Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA"

Transkrypt

1 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015

2 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Słupia Wielka tel.: do 47 faks: Dyrektor prof. dr hab. Edward S. Gacek Zakład Badania i Oceny Wartości Gospodarczej Odmian Kierownik mgr inż. Józef Zych Opracował mgr inż. Andrzej Najewski Redakcja merytoryczna mgr inż. Józef Zych Publikacja zrealizowana w ramach Programu Wieloletniego Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego Tworzenie naukowych podstaw postępu biologicznego i ochrona roślinnych zasobów genowych źródłem innowacji i wsparcia zrównoważonego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego kraju, Zadanie Weryfikacja i optymalizacja metod i systemów upraw polowych roślin na cele żywnościowe.

3 PSZENICA ZWYCZAJNA OZIMA (dobór komponentów do mieszanek) Opracowanie zawiera wyniki doświadczeń z pszenicą zwyczajną ozimą (dobór komponentów do mieszanek) z roku Założono trzy doświadczenia, w których oceniano sześć odmian w siewie czystym, 15 mieszanek dwuodmianowych i 20 mieszanek trójodmianowych. Rys. 1. Rozmieszczenie doświadczeń z pszenicą zwyczajną ozimą Doświadczenia polowe prowadzono według ramowej metodyki 1). Założono je jako jednoczynnikowe, w niekompletnych, blokowych układach 1-rozkładalnych, w trzech powtórzeniach. Chemiczna ochrona roślin obejmowała zaprawianie nasion przed siewem, stosowanie herbicydów, a w przypadku wystąpienia szkodników także insektycydów. Nie stosowano natomiast chemicznej ochrony roślin przed chorobami i wyleganiem. Nawożenie mineralne było zróżnicowane w poszczególnych punktach doświadczalnych i dostosowane do lokalnych warunków (jakość gleby, rodzaj przedplonu, zasobność gleby w fosfor, potas, magnez itp.). Powierzchnia pojedynczego poletka do zbioru wynosiła 15 m 2. Przy ustalaniu ilości wysiewu uwzględniano masę 1000 ziaren i zdolność kiełkowania nasion poszczególnych odmian. Obsada nasion dla wszystkich odmian 1) Zboża. Metodyka badania wartości gospodarczej odmian (WGO), NR/P/19/2013, Słupia Wielka, lipiec w siewie czystym była jednakowa i wynosiła 400 szt./m 2. Jednakowy był również udział komponentów w mieszankach ( szt./m 2 dla mieszanek dwuodmianowych i szt./m 2 dla mieszanek trójodmianowych). Plon ziarna i masę 1000 ziaren przeliczono na wspólną wilgotność 14%. Wyniki plonu ziarna odmian podano w postaci średniej ogólnej oraz z poszczególnych miejscowości, natomiast wyniki pozostałych cech wyłącznie w układzie średniej ogólnej. Warunki siedliskowe i agrotechniczne doświadczeń polowych z pszenicą ozimą oraz daty ważniejszych terminów agrotechnicznych i faz wegetacji pokazano w tabeli 2. Dane meteorologiczne (suma opadów i temperatura powietrza na wysokości 2 m) podano w tabeli 3. W roku 2015 doświadczenia z pszenicą ozimą zakładano pod koniec września i w I dekadzie października. Wschody były dobre i wyrównane. Jesienne zahamowanie wegetacji odnotowano w II dekadzie listopada. Zima była łagodna, nie odnotowano żadnych strat po zimie. Data wiosennego ruszenia wegetacji była zróżnicowana w poszczególnych punktach doświadczalnych, od końca lutego w Skołoszowie do końca marca w Tarnowie. Doświadczenia z pszenicą ozimą zbierano na przełomie lipca i sierpnia, jedynie w Skołoszowie w połowie sierpnia. W roku 2015, pomimo suszy, uzyskano bardzo wysokie plony. Średni plon ziarna z wszystkich badanych obiektów wyniósł średnio 106,1 dt z ha, przy zróżnicowaniu w poszczególnych lokalizacjach od 88,1 dt z ha w Tarnowie do 115,8 dt z ha w Skołoszowie. Średni plon odmian w siewie czystym wyniósł 104,9 dt z ha, natomiast mieszanek dwuodmianowych i trójodmianowych był zbliżony i wyniósł odpowiednio 106,2 dt z ha i 106,3 dt z ha. Plon mieszanek był więc nieznacznie wyższy od średniego plonu odmian w siewie czystym (o prawie 1,5 dt z ha). Spośród badanych odmian i mieszanek, najwyższy plon uzyskano dla mieszanek trójodmianowych: Arkadia + KWS Livius + Platin i Arkadia + Platin + Sailor, KWS Livius + Platin + Sailor (3,5-4,5 dt z ha powyżej ). Najniższy plon uzyskała odmiana Natula (9 dt z ha poniżej ) oraz mieszanki Natula + Sailor i Arkadia + Natula (2,1-2,9 dt z ha poniżej ) Objaśnienie skali 9-stopniowej: 9 oznacza stan najlepszy (najkorzystniejszy) 1 oznacza stan najgorszy (najmniej korzystny

4 - 4 - Tabela 1 Odmiany i doświadczenia. Rok zbioru 2015 Odmiana Rok zarejestrowania Hodowca Materiał siewny zdolność kiełkowania (%) masa 1000 ziaren (g) Obsada nasion (szt./m 2 ) Arkadia 2011 DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o. 46, KWS Livius 2013 KWS Lochow GmbH 48, Natula 2009 Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. 47, Platin 2012 Strube Research GmbH 50, Sailor 2011 Secobra Saatzucht GmbH 43, Tulecka 2012 Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. 46, Mieszanka Skrót nazwy mieszanki 7 Arkadia + KWS Livius Ark+Liv Arkadia + Natula Ark+Nat Arkadia + Platin Ark+Pla Arkadia + Sailor Ark+Sai Arkadia + Tulecka Ark+Tul KWS Livius + Natula Liv+Nat KWS Livius + Platin Liv+Pla KWS Livius + Sailor Liv+Sai KWS Livius + Tulecka Liv+Tul Natula + Platin Nat+Pla Natula + Sailor Nat+Sai Natula + Tulecka Nat+Tul Platin + Sailor Pla+Sai Platin + Tulecka Pla+Tul Sailor + Tulecka Sai+Tul Arkadia + KWS Livius + Natula Ark+Liv+Nat Arkadia + KWS Livius + Platin Ark+Liv+Pla Arkadia + KWS Livius + Sailor Ark+Liv+Sai Arkadia + KWS Livius + Tulecka Ark+Liv+Tul Arkadia + Natula + Platin Ark+Nat+Pla Arkadia + Natula + Sailor Ark+Nat+Sai Arkadia + Natula + Tulecka Ark+Nat+Tul Arkadia + Platin + Sailor Ark+Pla+Sai Arkadia + Platin + Tulecka Ark+Pla+Tul Arkadia + Sailor + Tulecka Ark+Sai+Tul KWS Livius + Natula + Platin Liv+Nat+Pla KWS Livius + Natula + Sailor Liv+Nat+Sai KWS Livius + Natula + Tulecka Liv+Nat+Tul KWS Livius + Platin + Sailor Liv+Pla+Sai KWS Livius + Platin + Tulecka Liv+Pla+Tul KWS Livius + Sailor + Tulecka Liv+Sai+Tul Natula + Platin + Sailor Nat+Pla+Sai Natula + Platin + Tulecka Nat+Pla+Tul Natula + Sailor + Tulecka Nat+Sai+Tul Platin + Sailor + Tulecka Pla+Sai+Tul Bilans doświadczeń: założone i przyjęte do syntezy 3

5 - 5 - Tabela 2 Warunki prowadzenia doświadczeń. Rok zbioru 2015 Wyszczególnienie Śrem Wójt. Tarnów Skołoszów Rolnicza wartość gleby w 100 o skali IUNG-PIB Kompleks przydatności rolniczej gleb Odczyn gleby (ph w KCl) 6,1 5,7 5,7 Przedplon LWS RZPO RZPO Zaprawianie nasion Herbicydy (data): - pierwszy zabieg Insektycydy (data): - pierwszy zabieg Nawożenie mineralne (kg czystego składnika na 1 ha): - P 2 O K 2 O N razem N jesień N wiosna Daty siewu, zbioru i ważniejszych faz rozwojowych Siew Wschody Krzewienie Jesienne zahamowanie wegetacji Wiosenne ruszenie wegetacji Strzelanie w źdźbło Kłoszenie Dojrzałość woskowa Dojrzałość pełna Zbiór Kol. 2-4: przedplon: LWS łubin wąskolistny, RZPO rzepak ozimy; data: dzień/miesiąc Tabela 3 Dane meteorologiczne. Sezon wegetacyjny 2014/2015 ZDOO IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII suma opadów (mm) 1 Śrem Wójt Tarnów Skołoszów średnia temperatura powietrza na wysokości 2 m ( o C) 4 Śrem Wójt. 15,6 10,9 5,9 1,8 1,9 1,5 5,3 8,8 13,6 16,4 20,4 22,6 5 Tarnów 15,3 11,5 7,0 2,1 2,0 1,9 5,6 9,0 13,4 16,5 20,3 21,5 6 Skołoszów 15,2 10,4 5,4 1,5 0,8 0,7 5,3 8,7 13,1 17,8 20,4 21,2

6 - 6 - Tabela 4 Plon ziarna odmian w miejscowościach. Rok zbioru 2015 Odmiana/ mieszanka dt z ha Śrem Wójt. Tarnów Skołoszów odch. od % dt z ha odch. od % dt z ha odch. od % Wzorzec 112,7 86,7 115,5 1 Arkadia 111,8-0, ,6-1, ,8 2, KWS Livius 118,0 5, ,0-1, ,2 3, Natula 105,7-7, ,7-1, ,5-9, Platin 114,3 1, ,4 3, ,0 4, Sailor 111,7-1, ,1 2, ,5 1, Tulecka 114,9 2, ,6-1, ,2-2, Ark+Liv 116,6 3, ,3-1, ,8 6, Ark+Nat 111,9-0, ,8-5, ,8 0, Ark+Pla 110,3-2, ,7 1, ,1 6, Ark+Sai 112,6-0, ,2-0, ,9 2, Ark+Tul 117,2 4, ,9 2, ,4 2, Liv+Nat 110,5-2, ,5 1, ,0-1, Liv+Pla 115,6 2, ,4 2, ,7 2, Liv+Sai 115,9 3, ,6 4, ,3 1, Liv+Tul 119,4 6, ,7 2, ,8-2, Nat+Pla 113,2 0, ,4 4, ,6-0, Nat+Sai 109,3-3, ,2 1, ,7-6, Nat+Tul 112,2-0, ,1 1, ,1-1, Pla+Sai 112,5-0, ,6 6, ,2-2, Pla+Tul 117,4 4, ,1 2, ,5 1, Sai+Tul 115,2 2, ,7 7, ,1-0, Ark+Liv+Nat 116,3 3, ,5-0, ,5 2, Ark+Liv+Pla 119,1 6, ,8 3, ,6 4, Ark+Liv+Sai 116,5 3, ,7-1, ,2-0, Ark+Liv+Tul 116,4 3, ,9 0, ,9-1, Ark+Nat+Pla 109,8-2, ,2 1, ,3 2, Ark+Nat+Sai 112,6-0, ,7 0, ,2-2, Ark+Nat+Tul 113,0 0, ,3-0, ,4 2, Ark+Pla+Sai 113,2 0, ,6 7, ,3 3, Ark+Pla+Tul 117,1 4, ,5-1, ,6 1, Ark+Sai+Tul 118,3 5, ,7 2, ,1-1, Liv+Nat+Pla 115,0 2, ,6 2, ,2 1, Liv+Nat+Sai 112,4-0, ,6 0, ,1-2, Liv+Nat+Tul 116,4 3, ,7 3, ,1-1, Liv+Pla+Sai 117,2 4, ,9 3, ,2 2, Liv+Pla+Tul 115,1 2, ,6 1, ,4 1, Liv+Sai+Tul 116,0 3, ,0-1, ,5 1, Nat+Pla+Sai 113,7 1, ,9 2, ,3-5, Nat+Pla+Tul 112,5-0, ,0 3, ,0 0, Nat+Sai+Tul 113,2 0, ,8 2, ,4-5, Pla+Sai+Tul 117,3 4, ,0 5, ,0-2,6 98 NIR dt z ha 4,5 7,2 5,5 NIR % 4,0 8,2 4,7 Kol. 1: wzorzec odmiany w siewie czystym ( 1-6) Kol. 3,6,9: odchylenia od w dt z ha

7 - 7 - Tabela 5 Plon ziarna. Rok zbioru 2015 Odmiana/ mieszanka Plon ziarna rzeczywisty Plon ziarna teoretyczny Plon ziarna rzeczywisty do teoretycznego dt z ha odch. % % dt z ha odch. dt z ha % Wzorzec 104,9 104,9 1 Arkadia 104,8-0, ,8 2 KWS Livius 107,4 2, ,4 3 Natula 99,0-6, ,0 4 Platin 108,2 3, ,2 5 Sailor 105,8 0, ,8 6 Tulecka 104,5-0, ,5 7 Ark+Liv 107,9 2, ,1 1, , Ark+Nat 102,8-2, ,9-3,1 97 0, Ark+Pla 106,7 1, ,5 1, , Ark+Sai 105,6 0, ,3 0, , Ark+Tul 108,2 3, ,6-0, , Liv+Nat 104,3-0, ,2-1,7 98 1, Liv+Pla 107,5 2, ,8 2, , Liv+Sai 107,9 3, ,6 1, , Liv+Tul 107,0 2, ,0 1, , Nat+Pla 106,4 1, ,6-1,3 99 2, Nat+Sai 102,0-2, ,4-2,6 98-0, Nat+Tul 104,8-0, ,8-3,2 97 3, Pla+Sai 106,1 1, ,0 2, , Pla+Tul 107,7 2, ,4 1, , Sai+Tul 108,0 3, ,1 0, , Ark+Liv+Nat 106,8 1, ,7-1,2 99 3, Ark+Liv+Pla 109,5 4, ,8 1, , Ark+Liv+Sai 105,5 0, ,0 1, , Ark+Liv+Tul 105,7 0, ,6 0, , Ark+Nat+Pla 105,4 0, ,0-1,0 99 1, Ark+Nat+Sai 104,2-0, ,2-1,8 98 1, Ark+Nat+Tul 105,9 1, ,8-2,2 98 3, Ark+Pla+Sai 108,7 3, ,3 1, , Ark+Pla+Tul 106,4 1, ,8 0, , Ark+Sai+Tul 107,0 2, ,0 0, , Liv+Nat+Pla 106,9 2, ,9-0, , Liv+Nat+Sai 104,0-0, ,1-0,9 99 0, Liv+Nat+Tul 106,7 1, ,6-1,3 99 3, Liv+Pla+Sai 108,4 3, ,1 2, , Liv+Pla+Tul 106,7 1, ,7 1, , Liv+Sai+Tul 106,2 1, ,9 1, , Nat+Pla+Sai 104,3-0, ,3-0,6 99 0, Nat+Pla+Tul 106,2 1, ,9-1,0 99 2, Nat+Sai+Tul 104,1-0, ,1-1,9 98 1, Pla+Sai+Tul 107,4 2, ,2 1, ,3 101 Liczba doświadczeń Kol. 1: wzorzec odmiany w siewie czystym ( 1-6) Kol. 3,6: odchylenia od w dt z ha Kol. 5-7: plon mieszanki wyliczony jako średnia plonu komponentów w siewie czystym Kol. 5: dla odmian 1-6 plon teoretyczny = plon rzeczywisty Kol. 8: kol. 2 - kol. 5 Kol. 9: kol. 2/kol. 5*100%

8 - 8 - Tabela 6 Porażenie odmian przez choroby (odchylenia od, skala 9 o ). Rok zbioru 2015 Odmiana/ mieszanka Choroby podstawy źdźbła (kompleks) Mączniak prawdziwy Rdza brunatna Brunatna plamistość liści Septoriozy liści Septorioza plew Fuzarioza kłosów Wzorzec 5,7 8,3 7,8 7,6 7,5 4,9 7,4 1 Arkadia 0,3 0,0-0,5-0,2 0,3 1,1-0,1 2 KWS Livius 0,3 0,1-0,3-0,2-0,1-0,2 0,3 3 Natula 0,3-0,1 0,4-0,2 0,1-0,6 0,3 4 Platin 0,3-0,2 0,1 0,1 0,2 1,1-0,1 5 Sailor -1,4-0,1 0,4 0,1-0,3-0,9-0,4 6 Tulecka 0,3 0,2 0,0 0,4-0,1-0,6-0,1 7 Ark+Liv 0,3-0,2-0,4 0,4 0,1 0,4-0,4 8 Ark+Nat 0,3 0,0-0,4-0,2 0,0 0,8 0,6 9 Ark+Pla 0,3-0,1-0,3 0,4 0,1 1,1-0,1 10 Ark+Sai -0,7 0,0 0,0 0,1-0,2 0,8-0,4 11 Ark+Tul 0,3-0,1 0,0 0,1 0,3 0,8 0,3 12 Liv+Nat 0,3-0,2 0,0-0,6 0,1-0,6-0,4 13 Liv+Pla 0,3-0,1 0,0 0,4 0,1 0,4 0,3 14 Liv+Sai -0,7 0,0 0,2-0,6-0,1-0,9-0,4 15 Liv+Tul 0,3-0,1-0,4 0,4 0,2-0,9-0,1 16 Nat+Pla 0,3-0,2-0,1 0,4 0,0 1,1-0,1 17 Nat+Sai -1,4-0,1 0,5 0,4-0,1-0,9 0,3 18 Nat+Tul -0,1-0,1-0,1 0,4 0,0-0,9 0,6 19 Pla+Sai -1,7-0,2 0,4 0,1 0,0 0,8-0,1 20 Pla+Tul 0,3-0,2-0,1 0,1 0,2 1,1-0,1 21 Sai+Tul 0,3-0,2 0,4 0,1-0,3-0,6-0,1 22 Ark+Liv+Nat 0,3-0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,6 23 Ark+Liv+Pla 0,3-0,3-0,4 0,4 0,0 1,1-0,1 24 Ark+Liv+Sai -0,7-0,1-0,1 0,4 0,2 0,8-0,4 25 Ark+Liv+Tul 0,3-0,4-0,3 0,4 0,1 0,4-0,1 26 Ark+Nat+Pla 0,3-0,2-0,2 0,1 0,1 1,1 0,3 27 Ark+Nat+Sai -0,7 0,0 0,1 0,4 0,2 0,1-0,1 28 Ark+Nat+Tul 0,3-0,1-0,3 0,8-0,1-0,2-0,1 29 Ark+Pla+Sai -0,7-0,4-0,1 0,4-0,4 1,1-0,7 30 Ark+Pla+Tul 0,3-0,2-0,3 0,1 0,1 1,1 0,6 31 Ark+Sai+Tul -0,7-0,3-0,1 0,4-0,4 0,1-0,4 32 Liv+Nat+Pla 0,3-0,2-0,2 0,4 0,2 0,1-0,1 33 Liv+Nat+Sai -0,7-0,4 0,1 0,1 0,0-0,9-0,1 34 Liv+Nat+Tul 0,3-0,1-0,2 0,4 0,2-0,6 0,3 35 Liv+Pla+Sai -0,4-0,2 0,5 0,1 0,0 0,4-0,4 36 Liv+Pla+Tul 0,3 0,0-0,4 0,8 0,1 0,4 0,3 37 Liv+Sai+Tul -0,7 0,2-0,2 0,4 0,0-0,9-0,1 38 Nat+Pla+Sai -1,1-0,3 0,4-0,6-0,3 0,4-0,1 39 Nat+Pla+Tul 0,3-0,3 0,1 0,8-0,1 0,4-0,1 40 Nat+Sai+Tul -1,1 0,3-0,1 0,1-0,1-0,6-0,4 41 Pla+Sai+Tul -1,1-0,1-0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 Liczba doświadczeń Kol. 1: wzorzec odmiany w siewie czystym ( 1-6) Kol. 6: septoriozy liści Septoria tritici i Stagonospora nodorum

9 - 9 - Tabela 7 Ważniejsze cechy rolnicze odmian (odchylenia od ). Rok zbioru 2015 Odmiana/ mieszanka Wysokość roślin Wyleganie przed zbiorem Data kłoszenia Data dojrzałości pełnej cm skala 9 o liczba dni Wzorzec 103 7, Arkadia 2-0,5-1,0 0,0 2 KWS Livius 2-0,4 1,0 0,0 3 Natula 2 0,0-0,5 0,0 4 Platin -7 0,9 1,0-1,0 5 Sailor -2 0,6 0,0 0,5 6 Tulecka 2-0,5 0,0 0,5 7 Ark+Liv 2-0,4-0,5-1,0 8 Ark+Nat 3 0,1-1,5 0,0 9 Ark+Pla 1 0,1-1,0 0,0 10 Ark+Sai -1-0,5-1,5 0,0 11 Ark+Tul 3-0,8-1,0 0,0 12 Liv+Nat 0 0,5 0,5 0,0 13 Liv+Pla -1 0,2 1,0-0,5 14 Liv+Sai 1 0,2 1,0 0,0 15 Liv+Tul 2-0,3 0,5 0,0 16 Nat+Pla 2 0,6 0,5-1,0 17 Nat+Sai 2 0,6-0,5 1,0 18 Nat+Tul 2-0,5 0,0 0,0 19 Pla+Sai -3 0,2 0,5 0,0 20 Pla+Tul 0 0,1 0,0 0,0 21 Sai+Tul 0-0,4 0,0-0,5 22 Ark+Liv+Nat 3 0,2-1,0-0,5 23 Ark+Liv+Pla 2 0,1-0,5-1,0 24 Ark+Liv+Sai 1 0,1-1,0-0,5 25 Ark+Liv+Tul 3-0,6-1,0 0,0 26 Ark+Nat+Pla 0-0,2-1,0 0,0 27 Ark+Nat+Sai 3 0,1-1,0-0,5 28 Ark+Nat+Tul 3-0,5-1,0-0,5 29 Ark+Pla+Sai 0 0,2-1,0 0,0 30 Ark+Pla+Tul 1-0,3-0,5 0,0 31 Ark+Sai+Tul 2-0,6-0,5 0,0 32 Liv+Nat+Pla -1 0,2 0,0 0,0 33 Liv+Nat+Sai 1 0,1 0,5 0,0 34 Liv+Nat+Tul 1-0,2 0,5-1,0 35 Liv+Pla+Sai -3 0,7 1,0-1,0 36 Liv+Pla+Tul 2-0,5 0,5 0,0 37 Liv+Sai+Tul 2-0,5 0,5 0,0 38 Nat+Pla+Sai 0 1,0 0,5 0,0 39 Nat+Pla+Tul 0-0,1 0,0 0,0 40 Nat+Sai+Tul 2-0,2 0,0 0,0 41 Pla+Sai+Tul 0 0,2 0,0 0,5 Liczba doświadczeń Kol. 1: wzorzec odmiany w siewie czystym ( 1-6)

10 Tabela 8 Ważniejsze cechy ziarna odmian (odchylenia od ). Rok zbioru 2015 Odmiana/ mieszanka Wilgotność ziarna przy zbiorze Masa 1000 ziaren Wyrównanie ziarna (powyżej 2,5 mm) Udział pośladu (poniżej 1,6 mm) % g % % Wzorzec 10,4 49,8 91 0,2 1 Arkadia 0,3 0,1 2 0,0 2 KWS Livius -0,7 1,4-2 0,0 3 Natula 0,2 1,1 0 0,0 4 Platin -0,4-1,6 0 0,1 5 Sailor 0,3 0,3 1-0,1 6 Tulecka 0,2-1,3-2 0,0 7 Ark+Liv -0,5 3,7 1 0,1 8 Ark+Nat 0,3 1,8 0 0,0 9 Ark+Pla 0,1 0,6 1 0,0 10 Ark+Sai 0,3 0,8 1 0,1 11 Ark+Tul 0,1 0,2 1 0,1 12 Liv+Nat -0,3 2,1-1 0,1 13 Liv+Pla -0,5 0,1-2 0,1 14 Liv+Sai -0,4 1,8 0 0,0 15 Liv+Tul -0,2 2,1 0 0,0 16 Nat+Pla 0,3 0,5 0 0,0 17 Nat+Sai 0,3 1,2 0 0,0 18 Nat+Tul 0,4-0,9 0 0,0 19 Pla+Sai -0,1-0,1-1 0,0 20 Pla+Tul 0,1 0,6-1 0,1 21 Sai+Tul 0,1 1,7 1-0,1 22 Ark+Liv+Nat -0,2 2,1 0 0,0 23 Ark+Liv+Pla -0,5 1,0 0 0,2 24 Ark+Liv+Sai -0,2 1,1 1 0,0 25 Ark+Liv+Tul -0,1 2,0-1 0,0 26 Ark+Nat+Pla 0,1 1,1 1 0,0 27 Ark+Nat+Sai 0,4 1,4 2 0,0 28 Ark+Nat+Tul 0,1 0,3 0 0,1 29 Ark+Pla+Sai 0,1 0,8 0 0,0 30 Ark+Pla+Tul 0,2-0,2 1 0,0 31 Ark+Sai+Tul 0,3 1,8 1 0,0 32 Liv+Nat+Pla -0,4 1,3-1 0,0 33 Liv+Nat+Sai -0,1 2,2 0 0,0 34 Liv+Nat+Tul -0,2 2,0-1 0,0 35 Liv+Pla+Sai -0,4 0,0-1 0,0 36 Liv+Pla+Tul 0,0-1,5-1 0,0 37 Liv+Sai+Tul -0,2 0,6 1 0,0 38 Nat+Pla+Sai 0,0-0,4 0 0,0 39 Nat+Pla+Tul 0,2-2,6 0 0,0 40 Nat+Sai+Tul 0,1 1,7 2 0,0 41 Pla+Sai+Tul 0,2-0,9 1-0,1 Liczba doświadczeń Kol. 1: wzorzec odmiany w siewie czystym ( 1-6)

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ZWYCZAJNA JARA (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ JARY (dobór komponentów do mieszanek) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych. JĘCZMIEŃ OZIMY (dobór komponentów do mieszanek)

Wyniki doświadczeń odmianowych. JĘCZMIEŃ OZIMY (dobór komponentów do mieszanek) CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych JĘCZMIEŃ OZIMY (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61 285

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych MIESZANKI ZBOŻOWE JARE 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych MIESZANKI ZBOŻOWE JARE 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych MIESZANKI ZBOŻOWE JARE (jęczmień, owies zwyczajny, pszenica zwyczajna) 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ORKISZ OZIMA

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENICA ORKISZ OZIMA CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń mianowych PSZENICA ORKISZ OZIMA 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto jare WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych SOJA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych SOJA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych SOJA 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61 285 23

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2013/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia do lat Rejestru Odmian w LZO na LZO Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

13. Soja. Uwagi ogólne

13. Soja. Uwagi ogólne 13. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2012, 2013 i 2014 roku. Doświadczenia w roku 2014 zlokalizowano w czterech punktach: SDOO Przecław, ZDOO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Owies jary 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Owies jary WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Springer. Pszenica jara

Krzysztof Springer. Pszenica jara Krzysztof Springer Pszenica jara Uwagi ogólne Lokalizacja i liczba doświadczeń w ostatnim trzyleciu jak i w roku była podobna. Udział pszenicy jarej zwyczajnej w latach 2009-2011 w krajowej strukturze

Bardziej szczegółowo

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002

pochodzenia Kod kraju Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o., ul. Główna 20, Strzelce 2 Augusta 2002 Kod kraju pochodzenia 12. Soja Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po dwuletnim okresie w 2011 i 2012 roku. Doświadczenia przeprowadzono w trzech punktach doświadczalnych: SDOO w Przecławiu,

Bardziej szczegółowo

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń

4. Pszenica ozima Uwagi ogólne Wyniki doświadczeń 4. Pszenica ozima Uwagi ogólne W roku zarejestrowano 9 nowych odmian. Obecnie w krajowym rejestrze znajduje się 83 odmiany z czego: 41 odmian zaliczono do grupy technologicznej jakościowej (A), 32 do chlebowej

Bardziej szczegółowo

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę

KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę KONICZYNA BIAŁA w uprawie na zielonkę Doświadczenia w użytkowaniu wielokośnym w roku 2014 założono w pięciu miejscowościach (rys. 1). Oceniano siedem odmian (4 krajowe i 3 zagraniczne) będących w Krajowym

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja

Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław. 13. Soja Opracowała: Krystyna Bruździak SDOO Przecław 13. Soja Uwagi ogólne Soja jest jedną z najcenniejszych roślin strączkowych. Uprawiana jest głównie na nasiona, które zawierają przeciętnie 40% białka o doskonałym

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica ozima. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2013/14 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r.

Tabela 42. Owies odmiany badane w 2013 r. VIII Owies Owies jest tańszy w uprawie niż inne zboża. Wymaga, bowiem nie tylko mniej intensywnego nawożenia, ale również mniejszej ochrony chemicznej. Wadą natomiast jest niższa cena ziarna na rynku.

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2014/2015 w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja - mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2013, 2014 i 2015 roku. Doświadczenia w roku 2015 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Żyto ozime. Uwagi ogólne

Żyto ozime. Uwagi ogólne Żyto ozime Uwagi ogólne Doświadczenie z żytem w sezonie 2014- założono w trzech punktach doświadczalnych: w Karzniczce, Wyczechach i w Lubaniu. Oceniano w nich 17 odmian (10 mieszańcowych, 7 populacyjnych).

