Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013"

Transkrypt

1 Zielona Góra, r. 4system Polska Sp. z o. o. ul. Botaniczna Zielona Góra tel Zapytanie ofertowe nr 01/02/2013 W związku z realizowanym przez 4system Polska Sp. z o. o. projektem CISCO Networking w Województwie Lubelskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu Społecznego zapraszamy Państwa do złożenia oferty na wykonanie i uruchomienie Portalu Beneficjentów Ostatecznych. I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup Portalu Beneficjena Ostatecznego i integracja z platformą LMS oraz wykonanie prac związanych z instalacją portalu na serwerze (produkcyjne uruchomienie portalu, instalacja i konfiguracja serwera aplikacji). 2. Zakres prac związanych z przedmiotem zamówienia obejmuje: - produkcyjne uruchomienie Portalu Beneficjentów Ostatecznych na serwerze wskazanym przez Zamawiającego; - Instalację i konfigurację LMS; - Instalację i konfigurację systemu aplikacji; - Instalację i konfigurację bazy danych; - Integrację systemu LMS z portalem; - Dopasowanie szaty graficznej LMS; - Dopasowanie raportów z wyników dla LMS (FastView); - Szkolenie z LMS; - Przygotowanie instrukcji obsługi portalu i LMS; - Przeprowadzeniu testów funkcjonalnych; - Przeprowadzenie testów wydajnościowych; - Zapewnienie niezbędnego wsparcia technicznego i organizacyjnego oraz gwarancji; 3. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: Portal Beneficjentów Ostatecznych jest systemem umożliwiającym przeprowadzenie konsultacji zdalnych przez Internet, kontrolę wypełniania IPD (gdyż posiadać będzie funkcje raportowania). Użytkownicy chcąc skorzystać z konsultacji będą musieli zapisać

2 się na konsultacje przy pomocy portalu. Praca ekspertów będzie rozliczana i weryfikowana przez automatyczne ankiety użytkowników z pracy z ekspertami. Portal ekspertów umożliwi także tworzenie rozbudowanej bazy wiedzy oraz pozwoli na zarządzanie systemami wyszukiwania informacji w bazie wiedzy, poprzez analizę najczęstszych pytań. Wymagania funkcjonalne systemu: Lp Warunki wymagane 1 Posiada interfejs użytkownika w języku polskim oraz jest w pełni przystosowanym do obsługi języka polskiego. 2 Posiada pełną dokumentację użytkownika oraz administratora w języku polskim Zapewnia obsługę z poziomu przeglądarki internetowej: Internet Explorer od 5.5; 3 Firefox od 1.0; Mozilla od 1.7.0; Zapewnia samodzielną konfigurację i diagnostykę z poziomu przeglądarki internetowej: Internet Explorer od 5.5; 4 Firefox od 1.0; Mozilla od 1.7.0; Zapewnia poprawne działanie z poziomu przeglądarki internetowej poprzez protokół SSL (Secure Sockets 5 Layer). Nie wymaga instalacji dodatkowych komponentów, modułów, aplikacji do przeglądarki internetowej po stronie 6 użytkownika. Zapewnia poprawną współpracę poprzez protokół JDBC z następującymi bazami danych: MySQL wersja 4.1.x i nowsza Firebird wersja Oracle wersja 8i i nowsza MS SQL Server 2000 oraz 2005 oraz umożliwia płynne przejście z jednej bazy danych na drugą w ciągu maksymalnie 30 minut. Musi być stworzony w języku Java (JDK 1.6.x) przy użyciu technologii JavaServlet oraz HTML z wykorzystaniem 8 CSS i JavaScript System musi działać na komputerze Kursanta bez użycia pluginów, kontrolek ActiveX, appletów Java czy 9 zainstalowanego pluginu Flashplayer. System musi umożliwiać komunikację zarówno na poziomie asynchronicznym (forum, wiadomości ), jak i 10 synchronicznym (komunikator, chat) wraz z możliwością przekazu audio. System musi udostępniać możliwość prowadzenia konsultacji merytoryczno-technicznych każdemu z uczestników szkolenia lub trenera i spełniać poniższe kryteria funkcjonalne: Możliwość kontaktu uczestnika szkoleń z doradcą niezależnie od czasu i miejsca pobytu. 11 Wsparcie doradcy poprzez dostęp do hierarchicznej struktury haseł, definicji i linków zawierających pomocne informacje Wsparcie doradcy podczas konsultacji poprzez inteligentny system generowania podpowiedzi. System posiada możliwość definiowania parametrów kursów i egzaminów, takich jak: czas dostępu ilość uruchomień 12 ilość wysłania wyników egzaminu poziom zaliczenia (punktowy i procentowy) czas trwania egzaminu 13 System umożliwia przygotowanie ankiety oceniającej poziom satysfakcji kursanta z odbytego szkolenia. System raportuje historię i wyniki nauczania dla wybranych użytkowników: czas rozpoczęcia kursu/egzaminu, czas zakończenia kursu/egzaminu, status (ukończony/nieukończony), próg zaliczeniowy, 14 ocena z kursu, strona odwiedzona/nie odwiedzona, czas, jaki Kursant spędził na poszczególnych stronach, punkty, które zdobył na poszczególnych stronach, strony zaliczone/nie zaliczone. 15 System umożliwia wysyłanie powiadomień do kursantów em:

3 o rozpoczynającym się kursie. o zbliżającym się terminie zaliczenia egzaminu. 16 System obsługuje standardy SCORM, AICC umożliwia eksport i import plików w standardzie SCORM i AICC w celu wykorzystania jego zawartości (plików) w innych szkoleniach. 17 System umożliwia przygotowanie artykułów, które kursant musi przeczytać obowiązkowo, a po przeczytaniu zostanie automatycznie wysłana informacja do systemu. 18 System umożliwia przygotowanie artykułów, zawierających formularze, pozwalających na przesłanie informacji od kursantów do administratorów. 19 System umożliwia przygotowanie sond i udostępnianie ich kursantom. 20 System umożliwia umieszczanie szkoleń otwartych, ogólnodostępnych dla kursantów zalogowanych, bez konieczności przypisywania. 21 System umożliwia wysyłanie komunikatów lub popup. 22 System umożliwia prowadzenie pomocy online poprzez czat, który jest wspomagany przez bazę wiedzy i automatycznie generuje podpowiedzi konsultantowi udzielającemu pomocy kursantowi. 23 System umożliwia generowanie certyfikatów do ścieżek szkoleniowych oraz kursów i egzaminów na podstawie szablonów w postaci plików PDF, RTF lub HTML 24 System umożliwia integrację z następującymi usługami katalogowymi LDAP 25 System umożliwia integrację z ActiveDirectory 26 System musi wspierać protokół NTLM System musi umożliwiać wygenerowanie encyklopedii, którą następnie można udostępnić w systemie 27 zarządzania szkoleniami. Pojęcia encyklopedyczne muszą być powiązane z wieloma szkoleniami. Encyklopedia musi być dostępna bezpośrednio z poziomu systemu zarządzania szkoleniami 28 System umożliwia wprowadzanie i modyfikowanie treści artykułów poprzez edytor WYSWIG z poziomu przeglądarki internetowej. 29 System umożliwia wydruk każdej wiadomości i artykułu, a także wygenerowania podglądu i zapisania go przez odwiedzających w ich komputerach. Umieszczanie w witrynie każdego rodzaju stosowanych na stronach WWW rozwiązań tzn.: nowinki, 30 rozbudowane artykuły uporządkowane w działy tematyczne, a także sondy, księgę gości, katalog WWW, banery, FAQ, losowy generator wiadomości (newsflash) W module Administracja dostępne są następujące funkcje: Zarządzanie użytkownikami (Tworzenie nowego użytkownika, Usuwanie użytkowników, Blokowanie użytkownika, Eksport listy użytkowników); 31 Zarządzanie grupami Rejestracja zgłoszeń (po zgłoszeniu w systemie, administrator przypisuje użytkownikowi login i hasło po otrzymaniu informacji wrotnej użytkownik może zalogować się do systemu i uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności przypisanych danej grupie); Zarządzanie rolami; Raporty (Raporty z grupy Administracja, Raporty z grupy elearning, Filtry). W module Zarządzanie treścią dostępne są następujące funkcjonalności: Artykuły 32 Zasoby, Menu, Wirtualna Tablica. W module Elearning skorzystać można z następujących funkcjonalności: Ogłoszenia, Konsultacje, 33 Konferencje online, Kursy Egzaminy, Ankiety Moduł Komunikacja pozwala na skorzystanie z funkcji: Chat, 34 , Forum dyskusyjne. 35 System musi dawać informację o nowo zamieszczonych plikach, ich autorach, oraz terminach zamieszczenia 36 System umożliwia rejestrację i zgłoszenia dla osób spoza systemu (nieposiadających konta w systemie)

4 II. Termin realizacji zamówienia Wykonawca powinien w przeciągu 10 od podpisania umowy udostępnić projekt systemu wraz z harmonogramem realizacji usług. Całość prac obejmujących niniejsze zapytanie powinna zakończyć się w ciągu 30 dni od podpisania umowy Wykonawcą. Wykonawca zapewni niezbędne wsparcie techniczne i organizacyjne oraz gwarancję przez okres realizacji projektu jak też 2 lata po jego zakończeniu czyli do r. III. Opis warunków jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o zamówienie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. IV. Wymagania dotyczące sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi zawierać: a. dane dotyczące oferenta (pełna nazwa firmy, adres, telefon, ), b. proponowaną cenę netto i brutto (należy podać łączną cenę za wykonanie całego zamówienia). c. oświadczenie, że oferent spełnia warunki ubiegania się o zamówienie; d. opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikację techniczną oferowanego systemu V. Kryteria wyboru oferty Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie kryterium ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto. W przypadku otrzymania ofert nie spełniających oczekiwań, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami. VI. Termin składania ofert Na Państwa oferty czekamy do r. do godz Oferty prosimy przesyłać mailem na adres: z dopiskiem: Zapytanie ofertowe - portal beneficjentów Cisco Lubelskie Oferty nadesłane po ww terminie nie zostaną przyjęte oraz nie będą rozpatrywane. VII. Ocena oferty sposób przyznawania punktów Oferta z najniższą kwotą brutto za realizację portalu beneficjentów otrzyma maksymalną wagę punktową, tj. 5 punktów. Oferta z najwyższą ceną brutto za realizację portalu beneficjentów otrzyma najmniejszą wagę punktową, tj. 0 punktów.

5 VIII. Osoba do kontaktów z oferentami Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Joanna Olejniczak tel w. 35

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Zapytanie ofertowe. 1. Tryb udzielenia zamówienia: Warszawa, dnia 06.07.2012r. Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 17 Faks: 22 838 35 53 www.mirip.org.pl e-mail: partnerstwo@mirip.org.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/293/2013/POKL na wykonanie, dostawę i wdrożenie innowacyjnego narzędzia Diagnozy Kompetencji on-line DIAKON Podstawowym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Wykonawcy do opracowania oraz wdrożenia platformy e-learningowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1

ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dnia 19.12.2013 r. Strona 1 ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dnia 19.12.2013 r. I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE

Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE Radom, 14 lutego 2014 ZAPYTANIE CENOWE Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu w związku z realizacją projektu ORKIESTRA współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r.

Zapytanie ofertowe. Zielona Góra, 19 czerwca 2013r. Zapytanie ofertowe na Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego na potrzeby teatrów, oper i obywateli do propagowania kultury i sztuki Zadanie w ramach realizacji projektu pn.: Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Łódź: Budowa portalu internetowego w ramach projektu systemowego pt: Łódzka Platforma Transferu Wiedzy Numer ogłoszenia: 253282-2010; data zamieszczenia: 17.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

POKL.03.01.02-00-001/12,

POKL.03.01.02-00-001/12, Zapytanie ofertowe w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 22.04.2014.ZK.ORE_II dotyczące przygotowania i realizacji kursów e-learning w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Gliwice, dnia 18.08.2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT zakup licencji i oprogramowania do Platformy Internetowej Systemu Zarządzania Treścią CMS (nazwa dostawy) w projekcie pt. Inkubator Innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo