Wypłata gotówkowa z konta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wypłata gotówkowa z konta"

Transkrypt

1 Konto walutowe w CHF i EUR Bank BNP Paribas Konto walutowe/n azwa Rachunek walutowy Czy aby otworzyć konto walutowe, trzeba mieć zwykły ROR? Miesięczny koszt prowadzenia konta walutowego franki i euro/opłata za otwarcie Wypłata gotówkowa z konta Wpłata gotówkowa na konto od do 2 w zależności od nie posiadanego ROR Koszt przelewu wew. pakiet S: oddział: 1 zł Internet: pakiet M, L, XL oddział zł Internet BOŚ a'vista nie prowadzenie rachunku - 5, miesięcznie otwarcie rachunku:, z - jednoczesną wpłatą środków na rachunek, 2, - bez wniesienia pierwszej wpłaty, (wypłaty dzienne w kwocie równowartości od 1 USD wymagają awizowania co najmniej 2 dni przed wypłatą), - wpłaty gotówkowe dokonywane przez posiadacza / współposiadacz a / pełnomocnika rachunku, 3, - wpłaty dokonywane przez inne osoby 3, (opłata nie jest pobierana w przypadku przelewu pomiędzy rachunkami własnymi klienta i przelewu przeznaczo nego na spłatę kredytu / pożyczki / karty kredytowej) a'vista w 5 PLN BPH walutach nie PLN dla posiadaczy kont Srebrny 6,99 PLN wymienialnych Sezam, Złoty Sezam i Sezam Max Rachunek płatny BGŻ nie - zł na żądanie

2 Citi Handlowy subkonto walutowe wypłata w Oddziale: w zależności od typu konta podstawowego (ROR w tak PLN): CitiKonto Direct PLN pierwsza wypłata w miesiącu, 8 PLN kolejna w danym miesiącu / pozostałe konta PLN Deutsche Bank PBC DnB NORD lub w przypadku przystąpienia do promocji obni zającej marżę i prowizje 18 zł za pakiet kont Konto walutowe NIE 6zł (zł za otwarcie) bez opłat bez opłat DnB NORD Rachunek techniczny Pakiet Klasikk NIE bez opłat bez opłat bez opłat konto walutowe w pakiecie 1. Wypłaty gotówkowe bez opłat 2. Wypłaty gotówkowe w kwocie powyżej 3 PLN, nie zgłoszone 9zł (opłata miesięczna za cały pakiet) co najmniej 2 dni robocze przed realizacją,3% bez opłat 3. Niepodjęcie wypłaty gotówkowej w terminie uzgodnionym z Oddziałem Banku,3% konto walutowe w Pakiet Personale 18zł (opłata miesięczna za cały pakiet) j/w bez opłat pakiecie

3 Pakiet Eksklusiv konto walutowe w pakiecie zł (opłata miesięczna za cały pakiet) j/w bez opłat Euro Bank brak oferty brak oferty ING BSK Nie Kredyt Bank Nie Lukas Bank Rachunek walutowy EUR Rachunek walutowy w EUR brak oferty przez system bankowości elektronicznej ING BankOnLine, 6 zł w oddziałach Banku wpłata mbank emax walutowy Tak wypłata gotówkowa w placówce gotówkowa w MultiBanku - 9zł placówce MultiBanku - 9zł Konto Walutowe Millennium EUR, USD, CHF, otwarcia konta GBP Tak, klient ma możliwość prowadzonego bezpłatnie Opłaty za prowadzenie konta walutowego nie są pobierane jeżeli konto takie zostało założone poprzez Millenet (system bankowości internetowej). Brak opłaty za otwarcie rachunku walutowego. MultiBank Rachunek walutowy Tak Wypłaty gotówkowe awizowane bez opłat; wypłaty nieawizowane powyżej 5 USD lub 5 EUR - dotyczy sumy dziennych wypłat dla dokonywanych przez klienta w posiadacza i jednej placówce, niezależnie od pełnomocnika liczby posiadanych rachunków rachunku (w obu przypadkach brak obsługi kasowej w GBP oraz w CHF) Nordea Bank Nordea Nie Waluta

4 Konto PKO BP Oszczędnościo we w walucie Nie wymienialnej pierwsza wypłata (nie dotyczy gotówki) w każdym miesiącu kalendarzowym bez opłat. Opłata za, wpłaty w każdą kolejną operację w danym monetach - miesiącu kalendarzowym wynosi: 5% kwoty 7,99 zł w przypadku operacji operacji dokonywanej za pośrednictwem ipko, 9,99 zł w przypadku operacji zlecanej w oddziale lub za pośrednictwem serwisu telefonicznego autospłata według harmonogram u kredytu mieszkaniowe go w PKO Banku Polskim - Konto Walutowe a'vista za pierwszą wypłatę w miesiącu kalendarzowym,,2% min 4,99 zł za za pierwszą każdą kolejną; istnieje możliwość wpłatę w wypłaty z konta walutowego w EUR miesiącu kartą debetową MasterCard EUR - kalendarzowym, koszt 2 EUR za wypłatę ze,2% min 4,99 zł wszystkich krajowych i za każdą kolejną zagranicznych bankomatów Raiffeisen Nie Polbank EFG Mistrzowskie Konto Osobiste Tak za prowadzenie konta brak obsługi gotówkowej w CHF brak obsługi gotówkowej w CHF niezależnie od kanału sprzedaży Pocztowy brak oferty brak oferty USD - USD -

5 Koszt przelewu walutowego do innego banku franki/euro CHF EUR oddział -,35% kwoty zlecenia (min. 6,; max 2,), Internet,2% kwoty zlecenia (min. 3,; max 2,) 1) Realizacja poleceń wypłaty za granicę i do innych banków krajowych (za wyjątkiem przelewów transgranicznych w walucie EUR do kwoty 5. EUR włącznie) w trybie: - normalnym (przekazanie środków do dyspozycji banku otrzymującego przelew zagraniczny z datą przypadającą drugiego dnia roboczego po dacie realizacji transakcji przez Bank) -,25% min. 4 max 25, - dodatkowa opłata za realizację w trybie pilnym (przekazanie środków do dyspozycji banku otrzymującego przelew zagraniczny z datą wcześniejszą niż drugiego dnia roboczego po dacie realizacji transakcji przez Bank) - 5, - dodatkowa opłata za polecenie wypłaty złożone w formie papierowej - 15,. 2) Realizacja za granicę i do innych banków krajowych przelewów transgranicznych w walucie EUR do kwoty 5. EUR włącznie: - przelewy SEPA -,95 zł, - pozostałe przelewy - 3, - dodatkowa opłata za przelew złożony w formie papierowej - 15 zł Tryb zwykły 7, pilny 11, ekspresowy (dotyczy wyłącznie PLN, USD i EUR) -,1% min. 15 zł n.d. SEPA: 8 zł - int; 15 zł - oddział

6 w Citibank Online - przelewy SEPA (w EUR): PLN, 3PLN, 5PLN w zależności od typu konta podstawowego (ROR w PLN) PLN bez względu na kanał realizacji przelewu (Citibank Online, Oddział, CitiPhone) pozostałe w Citibank Online - PLN lub,25%-,5% min. 1PLN maks. 1PLN (w zaleznosci od typu konta) u Doradcy w CitiPhone oraz w Oddziale Banku również przelewy SEPA (w EUR): 1%, min. 2 PLN, maks. 2 PLN mogą wystąpić dodatkowe opłaty naliczone przez banki korespondentów lub opłaty naliczane przez banki lub instytucje rozliczające transakcje, inne niż Bank Handlowy w Warszawie S.A.,3% (min. 5, max 25) EUR przez Internet: 5 zł (przelew SEPA); w innych przypadkach (Oddział/Teleserwis) i dla innych walut*:,3% (min. 5, max 25); ,25% (min. 3 PLN, max. 2 PLN) Przelew w walucie obcej przychodzący z innych banków na rzecz Klientów Banku: 1) gdy koszty pokrywa beneficjent 15 PLN od przelewu 2) gdy koszty pokrywa zleceniodawca,25% (min. 5 PLN, max. 25 PLN) od kwoty przelewu

7 nie dotyczy w formie papierowej:,25% min 5, max 2; w formie elektronicznej: 5 zł przelew europejski, 4 pozostałe w oddziale non-stp,25% min.4, max. 25, przez internet 1 PLN (SEPA) Przelew w systemie SWIFT -,25% kwoty przelewu min 2zł, max 2zł; przelew w systemie SEPA - 5 zł Przelew w systemie SWIFT -,25% kwoty przelewu min 2zł, max 2zł; przelew w systemie SEPA - 5 zł ::,5% min 2 PLN max 125 PLNpolecenie wypłaty za granicę / w krajowym obrocie dewizowym; (dodatkowe opłaty za wykonanie przelewu w trybie pilnym to 25zł, a ekspresowym to 5zł) :: 9,5 PLN- polecenia przelewu SEPA w EUR do kwoty 25, EUR; :: 18 PLN- polecenia przelewu SEPA w EUR w kwocie od 25,1 do 2, EUR; :: 3 PLNpolecenia przelewu SEPA w EUR w kwocie od 2,1 do 12 5, EUR,,5% min 2 PLN max 125 PLN - polecenia przelewu SEPA w EUR w kwocie od 12 5,1 EUR (dodatkowe opłaty za wykonanie przelewu w trybie pilnym to 25zł, a ekspresowym to 5zł),35% kwoty przelewu (min.2, maks.2,),35% kwoty przelewu (min.2, maks.2,),25% min.2,- max.2,-; pilny,75% min.3,- max.3,-; ekspres min.,75% min.1,- max.5,-

8 Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków dokonana w oddziale Banku - 5 zł 34,99 zł w systemie bankowości internetowej R-Online,,5% kwoty (min. 4, max. 2) w Centrum Telefonicznym lub w Oddziale 4,99 zł przelew euroregulowany (SEPA) w systemie bankowości internetowej R-Online,,5% kwoty (min. 4, max. 2) w Centrum Telefonicznym lub w Oddziale,5% (min. 25,zł, max. 25,)

9 Bank BNP Paribas BOŚ BPH BGŻ Koszt przelewu walutowego do innego banku franki/euro CHF EUR 1) Realizacja poleceń wypłaty za granicę i do innych banków krajowych (za wyjątkiem przelewów transgranicznych w walucie EUR do kwoty 5. EUR włącznie) w trybie: - normalnym oddział -,35% (przekazanie kwoty zlecenia środków (min. 6,; do dyspozycji max 2,), banku Internet otrzymującego,2% kwoty przelew zlecenia zagraniczny z datą przypadającą (min. drugiego 3,; max dnia 2,) roboczego po dacie realizacji transakcji przez Bank) -,25% min. 4 max 25, - dodatkowa opłata za realizację w trybie pilnym (przekazanie środków do dyspozycji banku otrzymującego przelew zagraniczny z datą wcześniejszą niż drugiego dnia roboczego po dacie realizacji transakcji przez Bank) - 5, - dodatkowa opłata za polecenie wypłaty złożone w formie papierowej - 15,. 2) Realizacja za granicę i do innych banków krajowych przelewów transgranicznych w walucie Tryb zwykły EUR 7 do zł, kwoty pilny 11 5., ekspresowy EUR włącznie: (dotyczy wyłącznie PLN, USD i EUR) -,1% min przelewy SEPA -,95 zł, zł - pozostałe przelewy - 3, n.d. - dodatkowa opłata za przelew złożony SEPA: w formie 8 zł - int; papierowej 15 zł - oddział - 15 zł Citi Handlowy PLN bez względu na kanał realizacji przelewu (Citibank Online, Oddział, CitiPhone) w Citibank Online - przelewy SEPA (w EUR): PLN, 3PLN, 5PLN w zależności od typu konta podstawowego (ROR w PLN) pozostałe w Citibank Online - PLN lub,25%-,5% min. 1PLN maks. 1PLN (w zaleznosci od typu konta) u Doradcy w CitiPhone oraz w Oddziale Banku również przelewy SEPA (w EUR): 1%, min. 2 PLN, maks. 2 PLN mogą wystąpić dodatkowe opłaty naliczone przez banki korespondentów lub opłaty naliczane przez banki lub instytucje rozliczające transakcje, inne niż Bank Handlowy w Warszawie S.A. Deutsche Bank PBC DnB NORD Euro Bank ING BSK Kredyt Bank Lukas Bank mbank Millennium,3% (min. 5, max 25),25% (min. 3 PLN, max. 2 PLN) brak oferty nie dotyczy nie dotyczy brak oferty Przelew w systemie SWIFT -,25% kwoty przelewu min 2zł, max 2zł; przelew w systemie SEPA - 5 zł ::,5% min 2 PLN max 125 PLNpolecenie wypłaty za granicę / w krajowym obrocie dewizowym; (dodatkowe opłaty za wykonanie przelewu w trybie pilnym to 25zł, a ekspresowym to 5zł) EUR przez Internet: 5 zł (przelew SEPA); w innych przypadkach (Oddział/Teleserwis) i dla innych walut,3% (min. 5, max 25); w formie papierowej:,25% min 5, max 2; w formie elektronicznej: 5 zł przelew europejski, 4 pozostałe w oddziale non-stp,25% min.4, max. 25, przez internet 1 PLN (SEPA) Przelew w systemie SWIFT -,25% kwoty przelewu min 2zł, max 2zł; przelew w systemie SEPA - 5 zł :: 9,5 PLN- polecenia przelewu SEPA w EUR do kwoty 25, EUR; :: 18 PLN- polecenia przelewu SEPA w EUR w kwocie od 25,1 do 2, EUR; :: 3 PLNpolecenia przelewu SEPA w EUR w kwocie od 2,1 do 12 5, EUR,,5% min 2 PLN max 125 PLN - polecenia przelewu SEPA w EUR w kwocie od 12 5,1 EUR (dodatkowe opłaty za wykonanie przelewu w trybie pilnym to 25zł, a ekspresowym to 5zł) MultiBank,35% kwoty przelewu (min.2, maks.2,),35% kwoty przelewu (min.2, maks.2,) Nordea Bank,25% min.2,- max.2,-; pilny,75% min.3,- max.3,-; ekspres min.,75% min.1,- max.5,-

10 PKO BP Przelew - realizacja dyspozycji przekazania środków dokonana w oddziale Banku - 5 zł Raiffeisen 34,99 zł w systemie bankowości internetowej R-Online,,5% kwoty (min. 4, max. 2) w Centrum Telefonicznym lub w Oddziale 4,99 zł przelew euroregulowany (SEPA) w systemie bankowości internetowej R-Online,,5% kwoty (min. 4, max. 2) w Centrum Telefonicznym lub w Oddziale Polbank EFG Pocztowy,5% (min. 25,zł, max. 25,) brak oferty

11 Wypłata gotówkowa z konta, (wypłaty dzienne w kwocie równowartości od 1 USD wymagają awizowania co najmniej 2 dni przed wypłatą) wypłata w Oddziale: w zależności od typu konta podstawowego (ROR w PLN): CitiKonto Direct PLN pierwsza wypłata w miesiącu, 8 PLN kolejna w danym miesiącu / pozostałe konta PLN wypłata gotówkowa w placówce MultiBanku - 9zł Wypłaty gotówkowe awizowane bez opłat; wypłaty nieawizowane powyżej 5 USD lub 5 EUR - dotyczy sumy dziennych wypłat dokonywanych przez klienta w jednej placówce, niezależnie od liczby posiadanych rachunków (w obu przypadkach brak obsługi kasowej w GBP oraz w CHF)

12 pierwsza wypłata (nie dotyczy gotówki) w każdym miesiącu kalendarzowym bez opłat. Opłata za każdą kolejną operację w danym miesiącu kalendarzowym wynosi: 7,99 zł w przypadku operacji dokonywanej za pośrednictwem ipko, 9,99 zł w przypadku operacji zlecanej w oddziale lub za pośrednictwem serwisu telefonicznego za pierwszą wypłatę w miesiącu kalendarzowym,,2% min 4,99 zł za każdą kolejną; istnieje możliwość wypłaty z konta walutowego w EUR kartą debetową MasterCard EUR - koszt 2 EUR za wypłatę ze wszystkich krajowych i zagranicznych bankomatów brak obsługi gotówkowej w CHF

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

opłata za prowadzenie (zł/ mies.) liczba placówek Euronet inne krajowe zagraniczne zrzeszone 2,5%, min. 5 2,5%, min. 5 0,0 zł 3%, min.

opłata za prowadzenie (zł/ mies.) liczba placówek Euronet inne krajowe zagraniczne zrzeszone 2,5%, min. 5 2,5%, min. 5 0,0 zł 3%, min. Rachunki studenckie 1. Dane podstawowe BGŻ INTEGRUM Student brak,5 4, 336 brak,75 2,5 367 Pekao SA Eurokonto Akademickie 2,5 4, 827 brak 1,5 1,5 511 BZ WKB Konto24 X-tra Student brak,25, 43 GBG Konto Student

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta 1) Student Dobre Premium Walutowe Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w () JR () w Otwarcie konta Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO

ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO ZMIANY DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W BANKU POLSKIM SA DLA KLIENTÓW RYNKU DETALICZNEGO Pełny tekst Taryfy dostępny jest na stronie internetowej www.pkobp.pl, pod numerem infolinii 801 302 302 i

Bardziej szczegółowo