UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE"

Transkrypt

1 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE szkolenie produktowe po egzaminie KNF Październik 2014 r. Opracowanie: DUI

2 WARTA / HDI Co mamy do zaoferowania? HDI WARTA HDI OC HDI AUTOCASCO+ HDI MOTO ASSISTANCE+ HDI SZYBY HDI OPONY HDI MINI GAP HDI NNW OC AUTOCASCO STANDARD AUTOCASCO KOMFORT WARTA MOTO ASSISTANCE WARTA AUTO SZYBY WARTA OPONY WARTA SZYBKA WYPŁATA WARTA AUTO OCHRONA + NNW

3 1 OC, HDI OC 2 WARTA OC Szybka Wypłata 3 ACS, ACK, HDI AC+ 4 WMA, HMA+ 5 WAS, HDI Szyby 6 NNW, HDI NNW 7 WARTA Opony, HDI Opony 8 WARTA Auto Ochrona+, HDI Mini GAP 9 Pakiety HDI i WARTA 10 Taryfikacja 11 Mała Flota

4 OC WARTA/HDI OC, HDI OC USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych UFG i PBUK przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów Przedmiot ubezpieczenia związany z posiadaniem pojazdu mechanicznego, tj. pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, przyczepy, pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego Zakres terytorialny ochroną objęte są zdarzenia powstałe na terytorium RP, oraz na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego, tj. krajów UE, EFTA oraz państw stowarzyszonych

5 OC WARTA/HDI OC, HDI OC Zakres ubezpieczenia szkody będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkody na osobie,) bądź będące następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia (szkody w mieniu), powstałe w związku z ruchem pojazdu Wypowiedzenie wypowiedzenie umowy automatycznie wznowionej, gdy w tym samym czasie jest ważna umowa zawarta z innym ubezpieczycielem wypowiedzenie nabywcy wypowiedzenie umowy 12 miesięcznej

6 1 OC, HDI OC 2 WARTA OC Szybka Wypłata 3 ACS, ACK, HDI AC+ 4 WMA, HMA+ 5 WAS, HDI Szyby 6 NNW, HDI NNW 7 WARTA Opony, HDI Opony 8 WARTA Auto Ochrona+, HDI Mini GAP 9 Pakiety HDI i WARTA 10 Taryfikacja 11 Mała Flota

7 WARTA OC SzW WARTA OC Szybka Wypłata (BLS) Obejmujemy ochroną szkody w ubezpieczonym pojeździe powstałe w wyniku zderzenia z innym pojazdem objętym obowiązkowym ubezpieczeniem OC w innym zakładzie ubezpieczeń, za wyrządzenie których odpowiedzialność ponosi kierujący/posiadacz tego innego pojazdu (sprawca)

8 WARTA OC SzW WARTA OC Szybka Wypłata (BLS) Odpowiadamy za szkody polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu bagaż podróżny holowanie uszkodzonego pojazdu parkowanie / zabezpieczenie pojazdu wynajem pojazdu zastępczego lub inne konieczne usługi wynikające z braku możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu koszty dodatkowego badania technicznego po naprawie pojazdu Oferowany bezpłatnie każdemu Klientowi zawierającemu umowę OCK

9 WARTA OC SzW WARTA OC Szybka Wypłata (BLS) Rodzaj pojazdu samochody osobowe, ciężarowe o dmc do 3,5t i ładowności do 800kg, zarejestrowane w RP Warunki zawarcia jednocześnie z zawarciem OC Komfort Suma ubezpieczenia zł Nie są wymagane oględziny / zdjęcia pojazdu Nie są wymagane zabezpieczenia przeciw kradzieżowe pojazdu

10 WARTA OC SzW WARTA OC Szybka Wypłata (BLS) Podczas ustalania odpowiedzialności bierzemy pod uwagę, że: odpowiadamy za zderzenie się 2 pojazdów na terytorium RP nie odpowiadamy za szkody osobowe, bezkolizyjne zajechania odpowiadamy, jeżeli sprawca jest ubezpieczony w innym zakładzie ubezpieczeń w RP brak jest przyczynienia poszkodowanego szkoda nie zostanie zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy szkody

11 1 OC, HDI OC 2 WARTA OC Szybka Wypłata 3 ACS, ACK, HDI AC+ 4 WMA, HMA+ 5 WAS, HDI Szyby 6 NNW, HDI NNW 7 WARTA Opony, HDI Opony 8 WARTA Auto Ochrona+, HDI Mini GAP 9 Pakiety HDI i WARTA 10 Taryfikacja 11 Mała Flota

12 ACK Autocasco Komfort All Risks odpowiedzialność za wszystkie szkody, które nie znalazły się w katalogu wyłączeń Przedmiot ubezpieczenia samochody osobowe, osobowo-ciężarowe i ciężarowe o dmc do 3,5t i ład. do 800 kg Zakres ochrony Polska, Europa, Maroko, Tunezja i Izrael. Rosja i Turcja (w europejskich częściach) Udział własny brak udziałów własnych Franszyzy brak franszyzy

13 ACK Autocasco Komfort Nieredukcyjna suma ubezpieczenia Stała suma ubezpieczenia wypłata odszkodowania nie pomniejsza sumy ubezpieczenia, brak konieczności doubezpieczenia stała suma ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy GSU 3 lata opcjonalnie gwarantowana suma ubezpieczenia przez okres 3 lat Amortyzacja części brak potrąceń amortyzacyjnych, Ubezpieczenie bagażu ochroną od uszkodzenia lub zniszczenia objęty bagaż znajdujący się w pojeździe.

14 wartość pojazdu ACK GSU 3 Lata ACK z GSU 3 lata ACK bez GSU 3 lata wartość rynkowa 100% 90% 80% 70% 60% 50% miesiąc ubezpieczenia

15 ACS i HDI AC+ Autocasco Standard, HDI Autocasco+ All Risks Przedmiot ubezpieczenia Zakres ochrony Udział własny odpowiedzialność za wszystkie szkody, które nie znalazły się w katalogu wyłączeń wszystkie rodzaje pojazdów bez względu na wiek, podlegające rejestracji na terytorium RP stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, oraz inne pojazdy napędzane umieszczonym na nich silnikiem zasilanym z własnego źródła energii Polska, Europa, Maroko, Tunezja i Izrael. Rosja i Turcja (w europejskich częściach) brak udziałów własnych; 10% udział własny za upoważnienie kierowcy- do wykupienia. Franszyzy brak franszyz

16 ACS i HDI AC+ Autocasco Standard i HDI Autocasco+ Suma ubezpieczenia redukcyjna; istnieje możliwość rozszerzenia o ODSTĄPIENIE OD POMNIEJSZENIA SU brak konieczności doubezpieczenia po szkodzie Amortyzacja (Pomniejszenie wartości części) do wyboru przez Klienta wariant: a) z amortyzacją b) bez amortyzacji Ryzyka Dodatkowe możliwość ubezpieczenia pojazdów wynajmowanych zarobkowo oraz przeznaczonych do nauki jazdy Wariant kosztorys tylko w HDI AC+ dodatkowy wariant do wyboru kosztorys / serwis

17 1 OC, HDI OC 2 WARTA OC Szybka Wypłata 3 ACS, ACK, HDI AC+ 4 WMA, HMA+ 5 WAS, HDI Szyby 6 NNW, HDI NNW 7 WARTA Opony, HDI Opony 8 WARTA Auto Ochrona+, HDI Mini GAP 9 Pakiety HDI i WARTA 10 Taryfikacja 11 Mała Flota

18 WMA i HMA+ WARTA Moto Assistance i HDI Moto Assistance+ Polska Europa + Polska Złoty Standard Podróżnik 15 Złoty+ Platynowy (tylko w WMA) 1 produkt roczny 1 produkt krótkoterminowy 3 produkty roczne

19 WMA i HMA+ WARTA Moto Assistance i HDI Moto Assistance+ Szeroki wachlarz zdarzeń objętych ochroną WYPADEK AWARIA INNE KRADZIEŻ

20 WMA i HMA+ WARTA Moto Assistance i HDI Moto Assistance+ Przedmiot ubezpieczenia koszty świadczenia usług assistance dla samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych, ciężarowych, samochodów i przyczep kempingowych, o dmc do 3,5t, a także motocykli i przyczep lekkich) Zakres ochrony wypadek, awaria, kradzież, inne zdarzenia Wiek pojazdu bez ograniczeń w wariancie Standard, Złotym, Złotym+, Podróżnik 15, do 10 lat w wariancie Platynowym Warianty ubezpieczenia wariant Standard, Złoty wariant Złoty+ wariant Platynowy (tylko w WMA) wariant Podróżnik 15

21 WMA i HMA+ WMA Standard i HMA+ Standard Suma ubezpieczenia 5000 zł Holowanie pojazdu 100 km (tylko wypadek), do miejsca wskazanego przez Klienta holowanie pojazdu poszkodowanego bez limitu km Pomoc informacyjna informacja serwisowa przekazanie wiadomości Oferowany bezpłatnie każdemu Klientowi zawierającemu umowę HDI OC Turbo, OC Komfort i/lub ACS

22 WMA i HMA+ WMA Złoty i HMA+ Złoty Suma ubezpieczenia zł Holowanie pojazdu 200 km, do miejsca wskazanego przez Klienta Holowanie pojazdu poszkodowanego bez limitu km Pojazd zastępczy do 5 dni po wypadku i kradzieży Pomoc w podróży Pomoc informacyjna kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania informacja serwisowa przekazanie wiadomości pomoc tłumacza

23 WMA i HMA+ WMA Złoty+ i HMA+ Złoty+ Suma ubezpieczenia zł Holowanie pojazdu 400 km, do miejsca wskazanego przez Klienta holowanie pojazdu poszkodowanego bez limitu km Pojazd zastępczy do 10 dni po wypadku i kradzieży do 5 dni po awarii Pomoc w podróży kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania

24 WMA i HMA+ WMA Złoty+ i HMA+ Złoty+ Zakwaterowanie do 2 dób Pomoc Medyczna Pomoc informacyjna informacja serwisowa przekazanie wiadomości pomoc tłumacza

25 WMA WMA Platynowy Suma ubezpieczenia zł Holowanie pojazdu Pojazd zastępczy Pomoc w podróży bez limitu km zdarzenie w RP 800 km zdarzenia poza RP do 30 dni po wypadku do 15 dni po wypadku i kradzieży do 5 dni po awarii kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania Zakwaterowanie do 5 dób

26 WMA WMA Platynowy Pomoc Medyczna zastępczy kierowca i przewóz dzieci organizacja wizyty lekarskiej i dostawa leków rehabilitacja (max. 3 wizyty) Świadczenia pomocowe myjnia wymiana opon night-driver osobisty asystent Pomoc informacyjna informacja serwisowa przekazanie wiadomości pomoc tłumacza

27 WMA i HMA+ WMA Podróżnik 15 i HMA+ Podróżnik 15 Suma ubezpieczenia zł Holowanie pojazdu 400 km, do miejsca wskazanego przez Klienta holowanie pojazdu poszkodowanego bez limitu km Pojazd zastępczy do 10 dni po wypadku i kradzieży do 5 dni po awarii Pomoc w podróży kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania Zakwaterowanie do 2 dób

28 WMA i HMA+ WMA Podróżnik 15 i HMA+ Podróżnik 15 Zakwaterowanie do 2 dób Pomoc medyczna zastępczy kierowca i przewóz dzieci organizacja wizyty lekarskiej i dostawa leków rehabilitacja (max 3 wizyty) Pomoc informacyjna informacja serwisowa przekazanie wiadomości pomoc tłumacza

29 1 OC, HDI OC 2 WARTA OC Szybka Wypłata 3 ACS, ACK, HDI AC+ 4 WMA, HMA+ 5 WAS, HDI Szyby 6 NNW, HDI NNW 7 WARTA Opony, HDI Opony 8 WARTA Auto Ochrona+, HDI Mini GAP 9 Pakiety HDI i WARTA 10 Taryfikacja 11 Mała Flota

30 WAS WARTA AUTO SZYBY Przedmiot ubezpieczenia Szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne pojazdów (samochody osobowe, ciężarowoosobowe, ciężarowe o dmc do 3,5t), zarejestrowane w RP Wiek pojazdu pojazdy nie starsze niż 20- letnie ALL RISKS odpowiedzialność za wszystkie szkody, które nie znalazły się w katalogu wyłączeń BEZGOTÓWKOWA WYMIANA LUB NAPRAWA SZYBY

31 WAS WARTA AUTO SZYBY Zakres terytorialny Polska Suma ubezpieczenia 3000zł (redukcyjna) Udział własny 30% - przy drugiej i kolejnej wymianie szyby czołowej Dodatkowe koszty koszty dojazdu przedstawiciela objęte ochroną koszty parkowania 48h do 500zł.

32 HDI SZYBY HDI SZYBY Przedmiot ubezpieczenia ALL RISKS samochody osobowe, ciężarowo-osobowe, ciężarowe o dmc do 3,5t, zarejestrowane w RP odpowiedzialność za wszystkie szkody, które nie znalazły się w katalogu wyłączeń Zakres terytorialny Polska Suma ubezpieczenia 4000zł (nieredukcyjna) Udział własny 10% - przy wymianie szyby czołowej (możliwość wykupienia)

33 1 OC, HDI OC 2 WARTA OC Szybka Wypłata 3 ACS, ACK, HDI AC+ 4 WMA, HMA+ 5 WAS, HDI Szyby 6 NNW, HDI NNW 7 WARTA Opony, HDI Opony 8 WARTA Auto Ochrona+, HDI Mini GAP 9 Pakiety HDI i WARTA 10 Taryfikacja 11 Mała Flota

34 NNW Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Przedmiot ubezpieczenia następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z ruchem zarejestrowanych w RP pojazdów silnikowych, motorowerów i przyczep przystosowanych do przewozu osób Zakres terytorialny Polska, Europa, Maroko, Tunezja i Izrael. Rosja i Turcja w częściach europejskich. Brak odpowiedzialności na terytorium Gruzji

35 NNW Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Suma ubezpieczenia od 5000 zł do zł. Odpowiedzialność trwały uszczerbek na zdrowiu, rozstrój zdrowia, śmierć

36 HDI NNW HDI Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Przedmiot ubezpieczenia Następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z ruchem zarejestrowanych w RP pojazdów silnikowych, motorowerów i przyczep przystosowanych do przewozu osób Zakres terytorialny Polska, Europa. Brak odpowiedzialności na terytorium Rosji, Białorusi, Mołdawii, Ukrainy.

37 HDI NNW HDI Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Suma ubezpieczenia Wariant I 5000zł. Wariant II 10000zł. Wariant III 15000zł. Wariant IV 30000zł. Dodatkowe koszty pokrywane w związku z zaistniałym wypadkiem nabycie protez lub środków pomocniczych, przeszkolenia zawodowego inwalidów transport zwłok z miejsca zgonu do miejsca pochówku w Polsce operacji plastycznych

38 NNW NNW BEZPIECZNA RODZINA Rozszerzenie do ryzyka NNW Gwarantuje dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci kierowcy w wypadku Świadczenie niezależne od świadczenia wynikającego z sumy ubezpieczenia NNW NNW Bezpieczna Rodzina Opcja dostępna jest w 3 wariantach sumy ubezpieczenia: zł za składkę 29 zł zł za składkę 49 zł zł za składkę 98 zł - dostępna pod warunkiem wykupienia ubezpieczenia ACK

39 1 OC, HDI OC 2 WARTA OC Szybka Wypłata 3 ACS, ACK, HDI AC+ 4 WMA, HMA+ 5 WAS, HDI Szyby 6 NNW, HDI NNW 7 WARTA Opony, HDI Opony 8 WARTA Auto Ochrona+, HDI Mini GAP 9 Pakiety HDI i WARTA 10 Taryfikacja 11 Mała Flota

40 Opony WARTA Opony, HDI Opony Przedmiot ubezpieczenia Zakres ochrony Koszty świadczenia usług assistance dot. ogumienia kół pojazdu (samochody osobowe, ciężarowe o dmc do 3,5t i ładowności do 800kg*) zarejestrowane w RP wymiana koła zapasowego na miejscu zdarzenia holowanie do warsztatu, gdy wymiana koła nie będzie możliwa pokrycie kosztów wymiany w warsztacie (po holowaniu) telefoniczna pomoc informacyjna pomoc realizowana jest wyłącznie na terytorium RP Świadczenia nielimitowane * W przypadku HDI opony brak ograniczenia ładowności pojazdu

41 1 OC, HDI OC 2 WARTA OC Szybka Wypłata 3 ACS, ACK, HDI AC+ 4 WMA, HMA+ 5 WAS, HDI Szyby 6 NNW, HDI NNW 7 WARTA Opony, HDI Opony 8 WARTA Auto Ochrona+, HDI Mini GAP 9 Pakiety HDI i WARTA 10 Taryfikacja 11 Mała Flota

42 Mini GAP Warta Auto Ochrona + ; HDI Mini GAP Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia samochody osobowe, ciężarowo-osobowe, ciężarowe o dmc do 3,5t i ładowność do 800kg (w przypadku ubezpieczenia HDI Mini GAP brak ograniczenia ładowności). zarejestrowane w RP 3000 zł, nie może być jednak wyższa niż wartość rynkowa pojazdu Zakres ochrony szkody polegające na kradzieży pojazdu Komu możemy sprzedać ubezpieczenie może wykupić Klient posiadający wyłączenie ubezpieczenie OC Nie obciąża historii szkodowej Klienta w bazach UFG

43 1 OC, HDI OC 2 WARTA OC Szybka Wypłata 3 ACS, ACK, HDI AC+ 4 WMA, HMA+ 5 WAS, HDI Szyby 6 NNW, HDI NNW 7 WARTA Opony, HDI Opony 8 WARTA Auto Ochrona+, HDI Mini GAP 9 Pakiety HDI i WARTA 10 Taryfikacja 11 Mała Flota

44 OC Pakiety OC dla samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych, ciężarowych o DMC do 3,5t.

45 AC Pakiety OC dla samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych, ciężarowych o DMC do 3,5t.

46 1 OC, HDI OC 2 WARTA OC Szybka Wypłata 3 ACS, ACK, HDI AC+ 4 WMA, HMA+ 5 WAS, HDI Szyby 6 NNW, HDI NNW 7 WARTA Opony, HDI Opony 8 WARTA Auto Ochrona+, HDI Mini GAP 9 Pakiety HDI i WARTA 10 Taryfikacja 11 Mała Flota

47 Taryfikacja Umowa NOWA Umowa NOWA -Weryfikacja UFG Posiadanie 5 lat Szkody 5 lat OC Klienci w wieku od 30 lat możliwość ręcznej korekty - oświadczenie AC możliwość ręcznej korekty - oświadczenie

48 Taryfikacja Umowa WZNOWIONA Umowa WZNOWIONA - SOWA - gotowa składka dla danego wariantu OC i AC brak szkód SOWA 0 1 szkoda SOWA A 2 i więcej szkód SOWA B Składka uzależniona od wpisanej liczby szkód

49 1 OC, HDI OC 2 WARTA OC Szybka Wypłata 3 ACS, ACK, HDI AC+ 4 WMA, HMA+ 5 WAS, HDI Szyby 6 NNW, HDI NNW 7 WARTA Opony, HDI Opony 8 WARTA Auto Ochrona+, HDI Mini GAP 9 Pakiety HDI i WARTA 10 Taryfikacja 11 Mała Flota

50 MF Małe Floty Mała Flota od 5 do 15 pojazdów - (kompetencyjnie CP mogą zaakceptować możliwość ubezpieczenia do 20 pojazdów) Dla małych i średnich przedsiębiorców obowiązkowy REGON Dedykowany moduł w aplikacji ułatwiający Agentowi zarządzanie flotą

51

52

53 INFORMACJE DODATKOWE:

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...... str. 1 Definicje................. str.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych wraz z wyposażeniem i rzeczami osobistymi

Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych wraz z wyposażeniem i rzeczami osobistymi 16 dodatków Matryca produktów Mienie od zdarzeń losowych od zdarzeń losowych podstawowy zakres wymagany przez banki od zdarzeń losowych wraz z wyposażeniem i rzeczami osobistymi od zdarzeń losowych pełen

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, grafiki i zdjęć zawartych w materiałach szkoleniowych należą do LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PZU AUTO POMOC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne.................... str. 1 Definicje...........................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc

Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc Ogólne warunki ubezpieczenia pzu Auto Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/129/2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r. Spis treści Postanowienia ogólne... str.

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części II: ubezpieczenie w zakresie OC, AC i NNW pojazdów eksploatowanych w OR, PT i Centrali KRUS. 1. CHARAKTERYSTYKA UBEZPIECZANEJ FLOTY SAMOCHODOWEJ 1.1 Ogólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1....... 3 Definicje - 2... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia -

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4

SPIS TREŚCI I. UMOWA UBEZPIECZENIA 1 II. DEFINICJE 2 III. UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) 4 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco) oraz Kosztów Udzielenia Natychmiastowej Pomocy Hestia Car Assistance dla Klienta Korporacyjnego SPIS

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PZU POMOC POMOC NA DRODZE DLA Klubu PZU Pomoc ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. nr UZ/271/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie produktowe Autocasco 3 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta

Bardziej szczegółowo