Cennik usług prowizje i opłaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik usług prowizje i opłaty"

Transkrypt

1 Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków na rachunku: 15 PLN 7 PLN 2 PLN 2 PLN Kanały Bankowości Elektronicznej (Millenet, TeleMillennium) 3) Dostęp do obsługi konta przez Millenet i TeleMillennium Walutowe 1 GBP / 1 EUR / 2 CHF / 2 USD 1 GBP / 1 EUR / 2 CHF / 2 USD Limit główny 4) / Limit telefoniczny TeleMillennium 5) / Usługi SMS Koszt wysłania jednego do autoryzacji zleceń Koszt wysłania jednego MilleSMS a 6) na krajowy numer telefonu Koszt wysłania jednego MilleSMS a 6) na zagraniczny numer telefonu 0,19 PLN 0,3 (opłata wchodzi w życie od r.) Koszt wysłania jednego doładowania SMS na numer Ubezpieczenie MilleZdrowie 7) Składka miesięczna 1,99 PLN - Wpłaty gotówkowe Gotówką Czekiem Banku Millennium 0,1 - Wypłaty gotówkowe W placówce Banku Millennium 8) bez opłat bez opłat 8) W bankomatach Banku Millennium - W bankomatach BZ WBK oraz Cash4You 1 PLN - W innych bankomatach 5 PLN - W bankomatach za granicą 2,50% minimum 9 PLN - W POS-ach 6 PLN - Wypłata dewiz w walucie innej niż waluta konta 9) 1 Podstawowe informacje Sprawdzenie salda lub 10 ostatnich transakcji na ekranie bankomatu Millennium - Wydruk salda w bankomacie 0,5 - Wydruk salda w placówce 3 PLN Wydruk 10 ostatnich transakcji w bankomacie / w placówce 1,5 / 4 PLN - Przelewy Przelew jednorazowy wewnętrzny: - pomiędzy rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w ramach bankowości detalicznej Banku Millennium - pozostałe: - w placówce Banku Millennium 5 PLN - przez Millenet - przez TeleMillennium (IVR, Konsultant) / MilleSMS / - Przelew na doładowanie telefonu komórkowego przez Millenet i MilleSMS - Przelew międzybankowy: - w placówce Banku Millennium 5 PLN - przez Millenet 0,5 - przez TeleMillennium: IVR / Konsultant 0,5 / 2 PLN - - przez MilleSMS - Polecenie wypłaty za granicę lub w krajowym obrocie dewizowym 10) 0,5% min 2, max 125 PLN - 0,5% min 2 max 125 PLN Płatności regulowane w EUR / Polecenia przelewu SEPA w EUR 11) : - do kwoty 250,00 EUR 9,5 - w kwocie od 250,01 do 2 000,00 EUR 18 PLN - w kwocie od 2 000,01 do ,00 EUR 3 - w kwocie od ,10 do ,00 EUR 0,5% min 2, max 125 PLN - w kwocie od ,01 EUR (dotyczy wyłącznie przelewów SEPA) 0,5% min 2, max 125 PLN Wystawienie potwierdzenia dokonania przelewu 3 PLN Polecenie zapłaty 12) Uruchomienie usługi / Realizacja zlecenia z rachunku dłużnika - Aktualizacja / Odwołanie zgody bądź pojedynczego polecenia zapłaty 3 PLN - Zlecenia stałe / Płatności za rachunki Zdefiniowanie / modyfikacja zlecenia stałego - Zdefiniowanie / modyfikacja rachunku odbiorcy płatności za rachunki 13) - Realizacja zlecenia stałego / płatności za rachunki: - na rachunek w Banku Millennium - - na rachunek w innym banku 0,5 - Obowiązuje od dnia Stosuje się tylko w placówkach Banku Millennium SA prowadzących obsługę Klientów detalicznych. 1 / 2

2 Premium Student 1) Junior Wyciągi Wyciąg miesięczny - Zestawienie transakcji - odbierane w placówce / wysyłane pocztą 5 PLN / 8 PLN - Wyciąg dzienny / tygodniowy / dwutygodniowy - wysyłany pocztą 3 PLN / 4 PLN / 6 PLN - Duplikat wyciągu miesięcznego w placówce 15 PLN - Duplikat wyciągu miesięcznego w TeleMillennium / poprzez Millenet 1 - Czeki Zamówienie 3 blankietów czekowych w TeleMillennium /placówce (odbiór w placówce) 4,5 / 7,5 - Zwrot czeku zdeponowanego 14) 1 - Za czek Banku Millennium 15) 3 - Potwierdzenie czeku 3 - Sprzedaż czeków bankierskich płatnych za granicą (za każdy czek) 0,2% (min 1 max 10) - Zastrzeżenie czeku krajowego łącznie z dokumentem tożsamości 3 - Zastrzeżenie czeku krajowego bez dokumentu tożsamości 2 - Zastrzeżenie utraconych czeków wystawionych / sprzedawanych za granicą (za każdy czek) Skup czeków Wystawionych /sprzedawanych za granicą, płatnych w Banku, z dyspozycją uznania rachunku w Banku Wystawionych /sprzedanych za granicą, płatnych w Banku, z dyspozycją realizacji w innej formie niż powyżej Wystawionych /sprzedawanych za granicą, płatnych w innych bankach (krajowych lub zagranicznych) Rentowych Zwrot czeków nieopłaconych przez banki zagraniczne (za każdy czek) 15 PLN - Walutowe 0,5% (min 15 PLN max 125 PLN) 0,5% (min 15 PLN) 1% (min 5 PLN max 5) Skup czeków Banku Millennium w kraju 0,50% Inkaso czeku wystawionego i realizowanego w kraju Inkaso czeku wystawionego za granicą Lokacyjne Inne usługi 5 PLN 0,5% (min 5 PLN) 0,2% (min 1 max 20) Otwarcie Konta Lokacyjnego Skrytka sejfowa (miesięcznie) 3 Miesięczna opłata za prowadzenie konta Wezwanie do zapłaty 2 Wpłaty gotówkowe Wydanie zaświadczenia (za jedno zaświadczenie) 6 PLN Przelew wewnętrzny między rachunkami tego samego Posiadacza rachunku, prowadzonymi w ramach bankowości detalicznej Banku Millennium (w placówce) Pozostałe przelewy między rachunkami w Banku Millennium (w placówce) 5 PLN Opłaty i czynności związane z przyjmowaniem i przekazywaniem zleceń do Millennium Domu Maklerskiego S.A. (przez obciążenie rachunku bankowego) Opłata za opatrzenie umowy zabezpieczenia datą pewną (za stronę) Krajowy przelew międzybankowy (w placówce) 5 PLN Wymiana monet na banknoty lub banknotów na monety 2% (min 2) Minimalna kwota środków na rachunku Wpłaty na rachunek w innym banku (pozostałe płatności) 3 Wyjaśnienia: 1) Student prowadzone jest wyłącznie dla uczniów lub studentów w wieku od 18 do 26 lat. 2) Opłata nie zostanie pobrana, jeżeli minimalne średnie saldo miesięczne na rachunku wynosi Średnie saldo miesięczne na rachunku jest liczone jako suma sald ze wszystkich dni kalendarzowych, liczonych na koniec każdego dnia (włączając dni wolne od pracy/święta oraz ewentualne zadłużenie w rachunku) dzielona przez liczba dni kalendarzowych w danym miesiącu. 3) Limity w Bankowości elektronicznej Millenet nie dotyczą operacji realizowanych pomiędzy rachunkami prowadzonymi na rzecz Posiadacza rachunku w Banku Millennium. 4) Maksymalna wysokość Limitu głównego przyznawana w placówce Millennium. Klient może wnioskować o wyższą kwotę. Dzienne wykorzystanie Limitu głównego dla Transakcji SMS liczone jest niezależnie od transakcji w TeleMillennium - IVR/Millenet. 5) Dotyczy przelewów jednorazowych międzybankowych i wewnętrznych pomiędzy rachunkami różnych Klientów. 6) Przez pierwszy miesiąc od aktywacji usługi SMS'y wysyłane są bez opłat. Opłaty pobierane są z rachunków osobistych z dołu w pierwszych dniach następnego miesiąca. 7) Suma ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa dla ubezpieczonego Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji dla ubezpieczonego ) Wypłaty w wysokości od 2000 należy zgłaszać 2 dni wcześniej do godz. 12 w placówce lub TeleMillennium. Odbiór zamówionej kwoty po godz. 12:30. 9) Dostępne tylko dla Klientów Banku. Wypłatę waluty w każdej wysokości należy zgłaszać 2 dni wcześniej do godz. 12. Odbiór zamówionej kwoty po godz. 12:30. 10) Niezależnie od waluty przekazu. Jeśli Klient deklaruje pokrycie kosztów banków zagranicznych - zostaną one naliczone z dołu wg faktycznych kosztów. Opłata za dodatkową korespondencję wynosi 3, do której będą doliczane rzeczywiste opłaty telekomunikacyjne oraz koszty innych banków. Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu (opłata pobierana od Posiadacza rachunku) Opłaty za przesyłki pocztowe polecone o wadze od 21g do 100g włącznie wysyłane do: krajów europejskich / krajów pozaeuropejskich Wydanie archiwalnej kopii dokumentu (za jeden dokument) 4 PLN 3 1 / 14 PLN 3 11) Płatność regulowana - polecenie przelewu w walucie EUR, do banku na terytorium UE (także innego banku krajowego), w kwocie <= EUR, z podanym kodem BIC banku beneficjenta, jego rachunkiem w standardzie IBAN i opcją kosztów SHA. Polecenie przelewu SEPA - przelew w walucie EUR, wysyłany na rachunek w banku będącym uczestnikiem systemu rozliczeń SEPA, z podanym kodem BIC banku beneficjenta, jego rachunkiem w standardzie IBAN i opcją kosztów SHA. (Opcja kosztów SHA oznacza, że prowizje i opłaty Banku Millennium pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich beneficjent przelewu). 12) Usługa dostępna dla strony dłużnika. 13) Płatności za rachunki mogą być zdefiniowane w oddziale Millennium lub przez TeleMillennium, natomiast mogą być realizowane tylko przez TeleMillennium lub bankomaty Millennium. 14) Opłata pobierana od podawcy czeku. 15) Opłata pobierana od wystawcy czeku Millennium. Stosownie do wymogów art.111 Ustawy Prawo Bankowe, informacje dotyczące stosowanych kursów walutowych oraz warunków wykonywania przelewów transgranicznych są dostępne u każdego Pracownika placówki. Uwaga: Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika usług w zależności od zmian sytuacji rynkowej. Obowiązuje od dnia Stosuje się tylko w placówkach Banku Millennium SA prowadzących obsługę Klientów detalicznych. 2 / 2

3 Cennik usług Opłaty za kartę Millennium Maestro Millennium Visa Millennium Visa Euro < 26 Opłata za wydanie karty bez opłat bez opłat bez opłat Opłata roczna za użytkowanie karty nie dotyczy 2 * 5 Opłata miesięczna za użytkowanie karty: - opłata nie jest naliczana przez pierwsze 3 miesiące od wydania karty - opłata nie jest naliczana, jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego zostaną 3 PLN nie dotyczy nie dotyczy dokonane i zaksięgowane na rachunku osobistym transakcje bezgotówkowe na kwotę min. 25 Wymiana karty 1) Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kartą Transakcje bezgotówkowe: - Prowizja od transakcji bezgotówkowych bez prowizji - Limit dzienny transakcji bezgotówkowych 2) do wysokości salda Wypłata gotówki: - W Polsce w bankomatach Millennium - W Polsce w bankomatach BZ WBK i Cash4You 3) / 1 PLN - W Polsce w innych bankomatach 5 PLN - W Polsce w punktach akceptujących kartę 6 PLN - W bankomatach akceptujących kartę zagranicą 2,5% nie mniej niż 9 PLN - W punktach akceptujących kartę zagranicą 2,5% nie mniej niż 9 PLN - W ramach usługi Cash Back nie dotyczy nie dotyczy - Limit dzienny wypłat 2) 200 Sprawdzenie salda w bankomatach Millennium: - Wyświetlenie na ekranie - Wydruk 0,5 PLN Sprawdzenie salda w bankomatach BZ WBK i Cash4You: - Wyświetlenie na ekranie 0,5 PLN - Wydruk 0,5 PLN Sprawdzenie salda w innych bankomatach w Polsce i za granicą 4) Miniwyciąg: - Wyświetlenie na ekranie - Wydruk 1,5 PLN Zmiana wysokości limitów dziennych transakcji bezgotówkowych / wypłat Zmiana PIN-u Wydruk 2 Marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych Inne opłaty Potwierdzenie transakcji Opłata za uzyskanie kopii dokumentu transakcji: 2 PLN - Zrealizowanej w kraju 15 PLN - Zrealizowanej zagranicą 3 Ubezpieczenia do karty Pakiet Bezpieczna karta obejmuje: Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty, Ubezpieczenie gotówki od rabunku, Ubezpieczenie zakupu, Ubezpieczenie gwarancji najniższej ceny, Ubezpieczenie opóźnienia lotu, Ubezpieczenie opóźnienia bagażu, Ubezpieczenie utraty bagażu Ubezpieczenie World (ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą wraz z assistance oraz ubezpieczenie NNW) Inne 3% 6 PLN 2,99PLN (miesięczna opłata za pakiet ubezpieczeń) 5) nie dotyczy Okres ważności karty 6) 3 lata 2 lata Wyjaśnienia: 1) Dotyczy przypadku, gdy na życzenie Klienta karta jest wymieniana (z powodu zgubienia, kradzieży, uszkodzenia). 2) Wartości standardowe. Dodatkowe opcje dostępne po złożeniu dyspozycji: limit dzienny transakcji bezgotówkowych/wypłat: do wysokości środków dostępnych/1000pln; do wysokości środków dostępnych/2000pln; do wysokości środków dostępnych/5000pln; 0PLN/500PLN; 500PLN/500PLN; 1000PLN/500PLN; 700PLN/700PLN; 2000PLN/1000PLN. Dla kart: Millennium Maestro i Visa dostępna jest dodatkowo opcja: do wysokości środków dostępnych /10 000PLN. 3) Wypłata gotówki jest bezpłatna w przypadku kart wydanych do rachunku Premium. Opłata za wypłatę gotówki wynosi 1 PLN w przypadku kart wydanych do pozostałych rodzajów rachunków. 4) Dotyczy bankomatów realizujących tę usługę. bez dodatkowych opłat 5) Opłata jest pobierana 27 dnia każdego miesiąca z góry za ochronę ubezpieczeniową w następnym miesiącu kalendarzowym. Jeśli w tym dniu nie ma wystarczających środków na rachunku na pobranie opłaty w pełnej wysokości, Bank pobierze opłatę innego dnia roboczego do końca miesiąca. Jeżeli do końca miesiąca nie będzie na rachunku wystarczających środków na pobranie opłaty w pełnej wysokości, wówczas nastąpi wyłączenie karty z ochrony ubezpieczeniowej przez okres miesiąca, za który opłata nie została pobrana. 6) Karta może być użytkowana przez posiadacza karty od momentu wydania karty do ostatniego dnia miesiąca widniejącego na karcie jako data ważności. * Opłata będzie zwracana dla klientów, którzy założyli konto osobiste w Banku Millennium do dnia 31 lipca 2009 r. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia do 31 grudnia 2009 r. Uwaga: Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika usług w zależności od zmian sytuacji rynkowej. Obowiązuje od dnia Stosuje się tylko w placówkach Banku Millennium SA prowadzących obsługę Klientów detalicznych. 1 / 1

4 Cennik usług - stopy procentowe 1 / 2

5 Cennik usług - stopy procentowe 2 / 2

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta 1) Student Dobre Premium Walutowe Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w () JR () w Otwarcie konta Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo