PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU I URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCEGO KLATKI SCHODOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU I URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCEGO KLATKI SCHODOWE"

Transkrypt

1 Egz. 2 PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU I URZĄDZENIA ODDYMIAJĄCEGO KLATKI SCHODOWE MIĘDZYSZKOLNY INTERNAT W STARYM SĄCZU STARY SĄCZ UL. DASZYŃSKIEGO 19 Jednostka projektowa F.H.U. Ognik Krzysztof Sołtys ul. Sobieskiego Jabłonka Tel.: fax.: Projektant mgr inż. Krzysztof Sołtys Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. mgr inż. Kazimierz Krzowski

2 SPIS TREŚCI: 1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Charakterystyka obiektu System sygnalizacji pożaru Opis techniczny Centrala Sygnalizacji Pożaru Czujki pożarowe Optyczna czujka dymu FAP-O Czujka ciepła FAH-T Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210DM Sygnalizator adresowalny zewnętrzny FNM-420-B-RD Sygnalizator adresowalny FNM-420-A-RD/WH Przewody i trasy kablowe Dokumentacja Konserwacja Połączenie z PSP Odbiór techniczny Szkolenie Uwagi końcowe Wytyczne dla innych branż Obliczenia Zestawienie materiałów Tabele projektanta Urządzenie oddymiające klatki schodowe Załączniki Rysunki Jabłonka, listopad 2014 Strona 2

3 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) dla budynku Międzyszkolnego Internatu położonego w Stary Sącz ul. Daszyńskiego 19. Opracowaniem objęty jest cały budynek. Uwaga: Zastosowane w projekcie materiały zostały użyte wyłącznie celem określenie minimalnych wymagań dla urządzeń składowych systemu. Zastosowanie urządzeń innych producentów jest możliwe pod warunkiem, że zastosowane urządzeniami będą posiadać parametry nie niższe niż przedstawione w projekcie. Dodatkowo zastosowanie innych urządzeń wymaga zaaprobowania ich przez Inwestora. Wszystkie urządzenia i materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać wymagane prawem aktualne certyfikaty i dopuszczenia. Przed przystąpieniem do realizacji, należy z Inwestorem zweryfikować ostatecznie przebieg tras kablowych pod kątem zmiany przeznaczenia pomieszczeń oraz przebiegu tras branży elektrycznej. 2. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę merytoryczną do wykonania niniejszego projektu stanowiły: podkłady architektoniczne, uzgodnienia i wytyczne Inwestora, dane techniczne stosowanych urządzeń, ekspertyza techniczna opracowana przez K. Krzowskiego i M. Florek wraz z postanowieniem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, aktualnie obowiązujące przepisy i wytyczne w zakresie projektowania systemów sygnalizacji pożaru, tj.: o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. z 2009 r Dz. U. Nr 178 poz z późn. zm.); Jabłonka, listopad 2014 Strona 3

4 o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 12 poz. 68 z późn. zm.); o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2002 roku z sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719); o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz z późn. zm.); o Polska Norma PKN-CEN/TS 54 Systemy Sygnalizacji Pożarowej; o Polska Norma PN-ISO6790:1996 Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej; 3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Budynek ma wysokość 7,60 m wysokości i należy do grupy budynków niskich (N). Obiekt stanowi jedną strefę pożarową. Całość budynku należy zakwalifikować do kategorii zagrożenia ludzi ZL V (obiekty zamieszkania zbiorowego). Budynek wykonany jest z materiałów niepalnych, wykończony materiałami niepalnymi lub palnymi zabezpieczonymi środkami chemicznymi do stopnia co najmniej trudnozapalności. Budynek posiada dwie klatki schodowe wykonane z materiałów niepalnych. Klatki schodowe obudowane są ścianami o odporności ogniowej REI 60, oraz zamykana drzwiami o odporności ogniowej EI 30. Klatki schodowe o wymiarach niezgodnych z wymogi prawa, lecz uzyskano odstępstwo od przepisów postanowieniem Komendanta Wojewódzkiego PSP. 4. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Jabłonka, listopad 2014 Strona 4

5 4.1. OPIS TECHNICZNY Systemem sygnalizacji pożaru zostały objęte wszystkie pomieszczenia w budynku. Nie chronione pozostały łazienki i pomieszczenia sanitarne. System zaprojektowany został w oparciu o urządzenia firmy Bosch posiadające wymagane certyfikaty zgodności, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej w Józefowie koło Otwocka, dopuszczające je do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. System projektowany jest jako dwustopniowy system alarmowy gotowy do podłączenia do monitoringu w PSP. Zasilanie systemu odbywać się będzie sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu Centrala Sygnalizacji Pożaru Centrala FPA5000 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej rożnego rodzaju obiektów, niedużych lub średniej wielkości, np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych, "inteligentnych" budynków itp. Dzięki modułowej budowie centralę sygnalizacji pożaru FPA 5000 można z łatwością zaadaptować do lokalnych warunków i wymagań prawnych. Umożliwiają to różnorodne moduły funkcyjne. Centrala sygnalizacji pożaru jest dostępna w dwóch obudowach: Obudowa do montażu bezpośrednio na ścianie możliwością otwierania. Obudowy do instalacji na ramie, mocowane do ramy montażowej, z Za pomocą specjalnych zestawów montażowych obudowy można zamontować w szafie 482,6 mm. Wszystkie obudowy można rozbudować o różne dodatkowe obudowy do różnorodnych zastosowań. Wyniesiona klawiatura FMR 5000 zapewnia rozproszoną obsługę Jabłonka, listopad 2014 Strona 5

6 centrali lub sieci central. Za pomocą interfejsu zewnętrznej magistrali CAN i interfejsu Ethernet można podłączać i łączyć ze sobą kilka kontrolerów centrali i zdalnych klawiatur. Używając struktury jednej pętli lub struktur wielu pętli w oparciu o technologię Ethernet, sieć można dostosować do niemal każdego zastosowania. Centrale FPA 5000 można dołączać do uniwersalnych systemów bezpieczeństwa UGM 2040 firmy Bosch, dzięki czemu istnieje możliwość integrowania ich w duże systemy sieciowe. Cały system wykrywania pożaru jest konfigurowany z komputera przenośnego przy użyciu oprogramowania FSP-5000-RPS. Dzięki zaprojektowanemu w ergonomiczny sposób panelowi sterującemu, który jest wyposażony w wielokolorowy ekran dotykowy TFT obsługiwany przy pomocy menu, obsługa i przetwarzanie wszystkich komunikatów są proste i intuicyjne. Panel został wyposażony w stałe klawisze umieszczone na prawo, a także u dołu i u góry wyświetlacza, jak również zmienne przyciski wirtualne w obszarze ekranu dotykowego. Dzięki modułowej budowie centrala sygnalizacji pożaru FPA 5000 odznacza się wyjątkową elastycznością, pozwalającą na pełną adaptację do indywidualnych wymagań. W zależności od wymagań, można w czasie planowania wybrać następujące opcje: 1. Typ obudowy: ścienna lub do instalacji na ramie Wybór obudowy podstawowej Opcjonalne obudowy rozszerzeń Opcjonalne obudowy zasilaczy Opcjonalne zestawy do montażu w szafach typu Rack 482,6 mm 2. Panel sterowania i wyświetlacz z kontrolerem centrali w różnych językach. lokalnymi 3. Moduły funkcyjne wybór zgodnie z planowanym zastosowaniem i wymaganiami 5. Zasilacz Akumulatory Jabłonka, listopad 2014 Strona 6

7 Dodatkowe źródła zasilania Uchwyty zasilaczy są instalowane fabrycznie w obudowach do instalacji na ramie od potrzeb W przypadku obudów ściennych uchwyty zasilaczy można instalować w zależności 6. Akcesoria dodatkowe Drzwiczki przednie Drukarka z obudową do instalacji na ramie Zestawy kabli do zastosowań specjalnych Moduły funkcyjne są autonomicznymi urządzeniami typu plug-and-play, które można umieścić w dowolnym slocie centrali. Oznacza to, że zasilanie i wymiana danych z centralą odbywa się automatycznie, bez konieczności dodatkowych ustawień. Moduł jest automatycznie identyfikowany przez centralę i działa w trybie domyślnym. Centralę należy umieścić na ścianie w pomieszczeniach właściciela. Ze względu na umieszczenie centrali w części mieszkalnej jest ona zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych Czujki pożarowe Optyczna czujka dymu FAP-O420 Zasada działania Czujka optyczna typu rozproszeniowego, działa na zasadzie pomiaru promieniowania rozproszonego przez cząstki aerozolu (dymu), które dostały się do optycznej komory pomiarowej, do których normalnie nie ma dostępu światło zewnętrzne. Zasadniczą częścią czujki jest układ detekcyjny, w skład, którego wchodzą elektroluminescencyjna dioda nadawcza oraz dioda odbiorcza. Diody są zamocowane w taki sposób, aby światło emitowane Jabłonka, listopad 2014 Strona 7

8 przez diodę nadawcza nie docierało bezpośrednio do diody odbiorczej. Dopiero, gdy do wnętrza labiryntu czujki dostanie się dym rozpraszający światło, fotodioda odbiorcza wykryje jego obecność i przy odpowiednim (ścisłe określanym) poziomie zadymienia, sygnał o pożarze (po odpowiedniej obróbce przez procesor czujki) zostanie wysłany do centrali sygnalizacji pożarowej. DANE TECHNICZNE: Napięcie pracy: 15 33VDC Prąd dozorowania: 0,5mA Prąd alarmowania: 15mA Maksymalna wilgotność względna: 95% (bez kondensacji) Stopień ochrony: IP40 Obszar detekcji: do 120 m 2 Maksymalna wysokość montażu: 16 m Izolator zwarć: tak dwustronny Przydatność czujki: TF1, TF2, TF3, TF4, TF Czujka ciepła FAH-T420 Zasada działania Czujka ciepła reaguje na wzrost temperatury występujący podczas pożaru. Czujka działa nadmiarowo - po przekroczeniu temperatury zadziałania, odpowiedniej dla danej klasy i różniczkowo - przy gwałtownym przyroście temperatury. Zmiany temperatury w otoczeniu czujki powodują zmianę stanu równowagi dwóch termistorów pomiarowych. Jabłonka, listopad 2014 Strona 8

9 Dane te są analizowane przez mikro kontroler, który przekazuje odpowiednie sygnały alarmowe do centrali. Zastosowany mikroprocesor oraz odpowiednie oprogramowanie czujek gwarantują przeprowadzenie, z duża szybkością, analizy zachodzących zjawisk w otoczeniu czujek i wyeliminowanie ewentualnych fałszywych alarmów. DANE TECHNICZNE: Napięcie pracy: 20 33VDC Prąd dozorowania: 0,5mA Prąd alarmowania: 15mA Maksymalna wilgotność względna: 95% (bez kondensacji) Stopień ochrony: IP40 Obszar detekcji: do 40 m 2 Maksymalna wysokość montażu: 7,5 m Izolator zwarć: tak dwustronny Klasa zadziałania: A Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM Zasada działania Ręczne ostrzegacze pożarowe FMC-210DM działają (przełączają styki) po wciśnięciu przycisku. Ręczne ostrzegacze są wyposażone w wewnętrzne izolatory zwarć. DANE TECHNICZNE: Jabłonka, listopad 2014 Strona 9

10 Napięcie pracy: 15 33VDC Prąd dozorowania: 0,0 A Prąd alarmowania: 0,4 ma Maksymalna wilgotność względna: 95% (bez kondensacji) Izolator zwarć: tak dwustronny Sygnalizator adresowany zewnętrzny FNM-420-B- RD Sygnalizator akustyczny do zastosowań zewnętrznych, czerwony. Sygnalizator akustyczny udostępnia możliwość wyboru spośród 32 typów sygnałów alarmowych i ewakuacyjnych (w tym sygnał zgodny z DIN Part 3). Poziom ciśnienia akustycznego można ustawić na jednym z pięciu poziomów, zależnie od środowiska pracy. Zależnie od rodzaju sygnału i ustawionego poziomu głośności, poziom ciśnienia akustycznego waha się od 65 db(a) do 102,5 db(a). Sygnalizatory akustyczne należące do tej samej pętli sieci LSN i emitujące ten sam typ sygnału zapewniają bezzwłoczną synchronizację. Programowanie sygnalizatorów można z łatwością przeprowadzić z poziomu centrali sygnalizacji pożaru. Dane techniczne: Napięcie zasilania 16-32,5 VDC Prąd alarmowania < 3,9mA Prąd czuwania < 1mA Natężenie dźwięku z odl.1m 102,5 db Szczelność obudowy IP Sygnalizator adresowany FNM-420-A-RD/WH To urządzenie w połączeniu z przemysłowym źródłem zasilania o dużej mocy umożliwia bezprzerwowe sygnalizowanie alarmu zgodnie z normą VdS 3536 nawet Jabłonka, listopad 2014 Strona 10

11 w przypadku, gdy została zerwana otwarta linia lub magistrala systemowa jest trwale uszkodzona (np. przez ogień). Źródło zasilania jest spawane laserowo, co zapewnia całkowitą szczelność. Złote styki umożliwiają korzystanie z urządzeń w trudnych warunkach środowiskowych. Panel sterowania pozwala na stałe i niezawodne monitorowanie źródła zasilania. Sygnalizator akustyczny oferuje 28 fabrycznie zaprogramowanych sygnałów. Każdy sygnał składa się z następującej sekwencji: sygnał, komunikat głosowy, sygnał, komunikat głosowy. Dostępne są 4 komunikaty głosowe w 7 językach i 32 sygnały (w tym sygnał zgodny z normą DIN 33404, część 3). Sygnalizatory akustyczne oferujące te same sygnały mogą zostać zsynchronizowane w pętli. Za pomocą oprogramowania FSP-5000-RPS można wybrać 28 fabrycznie zaprogramowanych sygnałów. Dodatkowe oprogramowanie do konfiguracji umożliwia zaprogramowanie indywidualnie wybranych sygnałów. Dane techniczne: Napięcie zasilania VDC Prąd alarmowania < 15mA Prąd czuwania < 2,3mA Natężenie dźwięku z odl.1m > 95 db Szczelność obudowy IP Przewody i trasy kablowe Centralę należy zasilać sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu przewodem HDGs 3x1,5. Czujki i ROP y należy łączyć w pętle przewodem YnTKSY ekw. 1x2x0,8. Sygnalizatory należy wpiąć w pętle dozorową tak jak czujki i ROP y. Wszystkie wyżej wymienione przewody winny posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia. Przewody należy prowadzić podtynkowo. Dopuszcza się umieszczenie przewodów w rurkach Peszla. W przypadku prowadzenia przewodów natynkowo należy układać je w listwach ochronnych kotwionych do ściany. Na ostatniej kondygnacji budynku przewody należy prowadzić strychem nieużytkowym i przewiercać strop w miejscach instalacji czujek, sygnalizatorów lub ROP-ów. Na strychu przewody należy prowadzić w listwach lub mocować przewody za pomocą certyfikowanych uchwytów UDF. Przejścia Jabłonka, listopad 2014 Strona 11

12 przez obudowę klatek schodowych należy uszczelnić masą CFS-IS firmy Hilti zgodnie z Aprobatą Techniczną (schemat w części rysunkowej). Można zastosować inne środki zapewniające wymaganą odporność ogniową omawianych elementów pod warunkiem posiadania przez nie Aprobaty Technicznej. Trasy kablowe należy ustalić w budynku z inwestorem celem uniknięcia sytuacji, gdy inwestor w miejscu prowadzenia trasy ma zaplanowane inne urządzenia, lub inną instalację. Trasy kablowe należy prowadzić w odległości nie mniejszej niż 10 cm od przewodów elektroenergetycznych 230V i 15 cm od linii 400V. Średnica gięcia wszystkich przewodów nie powinna być mniejsza niż 10 krotność średnicy przewodu DOKUMENTACJA Pomieszczenie z centralą, należy wyposażyć w następujące dokumenty: plan sytuacyjny z opisem pomieszczeń zabezpieczonych, wejść do tych pomieszczeń, informacja o lokalizacji klucza do tych pomieszczeń i rozmieszczeniem czujek wraz z podaniem adresów czujek; instrukcja postępowania w przypadku alarmu pożarowego lub będącego wynikiem uszkodzenia jakiegoś elementu; instrukcja obsługi i opis funkcjonowania centrali; książkę pracy systemu SAP, w której należy notować wszystkie czynności związane z obsługą techniczną, zmiany, przeróbki, modernizacje, wyłączenia i załączenia, jak również wszystkie wypadki wystąpienia alarmów pożarowych (w tym również fałszywych) i będących wynikiem uszkodzenia, z podaniem daty i godziny zdarzenia; wszystkie wpisy muszą być imienne; wykaz osób funkcyjnych, tzn. osób związanych z obiektem, które należy w pierwszej kolejności powiadomić o pożarze w obiekcie, adresy i telefony tych osób (prywatne i służbowe); nazwa i adres konserwatora systemu SSP KONSERWACJA Jabłonka, listopad 2014 Strona 12

13 Do obsługi codziennej powinno należeć sprawdzenie poprawności wskazań centrali systemu. Co kwartał należy sprawdzić poprawność pracy CSP zgodnie z procedurą kontrolną CSP. Przynajmniej raz w roku należy dokonać sprawdzenia poprawności działania wszystkich czujek dymu i ciepła. Konserwację baterii akumulatorów prowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie czynności oraz uwagi i spostrzeżenia wynikłe w czasie eksploatacji, obsługi, konserwacji i kontroli odnotować w książce pracy SSP. O wszystkich nieprawidłowościach i usterkach w pracy SSP niezwłocznie powiadomić konserwatora i osobę pełniącą nadzór eksploatacyjny. Fakt ten należy odnotować w książce pracy CSP. Konserwację należy powierzyć firmie uprawnionej, wykwalifikowanej i technicznie przygotowanej do obsługi SSP. Wykonanie określonych czynności konserwatorskich przez konserwatora musi być każdorazowo sprawdzone i potwierdzone przez osobę sprawującą nadzór eksploatacyjny z ramienia użytkownika POŁĄCZENIE Z PAŃSTWOWĄ STRAŻĄ POŻARNĄ Po uruchomieniu i przetestowaniu systemu, w celu automatycznego przekazywania alarmu pożarowego do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej inwestor może zwrócić się o dostawę (wydzierżawienie) urządzenia transmisji alarmu pożarowego przez wskazanego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu operatora ODBIÓR TECHNICZNY Odbiór techniczny SSP powinien być połączony z przekazaniem systemu do eksploatacji i jednoczesnym przyjęciem do konserwacji. Podczas odbioru należy przeprowadzić badania mechaniczne i elektryczne: sprawdzenie materiałów w zakresie zgodności z obowiązującymi normami, o sprawdzenie wykonania SSP ze szczególnym Jabłonka, listopad 2014 Strona 13

14 uwzględnieniem jakości wykonanych połączeń, zamocowania urządzeń i osprzętu, zainstalowania właściwych elementów (czujek i przycisków), właściwej numeracji linii, oznakowania w CSP linii dozorowych, czujek i przycisków, o wykonanie pełnego badania instalacji sygnalizacji pożaru tj. pobudzić w ramach testu wszystkie czujki systemu obserwując jednocześnie prawidłowość odwzorowania alarmów na centrali oraz sprawdzenie działania zasilania rezerwowego, o próby okablowania na przerwy i zwarcia między żyłami danego kabla, pomiar rezystancji linii dozorowych, o wszystkie wykonane badania i próby winny zostać potwierdzone protokołami z badań prób dołączonymi do dokumentacji odbiorczej. Przed przekazaniem SSP do odbioru wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi dokumentację powykonawczą zwierającą zaktualizowany projekt techniczny z naniesionymi zmianami powstałymi w czasie montażu (o ile takie wystąpiły), SSP zostaje przekazany do eksploatacji, jeżeli podczas prac odbiorczych nie zostaną stwierdzone usterki i nieprawidłowości. Komisja sporządza protokół w związku z przekazaniem SSP do eksploatacji. Jeżeli w trakcie prac odbiorczych zostaną stwierdzone usterki komisja zobowiązana jest ustalić termin ich usunięcia przez wykonawcę oraz określić termin ponownego odbioru SZKOLENIE Właściciele obiektu powinni być przeszkoleni w zakresie obsługi systemu SAP. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistę w zakresie systemów automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru - przedstawiciela wykonawcy SSP w obiekcie. Zaświadczenie stwierdzające fakt przeszkolenia, wystawione przez prowadzącego szkolenie, podpisane przez osobę przeszkoloną i potwierdzone przez kierownika, należy dołączyć do akt osobowych przeszkolonego. Osoby nowo zatrudnione powinny być przeszkolone w zakresie obsługi SSP w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy UWAGI KOŃCOWE Pętle dozorowe do łączówek instalacyjnych przyłączać zgodnie z DTR centrali (schemat montażowy). Gniazda czujek rozmieszczać wg planów instalacji sygnalizacji Jabłonka, listopad 2014 Strona 14

15 przeciwpożarowej. Przewody, ani między czujkami, ani między przyciskami, nie mogą być przedłużane - powinny to być przewody ciągłe jednoodcinkowe. Przyciski Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych montować na wysokości 1,2-1,6m od podłogi w odległości, co najmniej 0,5m od innego osprzętu elektrycznego. Czujki pożarowe należy umieszczać centralnie na suficie lub przy ich większej ilości rozmieścić równomiernie (zgodnie z planami instalacyjnymi). Dodatkowo należy przestrzegać następujących zasad: Odstępy czujek od ścian nie mogą być mniejsze od 0,5 m. W przypadku korytarzy lub innych pomieszczeń o szerokości poniżej 1m, czujki umieszczać na środku stropu. Jeżeli w pomieszczeniu występują podciągi, belki lub przebiegające pod stropem kanały wentylacyjne w odległości większej niż 15 cm od stropu to odległość czujek od tych elementów również nie powinna być mniejsza od 0,5 m. W przypadku podziału strefy podsufitowej na 2 lub więcej części przez belki, lub przewody wentylacyjne w każdej części należy umieścić czujkę (pomimo zaznaczenia w planach tylko jednej czujki). Jeżeli przestrzenie między podciągami są węższe niż 1 m to czujki należy umieszczać na podciągach. Nie można umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, wentylacji nawiewnej lub wyciągowej. Minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m WYTYCZNE DLA INNYCH BRANŻ Branża elektryczna: Centrala sygnalizacji pożaru. wyposażona jest we własne źródło zasilania awaryjnego w postaci akumulatorów, gwarantujących czas podtrzymania zgodny z obowiązującymi wytycznymi (72 godziny w stanie dozorowania bez zasilania podstawowego). Do zasilania Jabłonka, listopad 2014 Strona 15

16 centrali z rozdzielnicy elektrycznej obiektu należy stosować przewody HDGs 3x1,5 posiadające aktualny certyfikat CNBOP oraz sposób ich mocowania gwarantujący ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez minimum 90 minut. Zasilanie w energię elektryczną winno być realizowane sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu, na niezależnym obwodzie. Zaleca się zabezpieczyć obwód bezpiecznikiem nadprądowym C6A OBLICZENIA Parametry elektryczne elementów: L.P. ELEMENT ILOŚĆ POBÓR PRĄDU PODCZAS DOZOROWANIA POBÓR PRĄDU PODCZAS ALARMU 1 FPA mA 411mA 2 FAP-O ,5mA 0,5mA 3 FAH-T ,5mA 0,5mA 4 FMC ,0A 0,4mA 5 FNM-420-B-RD 1 1 ma 3,9 ma 6 FNM-420-A-RD/WH 12 2,3mA 15mA Parametry przewodu YnTKSY ekw 1x2x0,8: Maksymalna rezystancja pętli 75 Ω/km; Pojemność między parami żył 120 nf/km; Pobór prądu podczas dozorowania: Pobór prądu podczas alarmowania: Jabłonka, listopad 2014 Strona 16

17 Obliczanie pojemności baterii (72 godziny dozorowania oraz 30 minut 32,01984alarmowania (rezerwa 20%): Obliczanie oporności linii dozorowej (dopuszczalna 100Ω): Pojemność linii dozorowej (dopuszczalna pojemność 300nF): ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE KOD J.m. ILOŚĆ 1 Centrala sygnalizacji pożaru FPA5000 Kpl. 1 2 Adresowalna optyczna czujka dymu z gniazdem FAP-O420 Kpl Adresowalna czujka ciepła z gniazdem FAH-T420 Kpl. 3 4 Ręczny ostrzegacz pożarowy FMC-210-DM-R-G Szt. 9 5 Sygnalizator akustyczny zewnętrzny FNM-420-B-RD Szt. 1 6 Sygnalizator akustyczny wewnętrzny FNM-420-A-RD/WH Szt Zasilacz 24V 6A UPS 2416 A Szt. 5 9 Akumulator 12V/ 38Ah Szt Przewód YnTKSY ekw 1x2x0,8 mb Przewód HDGs 3x1,5 mb Listwa natynkowa mb Materiały dodatkowe Kpl. 1 Jabłonka, listopad 2014 Strona 17

18 4.11. TABELE PROJEKTANTA Tabela 1 DEKLARACJA LINII DOZOROWYCH LINIA nr 1 : parter i I piętro (skrzydło A) LINIA nr 2 : parter i I piętro (skrzydło B) LINIA nr 3 : parter i piwnica Tabela 2 CZASY OPOŹNIEŃ ALARMOWANIA Czas T1 60 sekund Czas T2 180 sekund Czas T3 Jabłonka, listopad 2014 Strona 18

19 Tabela 3 PARAMETRY ELEMENTOW LINIOWYCH - OSTRZEGACZY POŻAROWYCH NR LINII NR ELEMENTU NR FABR. TYP TRYB PRACY GRUPA 1 1 FAP-O420 1 A 1 2 FAP-O420 1 A 1 3 FAP-O420 1 A 1 4 FAP-O420 1 A 1 5 FAP-O420 1 A 1 6 FAP-O420 1 A 1 7 FAP-O420 1 A 1 8 FAP-O420 1 A 1 9 FAP-O420 1 A 1 10 FAP-O420 1 A 1 11 FAP-O420 1 A 1 12 FNM-420-A-RD/WH 1 13 FAP-O420 1 A 1 14 FMC-210-DM-R-G 2 A 1 15 FAP-O420 1 A 1 16 FAP-O420 1 A 1 17 FAP-O420 1 A 1 18 FAP-O420 1 A 1 19 FAP-O420 1 A 1 20 FAP-O420 1 A 1 21 FAP-O420 1 A 1 22 FAP-O420 1 A Jabłonka, listopad 2014 Strona 19

20 1 23 FAP-O420 1 A 1 24 FAP-O420 1 A 1 25 FAP-O420 1 A 1 26 FAP-O420 1 A 1 27 FAP-O420 1 A 1 28 FAP-O420 1 A 1 29 FAP-O420 1 A 1 30 FAP-O420 1 A 1 31 FAP-O420 1 A 1 32 FAP-O420 1 A 1 33 FAP-O420 1 A 1 34 FAP-O420 1 A 1 35 FAP-O420 1 A 1 36 FAP-O420 1 A 1 37 FAP-O420 1 A 1 38 FAP-O420 1 A 1 39 FAP-O420 1 A 1 40 FAP-O420 1 A 1 41 FAP-O420 1 A 1 42 FAP-O420 1 A 1 43 FAP-O420 1 A 1 44 FAP-O420 1 A 1 45 FAP-O420 1 A 1 46 FNM-420-A-RD/WH 1 47 FMC-210-DM-R-G 2 A Jabłonka, listopad 2014 Strona 20

21 1 48 FAP-O420 1 A 1 49 FAP-O420 1 A 1 50 FAP-O420 1 A 1 51 FAP-O420 1 A 1 52 FAP-O420 1 A 1 53 FAP-O420 1 A 1 54 FAP-O420 1 A 1 55 FAP-O420 1 A 1 56 FAP-O420 1 A 1 57 FAP-O420 1 A 1 58 FAP-O420 1 A 1 59 FAP-O420 1 A 2 1 FNM-420-A-RD/WH 2 2 FAP-O420 1 A 2 3 FAP-O420 1 A 2 4 FAP-O420 1 A 2 5 FAP-O420 1 A 2 6 FAP-O420 1 A 2 7 FAP-O420 1 A 2 8 FAP-O420 1 A 2 9 FAP-O420 1 A 2 10 FNM-420-A-RD/WH 2 11 FMC-210-DM-R-G 2 A 2 12 FAP-O420 1 A 2 13 FAP-O420 1 A Jabłonka, listopad 2014 Strona 21

22 2 14 FAP-O420 1 A 2 15 FAP-O420 1 A 2 16 FAP-O420 1 A 2 17 FAP-O420 1 A 2 18 FAP-O420 1 A 2 19 FAP-O420 1 A 2 20 FAP-O420 1 A 2 21 FAP-O420 1 A 2 22 FAP-O420 1 A 2 23 FAP-O420 1 A 2 24 FAP-O420 1 A 2 25 FAP-O420 1 A 2 26 FAP-O420 1 A 2 27 FAP-O420 1 A 2 28 FMC-210-DM-R-G FNM-420-A-RD/WH 2 30 FAP-O420 1 A 2 31 FAP-O420 1 A 2 32 FAP-O420 1 A 2 33 FAP-O420 1 A 2 34 FAP-O420 1 A 2 35 FAP-O420 1 A 2 36 FAP-O420 1 A 2 37 FAP-O420 1 A 2 38 FAP-O420 1 A Jabłonka, listopad 2014 Strona 22

23 2 39 FAP-O420 1 A 2 40 FAP-O420 1 A 2 41 FAP-O420 1 A 2 42 FAP-O420 1 A 2 43 FAP-O420 1 A 2 44 FAP-O420 1 A 2 45 FAP-O420 1 A 2 46 FAP-O420 1 A 2 47 FAP-O420 1 A 2 48 FAP-O420 1 A 2 49 FAP-O420 1 A 2 50 FAP-O420 1 A 2 51 FAP-O420 1 A 2 52 FAP-O420 1 A 2 53 FAP-O420 1 A 2 54 FAP-O420 1 A 2 55 FAP-O420 1 A 2 56 FAP-O420 1 A 2 57 FAP-O420 1 A 2 58 FAP-O420 1 A 2 59 FAP-O420 1 A 2 60 FMC-210-DM-R-G 2 A 2 61 FAP-O420 1 A 2 62 FNM-420-A-RD/WH 2 63 FAP-O420 1 A Jabłonka, listopad 2014 Strona 23

24 2 64 FAP-O420 1 A 2 65 FAP-O420 1 A 2 66 FAP-O420 1 A 2 67 FAP-O420 1 A 2 68 FAP-O420 1 A 2 69 FAP-O420 1 A 2 70 FAP-O420 1 A 2 71 FAP-O420 1 A 2 72 FAP-O420 1 A 2 73 FAP-O420 1 A 2 74 FAP-O420 1 A 3 1 FMC-210-DM-R-G 2 A 3 2 FAP-O420 1 A 3 3 FAP-O420 1 A 3 4 FNM-420-B-RD 3 5 FAP-O420 1 A 3 6 FAP-O420 1 A 3 7 FAP-O420 1 A 3 8 FAP-O420 1 A 3 9 FAP-O420 1 A 3 10 FMC-210-DM-R-G 2 A 3 11 FAP-O420 1 A Jabłonka, listopad 2014 Strona 24

25 3 12 FAP-O420 1 A 3 13 FAP-O420 1 A 3 14 FMC-210-DM-R-G 2 A 3 15 FNM-420-A-RD/WH 3 16 FAP-O420 1 A 3 17 FAP-O420 1 A 3 18 FAP-O420 1 A 3 19 FAP-O420 1 A 3 20 FMC-210-DM-R-G 2 A 3 21 FAP-O420 1 A 3 22 FAP-O420 1 A 3 23 FAP-O420 1 A 3 24 FAP-O420 1 A 3 25 FAP-O420 1 A 3 26 FAP-O420 1 A 3 27 FAP-O420 1 A 3 28 FAP-O420 1 A 3 29 FNM-420-A-RD/WH 3 30 FAP-O420 1 A 3 31 FAP-O420 1 A 3 32 FAP-O420 1 A 3 33 FAP-O420 1 A 3 34 FAP-O420 1 A 3 35 FAP-O420 1 A 3 36 FNM-420-A-RD/WH Jabłonka, listopad 2014 Strona 25

26 3 37 FAP-O420 1 A 3 38 FAP-O420 1 A 3 39 FAP-O420 1 A 3 40 FAP-O420 1 A 3 41 FAP-O420 1 A 3 42 FAP-O420 1 A 3 43 FAP-O420 1 A 3 44 FAP-O420 1 A 3 45 FAP-O420 1 A 3 46 FAP-O420 1 A 3 47 FNM-420-A-RD/WH 3 48 FAP-O420 1 A 3 49 FAP-O420 1 A 3 50 FAH-T420 1 A 3 51 FAH-T420 1 A 3 52 FAH-T420 1 A 3 53 FAP-O420 1 A 3 54 FAP-O420 1 A 3 55 FNM-420-A-RD/WH 3 56 FAP-O420 1 A 3 57 FAP-O420 1 A 3 58 FAP-O420 1 A 3 59 FAP-O420 1 A Jabłonka, listopad 2014 Strona 26

27 5. URZĄDZENIE ODDYMIAJĄCE KLATKI SCHODOWE 5.1. OPIS TECHNICZNY Systemem odprowadzania ciepła i dymów pożarowych zostały objęte obie klatki schodowe. System zaprojektowany został w oparciu o urządzenia firmy D+H posiadające wymagane certyfikaty zgodności, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Pożarowej w Józefowie koło Otwocka, dopuszczające je do stosowania w ochronie pożarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. System projektowany jest jako system zależny od systemu sygnalizacji pożaru. Informację o pożarze pobierać będzie albo z systemu sygnalizacji pożaru, albo z własnych czujek. Dodatkowo system projektowany jest jako element wentylacyjny klatek schodowych. Wyposażony zostanie w dodatkowe przyciski umożliwiające uruchomienie przewietrzania obu klatek schodowych. Zasilanie systemu odbywać się będzie sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. System posiada własne zasilanie rezerwowe zasilające całość systemu ELEMENTY SKŁADOWE SYSTEMU CENTRALA SYSTEMU ODDYMIANIA RZN K Informacja o produkcie Elektryczne urządzenia sterujące systemami oddymiania RZN 4408-K nadaje się szczególnie do stosowania w budowlanych obiektach przemysłowych lub biurowych, szklanych przybudówkach lub atriach. Układy sterujące dysponują wysokim standardem wyposażenia zapewniając komfort obsługi. Zintegrowany service timer pozwala na kontrolę częstotliwości Jabłonka, listopad 2014 Strona 27

28 przeglądów konserwacyjnych. W standardzie istnieje możliwość załączania różnych funkcji: np. alarmu i uszkodzenia oraz limitowanego czasu wentylacji i wysuwu. PARAMETRY: - modułowa budowa dla całkowitego prądu napędów 8 A - stabilizowane napięcie wyjściowe - płyta centrali wyposażona w jedno miejsce wtykowe dla modułów dodatkowych - możliwość podłączenia do 8 przycisków oddymiania i 14 czujek pożarowych na linię (dozwolone stosowanie tylko czujek dopuszczonych przez D+H) - możliwe zintegrowanie systemu oddymiania z funkcja mibms istniejącego w budynku - sterowanie 2 stref oddymiania przez jedną centralę jako alternatywa dla 2 niezależnych jednostrefowych instalacji: np. dla 2 klatek schodowych - natynkowa /podtynkowa obudowa z tworzywa sztucznego ze stalowymi zamykanymi drzwiczkami - możliwość podłączenia optycznych i akustycznych urządzeń alarmowych - 72 godziny awaryjnego zasilania w przypadku przerwy w dostawie zasilania sieciowego - kontrola temperatury ładowania akumulatorów - kontrola ładowania i stanu akumulatorów - wymagane 2 x Akku Typ 34 - regulowany czas i wysuw dla przewietrzania - możliwość przyłączenia czujki deszczowej lub wiatrowo-deszczowej bez stosowania dodatkowych modułów Jabłonka, listopad 2014 Strona 28

29 - przyciski oddymiania i przewietrzania, napędy okienne, automatyczne czujki pożarowe oraz urządzenia sterujące automatyką pogodową i regulujące temperaturę w pomieszczeniu dostępne w programie D+H. - system monitorowania przewodów pod kątem występowania zwarcia i przerwania. Centralę należy dodatkowo wyposażyć w moduły umożliwiający komunikację z centralą Polon 4200 (IM44-K oraz TR42). Obie centrale musza wymieniać ze sobą informacje odnośnie stanu pracy, tj. Centrala Polon 4200 winna cały czas posiadać informacje co do stanu działania centrali RZN. Dodatkowo uruchomienie alarmu pożaru przez Centralę Polon musi skutkować uruchomieniem systemu oddymiania Napędy łańcuchowe D+H PRZYCISK ODDYMIANIA Z PRZYCISKIEM PRZEWIETRZANIA RT-45LT Przyciski oddymiania stosuje się w powiązaniu z instalacją oddymiania D+H typu RZN, w celu ręcznego wyzwalania systemu w razie pożaru. Sygnalizowane są tu dodatkowo stany robocze i alarmowe. Duży wybór typów zaspakaja niemal wszystkie wymagania budowlane. - produkt posiada atest wg EN i VdS; - dostępny w wykonaniu standardowym lub jako indywidualne zapotrzebowanie; - zamykana obudowa wykonana jako odlew aluminiowy wraz z szybką do zbijania, oraz kluczykiem serwisowym; - wyświetlacz alarmu, kontroli i awarii; - zintegrowany z przyciskiem przewietrzania OPTYCZNA CZUJKA DYMU OSD23 Jabłonka, listopad 2014 Strona 29

30 Cechy czujki: - wskaźnik LED sygnalizuje stan pracy czujki - wszystkie połączenia kablowe realizuje się za pośrednictwem gniazda czujki (zamawianego oddzielnie) - konwencjonalne czujki i gniazda umożliwiają zastosowanie wyniesionych wskaźników zadziałania LED - działa na zasadzie światła rozproszonego - napięcie dozorowania: 18V (12V-28V) - temperatura pracy: -22 C C 5.3. LOKALIZACJA URZĄDZEŃ Centralę należy umieścić przy centrali systemu sygnalizacji pożaru na korytarzu na parterze. Na najwyższym stropie każdej z klatek schodowych należy umieścić czujkę dymu podłączoną do centrali oddymiania. Czujka winna być umieszczona w odległości nie mniejszej niż 50 cm od: punktów świetlnych, ścian, innej czujki itp. Na parterze i na ostatniej kondygnacji wewnątrz klatki schodowej należy umieścić przycisk oddymiania zintegrowany z przyciskiem przewietrzania. Przyciski należy instalować na wysokości 1,2 1,6 m OBLICZENIA: Zgodnie z ekspertyzą oraz postanowieniem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nie wyznacza się powierzchni czynnej oddymiania, tylko stosuje napędy otwierające istniejące okna, którymi możliwe będzie usuwanie ciepła i dymu z klatek schodowych. Proponowane rozwiązania napowietrzania: Jabłonka, listopad 2014 Strona 30

31 drzwi wejściowe do budynku do klatek schodowych. Powierzchnia drzwi wynosi 2,4 m 2. Nie ma potrzeby stosowania napędu drzwiowego, ponieważ drzwi otwierają się od zewnątrz. Minimalne przekroje żył zasilających napędy: Klatka schodowa A (w północnym skrzydle) Klatka schodowa B (w południowym skrzydle) Zapotrzebowanie na energię elektryczną z centrali w czasie alarmu: siłowniki okienne 2 siłowniki po 1 A każde razem 2A (na każdą klatkę schodową) Centrala dysponuje maksymalnie 8A, co zapewnia wystarczającą ilość prądu WSKAZÓWKI MONTAŻOWE Przewody prowadzić podtynkowo. W przypadku braku możliwości prowadzenia przewodów podtynkowo należy umieścić je w korytkach ochronnych. Wszystkie przejścia przez przegrody budowlane oddzielające klatki schodowe uszczelniać masą CFS-IS firmy Hilti zgodnie z Aprobatą Techniczną. Przewody prowadzić w odległości min. 10 cm od przewodów elektroenergetycznych 230V i 15 cm od linii 400V. Średnica gięcia wszystkich przewodów nie powinna być mniejsza niż 10 krotność średnicy przewodu. Czujki montować w odległości min. 0,5 m od ścian, opraw oświetleniowych i innych czujek. Centralę i inne Jabłonka, listopad 2014 Strona 31

32 elementy mocować za pomocą kołków rozporowych zgodnie z aprobatą techniczną i zaleceniami producenta. W przypadku problemów z zamocowaniem elementów na kołkach (uchwytach) dostarczonych z produktem dopuszczalne jest zastosowanie innych elementów mocujących pod warunkiem, że elementy mocujące nie będą się stykały z urządzeniem w innym miejscu niż wyznaczony punkt mocowania. Zastosowanie innego elementu mocującego musi gwarantować skutecznie zamocowanie urządzenia. Do czujki należy doprowadzić przewód YnTKSY ekw. 1x2x0,8. Obie czujki należy połączyć szeregowo, a w ostatniej zastosować rezystor. Przyciski oddymiania i przewietrzania należy połączyć równolegle, tzn. doprowadzić przewód YnTKY ekw. 3x2x0,8 oraz YDY 2x2x1 z każdego z nich do centrali. Napędy należy zasilać przewodami HDGs ekw PH 90. Dla klatki schodowej w północnym skrzydle należy zastosować 3x2,5, a dla południowej 3x1, WYTYCZNE DLA INNYCH BRANŻ Branża elektryczna: Centrala oddymiania wyposażona jest we własne źródło zasilania awaryjnego w postaci akumulatorów, gwarantujących czas podtrzymania zgodny z obowiązującymi wytycznymi (72 godziny w stanie dozorowania bez zasilania podstawowego). Do zasilania centrali z rozdzielnicy elektrycznej obiektu należy stosować kable HDGs 3x1,5 posiadające aktualny certyfikat CNBOP oraz sposób ich mocowania gwarantujący ciągłość dostawy energii elektrycznej w warunkach pożaru przez minimum 90 minut. Zasilanie w energię elektryczną winno być realizowane sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Zaleca się zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem nadprądowym C4A. Połączenie z SSP Do połączenia obu central należy zastosować moduły IM-44K/M oraz TR 42. Moduły te należy połączyć z CSP przewodem YnTKSY ekw. 4x2x0, ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Jabłonka, listopad 2014 Strona 32

33 L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE KOD J.m. ILOŚĆ 1 Centrala oddymiania z akku typ 3 RZN 4408-K Kpl. 1 2 Okno oddymiające 1650 x 700mm Kpl. 1 3 Przycisk oddymiania i przewietrzania RT45LT Szt. 4 4 Optyczna czujka dymu OSD23 Szt. 2 5 Napęd łańcuchowy z konsolami KA34/1100BSY+SET Kpl. 4 6 Przewód HDGs PH90 3 x 1,5 mb Przewód YnTKSY ekw1x2x0,8 mb 80 8 Przewód HTKSH PH90 3x2x0,8 mb Przewód YnTKSY ekw 2x2x0,8 mb Puszka PIP Szt Materiały instalacyjne Kpl Materiały dodatkowe Kpl ZAŁĄCZNIKI 1. Świadectwo dopuszczenia: Centrala FPA 5000 ROP- FMC-210-DM-R-G Sygnalizator FNM-420-A-RD/WH Centrala RZN-4408-K Przycisk oddymiania RT45-LT Przewód HDGs PH90 3x1x1,5 Przewód HTKSH PH90 ekw 1x2x0,8 2. Certyfikaty zgodności Czujka FAP-O420 Czujka FPH-T420 Jabłonka, listopad 2014 Strona 33

34 7. RYSUNKI: 1. Rzut piwnicy... 1: Rzut parteru... 1: Rzut I piętra... 1: Schemat instalacji SSP... schemat 5. Schemat urządzenia oddymiającego... schemat 6. Rzuty klatek schodowych... 1: Rysunek poglądowy uszczelniania przejść kablowych... schemat Jabłonka, listopad 2014 Strona 34

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1)

PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach przy ul. Hubalczyków 30 (REWIZJA 1) Usługi Projektowo - Budowlane "DESIGN STUDIO" Rafał Podstawka Al. Solidarności 34/324, 25-323 Kielce PROJEKT WYKONANIA INSTALACJI ODDYMIANIA I MONTAŻU DRZWI DYMOSZCZELNYCH BUDYNKU ELEKTROCIEPŁOWNI w Kielcach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II

PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II ELEKTROSYS S.C. UL. GÓRNOŚLĄSKA 56, 62-800 KALISZ NIP: 618-213-00-87 TEL: +48 62 768 38 38 PROJEKT MODERNIZACJI SEGMENTU A - ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH II NAZWA OPRACOWANIA: NAZWA OBIEKTU: ADRES BUDOWY:

Bardziej szczegółowo

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii

Instalacja oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii Dane ogólne. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej K5 znajdującej się w budynku ginekologii w Samodzielnym Publicznym Zespole

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UNIWERSYTET im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ Branża : TELEELEKTRYCZNA TEMAT : Instalacja sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach bibliotecznych Budynek

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Inwestor: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Obiekt: BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ LUBUCZEWO 29A, 76-200 SŁUPSK Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: SYSTEM ODDYMIANIA

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL.

Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG UL. WITA STWOSZA 55 UL. O Projekt Techniczny WYKONAWCZY NR 01/04/2007 REWIZJA 1 TYTUŁ: OBIEKT: ADRES: INWESTOR: SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU WYDZIAŁ FILOLOGICZNO - HISTORYCZNY UG 80-952 GDAŃSK UL. WITA STWOSZA 55 UNIWERSYTET GDAŃSKI

Bardziej szczegółowo

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU Zawartość 1. Przedmiot opracowania... 1 2. Podstawa opracowania... 1 3. Instalacja wentylacji oddymiającej klatki schodowej, ewakuacyjnej E... 1 3.1 Założenia dotyczące działania wentylacji w trybie wentylacji

Bardziej szczegółowo

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r.

MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. MBM R o k z a ł. 1 9 8 9 r. FIRMA KONSULTINGOWA I PROJEKTOWO BADAWCZO BUDOWLANA Spółka. z o.o. ul. Wybickiego 10/5, 51-144 Wrocław, tel./fax. (71) 729 41 54 tel. kom. 601 643 615 e-mail: mbm.firma@wp.pl

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI.

1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. 1. SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI. SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - strona 2 str. 1. Spis zawartości dokumentacji 2 2. Opis stosowanych oznaczeń 3 3. Dane wejściowe do projektowania 3 3.1. Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzania temperatury z klatek schodowych w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. System Sygnalizacji Pożaru. Nazwa i adres obiektu budowlanego: SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne System Sygnalizacji Pożaru Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

PROJEKT WYKONAWCZY. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis. 7131-32/179/PW/2001 07.2008r. Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych mgr inż. Olgierd Pietrzak, 60-171 Poznań, ul. Paczkowska 32/2 tel.: 061 / 661-68-29, 602 / 399 784 fax.: 061 / 661-68-29 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWA IA I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa prawna opracowania dokumentacji 2. Podstawa techniczna opracowania dokumentacji 3. Literatura branżowa, normy i przepisy 4. Przedmiot i zakres dokumentacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ OPIS TECHNICZNY ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ 1. Przedmiot opracowania 1. Instalacja odprowadzania dymu i ciepłego powietrza z klatek schodowych W obiekcie zainstalowany będzie system oddymiania i odprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA...

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW... 2 OPIS TECHNICZNY.... 3 1. INSTALACJA ODDYMIANIA... 3 1.1. Zakres opracowania... 3 1.2. Funkcje instalacji... 3 1.2.1 Sygnalizacja alarmowa... 3 1.2.2 Oddymianie budynku...

Bardziej szczegółowo

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3

P.U.H. MIKS Sławno, ul. Gdańska 8/3 Obiekt: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Branża: Instalacje teletechniczne i sygnalizacyjne Tytuł: Opracował: Bartosz Wojciechowski 1 7 Spis zawartości Lp. Tytuł Nr biura Nr GL S.A. 1. - opis

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego dróg ewakuacyjnych oraz przeciwpożarowego wyłącznika prądu "FIRECONTROL" S.C. Systemy Przeciwpożarowe Projekt Realizacja Doradztwo Sprzęt Wolica 43 62-872 Godziesze Małe tel: 062 720 92 20 fax: 062 720 92 21 e-mail: biuro@firecontrol.pl Egz. 4/4 IV PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa

I Część opisowa. II Załączniki. III Część rysunkowa I Część opisowa 1 Dane ogólne.... 2 1.1 Przedmiot opracowania:... 2 2 Podstawa opracowania projektu.... 2 3 Opis... 2 3.1 Opis systemu oddymiania.... 2 3.1.1 Opis obiektu... 2 3.1.2 Opis systemu... 2 3.1.3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania 1. Przedmiot opracowania OPIS TECHNICZNY Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Internatu Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczych w Głogowie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna)

PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) PROJEKT BUDOWLANY (branża elektryczna) Temat: System sygnalizacji pożaru Adres: Zakopane, ul. Ciągówka 9 Inwestor: Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Zakopanem im. S. Jasińskiego ul. Ciągówka 9 34 500

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego.

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia instalacje alarmowe w obiektach Policji garnizonu kujawsko pomorskiego. Lokalizacja - KPP Brodnica ul. Zamkowa 13, 87-300 Brodnica 1. W pomieszczeniach: nr 16a

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU Inwestor: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Obiekt: Delegatura Kujawsko- Urzędu Wojewódzkiego 87-100 Toruń, ul. Moniuszki 15-21 Toruń, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PRADMA ul. Trylińskiego 14, Olsztyn Strona 3

PRADMA ul. Trylińskiego 14, Olsztyn Strona 3 Spis zawartości Strona tytułowa...... 1 Spis zawartości... 2 I. Część projektowa opis uzupełniający do zadania nr 3... 4 1. Podstawa opracowania... 4 2. Zakres opracowania... 4 3. Instalacje elektryczne...

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY

USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY USŁUGI INŻYNIERSKIE I KOSZTORYSOWE ANNA MORUSIEWICZ ul. Warszawska 34, 25-312 KIELCE tel./fax. 41 344 68 33 PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W DPS STARACHOWICE OBIEKT BUDOWLANY:

Bardziej szczegółowo

Dokument w wersji cyfrowej

Dokument w wersji cyfrowej KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE M A K P O Ż KUCHARCZYK SPOŁKA JAWNA 34-325 Łodygowice ul. Żywiecka 120 tel. 502 103 993 NIP: 5532492555 502 241 878 fax: (033) 863 16 85 e-mail: biuro@makpoz.pl

Bardziej szczegółowo

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny

SMPZ-3. Zastosowania. Własności techniczne. mechaniczne. SMOKE MASTER Panel kontrolny 1 003 SMOKE MASTER Panel kontrolny (dla regulacji ciśnienia w układach napowietrzania klatek schodowych) SMPZ-3 Skala x:x Panel kontrolny służy do zdalnej kontroli systemu regulacji ciśnienia SMOKE MASTER

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ PROJEKT WYKONAWCZY Wymiana okien oraz wykonanie zaleceń Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dn. 13 grudnia 2011r. w Przedszkolu nr 194 ul. W. Sławka 7, 02-495 Warszawa Ursus

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY

CZĘŚĆ II PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ II INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Legionowie opis techniczny. 13 INSTALACJI OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO w budynku Przedszkola

Bardziej szczegółowo

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA

PORĘBA WIELKA NIEDŹWIEDŹ /Dz. nr ewid. 111/5, 111/6, 115/1, 107/ POWIAT LIMANOWSKI UL. JÓZEFA MARKA LIMANOWA N A Z W A I N W E S T Y C J I : BUDOWA CENTRUM REKREACJI I BALNEOLOGII NA BAZIE WÓD GEOTERMALNYCH W PORĘBIE WIELKIEJ ETAP I :BUDOWA ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO -(PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU)

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA

POLON 4500S-3 - Centrala automatycznego gaszenia, 3 strefy gaszenia, wersja światłowodowa POLON-ALFA ELTCRAC System Spółka z o.o. siedziba: 30-803 Kraków ul.ruciana 3, NIP 679-278-49-99 tel: +48 12 292 48 61 fax:+48 12 292 48 62 tel 535-999-116 gg: 35229170 Zapraszamy do sklepu www.sklep.ecsystem.pl POLON

Bardziej szczegółowo

2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej

2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej 2.Opis techniczny instalacji przeciwpożarowej Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji systemu sygnalizacji pożarowej Podstawa opracowania a) Wytyczne projektowe b) Projekt budowlany w budynku

Bardziej szczegółowo

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

PUŁAWY TEL ul. DĘBLIŃSKA 2   P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y BIURO USŁUG TECHNICZNYCH TESTA TADEUSZ SULSKI 24-100 PUŁAWY TEL. 81-8882329 ul. DĘBLIŃSKA 2 E-MAIL: t.sulski.testa@gmail.com P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y INWESTOR: ZADANIE GMINA MIASTO PUŁAWY ZARZĄD

Bardziej szczegółowo

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558

ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 ArtBud firma budowlano- projektowa Ul. Zimowa 10, Sosnowiec 41-200, tel./fax. (032) 2918558 TEMAT: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ PARKOWA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Opis techniczny. b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; d. PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 1 Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. Niniejszy projekt opracowano na podstawie: a. Zlecenia Inwestora Urząd Miasta Augustów; b. Inwentaryzacji pomieszczeń będących przedmiotem projektu; c. Ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu.

1. Wykonanie robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Spis treści 1. Wykonanie robót Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: - projekt technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna

P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna P R O J E K T B U D O W L A N Y Instalacja elektryczna i teletechniczna Obiekt: Przebudowa budynku Internatu A oraz części budynku Internatu B Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie.

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: Centrum Młodzieży im. H. Jordana ul. Krupnicza 38, 31-123 Kraków. Obiekt: Remont łazienki w budynku Centrum Młodzieży im. H. Jordana przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie. Stadium:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 im. KRÓLA STEFANA BATOREGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTOWANIE RCHITEKTONICZNE OPINIE TECHNICZNE DORADZTWO PRAWNE 2.594 Warszawa ul. J. Bruna 9 lok 41 tel.( 022) 406 60 46 (0) 606 38 01 38 Tytuł opracowania Adres inwestycji Numer działki Inwestor Stadium

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania cenowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja i rozbudowa instalacji systemu przeciwpożarowego wraz z dostawą i montażem centrali

Bardziej szczegółowo

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 (z modułem MAR42)

Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 (z modułem MAR42) Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP42 (z modułem 42) IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 121107 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55 IT - Informacja Techniczna:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WYKONAWCZA Zadanie : Opracowanie dokumentacji projektowej remontu istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej dla obiektu Ratusza w Strzelcach Opolskich przy Placu Myśliwca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych NAZWA INWESTYCJI : Instalacja sygnalizacji pożaru i instalacja zdalnego otwarcia okien (do

Bardziej szczegółowo

ORW - ELS Sp z.o.o Zarząd. Produkcja. Dystrybucja ul. Leśna Nowa Sarzyna tel../fax. ( 0-17 )

ORW - ELS Sp z.o.o Zarząd. Produkcja. Dystrybucja ul. Leśna Nowa Sarzyna tel../fax. ( 0-17 ) NOWA SARZYNA STYCZEŃ 2011 ORW - ELS Sp z.o.o Zarząd. Produkcja. Dystrybucja ul. Leśna 2 37-310 Nowa Sarzyna tel../fax. ( 0-17 ) 241 11 25 ORW - ELS Sp z.o.o Biuro Techniczno - Handlowe ul. Prusa 43/3 50-316

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA

Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Centrala sygnalizacji pożaru MEDIANA Przeznaczenie centrali System sygnalizacji pożaru służy do zabezpieczenia obiektu oraz informowania o stanie zagrożenia pożarowego

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Instalacje SAP

Projekt Budowlany Instalacje SAP BIURO PROJEKTOWANIA i REALIZACJI INWESTYCJI 64-300 Nowy Tomyśl ul. Tysiąclecia 17/11 Inwestor: Urząd Miasta Poznań Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Zleceniodawca: Urząd Miasta Poznań Wydział Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Egz. 4. KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa. System sygnalizacji poŝarowej. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rydzynie

Egz. 4. KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa. System sygnalizacji poŝarowej. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Rydzynie KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo 64-113 Osieczna tel./fax. 0-65-528 76 99 tel. kom. 0-608 214 181 NIP 697-142-98-49 Regon 410268202 Egz. 4 TEMAT: INWESTOR: ADRES INWESTORA:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA

INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH W GIMNAZJUM NR 41 KRAKÓW oś JAGIELLOŃSKIE 17 ZABUDOWA KLAP I CENTRAL ODDYMIANIA data. Lipiec 2012 16/2012 Numer projektu Zamawiający/inwestor GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW obiekt GIMNAZJUM NR 41 im. B. PRUSA oś JAGIELLOŃSKIE 17 31-833 KRAKÓW nazwa

Bardziej szczegółowo

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C

NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH I INSTALACJI ODDYMIANIA PAWILON SZPITALNY C INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie robót budowlanych dla spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego, dotyczących warunków ewakuacji w budynku

Bardziej szczegółowo

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA:

Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UWAGA: Wolsztyńska 4 61 131 Poznań tel/fax (0-61) 867 17 17 UL. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 1, 80-336 GDAŃSK, OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH UWAGA: 1 Wszystkie materiały,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PROJEKT BUDOWLANY DOSTOSOWANIE DOMU WYPOCZYNKOWEGO RYBITWA DO WYMAGAŃ PRZEPISÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Obiekt: RYBITWA Zamawiający: Istniejący Dom Wypoczynkowy Rogowo dz. nr 377 72-330 Mrzezyno Gryfickie Domy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - EWAKUACYJNEGO Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1 Przedmiot ST 1.2 Zakres stosowania ST 2 OŚWIETLENIE AWARYJNE - WYMAGANIA 3 OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU

PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU Inwestor: Obiekt: Budynek KRUS Kościerzyna, ul. Mała Młyńska 10 Opracował: Data: Grudzień 2008 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania

Bardziej szczegółowo

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów

HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów HAWK SŁAWOMIR JASTRZĄB ul. Katowicka 136a/7 41-500 Chorzów INWESTYCJA: Montaż systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego Katowice Wschód przy ul. Francuskiej 70A w Katowicach INWESTOR: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO, SYSTEMU ODDYMIANIA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO, SYSTEMU ODDYMIANIA. Załącznik nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO, SYSTEMU ODDYMIANIA. SPIS TREŚCI: I. Wstęp 1. Przedmiot i zakres robót. 2. Transport,

Bardziej szczegółowo

Przycisk oddymiania RT42, RT42-ST

Przycisk oddymiania RT42, RT42-ST Przycisk oddymiania RT42, RT42-ST Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez producenta.

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel

Spis zawartości: AJP Piotr Sieradzki, tel Spis zawartości: 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Uprawnienia + izba projektanta 4. Opis techniczny. 5. Rzut parteru 0 inst. systemu oddymiani; modernizacja instalacji oświetlenia ogólnego klatki

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL

OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL OPIS TECHNICZNY SYGNALIZACJI POŻARU SAP W OBIEKCIE DYDAKTYCZNYM UL. WASZYNGTONA 4/8 ORAZ SYSTEMU ALARMOWEGO DO MONITOROWANIA RADIOWEGO I TELEFONICZNEGO SALI 54 zał.1 Ogólna charakterystyka systemu: Zakres

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

System oddymiania RZN 4404/08-M, RZN 4408-K

System oddymiania RZN 4404/08-M, RZN 4408-K System oddymiania RZN 4404/08-M, RZN 4408-K Urządzenie bezpieczeństwa - chroni ż ycie ludzkie i wartości materialne! Podłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH TBiARCHITEKCI Sp. z o.o. ul. Harfowa 38 80-298 GDAOSK NIP 5841352935 www.tbi-architekci.pl TEMAT OPRACOWANIA TERMOMODERNIZACJA I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9 KATEGORIA

Bardziej szczegółowo

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej

TSZ-200. Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej. kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej Sterowanie, kontrola i zasilanie systemów wentylacji pożarowej TSZ-200» Sterowanie, zasilanie i kontrola pracy urządzeń w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz sygnalizacji pożarowej»

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M

Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Centrala systemu oddymiania RZN 4416-M Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane przez

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Zamkowy 1, Lidzbark Warmiński

SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Muzeum Warmińskie w Lidzbarku Warmińskim ul. Plac Zamkowy 1, Lidzbark Warmiński JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ASO-SERVICE Spółka z o.o. ul. Szpakowa 8 11-041 Olsztyn ZADANIE: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA POŻARU W OBIEKCIE MUZEUM WARMIŃSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJET Jerzy Toczyński 97-500 RADOMSKO ul. WRÓBLEWSKIEGO 1 tel. 66 68 610 e-mail: projet@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT: INSTALACJA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI

WIELOSPECJALIZTYCZNY SZPITAL-SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI Temat: OBIEKT BUDOWA NOWEGO SKRZYDŁA BUDYNKU SZPITALNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU 53-900 ZGORZELEC, UL. LUBAŃSKA 11/12 INWESTOR: WIELOSPECJALIZTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03

Wpisany przez Iwona Orłowska piątek, 14 marca :22 - Poprawiony poniedziałek, 06 listopada :03 Kompetencje w zakresie odbiorów budynków. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula.

Przedmiar robót. Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów, ul. Sucharskiego 4. mgr inż. Krzysztof Pikula. Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek Internatu Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego Rzeszów ul. Sucharskiuego 4 - instalacja oddymiania klatki schodowej - ETAP II Budynek Internatu Zespołu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści

Projekt instalacji oświetlenia ewakuacyjnego dla budynku przewiązki Centrum EMAG w Katowicach przy ul. Leopolda 31. Spis treści Spis treści 1. Podstawa opracowania...2 2.Wprowadzenie...2 3. Lokalizacja obiektu...4 4. Stan istniejący...4 5. Cel opracowania...4 6. Opis projektowanej instalacji...4 7. Zastosowane oprawy...6 8. Zakres

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2.

Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. 2 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Przedmiot projektu 1.2. Podstawa opracowania projektu 1.3. Inwestor 1.4. Zakres rzeczowy 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Charakterystyka obiektu oraz czynniki zagrożenia. 2.2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE.

PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. PROJEKT TECHNICZNY SYSTEMU ODDYMIANIA I ODPROWADZANIA CIEPŁA Z CZTERECH KLATEK SCHODOWYCH PAŁACU W WILANOWIE. Obiekt MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE Adres 02 958 Warszawa ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej

1. Przedmiot i zakres opracowania Podstawa prawna opracowania Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej 1. Przedmiot i zakres opracowania... 3 2. Podstawa prawna opracowania... 3 4.Zasilanie obiektu i rozdział energii elektrycznej... 3 4.1. Wyłącznik główny zasilania... 3 4.2.Projektowane rozdzielnice elektryczne...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K

DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K DOKUMENTACJA TECHNICZNA SYGNALIZATORÓW SA-K Spis treści 1. Charakterystyka ogólna sygnalizatorów 3 2. Współpraca z wyłącznikiem WSD-1 3 3. Parametry sygnalizatorów serii SA-K 4 3.a. Wymiary SA-K5 5 3.b.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOMLPEKS PAŁACOWO PARKOWY W TERESINIE OŚRODEK SZKOLENIOWO REHABILITACYJNY KRUS. AL. DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 1, 96-515 TERESIN. INSTALACJE TELETECHNICZNE.

Bardziej szczegółowo

Centrala oddymiania RZN 4304/08M

Centrala oddymiania RZN 4304/08M Kontrola poprawności działania systemu Kontrola systemu powinna być przeprowadzana, co 6 miesięcy oraz po naprawie przez wykwalifikowany personel. Oględziny: Wszystkie urządzenia i podłączenia kablowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY 2/10/2016

PROJEKT WYKONAWCZY 2/10/2016 PROJEK WYKONAWCZY 2/10/2016 Budowa systemów oddymiania klatek schodowych i systemu sygnalizacji pożaru w Budynku Szkoły Podstawowej Nr 225, im. Józefa Gardeckiego Nazwa obiektu budowlanego Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy Dobór i prowadzenie linii głośnikowych w dźwiękowych systemach ostrzegawczych Tomasz Popielarczyk

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 Zamawiający: Adres: Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH

CZĘŚĆ 2- PROJEKT ZABEZPIECZENIA PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NAZWA INWESTYCJI: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W OPARCIU O EKSPERTYZĘ TECHNICZNĄ ORAZ POSTANOWIENIE NR 28/2015 WYDANE PRZEZ WIELKOPOLSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ OKRESLAJĄCA WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15

Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych dla grupy wyrobów nr 10 do 15 BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ KGPSP Prowadzenie procesów dopuszczenia wyrobów stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz współpraca z klientami Zespół nr 6 Stan prac w zakresie nowelizacji wymagań technicznoużytkowych

Bardziej szczegółowo

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K

Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Centrala systemu oddymiania RZN 4402-K, RZN 4404-K Urządzenie bezpieczeństwa - chroni życie ludzkie i wartości materialne! Przyłączanie, montaż i serwis przez producenta lub wykwalifikowane firmy autoryzowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011

PROJEKT WYKONAWCZY. Szpital Psychiatryczny w Suwałkach. Adres: ul. Szpitalna 62. 16-400 Suwałki. Uprawnienia: CNBOP-PIB: KNP 12/124/2011 PROJEKT WYKONAWCZY Zamawiający: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Tytuł opracowania: System oddymiania klatki schodowej Obiekt: Szpital Psychiatryczny w Suwałkach Adres: ul. Szpitalna 62 16-400 Suwałki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis

PROJEKT BUDOWLANY. ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18. Wewnętrzne instalacje elektryczne. Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Rodzaj opracowania : PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: ŻŁOBEK Nr 1 w Rzeszowie ul. Piękna18 Temat: Wewnętrzne instalacje elektryczne Część: elektryczna Imię i nazwisko Nr upr. Podpis Projektowała inż. Teresa Zabłotny

Bardziej szczegółowo