PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA"

Transkrypt

1 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM BIUROWO-SOCJALNYM W JANKOW ICACH UL. ZŁOTE ŁANY 5B Działki 331/18; 334/18; 795/18; 857/18 INW ESTOR: PATENTUS S. A. ul. GÓRNOŚLĄSKA PSZCZYNA PROJEKTOW AŁ: Konstrukcja: mgr inż. Janusz Drożak SPRAW DZIŁ: Konstrukcja: mgr inż. Piotr Ogrodzki Bielsko-Biała LIPIEC 01

2 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM BIUROWO-SOCJALNYM W JANKOW ICACH UL. ZŁOTE ŁANY 5B Działki 331/18; 334/18; 795/18; 857/18 INW ESTOR: PATENTUS S. A. ul. GÓRNOŚLĄSKA PSZCZYNA Projektanci oświadczają, iż niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i związanymi z nim rozporządzeniami oraz zgodnie z Polskimi Normami. PROJEKTOW AŁ: Konstrukcja: mgr inż. Janusz Drożak SPRAW DZIŁ: Konstrukcja: mgr inż. Piotr Ogrodzki Bielsko-Biała LIPIEC 01

3 3 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny Obliczenia statyczne Rysunki: K 1 Fundamenty

4 4 OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY HALI PRODUKCYJNEJ Z BUDYNKIEM BIUROWO-SOCJALNYM W JANKOW ICACH UL. ZŁOTE ŁANY 5B 1. Charakterystyka obiektu: Obiekt objęty projektem składa się z hal dwunawowej i budynku biurowosocjalnego oddzielonych od siebie dylatacją o prostopadłym do siebie układzie konstrukcyjnym. Hala jest budynkiem produkcyjnym. Natomiast budynek jest obiektem socjalno-biurowym. Konstrukcja hali jest wykonana w technologii szkieletowej z ram stalowych. Pierwsza nawa hala posiada rozpiętość 14,0m, natomiast rozpiętość drugiej nawy wynosi 10,0m. Ramy składają się z dwuspadowego dźwigara dachowego wykonanego z blachownicy spawanej o środniku falistym oraz z trzech słupów o różnej wysokości wykonanego z blachownicy spawanej o środniku falistym. Pokrycie dachu zaprojektowano z płyty dachowej KS1000X-DEK przymocowanej kołkami wstrzeliwanymi bezpośrednio do płatwi dachowych. Na płycie ułożone zostanie pokrycie membraną dachową. Ściany zaprojektowano z płyt warstwowych z blachy stalowej z rdzeniem ze styropianu lub PU. Płyty ścian zewnętrznych zamocowane są na słupach ramach nośnych konstrukcji hali uzupełnionej ryglówką z profili zimnogiętych stanowiącą jednocześnie zamocowanie stolarki i bram. Do posadowienia projektowanego obiektu zaprojektowano układ stup fundamentowych żelbetowych z obwodowymi belkami podwalinowymi. W hali produkcyjnej zaprojektowano na słupach ram nośnych torowisko suwnic portalowych przystosowane do obsługi suwnic o udźwigu do 1t. Budynek biurowo-socjalnego został zaprojektowano jako murowany z bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 na zaprawie klejowej. W budynku został zaprojektowane stropy piętra biurowego i poddasza. Strop wykonany zostanie jako monolityczna płyta żelbetowa krzyżowo zbrojona o grubości 15 cm poddasze i 18 cm piętro. Płyta opierać się będzie na ruszcie podciągów żelbetowych 30 x 50 cm piętro i 30 x 35 cm poddasze podpartych siatką słupów żelbetowych okrągłych o średnicy 30 cm. Do wejścia na piętro służą schody żelbetowe monolityczne.

5 5 OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU PRODUKCYJNO- MAGAZYNOWEGO Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ PRZY UL. MARII SKŁODOW SKIEJ-CURIE W PSZCZYNIE 1. Podst awa dokonania obliczeń: Obliczenia statyczne obiektu dokonano w oparciu o obowiązujące Pol skie Normy - PN-8/B-0001 Obciążenia stałe - PN-8/B-0003 Obciążenia technologiczne i montażowe - PN-80/B-0010 Obciążenie śniegiem (Az1:006) - PN-77/B-0011 Obciążenie wiatrem(az1:009) - PN-90/B-0300 Konstrukcje stalowe - PN-B-0364:00 Konstrukcje betonowe żelbetowe i sprężone - DOKUMENTACJA BADAŃ GEOTECHNICZNYCH PODŁOŻA GRUNTOW EGO wykonana przez f irmę BAZET Pawłowice ul. Zjednoczenia 6a mgr Piotr Staroszczyk. Rama dwunawowa m w rozstawie co 6,00m.1 Zestawienie obciążeń: Zestawienie obciążeń: Lp Obciążenie Obmiar OBC.CHARAKT f OBC.CHARAKT CIĘŻAR Gk G OBJĘTOŚĆ GRUBOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROK ILOŚĆ kn/m kn/m 1 pokrycie 0, ,04 1, 0,048 wełna mineralna 1,4 0, ,8 1, 0,336 3 blacha trapezowa 0, ,1 1, 0,144 4 Obciążenie technolog 0, ,5 1, 0,3 Razem: 0,57 1, 0,684 płatew Z pst 1/,5m = 3,5 1,995 1,,394 rama pst /6,0m = 6 3,4 1, 4,104 Lp Obciążenie Obmiar OBC.CHARAKT f OBC.CHARAKT A Qk Q 5 Obc.śniegiem strefa: Qk wysokość - n.p.m kn/m kn/m ~ 0,9 0,9 1,5 1,35 c1 = 0,8 Sk1 = 0,7 1,5 1,08 płatew Z psn 1/,5m = 3,5,5 1,5 3,78 rama psn /6,0m = 6 4,3 1,5 6,48 3. Pokrycie dachu Rozstaw dźwigarów dachowych co 6,0 m Płytę dachową dobrano z katalogu producent a dla obciążeń z poz.1 : Płyta dachowa ocieplona KS1000X-DEK na płat wiach co 3,0m Przyjęto wg katalogu producenta płat wie dachowe dla obciążeń z poz.1: zetowniki zimno gięte Z-50 grub.,5mm. 4.0 Belki podsuwnicowe

6 6 Przyjęto obciążenia wg danych producenta suwnic. PRZEKROJE PRĘTÓW: PRĘTY UKŁADU: Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,000 0,000 6,000 1, ,000 0,000 6,000 1, ,000 0,000 6,000 1,000 1 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: 1 15, ,1 St3S (X,Y,V,W) OBCIĄŻENIA: ,000 6,000 6,000 H=18,000 94,000 96, OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne gf= 1,10 1 Skupione 0,0 94,000,40 1 Skupione 0,0 96,000 5,40 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu ================================================================== MOMENTY: -89,08 1 3,680 16, , ,31 TNĄCE: 61,67 58,50 1,540 13,660 1, ,880-48,80-6,67 NORMALNE: -154,40-155, SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu

7 7 Obciążenia obl.: Ciężar wł.+a Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 1 0,00 0,000 0,000 61,67 0,000 0,40, ,31* 58,50 0,000 1,00 6,000-89,08-155,08 0,000 0,00 0,000-89,08 1,540 0,000 1,00 6,000 16,39 13,660 0, ,00 0,000 16,39 1,08 0,000 0,15 0,914 16,947* 0,008 0,000 1,00 6,000 0,000-6,67 0,000 * = Wartości ekstremalne REAKCJE PODPOROWE: ,67 1,45 6,67 176,748 REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+a Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 1 0,000 61,67 61,67 0, , , ,000-1,45 1,45 4 0,000 6,67 6,67 Pręt nr 1 Przekrój: x Y X Wymiary przekroju: h=400,6 s=343,0 Charakterystyka geometryczna przekroju: Jxg=30815,4 Jyg=7617,1 A=15,10 ix=14, iy=7,1 Jw=61104,8 Jt=45,4 xs=0,0 ys=11,8 is=19,8 rx=-8,0 by=15,8. 400,6 Materiał: St3S (X,Y,V,W) Wytrzymałość fd=05 MPa dla g=40,0. y 343,0 Siły przekrojowe:xa =,400; xb = 3,600. Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A M x = -144,31 knm, V y = 58,50 kn, N = 0,000 kn, M y = -0,087 knm, V x = -0,035 kn. Naprężenia w skrajnych włóknach: t = 113,678 MPa C = -73,886 MPa Naprężenia: xa =,400; xb = 3,600. Naprężenia w skrajnych włóknach: t = 113,678 MPa C = -73,886 MPa Naprężenia: - normalne: = 19,896 = 93,78 MPa oc = 1,000

8 8 - ścinanie wzdłuż osi Y: Av = 61,50 cm = 9,51 MPa ov = 1,000 - ścinanie wzdłuż osi X: Av = 94,347 cm = 0,004 MPa ov = 1,000 Warunki nośności: ec = / oc + = 19,896 / 1, ,78 = 113,678 < 05 MPa ey = / ov = 9,51 / 1,000 = 9,51 < 118,900 = MPa ex = / ov = 0,004 / 1,000 = 0,004 < 118,900 = MPa e e 3 113, ,000 = 113,678 < 05 MPa Długości wyboczeniowe pręta - przy wyboczeniu w płaszczyźnie układu przyjęto podatności węzłów ustalone wg załącznika 1 normy: a = 1,000 b = 0,333 węzły nieprzesuwne = 0,77 dla l o = 6,000 l w = 0,77 6,000 = 4,63 m - przy wyboczeniu w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu: a = 1,000 b = 1,000 węzły nieprzesuwne = 1,000 dla l o = 6,000 l w = 1,000 6,000 = 6,000 m - dla wyboczenia skrętnego przyjęto współczynnik długości wyboczeniowej = 1,000. Rozstaw stężeń zabezpieczających przed obrotem l o = 6,000 m. Długość wyboczeniowa l = 6,000 m. Siły krytyczne: N N x y w l w l EJ EJ 3,14² ,4 4,63² 3,14² ,1 6,000² 10 - = 9059,7 kn 10 - = 480,98 kn 1 EJ Nz is l N yz GJT 1 19,8²( 3,14² , ,4 10 6,000² ) = 5879,61 kn 4 1 / 1 ys / is Ny Nz Ny Nz Ny Nz ys is 480, ,61 - (480, ,61)² , ,61 (1-1,000 11,8²/ 19,8²) (1-1,000 11,8²/ 19,8²) = 3077,686 kn Zwichrzenie Współrzędna punktu przyłożenia obciążenia a o = 0,00 cm. Różnica współrzędnych środka ścinania i punktu przyłożenia siły a s = (-11,8) cm. Przyjęto następujące wartości parametrów zwichrzenia: A 1 = 0,000, A = 0,000, B = 0,000. A o = A 1 b y + A a s = 0,000 15,83 + 0,000 (-11,8) = 0,000 Mcr Ao Ny ( Ao Ny) B is NyNz 0, ,98 + (0, ,98) + 0,000 0, , ,61 = 0,000

9 9 Przyjęto, że pręt jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: L = 0. Nośność przekroju na zginanie: xa =,400; xb = 3,600 - względem osi X M R = W c f d = 1, , = 400,71 knm W c > W t M R = W t f d 1 + ( p - 1) = 169, ,000 (1,000-1) 10-3 = 60,190 knm - względem osi Y M R = W c f d = 1, , = 91,5 knm Współczynnik zwichrzenia dla L = 0,000 wynosi L = 1,000 Warunek nośności (54): Mx M L Rx + M M Nośność przekroju na ścinanie y Ry = 144,31 1,000 60, ,087 91,5 = 0,555 < 1 xa = 6,000; xb = 0, wzdłuż osi Y V R = 0,58 A V f d = 0,58 61, = 731,473 kn Vo = 0,3 V R = 19,44 kn - wzdłuż osi X V R = 0,58 A V f d = 0,58 94, = 111,786 kn Vo = 0,3 V R = 336,536 kn Warunki nośności: - ścinanie wzdłuż osi Y: V = 155,08 < 731,473 = V R - ścinanie wzdłuż osi X: V = 0,093 < 111,786 = V R Nośność przekroju zginanego, w którym działa siła poprzeczna xa =,400; xb = 3, dla zginania względem osi X V y = 58,50 < 19,44 = V o M R,V = M R = 60,190 knm - dla zginania względem osi Y: V x = 0,035 < 336,536 = V o M R,V = M R = 91,5 knm Warunek nośności (55): M M x My 144,31 MRy V 60, ,087 91,5 = 0,555 < 1 Rx, V, Nośność środnika pod obciążeniem skupionym xa = 0,000; xb = 6,000. Przyjęto szerokość rozkładu obciążenia skupionego c = 100,0 mm. Naprężenia ściskające w środniku wynoszą c = 0,000 MPa. Współczynnik redukcji nośności wynosi: c = 1,000 Nośność środnika na siłę skupioną: P R,W = c o t w c f d = 139, 8,0 1, = 8,338 kn Warunek nośności środnika: P = 0,000 < 8,338 = P R,W

10 10 Stan graniczny użytkowania: Ugięcia względem osi Y liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 5,8 mm a gr = l / 350 = 6000 / 350 = 17,1 mm a max = 5,8 < 17,1 = a gr Ugięcia względem osi X liczone od cięciwy pręta wynoszą: a max = 0,0 mm a gr = l / 50 = 6000 / 50 = 4,0 mm a max = 0,0 < 4,0 = a gr Największe ugięcie wypadkowe wynosi: a = 0,0 + 5,8 = 5,8 5. Ramy nośne hali Przyjęto ramy w rozstawie 6,0m o słupach i ryglach z blachownic o środniku f alistym. Obciążenia z poz..1. PRZEKROJE PRĘTÓW: ,300 0,300, ,500 0,600 18,600 0,600 0,600 8,600 0,600 V=8,700 H=9,600 PRĘTY UKŁADU: Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,800 0,600 19,809 1,000 1 S 774x50x1x ,800-0,300 9,805 1,000 1 S 774x50x1x ,000-3,00 3,00 1,000 4 S 530x ,000-5,500 5,500 1,000 4 S 530x ,000 -,600,600 1,000 4 S 530x ,000-5,500 5,500 1,000 4 S 530x ,000 -,900,900 1,000 4 S 530x ,000-5,500 5,500 1,000 4 S 530x ,600 0,000 0,600 1,000 3 U ,600 0,000 0,600 1,000 3 U ,600 0,000 0,600 1,000 3 U ,600 0,000 0,600 1,000 3 U 60 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: 1 75, ,4 St3S (X,Y,V,W) 3 96, ,0 St3S (X,Y,V,W) 4 10, ,0 St3S (X,Y,V,W) OBCIĄŻENIA:

11 11 4,30 4,30 4,30 3,40 3,40 3,40 0, , , , ,000 18, OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne gf= 1,0 1 Liniowe 0,0 3,40 3,40 0,00 19,81 Liniowe 0,0 3,40 3,40 0,00 9,80 Grupa: B "" Zmienne gf= 1,10 11 Skupione -0,0 17,000 0,00 11 Skupione 90,0 4,000 0,00 1 Skupione -0,0 0,000 0,60 1 Skupione 90,0 4,000 0,60 Grupa: C "" Zmienne gf= 1,10 10 Skupione -0,0 150,000 0,60 10 Skupione 90,0 18,000 0,60 Grupa: S "" Zmienne gf= 1,50 1 Liniowe-Y 0,0 4,30 4,30 0,00 19,81 Liniowe-Y 0,0 4,30 4,30 0,00 9,80 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu ================================================================== MOMENTY: -34, ,176-96,30 34, ,917-13, , , , ,150 61,310-10, ,849 8,560 1, ,150 1,01 9 0, TNĄCE: 105,456-33,539 5,500-33,539,000-9, , , ,68 165, ,871-1,68 4, ,656-0, , ,500-0, ,139 NORMALNE: 4-189,00-189,700 4, ,158

12 1-36, ,51 5 4, ,8-131, ,013-5, , ,800-0,475-6, ,676-56,00-6, ,94 9-9, ,191-56,544-34,93 SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+abcs Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 1 0,00 0,000-34, ,456-36,750 0,47 9,363 61,310* 0,37-33,566 1,00 19, , ,871-30,013 0,00 0,000-96,30 85,384-5,634 0,78 7,6 8,56* -0,155-55,5 1,00 9,805 1,481-4,656-56,00 3 0,00 0,000-50,946-1,68-199,64 1,00 3,00-10,39-1,68-0, ,00 0, ,849 4, ,676 1,00 5,500 0,000 4,518-56, ,00 0,000 34,119-33, ,51 1,00, ,917-33, ,8 6 0,00 0, ,67-9, ,33 1,00 5,500-0,000-9, , ,00 0,000 1,481-0,158-6,358 1,00,900 1,01-0,158-8,94 8 0,00 0,000 0,871-0,158-9,45 1,00 5,500-0,000-0,158-34,93 9 0,00 0,000 0,150-0,500-0,000 0,99 0,595 0,000* -0,004-0,000 1,00 0,600 0,000 0,000-0, ,00 0,000-99, ,500 19,800 1,00 0,600-0, ,000 19, ,00 0,000-0, ,00-6,400 1,00 0, , ,700-6, ,00 0,000-13,350,500 4,400 1,00 0,600 0,000,000 4,400 * = Wartości ekstremalne REAKCJE PODPOROWE: , , ,518 0, ,191 34,93 56,544 REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+abcs Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 3-55,380-0,000 55, ,518 56, , , , ,73

13 13 6 0,158 34,93 34,93 Wyniki wymiarowania blachownicy ze środnikiem falistym: Pręt nr: 1 Dźwigar dachowy Y x X -347,176-34, ,456 A B y 59, ,871 Przekrój: Oznakowanie: WTA x 1 Wymiary: h = 774,0 mm; hs = 750,0 mm; ts =,0 mm; bg = 50,0 mm; tg = 1,0 mm. Charakterystyka: A = 60,00 cm ; Ix = 87096,60 cm 4 ; Iy = 315,05 cm 4 ; i y = 6,46 cm; A Q = hs ts 155/178 = 13,06 cm. Sprawdzenie nośności blachownicy przeprowadzono na podstawie dokumentacji technicznej producenta. Uwzględnienie wpływu stateczności względem osi X: Siła krytyczna wyznaczona z uwzględnieniem podatności środnika na ścinanie: S kx = μ x l x = 0,619 0,009 = 1,386 m id = x 1 ( S / i ) 5,9 A / A = kx x Q (1,386/0,381)² + 5,9 60,00/13,06 = 34,9 N Ki,d = π EA / λ id = 9, ,00 / 34, = 1035,05 kn Dodatkowe siły wewnętrzne uwzględniające efekt II-go rzędu dla o = l / 500: M II = N o 1 N / N Ki,d = 36,750 0, ,750/1035,05 V II = π M II / l = 3,14 1,476 / 0,009 = 0,3 kn = 1,476 knm Nośność pasów: Pasy wykonano ze stali: St3S. Przyjęto rozstaw stężeń bocznych pasa górnego c = 0,300 m i dolnego c = 4,000 m.

14 14 P a s g ó r n y : Przy grubości tg=1,0 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. - nośność pasa: N grk = f yk b g t g = 35 50,0 1, = 705,000 kn - nośność ze względu na stateczność lokalna: b = b g / - 11 = 50,0/ - 11 = 114,0 mm = = (b / t g ) (114,0/1,0)² = 443,13 MPa przy czym 1 f yk N grk,l = 1 b g t g = 35,000 50,0 1, = 705,000 kn - nośność ze względu na stateczność ogólna Y (zwichrzenie): = c / i = 1 c / b g = 1 0, / 50,0 = 4, < 50 Przyjęto k c = 1,000 N grk,g = 0,5 1 E f yk b g k c t g c = = 0,5 3,1416 3, ,0² 1,0 1, , = 7868,86 kn Sprawdzenie nośności pasa: A = (50,0 1,0 + 50,0 1,0)/100 = 60,00 cm z p = hs + tg/ + tg / = 750,0 + 1,0/ + 1,0/ = 76,0 mm - dla x a =9,90 m; x b =9,90 m, przy obciążeniach ABCS - nośność: N grd = min(n grk ; N grk,l ; N grk,g ) / M = 705,000 / 1,15 = 613,043 kn P a s d o l n y : N g = N A g /A - (M+M II ) / z p = -33,38 30,00/60,00-61,341/0,76 = - 359,658 kn N g = 359,658 < 613,043 = N grd Przy grubości tg=1,0 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. - nośność pasa: N grk = f yk b g t g = 35 50,0 1, = 705,000 kn - nośność ze względu na stateczność lokalna: b = b g / - 11 = 50,0/ - 11 = 114,0 mm = = (b / t g ) (114,0/1,0)² = 443,13 MPa przy czym 1 f yk N grk,l = 1 b g t g = 35,000 50,0 1, = 705,000 kn - nośność ze względu na stateczność ogólna Y (zwichrzenie): = c / i = 1 c / b g = 1 4, / 50,0 = 55,4 < 50

15 15 Przyjęto k c = 1,000 N grk,g = 0,5 1 E f yk b g k c t g c = = 0,5 3,1416 3, ,0² 1,0 1, , = 590,11 kn Sprawdzenie nośności pasa: A = (50,0 1,0 + 50,0 1,0)/100 = 60,00 cm z p = hs + tg/ + tg / = 750,0 + 1,0/ + 1,0/ = 76,0 mm - dla x a =9,90 m; x b =9,90 m, przy obciążeniach ABCS - nośność: N grd = N grk / M = 705,000 / 1,15 = 613,043 kn N g = N A g /A + (M+M II ) / z p = -33,38 30,00/60, ,341/0,76 = 36,77 kn N g = 36,77 < 613,043 = N grd Nośność środnika: Środnik wykonany jest ze stali: St3SX. Przy grubości ts=,0 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. N o ś n o ś ć n a ś c i n a n i e : Siła poprzeczna dla x a =9,90 m; x b =9,90 m, przy obciążeniach ABCS : Nośność na ścinanie: V = 5,707 kn. 3,4 pl,g = 4 3 D x D y t h s s = 3,4,0 750,0² ³ = 481,17 MPa p = f yk 3 pl,g = 35 1,73 481,17 = 0,53 = 1 / 1,5 p = 1 / 0,53 1,5 =,584 przy czym 1 Przyjęto: = 1,000 V Rk = 0,58 f yk h s t s = 0,58 1, ,0, = 04,450 kn V Rd = V Rk / M = 04,450 / 1,15 = 177,783 kn Warunek nośności: V = V I + V II = 5,939 < 177,783 = V Rd

16 16 Stan graniczny użytkowania: A B Przemieszczenie prostopadłe do osi pręta wyznaczone z uwzględnieniem wpływu sił poprzecznych dla x a =9,90 m; x b =9,90 m, przy obciążeniach ABCS, wynoszą: a = -37,7 mm a = 37,7 < 56,6 = l / 350 = a gr. Wyniki wymiarowania blachownicy ze środnikiem falistym: Pręt nr: 4 Słup centralny Y A x X y B Przekrój: Oznakowanie: WTB x 15 Wymiary: h = 530,0 mm; hs = 500,0 mm; ts =,5 mm; bg = 300,0 mm; tg = 15,0 mm. Charakterystyka: A = 90,00 cm ; Ix = 59675,63 cm 4 ; Iy = 6750,07 cm 4 ; i y = 8,1 cm; A Q = hs ts 155/178 = 10,88 cm. Sprawdzenie nośności blachownicy przeprowadzono na podstawie dokumentacji technicznej producenta. Uwzględnienie wpływu stateczności względem osi X: Siła krytyczna wyznaczona z uwzględnieniem podatności środnika na ścinanie: S kx = μ x l x = 0,85 5,500 = 4,537 m id = x 1 ( S / i ) 5,9 A / A = kx x Q (4,537/0,58)² + 5,9 90,00/10,88 =,91

17 17 N Ki,d = π EA / λ id = 9, ,00 /, = 34706,853 kn Dodatkowe siły wewnętrzne uwzględniające efekt II-go rzędu dla o = l / 500: M II = N o 1 N / N Ki,d = 56,544 0, ,544/34706,853 V II = π M II / l = 3,14 6,90 / 5,500 = 3,593 kn = 6,90 knm Nośność pasów: Pasy wykonano ze stali: St3S. Przyjęto rozstaw stężeń bocznych pasa górnego c = 5,500 m i dolnego c = 5,500 m. P a s g ó r n y : Przy grubości tg=15,0 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. - nośność pasa: N grk = f yk b g t g = ,0 15, = 1057,500 kn - nośność ze względu na stateczność lokalna: b = b g / - 11 = 300,0/ - 11 = 139,0 mm = = (b / t g ) (139,0/15,0)² = 465,814 MPa przy czym 1 f yk N grk,l = 1 b g t g = 35, ,0 15, = 1057,500 kn - nośność ze względu na stateczność ogólna Y (zwichrzenie): = c / i = 1 c / b g = 1 5, / 300,0 = 63,5 < 50 Przyjęto k c = 0,763 N grk,g = 0,5 1 E f yk b g k c t g c = = 0,5 3,1416 3, ,0² 15,0 0, , = 101,051 kn Sprawdzenie nośności pasa: A = (300,0 15, ,0 15,0)/100 = 90,00 cm z p = hs + tg/ + tg / = 500,0 + 15,0/ + 15,0/ = 515,0 mm - dla x a =,75 m; x b =,75 m, przy obciążeniach ABCS - nośność: N grd = min(n grk ; N grk,l ; N grk,g ) / M = 101,051 / 1,15 = 880,044 kn P a s d o l n y : N g = N A g /A - (M+M II ) / z p = -560,110 45,00/90,00 - (-73,714)/0,515 = - 136,90 kn N g = 136,90 < 880,044 = N grd Przy grubości tg=15,0 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. - nośność pasa: N grk = f yk b g t g = ,0 15, = 1057,500 kn

18 18 - nośność ze względu na stateczność lokalna: b = b g / - 11 = 300,0/ - 11 = 139,0 mm = = (b / t g ) (139,0/15,0)² = 465,814 MPa przy czym 1 f yk N grk,l = 1 b g t g = 35, ,0 15, = 1057,500 kn - nośność ze względu na stateczność ogólna Y (zwichrzenie): = c / i = 1 c / b g = 1 5, / 300,0 = 63,5 < 50 Przyjęto k c = 0,863 N grk,g = 0,5 1 E f yk b g k c t g c = = 0,5 3,1416 3, ,0² 15,0 0, , = 894,834 kn Sprawdzenie nośności pasa: A = (300,0 15, ,0 15,0)/100 = 90,00 cm z p = hs + tg/ + tg / = 500,0 + 15,0/ + 15,0/ = 515,0 mm - dla x a =,75 m; x b =,75 m, przy obciążeniach ABCS - nośność: N grd = min(n grk ; N grk,l ; N grk,g ) / M = 894,834 / 1,15 = 778,117 kn N g = N A g /A + (M+M II ) / z p = -560,110 45,00/90,00 + (-73,714)/0,515 = - 43,189 kn N g = 43,189 < 778,117 = N grd Nośność środnika: Środnik wykonany jest ze stali: St3SX. Przy grubości ts=,5 mm, f yk = 35 MPa; M = 1,15. N o ś n o ś ć n a ś c i n a n i e : Siła poprzeczna dla x a =,75 m; x b =,75 m, przy obciążeniach ABCS : Nośność na ścinanie: V = 4,518 kn. 3,4 pl,g = 4 3 D x D y t h s s = 3,4,5 500,0² ³ = 166,169 MPa p = f yk 3 pl,g = 35 1,73 166,169 = 0,33 Przyjęto: = 1,000 = 1 / p 1,5 = 1 / 0,33 1,5 = 5,339 przy czym 1

19 19 Warunek nośności: V Rk = 0,58 f yk h s t s = 0,58 1, ,0, = 170,375 kn V Rd = V Rk / M = 170,375 / 1,15 = 148,15 kn V = V I + V II = 8,111 < 148,15 = V Rd Stan graniczny użytkowania: Przemieszczenie prostopadłe do osi pręta wyznaczone z uwzględnieniem wpływu sił poprzecznych dla x a =,75 m; x b =,75 m, przy obciążeniach ABCS, wynoszą: a = 4,9 mm a = 4,9 < 15,7 = l / 350 = a gr Strop piętra Przyjęto strop monolityczny o grubości 18cm. Beton B-5 Stal A-III śr 14mm Zestawienie obciążeń: Lp Obciążenie Obmiar OBC.CHARAKT f OBC.CHARAKT 1 Podłogi 4 0, ,68 1,,016 Strop 4 0, ,3 1, 5,184 3 Tynk 18 0, ,7 1,3 0,351 Razem: 6,7 1, 7,551 1 Ściamki działowe 1, ,5 1,3 1,65 1 Obciązenie użytkowe 3, ,00 1,3 3,900 Razem: 10,5 1,4 13, Strop piętra dwu przęsłowy PRZEKROJE PRĘTÓW: ,000 6,000 H=1,000 PRĘTY UKŁADU: Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,000 0,000 6,000 1,000 1 B 180x ,000 0,000 6,000 1,000 1 B 180x1000 WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: , ,0 19 B5 OBCIĄŻENIA: 3,000 3,000 3,000 1,960 1,50 1,960 1,50 1,960 1,50 1

20 0 OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P(Td): a[m]: b[m]: Grupa: A "" Zmienne gf= 1,30 1 Liniowe 0,0 1,960 1,960 0,00 6,00 1 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 6,00 Liniowe 0,0 1,960 1,960 0,00 6,00 Liniowe 0,0 1,50 1,50 0,00 6,00 Grupa: B "" Zmienne gf= 1,30 1 Liniowe 0,0 3,000 3,000 0,00 6,00 Liniowe 0,0 3,000 3,000 0,00 6,00 ================================================================== W Y N I K I Teoria I-go rzędu ================================================================== MOMENTY: -57,713 1 TNĄCE: 3,463 3,463 8,856 48,094 SIŁY PRZEKROJOWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ab Pręt: x/l: x[m]: M[kNm]: Q[kN]: N[kN]: 1 0,00 0,000 0,000 8,856 0,000 0,38,50 3,463* -0,000 0,000 1,00 6,000-57,713-48,094 0,000 0,00 0,000-57,713 48,094 0,000 0,63 3,750 3,463* 0,000 0,000 1,00 6,000 0,000-8,856 0,000 * = Wartości ekstremalne REAKCJE PODPOROWE: 1-48, ,856 8,856 8,856 96,188 REAKCJE PODPOROWE: T.I rzędu Obciążenia obl.: Ciężar wł.+ab Węzeł: H[kN]: V[kN]: Wypadkowa[kN]: M[kNm]: 1 0,000 8,856 8,856 0,000 96,188 96, ,000 8,856 8,856

21 1 Cechy przekroju: - zbrojenie podporowe zadanie, pręt nr 1, przekrój: x a =6,00 m, x b =0,00 m Wymiary przekroju [cm]: h=18,0, b=100,0, Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej BETON: B5 f ck = 0,0 MPa, f cd =α f ck / c =1,00 0,0/1,50=13,3 MPa Cechy geometryczne przekroju betonowego: A c =1800 cm, J cx =48600 cm 4, J cy = cm 4 180, STAL: A-II (St50B) 1000,0 f yk =355 MPa, s =1,15, f yd =310 MPa ξ lim =0,0035/(0,0035+f yd /E s )=0,0035/(0, /00000)=0,693, Zbrojenie główne: A s1 +A s =30,79 cm, ρ=100 (A s1 +A s )/A c =100 30,79/1800=1,71 %, J sx =1 cm 4, J sy =8063 cm 4, Siły przekrojowe: zadanie:, pręt nr 1, przekrój: x a =6,00 m, x b =0,00 m Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB Momenty zginające: M x = -3,38 knm, M y = 0,000 knm, Siły poprzeczne: V y = -,405 kn, V x = 0,000 kn, Siła osiowa: N = 0,000 kn = N Sd,. Zbrojenie wymagane: a1 h d zc Fs1 Fc 1000,0 Wielkości obliczeniowe: N Sd =0,000 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (57,713 +0,000 ) =57,713 knm f cd =13,3 MPa, f yd =310 MPa =f td, Zbrojenie rozciągane ( s1 =9,64 ): A s1 =13,63 cm (9 14 = 13,85 cm ), Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane. A s =A s1 +A s =13,63 cm, =100 A s /A c = ,63/1800=0,76 % Wielkości geometryczne [cm]: h=18,0, d=15,3, x=4,0 ( =0,59), a 1 =,7, a c =1,6, z c =13,7, A cc =396 cm, c =-3,37, s1 =9,64, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -4,376, F s1 = 4,377, M c = 31,103, M s1 = 6,610, Warunki równowagi wewnętrznej: F c +F s1 =-4,376+(4,377)=0,001 kn (N Sd =0,000 kn) M c +M s1 =31,103+(6,610)=57,71 knm (M Sd =57,713 knm) Nośność przekroju prostopadłego: zadanie, pręt nr 1, przekrój: x a =6,00 m, x b =0,00 m 180,0

22 a1 h d zc a Fs1 Fs Fc ,0 Wielkości obliczeniowe: N Sd =0,000 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (57,713 +0,000 ) =57,713 knm f cd =13,3 MPa, f yd =310 MPa =f td, Zbrojenie rozciągane: A s1 =15,39 cm, Zbrojenie ściskane: A s =15,39 cm, A s =A s1 +A s =30,79 cm, =100 A s /A c = ,79/1800=1,71 % Wielkości geometryczne [cm]: h=18,0, d=15,3, x=5,9 ( =0,38), a 1 =,7, a =,7, a c =,0, z c =13,3, A cc =585 cm, c =-0,89, s =-0,48, s1 =1,44, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -94,918, F s1 = 44,477, F s = -147,560, M c = 0,540, M s1 = 7,876, M s = 9,96, Warunek stanu granicznego nośności: M Rd = 64,79 knm > M Sd =M c +M s1 +M s =0,540+(7,876)+(9,96)=57,713 knm Ugięcia zadanie, pręt nr 1 Ugięcia wyznaczono dla charakterystycznych obciążeń długotrwałych. Współczynniki pełzania dla obciążeń długotrwałych przyjęto równy (t,t o ) =,00. E cm E c,eff = 1 (t, t o ) = = MPa 1 +,00 Moment rysujący: M cr = f ctm W c =, = 11,880 knm Całkowity moment zginający M Sd = -47,385 kn powoduje zarysowanie przekroju. S z t y w n o ś ć d l a d ł u g o t r w a ł e g o d z i a ł a n i a o b c i ą ż e ń d ł u g o t r w a ł y c h : Sztywność na zginanie wyznaczona dla momentu M Sd = -47,385 knm. Wielkości geometryczne przekroju: x I = 9,0 cm I I = cm 4 E c,eff I B = 1 (M / M 1 cr Sd II ) (1 I x II = 6,0 cm I II = cm 4 II / I = 1-1,0 0,5 (11,880/47,385)² ( /73039) 10-5 = 3776 knm Ugięcie w punkcie o współrzędnej x =,438 m, wyznaczone poprzez całkowanie funkcji krzywizny osi pręta (1/ ) z uwzględnieniem zmiany sztywności wzdłuż osi elementu, wynosi: a = a,d = 18,4 mm a = 18,4 < 4,0 = a lim 180,0 I ) = Cechy przekroju: zbrojenie przęsłowe zadanie, pręt nr 1, przekrój: x a =,3 m, x b =3,68 m

23 3 Wymiary przekroju [cm]: h=18,0, b=100,0, Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej BETON: B5 f ck = 0,0 MPa, f cd =α f ck / c =1,00 0,0/1,50=13,3 MPa Cechy geometryczne przekroju betonowego: A c =1800 cm, J cx =48600 cm 4, J cy = cm 4 STAL: A-II (St50B) f yk =355 MPa, s =1,15, f yd =310 MPa ξ lim =0,0035/(0,0035+f yd /E s )=0,0035/(0, /00000)=0,693, Zbrojenie główne: A s1 +A s =15,39 cm, ρ=100 (A s1 +A s )/A c =100 15,39/1800=0,86 %, J sx =611 cm 4, J sy =14031 cm 4, Siły przekrojowe: zadanie:, pręt nr 1, przekrój: x a =,3 m, x b =3,68 m Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: AB Momenty zginające: M x = -8,856 knm, M y = 0,000 knm, Siły poprzeczne: V y = -9,619 kn, V x = 0,000 kn, Siła osiowa: N = 0,000 kn = N Sd,. Zbrojenie wymagane: (zadanie, pręt nr 1, przekrój: x a =6,00 m, x b =0,00 m) a1 h d zc ,0 Fs1 Fc 1000,0 Wielkości obliczeniowe: N Sd =0,000 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (57,713 +0,000 ) =57,713 knm f cd =13,3 MPa, f yd =310 MPa =f td, Zbrojenie rozciągane ( s1 =9,64 ): A s1 =13,63 cm (9 14 = 13,85 cm ), Dodatkowe zbrojenie ściskane nie jest obliczeniowo wymagane. A s =A s1 +A s =13,63 cm, =100 A s /A c = ,63/1800=0,76 % Wielkości geometryczne [cm]: h=18,0, d=15,3, x=4,0 ( =0,59), a 1 =,7, a c =1,6, z c =13,7, A cc =396 cm, c =-3,37, s1 =9,64, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -4,376, F s1 = 4,377, M c = 31,103, M s1 = 6,610, Warunki równowagi wewnętrznej: F c +F s1 =-4,376+(4,377)=0,001 kn (N Sd =0,000 kn) M c +M s1 =31,103+(6,610)=57,71 knm (M Sd =57,713 knm) Nośność przekroju prostopadłego: zadanie, pręt nr 1, przekrój: x a =6,00 m, x b =0,00 m 180,0 180,0

24 4 a1 h d zc Fs1 Fc ,0 Wielkości obliczeniowe: N Sd =0,000 kn, M Sd = (M Sdx + M Sdy ) = (57,713 +0,000 ) =57,713 knm f cd =13,3 MPa, f yd =310 MPa =f td, Zbrojenie rozciągane: A s1 =15,39 cm, A s =A s1 +A s =15,39 cm, =100 A s /A c = ,39/1800=0,86 % Wielkości geometryczne [cm]: h=18,0, d=,7, x=, ( =0,819), a 1 =15,3, a c =0,9, z c =1,8, A cc =1 cm, c =-3,50, s1 =0,77, Wielkości statyczne [kn, knm]: F c = -38,093, F s1 = 38,09, M c = 19,38, M s1 = -15,000, Warunek stanu granicznego nośności: M Rd = M c +M s1 = 19,38+(-15,000)=4,38 knm < M Sd =57,713 knm PRZEKROJE PRĘTÓW: 180, ,000 6,000 6,000 7,00 7,00 7,00 PRĘTY UKŁADU: Pręt: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrój: ,000 0,000 6,000 1,000 1 T 650x1400x180x ,000 0,000 6,000 1,000 1 T 650x1400x180x ,00 0,000 7,00 1,000 1 T 650x1400x180x ,00 0,000 7,00 1,000 1 T 650x1400x180x ,00 0,000 7,00 1,000 1 T 650x1400x180x ,000-0,000 6,000 1,000 1 T 650x1400x180x WIELKOŚCI PRZEKROJOWE: Nr. A[cm] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiał: , ,0 19 B5 OBCIĄŻENIA: 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 74,000 H=39, OBCIĄŻENIA: ([kn],[knm],[kn/m]) Pręt: Rodzaj: Kąt: P1(Tg): P(Td): a[m]: b[m]: Grupa: B "" Zmienne gf= 1,30 1 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 6,00 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 6,00 3 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 7,0 4 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 7,0 5 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 7,0 6 Liniowe 0,0 74,000 74,000 0,00 6,00

OBLICZENIA STATYCZNE. Zestawienie obciążeń

OBLICZENIA STATYCZNE. Zestawienie obciążeń OBLICZENIA STATYCZNE Zestawienie obciążeń 0.. Pokrycie Rodzaj: ciężar Typ: stałe 0... Pokrycie Charakterystyczna wartość obciążenia: Q k = 0,96 kn/m 2. Obliczeniowe wartości obciążenia: Q o =,5 kn/m 2,

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264

Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Pręt nr 1 - Element żelbetowy wg. PN-B-03264 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 5 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 13 (x6.000m, y24.000m); 12 (x18.000m, y24.000m) Profil: Pr 350x900 (Beton

Bardziej szczegółowo

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f

Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f 0,10 0,30 L = 0,50 0,10 H=0,40 OBLICZENIA 6 OBLICZENIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, DRZWI WEJŚCIOWYCH SZT. 2 I ZADASZENIA WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU NR 3 JW. 5338 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne

Załącznik nr 3. Obliczenia konstrukcyjne 32 Załącznik nr 3 Obliczenia konstrukcyjne Poz. 1. Strop istniejący nad parterem (sprawdzenie nośności) Istniejący strop typu Kleina z płytą cięŝką. Wartość charakterystyczna obciąŝenia uŝytkowego w projektowanym

Bardziej szczegółowo

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

mr1 Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 4.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1 [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 4. mur oporowy Geometria mr1 Wysokość ściany H [m] 2.50 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość ściany L [m] 10.00 Grubość górna ściany B 5 [m] 0.20 Grubość dolna ściany B 2 [m] 0.24 Minimalna głębokość posadowienia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Obciążenia 1.1. Założenia Ze względu na brak pełnych danych dotyczących konstrukcji istniejącego obiektu, w tym stalowego podciągu, drewnianego stropu oraz więźby

Bardziej szczegółowo

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa

Poz.1.Dach stalowy Poz.1.1.Rura stalowa wspornikowa Poz..Dach stalowy Poz...Rura stalowa wspornikowa Zebranie obciążeń *obciążenia zmienne - obciążenie śniegiem PN-80/B-0200 ( II strefa obciążenia) = 5 0 sin = 0,087 cos = 0,996 - obc. charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. remontu i przebudowy sanitariatów w Teatrze Lalek w Olsztynie. Budynek użyteczności publicznej

PROJEKT BUDOWLANY. remontu i przebudowy sanitariatów w Teatrze Lalek w Olsztynie. Budynek użyteczności publicznej EGZEMPLARZ NR PROJEKT BUDOWLANY remontu i przebudowy sanitariatów w Teatrze Lalek w Olsztynie Inwestor: Obiekt budowlany: Olsztyński Teatr Lalek ul. Głowackiego 7 0-447 Olsztyn Budynek użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Pomoce dydaktyczne: normy: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Projekt belki zespolonej

Projekt belki zespolonej Pomoce dydaktyczne: - norma PN-EN 1994-1-1 Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych. Reguły ogólne i reguły dla budynków. - norma PN-EN 199-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły

Bardziej szczegółowo

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ] Projekt: pomnik Wałowa Strona 1 1. obciążenia -pomnik Obciążenia Zestaw 1 nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie wiatrem 2 ciężar pomnika 3 ciężąr cokołu fi 80 Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ

OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ OBLICZENIA STATYCZNE KONSTRUKCJI ZABUDOWY OTWORU W PŁYCIE PODŚWIETLKOWEJ.. Obciążenia stałe Rozaj: ciężar Typ: stałe... Ciężar Charakterystyczna wartość obciążenia: Q k = 0,63 kn/m 2. Obliczeniowe wartości

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa

OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa OBLICZENIA STATYCZNE hala sportowa poz.a.1.0 HALA poz.a.1.1 DACH OBCIĄŻENIA STAŁE: obc.char. γ f obc.obl. 2xpapa 0,30 1,2 0,36 wełna mineralna 1,2x0,2 0,24 1,3 0,31 blacha trapezowa 0,20 1,1 0,22 0,74

Bardziej szczegółowo

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników

Rys. 29. Schemat obliczeniowy płyty biegowej i spoczników Przykład obliczeniowy schodów wg EC-2 a) Zebranie obciąŝeń Szczegóły geometryczne i konstrukcyjne przedstawiono poniŝej: Rys. 28. Wymiary klatki schodowej w rzucie poziomym 100 224 20 14 9x 17,4/28,0 157

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu

2.1. Wyznaczenie nośności obliczeniowej przekroju przy jednokierunkowym zginaniu Obliczenia statyczne ekranu - 1 - dw nr 645 1. OBLICZENIE SŁUPA H = 4,00 m (wg PN-90/B-0300) wysokość słupa H 4 m rozstaw słupów l o 6.15 m 1.1. Obciążenia 1.1.1. Obciążenia poziome od wiatru ( wg PN-B-0011:1977.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku

EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku EKSPERTYZA TECHNICZNA-KONSTRUKCYJNA stanu konstrukcji i elementów budynku TEMAT MODERNIZACJA POMIESZCZENIA RTG INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 32-100 PROSZOWICE,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE OLICZENI KONSTRUKCYJNE SLI GIMNSTYCZNEJ W JEMIELNIE 1. Płatew dachowa DNE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny Szerokość b = 16,0 cm Wysokość h = 20,0 cm Drewno: Drewno klejone z drewna litego iglastego,

Bardziej szczegółowo

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7.

Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia gruntu niespoistego: I D = 0,7. .11 Fundamenty.11.1 Określenie parametrów geotechnicznych podłoża Rys.93. Schemat obliczeniowy dla ławy Parametry geotechniczne gruntów ustalono na podstawie Metody B Piasek średni Stopień zagęszczenia

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki

Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym.

Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Obliczenia statyczne do projektu konstrukcji wiaty targowiska miejskiego w Olsztynku z budynkiem kubaturowym. Poz. 1.0 Dach wiaty Kąt nachylenia połaci α = 15 o Obciążenia: a/ stałe - pokrycie z płyt bitumicznych

Bardziej szczegółowo

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem

1. Zebranie obciążeń. Strop nad parterem Wyciąg z obliczeń 1. Zebranie obciążeń Stropodach Obciążenie Y qk Y f qo 2x papa termozgrzewalna 0,15 kn/m2 0,15 1,2 0,18 Szlichta cementowa 5cm 21 kn/m3 21*0,05 1,05 1,3 1,365 Folia PE 0,002kN/m2 0,002

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004

Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN :2004 Budynek wielorodzinny - Rama żelbetowa strona nr z 7 Pręt nr 4 - Element żelbetowy wg PN-EN 992--:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 4 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 2 (x=4.000m,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE DACHU OBLICZENI STTYCZNO-WYTRZYMŁOŚCIOWE DCHU Drewno sosnowe klasy C f cok :=.0MPa f k :=.0MPa k od := 0.9 γ :=.3 f cok k od f k k od f cod := γ f cod =.5 MPa f := γ f = 6.6 MPa f zd := f E 0.05 := 700MPa E

Bardziej szczegółowo

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW

Poziom I-II Bieg schodowy 6 SZKIC SCHODÓW GEOMETRIA SCHODÓW Poziom I-II ieg schodowy SZKIC SCHODÓW 23 0 175 1,5 175 32 29,2 17,5 10x 17,5/29,2 1,5 GEOMETRI SCHODÓW 30 130 413 24 Wymiary schodów : Długość dolnego spocznika l s,d = 1,50 m Grubość płyty spocznika

Bardziej szczegółowo

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwuciętymi 6 co 400 mm na całej długości przęsła Zginanie: (przekrój c-c) Moment podporowy obliczeniowy M Sd = (-)130.71 knm Zbrojenie potrzebne górne s1 = 4.90 cm 2. Przyjęto 3 16 o s = 6.03 cm 2 ( = 0.36%) Warunek nośności na zginanie: M Sd = (-)130.71

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU KINA WENUS W ZIELONEJ GÓRZE UL. SIKORSKIEGO 10, DZIAŁKA NR EW.

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI BUDYNKU KINA WENUS W ZIELONEJ GÓRZE UL. SIKORSKIEGO 10, DZIAŁKA NR EW. CEWAP SP. Z O.O. PRACOWNIA BADAWCZO-PROJEKTOWA ul. Prof. Z. Szafrana 6, 65-016 Zielona Góra Zleceniodawca: Przedmiot opracowania: Uniwersytet Zielonogórski 65-417 Zielona Góra, ul. Licealna 9 Nr oprac.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE. ZałoŜenia do obliczeń Wiatr Strefa I, Śnieg strefa II Kategoria Geotechniczna obiektu Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004

Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN :2004 Pręt nr 0 - Płyta żelbetowa jednokierunkowo zbrojona wg PN-EN 1992-1- 1:2004 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 0 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 0 (x0.000m, y0.000m); 1 (x6.000m, y0.000m)

Bardziej szczegółowo

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7)

Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) PROJEKT BUDOWLANY Inwestor : Inwestycja : MOSIR Sieradz Przykryty kort tenisowy Adres : Sieradz, ul. Sportowa, dz. nr 3 (obręb 7) Stadium : Budowa kortu tenisowego Funkcja : Imię i Nazwisko : podpis :

Bardziej szczegółowo

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk)

1. Obliczenia sił wewnętrznych w słupach (obliczenia wykonane zostały uproszczoną metodą ognisk) Zaprojektować słup ramy hali o wymiarach i obciążeniach jak na rysunku. DANE DO ZADANIA: Rodzaj stali S235 tablica 3.1 PN-EN 1993-1-1 Rozstaw podłużny słupów 7,5 [m] Obciążenia zmienne: Śnieg 0,8 [kn/m

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE OBLICZENIA STATYCZNE do projektu budowlano wykonawczego przebudowy i modernizacji istniejącego budynku filii biblioteki w Barcicach dz. nr 303/ obr. Barcice Materiały konstrukcyjne: - beton C20/25 (dawne

Bardziej szczegółowo

NOWA EKSPERTYZA. Tom II

NOWA EKSPERTYZA. Tom II NOWA EKSPERTYZA dotycząca stanu technicznego i dokumentacji projektowej budynków przy ul. Poligonowej 3 i Ostrobramskiej 03 w Warszawie Tom II Autorzy: dr inż. Jan Gierczak prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne

OBLICZENIA STATYCZNE. Materiały konstrukcyjne OBLICZENIA STATYCZNE Podstawa opracowania Projekt budowlany architektoniczny. Obowiązujące normy i normatywy budowlane a w szczególności: PN-82/B-02000 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. PN-82/B-02001

Bardziej szczegółowo

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7

Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Tok postępowania przy projektowaniu fundamentu bezpośredniego obciążonego mimośrodowo wg wytycznych PN-EN 1997-1 Eurokod 7 I. Dane do projektowania - Obciążenia stałe charakterystyczne: V k = (pionowe)

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 1 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI budynku garażu dla potrzeb Urzędu Celnego na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach 1. Dane ogólne Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

1.0 Obliczenia szybu windowego

1.0 Obliczenia szybu windowego 1.0 Obliczenia szybu windowego 1.1 ObciąŜenia 1.1.1 ObciąŜenie cięŝarem własnym ObciąŜenie cięŝarem własnym program Robot przyjmuje automartycznie. 1.1.2 ObciąŜenie śniegiem Sopot II strefa Q k =1.2 kn/m

Bardziej szczegółowo

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne:

Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: - str.10 - POZ.2. STROP NAD KLATKĄ SCHODOWĄ Projektuje się płytę żelbetową wylewaną na mokro, krzyżowo-zbrojoną. Parametry techniczne: 1/ Grubość płyty h = 15cm 2/ Grubość otulenia zbrojenia a = 2cm 3/

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI 1 OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI budynku garażu dla potrzeb Urzędu Celnego na terenie Drogowego Przejścia Granicznego w Bezledach 1. Dane ogólne Budynek zaplecza garażowego 1-no

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10.

Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. 1 Obliczenia statyczne Przebudowa Poradni Hepatologicznej Chorzów ul. Zjednoczenia 10. Obliczenia wykonano w oparciu o obliczenia statyczne sprawdzające wykonane dla ekspertyzy technicznej opracowanej

Bardziej szczegółowo

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50

1. Ciężar własny stropu Rector 4,00 1,10 -- 4,40 Σ: 4,00 1,10 -- 4,40. 5,00 1,10 -- 5,50 25,0x0,20 Σ: 5,00 1,10 -- 5,50 Spis treści 1. Wstęp 2. Zestawienie obciążeń 3. Obliczenia płyty stropodachu 4. Obliczenia stropu na poz. + 7,99 m 5. Obliczenia stropu na poz. + 4,25 m 6. Obliczenia stropu na poz. +/- 0,00 m 7. Obliczenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA

ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA ZAŁ. K-1 KONSTRUKCJA CZĘŚĆ OBLICZENIOWA NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: TEREN INWESTYCJI: INWESTOR: Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8 w Policach ul. Piaskowa/ul.

Bardziej szczegółowo

1. Projekt techniczny Podciągu

1. Projekt techniczny Podciągu 1. Projekt techniczny Podciągu Podciąg jako belka teowa stanowi bezpośrednie podparcie dla żeber. Jest to główny element stropu najczęściej ślinie bądź średnio obciążony ciężarem własnym oraz reakcjami

Bardziej szczegółowo

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels.

Jako pokrycie dachowe zastosować płytę warstwową z wypełnieniem z pianki poliuretanowej grubości 100mm, np. PolDeck TD firmy Europanels. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010

Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Pręt nr 3 - Element drewniany wg EN 1995:2010 Informacje o elemencie Nazwa/Opis: element nr 3 (belka) - Brak opisu elementu. Węzły: 3 (x4.000m, y2.000m); 4 (x2.000m, y1.000m) Profil: Pr 50x170 (C 30) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany część konstrukcyjna

Projekt budowlany część konstrukcyjna Projekt budowlany część konstrukcyjna Nazwa inwestycji: Remont i termomodernizacja budynku szkoły Adres inwestycji: Al. Wojska Polskiego 8, -20 SĘPOPOL (dz. Nr 63) Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0.

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00 8 4.41-0.47 9 9.29-0. 7. Więźba dachowa nad istniejącym budynkiem szkoły. 7.1 Krokwie Geometria układu Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m] 1 0.00 0.00 2 0.35 0.13 3 4.41 1.63 4 6.85 2.53 5 9.29 1.63 6 13.35 0.13 7 13.70 0.00

Bardziej szczegółowo

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych

Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Wymiarowanie sztywnych ław i stóp fundamentowych Podstawowe zasady 1. Odpór podłoża przyjmuje się jako liniowy (dla ławy - trapez, dla stopy graniastosłup o podstawie B x L ścięty płaszczyzną). 2. Projektowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU.

PROJEKT BUDOWLANY WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ DACHU. PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu DOCIEPLENIE ZE ZMIANĄ KOLORYSTYKI budowlanego: ELEWACJI ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NR 5. Zakres opracowania: Adres budowy: Inwestor: Nazwa i adres jednostki projekt.: WZMOCNIENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

"ENERGOPROJEKT - WARSZAWA" S.A. Nazwa :.rmt Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: 12 Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: 1

ENERGOPROJEKT - WARSZAWA S.A. Nazwa :.rmt Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: 12 Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: 1 Projekt: Dom podcieniowy Miłocin Strona: Pozycja: Więźba dachowa drewniana Arkusz: PRZEKRÓJ Nr: Nazwa: "Drewno K7 8x" Y x X,00 Skala : CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: y 8,00 V=,00 H=8,00 Materiał: Drewno K7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m

PROJEKT TECHNICZNY. (konstrukcja) 32,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,42m PROJEKT TECHNICZNY (konstrukcja) Rodzaj opracowania: Hala namiotowa konstrukcji aluminiowej 3,54x71,05m o wysokości ściany bocznej 7,4m Wykonawca: Hale Carlo Sp. z o.o. 47-300 Krapkowice ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA 11, MAGDALENKA tel

TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA 11, MAGDALENKA tel TOMAFIL PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI CH MARCIN JANISIEWCZ ul. WIŚNIOWA, 05-506 MAGDALENKA tel. 502-79-55 NAZWA INWESTYCJI SOCJALNO - KOMUNALNY ADRES INWESTYCJI DZIAŁKA NR EW. 62/2 ul. UMIASTOWSKA, WIEŚ UMIASTÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA BUDYNKU. Centrum biblioteczno - kulturalne. Dz. nr 170/7, 271, AM-1, Obręb Bierkowice

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA BUDYNKU. Centrum biblioteczno - kulturalne. Dz. nr 170/7, 271, AM-1, Obręb Bierkowice USŁUGI PROJEKTOWO - BUDOWLANE Kłodzko ul. Łużycka 11/3 tel/fax 74 647 55 00, kom. 880 106 099 e-mail : dragan.kazimierz@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY KONSTRUKCJA PRZEKRYCIA BUDYNKU Obiekt :

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności.

Sprawdzenie stanów granicznych użytkowalności. MARCIN BRAŚ SGU Sprawzenie stanów granicznych użytkowalności. Wymiary belki: szerokość przekroju poprzecznego: b w := 35cm wysokość przekroju poprzecznego: h:= 70cm rozpiętość obliczeniowa przęsła: :=

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE

OBLICZENIA STATYCZNE PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY KONSTRUKCJI DACHU W RUDZICZCE PRZY UL. WOSZCZYCKIEJ 17 1 OBLICZENIA STATYCZNE Inwestor: Gmina Suszec ul. Lipowa 1 43-267 Suszec Budowa: Rudziczka, ul. Woszczycka 17 dz. nr 298/581

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze Materiały pomocnicze do wymiarowania żelbetowych stropów gęstożebrowych, wykonanych na styropianowych płytach szalunkowych typu JS dr hab. inż. Maria E. Kamińska dr hab. inż. Artem Czkwianianc dr inż.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

Obciążenia konstrukcji dachu Tablica 1. Pokrycie dachu Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f k d Obc. obl. kn/m 2 1. Blachodachówka 0,10 1,20 -- 0,12 2. Łaty i kontrłaty [0,100kN/m2] 0,10 1,10 -- 0,11

Bardziej szczegółowo

Projekt z konstrukcji żelbetowych.

Projekt z konstrukcji żelbetowych. ŁUKASZ URYCH 1 Projekt z konstrukcji żelbetowych. Wymiary elwmentów: Element h b Strop h f := 0.1m Żebro h z := 0.4m b z := 0.m Podciąg h p := 0.55m b p := 0.3m Rozplanowanie: Element Rozpiętość Żebro

Bardziej szczegółowo

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2

Klasa betonu Klasa stali Otulina [cm] 3.00 Średnica prętów zbrojeniowych ściany φ 1. [mm] 12.0 Średnica prętów zbrojeniowych podstawy φ 2 Projekt: Wzmocnienie skarpy w Steklnie_09_08_2006_g Strona 1 Geometria Ściana oporowa posadowienie w glinie piaszczystej z domieszką Ŝwiru Wysokość ściany H [m] 3.07 Szerokość ściany B [m] 2.00 Długość

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO KONSTRUKCJI ROBUDOWA I ZADASZENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WIELGIE I. OPIS OGÓLNY 1. Podstawa opracowania podkłady architektoniczne obowiązujące normy PN/B 2. Ogólny

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - DZIAŁKI 8 1. Inwestor: Zespół Szkolno Gimnazjalny nr 2 w Radomsku 97-500 Radomsko ul. Piłsudskiego 22 2. Adres inwestycji: Radomsko, ul. Piłsudskiego 22 działka

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856

OBLICZENIA ŚCIAN. Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach. 1 cegła pełna 18*0,25*0,12*0,065*(8*2*13) 7,301 1,35 9,856 OBLICZENIA ŚCIAN Zestawienie ciężarów ścian na poszczególnych kondygnacjach Ściana zewnętrzna z cegły ceramicznej pełnej t = 51 cm, I kondygnacji Ciężar 1m ściany: Lp Warstwa ściany Obliczenia charakterystyczna

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego

Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego Uwagi dotyczące mechanizmu zniszczenia Grunty zagęszczone zapadają się gwałtownie po dobrze zdefiniowanych powierzchniach poślizgu według ogólnego mechanizmu ścinania. Grunty luźne nie tracą nośności gwałtownie

Bardziej szczegółowo

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11

Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 Zasady wykonywania obliczeń statycznych wersja 0.11 1. Szata graficzna: (a) papier gładki formatu A4, (b) zapis ręczny jednostronny przy użyciu ołówka (miękkiego), (c) numeracja pozycji obliczeniowych

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ.

1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. 1. OBLICZENIA STATYCZNE I WYMIAROWANIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEWACJI STALOWEJ. Zestawienie obciążeń. Kąt nachylenia połaci dachowych: Obciążenie śniegie. - dla połaci o kącie nachylenia 0 stopni Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. AP STUDIO 7 os. Wazów 1a 77-300 Człuchów tel: +48 509-331-878 e-mail: biuro@apstudio7.pl

PROJEKT WYKONAWCZY. AP STUDIO 7 os. Wazów 1a 77-300 Człuchów tel: +48 509-331-878 e-mail: biuro@apstudio7.pl AP STUDIO 7 os. Wazów 1a 77-300 Człuchów tel: +48 509-331-878 e-mail: biuro@apstudio7.pl egz. nr... PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budynek zaplecza sanitarno - szatniowego Adres inwestycji: 77-300 Człuchów;

Bardziej szczegółowo

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D:

Raport wymiarowania stali do programu Rama3D/2D: 2. Element poprzeczny podestu: RK 60x40x3 Rozpiętość leff=1,0m Belka wolnopodparta 1- Obciążenie ciągłe g=3,5kn/mb; 2- Ciężar własny Numer strony: 2 Typ obciążenia: Suma grup: Ciężar własny, Stałe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32

(r) (n) C u. γ (n) kn/ m 3 [ ] kpa. 1 Pπ 0.34 mw ,5 14,85 11,8 23,13 12,6 4,32 N r Rodzaj gruntu I /I L Stan gr. K l. Ф u (n) [ ] Ф u (r) [ ] C u (n) kpa γ (n) kn/ m γ (r) kn/m γ' (n) kn/ m N C N N 1 Pπ 0.4 mw - 9.6 6.64-16,5 14,85 11,8,1 1,6 4, Пp 0.19 mw C 15.1 1.59 16 1,0 18,9

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie

Zagadnienia konstrukcyjne przy budowie Ogrodzenie z klinkieru, cz. 2 Konstrukcja OGRODZENIA W części I podane zostały niezbędne wiadomości dotyczące projektowania i wykonywania ogrodzeń z klinkieru. Do omówienia pozostaje jeszcze bardzo istotna

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ HALI PREFABRYKOWANEJ. Politechnika Wrocławska

ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ HALI PREFABRYKOWANEJ. Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Instytut Budownictwa Katedra Konstrukcji Betonowych ĆWICZENIE PROJEKTOWE Z PRZEDMIOTU KONSTRUKCJE BETONOWE - OBIEKTY PROJEKT SŁUPA W ŻELBETOWEJ

Bardziej szczegółowo

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2

0,195 kn/m 2. 0,1404 kn/m 2. 0,837 kn/m 2 1,4 1,1718 kn/m 2 1.1 Dach drewniany krokwiowy o rozpiętości osiowej 13,44 m a) Obciążenia stałe wg PN-82/B-02001: blachodachówka (wraz z konstrukcją drewnianą) 0,350 kn/m 2 0,385 kn/m 2 wełna mineralna miękka 18cm 0,6kN/m

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150

Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-03150 Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Przykłady obliczeń jednolitych elementów drewnianych wg PN-B-0350 Jerzy Bobiński Gdańsk, wersja 0.32 (204) Drewno parametry (wspólne) Dane wejściowe

Bardziej szczegółowo

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej

Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej Hale o konstrukcji słupowo-ryglowej SCHEMATY KONSTRUKCYJNE Elementy konstrukcji hal z transportem podpartym: - prefabrykowane, żelbetowe płyty dachowe zmonolityzowane w sztywne tarcze lub przekrycie lekkie

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne Obliczenia statyczne schodów wejściowych na wiatę nad stanowiskami odpraw, budynku dla zespołu pomp oraz fundamentu pod zbiornik na olej opałowy o V=40m 3 na Drogowym Przejściu Granicznym w Grzechotkach

Bardziej szczegółowo

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]:

Obliczenia bosmanatu. Schemat statyczny (ci ar belki uwzgl dniony automatycznie): Momenty zginaj ce [knm]: Obliczenia bosmanatu 1. Zebranie obci strop drewniany Tablica 1. k Obc. obl. Lp Opis obci enia Obc. char. kn/m 2 f d kn/m 2 1. Obci enie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80 gabinety lekarskie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA

PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ CZĘŚĆ 1 BELKA PODSUWNICOWA PROJEKT BELKI PODSUWNICOWEJ I SŁUPA W STALOWEJ HALI PRZEMYSŁOWEJ Pomoce dydaktyczne:. norma PN-EN 99-- Oddziaływania na konstrukcje. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH

OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH OPIS TECHNICZNY I WYNIKI OBLICZŃ STATYCZNYCH DO P. T. BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W ROGASZYCACH GMINA OSTRZESZOW ZASTOSOWANE

Bardziej szczegółowo

Moduł. Profile stalowe

Moduł. Profile stalowe Moduł Profile stalowe 400-1 Spis treści 400. PROFILE STALOWE...3 400.1. WIADOMOŚCI OGÓLNE...3 400.1.1. Opis programu...3 400.1.2. Zakres programu...3 400.1. 3. Opis podstawowych funkcji programu...4 400.2.

Bardziej szczegółowo

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy.

2.0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy. .0. Dach drewniany, płatwiowo-kleszczowy..1. Szkic.. Charakterystyki przekrojów Własności techniczne drewna: Czas działania obciążeń: ormalny. Klasa warunków wilgotnościowych: 1 - Wilg. 60% (

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd.

UWAGA: Projekt powinien być oddany w formie elektronicznej na płycie cd. Pomoce dydaktyczne: [1] norma PN-EN 1991-1-1 Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach. [2] norma PN-EN 1991-1-3 Oddziaływania

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OBLICZENIA STATYCZNE DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OLICZENI STTYCZNE DO PROJEKTU UDOWLNEGO PRZEUDOWY I ROZUDOWY TOLET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTŁCĄCYCH NR 2 W YDGOSZCZY KROKIEW Tablica 1. Obciążenia stałe Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 f Obc. obl.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie 1. Podstawa opracowania Zapis zawarty w 06 ust. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe

mgr inŝ.. Antoni Sienicki 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Poz. 1.2 Krokiew Obliczenia statyczno wytrzymałościowe 1/21 Poz. 1.1 Deskowanie Przyjęto deskowanie połaci dachu z płyt OSB gr. 22 lub 18 mm. Płyty mocować do krokwi za pomocą wkrętów do drewna. Poz. 1.2 Krokiew DANE: Wymiary przekroju: przekrój prostokątny

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

8.OBLICZENIA STATYCZNE

8.OBLICZENIA STATYCZNE 8.OLICZENI STTYCZNE. Dach ZESTWIENI OCIĄŻEŃ Pokrycie, lachodachówka Lp Opis obciążenia Obc. char. kn/m 2 γ f Obc. obl. kn/m 2. lachodachówka o grubości 0,55 mm [0,350kN/m2] 0,35,30 0,45 2. Łaty 5,5 cm

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU

OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMAŁOŚCIOWE USTROJU NOŚNEGO KŁADKI DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ NIEZDOBNĄ W SZCZECINKU Założenia do obliczeń: - przyjęto charakterystyczne obciążenia równomiernie rozłożone o wartości

Bardziej szczegółowo

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji

Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1. Obliczenia statyczne wybranych elementów konstrukcji 1.1. Zebranie obciążeń Obciążenia zebrano zgodnie z: PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli. Zasady

Bardziej szczegółowo