Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkty komunikacyjne w Liberty Direct. Maj 2011"

Transkrypt

1 Produkty komunikacyjne w Liberty Direct Maj 2011

2 Ubezpieczenia dobrowolne Rodzaj ubezpieczeń dobrowolnych w Liberty Direct: Autocasco Assistance Ubezpieczenie NNW Ubezpieczenie Szyb Ubezpieczenia dobrowolne są zwierane na 12 miesięcy zawsze jako dodatek do ubezpieczenia OC. Dla wygody Klienta proponujemy sprzedaż pakietową.

3 Zawieranie umów Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy, chyba że umówiono się inaczej Umowa ubezpieczeniowa może być zawarta wyłącznie przez lub na rzecz właściciela pojazdu W trakcie trwania umowy ubezpieczenia nie można zmienić jej wariantu. Umowa ubezpieczenia zawierana jest, na podstawie informacji podanych przez Ubezpieczającego we wniosku o ubezpieczenie niezbędnych do dokonania przez Ubezpieczyciela oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Więcej informacji: OWU Liberty Direct, 4 pkt.2

4 Zielona Karta Zielona karta w Liberty Direct jest nieodpłatna Dostarczana jest na życzenie Klienta W przypadku zamówienia u Agenta Zielonej Karty należy zaznaczyć ten fakt w zamówieniu polisowym Zielona Karta jest dostarczana: po opłaceniu składki z oryginalnymi dokumentami Jeżeli Klient podczas zawierania umowy zgłasza potrzebę otrzymania Zielonej Karty, konieczny jest kontakt ze strony Agenta z Działem Sprzedaży Agencyjnej. w trakcie trwania polisy po telefonicznym jej zamówieniu w Dziale Obsługi Klienta

5 Zasady zgłaszania szkody Zgłoszenie szkody powinno nastąpić: Najszybciej jak to możliwe jednak nie później niż 3 dnia od zaistnienia szkody W przeciągu 24 godzin od kradzieży pojazdu Sposób zgłoszenia: Forma pisemna Telefoniczne powiadomienie Liberty Direct Zgłoszenie powinno zawierać: Dane właściciela (użytkownika) pojazdu Dane kierowcy Numer rejestracyjny Czas, miejsce okoliczności zdarzenia Numer polisy

6 Etapy Likwidacji Szkód 1) Telefoniczne przyjęcie szkody przez Dział Notyfikacji i Wsparcia Likwidacji Szkód 2) Wysłanie przez Dział Notyfikacji zlecenia do Rzeczoznawcy Zewnętrznego 3) Dokonanie oględzin pojazdu przez Rzeczoznawcę Zewnętrznego i zebranie dokumentacji od Klienta Ponad 80% szkód AC wypłaconych w 20 dni Decyzja o przyjęciu odpowiedzialności w szkodach AC w 7dni Większość oględzin odbywa się w 24h od momentu zgłoszenia Możliwość śledzenia etapów likwidacji swojej szkody przez stronę internetową Możliwość wypłaty odszkodowania na konto klienta lub bezgotówkowego rozliczenia z warsztatem 4) Następnie Rzeczoznawca poprzez platformę przesyła do nas zdjęcia oraz dokumentację (np. prawo jazdy, dowód rejestracyjny, formularz szkody itd.) 7) Wypłata- zakończenie likwidacji szkody 5) Rzeczoznawca Liberty Direct pobiera wyniki z platformy i przygotowuje kosztorys 6) Kosztorys przekazywany jest do Likwidatora Merytorycznego, który podejmuje decyzję o wypłacie (informuje o stanowisku, prosi o uzupełnianie dokumentacji itd.)

7 Wypłata odszkodowania W trakcie likwidacji szkody Klient decyduje o sposobie wypłaty odszkodowania. Ma do wyboru dwie możliwości: rozliczenie gotówkowe (kosztorysowe) - Klient podaje numer konta do wypłaty odszkodowania, bądź wypłata następuje przekazem pocztowym rozliczenie bezgotówkowe Klient upoważnia warsztat do odbioru odszkodowania odszkodowanie zostaje wypłacone na konto warsztatu O sposób rozliczenia Klient pytany jest kilkakrotnie, pierwszy raz w trakcie rejestracji szkody, później ma możliwość podania dyspozycji, również w trakcie oględzin pojazdu (w formularzu szkody, który otrzymuje, jest pytanie o sposób jej rozliczenia).

8 Ubezpieczający ma prawo zgłosić zmiany, w terminie 7 dni od otrzymania dokumentów (polisy wraz z OWU), jeśli w polisie dane odbiegają od stanu faktycznego. Nie zgłoszenie zmian jest równoznaczne z potwierdzeniem poprawności danych oraz z akceptacją przez Ubezpieczającego warunków umowy ubezpieczenia. Po wprowadzonych zmianach Ubezpieczyciel może Zmiany na polisie Dokonać rekalkulacji składki Odstąpić od umowy ubezpieczenia Pomniejszyć wypłatę odszkodowania lub całkowicie odmówić wypłaty (jeśli zmiany zostały zgłoszone po szkodzie)

9 Autocasco

10 Zakres AC w Liberty AC obejmuje: uszkodzenie lub zniszczenie pojazdu w tym również wymianę płynów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pojazdu (z wyłączeniem paliwa), o ile konieczność wymiany wskazanych wyżej płynów jest bezpośrednim następstwem uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu objętych odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia dodatkowego pojazdu Kradzież pojazdu i wyposażenia, pod warunkiem zastosowania wymaganych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

11 Początek Ochrony Dla większości pojazdów: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po wykonaniu zdjęć i pozytywnej ocenie stanu technicznego pojazdu Dla niektórych pojazdów: Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po weryfikacji i akceptacji dokumentów Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się po zapłaceniu składki (lub jej pierwszej raty w przypadku płatności składki w ratach) Zawarcie umowy AC to NIE świadczenie ochrony

12 Przedmiotem ubezpieczenia są: Pojazdy stanowiące własność Ubezpieczonego Pojazdy, które nie zostały jeszcze zarejestrowane w Polsce pod warunkiem, że zostały wyrejestrowane z zagranicy i zostaną zarejestrowane w kraju w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy. Wyposażenie dodatkowe pojazdów: może stanowić maksymalnie 20% wartości pojazdu wskazanej w polisie. ubezpieczenie wyposażenia nie może obejmować więcej niż 4 elementy wskazane przez ubezpieczającego. Przedmiotem ubezpieczenia nie mogą być pojazdy wymienione w OWU 12 pkt.2 Przedmiot ubezpieczenia AC

13 Ilość wymaganych zabezpieczeń antykradzieżowych uzależniona jest od wartości pojazdu: od zł pow zł pow zł brak jedno zabezpieczenie dwa zabezpieczenia Pow zł trzy zabezpieczenia, w tym GPS odzyskiwania Zabezpieczenia antykradzieżowe (system monitoringu i Do zabezpieczeń antykradzieżowych auta możemy po kradzieży) zaliczyć: immobiliser, autoalarm, blokadę skrzyni biegów, GPS Na dzień dzisiejszy LD nie honoruje innych zabezpieczeń deklarowanych przez klienta, które nie posiadają homologacji dopuszczającej do obrotu na rynku polskim.

14 Zakres terytorialny AC Ochrona ubezpieczenia obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski oraz Europy (tj. Europa kontynentalna z wyłączeniem Albanii, Mołdawii, Turcji, Rosji i Kosowa) Natomiast ochrona ubezpieczeniowa w zakresie kradzieżowym obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski i Europy (jw. z wyłączeniem Ukrainy i Białorusi)

15 AC Standard dotyczy pojazdów nie starszych niż 12 lat W skład pakietu wchodzi: Zakres ubezpieczenia AC Standard Franszyza integralna Zmienna suma ubezpieczenia Części nowe zamienne Warsztaty zwykłe Redukcyjna suma ubezpieczenia Udział własny w kradzieży Możliwy kwotowy Udział Własny w szkodzie Amortyzacja OWU 11-23

16 AC Standard Franszyza integralna kwota, do wysokości której, Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. W Liberty Direct jest to kwota tylko 200 zł. Zmienna suma ubezpieczenia wartość pojazdu liczymy na dzień szkody. W przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, wartość wypłaconego odszkodowania odpowiadać będzie wartości pojazdu z dnia zdarzenia Naprawa Odbywa się w wybranych przez Klienta warsztatach na częściach nowych zamiennych. Są to elementy nowe, nieopatrzone logo producenta pojazdu, o porównywalnej do oryginału jakości, posiadające niezbędne homologacje. Często części te są produkowane przez firmy dostarczające te same elementy na pierwszy montaż pojazdu Redukcyjna suma ubezpieczenia każda wypłata odszkodowania wpływa na sumę ubezpieczenia, po szkodzie Klient może doubezpieczyć pojazd do wartości sprzed szkody

17 Udział Własny kwotowy Liberty Direct proponuje 4 kwoty Udziału Własnego szkody O zł 500 zł 1000 zł 2000 zł Udział Własny kwotowy jest dobrowolny AC Standard Dotyczy tylko szkody wypadkowej (bez szyb i kradzieży) Obniża wysokość składki Udział własny nie jest odliczany przy uszkodzeniach spowodowanych przez żywioły UW w kradzieży pojazdu Obligatoryjny, wynosi obecnie jedynie 10% wartości pojazdu z dnia

18 AC Standard Amortyzacja - tabela OWU 18 Klienci Liberty Direct wybierają w około 70 % naprawę kosztorysową Bez problemu naprawiają za proponowaną kwotę odszkodowania swój samochód Na dzień dzisiejszy prawie nie ma reklamacji dotyczących wysokości wypłaconego odszkodowania Produkt trafia i spełnia oczekiwania Klientów do których go kierujemy

19 Ważne informacje W OWU Liberty Direct znajdziemy min. następujące dodatkowe kwestie: Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela ( 15) Zasady wypłacania odszkodowania ( 22) w tym informacje kiedy pomniejszamy odszkodowanie ( 22,pkt.3-5) Zasady ustalania odszkodowania ( 18) Obowiązki w przypadku powstania szkody ( 17)

20 Assistance w Liberty Direct

21 Rodzaje pomocy Assistance Mini Assistance Premium Assistance Sposób sprzedaży Cena Zakres geograficzny Obligatoryjny w każdym pakiecie OC W pakiecie Fakultatywny kupują ją klienci, których przekonacie Możliwość dokupienia Dodatkowe kraje Wypadki TAK TAK Awaria NIE TAK Holowanie Do 400 zł Do 600 zł Do 500

22 Co Klient musi podać dzwoniąc po Assistance Określić co się stało ile pojazdów w kolizji czy są ranni potrzeba wezwania straży pożarnej, karetki, policji Określić lokalizację wypadku/zdarzenia adres numer drogi, odległość od danej miejscowości, etc. Podać numer polisy Partnerami Liberty jest Direct to niezbędne przy udzielaniu do stwierdzenia pomocy assistance jaki produkt są: posiada klient Polska Europa -

23 Schemat przyjmowania zgłoszenia WYPADEK Potrzebujący dzwoni do Liberty identyfikacja klienta i zakresu pomocy Zlecenie samochodu holowniczego NAPRAWA AWARIA Rozmowa przełączana jest do partnera działającego 24/h Pomoc drogowa dojeżdża średnio w 30 w zależności od: miejsca w Polsce warunków pogodowych korków

24 Assistance MINI HOLOWANIE W razie wypadku lub kolizji na terenie kraju Holowanie samochodu klienta do kwoty 400 zł Holowanie poszkodowanego do faktycznie poniesionych kosztów NAPRAWA NA MIEJSCU ZDARZENIA W razie unieruchomienia pojazdu po wypadku 300 zł na jedno zdarzenie Wstępna diagnoza przyczyny, naprawa na miejscu zdarzenia jeśli to możliwe Świadczenie nie obejmuje kosztów zakupu części zamiennych niezbędnych do naprawy

25 Assistance PREMIUM W razie unieruchomienia pojazdu 600 zł / 500 na jedno zdarzenie Wstępna diagnoza przyczyny, naprawa na miejscu zdarzenia jeśli to możliwe Świadczenie nie obejmuje kosztów zakupu części zamiennych niezbędnych do naprawy Świadczenie holowania i naprawy nie może być łączone HOLOWANIE W razie unieruchomienia pojazdu Holowanie samochodu klienta do kwoty 600 zł / 500 NAPRAWA NA MIEJSCU ZDARZENIA

26 Assistance PREMIUM W tej opcji Klient ma zagwarantowaną następującą pomoc przy: Wymianie koła Holowaniu bądź naprawie pojazdu poszkodowanego Otwarciu pojazdu Zgubieniu lub uszkodzeniu kluczyków Braku lub zatankowania niewłaściwego paliwa Zorganizowania parkingu Zorganizowania pojazdu zastępczego Usługa kierowcy zastępczego Opłaty za nocleg Pomoc prawna i finansowa Tłumacz przez telefon Złomowanie pojazdu Dostarczenie części zamiennych Transport osób Opieka nad dziećmi Oraz wiele innych usług OWU 34 do 63

27 Od ilu km pomagamy? Od 0 KM Naprawa na miejscu Holowanie Pomoc w dorobieniu kluczyków Wymiana koła Paliwo Pomoc w razie zatankowania niewłaściwego paliwa Auto zastępcze ( po wypadku lub kradzieży) Od 50 KM Auto zastępcze (po awarii) Transport osób Nocleg Parking Odbiór auta po naprawie Kierowca zastępczy

28 Szczegóły przykładowych świadczeń POJAZD ZASTĘPCZY Zorganizowanie i pokrycie kosztów usługi wynajmu pojazdu zastępczego do wysokości faktycznie poniesionych kosztów Świadczenie przysługuje: Po wypadku i kradzieży bez względu na odległość Po awarii powyżej 50 km od miejsca zamieszkania Wyboru samochodu dokonuje centrum obsługi klienta Czas wynajmu to maksymalnie 4 doby Wyłączone są koszty paliwa Pojazd zastępczy kategorii A lub B

29 Warunki skorzystania ze świadczenia: Po awarii i wypadku: Uprzednie wykonanie holowania zorganizowanego przez centrum obsługi klienta Użytkowanie pojazdu zastępczego wyłącznie na terytorium Europy Niemożność dokonania naprawy pojazdu w terminie krótszym niż 48 h Po kradzieży: Szczegóły przykładowych świadczeń Użytkowanie pojazdu zastępczego j.w. Przedstawienie dowodu potwierdzającego fakt zgłoszenia kradzieży pojazdu na policję Nie odnalezienie pojazdu w ciągu 48 h od chwili zgłoszenia kradzieży na policję Udostępnienie pojazdu następuje po upływie 48 h

30 Szczegóły przykładowych świadczeń POMOC PRZY WYMIANIE KOŁA W razie przebicia opony lub dętki podczas jazdy Zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy przy wymianie koła na drodze (warunek posiadanie koła zapasowego lub zestawu naprawczego) 300 zł / 80 na jedno zdarzenie Jeśli nie ma możliwości wymiany koła to odholowanie pojazdu do najbliższego czynnego warsztatu wulkanizacyjnego do kwoty 500 zł lub 135 Świadczenie nie obejmuje kosztów naprawy przebitej opony/dętki

31 Szczegóły przykładowych świadczeń USŁUGA OPŁACENIA NOCLEGU Przysługuje po wypadku bądź awarii Gdy naprawa nie może być dokonana przed końcem dnia zgłoszenia Po wykonanej usłudze holowania zorganizowanej przez centrum obsługi klienta Obejmuje zorganizowanie i opłacenie kosztów noclegu w najbliższym hotelu trzygwiazdkowym do faktycznie poniesionych kosztów Maksymalny czas to 4 doby hotelowe lub jedna, jeśli będzie wykonana usługa transportu osób Usługa przysługuje powyżej 50 km od miejsca zamieszkania Świadczenie nie obejmuje kosztów dodatkowych, poza usługami wliczonymi w cenę noclegu

32 Szczegóły przykładowych świadczeń POMOC W RAZIE ZAGUBIENIA LUB USZKODZENIA KLUCZYKÓW W razie zagubienia lub uszkodzenia kluczyków Zorganizowanie i pokrycie kosztów odholowania do najbliższego warsztatu w celu dorobienia kluczyków Do kwoty 500zł/ 135 na jedno zdarzenie

33 Ubezpieczenie NNW

34 Kto jest objęty ochroną? Osoby uczestniczące w zdarzeniu objętym ochroną ubezpieczenia NNW - kierowca i pasażerowie ubezpieczonego pojazdu. Z jakiego tytułu? Zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną, które powstało w związku z: ruchem ubezpieczonego pojazdu, wsiadaniem i wysiadaniem z ubezpieczonego pojazdu, naprawą na trasie ruchu ubezpieczonego pojazdu, powodujące niezależnie od woli Ubezpieczonego lub kierowcy uszkodzenie jego ciała lub śmierć. Jak ustalamy wysokość wypłaty? Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w procentach, na podstawie orzeczenia lekarskiego i aktualnych na dzień ustalania świadczenia tabel, norm trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczyciela. W Liberty Direct korzystamy z tabeli ZUS-u. Zakres merytoryczny

35 Kwota ubezpieczenia W przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem jest uszkodzenie ciała lub zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel wypłaca jednorazowe świadczenie, do wysokości sumy ubezpieczenia podanej w polisie w kwocie: zł W Liberty wypłacamy już od 1%!! Szczegółowe informacje: OWU od 65

36 Ubezpieczenie Szyb

37 Suma ubezpieczenia Ubezpieczenie szyb Wszystkie szyby w aucie z wyjątkiem szyberdachu ubezpieczone są na łączną wartość zł na rok. Suma jest redukcyjna. Możliwość korzystania bez limitu do wyczerpania sumy! Udział własny Tylko 10% i dotyczy naprawy lub wymiany jedynie szyby czołowej Zakres terytorialny Obejmuje zdarzenia powstałe na terenie Polski Jak naprawiamy? Ubezpieczyciel pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby u Przedstawiciela LD (AutoGlass Jaan). Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawy/wymiany u Przedstawiciela LD, w indywidualnych przypadkach może to być

38 Ubezpieczenie szyb Co ze zniżkami? W razie szkody na szybie Klient nie straci swoich zniżek jakie posiada z OC i AC Kiedy możemy sprzedać ubezpieczenie szyb: Pojazd nie przekracza 12 lat Wszystkie szyby w samochodzie nie posiadają jakichkolwiek uszkodzeń konieczność wykonania zdjęć (pajączki, wszelkie pęknięcia, stłuczenia dyskwalifikują ) Średni roczny przebieg deklarowany przez Klienta nie przekracza 25 tysięcy km

39 Produkty Liberty Direct - zakres terytorialny

Za nami wielka zmiana. I to jest fakt! D C U, 1 7. 0 4. 2 0 1 5

Za nami wielka zmiana. I to jest fakt! D C U, 1 7. 0 4. 2 0 1 5 Za nami wielka zmiana. I to jest fakt! D C U, 1 7. 0 4. 2 0 1 5 Proponowane produkty AC Zmiany w AC Liberty Ubezpieczenia Zmiany w OWU Komunikacyjnym LU od 16.04.2015: Zniesienie franszyzy integralnej

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4

NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 NIEZBĘDNIK AGENTA KOMUNIKACJA LINK4 Wszelkie prawa do kopiowania i rozpowszechniania materiałów, grafiki i zdjęć zawartych w materiałach szkoleniowych należą do LINK4 TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty maj 2009 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych W drodze Ogólne warunki ubezpieczenia Witamy w AVIVA Dziękujemy za wybranie Avivy. W naszej ofercie znajdziesz szeroką gamę ubezpieczeń komunikacyjnych, jak również ofertę

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych PROAMA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PROAMA Rozdział I. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia ogólne Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana

Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeniowy dla klientów Nissana Warunki pakietowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC/AC/NNW/AXA Assistance) indeks KNIS/10/12/21 Spis treści 1. Postanowienia ogólne...2 2. Defi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI BANKOWEGO UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Bankowego Ubezpieczenia Komunikacyjnego(OWU)majązastosowaniedoumówubezpieczeniazawieranych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE AC, OC, NNW, ASSISTANCE. Ważne: Bank Gospodarstwa Krajowego rozważa zakupienie w trakcie okresu ubezpieczenia do 10-ciu nowych

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty grudzień 2012 spis treści I. Postanowienia wstępne i definicje II. Ubezpieczenie UTOCSCO (C, C KR) III. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC kod: I-AP-04/15 TWOJA UMOWA UBEZPIECZENIA 1 SŁOWNICZEK TERMINÓW 1 Część I: Najważniejsze informacje o ubezpieczeniu Z KIM

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW

Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC Ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC KOD: I-AP-02/13 Spis treści Twoja umowa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/174/2010 z dnia 15 kwietnia 2010 r. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA STARTER AUTO Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie Assistance 4 Rozdział III Ubezpieczenie Porady Prawnej 6 2z8 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Spis treści Postanowienia ogólne i definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 4 Zakres ubezpieczenia... 4 4. Wyłączenia odpowiedzialności... 5 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco

Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Ogólne warunki ubezpieczenia autocasco Z Tobą od A do Z Spis treści 1. Postanowienia ogólne. Definicje... 1 2. Przedmiot ubezpieczenia... 5 3. Zakres ubezpieczenia... 6 4. Wyłączenia odpowiedzialności...

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU)

Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) Wyciąg z OGÓLNYCH WARUNKÓW DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) 4) franszyza integralna wysokość szkody wyrażona w zł, do której HDI nie wypłaca odszkodowania, w przypadku gdy wysokość szkody

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym

Bardziej szczegółowo