NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4"

Transkrypt

1 NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, grafiki i zdjęć zawartych w materiałach szkoleniowych należą do LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 15 I podlegają przepisom Ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2 Spis treści Ubezpieczenie AUTO CASCO... 3 Opis produktu... 3 Zakres terytorialny... 3 Zakres ubezpieczenia... 3 Przedmiot ubezpieczenia... 3 Akceptowane sposoby użytkowania samochodu:... 4 Rozpoczęcie odpowiedzialności... 4 AC Kosztorys i AC Warsztat... 4 Udziały własne (franszyzy)... 5 Amortyzacja części... 5 Suma ubezpieczenia (zmienna lub stała)... 6 Szyby do AC... 6 Bagaż podręczny ubezpieczony w standardzie... 6 Smart Casco... 6 Opis produktu... 6 Przedmiot ubezpieczenia... 6 Zakres Ochrony... 7 Zakres terytorialny... 7 Udziały własne i amortyzacja części... 7 Program Pomocy z samochodem zastępczym i Assistance Opony... 8 Opis produktu... 8 Zakres terytorialny... 8 Zakres pomocy - wypadek... 8 Zakres pomocy assistance opony... 9 Zakres pomocy samochód zastępczy... 9 Auto Assistance... 9 Opis produktu... 9 Zakres terytorialny Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia Auto Assistance Plus Opis produktu Zakres terytorialny Zakres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia samochód zastępczy Porównanie produktów (Program Pomocy, Auto Assistance i Auto Assistance Plus) Ubezpieczenie NNW Opis produktu Zakres terytorialny Sumy ubezpieczenia Ubezpieczenie SZYBY Opis produktu Zakres terytorialny Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie KLUCZYKI PLUS Opis produktu Zakres terytorialny Zakres ubezpieczenia i limity odpowiedzialności Ocena ryzyka ubezpieczeniowego Wyliczanie ofert i sprzedaż polis

3 Ubezpieczenie AUTO CASCO Opis produktu Ubezpieczenie pozwala Klientowi uzyskać odszkodowanie w sytuacji, gdy jego samochód ulegnie uszkodzeniu, np. wskutek wypadku czy zderzeniem z innym przedmiotem pochodzącym z zewnątrz pojazdu, lub zostanie skradziony. W ramach oferty LINK4 w łatwy sposób dostosujesz zakres ubezpieczenia (np. wysokość udziałów własnych, wykupienie amortyzacji części) do indywidualnych potrzeb Klienta. Zakres terytorialny Niezależnie od wybranej opcji ubezpieczenia AC swoim zakresem obejmuje zdarzenia zaistniałe w obrębie granic geograficznych Europy. Wyłączamy odpowiedzialność Link4 w przypadku AC kradzieżowego na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii. Zakres ubezpieczenia AC WYPADKOWE Zderzenie samochodu z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz samochodu. Działanie osób trzecich. Pożar, wybuch, osmalenie Nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz samochodu. Uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz wymagany był potrzebą udzielania pomocy medycznej Zatopienie samochodu. Nagłe działanie sił przyrody (huragan, grad, uderzenie pioruna, powódź, lawina lub inne siły przyrody) AC KRADZIEŻOWE Kradzież samochodu lub jego części [rozumiana jako kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój zgodnie z definicją Kodeksu Karnego.] Wyposażenie samochodu (fabryczne i dodatkowe pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki.).. Ważne: Samochód musi posiadać sprawne zabezpieczenia antykradzieżowe. W LINK4 wystarczy jedno sprawne zabezpieczenie elektroniczne. Przedmiot ubezpieczenia Samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 tony Użytkowane: prywatnie (w tym dojazdy do pracy), w działalności gospodarczej przez właściciela lub innych użytkowników Zarejestrowane w Polsce Nie starsze niż 15 lat Nie starsze niż 8 lat (auta dostawcze) Montowane fabrycznie wraz z wyposażeniem dodatkowym 3

4 Akceptowane sposoby użytkowania samochodu: Wyłącznie prywatnie (w tym dojazdy do pracy) - korzystanie z pojazdu, które nie stanowi źródła dochodu. Dojazdy do pracy są traktowane jak użytkowanie pojazdu do celów prywatnych. Inne (w działalności gospodarczej przez właściciela) - pojazd wykorzystywany w ramach działalności przez właściciela pojazdu i nie służy do transportu towarów. Inne (w działalności gospodarczej przez innych użytkowników) - pojazd wykorzystywany przez innych użytkowników niż właściciel pojazdu w ramach działalności (np. przedstawiciel handlowy) i nie służy do transportu towarów Nie akceptowane sposoby użytkowania samochodu Nauka jazdy- wykorzystywanie pojazdu do nauki jazdy. Usługi kurierskie i transportowe - wykorzystywanie pojazdu do świadczenia usług, których rezultatem jest przewożenie ładunków/towarów (kurier, dostawca). Wyścigi/rajdy samochodowe - używanie samochodu w wyścigach samochodowych, treningach, jazdach próbnych, konkursach itp. Wynajem - wynajmowanie pojazdu w celach zarobkowych. działalności (np. przedstawiciel handlowy) i nie służy do transportu towarów TAXI/Przewóz osób - wykorzystywanie pojazdu do zarobkowego przewozu osób. Pojazd specjalistyczny - (wóz strażacki, ambulans, laweta, śmieciarka, itp.) Rozpoczęcie odpowiedzialności Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od daty określonej w dokumencie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż po opłaceniu składki Umowę ubezpieczenia Auto Casco uważa się za zawartą od godziny 24:00 dnia, w którym doręczone zostały dokumenty ubezpieczenia i opłacono składkę lub pierwszą ratę składki AC Kosztorys i AC Warsztat Na etapie zawarcia umowy Klient określa ścieżkę likwidacji szkody wybierając jeden z poniższych wariantów. W trakcie trwania umowy nie ma możliwości zmiany wariantu wskazanego przy składaniu wniosku ubezpieczeniowego KOSZTORYS WARSZTAT Dla pojazdów od 0 do 15 lat włącznie. Stawka za roboczogodzinę w wysokości 73,80 PLN (brutto). Części alternatywne. Wiek samochodu do 15 lat Dla pojazdów od 0 do 10 lat włącznie W kalkulacji naprawy stosowana jest uśredniona stawka za roboczogodzinę dla danego regionu z warsztatów autoryzowanych Rodzaj części: oryginalne lub alternatywne wedle wyboru Klienta W opcji części alternatywne w przypadku ich braku rozliczenie w oparciu o części oryginalne Wybór opcji warsztat to wygodny sposób likwidacji szkody dla Klienta. Dzięki przejęciu wszelkich rozliczeń z warsztatem przez LINK4 Klient oszczędza swój czas, a naprawiony samochód odbiera z warsztatu bez konieczności płacenia za naprawę ze swojej kieszeni. 4

5 Udziały własne (franszyzy) Udział własny AC Wypadkowe: 0 zł, 500 zł, zł lub zł (oznacza, że w przypadku wystąpienia szkody wyliczone odszkodowanie zostanie obniżone o wartość wybranego udziału własnego). Przy pojazdach 8-15 letnich sprowadzonych w ostatnim roku z zagranicy oraz gdy główny użytkownik nie ma doświadczenia w AC obowiązkowy udział własny min. 500 zł. Dodatkowy udział własny 1000 zł Jeśli Klient zgłosi więcej niż jedną szkodę w danym roku polisowym zwiększamy jednorazowo franszyzę redukcyjną w górę o 1000 PLN Możliwość zniesienia jako dodatkowy cover, dostępny tylko w przypadku posiadania ubezpieczenia AC przynajmniej w 3 ostatnich latach oraz braku szkód z OC i AC w ostatnich 3 latach Przy ofercie opcja będzie się pojawiała w zależności od deklaracji, weryfikowana przy zakupie polisy przy okazji weryfikacji szkód w UFG. Jeśli okaże się, że w ostatnich 3 latach były szkody lub nie było historii szkodowej brak coveru i możliwości zniesienia udziału Udział własny AC Kradzieżowe: 0 lub 10% wartości samochodu z dnia zawarcia umowy. Udział własny wybierany jest przez Klienta w trakcie rozmowy ofertowej. Klient w AC wypadkowym jak i kradzieżowym ma możliwość zniesienia udziału własnego do 0 zł Udział własny dla Młodego Kierowcy: W sytuacji, gdy szkodę spowoduje niezadeklarowany Młody Kierowca (osoba do lat 24 lub taka, której staż prawa jazdy jest krótszy niż 1 rok) LINK4 zastosuje dodatkowy udział własny w wysokości zł. Franszyza integralna: 500 zł (oznacza, że do tej kwoty w przypadku wystąpienia szkody LINK4 nie ponosi odpowiedzialności) Amortyzacja części To nic innego jak stopień zużycia eksploatacyjnego części pojazdu uzależniony od wieku auta. Klient za dodatkową składką ma możliwość zniesienia amortyzacja do 0 %. Poniższa tabela przedstawia % zużycia części jest to %, o który zostanie pomniejszone odszkodowanie za elementy podlegające wymianie: 5

6 Suma ubezpieczenia (zmienna lub stała) Wyliczając ofertę ubezpieczenia Klient może zdecydować się czy wartość auta będzie określana na dzień szkody (zmienna suma ubezpieczenia) czy przez cały okres ubezpieczenia pozostanie bez zmian (stała suma ubezpieczenia). Stałą sumę ubezpieczenia można przyjąć dla pojazdów do lat 7. Szyby do AC Naprawa w warsztacie wskazanym przez Link4 Suma ubezpieczenia PLN Brak franszyzy integralnej Nie jest stosowany żaden udział własny Nie jest stosowana amortyzacja części Przy odnowieniu polisy brak zwyżki z tytułu AC Bagaż podręczny ubezpieczony w standardzie Odpowiemy za znajdujące się w chwili zdarzenia w ubezpieczonym pojeździe i stanowiące własność ubezpieczonego, kierowcy lub któregokolwiek z pasażerów pojazdu torebki, teczki i plecaki, wraz z zawartością, do której zalicza się wyłącznie: 1. portmonetkę, portfel; z wyłączeniem gotówki, kart płatniczych oraz innych środków płatniczych 2. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny 3. Okulary, kosmetyki, przybory do pisania 4. przenośny sprzęt elektroniczny (audiowizualny, fotograficzny, komputerowy, telefon komórkowy, odtwarzacz multimedialny) Zakres ubezpieczenia uszkodzenie, zniszczenie, kradzież. Kradzież tylko pod warunkiem, że na pojeździe są widoczne ślady włamania. Brak franszyz W razie szkody ubezpieczony musi przedstawić listę utraconego mienia wraz z szacunkową wartością, w razie kradzieży dodatkowo potwierdzenie zgłoszenia na Policji* Odszkodowanie kradzież, zniszczenie (wartość rynkowa), uszkodzenie (średnie koszty naprawy) SUMA UBEZPIECZENIA BAGAZU 1000 ZŁ Smart Casco Opis produktu Smart Casco to innowacyjne ubezpieczenie, które odpowiada na indywidualne potrzeby Klienta, umożliwiając mu wybór jednego z pięciu wariantów ochrony jego samochodu (w przypadku Klientów odnawiających polisę; dla nowych cztery). Ubezpieczenie swoim zakresem może objąć trzy sytuacje: zniszczenie i uszkodzenie pojazdu przez żywioły, szkodę całkowitą oraz kradzież. Przedmiot ubezpieczenia Samochody osobowe i ciężarowe do 3,5 t. DMC wraz z wyposażeniem dodatkowym Wiek pojazdu od 3 do 15 lat Wartość pojazdu do zł 6

7 Zakres Ochrony Warianty: Żywioły Kradzież (dostępny tylko dla Klientów odnawiających umowę) Kradzież i Żywioły Szkoda całkowita i Żywioły (wariant tylko dla doświadczonych Kierowców) Szkoda całkowita, Kradzież i Żywioły (wariant tylko dla doświadczonych Kierowców) Ceny Zakres terytorialny Zakres produktu obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski oraz krajów Europy, z wyłączeniem odpowiedzialności Link4 w przypadku kradzieży pojazdu na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz Mołdawii Udziały własne i amortyzacja części Franszyza integralna: 0 zł (oznacza, że LINK4 płaci już za najmniejsze szkody) Brak Udziału własnego: oznacza, że kwota naliczonego odszkodowania zostanie wypłacona bez uwzględnienia jakichkolwiek potrąceń Amortyzacja części: 0% (oznacza, że Link4 wypłaci 100% wartość części użytych do naprawy) Udział własny dla Młodego Kierowcy: W sytuacji, gdy szkodę spowoduje niezadeklarowany Młody Kierowca (osoba do lat 24 lub taka, której staż prawo jazdy jest krótszy niż 1 rok) LINK4 zastosuje udział własny w wysokości zł (w przypadku wariantu ubezpieczenia w ramach którego występowało ryzyka od szkody całkowitej). 7

8 Program Pomocy z samochodem zastępczym i Assistance Opony Opis produktu Program Pomocy z samochodem zastępczym i assistance opony to doskonały produkt dostępny w ramach każdego sprzedanego przez Ciebie OC. Dzięki temu Twój Klient w sytuacji związanej z nieszczęśliwym zdarzeniem nie będzie musiał ponosić kosztów holowania pojazdu, a także dodatkowo uzyska pomoc przy wymianie lub naprawie koła oraz możliwość uzyskania pojazdu zastępczego. Zakres terytorialny Ubezpieczenie swym zakresem obejmuje zdarzenia na terytorium Polski Zakres pomocy - wypadek Przez 24 godziny na dobę Centrum Alarmowe LINK4 jest w gotowości przyjęcia każdego zgłoszenia związanego z wypadkiem. W niżej podanych sytuacjach, Klient uzyska pomoc lawety, dzięki której jego auto zostanie odholowane z miejsca wypadku do najbliższego warsztatu w limicie do 100 km. 1. kolizja z udziałem innych uczestników ruchu drogowego lub udziałem zwierząt (np. kolizja z innym pojazdem, zwierzęciem itp.) 2. kolizja z przedmiotami lub przeszkodą bez udziału innych uczestników ruchu drogowego (np. kolizja z drzewem lub znakiem drogowym) 3. wywrócenia się pojazdu 4. wpadnięcia pojazdu do rowu 5. spadek pojazdu ze skarpy 6. zatonięcie pojazdu (z wyłączeniem sytuacji powodziowej lub lokalnego podtopienia) 7. pożaru lub wybuchu wynikającego z działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu 8. huraganu, gradu, uderzenia pioruna lub innych sił przyrody (tj. np. upadek gałęzi na auto na skutek huraganu, gradobicie uniemożliwiające poruszanie się pojazdem, etc.) 9. włamania lub próby włamania się do pojazdu przez osoby trzecie 10. wandalizm 11. uszkodzenie szyby LINK4 poleca! Jeżeli chcesz, aby Klient miał zapewnioną pomoc w sytuacji związanej z awarią oraz miał możliwość wyboru miejsca w jakie ma być odholowany jego samochód zaproponuj mu dokupienie do polisy OC lub OC i AC ubezpieczenia Auto Assistance lub Auto Assistance Plus już od 89 zł za rok 8

9 Zakres pomocy assistance opony Klient ma także zapewnioną pomoc w sytuacji pęknięcia, przebicia, wybuchu lub braku powietrza w oponie. W sytuacji unieruchomienia pojazdu wskutek uszkodzenia opony lub opon zapewniamy: 1. Wymianę koła na miejscu zdarzenia na koło zapasowe należące do wyposażenia pojazdu 2. Holowanie do warsztatu (w przypadku braku koła zapasowego, zestawu naprawczego lub gdy odkręcenie uszkodzonego koła nie jest możliwe na drodze lub uszkodzeniu uległa więcej niż jedna opona) 3. Naprawa opony lub opon, zgodnie z technologią napraw we wskazanym przez Link4 warsztacie, do którego zaholowany został pojazd. Odpowiedzialność Link4 jest ograniczona do kwoty PLN na wszystkie uszkodzenia opon pojazdu w okresie ubezpieczenia. Przez uszkodzenie opony rozumiemy przebicie, pęknięcie, wybuch opony, brak powietrza w oponie, w szczególności powstałe na skutek najechania na ostre przedmioty (np. gwoździe, ubytki na drodze, szkło) wynikające z przyczyn innych niż wypadek Zakres pomocy samochód zastępczy Link4 organizuje i pokrywa koszty wynajmu samochodu zastępczego w sytuacji, gdy wskazany w umowie ubezpieczenia samochód: 1. Uległ wypadkowi i będzie unieruchomiony na okres dłuższy niż 12 godzin oraz pod warunkiem, że pojazd został odholowany przez Link4 z miejsca wypadku. 2. Został skradziony pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na policję. Ważne: Pokrywamy koszty wynajmu samochodu klasy A lub B nawet na okres 3 dni (nie dłużej jak na czas naprawy). Klient/-tka otrzyma także samochód zastępczy w sytuacji, gdy ubezpieczeniem objęty jest motocykl lub samochód dostawczy (pojazd klasy A lub B). Auto Assistance Opis produktu W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie awarii, wypadku oraz kradzieży pojazdu. Dodatkowo gdy samochód Twojego Klienta ulegnie wypadkowi lub zostanie skradziony LINK4 zapewni samochód zastępczy nawet na 7 dni. Klient ma zapewnioną pomoc przez całą dobę na terenie Polski oraz Europy. W ramach produktu Auto Assistance pomoc zapewniona jest nawet pod domem, a decyzję o tym, gdzie ma być odholowany samochód podejmuje Klienta (w ramach określonego na polisie limitu km) 9

10 Zakres terytorialny Zakres produktu obejmuje wszystkie zdarzenia na terytorium Polski oraz krajów Europy ( Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji [tylko część europejska], Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.) Przedmiot ubezpieczenia Produkt tylko dla Klientów Link4, którzy posiadają polisę OC lub polisę OC/AC. Ubezpieczenie dedykowane jest dla pojazdów: osobowych i ciężarowe do 3,5 tony; użytkowanych prywatnie (w tym dojazd do pracy) oraz w działalności gospodarczej użytkowanych zarówno przez właściciela, jak i innych użytkowników; zarejestrowanych w Polsce; Nie starsze niż 15 lat Zakres ubezpieczenia Link4 udziela ochrony polegającej na organizacji i pokryciu kosztów udzielenia pomocy technicznej niezależnie od tego, w jakiej odległości od określonego w dokumencie ubezpieczenia miejsca zamieszkania ubezpieczonego nastąpiło zdarzenie. W zakresie ubezpieczenia mieszczą się takie sytuacje jak: Holowanie unieruchomionego pojazdu z miejsca zdarzenia do miejsca wskazanego przez ubezpieczonego (do 100 km) Naprawa na miejscu zdarzenia Pomoc przy wymianie koła Pomoc w uruchomieniu pojazdu w przypadku rozładowania akumulatora Dostarczenie paliwa Pomoc w otwarciu pojazdu w przypadku zniszczenia lub utraty kluczyków Złomowanie pojazdu Pokrycie kosztów parkowania pojazdu do 3 dni Opieka nad zwierzętami jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowaniu ubezpieczony został przewieziony do szpitala, Link4 pokryje koszty opieki nad zwierzętami lub ich transportu do schroniska lub hotelu. W przypadku kradzieży pojazdu lub unieruchomienia na skutek wypadku (konieczność odholowania przez Link4 i brak możliwości naprawy tego samego dnia) zapewniamy jedno z poniższych świadczeń: Samochód zastępczy Ważne: Link4 pokrywa koszty wynajmu samochodu zastępczego nawet na okres 7 dni nie dłużej jednak niż na czas naprawy pojazdu. W przypadku pojazdu inwalidzkiego, specjalnie zaadaptowanego Link4 zapewnia pojazd zastępczy z kierowcą, jeżeli żaden z pasażerów nie może prowadzić dostarczonego pojazdu zastępczego. Nocleg w hotelu ** lub *** wraz z transportem 10

11 Transport kierowcy i pasażerów do miejsca docelowego lub zamieszkania (autobusem lub pociągiem klasy I). Jeżeli odległość do bliższego z tych dwóch miejsc przekracza 1.000km, możliwość transportu samolotem (klasa turystyczna) WAŻNE: Organizacja noclegu lub transport kierowcy i pasażerów przysługują w przypadku, gdy odległość od miejsca zdarzenia do miejsca zamieszkania przekracza 20 km. Auto Assistance Plus Opis produktu To doskonałe rozwiązanie dla Klientów, którzy wymagają większej ilości świadczonych usług w ramach Assistance oraz większych limitów. Zakres terytorialny Zakres produktu obejmuje wszystkie zdarzenia na terytorium Polski oraz krajów Europy ( Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji [tylko część europejska], Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.) Zakres ubezpieczenia Obejmuje swym zakresem wszystkie świadczenia wariantu Auto Assistance z wyższymi limitami na te same usługi co Auto Assistance oraz dodatkowo: Odbiór pojazdu po naprawie lub odzyskaniu po kradzieży. W ramach zdarzenia Link4 organizuje: o Transport jednej, wyznaczonej przez ubezpieczonego osoby celem odbioru pojazdu pociągiem (klasy I), autobusem lub jeśli odległość przekracza 1.000km, samolotem (w klasie turystycznej) Pomoc paliwo usprawnienie lub holowanie pojazdu, jeżeli na skutek zatankowania niewłaściwego paliwa lub jego zamarznięcia pojazd został unieruchomiony. Pomoc w wymianie żarówek Opieka nad dziećmi jeżeli w razie zdarzenia assistance (nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie) ubezpieczony został przewieziony do szpitala i był jedynym opiekunem dzieci w momencie i miejscu zdarzenia. Transport sanitarny ze szpitala do miejsca zamieszkania, jeżeli ubezpieczony hospitalizowany jest przez okres dłuższy niż 5 dni Wizyta osoby bliskiej jeżeli ubezpieczony jest hospitalizowany, a obecność osoby towarzyszącej jest konieczna i zalecona przez lekarza. Pokrywamy koszty przejazdu oraz zakwaterowania w hotelu ** lub*** jednej bliskiej ubezpieczonemu osoby Pomoc psychologa - pokrycie kosztów pierwszej wizyty Kierowca zastępczy jeżeli ubezpieczony zmarł lub doznał uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia, które uniemożliwiają dalsze kierowanie pojazdem, a żaden z pasażerów nie posiada uprawnień do kierowania pojazdem 11

12 Zakres ubezpieczenia samochód zastępczy Link4 organizuje i pokrywa koszty wynajmu samochodu zastępczego w sytuacji, gdy wskazany w umowie ubezpieczenia samochód: Uległ wypadkowi - nie może być naprawiony tego samego dnia oraz został odholowany przez holownik Link4. Został skradziony W takim przypadku Link4 pokrywa koszty wynajmu samochodu zastępczego nawet na okres 14 dni nie dłużej jednak niż na czas naprawy pojazdu. Uległ awarii - nie może być naprawiony tego samego dnia oraz został odholowany przez holownik Link4. W takiej sytuacji Link4 pokrywa koszty wynajmu samochodu zastępczego nawet na okres 7 dni nie dłużej jednak niż na czas naprawy pojazdu. Porównanie produktów (Program Pomocy, Auto Assistance i Auto Assistance Plus) PROGRAM POMOCY z samochodem zastępczym i ASISSTANCE OPONY AUTO ASSISTANCE AUTO ASSISTANCE PLUS Cena W ramach pakietu OC 89 zł / zł Sytuacje objęte ubezpieczeniem Wypadek, uszkodzenie opon Wypadek, awaria Wypadek, awaria Naprawa na miejscu zdarzenia Limit 200 zł Limit 400 zł Polska zł Europa Limit 400 złpolska zł Europa Holowanie Najbliższy warsztat wskazany przez Link4, limit 100 km Warsztat wskazany przez Klienta, limit 100 km Warsztat wskazany przez Klienta, limit 300 km Samochód zastępczy 3 dni w razie wypadku /kradzieży 7dni w razie wypadku /kradzieży 14 dni w razie wypadku /kradzieży 7dni w przypadku awarii Zakres terytorialny Polska Polska i Państwa Europejskie (wskazane w OWU) Świadczenia dodatkowe Assistance Opony m.in.: dostarczenie paliwa, pomoc w otwarciu, opieka nad zwierzętami, pakiet podróżny (hotel, transport) Wszystko co w podstawowym + m.in: odbiór pojazdu, opieka nad dziećmi, kierowca zastępczy, transport sanitarny i osoby bliskiej 12

13 ŚWIADCZENIE Auto Assistance Auto Assistance Plus (do OC lub OC i AC) (do OC lub OC i AC) Polska Europa Polska Europa POMOC TECHNICZNA Holowanie pojazdu 100 km 100 km 300 km 300 km Naprawa na miejscu zdarzenia 400 PLN 1000 PLN 400 PLN 1200 PLN Pomoc przy wymianie koła 400 PLN lub 1000 PLN lub 400 PLN lub 1200 PLN lub 100 km 100 km 300 km 300 km Pomoc w uruchomieniu pojazdu w 400 PLN lub 1000 PLN lub 400 PLN lub 1200 PLN lub przypadku rozładowania akumulatora 100 km 100 km 300 km 300 km Dostarczenie paliwa tak tak tak Tak Pomoc na wypadek utraty lub 400 PLN lub 1000 PLN lub 400 PLN lub 1200 PLN lub zniszczenia kluczyków 100 km 100 km 300 km 300 km Złomowanie pojazdu 500 PLN 1000 PLN 500 PLN 1000 PLN Odbiór pojazdu po naprawie lub kradzieży Nie Nie tak Tak Pomoc paliwo Nie Nie 400 PLN lub 300 km 1200 PLN lub 300 km Parkowanie pojazdu 3 dni 3 dni 5 dni 5 dni Pomoc w wymianie żarówek Nie Nie 400 PLN lub 300 km 1200 PLN lub 300 km SAMOCHÓD ZASTĘPCZY Samochód zastępczy po kradzieży i wypadku 7 dni 7 dni 14 dni 14 dni Samochód zastępczy po awarii Nie Nie 7 dni 7 dni POMOC W PODRÓŻY Nocleg 1 doba 1 doba 5 dób 5 dób Transport kierowcy ipasażerów 400 PLN 1000 PLN 400 PLN 1200 PLN Kierowca zastępczy Nie Nie tak Tak OPIEKA ORAZ POMOC MEDYCZNA Opieka nad zwierzętami 3 dni 3 dni 3 dni 3 dni Opieka nad dziećmi Nie Nie 5 dni 5 dni Transport sanitarny Nie Nie 500 PLN 1000 PLN 13

14 Wizyta osoby bliskiej Nie Nie 3 dni 3 dni Pomoc psychologa Nie Nie tak Tak POMOC INFORMACYJNA Infolinia medyczna tak tak Tak Tak Informacja telefoniczna tak tak Tak Tak Przekazanie informacji tak tak tak Tak Informacja drogowa tak tak tak Tak Ubezpieczenie NNW Opis produktu Ubezpieczenie NNW zapewnia odszkodowanie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub w razie śmierci ubezpieczonego, spowodowanych wypadkiem ubezpieczonego pojazdu. Każda osoba podróżująca pojazdem jest objęta ochroną do wysokości wybranej sumy ubezpieczenia. Zakres terytorialny Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski oraz pozostałych krajów na terenie Europy. Sumy ubezpieczenia Warianty dostępne dla samochodów: PLN, PLN oraz PLN Suma ubezpieczenia dostępna dla motocykli : PLN Ubezpieczenie NNW obejmuje kierowcę i wszystkich pasażerów w aucie! Ubezpieczenie SZYBY24 Opis produktu To doskonały produkt dla osób, którym zależy na objęciu ochroną ubezpieczeniową szyb pojazdu (przedniej, bocznych i tylnej) od ryzyk związanych z ich zniszczeniem lub uszkodzeniem. Do określonej sumy ubezpieczenia LINK4 zapewnia wymianę lub naprawę uszkodzonej szyby, a Twój Klient oszczędza czas i pieniądze. Produkt dostępny dla samochodów w przedziale 5 15 lat, przy ubezpieczeniu przynajmniej OC+NNW lub OC+Smart Casco, oferta niedostępna dla pojazdów dostawczych. 14

15 Zakres terytorialny Zakres produktu obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski Zakres ubezpieczenia LINK4 odpowiada za każde uszkodzenie szyby, które nastąpiło wskutek: a) zderzenia samochodu z innymi pojazdami, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz samochodu; b) działania osób trzecich; c) pożaru pochodzącego z zewnątrz samochodu, wybuchu lub zatopienia; d) działania czynnik termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz samochodu; e) nagłego działania sił przyrody np. huraganu, gradu, uderzenia pioruna, powodzi, zapadania lub osuwania ziemi, lawiny lub innych sił przyrody. Suma ubezpieczenia na każde zdarzenie w okresie ochrony wynosi, aż PLN (należy pamiętać, iż w razie wymiany przedniej szyby stosowany jest udział własny w wysokości 25%). Udział własny stosowany jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy produkt dokupiony został do polisy OC. W przypadku, gdy ubezpieczenie dodane jest do polisy AC udział własny nie ma zastosowania. Dodatkowo w przypadku, gdy dokonanie naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby nie będzie możliwe w dniu zgłoszenia szkody Link4 pokryje koszty parkowania uszkodzonego samochodu na parkingu strzeżonym przez okres 48 godzin, nie więcej jednak niż do kwoty 500 PLN Ubezpieczenie KLUCZYKI PLUS Opis produktu Twój Klient uzyska odszkodowanie w sytuacji kradzieży kluczyków do samochodu, tablic rejestracyjnych czy kradzieży lub zgubienia dowodu rejestracyjnego. Dzięki temu nie będzie musiał z własnej kieszeni ponosić kosztów związanych z wyrobieniem nowych dokumentów czy dorobieniem kluczyków.(w zakresie ubezpieczenia mieści się również koszt związany z wymianą stacyjki) Zakres terytorialny Zakres produktu obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski Zakres ubezpieczenia i limity odpowiedzialności LINK4 ponosi odpowiedzialność we wskazanych poniżej sytuacjach i do wysokości podanych limitów: a) dowód rejestracyjny (kradzież i zgubienie) do kwoty 100 PLN b) tablice rejestracyjne (kradzież) do kwoty 150 PLN c) kluczyki (kradzież) do kwoty 300 PLN 15

16 Ocena ryzyka ubezpieczeniowego KROK 1 Zaznacz, ile lat doświadczenia w jeździe samochodem posiada główny użytkownik Pamiętaj! Doświadczenie w prowadzeniu pojazdów nie może być dłuższe niż staż posiadanego prawo jazdy. KROK 2 HISTORIA KIEROWCY Liczba lat ubezpieczenia OC w tym polu należy podać od ilu lat dana osoba ubezpiecza pojazdy w zakresie OC (musiał figurować na polisie/w DR, nie wpisujemy doświadczenia zdobytego w ramach użytkowania pojazdów np. służbowo, gdy Klient nie był właścicielem pojazdu.). Jeżeli w ostatnich 4 latach dana osoba nie posiadała ubezpieczenia OC należy zaznaczyć brak ubezpieczenia. Liczba lat ubezpieczenia AC w tym polu na takiej samej zasadzie jak w OC należy podać od ilu lat dana osoba ubezpiecza pojazdy w zakresie AC. (musiał figurować na polisie/w DR, nie wpisujemy doświadczenia zdobytego w ramach użytkowania pojazdów, w których nie figurował na polisie). Jeżeli w ostatnich 4 latach dana osoba nie posiadała ubezpieczenia AC należy zaznaczyć brak ubezpieczenia. JAKIE SZKODY NALEŻY UWZGLĘDNIĆ? Liczba szkód z ubezpieczenia OC w ostatnich 3 latach w tym polu należy podać liczbę szkód z tytułu OC w ostatnich 3 latach (licząc od daty rozpoczęcia nowej polisy). Uwzględnić należy szkody spowodowane przez daną osobę oraz szkody spowodowane na jej pojazdach przez inne osoby (jako sprawcy zdarzenia). Szkody należy podać łącznie. Liczba szkód z ubezpieczenia AC w ostatnich 3 latach w tym polu należy podać liczbę szkód z tytułu AC w ostatnich 3 latach (licząc od daty rozpoczęcia nowej polisy). Uwzględnić należy szkody ze wszystkich polis AC danej osoby oraz spowodowane innymi pojazdami przez daną osobę. Szkody należy podać łącznie. PRZYJMOWANA SZKODOWOŚĆ Główny Użytkownik był/jest właścicielem samochodu: Szkodowość po samochodach 16

17 Szkodowość w roli sprawca Główny Użytkownik nigdy nie był właścicielem samochodu: Szkodowość w roli sprawca Przyjmujemy szkodowość OC oraz AC z ostatnich 3 lat (licząc od daty rozpoczęcia nowej polisy) HISTORIA WŁAŚCICIELA / WSPÓWŁAŚCICIELA Na takiej samej zasadzie jak powyżej w przypadku gdy do dowodu rejestracyjnego wpisani są współwłaściciele LINK4 będzie badał ich historię ubezpieczeniową w bazie UFG. Poniższe pola służą ocenie ryzyka w przypadku współwłaścicieli. Niezależnie od tego czy Klient wykupuje samo OC czy OC i AC prosimy o zaznaczenie szkodowości w OC i AC. KROK 3 Podaj zakres oferty i cenę polisy KROK 4 W sytuacji, gdy Klient/-tka akceptuje ofertę uzupełnij wszystkie niezbędne informacje związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia (nr PESEL, VIN, numer rejestracyjny, adresy) KROK 5 Przy akceptacji polisy system dokona weryfikacji zadeklarowanych szkód w bazie UFG. WERYFIKACJA POZYTYWNA Jeżeli informacje podane przez Klienta zgodne są z informacjami zawartymi w UFG lub w bazie UFG nie ma jeszcze uwzględnionych szkód, które zadeklarował Klient system dokona akceptacji wniosku ubezpieczeniowego. Ważne! Prosimy pamiętać, iż wynik pozytywny weryfikacji oznacza, iż na dzień zawierania umowy ubezpieczenia podane informacje od Klienta/-tki były zgodne z bazą UFG. W sytuacji, gdy w trakcie roku w bazie UFG pojawi się informacja o wcześniej niezaraportowanych szkodach, a nie były one ujęte na dzień akceptacji wniosku Link4 może dokonać ponownej rekalkulacji składki. WERYFIKACJA NEGATYWNA W przypadku, gdy informacje podane przez Klienta nie będą zgodne z danymi zawartymi w UFG konieczne będzie poprawienie szkodowości Klienta do danych zawartych w UFG i ponowne przeliczenie składki. 17

18 Dla Państwa wygody system poda informację o szkodzie oraz o nazwie Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które daną szkodę zaraportowało do UFG. W sytuacji gdy, szkodowość z AC zawiera rozbieżne informacje pomiędzy deklaracją Klienta, a informacjami zawartymi w UFG, aby możliwe było zaakceptowanie polisy należy w polu deklaracja Klienta poprawić szkodowość na zgodną z uzyskanym wynikiem z bazy UFG. CO ROBIĆ JAK KLIENT NIE ZGADZA SIĘ ZE SZKODOWOŚCIĄ? W sytuacji, gdy Klient nie zgadza się z uzyskanym wynikiem weryfikacji prosimy o poproszenie Klienta o wyjaśnienie wątpliwości w TU, które zaraportowało daną szkodę do bazy UFG. Aby zaakceptować polisę niezbędne jest dostosowanie szkodowości Klienta do wyniku uzyskanego z bazy UFG oraz ponowne przeliczenie składki. Dodatkowo w sytuacji, gdy szkodowość Klienta została skorygowana w bazie UFG, Link4 na wniosek Klienta dokona rekalkulacji i zwrotu składki. CO ROBIĆ JAK KLIENT NIE ZGADZA SIĘ Z HISTORIĄ UBEZPIECZENIA? Dla wygody Klientów, jeśli historia OC/AC Klienta nie zgadza się z tą znajdującą się w bazie UFG (w bazie nie ma informacji o posiadaniu przez niego ubezpieczenia, a taką ochronę posiadał) po przedstawieniu zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia komunikacyjnego (ZOPUK), możemy przyjąć ten okres w deklaracji liczby lat doświadczenia OC/AC. Aby skorzystać z tej możliwości skontaktuj się z Zespołem Wsparcia Agenta. Dodatkowo informujemy, że ZOPUK nie jest dokumentem, na postawie którego możemy uwzględnić Klientowi szkodowość z danego okresu (możliwy brak danych w roli sprawca, gdy szkoda została wyrządzona kiedy kierował innym pojazdem). Wyliczanie ofert i sprzedaż polis WERYFIKACJA KLIENTA 18

19 Przed wyliczeniem oferty Agent/-tka weryfikuje czy pojazd na który Klient/-tka chce poznać ofertę jest ubezpieczony w Link4(czy Klient/-tka jest zainteresowany/-a ubezpieczeniem na samochód ubezpieczony w Link4 czy inny). Ustalana jest także osoba, która autem jeździ najczęściej jako Kierowca (tzw. główny Kierowca) Pamiętaj! Masz możliwość sprzedaży polisy na samochód Klienta, który nie jest jeszcze ubezpieczony w Link4 WYBÓR MODELU Następnie dokonywany jest wybór pojazdu zgodnie z poniższym przykładem: Po wybraniu modelu system wyświetli listę samochodów spełniających założone powyżej kryteria. Upewnij się w przypadku, gdy sprzedajesz polisę OC i AC czy wybrany został właściwy model pojazdu. Jeżeli Klient/-tka nie zna wersji wyposażenia możesz ją ustalić sprawdzając szczegółowo standardowe wyposażenie pojazdu (klikając przycisk rozwiń). W sytuacji, gdy nie możesz znaleźć określonego samochodu posiadanego przez Twojego Klienta/-tkę lub gdy wybrany model jest niezgodny z parametrami w systemie (nie zgadza się pojemność, moc (KW) lub typ nadwozia prosimy o kontakt z Konsultantem Zespołem Wsparcia Agenta. 19

20 DANE SAMOCHODU Powyższe informacje w istotny sposób wpływają na wysokość składki (OC oraz OC i AC). Czy pojazd posiada instalację gazową? instalacja gazowa zostaje automatycznie doubezpieczona, dzięki temu w procesie likwidacji szkody instalacja gazowa zostanie uwzględniona. Aktualny przebieg (w km) wprowadź stan licznika pojazdu Średni roczny przebieg (w km) podaj zadeklarowany przez Klienta/-tkę roczny przebieg. Ile mniej więcej Klient/-tka zamierza przejechać w trakcie roku. Jak nie jest w stanie określić tej wartość przyjmij średni roczny przebieg między 10,000-14,999 km Pochodzenie pojazdu określ pochodzenie pojazdu Sposób użytkowania: Wyłącznie prywatnie - (w tym dojazdy do pracy) korzystanie z pojazdu, które nie stanowi źródła dochodu. Dojazdy do pracy są traktowane jak użytkowanie pojazdu do celów prywatnych. Inne (w działalności gospodarczej przez właściciela) - pojazd wykorzystywany w ramach działalności przez właściciela pojazdu i nie służy do transportu towarów. Inne (w działalności gospodarczej przez innych użytkowników) - pojazd wykorzystywany przez innych użytkowników niż właściciel pojazdu w ramach działalności (np. przedstawiciel handlowy) i nie służy do transportu towarów Link4 nie posiada atrakcyjnych ofert ubezpieczenia dla: TAXI/Przewóz osób - wykorzystywanie pojazdu do zarobkowego przewozu osób. Nauka jazdy- wykorzystywanie pojazdu do nauki jazdy. Usługi kurierskie i transportowe - wykorzystywanie pojazdu do świadczenia usług, których rezultatem jest przewożenie ładunków/towarów (kurier, dostawca). Wyścigi/rajdy samochodowe - używanie samochodu w wyścigach samochodowych, treningach, jazdach próbnych, konkursach itp. Wynajem - wynajmowanie pojazdu w celach zarobkowych. Pojazd specjalistyczny - (wóz strażacki, ambulans, laweta, śmieciarka, itp.) Miejsce parkowania w nocy wybierz miejsce, gdzie Klient/-tka parkuje swój pojazd nocą. Posesje zamykaną na noc traktujemy jako parking strzeżony Jak często pojazd jest lub będzie używany? - dokonaj wyboru między używaniem regularnym lub sporadycznym Sprawność zabezpieczeń elektronicznych w przypadku AC KRADZIEŻOWEGO (dla pojazdów z wartością powyżej PLN) wymagane jest 1 zabezpieczenie elektroniczne. Czy pojazd ma lub miał uszkodzenia blacharsko-lakierniczne? - dokonaj wyboru Okres posiadania tego pojazdu jeżeli właściciel/-ka pojazdu posiada pojazd 9 lat, a użytkownik na którego wyliczasz ofertę jeździ nim 7 lat do systemu wprowadź 7. Użytkowanie pojazdu za granicą wybierz z listy w jakim wymiarze czasowym pojazd w ciągu roku jest użytkowany za granicą np. jeśli Klient porusza się pojazdem za granicą tylko podczas wakacji wybierz brak/ do1 miesiąca, jeśli np. pracuje za granicą i większą część roku porusza się tam pojazdem, wybierz odpowiednio powyżej 3 miesięcy. 20

21 WŁAŚCICIELE Tak, jedynym wybierz w sytuacji, gdy Klient/-ta z którym rozmawiasz jest użytkownikiem pojazdu(osobą, która autem jeździ najczęściej) oraz jedynym właścicielem wpisanym do dowodu rejestracyjnego. Tak, jednym z kilku -wybierz w sytuacji, gdy Klient/-ta z którym rozmawiasz jest użytkownikiem pojazdu(osobą, która autem jeździ najczęściej) oraz jednym z kilku właścicieli wpisanym do dowodu rejestracyjnego (w dowodzie rejestracyjnym jest jeszcze inny właściciel/współwłaściciel) Nie, nie jestem właścicielem -wybierz w sytuacji, gdy Klient/-ta z którym rozmawiasz jest tylko użytkownikiem pojazdu (osobą, która autem jeździ najczęściej) nie wpisanym do dowodu rejestracyjnego. Pojazd posiada innych właścicieli/współwłaścicieli. DODATKOWI KIEROWCY Wprowadź dodatkowy użytkowników pojazdu wpisując od najmłodszego (bez uwzględniania informacji o osobie, która autem jeździ najczęściej jako Kierowca). Na tym etapie uwzględniamy dodatkowych doświadczonych Kierowców oraz niedoświadczonych Kierowców (wiek poniżej 24 lat lub prawo jazdy poniżej 12 miesięcy) DANE KIEROWCY Podczas wyliczania oferty nie ma konieczności wpisywania imienia i nazwiska głównego użytkownika. Data urodzenia wprowadź datę urodzenia głównego użytkownika (osoby, która autem jeździ najczęściej jako Kierowca) Płeć wprowadź płeć głównego użytkownika Stan cywilny mężatka/żony możesz wybrać także w sytuacji, gdy Klient/-tka żyje w konkubinacie lub w związku Partnerskim. Suma lat doświadczenia w prowadzeniu pojazdów określ od ilu lat główny Kierowca jeździ samochodami. Pamiętaj, nie liczy się ilość lat posiadania prawo jazdy tylko doświadczeniu w kierowaniu pojazdami. Jednak doświadczenie nie może być większe niż staż posiadania prawo jazdy. Liczba lat ubezpieczenia OC podaj łączną liczbą lat doświadczenia kierowcy w prowadzeniu pojazdów, które ubezpieczane były w ramach OC (musiał figurować na polisie/w DR, nie wpisujemy doświadczenia zdobytego w ramach użytkowania pojazdów np. służbowo, gdy Klient nie był właścicielem pojazdu.) Jeżeli w ostatnich 4 latach dana osoba nie posiadała ubezpieczenia OC zaznacz brak ubezpieczenia. 21

22 Liczba lat ubezpieczenia AC - podaj łączną liczbą lat doświadczenia kierowcy w prowadzeniu pojazdów, które ubezpieczane były w ramach AC (musiał figurować na polisie/w DR, nie wpisujemy doświadczenia zdobytego w ramach użytkowania pojazdów np. służbowo, gdy Klient nie był właścicielem pojazdu.) Jeżeli w ostatnich 4 latach dana osoba nie posiadała ubezpieczenia AC zaznacz brak ubezpieczenia. Liczba szkód z ubezpieczenia OC w ostatnich 3 latach - podaj liczbę szkód z tytułu OC w ostatnich 3 latach (licząc od daty rozpoczęcia nowej polisy). Uwzględnij szkody spowodowane przez daną osobę oraz szkody spowodowane na jej pojazdach przez inne osoby (jako sprawcy zdarzenia).szkody należy podać łącznie. Liczba szkód z ubezpieczenia OC w ostatnim roku podaj liczbę szkód z tytułu OC w ostatnim roku (licząc od daty rozpoczęcia nowej polisy). Uwzględnij szkody spowodowane przez daną osobę oraz szkody spowodowane na jej pojazdach przez inne osoby (jako sprawcy zdarzenia). Szkody należy podać łącznie. Liczba szkód z ubezpieczenia AC w ostatnich 3 latach - podaj liczbę szkód z tytułu AC w ostatnim roku (licząc od daty rozpoczęcia nowej polisy). Uwzględnij szkody ze wszystkich polis AC danej osoby oraz spowodowane innymi pojazdami przez daną osobę (szkody należy podać łącznie). Numer karty PAYBACK jeżeli Klient posiada wpisz numer karty PAYBACK. Gdyby Klient nie posiadał karty na etapie sprzedaży możesz zaznaczyć dyspozycję wydania karty Klientowi. DANE KONTAKTOWE Podaj kod pocztowy miejsca zamieszkania głównego użytkownika (czyli tam, gdzie pojazd używany jest najczęściej). HISTORIA WŁAŚCICELA I WSPÓŁWŁAŚCICIELA Jeśli zostało zaznaczone, że główny użytkownik jest inną osobą niż właściciel pojazdu, na tym etapie kalkulator poprosi o zadeklarowanie zarówno liczby lat posiadania ubezpieczenia OC/AC przez właściciela, jak i o jego historię szkodowości (analogicznie do deklaracji przy głównym użytkowniku). W przypadku jeśli jest więcej niż jeden właściciel danego pojazdu (nie pokrywający się z głównym użytkownikiem), system pokaże okno, w którym trzeba będzie również uzupełnić te same dane. NOWE UBEZPIECZENIE Data rozpoczęcia wprowadź datę startu ubezpieczenia. Jeżeli Klient/-tka ją zna postaraj się wprowadzić od razu prawidłową datę. Data zakończenia ochrony uzupełni się automatycznie. 22

23 EKRAN SKŁADKI Przelew bankowy dostępna forma płatności tylko i wyłącznie przelew bankowy. Klient na wskazany numer konta dokonuje płatności przelewem (internetowym lub w banku) albo na poczcie gotówką. Numer oferty w sytuacji, gdy potrzebujesz się skontaktować z Konsultantem ZESPOŁEM WSPARCIA AGENTA w celu identyfikacji oferty podaj jej numer. W przypadku, gdy Klient/-tka zdecyduje się na zakup polisy numer ten będzie także numerem polisy Klienta/-tki Wartość samochodu możesz odczytać z udziału własnego podanego w pakiecie Ekonomiczny. Udział własny stanowi 10% wartości samochodu z dnia zawarcia umowy (czyli w naszym przykładzie PLN, oznacza to, że auto warte jest ). Informacja o wartości samochodu drukuje się na ofercie oraz polisie. 23

24 Na powyższym ekranie masz możliwość dodania do ubezpieczenia opcji dodatkowych (dodatkowych ubezpieczeń dobrowolnych). Ekran ten zmienia się dynamicznie w zależności od rodzaju wybranej oferty, roku produkcji samochodu czy rodzaju pojazdu (inne produktu dostępne są przy samym OC, a inne przy pakiecie). Niezależnie od wybranej oferty masz możliwość dania Klientowi-/tce dodatkowej zniżki (Korekta partnerska A) lub zwyżki (Korekta partnerska B). Na tym etapie masz możliwość zapisania oferty klikając przycisk zapisz (znajdujący się po prawej stronie ekranu). Oferta zostanie wysłana w postaci linka na Twój adres . Do jej otwarcia niezbędne będzie podanie daty urodzenia głównego Kierowcy oraz nazwę marki samochodu (np. VOLVO) ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA DANE SAMOCHODU Uzupełnij informacje niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia takie jak: Numer nadwozia VIN samochodu oraz numer rejestracyjny pojazdu System przypomni też wpisane informacje na temat samochodu. Prosimy o sprawdzenie czy pojemność silnika jest zgodna z dowodem rejestracyjnym. GŁÓWNY KIEROWCA Pesel wprowadź numer pesel głównego użytkownika. Jeżeli numer PESEL widnieje w systemie Link4 (Klient/-tka jest lub był Klientem/-tką Link4) prosimy o kontakt z Konsultantem ZESPOŁEM WSPARCIA AGENTA celem odblokowania numeru PESEL. Umożliwi Ci to kontynuację procesu zawierania umowy ubezpieczenia Imię i Nazwisko wprowadź imię i nazwisko głównego użytkownika (osoby, która autem jeździ najczęściej jako Kierowca) Adres wprowadź adres zamieszkania głównego użytkownika. Telefon komórkowy/stacjonarny wprowadź prawidłowy numer telefonu Klienta/-tki. Adres na adres Link4 wysyła wszelką korespondencję związaną z umową bezpieczenia (np. druk kolejnej raty płatności za polisę). Numer karty PAYBACK 24

25 Chcę zamówić kartę PAYBACK zaznacz to pole, w sytuacji, gdy Klient nie posiada w ogóle karty PAYBACK (nie jest uczestnikiem/-czką programu). Po dokonaniu płatności wraz z polisą Klient otrzyma kartę PAYBACK która będzie zasilona punktami. Karta PAYBACK daje możliwość zbierania punktów u wielu Partnerów (np. BP, Orange, Real) i wymieniania ich na atrakcyjne nagrody. Ważne! Przy zawarciu umowy ubezpieczenie prosimy o wpisanie numeru telefonu Klienta/tki. Służy on do kontaktu w sprawach związanych z zawartą umową ubezpieczenia (np. potwierdzenie okoliczności zgłoszonej szkody, przypomnienie o płatności II raty itp ) GŁÓWNY WŁAŚCICIEL Działanie polegające na wpisywaniu przez Agenta/-tkę przypadkowego numeru telefonu lub innego niż podaje Klient/tka naraża Link4 na konflikt z Generalnym Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych oraz uniemożliwia obsługę Klienta zgodnie z ustalonymi standardami. To jakie pojawią Ci się dane do uzupełnienia na tym etapie związane jest z tym jakiego wyboru dokonałeś/-łaś przy wyliczaniu oferty ustalając czy główny Kierowca jest też właścicielem pojazdu czy nie. W naszym przykładzie wybraliśmy opcję, iż główny kierowca nie jest właścicielem pojazdu, stąd też wymagane jest podanie danych właściciela. Wpisany w tym polu adres właściciela pojazdu powinien być zgodny z dowodem rejestracyjnym. Polisa po opłaceniu zostanie wysłana na podany adres, gdybyś chciał/-a go zmienić wybierz opcję inny adres. W przypadku, gdy w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest Bank lub firma prosimy o wystawienie polisy wpisując dane głównego użytkownika pojazdu. Po jej zaakceptowaniu skontaktuj się z Konsultantem ZESPOŁEM WSPARCIA AGENTA celem wprowadzenia zmian do polisy. Otrzymasz bezzwłocznie poprawione dokumenty. Podaj dane kontaktowe właściciela polisy. W przypadku zgłoszenia szkody z OC pod tym numerem Link4 będzie się z Klientem kontaktować celem potwierdzenia okoliczności zdarzenia. Naciśnięcie przycisku kupuje spowoduje akceptację wniosku. System dokona także weryfikacji szkód w UFG. Jeżeli będzie ona pozytywna wniosek ubezpieczenia zostanie zaakceptowany. Jakiekolwiek dalsze zmiany będą możliwe za pomocą Konsultanta Zespołu Wsparcia Agenta 25

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC DLA BIZNESU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia Europ Assistance S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Assistance dla właścicieli rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w PLN prowadzonych przez Alior Bank S.A. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa (zwane

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POMOC W PODRÓŻY 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pomoc w podróży, zwane dalej OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne

Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Sposób na Przyszłość Ubezpieczenie ochronno-inwestycyjne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE SPOSÓB NA PRZYSZŁOŚĆ Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument,

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo