Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej www.fbr.zdrowie.pl"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Cel zamówienia Strona jest skierowana do beneficjentów projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego perspektywa Jednym z narzędzi zacieśniania współpracy dwustronnej pomiędzy Państwami-Darczyńcami i Państwami-Beneficjentami będzie partnerstwo na poziomie programu i na poziomie projektu. W tym celu został stworzony Fundusz Współpracy Dwustronnej, którego środki zostaną przeznaczone na ułatwienie poszukiwania partnerów programów i projektów z Norwegii, Islandii i Lichtenstein, rozwój takich partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i dobrych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców. Strona internetowa pomocna będzie przy poszukiwaniu instytucji partnerskich z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Strona dostępna będzie w języku polskim i angielskim. Strona internetowa www. fbr.zdrowie.pl prowadzona będzie przez Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia, które pełni funkcję: Operatora Programów Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu oraz Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Strona zostanie przygotowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024 piksele oraz dostosowana do minimum następujących przeglądarek internetowych: Mozilla FireFox w wersji 3.0.5, Internet Explorer w wersji 7, Opera w wersji 9.6, Safari 2.0, Netscape 7.x, Mozilla 1.x, Chrome. Strona musi poprawnie wyświetlać się również w przeglądarkach w przypadku przeglądania jej przez tablet lub smartphone. 1

2 Mapa strony przedstawiona jest w załączniku nr 1 do Szczegółowego opisu zamówienia. 1. Projekt graficzny a) Zaprojektowanie interfejsu serwisu WWW; b) Przedstawienie Zamawiającemu 3 wersji projektu graficznego strony głównej (w tym: wersji kolorowej i w odcieniach szarości możliwy np. do zastosowania w przypadku żałoby); c) Na wybrany przez Zamawiającego projekt graficzny strony głównej są nanoszone dwukrotne iteracje poprawek; d) Iteracje poprawek składane są w postaci listy przekazanej drogą elektroniczną lub faxem; e) Na podstawie wybranego projektu strony głównej zaprojektowanie podstrony; f) Projekty graficzne przedstawione w formacie JPG. 2. Podstawowy CMS a) CMS 1) Instalacja systemu CMS na serwerze Wykonawcy; 2) Zarządzanie strukturą serwisu (edycja, przenoszenie, ukrywanie, publikacja, tworzenie, usuwanie podstron, ustawienie czasu publikacji oraz opublikowania dokumentu); 3) Umożliwienie edycji podstron za pomocą intuicyjnego edytora treści WYSIWYG, funkcjonalności edytora zbliżone do udostępnionych w MS Word; 4) Umożliwienie wprowadzania do dokumentu tekstów, obrazków, zdjęć tabel, plików do pobrania, filmów oraz innych plików multimedialnych; 5) Pliki obsługiwane przez system CMS powinny posiadać formaty:.jpg,.gif,.png,.ico,.txt,.php,.html,.htm,.xml,.js,.css,.cache,.zip,.gz,.rar,.z,.tgz,.tar,.htaccess,.bmp,.mp3,.mp4,.aac,.wav,.au,.wmv,.avi,.mpg,.mpeg,.pdf,.psd,.doc,.xls,.txt,.fla,.swf, RM; DOCX, XLSX, PPTX; 6) Ustawianie właściwości podstrony (tytuły, opisy, streszczenia, daty automatycznej publikacji oraz ukrycia); 7) Tworzenie adresów przyjaznych użytkownikowi (user-friendly url); 8) Ustawianie wybranego dla danej podstrony szablonu z wdrożonych do systemu; 9) Archiwizacja danych (opublikowanie wiadomości); 10) Repozytorium plików (przechowywanie obrazków, zdjęć, filmów, pliki do pobrania, scentralizowane zarządzania zasobami serwisu); 11) Optymalizacja pozycjonowania serwisu (user-friendly url, tagowanie); 12) System otwarty na wdrażanie kolejnych modułów oraz funkcjonalności serwisu w przyszłości; 13) Tworzenie bazy danych treści zawartych w serwisie. b) Budowa szablonu i struktury HTML 1) Cięcie zaakceptowanej przez Zamawiającego grafiki interfejsu; 2) Stworzenie szablonu strony głównej serwisu oraz podstrony w oparciu o system CMS; 2

3 3) Stworzenie kodu HTML serwisu; 4) Wprowadzenie struktury serwisu (drzewa kategorii) dostarczonego uprzednio przez Zamawiającego; 5) Stworzenie styli CSS. c) Mechanizmy automatyczne 1) Dynamiczne tworzenie mapy serwisu WWW; 2) W przypadku dodania nowej kategorii/podstrony zostaje ona automatycznie wyświetlona w strukturze serwisu wyświetlanej w dziale Mapa strony; 3) Wdrożenie mechanizmu edycji menu (zarówno kategorii głównych oraz podstron, menu tekstowe); 4) Zmiana nazwy kategorii/podstrony z poziomu systemu CMS spowoduje automatyczną zmianę w menu aktualnie wyświetlanym w serwisie internetowym; 5) Pobieranie informacji z danej kategorii i ich wyświetlenie na stronie głównej serwisu (np. najnowsze Aktualności). d) Dział poszukiwania partnerów z Polski 1) Stworzenie formularza składającego się z określonych przez Zamawiającego pól; 2) Formularz może posiadać jedno pole z rozwijaną listą tematów/działów (lista będzie skończona); 3) Oznaczenie wybranych pól formularza jako obowiązkowych; 4) Pod każdym formularzem zgłaszający ma możliwość umieszczania dodatkowych informacji w ramach systemu CMS; 5) Wypełniony formularz jest udostępniony na stronie po akceptacji jego treści dokonanej przez administratora strony. e) Dział poszukiwania partnerów z państw darczyńców 1) Stworzenie formularza składającego się z określonych przez Zamawiającego pól; 2) Formularz może posiadać jedno pole z rozwijaną listą tematów/działów (lista będzie skończona); 3) Oznaczenie wybranych pól formularza jako obowiązkowych; 4) Pod każdym formularzem zgłaszający ma możliwość umieszczania dodatkowych informacji w ramach systemu CMS; 5) Wypełniony formularz jest udostępniony na stronie po akceptacji jego treści, dokonanej przez administratora strony f) Wielopoziomowy system uprawnień 1) Umożliwienie tworzenia grup użytkowników zarządzających stroną; 3

4 2) Przypisywanie poszczególnym grupom wybranych uprawnień funkcjonalnych (np. możliwość utworzenia nowego artykułu, ale brak możliwości publikacji), a także widocznych dla danej grupy podstron; 3) Uprawnienia w zakresie dostępnych dla użytkownika funkcjonalności CMS oraz dokumentów serwisu WWW, które będzie mógł edytować. 3. Wydruk treści strony a) Możliwość wydruku treści strony; b) Oznaczenie funkcji za pomocą tekstu lub ikony; c) Kliknięcie w ikonę powoduje automatyczne utworzenie dokumentu do wydruku z treścią zawartą na danej podstronie; d) Wygenerowana treść nie zawiera grafiki oraz formatowania tekstu przyjętego w serwisie; e) Wydruk następuję po zatwierdzeniu opcji przez użytkownika; f) Opcja wydruku treści będzie możliwa w przypadku podstron z dużą ilością treści. 4. Statystyki odwiedzin a) Integracja serwisu WWW z rozbudowanym systemem statystyk np. Google Analytics; b) Możliwość porównywania efektywności kampanii e-marketingu (linki sponsorowane, banery reklamowe itp.); c) Podgląd wybranych przedziałów czasowych statystyk; d) Lokalizacja geograficzna użytkowników; e) Nadzorowanie ruchu na stronie oraz poszczególnych podstronach (ścieżka, którą przebył użytkownik z odnotowaniem poszczególnych kategorii); f) Możliwość personalizacji panelu głównego (wybór najważniejszych dla użytkownika informacji). 5. Baza Projektów i Instytucji z Polski a) Stworzenie bazy danych służącej rejestracji zgłoszonych partnerów (wraz z ew. zgłoszonymi projektami) z Polski; b) Dodawanie projektów i użytkowników do bazy będzie odbywać się z poziomu strony Chętny do zgłoszenia do bazy wypełnia formularz i wysyła. Przed opublikowaniem zgłoszenia na stronie niezbędna jest akceptacja administratora; c) Administrator będzie miał możliwość dodania użytkowników do bazy tylko po akceptacji treści zgłoszenia. 6. Baza Potencjalnych Partnerów z państw darczyńców a) Stworzenie bazy danych służącej rejestracji partnerów (wraz z ew. zgłoszonymi projektami) z państw darczyńców; b) Dodawanie projektów i użytkowników do bazy będzie odbywać się z poziomu strony Chętny do zgłoszenia do bazy wypełnia formularz i wysyła; Przed opublikowaniem zgłoszenia na stronie niezbędna jest akceptacja administratora; 4

5 c) Administrator będzie miał możliwość dodania użytkowników do bazy tylko po akceptacji treści zgłoszenia; 7. Szkolenie a) Szkolenie z zakresu obsługi systemu CMS oraz modułów i funkcjonalności, które zostały wdrożone i wykorzystane przy tworzeniu strony; b) Szkolenie dla 4 uczestników w siedzibie Zamawiającego; c) Po szkoleniu dostarczenie instrukcji obsługi oraz konfiguracji rozwiązania. 8. Hosting a) Pojemność serwera do 50GB; b) Roczny pakiet transferu: min. 900GB; c) Bazy danych: MYSQL/ POSTGRESQL; d) Skrypty PHP/CGI/PERL; e) Dostęp do serwera z zewnątrz: SSL/SSH/SFTP; f) Archiwizacja danych raz na dobę; g) Back-up serwera co 24h; h) Możliwość archiwizowania kontem z poziomu przeglądarki internetowej; i) Gwarancja dostępności usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99,9 % w skali roku; j) Umieszczenie strony WWW na serwerze; k) Hosting przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. 9. Wsparcie powdrożeniowe Udzielanie odpowiedzi na zapytania techniczne (telefoniczne i mailowe) Zamawiającego - wsparcie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, w terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia zapytania. 10. Gwarancja Usunięcie usterek i błędów ujawnionych w toku eksploatacji systemu CMS w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego (okres gwarancyjny), w terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia błędu lub usterki. Sposób przekazania wyników prac realizowanych w ramach zamówienia 1. Strona www (w pełnej funkcjonalności wraz z opublikowanymi tekstami) zostanie przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej na płycie CD w dwóch kopiach (tzw. content package) oraz opublikowana pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, tj. 2. System CMS zostanie przekazany Zamawiającemu na płycie CD oraz zainstalowany na serwerze Wykonawcy i udostępniony wskazanemu przez Zamawiającego Administratorowi systemu, poprzez przekazanie odpowiednich haseł. 3. Instrukcja obsługi CMS zostanie przekazana w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD, umożliwiającej jej zwielokrotnienie. 4. Instrukcja konfiguracji CMS zostanie przekazana w postaci wydruku oraz w postaci elektronicznej (plik Word lub PDF) na nośniku CD, umożliwiającej jej zwielokrotnienie. 5

6 Terminy wykonania przedmiotu umowy: Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac objętych przedmiotem umowy od dnia podpisania umowy i zakończyć ich realizację w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest: 1. Wykonać 3 różne projekty graficzno-funkcjonalne strony www, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz z publikacją Communication and Design Manual EEA and NFM , w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 2. Wykonać stronę www, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu graficzno-funkcjonalnego oraz zainstalować stronę na serwerze w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia akceptacji projektu, nie później niż 30 dni od podpisania umowy. 3. Dostarczyć system CMS, instrukcję obsługi CMS oraz instrukcję konfiguracji CMS w terminie 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 4. Przeszkolić w obsłudze systemu CMS 4 osoby w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w okresie dwóch tygodni od dnia odbioru strony www i systemu CMS. 5. Udzielać odpowiedzi na zapytania techniczne (telefoniczne i mailowe) Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy, w terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia zapytania. 6. Usunąć usterki i błędy ujawnione w toku eksploatacji systemu CMS w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego, w terminie nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia błędu lub usterki. 7. Świadczyć usługi hostingu przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. Identyfikacja wizualna Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego W związku z powyższym strona internetowa musi zawierać system identyfikacji wizualnej, zgodny z zaleceniami zawartymi w Załączniku 4 - Wymogi dotyczące Informacji i Promocji do Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata oraz Podręcznika Komunikacji i Projektowania (Communication and Design Manual). Ze względu na charakter materiałów możliwe jest zmniejszenie logotypów przy zachowaniu ich proporcji i układu. Ciąg logotypów powinien być umieszczony w miejscu widocznym. Stopka strony internetowej musi zawierać następującą informację: Strona internetowa współfinansowana w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Przygotowanie projektu oraz wykonanie strony internetowej Projektu LIFE+ Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl

Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl Warszawa, 29.09.2011 r. Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz wykonanie serwisu internetowego www.kfk.org.pl I. Cel zapytania Serwis internetowy jest skierowany do funduszy oraz zarządzających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Nazwa zamówienia Zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Cel zamówienia Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K.

Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na modernizacji strony internetowej Szpitala Specjalistycznego im. J. K. Łukowicza w celu dostosowania jej do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.6.2014 Ostrów Wielkopolski, 19.08.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego

ZAPYTANIE OFERTOWE. A. Specyfikacja wymagań na utworzenie portalu internetowego GPI.271.2.23.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Nowy Targ, dnia 3 września 2014 r. Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie portalu internetowego, administrowanie portalem,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz promocja portalu internetowego o tematyce kulturalnej Zamówienie

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W imieniu Partnerstwa lokalnych grup działania, zwanego dalej Partnerstwem, tworzonego przez: 1. Lokalną Grupę Działania Białe Ługi, 2. Lokalną Grupę Działania Dorzecze Bobrzy,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zaproszenia I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i rejestracja domeny, opracowanie szaty graficznej i oprogramowania portalu promującego spożycie

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego

Opracowanie, wdrożenie i świadczenie innowacyjnej e-usługi w postaci interaktywnego agenta wydawniczego Łomianki, 16.09.2013 EDUKACJA INTERNET DIALOG Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach ul. Warszawska 141 05-092 Łomianki KRS 0000402668 NIP 1182081363 REGON 145887893 Zapytanie ofertowe dotyczące: 1. opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie strony internetowej oraz jej obsługę w ramach projektu Biotechnologia i ochrona środowiska nowoczesne kształcenie na studiach I stopnia dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania - uzupełnienie licencji oprogramowania na potrzeby rozbudowy Systemu Informacyjnego Intranet 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo