PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ"

Transkrypt

1 PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce miała tendencję wzrostową do roku 2009 (1277 tys. ha). Największą dynamikę wzrostu obserwowano w latach , kiedy to areał uprawy zwiększył się o około 400 tys. ha. W 2011 roku powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego wynosiła 1157 tys. ha. W naszym województwie ma ono bardzo duże znaczenie, areał uprawy zajmuje ponad 20% powierzchni zasiewów. Wysokie potencjalne możliwości plonotwórcze a także wartość paszowa zbliżona do pszenicy i jęczmienia, pozwalają na wykorzystanie go w żywieniu tuczników i drobiu. Ostatnio duże nadzieje wiąże się również z wykorzystaniem pszenżyta do wypieku chleba. Ziarno pszenżyta może być też wykorzystywane do innych celów technologicznych. Oprócz młynarstwa i piekarstwa stosuje się je w cukiernictwie przy produkcji biszkoptów, herbatników, ciast piaskowych i kruchych oraz pierników bakaliowych. Specyficzność ciasta pszenżytniego nie wyklucza możliwości wykorzystania tego gatunku do produkcji mąki czy innych produktów spożywczych, nowe technologie przetwarzania wymagają odmiennego surowca. Z tego względu pszenżyto mające odmienne cechy technologiczne w porównaniu do pszenicy i żyta staje się alternatywą i szansą do produkcji nowych wyrobów prozdrowotnych o korzystnych cechach sensorycznych. Nowy kierunek wykorzystania pszenżyta wymaga wzmożonej pracy hodowców, agronomów i technologów żywności. Krajowy rejestr obecnie liczy 38 odmian w tym 12 krótkosłomych. Odmiany rejestrowane w ostatnich latach wnoszą postęp przede wszystkim w plenności. W miarę zwiększania się powierzchni uprawy tego gatunku zwiększa się nasilenie występowania chorób na pszenżycie, które jest powszechnie porażane przez mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i plew. Największe różnice odmianowe występują w odporności na mączniaka prawdziwego i rdzę brunatną. Zarejestrowane ostatnio odmiany wnoszą postęp w odporności na ważniejsze choroby pszenżyta. Odmiany nie różnią się wyraźnie pod względem wymagań glebowych, natomiast wykazują pewne zróżnicowanie reakcji na niski odczyn gleby. Przyjmuje się, że odmiany krótkosłome nie powinny być uprawiane na najsłabszych glebach przeznaczonych pod pszenżyto. W sezonie 2011/2012 na terenie województwa mazowieckiego zostały założone 4 doświadczenia z 20 odmianami pszenżyta ozimego. Doświadczenia zlokalizowane były w następujących jednostkach: - Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Seroczynie - Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Kawęczynie - DANKO Hodowla Roślin ZHR O/ Laski - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie O/Radom W sezonie 2011/2012 odnotowano wyraźny spadek plonowania pszenżyta w stosunku do roku poprzedniego ze względu na duże wymarzanie w okresie zimy. Najwięcej martwych roślin odnotowano w Kawęczynie-ponad 55%, najmniej w Seroczynie, ale tam było duże porażenie pleśnią śniegową. Najwyższe plony osiągnięto w Laskach mimo, że było tam dużo martwych roślin. Spośród odmian badanych w 2012 roku na obu poziomach agrotechniki najlepiej plonowały: Pizzaro, Todan, Borwo,Pawo. Z nowo zarejestrowanych odmian na uwagę zasługuje odmiana Borowik. Porażenie przez choroby w 2012 roku było nieco większe niż w latach poprzednich

2 Tabela 1 PSZENŻYTO OZIME. Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Lp. Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę, a w przypadku odmiany zagranicznej- -pełnomocnika w Polsce PAWO* 2002 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. ul.główna 20,PL Strzelce 2 BALTIKO* ALGOSO* TRISMART* BORWO * Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. ul. Główna 20, PL Strzelce 6 ATLETICO* TULUS 2009 Saaten-Union Polska sp. z o.o. ul. Staszewska 70 PL Wągrowiec 8 CERBER* 2010 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. ul.główna 20,PL Strzelce 9 CYRKON* 2010 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. ul.główna 20,PL Strzelce 10 ELPASO* FREDRO* TODAN* 2003 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. ul.główna 20,PL Strzelce 13 LEONTINO* PIZZARO* AGOSTINO Lantmannen SW Seed sp.z o.o. Ul. Terenowa 6g Pl Wrocław 16 BERENIKO* BOROWIK* 2011 Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. ul.główna 20,PL Strzelce 18 KWS TRISOL 2011 KWS Lochow Petkus sp. z o.o. Kondratowice Ul. Słowiańska5 PL Prusy 19 MAESTOZO* MIKADO* odmiany krótkosłome *- odmiana chroniona krajowym wyłącznym prawem hodowców - 2 -

3 Tabela 2 PSZENŻYTO OZIME. Warunki polowe doświadczeń. Rok zbioru: 2012 Miejscowość Seroczyn Kawęczyn Laski Powiat Siedlce Sochaczew Grójec Kompleks rolniczej przydatności gleby Klasa bonitacyjna gleby IIIb IIIa IV PH gleby w KCI 5,97 5,97 * Przedplon Gorczyca biała Rzepak ozimy Owies Data siewu Obsada nasion (szt/m 2 ) Data zbioru Nawożenie mineralne N na poziomie a 1 (kg/ha) N na poziomie a 2 (kg/ha) P 2 O 5 ( kg/ha) K 2 O (kg/ha) Nawożenie dolistne preparatami wieloskładnikowymi na poziomie a 2 (l/ha) Insol 3 1,0 l Insol 3 1,0 l Insol 3 1,0 l Insol 3 1,0 l Insol 3 1,0 l Środki ochrony roślin Zaprawa nasienna (nazwa) Oxafun T Vitavax 2000FS Maxim 025 FS Herbicyd ( nazwa, dawkaa) Legato Plus 600 SC 1,4 Legato Plus 600 SC 1,5 l Komplet 560 SC-0,5l Chwastox Extra300 3,0l Insektycyd ( nazwa, dawka) Decis 2,5 EC-0,3 l - - Tylko na poziomie a 2 Fungicyd - pierwszy zabieg (nazwa, dawka) Falcon 460EC0,6l Alert 375 SC 1l Input 460 EC 1,0l Fungicyd - drugi zabieg (nazwa, dawka) Amistar 250 SC +Artea 330 EC 0,6+0,4 l Falcon 460EC0,6l Prosaro 250 EC 1,0 l Regulator wzrostu (nazwa, dawka) Cerone 480 SL 1,0 l Cerone 480 SL 1,0 l Modus 250 0,3 l * - brak danych

4 Tabela 3 PSZENŻYTO OZIME. Wyniki ogólne doświadczeń. Rok zbioru: 2012 Lp. Cecha Seroczyn Kawęczyn Laski a 1 a 2 a 1 a 2 a 1 a 2 1 Stan roślin przed zimą (skala 9 0 ) 8,3 8,7 8,6 2 Stan roślin po zimie (skala 9 0 ) 5,4 4,6 4,8 3 Martwe rośliny (%) 20,7 55,4 43,1 4 Termin kłoszenia (dzień, m-c) Termin dojrzałości wosk. (dzień, m-c) Wysokość roślin (cm) 94,4 90,5 109,7 101,6 97,6 97,5 7 Wyleganie roślin w fazie dojrzałości mlecznej (skala 9 0 ) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8 Wyleganie przed zbiorem (skala 9 0 ) 7,5 7,8 9,0 9,0 9,0 9,0 9 Porastanie ziarna przed zbiorem (skala 9 0 ) 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 Porażenie przez choroby (skala 9 0 ) 10 Pleśń śniegowa 5,7 9,0 9,0 11 Fuzarioza kłosów 7,0 8,5 9,0 9,0 * * 12 Septorioza liści 7,0 8,4 8,2 8,1 * * 13 Septorioza plew 6,6 8,7 7,4 8,1 * * 14 Mączniak prawdziwy 6,7 8,1 7,7 8,4 * * 15 Masa 1000 ziarn (g) 46,8 48,6 48,3 51,5 45,7 45,4 16 Wilgotność ziarna (%) 11,9 12,6 15,0 14,8 12,0 13,4 16 Plon ziarna (dt z ha) 57,6 68,4 57,8 66,2 65,7 83,3-4 -

5 Seroczyn Kawęczyn Laski Seroczyn Kawęczyn Laski Tabela 4 PSZENŻYTO OZIME. Plon ziarna w miejscowościach (% wzorca). Rok zbioru 2012 Poziom a 1 Poziom a 2 Lp. Odmiana Wzorzec dt/ha 57,6 57,8 65,7 68,4 66,2 83,3 1 Pawo Baltiko Algoso Trismart Borwo Atletico Tulus Cerber Cyrkon Elpaso Fredro Todan Leontino Pizzaro Agostino Bereniko Borowik KWS Trisol Maestozo Mikado Wzorzec: wszystkie badane odmiany - 5 -

6 Tabela 5 PSZENŻYTO OZIME. Plon ziarna odmian (%wzorca). Lata zbioru: 2012,2011,2010 Poziom a Mrozoodporność 1 Poziom a 2 Lp. Odmiana (skala ) Wzorzec dt/ha 60,3 75,5 71,3 67,9 69,0 72,6 99,4 108,0 80,2 87,0 1 Pawo 6, Baltiko 4, Algoso 4, Trismart 6, Borwo 5, Atletico 5, Tulus 4, Cerber 4, Cyrkon 3, Elpaso 4, Fredro 4, Todan 5, Leontino 4, Pizzaro 5, Agostino 4, Bereniko 4, Borowik 5, KWS Trisol 3, Maestozo 5, Mikado 5, Liczba doświadczeń Wzorzec - wszystkie badane odmiany Skala 9 o : 9 - oznacza stan najkorzystniejszy, 1 - oznacza stan najmniej korzystny - 6 -

7 Tabela 6 PSZENŻYTO OZIME. Porażenie odmian przez ważniejsze choroby na przeciętnym poziomie agrotechniki a 1 (odchylenia od wzorca). Rok zbioru: 2012, Liczba Mączniak Fuzarioza kłosów Septorioza liści Lp. Odmiana lat badań Wzorzec (skala 9 0 ) 7,2 6,8 7,0 7,3 7,6 7,6 1 Pawo 3 0,3 0,3 1,0 0,3 0,4 0,2 2 Baltiko 3-2,5-1,5 0,5-0,1-1,1-0,8 3 Algoso 3 0,3-0,5 1,0 0,5-0,1-0,1 4 Trismart 3 0,0 0,3 0,5 0,1-0,1-0,1 5 Borwo 3-1,2-0,8 0,5 0,3-0,6 0,1 6 Atletico 3-4,2-2,0 0,0-0,1-2,1 -,6 7 Tulus 3-0,5 0,3-2,0-0,2-0,3 0,0 8 Cerber 2 0,8 - -0,5-0,7-9 Cyrkon 2 0,8 - -2,5 - -1,6-10 Elpaso 2-4,2-1,0 - -1,6-11 Fredro 2 0,0-2,0-0,2-12 Todan 1 0,3 - -1,0-0,4-13 Leontino 1-1,2 - -0,5 - -0,1-14 Pizzaro 1 1,8-1,0-1,2-15 Agostino 1 1,0-1,1-0,9-16 Bereniko 1 1,5-0,0 - -0,3-17 Borowik 1 1,0-0,5-0,2-18 KWS Trisol 1 1,5 - -2,0-0,2-19 Maestozo 1 0,0 - -0,5 - -0,1-20 Mikado 1 0,0-0,5 - -0,1 - Liczba doświadczeń Wzorzec - wszystkie badane odmiany Skala 9 o : 9 - oznacza stan najkorzystniejszy, 1 - oznacza stan najmniej korzystny - 7 -

8 Nie wystąpiło Nie wystąpiło Tabela 7 PSZENŻYTO OZIME. Ważniejsze właściwości rolniczo-użytkowe odmian (odchylenie od wzorca). Lata zbioru 2012, Lp. Odmiana Liczba lat badań Wyleganie (skala 9 0 ) Wysokość roślin Masa 1000 ziarn w fazie dojrzałości przed zbiorem (cm) (g) mlecznej Poziom agrotechniki a 1 Wzorzec 7,5 7,5 100,6 105,8 46,9 44,5 1 Pawo 3-0,5-0,6 4,4 7,7-2,6 -,7 2 Baltiko 3 1,0 0,1-13,7-14,9-3,1-3,6 3 Algoso 3-0,5-0,6 4,4 10,4 5,6 4,1 4 Trismart 3-0,5-0,5 9,9 9,7 7,7 8,3 5 Borwo 3 1,0 0,8-0,7-4,3-2,5-0,1 6 Atletico 3 0,5 0,8-14,8-13,5-1,5 0,4 7 Tulus 3 0,0 0,1-1,4 4,2 1,3 3,1 8 Cerber 2 0,5 - -7,6-0,0-9 Cyrkon 2 0, ,6 - -0,7-10 Elpaso 2-0,5 - -6,6 - -6,6-11 Fredro 2-0,5 - -0,6-0,7-12 Todan 1-0,5-11,9-1,4-13 Leontino 1-0,5-3,9 - -0,8-14 Pizzaro 1-0,5-6,9 - -1,5-15 Agostino 1 0, ,6 - -3,1-16 Bereniko 1-0,5 - -2,4 - -7,3-17 Borowik 1 1,0-17,1-6,9-18 KWS Trisol 1-0,5-0,1-7,7-19 Maestozo 1 0,0-5,9 - -1,4-20 Mikado 1 0,0 - -9,9 - -4,2 - Liczba doświadczeń

9 Nie wystąpiło Nie wystąpiło Ciąg dalszy tabeli 7 Lp. Odmiana Liczba lat badań Wyleganie (skala 9 0 ) Wysokość roślin Masa 1000 ziarn w fazie dojrzałości przed zbiorem (cm) (g) mlecznej Poziom agrotechniki a 2 Wzorzec 7,8 7,8 96,5 100,9 48,5 47,0 1 Pawo 3-0,8-1,0 5,5 8,0-1,6-0,6 2 Baltiko 3 1,2 0,5-13,2-13,4-1,3-1,5 3 Algoso 3-0,3-0,1 4,3 8,3 5,2 5,3 4 Trismart 3-0,8-0,8 8,7 10,3 10,9 8,7 5 Borwo 3 0,7 0,4-2,0 1,7-3,8-1,7 6 Atletico 3 0,2 0,6-13,8-11,5-1,8 0,3 7 Tulus 3 0,7 0,2-5,0 1,3 1,2 2,6 8 Cerber 2 1,2 - -6,5 - -0,4-9 Cyrkon 2-0,3 - -9,0 - -0,2-10 Elpaso 2-0,3 - -7,0 - -7,7-11 Fredro 2-0,8 - -2,5-0,1-12 Todan 1-0,8-8,7-2,0-13 Leontino 1-0,8-3,7 - -0,3-14 Pizzaro 1-0,8-9,8 - -2,1-15 Agostino 1 0, ,0 - -4,2-16 Bereniko 1-0,3-2,7 - -8,0-17 Borowik 1 0,7-15,2-7,1-18 KWS Trisol 1 0,2-0,2-7,4-19 Maestozo 1-0,8-5,3 - -2,7-20 Mikado 1 0,7 - -6,8 - -6,3 - Liczba doświadczeń Wyleganie: wyniki pochodzą z tych doświadczeń, w których miało ono miejsce; wyższa wartość oznacza ocenę korzystniejszą. Wzorzec - wszystkie badane odmiany - 9 -

10 PSZENŻYTO OZIME CHARAKTERYSTYKA ODMIAN BADANYCH W ROKU 2012 (sporządzona na podstawie wieloletnich badań przeprowadzanych na trenie całego kraju) 1. PAWO - Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną, fuzariozę kłosów dość duża, na mączniaka, rdzę źdźbłową, septoriozę plew, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła przeciętna. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym bardzo duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania dość duża. Zawartość białka w ziarnie średnia. Plenność przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 2. BALTIKO - Odmiana typu półkarłowego o dość małej mrozoodporności. Odporność na mączniaka, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na rdzę źdźbłową, septoriozę liści, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia, na rdzę brunatną dość mała. Rośliny bardzo niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania mała do bardzo małej. Zawartość białka dość mała. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 3. ALGOSO - Odmiana o średniej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną, septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła- średnia, na rynchosporiozę - dość mała, na septoriozę liści mała, na mączniaka mała do bardzo małej. Rośliny są dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania średnia. Zawartość białka mała. Plenność dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 4. TRISMART- Odmiana o dość dużej mrozoodporności. Odporność na septoriozę plew i fuzariozę Klosów- średnia, na mączniaka, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła- dość mała do bardzo małej, na rdzę brunatną- bardzo mała. Rośliny są dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia- dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, gęstość w stanie zsypnym- mała do bardzo małej. Odporność na porastanie ziarna w kłosie- średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia. Plenność - przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 5. BORWO - Odmiana typu półkarłowego, o dość dużej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną bardzo duża, na mączniaka i fuzariozę kłosów duża do bardzo dużej, na septoriozę liści i septoriozę plew duża, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła dość duża, Rośliny są niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren dość duża, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania mała. Zawartość białka dość mała. Plenność bardzo dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 6. ATLETICO - Odmiana krótkosłoma o średniej mrozoodporności. Plenność - dobra. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na mączniaka i septoriozę liści dość duża, na rynchosporiozę, choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów średnia, a na septoriozę plew - mała. Rośliny są niskie do bardzo niskich, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziarn dość duża, gęstość w stanie 10

11 zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość duża. Liczba opadania duża. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. 7. TULUS - Odmiana o prawie średniej mrozoodporności. Plenność bardzo dobra. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na mączniaka i septoriozę liści i plew, fuzariozę kłosów dość duża, a na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła przeciętna. Rośliny są dość wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, zaś dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren duża, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie mała. Liczba opadania i zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 8. CERBER Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną, choroby podstawy źdźbła, na rdzę źdźbłową, septoriozę liści średnia, na mączniaka prawdziwego i fuzariozę kłosów dość mała, na rdzę żółtą mała, na septoriozę plew mała do bardzo małej. Rośliny przeciętnej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, a liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 9. CYRKON - Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na rdzę brunatną duża, choroby podstawy źdźbła dość duża, na rdzę źdźbłową, septoriozę liści i plew średnia, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów mała. Rośliny o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren i gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania niska. Zawartość białka przeciętna. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 10. ELPASO - Odmiana pastewna, o normalnej wysokości. Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na fuzariozę kłosów duża do bardzo dużej, na septoriozę plew dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, rdzę źdźbłową, rdzę żółtą i choroby podstawy źdźbła średnia, na septoriozę liści mała. Rośliny o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren bardzo mała, gęstość w stanie zsypnym dość dobra. Odporność na porastanie ziarna w kłosie przeciętna, liczba opadania duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 11. FREDRO odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na septoriozę plew i fuzariozę kłosów duża, na rdzę brunatną dość duża, na rdzę źdźbłową, septoriozę liści i choroby podstawy źdźbła średnia, na mączniaka prawdziwego dość mała, na rdzę żółtą mała. Rośliny przeciętnej wysokości o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania wczesny. Masa 100 ziaren i gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 12. TODAN - Odmiana o średniej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną duża, na mączniaka i fuzariozę kłosów dość duża, na septoriozę liści, septoriozę plew, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia, na rdzę źdźbłową dość mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość w 11

12 stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie średnia, liczba opadania dość mała. Zawartość białka przeciętna. Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. 13. LEONTINO - Odmiana o dość małej mrozoodporności. Odporność na mączniaka duża do bardzo dużej, na septoriozę plew duża, na septoriozę liści, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów dość duża, na rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny są średniej wysokości, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania dość mała. Zawartość białka średnia. Plenność dość dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. 14. PIZARRO - Odmiana o średniej mrozoodporności. Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści bardzo duża, na mączniaka duża do bardzo dużej, na septoriozę plew, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła dość duża, na fuzariozę kłosów średnia. Rośliny są dość wysokie, o średniej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie ziarna w kłosie dość mała, liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia. Plenność dobra do bardzo dobrej. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia 15. AGOSTINO - Odmiana pastewna, typu półkarłowego. Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści, septoriozę plew duża, na rdzę źdźbłową, rdzę żółtą, fuzariozę kłosów, choroby podstawy źdźbła dość duża. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, a liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 16. BERENIKO - Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego bardzo duża, na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na septoriozę liści i fuzariozę kłosów duża, na choroby podstawy źdźbła, septoriozę plew dość duża, na rynchosporiozę i rdzę żółtą średnia. Rośliny o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, a liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 17.BOROWIK - Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła dość duża, na septoriozę plew, rynchosporiozę średnia. Rośliny o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, a liczba opadania mała. Zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 18. KWS TRISOL - Odmiana pastewna, o normalnej wysokości roślin. Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na mączniaka prawdziwego duża do bardzo dużej, 12

13 na rdzę brunatną duża, choroby podstawy źdźbła dość duża, na septoriozę liści, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów średnia, na septoriozę plew dość mała. Rośliny o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, a liczba opadania dość duża. Zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 19. MAESTOZO - Odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra. Mrozoodporność prawie średnia. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści duża, na septoriozę plew, rdzę żółtą, rynchosporiozę i choroby podstawy źdźbła dość duża. Rośliny wysokie do bardzo wysokich o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie, liczba opadania i zawartość białka średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 20. MIKADO - Odmiana pastewna, typu półkarłowego. Plenność dobra do bardzo dobrej. Mrozoodporność dość duża. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej, na rdzę żółtą i fuzariozę kłosów dość duża, na septoriozę liści i plew, rynchosporiozę średnia, na choroby podstawy źdźbła dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania i zawartość białka dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. 13

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy tego gatunku w Polsce miała tendencję wzrostową do roku 2009 (1277 tys. ha). Największą dynamikę wzrostu obserwowano

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2013 roku wynosiła ponad 1052 tys. ha i była o około 232tys. ha większa

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2015 roku wynosiła ponad 1,3 mln ha i była podobna do lat poprzednich.

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w 2016 roku wynosiła ponad 1,2 mln. ha. Udział pszenżyta ozimego w strukturze

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2012 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento II Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku, po drastycznych spadkach na początku ubiegłej dekady, w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Nowe odmiany rejestrowane

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2013 powierzchnia uprawy pszenżyta wynosiła

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Według GUS w strukturze zasiewów w 2015roku powierzchnia uprawy pszenżyta

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Według danych GUS powierzchnia uprawy formy ozimej pszenżyta w ostatnich latach wynosiła ponad 1,2 mln. ha. Udział pszenżyta ozimego

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. W strukturze zasiewów zbóż z mieszankami, udział jarej formy pszenżyta jest

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego.

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku.

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2013 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej.

Pawo. Todan. Algoso. Leontino. Pizarro. Trigold. Tulus. Cerber. Cyrkon. Elpaso. Fredro. Constant* Baltiko. Gniewko. Alekto. Borwo. Pigmej. Tabela Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana * Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia DE DE FR Adres hodowcy lub jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2011/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko pomorskim przeprowadzono pięć doświadczeń z pszenżytem ozimym zlokalizowanych w SDOO Chrząstowo, Farol Falęcin, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy,

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń ROZDZIAŁ 8 Pszenżyto jare Uwagi ogólne Ziarno pszenżyta przeznaczane jest w całości na paszę. Wykorzystuje się je bezpośrednio do żywienia wszystkich zwierząt gospodarskich w formie gniecionej lub w paszach

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2015/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Pszenżyto jare

Rozdział 8 Pszenżyto jare Rozdział 8 Pszenżyto jare Pszenżyto jare jest zbożem odznaczającym się większą tolerancją na słabe warunki glebowe i stanowiskowe od pszenicy jarej, dlatego też budzi ono coraz większe zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ ŻYTO OZIME WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Żyto w porównaniu do innych gatunków zbóż posiada wiele zalet, między innymi toleruje wadliwe właściwości fizyczne i kwaśny odczyn gleby.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2014 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Witon Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

3. Pszenżyto ozime Z uwagi na mroźną i bezśnieżną zimę w rejonie województwa łódzkiego zdyskwalifikowano doświadczenie w ZDOO Lućmierz i HR Strzelce

3. Pszenżyto ozime Z uwagi na mroźną i bezśnieżną zimę w rejonie województwa łódzkiego zdyskwalifikowano doświadczenie w ZDOO Lućmierz i HR Strzelce 3. Pszenżyto ozime W roku 2012 do krajowego rejestru wpisano sześć nowych odmian pszenżyta, w tym cztery o tradycyjnej wysokości roślin (Amorozo, Subito, Tomko, Torino) oraz dwie krótkosłome (Twingo i

Bardziej szczegółowo

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENŻYTO JARE WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników Pszenżyto jare jest zbożem o stosunkowo mniejszym znaczeniu. Wg danych FAO STAT (2016) powierzchnia uprawy pszenżyta jarego w Polsce wynosi

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2016/, w ramach PDO w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista z pewnością ułatwi rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. 3. Pszenżyto ozime W roku 2011 do krajowego rejestru wpisano sześć nowych odmian pszenżyta, w tym cztery o tradycyjnej wysokości roślin (Bereniko, Borowik, KWS Trisol, Maestozo) oraz dwie krótkosłome (Agostino

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY - WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2017(2015-2017) Bukówka.Grudzień 2017 Dolnośląski Zespół Porejestrowego

Bardziej szczegółowo

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r.

Tabela 46. Pszenżyto jare odmiany badane w 2016 r. Pszenżyto jare Pszenżyto jare ma najmniejsze znaczenie gospodarcze wśród wszystkich gatunków zbóż, gdyż jego uprawa zajmuje niewielki areał i w bilansie paszowym kraju nie odgrywa większej roli. Ziarno

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2018 (2016-2018) Bukówka. Grudzień 2018 Dolnośląski Zespół

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

6. Pszenżyto ozime. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń 6. Pszenżyto ozime Uwagi ogólne W sezonie wegetacyjnym 2012/, w ramach PDOiR w rejonie warmińsko-mazurskim, prowadzone były dwa doświadczenia z pszenżytem. Zlokalizowano je w stacjach doświadczalnych we

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014.

Tabela 1. Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Rok zbioru 2014. Pszenżyto ozime Powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach w województwie lubelskim systematycznie wzrastała. Niekorzystne warunki uprawy jakie wystąpiły w 2012 roku, ostra bezśnieżna zima

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2014 (2012-2014) Zeszyt 6 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne Pszenżyto jare Uwagi ogólne Pszenżyto jare jest zbożem o mniejszym znaczeniu gospodarczym, w strukturze zasiewów województwa pomorskiego zajmuje ok. 2%, ale zaznacza się tendencja wzrostowa uprawy tego

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento

Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime - odmiany badane w 2011 roku. Rok wpisania do: KRO LZO 1 Sorento Pszenżyto ozime Z danych statystycznych wynika, że powierzchnia uprawy tego gatunku w ostatnich latach systematycznie wzrasta. Wynika to ze stosunkowo niskich wymagań glebowych pszenżyta pozwalających

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016

Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Lista odmian zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2016 Pszenica jara charakterystyka odmian pszenicy jarej zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego. 1 Bombona 2 Arabella 3 Izera

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2009 roku wynosiła 337 tys. ha i była mniejsza o około 8 tys. ha w porównaniu z rokiem 2008.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017.

Pszenżyto ozime. Tabela 1 Pszenżyto ozime. Odmiany badane. Roz zbioru 2017. Pszenżyto ozime Według danych GUS areał uprawy pszenżyta ozimego w ostatnich latach wyniósł 1,2 mln ha. Udział pszenżyta ozimego w strukturze zasiewów zbóż z mieszankami zbożowymi wyniósł ok. 15%. Pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r.

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 ( ) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015 r. DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2015 (2013-2015) Zeszyt 1 ( 17 ) Bukówka. październik 2015

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME

CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU ZBOŻA OZIME CHARAKTERYSTYKA ODMIAN ZBÓŻ ZALECANYCH DO UPRAWY W KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU Opracowanie zawiera: dla każdego gatunku opisy odmian uszeregowane w porządku alfabetycznym, przy nazwie odmiany podano

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL

Pszenżyto jare. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. Tabela 1 Odmiany badane. Rok zbioru: Odmiana. Lp. Dublet Milewo Nagano Mazur PL PL PL PL Pszenżyto jare Uwagi ogólne W roku 0 w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z pszenżytem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głodowo, DANKO HR Choryń Zakład Sobiejuchy.

Bardziej szczegółowo

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia

Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce. Adres jednostki zachowującą odmianę, Rok włączenia do LOZ. Kod kraju pochodzenia Pszenica zwyczajna jara Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w ubiegłych latach wynosiła ponad 300 tys. W roku Krajowy rejestr pszenicy zwyczajnej jarej wzbogacił się o jakościową odmianę chlebową (grupa

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul.

wielorzędowe Saaten Union Polska sp. z o.o. ul. Straszewska DE Melania KWS Lochow-Petkus Polska sp. z o.o. Kondratowice ul. Jęczmień ozimy Ozima forma jęczmienia jest uprawiana głównie z przeznaczeniem na cele paszowe. Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego była niewielka w skali kraju podobnie w woj. lubelskim. Ze względu

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys.

Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. Pszenżyto ozime Według danych GUS powierzchnia uprawy pszenżyta ozimego w roku 2014 wynosiła 1052 tys. ha, co stanowi zwyżkę areału o około 104 tys. ha w stosunku do 2013 roku. Powierzchnia zakwalifikowanych

Bardziej szczegółowo

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2017 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Pigmej

II Pszenżyto ozime. Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2017 roku. Rok wpisania do: KRO LOZ 1 Pigmej II Pszenżyto ozime Pszenżyto jest przede wszystkim zbożem paszowym, a obecnie uprawiane odmiany są mało przydatne do wypieku chleba. Potencjalne możliwości plonowania pszenżyta są większe jak pszenicy

Bardziej szczegółowo

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku.

Tabela 10. Pszenżyto ozime odmiany badane w 2016 roku. II Pszenżyto ozime W Polsce uprawę pszenżyta na szeroką skalę rozpoczęto w połowie lat osiemdziesiątych. Powierzchnia uprawy i zbiory tego zboża charakteryzują się dużą dynamiką zmian. Aktualnie pszenżyto

Bardziej szczegółowo

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia

Liczba lat na LZO Kod kraju. pochodzenia Tabela 1 Pszenica zwyczajna jara, jara. Odmiany badane. Rok zbioru Lp Odmiana Rok wpisania do Krajowego Rejestru Odmian w Polsce Rok włączenia do LZO Liczba lat na LZO Kod kraju pochodzenia Adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne

Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Krystian Kłysewicz, Krzysztof Springer Żyto ozime Uwagi ogólne Żyto ozime w strukturze zasiewów ustępuje w Polsce tylko pszenicy ozimej i mieszankom zbożowym i udział ten wynosi około 16%. Do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana

Tabela 1 Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Lp. Odmiana Tabela Pszenica ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: - ostka * Henrik Rok wpisania do Krajowego Rejestru Rok włączenia do LZO Kod kraju pochodzenia jakościowe ( grupa A) chlebowe ( grupa B) FR AT pozostałe

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław

Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Pszenżyto ozime i jare - opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka - SDOO Przecław Wstęp Doświadczenie zostało założone w SDOO w Przecławiu. Celem doświadczenia było określenie reakcji odmian na opóźniony

Bardziej szczegółowo

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 -

Odmiany zbóż ozimych Wpisany przez Leszek Piechocki piątek, 02 września :59 - Odpowiednia do warunków środowiska odmiana jest jednym z głównych czynników warunkujących uzyskanie wysokich plonów. Najlepsze odmiany spośród badanych w doświadczeniach PDO umieszczane są na Liście Odmian

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

ŻYTO OZIME WNIKI DOŚWIADCZEŃ

ŻYTO OZIME WNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. ŻYTO OZIME WNIKI DOŚWIADCZEŃ Żyto w porównaniu do innych gatunków zbóż posiada wiele zalet, między innymi toleruje wadliwe właściwości fizyczne i kwaśny odczyn gleby.

Bardziej szczegółowo

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania.

Prezentowana lista powinna ułatwić rolnikom dokonanie wyboru odmiany najbardziej dostosowanej do lokalnych warunków gospodarowania. Jęczmień ozimy W 2014 roku Krajowy Rejestr Odmian obejmował 21 odmian jęczmienia ozimego. W doświadczeniach porejestrowych, realizowanych na terenie województwa łódzkiego w sezonie 2013-2014 badano 8 odmian

Bardziej szczegółowo

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej

Masa 1000 ziaren wynosiła średnio na przeciętnym poziomie agrotechniki 32,0g w 3-leciu i 30,0g w ostatnim roku. Na poziomie intensywnym notowano jej ŻYTO OZIME Doświadczenia z żytem ozimym prowadzono w Głubczycach z poszerzonym doborem 19 odmian oraz w Bąkowie i Łosiowie z doborem wojewódzkim 15 odmian na dwóch poziomach agrotechniki. W latach 2011

Bardziej szczegółowo

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i wyniki doświadczeń Powierzchnia uprawy owsa na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi około 550 tys. ha. W ostatnich latach udział tej

Bardziej szczegółowo

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław

Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Jęczmień ozimy Adam Mazur - SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór oraz jest dobrym przedplonem dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i wyniki doświadczeń Powierzchnia uprawy owsa na przestrzeni ostatnich lat utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi około 550 tys. ha. W ostatnich latach udział tej

Bardziej szczegółowo

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR

LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR LISTA ZALECANYCH DO UPRAWY ODMIAN DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PSZENICA OZIMA AKTEUR Odmiana jakościowa (grupa A), o wyróŝniających się parametrach technologicznych. Mrozoodporność mała do średniej. Odporność

Bardziej szczegółowo

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA OZIMA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Pszenica ozima należy do zbóż o największym znaczeniu gospodarczym, ze względu na wszechstronność wykorzystania ziarna, jak najwyższy

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto jare/żyto jare

Pszenżyto jare/żyto jare Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego badano 5 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław

5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław 5. Jęczmień ozimy Adam Mazur SDOO Przecław Uwagi ogólne Zaletą uprawy jęczmienia ozimego jest dobre plonowanie, wcześniejszy zbiór, korzystny przedplon dla rzepaku ozimego. Jednak słaba mrozoodporność

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do:

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2014 r. Rok wpisania do: Pszenica jara Pszenicy jarej uprawia się w Polsce znacznie mniej niż ozimej z uwagi na nieco mniejszą jej plenność. Jej znaczenie gospodarcze jest jednak duże ze względu na większą, niż w pszenicy ozimej,

Bardziej szczegółowo

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku.

Tabela 16. Żyto ozime odmiany badane w 2017 roku. III Żyto ozime Ziarno żyta wykorzystywane jest wielokierunkowo. Według szacunków aż połowa corocznych zbiorów przeznaczana jest na cele paszowe, mimo że dla większości grup zwierząt jest to pasza nienajlepsza.

Bardziej szczegółowo

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

VII Jęczmień jary. Tabela 34. Jęczmień jary odmiany badane w 2013 r. Rok wpisania do: KRO LOZ VII Jęczmień jary Jęczmień odznacza się wśród zbóż jarych większą niezawodnością plonowania, z uwagi na mniejszą wrażliwość na czynniki klimatyczne, takie jak: niedostatek opadów, a także wzrastającą długość

Bardziej szczegółowo

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO

1. DUBLET 2. MILEWO 3. NAGANO 6. Pszenżyto jare W 2013 roku Krajowy Rejestr Odmian liczył 10 odmian pszenżyta jarego i 1 odmianę żyta jarego. W doświadczeniach PDOiR założonych w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego badano 4

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i Pszenica twarda ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: 2011 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1. Pszenica zwyczajna ozima i ozima. Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia lat w Rejestru Odmian do LZO LZO w Polsce Kod kraju pochodzenia Adres

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze województwa małopolskiego na rok 2015 Pszenica ozima TONACJA (2001) Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - dość duża. Odporność na septoriozę liści i

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń

Jęczmień jary. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń Jęczmień jary Uwagi ogólne W roku w województwie kujawsko- pomorskim przeprowadzono doświadczenia z jęczmieniem jarym zlokalizowane w SDOO Chrząstowo, ZDOO Głębokie, ZDOO Głodowo i HR Strzelce Grupa IHAR

Bardziej szczegółowo

6. Pszenżyto jare/żyto jare

6. Pszenżyto jare/żyto jare 6. Pszenżyto jare/żyto jare W doświadczeniach PDO założonych w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego badano 6 odmian pszenżyta jarego oraz 1 odmianę żyta jarego. Doświadczenia założono w trzech punktach

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował

JĘCZMIEŃ OZIMY. a 1 i 93,6 dt/ha na intensywnym a 2 poziomie agrotechniki. Słabiej jęczmień ozimy plonował JĘCZMIEŃ OZIMY Doświadczenia z jęczmieniem ozimym prowadzono w Głubczycach, z poszerzonym doborem 14 odmian oraz w Bąkowie, Łosiowie i Pągowie z doborem wojewódzkim 11 odmian na dwóch poziomach agrotechniki.

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze Województwa Małopolskiego na rok 2016 Pszenica ozima NATULA (2009) Rok włączenia do LOZ - 2011 Odmiana jakościowa (grupa A). Zimotrwałość - średnia. Odporność

Bardziej szczegółowo

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i wyniki doświadczeń OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Powierzchnia uprawy owsa na w naszym kraju w roku 2014 wynosiła 479 tys. ha (wg danych GUS). W strukturze zasiewów zbóż ( z mieszankami zbożowymi)

Bardziej szczegółowo

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była

7. Jęczmień ozimy. Uwagi ogólne. Wyniki doświadczeń. presji chorób jęczmienia ozimego. Odmianą z nieco większym porażeniem mączniakiem była 7. Jęczmień ozimy Uwagi ogólne W sezonie 2017/ w ramach PDO w woj. warmińsko-mazurskim prowadzono dwa doświadczenia z jęczmieniem ozimym. Założono je w stacjach doświadczalnych we Wrócikowie i w Rychlikach.

Bardziej szczegółowo

Pszenżyto ozime mgr inż. Marek Kolb ZDOO Dukla

Pszenżyto ozime mgr inż. Marek Kolb ZDOO Dukla Pszenżyto ozime mgr inż. Marek Kolb ZDOO Dukla Uwagi ogólne Krajowy rejestr dla pszenżyta ozimego w roku wzbogacił się o siedem nowych odmian: trzy polskie (Avocado, Kasyno, Sekret) i aż cztery zagraniczne(elanto,

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp.

Tabela 1 Owies zwyczajny i Owies nagi (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: 2012 Rok wpisania do Krajowego Lp. Tabela 1 i (Owies nagoziarnowy). Odmiany badane. Rok zbioru: Rok wpisania do Rok Liczba Krajowego Lp. Odmiana włączenia do lat Rejestru Odmian w LZO na LZO Polsce Adres jednostki zachowującej odmianę,

Bardziej szczegółowo

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw

Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Pszenica ozima i jara opóźniony termin siewu mgr inż. Aneta Ferfecka- SDOO Przeclaw Wstęp. Celem doświadczenia jest sprawdzenie przydatności do uprawy odmian form ozimych i jarych pszenicy przy późnym

Bardziej szczegółowo

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE

Jęczmień jary. Tabela 1 Jęczmień jary. Odmiany badane. Rok zbioru Olympic 2013 DE 2 KWS Irina 2014 DE Jęczmień jary Jęczmień jary ma największe znaczenie spośród wszystkich zbóż jarych. Jego udział w powierzchni uprawy pięciu podstawowych zbóż i mieszanek zbożowych wyniósł 1,7% natomiast powierzchnia,7

Bardziej szczegółowo

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ

Pszenica jara. Tabela 29. Pszenica jara odmiany badane w 2015 r. Rok wpisania do: KRO LOZ Pszenica jara Pszenica jara jest szczególnie podatna na wpływ temperatury - wczesną wiosną korzystnie reaguje na niewielkie przymrozki, które są jej potrzebne do jarowizacji. Do wysokiego i wiernego plonowania

Bardziej szczegółowo

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016

Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Lista odmian zbóż ozimych zalecanych do wysiewu w województwie świętokrzyskim na rok 2016 Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze jest prawnie

Bardziej szczegółowo

1.1. Jęczmień ozimy. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Souleyka

1.1. Jęczmień ozimy. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Souleyka 1.1. Jęczmień ozimy Tabela 24 Jęczmień ozimy odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: Lp. Odmiana KR LOZ 1 Souleyka 2010 2013 2 KWS Meridian 2011 2014 3 Titus 2012 2015 4 Zenek 2013 2015 5 SU Melania

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie

Dobór odmian do doświadczeń PDO w województwie Dolnośląska Lista Zalecanych do uprawy odmian roślin uprawnych 2014 zboża i rzepak ozimy Dolnośląski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, spośród kilkudziesięciu odmian w każdym gatunku

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Jęczmień ozimy 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Jęczmień ozimy 2017 WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ OWIES WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i wyniki doświadczeń Powierzchnia uprawy owsa na w naszym kraju w roku 2015 wynosiła 630 tys. ha i była wyższa w porównaniu do dwóch wcześniejszych lat (wg danych

Bardziej szczegółowo

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do

VIII Owies. Tabela 41. Owies badane odmiany w 2012 roku. Rok wpisania do VIII Owies W przeciwieństwie do jęczmienia jarego, w krajowym rejestrze dominują odmiany rodzimej hodowli i są to w ponad 90% odmiany żółtoziarniste, jedna odmiana jest brązowoziarnista natomiast pięć

Bardziej szczegółowo

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2014/2015 w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan

I Pszenica ozima. Tabela 2. Pszenica ozima odmiany badane w 2016 r. Grupa jakości. Rok wpisania do: Lp. Odmiana. KRO 1 ) LOZ 2 ) 1 Mulan I Pszenica ozima Pszenica jest najważniejszym pod względem gospodarczym zbożem w kraju, a jej forma ozima jest zbożem o największym areale uprawy w Polsce. Jest podstawowym surowcem w przemyśle młynarsko-piekarskim

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 ( ) DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO i ROLNICZEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku JĘCZMIEŃ OZIMY 2014 (2012-2014) Zeszyt 2 ( 16 ) wydawnictwo sto

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 OWIES. Plon ziarna odmian ( % wzorca). Lata zbioru 2012,2011,2010

Tabela 1 OWIES. Plon ziarna odmian ( % wzorca). Lata zbioru 2012,2011,2010 WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ZBÓŻ JARYCH I OZIMYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH W POKAZOWYM GOSPODARSTWIE EKOLOGICZNYM W CHWAŁOWICACH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W RADOMIU Wstęp W roku w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

III Żyto ozime. Rok wpisania do: KRO LZO. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Bosmo 2001

III Żyto ozime. Rok wpisania do: KRO LZO. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) 1 Bosmo 2001 III Żyto ozime Żyto dobrze wykorzystuje zapasy wody pozimowej, wyróżnia się najwyższą mrozoodpornością, jak również posiada najniższe wymagania w odniesieniu do gleby i przedplonu oraz dość dobrze znosi

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2017

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2017 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto jare WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

10. Owies. Wyniki doświadczeń

10. Owies. Wyniki doświadczeń 10. Owies Uwagi ogólne W roku zarejestrowano dwie nowe odmiany: Harnaś i Amant (nagoziarnista). Obecnie w krajowym rejestrze znajdują się 23 odmiany oplewione w tym jedna o brązowym zabarwieniu plewki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016

WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim. Pszenżyto jare 2016 Kujawsko-Pomorski Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego WYNIKI PLONOWANIA ODMIAN ROŚLIN ROLNICZYCH W DOŚWIADCZENIACH POREJESTROWYCH w województwie kujawsko pomorskim Pszenżyto jare WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015

Lista Odmian Zalecanych do uprawy w województwie lubelskim w roku 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Ciciborze Dużym Stacja Koordynująca Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe i Rolnicze w woj. lubelskim, Cicibór Duży

Bardziej szczegółowo

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ PSZENICA JARA WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Powierzchnia uprawy pszenicy jarej w Polsce w 2013 roku wynosiła ponad 270 tys. ha. Udział pszenicy jarej w strukturze zasiewów w roku

Bardziej szczegółowo

LOZ 2019 uprawy ozime

LOZ 2019 uprawy ozime LOZ 2019 uprawy ozime 28 stycznia w Siedzibie Sejmiku w Szczecinie obradował wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, który opracował Listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze

Bardziej szczegółowo

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011

1.1. Pszenica jara. Hodowca (lub polski przedstawiciel dla odmian zagranicznych) Grupa, jakości. Ostka Smolicka 1) SMH 87 2 ) 2011 1.1. Pszenica jara Tabela 31 Pszenica jara odmiany badane w 2018 roku. Rok wpisania do: KR LOZ 1 Tybalt 2005 2007 2 Ostka Smolicka 1) 2010 2012 3 SMH 87 2 ) 2011 4 Mandaryna 2014 2018 5 Harenda 2014 2015

Bardziej szczegółowo