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2012/ w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2013 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2013 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WEGETACJI I WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Większość doświadczeń założono w trzeciej dekadzie kwietnia, w dobrych warunkach agrotechnicznych

WARUNKI WEGETACJI I WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Większość doświadczeń założono w trzeciej dekadzie kwietnia, w dobrych warunkach agrotechnicznych WSTĘP Burak pastewny w Polsce nadal stanowi najważniejszą pozycję wśród pastewnych roślin korzeniowych. Jedyną krajową firmą hodowlanonasienną prowadzącą obecnie hodowlę twórczą tego gatunku jest Małopolska

Bardziej szczegółowo

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Łubin wąskolistny Uwagi ogólne Aktualnie w KR znajdują się 24 odmiany łubinu wąskolistnego, które w większości badano w doświadczeniach PDO, realizowanych ze środków budżetowych. Odmiany te podzielono

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima. Uwagi ogólne

Pszenica ozima. Uwagi ogólne Pszenica ozima Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/12 w ramach PDOiR w woj. warmińsko-mazurskim przeprowadzono cztery doświadczenia z pszenicą ozimą, które zlokalizowano w stacjach doświadczalnych:

Bardziej szczegółowo

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław

13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław 13. Soja mgr inż. Aneta Ferfecka SDOO Przecław Uwagi ogólne Wyniki z doświadczeń PDO dla soi opracowano po trzyletnim okresie badań w 2014, 2015 i 2016 roku. Doświadczenia w roku 2016 przeprowadzono w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto ozime 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto ozime 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto ozime WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys.

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. ha w stosunku do 2013 roku. Powierzchnia zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Jęczmień jary. Tabela 1. Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Jęczmień jary Jęczmień jary uprawiany jest w siewie czystym lub mieszankach zbożowych między gatunkowych ( z pszenicą jarą, owsem). Uprawa jęczmienia jarego w woj. lubelskim zajmuje drugą pozycję pod względem

Bardziej szczegółowo

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014

Tab Bobik. Warunki agrotechniczne doświadczenia. Rok zbioru 2014 BOBIK Doświadczenia z bobikiem prowadzono w Głubczycach na jednym poziomie agrotechniki. W 2014 roku badano 7 odmian w 3 grupach (1 odmiana niesamokończąca wysokotaninowa, 5 odmian niesamokończących niskotaninowych

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Łubin wąskolistny. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Łubin wąskolistny Uwagi ogólne W roku przeprowadzono w województwie kujawsko-pomorskim jedno doświadczenie z łubinem wąskolistnym w ZDOO Głodowo. W doświadczeniu badano odmian spośród znajdujących się

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Groch siewny ma duże znaczenie w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Odgrywa bardzo ważną rolę w płodozmianie, jako roślina przerywająca częste następstwo

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Już od trzech lat do opracowania dodane

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica ozima i jara; opóźniony termin siewu jesiennego

5. Pszenica ozima i jara; opóźniony termin siewu jesiennego 5. Pszenica ozima i jara; opóźniony termin siewu jesiennego 5.1. Uwagi ogólne W województwie świętokrzyskim w sezonie 2014/2015 prowadzone było doświadczenie z odmianami pszenicy ozimej i jarej przy opóźnionym

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Pszenżyto ozime Powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach w województwie lubelskim systematycznie wzrastała. Niekorzystne warunki uprawy jakie wystąpiły w 2012 roku, ostra bezśnieżna zima

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

zakwalifikowano do syntezy (rys. 1).

zakwalifikowano do syntezy (rys. 1). WSTĘP Burak pastewny w Polsce nadal stanowi najważniejszą pozycję wśród pastewnych roślin korzeniowych. Jedyną krajową firmą hodowlanonasienną prowadzącą obecnie hodowlę twórczą tego gatunku jest Małopolska

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Od dwóch lat do opracowania zostały

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ GROCH SIEWNY WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uprawa grochu siewnego w Polsce ma długą tradycję. Gatunek ten odgrywa główną rolę w grupie roślin bobowatych, jako roślina jadalna i pastewna. Dużą wartość odżywczą białka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH

WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH POREJESTROWE DOŚ WIADCZALNICTWO ODMIANOWE WYNIKI POREJESTROWYCH DOŚWIADCZEŃ ODMIANOWYCH Burak pastewny 2006 Numer 45 SŁUPIA WIELKA, marzec 2007 Centralny

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenica jara. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenica jara Uwagi ogólne Doświadczenia porejestrowe z pszenicą jarą w woj. warmińsko-mazurskim były założone w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i Rychlikach. Do opracowania dodane są doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Owies Uwagi ogólne W Polsce uprawa owsa ma długoletnią tradycję. W województwie pomorskim powierzchnia uprawy od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie wynosząc ok. 40 tys. ha (w Polsce ok. 480 tys

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Tabela 14.1 Groch siewny. Odmiany badane. Rok zbioru:. Lp. Rodzaj ulistnienia Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsc e Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż

Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż Owies Według danych GUS, powierzchnia uprawy owsa stanowi obecnie około 7% ogólnych zasiewów zbóż w Polsce. Zainteresowanie produkcją jest wciąż niewielkie w stosunku do korzyści, jakie wynikają ze specyficznych

Bardziej szczegółowo

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH

017 arzec 2 graf m A ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH ODMIANY ZBÓŻ OZIMYCH FORMACJA Pszenica ozima nowość na rynku Medal Polagra Farm 2005 Odmiana wysoko plonująca Grupa A Odporna na choroby 4,5 2 CECHY UŻYTKOWO-ROLNICZE Termin dojrzewania średni Wyrównanie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Rzepak jary 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Rzepak jary 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Rzepak jary WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe

Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe Powierzchnia uprawy grochu zarówno form ogólnoużytkowych jak i pastewnych nie zwiększa się. Duże znaczenie roślin strączkowych w płodozmianie jest powszechnie uznawane

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

5. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 5. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W ciągu ostatniego dziesięciolecia powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w kraju zwiększyła się niemal dwukrotnie. Jednak w strukturze zasiewów zbóż zajmuje tylko 2,7%.

Bardziej szczegółowo

Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Owies. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Owies Uwagi ogólne Zainteresowanie uprawą owsa nie maleje. W 2010 roku w województwie pomorskim owies uprawiany był na powierzchni 41,5 tys. ha. Tylko w 2010 roku powierzchnia uprawy tego gatunku zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDO możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku Krajowy rejestr liczył 64 odmiany (33 browarnych i 31 typu pastewnego). W

Bardziej szczegółowo

Owies Uwagi ogólne Doświadczenie w Lubaniu zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń

Owies Uwagi ogólne Doświadczenie w Lubaniu zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Wyniki doświadczeń Owies Uwagi ogólne Zainteresowanie uprawą owsa nie maleje. W 00 roku w województwie pomorskim owies uprawiany był na powierzchni 4,5 tys. ha. Tylko w 00 roku powierzchnia uprawy tego gatunku zwiększyła

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. 3. Pszenżyto ozime W roku 2011 do krajowego rejestru wpisano sześć nowych odmian pszenżyta, w tym cztery o tradycyjnej wysokości roślin (Bereniko, Borowik, KWS Trisol, Maestozo) oraz dwie krótkosłome (Agostino

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

4. Żyto ozime 1. BRASETTO 4. DOMIR 7. STANKO 2. DAŃ. AMBER 5. MINELLO 8. VISELLO 3. DAŃ. DIAMENT 6. PALAZZO

4. Żyto ozime 1. BRASETTO 4. DOMIR 7. STANKO 2. DAŃ. AMBER 5. MINELLO 8. VISELLO 3. DAŃ. DIAMENT 6. PALAZZO 4. Żyto ozime Powierzchnia uprawy żyta ozimego jest znacząca i ustępuje jedynie pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym. W minionym trzyleciu żyto ozime zajmowało około 17% powierzchni uprawy wszystkich

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Rzepak jary. Uwagi ogólne

Rzepak jary. Uwagi ogólne Rzepak jary Uwagi ogólne Rzepak jary zarówno w województwie, jak i w całym kraju, ma mniejsze znaczenie gospodarcze niż rzepak ozimy. W latach 2000-2010 powierzchnia uprawy wahała się od 22 do 81 tys.ha

Bardziej szczegółowo

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu)

2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) 2. Pszenica ozima (doświadczenie specjalne opóźniony termin siewu) Pszenica ozima jest rośliną o największym areale uprawy w naszym kraju, jej powierzchnia uprawy w ostatnich latach wynosi 1,8-2,0 mln

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008.

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana

1. NAWRA 3. TYBALT 5. OSTKA SMOLICKA 7. ARABESKA* 2. PARABOLA 4. TRAPPE 6. KANDELA * odmiana wstępnie rekomendowana 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2011 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Wynika to ze stosunkowo niskich wymagań glebowych pszenżyta pozwalających

Bardziej szczegółowo

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

8. Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 8. Jęczmień jary Uwagi ogólne Dzięki systemowi badań PDOiR możliwa jest ocena wartości gospodarczej odmian zarejestrowanych. W roku krajowy rejestr liczył 59 odmian (31 browarnych i 28 typu pastewnego).

Bardziej szczegółowo

zboża ozime 2014 /2015

zboża ozime 2014 /2015 zboża ozime 0 /0 NOWOŚĆ! Odmiana nagrodzona Złotym Medalem Polagra Premiery 0 astoria pszenica ozima Jedyna zarejestrowana polska odmiana w GRUPie elitarnej E Odmiana wcześnie dojrzewająca, idealna jako

Bardziej szczegółowo

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych.

5. Pszenica jara. Stwierdzona w czasie badań duża wartość gospodarcza tych odmian daje większą gwarancję uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych. 5. Pszenica jara W doświadczeniach PDOiR prowadzonych na terenie województwa łódzkiego w roku 2012 testowano 13 odmian pszenicy jarej (27 odmian w Krajowym Rejestrze). Wśród badanych odmian znajdowało

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku.

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Groch siewny 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Groch siewny 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Groch siewny WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce Wielkopolski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych w Wielkopolsce ZBOŻA, RZEPAK OZIMY. Śrem Wójtostwo, styczeń 2016 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i wyniki doświadczeń Powierzchnia uprawy owsa na w naszym kraju w roku 2015 wynosiła 630 tys. ha i była wyższa w porównaniu do dwóch wcześniejszych lat (wg danych

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2013 roku wynosiła ponad 1052 tys. ha i była o około 232tys. ha większa

Bardziej szczegółowo