Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy"

Transkrypt

1 Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Listopad 2010 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1

2 Plan prezentacji 1. Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych 2. Czy firmy pośredniczące są potrzebne? 3. Bariery we współpracy 4. Jak usunąć bariery we współpracy? 5. Podsumowanie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 2

3 Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych 1962 r.- ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów staje się obowiązkowe w PRL - Ubezpieczenia ustawowe - Zniesienie ubezpieczeń ustawowych wprowadzenie ubezpieczeń umownych Stan oczekiwany: realizacja obowiązku ubezpieczenia Posiadacz pojazdu zawiera z zakładem ubezpieczeń umowę OC Zakład ubezpieczeń pobiera składkę za przejmowane ryzyko i wypłaca odszkodowania i świadczenia za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy: osób trzecich rekompensata szkód posiadacza pojazdu przejęcie odpowiedzialności do wysokości sumy gwarancyjnej Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 3

4 Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych Stan faktyczny: nie wszyscy realizują obowiązek ubezpieczenia Skutek: brak możliwości uzyskania pełnego a czasami nawet jakiegokolwiek odszkodowania przez poszkodowanych od sprawcy szkody lub odpowiedzialnego za szkodę posiadacza pojazdu Niespełnienie obowiązku ubezpieczenia tworzy lukę w systemie, którą wypełniło powołanie do życia UFG Ustawą z dnia 28 lipca 1990 roku. UFG nie jest zakładem ubezpieczeń UFG chroni wyłącznie osoby poszkodowane Posiadacz pojazdu lub sprawca szkody są zobowiązani do zwrotu wypłaconych odszkodowań i świadczeń UFG Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 4

5 Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych W obecnej formie Fundusz działa od 1995 r., na mocy znowelizowanej ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 8 czerwca 1995 r., która zlikwidowała funkcjonujący od 1990 r. Fundusz Ochrony Ubezpieczonych i włączyła jego funkcje do zadań UFG. Aktualnie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (z późn. zm.), na podstawie postanowień statutu Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 5

6 Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych Fundusz jest instytucją wykonującą zadania określone w ustawie i posiada osobowość prawną. Fundusz wykonuje zadania: 1. kompensacyjne wypłata odszkodowań i świadczeń (nieubezpieczeni, NN, upadłości) 2. kontrolno represyjne spełnienie obowiązku ubezpieczenia, pobieranie opłat, ściąganie regresów 3. prewencyjne Fundusz Pomocowy 4. informacyjne Ośrodek Informacji rejestr umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów i AC, rejestr szkód z tych ubezpieczeń; rejestr reprezentantów do spraw roszczeń Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 6

7 Czy firmy pośredniczące są potrzebne? 1. Ignorantia iuris nocet a zasady współżycia społecznego? 2. Zasada niewychodzenia poza roszczenie. 3. Czy osoby poszkodowane znają swoje prawa? 1. Za co odpowiada sprawca szkody? 2. Jaki jest zakres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów? 3. Kiedy i komu przysługuje roszczenie? 4. Do kogo zgłosić roszczenie? 5. Jakie roszczenia zgłosić? 4. Specjaliści w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych czy firmy odszkodowawcze? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 7

8 Bariery we współpracy Cel misja firm odszkodowawczych 1. Pomoc osobom potrzebującym 2. coś pośrodku 3. Zarobić niezależnie na kim i na czym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 8

9 Bariery we współpracy Wysokość wynagrodzenia: - Kwota odpowiadająca nakładowi pracy i gwarantująca zysk zgodnie z zasadami współżycia społecznego - coś pośrodku różne wysokości i zasady wynagradzania - 40% uzyskanych odszkodowań i świadczeń (a może roszczeń?) + VAT + poniesione koszty + renta za 6 miesięcy jaką kwotę otrzyma poszkodowany? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 9

10 Bariery we współpracy Sposób pobierania wynagrodzenia: - Odszkodowania odbierają bezpośrednio poszkodowani lub uprawnieni rozliczenie honorarium następuje pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą - poszkodowany lub uprawniony otrzymuje bezpośrednio odszkodowanie pomniejszone o honorarium, firma odszkodowawcza otrzymuje wyłącznie honorarium - Wszystkie kwoty odszkodowań i świadczeń pobiera firma odszkodowawcza jaką kwotę i kiedy otrzyma poszkodowany? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 10

11 Bariery we współpracy Profesjonalizm: - Znajomość prawa i umiejętność jego stosowania w praktyce: -Składanie roszczeń adekwatnych do poniesionej szkody i odpowiednie udokumentowanie -Odnoszenie się wyłącznie do sytuacji konkretnej sprawy indywidualizacja roszczeń - Coś pośrodku - Brak profesjonalizmu: -Roszczenia nie odpowiadające potrzebom poszkodowanego ani zakresowi poniesionej szkody (np. wyłącznie zadośćuczynienie lub bez zapoznania się z zakresem doznanej krzywdy) -Brak właściwego dokumentowania roszczeń pełnomocnictwo (= uzyskajcie sobie sami) -lub jednakowe oświadczenia niezależnie od szkody; -dokumenty tworzone lub przerabiane; -skrzynka pocztowa roszczenie i dokumenty niezweryfikowane Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 11

12 Bariery we współpracy Inne Sposób pozyskiwania klientów Sposób prowadzenia korespondencji Przedstawianie zakładów ubezpieczeń (i UFG) w bardzo niekorzystnym świetle Bariery drugiej strony Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 12

13 Jak usunąć bariery we współpracy? 1. Identyfikacja barier. 2. Soft law: samorząd gospodarczy wprowadzenie w życie zasady dobrych praktyk 3. Eliminacja zgniłych jabłek 4. Prawne uregulowanie działalności firm odszkodowawczych działalność RRRF zmiana Ustawy o pośrednictwie: Ustalenie niezbędnych wymogów formalnych Ustalenie zasad weryfikacji kwalifikacji Ustalenie zasad kształcenia zawodowego Ustalenie możliwego trybu pozyskiwania klientów, Ustalenie maksymalnych kwot wynagrodzenia Ustalenie sposobu przekazywania wynagrodzenia poszkodowanym 5. Budowa wzajemnego zaufania 6.????? Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 13

14 Podsumowanie 1. Poszkodowany, który doznał poważnych obrażeń ciała w wypadku nie jest w stanie sam sformułować i udokumentować swoich roszczeń. 2. Dobra współpraca pomiędzy zakładami ubezpieczeń (UFG) a kancelariami i doradcami odszkodowawczymi może doprowadzić do sprawniejszej likwidacji szkód. 3. Bez identyfikacji barier we współpracy nie można ich usunąć. 4. Bez usunięcia barier nie ma szans na realną współpracę. 5. Na braku współpracy cierpi przede wszystkim poszkodowany. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 14

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 15

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r.

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-182-04 Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. Szanowny Panie Marszałku, Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny: Projektowany akt normatywny będzie oddziaływał w głównej mierze na ubezpieczycieli oraz podmioty zawierające umowy

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne

Komisja Nadzoru Finansowego. Wytyczne Komisja Nadzoru Finansowego Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista wytycznych...

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2014 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

Bernadetta Fuchs * przez ubezpieczyciela z uwagi na naprawienie szkody przez inny podmiot

Bernadetta Fuchs * przez ubezpieczyciela z uwagi na naprawienie szkody przez inny podmiot A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA IURIDICA 72, 2013 Bernadetta Fuchs * Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z uwagi na naprawienie szkody przez inny podmiot 1. UWAGI

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz.1210).

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz.1210). Zagadnienia praktyczne dotyczące stosowania niektórych przepisów ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. nowelizującej ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK na tle przepisów intertemporalnych Dualizm

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - Ubezpieczenia obowiązkowe po nowemu

Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - Ubezpieczenia obowiązkowe po nowemu Z dniem 11 lutego 2012 r. wchodzą w życie zmiany w przepisach ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK - Ubezpieczenia obowiązkowe po nowemu Drukuj 1) Dualizm systemów prawnych Z dniem 11 lutego

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych

Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 205 12106 Poz. 1210 1210 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UE Raport opracowany w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych we współpracy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych i ubezpieczeń OC

Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych i ubezpieczeń OC Wykład 3 Temat: Ubezpieczenia Obowiązkowe Tematem poniższego wykładu będą ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce. Szczególny nacisk położony zostanie na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASSISTANCE jak wybrać najlepszy produkt?

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASSISTANCE jak wybrać najlepszy produkt? Piotr Budzianowski główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC, NNW, ASSISTANCE jak wybrać najlepszy produkt? W niniejszym opracowaniu postaram się w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ochrona konsumenta w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Ochrona konsumenta w OC pojazdów mechanicznych MACIEJ SAMSON Ochrona konsumenta w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Niniejszy artykuł poświęcony jest instrumentom prawnej

Bardziej szczegółowo

Tendencje w zakresie systemów gwarancyjnych na rynkach finansowych

Tendencje w zakresie systemów gwarancyjnych na rynkach finansowych Doktor, Katedra Prawa Finansowego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski Tendencje w zakresie systemów gwarancyjnych na rynkach finansowych 1. Wstęp Stabilność rynku finansowego

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

Czy nakładanie na ubezpieczycieli kolejnych obowiązków to rzeczywiście działanie na korzyść ubezpieczonych? Warszawa, 28 lutego 2012 r.

Czy nakładanie na ubezpieczycieli kolejnych obowiązków to rzeczywiście działanie na korzyść ubezpieczonych? Warszawa, 28 lutego 2012 r. Czy nakładanie na ubezpieczycieli kolejnych obowiązków to rzeczywiście działanie na korzyść ubezpieczonych? Warszawa, 28 lutego 2012 r. Nie jest celowe nadmierne rozszerzanie odpowiedzialności odszkodowawczej

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedmiotowa regulacja wynika z konieczności jednoznacznego uregulowania kwestii pokrywania kosztów leczenia ponoszonych przez podmioty zobowiązane do finansowania świadczeń opieki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w działalności międzynarodowego przewoźnika drogowego

Ubezpieczenia w działalności międzynarodowego przewoźnika drogowego Ubezpieczenia w działalności międzynarodowego przewoźnika drogowego Materiały szkoleniowe dla członków ZMPD 2013 r. Ubezpieczenia w działalności międzynarodowego przewoźnika drogowego I. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Przepis art.6k.c. jako podstawa odmowy wypłaty odszkodowania?

Przepis art.6k.c. jako podstawa odmowy wypłaty odszkodowania? Przepis art.6k.c. jako podstawa odmowy wypłaty odszkodowania? Autorzy: Małgorzata Capik, Maciej Capik Kiedy zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania, za podstawę swojego stanowisk podaje niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo