DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY"

Transkrypt

1 Załącznik nr 12 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, INNE DOKUMENTY I. PROJEKTY BUDOWLANE II. PROJEKTY WYKONAWCZE III. PRZEDMIAR ROBÓT IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. V. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE VI. INNE DOKUMENTY (WZORY DO EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT) VII. Wykaz urządzeń nie objętych niniejszym zamówieniem.

2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia opracowana została przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Usługowe INŻYNIERIA PRO-EKO Sp. z o.o. ul. Strażacka 37, Bielsko-Biała, na którą składają się: I. PROJEKTY BUDOWLANE 1. Projekt architektoniczno budowlany - projekt przeniesienia i rozbudowy wiaty sprzętowomagazynowej (opracowanie ). 2. Kompostownia frakcji organicznej wydzielonej mechanicznie ze zmieszanych odpadów komunalnych (opracowanie ) - projekt wielobranżowy. 3. Projekt budowlany architektoniczny. Budowa hali sortowni śmieci oraz przebudowa budynku socjalno-biurowego (opracowanie ). 4. Instalacja odgazowania składowiska odpadów komunalnych (opracowanie ). 5. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz odpadów po procesowych (opracowanie ) 6. Instalacja elektryczna w hali sortowni odpadów, instalacja odgromowa i uziemiająca (opracowanie ). 7. Wewnętrzna sieć wod.-kan. (opracowanie ). 8. Branża drogowa (opracowanie ). 9. System oddymiania grawitacyjnego hala sortowni odpadów (opracowanie ). 10. Dokumentacja geologiczna (opracowanie X.2011). 11. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego ( opracowanie r.) II. PROJEKTY WYKONAWCZE 1. Kompostownia frakcji organicznej wydzielonej mechanicznie ze zmieszanych odpadów komunalnych. 2. Hala sortowni śmieci oraz przebudowa budynku socjalno-biurowego. 3. Instalacja odgazowania składowiska odpadów (opracowanie ). 4. Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz odpadów po procesowych (opracowanie ). 5. Instalacja elektryczna hala sortowni (opracowanie ).

3 6. Sieci elektryczne (opracowanie ). 7. Instalacje sanitarne dla budynku socjalno-biurowego sortowni odpadów (opracowanie ). 8. Instalacje elektryczne dla budynku socjalno-biurowego sortowni odpadów (opracowanie ). 9. Technologiczny linii sortowniczej (opracowanie ). 10. Część drogowa. 11. Wentylacja w budynku sortowni odpadów (opracowanie ). 12. Stacja transformatorowa (opracowanie ). 13. Urządzenia do montażu (opracowanie ). 14. Specyfikacja techniczna. Dostawy sprzętu i wyposażenia. 15. Przeniesienie i rozbudowa wiaty sprzętowo-magazynowej (Opracowanie ). III. PRZEDMIAR ROBÓT 1. Kompostownia roboty budowlane. 2. Hala sortowni roboty budowlane. 3. Hala sortowni instalacje elektryczne. 4. Hala sortowni instalacje wentylacji. 5. Nowa kwatera składowiska. 6. Odgazowanie składowiska. 7. Budynek socjalno biurowy instalacje sanitarne. 8. Budynek socjalno biurowy instalacje elektryczne. 9. Drogi. 10. Sieci elektryczne. 11. Stacja trafo. 12. Sieci wod.-kan. 13. Wiata roboty budowlane. 14. Przebudowa budynku socjalnego. IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

4 1. OST i ST - budowa nowej kwatery składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne oraz odpadów po procesowych (Opracowanie ). 2. ST-00 Wymagania Ogólne, ST-01, ST-02, ST-03, ST-04 i ST-05 (opracowanie wrzesień 2012). 3. SST - Instalacja elektryczna hala sortowni (opracowanie ). 4. SST - Sieci elektryczne (Opracowanie ). 5. SST - Technologiczna i wyposażenia wraz z uruchomieniem instalacji w budynku sortowni. 6. STWiORB - Część drogowa (Opracowanie 2012). 7. STWiORB dostawa, montaż, zabudowa instalacji wentylacji w budynku sortowni wraz z uruchomieniem instalacji (Opracowanie ). 8. SST - Stacja transformatorowa (Opracowanie ). 9. SSTWiORB (Opracowanie ). 10. SSTWiORB instalacji elektrycznych dla budynku socjalno-biurowego sortowni odpadów (Opracowanie ). 11. SSTWiORB wewnętrzna sieć wod.-kan. (Opracowanie grudzień 2013). 12. SSTWiORB instalacja wentylacji mechanicznej w budynku socjalnym (Opracowanie styczeń 2014 r.) 13. SSTWiORB - technologia kompostowni tunelowej(opracowanie styczeń 2014) V.DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE 1. Decyzja Nr TUCH r. z dnia 16 sierpnia 2012 r., wydana przez Starostę Tucholskiego, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę. 2. Zmiana pozwolenia na budowę - Decyzja Nr TUCH r. z dnia r. wydana przez Starostę Tucholskiego. 3. Wniosek o zmianę pozwolenia na budowę z dnia 9 kwietnia 2014 r. - obejmującego rozbudowę i przebudowę składowiska odpadów w Bladowie, Gmina Tuchola. 4. Decyzja Burmistrza Tucholi z dnia r. znak: OŚ.GW ustalająca środowiskowa uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie MSOK w Bladowie. 5. Pozwolenie zintegrowane - Decyzja Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia r., znak: ŚG-I /MB. 6. Pozwolenie zintegrowane - zmiana: Decyzja Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia r. znak: ŚG-I /MB.

5 VI. INNE DOKUMENTY (WZORY DO EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT) WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁU / URZĄDZENIA NR Wykonawca: Sporządził(a): Data: Dotyczy: WZÓR Nr 1 Wykonawca zgłasza do zatwierdzenia n/w materiał/urządzenie: (Podać nazwę materiału/urządzenia z określeniem charakterystyki, producenta, dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i potwierdzające spełnienie warunków kontraktu. Dokumenty dołączyć w formie załączników). Załączniki: W/w materiał/urządzenie jest zgodne z dokumentacją przetargową i ofertą Wykonawcy (podać nazwę dokumentu i nr strony) Przekazał:.. (Wykonawca) 1. Opinia: Projektant* (data i podpis) 2. Akceptacja: Inżynier Kontraktu/Inspektor Nadzoru. (data i podpis) 3. Zatwierdził do realizacji: Zamawiający/JRP/MAO (data i podpis) *w zależności od potrzeb

6 Wykonawca składa do Inżyniera Kontraktu Wniosek o Zatwierdzenie Materiału/Urządzenia wraz z załącznikami w 3 egz. VII. Wykaz urządzeń nie objętych niniejszym zamówieniem. Zamawiający z dokumentacji wykreśla następujące urządzenia: 1. Rozrywarka do worków.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ Miejski Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Wałbrzychu Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: PMBP/1/2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

Nadzory Ekspertyzy Generalne Wykonawstwo. ul. Rymanowska 30, 02-916 Warszawa, tel/fax 226426162 gsm 501768094

Nadzory Ekspertyzy Generalne Wykonawstwo. ul. Rymanowska 30, 02-916 Warszawa, tel/fax 226426162 gsm 501768094 Nazwa opracowania : CEILING Sp. z o. o. Nadzory Ekspertyzy Generalne Wykonawstwo ul. Rymanowska 30, 02-916 Warszawa, tel/fax 226426162 gsm 501768094 www.ceilng.pl mail: ceiling@ceiling.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej projektu wielobranżowego wraz z częścią kosztową na potrzeby pracowni hemodynamicznej nr 2 położonej na poziomie II

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia

Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia Część III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Część A CZĘŚĆ OPISOWA PFU A I - Opis ogólny przedmiotu Zamówienia A II - Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia obejmujący cechy dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r.

Zatwierdzono w dniu: 17 czerwca 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko MIĘDZYGMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI I ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z uzyskaniem prawomocnej

Bardziej szczegółowo

Tom III: Wymagania Zamawiającego

Tom III: Wymagania Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 261 851 400,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ... 1 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 1.1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.2 Cel i zakres realizacji inwestycji... 10 1.1.3 Parametry pracy instalacji... 13 1.1.4 Opis procesów przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Do przetargu nie mają zastosowania przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Budowa i modernizacja systemu sieci wodno kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa Kontrakt 09 Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków w Bełchatowie CZĘŚĆ III PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku na pomieszczenia biurowe w Lubszy, dz. nr 440/1 KOD CPV: 45330000-9 DZIAŁ: D-1.3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/93/13

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/93/13 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie znak MPL/BS/SZ/241/1/93/13 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków - Balice Sp. z o.o. (MPL), ul. kpt. M. Medweckiego 1,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego:

Warszawa, 15.05.2015. Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa. Przedmiot zapytania ofertowego: Zamawiający Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec 85 00-382 Warszawa Warszawa, 15.05.2015 Przedmiot zapytania ofertowego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej Budynku Centrum Biegacza.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. PROGRAM FUNKLCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa zamówienia: Laboratorium Psychologii Transportu UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w formule zaprojektuj i wybuduj. Adres obiektu budowlanego: Ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANIA OGÓLNE ST-KT-073/00.00 Kryta pływalnia przy Zespole Szkół w Redzikowie wraz z zapleczem rekreacyjno-rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Specyfikacje techniczne SPECYFIKACJE TECHNICZNE dla robót instalacyjnych w budynku SPZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 w Stalowej Woli: 1) WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ. 2) GAZOWA KOTŁOWNIA KONDENSACYJNA DLA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. ZAMAWIAJĄCY Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o., ul. Krochmalna 13i, 20-401 Lublin zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 13.09.2010r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Nr referencyjny sprawy: ZUO/ZP/02/2010 Dotyczy: zamówienia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo