Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade"

Transkrypt

1 Otwarcie rachunku bankowego Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw ważny od 20 czerwca 2012 Rachunek Biznes Trade 1 bieżącego w 2 bieżącego w walucie obcej dla rezydentów bieżącego w walucie obcej dla nierezydentów 2 Prowadzenie rachunku bankowego - opłata miesięczna 4 rachunek bieżący w 1) rachunek bieżący w walucie obcej - w GBP - w EUR - w CHF - w USD Wpłaty Wpłaty na rachunek w prowadzony w banku 0 6) GBP/1 GBP 0 6) EUR/1 EUR 0 6) CHF/2 CHF 0 6) USD/2 USD 6 dokonane w formie otwartej dokonane w formie zamkniętej 7 - w kasie 0,0% min. 8 - inkaso samochodowe w strefie 2) 0,2% min inkaso samochodowe poza strefą ) 0,2% min do tresora nocnego 0,2% min. 11 wpłata czekiem Millennium 0,% min. Prowizja za wpłatę czekiem Millennium pobierana jest od wystawcy czeku Wpłaty na rachunek walutowy prowadzony w banku 12 dokonana w formie otwartej 0,% min. 1 dokonana w formie zamkniętej 1 - w kasie 0,% min inkaso samochodowe w strefie 2) 0,2% min inkaso samochodowe poza strefą ) 0,2% min do tresora nocnego 0,% min Wpłata dokonywana przez osobę trzecią na rachunki prowadzone w Banku 0,% min. W przypadku, gdy łączna kwota dziennych wpłat zamkniętych i / lub przyjętych w ramach świadczenia usługi inkasa samochodowego w strefie i / lub inkasa samochodowego poza strefą na dany rachunek Klienta jest wyższa niż (lub równowartość w walucie obcej) Bank dokonuje blokady nadwyżki środków ponad kwotę 1.00 do momentu jej przeliczenia. W przypadku stwierdzonych różnic z przeliczenia wpłat gotówkowych w formie zamkniętej, pobranej wcześniej prowizji nie koryguje się, jeżeli kwota korekty prowizji wynosi do 1 włącznie. 1

2 Bank nie przyjmuje wpłat w walutach obcych w monetach. Wypłaty gotówkowe Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych w 18 bieżących na podstawie dyspozycji wypłaty gotówki 0,1% min. 19 bieżących (na podstawie czeku wystawionego w Polsce) 0,% min. 20 bieżących 4) (w formie inkasa samochodowego) 0,20% min (za każdy transport) 21 lokat terminowych (Klienci nie posiadający rachunku bieżącego) 1,7% min. 6 Wypłaty gotówkowe z rachunków bankowych w walutach obcych 22 bieżących na podstawie dyspozycji wypłaty gotówki 0,% min. 2 2 bieżących 4) w formie inkasa samochodowego 0,20% min (za każdy transport) 24 Niepodjęcie kwoty wypłaty gotówkowej w terminie uzgodnionym z Bankiem (od nie podjętej kwoty) - dotyczy każdej waluty 0,1% 2 Nie awizowana wypłata gotówkowa (dodatkowa prowizja naliczana od kwoty wypłaty wyższej niż zamówiona [w przypadku zamówienia gotówki] lub określonej w Cenniku Usług jako kwota której wysokość należy zgłaszać wcześniej [w pozostałych przypadkach]) - dotyczy każdej waluty 0,% Za wypłatę na podstawie czeku prowizja pobierana jest od wystawcy czeku. Wypłaty powyżej powinny być zgłaszane co najmniej 1 dzień wcześniej, przy czym zamówiona gotówka będzie dostępna w Placówce do wypłaty w dniu zamówienia od godziny 12:0. Kwoty wypłat w walucie obcej powinny być zgłaszane, co najmniej 2 dni wcześniej, przy czym zamówiona gotówka będzie dostępna w Placówce do wypłaty w dniu zamówienia od godziny 12:0. Przelewy ) Przelewy w złotych lub w walucie obcej dokonywane pomiędzy rachunkami w banku zlecane: 26 w placówce Banku 27 w TeleMillennium (telefonicznie) 4 28 poprzez Millenet 29 poprzez MilleSMS 0 przelewy pomiędzy rachunkami jednego Posiadacza Przelewy w złotych dokonywane na rachunki do innych banków zlecane: 1 w placówce Banku 6 2 w TeleMillennium (telefonicznie) poprzez Millenet 4 poprzez MilleSMS poprzez SORBNET (nie dotyczy przelewów na ZUS oraz Urząd Skarbowy) - zlecenie poniżej 1 mln 4 - zlecenie od 1 mln wzwyż 6 - przyjęte w placówce Banku (w formie standardowej) przyjęte poprzez kanały bankowości elektronicznej (TeleMillennium, Millenet) 8 Przelewy natychmiastowe w złotych dokonywane na rachunki do innych banków zlecane: 2

3 8 poprzez Millenet 1 Przelewy w złotych dokonywane na rachunki prowadzone zagranicą lub w walucie obcej, dokonywane na rachunki do innych banków: Przelewy w złotych dokonywane na rachunki prowadzone za granicą lub w walucie obcej, dokonywane na rachunki do innych banków w zależności od wybranego trybu wykonania 9 standard - forma tradycyjna, przelewy Millenet 40 pilny - forma tradycyjna, przelewy Millenet 41 ekspres - forma tradycyjna, przelewy Millenet przelewy transgraniczne - Polecenia przelewu SEPA w EUR 0,2% min. 17 max. 17 0,2% min. 17 max ,2% min. 17 max do kwoty 20,00 EUR 9, 4 - w kwocie od 20,01 do 2.000,00 EUR w kwocie od 2.000,01 do 12.00,00 EUR 4 - w kwocie od 12.00,01 do 0.000,00 EUR 46 - w kwocie od 0 000,01 EUR 0,20% min. 2 max. 20 0,20% min. 2 max Przelewy z opcją OUR (wszystkie koszty pokrywa Zleceniodawca) Przyjmowane do realizacji na drukach niestandardowych (w placówce Banku) 1 Płatności za rachunki 49 - zdefiniowanie 0 - wykonanie w bankomacie wykonanie w TeleMillennium Przy określaniu posiadacza rachunku należy brać pod uwagę nazwę posiadacza oraz formę prawną np.: przelewy pomiędzy rachunkiem firmowym a osobistym traktowane są jako przelewy pomiędzy różnymi posiadaczami. Wszystkie zlecenia w kwocie równej lub wyższej niż 1 mln realizowane są obligatoryjnie przez system SORBNET W sytuacji awaryjnej, niezależnej od Banku, obsługa zleceń na kwotę poniżej , zgłoszonych do rozliczenia systemem SORBNET, może być ograniczona lub zawieszona. Limit dzienny na łączną kwotę przelewów natychmiastowych zleconych w danym dniu wynosi Przelewy natychmiastowe przychodzące na rzecz Posiadacza rachunku przyjmowane są wyłącznie na rachunki prowadzone w walucie. Polecenie przelewu SEPA - przelew w walucie EUR, wysyłany na rachunek w banku będącym uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA, z podanym kodem BIC banku beneficjenta, jego rachunkiem w standardzie IBAN, opcją kosztów SHA. Tryb wykonania określa datę przekazania środków przez Bank Millennium do Banku odbiorcy: -"standard oznacza, że środki będą przekazane do banku odbiorcy z datą waluty spot (D+2), - "pilny oznacza, że środki będą przekazane do banku odbiorcy z datą waluty (D+1), - "expres oznacza, że środki muszą być przekazane do banku odbiorcy z bieżącą datą waluty (D). Dodatkowo płatne są koszty telekomunikacyjne oraz koszty banków korespondentów (patrz część VI "Zlecenia różne") Bank przyjmuje zlecenia przelewu w na rachunki prowadzone za granicą lub walucie obcej na rachunki do innych banków, tylko w formie standardowej lub poprzez Millenet. Prowizja pobierana jest zamiast prowizji standardowej. W przypadku, gdy standardowa prowizja jest wyższa od prowizji za realizację przelewów na drukach niestandardowych, pobierana jest prowizja wyższa. Stałe zlecenia 2 zdefiniowanie

4 realizacja zlecenie standardowe (za każde zdarzenie) 2 4 realizacja zlecenie kroczące (za każde zdarzenie) 4 Opłat nie pobiera się, jeżeli dyspozycje wynikają z wewnętrznych procedur Banku. Rachunek Premia On-Line w pierwsza wypłata/przelew w okresie miesięcznym - w Millenet 6 - w oddziale/przez telefon każda następna wypłata/przelew w okresie miesięcznym: 7 - w Millenet 7, 8 - w oddziale/przez telefon 1 Polecenie zapłaty Prowizje pobierane od dłużnika 9 Przyjęcie zgody do obciążania rachunku przez wierzyciela (od każdej zgody) 60 Realizacja polecenia zapłaty (za każde zdarzenie) 1 61 Modyfikacja, odwołanie zgody lub odwołanie pojedynczej płatności polecenia zapłaty Gospodarcze Obciążenie Bezpośrednie (GOBI) Prowizje pobierane od wierzyciela: Przyjęcie dyspozycji obciążenia rachunku dłużnika w Banku złożonej w formie elektronicznej (od każdej dyspozycji) Przyjęcie dyspozycji obciążenia rachunku dłużnika w innych bankach złożonej w formie elektronicznej (od każdej dyspozycji) Przyjęcie dyspozycji obciążenia rachunku dłużnika w Banku złożonej w formie papierowej (od każdej dyspozycji) Przyjęcie dyspozycji obciążenia rachunku dłużnika w innych bankach złożonej w formie papierowej (od każdej dyspozycji) Prowizje pobierane od dłużnika: Przyjęcie zgody do obciążania rachunku (od każdej zgody) 6 67 Aktualizacja zgody do obciążania rachunku 4 68 Odwołanie zgody do obciążania rachunku 6 69 Realizacja zlecenia GOBI 1 70 Zgłoszenia okresowego braku akceptacji płatności + 2 za każdy dzień kalendarzowy Automatyczna Identyfikacja Przychodzących Płatności 71 Udostępnienie usługi Automatycznej Identyfikacji Przychodzących Płatności 72 Opłata za transakcję Automatycznej Identyfikacji Przychodzących Płatności 0,6 Usługi Bankowości Elektronicznej 7 Miesięczna opłata za użytkowanie systemu bankowości elektronicznej Millenet 74 Odblokowanie haseł (włączając dostawę haseł kurierem) Millenet 2 7 Karta procesorowa do podpisu elektronicznego 4

5 76 Czytnik kart procesorowych do podpisu elektronicznego 77 Opłata za SMS do autoryzacji zleceń w Millenecie dla Przedsiębiorstw 0,2 78 Opłata za SMS do autoryzacji zleceń w Millenecie dla Klientów Indywidualnych/Biznes Maksymalna wysokość Limitu głównego (dzienny limit transakcji zlecanych przez Millenet dla Klientów indywidualnych) przyznawana w placówce Millennium. Zmiana limitu do kwoty 0 00 możliwa jest w placówce Millennium oraz w Millenet dla Klientów indywidualnych. Dzienne wykorzystanie Limitu głównego dla Transakcji SMS liczone jest niezależnie od transakcji w TeleMillennium - IVR/Millenet. Obsługa weksli Obsługa weksli (w obrocie krajowym) od jednego weksla: 79 Przedstawienie weksla do zapłaty 80 Zgłoszenie weksla do protestu 81 Przedstawienie weksla do inkasa Czeki Sprzedaż blankietów czekowych zamówionych - za 1 blankiet 82 - w placówce Banku 8 - w TeleMillennium (telefonicznie) 2 84 Potwierdzenie czeku - za każdy czek 8 Sprzedaż czeków bankierskich płatnych za granicą - za 1 czek 0,% min. 2 max Inkaso czeku wystawionego w Polsce 0,% min. 87 Inkaso czeku wystawionego za granicą 0,% min. 2 max Zastrzeżenie czeku/dyspozycja Stop Payment dla czeków bankierskich - (za każdy czek) Zwrot czeku - (przyjętego do inkasa lub skupu, nieopłaconego przez bank krajowy lub zagraniczny) Skup czeków - wystawionych/sprzedanych za granicą, płatnych w Banku z dyspozycją uznania rachunku w Banku - wystawionych/sprzedanych za granicą, płatnych w Banku z dyspozycją realizacji w innej formie niż powyższa - wystawionych/sprzedanych za granicą, płatnych w innych bankach (krajowych lub zagranicznych) 2 0,2% min. 2 max. 2 0,% min. 2 max. 2 1% min. 2 max warunkowy skup czeków wystawionych/ sprzedanych za granicą, płatnych w innych bankach 1,% min. 10 Blankiety czekowe wydawane są w liczbie sztuk lub w wielokrotności tej liczby Inne 94 Skup i sprzedaż walut obcych 9 Wymiana gotówki wymiana nominałów w na inne nominały w 2% kwoty wymiany min Ubezpieczenie MilleZdrowie - opłata miesięczna 1,99 Bank nie przyjmuje wpłat walut obcych w monetach. Bank nie wymienia gotówki w walutach obcych. 1)Jeśli kredyt w rachunku bieżącym udzielony jest do konta Trade i jest wykorzystywany przez nie więcej niż 7 dni dowolnych dni w okresie rozliczeniowym, odsetki za ten okres nie są naliczane. 2) Warunki przyjmowanie wpłat gotówkowych w formie inkasa samochodowego w strefie:- Odbiór gotówki wymaga

6 zgłoszenia zapotrzebowania na transport z minimum godzinnym wyprzedzeniem- W przypadku odbioru gotówki do godziny 1.00 w dniu roboczym dla Banku (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt) wskazany rachunek bankowy jest uznawany w dniu odbioru gotówki, a środki są dostępne najpóźniej do godziny pierwszego dnia roboczego dla Banku.- W przypadku odbioru gotówki po godzinie 1.00 w dniu roboczym dla Banku (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt) rachunek jest uznawany i środki są dostępne najpóźniej do godziny następnego dnia roboczego dla Banku.- W przypadku odbioru gotówki w święta, soboty lub niedziele rachunek jest uznawany i środki są dostępne najpóźniej do godziny pierwszego dnia roboczego dla Banku. ) Warunki przyjmowania wpłat gotówkowych w formie inkasa samochodowego poza strefą: - Odbiór gotówki wymaga zgłoszenia zapotrzebowania na transport. W przypadku zamówienia transportu do godziny w dniu roboczym dla Banku (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt) rachunek jest uznawany i środki są dostępne najpóźniej do 4) Warunki realizowania wypłat gotówkowych w formie inkasa samochodowego: - Wypłata gotówkowa w wymaga zgłoszenia zamówienia transportu do godziny dnia roboczego poprzedzającego wypłatę - Wypłata gotówkowa w walutach obcych wymaga zgłoszenia zamówienia do godziny dwa dni robocze poprzedzające wypłatę - Blokada środków jest usuwana, a rachunek Klienta jest obciążony kwotą wypłaty gotówkowej oraz odpowiedniej prowizji - do godz w dniu wykonania transportu - Zamówienie na transport gotówki stanowi podstawę dokonania przez Bank blokady środków z datą wpływu zamówienia do Banku i wysokości zamówionej wypłaty powiększonej o kwotę potrzebną na pokrycie prowizji godziny następnego dnia roboczego. ) Przelewy z przyszłą datą realizacji (z terminem wykonania późniejszym niż dzień złożenia w Banku) - Przelewy z datą przyszłą bez możliwości wyboru opcji blokady przelewu mogą być przyjmowane do realizacji w Millenet, ESOBIG i TransBank. - W placówce Banku zlecenie przelewu z datą przyszłą (w tym z możliwością blokady kwoty przelewu) zostanie przyjęte do realizacji pod warunkiem złożenia takiego zlecenia osobiście w placówce przez osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem zgodnie z obowiązującą kartą wzorów podpisów. - W ramach Usługi telefonicznej TeleMillennium zlecenie przelewu z datą przyszłą (w tym z możliwością blokady kwoty przelewu) może być złożone u Konsultanta TeleMillennium. - W przypadku wyboru przez Klienta opcji blokady kwoty polecenia przelewu z przyszłą datą realizacji blokowana jest równocześnie kwota opłaty za przelew w wysokości z dnia złożenia zlecenia. 6) za prowadzenie rachunku walutowego założonego przez Millenet dla Klientów indywidualnych/biznes 6

7 Karta Debetowa Makro MasterCard Biznes Debit Wydana do rachunku Biznes Trade, Biznes Start, Biznes Profesja, Biznes, Biznes Oferta Specjalna ważna 4 lata 1 Opłata za wydanie karty 2 Opłata roczna 1 Opłata za wymianę karty 2 4 Transakcje dokonywane kartą: - bezgotówkowe - gotówkowe - w bankomatach Banku/sieci BZWBK i Cash4you - w bankomatach innych banków w Polsce (sieci) - innych banków w za granicą - w punktach akceptujących kartę w Polsce - w punktach akceptujących kartę za granicą /1 % min. 2,% min. 9 % min. 7 2,% min Wydanie kopii rachunku wystawionego przez punkt akceptujący kartę Ubezpieczenia (Ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie gotówki od rabunku, ubezpieczenie zakupu, gwarancji najniższej ceny, ubezpieczenie utraty bagażu, opóźnienia lotu, opóźnienia bagażu, dostarczenia dokumentów zastępczych) Sprawdzenie salda: - w bankomatach Banku - wyświetlenie na ekranie - w bankomatach Banku - wydruk - w bankomatach sieci BZ WBK/Cash4You - w innych bankomatach w Polsce - zestawienie ostatnich 10 transakcji - wyświetlenie - zestawienie ostatnich 10 transakcji - wydruk 1 2,99 0, 0, 2 1, 8 Prowizja za przewalutowanie transakcji (nie dotyczy transakcji dokonanych w oraz USD) % kwoty transakcji Karta debetowa Millennium Visa Executive Electron wyłącznie z paskiem magnetycznym ważna 2 lata; z mikroprocesorem ważna 4 lata 1 Wydanie karty Millennium Visa Executive Electron (opłata roczna) Opłata miesięczna za używanie karty Millennium Visa Executive Electron Transakcje dokonywane kartą: - bezgotówkowe - gotówkowe - w bankomatach Banku/sieci BZWBK i Cash4you - w bankomatach innych banków w Polsce (sieci) - innych banków w za granicą - w punktach akceptujących kartę w Polsce - w punktach akceptujących kartę za granicą Wydanie kopii rachunku wystawionego przez punkt akceptujący kartę Ubezpieczenia (Ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty, ubezpieczenie gotówki od rabunku, ubezpieczenie zakupu, gwarancji najniższej ceny, ubezpieczenie utraty bagażu, opóźnienia lotu, opóźnienia bagażu, dostarczenia dokumentów zastępczych) 2,99 /1 % min. 2,% min ,% min

8 6 7 Sprawdzenie salda: - w bankomatach Banku - wyświetlenie na ekranie - w bankomatach Banku - wydruk - w bankomatach sieci BZ WBK/Cash4You - w innych bankomatach w Polsce - zestawienie ostatnich 10 transakcji - wyświetlenie - zestawienie ostatnich 10 transakcji - wydruk Prowizja za przewalutowanie transakcji (nie dotyczy transakcji dokonanych w oraz USD) 0, 0, 2 1, % kwoty transakcji Dzienne limity dla karty Makro MasterCard Biznes, Millennium Visa Executive Electron: Opcja Transakcje gotówkowe Transakcje bezgotówkowe do wysokości salda na rachunku 2.00 do wysokości salda na rachunku do wysokości salda na rachunku 8

9 Kredyty KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM W Oprocentowanie, jeżeli Klient korzysta z kredytu do 7 dni w miesiącu rozliczeniowym Oprocentowanie, jeżeli Klient korzysta z limitu przez więcej niż 7 dni w miesiącu rozliczeniowym 0% WIBOR 1M + 9 p.p 1 Odsetki za wykorzystanie kredytu pobierane są w miesięcznych cyklach rozliczeniowych, za okres: od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca. W przypadku wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym do 7 dowolnych dni w miesięcznym cyklu rozliczeniowym oprocentowanie nie jest naliczane. W przypadku wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym przez więcej niż 7 dni oprocentowanie jest naliczane za wszystkie dni wykorzystania limitu, a naliczone odsetki są pobierane ostatniego dnia roboczego miesiąca. 2 Prowizja przygotowawcza, pobierana od kwoty udzielonego kredytu (należna z dniem zawarcia umowy) Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu (należna z dniem zawarcia aneksu do umowy) 1% min Prowizja za odnowienie 1% min Prowizja od zaangażowania pobierana miesięcznie (naliczana od kwoty nieuruchomionego kredytu od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Klienta, płatna w dacie płatności odsetek) Opłata za aneks jeżeli zmiany dokonywane są na wniosek Klienta, liczone od kwoty dostępnego kredytu** KREDYT GOTÓWKOWY W 1% w skali roku 0,1% min Oprocentowanie - stałe 12,0% 2 Prowizja przygotowawcza, pobierana od kwoty udzielonego kredytu (należna z dniem zawarcia umowy) Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu (należna z dniem zawarcia umowy) 2% 4 Opłata za aneks jeżeli zmiany dokonywane są na prośbę Klienta** 10 Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części* 1% KREDYT INWESTYCYJNY W 1 Oprocentowanie - zmienne WIBOR 1M + marża 2 Prowizja przygotowawcza, pobierana od kwoty udzielonego kredytu 1% 4 Prowizja od zaangażowania (naliczana od kwoty nieuruchomionego kredytu od dnia postawienia kredytu do dyspozycji Klienta, płatna w dacie płatności odsetek) Opłata za aneks jeżeli zmiany są dokonywane na prośbę Klienta, liczone od kwoty kredytu do spłaty** 1% 1% w skali roku 0,% min. 10 Prowizja od wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części* 0,% od spłacanej kwoty * nie dotyczy umów wypowiedzianych przez Kredytobiorcę z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ** opłata za aneks nie jest pobierana, gdy zmiana w umowie kredytu dokonywana na wniosek Kredytobiorcy, dotyczy zmiany rachunku do spłaty z na rachunek waluty kredytu (ma zastosowanie w przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska) Oferta dotyczy posiadaczy karty klienta Makro Cash&Carry. 9

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw. Rachunek Biznes Trade Otwarcie rachunku bankowego Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw ważny od 08 listopada 2012 Rachunek Biznes Trade 1 bieżącego w 2 bieżącego w walucie obcej dla rezydentów bieżącego

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw

Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw Otwarcie rachunku bankowego Cennik usług dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw ważny od 1 grudnia 013 Rachunek Biznes Trade 1 bieżącego w bieżącego w walucie obcej dla rezydentów 3 bieżącego w walucie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znoszące

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw

CENNIK USŁUG. dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw Ważny od 18 października 2010 Spis treści I Postanowienia ogólne 2 II Rachunki bankowe 4 III Karty płatnicze 9 IV Kredyty 12 V Finansowanie handlu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw

CENNIK USŁUG. dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw Ważny od 1 stycznia 2011 Spis treści I. Postanowienia ogólne 2 II Rachunki bankowe 4 III Karty płatnicze 9 IV Kredyty 12 V Finansowanie handlu

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Wypłata gotówkowa z konta

Wypłata gotówkowa z konta Konto walutowe w CHF i EUR Bank BNP Paribas Konto walutowe/n azwa Rachunek walutowy Czy aby otworzyć konto walutowe, trzeba mieć zwykły ROR? Miesięczny koszt prowadzenia konta walutowego franki i euro/opłata

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby małoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe konto Junior plan taryfowy * ) warunkiem

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.10.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu strategicznych przedsiębiorstw

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu strategicznych przedsiębiorstw Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu strategicznych przedsiębiorstw Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego obowiązuje od 13 marca 2014 roku Cześć I. Obsługa rachunku

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 18 września 2013 roku Lp. Cześć I. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 CENNIK USŁUG dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw stanowiący również dokument określany w obowiązujących

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty 360 360 360 Student Dobre Premium Obowiązuje od dnia 5.05.2014 strona 1 / 6 Internetowe Student Walutowe Rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy w walucie obcej () Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne 1 II Rachunki bankowe 1 III Karty płatnicze 4 IV Kredyty.6 V Finansowanie handlu.7 VI Zlecenia różne...8 VII

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem

Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 01 sierpnia 2014 roku Tryb pobierania prowizji/ Cześć I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne 1 II Rachunki bankowe 1 III Karty płatnicze 4 IV Kredyty.6 V Finansowanie handlu.7 VI Zlecenia różne...8 VII

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw

CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw CENNIK USŁUG dla Klientów segmentu małych przedsiębiorstw SPIS TREŚCI: I. Postanowienia ogólne 1 II Rachunki bankowe 1 III Karty płatnicze 4 IV Kredyty.6 V Finansowanie handlu.7 VI Zlecenia różne...8 VII

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 21.10.2013 r.) 1 Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego obowiązuje od 27 kwietnia 2016 roku Część I. Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 03.04. 2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek mbiznes

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 4 2. Pakiet NORDic 5 3. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r.

Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. Tabela opłat i prowizji kont dla osób fizycznych obowiązująca od dnia 5 października 2014 r. konta 1 I KONTO Prowadzenie konta - opłata miesięczna 1) 0 zł 4 zł 8 zł 16 zł 0 zł Prowadzenie konta w przypadku

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 31.01.2013 r.) UWAGA: Wszystkie opłaty uwzględniają koszty związane z przesyłką pocztową. 1 Spis treści: I. Rachunek mbiznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A Warszawa TeleMillennium:

Obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011 r. Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A Warszawa  TeleMillennium: Bank Millennium SA ul. Żaryna 2 A 02-598 Warszawa www.bankmillennium.pl TeleMillennium: 801 31 31 31 CENNIK USŁUG dla Klientów Bankowości Przedsiębiorstw stanowiący również dokument określany w obowiązujących

Bardziej szczegółowo