PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB"

Transkrypt

1 Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze całkowitym do 3,5 tony DMC zakupionych w Europie, u autoryzowanego dealera przez pierwszego właściciela, o okresie eksploatacji do 7 lat włącznie (okres eksploatacji liczony jest jako różnica pomiędzy rokiem zawarcia, a rokiem produkcji pojazdu). 2. Pakiet dotyczy: a) nowo nabytych pojazdów (w pierwszym roku eksploatacji), b) wznowień, c) klientów, którzy dotychczas byli ubezpieczeni w innych zakładach ubezpieczeń.. UBEZPECZENA WCHODZĄCE W SKŁAD PAKETU 1. obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego KOC, 2. odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach należących do Systemu Zielonej Karty (z wyłączeniem ranu, zraela, Maroka, Tunezji, Turcji) KZK 3. Auto Casco ze zniesioną amortyzacją części zakwalifikowanych do wymiany KAC 4. Assistance KASS w wariancie STANDARD, KOMFORT A, KOMFORT B2 5. następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów OKNW oraz opcjonalnie: 6. ochrony prawnej kierowcy w związku z użytkowaniem ubezpieczonego pojazdu - POP 7. następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy - OKNWK. MOŻLWOŚC ROZSZERZENA ZAKRESU UBEZPECZENA OPCJA ZWYŻKA 1. opłata składki w 2 ratach w ubezpieczeniu OC i AC + 5% 2. odpowiedzialność w przypadku braku dokumentów do pojazdu + 2% 3. rozszerzenie zakresu pełnego na obszar dawnego ZSRR + 10% 4. wiek właściciela lub współwłaściciela pojazdu do 26 lat* + 30% 5. utrzymanie sumy jako wartości rynkowej przez okres 12 miesięcy dla samochodów od 3 do 7 roku eksploatacji + 10% 6. nabywcy fabrycznie nowych samochodów wyposażonych dodatkowo w opony zimowe (fakt zakupu opon zimowych potwierdzone fakturą zakupu lub - 5% informacją na fakturze zakupu samochodu) * Klienci w wieku do 26 lat: w przypadku udokumentowania zaświadczeniem za poprzedni 4 letni okres oraz posiada prawo jazdy min. 4 lata nie stosuje się zwyżki 30%. PODSTAWOWE WYŁĄCZENA 1

2 Pakiet nie dotyczy pojazdów: 1. uczestniczących w jazdach wyścigowych i konkursowych, 2. używanych jako rekwizyty do jazd próbnych, prototypowych, 3. wynajmowanych zarobkowo na okres krótszy niż 12 miesięcy wynajem krótkoterminowy,. USTALENA DODATKOWE 1. Stała suma fabrycznie nowego pojazdu równa wartości zakupu pojazdu przez okres pierwszych dwunastu miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem że pojazd nie uległ uszkodzeniu. 3. Po jednej szkodzie następuje zwyżka składki + 10%, po dwóch + 20% 4. Więcej niż dwie szkody - brak możliwości w pakiecie. 5. Po roku bezszkodowym klient nabywa uprawnienia do zniżki -10% -max. -60% po 6 latach (przesunięcie o jedna grupę) Okres Klasa taryfowa po 1 Klasa taryfowa szkodzie Klasa taryfowa po 2 szkodach Szkodowy A A + zwyżka 10% A + zwyżka 20% Szkodowy A A + zwyżka 10% A + zwyżka 20% Szkodowy A A + zwyżka 10% A + zwyżka 20% składka podstawowa A A + zwyżka 10% A + zwyżka 20% 1 rok B B + zwyżka 10% B + zwyżka 20% 2 lata B B + zwyżka 10% B + zwyżka 20% 3 lata B B + zwyżka 10% B+ zwyżka 20% 4 lata C C + zwyżka 10% C+ zwyżka 20% 5 lat C C+ zwyżka 10% C + zwyżka 20% 6 lat i więcej D D + zwyżka 10% D + zwyżka 20% 6. Przeniesienie zniżki w ubezpieczeniu AC na podstawie posiadanych zniżek w ubezpieczeniu OC. Klient, który a posiada wypracowany bezszkodowy przebieg OC, otrzymuje taki sam Bonus-Malus w AC jak w ubezpieczeniu OC. Klienci muszą spełniać następujące kryteria: a) właściciel i współwłaściciel pojazdu muszą mieć ukończony 26 rok życia, b) klient (właściciel lub współwłaściciel) posiada uprawnienia do zniżki w ubezpieczeniu OC i w ostatnich 12 miesiącach nie spowodował szkody z polisy OC, c) w minionych 12 miesiącach okresu AC nie zostało wypłacone odszkodowanie lub klient nie posiadał w tym zakresie, d) klient przekazuje ubezpieczycielowi oświadczenie o uprawnieniach do zniżki w OC.. ZASADY PŁATNOŚC/ REGUŁY 1. Składki podane w taryfie dotyczą opłaty jednorazowej. 2. Aby skalkulować składkę za pakiet ubezpieczeń należy wybrać właściwą strefę, rok eksploatacji pojazdu, okres bezszkodowości klienta i po wybraniu właściwej stopy składki przemnożyć przez sumę oraz dodać do tak wyliczonej składki ewentualne rozszerzenia z pkt. 2

3 . STOPA SKŁADK Pakiet obejmuje następujące ryzyka: - KOC, - KZK, - KAC, - KASS: Assistance w wariancie STANDARD, KOMFORT A oraz KOMFORT B2 1. Samochody marki Opel/Chevrolet A- FRMY, brak zniżek za bezszkodowość D - 6 lat i więcej 6,2% 6,2% 6,5% 6,8% 7,4% 8,1% 8,7% 9,3% 5,4% 5,4% 5,7% 5,9% 6,5% 7,0% 7,6% 8,1% 4,5% 4,5% 4,7% 5,0% 5,4% 5,9% 6,3% 6,8% 4,1% 4,1% 4,3% 4,5% 4,9% 5,3% 5,7% 6,2% A- FRMY, brak zniżek za bezszkodowość D - 6 lat i więcej 5,7% 5,7% 6,0% 6,3% 6,8% 7,4% 8,0% 8,6% 5,0% 5,0% 5,3% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 4,2% 4,2% 4,4% 4,6% 5,0% 5,5% 5,9% 6,3% 3,8% 3,8% 4,0% 4,2% 4,6% 4,9% 5,3% 5,7% A- FRMY, brak zniżek za bezszkodowość D - 6 lat i więcej 5,2% 5,2% 5,5% 5,7% 6,2% 6,8% 7,3% 7,8% 4,5% 4,5% 4,7% 5,0% 5,4% 5,9% 6,3% 6,8% 3,8% 3,8% 4,0% 4,2% 4,6% 4,9% 5,3% 5,7% 3,5% 3,5% 3,7% 3,9% 4,2% 4,6% 4,9% 5,3% 3

4 A- FRMY, brak zniżek za bezszkodowość D - 6 lat i więcej 4,8% 4,8% 5,0% 5,3% 5,8% 6,2% 6,7% 7,2% 4,2% 4,2% 4,4% 4,6% 5,0% 5,5% 5,9% 6,3% 3,6% 3,6% 3,8% 4,0% 4,3% 4,7% 5,0% 5,4% 3,2% 3,2% 3,4% 3,5% 3,8% 4,2% 4,5% 4,8% 2. Samochody marki Saab i Cadillac A- FRMY, brak zniżek za bezszkodowość D - 6 lat i wiecej 5,0% 5,0% 5,3% 5,5% 6,0% 6,5% 7,0% 7,5% 4,7% 4,7% 4,9% 5,2% 5,6% 6,1% 6,6% 7,1% 4,2% 4,2% 4,4% 4,6% 5,0% 5,5% 5,9% 6,3% 3,9% 3,9% 4,1% 4,3% 4,7% 5,1% 5,5% 5,9% A- FRMY, brak zniżek za bezszkodowość D - 6 lat i wiecej 4,6% 4,6% 4,8% 5,1% 5,5% 6,0% 6,4% 6,9% 4,4% 4,4% 4,6% 4,8% 5,3% 5,7% 6,2% 6,6% 4,0% 4,0% 4,2% 4,4% 4,8% 5,2% 5,6% 6,0% 3,7% 3,7% 3,9% 4,1% 4,4% 4,8% 5,2% 5,6% A- FRMY, brak zniżek za bezszkodowość D - 6 lat i wiecej 4,3% 4,3% 4,5% 4,7% 5,2% 5,6% 6,0% 6,5% 4,1% 4,1% 4,3% 4,5% 4,9% 5,3% 5,7% 6,2% 3,8% 3,8% 4,0% 4,2% 4,6% 4,9% 5,3% 5,7% 3,5% 3,5% 3,7% 3,9% 4,2% 4,6% 4,9% 5,3% 4

5 A- FRMY, brak zniżek za bezszkodowość D - 6 lat i wiecej 4,0% 4,0% 4,2% 4,4% 4,8% 5,2% 5,6% 6,0% 3,8% 3,8% 4,0% 4,2% 4,6% 4,9% 5,3% 5,7% 3,6% 3,6% 3,8% 4,0% 4,3% 4,7% 5,0% 5,4% 3,2% 3,2% 3,4% 3,5% 3,8% 4,2% 4,5% 4,8%. UBEZPECZENA dodatkowe 1. Ubezpieczenie NW kierowcy i pasażerów Ubezpieczenie Suma Składka OKNW PLN 50 PLN 2. Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Ubezpieczenie Suma Składka POP wariant A POP wariant B PLN PLN 50 PLN 84 PLN 3. Ubezpieczenie NW kierowcy Ubezpieczenie Suma Składka OKNWK PLN 20 PLN 4. Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego Ubezpieczenie Suma Stawka WD do PLN 10% 5. Ubezpieczenie Assistance Ubezpieczenie Wariant Składka ASSSATNCE KOMFORT C 30 PLN X. Podział składki: 1. 30% składki OC, 2. 70% składki AC/ASS w tym 100 PLN ASS (STANDARD, KOMFORT A, KOMFORT B2), 3. Składka za OKNW, 4. Składka za OKNWK, 5. Składka za POP. 6. Składka za ASS Komfort C 5

6 X. STREFY REGONALNE Sposób ustalenia strefy regionalnej przedstawia poniższa tabela. Strefa Miasto Kody pocztowe Warszawa Grodzisk Mazowiecki Legionowo Nowy Dwór Mazowiecki Otwock Piaseczno Pruszków Wołomin Żyrardów Łódź Gdańsk, Gdynia Sopot Trójmiasto okolice Wrocław Poznań Szczecin Kraków Katowice Pozostałe regiony X. NFORMACJE DODATKOWE 1. Dopuszcza się wznowienie w salonie Opla/Chevroleta/Saab do 1 miesiąca po upływie terminu zakończenia poprzedniej polisy pakietu Maxi Opel pod warunkiem: a) wykonania oględzin pojazdu i dokumentacji fotograficznej i dołączenia do wniosku o zawarcie b) złożenia przez ubezpieczonego oświadczenia, iż w okresie od terminu zakończenia poprzedniej polisy nr... do dnia zawarcia wznowienia nie był sprawcą szkody, pojazd nie uległ uszkodzeniu oraz nie wnosi w stosunku do UNQA TU SA żadnych roszczeń. c) ochrona AC liczy się od dnia zawarcia i opłacenia składki Wznowienie po okresie dłuższym niż 1 miesiąc wymaga złożenia pisemnego wniosku do OPERATORA administratora programu ubezpieczeń pakietowych z załącznikami jak wyżej. 2. Do samochodów ciężarowych, które mogą być objęte m pakietowym MAX OPEL zalicza się modele: COMBO, MOANO, ARO. 3. Do niniejszej taryfy mają zastosowanie Warunki szczególne do AC, które należy załączyć do każdej polisy pakietowego MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. X. WARUNK SZCZEGÓLNE PAKETOWYCH UBEZPECZEŃ UNQA TU SA na podstawie 23 ogólnych warunków Auto-Casco, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNQA TU SA nr 27/2009 z dnia r. oraz na podstawie 15 szczególnych warunków Assistance Auto Plus24service, zatwierdzonych Uchwałą Zarządu UNQA TU SA nr 61/2009 z dnia r. wprowadza następujące postanowienia dodatkowe: 1. Ochrona ubezpieczeniowa Auto Casco obejmuje: a) pełny zakres ochrony zgodnie z 2 ust. 3 OWU AC, b) zniesione udziały własne określone w 9 OWU AC, c) zniesienie potrąceń amortyzacyjnych, d) zniesienie konsumpcji sumy po wypłacie odszkodowania. 6

7 2. W przypadku pojazdu fabrycznie nowego, sumę ustala się w oparciu o fakturę zakupu, przy czym wartość ta nie ulega zmianie dla celów danej umowy w okresie 12 miesięcy od daty wystawienia faktury, pod warunkiem: a) pojazd nie uległ uszkodzeniu, b) nie nastąpiła zmiana właściciela pojazdu, c) przebieg pojazdu nie przekroczył km, d) w sieci sprzedaży autoryzowanych dealerów samochodowych nie nastąpiło obniżenie ceny przez producenta fabrycznie nowego pojazdu o tych samych parametrach technicznych wraz z wyposażeniem, co pojazd będący przedmiotem. 3. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieżowej zaistniałej w czasie pierwszych dwunastu miesięcy okresu dla samochodów fabrycznie nowych, w pierwszym, drugim roku eksploatacji, ustala się wysokość szkody w kwocie równej wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy (z zastrzeżeniem ust. 2) po potrąceniu wartości pozostałości określonej w dniu ustalania odszkodowania. 4. Po opłaceniu dodatkowej składki dla samochodów od trzeciego do siódmego roku eksploatacji, w przypadku szkody całkowitej lub kradzieżowej zaistniałej w czasie pierwszych dwunastu miesięcy okresu ustala się wysokość szkody w kwocie równej wartości pojazdu z dnia zawarcia umowy (zgodnie z 14 ust. 1 pkt. 1) OWU AC) po potrąceniu wartości pozostałości określonej w dniu ustalania odszkodowania. 5. Do sumy pojazdu włącza się wszelkie wyposażenie dodatkowe pojazdu zamontowane u dealera przed odbiorem pojazdu (zgodnie z wykazem na fakturze zakupu pojazdu lub fakturze zakupu wyposażenia dodatkowego). 6. Włącza się do zakresu ochrony ubezpieczeniowej AC następujące elementy pojazdu: tablice rejestracyjne oraz naklejkę rejestracyjną na przednią szybę pod warunkiem, iż zachodzi konieczność wymiany ww. elementów i zostało to opisane w ocenie technicznej uszkodzonego pojazdu. Jednocześnie z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone jest zdarzenie polegające na zgubieniu lub kradzieży tablic rejestracyjnych lub uszkodzenia samej naklejki (nie pozostające w związku przyczynowym z uszkodzeniem szyby). 7. W przypadku, gdy właściciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia podatku AT naliczonego przy jego nabyciu suma może być określona w kwocie netto pojazdu (bez podatku AT), z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia szkody wysokość odszkodowania ustalana będzie również w wysokości netto (bez podatku AT). 8. Suma NW wynosi PLN. 9. Za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć o ochrony prawnej w wariancie A suma PLN lub w wariancie B suma PLN 10. Wszelkie rozszerzenia zakresu ochrony odbywają się na zasadach określonych w OWU Auto Casco, SUW Assistance, OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, SUW Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowców, OWU Ochrony Prawnej oraz taryfie. 11. Składka programowa za pakiet ubezpieczeń KOC, KZK, KAC, ASS, OKNW, POP, OKNWK opłacana jest jednorazowo z góry. Dopuszcza się rozłożenie składki na dwie raty po zastosowaniu zwyżki stawki. 12. W ramach programu Assistance obejmuje wariant STANDARD, KOMFORT A oraz KOMFORT B2. Za opłatą dodatkowej składki Assistance zostaje rozszerzone o wariant KOMFORT C. 13. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wartość nie przekracza 400 PLN zgodnie z 3 ust. 1 pkt. 1) OWU AC. 14. Nabywcy pojazdów fabrycznie nowych wyposażonych dodatkowo w opony zimowe, korzystający z obniżonej z tego tytułu składki, mają obowiązek ich stosowania w okresie od 01 listopada do 31 marca. Brak opon zimowych w uszkodzonym w tym okresie pojeździe powoduje wprowadzenie 10% udziału własnego w szkodzie z AC (dotyczy tylko korzystających z obniżonej składki). 15. Ustalenie odszkodowania następuje na podstawie kosztów naprawy udokumentowanych fakturami zgodnie z 8 ust. 3 OWU AC. Nie stosuje się zapisów 8 ust. 3 pkt. 10) OWU AC. 16. W przypadku naprawy samochodu poza siecią autoryzowanych dealerów danej marki zastosowanie ma udział własny w wysokości 15% należnego odszkodowania. 17. Nie stosuje się zapisów 3 ust. 2 pkt. 4)-5); 4 ust. 3, 8 ust. 2; 8 ust.3 pkt. 10); 9; 14 ust. 3 pkt. 2); 15 ust. 1 pkt. 3) ppkt. o)-q), ppkt. s); 15 ust. 1 pkt. 4) OWU AC. 7

8 18. Niniejsze Postanowienia Dodatkowe stanowią różnice pomiędzy treścią umowy a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, na podstawie których zawierana jest umowa, zgodnie z postanowieniami polisy ubezpieczeniowej. 8

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia użyte w niniejszych OWU? 3 II. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Podstawowy Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696

Idea Leasing S.A. ul. Gwiaździsta 66 53-413 Wrocław T: +48 71 77 19 601 F: +48 71 77 19 696 obowiązujące od dnia 16 lipca 2013 r. na mocy uchwały Zarządu Rozdział I. DEFINICJE 1. 1) Poniższe pojęcia, użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Leasingu, należy rozumieć następująco: a) Dostawca

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BZ WBK LEASING ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia, Europ Assistance SA udziela ochrony ubezpieczeniowej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Podstawowy 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1... 3 Definicje - 2.... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Warunki najmu pojazdów

Warunki najmu pojazdów Warunki najmu pojazdów Ogólne warunki najmu pojazdu przez RENTIS Poniższe ustalenia i warunki określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu),

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN

OC w przypadku wykupienia ubezpieczenia EDU Plus 120,00PLN 140PLN II. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W OFERCIE SZKOLNEJ Odpowiedzialność Cywilna z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia: (zakres obejmuje odpowiedzialność cywilną za pracowników

Bardziej szczegółowo