PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA"

Transkrypt

1 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM BIUROWO-SOCJALNYM W JANKOW ICACH UL. ZŁOTE ŁANY 5B Działki 331/18; 334/18; 795/18; 857/18 INW ESTOR: PATENTUS S. A. ul. GÓRNOŚLĄSKA PSZCZYNA PROJEKTOW AŁ: Konstrukcja: mgr inż. Janusz Drożak SPRAW DZIŁ: Konstrukcja: mgr inż. Piotr Ogrodzki Bielsko-Biała LIPIEC 01

2 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM BIUROWO-SOCJALNYM W JANKOW ICACH UL. ZŁOTE ŁANY 5B Działki 331/18; 334/18; 795/18; 857/18 INW ESTOR: PATENTUS S. A. ul. GÓRNOŚLĄSKA PSZCZYNA Projektanci oświadczają, iż niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i związanymi z nim rozporządzeniami oraz zgodnie z Polskimi Normami. PROJEKTOW AŁ: Konstrukcja: mgr inż. Janusz Drożak SPRAW DZIŁ: Konstrukcja: mgr inż. Piotr Ogrodzki Bielsko-Biała LIPIEC 01

3 3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny Obliczenia statyczne Rysunki: K 1 Fundamenty

4 4 OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY HALI PRODUKCYJNEJ Z BUDYNKIEM BIUROWO-SOCJALNYM W JANKOW ICACH UL. ZŁOTE ŁANY 5B 1. Charakterystyka obiektu: Obiekt objęty projektem składa się z hal dwunawowej i budynku biurowosocjalnego oddzielonych od siebie dylatacją o prostopadłym do siebie układzie konstrukcyjnym. Hala jest budynkiem produkcyjnym. Natomiast budynek jest obiektem socjalno-biurowym. Konstrukcja hali jest wykonana w technologii szkieletowej z ram stalowych. Pierwsza nawa hala posiada rozpiętość 14,0m, natomiast rozpiętość drugiej nawy wynosi 10,0m. Ramy składają się z dwuspadowego dźwigara dachowego wykonanego z blachownicy spawanej o środniku falistym oraz z trzech słupów o różnej wysokości wykonanego z blachownicy spawanej o środniku falistym. Pokrycie dachu zaprojektowano z płyty dachowej KS1000X-DEK przymocowanej kołkami wstrzeliwanymi bezpośrednio do płatwi dachowych. Na płycie ułożone zostanie pokrycie membraną dachową. Ściany zaprojektowano z płyt warstwowych z blachy stalowej z rdzeniem ze styropianu lub PU. Płyty ścian zewnętrznych zamocowane są na słupach ramach nośnych konstrukcji hali uzupełnionej ryglówką z profili zimnogiętych stanowiącą jednocześnie zamocowanie stolarki i bram. Do posadowienia projektowanego obiektu zaprojektowano układ stup fundamentowych żelbetowych z obwodowymi belkami podwalinowymi. W hali produkcyjnej zaprojektowano na słupach ram nośnych torowisko suwnic portalowych przystosowane do obsługi suwnic o udźwigu do 1t. Budynek biurowo-socjalnego został zaprojektowano jako murowany z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie klejowej. W budynku został zaprojektowane stropy piętra biurowego i poddasza. Strop wykonany zostanie jako monolityczna płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona o grubości 15 cm poddasze i 18 cm piętro. Płyta opierać się będzie na ruszcie podciągów żelbetowych 30 x 50 cm piętro i 30 x 35 cm poddasze podpartych siatką słupów żelbetowych okrągłych o średnicy 30 cm. Do wejścia na piętro służą schody żelbetowe monolityczne.

5 5 OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRODUKCYJNO- MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ PRZY UL. MARII SKŁODOW SKIEJ-CURIE W PSZCZYNIE 1. Podst awa dokonania obliczeń: Obliczenia statyczne obiektu dokonano w oparciu o obowiązujące Pol skie Normy - PN-8/B-0001 Obciążenia stałe - PN-8/B-0003 Obciążenia technologiczne i montażowe - PN-80/B-0010 Obciążenie śniegiem (Az1:006) - PN-77/B-0011 Obciążenie wiatrem(az1:009) - PN-90/B-0300 Konstrukcje stalowe - PN-B-0364:00 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone - DOKUMENTACJA BADAŃ GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOW EGO wykonana przez f irmę BAZET Pawłowice ul. Zjednoczenia 6a mgr Piotr Staroszczyk. Rama dwunawowa m w rozstawie co 6,00m.1 Zestawienie obciążeń: Zestawienie obciążeń: Lp Obciążenie Obmiar OBC.CHARAKT f OBC.CHARAKT CIĘŻAR Gk G OBJĘTOŚĆ GRUBOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROK ILOŚĆ kn/m kn/m 1 pokrycie 0, ,04 1, 0,048 wełna mineralna 1,4 0, ,8 1, 0,336 3 blacha trapezowa 0, ,1 1, 0,144 4 Obciążenie technolog 0, ,5 1, 0,3 Razem: 0,57 1, 0,684 płatew Z pst 1/,5m = 3,5 1,995 1,,394 rama pst /6,0m = 6 3,4 1, 4,104 Lp Obciążenie Obmiar OBC.CHARAKT f OBC.CHARAKT A Qk Q 5 Obc.śniegiem strefa: Qk wysokość - n.p.m kn/m kn/m ~ 0,9 0,9 1,5 1,35 c1 = 0,8 Sk1 = 0,7 1,5 1,08 płatew Z psn 1/,5m = 3,5,5 1,5 3,78 rama psn /6,0m = 6 4,3 1,5 6,48 3. Pokrycie dachu Rozstaw dźwigarów dachowych co 6,0 m Płytę dachową dobrano z katalogu producent a dla obciążeń z poz.1 : Płyta dachowa ocieplona KS1000X-DEK na płat wiach co 3,0m Przyjęto wg katalogu producenta płat wie dachowe dla obciążeń z poz.1: zetowniki zimno gięte Z-50 grub.,5mm. 4.0 Belki podsuwnicowe

6 6 Przyjęto obciążenia wg danych producenta suwnic. PRZEKROJE PRĘTÓW: PRĘTY UKŁADU: Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,000 0,000 6,000 1, ,000 0,000 6,000 1, ,000 0,000 6,000 1,000 1 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: 1 15, ,1 St3S (X,Y,V,W) OBCIĄŻENIA: ,000 6,000 6,000 H=18,000 94,000 96, OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne gf= 1,10 1 Skupione 0,0 94,000,40 1 Skupione 0,0 96,000 5,40 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu ================================================================== MOMENTY: -89,08 1 3,680 16, , ,31 TNĄCE: 61,67 58,50 1,540 13,660 1, ,880-48,80-6,67 NORMALNE: -154,40-155, SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu

7 7 Obciążenia obl.: Ciężar wł.+a Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 1 0,00 0,000 0,000 61,67 0,000 0,40, ,31* 58,50 0,000 1,00 6,000-89,08-155,08 0,000 0,00 0,000-89,08 1,540 0,000 1,00 6,000 16,39 13,660 0, ,00 0,000 16,39 1,08 0,000 0,15 0,914 16,947* 0,008 0,000 1,00 6,000 0,000-6,67 0,000 * = Wartości ekstremalne REAKCJE PODPOROWE: ,67 1,45 6,67 176,748 REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+a Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 1 0,000 61,67 61,67 0, , , ,000-1,45 1,45 4 0,000 6,67 6,67 Pręt nr 1 Przekrój: x Y X Wymiary przekroju: h=400,6 s=343,0 Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=30815,4 Jyg=7617,1 A=15,10 ix=14, iy=7,1 Jw=61104,8 Jt=45,4 xs=0,0 ys=11,8 is=19,8 rx=-8,0 by=15,8. 400,6 Materiał: St3S (X,Y,V,W) Wytrzymałość fd=05 MPa dla g=40,0. y 343,0 Siły przekrojowe:xa =,400; xb = 3,600. Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A M x = -144,31 knm, V y = 58,50 kn, N = 0,000 kn, M y = -0,087 knm, V x = -0,035 kn. Naprężenia w skrajnych włóknach: t = 113,678 MPa C = -73,886 MPa Naprężenia: xa =,400; xb = 3,600. Naprężenia w skrajnych włóknach: t = 113,678 MPa C = -73,886 MPa Naprężenia: - normalne: = 19,896 = 93,78 MPa oc = 1,000

8 8 - ścinanie wzdłuż osi Y: Av = 61,50 cm = 9,51 MPa ov = 1,000 - ścinanie wzdłuż osi X: Av = 94,347 cm = 0,004 MPa ov = 1,000 Warunki nośności: ec = / oc + = 19,896 / 1, ,78 = 113,678 < 05 MPa ey = / ov = 9,51 / 1,000 = 9,51 < 118,900 = MPa ex = / ov = 0,004 / 1,000 = 0,004 < 118,900 = MPa e e 3 113, ,000 = 113,678 < 05 MPa Długości wyboczeniowe pręta - przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy: a = 1,000 b = 0,333 węzły nieprzesuwne = 0,77 dla l o = 6,000 l w = 0,77 6,000 = 4,63 m - przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: a = 1,000 b = 1,000 węzły nieprzesuwne = 1,000 dla l o = 6,000 l w = 1,000 6,000 = 6,000 m - dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej = 1,000. Rozstaw stężeń zabezpieczających przed obrotem l o = 6,000 m. Długość wyboczeniowa l = 6,000 m. Siły krytyczne: N N x y w l w l EJ EJ 3,14² ,4 4,63² 3,14² ,1 6,000² 10 - = 9059,7 kn 10 - = 480,98 kn 1 EJ Nz is l N yz GJT 1 19,8²( 3,14² , ,4 10 6,000² ) = 5879,61 kn 4 1 / 1 ys / is Ny Nz Ny Nz Ny Nz ys is 480, ,61 - (480, ,61)² , ,61 (1-1,000 11,8²/ 19,8²) (1-1,000 11,8²/ 19,8²) = 3077,686 kn Zwichrzenie Współrzędna punktu przyłożenia obciążenia a o = 0,00 cm. Różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłożenia siły a s = (-11,8) cm. Przyjęto następujące wartości parametrów zwichrzenia: A 1 = 0,000, A = 0,000, B = 0,000. A o = A 1 b y + A a s = 0,000 15,83 + 0,000 (-11,8) = 0,000 Mcr Ao Ny ( Ao Ny) B is NyNz 0, ,98 + (0, ,98) + 0,000 0, , ,61 = 0,000

9 9 Przyjęto, że pręt jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: L = 0. Nośność przekroju na zginanie: xa =,400; xb = 3,600 - względem osi X M R = W c f d = 1, , = 400,71 knm W c > W t M R = W t f d 1 + ( p - 1) = 169, ,000 (1,000-1) 10-3 = 60,190 knm - względem osi Y M R = W c f d = 1, , = 91,5 knm Współczynnik zwichrzenia dla L = 0,000 wynosi L = 1,000 Warunek nośności (54): Mx M L Rx + M M Nośność przekroju na ścinanie y Ry = 144,31 1,000 60, ,087 91,5 = 0,555 < 1 xa = 6,000; xb = 0, wzdłuż osi Y V R = 0,58 A V f d = 0,58 61, = 731,473 kn Vo = 0,3 V R = 19,44 kn - wzdłuż osi X V R = 0,58 A V f d = 0,58 94, = 111,786 kn Vo = 0,3 V R = 336,536 kn Warunki nośności: - ścinanie wzdłuż osi Y: V = 155,08 < 731,473 = V R - ścinanie wzdłuż osi X: V = 0,093 < 111,786 = V R Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna xa =,400; xb = 3, dla zginania względem osi X V y = 58,50 < 19,44 = V o M R,V = M R = 60,190 knm - dla zginania względem osi Y: V x = 0,035 < 336,536 = V o M R,V = M R = 91,5 knm Warunek nośności (55): M M x My 144,31 MRy V 60, ,087 91,5 = 0,555 < 1 Rx, V, Nośność środnika pod obciążeniem skupionym xa = 0,000; xb = 6,000. Przyjęto szerokość rozkładu obciążenia skupionego c = 100,0 mm. Naprężenia ściskające w środniku wynoszą c = 0,000 MPa. Współczynnik redukcji nośności wynosi: c = 1,000 Nośność środnika na siłę skupioną: P R,W = c o t w c f d = 139, 8,0 1, = 8,338 kn Warunek nośności środnika: P = 0,000 < 8,338 = P R,W

10 10 Stan graniczny użytkowania: Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 5,8 mm a gr = l / 350 = 6000 / 350 = 17,1 mm a max = 5,8 < 17,1 = a gr Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 0,0 mm a gr = l / 50 = 6000 / 50 = 4,0 mm a max = 0,0 < 4,0 = a gr Największe ugięcie wypadkowe wynosi: a = 0,0 + 5,8 = 5,8 5. Ramy nośne hali Przyjęto ramy w rozstawie 6,0m o słupach i ryglach z blachownic o środniku f alistym. Obciążenia z poz..1. PRZEKROJE PRĘTÓW: ,300 0,300, ,500 0,600 18,600 0,600 0,600 8,600 0,600 V=8,700 H=9,600 PRĘTY UKŁADU: Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,800 0,600 19,809 1,000 1 S 774x50x1x ,800-0,300 9,805 1,000 1 S 774x50x1x ,000-3,00 3,00 1,000 4 S 530x ,000-5,500 5,500 1,000 4 S 530x ,000 -,600,600 1,000 4 S 530x ,000-5,500 5,500 1,000 4 S 530x ,000 -,900,900 1,000 4 S 530x ,000-5,500 5,500 1,000 4 S 530x ,600 0,000 0,600 1,000 3 U ,600 0,000 0,600 1,000 3 U ,600 0,000 0,600 1,000 3 U ,600 0,000 0,600 1,000 3 U 60 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: 1 75, ,4 St3S (X,Y,V,W) 3 96, ,0 St3S (X,Y,V,W) 4 10, ,0 St3S (X,Y,V,W) OBCIĄŻENIA:

11 11 4,30 4,30 4,30 3,40 3,40 3,40 0, , , , ,000 18, OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne gf= 1,0 1 Liniowe 0,0 3,40 3,40 0,00 19,81 Liniowe 0,0 3,40 3,40 0,00 9,80 Grupa: B "" Zmienne gf= 1,10 11 Skupione -0,0 17,000 0,00 11 Skupione 90,0 4,000 0,00 1 Skupione -0,0 0,000 0,60 1 Skupione 90,0 4,000 0,60 Grupa: C "" Zmienne gf= 1,10 10 Skupione -0,0 150,000 0,60 10 Skupione 90,0 18,000 0,60 Grupa: S "" Zmienne gf= 1,50 1 Liniowe-Y 0,0 4,30 4,30 0,00 19,81 Liniowe-Y 0,0 4,30 4,30 0,00 9,80 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu ================================================================== MOMENTY: -34, ,176-96,30 34, ,917-13, , , , ,150 61,310-10, ,849 8,560 1, ,150 1,01 9 0, TNĄCE: 105,456-33,539 5,500-33,539,000-9, , , ,68 165, ,871-1,68 4, ,656-0, , ,500-0, ,139 NORMALNE: 4-189,00-189,700 4, ,158

12 1-36, ,51 5 4, ,8-131, ,013-5, , ,800-0,475-6, ,676-56,00-6, ,94 9-9, ,191-56,544-34,93 SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+abcs Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 1 0,00 0,000-34, ,456-36,750 0,47 9,363 61,310* 0,37-33,566 1,00 19, , ,871-30,013 0,00 0,000-96,30 85,384-5,634 0,78 7,6 8,56* -0,155-55,5 1,00 9,805 1,481-4,656-56,00 3 0,00 0,000-50,946-1,68-199,64 1,00 3,00-10,39-1,68-0, ,00 0, ,849 4, ,676 1,00 5,500 0,000 4,518-56, ,00 0,000 34,119-33, ,51 1,00, ,917-33, ,8 6 0,00 0, ,67-9, ,33 1,00 5,500-0,000-9, , ,00 0,000 1,481-0,158-6,358 1,00,900 1,01-0,158-8,94 8 0,00 0,000 0,871-0,158-9,45 1,00 5,500-0,000-0,158-34,93 9 0,00 0,000 0,150-0,500-0,000 0,99 0,595 0,000* -0,004-0,000 1,00 0,600 0,000 0,000-0, ,00 0,000-99, ,500 19,800 1,00 0,600-0, ,000 19, ,00 0,000-0, ,00-6,400 1,00 0, , ,700-6, ,00 0,000-13,350,500 4,400 1,00 0,600 0,000,000 4,400 * = Wartości ekstremalne REAKCJE PODPOROWE: , , ,518 0, ,191 34,93 56,544 REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+abcs Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 3-55,380-0,000 55, ,518 56, , , , ,73

13 13 6 0,158 34,93 34,93 Wyniki wymiarowania blachownicy ze środnikiem falistym: Pręt nr: 1 Dźwigar dachowy Y x X -347,176-34, ,456 A B y 59, ,871 Przekrój: Oznakowanie: WTA x 1 Wymiary: h = 774,0 mm; hs = 750,0 mm; ts =,0 mm; bg = 50,0 mm; tg = 1,0 mm. Charakterystyka: A = 60,00 cm ; Ix = 87096,60 cm 4 ; Iy = 315,05 cm 4 ; i y = 6,46 cm; A Q = hs ts 155/178 = 13,06 cm. Sprawdzenie nośności blachownicy przeprowadzono na podstawie dokumentacji technicznej producenta. Uwzględnienie wpływu stateczności względem osi X: Siła krytyczna wyznaczona z uwzględnieniem podatności środnika na ścinanie: S kx = μ x l x = 0,619 0,009 = 1,386 m id = x 1 ( S / i ) 5,9 A / A = kx x Q (1,386/0,381)² + 5,9 60,00/13,06 = 34,9 N Ki,d = π EA / λ id = 9, ,00 / 34, = 1035,05 kn Dodatkowe siły wewnętrzne uwzględniające efekt II-go rzędu dla o = l / 500: M II = N o 1 N / N Ki,d = 36,750 0, ,750/1035,05 V II = π M II / l = 3,14 1,476 / 0,009 = 0,3 kn = 1,476 knm Nośność pasów: Pasy wykonano ze stali: St3S. Przyjęto rozstaw stężeń bocznych pasa górnego c = 0,300 m i dolnego c = 4,000 m.

14 14 P a s g ó r n y : Przy grubości tg=1,0 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. - nośność pasa: N grk = f yk b g t g = 35 50,0 1, = 705,000 kn - nośność ze względu na stateczność lokalna: b = b g / - 11 = 50,0/ - 11 = 114,0 mm = = (b / t g ) (114,0/1,0)² = 443,13 MPa przy czym 1 f yk N grk,l = 1 b g t g = 35,000 50,0 1, = 705,000 kn - nośność ze względu na stateczność ogólna Y (zwichrzenie): = c / i = 1 c / b g = 1 0, / 50,0 = 4, < 50 Przyjęto k c = 1,000 N grk,g = 0,5 1 E f yk b g k c t g c = = 0,5 3,1416 3, ,0² 1,0 1, , = 7868,86 kn Sprawdzenie nośności pasa: A = (50,0 1,0 + 50,0 1,0)/100 = 60,00 cm z p = hs + tg/ + tg / = 750,0 + 1,0/ + 1,0/ = 76,0 mm - dla x a =9,90 m; x b =9,90 m, przy obciążeniach ABCS - nośność: N grd = min(n grk ; N grk,l ; N grk,g ) / M = 705,000 / 1,15 = 613,043 kn P a s d o l n y : N g = N A g /A - (M+M II ) / z p = -33,38 30,00/60,00-61,341/0,76 = - 359,658 kn N g = 359,658 < 613,043 = N grd Przy grubości tg=1,0 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. - nośność pasa: N grk = f yk b g t g = 35 50,0 1, = 705,000 kn - nośność ze względu na stateczność lokalna: b = b g / - 11 = 50,0/ - 11 = 114,0 mm = = (b / t g ) (114,0/1,0)² = 443,13 MPa przy czym 1 f yk N grk,l = 1 b g t g = 35,000 50,0 1, = 705,000 kn - nośność ze względu na stateczność ogólna Y (zwichrzenie): = c / i = 1 c / b g = 1 4, / 50,0 = 55,4 < 50

15 15 Przyjęto k c = 1,000 N grk,g = 0,5 1 E f yk b g k c t g c = = 0,5 3,1416 3, ,0² 1,0 1, , = 590,11 kn Sprawdzenie nośności pasa: A = (50,0 1,0 + 50,0 1,0)/100 = 60,00 cm z p = hs + tg/ + tg / = 750,0 + 1,0/ + 1,0/ = 76,0 mm - dla x a =9,90 m; x b =9,90 m, przy obciążeniach ABCS - nośność: N grd = N grk / M = 705,000 / 1,15 = 613,043 kn N g = N A g /A + (M+M II ) / z p = -33,38 30,00/60, ,341/0,76 = 36,77 kn N g = 36,77 < 613,043 = N grd Nośność środnika: Środnik wykonany jest ze stali: St3SX. Przy grubości ts=,0 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. N o ś n o ś ć n a ś c i n a n i e : Siła poprzeczna dla x a =9,90 m; x b =9,90 m, przy obciążeniach ABCS : Nośność na ścinanie: V = 5,707 kn. 3,4 pl,g = 4 3 D x D y t h s s = 3,4,0 750,0² ³ = 481,17 MPa p = f yk 3 pl,g = 35 1,73 481,17 = 0,53 = 1 / 1,5 p = 1 / 0,53 1,5 =,584 przy czym 1 Przyjęto: = 1,000 V Rk = 0,58 f yk h s t s = 0,58 1, ,0, = 04,450 kn V Rd = V Rk / M = 04,450 / 1,15 = 177,783 kn Warunek nośności: V = V I + V II = 5,939 < 177,783 = V Rd

16 16 Stan graniczny użytkowania: A B Przemieszczenie prostopadłe do osi pręta wyznaczone z uwzględnieniem wpływu sił poprzecznych dla x a =9,90 m; x b =9,90 m, przy obciążeniach ABCS, wynoszą: a = -37,7 mm a = 37,7 < 56,6 = l / 350 = a gr. Wyniki wymiarowania blachownicy ze środnikiem falistym: Pręt nr: 4 Słup centralny Y A x X y B Przekrój: Oznakowanie: WTB x 15 Wymiary: h = 530,0 mm; hs = 500,0 mm; ts =,5 mm; bg = 300,0 mm; tg = 15,0 mm. Charakterystyka: A = 90,00 cm ; Ix = 59675,63 cm 4 ; Iy = 6750,07 cm 4 ; i y = 8,1 cm; A Q = hs ts 155/178 = 10,88 cm. Sprawdzenie nośności blachownicy przeprowadzono na podstawie dokumentacji technicznej producenta. Uwzględnienie wpływu stateczności względem osi X: Siła krytyczna wyznaczona z uwzględnieniem podatności środnika na ścinanie: S kx = μ x l x = 0,85 5,500 = 4,537 m id = x 1 ( S / i ) 5,9 A / A = kx x Q (4,537/0,58)² + 5,9 90,00/10,88 =,91

17 17 N Ki,d = π EA / λ id = 9, ,00 /, = 34706,853 kn Dodatkowe siły wewnętrzne uwzględniające efekt II-go rzędu dla o = l / 500: M II = N o 1 N / N Ki,d = 56,544 0, ,544/34706,853 V II = π M II / l = 3,14 6,90 / 5,500 = 3,593 kn = 6,90 knm Nośność pasów: Pasy wykonano ze stali: St3S. Przyjęto rozstaw stężeń bocznych pasa górnego c = 5,500 m i dolnego c = 5,500 m. P a s g ó r n y : Przy grubości tg=15,0 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. - nośność pasa: N grk = f yk b g t g = ,0 15, = 1057,500 kn - nośność ze względu na stateczność lokalna: b = b g / - 11 = 300,0/ - 11 = 139,0 mm = = (b / t g ) (139,0/15,0)² = 465,814 MPa przy czym 1 f yk N grk,l = 1 b g t g = 35, ,0 15, = 1057,500 kn - nośność ze względu na stateczność ogólna Y (zwichrzenie): = c / i = 1 c / b g = 1 5, / 300,0 = 63,5 < 50 Przyjęto k c = 0,763 N grk,g = 0,5 1 E f yk b g k c t g c = = 0,5 3,1416 3, ,0² 15,0 0, , = 101,051 kn Sprawdzenie nośności pasa: A = (300,0 15, ,0 15,0)/100 = 90,00 cm z p = hs + tg/ + tg / = 500,0 + 15,0/ + 15,0/ = 515,0 mm - dla x a =,75 m; x b =,75 m, przy obciążeniach ABCS - nośność: N grd = min(n grk ; N grk,l ; N grk,g ) / M = 101,051 / 1,15 = 880,044 kn P a s d o l n y : N g = N A g /A - (M+M II ) / z p = -560,110 45,00/90,00 - (-73,714)/0,515 = - 136,90 kn N g = 136,90 < 880,044 = N grd Przy grubości tg=15,0 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. - nośność pasa: N grk = f yk b g t g = ,0 15, = 1057,500 kn

18 18 - nośność ze względu na stateczność lokalna: b = b g / - 11 = 300,0/ - 11 = 139,0 mm = = (b / t g ) (139,0/15,0)² = 465,814 MPa przy czym 1 f yk N grk,l = 1 b g t g = 35, ,0 15, = 1057,500 kn - nośność ze względu na stateczność ogólna Y (zwichrzenie): = c / i = 1 c / b g = 1 5, / 300,0 = 63,5 < 50 Przyjęto k c = 0,863 N grk,g = 0,5 1 E f yk b g k c t g c = = 0,5 3,1416 3, ,0² 15,0 0, , = 894,834 kn Sprawdzenie nośności pasa: A = (300,0 15, ,0 15,0)/100 = 90,00 cm z p = hs + tg/ + tg / = 500,0 + 15,0/ + 15,0/ = 515,0 mm - dla x a =,75 m; x b =,75 m, przy obciążeniach ABCS - nośność: N grd = min(n grk ; N grk,l ; N grk,g ) / M = 894,834 / 1,15 = 778,117 kn N g = N A g /A + (M+M II ) / z p = -560,110 45,00/90,00 + (-73,714)/0,515 = - 43,189 kn N g = 43,189 < 778,117 = N grd Nośność środnika: Środnik wykonany jest ze stali: St3SX. Przy grubości ts=,5 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. N o ś n o ś ć n a ś c i n a n i e : Siła poprzeczna dla x a =,75 m; x b =,75 m, przy obciążeniach ABCS : Nośność na ścinanie: V = 4,518 kn. 3,4 pl,g = 4 3 D x D y t h s s = 3,4,5 500,0² ³ = 166,169 MPa p = f yk 3 pl,g = 35 1,73 166,169 = 0,33 Przyjęto: = 1,000 = 1 / p 1,5 = 1 / 0,33 1,5 = 5,339 przy czym 1

19 19 Warunek nośności: V Rk = 0,58 f yk h s t s = 0,58 1, ,0, = 170,375 kn V Rd = V Rk / M = 170,375 / 1,15 = 148,15 kn V = V I + V II = 8,111 < 148,15 = V Rd Stan graniczny użytkowania: Przemieszczenie prostopadłe do osi pręta wyznaczone z uwzględnieniem wpływu sił poprzecznych dla x a =,75 m; x b =,75 m, przy obciążeniach ABCS, wynoszą: a = 4,9 mm a = 4,9 < 15,7 = l / 350 = a gr Strop piętra Przyjęto strop monolityczny o grubości 18cm. Beton B-5 Stal A-III śr 14mm Zestawienie obciążeń: Lp Obciążenie Obmiar OBC.CHARAKT f OBC.CHARAKT 1 Podłogi 4 0, ,68 1,,016 Strop 4 0, ,3 1, 5,184 3 Tynk 18 0, ,7 1,3 0,351 Razem: 6,7 1, 7,551 1 Ściamki działowe 1, ,5 1,3 1,65 1 Obciązenie użytkowe 3, ,00 1,3 3,900 Razem: 10,5 1,4 13, Strop piętra dwu przęsłowy PRZEKROJE PRĘTÓW: ,000 6,000 H=1,000 PRĘTY UKŁADU: Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,000 0,000 6,000 1,000 1 B 180x ,000 0,000 6,000 1,000 1 B 180x1000 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: , ,0 19 B5 OBCIĄŻENIA: 3,000 3,000 3,000 1,960 1,50 1,960 1,50 1,960 1,50 1

20 0 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne gf= 1,30 1 Liniowe 0,0 1,960 1,960 0,00 6,00 1 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 6,00 Liniowe 0,0 1,960 1,960 0,00 6,00 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 6,00 Grupa: B "" Zmienne gf= 1,30 1 Liniowe 0,0 3,000 3,000 0,00 6,00 Liniowe 0,0 3,000 3,000 0,00 6,00 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu ================================================================== MOMENTY: -57,713 1 TNĄCE: 3,463 3,463 8,856 48,094 SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ab Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 1 0,00 0,000 0,000 8,856 0,000 0,38,50 3,463* -0,000 0,000 1,00 6,000-57,713-48,094 0,000 0,00 0,000-57,713 48,094 0,000 0,63 3,750 3,463* 0,000 0,000 1,00 6,000 0,000-8,856 0,000 * = Wartości ekstremalne REAKCJE PODPOROWE: 1-48, ,856 8,856 8,856 96,188 REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ab Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 1 0,000 8,856 8,856 0,000 96,188 96, ,000 8,856 8,856

21 1 Cechy przekroju: - zbrojenie podporowe zadanie, pręt nr 1, przekrój: x a =6,00 m, x b =0,00 m Wymiary przekroju [cm]: h=18,0, b=100,0, Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej BETON: B5 f ck = 0,0 MPa, f cd =α f ck / c =1,00 0,0/1,50=13,3 MPa Cechy geometryczne przekroju betonowego: A c =1800 cm, J cx =48600 cm 4, J cy = cm 4 180, STAL: A-II (St50B) 1000,0 f yk =355 MPa, s =1,15, f yd =310 MPa ξ lim =0,0035/(0,0035+f yd /E s )=0,0035/(0, /00000)=0,693, Zbrojenie główne: A s1 +A s =30,79 cm, ρ=100 (A s1 +A s )/A c =100 30,79/1800=1,71 %, J sx =1 cm 4, J sy =8063 cm 4, Siły przekrojowe: zadanie:, pręt nr 1, przekrój: x a =6,00 m, x b =0,00 m Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB Momenty zginające: M x = -3,38 knm, M y = 0,000 knm, Siły poprzeczne: V y = -,405 kn, V x = 0,000 kn, Siła osiowa: N = 0,000 kn = N Sd,. Zbrojenie wymagane: a1 h d zc Fs1 Fc 1000,0 Wielkości obliczeniowe: N Sd =0,000 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (57,713 +0,000 ) =57,713 knm f cd =13,3 MPa, f yd =310 MPa =f td, Zbrojenie rozciągane ( s1 =9,64 ): A s1 =13,63 cm (9 14 = 13,85 cm ), Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane. A s =A s1 +A s =13,63 cm, =100 A s /A c = ,63/1800=0,76 % Wielkości geometryczne [cm]: h=18,0, d=15,3, x=4,0 ( =0,59), a 1 =,7, a c =1,6, z c =13,7, A cc =396 cm, c =-3,37, s1 =9,64, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -4,376, F s1 = 4,377, M c = 31,103, M s1 = 6,610, Warunki równowagi wewnętrznej: F c +F s1 =-4,376+(4,377)=0,001 kn (N Sd =0,000 kn) M c +M s1 =31,103+(6,610)=57,71 knm (M Sd =57,713 knm) Nośność przekroju prostopadłego: zadanie, pręt nr 1, przekrój: x a =6,00 m, x b =0,00 m 180,0

22 a1 h d zc a Fs1 Fs Fc ,0 Wielkości obliczeniowe: N Sd =0,000 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (57,713 +0,000 ) =57,713 knm f cd =13,3 MPa, f yd =310 MPa =f td, Zbrojenie rozciągane: A s1 =15,39 cm, Zbrojenie ściskane: A s =15,39 cm, A s =A s1 +A s =30,79 cm, =100 A s /A c = ,79/1800=1,71 % Wielkości geometryczne [cm]: h=18,0, d=15,3, x=5,9 ( =0,38), a 1 =,7, a =,7, a c =,0, z c =13,3, A cc =585 cm, c =-0,89, s =-0,48, s1 =1,44, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -94,918, F s1 = 44,477, F s = -147,560, M c = 0,540, M s1 = 7,876, M s = 9,96, Warunek stanu granicznego nośności: M Rd = 64,79 knm > M Sd =M c +M s1 +M s =0,540+(7,876)+(9,96)=57,713 knm Ugięcia zadanie, pręt nr 1 Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych. Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,t o ) =,00. E cm E c,eff = 1 (t, t o ) = = MPa 1 +,00 Moment rysujący: M cr = f ctm W c =, = 11,880 knm Całkowity moment zginający M Sd = -47,385 kn powoduje zarysowanie przekroju. S z t y w n o ś ć d l a d ł u g o t r w a ł e g o d z i a ł a n i a o b c i ą ż e ń d ł u g o t r w a ł y c h : Sztywność na zginanie wyznaczona dla momentu M Sd = -47,385 knm. Wielkości geometryczne przekroju: x I = 9,0 cm I I = cm 4 E c,eff I B = 1 (M / M 1 cr Sd II ) (1 I x II = 6,0 cm I II = cm 4 II / I = 1-1,0 0,5 (11,880/47,385)² ( /73039) 10-5 = 3776 knm Ugięcie w punkcie o współrzędnej x =,438 m, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/ ) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi: a = a,d = 18,4 mm a = 18,4 < 4,0 = a lim 180,0 I ) = Cechy przekroju: zbrojenie przęsłowe zadanie, pręt nr 1, przekrój: x a =,3 m, x b =3,68 m

23 3 Wymiary przekroju [cm]: h=18,0, b=100,0, Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej BETON: B5 f ck = 0,0 MPa, f cd =α f ck / c =1,00 0,0/1,50=13,3 MPa Cechy geometryczne przekroju betonowego: A c =1800 cm, J cx =48600 cm 4, J cy = cm 4 STAL: A-II (St50B) f yk =355 MPa, s =1,15, f yd =310 MPa ξ lim =0,0035/(0,0035+f yd /E s )=0,0035/(0, /00000)=0,693, Zbrojenie główne: A s1 +A s =15,39 cm, ρ=100 (A s1 +A s )/A c =100 15,39/1800=0,86 %, J sx =611 cm 4, J sy =14031 cm 4, Siły przekrojowe: zadanie:, pręt nr 1, przekrój: x a =,3 m, x b =3,68 m Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB Momenty zginające: M x = -8,856 knm, M y = 0,000 knm, Siły poprzeczne: V y = -9,619 kn, V x = 0,000 kn, Siła osiowa: N = 0,000 kn = N Sd,. Zbrojenie wymagane: (zadanie, pręt nr 1, przekrój: x a =6,00 m, x b =0,00 m) a1 h d zc ,0 Fs1 Fc 1000,0 Wielkości obliczeniowe: N Sd =0,000 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (57,713 +0,000 ) =57,713 knm f cd =13,3 MPa, f yd =310 MPa =f td, Zbrojenie rozciągane ( s1 =9,64 ): A s1 =13,63 cm (9 14 = 13,85 cm ), Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane. A s =A s1 +A s =13,63 cm, =100 A s /A c = ,63/1800=0,76 % Wielkości geometryczne [cm]: h=18,0, d=15,3, x=4,0 ( =0,59), a 1 =,7, a c =1,6, z c =13,7, A cc =396 cm, c =-3,37, s1 =9,64, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -4,376, F s1 = 4,377, M c = 31,103, M s1 = 6,610, Warunki równowagi wewnętrznej: F c +F s1 =-4,376+(4,377)=0,001 kn (N Sd =0,000 kn) M c +M s1 =31,103+(6,610)=57,71 knm (M Sd =57,713 knm) Nośność przekroju prostopadłego: zadanie, pręt nr 1, przekrój: x a =6,00 m, x b =0,00 m 180,0 180,0

24 4 a1 h d zc Fs1 Fc ,0 Wielkości obliczeniowe: N Sd =0,000 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (57,713 +0,000 ) =57,713 knm f cd =13,3 MPa, f yd =310 MPa =f td, Zbrojenie rozciągane: A s1 =15,39 cm, A s =A s1 +A s =15,39 cm, =100 A s /A c = ,39/1800=0,86 % Wielkości geometryczne [cm]: h=18,0, d=,7, x=, ( =0,819), a 1 =15,3, a c =0,9, z c =1,8, A cc =1 cm, c =-3,50, s1 =0,77, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -38,093, F s1 = 38,09, M c = 19,38, M s1 = -15,000, Warunek stanu granicznego nośności: M Rd = M c +M s1 = 19,38+(-15,000)=4,38 knm < M Sd =57,713 knm PRZEKROJE PRĘTÓW: 180, ,000 6,000 6,000 7,00 7,00 7,00 PRĘTY UKŁADU: Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,000 0,000 6,000 1,000 1 T 650x1400x180x ,000 0,000 6,000 1,000 1 T 650x1400x180x ,00 0,000 7,00 1,000 1 T 650x1400x180x ,00 0,000 7,00 1,000 1 T 650x1400x180x ,00 0,000 7,00 1,000 1 T 650x1400x180x ,000-0,000 6,000 1,000 1 T 650x1400x180x WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: , ,0 19 B5 OBCIĄŻENIA: 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 H=39, OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P(Td): a[m]: b[m]: Grupa: B "" Zmienne gf= 1,30 1 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 6,00 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 6,00 3 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 7,0 4 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 7,0 5 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 7,0 6 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 6,00

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. remontu i przebudowy sanitariatów w Teatrze Lalek w Olsztynie. Budynek użyteczności publicznej

PROJEKT BUDOWLANY. remontu i przebudowy sanitariatów w Teatrze Lalek w Olsztynie. Budynek użyteczności publicznej EGZEMPLARZ NR PROJEKT BUDOWLANY remontu i przebudowy sanitariatów w Teatrze Lalek w Olsztynie Inwestor: Obiekt budowlany: Olsztyński Teatr Lalek ul. Głowackiego 7 0-447 Olsztyn Budynek użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa

OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa poz.a.1.0 HALA poz.a.1.1 DACH OBCIĄŻENIA STAŁE: obc.char. γ f obc.obl. 2xpapa 0,30 1,2 0,36 wełna mineralna 1,2x0,2 0,24 1,3 0,31 blacha trapezowa 0,20 1,1 0,22 0,74

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU OBLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE DCHU Drewno sosnowe klasy C f cok :=.0MPa f k :=.0MPa k od := 0.9 γ :=.3 f cok k od f k k od f cod := γ f cod =.5 MPa f := γ f = 6.6 MPa f zd := f E 0.05 := 700MPa E

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU KINA WENUS W ZIELONEJ GÓRZE UL. SIKORSKIEGO 10, DZIAŁKA NR EW.

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU KINA WENUS W ZIELONEJ GÓRZE UL. SIKORSKIEGO 10, DZIAŁKA NR EW. CEWAP SP. Z O.O. PRACOWNIA BADAWCZO-PROJEKTOWA ul. Prof. Z. Szafrana 6, 65-016 Zielona Góra Zleceniodawca: Przedmiot opracowania: Uniwersytet Zielonogórski 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9 Nr oprac.

Bardziej szczegółowo

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7)

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Inwestycja : MOSIR Sieradz Przykryty kort tenisowy Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) Stadium : Budowa kortu tenisowego Funkcja : Imię i Nazwisko : podpis :

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

NOWA EKSPERTYZA. Tom II

NOWA EKSPERTYZA. Tom II NOWA EKSPERTYZA dotycząca stanu technicznego i dokumentacji projektowej budynków przy ul. Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 03 w Warszawie Tom II Autorzy: dr inż. Jan Gierczak prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 1 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI budynku garażu dla potrzeb Urzędu Celnego na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach 1. Dane ogólne Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 3 (x4.000m, y2.000m); 4 (x2.000m, y1.000m) Profil: Pr 50x170 (C 30) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany część konstrukcyjna

Projekt budowlany część konstrukcyjna Projekt budowlany część konstrukcyjna Nazwa inwestycji: Remont i termomodernizacja budynku szkoły Adres inwestycji: Al. Wojska Polskiego 8, -20 SĘPOPOL (dz. Nr 63) Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m PROJEKT TECHNICZNY (konstrukcja) Rodzaj opracowania: Hala namiotowa konstrukcji aluminiowej 3,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,4m Wykonawca: Hale Carlo Sp. z o.o. 47-300 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA 11, MAGDALENKA tel

TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA 11, MAGDALENKA tel TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI CH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA, 05-506 MAGDALENKA tel. 502-79-55 NAZWA INWESTYCJI SOCJALNO - KOMUNALNY ADRES INWESTYCJI DZIAŁKA NR EW. 62/2 ul. UMIASTOWSKA, WIEŚ UMIASTÓW

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 1. Szata graficzna: (a) papier gładki formatu A4, (b) zapis ręczny jednostronny przy użyciu ołówka (miękkiego), (c) numeracja pozycji obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Projekt z konstrukcji żelbetowych.

Projekt z konstrukcji żelbetowych. ŁUKASZ URYCH 1 Projekt z konstrukcji żelbetowych. Wymiary elwmentów: Element h b Strop h f := 0.1m Żebro h z := 0.4m b z := 0.m Podciąg h p := 0.55m b p := 0.3m Rozplanowanie: Element Rozpiętość Żebro

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI ROBUDOWA I ZADASZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELGIE I. OPIS OGÓLNY 1. Podstawa opracowania podkłady architektoniczne obowiązujące normy PN/B 2. Ogólny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DZIAŁKI 8 1. Inwestor: Zespół Szkolno Gimnazjalny nr 2 w Radomsku 97-500 Radomsko ul. Piłsudskiego 22 2. Adres inwestycji: Radomsko, ul. Piłsudskiego 22 działka

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ HALI PREFABRYKOWANEJ. Politechnika Wrocławska

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ HALI PREFABRYKOWANEJ. Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Instytut Budownictwa Katedra Konstrukcji Betonowych ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ Pomoce dydaktyczne:. norma PN-EN 99-- Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne Obliczenia statyczne schodów wejściowych na wiatę nad stanowiskami odpraw, budynku dla zespołu pomp oraz fundamentu pod zbiornik na olej opałowy o V=40m 3 na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. AP STUDIO 7 os. Wazów 1a 77-300 Człuchów tel: +48 509-331-878 e-mail: biuro@apstudio7.pl

PROJEKT WYKONAWCZY. AP STUDIO 7 os. Wazów 1a 77-300 Człuchów tel: +48 509-331-878 e-mail: biuro@apstudio7.pl AP STUDIO 7 os. Wazów 1a 77-300 Człuchów tel: +48 509-331-878 e-mail: biuro@apstudio7.pl egz. nr... PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budynek zaplecza sanitarno - szatniowego Adres inwestycji: 77-300 Człuchów;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU Założenia do obliczeń: - przyjęto charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone o wartości

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1. Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1.1. Zebranie obciążeń Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remontu więźby dachowej w budynku mieszkalnym w Warszawie przy ul. Długiej 24, segment A i B Część: Konstrukcje Budowlane Spis zawartości : 1. Dane ogólne 1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY

PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY OBIEKT Remont willi Oksza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Galerię XX wieku INWESTOR Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego ADRES INWESTYCJI Zakopane ul. Zamoyskiego

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze.

Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zadanie: Zaprojektować w budynku jednorodzinnym (wg wykonanego projektu) filar murowany w ścianie zewnętrznej na parterze. Zawartość ćwiczenia: 1. Obliczenia; 2. Rzut i przekrój z zaznaczonymi polami obciążeń;

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA III. KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA DANE OGÓLNE... str. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE... str. OBLICZENIA... str. EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA PODESTU POD AGREGATY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10

SPIS ZAWARTOŚCI. Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 1 SPIS ZAWARTOŚCI Opis techniczny str. 2-6 Obliczenia statyczne str. 7-10 Rysunki konstrukcyjne : Schemat konstrukcyjny wiaty W-1 K-001 Schemat konstrukcyjny wiaty W-2 K-002 Schemat konstrukcyjny wiaty

Bardziej szczegółowo

EKSPERYZA TECHNICZNA Dotycząca możliwości montażu dodatkowego oświetlenia na obiekcie: MOTOARENA

EKSPERYZA TECHNICZNA Dotycząca możliwości montażu dodatkowego oświetlenia na obiekcie: MOTOARENA EKSPERYZA TECHNICZNA Dotycząca możliwości montażu dodatkowego oświetlenia na obiekcie: MOTOARENA BRANŻA: KONSTRUKCJA NAZWA INWESTYCJI ADRES INWESTYCJI INWESTOR "MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ARENY SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych

Moduł. Zakotwienia słupów stalowych Moduł Zakotwienia słupów stalowych 450-1 Spis treści 450. ZAKOTWIENIA SŁUPÓW STALOWYCH... 3 450.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 450.1.1. Opis ogólny programu... 3 450.1.2. Zakres pracy programu... 3 450.1.3.

Bardziej szczegółowo

Schöck Isokorb typu V

Schöck Isokorb typu V Schöck Isokorb typu Schöck Isokorb typu Spis treści Strona Przykłady ułożenia elementów i przekroje 100 Tabele nośności/rzuty poziome 101 Przykłady zastosowania 102 Zbrojenie na budowie/wskazówki 103 Rozstaw

Bardziej szczegółowo

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe

Płatew dachowa. Kombinacje przypadków obciążeń ustala się na podstawie wzoru. γ Gi G ki ) γ Q Q k. + γ Qi Q ki ψ ( i ) G ki - obciążenia stałe Płatew dachowa Przyjęcie schematu statycznego: - belka wolnopodparta - w halach posadowionych na szkodach górniczych lub w przypadkach, w których przewiduje się nierównomierne osiadanie układów poprzecznych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

1. Płyta: Płyta Pł1.1

1. Płyta: Płyta Pł1.1 Plik: Płyta Pł1.1.rtd Projekt: Płyta Pł1.1 1. Płyta: Płyta Pł1.1 1.1. Zbrojenie: Typ : Przedszk Kierunek zbrojenia głównego : 0 Klasa zbrojenia głównego : A-III (34GS); wytrzymałość charakterystyczna =

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-1995 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-EN-995 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

Moduł. Schody płytowe żelbetowe

Moduł. Schody płytowe żelbetowe Moduł Schody płytowe żelbetowe 270-1 Spis treści 270. SCHODY PŁYTOWE ŻELBETOWE... 3 270.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE... 3 270.2. OPIS OGÓLNY PROGRAMU... 3 270.3. WPROWADZANIE DANYCH... 4 270.4. OPIS PODSTAWOWYCH

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN

POLITECHNIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYMIAROWANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SIN POLITECHIKA KRAKOWSKA Katedra Konstrukcji Stalowych i Spawalnictwa PRZYKŁADY WYIAROWAIA KOSTRUKCJI STALOWYCH Z PROFILI SI Kraków Prof. dr hab. inż. Zbigniew EDERA gr inż. Krzysztof KUCHTA Katedra Konstrukcji

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A

ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A ADAPTACJA BUDYNKU GARAŻOWEGO NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W SOSNOWCU PRZY UL. BACZYŃSKIEGO 11A CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA Ekspertyza stanu technicznego budynku garażowego pod kątem jego remontu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA AR POL PRACOWIA PROJEKTOWA A DRES: ul. Orla 11b/5, 75-77 K oszalin tel. : 696-088-094 e-mail: artpol ko sz@wp.pl SIECI I ISTALACJE SAITARE PRO JEKTOWAIE DORADZTWO ADZÓR EKSPERTYZA TECHICZA dotycząca moŝliwości

Bardziej szczegółowo

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI:

I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1 T E C Z K A Z A W I E R A I/ OPIS TECHNICZNY + OBLICZENIA STATYCZNE. II/ RYSUNKI: 1. Rzut ław i stóp fundamentowych 2. Przekroje ław i stóp fundamentowych 3. Uziom instalacji odgromowej 4. Stopy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR 2 Z KONSTRUKCJI STALOWYCH Politechnika Poznańska Instytut Konstrukcji Budowlanych Zakład Konstrukcji Metalowych Pod kierunkiem: dr inż. A Dworak rok akademicki 004/005 Grupa 5/TOB ĆWICZENIE PROJEKTOWE NR Z KONSTRUKCJI STALOWYCH

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE Spis treści: I. opis konstrukcji II. podstawowe wyniki obliczeń konstrukcji Założenia obciążeń 1. Więźba dachowa poz. 1.1-1.5 2. Stropy kondygnacji parteru poz. 2.1-2.7 3. Nadproża

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE BETONOWE II

KONSTRUKCJE BETONOWE II ZAJĘCIA 1 KONSTRUKCJE BETONOWE II KONSTRUKCJE BETONOWE II MGR. INŻ. JULITA KRASSOWSKA Literatura z przedmiotu "KONSTRUKCJE BETONOWE [1] Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wymiarowanie jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (2014) Wstęp Normy konstrukcji drewnianych PN-B-03150-0?:1981.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:=

POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y := 215MPa, f u := 360MPa, E:= 210GPa, G:= POŁĄCZENIA ŚRUBOWE I SPAWANE Dane wstępne: Stal S235: f y : 25MPa, f u : 360MPa, E: 20GPa, G: 8GPa Współczynniki częściowe: γ M0 :.0, :.25 A. POŁĄCZENIE ŻEBRA Z PODCIĄGIEM - DOCZOŁOWE POŁĄCZENIE KATEGORII

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ Szpital Wojewódzki we Włocławku Oddział Ratownictwa 1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA - Zlecenie na opracowanie dokumentacji technicznej - Projekt architektoniczy

Bardziej szczegółowo

Projekt Przedszkola. Góra Kalwaria

Projekt Przedszkola. Góra Kalwaria Projekt Przedszkola Góra Kalwaria Sierpień 2011 1114 1 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Przedmiot cel i zakres opracowania... 2 2. Podstawa opracowania... 2 3. Geometria... 2 4. Materiały konstrukcyjne... 4 5. Schemat

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI

BUDOWA WYTWÓRNI PELETÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH Z SIANA Z OBIEKTAMI TOWARZYSZĄCYMI AGROPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 5, 05-800 Pruszków H U P R O FIRMA INŻYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja:

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl

Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Opracowanie pobrane ze strony: http://www.budujemy-przyszlosc.cba.pl Plik przeznaczony do celów edukacyjnych. Kopiowanie wyrywkowych fragmentów do użytku komercyjnego zabronione. Autor: Bartosz Sadurski

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Rys. 1. Elementy zginane. KONSTRUKCJE BUDOWLANE PROJEKTOWANIE BELEK DREWNIANYCH 2013 2BA-DI s.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE WIADOMOŚCI OGÓLNE O zginaniu mówimy wówczas, gdy prosta początkowo oś pręta ulega pod wpływem obciążenia zakrzywieniu, przy czym włókna pręta od strony wypukłej ulegają wydłużeniu, a od strony wklęsłej

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykonawczy. Konstrukcja Projekt przebudowy [modernizacji] Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ulicy Lipowej w Twardogórze, działka nr 4/4, AM -22 Projekt Wykonawczy KONSTRUKCJA A. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al.

Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza. Akademia Górniczo-Hutnicza im. St.Staszica w Krakowie Kraków, al. NIP 679-102-48-90 PeKaO S.. II o/ Kraków 53 1240 1444 1111 0000 0935 8663 Obiekt: PWILON -0 GH dres: Kraków ul. Czarnowiejska Dz. nr 19/18, 19/26 obr.12 Krowodrza Inwestor: kademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU. Spis treści. Spis rysunków CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA PROJEKTU Spis treści 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Roboty ziemne 4. Ogólny opis obiektu 5. Opis elementów konstrukcyjnych obiektu 6. Uwagi końcowe Spis rysunków

Bardziej szczegółowo