PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA"

Transkrypt

1 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM BIUROWO-SOCJALNYM W JANKOW ICACH UL. ZŁOTE ŁANY 5B Działki 331/18; 334/18; 795/18; 857/18 INW ESTOR: PATENTUS S. A. ul. GÓRNOŚLĄSKA PSZCZYNA PROJEKTOW AŁ: Konstrukcja: mgr inż. Janusz Drożak SPRAW DZIŁ: Konstrukcja: mgr inż. Piotr Ogrodzki Bielsko-Biała LIPIEC 01

2 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM BIUROWO-SOCJALNYM W JANKOW ICACH UL. ZŁOTE ŁANY 5B Działki 331/18; 334/18; 795/18; 857/18 INW ESTOR: PATENTUS S. A. ul. GÓRNOŚLĄSKA PSZCZYNA Projektanci oświadczają, iż niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i związanymi z nim rozporządzeniami oraz zgodnie z Polskimi Normami. PROJEKTOW AŁ: Konstrukcja: mgr inż. Janusz Drożak SPRAW DZIŁ: Konstrukcja: mgr inż. Piotr Ogrodzki Bielsko-Biała LIPIEC 01

3 3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny Obliczenia statyczne Rysunki: K 1 Fundamenty

4 4 OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY HALI PRODUKCYJNEJ Z BUDYNKIEM BIUROWO-SOCJALNYM W JANKOW ICACH UL. ZŁOTE ŁANY 5B 1. Charakterystyka obiektu: Obiekt objęty projektem składa się z hal dwunawowej i budynku biurowosocjalnego oddzielonych od siebie dylatacją o prostopadłym do siebie układzie konstrukcyjnym. Hala jest budynkiem produkcyjnym. Natomiast budynek jest obiektem socjalno-biurowym. Konstrukcja hali jest wykonana w technologii szkieletowej z ram stalowych. Pierwsza nawa hala posiada rozpiętość 14,0m, natomiast rozpiętość drugiej nawy wynosi 10,0m. Ramy składają się z dwuspadowego dźwigara dachowego wykonanego z blachownicy spawanej o środniku falistym oraz z trzech słupów o różnej wysokości wykonanego z blachownicy spawanej o środniku falistym. Pokrycie dachu zaprojektowano z płyty dachowej KS1000X-DEK przymocowanej kołkami wstrzeliwanymi bezpośrednio do płatwi dachowych. Na płycie ułożone zostanie pokrycie membraną dachową. Ściany zaprojektowano z płyt warstwowych z blachy stalowej z rdzeniem ze styropianu lub PU. Płyty ścian zewnętrznych zamocowane są na słupach ramach nośnych konstrukcji hali uzupełnionej ryglówką z profili zimnogiętych stanowiącą jednocześnie zamocowanie stolarki i bram. Do posadowienia projektowanego obiektu zaprojektowano układ stup fundamentowych żelbetowych z obwodowymi belkami podwalinowymi. W hali produkcyjnej zaprojektowano na słupach ram nośnych torowisko suwnic portalowych przystosowane do obsługi suwnic o udźwigu do 1t. Budynek biurowo-socjalnego został zaprojektowano jako murowany z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie klejowej. W budynku został zaprojektowane stropy piętra biurowego i poddasza. Strop wykonany zostanie jako monolityczna płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona o grubości 15 cm poddasze i 18 cm piętro. Płyta opierać się będzie na ruszcie podciągów żelbetowych 30 x 50 cm piętro i 30 x 35 cm poddasze podpartych siatką słupów żelbetowych okrągłych o średnicy 30 cm. Do wejścia na piętro służą schody żelbetowe monolityczne.

5 5 OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRODUKCYJNO- MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ PRZY UL. MARII SKŁODOW SKIEJ-CURIE W PSZCZYNIE 1. Podst awa dokonania obliczeń: Obliczenia statyczne obiektu dokonano w oparciu o obowiązujące Pol skie Normy - PN-8/B-0001 Obciążenia stałe - PN-8/B-0003 Obciążenia technologiczne i montażowe - PN-80/B-0010 Obciążenie śniegiem (Az1:006) - PN-77/B-0011 Obciążenie wiatrem(az1:009) - PN-90/B-0300 Konstrukcje stalowe - PN-B-0364:00 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone - DOKUMENTACJA BADAŃ GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOW EGO wykonana przez f irmę BAZET Pawłowice ul. Zjednoczenia 6a mgr Piotr Staroszczyk. Rama dwunawowa m w rozstawie co 6,00m.1 Zestawienie obciążeń: Zestawienie obciążeń: Lp Obciążenie Obmiar OBC.CHARAKT f OBC.CHARAKT CIĘŻAR Gk G OBJĘTOŚĆ GRUBOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROK ILOŚĆ kn/m kn/m 1 pokrycie 0, ,04 1, 0,048 wełna mineralna 1,4 0, ,8 1, 0,336 3 blacha trapezowa 0, ,1 1, 0,144 4 Obciążenie technolog 0, ,5 1, 0,3 Razem: 0,57 1, 0,684 płatew Z pst 1/,5m = 3,5 1,995 1,,394 rama pst /6,0m = 6 3,4 1, 4,104 Lp Obciążenie Obmiar OBC.CHARAKT f OBC.CHARAKT A Qk Q 5 Obc.śniegiem strefa: Qk wysokość - n.p.m kn/m kn/m ~ 0,9 0,9 1,5 1,35 c1 = 0,8 Sk1 = 0,7 1,5 1,08 płatew Z psn 1/,5m = 3,5,5 1,5 3,78 rama psn /6,0m = 6 4,3 1,5 6,48 3. Pokrycie dachu Rozstaw dźwigarów dachowych co 6,0 m Płytę dachową dobrano z katalogu producent a dla obciążeń z poz.1 : Płyta dachowa ocieplona KS1000X-DEK na płat wiach co 3,0m Przyjęto wg katalogu producenta płat wie dachowe dla obciążeń z poz.1: zetowniki zimno gięte Z-50 grub.,5mm. 4.0 Belki podsuwnicowe

6 6 Przyjęto obciążenia wg danych producenta suwnic. PRZEKROJE PRĘTÓW: PRĘTY UKŁADU: Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,000 0,000 6,000 1, ,000 0,000 6,000 1, ,000 0,000 6,000 1,000 1 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: 1 15, ,1 St3S (X,Y,V,W) OBCIĄŻENIA: ,000 6,000 6,000 H=18,000 94,000 96, OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne gf= 1,10 1 Skupione 0,0 94,000,40 1 Skupione 0,0 96,000 5,40 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu ================================================================== MOMENTY: -89,08 1 3,680 16, , ,31 TNĄCE: 61,67 58,50 1,540 13,660 1, ,880-48,80-6,67 NORMALNE: -154,40-155, SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu

7 7 Obciążenia obl.: Ciężar wł.+a Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 1 0,00 0,000 0,000 61,67 0,000 0,40, ,31* 58,50 0,000 1,00 6,000-89,08-155,08 0,000 0,00 0,000-89,08 1,540 0,000 1,00 6,000 16,39 13,660 0, ,00 0,000 16,39 1,08 0,000 0,15 0,914 16,947* 0,008 0,000 1,00 6,000 0,000-6,67 0,000 * = Wartości ekstremalne REAKCJE PODPOROWE: ,67 1,45 6,67 176,748 REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+a Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 1 0,000 61,67 61,67 0, , , ,000-1,45 1,45 4 0,000 6,67 6,67 Pręt nr 1 Przekrój: x Y X Wymiary przekroju: h=400,6 s=343,0 Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=30815,4 Jyg=7617,1 A=15,10 ix=14, iy=7,1 Jw=61104,8 Jt=45,4 xs=0,0 ys=11,8 is=19,8 rx=-8,0 by=15,8. 400,6 Materiał: St3S (X,Y,V,W) Wytrzymałość fd=05 MPa dla g=40,0. y 343,0 Siły przekrojowe:xa =,400; xb = 3,600. Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A M x = -144,31 knm, V y = 58,50 kn, N = 0,000 kn, M y = -0,087 knm, V x = -0,035 kn. Naprężenia w skrajnych włóknach: t = 113,678 MPa C = -73,886 MPa Naprężenia: xa =,400; xb = 3,600. Naprężenia w skrajnych włóknach: t = 113,678 MPa C = -73,886 MPa Naprężenia: - normalne: = 19,896 = 93,78 MPa oc = 1,000

8 8 - ścinanie wzdłuż osi Y: Av = 61,50 cm = 9,51 MPa ov = 1,000 - ścinanie wzdłuż osi X: Av = 94,347 cm = 0,004 MPa ov = 1,000 Warunki nośności: ec = / oc + = 19,896 / 1, ,78 = 113,678 < 05 MPa ey = / ov = 9,51 / 1,000 = 9,51 < 118,900 = MPa ex = / ov = 0,004 / 1,000 = 0,004 < 118,900 = MPa e e 3 113, ,000 = 113,678 < 05 MPa Długości wyboczeniowe pręta - przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy: a = 1,000 b = 0,333 węzły nieprzesuwne = 0,77 dla l o = 6,000 l w = 0,77 6,000 = 4,63 m - przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: a = 1,000 b = 1,000 węzły nieprzesuwne = 1,000 dla l o = 6,000 l w = 1,000 6,000 = 6,000 m - dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej = 1,000. Rozstaw stężeń zabezpieczających przed obrotem l o = 6,000 m. Długość wyboczeniowa l = 6,000 m. Siły krytyczne: N N x y w l w l EJ EJ 3,14² ,4 4,63² 3,14² ,1 6,000² 10 - = 9059,7 kn 10 - = 480,98 kn 1 EJ Nz is l N yz GJT 1 19,8²( 3,14² , ,4 10 6,000² ) = 5879,61 kn 4 1 / 1 ys / is Ny Nz Ny Nz Ny Nz ys is 480, ,61 - (480, ,61)² , ,61 (1-1,000 11,8²/ 19,8²) (1-1,000 11,8²/ 19,8²) = 3077,686 kn Zwichrzenie Współrzędna punktu przyłożenia obciążenia a o = 0,00 cm. Różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłożenia siły a s = (-11,8) cm. Przyjęto następujące wartości parametrów zwichrzenia: A 1 = 0,000, A = 0,000, B = 0,000. A o = A 1 b y + A a s = 0,000 15,83 + 0,000 (-11,8) = 0,000 Mcr Ao Ny ( Ao Ny) B is NyNz 0, ,98 + (0, ,98) + 0,000 0, , ,61 = 0,000

9 9 Przyjęto, że pręt jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: L = 0. Nośność przekroju na zginanie: xa =,400; xb = 3,600 - względem osi X M R = W c f d = 1, , = 400,71 knm W c > W t M R = W t f d 1 + ( p - 1) = 169, ,000 (1,000-1) 10-3 = 60,190 knm - względem osi Y M R = W c f d = 1, , = 91,5 knm Współczynnik zwichrzenia dla L = 0,000 wynosi L = 1,000 Warunek nośności (54): Mx M L Rx + M M Nośność przekroju na ścinanie y Ry = 144,31 1,000 60, ,087 91,5 = 0,555 < 1 xa = 6,000; xb = 0, wzdłuż osi Y V R = 0,58 A V f d = 0,58 61, = 731,473 kn Vo = 0,3 V R = 19,44 kn - wzdłuż osi X V R = 0,58 A V f d = 0,58 94, = 111,786 kn Vo = 0,3 V R = 336,536 kn Warunki nośności: - ścinanie wzdłuż osi Y: V = 155,08 < 731,473 = V R - ścinanie wzdłuż osi X: V = 0,093 < 111,786 = V R Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna xa =,400; xb = 3, dla zginania względem osi X V y = 58,50 < 19,44 = V o M R,V = M R = 60,190 knm - dla zginania względem osi Y: V x = 0,035 < 336,536 = V o M R,V = M R = 91,5 knm Warunek nośności (55): M M x My 144,31 MRy V 60, ,087 91,5 = 0,555 < 1 Rx, V, Nośność środnika pod obciążeniem skupionym xa = 0,000; xb = 6,000. Przyjęto szerokość rozkładu obciążenia skupionego c = 100,0 mm. Naprężenia ściskające w środniku wynoszą c = 0,000 MPa. Współczynnik redukcji nośności wynosi: c = 1,000 Nośność środnika na siłę skupioną: P R,W = c o t w c f d = 139, 8,0 1, = 8,338 kn Warunek nośności środnika: P = 0,000 < 8,338 = P R,W

10 10 Stan graniczny użytkowania: Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 5,8 mm a gr = l / 350 = 6000 / 350 = 17,1 mm a max = 5,8 < 17,1 = a gr Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 0,0 mm a gr = l / 50 = 6000 / 50 = 4,0 mm a max = 0,0 < 4,0 = a gr Największe ugięcie wypadkowe wynosi: a = 0,0 + 5,8 = 5,8 5. Ramy nośne hali Przyjęto ramy w rozstawie 6,0m o słupach i ryglach z blachownic o środniku f alistym. Obciążenia z poz..1. PRZEKROJE PRĘTÓW: ,300 0,300, ,500 0,600 18,600 0,600 0,600 8,600 0,600 V=8,700 H=9,600 PRĘTY UKŁADU: Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,800 0,600 19,809 1,000 1 S 774x50x1x ,800-0,300 9,805 1,000 1 S 774x50x1x ,000-3,00 3,00 1,000 4 S 530x ,000-5,500 5,500 1,000 4 S 530x ,000 -,600,600 1,000 4 S 530x ,000-5,500 5,500 1,000 4 S 530x ,000 -,900,900 1,000 4 S 530x ,000-5,500 5,500 1,000 4 S 530x ,600 0,000 0,600 1,000 3 U ,600 0,000 0,600 1,000 3 U ,600 0,000 0,600 1,000 3 U ,600 0,000 0,600 1,000 3 U 60 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: 1 75, ,4 St3S (X,Y,V,W) 3 96, ,0 St3S (X,Y,V,W) 4 10, ,0 St3S (X,Y,V,W) OBCIĄŻENIA:

11 11 4,30 4,30 4,30 3,40 3,40 3,40 0, , , , ,000 18, OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne gf= 1,0 1 Liniowe 0,0 3,40 3,40 0,00 19,81 Liniowe 0,0 3,40 3,40 0,00 9,80 Grupa: B "" Zmienne gf= 1,10 11 Skupione -0,0 17,000 0,00 11 Skupione 90,0 4,000 0,00 1 Skupione -0,0 0,000 0,60 1 Skupione 90,0 4,000 0,60 Grupa: C "" Zmienne gf= 1,10 10 Skupione -0,0 150,000 0,60 10 Skupione 90,0 18,000 0,60 Grupa: S "" Zmienne gf= 1,50 1 Liniowe-Y 0,0 4,30 4,30 0,00 19,81 Liniowe-Y 0,0 4,30 4,30 0,00 9,80 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu ================================================================== MOMENTY: -34, ,176-96,30 34, ,917-13, , , , ,150 61,310-10, ,849 8,560 1, ,150 1,01 9 0, TNĄCE: 105,456-33,539 5,500-33,539,000-9, , , ,68 165, ,871-1,68 4, ,656-0, , ,500-0, ,139 NORMALNE: 4-189,00-189,700 4, ,158

12 1-36, ,51 5 4, ,8-131, ,013-5, , ,800-0,475-6, ,676-56,00-6, ,94 9-9, ,191-56,544-34,93 SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+abcs Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 1 0,00 0,000-34, ,456-36,750 0,47 9,363 61,310* 0,37-33,566 1,00 19, , ,871-30,013 0,00 0,000-96,30 85,384-5,634 0,78 7,6 8,56* -0,155-55,5 1,00 9,805 1,481-4,656-56,00 3 0,00 0,000-50,946-1,68-199,64 1,00 3,00-10,39-1,68-0, ,00 0, ,849 4, ,676 1,00 5,500 0,000 4,518-56, ,00 0,000 34,119-33, ,51 1,00, ,917-33, ,8 6 0,00 0, ,67-9, ,33 1,00 5,500-0,000-9, , ,00 0,000 1,481-0,158-6,358 1,00,900 1,01-0,158-8,94 8 0,00 0,000 0,871-0,158-9,45 1,00 5,500-0,000-0,158-34,93 9 0,00 0,000 0,150-0,500-0,000 0,99 0,595 0,000* -0,004-0,000 1,00 0,600 0,000 0,000-0, ,00 0,000-99, ,500 19,800 1,00 0,600-0, ,000 19, ,00 0,000-0, ,00-6,400 1,00 0, , ,700-6, ,00 0,000-13,350,500 4,400 1,00 0,600 0,000,000 4,400 * = Wartości ekstremalne REAKCJE PODPOROWE: , , ,518 0, ,191 34,93 56,544 REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+abcs Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 3-55,380-0,000 55, ,518 56, , , , ,73

13 13 6 0,158 34,93 34,93 Wyniki wymiarowania blachownicy ze środnikiem falistym: Pręt nr: 1 Dźwigar dachowy Y x X -347,176-34, ,456 A B y 59, ,871 Przekrój: Oznakowanie: WTA x 1 Wymiary: h = 774,0 mm; hs = 750,0 mm; ts =,0 mm; bg = 50,0 mm; tg = 1,0 mm. Charakterystyka: A = 60,00 cm ; Ix = 87096,60 cm 4 ; Iy = 315,05 cm 4 ; i y = 6,46 cm; A Q = hs ts 155/178 = 13,06 cm. Sprawdzenie nośności blachownicy przeprowadzono na podstawie dokumentacji technicznej producenta. Uwzględnienie wpływu stateczności względem osi X: Siła krytyczna wyznaczona z uwzględnieniem podatności środnika na ścinanie: S kx = μ x l x = 0,619 0,009 = 1,386 m id = x 1 ( S / i ) 5,9 A / A = kx x Q (1,386/0,381)² + 5,9 60,00/13,06 = 34,9 N Ki,d = π EA / λ id = 9, ,00 / 34, = 1035,05 kn Dodatkowe siły wewnętrzne uwzględniające efekt II-go rzędu dla o = l / 500: M II = N o 1 N / N Ki,d = 36,750 0, ,750/1035,05 V II = π M II / l = 3,14 1,476 / 0,009 = 0,3 kn = 1,476 knm Nośność pasów: Pasy wykonano ze stali: St3S. Przyjęto rozstaw stężeń bocznych pasa górnego c = 0,300 m i dolnego c = 4,000 m.

14 14 P a s g ó r n y : Przy grubości tg=1,0 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. - nośność pasa: N grk = f yk b g t g = 35 50,0 1, = 705,000 kn - nośność ze względu na stateczność lokalna: b = b g / - 11 = 50,0/ - 11 = 114,0 mm = = (b / t g ) (114,0/1,0)² = 443,13 MPa przy czym 1 f yk N grk,l = 1 b g t g = 35,000 50,0 1, = 705,000 kn - nośność ze względu na stateczność ogólna Y (zwichrzenie): = c / i = 1 c / b g = 1 0, / 50,0 = 4, < 50 Przyjęto k c = 1,000 N grk,g = 0,5 1 E f yk b g k c t g c = = 0,5 3,1416 3, ,0² 1,0 1, , = 7868,86 kn Sprawdzenie nośności pasa: A = (50,0 1,0 + 50,0 1,0)/100 = 60,00 cm z p = hs + tg/ + tg / = 750,0 + 1,0/ + 1,0/ = 76,0 mm - dla x a =9,90 m; x b =9,90 m, przy obciążeniach ABCS - nośność: N grd = min(n grk ; N grk,l ; N grk,g ) / M = 705,000 / 1,15 = 613,043 kn P a s d o l n y : N g = N A g /A - (M+M II ) / z p = -33,38 30,00/60,00-61,341/0,76 = - 359,658 kn N g = 359,658 < 613,043 = N grd Przy grubości tg=1,0 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. - nośność pasa: N grk = f yk b g t g = 35 50,0 1, = 705,000 kn - nośność ze względu na stateczność lokalna: b = b g / - 11 = 50,0/ - 11 = 114,0 mm = = (b / t g ) (114,0/1,0)² = 443,13 MPa przy czym 1 f yk N grk,l = 1 b g t g = 35,000 50,0 1, = 705,000 kn - nośność ze względu na stateczność ogólna Y (zwichrzenie): = c / i = 1 c / b g = 1 4, / 50,0 = 55,4 < 50

15 15 Przyjęto k c = 1,000 N grk,g = 0,5 1 E f yk b g k c t g c = = 0,5 3,1416 3, ,0² 1,0 1, , = 590,11 kn Sprawdzenie nośności pasa: A = (50,0 1,0 + 50,0 1,0)/100 = 60,00 cm z p = hs + tg/ + tg / = 750,0 + 1,0/ + 1,0/ = 76,0 mm - dla x a =9,90 m; x b =9,90 m, przy obciążeniach ABCS - nośność: N grd = N grk / M = 705,000 / 1,15 = 613,043 kn N g = N A g /A + (M+M II ) / z p = -33,38 30,00/60, ,341/0,76 = 36,77 kn N g = 36,77 < 613,043 = N grd Nośność środnika: Środnik wykonany jest ze stali: St3SX. Przy grubości ts=,0 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. N o ś n o ś ć n a ś c i n a n i e : Siła poprzeczna dla x a =9,90 m; x b =9,90 m, przy obciążeniach ABCS : Nośność na ścinanie: V = 5,707 kn. 3,4 pl,g = 4 3 D x D y t h s s = 3,4,0 750,0² ³ = 481,17 MPa p = f yk 3 pl,g = 35 1,73 481,17 = 0,53 = 1 / 1,5 p = 1 / 0,53 1,5 =,584 przy czym 1 Przyjęto: = 1,000 V Rk = 0,58 f yk h s t s = 0,58 1, ,0, = 04,450 kn V Rd = V Rk / M = 04,450 / 1,15 = 177,783 kn Warunek nośności: V = V I + V II = 5,939 < 177,783 = V Rd

16 16 Stan graniczny użytkowania: A B Przemieszczenie prostopadłe do osi pręta wyznaczone z uwzględnieniem wpływu sił poprzecznych dla x a =9,90 m; x b =9,90 m, przy obciążeniach ABCS, wynoszą: a = -37,7 mm a = 37,7 < 56,6 = l / 350 = a gr. Wyniki wymiarowania blachownicy ze środnikiem falistym: Pręt nr: 4 Słup centralny Y A x X y B Przekrój: Oznakowanie: WTB x 15 Wymiary: h = 530,0 mm; hs = 500,0 mm; ts =,5 mm; bg = 300,0 mm; tg = 15,0 mm. Charakterystyka: A = 90,00 cm ; Ix = 59675,63 cm 4 ; Iy = 6750,07 cm 4 ; i y = 8,1 cm; A Q = hs ts 155/178 = 10,88 cm. Sprawdzenie nośności blachownicy przeprowadzono na podstawie dokumentacji technicznej producenta. Uwzględnienie wpływu stateczności względem osi X: Siła krytyczna wyznaczona z uwzględnieniem podatności środnika na ścinanie: S kx = μ x l x = 0,85 5,500 = 4,537 m id = x 1 ( S / i ) 5,9 A / A = kx x Q (4,537/0,58)² + 5,9 90,00/10,88 =,91

17 17 N Ki,d = π EA / λ id = 9, ,00 /, = 34706,853 kn Dodatkowe siły wewnętrzne uwzględniające efekt II-go rzędu dla o = l / 500: M II = N o 1 N / N Ki,d = 56,544 0, ,544/34706,853 V II = π M II / l = 3,14 6,90 / 5,500 = 3,593 kn = 6,90 knm Nośność pasów: Pasy wykonano ze stali: St3S. Przyjęto rozstaw stężeń bocznych pasa górnego c = 5,500 m i dolnego c = 5,500 m. P a s g ó r n y : Przy grubości tg=15,0 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. - nośność pasa: N grk = f yk b g t g = ,0 15, = 1057,500 kn - nośność ze względu na stateczność lokalna: b = b g / - 11 = 300,0/ - 11 = 139,0 mm = = (b / t g ) (139,0/15,0)² = 465,814 MPa przy czym 1 f yk N grk,l = 1 b g t g = 35, ,0 15, = 1057,500 kn - nośność ze względu na stateczność ogólna Y (zwichrzenie): = c / i = 1 c / b g = 1 5, / 300,0 = 63,5 < 50 Przyjęto k c = 0,763 N grk,g = 0,5 1 E f yk b g k c t g c = = 0,5 3,1416 3, ,0² 15,0 0, , = 101,051 kn Sprawdzenie nośności pasa: A = (300,0 15, ,0 15,0)/100 = 90,00 cm z p = hs + tg/ + tg / = 500,0 + 15,0/ + 15,0/ = 515,0 mm - dla x a =,75 m; x b =,75 m, przy obciążeniach ABCS - nośność: N grd = min(n grk ; N grk,l ; N grk,g ) / M = 101,051 / 1,15 = 880,044 kn P a s d o l n y : N g = N A g /A - (M+M II ) / z p = -560,110 45,00/90,00 - (-73,714)/0,515 = - 136,90 kn N g = 136,90 < 880,044 = N grd Przy grubości tg=15,0 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. - nośność pasa: N grk = f yk b g t g = ,0 15, = 1057,500 kn

18 18 - nośność ze względu na stateczność lokalna: b = b g / - 11 = 300,0/ - 11 = 139,0 mm = = (b / t g ) (139,0/15,0)² = 465,814 MPa przy czym 1 f yk N grk,l = 1 b g t g = 35, ,0 15, = 1057,500 kn - nośność ze względu na stateczność ogólna Y (zwichrzenie): = c / i = 1 c / b g = 1 5, / 300,0 = 63,5 < 50 Przyjęto k c = 0,863 N grk,g = 0,5 1 E f yk b g k c t g c = = 0,5 3,1416 3, ,0² 15,0 0, , = 894,834 kn Sprawdzenie nośności pasa: A = (300,0 15, ,0 15,0)/100 = 90,00 cm z p = hs + tg/ + tg / = 500,0 + 15,0/ + 15,0/ = 515,0 mm - dla x a =,75 m; x b =,75 m, przy obciążeniach ABCS - nośność: N grd = min(n grk ; N grk,l ; N grk,g ) / M = 894,834 / 1,15 = 778,117 kn N g = N A g /A + (M+M II ) / z p = -560,110 45,00/90,00 + (-73,714)/0,515 = - 43,189 kn N g = 43,189 < 778,117 = N grd Nośność środnika: Środnik wykonany jest ze stali: St3SX. Przy grubości ts=,5 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. N o ś n o ś ć n a ś c i n a n i e : Siła poprzeczna dla x a =,75 m; x b =,75 m, przy obciążeniach ABCS : Nośność na ścinanie: V = 4,518 kn. 3,4 pl,g = 4 3 D x D y t h s s = 3,4,5 500,0² ³ = 166,169 MPa p = f yk 3 pl,g = 35 1,73 166,169 = 0,33 Przyjęto: = 1,000 = 1 / p 1,5 = 1 / 0,33 1,5 = 5,339 przy czym 1

19 19 Warunek nośności: V Rk = 0,58 f yk h s t s = 0,58 1, ,0, = 170,375 kn V Rd = V Rk / M = 170,375 / 1,15 = 148,15 kn V = V I + V II = 8,111 < 148,15 = V Rd Stan graniczny użytkowania: Przemieszczenie prostopadłe do osi pręta wyznaczone z uwzględnieniem wpływu sił poprzecznych dla x a =,75 m; x b =,75 m, przy obciążeniach ABCS, wynoszą: a = 4,9 mm a = 4,9 < 15,7 = l / 350 = a gr Strop piętra Przyjęto strop monolityczny o grubości 18cm. Beton B-5 Stal A-III śr 14mm Zestawienie obciążeń: Lp Obciążenie Obmiar OBC.CHARAKT f OBC.CHARAKT 1 Podłogi 4 0, ,68 1,,016 Strop 4 0, ,3 1, 5,184 3 Tynk 18 0, ,7 1,3 0,351 Razem: 6,7 1, 7,551 1 Ściamki działowe 1, ,5 1,3 1,65 1 Obciązenie użytkowe 3, ,00 1,3 3,900 Razem: 10,5 1,4 13, Strop piętra dwu przęsłowy PRZEKROJE PRĘTÓW: ,000 6,000 H=1,000 PRĘTY UKŁADU: Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,000 0,000 6,000 1,000 1 B 180x ,000 0,000 6,000 1,000 1 B 180x1000 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: , ,0 19 B5 OBCIĄŻENIA: 3,000 3,000 3,000 1,960 1,50 1,960 1,50 1,960 1,50 1

20 0 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne gf= 1,30 1 Liniowe 0,0 1,960 1,960 0,00 6,00 1 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 6,00 Liniowe 0,0 1,960 1,960 0,00 6,00 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 6,00 Grupa: B "" Zmienne gf= 1,30 1 Liniowe 0,0 3,000 3,000 0,00 6,00 Liniowe 0,0 3,000 3,000 0,00 6,00 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu ================================================================== MOMENTY: -57,713 1 TNĄCE: 3,463 3,463 8,856 48,094 SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ab Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 1 0,00 0,000 0,000 8,856 0,000 0,38,50 3,463* -0,000 0,000 1,00 6,000-57,713-48,094 0,000 0,00 0,000-57,713 48,094 0,000 0,63 3,750 3,463* 0,000 0,000 1,00 6,000 0,000-8,856 0,000 * = Wartości ekstremalne REAKCJE PODPOROWE: 1-48, ,856 8,856 8,856 96,188 REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ab Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 1 0,000 8,856 8,856 0,000 96,188 96, ,000 8,856 8,856

21 1 Cechy przekroju: - zbrojenie podporowe zadanie, pręt nr 1, przekrój: x a =6,00 m, x b =0,00 m Wymiary przekroju [cm]: h=18,0, b=100,0, Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej BETON: B5 f ck = 0,0 MPa, f cd =α f ck / c =1,00 0,0/1,50=13,3 MPa Cechy geometryczne przekroju betonowego: A c =1800 cm, J cx =48600 cm 4, J cy = cm 4 180, STAL: A-II (St50B) 1000,0 f yk =355 MPa, s =1,15, f yd =310 MPa ξ lim =0,0035/(0,0035+f yd /E s )=0,0035/(0, /00000)=0,693, Zbrojenie główne: A s1 +A s =30,79 cm, ρ=100 (A s1 +A s )/A c =100 30,79/1800=1,71 %, J sx =1 cm 4, J sy =8063 cm 4, Siły przekrojowe: zadanie:, pręt nr 1, przekrój: x a =6,00 m, x b =0,00 m Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB Momenty zginające: M x = -3,38 knm, M y = 0,000 knm, Siły poprzeczne: V y = -,405 kn, V x = 0,000 kn, Siła osiowa: N = 0,000 kn = N Sd,. Zbrojenie wymagane: a1 h d zc Fs1 Fc 1000,0 Wielkości obliczeniowe: N Sd =0,000 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (57,713 +0,000 ) =57,713 knm f cd =13,3 MPa, f yd =310 MPa =f td, Zbrojenie rozciągane ( s1 =9,64 ): A s1 =13,63 cm (9 14 = 13,85 cm ), Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane. A s =A s1 +A s =13,63 cm, =100 A s /A c = ,63/1800=0,76 % Wielkości geometryczne [cm]: h=18,0, d=15,3, x=4,0 ( =0,59), a 1 =,7, a c =1,6, z c =13,7, A cc =396 cm, c =-3,37, s1 =9,64, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -4,376, F s1 = 4,377, M c = 31,103, M s1 = 6,610, Warunki równowagi wewnętrznej: F c +F s1 =-4,376+(4,377)=0,001 kn (N Sd =0,000 kn) M c +M s1 =31,103+(6,610)=57,71 knm (M Sd =57,713 knm) Nośność przekroju prostopadłego: zadanie, pręt nr 1, przekrój: x a =6,00 m, x b =0,00 m 180,0

22 a1 h d zc a Fs1 Fs Fc ,0 Wielkości obliczeniowe: N Sd =0,000 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (57,713 +0,000 ) =57,713 knm f cd =13,3 MPa, f yd =310 MPa =f td, Zbrojenie rozciągane: A s1 =15,39 cm, Zbrojenie ściskane: A s =15,39 cm, A s =A s1 +A s =30,79 cm, =100 A s /A c = ,79/1800=1,71 % Wielkości geometryczne [cm]: h=18,0, d=15,3, x=5,9 ( =0,38), a 1 =,7, a =,7, a c =,0, z c =13,3, A cc =585 cm, c =-0,89, s =-0,48, s1 =1,44, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -94,918, F s1 = 44,477, F s = -147,560, M c = 0,540, M s1 = 7,876, M s = 9,96, Warunek stanu granicznego nośności: M Rd = 64,79 knm > M Sd =M c +M s1 +M s =0,540+(7,876)+(9,96)=57,713 knm Ugięcia zadanie, pręt nr 1 Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych. Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,t o ) =,00. E cm E c,eff = 1 (t, t o ) = = MPa 1 +,00 Moment rysujący: M cr = f ctm W c =, = 11,880 knm Całkowity moment zginający M Sd = -47,385 kn powoduje zarysowanie przekroju. S z t y w n o ś ć d l a d ł u g o t r w a ł e g o d z i a ł a n i a o b c i ą ż e ń d ł u g o t r w a ł y c h : Sztywność na zginanie wyznaczona dla momentu M Sd = -47,385 knm. Wielkości geometryczne przekroju: x I = 9,0 cm I I = cm 4 E c,eff I B = 1 (M / M 1 cr Sd II ) (1 I x II = 6,0 cm I II = cm 4 II / I = 1-1,0 0,5 (11,880/47,385)² ( /73039) 10-5 = 3776 knm Ugięcie w punkcie o współrzędnej x =,438 m, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/ ) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi: a = a,d = 18,4 mm a = 18,4 < 4,0 = a lim 180,0 I ) = Cechy przekroju: zbrojenie przęsłowe zadanie, pręt nr 1, przekrój: x a =,3 m, x b =3,68 m

23 3 Wymiary przekroju [cm]: h=18,0, b=100,0, Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej BETON: B5 f ck = 0,0 MPa, f cd =α f ck / c =1,00 0,0/1,50=13,3 MPa Cechy geometryczne przekroju betonowego: A c =1800 cm, J cx =48600 cm 4, J cy = cm 4 STAL: A-II (St50B) f yk =355 MPa, s =1,15, f yd =310 MPa ξ lim =0,0035/(0,0035+f yd /E s )=0,0035/(0, /00000)=0,693, Zbrojenie główne: A s1 +A s =15,39 cm, ρ=100 (A s1 +A s )/A c =100 15,39/1800=0,86 %, J sx =611 cm 4, J sy =14031 cm 4, Siły przekrojowe: zadanie:, pręt nr 1, przekrój: x a =,3 m, x b =3,68 m Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB Momenty zginające: M x = -8,856 knm, M y = 0,000 knm, Siły poprzeczne: V y = -9,619 kn, V x = 0,000 kn, Siła osiowa: N = 0,000 kn = N Sd,. Zbrojenie wymagane: (zadanie, pręt nr 1, przekrój: x a =6,00 m, x b =0,00 m) a1 h d zc ,0 Fs1 Fc 1000,0 Wielkości obliczeniowe: N Sd =0,000 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (57,713 +0,000 ) =57,713 knm f cd =13,3 MPa, f yd =310 MPa =f td, Zbrojenie rozciągane ( s1 =9,64 ): A s1 =13,63 cm (9 14 = 13,85 cm ), Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane. A s =A s1 +A s =13,63 cm, =100 A s /A c = ,63/1800=0,76 % Wielkości geometryczne [cm]: h=18,0, d=15,3, x=4,0 ( =0,59), a 1 =,7, a c =1,6, z c =13,7, A cc =396 cm, c =-3,37, s1 =9,64, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -4,376, F s1 = 4,377, M c = 31,103, M s1 = 6,610, Warunki równowagi wewnętrznej: F c +F s1 =-4,376+(4,377)=0,001 kn (N Sd =0,000 kn) M c +M s1 =31,103+(6,610)=57,71 knm (M Sd =57,713 knm) Nośność przekroju prostopadłego: zadanie, pręt nr 1, przekrój: x a =6,00 m, x b =0,00 m 180,0 180,0

24 4 a1 h d zc Fs1 Fc ,0 Wielkości obliczeniowe: N Sd =0,000 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (57,713 +0,000 ) =57,713 knm f cd =13,3 MPa, f yd =310 MPa =f td, Zbrojenie rozciągane: A s1 =15,39 cm, A s =A s1 +A s =15,39 cm, =100 A s /A c = ,39/1800=0,86 % Wielkości geometryczne [cm]: h=18,0, d=,7, x=, ( =0,819), a 1 =15,3, a c =0,9, z c =1,8, A cc =1 cm, c =-3,50, s1 =0,77, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -38,093, F s1 = 38,09, M c = 19,38, M s1 = -15,000, Warunek stanu granicznego nośności: M Rd = M c +M s1 = 19,38+(-15,000)=4,38 knm < M Sd =57,713 knm PRZEKROJE PRĘTÓW: 180, ,000 6,000 6,000 7,00 7,00 7,00 PRĘTY UKŁADU: Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,000 0,000 6,000 1,000 1 T 650x1400x180x ,000 0,000 6,000 1,000 1 T 650x1400x180x ,00 0,000 7,00 1,000 1 T 650x1400x180x ,00 0,000 7,00 1,000 1 T 650x1400x180x ,00 0,000 7,00 1,000 1 T 650x1400x180x ,000-0,000 6,000 1,000 1 T 650x1400x180x WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: , ,0 19 B5 OBCIĄŻENIA: 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 H=39, OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P(Td): a[m]: b[m]: Grupa: B "" Zmienne gf= 1,30 1 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 6,00 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 6,00 3 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 7,0 4 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 7,0 5 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 7,0 6 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 6,00

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw

zgodnie z Artykułem 10 Dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie dostosowania przepisów prawnych i administracyjnych państw Tłumaczenie z języka angielskiego Deutsches Institut für Bautechnik Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten Bautechnisches Prüfamt / Jednostka Dopuszczająca Wyroby Budowlane i Konstrukcje Urzędowa

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Deskowanie stropowe Dokadek 30

Deskowanie stropowe Dokadek 30 999803316-03/2015 pl Specjaliści Techniki Deskowań. Deskowanie stropowe Dokadek 30 Informacja dla użytkownika Instrukcja montażu i użytkowania 98033-285-01 Wstęp Informacja dla użytkownika Deskowanie stropowe

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials

System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris. Katalog produktów. Solutions for Essentials EPIC G111, L61, X46, X719 kwiecień 2014 System instalacji sanitarnych i grzewczych Wavin Tigris Katalog produktów DO INSTALACJI CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA I OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Bardziej szczegółowo

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł

informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Budownictwo Motoryzacja Przemysł EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA informacja techniczna ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych Ważna od września 2011 www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł Niniejsza

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 023 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 6 listopada 2014 r. Nazwa i adres AB 023 INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

The Preferred Partner. Opis systemu

The Preferred Partner. Opis systemu Astron The Preferred Partner Opis systemu Spis treści str. 4: str. 6: str. 8: Budynki jednokondygnacyjne Konstrukcje stalowe Budynki wielokondygnacyjne Konstrukcje stalowe Systemy dachowe LMR600 Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75)

Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75) Załącznik do zarządzenia Nr 26/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2005 r. Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75) Tekst ujednolicony uwzględniający:

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących

Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących Kraj Geotechnika Zastosowanie iniekcji cementowej pod podstawami pali wierconych posadowionych w iłach pęczniejących dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, prof. nadzw., Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim

OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNEGO OBWODU DROGOWEGO w Ośnie Lubuskim 1.PODSTAWA OPRACOWANIA - ZLECENIE INWESTORA Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze ul. Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY?

dachy stan surowy NAD GŁOWĄ PŁASKI CZY STROMY? WŁASNY DACH NAD GŁOWĄ Dach domu to nie tylko ochrona przed opadami, ale również bardzo istotny element architektury budynku, nadający mu określony charakter i styl. Budowa dachu to także poważny wydatek,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE.

SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. SYSTEMY RUR KAMIONKOWYCH METODA WYKOPU OTWARTEGO. WYTRZYMAŁE. DŁUGOWIECZNE. INNOWACYJNE. 2 STEINZEUG-KERAMO ZAKŁADY PRODUKCYJNE: Niemcy: Frechen i Bad Schmiedeberg Belgia: Hasselt Holandia: Belfeld PRACOWNICY:

Bardziej szczegółowo

2. Wzory i formuły obliczeniowe

2. Wzory i formuły obliczeniowe 13 2. Wzory i formuły obliczeniowe 2.1. Zapotrzebowanie na moc cieplną ze względu na potrzeby c.o. 5 czerwca 2006 została zatwierdzona norma PN-EN 12831:2006, będąca tłumaczeniem normy europejskiej EN

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

Ć w i c z e n i e K 3

Ć w i c z e n i e K 3 Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo