Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct. Agenci 2011"

Transkrypt

1 Zasady przyjmowania zniżek/zwyżek w Liberty Direct Agenci 2011 tel

2 Bonus Malus System zniżek zwyżek Dwa oddzielne systemy Bonus - Malus Jeden w OC a drugi w AC Takie same zasady obliczania zniżek i zwyżek, W ubezpieczeniu OC i AC Do wyliczenia historii ubezpieczenia uznawane są Tylko całoroczne polisy Ogólne założenia przyjmowania zniżek Do ubezpieczenia przyjmujemy zniżki /klasę Bonus-Malus - Wpisaną na ostatniej polisie UWAGA! W przypadku braku takiego wpisu: w oparciu o wcześniejszy przebieg ubezpieczenia ZOPUK lub wyliczenie wg tabeli Liberty Direct. tel

3 Ogólne założenia BM w Liberty Direct Zniżki zwyżki klienta wyliczane są automatycznie po wpisaniu w aplikację, w odpowiednie pola, danych z ostatniej polisy klienta i wybranie ilości szkód w ostatnim roku. Maksymalna zniżka BM zarówno w OC jak i AC wynosi 60% Maksymalna zwyżka BM zarówno w OC jak i AC wynosi +100% Po każdej zakończonej polisie klasa BM zmienia się o jedną klasę w dół. (10%) Po każdej szkodzie klasa Bonus-Malus zmienia się o dwie tel

4 Tabela Bonus Malus - przykład Klient ma 20 % wpisane na ostatniej polisie nie wie jaki przysługuje mu BM na kolejny rok ubezpieczenia W przypadku 1 szkody- 10%, w przypadku braku szkód 30 % W system należy wpisać 20 % i zaznaczyć jedna szkodę, system wyliczy składkę przy -10% zniżki. tel

5 Przyjmowanie zniżek do polisy Jeżeli klient wie ile miał zniżek na ostatniej polisie lub jeżeli znamy wysokość jego zniżki na podstawie deklaracji klienta. W Aplikacji wpisujemy zniżkę jaką Klient miał na ostatniej zakończonej polisie i informacje o liczbie szkód. Sami nie doliczamy zniżki 10 % za kolejne lata polisowe. Aplikacja naliczą ją automatycznie. Podobnie w przypadku szkód. Sami nie zabieramy Klientowi zniżek. Wpisujemy zniżkę jaka była na ostatniej polisie i liczbę szkód w ostatnim roku. Aplikacja automatycznie wyliczy odpowiednia, finalną klasę Bonus Malus. tel

6 Ogólne założenia BM w Liberty Direct W przypadku pierwszej polisy Klienta (nigdy nie miał ubezpieczenia OC i AC) automatycznie przydzielana jest mu zniżka BM -10% ( na tzw. dobry początek ) W systemie należy zaznaczyć : Brak ubezpieczenia w polu OC i AC, efekt: składka zostaje przeliczona wg 10% z OC i AC. UWAGA: AC częściowe, np kradzieżowe także jest traktowane jako historia ubezpieczenia AC. W związku z tym nie przenosimy zniżek z OC. Klient, który chciałby kupić pakiet OC/AC i przez ostanie 2 lata nie miał ubezpieczenia AC, ma możliwość skorzystania z opcji Zniżka za zniżkę zniżka z OC przechodzi na AC pod warunkiem braku szkody z OC na ostatniej polisie. (w ostatnim roku) W systemie należy zaznaczyć : Brak ubezpieczenia w polu AC, efekt: zniżka z OC zostaje skopiowana do AC. tel

7 Ogólne założenia BM w Liberty Direct Zawsze pytamy Klienta o zniżki/zwyżki zarówno w OC i AC. Jeśli Klient nie pamięta zniżek, twierdzi, że ich nie zna, wyliczamy BM na podstawie historii ubezpieczenia. Jest to wstępne wyliczenie, nie możemy sprzedać polisy. Nie znam wybieramy tylko w dwóch przypadkach: Klient nie chce nam podać zniżek AC Klient kupuje samo OC i nie pamięta zniżek w AC UWAGA: W przypadku wybrania "Nie znam" nie ma możliwości sprzedania AC. tel

8 Właściciele BM osoba prywatna Klasa BM jest przypisana do właściciela, jest taka sama dla wszystkich samochodów jednego właściciela W przypadku kliku współwłaścicieli którzy mają różne klasy BM do ubezpieczenia przyjmowany jest korzystniejszy BM jednego z nich. (Jeżeli do polisy wpisanych jest dwóch właścicieli, to należy zdecydować czyje zniżki zostaną przyjęte) Właścicielem może być: Osoba prywatna właściciel / współwłaściciel / małżeństwo Należy przyjąć BM właściciela lub współwłaściciela (pod warunkiem, że osoba ta jest wpisana w dowód rejestracyjny) Wyjątkiem jest małżeństwo mające wspólnotę majątkową (małżonkowie nie mają podpisanej intercyzy) tel

9 Właściciele BM osoba prywatna Można przyjąć korzystniejszy BM jednej z osób Nie można mieszać BM jednej osoby OC z AC drugiej (ponieważ OC i AC są to osobne systemy BM ) Natomiast zarówno kolejne polisy jak i szkody wpływają na klasę BM obu osób (jest to konsekwencja wpisania w dowód rejestracyjny lub posiadania wspólnoty majątkowej) Honorujemy zniżki za przebieg ubezpieczenia na pojazdy silnikowe, poruszające się po drogach publicznych (motorower, motocykl, skuter, ciągnik rolniczy) tel

10 Właściciele BM- Jednoosobowa działalność gospodarcza W przypadku kiedy pojazd zarejestrowany jest na jednoosobową działalność gospodarczą przyjmujemy zniżki: Jednoosobowej działalności gospodarczej - jeżeli jest to kontynuacja ubezpieczenia lub jeśli firma posiada inne pojazdy Właściciela jednoosobowej działalności - jeśli jest to pierwsze ubezpieczenie na pierwsze auto zarejestrowane na działalność Do poprawnej identyfikacji właściciela zawsze służy dowód rejestracyjny pojazdu. tel

11 Wpływ szkody na BM Szkoda kradzieżowa całego pojazdu Nie wpływa na wysokość zniżek. Pod warunkiem udokumentowania kradzieży pojazdu zaświadczeniem z policji lub Zaświadczeniem z TU zawierającym odnotowaną kradzież Szkoda kradzieżowa częściowa - wpływa na wysokość zniżek (np. kradzież radia) Szkoda wypadkowa - wpływa na wysokość zniżek Wybicie szyby nie ma wpływu tel

12 Wpływ przerwy w ubezpieczeniu na BM PRZERWA W UBEZPIECZENIU Przerwa do 3 lat - nie wpływa na zmianę wysokości zniżek. Klient zachowuje zniżki sprzed przerwy. Przerwa większa niż 3 lata - Klient za każdy rok przerwy powyżej 3 lat traci jedną klasę BM BM 0% i przerwa większa niż 3 lata - nie karzemy Klienta zwyżką, klient trafia do klasy BM -10 % W aplikacji należy wpisać Brak zniżek/zwyżek, aby na polisie Klient otrzymał -10% Zwyżka i przerwa w ubezpieczeniu Przerwa większa niż 3 lata - Klient traci zwyżkę i trafia do klasy BM 0%. W aplikacji należy wpisać 15% zwyżki aby Klient na polisie otrzymał 0%. tel

13 Zasady weryfikacji BM w Liberty Direct Weryfikacja zniżek/zwyżek przyjętych w momencie zawierania polisy w odbywa się na podstawie kopii ostatniej polisy o ile wpisana jest na niej odpowiednia zniżka lub ZOPUK w przypadku braku takiego zapisu. Do zawarcia polisy przyjmujemy zniżki/zwyżki na podstawie deklaracji Klienta ale prosimy także o przesłanie ZOPUK Do historii ubezpieczenia mogą być przyjęte zniżki uzyskane w zagranicznych zakładach ubezpieczeń. Warunkiem ich uznania jest potwierdzenie przez Ubezpieczającego, że w przypadku weryfikacji przebiegu ubezpieczenia prześle nam dokumenty świadczące o zniżkach. Muszą one zostać przetłumaczone na język polski notarialnie. tel

14 Zasady weryfikacji BM w Liberty Direct Naliczamy BM za okres użytkowania samochodu służbowego, pod warunkiem: Klient przedstawi nam zaświadczenie z zakładu pracy, że był jedynym użytkownikiem pojazdu oraz zaświadczenie z TU o przebiegu ubezpieczenia na ten pojazd Od 2011 roku Liberty Direct ma możliwość sprawdzania historii szkód poszczególnych Klientów oraz pojazdów w bazie UFG tel

15 Blokowanie sprzedaży W jakich przypadkach nie podajemy ceny oraz nie sprzedajemy polisy samodzielnie? Klient posiada na ostatniej polisie zwyżkę z tytułu OC lub AC Klient na polisie w Liberty będzie posiadał 0% zniżki Klient na ostatniej polisie posiada zniżki jednak miał 3 i więcej szkód w poprzednim roku UWAGA: w takich przypadkach polisa może zostać sprzedana tylko po uzyskaniu zgody Działu Oceny Ryzyka. tel

16 Przykłady naliczania zniżek w LD Do 3 lat WPŁYW PRZERWY W UBEZPIECZENIU NA BM KLIENTA Klient posiadał pojazd, który ubezpieczał przez dwa lata OC i AC, potem miał niepełne trzy lata przerwy Dzwoni do nas by ubezpieczyć u nas nowy pojazd 10% 20% 30% Poprzedni zakład ubezpieczeń Przerwa w ubezpieczeniu Liberty W aplikacji wpisujemy -20% a system dolicza dodatkowe -10%. Traktujemy tego Klienta jak Nowego Klienta. Ostateczna klasa Bonus/Malus jaką Klient będzie miał w momencie początku ochrony nowej polisy to - 30%. < 3 lat Klient posiadał pojazd, który ubezpieczał przez dwa lata OC i AC, potem miał 4 lata przerwy Dzwoni do nas by ubezpieczyć u nas nowy pojazd 10% 20% 10% 20% Poprzedni zakład ubezpieczeń Przerwa w ubezpieczeniu Liberty W aplikacji wpisujemy -10% a system dolicza dodatkowe -10%. Traktujemy tego Klienta jak Nowego Klienta. Ostateczna klasa Bonus/Malus jaką Klient będzie miał w momencie początku ochrony nowej polisy to - 20%. tel

17 Przykłady naliczania zniżek w LD Przykład OC Klient kończy 3 rok ubezpieczenia OC brak szkód Klient kończy 3 rok ubezpieczenia AC 1 szkoda w ostatnim roku 10% 20% 30% AC Szkoda 10% 20% 10% Poprzedni zakład ubezpieczeń Liberty Poprzedni zakład ubezpieczeń Liberty W aplikacji w OC wpisujemy -20% a system dodaje -10% za zakończenie polisy, na polisie LD klient będzie miał -30%. Dla AC wpisujemy również -20% oraz 1 szkodę, na polisie w LD klient będzie miał -10%. Za szkodę zabieramy 20% zniżek, ale za zakończony cały rok polisowy dodajemy 10%. Klient kończy 5 rok ubezpieczenia OC 1 szkoda Przykład w ostatnim roku. Nie posiadał polisy AC teraz chce wykupić. OC 10% 20% 30% 40% 30% AC 10% Poprzedni zakład ubezpieczeń Liberty Brak AC Liberty W aplikacji w OC wpisujemy -40% oraz 1 szkodę, na polisie w LD klient będzie miał -30%. Ponieważ w ostatnim roku była szkoda w OC, mimo iż klient nie posiadał AC nie przenosimy zniżek, wpisujemy brak zniżek/zwyżek, na polisie LD klient będzie miał -10% w AC. tel

18 Przykłady naliczania zniżek w LD Przykład Klient posiada 1 pojazd Ubezpiecza go od trzech lat (dwa lata się zakończyły, ostatni rok trwa) Start ochrony nastąpi kiedy obecna polisa dobiegnie końca Dzwoni by ten sam pojazd ubezpieczyć u LD 10% 20% 30% Poprzedni zakład ubezpieczeń Liberty W aplikacji wpisujemy - 20% a system dolicza - 10% za rok ubezpieczenia, który się zakończy. Ostateczna klasa Bonus/Malus jaką Klient będzie miał w momencie początku ochrony nowej polisy w LD to - 30%. Przykład Klient posiada 2 pojazd Pierwszy pojazd ubezpiecza od trzech lat (dwa lata polisowe się zakończyły, ostatni rok trwa) Drugi pojazd nabył w tym roku i chce go ubezpieczyć w Liberty od zaraz Pierwszy pojazd Drugi pojazd 10% 20% 30% Poprzedni zakład ubezpieczeń Inny zakład ubezpieczeń polis trwa Liberty W aplikacji wpisujemy 10%, system dolicza - 10%. Ostateczna klasa B/M to - 20%. tel