CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W SOBUCZYNIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W SOBUCZYNIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA"

Transkrypt

1 CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W SOBUCZYNIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2000, ŚRODOWISKOWEGO ISO 14001:2004, BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PN-N 18001:2004

2 Odnawialne źródła energii jako szansa rozwoju małych i średnich gmin Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Mgr inŝ. Jerzy Guła Świerklaniec,14 czerwca 2007 roku

3

4 Informacja o CzPK Sp. z o.o. Forma prawna Spółka prawa handlowego Forma własności 100% własność m. Cz-wa Rok powstania jako 1991r. wydzielona jednostka Zakres działalności unieszkodliwianie odpadów innych niŝ niebezpieczne i obojętne Dane adresowe Sobuczyna, ul. Konwaliowa Wrzosowa tel (34) fax (34) e mail: Działalność podstawowa zarządzanie składowiskiem odpadów innych niŝ niebezpieczne i obojętne zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym z 3 sierpnia 2006r.

5

6 Zadania inwestycyjne na składowisku odpadów Oczyszczalnia odcieku uruchomiona w czerwcu 2002 roku, działa na zasadzie odwróconej osmozy, wydajność 80m3/dobę.

7 Kompaktor BOMAG Q=32 Mg zakupiony i uruchomiony w lutym 2004roku.

8 Myjnia automatyczna najazdowa do kół i podwozi MOBY DICK QUICK NG 400 CT zakupiona i uruchomiona w kwietniu 2004r.

9

10 Planowane instalacje w ramach ZZO sortownia odpadów komunalnych: Mg/rok/1 zmianę kompostownia odpadów: Mg/rok z przewidzianą moŝliwością rozbudowy stacja rozbiórki odpadów wielkogabarytowych: Mg/rok stacja rozdrabniania gruzu budowlanego: Mg/rok miejski punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych: Mg/rok

11 Obszary przyjęcia odpadów

12 stacja nadawcza odpadów komunalnych zmieszanych Stacja nadawcza odpadów

13 stacja nadawcza odpadów z selektywnej zbiórki

14 Sito bębnowe Sito bębnowe

15 Kabiny sortownicze Kabina sortownicza

16 Przenośnik bunkrowy

17 Automatyczna stacja załadunku kontenerów Automatyczna stacja załadunku kontenerów

18 Separator magnetyczny metali Ŝelaznych Separator elektromagnetyczny

19 Prasa belująca

20

21 Skrót do samochód MPZON-praca w terenie 008.lnk

22 Informacja o przedsięwzięciu inwestycyjnym. W ramach projektowanej inwestycji firma ENER-G Polska" Sp. z o. o. planuje budowę instalacji zbierania gazu składowiskowego z wysypiska, budowę instalacji przesyłowej tego gazu oraz docelowo budowę instalacji spalania odzyskanego gazu w silnikach napędzających generatory prądotwórcze. Produkowana energia elektryczna dostarczana będzie do sieci elektroenergetycznej Częstochowskiego Zakładu Energetycznego. Instalacja zlokalizowana będzie na obszarze składowiska odpadów komunalnych w Sobuczynie.

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 WdroŜenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 w Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o.o r. Zarząd CzPK, zawarł umowę z Biurem Usług, Doskonalenia Zarządzania i Organizacji System w Częstochowie na: - opracowanie i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wg. norm: ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 w CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie Zakres umowy obejmował: 1. Audit wstępny przegląd wstępny zakładu. 2. Przygotowanie dokumentacji ogólnej i specyficznej. 3. Doradztwo przy wdraŝaniu przyjętych i zatwierdzonych rozwiązań systemowych. 4. Opracowanie harmonogramu i wdroŝenie auditów wewnętrznych ZSZ. 5. Wykonanie dwóch auditów wewnętrznych przygotowujących do certyfikacji. 6. Przygotowanie programu, materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń w zakresie znajomości wymagań norm oraz ZSZ dla: - Zarządu i Kadry Kierowniczej szkolenia wstępne - Personelu Zakładu po wdroŝeniu dokumentacji

33 od r. szkolenia Zarządu i Kierownictwa Spółki W związku z wprowadzeniem ZSZ uległy aktualizacji nt. dokumenty organizacyjne Spółki CzPK: - Akt przekształcenia Zakładu BudŜetowego w Spółkę z o.o. Rep. A 6997/1997 z późn. zm. - Regulamin Organizacyjny CzPK Sp. z o.o. Uchwała Nr 47/2005 RN z 19.IX.2005 r. - Regulamin Zarządu CzPK Sp. z o.o. Uchwała Nr 48/2005 RN z 28.X.2005 r r. Zarząd CzPK zatwierdził podstawowe dokumenty ZSZ: - Księga ZSZ, - Polityka ZSZ, - Procedury ZSZ w zakresie: - jakości ISO 9001:2000, - środowiska ISO 14001:2004, - bhp PN-N 18001:2004

34 r. odbyło się szkolenie wszystkich pracowników Spółki w zakresie stosowania ZSZ r. I Audit wewnętrzny przeprowadzony przez auditorów Biura System r. II Audit wewnętrzny przeprowadzony przez auditorów Biura System r. odbyło się przeszkolenie kadry kierowniczej Spółki CzPK i osób wdraŝających ZSZ r. Czterech pracowników CzPK ukończyło kurs i zdało egzamin uzyskując Certyfikat Auditora Wewnętrznego ZSZ: - Jerzy Guła Pełnomocnik ZSZ, Wiceprezes - Piotr Dobosz Zastępca Głównego Księgowego - Mateusz Czeremski Kierownik Techniczno Eksploatacyjny - Marek Barczyński Specjalista ds. finansowych, jakości i ZSZ

35 r. III Audit wewnętrzny obejmujący Dział Techniczno- Eksploatacyjny Spółki, przez Auditorów CzPKw składzie: - Piotr Dobosz Audytor Wiodący - Jerzy Guła Auditor - Marek Barczyński Auditor r. - Audit zewnętrzny przeprowadzony przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji z Warszawy. Pani mgr inŝ. Kazimiera Górska będąca Auditorem PCBC stwierdziła w Raporcie, Ŝe w Spółce CzPK Zintegrowany System Zarządzania jest zgodny z normami: - PN-EN ISO 9001:2001, - PN-EN ISO 14001:2005, - PN-N 18001:2004

36 21 lutego 2006r.odbyło się wręczenie certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania

37 Zdobyte nagrody i wyróŝnienia Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Sobuczynie zdobyło w 2005 roku: -I miejsce i tytuł Międzynarodowego Mistrza Ekologii EKO-2005 w VI Edycji Międzynarodowego Konkursu w dziedzinie ochrony środowiska -wyróŝnienie w ogólnopolskim konkursie Czysty Biznes w kategorii Zarządzania Środowiskiem -nagrodę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki odpadami

38

39 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO D z i ę k u j ę z a u w a g ę!

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1

SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SITA Południe Sp. z o.o. Deklaracja Środowiskowa 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE STR. 03 2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY SITA STR. 05 3. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SITA POŁUDNIE STR. 07 4. ODPOWIEDZIALNOŚCI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Standardowe etapy wdrażania systemu zarzadzania energią ETAP I: Przeprowadzenie przeglądu wstępnego zarządzania energią ETAP II: Opracowanie zakresu działań

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ

ZMIANA KONCEPCJI TECHNICZNO- TECHNOLOGICZNEJ UL. Ostrowska 42 63-430 Odolanów Ul. Czechosłowacka 159 60-116 Poznań Tel. +48 (61) 662 33 93 Fax +48 (61) 662 33 31 Zleceniodawca/Inwestor (adres) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r.

Harmonogram szkoleń. Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. Harmonogram szkoleń Lipiec grudzień 2015 r. 2015 r. firmieds O Incert INCERT jest niezależną firmą doradczo-szkoleniową wyspecjalizowaną we wdrażaniu systemów zarządzania wg norm ISO, szkoleniach oraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W OLSZTYNIE (KONTRAKT NR 1) CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROJEKT: System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Nr projektu WND-POiS.02.01.00-00-007/10 NAZWA: PROJEKTOWANIE I BUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca

Konferencja podsumowująca Konferencja podsumowująca Elżbieta Stefaniak Dyrektor Marketingu Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. 25.06.2015 r. Tematyka prezentacji Stan realizacji zamówienia dla umowy 591 (1)/DSC/14) - usługi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3

0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 Strona: 1/35 0.1 SPIS TREŚCI... 1 0.2 Karta nowelizacji Księgi Jakości... 3 1. PREZENTACJA FIRMY... 4 1.1 Nazwa, adres... 4 1.2 Historia, przedmiot i zakres działania... 4 1.3 Struktura organizacyjna i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013

ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM. Deklaracja Środowiskowa za rok 2013 ZAKŁAD CEMENTOWNIA CHEŁM Deklaracja Środowiskowa za rok WPROWADZENIE Publikując czwarte już wydanie Deklaracji Środowiskowej dla Zakładu Cementownia Chełm, chcielibyśmy przedstawić Państwu, jak wiele inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW 2014 rok Warszawa 2013 Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska. NFOŚiGW lider

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1 Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 900:2009 Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 0.03.200 r. 5.03.200 r. Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO ZA 2010 ROK UCHWALA Nr XI/2011 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2010 rok. Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku

Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku Wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PE-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym we Włocławku Sprawne i skuteczne wykonywanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego zależy w

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Uchwała Nr... Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia... w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2008 2011, którego częścią jest Plan gospodarki

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo