Ko m p e n s a c j a s z k ó d k o m u n i k a c y j n yc h Nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ko m p e n s a c j a s z k ó d k o m u n i k a c y j n yc h Nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe"

Transkrypt

1 Ko m p e n s a c j a s z k ó d k o m u n i k a c y j n yc h Nowoczesne rozwiązania ubezpieczeniowe pod red. Katarzyny Ludwichowskiej ISBN: format 165/235, oprawa miękka liczba stron: 260 cena: 49,90 zł Patronat: PZU S.A., Geneva Association, Gazeta Ubezpieczeniowa Publikacja jest cennym źródłem wiedzy na temat nowoczesnych osiągnięć w dziedzinie kompensacji szkód komunikacyjnych. Zawiera 18 rozdziałów opracowanych przez przedstawicieli nauki i praktyków z kraju i zagranicy; artykuły anglojęzyczne opatrzono obszernymi streszczeniami w języku polskim. Pierwsza część poświęcona jest rozwiązaniom o charakterze systemowym w zakresie kompensacji szkód wynikłych z wypadków samochodowych, w tym głównie systemom no-fault, stanowiącym atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnego modelu opartego na odpowiedzialności deliktowej i ubezpieczeniu OC. Część druga obejmuje teksty dotyczące tzw. bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych (realizowanej przez ubezpieczycieli OC poszkodowanych z prawem regresu do ubezpieczycieli sprawców), z powodzeniem funkcjonującej w wielu krajach europejskich i prowadzącej m.in. do skrócenia postępowania likwidacyjnego oraz obniżenia kosztów. Książka adresowana jest do kadry kierowniczej zakładów ubezpieczeń i stowarzyszeń branżowych oraz przedstawicieli instytucji nadzoru, a także wykładowców i studentów. Ubezpieczenia stają się coraz ważniejszą częścią polskiej gospodarki, która odrabia wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Tworząc obecnie ponad 1% PKB, dają zatrudnienie już blisko 150 tys. osób. Ich istnienie ma podstawowe znaczenie dla normalnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Ubezpieczenia chronią m.in. ich zasoby oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa obrotu rynkowego, tym samym wpływając na ich wartość rynkową. Efektywne użycie ubezpieczeń w programach zarządzania ryzykiem wymaga dysponowania coraz większymi umiejętnościami i kompetencjami. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, uruchomiliśmy serię wydawniczą po nazwą Współczesne Ubezpieczenia, która dostarcza m.in. specjalistycznej wiedzy niezbędnej do efektywnego wykorzystywania ubezpieczeń jako instrumentu zarządzania przedsiębiorstwem. Prof. dr hab. Jan Monkiewicz Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego serii

2 Spis treści Wprowadzenie (Katarzyna Ludwichowska) Introduction (Katarzyna Ludwichowska) Przedmowa (Franz Fuchs) Część I. Rozwiązania systemowe w zakresie kompensacji szkód Part I. Traffic Accident Compensation Systemic Solutions Zmierzch odpowiedzialności cywilnej za wypadki samochodowe iluzja czy rzeczywistość? (Eugeniusz Kowalewski) Wprowadzenie Polski model kompensacji szkód komunikacyjnych Instytucja actio directa i jej systemowe znaczenie Zasada akcesoryjności i jej deformacja Psychologiczny efekt ubezpieczenia OC Ubezpieczenie OC sprawcy jako negatywna przesłanka ius moderandi Podsumowanie Summary. The Decline of Civil Liability for Traffic Accidents Illusion or Reality? Koncepcja no-fault w kompensacji szkód komunikacyjnych (Katarzyna Ludwichowska) Uwagi terminologiczne Istota modelu no-fault No-fault w praktyce Uwagi końcowe Summary. The Concept of No-Fault in Traffic Accident Compensation

3 3. No-Fault Automobile Insurance in Canada: Recent Trends and Legal Issues (Barbara Billingsley) Introduction Canada s Systems of Comprehensive Automobile Insurance: The No-Fault/Tort Law Balance Canadian Court Rulings on Issues Relevant to the No-Fault/Tort Balance Conclusion Streszczenie. Ubezpieczenie komunikacyjne no-fault w Kanadzie: najnowsze trendy i problemy prawne No-Fault Automobile Insurance in the United States (Laureen Regan) Introduction Tort versus No-Fault: An Examination of the Evidence No-Fault Case Studies Conclusion Streszczenie. Ubezpieczenie komunikacyjne no-fault w Stanach Zjednoczonych The Belgian Traffic Accident Compensation System (Caroline Van Schoubroeck) Introduction: Two Compensation Regimes for Traffic Accidents Key Features of the Common Regime of Tort Law and Liability Insurance Traffic Accidents Involving a Motor Vehicle Final Observations Streszczenie. Belgijski system kompensacji szkód komunikacyjnych Traffic Accident Compensation in Sweden (Erland Strömbäck) Introductory Remarks Evolution of the Traffic Accident Compensation System The Traffic Damage Act of Relationship to the Law of Torts

4 6.5. Summary of Advantages of the Swedish Traffic Insurance System in Comparison with a Tort Liability System Streszczenie. Kompensacja szkód wynikłych z wypadków samochodowych w Szwecji Main Features of the Norwegian Traffic Accident Compensation System (Roger Stenseth) Principles of Liability Motor Vehicle Liability Act: Scope of Application and the Main Rules Role of the Injured Party: Contributory Conduct Conclusions Streszczenie. Podstawowe cechy norweskiego systemu kompensacji szkód komunikacyjnych Traffic Accident Compensation in Denmark (Ginnie Viberg) Background Scope of Cover Compensation. Reduction of Damages Insurance Fraud Scenarios Uninsured Motor Vehicles in Accidents Streszczenie. Kompensacja szkód wynikłych z wypadków samochodowych w Danii Roszczenie o zadośćuczynienie na podstawie art kodeksu cywilnego na tle doświadczeń europejskich (Ewa Bagińska) Wprowadzenie Modele normatywne roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne z tytułu śmierci osoby bliskiej Przesłanki roszczenia o zadośćuczynienie Krąg osób legitymowanych Rozmiar zadośćuczynienia Summary. The Claim for Non-Pecuniary Loss based on Art of the Polish Civil Code against the Background of European Practices

5 Część II. Nowoczesne rozwiązania w zakresie likwidacji szkód Part II. Modern Solutions in the Field of Claims Settlement Direct Claims Settlement System in Third-Party Motor Insurance in Belgium (Daniel Frala) When and Why Did We Introduce This System? What Are the Main Objectives of the System? The Expertise Agreement The RDR Agreement The Agreement on Settling Reimbursement Payments Conclusion Streszczenie. System bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych w Belgii Direct Claims Settlement System in Third-Party Motor Insurance in Italy (Giuseppe Pietrafesa, Fabiola Cipolloni) The Italian Direct Reimbursement Scheme The Role of Consap Streszczenie. System bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych we Włoszech Direct Claims Settlement System in Third-Party Motor Insurance in Spain (Antonio Guardiola, Manuel Mascaraque) Main Figures Direct Indemnity Agreements CICOS (Computer Centre for Loss Compensation) Manual de Criterios Technical Office Other Direct Claims Settlement Systems: SDM Impact of the Agreements on the Insurance Market Streszczenie. System bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych w Hiszpanii Direct Claims Settlement System in Third-Party Motor Insurance in Greece (George S. Tzanis) Introduction

6 13.2. The Direct Settlement Agreement Conclusion Streszczenie. System bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych w Grecji Direct Claims Settlement System in Third-Party Motor Insurance in Russia (Evgeny Vasiliev) Introduction The Agreement on Direct Compensation of Losses Financial Guarantees Operation of the System Conclusion Streszczenie. System bezpośredniej likwidacji szkód komunikacyjnych w Rosji Bezpośrednia likwidacja szkód aspekty prawnoporównawcze (Marek Monkiewicz) Uwagi wprowadzające Systemy bezpośredniej likwidacji szkód w wybranych państwach porównanie rozwiązań Uwagi końcowe Summary. Comparative Analysis of Direct Claims Settlement Schemes Kilka uwag o aspektach prawnych wprowadzania bezpośredniej likwidacji szkód w Polsce (Justyna Orlicka, Marcin Orlicki) Uwagi ogólne Uwagi terminologiczne Nowe prawo czy porozumienie ubezpieczycieli? Fundamentalny warunek: prawo wyboru sposobu likwidacji szkody Prawo do sądu Rozliczenia ubezpieczycieli: regres w wysokości rzeczywiście wypłaconych odszkodowań czy ryczałt?

7 16.7. Bezpośrednia likwidacja szkód a prawo konkurencji Summary. A Few Remarks on the Legal Implications of Introducing Direct Claims Settlement in Poland O doktrynalnych założeniach produktu ubezpieczeniowego i algorytmu likwidacji szkody (Romuald Holly) Likwidacja szkód w praktyce ubezpieczeniowej problem techniczno-proceduralny czy doktrynalno-legislacyjny Likwidacja szkód wedle reguł prawa czy wolnego rynku? Konsekwencje likwidacji uproszczonej Likwidacja szkody w świetle ubezpieczeniowej doktryny Likwidacja szkody w algorytmie na umowę usługi ubezpieczenia 246 Summary. On Doctrinal Assumptions Concerning Insurance Products and the Algorithm for Loss Adjustment Consumer Motor Insurance Disputes in the United Kingdom (Peter Hinchliffe) Background in the United Kingdom The Financial Ombudsman Service Motor Insurance Workload Resolving Disputes Valuation of Cars That Have Been Written Off Third Party Disputes over the Valuation of Cars Repairs Our Approach to Disputes over the Quality of Repairs, Spares etc Independent Motor Experts Other Problems in the United Kingdom in Consumer Motor Insurance Disputes Conclusion Streszczenie. Spory konsumenckie dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych w Wielkiej Brytanii

8 1. Zmierzch odpowiedzialności cywilnej za wypadki samochodowe iluzja czy rzeczywistość? Eugeniusz Kowalewski 1.1. Wprowadzenie Nikt nie zaprzeczy, że żyjemy w czasach gwałtownego rozwoju ubezpieczeń i związanego z tym znaczącego wzrostu roli kompensacji ubezpieczeniowej, którą w przeciwieństwie do metody opartej na cywilnej formule odpowiedzialności (głównie deliktowej) określa się jako kompensację typu gwarancyjnego 1. Zjawisko to już od wielu dziesięcioleci kontestuje doktryna prawa odszkodowawczego 2, prognozując na jego kanwie trendy w dalszej ewolucji odpowiedzialności deliktowej, przepowiadając jej marginalizację czy nawet zmierzch 3. Przemiany te są szczególnie widoczne w obszarach newralgicznych społecznie szkód masowych, takich jak wypadki przy pracy, wypadki (szkody) medyczne czy wypadki komunikacyjne. Wymienione obszary kompensacji już od dawna ukazywały niedostatki i ułomność kompensacji osadzonej w tradycyjnych kanonach odpowiedzialności cywilnej, w szczególności deliktowej, określanej czasami jako tradycyjna odpowiedzialność cywilna typu sprawczego 4. Przejawem coraz bardziej widocznej niewydolności metody cywilnoprawnej jest wzrastający dysonans pomiędzy potencjałem szkodzenia a potencjałem odszkodowawczym sprawców szkód 5, zwłaszcza szkód o charakterze 1 Podział odpowiedzialności odszkodowawczej na sprawczą i gwarancyjną wprowadził w naszej literaturze W. Warkałło. Zob. W. Warkałło, Odpowiedzialność odszkodowawcza. Funkcje, rodzaje, granice, Warszawa 1972, s Zob. H. Ussing, Évolution et transformation du droit de la responsabilité civile, Revue International de Droit Comparé 1955, s Autor ten stwierdza, że w zakresie kompensacji szkód ubezpieczenia zaczynają odgrywać większą rolę aniżeli tradycyjna odpowiedzialność cywilna. 3 Szeroko na ten temat zob. G. Viney, Le déclin de la responsabilité individuelle, Paris 1966, s. 5 i nast. Por. też W. Warkałło, op. cit., s Zob. W. Warkałło, op. cit., s. 108 i nast. 5 Zob. na ten temat H. Hartung, Die allgemeine Haftpflichtversicherung. Deckunsbereich und Grenzen, Berlin 1957, s

9 masowym (np. komunikacyjnych). Owa niewydolność, którą można byłoby nazwać finansowo-ekonomiczną, jest dodatkowo potęgowana swoistym gorsetem formalnych przesłanek i warunków, na których opiera się filozofia odpowiedzialności cywilnej sprawcy, takich jak przesłanki sprawstwa, bezprawności, winy czy ryzyka 6. Dodatkowym mankamentem metody cywilnoprawnej są sformalizowane, czasochłonne i kosztowne procedury dochodzenia i egzekwowania kompensacji przez poszkodowanych, a szczególnie procedury sądowo-egzekucyjne. Nawet skuteczne ich przeprowadzenie nie daje bowiem poszkodowanemu rzeczywistej gwarancji uzyskania kompensacji (np. w przypadku niewypłacalności sprawcy). Z drugiej strony funkcjonuje i dynamicznie rozwija się alternatywna filozofia kompensacji, oparta na formule gwarancyjno-ubezpieczeniowej. W jej przypadku szkody doznane przez poszkodowanych kompensowane są z funduszu gwarancyjnego (ubezpieczeniowego), tworzonego ze składek płaconych przez wspólnotę ryzyka, czyli przez ogół potencjalnych poszkodowanych. Przewagą tej filozofii kompensacji jest jej oderwanie i prawie całkowite uniezależnienie od przesłanek cywilnej odpowiedzialności określonego sprawcy. System ten eliminuje także groźbę niewypłacalności sprawcy szkody, gdyż płatnikiem odszkodowania staje się tutaj fundusz (z reguły ubezpieczeniowy). Hipotetycznie rzecz ujmując, gdyby w obszarze szkód komunikacyjnych udało się zbudować system powszechnych ubezpieczeń osobowych i majątkowych, zawieranych i opłacanych przez wszystkich potencjalnych uczestników wypadków komunikacyjnych 7, metoda cywilnoprawna straciłaby na znaczeniu, a być może zostałaby całkowicie wyeliminowana z tego obszaru stosunków odszkodowawczych 8. Obie, ogólnie zarysowane metody kompensacji następstw szkód komunikacyjnych mają jedynie znaczenie modelowe, ponieważ w przyjętych w poszczególnych krajach rozwiązaniach prawnych żadna z nich nie występuje w czystej postaci 9 in- 6 Szerzej na ten temat zob. E. Kowalewski, Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Ewolucja i kierunki przemian, Bydgoszcz 1992, s. 224 i nast. 7 Teoretycznie składki z tego tytułu mogłyby być opłacane np. przez wszystkich właścicieli pojazdów i niekoniecznie w postaci składek ubezpieczeniowych. Możliwe byłoby np. wkomponowanie tych składek w cenę paliwa. 8 W tym kierunku zmierzał, ogłoszony już w latach pięćdziesiatych ubiegłego stulecia, projekt A. Tunca, postulujący całkowite zniesienie cywilnej odpowiedzialności deliktowej za wypadki samochodowe i zastąpienie go powszechnym ubezpieczeniem ofiar wypadków komunikacyjnych, zapewniającym kompensację każdemu poszkodowanemu i to niezależnie od czyjejkolwiek odpowiedzialności cywilnej. Zob. o tym projekcie K. Piasecki, Zmierzch odpowiedzialności cywilnej za wypadki drogowe (Francja), Prawo i Życie 1965, nr 13, s. 2 i nast. 9 W kwestii alternatywnych systemów kompensacji szkód komunikacyjnych, oderwanych od zasad odpowiedzialności cywilnej, zob. K. Ludwichowska, Koncepcja no-fault w kompensacji szkód komunikacyjnych (rozdz. 2 w niniejszym opracowaniu). W terminologii anglojęzycznej oba modele kompensacji szkód wynikłych z wypadków komunikacyjnych określa się jako third-party insurance oraz first-party insurance. Pierwszy opiera się na cywilnej odpowiedzialności deliktowej sprawcy 22

10 nymi słowy nie doszło do ich wzajemnego, rzeczywistego wyparcia czy zastąpienia. Funkcjonują one w ramach różnych powiązań niejako równolegle, wzajemnie się przeplatając i uzupełniając. Ten stan rozwoju idei kompensacyjnych widoczny w szczególności w dziedzinie szkód komunikacyjnych można określić jako model koincydencji systemów czy nawet filozofii kompensacyjnych Polski model kompensacji szkód komunikacyjnych Z uwagi na implementację unijnych dyrektyw komunikacyjnych 10, mówiąc o polskim modelu kompensacji szkód komunikacyjnych w istocie rzeczy mamy na myśli model obowiązujący w krajach UE. Z formalnoprawnego punktu widzenia można byłoby skonstatować, że obowiązuje u nas system kompensacji oparty na algorytmie cywilnoprawnym. Zakłada on bowiem funkcjonowanie procedur opartych na tradycyjnych zasadach odpowiedzialności deliktowej sprawców tych szkód, a więc w obszarze jego działania pozostają jedynie te sytuacje odszkodowawcze, w których poszczególnym sprawcom (posiadaczom pojazdów, kierowcom) można przypisać cywilną odpowiedzialność deliktową. Jednakże system ten podobnie jak w innych krajach UE jest strukturalnie i funkcjonalnie sprzężony z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC), przy czym obowiązek ten ma charakter ustawowy, a więc powszechny. Sprzężenie to powoduje, że pomimo iż aksjologicznie mamy do czynienia z modelem cywilnoprawnym w istocie rzeczy dłużnikiem kompensacji staje się fundusz ubezpieczeniowy (ubezpieczyciel OC sprawcy wypadku komunikacyjnego). Trzeba przy tym pamiętać, że ciężar finansowy tworzenia funduszu spoczywa na potencjalnych sprawcach, a nie na poszkodowanych. Istotne jest to, że wykonanie obowiązku kompensacyjnego przez ubezpieczyciela zwalnia ubezpieczonego co do zasady 11 z odpowiedzialności cywilnej wobec poszkodowanego i w tym znaczeniu zmazuje jego indywidualną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. sprzężonej z obowiązkowym ubezpieczeniem OC, drugi na systemie bezpośrednich ubezpieczeń osób poszkodowanych, które mają zagwarantowaną kompensację ubezpieczeniową w oderwaniu od odpowiedzialności cywilnej sprawców i niezależnie od niej. Co do szczegółów zob. J. Birds, N.J. Hird, Birds Modern Insurance Law, 6th ed., London 2004, s. 8 9, oraz Szerzej na ten temat zob. K. Ludwichowska, Odpowiedzialność cywilna i ubezpieczeniowa za wypadki samochodowe, Toruń 2008, s Z wyjątkiem szkód, które przekraczają limit odpowiedzialności ubezpieczyciela (tzw. sumę gwarancyjną). Ponadto sprawca (kierujący pojazdem), może w niektórych sytuacjach (np. umyślnego spowodowania wypadku) odpowiadać zwrotnie, czyli w trybie regresu (tzw. nietypowego) w stosunku do ubezpieczyciela czy UFG, którzy wcześniej wypłacili poszkodowanemu odszkodowanie. Zob. ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Dz. U. 2003, nr 124, poz. 1152, ze zm. (art. 43 oraz 110). 23

11 Można zatem zgodzić się z obrazowym stwierdzeniem W. Warkałły 12, że tak skonstruowane ubezpieczenie OC (jako nadbudowa odpowiedzialności cywilnej deliktowej sprawcy) spełnia rolę swoistej transmisji prawnej, albowiem przekształca tradycyjną odpowiedzialność sprawcy w odpowiedzialność typu kolektywnego (ubezpieczeniowego). W konsekwencji osoba poszkodowana otrzymuje kompensację (odszkodowanie) nie od sprawcy, lecz od jego ubezpieczyciela, a więc z jej punktu widzenia jest to odszkodowanie typu ubezpieczeniowego. Algorytm ten działa także w tych sytuacjach, w których sprawca szkody komunikacyjnej nie posiada ubezpieczenia OC, ponieważ wtedy poszkodowany może dochodzić kompensacji od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 13. Czy tak skonstruowany model kompensacji szkód komunikacyjnych jest modelem cywilnoprawnym, czy ubezpieczeniowym? Czy można upatrywać w nim dowodów zmierzchu odpowiedzialności cywilnej, przynajmniej w jej tradycyjnym rozumieniu? Aby odpowiedzieć na tak postawione pytania, należy opisać sytuację prawną poszkodowanego na tle owego dwuwarstwowego układu stosunków. W szczególności chodzi tu o tzw. actio directa, a więc o jego prawo do bezpośredniego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela i to nawet z pominięciem samego sprawcy szkody Instytucja actio directa i jej systemowe znaczenie Instytucja actio directa, związana z konstrukcyjną architekturą stosunku prawnego powstającego na tle umowy ubezpieczenia OC 14, oznacza, że osoba poszkodowana przez ubezpieczonego sprawcę może dochodzić roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Może to uczynić i tak zazwyczaj jest w praktyce nawet z pominięciem odpowiedzialnego cywilnie sprawcy szkody oczywiście, o ile ten zawarł umowę ubezpieczenia OC 15. Można więc mówić tu o prawie podmiotowym poszkodowanego, który w zakresie swoich roszczeń odszkodowawczych, Zachęcamy do wynikających lektury! z faktu wyrządzenia mu szkody przez ubezpieczonego sprawcę uzyskuje dodatkowego dłużnika w osobie 12 Szerzej zob. W. Warkałło, Ubezpieczenie a odpowiedzialność odszkodowawcza, Studia Cywilistyczne, t. 16, Kraków 1970, s Por. art. 98 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. 14 Szeroko na ten temat E. Kowalewski, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Funkcje i przemiany, Toruń 1981, s. 145 i nast. oraz cytowana tam literatura. Por. też A. Raczyński, Sytuacja prawna poszkodowanego w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, Warszawa 2010, s. 13, 36 oraz 79 i nast. 15 W przypadku, kiedy sprawca wypadku komunikacyjnego nie zawarł umowy ubezpieczenia OC, poszkodowany może dochodzić roszczeń odszkodowawczych w trybie actio directa od UFG (art. 98 w zw. z art ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 r.). 24

Część I. Rozwiązania systemowe w zakresie kompensacji szkód 19 Part I. Traffic Accident Compensation - Systemie Solutions 19

Część I. Rozwiązania systemowe w zakresie kompensacji szkód 19 Part I. Traffic Accident Compensation - Systemie Solutions 19 g/m - jr m Spis treści Wprowadzenie (Katarzyna Ludwichowska) 11 Introduction {Katarzyna Ludwichowska) 13 Przedmowa {FranzFuchs) 15 Część I. Rozwiązania systemowe w zakresie kompensacji szkód 19 Part I.

Bardziej szczegółowo

Sz k o d y o s o b o w e k o m p e n s ow a n e

Sz k o d y o s o b o w e k o m p e n s ow a n e Sz k o d y o s o b o w e k o m p e n s ow a n e z ubezpieczenia k o m u n i k a c y j n e g o OC Analiza rynku pod redakcją Ilony Kwiecień ISBN: 978-83-7561-197-7 format 165/235, oprawa miękka liczba stron:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Spis treści. III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. w prawie lądowym... 5 2. Rozwój ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Wykaz literatury... XVII Rozdział I. Kształtowanie się idei ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej... 1 1. Wyodrębnienie ubezpieczenia odpowiedzialności. cywilnej...

Bardziej szczegółowo

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Listopad 2010 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji 1. Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S )

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Nazwa w języku polskim: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w języku angielskim: Motor Third Party Liability

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Uwarunkowania unijne

SPIS TREŚCI. Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Uwarunkowania unijne SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Część I. Uwarunkowania unijne Jan Monkiewicz Regulacje i nadzór ubezpieczeniowy. W poszukiwaniu nowego paradygmatu... 17 1. Uwagi wprowadzające... 17 2. Model biznesowy ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających.

Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności wielu zamawiających. Ubezpieczenia gospodarcze (majątkowe i osobowe) są jeszcze niedocenianym elementem działalności

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S )

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod UTHRad/E/A/HES / Nazwa w języku polskim: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w języku angielskim: Motor Third

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

ZA LIKWIDACJĘ SKUTKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH UBEZPIECZENIOWY. Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń

ZA LIKWIDACJĘ SKUTKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH UBEZPIECZENIOWY. Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń ODPOWIEDZIALNOŚĆ UBEZPIECZYCIELI ZA LIKWIDACJĘ SKUTKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH UBEZPIECZENIOWY PUNKT WIDZENIA Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń Warszawa, 23 lutego 2009 r. Szkoda ubezpieczeniowa a poczucie

Bardziej szczegółowo

MORSKIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - SPECYFICZNY TYP UBEZPIECZEŃ PRZYMUSOWYCH

MORSKIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - SPECYFICZNY TYP UBEZPIECZEŃ PRZYMUSOWYCH MORSKIE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - SPECYFICZNY TYP UBEZPIECZEŃ PRZYMUSOWYCH Dr Magdalena Adamowicz KATEDRA PRAWA MORSKIEGO Regulacja prawna ubezpieczeń morskich Kodeks morski z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

Aleksander Raczyński *

Aleksander Raczyński * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Aleksander Raczyński * Zasada odszkodowania/zakazu wzbogacania osoby uprawnionej z ubezpieczenia jako przesłanka odmowy spełnienia

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kot Izabela Michalczyk

Katarzyna Kot Izabela Michalczyk Katarzyna Kot Izabela Michalczyk instytucja powołana w 1990 w wyniku rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA PRZYKŁADZIE OC I AC

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA PRZYKŁADZIE OC I AC UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA PRZYKŁADZIE OC I AC Paula Malina Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie polskiego rynku ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Mateusz Kościelniak starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski

Mateusz Kościelniak starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski Mateusz Kościelniak starszy specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych, aplikant radcowski Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne część 2 obowiązkowe ubezpieczenie podmiotów zobowiązanych do naprawienia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY Agata Śliwińska 1 W przypadku międzynarodowych szkód komunikacyjnych można rozróżnić z perspektywy poszkodowanego: wypadek krajowy z uczestnictwem obcokrajowca

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTW Książka przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat ubezpieczeń gospodarczych, ale również dla pracowników sektora ubezpieczeń oraz

Bardziej szczegółowo

3. Funkcja represyjna Podsumowanie Rozdział III. Odpowiedzialność a sprawiedliwość Istota odpowiedzialności w prawie jako eman

3. Funkcja represyjna Podsumowanie Rozdział III. Odpowiedzialność a sprawiedliwość Istota odpowiedzialności w prawie jako eman Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz orzecznictwa... XIII XV XIX XXXIII Rozdział I. Pracownicza odpowiedzialność materialna na tle cywilnej odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14

Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Warszawa, 24-09-2014 RU/231/AD/14 Pani Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W odpowiedzi na pismo z dnia 5.09.2014 r. (znak:

Bardziej szczegółowo

w kontekście odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy Michał Modrzewski

w kontekście odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy Michał Modrzewski w kontekście odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy Michał Modrzewski sytuacja prawna, w której powstaje zobowiązanie podmiotu do świadczenia odszkodowania, jest odpowiedzialnością majątkową sprawcy

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Spis treści. 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych Spis treści Wstęp... 9 1. Analiza zmian i tendencje rozwoju rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce... 11 1.1. Charakterystyka i regulacje prawne rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Europie... 11 1.2.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2007 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednia likwidacja szkód z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Doświadczenia krajów europejskich

Bezpośrednia likwidacja szkód z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Doświadczenia krajów europejskich MAREK MONKIEWICZ Bezpośrednia likwidacja szkód z tytułu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Doświadczenia krajów europejskich Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest najbardziej powszechnym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. III. Odpowiedzialność administracji publicznej za działania legalne. w prawie francuskim... 61

Spis treści. III. Odpowiedzialność administracji publicznej za działania legalne. w prawie francuskim... 61 Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział I. Geneza i zarys ewolucji odpowiedzialności państwa... 1 1. Uwagi terminologiczne... 4 2. Geneza odpowiedzialności odszkodowawczej państwa od czasów rzymskich

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r.

Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 1948 Warszawa, 23 maja 2007 r. Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej

Bardziej szczegółowo

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Kancelarie Odszkodowawcze i ich rola w kompleksowym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Postępowanie przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest postępowaniem toczącym się na wniosek osoby poszkodowanej/roszczącej.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 17/05 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 kwietnia 2005 r. SSN Zbigniew Strus (przewodniczący) SSN Gerard Bieniek SSN Zbigniew Kwaśniewski (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

TRIGGER prawdziwa historia NAZWA. Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności. OPRACOWANIE OPRACOWANIE

TRIGGER prawdziwa historia NAZWA. Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności. OPRACOWANIE OPRACOWANIE TRIGGER Nazwa NAZWA Programu PROGRAMU prawdziwa historia Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności. Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności. 22-02-2013

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia non-life. Redaktor: Ewa Wierzbicka

Ubezpieczenia non-life. Redaktor: Ewa Wierzbicka Ubezpieczenia non-life. Redaktor: Ewa Wierzbicka Wprowadzenie -Ewa Wierzbicka 11 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce -Kazimierz Ortyński 15 1.1. Pojęcie i funkcje rynku ubezpieczeń 15 1.2. Struktura

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA ORAZ OBRONA W PRZYPADKU ROSZCZEŃ POSZKODOWANYCH W WYPADKACH NA STOKACH. Białka Tatrzańska, 4 czerwca 2014 r.

ZASADY POSTĘPOWANIA ORAZ OBRONA W PRZYPADKU ROSZCZEŃ POSZKODOWANYCH W WYPADKACH NA STOKACH. Białka Tatrzańska, 4 czerwca 2014 r. ZASADY POSTĘPOWANIA ORAZ OBRONA W PRZYPADKU ROSZCZEŃ POSZKODOWANYCH W WYPADKACH NA STOKACH Białka Tatrzańska, 4 czerwca 2014 r. 1. Ogólne wprowadzenie do zasad odpowiedzialności cywilnej. Zasada winy czy

Bardziej szczegółowo

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka.

Definicja ryzyka ubezpieczeniowego, cechy ryzyka, faktory ryzyka. Podstawowe pojęcia ubezpieczeniowe. Klasyfikacja ubezpieczeń Ubezpieczenia dzielimy na: Społeczne, Gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne naleŝą do sektora publicznego, są ściśle związane z pracownikiem

Bardziej szczegółowo

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WZROST ŚWIADOMOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ A PERSPEKTYWY ROZWOJU UBEZPIECZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Bożena Wolińska Warszawa, wrzesień 2003 Rzecznik Ubezpieczonych Aleje Jerozolimskie 44, 00 024 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Sygn. akt III CZP 16/16 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 26 maja 2015 r. Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych

Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych Kancelarie odszkodowawcze jako uczestnicy rynku ubezpieczeniowego z perspektywy Rzecznika Ubezpieczonych Aleksander Daszewski radca prawny koordynator w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Kancelarie odszkodowawcze

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wyzwania regulacyjne i samoregulacyjne w zakładach ubezpieczeń III Ogólnopolska Konferencja Compliance, Warszawa 24-25 listopada 2014 r.

Wyzwania regulacyjne i samoregulacyjne w zakładach ubezpieczeń III Ogólnopolska Konferencja Compliance, Warszawa 24-25 listopada 2014 r. Wyzwania regulacyjne i samoregulacyjne w zakładach ubezpieczeń III Ogólnopolska Konferencja Compliance, Warszawa 24-25 listopada 2014 r. Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO A UBEZPIECZENIA

BUDOWNICTWO A UBEZPIECZENIA GRAS SAVOYE BROKER UBEZPIECZENIOWY BUDOWNICTWO A UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIESIĘCIOLETNIA W KONTEKSCIE FRANCUSKICH I POLSKICH MOŻLIWOŚCI UBEZPIECZANIA Dokument poufny - nie rozpowszechniać FRANCUSKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE

Spis treści CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE Spis treści Wykaz skrótów......................................................... 8 Wstęp................................................................. 9 CZĘŚĆ I. UBEZPIECZENIA GOSPODARCZE 1. RYZYKO

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty związane z wypłatą zadośćuczynień przez zakłady ubezpieczeń

Ekonomiczne aspekty związane z wypłatą zadośćuczynień przez zakłady ubezpieczeń Ekonomiczne aspekty związane z wypłatą zadośćuczynień przez zakłady ubezpieczeń Andrzej Maciążek Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, 24 maja 2017 r. Zakład ubezpieczeń nie jest ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka 11. 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15

Opis: Spis treści: Wprowadzenie - Ewa Wierzbicka 11. 1. Rynek ubezpieczeń non-life w Polsce - Kazimierz Ortyński 15 Tytuł: Ubezpieczenia non-life Autorzy: Ewa Wierzbicka (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2010 Opis: W książce Ubezpieczenia non-life szczegółowo przedstawiono klasyczne oraz nowoczesne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record*

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record* Strona 1 z 2 Pieczęć Oddziału ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC Confirmation of motor claim record* REGON : 510734049 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SP. Z O.O. Lubelska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

DAMAGES FOR VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS - domestic, comparative and international perspectives. 22-23 October 2015. International Conference

DAMAGES FOR VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS - domestic, comparative and international perspectives. 22-23 October 2015. International Conference ORGANIZERS International Conference DAMAGES FOR VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS - domestic, comparative and international perspectives 22-23 October 2015 Faculty of Law and Administration University of Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Justyna Kornaszewska Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 lipca 2011 r., III CZP 31. Palestra 58/7-8(667-668), 188-192

Justyna Kornaszewska Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 lipca 2011 r., III CZP 31. Palestra 58/7-8(667-668), 188-192 Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 lipca 2011 r., III CZP 31 Palestra 58/7-8(667-668), 188-192 2013 Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 13 lipca 2011 r., III CZP 31/11 1 Teza glosowanej uchwały brzmi:

Bardziej szczegółowo

TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI

TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI TRUDNOŚCI DOWODOWE W PRZYPADKU ROSZCZEŃ O ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA KRZYWDĘ POWSTAŁĄ W DALEKIEJ PRZESZŁOŚCI Zdzisława Cwalińska-Weychert Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Problematyka zadośćuczynienia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i

Bardziej szczegółowo

Zdarzenie z dzikiem, jeleniem, psem, czyli odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

Zdarzenie z dzikiem, jeleniem, psem, czyli odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta W celu ustalenia podstaw prawnych do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych oraz podmiotów zobowiązanych ewentualnie do naprawienia szkody w przypadku zdarzeń szkodowych ze zwierzyną leśną należy przede

Bardziej szczegółowo

Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm?

Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm? Konsument na rynku usług ubezpieczeniowych. Czy zagraża nam konsumeryzm? Franz Fuchs Przewodniczący Stowarzyszenia dla Rozwoju Ubezpieczeń Komunikacyjnych i Rynku Motoryzacyjnego Pro Motor Warszawa, 21.10.2015

Bardziej szczegółowo

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ KONIECZNY Dariusz, mgr inż. MĄDZIEL Maksymilian, inż. Politechnika Rzeszowska Katedra Silników Spalinowych i Transportu WPŁYW WIEKU POSIADACZA POJAZDU NA WYSOKOŚĆ STAWKI UBEZPIECZENIOWEJ OC I AC W artykule

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 2009 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 15.02.2008 DOKUMENT ROBOCZY w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy dotyczącego niektórych aspektów ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

STU Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1

STU Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 STU Ergo Hestia SA 81-731 Sopot, ul. Hestii 1 2014-04-07 Sopot data i miejsce wystawienia Date and place of confirmation issue 311862 L.dz. Confirmation No. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia w ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

A~~ MINISTER SRODOWISKA. Pan. DGOop-0230-2 ; ~;2A Z / 12 /AŁ. Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów

A~~ MINISTER SRODOWISKA. Pan. DGOop-0230-2 ; ~;2A Z / 12 /AŁ. Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów , MINISTER SRODOWISKA Warszawa, dnia 2f paździemika 2014 r. DGOop-0230-2 ; ~;2A Z / 12 /AŁ Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów A~~ Nawiązując do protokołu ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo

Funkcje ubezpieczenia OC wykonawcy zamówienia publicznego w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia

Funkcje ubezpieczenia OC wykonawcy zamówienia publicznego w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia Funkcje ubezpieczenia OC wykonawcy zamówienia publicznego w postępowaniach o udzielenie zamówienia oraz w trakcie realizacji zamówienia JACEK ZĘBALA DEPARTAMENT KONTROLI DORAŹNEJ URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca)

UCHWAŁA. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sygn. akt III CZP 61/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 16 listopada 2012 r. SSN Dariusz Dończyk (przewodniczący) SSN Anna Owczarek SSN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Ubezpieczenie ryzyk. Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ubezpieczenie ryzyk Lublin, 7 czerwca 2017 r. w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Powszechny zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej JST 1. Odpowiedzialność cywilna za szkody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRZEZ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ. Proces likwidacji szkód osobowych z OC komunikacyjnego

ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRZEZ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ. Proces likwidacji szkód osobowych z OC komunikacyjnego ZARZĄDZANIE EFEKTYWNOŚCIĄ PRZEZ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Proces likwidacji szkód osobowych z OC komunikacyjnego SZKODY OSOBOWE Z OC KOMUNIKACYJNEGO - TŁO RYNKOWE Kontekst rynku szkód osobowych z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Baza Danych Ubezpieczeniowych UFG zastosowanie w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej

Baza Danych Ubezpieczeniowych UFG zastosowanie w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej Baza Danych Ubezpieczeniowych UFG zastosowanie w przeciwdziałaniu przestępczości ubezpieczeniowej XXIII Forum Teleinformatyki, 28-29 września 2017 Jarosław Górecki, SAS Institute Agenda Wstęp Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record*

ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC. Confirmation of motor insurance claim record* Strona 1 z 2 Pieczęć Oddziału ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OC Confirmation of motor insurance claim record* REGON : 242859870 EKOENERGIA SILESIA S.A. ul. Żeliwna 38 40-599 Katowice

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Ubezpieczenia Nazwa modułu w języku angielskim Insurance Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH

PODSTAWY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 11 Część pierwsza PODSTAWY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH Rozdział 1 HISTORIA UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH 17 Rozdział 2 FORMALNA KLASYFIKACJA I CECHY UBEZPIECZEŃ FINANSOWYCH 23 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie Sygn. akt III CZP 60/15 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z wniosku A. M. przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeń i Reasekuracji W. S.A. o zawezwanie do próby ugodowej na skutek zażalenia wzywającej na postanowienie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy prokonsumenckie i ograniczenia regulacyjne - doświadczenia Compensy w zakresie BLS

Inicjatywy prokonsumenckie i ograniczenia regulacyjne - doświadczenia Compensy w zakresie BLS Inicjatywy prokonsumenckie i ograniczenia regulacyjne - doświadczenia Compensy w zakresie BLS Dyrektor Zarządzający ds. likwidacji szkód w Compensa TU SA Vienna Insurance Group Warszawa, 21 października

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów

Ubezpieczenia Sumplement do wykładów Ubezpieczenia Sumplement do wykładów I. Podział ubezpieczeń na działy i grupy wg polskiego prawa (w skrócie) Dział I Ubezpieczenia na życie(szerzej na ten temat w wykładzie nr 4) 1. Ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym?

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców Zakres swobody przy umowach jednostronnie a obustronnie profesjonalnych? Strategia

Bardziej szczegółowo

Propozycja legislacyjna Rzecznika Ubezpieczonych w odniesieniu do rzeczoznawców samochodowych

Propozycja legislacyjna Rzecznika Ubezpieczonych w odniesieniu do rzeczoznawców samochodowych Propozycja legislacyjna Rzecznika Ubezpieczonych w odniesieniu do rzeczoznawców samochodowych W dniu 14 maja 2009 roku Rzecznik Ubezpieczonych przedstawił propozycje legislacyjne dotyczące zmiany ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Ubezpieczenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych Oferta usług brokerskich oraz doradztwa ubezpieczeniowego Szanowni Państwo. Asecurica Sp. z o.o. jest niezależnym brokerem ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ochrona konsumenta w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Ochrona konsumenta w OC pojazdów mechanicznych MACIEJ SAMSON Ochrona konsumenta w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Niniejszy artykuł poświęcony jest instrumentom prawnej

Bardziej szczegółowo

Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu po naprawie

Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu po naprawie Ubytek wartości handlowej pojazdu EUGENIUSZ KOWALEWSKI Odszkodowanie za ubytek wartości handlowej pojazdu po naprawie Pojazdy mechaniczne uszkodzone w wypadkach drogowych są z reguły poddawane naprawie,

Bardziej szczegółowo

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były:

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były: Wyniki za 2006 rok Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z treścią art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo ubezpieczeń gospodarczych na kierunku prawno-ekonomicznym

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo ubezpieczeń gospodarczych na kierunku prawno-ekonomicznym Poznań, dnia 15 września 2014 r. Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Prawo ubezpieczeń gospodarczych na kierunku prawno-ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

W sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w ubezpieczeniowym postępowaniu likwidacyjnym

W sprawie refundacji kosztów wynagrodzenia pełnomocnika w ubezpieczeniowym postępowaniu likwidacyjnym Refundacja wynagrodzenia pełnomocnika EUGENIUSZ KOWALEWSKI MIROSŁAW NESTEROWICZ EWA BAGIŃSKA MONIKA WAŁACHOWSKA MICHAŁ PIOTR ZIEMIAK WŁADYSŁAW WOJCIECH MOGILSKI MAŁGORZATA SERWACH W sprawie refundacji

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Bartłomiej Chmielowiec główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Podatki w ubezpieczeniach część 2 Podatek VAT w odszkodowaniach z ubezpieczeniach OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

specjalnościowy obowiązkowy polski letni wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne C.EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

specjalnościowy obowiązkowy polski letni wykład ćwiczenia laboratorium projekt inne C.EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-689 Nazwa modułu Ubezpieczenia i ryzyko w działalności gospodarczej Nazwa modułu w języku angielskim Insurance and Risk in Business Obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Działalność kancelarii odszkodowawczych z punktu widzenia praktyka rynku ubezpieczeniowego

Działalność kancelarii odszkodowawczych z punktu widzenia praktyka rynku ubezpieczeniowego Działalność kancelarii odszkodowawczych z punktu widzenia praktyka rynku ubezpieczeniowego MAGDALENA BARCICKA Warszawa, 24.03.2015 r. Plan prezentacji Pięć lat minęło..»jak było»jak jest»jak będzie Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia... 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dn.15.10.2008 r. USTAWA z dnia... 2008 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

MAW/ CASE 580SLE pojazd wolnobieżny A AC AC/ POLONEZ 1.6GLI SANITARNY SDK2868 AC

MAW/ CASE 580SLE pojazd wolnobieżny A AC AC/ POLONEZ 1.6GLI SANITARNY SDK2868 AC ZAŚWIADCZENIE O PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA W UBEZPIECZENIACH KOMUNIKACYJNYCH Confirmation of motor insurance claim record Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna zaświadcza, że: insurer hereby confirms

Bardziej szczegółowo

(podlegające ocenie w postępowaniu habilitacyjnym) 2. Umowa ubezpieczenia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002,

(podlegające ocenie w postępowaniu habilitacyjnym) 2. Umowa ubezpieczenia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2002, Dr hab. Marcin Orlicki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PUBLIKACJE NAUKOWE Monografie (podlegające ocenie w postępowaniu habilitacyjnym) 1. Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Bankowa Spółka

Bardziej szczegółowo

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli Warszawa, 21 lutego 2011 r. Udział ubezpieczeń w gospodarce Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia - wpływ na recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji

Ubezpieczenia - wpływ na recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji Ubezpieczenia - wpływ na recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Adam Małyszko Prezes Stowarzyszenia FORS Obowiązkowe ubezpieczenie oc Obowiązkowemu ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE

RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE Dr inż. Edyta ZIELIŃSKA W artykule scharakteryzowano wybrane ubezpieczenia komunikacyjne, tj. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadacza

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach Wzór umowy Załącznik nr 11 do SIWZ Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ pomiędzy Ubezpieczającym /Ubezpieczonym: Miastem Pabianice ul. Zamkowa 16 95-200

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz Sygn. akt IV CK 706/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 maja 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Hubert Wrzeszcz

Bardziej szczegółowo

W sprawie wyd³u enia terminu przedawnienia roszczeñ poszkodowanego przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

W sprawie wyd³u enia terminu przedawnienia roszczeñ poszkodowanego przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu ARTYKU Y I ROZPRAWY Micha³ Romanowski, Anne-Marie Weber W sprawie wyd³u enia terminu przedawnienia roszczeñ poszkodowanego przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu Ustawa o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

PZU2211. majątkowe np. utrata zdrowia lub życia

PZU2211. majątkowe np. utrata zdrowia lub życia INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH. KOGO I CO UBEZPIECZAMY? Odpowiedzialność Cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych. Do wysokości sum gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna UFG

Aplikacja mobilna UFG NA WYPADEK Aplikacja mobilna UFG REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ NA WYPADEK UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY CHRONIMY POSZKODOWANYCH IDENTYFIKUJEMY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca) Sygn. akt IV CK 203/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 listopada 2005 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Hubert Wrzeszcz SSN Kazimierz Zawada (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II CSK 653/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 lipca 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Maria Szulc SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo