poprawie ulegnie poziom jakości klientów 6

7 Dzięki uwzględnieniu powyższych warunków wstępnych byliśmy w stanie zaproponować wykonanie projektu technicznego z następującymi założeniami: Zalecana do wdrożenia realizowanego w firmie OMNI technologia wykonania Zalecane do wdrożenia realizowanego w firmie OMNI technologie implementacji Zalecana do wdrożenia realizowanego w firmie OMNI technologia bazodanowa Zalecana do wdrożenia realizowanego w firmie OMNI struktura systemu Zalecane do wdrożenia realizowanego w firmie OMNI podstawowe moduły wchodzące w skład serwisu Zalecane do wdrożenia realizowanego w firmie OMNI funkcjonalności modułów Zalecana do wdrożenia realizowanego w firmie OMNI architektura systemu Zalecane do wdrożenia realizowanego w firmie OMNI serwery Zalecana do wdrożenia realizowanego w firmie OMNI struktura katalogów Zalecane do wdrożenia realizowanego w firmie OMNI klasy PHP Zalecany do wdrożenia realizowanego w firmie OMNI system zabezpieczeń Zalecany do wdrożenia realizowanego w firmie OMNI podział prac 7

8 2. Ogólny opis funkcjonalności systemu Zadania systemu: przesyłanie i pobieranie danych transakcyjnych (np. wynajem sali szkoleniowej, sprzętu), wymiana informacji pomiędzy pracownikami firmy wnioskodawcy oraz partnera, obsługa podpisu elektronicznego - autoryzowanie zamówień., faktur, obustronnych umów, itp. zarządzanie finansami, płatnościami, kontami bankowymi, zarządzanie ofertami, zamówieniami, zarządzanie fakturami, obsługa klientów, dostawców, obsługa i zarządzanie kontaktami, koordynacja pracy pracowników, zarządzanie użytkownikami i rolami w systemie, aktywny mailing, zarządzanie planem szkoleń, raportowanie i statystyki. 3. Technologia wykonania 3.1. Technologie implementacji W ramach planowanego w firmie OMNI wdrożenia przewiduje się wykorzystanie następujących technologii implementacji planowanej aplikacji: 8

9 PHP Jako jednego z najpopularniejszych języków skryptowych działających po stronie serwera, wykorzystywanego do tworzenia dynamicznych stron internetowych pozwalających na interakcję z użytkownikiem. Główne zalety języka PHP: cena (produkt open source owy) szybkość, stabilność, bezpieczeństwo, prostota łatwość w obsłudze oraz spora wbudowana funkcjonalność. Dzięki pracy po stronie serwera, PHP idealnie nadaje się do stworzenia złożonej aplikacji zarządzającej dużą ilością danych. GWT Google Web Toolkit jako szkieletu do tworzenia aplikacji AJAX w oparciu o język Java, pozwalającego on na tworzenie kodu bez ręcznego kodowania i łączenia elementów języka Java oraz JavaScript. Framework w standardzie zapewnia poprawne wyświetlanie komponentów w przeglądarkach: Firefox, Opera, IE, Safari, Google Chrome. Zalety GWT: Wsparcie dla JSON, XML, a także możliwość łatwego wywoływania procedur po stronie serwera (serializowanie i deserializowanie obiektów, zachowanie jak przy RMI); Wsparcie dla JavaScript Native Interface przez co możliwe jest samodzielne dodawanie kodu JavaScript do tworzonej aplikacji; Wsparcie dla przycisku wstecz dla przeglądarek, przez modyfikację historii przeglądanych stron; współpraca z JUnit, JProfiler; Praca w 2 trybach hosted mode (jw z eclipse, po wykonaniu ant hosted, itp bez całkowitej zamiany kodu na javascript) i web mode (zamiana kodu na javascript); 9

10 Możliwość rozbudowania o własne moduły lub inne open source owe pluginy (np. wspierające drag and drop w aplikacji); Szerokie wsparcie dla internacjonalizacji. Adobe Flex Jako zestawu technologii stworzonych przez Adobe Systems służących do tworzenia oprogramowania typu Rich Internet Application bazującego na Adobe Flash. Flex wykorzystuje: MXML (bazujący na XML-u język opisujący interfejs użytkownika i jego zachowanie) oraz ActionScript (język programowania bazujący na ECMAScript służący do tworzenia logiki i interakcji w aplikacji). Komunikacja i wymiana danych odbywa się za pomocą HTTP GET lub POST, SOAP usługi sieciowe czy AMF RTMP. Zalety technologii Flex: Skalowalność. Flex pozwala na pisanie aplikacji w pełni modułowych i wykorzystujących potencjał OOP. Korzystając z frameworków oraz wzorców projektowych pisanie nawet dużych aplikacji jest proste. Cena. Adobe udostępniając darmowe SDK wprowadziło na rynek narzędzie programistyczne konkurujące z innymi technologiami internetowymi takimi jak PHP, Ajax czy Microsoft Silverlight. Istnieje mnóstwo darmowych komponentów i bibliotek, które są dostępne w internecie i gotowe do użycia. Wykorzystując je możemy jeszcze szybciej stworzyć efektowną aplikację, w krótkim czasie. Ogólnodostępność. Ponad 97% użytkowników internetu ma zainstalowaną wtyczkę Adobe Flash Player co daje ogromną ilość odbiorców aplikacji. 10

11 Brak różnic pomiędzy przeglądarkami. Korzystając z Flash Playera mamy zapewniony taki sam wygląd aplikacji pod każdą przeglądarką i systemem operacyjnym Technologia bazodanowa W ramach planowanego w firmie OMNI wdrożenia przewiduje się wykorzystanie następującej technologii bazodanowej: MySQL Jako najpopularniejszego silnika relacyjnych baz danych i zarazem jednego z szybszych, udostępnianych na licencji GPL. Zawiera wsparcie dla replikacji bazy danych (w trybie master-slave) i wielojęzyczności każda tabela, a nawet każde pole może mieć własne ustawienie kodowania znaków. W najnowszej wersji rozwojowej 5.6 wprowadzono kilka istotnych zmian poprawiających skalowalność i niezawodność środowiska, oraz wprowadzających nowatorskie rozwiązania, np.: - semi-synchroniczna replikacja - replikacja wielowątkowa - rozbudowane możliwości monitorowania przez tzw. PERFORMANCE_SCHEMA - interfejs API typu NoSQL z wykorzystaniem memcached Serwer MySQL dostępny jest dla wszystkich popularnych platform systemowych i różnorakich architektur procesorów. Jest dostępny także w wersji źródłowej, co umożliwia skompilowanie go dla dowolnej innej platformy. 11

12 4. Struktura systemu Podstawowe moduły wchodzące w skład systemu Centralny moduł zarządzania, Moduł zarządzania czasem pracy, Moduł zarządzania operandami, Moduł workflow, Moduł repozytorium plików, Moduł uploadera Moduł obsługi użytkowników Moduł obsługi podpisu elektronicznego, Moduły statystyk, Moduł notyfikacji, Moduł raportów Moduł trackingu stanów, Moduł widoków dedykowanych, 4.2. Funkcjonalności modułów Tworzona platforma B2B będzie wspierać procesy biznesowe realizowane w zakresie organizacji szkoleń przez firmę Omni i jej partnerów. Przy realizacji wdrożenia systemu należy dostosować jego funkcjonalności do swoistych potrzeb wynikających ze specyfiki projektu, dlatego też zakładana jest modułowa budowa oprogramowania. Oznacza to, że większość narzędzi systemu zarządzana będzie przez osobne, specjalnie zaprojektowane moduły. Taka budowa umożliwia 12

13 elastyczne dopasowanie systemu oraz dodawanie nowych modułów i funkcjonalności bez ryzyka naruszenia stabilności systemu. Przewiduje się implementację następujących modułów aplikacji: Centralny moduł zarządzania, moduł zarządzania czasem pracy i moduł zarządzania operandami. To podstawowe moduły systemu, które łączyć w sobie będą wszystkie jego części składowe. Umożliwią zarządzanie przepływami i raportami, definiowanie ról użytkowników, grup. Determinować będą dostęp do repozytorium plików i uploadera. Dostępne opcje konfiguracyjne zapewnią możliwość personalizacji funkcjonalności. Nowe projekty szkoleniowe oraz umowy będą definiowane w centralnym module zarządzania. Moduł workflow To moduł, który pozwoli na przepływ dokumentów pomiędzy pracownikami wykonującymi zalgorytmizowany zespół czynności. Umożliwi on w całości automatyzację procesów biznesowych, podczas której dokumenty, informacje lub zadania będą przekazywane od jednego uczestnika do następnego. Narzędzie to w pełni zastąpi stosowany jak dotąd sposób wymiany informacji jakim jest poczta elektroniczna. Tym sposobem ułatwione zostanie śledzenie wymiany danych oraz wzrośnie jej bezpieczeństwo. Wszystkie wymieniane dane zostaną zapisane na serwerze, będą archiwizowane i przechowywane m.in. do celów audytowych. Moduł uploadera i repozytorium plików Uploader i repozytorium plików to narzędzia, które umożliwią koordynację plików wymienianych pomiędzy firmą Omni i jej partnerami na płaszczyźnie organizacji szkoleń. Przy realizacji modułu zakłada się wykorzystanie technologii PHP, GWT oraz Flex. Zastosowanie php przyczyni się do szybkości działania modułu a tym samym skróceniu ulegnie czas trwania procesu. Moduł obsługi użytkowników i podpisu elektronicznego 13

14 Na moduł obsługi użytkowników składać się będą funkcje takie jak: zarządzanie rolami i obsługa uwierzytelniania. Moduł będzie zawierać narzędzia do obsługi danych teleadresowych użytkowników. System wyznaczy status uprawnień przypisanych poszczególnym użytkownikom. Możliwe będzie nadawanie i zmiana ról oraz grupowanie osób zależnych. Wykonywanie zmian odbywać się będzie z poziomu administratora. W procesie uwierzytelniania w systemie wykorzystany zostanie protokół SSL, który umożliwi w pełni bezpieczne połączenia sieciowe poprzez wykorzystanie algorytmów szyfrujących. Protokół ten zorientowany jest głównie na autentyfikację serwera, ale przewiduje również możliwość autoryzacji klienta. W module obsługi podpisu elektronicznego i EDI wyróżnić będzie można następujące składowe: - Repozytorium kluczy publicznych. W ramach tej funkcjonalności przewiduje się globalny key-store, czyli repozytorium certyfikatów bezpieczeństwa, certyfikatów autoryzacji oraz certyfikatów dla kluczy publicznych. - EDI Transfer danych odbywać się będzie przy wykorzystaniu standardowych zaakceptowanych formatów komunikatów. W ramach wymiany biznesowych informacji transakcyjnych zdefiniowana zostanie sekwencja komunikatów między stronami, przy czym każda z nich może być jej nadawcą lub odbiorcą. - Składanie i weryfikacja podpisu Użytkownicy systemu będą wymieniać między sobą dokumenty opatrzone deklaracją tożsamości autora w postaci podpisu elektronicznego. Weryfikacja 14

15 dokumentów będzie się odbywać dzięki zastosowaniu komponentów podpisującego i weryfikującego podpis. Weryfikacja podpisu odbywa się przy pomocy certyfikat kwalifikowanego, który został wystawiony jego właścicielowi z zastosowaniem odpowiednich procedur weryfikacji tożsamości. Klucz prywatny (służący do składania podpisów) przechowuje się w sposób bezpieczny (np. na karcie elektronicznej). Zgodnie z polskim prawem wyłącznie podpis kwalifikowany ma automatycznie takie samo znaczenie jak podpis odręczny. Moduły raportów i notyfikacji Główne zadania modułów: - Obsługa generowania/eksplorowania i archiwizacji, - Obsługa zarządzania treściami notyfikacji. Moduły raportów i notyfikacji służyć mają zwiększaniu wiedzy na temat organizowanego szkolenia wszystkich osób zaangażowanych w projekt. Proces koordynacyjny wspomogą automatycznie generowane powiadomienia o postępach organizacyjnych oraz sporządzane periodycznie raporty. Ich Tworzenie możliwe będzie dzięki multigeneratorowi raportów ze wsparciem notyfikacji. Przewiduje się również wykorzystanie autorespondera i event triggeringu notyfikacji. Moduły statystyk, trackingu stanów, widoków dedykowanych Składowe: - Statystyki aktywności użytkowników, - Statystyki projektów, - Statystyki serwerowe, - Template remind editor, - Realizacja transparentnego wątku notyfikacyjnego, - Integracja z modułami komponentowymi, 15

16 - Personalizacja ustawień. Wymienione moduły nie są niezbędne do tego, aby system działał poprawnie jednakże dostarczają dodatkowych możliwości takich jak: funkcjonalna i estetyczna personalizacja systemu, generowanie statystyk dotyczących działań w systemie, śledzenie zdarzeń krytycznych w systemie. 5. Architektura systemu 5.1. Serwery System operacyjny: Linux Debian Na serwerze zostanie zainstalowany system Debian. Wyboru tego systemu dokonano ponieważ jest to system wysokiej jakości, łatwy do aktualizacji, stabilny i dokładnie przetestowany. Posiada prawdopodobnie największą bazę pakietów oraz bardzo dobry menedżer plików. Serwer: Apache 2.0 Planowane jest wykorzystanie najbardziej rozpowszechnionego serwera WWW - Apache. Jest to serwer całkowicie darmowy. Posiada modularną budowę przez co jest bardziej elastyczny ponieważ zapewnia możliwość wyboru tych cech, które chcemy wykorzystywać. Apache w wersji 2.0 został przepisany od nowa i obsługuje wątki, dzięki którym jeden proces może wykonywać w danej chwili większą ilość zadań. Daje to możliwość zwiększenia szybkości działania przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości wymaganych zasobów. System zarządzania relacyjnymi bazami danych: MariaDB MariaDB dostępna jest na warunkach GNU GPL. Założeniem MariaDB jest pełna kompatybilność z MySQL. Zarówno pod względem ekwiwalentności binarnej bibliotek, jak i zgodności API, komend i możliwości płynnego przejścia pomiędzy tymi systemami. Głównymi cechami użytkowymi MariaDB jest dodanie silnika XtraDB, jako zamiennika dla InnoDB oraz dodanie nowego silnika bazodanowego Aria. Dodatkowym atutem MariaDB jest równoległy do MySQL 16

17 cykl rozwojowy z jednoczesną dostępnością pakietów dla najpopularniejszych dystrybucji. Zalety: - Pominięcie zapisu na dysku na rzecz pamięci cache przy wykonywaniu złożonych zapytań, co znacznie przyspiesza ich wykonywanie. - Rozszerzona wersja puli wątków pozwala na utworzenie ich ograniczonej liczby dla wykonywanych zapytań, co pozwala na utrzymanie wielu połączeń i w konkretnych przypadkach, na wzrost wydajności. - Zredukowanie liczby ostrzeżeń, przy jednoczesnym udoskonaleniu lub usunięciu poszczególnych kodowań znaków co powoduje zwiększenie szybkości działania. Storage Engine: MyISAM/InnoDb MySQL oferuje różne typy mechanizmów bazodanowych, z których każdy typ przeznaczony jest do innego zastosowania: InnoDB Powinno być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie integralność danych jest priorytetem. Jest lepszy tam gdzie występuje duży nacisk na zapisywanie danych do bazy danych ze względu na blokowanie tylko wierszy a nie całej tabeli. MyISAM Baza danych w tym systemie jest prostsza do zaprojektowania i stworzenia. Jest szybsza ze względu na swoją prostotę i nie zużywa tak wielu zasobów systemów tak jak InnoDB. Posiada indeksowanie pełnotekstowe. Jest szczególnie efektywna gdy istnieje potrzeba intensywnego odczytywania danych z bazy danych. PHP 5.0 ze wsparciem dla SSL + certyfikat 128 bit wildcard Usługa serwera FTP: ProFTPd 17

18 Darmowy serwer ftp przeznaczony dla systemu Linux, storage dla klientów i współpracowników. Serwer poczty elektronicznej: Postfix Postfix to przeznaczony na systemy uniksopodobne serwer poczty elektronicznej (MTA), odpowiedzialny za przekazywanie i dostarczanie poczty elektronicznej. Postfix obsługuje: - protokoły komunkacyjne SMTP, LMTP, IPv6, TLS, SASL; - skrzynki pocztowe w formacie Maildir oraz mbox, a także wirtualne domeny; - szereg mechanizmów używanych do wykrywania i usuwania spamu (wtyczki do greylistingu i SPF, protokół Sendmail Milter, filtrowanie na podstawie zawartości przesyłek); - różne bazy danych przechowujące informacje systemu pocztowego (aliasy, nazwy kont, konta wirtualne): Berkeley DB, CDB, DBM, LDAP, MySQL i PostgreSQL. Serwer plików oraz drukarek współpracujący z platformą Windows: Samba Samba pozwala na tworzenie heterogenicznego (mieszanego) środowiska, w którym mogą działać obok siebie komputery z systemem operacyjnym Unix i Linux oraz Windows i wzajemnie korzystać ze swoich zasobów plików i drukarek. Serwer Samby może na przykład systemom Windows udostępniać drukarkę linuksową lub systemom Unix dawać dostęp do plików środowiska Windows NT. Przeznaczony dla platformy Linux/Unix i rozpowszechniany na licencji GNU. Zestaw narzędzi sieciowych: OpenSSH server OpenSSH to Zestaw narzędzi sieciowych używanych do pracy ze zdalnymi maszynami w sposób bezpieczny. Można je traktować jako zastępstwo dla rlogin, rsh, rcp i telnet. Jako dodatkową zaletę wymienić należy fakt, że potrafią one 18

19 również tunelować inne połączenia TCP/IP przez SSH. Połączenia OpenSSH są szyfrowane, co powinno zabezpieczyć transmitowane dane przed podsłuchaniem, przejęciem sesji i innymi atakami na poziomie sieci. System kontroli wersji: SVN serwer SVN jest wolnym i otwartym oprogramowaniem na licencji Apache. Subversion zapisuje zawartość pliku oraz informacje czy dany plik istnieje, ale także położenie pliku w katalogach, jego kopie, zmiany nazw. Pozwala również zapamiętywać właściwości danego pliku lub katalogu np. flagi wykonywalności itp. Uproszczony model konfiguracji serwera aplikacyjnego uwzględniający serwer PHP Apache, serwer bazy danych oraz storage na dokumenty użytkowników Struktura katalogów Poniżej zaprezentowana została struktura katalogów aplikacji: htdocs accountancy adherents admin cartes stats admin menus system tools asterisk bookmarks admin boutique 19

20 admin client commande critiques notification produits promotion cashdesk admin img include javascript sql tpl categories comm action rapport mailing propal stats tpl prospect commande stats tpl compta bank admin 20

21 charges deplacement stats dons facture stats tpl journal payment cheque param comptes payment_sc prelevement resultat sociales stats tva ventilation fournisseur contact canvas default tpl contrat tpl core 21

22 tpl cron ecm expedition stats exports externalsite admin fichinter tpl fourn commande tpl facture tpl payment product ftp admin imports includes boxes login menus smartphone standard modules action barcode admin cheque pdf commande contract 22

23 dons expedition pdf export facture doc fichinter import livraison pdf mailings member cards labels project pdf propale rapport security generate societe doc supplier_invoice pdf supplier_order pdf triggers install lib databases livraison mantis admin paybox admin lib paypal admin 23

24 lib product admin canvas default tpl service tpl composition stats stock project activity tasks public agenda demo donations members paybox paypal societe canvas default tpl individual tpl checkvat notify support theme auguria fckeditor tpl bureau2crea 24

25 fckeditor tpl cameleo fckeditor tpl eldy fckeditor tpl freelug fckeditor tpl phones smartphone theme tpl yellow fckeditor tpl user group webservices - admin scripts banks company ings invoices members user withdrawals default 25

26 5.3. Diagramy klas i modułów 26

27 5.4. Diagram ORM bazy danych najważniejszych modułów Projektowana baza danych może zawierać następujące encje w odniesieniu do modułu szkoleń: W celu wyznaczenia pojedynczych tabel i powiązań pomiędzy nimi należy przeprowadzić normalizację, w następujących krokach: zebranie zbioru danych, przekształcenie nieznormalizowanego zbioru danych w tabele, wykorzystanie jednego z algorytmów normalizacji. 27

