Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015"

Transkrypt

1 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015

2 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Słupia Wielka tel.: do 47 faks: Dyrektor prof. dr hab. Edward S. Gacek Zakład Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian Kierownik mgr inż. Józef Zych Opracowała mgr Anna Skrzypek Redakcja merytoryczna mgr inż. Józef Zych Publikacja zrealizowana w ramach Programu Wieloletniego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego kraju, Zadanie Weryfikacja i optymalizacja metod i systemów upraw polowych roślin na cele żywnościowe.

3 PSZENICA ZWYCZAJNA JARA (dobór komponentów do mieszanek) Opracowanie zawiera wyniki doświadczeń z pszenicą zwyczajną jarą (dobór komponentów do mieszanek) z lat 2014 i W obu latach założono po trzy doświadczenia, w których oceniano pięć odmian w siewie czystym, 10 mieszanek dwuodmianowych i 10 mieszanek trójodmianowych. Doświadczenia polowe prowadzono według ramowej metodyki 1). Założono je jako jednoczynnikowe, w niekompletnych, blokowych układach 1-rozkładalnych, w trzech powtórzeniach. Chemiczna ochrona roślin obejmowała zaprawianie nasion przed siewem, stosowanie herbicydów, a w przypadku wystąpienia szkodników także insektycydów. Nie stosowano natomiast chemicznej ochrony roślin przed chorobami i wyleganiem. Rys. 1. Rozmieszczenie doświadczeń z pszenicą zwyczajną jarą (dobór komponentów do mieszanek) Nawożenie mineralne było zróżnicowane w poszczególnych punktach doświadczalnych i dostosowane do lokalnych warunków (jakość gleby, rodzaj przedplonu, zasobność gleby w fosfor, potas, magnez itp.). Powierzchnia pojedynczego poletka do zbioru wynosiła 15 m 2. Przy ustalaniu ilości wysiewu uwzględniano masę 1000 ziaren i zdolność kiełkowania nasion poszczególnych odmian. Obsada nasion dla wszystkich odmian w siewie czystym była jednakowa i wynosiła 450 1) Zboża. Metodyka badania wartości gospodarczej odmian (WGO), NR/P/19/2013, Słupia Wielka, lipiec szt./m 2. Jednakowy był również udział komponentów w ch ( szt./m 2 dla mieszanek dwuodmianowych i szt./m 2 dla mieszanek trójodmianowych). Plon ziarna i masę 1000 ziaren przeliczono na wspólną wilgotność 14%. Wyniki plonu ziarna odmian podano w postaci średniej krajowej oraz z poszczególnych miejscowości, natomiast wyniki pozostałych cech wyłącznie w układzie średniej ogólnej. Warunki siedliskowe i agrotechniczne doświadczeń polowych z pszenicą zwyczajną jarą oraz daty ważniejszych terminów agrotechnicznych i faz wegetacji przedstawiono w tabeli 2. Dane meteorologiczne (suma opadów i temperatura powietrza na wysokości 2 m) podano w tabeli 3. W 2015 roku doświadczenia z pszenicą jarą zakładano w II i III dekadzie marca oraz na początku kwietnia. Wschody były dobre i wyrównane. Odmiany wschodziły w II i III dekadzie kwietnia. W Słupi Wielkiej i Sulejowie od początku maja, poprzez czerwiec i lipiec panowała dotkliwa susza, rzadko przerywana niewielkimi opadami deszczu. Ciepły i na ogół suchy lipiec przyspieszył dojrzewanie roślin. Doświadczenia z pszenicą zwyczajną jarą zebrano na przełomie lipca i sierpnia. W roku 2015 średni plon ziarna z wszystkich badanych obiektów wyniósł 69,2 dt z ha, przy zróżnicowaniu w poszczególnych lokalizacjach od 62,6 dt z ha w Przecławiu do 81,2 dt z ha w Słupi Wielkiej. Średni plon odmian w siewie czystym wyniósł 69,0 dt z ha i był niższy niż w roku 2014 o 2,8 dt z ha, natomiast mieszanek dwuodmianowych i trójodmianowych był zbliżony i wyniósł odpowiednio 69,5 dt z ha i 69,0 dt z ha w roku 2015 oraz 71,8 dt z ha i 72,1 w roku Średni plon mieszanek praktycznie nie różnił się od średniego plonu odmian w siewie czystym. W roku 2015 spośród badanych odmian i mieszanek, najwyższy plon uzyskano dla odmian w siewie czystym: Arabella i Tybalt (75,6-75,1). Wysoko plonowały również mieszanki Arabella + Tybalt oraz Arabella + Izera + Tybalt (73,1-74,1 dt z ha), natomiast najgorzej plonowały Ostka Smolicka i Izera (61,2-63,8 dt z ha). Z kolei w roku 2014 spośród badanych odmian i mieszanek, najwyższy plon odnotowano dla mieszanki dwuodmianowej: Arabella + Struna (75,9 dt z ha), najniższy dla odmiany Tybalt (67,5 dt z ha) Objaśnienie skali 9-stopniowej: 9 oznacza stan najlepszy (najkorzystniejszy) 1 oznacza stan najgorszy (najmniej korzystny)

4 - 4 - Tabela 1 PSZENICA ZWYCZAJNA JARA dobór komponentów do mieszanek. Odmiany i doświadczenia. Rok zbioru 2015 Odmiana Rok zarejestrowania Hodowca Materiał siewny zdolność kiełkowania (%) masa 1000 ziaren (g) Obsada nasion (szt./m 2 ) Arabella 2011 DANKO Hodowla Roślin 42,6 42, Izera 2012 Małopolska Hodowla Roślin 46,9 40, Hodowla Roślin Smolice Ostka Smolicka 2010 Grupa IHAR 46,0 50, Struna 2013 DANKO Hodowla Roślin 41,4 41, Tybalt Wiersum Plantbreeding B.V.; 2005 Euro Grass B.V. 48,9 40, Mieszanka Skrót nazwy mieszanki 6 Arabella + Izera Ara+Ize Arabella + Ostka Smolicka Ara+Ost Arabella + Struna Ara+Str Arabella + Tybalt Ara+Tyb Izera + Ostka Smolicka Ize+Ost Izera + Struna Ize+Str Izera + Tybalt Ize+Tyb Ostka Smolicka + Struna Ost+Str Ostka Smolicka + Tybalt Ost+Tyb Struna + Tybalt Str+Tyb Arabella + Izera + Ostka Smolicka Ara+Ize+Ost Arabella + Izera + Struna Ara+Ize+Str Arabella + Izera + Tybalt Ara+Ize+Tyb Arabella + Ostka Smolicka + Struna Ara+Ost+Str Arabella + Ostka Smolicka + Tybalt Ara+Ost+Tyb Arabella + Struna + Tybalt Ara+Str+Tyb Izera + Ostka Smolicka + Struna Ize+Ost+Str Izera + Ostka Smolicka + Tybalt Ize+Ost+Tyb Izera + Struna + Tybalt Ize+Str+Tyb Ostka Smolicka + Struna + Tybalt Ost+Str+Tyb Bilans doświadczeń: 2014: założone i przyjęte do syntezy : założone i przyjęte do syntezy 3

5 - 5 - Tabela 2 PSZENICA ZWYCZAJNA JARA dobór komponentów do mieszanek. Warunki prowadzenia doświadczeń. Lata zbioru 2015, 2014 Wyszczególnienie Słupia Wielka Sulejów Przecław Słupia Wielka Sulejów Przecław Rolnicza wartość gleby w 100 o skali IUNG-PIB Kompleks przydatności rolniczej gleb Odczyn gleby (ph w KCl) 7,6 6,3 7,0 6,2 6,6 6,1 Przedplon BCK ZIK BCK BCK ZIK RZPO Zaprawianie nasion Herbicydy (data): - pierwszy zabieg drugi zabieg Insektycydy (data): - pierwszy zabieg drugi zabieg Nawożenie mineralne (kg czystego składnika na 1 ha): - P 2 O K 2 O N Daty siewu, zbioru i ważniejszych faz rozwojowych Siew Wschody Krzewienie Strzelanie w źdźbło Kłoszenie Dojrzałość pełna Zbiór Kol. 2-7: przedplon: BCK burak cukrowy, RZPO rzepak ozimy, ZIK ziemniak; data: dzień/miesiąc

6 - 6 - Tabela 3 PSZENICA ZWYCZAJNA JARA dobór komponentów do mieszanek. Dane meteorologiczne. Sezony wegetacyjne 2015, 2014 Miesiąc SDOO/ZDOO III IV V VI VII VIII suma opadów (mm) 1 Słupia Wielka Sulejów Przecław średnia temperatura powietrza na wysokości 2 m ( o C) 4 Słupia Wielka 5,3 8,8 13,5 16,4 19,9 22,8 5 Sulejów 4,3 7,3 12,5 16,2 19,9 22,0 6 Przecław 4,4 8,3 12,4 16,5 19,7 21, suma opadów (mm) 7 Słupia Wielka Sulejów Przecław średnia temperatura powietrza na wysokości 2 m ( o C) 10 Słupia Wielka 7,0 11,1 13,6 16,5 21,6 18,0 11 Sulejów 6,1 9,8 13,0 15,3 20,1 17,5 12 Przecław 5,5 9,7 13,3 15,1 19,4 17,6

7 - 7 - Tabela 4 PSZENICA ZWYCZAJNA JARA dobór komponentów do mieszanek. Plon ziarna odmian w miejscowościach. Lata zbioru 2015, 2014 Słupia Wielka Sulejów Przecław dt z ha Wzorzec 82,0 87,1 64,1 67,4 61,0 60,9 1 Arabella 85,5 91,8 66,1 71,0 75,2 60,5 2 Izera 77,0 88,1 61,5 64,5 52,9 58,8 3 Ostka Smolicka 77,1 81,7 59,7 69,8 46,7 61,2 4 Struna 85,5 86,6 62,1 71,0 61,1 69,2 5 Tybalt 84,9 87,1 71,1 60,6 69,3 54,9 6 Ara+Ize 83,5 90,7 64,0 67,3 63,4 59,7 7 Ara+Ost 81,6 86,4 62,3 68,2 59,9 64,1 8 Ara+Str 83,2 95,2 63,3 70,1 70,8 62,3 9 Ara+Tyb 83,1 92,6 67,9 66,3 71,4 57,9 10 Ize+Ost 77,7 88,0 60,8 65,2 54,2 55,9 11 Ize+Str 83,5 88,1 62,3 67,1 64,6 60,9 12 Ize+Tyb 81,2 82,8 63,1 63,5 65,5 57,2 13 Ost+Str 79,3 87,0 61,9 70,3 59,0 57,7 14 Ost+Tyb 78,4 86,0 64,0 66,4 56,1 58,9 15 Str+Tyb 83,4 89,6 66,2 70,7 69,3 56,5 16 Ara+Ize+Ost 77,6 85,8 60,9 68,6 59,8 58,7 17 Ara+Ize+Str 83,3 91,9 63,5 68,6 68,2 56,3 18 Ara+Ize+Tyb 85,6 89,6 65,3 68,5 68,5 56,3 19 Ara+Ost+Str 79,8 90,7 61,7 67,0 62,1 57,3 20 Ara+Ost+Tyb 82,1 91,1 64,8 68,6 61,9 56,2 21 Ara+Str+Tyb 81,2 91,7 65,5 72,5 66,0 61,2 22 Ize+Ost+Str 79,1 89,3 61,8 65,3 57,6 57,2 23 Ize+Ost+Tyb 79,2 85,1 64,3 66,2 57,7 60,4 24 Ize+Str+Tyb 78,5 91,4 64,4 69,9 65,9 60,7 25 Ost+Str+Tyb 79,5 87,6 63,7 68,4 58,6 62,2 NIR dt z ha 6,4 6,9 2,8 3,3 3,0 2,4

8 - 8 - cd. tabeli 4 Słupia Wielka Sulejów Przecław % wzorca Wzorzec 82,0 87,1 64,1 67,4 61,0 60,9 1 Arabella Izera Ostka Smolicka Struna Tybalt Ara+Ize Ara+Ost Ara+Str Ara+Tyb Ize+Ost Ize+Str Ize+Tyb Ost+Str Ost+Tyb Str+Tyb Ara+Ize+Ost Ara+Ize+Str Ara+Ize+Tyb Ara+Ost+Str Ara+Ost+Tyb Ara+Str+Tyb Ize+Ost+Str Ize+Ost+Tyb Ize+Str+Tyb Ost+Str+Tyb NIR % 7,8 7,8 4,4 4,9 4,8 4,1 Kol. 1: wzorzec odmiany w siewie czystym ( 1-5)

9 - 9 - Tabela 5 PSZENICA ZWYCZAJNA JARA dobór komponentów do mieszanek. Plon ziarna. Lata zbioru 2015, 2014 dt z ha Plon ziarna rzeczywisty % wzorca Wzorzec 69,0 71,8 70,4 69,0 71,8 70,4 1 Arabella 75,6 74,5 75, Izera 63,8 70,5 67, Ostka Smolicka 61,2 70,9 66, Struna 69,6 75,6 72, Tybalt 75,1 67,5 71, Ara+Ize 70,3 72,6 71, Ara+Ost 67,9 72,9 70, Ara+Str 72,4 75,9 74, Ara+Tyb 74,1 72,2 73, Ize+Ost 64,2 69,7 66, Ize+Str 70,2 72,0 71, Ize+Tyb 70,0 67,8 68, Ost+Str 66,8 71,7 69, Ost+Tyb 66,2 70,4 68, Str+Tyb 72,9 72,3 72, Ara+Ize+Ost 66,1 71,0 68, Ara+Ize+Str 71,7 72,3 71, Ara+Ize+Tyb 73,1 71,4 72, Ara+Ost+Str 67,9 71,6 69, Ara+Ost+Tyb 69,6 71,9 70, Ara+Str+Tyb 70,9 75,1 73, Ize+Ost+Str 66,2 70,6 68, Ize+Ost+Tyb 67,1 70,6 68, Ize+Str+Tyb 69,6 74,0 71, Ost+Str+Tyb 67,3 72,7 70, Liczba doświadczeń

10 cd. tabeli 5 dt z ha Plon ziarna teoretyczny % wzorca Wzorzec 69,0 71,8 70,4 69,0 71,8 70,4 1 Arabella 75,6 74,5 75,0 2 Izera 63,8 70,5 67,1 3 Ostka Smolicka 61,2 70,9 66,0 4 Struna 69,6 75,6 72,6 5 Tybalt 75,1 67,5 71,3 6 Ara+Ize 69,7 72,5 71, Ara+Ost 68,4 72,7 70, Ara+Str 72,6 75,0 73, Ara+Tyb 75,4 71,0 73, Ize+Ost 62,5 70,7 66, Ize+Str 66,7 73,0 69, Ize+Tyb 69,4 69,0 69, Ost+Str 65,4 73,2 69, Ost+Tyb 68,1 69,2 68, Str+Tyb 72,3 71,6 71, Ara+Ize+Ost 66,8 71,9 69, Ara+Ize+Str 69,7 73,5 71, Ara+Ize+Tyb 71,5 70,8 71, Ara+Ost+Str 68,8 73,6 71, Ara+Ost+Tyb 70,6 71,0 70, Ara+Str+Tyb 73,4 72,5 73, Ize+Ost+Str 64,8 72,3 68, Ize+Ost+Tyb 66,7 69,6 68, Ize+Str+Tyb 69,5 71,2 70, Ost+Str+Tyb 68,6 71,3 70, Liczba doświadczeń Kol. 1: wzorzec odmiany w siewie czystym ( 1-5) Kol. 8-10: dla odmian 1-5 plon teoretyczny = plon rzeczywisty Kol. 8-13: plon mieszanki wyliczony jako średnia komponentów w siewie czystym

11 cd. tabeli 5 Plon ziarna rzeczywisty do teoretycznego dt z ha % Arabella 2 Izera 3 Ostka Smolicka 4 Struna 5 Tybalt 6 Ara+Ize 0,6 0,1 0, Ara+Ost -0,4 0,3-0, Ara+Str -0,2 0,8 0, Ara+Tyb -1,2 1,2 0, Ize+Ost 1,8-1,0 0, Ize+Str 3,5-1,0 1, Ize+Tyb 0,5-1,2-0, Ost+Str 1,4-1,6-0, Ost+Tyb -2,0 1,2-0, Str+Tyb 0,6 0,7 0, Ara+Ize+Ost -0,8-0,9-0, Ara+Ize+Str 2,0-1,3 0, Ara+Ize+Tyb 1,6 0,6 1, Ara+Ost+Str -0,9-2,0-1, Ara+Ost+Tyb -1,0 1,0 0, Ara+Str+Tyb -2,5 2,6 0, Ize+Ost+Str 1,3-1,7-0, Ize+Ost+Tyb 0,4 0,9 0, Ize+Str+Tyb 0,1 2,8 1, Ost+Str+Tyb -1,3 1,4 0, Liczba doświadczeń Kol. 14: kol. 2 - kol. 8 Kol. 15: kol. 3 - kol. 9 Kol. 16: kol. 4 - kol. 10 Kol. 17: kol. 2/kol. 8*100% Kol. 18: kol. 3/kol. 9*100% Kol. 19: kol. 4/kol. 10*100%

12 Tabela 6 PSZENICA ZWYCZAJNA JARA dobór komponentów do mieszanek. Porażenie odmian przez choroby (odchylenia od wzorca). Lata zbioru 2015, 2014 Choroby podstawy źdźbła (kompleks) Mączniak prawdziwy Rdza brunatna skala 9 o Rdza żółta Wzorzec 7,7 7,6 7,7 8,2 8,5 8,4 7,3 8,4 7,9 8,0 8,2 8,1 1 Arabella 0,0 0,4 0,2 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,7 0,6 0,7 2 Izera 1,3-0,6 0,4-0,2 0,0-0,1-0,6 0,4-0,1-0,7-0,8-0,7 3 Ostka Smolicka 1,3 0,4 0,9-1,3-1,0-1,1-0,3-0,3-0,3-1,0-1,1-1,1 4 Struna -1,3 0,4-0,5 0,6 0,5 0,5 0,4-0,3 0,1 0,4 0,5 0,4 5 Tybalt -1,3-0,6-1,0 0,4 0,1 0,3 0,2-0,1 0,1 0,6 0,8 0,7 6 Ara+Ize 0,3-0,6-0,1-0,2 0,3 0,1-0,8 0,2-0,3 0,5-0,3 0,1 7 Ara+Ost 0,3-0,6-0,1-0,5 0,5 0,0-0,8-0,3-0,5-0,5-0,8-0,6 8 Ara+Str 1,3-1,3 0,0 0,6 0,3 0,5 0,7-0,1 0,3 0,8 0,2 0,5 9 Ara+Tyb 0,3-0,6-0,1 0,4 0,3 0,4 1,1-0,4 0,3 0,5 0,7 0,6 10 Ize+Ost 1,3 0,4 0,9-0,9-0,4-0,7-0,4 0,2-0,1-0,4-0,2-0,3 11 Ize+Str -0,7-0,6-0,6 0,2 0,5 0,3 0,2 0,6 0,4 0,3-0,3 0,0 12 Ize+Tyb 1,3-0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,1 0,2-0,2 0,0-0,1 13 Ost+Str -0,3 0,4 0,0-0,7 0,5-0,1-0,4-0,1-0,3 0,2-1,0-0,4 14 Ost+Tyb -1,7 0,4-0,6-0,3-0,2-0,2-0,8 0,1-0,4-0,4-0,4-0,4 15 Str+Tyb -1,7-0,6-1,1 0,5 0,5 0,5 0,7 0,2 0,5 0,6 0,5 0,5 16 Ara+Ize+Ost 0,3-0,6-0,1-0,5 0,5 0,0-0,1 0,4 0,2-0,4-0,6-0,5 17 Ara+Ize+Str 0,0-1,3-0,6-0,2 0,5 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,0 0,2 18 Ara+Ize+Tyb 0,3-0,6-0,1-0,3 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,0 0,2 19 Ara+Ost+Str -0,7-0,6-0,6 0,1 0,5 0,3-1,1-0,8-0,9-0,3 0,2 0,0 20 Ara+Ost+Tyb 1,3 0,4 0,9 0,1 0,5 0,3-1,1 0,2-0,4 0,0-0,4-0,2 21 Ara+Str+Tyb -0,7-0,6-0,6 0,4 0,5 0,4 0,6-0,3 0,2 0,4 0,7 0,5 22 Ize+Ost+Str -1,0 0,4-0,3-0,3 0,5 0,1-0,3 0,1-0,1-0,7-0,4-0,6 23 Ize+Ost+Tyb -0,7 0,4-0,1-0,3 0,5 0,1-0,6-0,4-0,5-0,3-0,2-0,2 24 Ize+Str+Tyb 1,3-0,6 0,4 0,0 0,5 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2-0,2 0,0 25 Ost+Str+Tyb -0,7-0,6-0,6 0,0 0,3 0,1-0,3 0,2 0,0 0,2-0,8-0,3 Liczba doświadczeń

13 cd. tabeli 6 Brunatna plamistość liści Septoriozy liści Septorioza plew skala 9 o Fuzarioza kłosów Wzorzec 8,2 7,3 7,8 6,6 6,3 6,5 7,8 6,6 7,2 6,6 7,7 7,2 1 Arabella 0,8-0,5 0,2 1,3-0,8 0,3 1,2 0,9 1,1 0,1 0,3 0,2 2 Izera -0,7 0,0-0,3-0,8-0,1-0,5-1,1-0,1-0,6-0,3-0,3-0,3 3 Ostka Smolicka -0,5 0,5 0,0-0,9-0,6-0,7-0,8 0,6-0,1 0,1 0,0 0,0 4 Struna 0,3 0,5 0,4 0,5 1,0 0,8 1,2-0,3 0,5 0,1 0,0 0,0 5 Tybalt 0,0-0,6-0,3 0,0 0,4 0,2-0,5-1,1-0,8 0,1 0,0 0,0 6 Ara+Ize -0,3 0,0-0,2-0,5-0,4-0,5 1,2-0,1 0,6 0,7 0,7 0,7 7 Ara+Ost 0,3 0,0 0,2-0,4-0,8-0,6 0,2-0,1 0,1 0,4 0,0 0,2 8 Ara+Str 0,5 0,4 0,4 1,1 0,7 0,9 0,9-0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 9 Ara+Tyb 0,2-1,0-0,4 0,7-0,7 0,0-0,8-0,3-0,5 0,4 0,7 0,5 10 Ize+Ost 0,3 0,0 0,2-1,4-0,6-1,0 1,2 0,4 0,8 0,4 0,3 0,4 11 Ize+Str 0,3 0,0 0,2 0,3 0,0 0,1 1,2-0,4 0,4 0,7 0,3 0,5 12 Ize+Tyb 0,3-0,1 0,1-0,6-0,3-0,5 1,2 0,1 0,6 0,7 1,0 0,9 13 Ost+Str 0,3-0,1 0,1-0,3-0,1-0,2 1,2-0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 14 Ost+Tyb 0,3-0,1 0,1-0,6-0,3-0,5-0,8-0,1-0,5 0,1 0,0 0,0 15 Str+Tyb 0,5-0,5 0,0 0,8 0,9 0,9 1,2-0,8 0,2 0,1 0,0 0,0 16 Ara+Ize+Ost 0,5-0,3 0,1 0,2-0,3-0,1 1,2 0,7 1,0 1,1 1,0 1,0 17 Ara+Ize+Str 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3-1,8-0,3-1,0 0,7 0,7 0,7 18 Ara+Ize+Tyb -0,3-0,3-0,3 0,4-0,4 0,0 1,2-0,1 0,6 1,1 1,3 1,2 19 Ara+Ost+Str -0,2-0,3-0,2-0,3-0,3-0,3 1,2-0,3 0,5-0,3-0,3-0,3 20 Ara+Ost+Tyb 0,3-0,1 0,1 0,0-1,3-0,7 0,2-0,3 0,0 0,7 0,7 0,7 21 Ara+Str+Tyb 0,0-0,1-0,1 0,6-0,4 0,1-0,8-0,3-0,5 0,4 0,7 0,5 22 Ize+Ost+Str 0,5-0,5 0,0-0,4-0,6-0,5 1,2-0,3 0,5 1,1 1,0 1,0 23 Ize+Ost+Tyb 0,5-0,1 0,2-0,6-0,9-0,7 1,2-0,1 0,6 0,7 0,7 0,7 24 Ize+Str+Tyb 0,0 0,0 0,0-0,4-0,6-0,5 1,2-0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 25 Ost+Str+Tyb -0,2 0,7 0,3-0,8 0,3-0,2 1,2 0,1 0,6 1,1 0,7 0,9 Liczba doświadczeń Kol. 1: wzorzec odmiany w siewie czystym ( 1-5) Kol. 7: septoriozy liści Septoria tritici, Stagonospora nodorum

14 Tabela 7 PSZENICA ZWYCZAJNA JARA dobór komponentów do mieszanek. Ważniejsze cechy rolnicze odmian (odchylenia od wzorca). Lata zbioru 2015, 2014 Wysokość roślin cm w fazie dojrzałości mlecznej Wyleganie przed zbiorem skala 9 o Wzorzec ,3 8,5 8,4 5,8 6,8 6,3 1 Arabella ,7 0,5 0,6 0,6 0,1 0,3 2 Izera ,1-0,7-0,4 0,7 0,1 0,4 3 Ostka Smolicka ,6-0,5-0,6-0,4-0,4-0,4 4 Struna ,5 0,2-0,2-1,8-0,6-1,2 5 Tybalt ,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9 6 Ara+Ize ,7-0,5 0,1 1,2 0,4 0,8 7 Ara+Ost ,7-0,7 0,0 0,2 0,2 0,2 8 Ara+Str ,7 0,2 0,4-0,9 0,1-0,4 9 Ara+Tyb ,7 0,3 0,5 0,6 0,4 0,5 10 Ize+Ost ,7-0,7 0,0 0,9 0,6 0,7 11 Ize+Str ,7-0,7 0,0-0,9-0,1-0,5 12 Ize+Tyb ,5-0,8-0,2 1,1 0,2 0,6 13 Ost+Str ,1-0,7-0,4-0,8-0,4-0,6 14 Ost+Tyb ,1-0,7-0,4 0,4 0,9 0,7 15 Str+Tyb ,5-0,2-0,3-0,9 0,1-0,4 16 Ara+Ize+Ost ,7-0,3 0,2 0,7 0,6 0,7 17 Ara+Ize+Str ,7-0,3 0,2-0,1 0,2 0,1 18 Ara+Ize+Tyb ,7-0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 19 Ara+Ost+Str ,5-0,2 0,2-1,4 0,2-0,6 20 Ara+Ost+Tyb ,7-0,3 0,2-0,4-0,1-0,3 21 Ara+Str+Tyb ,5-0,2 0,2-0,6 0,4-0,1 22 Ize+Ost+Str ,2-0,5-0,2-0,1 0,4 0,2 23 Ize+Ost+Tyb ,7-0,5 0,1 0,7-0,1 0,3 24 Ize+Str+Tyb ,5-0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 25 Ost+Str+Tyb ,4-0,5-0,1 0,4 0,1 0,2 Liczba doświadczeń

15 cd. tabeli 7 Data kłoszenia Data dojrzałości pełnej Liczba kłosów produkcyjnych liczba dni szt./m Wzorzec Arabella -0,5-2,0-1,0-0,5-1,0-1, Izera -2,0-1,0-1,5 0,0-1,0-0, Ostka Smolicka 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1, Struna 0,5 0,5 0,5 0,0-0,5-0, Tybalt 1,5 2,0 2,0 0,5 1,5 1, Ara+Ize -1,5-2,0-1,5-0,5 0,0 0, Ara+Ost -0,5-0,5-0,5 0,5-0,5 0, Ara+Str -0,5-1,0-1,0-0,5 0,0 0, Ara+Tyb -1,5-1,0-1,5 1,0 0,0 0, Ize+Ost -1,0-1,0-1,0 0,0 0,0 0, Ize+Str -1,5-1,0-1,0-0,5 0,5 0, Ize+Tyb -2,0 0,0-1,0 0,0-1,0-0, Ost+Str 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1, Ost+Tyb 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0, Str+Tyb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0, Ara+Ize+Ost -0,5-1,0-1,0 0,0 0,0 0, Ara+Ize+Str -1,0-1,5-1,0 0,5 0,0 0, Ara+Ize+Tyb -2,5-1,0-2,0-0,5-1,0-0, Ara+Ost+Str 0,0-0,5 0,0 0,5 0,0 0, Ara+Ost+Tyb -0,5-0,5-0,5-0,5 0,5 0, Ara+Str+Tyb -0,5-0,5-0,5 0,0 0,0 0, Ize+Ost+Str -0,5 0,0-0,5 0,5 0,0 0, Ize+Ost+Tyb -1,5 0,0-1,0-0,5 1,0 0, Ize+Str+Tyb -2,0-0,5-1,5-0,5 0,0 0, Ost+Str+Tyb 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0, Liczba doświadczeń

16 Tabela 8 PSZENICA ZWYCZAJNA JARA dobór komponentów do mieszanek. Ważniejsze cechy ziarna odmian (odchylenia od wzorca). Lata zbioru 2015, 2014 Wilgotność ziarna przy zbiorze Masa 1000 ziaren Wyrównanie ziarna (powyżej 2,5 mm) Udział pośladu (poniżej 1,6 mm) % g % Wzorzec 13,1 16,1 14,6 41,5 40,5 41, ,2 0,2 0,2 1 Arabella 0,2 0,3 0,2-3,0-0,2-1, ,0 0,0 0,0 2 Izera -0,3-0,2-0,3-0,4-1,1-0, ,1 0,0 0,0 3 Ostka Smolicka -0,3 0,1-0,1-0,2 0,3 0, ,0 0,0 0,0 4 Struna 0,4 0,7 0,5-1,1-0,1-0, ,1 0,0 0,1 5 Tybalt 0,1-0,9-0,4 4,7 1,0 2, ,1 0,0 0,0 6 Ara+Ize 0,1-0,1 0,0-1,4-1,5-1, ,1 0,0 0,0 7 Ara+Ost 0,6 0,6 0,6-1,8 0,6-0, ,1 0,1 0,1 8 Ara+Str 0,6 0,1 0,3-0,1-1,3-0, ,2 0,2 0,2 9 Ara+Tyb 0,4-0,1 0,2 1,3-0,5 0, ,1 0,1 0,1 10 Ize+Ost 0,4 0,1 0,2 0,1 1,2 0, ,0 0,1 0,0 11 Ize+Str 0,3 0,4 0,4 0,1-1,5-0, ,2 0,0 0,1 12 Ize+Tyb 0,1-0,9-0,4 2,2-0,4 0, ,1 0,0-0,1 13 Ost+Str 1,0 0,6 0,8 0,5 0,8 0, ,0 0,0 0,0 14 Ost+Tyb -0,1 0,0 0,0 1,8 1,9 1, ,0 0,1 0,0 15 Str+Tyb 0,7 0,0 0,4 0,6-1,9-0, ,3 0,0 0,2 16 Ara+Ize+Ost 0,1 0,2 0,2-0,2-0,6-0, ,1 0,0 0,0 17 Ara+Ize+Str 0,5 0,8 0,6 0,4-0,6-0, ,0-0,1 0,0 18 Ara+Ize+Tyb 0,7-0,4 0,1-0,2-3,2-1, ,0 0,0 0,0 19 Ara+Ost+Str 0,8 0,9 0,9-1,2-1,0-1, ,2-0,1 0,1 20 Ara+Ost+Tyb 1,1-0,1 0,5-0,2-2,3-1, ,1 0,0 0,0 21 Ara+Str+Tyb 0,2-0,4-0,1-0,4-0,7-0, ,1 0,0 0,0 22 Ize+Ost+Str 1,3 0,0 0,7 0,7 0,6 0, ,0-0,1 0,0 23 Ize+Ost+Tyb -0,4-0,7-0,6 1,5 0,5 1, ,0 0,0 0,0 24 Ize+Str+Tyb -0,1-0,1-0,1 2,0 0,0 1, ,0 0,0 0,0 25 Ost+Str+Tyb 0,1 0,2 0,2 3,4-0,4 1, ,0 0,0 0,0 Liczba doświadczeń Kol. 1: wzorzec odmiany w siewie czystym ( 1-5)

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych MIESZANKI ZBOŻOWE JARE 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych MIESZANKI ZBOŻOWE JARE 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych MIESZANKI ZBOŻOWE JARE (jęczmień, owies zwyczajny, pszenica zwyczajna) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych. JĘCZMIEŃ OZIMY (dobór komponentów do mieszanek)

Wyniki doświadczeń odmianowych. JĘCZMIEŃ OZIMY (dobór komponentów do mieszanek) CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ OZIMY (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61 285

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ORKISZ OZIMA

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ORKISZ OZIMA CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń mianowych PSZENICA ORKISZ OZIMA 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto jare WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Już od trzech lat do opracowania dodane

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Od dwóch lat do opracowania zostały

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych

5. Pszenica jara Listy Odmian Zalecanych 5. Pszenica jara Doświadczenia PDOiR z pszenicą jarą w województwie łódzkim były założone w Stacji Doświadczalnej w Sulejowie, Zakładzie Doświadczalnym w Lućmierzu i Hodowli Roślin w Strzelcach. W 2013

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Owies jary WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych.

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych. 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2012 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Doświadczenia w Radostowie i Karzniczce zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara Doświadczenia w Radostowie i Karzniczce zostały dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew może poprawić

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WEGETACJI I WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Większość doświadczeń założono w trzeciej dekadzie kwietnia, w dobrych warunkach agrotechnicznych

WARUNKI WEGETACJI I WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Większość doświadczeń założono w trzeciej dekadzie kwietnia, w dobrych warunkach agrotechnicznych WSTĘP Burak pastewny w Polsce nadal stanowi najważniejszą pozycję wśród pastewnych roślin korzeniowych. Jedyną krajową firmą hodowlanonasienną prowadzącą obecnie hodowlę twórczą tego gatunku jest Małopolska

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2014/2015 w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2011 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę Doświadczenia w użytkowaniu wielokośnym w roku 2014 założono w pięciu miejscowościach (rys. 1). Oceniano siedem odmian (4 krajowe i 3 zagraniczne) będących w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Owies Uwagi ogólne W Polsce uprawa owsa ma długoletnią tradycję. W województwie pomorskim powierzchnia uprawy od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie wynosząc ok. 40 tys. ha (w Polsce ok. 480 tys

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara Uwagi ogólne

Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenica jara Uwagi ogólne Pszenicę jarą w województwie pomorskim uprawia się głównie po późno schodzących z pól roślinach okopowych. Wymaga dobrych gleb o uregulowanym odczynie. Odpowiednio wczesny siew

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys.

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. ha w stosunku do 2013 roku. Powierzchnia zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Łubin wąskolistny Uwagi ogólne Aktualnie w KR znajdują się 24 odmiany łubinu wąskolistnego, które w większości badano w doświadczeniach PDO, realizowanych ze środków budżetowych. Odmiany te podzielono

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Tabela 14.1 Groch siewny. Odmiany badane. Rok zbioru:. Lp. Rodzaj ulistnienia Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Powierzchnia uprawy grochu zarówno form ogólnoużytkowych jak i pastewnych nie zwiększa się. Duże znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie jest powszechnie uznawane

Bardziej szczegółowo

Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Owies Uwagi ogólne Zainteresowanie uprawą owsa nie maleje. W 2010 roku w województwie pomorskim owies uprawiany był na powierzchni 41,5 tys. ha. Tylko w 2010 roku powierzchnia uprawy tego gatunku zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż niewielkie w stosunku do korzyści, jakie wynikają ze specyficznych

Bardziej szczegółowo

Owies Uwagi ogólne Doświadczenie w Lubaniu zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń

Owies Uwagi ogólne Doświadczenie w Lubaniu zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń Owies Uwagi ogólne Zainteresowanie uprawą owsa nie maleje. W 00 roku w województwie pomorskim owies uprawiany był na powierzchni 4,5 tys. ha. Tylko w 00 roku powierzchnia uprawy tego gatunku zwiększyła

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W roku zarejestrowano 9 nowych odmian. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 83 odmiany z czego: 41 odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 32 do chlebowej

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Pszenżyto ozime Powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach w województwie lubelskim systematycznie wzrastała. Niekorzystne warunki uprawy jakie wystąpiły w 2012 roku, ostra bezśnieżna zima

Bardziej szczegółowo

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Łubin wąskolistny Uwagi ogólne W roku przeprowadzono w województwie kujawsko-pomorskim jedno doświadczenie z łubinem wąskolistnym w ZDOO Głodowo. W doświadczeniu badano odmian spośród znajdujących się

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDO możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 64 odmiany (33 browarnych i 31 typu pastewnego). W

Bardziej szczegółowo

Rzepak jary. Uwagi ogólne

Rzepak jary. Uwagi ogólne Rzepak jary Uwagi ogólne Rzepak jary zarówno w województwie, jak i w całym kraju, ma mniejsze znaczenie gospodarcze niż rzepak ozimy. W latach 2000-2010 powierzchnia uprawy wahała się od 22 do 81 tys.ha

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica ozima i jara; opóźniony termin siewu jesiennego

5. Pszenica ozima i jara; opóźniony termin siewu jesiennego 5. Pszenica ozima i jara; opóźniony termin siewu jesiennego 5.1. Uwagi ogólne W województwie świętokrzyskim w sezonie 2014/2015 prowadzone było doświadczenie z odmianami pszenicy ozimej i jarej przy opóźnionym

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

Żyto ozime. Uwagi ogólne

Żyto ozime. Uwagi ogólne Żyto ozime Uwagi ogólne Doświadczenie z żytem w sezonie 2014- założono w trzech punktach doświadczalnych: w Karzniczce, Wyczechach i w Lubaniu. Oceniano w nich 17 odmian (10 mieszańcowych, 7 populacyjnych).

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W ciągu ostatniego dziesięciolecia powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w kraju zwiększyła się niemal dwukrotnie. Jednak w strukturze zasiewów zbóż zajmuje tylko 2,7%.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU Opracowanie zawiera: dla każdego gatunku opisy odmian uszeregowane w porządku alfabetycznym, przy nazwie odmiany podano

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Wynika to ze stosunkowo niskich wymagań glebowych pszenżyta pozwalających

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2012/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2013/14 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku.

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

13. Łubin żółty

13. Łubin żółty 13. Łubin żółty Doświadczenie z łubinem żółtym w roku założono w optymalnym terminie w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Sucha i ciepła pogoda w kwietniu przyczyniła się do szybkich, równomiernych

Bardziej szczegółowo

4. Żyto ozime 1. BRASETTO 4. DOMIR 7. STANKO 2. DAŃ. AMBER 5. MINELLO 8. VISELLO 3. DAŃ. DIAMENT 6. PALAZZO

4. Żyto ozime 1. BRASETTO 4. DOMIR 7. STANKO 2. DAŃ. AMBER 5. MINELLO 8. VISELLO 3. DAŃ. DIAMENT 6. PALAZZO 4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto ozime zajmowało około 17% powierzchni uprawy wszystkich

Bardziej szczegółowo

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL

KR Odmian w. Kod kraju. Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce 2 Dukat NK/wcz 2006 PL 13. Łubin żółty Doświadczenie z łubinem żółtym w roku założono w optymalnym terminie. Przymrozki, które wystąpiły pod koniec pierwszej dekady kwietnia (9 kwietnia 8,4 O C) opóźniły nieco wschody. Od 25

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2013 roku wynosiła ponad 1052 tys. ha i była o około 232tys. ha większa

Bardziej szczegółowo

i septorioza liści uwidoczniła się u odmiany Tulus, a w roku badania odporna na te patogeny była odmiana Trefl.

i septorioza liści uwidoczniła się u odmiany Tulus, a w roku badania odporna na te patogeny była odmiana Trefl. 3. Pszenżyto ozime Pszenżyto ozime ma znaczący udział w strukturze zasiewów, dzięki dużemu potencjałowi plonowania oraz dobrej wartości pokarmowej, staje się coraz bardziej konkurencyjne dla innych gatunków

Bardziej szczegółowo

Tab Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015

Tab Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015 Tab. 102. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2015 Miejscowość Głubczyce Powiat Głubczyce Kompleks rolniczej przydatności gleby 1 Klasa bonitacyjna gleby II ph gleby w KCl 6,7 Przedplon

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 8. Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDOiR możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku krajowy rejestr liczył 59 odmian (31 browarnych i 28 typu pastewnego).

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu)

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) 2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) Pszenica ozima jest rośliną o największym areale uprawy w naszym kraju, jej powierzchnia uprawy w ostatnich latach wynosi 1,8-2,0 mln

Bardziej szczegółowo

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014

Tab.92. Rzepak jary. Warunki agrotechniczne doświadczeń. Rok zbioru 2014 RZEPAK JARY Doświadczenia z rzepakiem jarym prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 17 odmian (9 populacyjnych i 8 mieszańcowych). Warunki agrotechniczne prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe

Jęczmień jary. Wymagania klimatyczno-glebowe Jęczmień jary W Polsce uprawia się ponad 1 mln 200 tys. ha jęczmienia, a powierzchnia uprawy nieznacznie, ale stale wzrasta. Ponad 1 mln ha zajmuje uprawa formy jarej. Wynika to ze stosunkowo niskiej mrozoodporności

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

11. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

11. Groch siewny Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 11. Groch siewny 11.1. Uwagi ogólne Obecnie w Krajowym Rejestrze w grupie odmian ogólnoużytkowych przeznaczonych do uprawy na glebach żyznych są wyłącznie formy wąsolistne łącznie 14 odmian. W województwie

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku.

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

zboża ozime 2014 /2015

zboża ozime 2014 /2015 zboża ozime 0 /0 NOWOŚĆ! Odmiana nagrodzona Złotym Medalem Polagra Premiery 0 astoria pszenica ozima Jedyna zarejestrowana polska odmiana w GRUPie elitarnej E Odmiana wcześnie dojrzewająca, idealna jako

Bardziej szczegółowo

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp.

Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Lp. Tabela 1.Rzepak ozimy. Odmiany badane. Rok zbioru 2011 Rok wpisania Kod do Krajowego Rok kraju Odmiana Rejestru włączeni Liczba Lp. pochodz Odmian w a do lat na e Polsce LZO LZO nia Adres jednostki zachowującej

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne

Pszenica ozima. Uwagi ogólne Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/12 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Poplony œcierniskowe ( ³ubin w¹skolistny, ³ubin ó³ty) Numer 93 CENTRALNY OŒRODEK BADANIA ODMIAN ROŒLIN UPRAWNYCH

Poplony œcierniskowe ( ³ubin w¹skolistny, ³ubin ó³ty) Numer 93 CENTRALNY OŒRODEK BADANIA ODMIAN ROŒLIN UPRAWNYCH POREJESTROWE DOŒWIADCZALNICTWO ODMIANOWE i ROLNICZE CENTRALNY OŒRODEK BADANIA ODMIAN ROŒLIN UPRAWNYCH Poplony œcierniskowe 2008-2010 ( ³ubin w¹skolistny, ³ubin ó³ty) S UPIA WIELKA, grudzieñ 2012 Numer

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY. Wyniki doświadczeń

GROCH SIEWNY. Wyniki doświadczeń GROCH SIEWNY Wyniki doświadczeń Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin strączkowych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Pszenica ozima NATULA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011 Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - średnia. Odporność

Bardziej szczegółowo

DANKO światowy lider na rynku pszenżyta! Bartosz Pochylski tel Przedstawiciele regionalni

DANKO światowy lider na rynku pszenżyta! Bartosz Pochylski tel Przedstawiciele regionalni nr 1 w powierzchni uprawy! PSZENŻYTO ozime DANKO światowy lider na rynku pszenżyta! nr 1 w ilości odmian! JESIEŃ 2015 Przedstawiciele regionalni Bartosz Pochylski tel. 601 400 864 e-mail: bartosz.pochylski@danko.pl

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń ROZDZIAŁ 10 Owies Uwagi ogólne W Polsce uprawa owsa ma długoletnią tradycję. W województwie pomorskim powierzchnia uprawy od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie wynosząc ok 480 tys ha. Uprawiany

Bardziej szczegółowo

Rzepak jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Rzepak jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Rzepak jary Uwagi ogólne W roku przeprowadzono w województwie kujawsko- pomorskim jedno doświadczenie z rzepakiem jarym w SDOO Chrząstowo. W Krajowym Rejestrze w roku znajdowało się 9 odmian, natomiast

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja i optymalizacja metod i systemów upraw polowych roślin na cele żywnościowe. Zadanie realizowane przez zespół SPOJPR oraz COBORU

Weryfikacja i optymalizacja metod i systemów upraw polowych roślin na cele żywnościowe. Zadanie realizowane przez zespół SPOJPR oraz COBORU SPRAWOZDANIE KOŃCOWE za 2015 ROK COBORU PW IHAR-PIB na lata 2015-2020: "Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Pszenica ozima TONACJA (2001) Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - dość duża. Odporność na septoriozę liści i

Bardziej szczegółowo

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Anna Nieróbca Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Bratoszewice

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce miała tendencję wzrostową do roku 2009 (1277 tys. ha). Największą dynamikę wzrostu obserwowano

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012

Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Lp Tabela 1 Rzepak jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2012 Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat w LZO Kod kraju - pochod zenia Adres jednostki zachowującej

Bardziej szczegółowo