Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE"

Transkrypt

1 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

2 Oferta ubezpieczeń Ubezpieczenia Pocztowe oferowane w koasekuracji przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. obejmują : 1. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu krajowym (OC) 2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (ZK) 3. ubezpieczenie autocasco (AC) 4. ubezpieczenie szyb 5. ubezpieczenie utraty zniżki 6. ubezpieczenie bagażu 7. ubezpieczenie NNW 8. ubezpieczenie Assistance Moja pomoc drogowa Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 2

3 Oferta ubezpieczeń Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 3

4 OC - regulacje prawne Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (OC Komunikacyjne) jest obowiązkowe, a jego warunki określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 roku (Dz.U. nr 124 poz z 2003 roku). Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności, zdarzenia powstałe na terytorium: Polski, pozostałych państw członkowskich UE oraz Andory, Islandii, Lichtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii, Watykanu. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 4

5 OC - sumy gwarancyjne Umowy ubezpieczenia zawierane są z sumami gwarancyjnymi, równymi minimalnym sumom gwarancyjnym obowiązującym na terytorium RP w odniesieniu do jednego zdarzenia w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, które wynoszą: ,00 euro w przypadku szkód na osobie ,00 euro w przypadku szkód na mieniu Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 5

6 Kary za brak OC Każde auto zgłoszone do ewidencji pojazdów musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Obowiązek wykupienia OC - najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, dotyczy również pojazdu nieużytkowanego, jak również nie posiadającego ważnego badania technicznego. Kary za brak OC - przerwa w ochronie powyżej 14 dni: osobowe - dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę ciężarowe - trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę pozostałe pojazdy równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 6

7 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Przedmiot ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia są następujące pojazdy: 1. Samochody osobowe (w tym osobowo ciężarowe, terenowe, minimikrobusy) 2. Samochody ciężarowe o ładowności do 2,5 tony i dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony 3. Motorowery 4. Motocykle 5. Przyczepy lekkie lub ciężarowe o ładowności do 2000 kg bez kempingowych

8 OC składka podstawowa Wysokość składki podstawowej za ubezpieczenie OC: Samochody osobowe zależy od : pojemności skokowej silnika strefy regionalnej, właściwej dla ubezpieczonego ze względu na miejsce zarejestrowania pojazdu Samochody ciężarowe o ładowności do 2,5 tony oraz DMC do 3,5 tony zależy od: strefy regionalnej właściwej dla ubezpieczonego ze względu na miejsce zarejestrowania pojazdu Pozostałe pojazdy (motorowery, przyczepy, motocykle): wysokość składki określona jest w Taryfie Składek Składka podstawowa jest następnie odpowiednio pomniejszana lub powiększana o zniżki/zwyżki przysługujące Klientowi stanowi to wyliczenie tzw. składki należnej. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

9 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Zniżki / Zwyżki zasady naliczania Bezszkodowość - to okres, w którym właściciel pojazdu (Ubezpieczony) poruszając się w ruchu krajowym i zagranicznym, nie spowodował szkody na osobach, przedmiotach i mieniu. Ustalenie wysokości zniżki/zwyżki za bezszkodowość - BONUS / MALUS W przypadku współwłasności, do ustalenia wysokości należnej składki przyjmuje się uprawnienia właściciela, który posiada największe zniżki/zwyżki z tytułu przebiegu ubezpieczenia. Jan 42 lata zniżka 60% Anna 38 lat zniżka 10% ZNIŻKA za bezszkodowość na OC 60%

10 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Zniżki / Zwyżki zasady naliczania c.d. Jeśli jeden ze współwłaścicieli posiada uprawnienie do zniżki składki i jednocześnie którykolwiek ze współwłaścicieli jest obciążony zwyżką składki, wówczas stosuje się klasę taryfową (B/M) odpowiednią dla współwłaściciela objętego zwyżką składki z tytułu szkodowego przebiegu ubezpieczenia. Jan 42 lata zniżka 30% Anna 38 lat zwyżka 30% ZWYŻKA za bezszkodowość na OC +30%

11 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenie Zielona Karta zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie chroni posiadacza lub kierującego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia Zielona Karta jest wymagany na terytorium: Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Czarnogóry, Tunezji, Turcji i Ukrainy.

12 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenie utraty zniżki Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie OC i Autocasco może zostać rozszerzone o ubezpieczenie utraty zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Obejmuje skutki wystąpienia szkody komunikacyjnej, polegające na utracie przez Ubezpieczonego dotychczasowego poziomu zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Ubezpieczenie utraty zniżki dostępne jest dla Ubezpieczonych: posiadających min. 60% zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia powyżej 25 roku życia posiadających prawo jazdy min. 3 lata

13 AUTOCASCO Ubezpieczenie Autocasco Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 13

14 Autocasco (AC) Autocasco to dobrowolne ubezpieczenie pojazdów samochodowych (wraz z wyposażeniem standardowym) określonych w umowie i zarejestrowanych w Polsce, od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia. Zakres Terytorialny: ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe na terenie Polski * * Po opłaceniu dodatkowej składki 15% ubezpieczenie może zostać rozszerzone o szkody powstałe za granicą (tzn. terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Lichtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii oraz Watykanu) przy pobycie w czasie trwania umowy przez okres krótszy niż 3 miesiące. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 14

15 AC przedmiot ubezpieczenia Ubezpieczeniem mogą być objęte, zarejestrowane w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym następujące pojazdy: samochody osobowe (w tym również samochody ciężarowoosobowe, terenowe i mikrobusy) samochody ciężarowe o ładowności do 2.5 tony i DMC do 3.5 tony motorowery wózki inwalidzkie przyczepy o ładowności do 2 ton bez kempingowych Wskazane powyżej pojazdy mogą być ubezpieczone w wariancie pełnym Maxicasco lub ograniczonym - Minicasco Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 15

16 AC wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczeniem nie są objęte: samochody ciężarowe o ładowności powyżej 2,5 t i masie całkowitej powyżej 3,5 t motocykle pojazdy złożone poza firmą producenta (tzw. składaki) pojazdy wykonane systemem gospodarczym (tzw. samy) kabriolety pojazdy specjalne ciągniki samochodowe pojazdy posiadające zagraniczne tablice rejestracyjne pojazdy starsze niż 12 lat - z wyjątkiem bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia u Ubezpieczyciela na kolejne 12 miesięcy pojazdy o wartości powyżej zł w przypadku MINICASCO pojazdy o wartości poniżej zł 14 OWU Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 16

17 AC suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia (SU) jest wartością rynkową ubezpieczanego pojazdu, jest górnym limitem odpowiedzialności Ubezpieczyciela SU powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu na dzień zawierania umowy ubezpieczenia z uwzględnieniem podatku VAT SU brutto. Właściciel pojazdu uprawniony do odliczenia podatku VAT, może ubezpieczyć pojazd wg SU netto, tj. bez uwzględniania podatku VAT UWAGA: Wartość rynkowa pojazdu jest ustalana w oparciu o system Eurotax lub miesięcznik Info - Ekspert 15 OWU SU fabrycznie nowego pojazdu - jest tożsama z kwotą określoną na fakturze zakupu przez okres jednego miesiąca od daty wystawienia faktury tak ustalona SU jest uznawana przez Ubezpieczyciela za wartość rynkową przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia Zniesienie konsumpcji SU - SU ulega konsumpcji (zmniejszeniu) po każdym wypłaconym odszkodowaniu. Za opłatą dodatkowej składki umowa ubezpieczenia może być zawarta bez stosowania konsumpcji SU Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 17

18 AC zakres ubezpieczenia Autocasco dostępne jest w dwóch wariantach: 1. MAXICASCO pełny zakres ubezpieczenia chroni pojazd na wypadek wystąpienia w nim szkody częściowej lub całkowitej Klient może wybrać odpowiedni dla jego potrzeb wariant rozliczenia szkody kosztorysowy lub serwisowy 2. MINICASCO ograniczony zakres ubezpieczenia chroni pojazd na wypadek wystąpienia w nim szkody całkowitej, tj. w przypadku, gdy wartość naprawy przewyższa 70% wartości pojazdu z dnia szkody Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 18

19 AC zakres ubezpieczenia c.d. Wariant Maxicasco Minicasco Z a k r e s zderzenie się pojazdów, uszkodzenia spowodowane nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie, pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania innych sił przyrody, nagłego działania czynnika termicznego, chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, kradzieży pojazdu. SU do 100 tys. zł tys. zł Szkoda Częściowa lub całkowita Całkowita Likwidacja szkód Wariant serwisowy / wariant kosztorysowy Wariant kosztorysowy Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 19

20 Zniżka za zniżkę Przy zawieraniu po raz pierwszy u Ubezpieczyciela ubezpieczenia Autocasco, Ubezpieczony może skorzystać z przysługującej mu na dzień sporządzenia wniosku, zniżki przeniesionej z ubezpieczenia OC, pod warunkiem, że: w okresie ostatnich 24-miesięcy nie posiadał w żadnym Towarzystwie ubezpieczenia AC i potwierdzi to pisemnym oświadczeniem Ubezpieczony lub w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele mają ukończony 29 rok życia posiada aktualnie zawarte u Ubezpieczyciela, opłacone ubezpieczenie OC lub zawiera ubezpieczenie jednocześnie z ubezpieczeniem OC posiada co najmniej 40% zniżkę za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w ryzyku OC 40 za za za 40 60% zniżki za bezszkodowość w OC = 40% zniżki na AC 50% zniżki za bezszkodowość w OC = 30% zniżki na AC 40% zniżki za bezszkodowość w OC = 20% zniżki na AC Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 20

21 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Zabezpieczenia przeciwkardzieżowe Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkodę będącą następstwem kradzieży pojazdu jest co najmniej: dla pojazdów o wartości rynkowej do zł brutto jedno zainstalowane urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą dla pojazdów o wartości rynkowej powyżej zł brutto dwa zainstalowane urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą

22 Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego Wyposażenie dodatkowe pojazdu to sprzęt audiofoniczny i audiowizualny oraz sprzęt łączności telefonicznej (z wyłączeniem telefonów mobilnych) i radiotelefonicznej wraz z głośnikami i antenami, sprzęt łączności satelitarnej (nawigacja satelitarna) z wyłączeniem sprzętu montowanego standardowo w danej wersji pojazdu przez producenta w warunkach montażu fabrycznego lub generalnego importera pojazdu, a także taksometry, spojlery i nakładki, napisy i naklejki reklamowe oraz foteliki służące do przewozu dzieci. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 22

23 Cechy Ubezpieczenie wyposażenia dodatkowego dostępne tylko przy zawarciu ubezpieczenia AC jest dostępne tylko z wariantem Maxicasco suma ubezpieczenia nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia całego pojazdu i nie może być wyższa niż zł zakres ochrony analogiczny jak w ryzyku AC suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania - konsumpcja SU Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 23

24 Ubezpieczenie Szyb Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 24

25 Ubezpieczenie Szyb Samochodowych Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie OC komunikacyjne lub autocasco, może zostać rozszerzone o ubezpieczenie szyb samochodowych. Ubezpieczenie dotyczy szyby czołowej, tylnych i bocznych Obejmuje zorganizowanie i pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów naprawy lub wymiany szyby uszkodzonej lub zniszczonej wskutek zdarzeń (przyczyny uszkodzeń jak w AC bez kradzieży): zderzenie się pojazdów uszkodzenie spowodowane nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 25

26 Ubezpieczenie Szyb Samochodowych c.d. Ubezpieczenie obejmuje zwrot kosztów parkowania uszkodzonego pojazdu w miejscu strzeżonym przez okres nie dłuższy niż 3 doby Koszty parkowania pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia, do kwoty nie większej niż 500 zł brutto Koszty nie podlegają zwrotowi jeżeli Ubezpieczony samodzielnie, bez wcześniejszego uzgodnienia z Ubezpieczycielem podjął decyzję o parkowaniu pojazdu w miejscu strzeżonym Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na terytorium Polski Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 26

27 Ubezpieczenie Szyb Samochodowych c.d. Zakres Brak udziału własnego Szyba boczna, szyba tylna Udział własny Szyba czołowa 20% Wykluczenia Parkowanie Konsumpcja sumy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Szyberdachy, dachy szklane, folie antywłamaniowe i przyciemniające Max. 3 doby i 500 zł brutto TAK zł Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 27

28 Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w razie wypadku na drodze Moja Pomoc Drogowa Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 28

29 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Assistance Moja Pomoc Drogowa to ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy przez Ubezpieczyciela, za pośrednictwem Centrum Alarmowego. Ubezpieczenie jest dostępne w trzech wariantach: STANDARD - oferowane do ryzyka OC KOMFORT - oferowane do ryzyka OC lub AC PREMIUM - oferowane do ryzyka OC lub AC

30 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Assistance Okres ubezpieczenia - taki sam jak ubezpieczenie podstawowe, tj. OC lub AC Zakres terytorialny taki sam jak ubezpieczenie podstawowe, tj. OC lub AC Wariant Naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia Holowanie pojazdu Telefoniczna pomoc informacyjna Dowóz paliwa Wynajęcie i dostarczenie pojazdu zastępczego Zakwatero wanie i transport STANDARD do OC KOMFORT do OC lub AC PREMIUM do OC lub AC

31 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Assistance Zakres zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową : Wariant Standard: zderzenie się pojazdów uszkodzenia pojazdu spowodowanego nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz pojazdu Wariant Komfort i Premium: uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie pożar, wybuch, zatopienie oraz nagłe działanie innych sił przyrody, niezależnie od miejsca ich powstania nagłe działanie czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu awaria unieruchomienie pojazdu (w tym brak paliwa) kradzież pojazdu

32 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Assistance Definicje : AWARIA to wadliwe funkcjonowanie pojazdu spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, elektronicznymi lub hydraulicznymi, uniemożliwiające kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego, z wyłączeniem konieczności uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych, obsługi bieżącej i okresowej, dostawy i montażu akcesoriów oraz braku środków niezbędnych do obsługi pojazdu UNIERUCHOMIENIE POJAZDU to unieruchomienie pojazdu na skutek rozładowania akumulatora, utraty, uszkodzenia lub zatrzaśnięcia wewnątrz pojazdu kluczy (fabrycznych urządzeń)służących do otwarcia i unieruchomienia pojazdu, braku powietrza w oponie, braku lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu jak również zamarznięcia paliwa w zbiorniku pojazdu

33 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Assistance Wariant STANDARD Możliwość wykupienia wyłącznie z ubezpieczeniem OC komunikacyjnym Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty: naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia holowania pojazdu ubezpieczonego do 100 km na terenie Polski holowania pojazdu z którym zderzył się ubezpieczony pojazd do 100 km na terenie Polski telefonicznej pomocy informacyjnej w związku z wystąpieniem zdarzenia SUMA UBEZPIECZENIA zł

34 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Assistance Wariant KOMFORT Możliwość wykupienia łącznie z ubezpieczeniem OC, AC Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty: dowozu paliwa (z wyłączeniem jego kosztów) naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia holowania pojazdu do 150 km (do miejsca wskazanego) holowanie pojazdu z którym zderzył się Ubezpieczony do 100 km na terenie Polski telefonicznej pomocy informacyjnej w związku z wystąpieniem zdarzenia SUMA UBEZPIECZENIA zł

35 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Assistance Wariant PREMIUM Możliwość wykupienia wyłącznie z ubezpieczeniem OC, AC Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty: dowozu paliwa (z wyłączeniem jego kosztów) naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia holowania pojazdu do 300 km holowanie pojazdu z którym zderzył się Ubezpieczony do 100 km na terenie Polski wynajęcie i dostarczenie pojazdu zastępczego zakwaterowania w tym transport na miejsce zakwaterowania SUMA UBEZPIECZENIA zł

36 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenia Assistance ZAKRES POMOCY STANDARD KOMFORT PREMIUM Naprawa pojazdu tak tak tak Holowanie pojazdu do 100 km do 150 km do 300 km Naprawa i holowanie pojazdu uczestniczącego w zdarzeniu do 100 km do 100 km do 100 km Informacja telefoniczna tak tak tak Dowóz paliwa _ tak tak Pojazd zastępczy/zakwaterowanie (do wyboru, na czas naprawy, do 3 dni) tak Suma ubezpieczenia (konsumpcja) PLN PLN PLN

37 UBEZPIECZENIE BAGAŻU Ubezpieczenie bagażu Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 37

38 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenie bagażu Po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie autocasco może zostać rozszerzone o ubezpieczenie bagażu. Suma ubezpieczenia bagażu wynosi 5000 zł i stanowi górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela dla wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania.

39 Ubezpieczenie bagażu Zakres ochrony Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe m. in. wskutek: zderzenie się pojazdów uszkodzenia spowodowane nagłym działaniem siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania innych sił przyrody nagłego działania czynnika termicznego, chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu kradzieży pojazdu Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

40 Ubezpieczenie bagażu Przedmiot ubezpieczenia Bagaż przewożony w bagażniku: wewnętrznym zewnętrznym w skrzyniach ładunkowych (np. pickup) UWAGA: W przypadku bagażnika zewnętrznego warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest zamknięcie bagażnika na zamek wielozastawkowy. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

41 UBEZPIECZENIE BAGAŻU Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowcy i pasażerów Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 41

42 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje terytorium Polski, a w przypadku zawarcia umowy pakietowej (łącznie z OC lub / i AC) jest analogiczny jak zakres ubezpieczenia, z którym zostało zawarte. W przypadku jednoczesnego zawarcia wszystkich ubezpieczeń (OC, AC, NNW) zakres terytorialny ubezpieczenia NNW jest taki sam jak zakres ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Ochrona ubezpieczeniowa przysługuje osobom w ilości zgodnej z zapisem liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym.

43 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Zakres ochrony ubezpieczeniowej Ochroną objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu związane z jego użytkowaniem: śmierć kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu w wyniku nieszczęśliwego wypadku trwały uszczerbek na zdrowiu kierowcy i pasażerów poniesiony na skutek nieszczęśliwego wypadku koszty leczenia kierowcy i pasażerów poniesione na skutek nieszczęśliwego wypadku trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego powstała w wyniku kolizji drogowej, w której ubezpieczony uczestniczył jako kierujący pojazdem.

44 UBEZPIECZENIE BAGAŻU Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków w ruchu komunikacyjnym Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 44

45 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje terytorium Polski, a w przypadku zawarcia umowy pakietowej ( łącznie z OC lub / i AC) jest analogiczny jak zakres ubezpieczenia, z którym zostało zawarte. W przypadku jednoczesnego zawarcia wszystkich ubezpieczeń (OC, AC, NNW) zakres terytorialny ubezpieczenia NNW jest taki sam jak zakres ubezpieczenia OC komunikacyjnego Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach: KOMFORT MAXI OCHRONA

46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Zakres ochrony: śmierć kierowcy i pasażerów trwały uszczerbek na zdrowiu kierowcy i pasażerów koszty leczenia kierowcy i pasażerów poniesione na skutek nieszczęśliwego wypadku koszty nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego powstała w wyniku kolizji drogowej, w której ubezpieczony uczestniczył jako kierujący pojazdem

47 Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w ruchu komunikacyjnym Wariant KOMFORT Wariant MAXI OCHRONA śmierć kierowcy i pasażerów Zakres ochrony trwały uszczerbek na zdrowiu kierowcy i pasażerów koszty leczenia kierowcy i pasażerów poniesione na skutek nieszczęśliwego wypadku koszty nabycia środków pomocniczych, protez i innych przedmiotów ortopedycznych oraz koszty odbudowy stomatologicznej zębów trwała i całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego powstała w wyniku kolizji drogowej, w której ubezpieczony uczestniczył jako kierujący pojazdem śmierć Ubezpieczonego wskazanego w umowie, w następstwie nieszczęśliwego wypadku w ruchu drogowym, wodnym lub powietrznym (ruchu komunikacyjnym) tj. w wyniku: kolizji drogowej lub innego wypadku pojazdu lądowego podczas jego ruchu na drodze, katastrofy lub wypadku statku wodnego lub powietrznego Ubezpieczeni kierowca i pasażerowie osoby wskazane w umowie ubezpieczenia Zakres terytorialny Suma ubezpieczenia Polska. W przypadku zawarcia ubezpieczenia łącznie z OC lub AC zakres taki jak w OC lub AC od 10 tys. zł do 20 tys. zł na wszystkie osoby w pojeździe Polska oraz zagranica 100 tys. zł

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Struktura porozumienia

Struktura porozumienia Struktura porozumienia KOASEKURACJA Spółka z Grupy VIG dedykowana do współpracy z Pocztowym TUW 2 Produkt Marka, pod którą będą oferowane ubezpieczenia i informacja przedstawiona w OWU: * Prawo do używania

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole

Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Matryca produktów Mienie od zdarzeń losowych Dom lub mieszkanie od zdarzeń losowych podstawowy zakres wymagany przez banki Dom lub mieszkanie od zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1) UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1) UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 201/2017/N/Płock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku sp. z o.o. Adres siedziby: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1) UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1) UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 20/2018/N/Płock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku sp. z o.o. Adres siedziby: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia komunikacyjne Katowice, 26.06.2015 Likwidacja bezpośrednia Od 4 kwietnia 2014 r., klient ubezpieczający się w PZU SA w zakresie OC p.p.m może skorzystać z tzw. bezpośrednia likwidacja szkody.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 AUTO ASSISTANCE OPIS PRODUKTU W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 237/2017/N/Lubawka SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. w Lubawce Adres siedziby: ul. Nadbrzeżna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II zamówienia 1. Przedmiot ubezpieczenia: Pojazdy mechaniczne podlegające zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE szkolenie produktowe po egzaminie KNF Październik 2014 r. Opracowanie: DUI WARTA / HDI Co mamy do zaoferowania? HDI WARTA HDI OC HDI AUTOCASCO+ HDI MOTO ASSISTANCE+ HDI SZYBY

Bardziej szczegółowo

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB

PAKIET MAXI OPEL/CHEVROLET/SAAB Pakiet 23/2008 PAKET MAX OPEL/CHEROLET/SAAB. ZASADY OGÓLNE 1. Pakiet skierowany jest do osób fizycznych oraz klientów instytucjonalnych będących właścicielami samochodów osobowych lub ciężarowych o ciężarze

Bardziej szczegółowo

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji

Zakres terytorialny. Polska i Europa z wyłączeniem Ukrainy i Mołdawii. Polska i Europa z wyłączeniem Rosji Wariant ubezpieczenia Zakres pomocy Zakres terytorialny Max kwota świadczenia Limit kilometrów Od miejsca zamieszkania Holowanie od miejsca Cena Allianz Direct Mini Car Assistance Rozszerzony przy zakupie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Prezentacja produktu MS i procedur

MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Prezentacja produktu MS i procedur MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Prezentacja produktu MS i procedur Drugie towarzystwo ubezpieczeń majątkowych w Grupie Ergo Hestia Strategiczna decyzja optymalne rozwiązanie Zwiększenie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za

ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za ZAŁĄCZNIK NR A 1. Zakres ubezpieczenia pojazdów: 1) OC - obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, sumy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego Załącznik Nr 1c do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Powiatu Świdnickiego 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych posiadanych przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Miasta Zamość 1. Przedmiot ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2 REGINALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów Resortu Obrony Narodowej w latach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY! SZKOLENIE Z PRODUKTÓW LINK4

SERDECZNIE WITAMY! SZKOLENIE Z PRODUKTÓW LINK4 SERDECZNIE WITAMY! SZKOLENIE Z PRODUKTÓW LINK4 UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE Auto Casco GRUPA DOCELOWA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia: 1. Osobowe i ciężarowe do 3,5 tony o zamkniętej części

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ dotyczący części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 1 OPIS PRODUKTU Ubezpieczenie pozwala Klientowi uzyskać odszkodowanie w sytuacji, gdy jego samochód ulegnie uszkodzeniu, np. wskutek wypadku czy zderzeniem z innym przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1b do SIWZ części II zamówienia

Załącznik Nr 1b do SIWZ części II zamówienia Załącznik Nr 1b do SIWZ części II zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez:

Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: UMOWA wzór Umowa generalna ubezpieczeń komunikacyjnych Zawarta dnia pomiędzy: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie reprezentowanym przez: 1.. 2.. Zwanym dalej Ubezpieczającym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne

ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne ERGO 7. ubezpieczenia komunikacyjne Izabella Skrzypczyk Opole, 29 lipca 2016 1 z 41 ERGO 7. Sztuka wyboru W jaki sposób wyliczyć BM dla klienta indywidualnego? 2 z 41 BM Klient indywidualny (segment C)

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

zatwierdzone uchwałą nr 06/08/2013 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z dnia 3 czerwca 2013 roku

zatwierdzone uchwałą nr 06/08/2013 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z dnia 3 czerwca 2013 roku OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 24 CZERWCA 2013 ROKU zatwierdzone uchwałą nr 06/08/2013 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z dnia 3 czerwca 2013 roku 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym Przedsiębiorstwo: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny

WARIANT UBEZPIECZENIA. WARTA MOTO-ASSISTANCE wariant ZŁOTY. Przedmiot ubezpieczenia. Zakres terytorialny Informacyjna: WARIANT UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia Zakres terytorialny Suma ubezpieczenia Okres ubezpieczenia Warunki zawarcia Rodzaj pomocy informacja serwisowa przekazanie wiadomości pomoc tłumacza

Bardziej szczegółowo

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE

Wyciąg DZIAŁ I - WARUNKI WSTĘPNE Wyciąg z umowy generalnej ubezpieczeń komunikacyjnych numer Nr WARTA/2013/00538 (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej) zawartej w dniu r. w Warszawie między Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO CASCO LINK4 1 Ubezpieczenie AUTO CASCO Opis produktu Ubezpieczenie pozwala Klientowi uzyskać odszkodowanie w sytuacji, gdy jego samochód ulegnie uszkodzeniu, np. wskutek wypadku czy

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty. odszkodowania i innych. świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia:

Przesłanki wypłaty. odszkodowania i innych. świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenia Pocztowe obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 roku zatwierdzone przez Zarząd Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA oraz Zarząd Pocztowego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Enegetyką Cieplną SP. z o.o ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia: 8, 9, 10, 13, 15 ust. 1-4, 18 ust.1, 20, 21

Przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia: 8, 9, 10, 13, 15 ust. 1-4, 18 ust.1, 20, 21 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenia Pocztowe obowiązują od dnia 1 lutego 2017 roku zatwierdzone przez Zarząd Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia SA oraz Zarząd Pocztowego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia

Część 02: MPK Rzeszów. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 02 - Opis Przedmiotu Zamówienia Część 02: Sekcja A ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego (OC p.p.m. /ZK), Sekcja B ubezpieczenie autocasco (AC), Sekcja C ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Stali klienci otrzymują więcej ETAP I

Stali klienci otrzymują więcej ETAP I Stali klienci otrzymują więcej ETAP I 26.04.2013 Cel Programu Stali klienci otrzymują więcej Program Stali klienci otrzymują więcej to: unikalna alternatywa do promocji cenowych konkurencji, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy :

Wyciąg. z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych Nr WARD/2012/00476 zawartej w dniu 03.09.2012 roku w Warszawie, pomiędzy : Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Przesłanki wypłaty. odszkodowania i innych. świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia:

Przesłanki wypłaty. odszkodowania i innych. świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenia Pocztowe obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 roku zatwierdzone przez Zarząd Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. oraz Zarząd Pocztowego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 77/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia

okres ochrony 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 0 km 0 km 0 km 0 km 0 km zamieszkania Naprawa na miejscu zdarzenia ANEKS NR 1 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 254/2015 z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego

U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-1/ZP/08 Usługi ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul.

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenia Pocztowe obowiązują od dnia 1 stycznia 2014 roku zatwierdzone Uchwałą Nr 02/16/2013 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z dnia 25.11.2013 roku oraz

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1. ZAMAWIAJĄCY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Powiat Tomaszów Lubelski wraz z jednostkami organizacyjnymi określonymi w punkcie 1.4. SIWZ. 1.2. Wykonawca przyjmuje do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012

Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Projekt Umowy Generalnej ZP/DRM/4/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa zawarta w dniu...2012 r. w Biłgoraju pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE:

ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na usługę ubezpieczeń komunikacyjnych Targów Kielce Spółka Akcyjna ZAPYTANIE W TRYBIE NEGOCJACJI OBEJMUJE: Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Umowa generalna

Załącznik nr 5. Umowa generalna Załącznik nr 5 Umowa generalna nr. Zawarta w dniu w Tomaszowie Lubelskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, 22-600 Tomaszów Lubelski ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia transportu lądowego

Ubezpieczenia transportu lądowego Ubezpieczenia transportu lądowego Typy ubezpieczeń 1. OC posiadacza pojazdu mechanicznego 2. Autocasco 3. Następstwa nieszczęśliwych wypadków 4. Assistance 5. OC przewoźnika 6. Cargo OC ppm Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB SAMOCHODOWYCH Umowa ubezpieczenia 2 Definicje 2 Przedmiot ubezpieczenia 2 Zakres ubezpieczenia 2 Wyłączenia odpowiedzialności 2 Suma ubezpieczenia 3 Obowiązki Ubezpieczającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ

Załącznik nr 1b do SIWZ Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

S L I P B R O K E R S K I

S L I P B R O K E R S K I Szczecin, 08-10-2009r. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I FLOTY KOMUNIKACYJNEJ ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z FUNKCJONOWANIEM WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia

Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. BMW Financial Services Ubezpieczenia BMW Financial Services Ubezpieczenia www.bmwfs.pl Radość z jazdy Radość jest pod stałą ochroną. BMW Ubezpieczenia dla Ciebie i Twoich Bliskich. Mniejsza emisja. Większa radość z jazdy. Rozwiązania dopasowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki usług Autopomoc

Ogólne warunki usług Autopomoc Ogólne warunki usług Autopomoc zatwierdzone uchwałą z posiedzenia Zarządu Sp. z o.o. POLINS, Protokół Nr. 4 z dnia 08.06.2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki usług Autopomoc (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator

Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie ABC dla początkujących - produkt - pierwsze logowanie - kalkulator Szkolenie produktowe Autocasco 3 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 Auto Assistance Opis produktu W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go.

Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radość z jazdy Mój styl życia wymaga nieograniczonej mobilności. Jeśli będę potrzebować samochodu zastępczego, dostanę go. Rozwiązania finansowe

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu J

Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu J Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu J 3 Pełnomocnictwo Akwizycyjne typu J obowiązujące od 25.06.2018 r. (dalej: Pełnomocnictwo ) 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb Samochodowych KOD: CB-SZ-01/11 SPIS TREŚCI UMOWA UBEZPIECZENIA DEFINICJE PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA ZAKRES UBEZPIECZENIA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIAŁ WŁASNY 3 SUMA

Bardziej szczegółowo