28 Projektowana baza danych może zawierać następujące encje w odniesieniu do pozostałych modułów organizujących prace: UŻYTKOWNICY Identyfikator_Użytkownika, Nazwa_Użytkownika, Hasło, Status, Imię, Nazwisko, Drugie_Imię, Inicjały, Tytuł, Płeć, Data_Urodzenia, Adres_ , Firma, Dział, Stanowisko, Telefon_Domowy, Telefon_Służbowy, Fax, Telefon_Komórkowy, Miasto, Kraj, Ulica, Numer_Domu, Kod_Pocztowy, Strona_WWW, Adres_Praca, Kod_Pocztowy_Praca, Województwo_Praca, Miasto_Praca, Fax_Praca, Format_Daty, Separator_Daty, Separator_Tysięcy, Separator_Dziesiętny, Waluta, Ostatnie_Logowanie, Logowania, Czas_Rejestracji, Ilość_Wierszy_W_Liście, Strefa_Czasowa, Moduł_Startowy, Język, Szablon, Pierwszy_Dzień_Tygodnia, Numer_Konta_Bankowego, Dźwięki. 28

29 POWIADOMIENIA Identyfikator, Identyfikator_Użytkownika, Czas_Zakończenia, Czas_Utworzenia, Czas_Edycji, Tytuł, Zawartość. NOTATKI Identyfikator_Użytkownika, Tekst. OBIEKTY Identyfikator, Identyfikator_Użytkownika, Opis. WIDOCZNE KALENDARZE Identyfikator_Użytkownika, Identyfikator_Kalendarza. WIDOCZNE LISTY ZADAŃ Identyfikator_Użytkownika, Identyfikator_Listy_Zadań. ŹRÓDŁA DANYCH Identyfikator, Identyfikator_Użytkownika, Tytuł, Adres_URL, Podsumowanie. Po przeprowadzeniu normalizacji otrzymano następujące tabele: 29

30 FIRMY Identyfikator_Firmy, Identyfikator_Uzytkownika, Identyfikator_Książki_Adresowej, Nazwa_Firmy, Adres, Numer_Domu, Kod_Pocztowy, Miasto, Kraj, Adres_Pocztowy, Telefon, Fax, Adres_ , Strona_Domowa, Komentarz, Numer_Konta _Bankowego KONTAKTY Identyfikator_Kontaktu, Identyfikator_Użytkownika, Identyfikator_Książki_Adresowej, Imię, Nazwisko, Telefon, Inicjały, Tytuł, Płeć, Data_Urodzenia, Stanowisko, Telefon_Domowy, Adres_ , Adres_ 2, Adres_ 3, Telefon_Służbowy, Fax, Telefon_Komórkowy, Kraj, Kod_Pocztowy, 30

31 Identyfikator_Firmy, Dział, Numer_Domu. Miasto, Województwo, Adres, Po przeprowadzeniu normalizacji otrzymano następujące tabele: 31

32 WYDARZENIA Identyfikator_Wydarzenia, Identyfikator_Kalendarza, Identyfikator_Użytkownika, Czas_Rozpoczęcia, Czas_Zakończenia, Cały_dzień, Nazwa, Opis, Lokalizacja, Przypomnienie, Cykliczność, Zajętość, Status, Uczestnicy, Prywatne, Tło, Tylko_Do_Odczytu, Identyfikator_Katalogu. KALENDARZE Identyfikator_Kalendarza, Identyfikator_Grupy, Nazwa, Godzina_Rozpoczęcia, Godzina_Zakończenia, Tło, Przesunięcie, Publiczny, Współdzielenie, Pokazuj_Urodziny. 32

33 WIDOKI Nazwa, Godzina_Rozpoczęcia, Godzina_Zakończenia, Tło, Przesunięcie, Scalenie, Własny_Kolor. USTAWIENIA Identyfikator_Użytkownika, Ilość_Dni, Czas_Przypomnienia, Przypomnienie, Identyfikator_Domyślnej_Listy_Zadań. LISTY Identyfikator, Nazwa, Identyfikator_Użytkownika, Wpółdzielenie. 33

34 POWIADOMIENIA Identyfikator, Numer_Powiadomienia, Potwierdzenie_Powiadomienia, Priorytet, Identyfikator_Statusu, Identyfikator_Typu, Identyfikator_Użytkownika, Identyfikator_Agenta, Identyfikator_Kontaktu, Firma, Identyfikator_Firmy, Imię, Drugie_Imię, Nazwisko, , Telefon, Temat, Czas_Utworzenia, Czas_Modyfikacji, Nieprzeczytane, Identyfikator_Katalogu. WIADOMOŚCI - POWIADOMIENIA Identyfikator, Identyfikator_Powiadomienia, Identyfikator_Statusu, Posiada_Status, Zawartość, Załączniki, Notatka, Identyfikator_Użytkownika, Czas_Utworzenia, Czas_Modyfikacji, Identyfikator_Stawki, Ilość, Godziny, Nazwa_Stawki. 34

35 TYPY - POWIADOMIENIA Identyfikator, Nazwa, Identyfikator_Użytkownika, Pokaż_Status, Pokaż_Zewnętrzne, Pokazuj_Od_Innych, Powiadamiaj_Agentów, Powiadamiaj_Administratora. PLIKI Identyfikator, Identyfikator_Folderu, Nazwa, Ścieżka, Identyfikator_Użytkownika, Identyfikator_Statusu, Czas_Utworzenia, Czas_Modyfikacji, Rozmiar, Komentarze, Rozszerzenia, Zablokowany_Identyfikator_Użytkownika. STATUSY - PLIKI Identyfikator, Nazwa. HISTORIA STATUSU - PLIKI Identyfikator, 35

36 Identyfikator_Użytkownika, Identyfikator_Statusu, Komentarze, Czas_Utworzenia. POWIADOMIENIA - PLIKI Identyfikator_Folderu, Ścieżka, Identyfikator_Użytkownika. NOWE PLIKI Identyfikator_Pliku, Identyfikator_Użytkownika. FOLDERY Identyfikator, Identyfikator_Konta, Nazwa, Zapisany, Identyfikator_Nadrzędnego, Ogranicznik, Układ_Sortowania, Ilość_Wiadomośći, Nieprzeczytane, Automatycznie_Sprawdzaj, Sortowanie, 36

37 Może_Mieć_Podfoldery. 37

38 PROJEKTY WORKFLOW Identyfikator, Identyfikator_Użytkownika, Nazwa, Klient, Opis, Identyfikator_Firmy, Czas_Utworzenia, Czas_Modyfikacji, Zarchiwizowane, Identyfikator_Statusu, Identyfikator_Typu, Identyfikator_Nadrzędnego_Projektu, Czas_Rozpoczęcia, Czas_Trwania, Wybór_Stawki, Stawka_Wewnętrzna, Ilość_Jednostek_Budżetowych, Stawka_Zewnętrzna, Identyfikator_Kontaktu, Kontakt, Identyfikator_Folderu_Plików, Identyfikator_Odpowiedzialnego_Użytkownika, Ścieżka, Identyfikator_Szablonu, Identyfikator_Książki_Adresowej, Identyfikator_Listy_Zadań, Identyfikator_Kalendarza, Identyfikator_Notatki, Identyfikator_Zdarzeń, Używaj_Nadrzędnej_Listy, Używaj_Nadrzędnej_Książki_Adresowej, Używaj_Nadrzędnego_Kalendarza 38

39 Projekt techniczny - Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B wspierającego współdziałanie przedsiębiorców w zakresie organizacji szkoleń dla firmy OMNI Relacje tabel podstawowych modułów Łącząc poszczególne tabele z uwzględnieniem relacji między nimi otrzymano diagramencji, w którym zachodzące relacje opisane są w następujący sposób: Moduł trackingu stanów

40 Projekt techniczny - Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B wspierającego współdziałanie przedsiębiorców w zakresie organizacji szkoleń dla firmy OMNI Książka Adresowa 40

41 Projekt techniczny - Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B wspierającego współdziałanie przedsiębiorców w zakresie organizacji szkoleń dla firmy OMNI Moduł Workflow 41

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/32/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na nabycie licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA!

Wojciech Tlałka ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW CMS W INŻYNIERII ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU JOOMLA! Praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: specjalność: promotor:!"#$%&%'

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Koszalin, dn. 25.05.2013r. Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Dokumentacja projektowa Zespół projektowy: Natalia Karwecka Daniel Fujczak Mateusz Krukowski Krzysztof Siwek Andrzej Smulczak Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo