PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU I URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCEGO KLATKI SCHODOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU I URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCEGO KLATKI SCHODOWE"

Transkrypt

1 Egz. 2 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU I URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCEGO KLATKI SCHODOWE MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT W STARYM SĄCZU STARY SĄCZ UL. DASZYŃSKIEGO 19 Jednostka projektowa F.H.U. Ognik Krzysztof Sołtys ul. Sobieskiego Jabłonka Tel.: fax.: Projektant mgr inż. Krzysztof Sołtys Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. mgr inż. Kazimierz Krzowski

2 SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Charakterystyka obiektu System sygnalizacji pożaru Opis techniczny Centrala Sygnalizacji Pożaru Czujki pożarowe Optyczna czujka dymu FAP-O Czujka ciepła FAH-T Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210DM Sygnalizator adresowalny zewnętrzny FNM-420-B-RD Sygnalizator adresowalny FNM-420-A-RD/WH Przewody i trasy kablowe Dokumentacja Konserwacja Połączenie z PSP Odbiór techniczny Szkolenie Uwagi końcowe Wytyczne dla innych branż Obliczenia Zestawienie materiałów Tabele projektanta Urządzenie oddymiające klatki schodowe Załączniki Rysunki Jabłonka, listopad 2014 Strona 2

3 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) dla budynku Międzyszkolnego Internatu położonego w Stary Sącz ul. Daszyńskiego 19. Opracowaniem objęty jest cały budynek. Uwaga: Zastosowane w projekcie materiały zostały użyte wyłącznie celem określenie minimalnych wymagań dla urządzeń składowych systemu. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest możliwe pod warunkiem, że zastosowane urządzeniami będą posiadać parametry nie niższe niż przedstawione w projekcie. Dodatkowo zastosowanie innych urządzeń wymaga zaaprobowania ich przez Inwestora. Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać wymagane prawem aktualne certyfikaty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do realizacji, należy z Inwestorem zweryfikować ostatecznie przebieg tras kablowych pod kątem zmiany przeznaczenia pomieszczeń oraz przebiegu tras branży elektrycznej. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę merytoryczną do wykonania niniejszego projektu stanowiły: podkłady architektoniczne, uzgodnienia i wytyczne Inwestora, dane techniczne stosowanych urządzeń, ekspertyza techniczna opracowana przez K. Krzowskiego i M. Florek wraz z postanowieniem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, aktualnie obowiązujące przepisy i wytyczne w zakresie projektowania systemów sygnalizacji pożaru, tj.: o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. z 2009 r Dz. U. Nr 178 poz z późn. zm.); Jabłonka, listopad 2014 Strona 3

4 o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.); o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 roku z sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719); o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz z późn. zm.); o Polska Norma PKN-CEN/TS 54 Systemy Sygnalizacji Pożarowej; o Polska Norma PN-ISO6790:1996 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej; 3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Budynek ma wysokość 7,60 m wysokości i należy do grupy budynków niskich (N). Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. Całość budynku należy zakwalifikować do kategorii zagrożenia ludzi ZL V (obiekty zamieszkania zbiorowego). Budynek wykonany jest z materiałów niepalnych, wykończony materiałami niepalnymi lub palnymi zabezpieczonymi środkami chemicznymi do stopnia co najmniej trudnozapalności. Budynek posiada dwie klatki schodowe wykonane z materiałów niepalnych. Klatki schodowe obudowane są ścianami o odporności ogniowej REI 60, oraz zamykana drzwiami o odporności ogniowej EI 30. Klatki schodowe o wymiarach niezgodnych z wymogi prawa, lecz uzyskano odstępstwo od przepisów postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego PSP. 4. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Jabłonka, listopad 2014 Strona 4

5 4.1. OPIS TECHNICZNY Systemem sygnalizacji pożaru zostały objęte wszystkie pomieszczenia w budynku. Nie chronione pozostały łazienki i pomieszczenia sanitarne. System zaprojektowany został w oparciu o urządzenia firmy Bosch posiadające wymagane certyfikaty zgodności, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej w Józefowie koło Otwocka, dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. System projektowany jest jako dwustopniowy system alarmowy gotowy do podłączenia do monitoringu w PSP. Zasilanie systemu odbywać się będzie sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu Centrala Sygnalizacji Pożaru Centrala FPA5000 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej rożnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, "inteligentnych" budynków itp. Dzięki modułowej budowie centralę sygnalizacji pożaru FPA 5000 można z łatwością zaadaptować do lokalnych warunków i wymagań prawnych. Umożliwiają to różnorodne moduły funkcyjne. Centrala sygnalizacji pożaru jest dostępna w dwóch obudowach: Obudowa do montażu bezpośrednio na ścianie możliwością otwierania. Obudowy do instalacji na ramie, mocowane do ramy montażowej, z Za pomocą specjalnych zestawów montażowych obudowy można zamontować w szafie 482,6 mm. Wszystkie obudowy można rozbudować o różne dodatkowe obudowy do różnorodnych zastosowań. Wyniesiona klawiatura FMR 5000 zapewnia rozproszoną obsługę Jabłonka, listopad 2014 Strona 5

6 centrali lub sieci central. Za pomocą interfejsu zewnętrznej magistrali CAN i interfejsu Ethernet można podłączać i łączyć ze sobą kilka kontrolerów centrali i zdalnych klawiatur. Używając struktury jednej pętli lub struktur wielu pętli w oparciu o technologię Ethernet, sieć można dostosować do niemal każdego zastosowania. Centrale FPA 5000 można dołączać do uniwersalnych systemów bezpieczeństwa UGM 2040 firmy Bosch, dzięki czemu istnieje możliwość integrowania ich w duże systemy sieciowe. Cały system wykrywania pożaru jest konfigurowany z komputera przenośnego przy użyciu oprogramowania FSP-5000-RPS. Dzięki zaprojektowanemu w ergonomiczny sposób panelowi sterującemu, który jest wyposażony w wielokolorowy ekran dotykowy TFT obsługiwany przy pomocy menu, obsługa i przetwarzanie wszystkich komunikatów są proste i intuicyjne. Panel został wyposażony w stałe klawisze umieszczone na prawo, a także u dołu i u góry wyświetlacza, jak również zmienne przyciski wirtualne w obszarze ekranu dotykowego. Dzięki modułowej budowie centrala sygnalizacji pożaru FPA 5000 odznacza się wyjątkową elastycznością, pozwalającą na pełną adaptację do indywidualnych wymagań. W zależności od wymagań, można w czasie planowania wybrać następujące opcje: 1. Typ obudowy: ścienna lub do instalacji na ramie Wybór obudowy podstawowej Opcjonalne obudowy rozszerzeń Opcjonalne obudowy zasilaczy Opcjonalne zestawy do montażu w szafach typu Rack 482,6 mm 2. Panel sterowania i wyświetlacz z kontrolerem centrali w różnych językach. lokalnymi 3. Moduły funkcyjne wybór zgodnie z planowanym zastosowaniem i wymaganiami 5. Zasilacz Akumulatory Jabłonka, listopad 2014 Strona 6

7 Dodatkowe źródła zasilania Uchwyty zasilaczy są instalowane fabrycznie w obudowach do instalacji na ramie od potrzeb W przypadku obudów ściennych uchwyty zasilaczy można instalować w zależności 6. Akcesoria dodatkowe Drzwiczki przednie Drukarka z obudową do instalacji na ramie Zestawy kabli do zastosowań specjalnych Moduły funkcyjne są autonomicznymi urządzeniami typu plug-and-play, które można umieścić w dowolnym slocie centrali. Oznacza to, że zasilanie i wymiana danych z centralą odbywa się automatycznie, bez konieczności dodatkowych ustawień. Moduł jest automatycznie identyfikowany przez centralę i działa w trybie domyślnym. Centralę należy umieścić na ścianie w pomieszczeniach właściciela. Ze względu na umieszczenie centrali w części mieszkalnej jest ona zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych Czujki pożarowe Optyczna czujka dymu FAP-O420 Zasada działania Czujka optyczna typu rozproszeniowego, działa na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez cząstki aerozolu (dymu), które dostały się do optycznej komory pomiarowej, do których normalnie nie ma dostępu światło zewnętrzne. Zasadniczą częścią czujki jest układ detekcyjny, w skład, którego wchodzą elektroluminescencyjna dioda nadawcza oraz dioda odbiorcza. Diody są zamocowane w taki sposób, aby światło emitowane Jabłonka, listopad 2014 Strona 7

8 przez diodę nadawcza nie docierało bezpośrednio do diody odbiorczej. Dopiero, gdy do wnętrza labiryntu czujki dostanie się dym rozpraszający światło, fotodioda odbiorcza wykryje jego obecność i przy odpowiednim (ścisłe określanym) poziomie zadymienia, sygnał o pożarze (po odpowiedniej obróbce przez procesor czujki) zostanie wysłany do centrali sygnalizacji pożarowej. DANE TECHNICZNE: Napięcie pracy: 15 33VDC Prąd dozorowania: 0,5mA Prąd alarmowania: 15mA Maksymalna wilgotność względna: 95% (bez kondensacji) Stopień ochrony: IP40 Obszar detekcji: do 120 m 2 Maksymalna wysokość montażu: 16 m Izolator zwarć: tak dwustronny Przydatność czujki: TF1, TF2, TF3, TF4, TF Czujka ciepła FAH-T420 Zasada działania Czujka ciepła reaguje na wzrost temperatury występujący podczas pożaru. Czujka działa nadmiarowo - po przekroczeniu temperatury zadziałania, odpowiedniej dla danej klasy i różniczkowo - przy gwałtownym przyroście temperatury. Zmiany temperatury w otoczeniu czujki powodują zmianę stanu równowagi dwóch termistorów pomiarowych. Jabłonka, listopad 2014 Strona 8

9 Dane te są analizowane przez mikro kontroler, który przekazuje odpowiednie sygnały alarmowe do centrali. Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantują przeprowadzenie, z duża szybkością, analizy zachodzących zjawisk w otoczeniu czujek i wyeliminowanie ewentualnych fałszywych alarmów. DANE TECHNICZNE: Napięcie pracy: 20 33VDC Prąd dozorowania: 0,5mA Prąd alarmowania: 15mA Maksymalna wilgotność względna: 95% (bez kondensacji) Stopień ochrony: IP40 Obszar detekcji: do 40 m 2 Maksymalna wysokość montażu: 7,5 m Izolator zwarć: tak dwustronny Klasa zadziałania: A Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM Zasada działania Ręczne ostrzegacze pożarowe FMC-210DM działają (przełączają styki) po wciśnięciu przycisku. Ręczne ostrzegacze są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. DANE TECHNICZNE: Jabłonka, listopad 2014 Strona 9

10 Napięcie pracy: 15 33VDC Prąd dozorowania: 0,0 A Prąd alarmowania: 0,4 ma Maksymalna wilgotność względna: 95% (bez kondensacji) Izolator zwarć: tak dwustronny Sygnalizator adresowany zewnętrzny FNM-420-B- RD Sygnalizator akustyczny do zastosowań zewnętrznych, czerwony. Sygnalizator akustyczny udostępnia możliwość wyboru spośród 32 typów sygnałów alarmowych i ewakuacyjnych (w tym sygnał zgodny z DIN Part 3). Poziom ciśnienia akustycznego można ustawić na jednym z pięciu poziomów, zależnie od środowiska pracy. Zależnie od rodzaju sygnału i ustawionego poziomu głośności, poziom ciśnienia akustycznego waha się od 65 db(a) do 102,5 db(a). Sygnalizatory akustyczne należące do tej samej pętli sieci LSN i emitujące ten sam typ sygnału zapewniają bezzwłoczną synchronizację. Programowanie sygnalizatorów można z łatwością przeprowadzić z poziomu centrali sygnalizacji pożaru. Dane techniczne: Napięcie zasilania 16-32,5 VDC Prąd alarmowania < 3,9mA Prąd czuwania < 1mA Natężenie dźwięku z odl.1m 102,5 db Szczelność obudowy IP Sygnalizator adresowany FNM-420-A-RD/WH To urządzenie w połączeniu z przemysłowym źródłem zasilania o dużej mocy umożliwia bezprzerwowe sygnalizowanie alarmu zgodnie z normą VdS 3536 nawet Jabłonka, listopad 2014 Strona 10

11 w przypadku, gdy została zerwana otwarta linia lub magistrala systemowa jest trwale uszkodzona (np. przez ogień). Źródło zasilania jest spawane laserowo, co zapewnia całkowitą szczelność. Złote styki umożliwiają korzystanie z urządzeń w trudnych warunkach środowiskowych. Panel sterowania pozwala na stałe i niezawodne monitorowanie źródła zasilania. Sygnalizator akustyczny oferuje 28 fabrycznie zaprogramowanych sygnałów. Każdy sygnał składa się z następującej sekwencji: sygnał, komunikat głosowy, sygnał, komunikat głosowy. Dostępne są 4 komunikaty głosowe w 7 językach i 32 sygnały (w tym sygnał zgodny z normą DIN 33404, część 3). Sygnalizatory akustyczne oferujące te same sygnały mogą zostać zsynchronizowane w pętli. Za pomocą oprogramowania FSP-5000-RPS można wybrać 28 fabrycznie zaprogramowanych sygnałów. Dodatkowe oprogramowanie do konfiguracji umożliwia zaprogramowanie indywidualnie wybranych sygnałów. Dane techniczne: Napięcie zasilania VDC Prąd alarmowania < 15mA Prąd czuwania < 2,3mA Natężenie dźwięku z odl.1m > 95 db Szczelność obudowy IP Przewody i trasy kablowe Centralę należy zasilać sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu przewodem HDGs 3x1,5. Czujki i ROP y należy łączyć w pętle przewodem YnTKSY ekw. 1x2x0,8. Sygnalizatory należy wpiąć w pętle dozorową tak jak czujki i ROP y. Wszystkie wyżej wymienione przewody winny posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia. Przewody należy prowadzić podtynkowo. Dopuszcza się umieszczenie przewodów w rurkach Peszla. W przypadku prowadzenia przewodów natynkowo należy układać je w listwach ochronnych kotwionych do ściany. Na ostatniej kondygnacji budynku przewody należy prowadzić strychem nieużytkowym i przewiercać strop w miejscach instalacji czujek, sygnalizatorów lub ROP-ów. Na strychu przewody należy prowadzić w listwach lub mocować przewody za pomocą certyfikowanych uchwytów UDF. Przejścia Jabłonka, listopad 2014 Strona 11

12 przez obudowę klatek schodowych należy uszczelnić masą CFS-IS firmy Hilti zgodnie z Aprobatą Techniczną (schemat w części rysunkowej). Można zastosować inne środki zapewniające wymaganą odporność ogniową omawianych elementów pod warunkiem posiadania przez nie Aprobaty Technicznej. Trasy kablowe należy ustalić w budynku z inwestorem celem uniknięcia sytuacji, gdy inwestor w miejscu prowadzenia trasy ma zaplanowane inne urządzenia, lub inną instalację. Trasy kablowe należy prowadzić w odległości nie mniejszej niż 10 cm od przewodów elektroenergetycznych 230V i 15 cm od linii 400V. Średnica gięcia wszystkich przewodów nie powinna być mniejsza niż 10 krotność średnicy przewodu DOKUMENTACJA Pomieszczenie z centralą, należy wyposażyć w następujące dokumenty: plan sytuacyjny z opisem pomieszczeń zabezpieczonych, wejść do tych pomieszczeń, informacja o lokalizacji klucza do tych pomieszczeń i rozmieszczeniem czujek wraz z podaniem adresów czujek; instrukcja postępowania w przypadku alarmu pożarowego lub będącego wynikiem uszkodzenia jakiegoś elementu; instrukcja obsługi i opis funkcjonowania centrali; książkę pracy systemu SAP, w której należy notować wszystkie czynności związane z obsługą techniczną, zmiany, przeróbki, modernizacje, wyłączenia i załączenia, jak również wszystkie wypadki wystąpienia alarmów pożarowych (w tym również fałszywych) i będących wynikiem uszkodzenia, z podaniem daty i godziny zdarzenia; wszystkie wpisy muszą być imienne; wykaz osób funkcyjnych, tzn. osób związanych z obiektem, które należy w pierwszej kolejności powiadomić o pożarze w obiekcie, adresy i telefony tych osób (prywatne i służbowe); nazwa i adres konserwatora systemu SSP KONSERWACJA Jabłonka, listopad 2014 Strona 12

13 Do obsługi codziennej powinno należeć sprawdzenie poprawności wskazań centrali systemu. Co kwartał należy sprawdzić poprawność pracy CSP zgodnie z procedurą kontrolną CSP. Przynajmniej raz w roku należy dokonać sprawdzenia poprawności działania wszystkich czujek dymu i ciepła. Konserwację baterii akumulatorów prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie czynności oraz uwagi i spostrzeżenia wynikłe w czasie eksploatacji, obsługi, konserwacji i kontroli odnotować w książce pracy SSP. O wszystkich nieprawidłowościach i usterkach w pracy SSP niezwłocznie powiadomić konserwatora i osobę pełniącą nadzór eksploatacyjny. Fakt ten należy odnotować w książce pracy CSP. Konserwację należy powierzyć firmie uprawnionej, wykwalifikowanej i technicznie przygotowanej do obsługi SSP. Wykonanie określonych czynności konserwatorskich przez konserwatora musi być każdorazowo sprawdzone i potwierdzone przez osobę sprawującą nadzór eksploatacyjny z ramienia użytkownika POŁĄCZENIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ Po uruchomieniu i przetestowaniu systemu, w celu automatycznego przekazywania alarmu pożarowego do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej inwestor może zwrócić się o dostawę (wydzierżawienie) urządzenia transmisji alarmu pożarowego przez wskazanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu operatora ODBIÓR TECHNICZNY Odbiór techniczny SSP powinien być połączony z przekazaniem systemu do eksploatacji i jednoczesnym przyjęciem do konserwacji. Podczas odbioru należy przeprowadzić badania mechaniczne i elektryczne: sprawdzenie materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami, o sprawdzenie wykonania SSP ze szczególnym Jabłonka, listopad 2014 Strona 13

14 uwzględnieniem jakości wykonanych połączeń, zamocowania urządzeń i osprzętu, zainstalowania właściwych elementów (czujek i przycisków), właściwej numeracji linii, oznakowania w CSP linii dozorowych, czujek i przycisków, o wykonanie pełnego badania instalacji sygnalizacji pożaru tj. pobudzić w ramach testu wszystkie czujki systemu obserwując jednocześnie prawidłowość odwzorowania alarmów na centrali oraz sprawdzenie działania zasilania rezerwowego, o próby okablowania na przerwy i zwarcia między żyłami danego kabla, pomiar rezystancji linii dozorowych, o wszystkie wykonane badania i próby winny zostać potwierdzone protokołami z badań prób dołączonymi do dokumentacji odbiorczej. Przed przekazaniem SSP do odbioru wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi dokumentację powykonawczą zwierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstałymi w czasie montażu (o ile takie wystąpiły), SSP zostaje przekazany do eksploatacji, jeżeli podczas prac odbiorczych nie zostaną stwierdzone usterki i nieprawidłowości. Komisja sporządza protokół w związku z przekazaniem SSP do eksploatacji. Jeżeli w trakcie prac odbiorczych zostaną stwierdzone usterki komisja zobowiązana jest ustalić termin ich usunięcia przez wykonawcę oraz określić termin ponownego odbioru SZKOLENIE Właściciele obiektu powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi systemu SAP. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistę w zakresie systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru - przedstawiciela wykonawcy SSP w obiekcie. Zaświadczenie stwierdzające fakt przeszkolenia, wystawione przez prowadzącego szkolenie, podpisane przez osobę przeszkoloną i potwierdzone przez kierownika, należy dołączyć do akt osobowych przeszkolonego. Osoby nowo zatrudnione powinny być przeszkolone w zakresie obsługi SSP w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy UWAGI KOŃCOWE Pętle dozorowe do łączówek instalacyjnych przyłączać zgodnie z DTR centrali (schemat montażowy). Gniazda czujek rozmieszczać wg planów instalacji sygnalizacji Jabłonka, listopad 2014 Strona 14

15 przeciwpożarowej. Przewody, ani między czujkami, ani między przyciskami, nie mogą być przedłużane - powinny to być przewody ciągłe jednoodcinkowe. Przyciski Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych montować na wysokości 1,2-1,6m od podłogi w odległości, co najmniej 0,5m od innego osprzętu elektrycznego. Czujki pożarowe należy umieszczać centralnie na suficie lub przy ich większej ilości rozmieścić równomiernie (zgodnie z planami instalacyjnymi). Dodatkowo należy przestrzegać następujących zasad: Odstępy czujek od ścian nie mogą być mniejsze od 0,5 m. W przypadku korytarzy lub innych pomieszczeń o szerokości poniżej 1m, czujki umieszczać na środku stropu. Jeżeli w pomieszczeniu występują podciągi, belki lub przebiegające pod stropem kanały wentylacyjne w odległości większej niż 15 cm od stropu to odległość czujek od tych elementów również nie powinna być mniejsza od 0,5 m. W przypadku podziału strefy podsufitowej na 2 lub więcej części przez belki, lub przewody wentylacyjne w każdej części należy umieścić czujkę (pomimo zaznaczenia w planach tylko jednej czujki). Jeżeli przestrzenie między podciągami są węższe niż 1 m to czujki należy umieszczać na podciągach. Nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. Minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m WYTYCZNE DLA INNYCH BRANŻ Branża elektryczna: Centrala sygnalizacji pożaru. wyposażona jest we własne źródło zasilania awaryjnego w postaci akumulatorów, gwarantujących czas podtrzymania zgodny z obowiązującymi wytycznymi (72 godziny w stanie dozorowania bez zasilania podstawowego). Do zasilania Jabłonka, listopad 2014 Strona 15

16 centrali z rozdzielnicy elektrycznej obiektu należy stosować przewody HDGs 3x1,5 posiadające aktualny certyfikat CNBOP oraz sposób ich mocowania gwarantujący ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez minimum 90 minut. Zasilanie w energię elektryczną winno być realizowane sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu, na niezależnym obwodzie. Zaleca się zabezpieczyć obwód bezpiecznikiem nadprądowym C6A OBLICZENIA Parametry elektryczne elementów: L.P. ELEMENT ILOŚĆ POBÓR PRĄDU PODCZAS DOZOROWANIA POBÓR PRĄDU PODCZAS ALARMU 1 FPA mA 411mA 2 FAP-O ,5mA 0,5mA 3 FAH-T ,5mA 0,5mA 4 FMC ,0A 0,4mA 5 FNM-420-B-RD 1 1 ma 3,9 ma 6 FNM-420-A-RD/WH 12 2,3mA 15mA Parametry przewodu YnTKSY ekw 1x2x0,8: Maksymalna rezystancja pętli 75 Ω/km; Pojemność między parami żył 120 nf/km; Pobór prądu podczas dozorowania: Pobór prądu podczas alarmowania: Jabłonka, listopad 2014 Strona 16

17 Obliczanie pojemności baterii (72 godziny dozorowania oraz 30 minut 32,01984alarmowania (rezerwa 20%): Obliczanie oporności linii dozorowej (dopuszczalna 100Ω): Pojemność linii dozorowej (dopuszczalna pojemność 300nF): ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE KOD J.m. ILOŚĆ 1 Centrala sygnalizacji pożaru FPA5000 Kpl. 1 2 Adresowalna optyczna czujka dymu z gniazdem FAP-O420 Kpl Adresowalna czujka ciepła z gniazdem FAH-T420 Kpl. 3 4 Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM-R-G Szt. 9 5 Sygnalizator akustyczny zewnętrzny FNM-420-B-RD Szt. 1 6 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny FNM-420-A-RD/WH Szt Zasilacz 24V 6A UPS 2416 A Szt. 5 9 Akumulator 12V/ 38Ah Szt Przewód YnTKSY ekw 1x2x0,8 mb Przewód HDGs 3x1,5 mb Listwa natynkowa mb Materiały dodatkowe Kpl. 1 Jabłonka, listopad 2014 Strona 17

18 4.11. TABELE PROJEKTANTA Tabela 1 DEKLARACJA LINII DOZOROWYCH LINIA nr 1 : parter i I piętro (skrzydło A) LINIA nr 2 : parter i I piętro (skrzydło B) LINIA nr 3 : parter i piwnica Tabela 2 CZASY OPOŹNIEŃ ALARMOWANIA Czas T1 60 sekund Czas T2 180 sekund Czas T3 Jabłonka, listopad 2014 Strona 18

19 Tabela 3 PARAMETRY ELEMENTOW LINIOWYCH - OSTRZEGACZY POŻAROWYCH NR LINII NR ELEMENTU NR FABR. TYP TRYB PRACY GRUPA 1 1 FAP-O420 1 A 1 2 FAP-O420 1 A 1 3 FAP-O420 1 A 1 4 FAP-O420 1 A 1 5 FAP-O420 1 A 1 6 FAP-O420 1 A 1 7 FAP-O420 1 A 1 8 FAP-O420 1 A 1 9 FAP-O420 1 A 1 10 FAP-O420 1 A 1 11 FAP-O420 1 A 1 12 FNM-420-A-RD/WH 1 13 FAP-O420 1 A 1 14 FMC-210-DM-R-G 2 A 1 15 FAP-O420 1 A 1 16 FAP-O420 1 A 1 17 FAP-O420 1 A 1 18 FAP-O420 1 A 1 19 FAP-O420 1 A 1 20 FAP-O420 1 A 1 21 FAP-O420 1 A 1 22 FAP-O420 1 A Jabłonka, listopad 2014 Strona 19

20 1 23 FAP-O420 1 A 1 24 FAP-O420 1 A 1 25 FAP-O420 1 A 1 26 FAP-O420 1 A 1 27 FAP-O420 1 A 1 28 FAP-O420 1 A 1 29 FAP-O420 1 A 1 30 FAP-O420 1 A 1 31 FAP-O420 1 A 1 32 FAP-O420 1 A 1 33 FAP-O420 1 A 1 34 FAP-O420 1 A 1 35 FAP-O420 1 A 1 36 FAP-O420 1 A 1 37 FAP-O420 1 A 1 38 FAP-O420 1 A 1 39 FAP-O420 1 A 1 40 FAP-O420 1 A 1 41 FAP-O420 1 A 1 42 FAP-O420 1 A 1 43 FAP-O420 1 A 1 44 FAP-O420 1 A 1 45 FAP-O420 1 A 1 46 FNM-420-A-RD/WH 1 47 FMC-210-DM-R-G 2 A Jabłonka, listopad 2014 Strona 20

21 1 48 FAP-O420 1 A 1 49 FAP-O420 1 A 1 50 FAP-O420 1 A 1 51 FAP-O420 1 A 1 52 FAP-O420 1 A 1 53 FAP-O420 1 A 1 54 FAP-O420 1 A 1 55 FAP-O420 1 A 1 56 FAP-O420 1 A 1 57 FAP-O420 1 A 1 58 FAP-O420 1 A 1 59 FAP-O420 1 A 2 1 FNM-420-A-RD/WH 2 2 FAP-O420 1 A 2 3 FAP-O420 1 A 2 4 FAP-O420 1 A 2 5 FAP-O420 1 A 2 6 FAP-O420 1 A 2 7 FAP-O420 1 A 2 8 FAP-O420 1 A 2 9 FAP-O420 1 A 2 10 FNM-420-A-RD/WH 2 11 FMC-210-DM-R-G 2 A 2 12 FAP-O420 1 A 2 13 FAP-O420 1 A Jabłonka, listopad 2014 Strona 21

22 2 14 FAP-O420 1 A 2 15 FAP-O420 1 A 2 16 FAP-O420 1 A 2 17 FAP-O420 1 A 2 18 FAP-O420 1 A 2 19 FAP-O420 1 A 2 20 FAP-O420 1 A 2 21 FAP-O420 1 A 2 22 FAP-O420 1 A 2 23 FAP-O420 1 A 2 24 FAP-O420 1 A 2 25 FAP-O420 1 A 2 26 FAP-O420 1 A 2 27 FAP-O420 1 A 2 28 FMC-210-DM-R-G FNM-420-A-RD/WH 2 30 FAP-O420 1 A 2 31 FAP-O420 1 A 2 32 FAP-O420 1 A 2 33 FAP-O420 1 A 2 34 FAP-O420 1 A 2 35 FAP-O420 1 A 2 36 FAP-O420 1 A 2 37 FAP-O420 1 A 2 38 FAP-O420 1 A Jabłonka, listopad 2014 Strona 22

23 2 39 FAP-O420 1 A 2 40 FAP-O420 1 A 2 41 FAP-O420 1 A 2 42 FAP-O420 1 A 2 43 FAP-O420 1 A 2 44 FAP-O420 1 A 2 45 FAP-O420 1 A 2 46 FAP-O420 1 A 2 47 FAP-O420 1 A 2 48 FAP-O420 1 A 2 49 FAP-O420 1 A 2 50 FAP-O420 1 A 2 51 FAP-O420 1 A 2 52 FAP-O420 1 A 2 53 FAP-O420 1 A 2 54 FAP-O420 1 A 2 55 FAP-O420 1 A 2 56 FAP-O420 1 A 2 57 FAP-O420 1 A 2 58 FAP-O420 1 A 2 59 FAP-O420 1 A 2 60 FMC-210-DM-R-G 2 A 2 61 FAP-O420 1 A 2 62 FNM-420-A-RD/WH 2 63 FAP-O420 1 A Jabłonka, listopad 2014 Strona 23

24 2 64 FAP-O420 1 A 2 65 FAP-O420 1 A 2 66 FAP-O420 1 A 2 67 FAP-O420 1 A 2 68 FAP-O420 1 A 2 69 FAP-O420 1 A 2 70 FAP-O420 1 A 2 71 FAP-O420 1 A 2 72 FAP-O420 1 A 2 73 FAP-O420 1 A 2 74 FAP-O420 1 A 3 1 FMC-210-DM-R-G 2 A 3 2 FAP-O420 1 A 3 3 FAP-O420 1 A 3 4 FNM-420-B-RD 3 5 FAP-O420 1 A 3 6 FAP-O420 1 A 3 7 FAP-O420 1 A 3 8 FAP-O420 1 A 3 9 FAP-O420 1 A 3 10 FMC-210-DM-R-G 2 A 3 11 FAP-O420 1 A Jabłonka, listopad 2014 Strona 24

25 3 12 FAP-O420 1 A 3 13 FAP-O420 1 A 3 14 FMC-210-DM-R-G 2 A 3 15 FNM-420-A-RD/WH 3 16 FAP-O420 1 A 3 17 FAP-O420 1 A 3 18 FAP-O420 1 A 3 19 FAP-O420 1 A 3 20 FMC-210-DM-R-G 2 A 3 21 FAP-O420 1 A 3 22 FAP-O420 1 A 3 23 FAP-O420 1 A 3 24 FAP-O420 1 A 3 25 FAP-O420 1 A 3 26 FAP-O420 1 A 3 27 FAP-O420 1 A 3 28 FAP-O420 1 A 3 29 FNM-420-A-RD/WH 3 30 FAP-O420 1 A 3 31 FAP-O420 1 A 3 32 FAP-O420 1 A 3 33 FAP-O420 1 A 3 34 FAP-O420 1 A 3 35 FAP-O420 1 A 3 36 FNM-420-A-RD/WH Jabłonka, listopad 2014 Strona 25

26 3 37 FAP-O420 1 A 3 38 FAP-O420 1 A 3 39 FAP-O420 1 A 3 40 FAP-O420 1 A 3 41 FAP-O420 1 A 3 42 FAP-O420 1 A 3 43 FAP-O420 1 A 3 44 FAP-O420 1 A 3 45 FAP-O420 1 A 3 46 FAP-O420 1 A 3 47 FNM-420-A-RD/WH 3 48 FAP-O420 1 A 3 49 FAP-O420 1 A 3 50 FAH-T420 1 A 3 51 FAH-T420 1 A 3 52 FAH-T420 1 A 3 53 FAP-O420 1 A 3 54 FAP-O420 1 A 3 55 FNM-420-A-RD/WH 3 56 FAP-O420 1 A 3 57 FAP-O420 1 A 3 58 FAP-O420 1 A 3 59 FAP-O420 1 A Jabłonka, listopad 2014 Strona 26

27 5. URZĄDZENIE ODDYMIAJĄCE KLATKI SCHODOWE 5.1. OPIS TECHNICZNY Systemem odprowadzania ciepła i dymów pożarowych zostały objęte obie klatki schodowe. System zaprojektowany został w oparciu o urządzenia firmy D+H posiadające wymagane certyfikaty zgodności, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej w Józefowie koło Otwocka, dopuszczające je do stosowania w ochronie pożarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. System projektowany jest jako system zależny od systemu sygnalizacji pożaru. Informację o pożarze pobierać będzie albo z systemu sygnalizacji pożaru, albo z własnych czujek. Dodatkowo system projektowany jest jako element wentylacyjny klatek schodowych. Wyposażony zostanie w dodatkowe przyciski umożliwiające uruchomienie przewietrzania obu klatek schodowych. Zasilanie systemu odbywać się będzie sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. System posiada własne zasilanie rezerwowe zasilające całość systemu ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA RZN K Informacja o produkcie Elektryczne urządzenia sterujące systemami oddymiania RZN 4408-K nadaje się szczególnie do stosowania w budowlanych obiektach przemysłowych lub biurowych, szklanych przybudówkach lub atriach. Układy sterujące dysponują wysokim standardem wyposażenia zapewniając komfort obsługi. Zintegrowany service timer pozwala na kontrolę częstotliwości Jabłonka, listopad 2014 Strona 27

28 przeglądów konserwacyjnych. W standardzie istnieje możliwość załączania różnych funkcji: np. alarmu i uszkodzenia oraz limitowanego czasu wentylacji i wysuwu. PARAMETRY: - modułowa budowa dla całkowitego prądu napędów 8 A - stabilizowane napięcie wyjściowe - płyta centrali wyposażona w jedno miejsce wtykowe dla modułów dodatkowych - możliwość podłączenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H) - możliwe zintegrowanie systemu oddymiania z funkcja mibms istniejącego w budynku - sterowanie 2 stref oddymiania przez jedną centralę jako alternatywa dla 2 niezależnych jednostrefowych instalacji: np. dla 2 klatek schodowych - natynkowa /podtynkowa obudowa z tworzywa sztucznego ze stalowymi zamykanymi drzwiczkami - możliwość podłączenia optycznych i akustycznych urządzeń alarmowych - 72 godziny awaryjnego zasilania w przypadku przerwy w dostawie zasilania sieciowego - kontrola temperatury ładowania akumulatorów - kontrola ładowania i stanu akumulatorów - wymagane 2 x Akku Typ 34 - regulowany czas i wysuw dla przewietrzania - możliwość przyłączenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej bez stosowania dodatkowych modułów Jabłonka, listopad 2014 Strona 28

29 - przyciski oddymiania i przewietrzania, napędy okienne, automatyczne czujki pożarowe oraz urządzenia sterujące automatyką pogodową i regulujące temperaturę w pomieszczeniu dostępne w programie D+H. - system monitorowania przewodów pod kątem występowania zwarcia i przerwania. Centralę należy dodatkowo wyposażyć w moduły umożliwiający komunikację z centralą Polon 4200 (IM44-K oraz TR42). Obie centrale musza wymieniać ze sobą informacje odnośnie stanu pracy, tj. Centrala Polon 4200 winna cały czas posiadać informacje co do stanu działania centrali RZN. Dodatkowo uruchomienie alarmu pożaru przez Centralę Polon musi skutkować uruchomieniem systemu oddymiania Napędy łańcuchowe D+H PRZYCISK ODDYMIANIA Z PRZYCISKIEM PRZEWIETRZANIA RT-45LT Przyciski oddymiania stosuje się w powiązaniu z instalacją oddymiania D+H typu RZN, w celu ręcznego wyzwalania systemu w razie pożaru. Sygnalizowane są tu dodatkowo stany robocze i alarmowe. Duży wybór typów zaspakaja niemal wszystkie wymagania budowlane. - produkt posiada atest wg EN i VdS; - dostępny w wykonaniu standardowym lub jako indywidualne zapotrzebowanie; - zamykana obudowa wykonana jako odlew aluminiowy wraz z szybką do zbijania, oraz kluczykiem serwisowym; - wyświetlacz alarmu, kontroli i awarii; - zintegrowany z przyciskiem przewietrzania OPTYCZNA CZUJKA DYMU OSD23 Jabłonka, listopad 2014 Strona 29

30 Cechy czujki: - wskaźnik LED sygnalizuje stan pracy czujki - wszystkie połączenia kablowe realizuje się za pośrednictwem gniazda czujki (zamawianego oddzielnie) - konwencjonalne czujki i gniazda umożliwiają zastosowanie wyniesionych wskaźników zadziałania LED - działa na zasadzie światła rozproszonego - napięcie dozorowania: 18V (12V-28V) - temperatura pracy: -22 C C 5.3. LOKALIZACJA URZĄDZEŃ Centralę należy umieścić przy centrali systemu sygnalizacji pożaru na korytarzu na parterze. Na najwyższym stropie każdej z klatek schodowych należy umieścić czujkę dymu podłączoną do centrali oddymiania. Czujka winna być umieszczona w odległości nie mniejszej niż 50 cm od: punktów świetlnych, ścian, innej czujki itp. Na parterze i na ostatniej kondygnacji wewnątrz klatki schodowej należy umieścić przycisk oddymiania zintegrowany z przyciskiem przewietrzania. Przyciski należy instalować na wysokości 1,2 1,6 m OBLICZENIA: Zgodnie z ekspertyzą oraz postanowieniem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nie wyznacza się powierzchni czynnej oddymiania, tylko stosuje napędy otwierające istniejące okna, którymi możliwe będzie usuwanie ciepła i dymu z klatek schodowych. Proponowane rozwiązania napowietrzania: Jabłonka, listopad 2014 Strona 30

31 drzwi wejściowe do budynku do klatek schodowych. Powierzchnia drzwi wynosi 2,4 m 2. Nie ma potrzeby stosowania napędu drzwiowego, ponieważ drzwi otwierają się od zewnątrz. Minimalne przekroje żył zasilających napędy: Klatka schodowa A (w północnym skrzydle) Klatka schodowa B (w południowym skrzydle) Zapotrzebowanie na energię elektryczną z centrali w czasie alarmu: siłowniki okienne 2 siłowniki po 1 A każde razem 2A (na każdą klatkę schodową) Centrala dysponuje maksymalnie 8A, co zapewnia wystarczającą ilość prądu WSKAZÓWKI MONTAŻOWE Przewody prowadzić podtynkowo. W przypadku braku możliwości prowadzenia przewodów podtynkowo należy umieścić je w korytkach ochronnych. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane oddzielające klatki schodowe uszczelniać masą CFS-IS firmy Hilti zgodnie z Aprobatą Techniczną. Przewody prowadzić w odległości min. 10 cm od przewodów elektroenergetycznych 230V i 15 cm od linii 400V. Średnica gięcia wszystkich przewodów nie powinna być mniejsza niż 10 krotność średnicy przewodu. Czujki montować w odległości min. 0,5 m od ścian, opraw oświetleniowych i innych czujek. Centralę i inne Jabłonka, listopad 2014 Strona 31

32 elementy mocować za pomocą kołków rozporowych zgodnie z aprobatą techniczną i zaleceniami producenta. W przypadku problemów z zamocowaniem elementów na kołkach (uchwytach) dostarczonych z produktem dopuszczalne jest zastosowanie innych elementów mocujących pod warunkiem, że elementy mocujące nie będą się stykały z urządzeniem w innym miejscu niż wyznaczony punkt mocowania. Zastosowanie innego elementu mocującego musi gwarantować skutecznie zamocowanie urządzenia. Do czujki należy doprowadzić przewód YnTKSY ekw. 1x2x0,8. Obie czujki należy połączyć szeregowo, a w ostatniej zastosować rezystor. Przyciski oddymiania i przewietrzania należy połączyć równolegle, tzn. doprowadzić przewód YnTKY ekw. 3x2x0,8 oraz YDY 2x2x1 z każdego z nich do centrali. Napędy należy zasilać przewodami HDGs ekw PH 90. Dla klatki schodowej w północnym skrzydle należy zastosować 3x2,5, a dla południowej 3x1, WYTYCZNE DLA INNYCH BRANŻ Branża elektryczna: Centrala oddymiania wyposażona jest we własne źródło zasilania awaryjnego w postaci akumulatorów, gwarantujących czas podtrzymania zgodny z obowiązującymi wytycznymi (72 godziny w stanie dozorowania bez zasilania podstawowego). Do zasilania centrali z rozdzielnicy elektrycznej obiektu należy stosować kable HDGs 3x1,5 posiadające aktualny certyfikat CNBOP oraz sposób ich mocowania gwarantujący ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez minimum 90 minut. Zasilanie w energię elektryczną winno być realizowane sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zaleca się zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem nadprądowym C4A. Połączenie z SSP Do połączenia obu central należy zastosować moduły IM-44K/M oraz TR 42. Moduły te należy połączyć z CSP przewodem YnTKSY ekw. 4x2x0, ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Jabłonka, listopad 2014 Strona 32

33 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE KOD J.m. ILOŚĆ 1 Centrala oddymiania z akku typ 3 RZN 4408-K Kpl. 1 2 Okno oddymiające 1650 x 700mm Kpl. 1 3 Przycisk oddymiania i przewietrzania RT45LT Szt. 4 4 Optyczna czujka dymu OSD23 Szt. 2 5 Napęd łańcuchowy z konsolami KA34/1100BSY+SET Kpl. 4 6 Przewód HDGs PH90 3 x 1,5 mb Przewód YnTKSY ekw1x2x0,8 mb 80 8 Przewód HTKSH PH90 3x2x0,8 mb Przewód YnTKSY ekw 2x2x0,8 mb Puszka PIP Szt Materiały instalacyjne Kpl Materiały dodatkowe Kpl ZAŁĄCZNIKI 1. Świadectwo dopuszczenia: Centrala FPA 5000 ROP- FMC-210-DM-R-G Sygnalizator FNM-420-A-RD/WH Centrala RZN-4408-K Przycisk oddymiania RT45-LT Przewód HDGs PH90 3x1x1,5 Przewód HTKSH PH90 ekw 1x2x0,8 2. Certyfikaty zgodności Czujka FAP-O420 Czujka FPH-T420 Jabłonka, listopad 2014 Strona 33

34 7. RYSUNKI: 1. Rzut piwnicy... 1: Rzut parteru... 1: Rzut I piętra... 1: Schemat instalacji SSP... schemat 5. Schemat urządzenia oddymiającego... schemat 6. Rzuty klatek schodowych... 1: Rysunek poglądowy uszczelniania przejść kablowych... schemat Jabłonka, listopad 2014 Strona 34