Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM MAX Ogólne Warunki Umowy Dodatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego"

Transkrypt

1 Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX rtyku 1 Postanowienia ogólne... 7 rtyku 2 efinicje... 7 rtyku 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 7 rtyku 4 Zawarcie Umowy... 7 rtyku 5 Przyst powanie do Umowy... 8 rtyku 6 zas trwania Umowy... 8 rtyku 7 Ubezpieczenie bezsk adkowe... 8 rtyku 8 Rozwiàzanie Umowy... 8 rtyku 9 Prawa i obowiàzki stron... 8 rtyku 10 Zmiany Umowy... 9 rtyku 11 Sk adka... 9 rtyku 12 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa... 9 rtyku 13 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 14 Uprawnieni do Êwiadczenia rtyku 15 Indywidualna kontynuacja rtyku 16 Postanowienia koƒcowe Ogólne Warunki Umowy odatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Wypowiedzenie Umowy odatkowej i wygaêni cie jej postanowieƒ rtyku 7 Sk adki rtyku 8 Fundusze rtyku 9 Rachunek jednostek uczestnictwa i alokacja sk adek rtyku 10 Zmiany funduszy rtyku 11 Wyp aty rtyku 12 Op aty rtyku 13 Postanowienia koƒcowe Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Âmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej...16 rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Âmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku w Ârodku Lokomocji rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Âmierci Ubezpieczonego wskutek Zawa u Serca lub Udaru Mózgu rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa... 20

2 rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia NiezdolnoÊci do Pracy Zarobkowej rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...23 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia NiezdolnoÊci do Pracy Zarobkowej wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...25 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Trwa ego Inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku Wariant I rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...27 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Trwa ego Inwalidztwa Ubezpieczonego wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku Wariant II rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...30 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Trwa ego Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...32

3 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Trwa ego Uszczerbku na Zdrowiu wskutek Zawa u Serca lub Udaru Mózgu rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...35 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Powa nej horoby Ubezpieczonego rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...38 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Powa nej horoby Wspó ma onka rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...41 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Operacji hirurgicznych rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...43 Katalog operacji chirurgicznych Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...54 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje... 55

4 rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...56 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Pobytu Wspó ma onka w Szpitalu wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...60 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Pobytu ziecka w Szpitalu rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Âmierci Wspó ma onka rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...65 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Âmierci Wspó ma onka wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...67 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Âmierci Rodziców rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka... 68

5 rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...69 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Âmierci TeÊciów rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...71 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Urodzenia ziecka rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...73 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Urodzenia ziecka Martwego rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...75 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Âmierci ziecka rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...77 Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Osierocenia ziecka rtyku 1 Postanowienia ogólne rtyku 2 efinicje rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia rtyku 11 Postanowienia koƒcowe...79

6

7 OGÓLN WRUNKI GRUPOWGO UZPIZNI N YI RTUM MX Nr 1/2005 rtyku 1 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX, zwane dalej OWU, stosuje si do umów grupowego ubezpieczenia na ycie, zawieranych przez Ubezpieczajàcych z Generali ycie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó kà kcyjnà, zwanà dalej Towarzystwem. rtyku 2 efinicje U yte w OWU okreêlenia oznaczajà: Ubezpieczajàcy - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajàca osobowoêci prawnej, zawierajàca umow ubezpieczenia i zobowiàzana do op acania sk adek; Ubezpieczony - osoba fizyczna, która przystàpi a do Umowy, pozostajàca z Ubezpieczajàcym w stosunku zatrudnienia, cz onkostwa, bàdê w innym stosunku prawnym zaakceptowanym przez Towarzystwo; Uposa ony - osoba wskazana na piêmie przez Ubezpieczonego, jako uprawniona do otrzymania Êwiadczenia w razie Êmierci Ubezpieczonego; Umowa - umowa ubezpieczenia zawierana na wniosek Ubezpieczajàcego na podstawie OWU lub na podstawie OWU i Umów odatkowych, potwierdzona przez Towarzystwo polisà; Umowa Podstawowa - umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie OWU; Umowa odatkowa - umowa rozszerzajàca postanowienia Umowy Podstawowej o dodatkowy zakres ochrony ubezpieczeniowej lub o zasady inwestowania w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapita owym. Warunki Umów odatkowych okreêlajà oddzielne ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego oraz warunki Umowy odatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego; polisa - dokument potwierdzajàcy zawarcie Umowy oraz jej warunki; certyfikat - dokument potwierdzajàcy przystàpienie Ubezpieczonego do Umowy, wystawiany dla ka dego Ubezpieczonego; suma ubezpieczenia - okreêlona w certyfikacie kwota lub krotnoêç wynagrodzenia, b dàca podstawà do ustalenia wysokoêci Êwiadczenia w przypadku zajêcia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà; sk adka ochronna - okreêlona w certyfikacie kwota lub krotnoêç wynagrodzenia, przeznaczona na pokrycie kosztów ochrony ubezpieczeniowej za danego Ubezpieczonego, nale na w danym okresie rozliczeniowym; sk adka inwestycyjna - okreêlona w certyfikacie kwota lub krotnoêç wynagrodzenia, przeznaczona na zakup jednostek uczestnictwa, nale na za Ubezpieczonego w danym okresie rozliczeniowym. Sk adka inwestycyjna jest nale na, o ile zawarta zosta a Umowa odatkowa w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego; sk adka ca kowita - suma sk adek ochronnych i inwestycyjnych nale nych za wszystkich Ubezpieczonych; rocznica polisy - ka da kolejna rocznica okreêlonej w polisie daty poczàtku ubezpieczenia; okres ubezpieczenia - okres wyznaczony przez daty poczàtku i koƒca okresu ubezpieczenia, okreêlone w polisie; miesiàc polisy - miesiàc rozpoczynajàcy si w dniu poczàtku okresu ubezpieczenia, a nast pnie w takim samym dniu ka dego nast pnego miesiàca kalendarzowego, a je eli przypada w dniu, którego nie ma w danym miesiàcu kalendarzowym, w ostatnim dniu tego miesiàca kalendarzowego; okres rozliczeniowy - okres pomi dzy kolejnymi terminami wymagalnoêci sk adki, okreêlonymi w polisie; karencja - wy àczenie odpowiedzialnoêci Towarzystwa w przypadkach okreêlonych w OWU oraz w ogólnych warunkach Umów odatkowych; nieszcz Êliwy wypadek - przypadkowe zdarzenie, wywo ane gwa townie i nagle dzia ajàcà przyczynà zewn trznà, niezale ne od woli Ubezpieczonego. Za nieszcz Êliwy wypadek nie uwa a si zawa u serca lub udaru mózgu oraz innych chorób, nawet wyst pujàcych nagle; wiek - liczba ukoƒczonych pe nych lat ycia, w dniu w którym wiek jest liczony; limit automatycznej akceptacji - maksymalna wysokoêç sumy ubezpieczenia, którà Towarzystwo mo e przyznaç Ubezpieczonemu bez dokonywania oceny ryzyka medycznego; prolongata - okreêlony w polisie okres, w którym Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej pomimo nieop acenia sk adki ochronnej w terminie wymagalnoêci sk adki, pod warunkiem op acenia jej przed up ywem tego okresu. Okres prolongaty liczony jest od terminu wymagalnoêci nieop aconej sk adki ochronnej. rtyku 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ycie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç Ubezpieczonego w okresie odpowiedzialnoêci Towarzystwa. 3. Na wniosek Ubezpieczajàcego, za zgodà Towarzystwa, Umowa Podstawowa mo e byç rozszerzona o Umowy odatkowe. 4. Na wniosek Ubezpieczajàcego, za zgodà Towarzystwa, dopuszcza si utworzenie podgrup Ubezpieczonych, zró nicowanych pod wzgl dem zakresu ubezpieczenia i innych warunków ubezpieczenia, przy zastosowaniu zaakceptowanych przez Towarzystwo kryteriów podzia u na podgrupy. 5. Ubezpieczony w danym czasie mo e byç obj ty ubezpieczeniem w ramach jednej podgrupy. rtyku 4 Zawarcie Umowy 1. Warunkiem zawarcia Umowy jest op acenie pierwszej sk adki ca kowitej oraz z o enie kompletnie i poprawnie wype nionych dokumentów: 1) wniosku o zawarcie Umowy; 2) kompletu deklaracji przystàpienia podpisanych przez Ubezpieczonych; 3) wykazu osób, za które op acono pierwszà sk adk ca kowità; 4) innych dokumentów wskazanych przez Towarzystwo. 2. Umow uwa a si za zawartà z datà dor czenia Ubezpieczajàcemu polisy. 3. Je eli informacje zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 1, w znaczàcy sposób ró nià si od tych, na podstawie których Towarzystwo przygotowa o ofert ubezpieczenia, Towarzystwo ma prawo najpóêniej w terminie 14 dni od dostarczenia ww. dokumentów, zaproponowaç nowe warunki, adekwatne do zmienionych informacji, bàdê odmówiç zawarcia Umowy, o czym poinformuje Ubezpieczajàcego na piêmie. 7

8 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie RTUM MX 4. W przypadku odmowy zawarcia Umowy, Towarzystwo zwróci Ubezpieczajàcemu pierwszà sk adk ca kowità w pe nej wysokoêci. rtyku 5 Przyst powanie do Umowy 1. o Umowy mo e przystàpiç osoba, która pozostaje w stosunku prawnym z Ubezpieczajàcym, nie przebywa na zwolnieniu lekarskim oraz spe nia dodatkowe warunki okreêlone przez Ubezpieczajàcego, zaakceptowane przez Towarzystwo oraz podane w polisie. 2. Za dat nabycia przez Ubezpieczonego prawa przystàpienia do Umowy uwa a si najbli szy termin wymagalnoêci sk adki, nast pujàcy po dniu, w którym spe nione zosta y warunki wymienione w ust Osoba przyst pujàca do Umowy sk ada deklaracj przystàpienia oraz inne dokumenty, o ile Towarzystwo uzna je za zasadne. 4. Je eli wnioskowana suma ubezpieczenia przekracza okreêlony przez Towarzystwo limit automatycznej akceptacji, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, w tym àdania dokumentów dotyczàcych stanu zdrowia Ubezpieczonego i kierowania go na badania medyczne. Koszt badaƒ medycznych ponosi Towarzystwo. 5. Towarzystwo ma prawo, na podstawie zebranych dokumentów, nie wyraziç zgody na przyj cie zg oszonej osoby do Umowy lub zaproponowaç inne warunki ubezpieczenia, o czym informuje Ubezpieczajàcego na piêmie. 6. W przypadku nie wyra enia zgody na przyj cie zg oszonej osoby do ubezpieczenia, Towarzystwo zwróci Ubezpieczajàcemu przekazanà za danà osob sk adk w pe nej wysokoêci. 7. Towarzystwo zastrzega sobie prawo zaproponowania innych warunków ubezpieczenia osobom, które w dniu zawarcia umowy ukoƒczy y 65 lat. 8. Za dat przystàpienia Ubezpieczonego do Umowy uwa a si najbli szy termin wymagalnoêci sk adki nast pujàcy po dniu, w którym Towarzystwo otrzyma o i zaakceptowa o deklaracj przystàpienia Ubezpieczonego, pod warunkiem op acenia za Ubezpieczonego pierwszej sk adki w okresie prolongaty. 9. Ubezpieczony ma prawo w ka dej chwili zrezygnowaç z ubezpieczenia, sk adajàc Ubezpieczajàcemu pisemne oêwiadczenie o rezygnacji. 10. W przypadku przed u enia Umowy na kolejny okres, nie jest wymagane ponowne z o enie deklaracji przystàpienia. rtyku 6 zas trwania Umowy 1. Umowa zawierana jest pomi dzy Towarzystwem a Ubezpieczajàcym na okres jednego roku liczonego od daty poczàtku okresu ubezpieczenia. 2. Umowa zostaje przed u ona na kolejny okres roczny, o ile adna ze stron nie postanowi inaczej, z tym e oêwiadczenie wyra ajàce wol nieprzed u enia Umowy na kolejny okres powinno byç z o one do wiadomoêci drugiej strony na piêmie nie póêniej ni na 30 dni przed up ywem okresu, na jaki Umowa zosta a zawarta. Wypowiedzenie Umowy przez Ubezpieczajàcego jest równoznaczne z wyra eniem woli nieprzed u ania Umowy na kolejny okres roczny. rtyku 7 Ubezpieczenie bezsk adkowe 1. W przypadku powstania 3 miesi cznej zaleg oêci w op acaniu sk adki ca kowitej, liczonej wraz z okresem prolongaty, ubezpieczenie zostanie przekszta cone w ubezpieczenie bezsk adkowe, przy czym datà poczàtku ubezpieczenia bezsk adkowego jest dzieƒ up ywu okresu rozliczeniowego, za który op acono ostatnià sk adk ochronnà. 2. Przekszta cenie w ubezpieczenie bezsk adkowe mo liwe jest równie na wniosek Ubezpieczajàcego. 3. Przekszta cenie, o którym mowa w ust. 2, nast puje od najbli szego terminu wymagalnoêci sk adki po z o eniu w Towarzystwie wniosku w tej sprawie. 4. W okresie ubezpieczenia bezsk adkowego Towarzystwo nie udziela ochrony ubezpieczeniowej, a sk adka nie jest nale na. 5. Wznowienie ochrony ubezpieczeniowej nast puje na wniosek Ubezpieczajàcego z zastosowaniem 6 miesi cznego okresu karencji, liczonego od daty wznowienia ochrony ubezpieczeniowej, o ile Umowa odatkowa nie stanowi inaczej. 6. Karencji nie stosuje si, je eli zdarzenie ubezpieczeniowe by o spowodowane nieszcz Êliwym wypadkiem. 7. W przypadku wznowienia ochrony ubezpieczeniowej, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmiany warunków ubezpieczenia, je eli z posiadanych informacji o grupie Ubezpieczonych wynika, e ryzyko ubezpieczeniowe zwiàzane ze wznowieniem ochrony ubezpieczeniowej odbiega od ryzyka, na podstawie którego ustalono warunki ubezpieczenia przed przekszta ceniem w ubezpieczenie bezsk adkowe. rtyku 8 Rozwiàzanie Umowy 1. Umowa mo e byç w ka dym czasie rozwiàzana na skutek wypowiedzenia z o onego przez Ubezpieczajàcego na piêmie z zachowaniem 3 miesi cznego okresu wypowiedzenia z zastrze eniem rt. 6, ust Okres wypowiedzenia rozpoczyna si w 1. dniu miesiàca polisy nast pujàcego bezpoêrednio po miesiàcu, w którym Towarzystwo otrzyma o oêwiadczenie o wypowiedzeniu. 3. Towarzystwo ma prawo wypowiedzenia Umowy z powodu nieop acania przez Ubezpieczajàcego sk adek, w tym przypadku Umowa ulega rozwiàzaniu z dniem dostarczenia Ubezpieczajàcemu wypowiedzenia, o ile Umowa nie zosta a przekszta cona w ubezpieczenie bezsk adkowe. 4. Wypowiedzenie Umowy Podstawowej jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umów odatkowych. 5. Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od Umowy w terminie 30 dni. 6. W przypadku odstàpienia przez Ubezpieczajàcego od Umowy, Towarzystwo zwraca mu sk adk pomniejszonà o cz Êç odpowiadajàcà okresowi, w którym udziela o ochrony ubezpieczeniowej. rtyku 9 Prawa i obowiàzki stron 1. Ubezpieczajàcy jest zobowiàzany: 1) udost pniç Ubezpieczonym, przed odebraniem od nich deklaracji przystàpienia, OWU b dàcych podstawà zawarcia Umowy; 2) udost pniaç Ubezpieczonym polis ; 3) informowaç Towarzystwo o zmianie wszelkich danych dotyczàcych Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonych i Uposa onych; 8

9 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie RTUM MX 4) przekazywaç do Towarzystwa sk adki ca kowite; w przypadku sk adek pochodzàcych ze Êrodków finansowych Ubezpieczonych w terminie nie d u szym ni 7 dni od daty ich potràcenia z wynagrodzenia lub wp acenia przez Ubezpieczonych; 5) przekazywaç do Towarzystwa, jednoczeênie z przekazaniem sk adki ca kowitej, rozliczenie sk adek wraz z odpowiednimi wykazami Ubezpieczonych, którzy przystàpili lub wystàpili z Umowy; 6) informowaç Ubezpieczonych o wszelkich zmianach Umowy; 7) przekazywaç na wniosek Towarzystwa inne dokumenty; 8) wyznaczyç osob odpowiedzialnà za wykonywanie Umowy przez Ubezpieczajàcego oraz poinformowaç Ubezpieczonych i Towarzystwo o wyznaczeniu oraz ka dej zmianie takiej osoby. 2. Towarzystwo jest zobowiàzane: 1) prawid owo i terminowo wykonywaç zobowiàzania przewidziane Umowà; 2) przekazywaç Ubezpieczajàcemu pisemne informacje dotyczàce zmiany warunków Umowy lub zmiany prawa w aêciwego dla Umowy, z okreêleniem wp ywu tych zmian na wartoêç Êwiadczeƒ przys ugujàcych z tytu u Umowy; 3) informowaç Ubezpieczonych o zmianach warunków Umowy dotyczàcych zakresu ochrony oraz wysokoêci sum ubezpieczenia i sk adek; 4) informowaç Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego i uprawnionych o dokumentach potrzebnych do ustalenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa w przypadku zajêcia zdarzeƒ obj tych ochronà ubezpieczeniowà, o ile zdarzenie zostanie zg oszone; 5) zawiadamiaç uprawnionych, którzy zg osili roszczenie, o przyczynach niemo noêci zaspokojenia ich roszczeƒ w ca oêci lub w cz Êci; 6) udost pniaç Ubezpieczajàcemu, Ubezpieczonemu oraz uprawnionym informacje i dokumenty, które mia y wp yw na ustalenie odpowiedzialnoêci Towarzystwa lub wysokoêç zobowiàzaƒ z tytu u zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrze eniem ust Towarzystwo zastrzega sobie prawo nieudost pniania informacji i dokumentów, których udost pnienie by oby sprzeczne z obowiàzujàcymi przepisami prawa. 4. Ubezpieczajàcy ma prawo przenieêç prawa i obowiàzki wynikajàce z Umowy na inny podmiot lub podmioty. W przypadku przeniesienia praw i obowiàzków na inny podmiot, z chwilà ich przeniesienia podmiot ten staje si Ubezpieczajàcym. Umowa przeniesienia praw i obowiàzków powinna byç pod rygorem niewa noêci zaakceptowana pisemnie przez Towarzystwo. rtyku 10 Zmiany Umowy 1. W porozumieniu z Ubezpieczajàcym, do Umowy mogà byç wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w OWU. 2. Wszelkie zmiany w Umowie sà dokonywane w drodze rokowaƒ i potwierdzane w formie pisemnej, z wyjàtkiem zmian, których dopuszczalny zakres okreêlono w Umowie. 3. W przypadku wypowiedzenia przez Ubezpieczajàcego którejkolwiek z Umów odatkowych, Towarzystwo zastrzega sobie prawo do 14-dniowego terminu na przedstawienie Ubezpieczajàcemu nowej wysokoêci sk adki z tytu u Umowy. 4. Na podstawie posiadanych informacji o grupie Ubezpieczonych (takich jak wiek, p eç i wynagrodzenia osób w grupie, wykonywane zawody oraz liczebnoêç grupy), Towarzystwo ustala wysokoêç sk adki ochronnej, obowiàzujàcej w nast pnym roku polisowym, zawiadamiajàc o tym Ubezpieczajàcego najpóêniej w terminie 50 dni przed rocznicà polisy. W przypadku nie wyra enia przez Ubezpieczajàcego zgody na podwy szenie sk adki ochronnej, Towarzystwo ma prawo do obni enia sumy ubezpieczenia. 5. Na 30 dni przed ka dà rocznicà polisy Ubezpieczajàcy, poprzez z o enie wniosku i za zgodà Towarzystwa, mo e zmieniç: zakres Umowy, wysokoêci sum ubezpieczenia i sk adki, cz stotliwoêç op acania sk adek, kryterium podzia u na podgrupy. rtyku 11 Sk adka 1. Obowiàzek op acania sk adek ca kowitych istnieje przez ca y czas trwania Umowy. 2. Towarzystwo ustala wysokoêç sk adki ochronnej z tytu u Umowy w zale noêci od wysokoêci sum ubezpieczenia, zakresu ochrony ubezpieczeniowej, wysokoêci wynagrodzeƒ, cz stotliwoêci op acania sk adek oraz liczby, struktury wiekowej, p ciowej i zawodowej osób przyst pujàcych do Umowy. 3. Sk adka mo e pochodziç ze Êrodków finansowych Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego. 4. Sk adk ca kowità uwa a si za op aconà nast pnego dnia roboczego po dacie uznania rachunku bankowego wskazanego przez Towarzystwo kwotà w wysokoêci nale nej sk adki ca kowitej. 5. WysokoÊç sk adki nale nej z tytu u Umowy oraz cz stotliwoêç i termin jej wymagalnoêci okreêlone sà w polisie. 6. Sk adka ca kowita op acana jest przez Ubezpieczajàcego z góry, w pe nej wymaganej kwocie. 7. W przypadku zaleg oêci w op acaniu ca oêci lub cz Êci sk adki ca kowitej, Towarzystwo ma prawo wezwaç Ubezpieczajàcego do uzupe nienia zaleg oêci, wskazujàc w wezwaniu co najmniej 15-dniowy dodatkowy termin oraz informujàc o skutku nieop acenia sk adki. 8. W przypadku zaleg oêci w op acaniu sk adek, wp acane kwoty przeznaczane sà w pierwszej kolejnoêci na pokrycie zaleg oêci z tytu u sk adki ochronnej, z zastrze eniem rt Terminem wymagalnoêci sk adki jest data poczàtku okresu ubezpieczenia, a nast pnie taki sam dzieƒ w kolejnych okresach, wyznaczanych przez cz stotliwoêç op acania sk adki. Je eli nie ma takiego dnia, terminem wymagalnoêci sk adki jest ostatni dzieƒ koƒczàcy okres, za który sk adka ochronna by a ostatnio nale na. rtyku 12 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa 1. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych rozpoczyna si od daty wskazanej w certyfikacie, z zastrze eniem postanowieƒ rt OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego koƒczy si w dniu zaistnienia jednej z okolicznoêci: 1) otrzymania przez Towarzystwo oêwiadczenia o odstàpieniu przez Ubezpieczajàcego od Umowy; 2) Êmierci Ubezpieczonego; 3) up ywu okresu, za jaki op acono sk adk w przypadku: a) rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia w ramach Umowy; 9

10 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie RTUM MX b) ustania stosunku prawnego àczàcego Ubezpieczonego z Ubezpieczajàcym; 4) wyp aty Êwiadczenia z tytu u Umowy odatkowego Ubezpieczenia NiezdolnoÊci do Pracy Zarobkowej lub odatkowego Ubezpieczenia NiezdolnoÊci do Pracy Zarobkowej wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku; 5) up ywu okresu trwania Umowy w przypadku jej nieprzed u enia; 6) up ywu okresu wypowiedzenia Umowy; 7) zaleg oêci w op acaniu sk adek po up ywie okresu prolongaty. 3. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa z tytu u Umowy mo e zostaç wznowiona z zachowaniem ciàg oêci ochrony ubezpieczeniowej w przypadku uzupe nienia zaleg oêci w op acaniu sk adek ca kowitych przed up ywem trzeciego miesiàca zaleg oêci. 4. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych mo e zostaç wznowiona po okresie ubezpieczenia bezsk adkowego, bez zachowania ciàg oêci ochrony ubezpieczeniowej, z zachowaniem postanowieƒ rt. 7, ust Wznowienie ochrony ubezpieczeniowej po okresie ubezpieczenia bezsk adkowego nast puje poczàwszy od najbli szego terminu wymagalnoêci sk adki, nast pujàcego po dniu zaakceptowania przez Towarzystwo wniosku o wznowienia ochrony oraz po op aceniu sk adki ca kowitej. rtyku 13 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa 1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoêci je eli Êmierç Ubezpieczonego nastàpi a bezpoêrednio lub poêrednio w wyniku: 1) dzia aƒ wojennych, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach spo ecznych; 2) pope nienia przez Ubezpieczonego czynu noszàcego ustawowe znamiona umyêlnego przest pstwa; 3) samobójstwa Ubezpieczonego pope nionego w okresie 1. roku od poczàtku odpowiedzialnoêci w stosunku do tego Ubezpieczonego; 4) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu w stanie nietrzeêwoêci lub pod wp ywem Êrodków odurzajàcych. 2. W przypadkach karencji opisanych w Umowach odatkowych, stosuje si nast pujàcà zasad : w stosunku do osób, które by y obj te ochronà ubezpieczeniowà z tytu u innej umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczajàcego (wczeêniejsza umowa), up yw okresu karencji liczony jest od daty rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu u wczeêniejszej umowy, pod warunkiem, e okres od daty zakoƒczenia ochrony ubezpieczeniowej z tytu u wczeêniejszej umowy do daty przystàpienia Ubezpieczonego do niniejszej Umowy jest nie d u szy ni 1 miesiàc. Niezale nie od powy szych postanowieƒ, karencj stosuje si do nadwy ki sumy ubezpieczenia oraz rozszerzonego zakresu ochrony, w stosunku do tych, które obowiàzywa y z tytu u wczeêniejszej umowy. 3. Karencji nie stosuje si, je eli zdarzenie ubezpieczeniowe by o spowodowane nieszcz Êliwym wypadkiem. 4. Karencj z tytu u Umowy Podstawowej i Umów odatkowych stosuje si w odniesieniu do Ubezpieczonych przyst pujàcych do Umowy po up ywie 3 miesi cy od daty nabycia prawa przystàpienia do Umowy. Okres karencji wynosi 6 miesi cy, o ile Umowa odatkowa nie stanowi inaczej i liczony jest od daty przystàpienia Ubezpieczonego do Umowy. W stosunku do osób, których jednoczeênie dotyczà zapisy ust. 2, stosuje si karencj dotyczàcà nadwy ki sumy ubezpieczenia i rozszerzonego zakresu ochrony. Postanowienia ust. 3. stosuje si odpowiednio. rtyku 14 Uprawnieni do Êwiadczenia 1. Prawo do Êwiadczenia z tytu u Êmierci Ubezpieczonego przys uguje Uposa onemu. 2. Ubezpieczony ma prawo wskazaç Uposa onych w deklaracji oraz ma prawo w ka dym czasie ich zmieniç. 3. Ubezpieczony ma prawo wskazaç kilku Uposa onych wraz z okreêleniem procentowego ich udzia u w Êwiadczeniu. 4. W przypadku wskazania kilku Uposa onych, jeêli któryê z nich zmar lub utraci prawo do Êwiadczenia, wówczas przypadajàca na niego cz Êç Êwiadczenia zostanie rozdzielona pomi dzy pozosta ych Uposa onych, proporcjonalnie do ich udzia u w Êwiadczeniu. 5. Je eli Ubezpieczony nie wskaza Uposa onego lub Uposa ony nie yje, Êwiadczenie przys uguje spadkobiercom Ubezpieczonego w kolejnoêci okreêlonej w przepisach o dziedziczeniu ustawowym, z wy àczeniem Gminy oraz Skarbu Paƒstwa, a je eli ich nie ma, to spadkobiercom testamentowym powo anym przez Ubezpieczonego, z zastrze eniem ust Âwiadczenie nie przys uguje osobie, która umyêlnie przyczyni a si do Êmierci Ubezpieczonego. rtyku 15 Wyp ata Êwiadczenia 1. Zg aszajàc wniosek o wyp at Êwiadczenia, wnioskujàcy sk ada do Towarzystwa: 1) wype niony formularz zg oszenia roszczenia; 2) certyfikat; 3) potwierdzonà za zgodnoêç z orygina em kserokopi dokumentu to samoêci; 4) akt zgonu Ubezpieczonego; 5) kart zgonu albo, je eli jej uzyskanie nie jest mo liwe, dokumentacj medycznà stwierdzajàcà przyczyn Êmierci, je eli Êmierç by a spowodowana nieszcz Êliwym wypadkiem lub je eli Êmierç nastàpi a w pierwszym roku od poczàtku odpowiedzialnoêci Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego; 6) inne dokumenty niezb dne do stwierdzenia zasadnoêci roszczenia, na wniosek Towarzystwa. 2. Towarzystwo decyduje o zasadnoêci roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust Towarzystwo dokonuje wyp aty Êwiadczenia najpóêniej w terminie 30 dni od dnia zg oszenia wniosku o wyp at. 4. W przypadku gdy wyjaênienie w powy szym terminie okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa albo wysokoêci nale nego Êwiadczenia okaza o si niemo liwe, Towarzystwo dokona wyp aty Êwiadczenia w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. ezspornà cz Êç Êwiadczenia Towarzystwo wyp aci w terminie okreêlonym w ust Je eli Êwiadczenie nie przys uguje w ca oêci lub w cz Êci, Towarzystwo informuje o tym niezw ocznie osob wyst pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoêci oraz podstaw prawnà, uzasadniajàcà ca kowità lub cz Êciowà odmow wyp aty Êwiadczenia. 6. àczna kwota Êwiadczeƒ w zwiàzku z tym samym zdarzeniem, nale nych z tytu u wszystkich Umów 10

11 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie RTUM MX odatkowych, w których przedmiotem ubezpieczenia jest ycie lub zdrowie Ubezpieczonego, z wy àczeniem Umów obejmujàcych zakresem pobyt Ubezpieczonego w szpitalu i osierocenie ziecka, nie mo e przekroczyç kwoty stanowiàcej równowartoêç jednego, najwy szego Êwiadczenia z tytu u wszystkich umów dodatkowych, nale nego w zwiàzku z tym zdarzeniem, o ile Umowa odatkowa nie stanowi inaczej. 7. Towarzystwo ma prawo odmowy przyznania Êwiadczenia, je eli Ubezpieczony lub Ubezpieczajàcy poda okolicznoêci niezgodne z prawdà lub zatai informacje, o które Towarzystwo pyta o we wniosku albo innych formularzach czy pismach przed zawarciem Umowy lub przystàpieniem Ubezpieczonego do Umowy, je eli okolicznoêci te lub informacje mog y mieç wp yw na zwi kszenie ryzyka ubezpieczeniowego. W powy szej sytuacji, prawo odmowy przyznania Êwiadczenia wygasa po up ywie 3 lat od daty rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do danego Ubezpieczonego. rtyku 16 Indywidualna kontynuacja 1. W przypadku wystàpienia Ubezpieczonego z Umowy z powodu ustania stosunku prawnego àczàcego go z Ubezpieczajàcym, bàdê rozwiàzania Umowy, Ubezpieczony ma prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia, pod warunkiem, e: 1) Ubezpieczony z o y w Towarzystwie w tej sprawie wniosek przed up ywem 3 miesi cy od daty zajêcia któregokolwiek z ww. zdarzeƒ, powodujàcego wygaêni cie w stosunku do Ubezpieczonego ochrony ubezpieczeniowej; 2) Ubezpieczony by obj ty ochronà ubezpieczeniowà z tytu u Umowy przez okres co najmniej 12 miesi cy; w przypadku obejmowania Ubezpieczonego ochronà ubezpieczeniowà z tytu u innej umowy ubezpieczenia zawartej przez Ubezpieczajàcego (wczeêniejsza umowa), up yw okresu ochrony ubezpieczeniowej liczony jest od daty rozpocz cia ochrony ubezpieczeniowej z tytu u wczeêniejszej umowy, pod warunkiem, e okres od daty zakoƒczenia ochrony ubezpieczeniowej z tytu u wczeêniejszej umowy do daty przystàpienia Ubezpieczonego do Umowy jest nie d u szy ni 1 miesiàc. 2. Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia polega na zawarciu z Ubezpieczonym umowy indywidualnego, kontynuowanego ubezpieczenia na ycie, na warunkach przedstawionych przez Towarzystwo, po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, pkt 1). 4. Zawiadomienia oraz oêwiadczenia Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego i Uposa onego, dotyczàce Umowy, nale y kierowaç pisemnie na adres siedziby Towarzystwa. Je eli Ubezpieczajàcy nie zawiadomi Towarzystwa o zmianie adresu, przyjmuje si, e wszelka korespondencja wys ana przez Towarzystwo na ostatni znany mu adres, zosta a prawid owo dor czona. 5. Skargi i za alenia rozpatrywane b dà w okresie 30 dni od daty ich wp ywu na adres Towarzystwa. 6. Ponadto jeêli Ubezpieczony lub osoba uprawniona z Umowy nie zgadza si z decyzjami Towarzystwa, mo e wnieêç skarg lub za alenie do Rzecznika Ubezpieczonych, dzia ajàcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (z.u. nr 124, poz ze zm.). 7. W zakresie opodatkowania Êwiadczeƒ nale nych z tytu u umowy ubezpieczenia zastosowanie majà odpowiednio obowiàzujàce przepisy prawa podatkowego. 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX stosuje si odpowiednio przepisy Kodeksu ywilnego oraz Ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej. 9. Niniejsze OWU zosta y zatwierdzone Uchwa à Zarzàdu Towarzystwa nr L/1/4/2/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku i majà zastosowanie do Umów zawieranych od 1 marca 2005 roku. rich Fischer Prezes Zarzàdu Jaros aw Mastalerz z onek Zarzàdu rtyku 17 Postanowienia koƒcowe 1. Powództwo o roszczenia wynikajàce z Umowy mo na wytoczyç przed sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego, Uposa onego lub uprawnionego z Umowy albo sàd w aêciwy wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej. Roszczenia z tytu u Umowy podlegajà jurysdykcji sàdów polskich. 2. Za zgodà Towarzystwa oraz w porozumieniu z Ubezpieczajàcym, umowa ubezpieczenia mo e zostaç zawarta na warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ OWU. 3. Pod rygorem niewa noêci, postanowienia dodatkowe lub odmienne od postanowieƒ OWU, wymagajà pisemnego ich potwierdzenia. 11

12 OGÓLN WRUNKI UMOWY OTKOWJ W SPRWI UZPIZNIOWGO FUNUSZU KPIT OWGO rtyku 1 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Umowy odatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego stosuje si do umów, zwanych dalej Umowami odatkowymi, zawieranych jako rozszerzenie umów zawartych na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX. rtyku 2 efinicje Poj cia okreêlone w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX stosuje si tak e w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy odatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego. o poj ç tych dodaje si nast pujàce: fundusz - ubezpieczeniowy fundusz kapita owy, b dàcy wyodr bnionymi aktywami Towarzystwa, podzielonymi na równe cz Êci, zwane jednostkami uczestnictwa; sk adka doraêna - kwota przeznaczona na zakup jednostek uczestnictwa, wp acana w dowolnym terminie i wysokoêci nie ni szej ni minimalna sk adka doraêna ustalona przez Towarzystwo; podstawowy rachunek jednostek uczestnictwa - wyodr bniony dla ka dego Ubezpieczonego rachunek, na którym ewidencjonowane sà jednostki uczestnictwa nabyte za sk adki inwestycyjne i sk adki doraêne op acone przez Ubezpieczajàcego na rzecz Ubezpieczonego; dodatkowy rachunek jednostek uczestnictwa - wyodr bniony dla ka dego Ubezpieczonego rachunek, na którym ewidencjonowane sà jednostki uczestnictwa nabyte za sk adki inwestycyjne i sk adki doraêne op acone przez Ubezpieczonego; wartoêç podstawowa - iloczyn liczby jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych na podstawowym rachunku jednostek uczestnictwa i ceny sprzeda y jednostki uczestnictwa; wartoêç dodatkowa - iloczyn liczby jednostek uczestnictwa zaewidencjonowanych na dodatkowym rachunku jednostek uczestnictwa i ceny sprzeda y jednostki uczestnictwa; cena nabycia jednostki uczestnictwa - cena, po której jednostki uczestnictwa sà nabywane na podstawowy i dodatkowy rachunek jednostek uczestnictwa; cena sprzeda y jednostki uczestnictwa - cena, po której jednostki uczestnictwa sà odliczane z podstawowego i dodatkowego rachunku jednostek uczestnictwa; alokacja - okreêlony w polisie procent sk adki inwestycyjnej lub sk adki doraênej, przeznaczony na nabycie jednostek uczestnictwa. rtyku 3 Zakres Umowy odatkowej 1. elem Umowy odatkowej jest inwestowanie Êrodków wp acanych jako sk adka inwestycyjna i sk adka doraêna. 2. Inwestowanie sk adki inwestycyjnej i sk adki doraênej polega na nabywaniu jednostek uczestnictwa na podstawowy i dodatkowy rachunek jednostek uczestnictwa oraz na zarzàdzaniu aktywami funduszu w celu zwi kszenia wartoêci jednostki uczestnictwa. rtyku 4 Zawarcie Umowy odatkowej 1. Umowa odatkowa mo e zostaç zawarta w dniu zawarcia Umowy Podstawowej lub w dowolnym momencie jej trwania, zgodnie z terminem wymagalnoêci sk adki ca kowitej. 2. el Umowy odatkowej realizowany jest od póêniejszej z dat: 1) okreêlonego w certyfikacie poczàtku okresu obowiàzywania Umowy odatkowej; 2) op acenia za Ubezpieczonego pierwszej sk adki inwestycyjnej lub sk adki doraênej. 3. Przystàpienie do Umowy odatkowej nie jest mo liwe bez przystàpienia do Umowy Podstawowej. rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej 1. Umowa odatkowa zawierana jest na 1 rok, z tym e je eli jest zawierana pomi dzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres do najbli szej rocznicy polisy. 2. Umowa odatkowa zostaje przed u ona na kolejne okresy roczne, o ile obowiàzuje Umowa Podstawowa i adna ze stron nie postanowi inaczej. 3. OÊwiadczenie wyra ajàce wol nieprzed u enia Umowy odatkowej na kolejny okres powinno byç z o one do wiadomoêci drugiej strony na piêmie na 30 dni przed up ywem okresu, na jaki Umowa odatkowa zosta a zawarta. rtyku 6 Wypowiedzenie Umowy odatkowej i wygaêni cie jej postanowieƒ 1. Umowa odatkowa ulega rozwiàzaniu w dniu rozwiàzania Umowy Podstawowej. 2. Wypowiedzenie Umowy odatkowej skutkuje jej rozwiàzaniem w najbli szà rocznic polisy. 3. Pomimo wypowiedzenia Umowy odatkowej, jej postanowienia w zakresie zarzàdzania aktywami funduszu realizowane sà w ca ym okresie, w którym wartoêç podstawowa lub wartoêç dodatkowa jest wartoêcià dodatnià. 4. Wypowiedzenie Umowy odatkowej nie skutkuje wypowiedzeniem Umowy Podstawowej. 5. W odniesieniu do poszczególnych Ubezpieczonych Umowa odatkowa wygasa w terminach okreêlonych w rt. 12, ust. 2. Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX, z zastrze eniem ust rtyku 7 Sk adki 1. Wraz z zawarciem Umowy odatkowej, sk adka nale na za Ubezpieczonego stanowi sum sk adki ochronnej i sk adki inwestycyjnej i p atna jest w terminach przewidzianych w Umowie Podstawowej. 2. W ka dym czasie, z wykluczeniem okresu ubezpieczenia bezsk adkowego, niezale nie od sk adki ochronnej i sk adki inwestycyjnej, Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony majà prawo wp acania sk adki doraênej w celu nabycia jednostek uczestnictwa. 3. Warunkiem nabycia jednostek uczestnictwa za sk adk doraênà jest dostarczenie do Towarzystwa oêwiadczenia 12

13 Ogólne warunki umowy dodatkowej w sprawie ubezpieczeniowego funduszu kapita owego stosownej treêci osoby dokonujàcej wp aty sk adki doraênej. 4. Wp ata sk adki doraênej nie zwalnia Ubezpieczajàcego i Ubezpieczonego z obowiàzku op acania sk adki ca kowitej. 5. Po z o eniu przez Ubezpieczajàcego oêwiadczenia, mo liwe jest zawieszenie op acania sk adki inwestycyjnej. 6. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 5, nast puje od najbli szego terminu wymagalnoêci sk adki po otrzymaniu przez Towarzystwo oêwiadczenia w tej sprawie. 7. Niezale nie od innych postanowieƒ, zawieszenie op acania sk adki inwestycyjnej obowiàzuje w okresie ubezpieczenia bezsk adkowego. 8. Wznowienie op acania sk adki inwestycyjnej po jej zawieszeniu, nast puje od najbli szego terminu wymagalnoêci sk adki po otrzymaniu przez Towarzystwo oêwiadczenia w tej sprawie. 9. Sk adka inwestycyjna przestaje byç op acana w przypadku osiàgni cia przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, ustania stosunku prawnego àczàcego Ubezpieczonego z Ubezpieczajàcym lub wystàpienia Ubezpieczonego z Umowy. rtyku 8 Fundusze 1. W celu inwestowania sk adek inwestycyjnych i sk adek doraênych, Towarzystwo wyodr bnia aktywa w formie funduszu. ochody uzyskane w wyniku inwestowania Êrodków funduszu powi kszajà jego wartoêç, zwi kszajàc wartoêç jednostki uczestnictwa. 2. Fundusz podzielony jest na równe cz Êci, zwane jednostkami uczestnictwa. Nabyte jednostki uczestnictwa uprawniajà Ubezpieczonego i Ubezpieczajàcego, w odpowiednich cz Êciach, jedynie do udzia u w aktywach funduszu, bez prawa dysponowania poszczególnymi ich sk adnikami. Prawo w asnoêci aktywów funduszu przys uguje wy àcznie Towarzystwu. Towarzystwo zastrzega sobie prawo do dzielenia i àczenia jednostek uczestnictwa, bez zmiany ca kowitej wartoêci funduszu. 3. Towarzystwo dokonuje wyceny aktywów funduszu poprzez ustalenie wartoêci sk adników funduszu w dniu wyceny. WartoÊç aktywów funduszu jest równa sumie wartoêci wszystkich sk adników aktywów funduszu. 4. WartoÊç aktywów funduszu pomniejszana jest o wartoêç zobowiàzaƒ funduszu w dniu wyceny oraz o koszty zwiàzane ze sprzeda à, zakupem sk adników aktywów funduszu i z obs ugà samego funduszu, a tak e zobowiàzania podatkowe, wynikajàce z przepisów prawa, wyznaczajàc w ten sposób wartoêç aktywów brutto funduszu. 5. Towarzystwo pobiera op at za zarzàdzanie funduszem. Op ata ustalana jest jako roczny procent aktywów brutto funduszu i pobierana z funduszu w dniu wyceny jako odpowiednia cz Êç, proporcjonalnie do okresu wyznaczonego przez kolejne dni wyceny. WartoÊç aktywów brutto funduszu pomniejszona o op at za zarzàdzanie funduszem wyznacza wartoêç aktywów netto funduszu. 6. en sprzeda y jednostki uczestnictwa oblicza si przez podzielenie wartoêci aktywów netto funduszu przez liczb wszystkich jednostek uczestnictwa zgromadzonych w funduszu. Otrzymany wynik zaokràgla si o nie wi cej ni 1%. 7. Ró nica pomi dzy cenà nabycia a cenà sprzeda y jednostki uczestnictwa wynosi nie wi cej ni 5% ceny nabycia. 8. Zasady funkcjonowania funduszy sà uregulowane w Regulaminie lokowania Êrodków ubezpieczeniowego funduszu kapita owego. rtyku 9 Rachunek jednostek uczestnictwa i alokacja sk adek 1. W dniu zawarcia Umowy odatkowej Towarzystwo otwiera rachunki jednostek uczestnictwa, na których ewidencjonowane sà jednostki uczestnictwa. 2. Po op aceniu przez Ubezpieczajàcego sk adki inwestycyjnej nabywane sà jednostki uczestnictwa na podstawowy rachunek jednostek uczestnictwa. Liczba nabywanych jednostek uczestnictwa jest równa iloczynowi alokacji sk adki inwestycyjnej i kwoty tej sk adki, podzielonemu przez cen nabycia jednostki uczestnictwa, obowiàzujàcà w najbli szym dniu wyceny, nast pujàcym po dniu op acenia tej sk adki, jednak nie wczeêniej ni w dacie poczàtku okresu obowiàzywania Umowy odatkowej. Je eli sk adka inwestycyjna zosta a op acona przez Ubezpieczajàcego przed terminem jej wymagalnoêci, jednostki uczestnictwa nabywane sà po cenie obowiàzujàcej w najbli szym dniu wyceny, nast pujàcym po terminie wymagalnoêci tej sk adki. Za dat op acenia sk adki inwestycyjnej uwa a si pierwszy dzieƒ roboczy po dacie uznania rachunku bankowego Towarzystwa. 3. Po op aceniu przez Ubezpieczonego sk adki inwestycyjnej nabywane sà jednostki uczestnictwa na dodatkowy rachunek jednostek uczestnictwa. Liczba nabywanych jednostek uczestnictwa jest równa iloczynowi alokacji sk adki inwestycyjnej i kwoty tej sk adki, podzielonemu przez cen nabycia jednostki uczestnictwa, obowiàzujàcà w najbli szym dniu wyceny, nast pujàcym po dniu op acenia tej sk adki, jednak nie wczeêniej ni w dacie poczàtku okresu obowiàzywania Umowy odatkowej. Je eli sk adka inwestycyjna zosta a op acona przez Ubezpieczonego przed terminem jej wymagalnoêci, jednostki uczestnictwa nabywane sà po cenie obowiàzujàcej w najbli szym dniu wyceny, nast pujàcym po terminie wymagalnoêci tej sk adki. Za dat op acenia sk adki inwestycyjnej uwa a si pierwszy dzieƒ roboczy po dacie uznania rachunku bankowego Towarzystwa. 4. Po wp aceniu sk adki doraênej nabywane sà jednostki uczestnictwa odpowiednio na podstawowy lub dodatkowy rachunek jednostek uczestnictwa. Liczba nabywanych jednostek uczestnictwa jest równa iloczynowi alokacji sk adki doraênej i kwoty tej sk adki, podzielonemu przez cen nabycia jednostki uczestnictwa, obowiàzujàcà w najbli szym dniu wyceny, nast pujàcym po otrzymaniu przez Towarzystwo oêwiadczenia o wp acie sk adki doraênej, nie wczeêniej jednak ni w pierwszym dniu roboczym po dacie wp ywu sk adki doraênej na rachunek Towarzystwa. 5. Liczba jednostek uczestnictwa ewidencjonowanych na podstawowym i dodatkowym rachunku jednostek uczestnictwa zaokràglana jest do cz Êci tysi cznych. 6. W pierwszym dniu ka dego miesiàca polisy Towarzystwo nalicza miesi cznà op at administracyjnà za ka dego Ubezpieczonego. 7. Op ata administracyjna pobierana jest przez odliczenie jednostek uczestnictwa z podstawowego albo dodatkowego rachunku jednostek uczestnictwa, zgodnie ze wskazaniem zawartym w polisie. Liczba odliczanych jednostek uczestnictwa ustalana jest jako iloraz op aty administracyjnej i ceny sprzeda y jednostki uczestnictwa obowiàzujàcej w najbli szym dniu wyceny, nast pujàcym 13

14 Ogólne warunki umowy dodatkowej w sprawie ubezpieczeniowego funduszu kapita owego po dniu naliczenia op aty. Op at administracyjnà pobiera si proporcjonalnie do udzia u ka dego z funduszy w wartoêci podstawowej lub dodatkowej. rtyku 10 Zmiany funduszy 1. W ka dà rocznic polisy, Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony majà prawo zmieniç podzia op acanej przez siebie sk adki inwestycyjnej pomi dzy poszczególne fundusze, okreêlone w Regulaminie lokowania Êrodków ubezpieczeniowego funduszu kapita owego. 2. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony okreêlajà podzia op acanej przez siebie sk adki doraênej pomi dzy poszczególne fundusze. 3. W ka dà rocznic polisy, bez koniecznoêci ponoszenia z tego tytu u op at: 1) Ubezpieczajàcy ma prawo okreêlenia, wspólnego dla wszystkich Ubezpieczonych, procentu liczby jednostek uczestnictwa wskazanego funduszu, znajdujàcych si na podstawowym rachunku jednostek uczestnictwa, który zostanie przeniesiony do wybranego funduszu; 2) Ubezpieczony ma prawo przeniesienia do wybranego funduszu wszystkich lub cz Êci jednostek uczestnictwa, znajdujàcych si na dodatkowym rachunku jednostek uczestnictwa wskazanego funduszu. 4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, przeniesienie jednostek uczestnictwa odbywa si po cenie sprzeda y obowiàzujàcej w najbli szym dniu wyceny po rocznicy polisy. 5. W przypadku zmian opisanych w ust. 3. dokonywanych poza rocznicà polisy, Towarzystwo pobiera op aty. W powy szej sytuacji, przeniesienie jednostek uczestnictwa odbywa si po cenie sprzeda y obowiàzujàcej w najbli szym dniu wyceny po otrzymaniu przez Towarzystwo odpowiedniego oêwiadczenia. 6. Towarzystwo okreêla minimalnà wartoêç przenoszonych jednostek uczestnictwa oraz, w odniesieniu do cz Êciowego przeniesienia, minimalnà wartoêç jednostek uczestnictwa funduszu, z którego sà one przenoszone, pozostajàcych na podstawowym i dodatkowym rachunku jednostek uczestnictwa. 7. Przeniesienie jednostek uczestnictwa dokonane przez Ubezpieczajàcego dotyczy podstawowych rachunków jednostek uczestnictwa wszystkich Ubezpieczonych. 8. Towarzystwo dokona zmian w funduszach po otrzymaniu oêwiadczenia odpowiednio od Ubezpieczajàcego lub Ubezpieczonego. rtyku 11 Wyp aty 1. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego Towarzystwo wyp aci uposa onemu Êwiadczenie w wysokoêci stanowiàcej sum wartoêci podstawowej i wartoêci dodatkowej. 2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, do obliczenia wartoêci podstawowej i wartoêci dodatkowej przyjmuje si cen sprzeda y jednostki uczestnictwa obowiàzujàcà w najbli szym dniu wyceny, nast pujàcym po zarejestrowaniu przez Towarzystwo zg oszenia roszczenia. 3. Warunkiem dokonania wyp aty, o której mowa w ust.1, jest z o enie w siedzibie Towarzystwa dokumentów koniecznych do ustalenia zasadnoêci roszczenia i wysokoêci wyp aty. 4. o daty osiàgni cia przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, prawo do rozporzàdzania wartoêcià podstawowà przys uguje Ubezpieczajàcemu, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 9. i W stosunku do ka dego Ubezpieczonego w okresie 5 lat od koƒca roku kalendarzowego, w którym zawarta jest data poczàtku jego ochrony ubezpieczeniowej, wyklucza si wyp at wartoêci podstawowej. 6. Z datà osiàgni cia przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, prawo do wartoêci podstawowej przys uguje Ubezpieczonemu. 7. Prawo do wartoêci dodatkowej przys uguje Ubezpieczonemu. 8. W przypadku wystàpienia przez Ubezpieczonego z Umowy, przy jednoczesnym trwaniu stosunku prawnego àczàcego Ubezpieczonego z Ubezpieczajàcym i przed osiàgni ciem przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, Towarzystwo wyp aci: 1) na wniosek Ubezpieczajàcego, wartoêç podstawowà pomniejszonà o op at z tytu u wystàpienia z Umowy, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 5; 2) na wniosek Ubezpieczonego, wartoêç dodatkowà; w przypadku gdy Ubezpieczajàcy nie by zobowiàzany do op acania sk adki inwestycyjnej, wartoêç dodatkowa zostanie pomniejszona o op at z tytu u wystàpienia z Umowy. 9. W przypadku ustania stosunku prawnego àczàcego Ubezpieczonego z Ubezpieczajàcym przed osiàgni ciem przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, Towarzystwo wyp aci: 1) na wniosek Ubezpieczonego, wartoêç podstawowà pomniejszonà o op at manipulacyjnà, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 5; 2) na wniosek Ubezpieczonego, wartoêç dodatkowà; w przypadku gdy Ubezpieczajàcy nie by zobowiàzany do op acania sk adki inwestycyjnej, wartoêç dodatkowa zostanie pomniejszona o op at manipulacyjnà. 10. W przypadku wygaêni cia Umowy odatkowej wskutek jej wypowiedzenia przed osiàgni ciem przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, Towarzystwo wyp aci: 1) na wniosek Ubezpieczonego, wartoêç podstawowà pomniejszonà o op at z tytu u wygaêni cia Umowy odatkowej, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 5; 2) na wniosek Ubezpieczonego, wartoêç dodatkowà; w przypadku gdy Ubezpieczajàcy nie by zobowiàzany do op acania sk adki inwestycyjnej, wartoêç dodatkowa zostanie pomniejszona o op at z tytu u wygaêni cia Umowy odatkowej. 11. Istnieje mo liwoêç dokonania cz Êciowej wyp aty, rozumianej jako wyp ata cz Êci sumy wartoêci podstawowej i wartoêci dodatkowej, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 5. i ust WysokoÊç tej wyp aty oraz pozostajàca po jej wyp acie wartoêç podstawowa lub dodatkowa, nie mogà byç ni sze od wartoêci minimalnych, okreêlonych przez Towarzystwo i podanych w polisie. Po dokonaniu wyp aty cz Êciowej Towarzystwo pobierze z rachunku jednostek uczestnictwa op at manipulacyjnà. 12. o obliczenia wartoêci podstawowej i wartoêci dodatkowej przyjmuje si cen sprzeda y jednostki uczestnictwa obowiàzujàcà w najbli szym dniu wyceny, nast pujàcym po zarejestrowaniu przez Towarzystwo wniosku o wyp at wartoêci podstawowej lub wartoêci dodatkowej. 13. W przypadku osiàgni cia przez Ubezpieczonego wieku 65 lat, Ubezpieczony ma prawo do otrzymania wartoêci podstawowej oraz wartoêci dodatkowej w formie wyp aty jednorazowej bàdê w formie regularnych wyp at. Towarzystwo wyp aci wartoêç podstawowà oraz wartoêç 14

15 Ogólne warunki umowy dodatkowej w sprawie ubezpieczeniowego funduszu kapita owego dodatkowà po otrzymaniu wniosku od Ubezpieczonego. WysokoÊç regularnej wyp aty nie mo e byç ni sza od wartoêci minimalnej, okreêlonej przez Towarzystwo i podanej w polisie. W nast pstwie ka dej regularnej wyp aty liczba jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunkach inwestycyjnych, zostaje pomniejszona o liczb jednostek uczestnictwa wynikajàcà z podzielenia kwoty regularnej wyp aty przez cen sprzeda y jednostki uczestnictwa. Kwota regularnej wyp aty zostaje pomniejszona o op at z tytu u wyp aty regularnej. rtyku 12 Op aty WysokoÊci op at, o których mowa w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy odatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, okreêlone sà w polisie. Towarzystwo ma prawo dokonywaç okresowych zmian op at. Zmiana op at nast puje w oparciu o zmian wskaênika wzrostu cen i us ug konsumpcyjnych publikowanego przez GUS i nie mo e przekroczyç 150% zmiany ww. wskaênika w okresie od dnia wprowadzenia niniejszej Umowy odatkowej do dnia dokonania zmiany lub w okresie pomi dzy zmianami. rtyku 13 Postanowienia koƒcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy odatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego, majà zastosowanie Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX, przepisy Kodeksu ywilnego, Ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa. 2. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy odatkowej w sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego zosta y zatwierdzone Uchwa à Zarzàdu Towarzystwa nr L/1/4/2/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku i majà zastosowanie do Umów zawieranych od 1 marca 2005 roku. rich Fischer Prezes Zarzàdu Jaros aw Mastalerz z onek Zarzàdu 15

16 OGÓLN WRUNKI OTKOWGO UZPIZNI ÂMIRI UZPIZONGO WSKUTK NISZZ ÂLIWGO WYPKU rtyku 1 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki odatkowego Grupowego Ubezpieczenia Âmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku stosuje si do umów ubezpieczenia, zwanych dalej Umowami odatkowymi, zawieranych jako rozszerzenie umów zawartych na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX. rtyku 2 efinicje Poj cia okreêlone w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX stosuje si tak e w niniejszych Ogólnych Warunkach odatkowego Grupowego Ubezpieczenia Âmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku. rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ycie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç Ubezpieczonego spowodowanà bezpoêrednio nieszcz Êliwym wypadkiem zaistnia ym w okresie odpowiedzialnoêci Towarzystwa. 3. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku, Towarzystwo wyp aci Êwiadczenie w wysokoêci sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu zajêcia nieszcz Êliwego wypadku. rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej 1. Umowa odatkowa mo e zostaç zawarta w dniu zawarcia Umowy Podstawowej lub w dowolnym momencie jej trwania, zgodnie z terminem wymagalnoêci sk adki. 2. Przystàpienie do Umowy odatkowej nie jest mo liwe bez przystàpienia do Umowy Podstawowej. rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej 1. Umowa odatkowa zawierana jest na 1 rok, z tym e je eli jest zawierana pomi dzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres do najbli szej rocznicy polisy. 2. Umowa odatkowa zostaje przed u ona na kolejny okres roczny, o ile obowiàzuje Umowa Podstawowa i adna ze stron nie postanowi inaczej. 3. OÊwiadczenie wyra ajàce wol nieprzed u enia Umowy odatkowej na kolejny okres powinno byç z o one do wiadomoêci drugiej strony na piêmie, nie póêniej ni na 30 dni przed up ywem okresu, na jaki Umowa odatkowa zosta a zawarta. rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej 1. Umowa odatkowa ulega rozwiàzaniu w dniu rozwiàzania Umowy Podstawowej. 2. Wypowiedzenie Umowy odatkowej skutkuje jej rozwiàzaniem w najbli szà rocznic polisy. 3. Wypowiedzenie Umowy odatkowej nie skutkuje wypowiedzeniem Umowy Podstawowej. rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka 1. WysokoÊç sumy ubezpieczenia oraz sk adki z tytu u Umowy odatkowej potwierdzone sà w polisie oraz podane w certyfikatach. 2. WysokoÊç sk adki z tytu u Umowy odatkowej ustala Towarzystwo zgodnie z zasadami okreêlonymi w rt. 11, ust. 2. Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX. 3. Sk adka z tytu u Umowy odatkowej op acana jest wraz ze sk adkà z tytu u Umowy Podstawowej. rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa 1. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna si zgodnie z zasadami okreêlonymi w Umowie Podstawowej. 2. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego koƒczy si w dniu: 1) zakoƒczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa z tytu u Umowy Podstawowej, zgodnie z zasadami okreêlonymi w rt. 12, ust. 2. Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX; 2) rozwiàzania Umowy odatkowej; 3) up ywu okresu, za jaki op acono sk adk, w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia w ramach Umowy odatkowej, w tym wskutek zmiany podgrupy. rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa 1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki nieszcz Êliwego wypadku, który powsta przed rozpocz ciem odpowiedzialnoêci Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego. 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki nieszcz Êliwego wypadku, który powsta bezpoêrednio lub poêrednio w wyniku: 1) dzia aƒ wojennych, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach spo ecznych; 2) pope nienia przez Ubezpieczonego czynu noszàcego ustawowe znamiona umyêlnego przest pstwa; 3) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu bez okreêlonych w stosownych przepisach prawa uprawnieƒ do prowadzenia danego pojazdu lub jeêli Ubezpieczony by w stanie po spo yciu alkoholu albo w stanie nietrzeêwoêci; 4) spo ycia lub spo ywania alkoholu przez Ubezpieczonego alkoholu, Êrodków odurzajàcych lub psychotropowych, nie zaleconych przez lekarza; 5) samookaleczenia, usi owania pope nienia albo pope nienia przez Ubezpieczonego samobójstwa; 6) poddania si przez Ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolà lekarza lub innych osób uprawnionych; 7) chorób i stanów chorobowych nawet takich, do ujawnienia których dosz o w sposób nag y. 16

17 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia Êmierci ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia 1. Prawo do Êwiadczenia z tytu u Âmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku przys uguje Uposa onemu. 2. Zg aszajàc wniosek o wyp at Êwiadczenia, wnioskujàcy sk ada do Towarzystwa: 1) wype niony formularz zg oszenia roszczenia; 2) certyfikat; 3) akt zgonu Ubezpieczonego; 4) potwierdzonà za zgodnoêç z orygina em kserokopi dokumentu to samoêci; 5) kart zgonu albo, je eli jej uzyskanie nie jest mo liwe, dokumentacj medycznà stwierdzajàcà przyczyn Êmierci; 6) dokumentacj z policji lub prokuratury potwierdzajàcà zajêcie nieszcz Êliwego wypadku; 7) inne dokumenty niezb dne do stwierdzenia zasadnoêci roszczenia, na wniosek Towarzystwa. 3. Towarzystwo decyduje o zasadnoêci roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust Prawo do Êwiadczenia przys uguje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje zwiàzek przyczynowo-skutkowy pomi dzy nieszcz Êliwym wypadkiem a Êmiercià Ubezpieczonego. 5. Prawo do Êwiadczenia przys uguje, je eli Êmierç Ubezpieczonego nastàpi a w ciàgu 180 dni od daty nieszcz Êliwego wypadku. 6. àczna kwota Êwiadczeƒ w zwiàzku z tym samym nieszcz Êliwym wypadkiem, nale nych z tytu u wszystkich Umów odatkowych, w których przedmiotem ubezpieczenia jest ycie lub zdrowie Ubezpieczonego, z wy àczeniem umów obejmujàcych zakresem pobyt Ubezpieczonego w szpitalu i osierocenie ziecka, nie mo e przekroczyç kwoty stanowiàcej równowartoêç sumy Êwiadczeƒ nale nych w zwiàzku ze Êmiercià Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku i Êmiercià Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku w Êrodku lokomocji. rtyku 11 Postanowienia koƒcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach odatkowego Ubezpieczenia Âmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku majà zastosowanie Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX, przepisy Kodeksu ywilnego, Ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa. 2. Niniejsze Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Âmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku zosta y zatwierdzone Uchwa à Zarzàdu Towarzystwa nr L/1/4/2/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku i majà zastosowanie do Umów zawieranych od 1 marca 2005 roku. rich Fischer Prezes Zarzàdu Jaros aw Mastalerz z onek Zarzàdu 17

18 OGÓLN WRUNKI OTKOWGO UZPIZNI ÂMIRI UZPIZONGO WSKUTK NISZZ ÂLIWGO WYPKU W ÂROKU LOKOMOJI rtyku 1 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki odatkowego Ubezpieczenia Âmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku w Ârodku Lokomocji stosuje si do umów ubezpieczenia, zwanych dalej Umowami odatkowymi, zawieranych jako rozszerzenie umów zawartych na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX. rtyku 2 efinicje Poj cia okreêlone w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX stosuje si tak e w niniejszych Ogólnych Warunkach odatkowego Ubezpieczenia Âmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku w Ârodku Lokomocji. o poj ç tych dodaje si nast pujàce: nieszcz Êliwy wypadek w Êrodku lokomocji - nieszcz Êliwy wypadek, w którym Ubezpieczony uczestniczy jako kierowca lub pasa er pojazdu samochodowego lub by kierujàcym lub pasa erem pojazdu szynowego, statku wodnego lub powietrznego, który uleg wypadkowi w zwiàzku z ruchem drogowym, wodnym lub powietrznym, a tak e w zwiàzku z ruchem pojazdu szynowego; Êrodek lokomocji - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umo liwia jazd z pr dkoêcià przekraczajàcà 25 km/h, z wy àczeniem ciàgnika rolniczego oraz statek wodny rozumiany jako urzàdzenie p ywajàce o nap dzie mechanicznym, w tym równie prom, wodolot i poduszkowiec, a tak e statek powietrzny, rozumiany jako urzàdzenie zdolne do unoszenia si w atmosferze na skutek oddzia ywania powietrza innego ni oddzia ywanie powietrza odbitego od pod o a, z wy àczeniem balonów, sterowców, szybowców, motoszybowców, skrzyd owców oraz spadochronów osobowych. rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ycie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç Ubezpieczonego spowodowanà bezpoêrednio nieszcz Êliwym wypadkiem w Êrodku lokomocji. 3. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego spowodowanej nieszcz Êliwym wypadkiem w Êrodku lokomocji, Towarzystwo wyp aci Êwiadczenie w wysokoêci sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu zajêcia nieszcz Êliwego wypadku w Êrodku lokomocji. rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej 1. Umowa odatkowa mo e zostaç zawarta w dniu zawarcia Umowy Podstawowej lub w dowolnym momencie jej trwania, zgodnie z terminem wymagalnoêci sk adki. 2. Przystàpienie do Umowy odatkowej nie jest mo liwe bez przystàpienia do Umowy Podstawowej. rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej 1. Umowa odatkowa zawierana jest na 1 rok, z tym e je eli jest zawierana pomi dzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres do najbli szej rocznicy polisy. 2. Umowa odatkowa zostaje przed u ona na kolejny okres roczny, o ile obowiàzuje Umowa Podstawowa i adna ze stron nie postanowi inaczej. 3. OÊwiadczenie wyra ajàce wol nieprzed u enia Umowy odatkowej na kolejny okres powinno byç z o one do wiadomoêci drugiej strony na piêmie, nie póêniej ni na 30 dni przed up ywem okresu, na jaki Umowa odatkowa zosta a zawarta. rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej 1. Umowa odatkowa ulega rozwiàzaniu w dniu rozwiàzania Umowy Podstawowej. 2. Wypowiedzenie Umowy odatkowej skutkuje jej rozwiàzaniem w najbli szà rocznic polisy. 3. Wypowiedzenie Umowy odatkowej nie skutkuje wypowiedzeniem Umowy Podstawowej. rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka 1. WysokoÊç sumy ubezpieczenia oraz sk adki z tytu u Umowy odatkowej, potwierdzone sà w polisie oraz podane w certyfikatach. 2. WysokoÊç sk adki z tytu u Umowy odatkowej ustala Towarzystwo zgodnie z zasadami okreêlonymi w rt. 11, ust. 2. Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX. 3. Sk adka z tytu u Umowy odatkowej op acana jest wraz ze sk adkà z tytu u Umowy Podstawowej. rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa 1. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna si zgodnie z zasadami okreêlonymi w Umowie Podstawowej. 2. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego koƒczy si w dniu: 1) zakoƒczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa z tytu u Umowy Podstawowej, zgodnie z zasadami okreêlonymi w rt. 12, ust. 2. Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX; 2) rozwiàzania Umowy odatkowej; 3) up ywu okresu, za jaki op acono sk adk, w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia w ramach Umowy odatkowej, w tym wskutek zmiany podgrupy. rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa 1. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki nieszcz Êliwego wypadku w Êrodku lokomocji, który powsta przed rozpocz ciem odpowiedzialnoêci Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego. 18

19 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia Êmierci ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku w Êrodku lokomocji 2. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki nieszcz Êliwego wypadku w Êrodku lokomocji, który powsta bezpoêrednio lub poêrednio w wyniku: 1) dzia aƒ wojennych, aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa Ubezpieczonego w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach spo ecznych; 2) pope nienia przez Ubezpieczonego czynu noszàcego ustawowe znamiona umyêlnego przest pstwa; 3) prowadzenia przez Ubezpieczonego Êrodka lokomocji bez uprawnieƒ okreêlonych w stosownych przepisach prawa do prowadzenia danego Êrodka lokomocji lub jeêli Ubezpieczony by w stanie po spo yciu alkoholu albo w stanie nietrzeêwoêci; 4) spo ycia lub spo ywania przez Ubezpieczonego alkoholu, Êrodków odurzajàcych lub psychotropowych, nie zaleconych przez lekarza; 5) samookaleczenia, usi owania pope nienia lub pope nienia przez Ubezpieczonego samobójstwa; 6) poddania si przez Ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolà lekarza lub innych osób uprawnionych; 7) chorób i stanów chorobowych nawet takich, do ujawnienia których dosz o w sposób nag y; 8) wypadku lotniczego zaistnia ego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego na pok adzie innego samolotu ni samolot pasa erskich licencjonowanych linii lotniczych; 9) uprawiania przez Ubezpieczonego sportów o charakterze ekstremalnym, takich jak: sporty lotnicze, motorowe czy motorowodne lub podczas udzia u Ubezpieczonego w wyêcigach lub rajdach pojazdów làdowych, wodnych, powietrznych oraz w przygotowaniach do nich; 10) uprawiania przez Ubezpieczonego kaskaderstwa. 6. àczna kwota Êwiadczeƒ w zwiàzku z tym samym nieszcz Êliwym wypadkiem, nale nych z tytu u wszystkich Umów odatkowych, w których przedmiotem ubezpieczenia jest ycie lub zdrowie Ubezpieczonego, z wy àczeniem umów obejmujàcych zakresem pobyt Ubezpieczonego w szpitalu i osierocenie ziecka, nie mo e przekroczyç kwoty stanowiàcej równowartoêç sumy Êwiadczeƒ nale nych w zwiàzku ze Êmiercià Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku i Êmiercià Ubezpieczonego wskutek nieszcz Êliwego wypadku w Êrodku lokomocji. rtyku 11 Postanowienia koƒcowe 1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach odatkowego Ubezpieczenia Âmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku w Ârodku Lokomocji majà zastosowanie Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX, przepisy Kodeksu ywilnego, Ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej oraz inne stosowne przepisy prawa. 2. Niniejsze Ogólne Warunki odatkowego Grupowego Ubezpieczenia Âmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku w Ârodku Lokomocji zosta y zatwierdzone Uchwa à Zarzàdu Towarzystwa nr L/1/4/2/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku i majà zastosowanie do Umów zawieranych od 1 marca 2005 roku. rich Fischer Prezes Zarzàdu Jaros aw Mastalerz z onek Zarzàdu rtyku 10 Wyp ata Êwiadczenia 1. Prawo do Êwiadczenia z tytu u Âmierci Ubezpieczonego wskutek Nieszcz Êliwego Wypadku w Ârodku Lokomocji przys uguje Uposa onemu. 2. Zg aszajàc wniosek o wyp at Êwiadczenia, wnioskujàcy sk ada do Towarzystwa: 1) wype niony formularz zg oszenia roszczenia; 2) certyfikat; 3) akt zgonu Ubezpieczonego; 4) potwierdzonà za zgodnoêç z orygina em kserokopi dokumentu to samoêci; 5) kart zgonu albo, je eli jej uzyskanie nie jest mo liwe, dokumentacj medycznà stwierdzajàcà przyczyn Êmierci; 6) dokumentacj z policji lub prokuratury potwierdzajàcà zajêcie nieszcz Êliwego wypadku; 7) inne dokumenty niezb dne do stwierdzenia zasadnoêci roszczenia, na wniosek Towarzystwa. 3. Towarzystwo decyduje o zasadnoêci roszczenia na podstawie dokumentacji, o której mowa w ust Prawo do Êwiadczenia przys uguje, o ile z medycznego punktu widzenia istnieje zwiàzek przyczynowo-skutkowy pomi dzy nieszcz Êliwym wypadkiem, a Êmiercià Ubezpieczonego. 5. Prawo do Êwiadczenia przys uguje, je eli Êmierç Ubezpieczonego spowodowana nieszcz Êliwym wypadkiem w Êrodku lokomocji nastàpi a przed up ywem 180 dni od daty zajêcia nieszcz Êliwego wypadku w Êrodku lokomocji i w okresie odpowiedzialnoêci Towarzystwa z tytu u Umowy odatkowej. 19

20 OGÓLN WRUNKI OTKOWGO UZPIZNI ÂMIRI UZPIZONGO WSKUTK ZW U SR LU URU MÓZGU rtyku 1 Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki odatkowego Grupowego Ubezpieczenia Âmierci Ubezpieczonego wskutek Zawa u Serca lub Udaru Mózgu stosuje si do umów ubezpieczenia, zwanych dalej Umowami odatkowymi, zawieranych jako rozszerzenie umów zawartych na podstawie Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX. rtyku 2 efinicje Poj cia okreêlone w Ogólnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX stosuje si tak e w niniejszych Ogólnych Warunkach odatkowego Grupowego Ubezpieczenia Âmierci Ubezpieczonego wskutek Zawa u Serca lub Udaru Mózgu. o poj ç tych dodaje si nast pujàce: zawa serca - pe noêcienna martwica fragmentu mi Ênia sercowego w wyniku nag ego przerwania dop ywu krwi, której rozpoznanie potwierdzone byç musi wystàpieniem typowych dolegliwoêci bólowych w klatce piersiowej, pojawieniem si nowych, charakterystycznych dla zawa u serca zmian w zapisie ekg, podwy szeniem poziomu enzymów wskaênikowych martwicy mi Ênia serca. Wszystkie powy sze objawy muszà wystàpiç àcznie; udar mózgu - trwa e uszkodzenie tkanki mózgowej, powodujàce powstanie ubytków neurologicznych, utrzymujàcych si ponad 24 godziny, spowodowane niedokrwieniem lub zawa em tkanki mózgowej, zatorem lub krwotokiem wewnàtrzczaszkowym. Termin nie obejmuje zawa u mózgu lub krwawienia wewnàtrzczaszkowego, spowodowanego zewn trznym urazem oraz epizodów przemijajàcego niedokrwienia mózgu. rtyku 5 zas trwania Umowy odatkowej 1. Umowa odatkowa zawierana jest na 1 rok, z tym e je eli jest zawierana pomi dzy rocznicami polisy, zostaje zawarta na okres do najbli szej rocznicy polisy. 2. Umowa odatkowa zostaje przed u ona na kolejny okres roczny, o ile obowiàzuje Umowa Podstawowa i adna ze stron nie postanowi inaczej. 3. OÊwiadczenie wyra ajàce wol nieprzed u enia Umowy odatkowej na kolejny okres powinno byç z o one do wiadomoêci drugiej strony na piêmie, nie póêniej ni na 30 dni przed up ywem okresu, na jaki Umowa odatkowa zosta a zawarta. rtyku 6 Rozwiàzanie Umowy odatkowej 1. Umowa odatkowa ulega rozwiàzaniu w dniu rozwiàzania Umowy Podstawowej. 2. Wypowiedzenie Umowy odatkowej skutkuje jej rozwiàzaniem w najbli szà rocznic polisy. 3. Wypowiedzenie Umowy odatkowej nie skutkuje wypowiedzeniem Umowy Podstawowej. rtyku 7 Suma ubezpieczenia i sk adka 1. WysokoÊç sumy ubezpieczenia oraz sk adki z tytu u Umowy odatkowej potwierdzone sà w polisie oraz podane w certyfikatach. 2. WysokoÊç sk adki z tytu u Umowy odatkowej ustala Towarzystwo zgodnie z zasadami okreêlonymi w rt. 11, ust. 2. Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX. 3. Sk adka z tytu u Umowy odatkowej op acana jest wraz ze sk adkà z tytu u Umowy Podstawowej. rtyku 3 Przedmiot i zakres Umowy odatkowej 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest ycie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje Êmierç Ubezpieczonego spowodowanà bezpoêrednio zawa em serca lub udarem mózgu, który mia miejsce w okresie obejmowania Ubezpieczonego ochronà z tytu u Umowy odatkowej. 3. W przypadku Êmierci Ubezpieczonego wskutek zawa u serca lub udaru mózgu, Towarzystwo wyp aci Êwiadczenie w wysokoêci sumy ubezpieczenia aktualnej w dniu wystàpienia zawa u serca lub udaru mózgu. rtyku 4 Zawarcie i przyst powanie do Umowy odatkowej 1. Umowa odatkowa mo e zostaç zawarta w dniu zawarcia Umowy Podstawowej lub w dowolnym momencie jej trwania, zgodnie z terminem wymagalnoêci sk adki. 2. Przystàpienie do Umowy odatkowej nie jest mo liwe bez przystàpienia do Umowy Podstawowej. 3. o Umowy odatkowej mo e przystàpiç osoba, która nie ukoƒczy a 65 lat. rtyku 8 Poczàtek i koniec odpowiedzialnoêci Towarzystwa 1. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego rozpoczyna si zgodnie z zasadami okreêlonymi w Umowie Podstawowej. 2. OdpowiedzialnoÊç Towarzystwa w stosunku do Ubezpieczonego koƒczy si w dniu: 1) zakoƒczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa z tytu u Umowy Podstawowej, zgodnie z zasadami okreêlonymi w rt. 12, ust. 2. Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX; 2) rozwiàzania Umowy odatkowej; 3) up ywu okresu za jaki op acono sk adk, w przypadku rezygnacji Ubezpieczonego z ubezpieczenia w ramach Umowy odatkowej, w tym wskutek zmiany podgrupy; 4) rocznicy polisy przypadajàcej po ukoƒczeniu przez Ubezpieczonego 65 lat. rtyku 9 Wy àczenia i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa Postanowienia dotyczàce wy àczeƒ i ograniczenia odpowiedzialnoêci Towarzystwa oraz karencji stosuje si zgodnie z rt. 13, ust. 1. i 4. Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie RTUM MX. 20

Postanowienia Dodatkowe do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM w Sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego

Postanowienia Dodatkowe do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM w Sprawie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapita owego Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie CERTUM Artyku I Postanowienia ogólne... 7 Artyku II Definicje... 7 Artyku III Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 8 Artyku IV Zawarcie umowy ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PLAN OSZCZ DNOÂCIOWY DLA DZIECKA Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 3 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18

Ogólne warunki INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapita owymi ze sk adkà podstawowà op acanà regularnie Plan Inwestycyjny AXA Premia INDEKS PRE/08/07/18 Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Ogólne warunki ubezpieczenia na życie Lew Senior. Pod skrzydłami lwa. Obowiązują od 18 sierpnia 2010 r. SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE LEW SENIOR Artyku I Postanowienia ogólne.......................................

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie

Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie Typ P Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie kod warunków PNGP30 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si do umów grupowego ubezpieczenia na ycie typ P. 2 U yte

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM MAX Artyku I Postanowienia ogólne........................................................................... 3 Artyku II Definicje......................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWA EGO INWALIDZTWA SPOWODOWANEGO NIESZCZ ÂLIWYM WYPADKIEM SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA PLAN ZABEZPIECZENIA D UGOTERMINOWYCH POTRZEB RODZINY Artyku I Postanowienia ogólne........................................ 4 Artyku II Definicje...................................................

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA

SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZNIA GENERALI PROFAMILIA Artyku I Postanowienia ogólne... 5 Artyku II Defi nicje... 5 Artyku III Przedmiot ubezpieczenia i zakres odpowiedzialnoêci... 6 Artyku IV Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo INDEKS APX/09/03/16 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM MAX

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM MAX OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM MAX Artyku I Postanowienia ogólne........................................................................... 3 Artyku II Defi nicje......................................................................................

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR)

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) OGÓLNE WARUNKI DODATKOWYCH GRUPOWYCH UBEZPIECZE RODZINNYCH (GUD, GOD, GZD, GDN, GZW, GWN, GZR) Rozdzia I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ROZSZERZENIE ZAKRESU ODPOWIEDZIALNOÂCI O UBEZPIECZENIA DODATKOWE 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DLA MA YCH I ÂREDNICH FIRM Artyku I Postanowienia ogólne... 3 Artyku II Defi nicje...

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DLA MA YCH I ÂREDNICH FIRM Artyku I Postanowienia ogólne... 3 Artyku II Defi nicje... OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DLA MA YCH I ÂREDNICH FIRM Artyku I Postanowienia ogólne........................................................................... 3 Artyku II Defi nicje......................................................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM Artyku I Postanowienia ogólne........................................................................... 3 Artyku II Defi nicje......................................................................................

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000

Centrum Informacyjne dla Klientów: 0801 888 000 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapita owym ze Sk adkà Regularnà Multiportfel Spektrum/Multiportfel Misiek (OW-R-SPKM-051031/OW-R-MISK-051031) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Specjalnie dla...

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Specjalnie dla... Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Specjalnie dla... Na życie Ubezpieczenia na Życie Indywidualne Specjalnie dla Ciebie 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Prywatne ubezpieczenie zdrowotne (indeks UZP nr 02) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową. Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Avans Plus (OW-J-PAVS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM LeoLife Artyku I Postanowienia ogólne Na podstawie umowy ubezpieczenia, zwanej dalej Umowà zawartej na podstawie niniejszych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220)

O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) O ólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Twoja Perspektywa (OW-R-TPRS-101220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP-110401) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną

Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną Ubezpieczenia na życie Indywidualne Regulamin prowadzenia Indywidualnego Konta Emerytalnego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska Spółkę Akcyjną 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP )

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP ) O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek VIP (OW-R-ZVIP-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM SU 02)...10 Spis treści Ubezpieczenia zdrowotne Grupowe Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego (indeks GM 02)...3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia leczenia Ubezpieczonego w szpitalu (indeks GM

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci:

Ogólne warunki ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków kierowcy i pasa erów pojazdu mechanicznego Spis treêci: Spis treêci: str. I. Postanowienia ogólne... 1 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 2 III. Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 3 IV. Umowa na rzecz osoby trzeciej... 4 V. Umowa ubezpieczenia i sk adka...

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Mix OW-R-MIX

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Mix OW-R-MIX O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Mix OW-R-MIX-110401 (ZA-111220-R-MIX-110401) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia inwalidztwa Ubezpieczonego (indeks GZ IN 04) 17

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia inwalidztwa Ubezpieczonego (indeks GZ IN 04) 17 Ubezpieczenia na życie Grupowe Spis treści Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie (indeks GZ 07) 3 Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia zgonu Ubezpieczonego w nast pstwie wypadku (indeks GZ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06)

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA SUPEREMERYTURA (kod RCI 02/06) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA WPROWADZAJÑCE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, Sopockie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA dla klienta indywidualnego I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 OGRANICZENIA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Certyfikat uczestnictwa

Certyfikat uczestnictwa Załącznik nr 3 do Generalnej Umowy Ubezpieczenia nr UB/02/2008/SWBA Certyfikat uczestnictwa w grupowym ubezpieczeniu na życie i dożycie Ubezpieczający Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI PROSPERO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI PROSPERO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI FUNDUSZAMI KAPITAŁOWYMI GENERALI PROSPERO ZE SKŁADKÑ REGULARNÑ Artykuł I Postanowienia ogólne... 3 Artykuł II Defi nicje... 3 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/06) I. Postanowienia ogólne 2 II. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 III. Umowa ubezpieczenia 4 IV. Rozwiàzanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego

Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina indeks KZ 02 Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina o indeksie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Grupowe. Rodzina. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina indeks GZ 05. Obowiązują od 1 maja 2002 roku

Ubezpieczenia na życie Grupowe. Rodzina. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina indeks GZ 05. Obowiązują od 1 maja 2002 roku Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina indeks GZ 05 Rodzina Obowiązują od 1 maja 2002 roku Ubezpieczenia na życie Grupowe Spis treści Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia

Rodzaj informacji. 1. Przesłanki, których zaistnienie zobowiązuje TU INTER- ŻYCIE Polska do wypłaty świadczenia Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Grupowego Ubezpieczenia na Życie INTER GRUPA zatwierdzonych Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. 16/2011 z dnia 16.06.2011 r., wprowadzony Uchwałą Zarządu TU INTER-ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

1. neostrada tp instalacja i aktywacja us ugi 250,00 55,00 305,00

1. neostrada tp instalacja i aktywacja us ugi 250,00 55,00 305,00 cennik neostrada tp Tabela 1 instalacyjna i aktywacyjna neostrada tp instalacja i aktywacja us ugi 250,00 55,00 305,00 neostrada tp aktywacja us ugi na àczu TP, na którym jest Êwiadczona us uga telefoniczna

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze sk adką regularną. Pod skrzydłami lwa.

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze sk adką regularną. Pod skrzydłami lwa. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Ogólne warunki ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali OmniProfit ze sk adką

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE CERTUM Artykuł I Postanowienia ogólne...........................................................................3 Artykuł II Definicje......................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO NA YCIE Bezpieczne Raty dla osób, które nie ukoƒczy y 65 roku ycia ROZDZIA 1. Postanowienia ogólne Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego na ycie Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym

Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie i dożycie z planem kapitałowym 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach indywidualnego

Bardziej szczegółowo

Rodzina. Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz Rodzina o indeksie KZ 03. Obowiązują od 1 lutego 2002 roku

Rodzina. Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz Rodzina o indeksie KZ 03. Obowiązują od 1 lutego 2002 roku Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne Warunki Kontynuacji Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz Rodzina o indeksie KZ 03 Rodzina Obowiązują od 1 lutego 2002 roku Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE. Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM Z OTO VS. ROPA Kod: WU/UFK Z oto vs. Ropa I-2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie i Do ycie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie i Do ycie, zwane dalej Ogólnymi Warunkami,

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek.

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ogólne warunki ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Generali Ubezpieczenie z przyszłoêcià ze składkà regularnà. Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Ubezpieczenie z przyszłoêcià

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DLA KLIENTÓW BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓ KA AKCYJNA (kod: WU/Pekao/SEK/01/09) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia

Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia Postanowienia ogólne Ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia OWU FPP3_04.2013 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Generali ProFamilia (zwane dalej OWU ) stanowią podstawę zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Grupowe. Rodzina. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia. Allianz-Rodzina indeks GZ 04

Ubezpieczenia na życie Grupowe. Rodzina. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia. Allianz-Rodzina indeks GZ 04 Ubezpieczenia na życie Grupowe Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Allianz-Rodzina indeks GZ 04 Rodzina Ubezpieczenia na życie Grupowe Spis treści Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN HESTIA RODZINA (kod HR 01/08) SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 III. UMOWA UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia IKE Allianz Pekao.

Ogólne warunki ubezpieczenia IKE Allianz Pekao. Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia IKE Allianz Pekao. 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje si w umowach ubezpieczenia IKE Allianz-Pekao, zwanych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz Życie Polska S.A. data wejścia w życie OWU 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne ubezpieczenie na życie z Funduszem Inwestycyjnym

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne ubezpieczenie na życie z Funduszem Inwestycyjnym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne ubezpieczenie na życie z Funduszem Inwestycyjnym Na życie Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Inwestycyjnym Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99

Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Generali Życie T.U. S.A. Warszawa, ul. Post pu 15B tel. 22 543 05 43 fax 22 543 08 99 Centrum Klienta: 801 343 343 lub 22 543 0 543 www.generali.pl Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie dla małych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne terminowe ubezpieczenie na dożycie z planem edukacyjnym Na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. (indeks KZ 05) 3. Za àcznik do ogólnych warunków kontynuacji grupowego ubezpieczenia na ycie o indeksie KZ 05 11

Spis treści. (indeks KZ 05) 3. Za àcznik do ogólnych warunków kontynuacji grupowego ubezpieczenia na ycie o indeksie KZ 05 11 Ubezpieczenia na życie Grupowe Spis treści Ogólne warunki kontynuacji grupowego ubezpieczenia na ycie (indeks KZ 05) 3 Za àcznik do ogólnych warunków kontynuacji grupowego ubezpieczenia na ycie o indeksie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy:

UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA Nr.. Zawarta w dniu w.. pomiędzy: Powiatem Kieleckiego, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce, Nr ewidencyjny NIP: 959-16-45-790, Regon: 291009372, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie i Zdrowie II. (OWU_ZDRZ_1/2009)

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie i Zdrowie II. (OWU_ZDRZ_1/2009) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie i Zdrowie II. (OWU_ZDRZ_1/2009) Pod skrzyd ami lwa. SPIS TREÂCI Rozdział I. Postanowienia ogólne...........................................................................

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Uniwersalne DIAMENTOWA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenia na życie Indywidualne. Na życie. Ogólne warunki ubezpieczenia. Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie Na życie Ubezpieczenia na życie Indywidualne Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE Z GWARANTOWANYM ZWROTEM SK ADEK ORAZ UBEZPIECZENIEM NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE Z GWARANTOWANYM ZWROTEM SK ADEK ORAZ UBEZPIECZENIEM NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE I DO YCIE Z GWARANTOWANYM ZWROTEM SK ADEK ORAZ UBEZPIECZENIEM NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW Ogólne Warunki Ubezpieczenia na ycie i Do ycie z Gwarantowanym Zwrotem

Bardziej szczegółowo