Kontynuacja ubezpieczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontynuacja ubezpieczenia"

Transkrypt

1 Data dokumentu 10 kwietnia 2014 Nr Twojej Polisy Pani Hanna Siemińska Sękowo Stara Biała Kontynuacja ubezpieczenia nr: Szanowna Pani, Witamy ponownie w gronie naszych Klientów i dziękujemy za okazane nam zaufanie. W załączeniu przesyłamy komplet dokumentów: Polisę ubezpieczenia nr Certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Informujemy, że deklarowana ilość zdarzeń powodujących odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w poprzednich okresach ubezpieczenia zostanie zweryfikowana przez AXA DIRECT w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. W razie ujawnienia większej ilości zdarzeń niż deklarowana, AXA DIRECT może zażądać odpowiedniej zmiany wysokości składki. Otrzymanych dokumentów nie trzeba podpisywać ani odsyłać. Prosimy o sprawdzenie czy nie ma błędów. Jeśli pojawią się nieprawidłowości należy powiadomić nas o tym w ciągu 7 dni. OWUK W sytuacji gdy ponowne przesłanie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych (OWUK) byłoby konieczne - skontaktuj się z nami pod numerem telefonu Sprzedaż pojazdu W przypadku sprzedaży pojazdu skontaktuj się z nami jak najszybciej. płać za ubezpieczenie OC pojazdu, który nie jest już Twoją własnością. Z myślą o Tobie przygotowaliśmy specjalną ofertę, dzięki której otrzymasz zniżkę w wysokości 60 zł na ubezpieczenie nowo zakupionego samochodu w AXA DIRECT. Wystarczy, że w ciągu 14 dni od daty sprzedaży pojazdu z naszą Polisą OC powiadomisz nas o tym i podasz dane nabywcy (imię, nazwisko, PESEL, adres oraz numer telefonu), a specjalna oferta na ubezpieczenie nowo zakupionego auta ze zniżką w AXA DIRECT będzie ważna przez okres 12 miesięcy. Szczegóły oraz Regulamin znajdują się na stronie Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS

2 W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości nasz Dział Obsługi Klienta pozostaje do Pani dyspozycji pod numerem telefonu (opłata jak za połączenie lokalne), w godzinach (dni powszednie), (soboty). Z poważaniem, Rozdawaj ZNIŻKI znajomym! Poleć znajomym ubezpieczenie samochodu w AXA DIRECT a przy zakupie Polisy dostaną zniżki: 50 zł na Pakiet OC 60 zł na Pakiet OC+AC Zapoznaj się z Regulaminem na

3 AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce (AXA DIRECT) ul. Chłodna 51, Warszawa Tel.: , Fax: Warszawa, 10 kwietnia 2014 Twoja Polisa nr Pakiet OC 1. Okres ubezpieczenia Od: 06/04/2014 Do: 05/04/ Dane pojazdu Marka: OPEL Model, typ, moc silnika: Astra 1.4 GL 44 / 60 Rok produkcji: 1997 Numer rejestracyjny: WP74507 Numer VIN: WOL000053V Dane ubezpieczającego i właściciela pojazdu Ubezpieczający Właściciel 4. Zakres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia OC*+ ZIELONA KARTA + ASSISTANCE MINI ZIELONĄ KARTĘ WYSYŁAMY NA ŻYCZENIE KLIENTA SKŁADKA ROCZNA ZA UBEZPIECZENIE Składka roczna 642,00 zł 642 zł * Suma gwarancyjna w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na jedno zdarzenie stanowi równowartość w złotych: EUR dla szkód osobowych oraz EUR dla szkód w mieniu, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152, z późniejszymi zmianami). 5. Składka ubezpieczeniowa Sposób płatności: w 2 ratach Forma płatności składki lub jej pierwszej raty: przelew na konto Numer rachunku do wpłat: Terminy płatności: 321,00 zł - 06/04/ ,00 zł - 06/10/2014 Zniżki w składce: zniżka za bezszkodowość: 15% 6. Status zgód dodatkowa zniżka od AXA DIRECT: 13% zniżka za kontynuację ubezpieczenia: 5% Zgody marketingowe: NIE Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną: NIE Obecnie nie mamy możliwości informowania o wszystkich przyszłych promocjach przygotowanych dla naszych Klientów oraz wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną. Aby przywrócić opcję prosimy o kontakt z nami pod numerem Informacje dodatkowe Umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest zawarta na podstawie Ustawy z dnia r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz z późniejszymi zmianami). Umowa w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych jest zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych z dnia 7 grudnia 2012 (OWUK). Umowa dobrowolnego ubezpieczenia jest zawarta po doręczeniu OWUK (w tym pocztą elektroniczną), w dniu zapłacenia składki lub jej pierwszej raty. Umowa ubezpieczenia nie dochodzi do skutku (nie jest zawarta), jeżeli składka lub jej pierwsza rata nie zostanie opłacona w terminie ustalonym przy składaniu Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub wskazanym w Propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem wskazanym w niniejszej Polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. Miejscem zawarcia umowy ubezpieczenia jest Warszawa, a prawem właściwym jest prawo polskie. Powództwo o roszczenia wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 1 z 2 Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS

4 AXA DIRECT niniejszym informuje, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zmianami), że jest administratorem Pani danych osobowych dla celów zawarcia i realizacji umowy ubezpieczenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Z poważaniem, 1. Okres ubezpieczenia Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia nr Pakiet OC WNIOSEK STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ UMOWY UBEZPIECZENIA Warszawa, 10 kwietnia 2014 Od: 06/04/2014 Do: 05/04/ Dane pojazdu Marka: OPEL Model, typ, moc silnika: Astra 1.4 GL 44 / 60 Rok produkcji: 1997 Numer rejestracyjny: WP74507 Numer VIN: WOL000053V Dane ubezpieczającego Ubezpieczający Telefon: Dane właściciela pojazdu Właściciel 5. Historia ubezpieczenia Okres ubezpieczenia OC w latach: 2 Zastosowane zniżki OC: 15% Okres ubezpieczenia AC w latach: 2 Zastosowane zniżki AC: 15% Poprzedni ubezpieczyciel OC : AXA Direct Data zakończenia obowiązującej polisy: 05/04/2014 Liczba zgłoszonych szkód z OC lub AC w ostatnich 5 latach: brak 6. Informacje dodatkowe Informacje dotyczące głównego kierowcy Data urodzenia: 16/08/1964 Data uzyskania prawa jazdy: 02/1983 Płeć: Stan cywilny: Kobieta Mężatka Rok urodzenia najstarszego dziecka poniżej 26 roku życia: 1986 Najdłuższy okres użytkowania jednego samochodu w latach: 6 Informacje dotyczące pojazdu Forma własności pojazdu: Czy pojazd służy do celów zarobkowych: Czy pojazd został sprowadzony z zagranicy w ciągu ostatnich 12 miesięcy: Pojazd nie będzie użytkowany poza granicami Polski dłużej niż 8 tygodni w ciągu roku Prywatna Planowany roczny przebieg pojazdu (km): Poniżej Kolor pojazdu: Miejsce parkowania pojazdu w nocy: Gdzie parkujesz pojazd w godzinach nocnych: Gdzie parkujesz pojazd w ciągu dnia: Rodzaj zabezpieczeń antykradzieżowych: Sposób montażu zabezpieczeń antykradzieżowych: Liczba posiadanych kompletów kluczyków: 1 Czy pojazd posiada uszkodzenia (szacunkowy koszt naprawy powyżej 500 PLN): Biały Garaż indywidualny Mechaniczne 2 z 2

5 Przydarzyła Ci się kolizja lub awaria? Zadzwoń: Pomoc drogowa 24h/dobę! Zaloguj się do Twojego konta na axadirect.pl i samodzielnie zarządzaj Polisą: sprawdzaj terminy płatności zamawiaj dokumenty uaktualniaj dane przedłuż Polisę na kolejny rok Sprzedałeś samochód? W przypadku sprzedaży pojazdu powiadom nas o tym jak najszybciej. Ubezpiecz swój nowy samochód w AXA DIRECT z dodatkową zniżką. Certyfikat nr do Polisy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Confirmation of Motor Third Party Liability insurance Okres ubezpieczenia/period of insurance Od/from 06/04/2014 Do/to 05/04/2015 Suma gwarancyjna/guarantee sum szkody na osobie/personal injury szkody na mieniu/damage to property w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę poszkodowanych/per one accident Składka roczna za OC w złotych/annual premium 642,00 zł axadirect.pl Dane ubezpieczającego/właściciela Polisy/Vehicle holder data Ubezpieczający/Policy holder Hanna Siemińska Adres ubezpieczającego/address Sękowo Stara Biała Właściciel/Vehicle holder Hanna Siemińska Dane pojazdu/vehicle data Marka i model /Make and type OPEL Astra 1.4 GL Nr rejestracyjny/registration no. WP74507 Nr VIN/Body no. WOL000053V Rok produkcji/year of production 1997 Rodzaj pojazdu/type Osobowy AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce (AXA DIRECT) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, Warszawa, niniejszym Certyfikatem potwierdza zawarcie z AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce (AXA DIRECT) umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz z późn. zm.) oraz udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w podanym w niniejszym dokumencie terminie. Data i podpis osoby uprawnionej: 10/04/2014 Kupiłeś ten samochód z Polisą AXA DIRECT? Powiadom nas o tym! Kontynuuj Polisę na specjalnych warunkach lub kup ubezpieczenie na cały rok w AXA DIRECT. Wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT

Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Regulamin Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego w AXA DIRECT Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Zniżka dla zbywcy pojazdu ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ...s. 1 PROGRAM POMOCY 24...s. 2 INFORMACJA PRAWNA 24...s. 3 NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW...s. 5 INFORMACJA DOTYCZĄCA UMÓW UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, grafiki i zdjęć zawartych w materiałach szkoleniowych należą do LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. roku w Milanówku

Zawarta w dniu. roku w Milanówku Załącznik nr 8 SIWZ UMOWA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH Nr 272/.../ORG/13 Istotne Warunki Umowy Zawarta w dniu. roku w Milanówku pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku ul. Kościuszki 45, 05-822

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012

INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 INSTRUKCJA ZAWIERANIA INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W PROAMA OBOWIĄZUJE OD DNIA 27-10-2012 Spis treści 1.WSTĘP... 2 2.UMOWA UBEZPIECZENIA... 2 3.OKRES UBEZPIECZENIA. 2 4.UBEZPIECZONY I UBEZPIECZAJĄCY...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PRZEZ INTERNET Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYNAJĘCIA SAMOCHODU ZASTĘPCZEGO SAMOCHÓD ZASTĘPCZY KOD: I-KWSZ-02/13 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia.

KM/OW023/0708 1. Hestia Kontakt 0 801 107 107*, 058 555 5 555 *opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora www.hestia. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA 2 DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy;

następstwem uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTO CASCO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia ( OWU ), Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Towarzystwo drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2014 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2014 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2014 r. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialnośd 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

LEADENHALL LIFE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/1)

LEADENHALL LIFE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/1) LEADENHALL LIFE WARUNKI TERMINOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE (LW022/L/1) Polisa Ubezpieczenie na życie Nr [numer polisy] W zaufaniu do oświadczeń ubezpieczającego i uzyskanych od niego informacji oraz w

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie

Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo