НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Transkrypt

1 KONIECZNY Dariusz, mgr inż. MĄDZIEL Maksymilian, inż. Politechnika Rzeszowska Katedra Silników Spalinowych i Transportu WPŁYW WIEKU POSIADACZA POJAZDU NA WYSOKOŚĆ STAWKI UBEZPIECZENIOWEJ OC I AC W artykule przedstawiono krótki opis poszczególnych ubezpieczeń OC i AC. Dokonano analizy i porównano stawki ubezpieczeniowe wybranych firm względem wieku posiadacza pojazdu. 1. WPROWADZENIE Obecnie jednym z najważniejszych problemów dotykających zarówno Polski i innych krajów jest nieustający rozwój komunikacyjny. Sytuacja taka nierozerwalnie prowadzi do zwiększania się liczby wypadków samochodowych, w wyniku których liczba poszkodowanych rośnie. Już dzisiaj liczba wypadków samochodowych i osób w nich poszkodowanych jest tak duża, że problem ten urósł do rangi zagadnienia zdrowia publicznego i społecznego o bardzo ważnym znaczeniu. Z tych też względów pojawiła się wżyciu gospodarczym nowa oferta zwana ubezpieczeniem komunikacyjnym, mająca na celu łagodzenie skutków wypadków samochodowych, a także będąca zabezpieczeniem materialnym poszkodowanych osób. W ostatniej dekadzie Polska przeszła bardzo głębokie zmiany we wszystkich dziedzinach życia społecznego i gospodarczego. Szczególnie istotne przeobrażenia dokonane zostały na rynku ubezpieczeniowym. Podstawą do przemian rynku ubezpieczeniowego było nowe prawo ubezpieczeniowe, uchwalone w połowie 1990 roku [1]. Nowe ustawy o działalności ubezpieczeniowej pozwoliły na tworzenie nowych zakładów ubezpieczeń. W stosunku do sytuacji z przełomu lat dziewięćdziesiątych liczba obecnie działających towarzystw ubezpieczeniowych jest kilkakrotnie większa. W Polsce najwięcej nowych zakładów w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych powstało w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych [2]. Wysokość stawek podstawowych i dodatkowych ubezpieczeń uzależnia się od wielu czynników, m.in. pojemności silnika pojazdu, długości posiadania dokumentu prawa jazdy, roku produkcji samochodu, a także wieku osoby posiadającej dany pojazd. 2. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZENIA OC Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) kierowców pojazdów mechanicznych jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Na mocy ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy kto posiada pojazd podlegający rejestracji musi wykupić ubezpieczenie OC. Ubezpieczenie OC obejmuje [3]: Ochroną objęte są wszelkie szkody w mieniu i zdrowiu poszkodowanych wyrządzone z winy ubezpieczonego pojazdu. Podstawowe warunki ubezpieczenia OC są identyczne u każdego ubezpieczyciela na mocy ustawy ubezpieczeniowej. Dla wszystkich firm ubezpieczeniowych suma gwarancyjna jest jednakowa i wynosi euro dla szkód na mieniu oraz 2,5mln euro dla szkód osobowych. Do tej wysokości każde towarzystwo gwarantuje pokrycie szkód powstałych w wyniku wypadku. Ubezpieczenie OC pojazdów mechanicznych obejmuje nie tylko terytorium Polski, ale także sygnatariuszy Jednolitego 129

2 Porozumienia, które obejmuje takie kraje jak: Andora, Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy, Czas trwania ubezpieczenia: zazwyczaj umowa OC zawierana jest na 12 miesięcy. Krótszy okres ubezpieczenia możliwy jest jedynie w przypadku pojazdów zarejestrowanych czasowo, zarejestrowanych za granicą, pojazdów zabytkowych (zżółtymi tablicami rejestracyjnymi) oraz wolnobieżnych. Umowę krótkoterminową OC można też zawrzeć w przypadku samochodu zarejestrowanego na stałe, ale mają do tego prawo tylko firmy pośredniczące w kupnie i sprzedaży pojazdów. Minimalny okres na jaki można zawrzeć krótkoterminową umowę ubezpieczenia OC to 30 dni, Wysokość składki za ubezpieczenie OC: podstawowa składka za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zależna jest od: pojemności silnika (im wyższa pojemność skokowa silnika tym droższe ubezpieczenie OC), rejonu zamieszkania właściciela pojazdu (im wyższa wypadkowość w danym regionie tym droższe ubezpieczenia OC), przeznaczenia pojazdu Zależność wpływu wieku posiadacza pojazdu na wysokość stawki OC Zależność wpływu wieku posiadacza pojazdu na wysokość stawki OC została poniżej przedstawiona w formie wykresu kolumnowego. Przy wyliczaniu odpowiednich stawek u poszczególnych przedstawicieli zostały przyjęte następujące kryteria: Samochód: Alfa Romeo 156 z silnikiem: 1.6, 16V. Samochód ten został zakupiony w kraju, nigdy nie był uszkodzony, jest bez instalacji gazowej, jest garażowany, Każda badana osoba w zestawieniu posiada prawo jazdy od ukończenia 18 roku życia, Założono, że osoba, która ma 21 lat chce zawrzeć ubezpieczenie po raz pierwszy, Stawki dla 30 i 55 letniej osoby są liczone po 5 latach bezszkodowego poprzedniego ubezpieczenia pojazdu, Porównano stawki w 3 zakładach ubezpieczeniowych: Compensa, Allianz, PZU, Wszelkie dane w poniższym zestawieniu są aktualne z dniem Analizując zestawienia widać że stawka dla najmłodszej grupy osób ubezpieczonych jest największa i zmniejsza się wraz z wiekiem i doświadczeniem w zakresie ubezpieczenia (im dłuższy czas trwania poprzedniego ubezpieczenia tym niższa stawka). Na przykładzie Compensy można zauważyć, że między 30-letnią osobą i 55-letnią różnica w wysokości stawki jest znikoma, zaś w zakładach takich jak Allianz i PZU stawki te niczym się nie różnią. Jednak w przypadku 65-letnich kierowców wysokość stawki ubezpieczenia OC wzrasta. 130

3 Rys. 1. Porównanie wysokości stawek ubezpieczenia OC względem wieku w zakładzie ubezpieczeniowym Compensa [4] Rys. 2. Porównanie wysokości stawek ubezpieczenia OC względem wieku w zakładzie ubezpieczeniowym Allianz [4] Rys. 3. Porównanie wysokości stawek ubezpieczenia OC względem wieku w zakładzie ubezpieczeniowym PZU [4] 3. CHARAKTERYSTYKA ubezpieczeniową jest pojazd wraz z UBEZPIECZENIA AC wyposażeniem wyszczególnionym we Ubezpieczenie autocasco (AC) jest wniosku, zarejestrowany w Rzeczpospolitej ubezpieczeniem dobrowolnym, którego Polskiej stosownie do przepisów ustawy przedmiotem objętym ochroną "Prawo o ruchu drogowym". 131

4 Pojazd określony w umowie ubezpieczenia AC może być objęty ochroną od szkód powstałych m.in. na skutek[3]: nagłego działania siły mechanicznej w chwili zderzenia lub zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem, uszkodzenia przez osoby trzecie (również podczas nieudanej próby kradzieży pojazdu), pożaru, wybuchu (również fali uderzeniowej), nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, sił przyrody działających nagle. Zakres tego ubezpieczenia można również rozszerzyć o ryzyko kradzieży pojazdu lub jego części oraz wyposażenia. Oczywiście, nie każde ubezpieczenie AC musi chronić od wszystkich wyżej opisanych zdarzeń Zależność wpływu wieku posiadacza pojazdu na wysokość stawki AC Zależność wpływu wieku posiadacza pojazdu na wysokość stawki AC została poniżej przedstawiona również w formie wykresu kolumnowego. Przy wyliczaniu odpowiednich stawek u poszczególnych przedstawicieli zostały przyjęte następujące kryteria: Samochód: Alfa Romeo 156 z silnikiem: 1.6, 16V. Samochód ten został zakupiony w kraju, nigdy nie był uszkodzony, jest bez instalacji gazowej, jest garażowany, Każda badana osoba w zestawieniu, posiada prawo jazdy od ukończenia 18 roku życia, Porównano stawki w 3 zakładach ubezpieczeniowych: Uniqa, PZU, Compensa, Wszelkie dane w poniższym zestawieniu są aktualne z dniem , Rys. 4, 5, 6 zawierają zestawienie z osobami, które chcą po raz pierwszy zawrzeć dobrowolne ubezpieczenie, natomiast rys. 7, 8 zawierają zestawienie z osobami, które od 4 lat posiadały już ubezpieczenie AC i chciałyby je przedłużyć. Rys. 4. Porównanie wysokości stawek ubezpieczenia AC względem wieku w zakładzie ubezpieczeniowym Uniqa [4] 132

5 Rys. 5. Porównanie wysokości stawek ubezpieczenia AC względem wieku w zakładzie ubezpieczeniowym PZU [4] Rys. 6. Porównanie wysokości stawek ubezpieczenia AC względem wieku w zakładzie ubezpieczeniowym Compensa [4] Rys. 7. Porównanie wysokości stawek ubezpieczenia AC względem wieku w zakładzie ubezpieczeniowym Uniqa po 4 latach wcześniejszego ubezpieczenia [4] 133

6 Rys. 8. Porównanie wysokości stawek ubezpieczenia AC względem wieku w zakładzie ubezpieczeniowym PZU po 4 latach wcześniejszego ubezpieczenia [4] Z przedstawionych rysunków wynika, firm ubezpieczeniowych możemy spotkać że zależności pomiędzy stawkami wyglądają korzystne oferty zarówno dla młodych podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC. Stawki dla 30-letnich i 55-letnich osób kierowców jak i dla tych doświadczonych. Polski rynek staje się coraz bardziej wyglądają bardzo podobnie, lecz w przypadku zorganizowany i konkurencyjny dla dwóch pierwszych ubezpieczycieli różnica pomiędzy stawkami jest na korzyść 30-letnich krajowego kierowcy. Literatura osób, co jest zaskoczeniem. Biorąc pod [1]Bombicki M. R.: Obowiązkowe uwagę stawkę dla 65-letniej osoby można ubezpieczenia OC oraz odpowiedzialność zauważyć tendencję wzrostu ceny cywilna posiadacza i kierowcy pojazdu ubezpieczenia. 4. PODSUMOWANIE Wraz z pojawieniem się na rynku mechanicznego. PDW Ławica, Warszawa - Poznań [2] Monkiewicz J. Podstawy ubezpieczeń tom polskim kapitału zagranicznego, rynek I, Poltext ubezpieczeń komunikacyjnych zanotował [3] Monkiewicz J. Podstawy ubezpieczeń tom znaczący postęp. Wskutek tego polskie firmy II, Poltext ubezpieczeniowe wykorzystały zagraniczne [4]Strony internetowe dotyczące wzorce, co zaowocowało zwiększeniem ubezpieczycieli. konkurencyjności polskich firm. W ofercie IFLUANCE OF VEHICLE OWNERS AGE ON HEIGHT OF CAR INSURANCE The article presents a short description of car insurance. In the chapters are made analysis and comparison insurances rate of particular companies against age of the owner of vehicle. 134

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE

RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE Dr inż. Edyta ZIELIŃSKA W artykule scharakteryzowano wybrane ubezpieczenia komunikacyjne, tj. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadacza

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, grafiki i zdjęć zawartych w materiałach szkoleniowych należą do LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.UMOWA UBEZPIECZENIA... 2 3.OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne

Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 1/2014 Anna Gierusz * Beata Jackowska ** Mirosław Szreder *** Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia wybrane aspekty ekonomiczne Wstęp

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia AUTOCASCO, zwane dalej OWU AC, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych

Dobre praktyki europejskie służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych służące rozwojowi i wzmacnianiu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych Autor opracowania dr Marietta Janowicz-Lomott Patronem merytorycznym

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Autocasco Obowiązuje od 16.10.2014 r. generali.pl Spis treści Postanowienia ogólne............................................................... 3 Słownik pojęć stosowanych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA PRZYKŁADZIE OC I AC

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA PRZYKŁADZIE OC I AC UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA PRZYKŁADZIE OC I AC Paula Malina Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Streszczenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie polskiego rynku ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych

Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ POJAZD OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 CZERWCA 2012 ROKU zatwierdzone uchwałą nr 03/07/2012 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z dnia 24 kwietnia 2012 roku 1 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu

OWU. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Casco. Rozdział I. 6) Grad - opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu. Podstawowe informacje o ubezpieczeniu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapitał zakładowy i wpłacony:

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeń. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012- 63-58 Kapitał zakładowy i

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo