Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania"."

Transkrypt

1 Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

2 Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i uwagi dotyczące użytkowania urządzenia i jego działania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalnej wydajności należy ten podręcznik dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia. Podręcznik należy zachować w pobliżu urządzenia w celu szybkiego zasięgnięcia potrzebnych informacji. Ważne Treść niniejszego podręcznika może zostać zmieniona bez uprzedzenia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, producent nie ponosi odpowedzialność za jakiekolwiek szkody wynikłe z awarii urządzenia, zagubienia zarejestrowanych danych lub wykorzystanie tego produktu i podręczników dostarczonych z nim. Upewnij się, że zawsze możesz skopiować i posiadasz kopie zapasowe danych zarejestrowanych w tym urządzeniu. Dokumenty i dane mogą zostać usunięte z powodu błędów przetwarzania lub usterek w urządzeniu. W żadnym przypadku, producent nie jest odpowiedzialny za dokumenty utworzone i używane w tym urządzeniu przez Ciebie i jakichkolwiek wynikach stworzonych przez Ciebie. W podręczniku uwzględniono dwa systemy miar. W przypadku tego urządzenia stosowany jest system metryczny. Znaki towarowe Microsoft, Windows i Windows Server są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Nazwy własne systemów operacyjnych Windows:. Nazwy produktów Windows XP są następujące: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Media Center Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition. Nazwy produktów Windows Server 2003 są następujące: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition. Nazwy produktów Windows Server 2003 R2 są następujące: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Pozostałe nazwy produktów występujące w niniejszym podręczniku, użyto jedynie w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi odpowiednich firm. Niniejszym zrzekamy się jakichkolwiek praw związanych z tymi znakami. Uwaga: Niektóre ilustracje w niniejszej instrukcji mogą nieco się różnić od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

3 SPIS TREŚCI Podręczniki do tego urządzenia... 3 Jak korzystać z tego podręcznika...4 Symbole Funkcje dostępne w sieci Używanie drukarki... 5 Skaner sieciowy TWAIN Podłączanie kabla sieciowego do sieci Potwierdzanie połączenia... 7 Podłączanie do interfejsu Ethernet Instalacja urządzenia w sieci Menu Narzędzia użytkownika(ustawienia interfejsu)... 9 Drukarka... 9 Sieciowy skaner TWAIN...10 Konfiguracja sieci Ustawienia zmieniane za pomocą narzędzi użytkownika Konfiguracja Windows Konfiguracja TCP/IP...13 Konfigurowanie komputera z systemem Windows XP Konfigurowanie komputera z systemem Windows Server Użycie funkcji drukarki Drukowanie z użyciem serwera druku Drukowanie bez serwera druku...16 Używanie standardowego portu TCP/IP Używanie portu LPR...17 Korzystanie z portu IPP Konfigurowanie karty sieciowej za pomocą przeglądarki internetowej Funkcje Ustawienia, które można zmienić za pomocą przeglądarki internetowej...20 Konfigurowanie ustawień karty sieciowej Dodatek Używanie DHCP SNMP

4 Komunikaty o błędach pojawiające się na wyświetlaczu...25 Komunikaty bez numerów kodowych...25 Komunikaty z numerami kodowymi Dane techniczne...28 INDEKS

5 Podręczniki do tego urządzenia W poniższych podręcznikach opisano procedury obsługi tego urządzenia. Opis poszczególnych funkcji można znaleźć w odpowiednich częściach podręcznika. Dostarczone podręczniki zawierają informacje właściwe dla danego typu urządzenia. Aby przeglądać podręczniki w plikach PDF, na komputerze musi być zainstalowany program Adobe Reader / Adobe Acrobat Reader Podręcznik ustawień ogólnych Zawiera ogólny opis urządzenia, a także opisuje ustawienia systemowe (kasety na papier, narzędzia administratora itd.) oraz rozwiązywanie problemów. Podręcznik sieciowy (ten podręcznik) Zawiera opis procedur związanych z konfiguracją urządzenia i komputerów w środowisku sieciowym. Poradnik kopiowania Zawiera opis obsługi, funkcji i rozwiązywania problemów związanych z wykorzystywaniem urządzenia jako kopiarki. Poradnik drukowania/skanowania Zawiera opis ustawień systemowych, funkcji, rozwiązywania problemów oraz operacji związanych z wykorzystywaniem urządzenia jako drukarki lub skanera. 3

6 Jak korzystać z tego podręcznika Symbole W podręczniku są stosowane następujące symbole: Ten symbol oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może spowodować śmierć lub poważne obrażenia. Ten symbol oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną, która w przypadku nieprzestrzegania instrukcji może spowodować drobne albo umiarkowane obrażenia lub zniszczenie mienia. * Powyższe uwagi zostały zamieszczone z myślą o bezpieczeństwie użytkowników. Jeśli użytkownik nie postępuje zgodnie z tą instrukcją, może dojść do nieprawidłowego załadowania papieru, uszkodzenia oryginałów lub utraty danych. Należy zapoznać się z jej treścią. Ten symbol wskazuje, że do obsługi urządzenia potrzebne są przygotowania lub zdobyta wcześniej wiedza. Ten symbol wskazuje środki ostrożności, jakie należy zastosować lub działania jakie należy podjąć po błędnej operacji. Symbol ten oznacza ograniczenia numeryczne, funkcje, które nie mogą być stosowane jednocześnie lub warunki, w których dana funkcja nie może być zastosowana. Ten symbol jest odsyłaczem do materiału źródłowego. [ ] Wskazuje nazwy przycisków występujących na wyświetlaczu lub panelu operacyjnym urządzenia. 4

7 1. Funkcje dostępne w sieci Urządzenie pozwala na korzystanie z funkcji drukarki i skanera w sieci. Używanie drukarki Urządzenie można podłączyć do sieci i używać go jako drukarki sieciowej. CUA301 Szczegółowe informacje na temat wymaganych ustawień, patrz str. 9 "Menu Narzędzia użytkownika(ustawienia interfejsu)". Szczegółowe informacje na temat używania tej funkcji, patrz str. 15 "Drukowanie z użyciem serwera druku". 5

8 1. Funkcje dostępne w sieci Skaner sieciowy TWAIN Funkcji skanera urządzenia można użyć z komputera podłączonego za pośrednictwem sieci. Dokumenty są skanowane w taki sam sposób, jak w przypadku skanera podłączonego bezpośrednio do komputera użytkownika. CUA302 Szczegółowe informacje na temat wymaganych ustawień, patrz str. 9 "Menu Narzędzia użytkownika(ustawienia interfejsu)". Szczegółowe informacje na temat tej funkcji zawiera Poradnik drukarki/skanera. 6

9 2. Podłączanie kabla sieciowego do sieci Potwierdzanie połączenia 1 CUA Port 10BASE-T/100BASE-TX Port do podłączenia kabla interfejsu sieciowego. Podłączanie do interfejsu Ethernet Uwaga: Przewód interfejsu sieci wyposażony w filtr przeciwzakłóceniowy należy użyć do zablokowania zakłóceń RF. Karta sieciowa obsługuje połączenia 10BASE-T oraz 100BASE-TX. 1. Wyłącz przełącznik zasilania głównego. Upewnij się, że główne zasilanie jest wyłączone. Patrz Poradnik kopiowania. 7

10 2. Podłączanie kabla sieciowego do sieci 2. Dołącz ferrytowy filtr przeciwzakłóceniowy dostarczony z urządzeniem na końcu kabla sieciowego. 3. Podłącz kabel interfejsu sieciowego do portu 10BASE-T/100BASE-TX. CUA Włącz główny przełącznik zasilania. CUA CUA Kontrolka (pomarańczowa) Podczas przesyłu lub odbioru danych zapala się pomarańczowa kontrolka LED. Jeśli dane nie są przesyłane ani odbierane, kontrolka jest wyłączona. 2. Kontrolka (zielona) Gdy pracuje port 10BASE-T lub 100BASE-TX, kontrolka LED świeci się na zielono. Gdy urządzenie nie jest podłączone do sieci kontrolka jest wyłączona. 8

11 3. Instalacja urządzenia w sieci Menu Narzędzia użytkownika(ustawienia interfejsu) W tym rozdziale opisano ustawienia sieciowe, które można zmienić za pomocą narzędzi użytkownika (Ustawienia interfejsu). Wprowadź wymagane ustawienia zależnie od funkcji, z których chcesz korzystać i używanego interfejsu. Ustawienia te powinny być wprowadzane przez administratora systemu lub po konsultacji z administratorem systemu. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień, patrz str. 11 "Ustawienia zmieniane za pomocą narzędzi użytkownika". Wyświetlanie informacji na liście Elementy, które muszą być ustawione, aby móc korzystać z danej funkcji. Przed próbą używania odpowiedniej funkcji należy upewnić się, ze są one ustawione. Elementy, które należy ustawić w razie takiej potrzeby. Drukarka Ustawienia Ustawienia interfejsu/sieć Patrz str. 11 "Ustawienia interfejsu". Adres IP Adres bramy Szybkość Ethernetu 9

12 3. Instalacja urządzenia w sieci Sieciowy skaner TWAIN Ustawienia Ustawienia interfejsu/sieć Patrz str. 11 "Ustawienia interfejsu". Adres IP Adres bramy Szybkość Ethernetu Konfiguracja sieci Wszelkie zmiany dokonane za pomocą Narzędzi użytkownika są aktywne nawet po wyłączeniu głównego wyłącznika zasilania, wyłącznika operacyjnego lub po naciśnięciu przycisku [Kasowanie ustawień]. Konfigurowanie sieci przy użyciu panela operacyjnego Konfiguracja Ustawień interfejsu przebiega w inny sposób niż normalna konfiguracja. Po zakończeniu korzystania z funkcji narzędzi użytkownika naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik], aby zakończyć jej działanie. Jeśli ustawiony został kod administratora, wyświetlone zostanie okno do wpisania tego kodu. Wprowadź kod, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Szczegółowe informacje dotyczące kodu administratora znajdują się w Podręczniku ustawień ogólnych. 1. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. 2. Wybierz [Ustawienia interfejsu] za pomocą przycisków [ ] lub [ ], a następnie wciśnij przycisk [OK]. 3. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk [OK]. 4. Zmień ustawienie, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Naciśnij przycisk [Escape], aby anulować ustawienie. 5. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika/licznik]. 10

13 Menu Narzędzia użytkownika(ustawienia interfejsu) Konfigurowanie sieci za pomocą innych narzędzi Poza panelem operacyjnym do wprowadzania ustawień sieci można również wykorzystać inne programy, takie jak przeglądarka internetowa. W poniższej tabeli przedstawiono, które ustawienia można zmieniać: oznacza, że można zmienić ustawienia. - oznacza, że ustawienia nie można zmienić przy użyciu danego programu. Nazwa na panelu operacyjnym Przeglądarka internetowa Ustawienia interfejsu Sieć Adres IP Auto-uzyskanie (DHCP) Określ Adres IP Maska podsieci Adres Mac - Adres bramy Szybkość Ethernetu - Ustawienia zmieniane za pomocą narzędzi użytkownika Ustawienia interfejsu Adres IP Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia w środowisku sieciowym należy skonfigurować adres IP i maskę podsieci. Auto-uzyskanie (DHCP) Określ Po wybraniu opcji [Określ] w polach "Adres IP:" i "Maska podsieci:" wpisz numer w formacie xxx.xxx.xxx.xxx ( x oznacza cyfrę). Adres IP: Maska podsieci: Domyślnie: Auto-uzyskanie (DHCP) 11

14 3. Instalacja urządzenia w sieci W przypadku wybrania opcji [Określ] należy upewnić się, że ten sam "Adres IP:" nie został już przypisany innemu urządzeniu w sieci. Wyświetlony zostanie także adres fizyczny (adres MAC). Adres bramy Brama to punkt, w którym stykają się dwie sieci. Skonfiguruj adres bramy dla routera lub hosta, który jest używany jako brama. Adres bramy: Domyślnie: Szybkość Ethernet'u Umożliwia ustawienie szybkości dostępu do sieci. Wybierz szybkość odpowiednią dla używanego środowiska sieciowego. Zazwyczaj należy wybrać opcję [Wybór automatyczny]. Auto Select Stała 100 Mbps Stała 10 Mbps Domyślnie: Wybór automatyczny 12

15 4. Konfiguracja Windows Konfiguracja TCP/IP W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji Windows do korzystania z protokołu TCP/IP oraz IPP. Konfigurowanie komputera z systemem Windows XP Aby skonfigurować komputer z systemem operacyjnym Windows XP do korzystania z protokołu TCP/IP, postępuj zgodnie z poniższą procedurą. 1. W menu [Start] kliknij opcję [Panel sterowania], a następnie [Połączenia sieciowe]. 2. Kliknij [Połączenia sieciowe], a następnie dwukrotnie kliknij [Połączenie lokalne]. 3. Na karcie [Ogólne] kliknij [Właściwości]. 4. Upewnij się, że na karcie [Ogólne] w polu [To połączenie wykorzystuje następujące elementy] zaznaczona jest opcja [Protokół internetowy (TCP/IP)]. Jeśli protokół TCP/IP nie jest jeszcze zaznaczony, należy go zaznaczyć. Jeśli protokół TCP/IP nie jest zainstalowany, kliknij przycisk [Zainstaluj] na karcie [Ogólne], aby go zainstalować. Szczegółowe informacje na temat instalowania protokołu TCP/IP można znaleźć w Pomocy systemu Windows XP. 5. Kliknij przycisk [Właściwości]. 6. Skonfiguruj protokół TCP/IP, używając odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawień. Należy sprawdzić u administratora sieci, czy ustawienia są prawidłowe. Konfigurowanie komputera z systemem Windows Server 2003 Aby skonfigurować komputer z systemem operacyjnym Windows Server 2003 do korzystania z protokołu TCP/IP, postępuj zgodnie z poniższą procedurą. 1. W menu [Start] wybierz [Panel sterowania], wybierz [Połączenia sieciowe] i następnie kliknij [Połączenie lokalne]. 2. Na karcie [Ogólne] kliknij [Właściwości]. 13

16 4. Konfiguracja Windows 3. Upewnij się, że na karcie [Ogólne] w polu [To połączenie wykorzystuje następujące elementy] zaznaczona jest opcja [Protokół internetowy (TCP/IP)]. Jeśli protokół TCP/IP nie jest jeszcze zaznaczony, należy go zaznaczyć. Jeśli protokół TCP/IP nie jest zainstalowany, kliknij przycisk [Zainstaluj] na karcie [Ogólne], aby go zainstalować. Szczegółowe informacje na temat instalowania protokołu TCP/IP można znaleźć w Pomocy systemu Windows Server Kliknij przycisk [Właściwości]. 5. Skonfiguruj protokół TCP/IP, używając odpowiedniego adresu IP, maski podsieci i innych ustawień. Należy sprawdzić u administratora sieci, czy ustawienia są prawidłowe. 14

17 5. Użycie funkcji drukarki Drukowanie z użyciem serwera druku W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji komputera klienta w sieci wykorzystującej komputer z systemem Windows XP lub Windows Server 2003 jako serwer druku. W przypadku używania serwera druku w systemie Windows XP lub Windows Server 2003, należy wybrać udostępnioną drukarkę podłączoną do komputera z systemem Windows XP lub Windows Server W tym punkcie opisano sposób korzystania z [Kreatora dodawania drukarki] na komputerze klienta i dodawania serwera druku jako drukarki sieciowej w systemie Windows XP i Windows Server Windows XP Windows Server 2003 Serwer druku Windows XP Windows Server 2003 Klient PL CUA307 W tym rozdziale założono, że klient został już skonfigurowany do komunikowania się z serwerem druku z systemem Windows XP lub Windows Server Poniższej procedury nie należy rozpoczynać dopóki komputer klienta nie zostanie zainstalowany i poprawnie skonfigurowany. 1. Prawym przyciskiem myszy kliknij [Moje miejsca sieciowe], a następnie kliknij opcję [Eksploruj] w menu kontekstowym. 2. Na drzewie sieci kliknij dwukrotnie nazwę komputera używanego jako serwer druku. Wyświetlone zostaną drukarki podłączone do sieci. 3. Kliknij dwukrotnie nazwę drukarki, która ma być używana, a następnie kliknij [Tak]. Ikona drukarki zostanie wyświetlona w oknie [Drukarki]. 15

18 5. Użycie funkcji drukarki Drukowanie bez serwera druku Urządzenie może być używane jako drukarka sieciowa bez podłączania do serwera druku. Można skonfigurować następujące porty: Standardowy port TCP/IP Można drukować za pomocą protokołu TCP/IP korzystając ze standardowego portu TCP/IP. Port LPR Standardowego portu TCP/IP można używać w systemie Windows XP i Windows Server Można drukować za pomocą protokołu TCP/IP korzystając z portu LPR. Port IPP Portu LPR można używać w systemie Windows XP i Windows Server Można drukować poprzez protokół ipp lub http przy użyciu portu IPP. Portu IPP można używać w systemie Windows XP i Windows Server Używanie standardowego portu TCP/IP W tym rozdziale opisano sposób zmiany ustawień portu w systemie Windows XP po zainstalowaniu sterownika drukarki. 1. W oknie [Drukarki i faksy] kliknij ikonę drukarki, która ma być używana. W menu [Plik], kliknij pozycję [Właściwości]. 2. Kliknij kartę [Porty], a następnie kliknij [Dodaj port]. 3. Kliknij na [Standardowy port TCP/IP], a następnie na [Nowy port]. 4. Kliknij przycisk [Dalej >] w oknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki]. 5. W polu [Nazwa drukarki lub adres IP] wpisz nazwę drukarki lub jej adres IP, a następnie kliknij przycisk [Dalej >]. 6. Kliknij przycisk [Zakończ] w oknie dialogowym [Kreator dodawania standardowego portu TCP/IP drukarki]. 7. W oknie dialogowym [Porty Drukarki] kliknij [Zamknij]. 8. Sprawdź lokalizację wybranej drukarki i kliknij [Zamknij]. 16

19 Drukowanie bez serwera druku Używanie portu LPR W tym rozdziale opisano sposób zmiany ustawień portu w systemie Windows XP po zainstalowaniu sterownika drukarki. 1. W oknie [Drukarki i faksy] kliknij ikonę drukarki, która ma być używana. W menu [Plik], kliknij pozycję [Właściwości]. 2. Kliknij kartę [Porty], a następnie kliknij [Dodaj port]. 3. Kliknij na [Port LPR], a następnie na [Nowy port]. 4. W polu [Nazwa lub adres serwera obsługującego lpd] wpisz adres IP drukarki. 5. W polu [Nazwa drukarki lub kolejki wydruku na tym serwerze] wpisz "lp" i kliknij [OK]. 6. Kliknij przycisk [OK]. 7. W oknie dialogowym [Porty Drukarki] kliknij [Zamknij]. 8. Sprawdź lokalizację wybranej drukarki i kliknij [Zamknij]. Korzystanie z portu IPP Portu IPP można używać w systemie Windows XP i Windows Server W tym rozdziale opisano sposób konfiguracji ustawień portu w systemie Windows XP. 1. W oknie [Drukarki i faksy], w menu [Plik] kliknij na [Dodaj drukarkę]. Uruchomiony zostanie Kreator dodawania drukarki. 2. Kliknij przycisk [Następny >]. 3. Kliknij pole wyboru [Drukarka sieciowa lub drukarka podłączona do innego komputera], a następnie kliknij [Dalej >]. 4. Kliknij pole wyboru [Podłącz do drukarki w sieci internet, biurowej lub domowej:], a następnie wpisz "http://adres IP drukarki/ipp/portl" lub "ipp://adres IP drukarki/ipp/portl" w polu [Adres URL:]. (Przykład: dla adresu IP ) ipp:// /ipp/port1 5. Kliknij przycisk [Następny >]. 6. Kliknij przycisk [Z dysku], a następnie kliknij przycisk [Przeglądaj]. 7. Wybierz sterownik drukarki. Sterowniki są zawarte w następujących folderach na załączonej płycie CD-ROM. Sterownik drukarki dla 32-bitowego systemu operacyjnego Windows 17

20 5. Użycie funkcji drukarki DRIVERS\X86\DRIVERS\DDST\XP_VISTA\(language)\DISK1 Sterownik drukarki dla 64-bitowego systemu operacyjnego Windows DRIVERS\X64\DRIVERS\DDST\X64\(language)\DISK1 8. Kliknij przycisk [OK], a następnie przycisk [OK]. 9. Kliknij przycisk [Dalej >], a następnie przycisk [Zakończ]. 18

21 6. Konfigurowanie karty sieciowej za pomocą przeglądarki internetowej Funkcje Za pomocą przeglądarki internetowej można sprawdzić stan urządzenia i zmienić jego ustawienia. Jakie to daje możliwości? Użytkownik może zdalnie sprawdzać stan urządzenia w sieci i określać jego ustawienia za pomocą przeglądarki internetowej w komputerze. Za pomocą przeglądarki internetowej dostępne są następujące funkcje: Wyświetlanie stanu/ustawień urządzenia Resetowanie ustawień sieciowych Wprowadzanie ustawień urządzenia Konfigurowanie urządzenia W tym celu niezbędne jest zainstalowanie protokołu TCP/IP. Po skonfigurowaniu drukarki do korzystania z protokołu TCP/IP możliwe będzie dostosowywanie ustawień za pomocą przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji protokołu TCP/IP urządzenia, patrz str. 9 "Menu Narzędzia użytkownika(ustawienia interfejsu)". Przeglądarka Jeśli używany jest serwer proxy, zmień ustawienia przeglądarki internetowej. W celu uzyskania informacji o ustawieniach skontaktuj się z administratorem sieci. Te informacje o urządzeniu nie są odświeżane automatycznie. Kliknij przycisk [Przeładuj] lub [Odśwież] w przeglądarce internetowej. Określanie adresów W polu [Adres] wpisz adres urządzenia (np. /XXX.XXX.XXX.XXX, gdzie X oznacza cyfrę adresu IP). Jeśli na serwerze DNS lub na serwerze WINS jest zarejestrowana nazwa hosta urządzenia, można ją wpisać. 19

22 6. Konfigurowanie karty sieciowej za pomocą przeglądarki internetowej Ustawienia, które można zmienić za pomocą przeglądarki internetowej System Protokoły Inne Zresetuj Zresetuj ustawienia urządzenia. Ustawienia fabryczne Zresetuj ustawienia urządzenia do ustawień domyślnych. Stan urządzenia Wyświetla ustawienia sieciowe urządzenia. Adres sieciowy Wyświetla numer seryjny i adres Ethernet (adres MAC) urządzenia. Zmień hasło Zmienia hasło. Konfiguruj TCP/IP Konfiguruj ustawienia protokołu TCP/IP urządzenia. Konfiguruj IPP Konfiguruj ustawienia protokołu IPP urządzenia. Stan drukarki Wyświetl stan funkcji drukarki urządzenia. 20

23 Konfigurowanie ustawień karty sieciowej Konfigurowanie ustawień karty sieciowej 1. Uruchom przeglądarkę internetową. 2. W polu [Adres] wpisz adres IP urządzenia (np. gdzie X oznacza cyfrę adresu IP). Stan wybranego urządzenia zostanie wyświetlony w oknie przeglądarki internetowej. 3. Wybierz element w polu menu i wprowadź wymagane ustawienia. Jeśli to konieczne, należy wpisać hasło. Domyślne hasło to "sysadm". 21

24 22 6. Konfigurowanie karty sieciowej za pomocą przeglądarki internetowej

25 7. Dodatek Używanie DHCP Jeśli urządzenie jest skonfigurowane do korzystania z protokołu DHCP i żądanie DHCP nie powiedzie się cztery razy, zostaje ono przejęte przez BOOTP. Jeśli żądanie BOOTP nie powiedzie się trzy razy, użyty zostanie Domyślny adres IP. 23

26 7. Dodatek SNMP Urządzenie jest wyposażone w agenta SNMP (Simple Network Management Protocol) działającego z protokołami UDP i IPX w interfejsie Ethernet. Menadżer SNMP umożliwia uzyskanie informacji na temat urządzenia. Domyślne nazwy grup to "public" i "private". Infomacje o MIB można uzyskać używając tych nazw. Obsługiwane MIB MIB-II PrinterMIB HostResourceMIB 24

27 Komunikaty o błędach pojawiające się na wyświetlaczu Komunikaty o błędach pojawiające się na wyświetlaczu W tym rozdziale opisano komunikaty związane z siecią najczęściej pojawiające się na wyświetlaczu urządzenia. W przypadku wyświetlenia komunikatu, który nie został tutaj opisany, należy postępować zgodnie z wyświetlonymi informacjami. Komunikaty bez numerów kodowych Przed wyłączeniem głównego zasilania należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Poradniku kopiowania. Komunikat Przyczyny Rozwiązania " Nie można połączyć się z siecią" "Sprawdź adres IP. " " Nie można połączyć się z siecią" "Skontaktuj się z administratorem. " Nie można połączyć się z siecią. Nie można połączyć się z siecią. Sprawdź adres IP urządzenia. Sprawdź połączenie z siecią. Jeśli komunikat jest wciąż wyświetlany, skontaktuj się z administratorem. "Błąd karty Ethernet" Wystąpił błąd karty Ethernet. Wyłącz główny przełącznik zasilania, a następnie włącz go ponownie. Jeśli komunikat jest wciąż wyświetlany, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisem. " Błąd komunikacji z serwerem" "Skontaktuj się z administratorem. " Nie można nawiązać komunikacji z serwerem. Sprawdź serwer. Jeśli komunikat jest wciąż wyświetlany, skontaktuj się z administratorem. 25

28 7. Dodatek Komunikaty z numerami kodowymi Komunikat o błędzie pojawia się na wyświetlaczu w sposób pokazany poniżej. Komunikat Przyczyny Rozwiązania Numery kodowe "Nie można połączyć się z serwerem DHCP" Nie znaleziono serwera DHCP. Sprawdź, czy serwer DHCP pracuje w sieci. 101 "Taki sam adres IP już istnieje" Podany adres IP pokrywa się z innym adresem IP. Adres IP określony dla urządzenia pokrywa się z innym aktualnie używanym adresem IP. Sprawdź adres urządzenia wskazany w <adres MAC>. 102 "Sprawdź ustawienia sieciowe" Jako adres IP lub adres bramy wpisano niepoprawną wartość. Zmień adres IP, maskę podsieci lub adres bramki, używając poprawnej wartości. 103 "Taki sam adres IP istnieje na kilku interfejsach" Adresy IP pokrywają się w kilku interfejsach. Adresy IP jednocześnie używanych interfejsów pokrywają się. Adres IP wybranego interfejsu pokrywa się z adresem IP innego interfejsu. Skonfiguruj adres IP w taki sposób, żeby nie pokrywał się z żadnym innym. 004 "Nie można ustawić w tym samym zakresem podsieci" Maski podsieci pokrywają się w kilku interfejsach. Maski podsieci jednocześnie używanych interfejsów pokrywają się. Zakres podsieci wybranego interfejsu częściowo pokrywa się z zakresem podsieci innego interfejsu. Skonfiguruj maskę podsieci w taki sposób, żeby nie pokrywała się z żadną inną. 005 Numery kodowe Pokazany jest interfejs, w którym wystąpił problem. 1XX: Ethernet 26

29 Komunikaty o błędach pojawiające się na wyświetlaczu 0XX: Niezależnie od interfejsu 27

30 7. Dodatek Dane techniczne Interfejs Protokół SNMP 100BASE-TX, 10BASE-T Drukarka TCP/IP LPR IPP Skaner sieciowy TCP/IP Funkcja zarządzania TCP/IP SNMP HTTP DHCP MIB-II, PrinterMIB, HostResourceMIB 28

31 INDEKS A Adres bramy Adres IP D Dane techniczne...28 DHCP...23 Drukarka sieciowa...5 Drukowanie bez serwera druku...16 z serwerem druku...15 I Interfejs Ethernet...7 K Komunikaty o błędach bez numerów kodowych...25 z numerami kodowymi Konfiguracja Przeglądarka internetowa...19 M MIB P Port 10BASE-T/100BASE-TX... 7 Przeglądarka internetowa... 19, 20, 21 S Skaner sieciowy TWAIN...6 SNMP...24 Szybkość Ethernet'u T TCP/IP...13 U Ustawienia interfejsu... 9, 11 Adres bramy...12 Adres IP Szybkość Ethernet'u

32 30 MEMO

33 MEMO 31

34 MEMO 32 PL PL D

35

36 PL PL D

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej.

W tym podrêczniku uåyto dwóch rodzajów oznaczeñ rozmiaru. W przypadku tego urzàdzenia naleåy korzystaæ z wersji metrycznej. Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 7 Funkcje dostêpne w sieci Podâàczanie kabla sieciowego do sieci Instalacja urzàdzenia w sieci Konfiguracja Windows Uåywanie funkcji drukarki Konfigurowanie karty sieciowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Jak korzystać z tego podręcznika...12 Symbole...12 Opis wybranego modelu...13 Używanie przycisków...14 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...4 Wprowadzenie... 4 Zakaz prawny... 4 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania

Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Instrukcja obsługi Podręcznik oprogramowania Informacje wstępne Podręczniki do tej drukarki...11 Opis Wybrany model...12 Jak korzystać z tego podręcznika...13 Symbole...13 Przygotowanie do drukowania Szybka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik pracy w sieci

Przewodnik pracy w sieci Kolorowa drukarka laserowa Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji ani przekazywana w jakiejkolwiek formie lub w

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych

Prawa autorskie. Informacje o znakach towarowych Prawa autorskie Oprogramowanie opisane w niniejszym dokumencie jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej. Oprogramowanie to może być użytkowane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z postanowieniami tej umowy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router

D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Rozszerzony bezprzewodowy ruter szerokopasmowy 2,4 GHz D-Link AirPlus DI-614+ Wireless Broadband Router Podręcznik użytkownika Wersja 050802 Spis treści 1. Zawartość opakowania... 3 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 680n przewodnik administratora Przewodnik administratora Niniejszy przewodnik jest dostarczany w formacie PDF, zgodnym z programami do odczytywania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 3600-4600 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Obchodzenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

hp jetdirect Model 610n

hp jetdirect Model 610n hp jetdirect Model 610n Przewodnik administratora Przewodnik administratora Serwer druku HP Jetdirect (Model 610N) Prawa autorskie Hewlett-Packard Company 2001 Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabroniona jest

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika

Lipiec 2014. Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI Przewodnik użytkownika Lipiec 2014 Xerox WorkCentre 3215NI Xerox WorkCentre 3225DN/ 3225DNI 2014 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. XEROX i graficzny znak towarowy Xerox są znakami handlowymi firmy Xerox Corporation

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin

Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Bezprzewodowy bramowy router kablowy/dsl Belkin Podręcznik użytkownika F5D6230-3 Spis treści Wstęp............................................................ 1-3 Zaznajomienie się z routerem Belkin....................................

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series

Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series Podręcznik użytkownika urządzenia 4900 Series 2008 www.lexmark.com Spis treści Przepisy bezpieczeństwa...9 Wprowadzenie...10 Znajdowanie informacji o drukarce...10 Konfigurowanie drukarki...14 Przyznawanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej Instrukcja obsługi Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne". SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

HP 9250C Digital Sender

HP 9250C Digital Sender HP 9250C Digital Sender Podręcznik użytkownika Informacja o prawach autorskich 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika

Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Ruter szerokopasmowy D-Link Express Ethernetwork DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 070902 Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wprowadzenie... 4 Korzystanie z kreatora konfiguracji... 9 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6027 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy

Wstêp Podrêcznik ten zawiera szczegóâowe instrukcje i uwagi dotyczàce uåytkowania urzàdzenia. Aby maksymalnie wykorzystaæ funkcje urzàdzenia, kaådy Podrêcznik sieciowy 1 2 3 4 5 6 Rozpoczêcie pracy Podâàczanie i konfigurowanie Korzystanie z Serwera drukarki Monitorowanie i konfigurowanie drukarki Specjalne operacje w systemie Windows Dodatek Przed

Bardziej szczegółowo