tabele funkcjonalności kanałów dostępu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tabele funkcjonalności kanałów dostępu"

Transkrypt

1 tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator + hasło / brak 2 Identyfikator + wybrane cyfry telekodu Format identyfikatora 8 cyfr / brak 2 8 cyfr 3 Format hasła 8-20 znaków (cyfry, małe i wielkie litery, wybrane znaki specjalne) / 5-8 cyfr 2 Telekod 6 cyfr Zmiana hasła do dowolnego kanału 1 / 2 Aktywacja dostępu do dowolnego kanału / 2 Aktywacja/ odblokowanie kanału internet lub IVR przez pakiet aktywacyjny / 2 Zablokowanie dostępu do dowolnego kanału Identyfikacja numerem karty / 2 Identyfikacja nazwą użytkownika / 2 hasła smsowe Aktywacja haseł smsowych / 2 Odwołanie haseł smsowych / 2 mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, Oddział Bankowości Mobilnej w Łodzi, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość według stanu na dzień r. wynosi zł (w całości wpłacony).

2 powiadomienia smsowe i owe Powiadomienia smsowe i owe Strona internetowa Serwis transakcyjny infolinia Placówka mbanku Uruchomienie powiadomień sms/ / 2 Ustanowienie, modyfikacja parametrów powiadomień / 2 Zawieszenie powiadomień / 2 Odwołanie usługi powiadomień / 2 operacje na kontach indywidualnych Informacje o posiadanych kontach Informacje o pełnym numerze rachunku Lista ostatnich dokonanych operacji Lista operacji dla każdego konta w określonym przedziale dat Sprawdzenie salda rachunku Założenie lokaty 1 Odnowienie lokaty 1 Likwidacja lokaty 1 Wpłata gotówki Wypłata gotówki Zdefiniowanie przelewu 1 / 2 Modyfikacja przelewu 1 / 2 Zmiana nazwy w przelewie zdefiniowanym 1 Wykonanie pierwszego przelewu zdefiniowanego z Konta Oszczędnościowego w danym miesiącu kalendarzowym Wykonanie awaryjnego przelewu zdefiniowanego z rachunku Konto Oszczędnościowe Wykonanie przelewu dowolnego 1 (Konto Osobiste, Konto osobiste 13+) Przelew do Urzędu Skarbowego 1 (Konto Osobiste, Konto osobiste 13+) Przelew do ZUS 1 (Konto Osobiste, Konto osobiste 13+) Zdefiniowanie, modyfikacja, usunięcie zlecenia stałego (Konto Osobiste, Konto Osobiste 13+) / 2 Zgłoszenie reklamacji Otwarcie kolejnego rachunku / 2 Dyspozycja na wypadek śmierci Doładowanie telefonu 2

3 Zamknięcie rachunku Zmiana danych osobowych, teleadresowych / 2 Wypowiedzenie umowy rachunku / 2 Złożenie wniosku o przelew walutowy/ zagraniczny / 2 Blokada rachunku Ustawienie/zdefiniowanie limitów operacji wykonanych na urządzeniach mobilnych / 2 Autoryzacja przelewów własnych na urządzeniach mobilnych / 2 operacje na karcie do konta indywidualnego Zamówienie karty / 2 Aktywacja karty / 2 Zmiana limitów karty / 2 Zastrzeżenie karty Założenie odmowy autoryzacji karty / 2 Reklamacje / 2 usługa BLIK Określenie i zmiana ustawień Usługi / 2 Zablokowanie lub odblokowanie Usługi / 2 Zgłoszenie Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, zniszczenia telefonu lub innego urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana była aplikacja mobilna NiE / 2 polecenie zapłaty Utworzenie polecenia zapłaty / 2 Aktualizacja danych w zgodzie na obciążenie konta w drodze polecenia zapłaty Rezygnacja z polecenia zapłaty Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 1 / 2 Zestawienie zrealizowanych/ niezrealizowanych poleceń zapłaty (za 365 dni wstecz) / 2 3

4 zmiana danych osobowych Rodzaj czynności Strona internetowa Serwis transakcyjny 4 infolinia 5 Placówka mbanku 6 Adres / 2 Adres korespondencyjny / 2 Adres zameldowania/ zamieszkania / 2 Numer telefonu komórkowego Numer telefonu służbowego Numer telefonu stacjonarnego Typ dokumentu tożsamości Seria i numer dokumentu tożsamości / 2 Data ważności dokumentu tożsamości / 2 Typ dodatkowego dokumentu tożsamości Seria i numer dodatkowego dokumentu tożsamości Pierwsze imię Drugie imię (w tym usunięcie) Nazwisko (w tym dwuczłonowe) Nazwisko panieńskie matki Numer PESEL Numer NIP Stan cywilny Zapis dotyczący płci Obywatelstwo Zgody formalne / 2 Kredyt Gotówkowy Złożenie wniosku o kredyt Zawarcie umowy w formie elektronicznej Informacja o zmianach w TOiP / 2 Informacja dotycząca zmiany wysokości oprocentowania / 2 Informacja o zmianach Regulaminu / 2 4

5 Wybrane dyspozycje w zakresie obsługi kredytu / 2 Wcześniejsza spłata Kredytu / 2 Udostępnienie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Przekazanie harmonogramu spłaty kredytu Informacje o dostępnych formach zmiany warunków umowy Informacje o wymaganych przez bank dokumentach Minimalne i maksymalne kwoty kredytów oraz okresy spłaty Informacja o dostępnych formach zawarcia umowy Informacja o dostępnych trybach zawarcia umowy Informacja o aktualnie oferowanych usługach dodatkowych oraz zasady korzystania z usług dodatkowych Informacje o wysokości i terminach spłat rat Informacje o wartości stawki bazowej obowiązującej w banku Informacje wysokości należnych odsetek w przypadku wcześniejszej spłaty Kredyt Odnawialny Złożenie wniosku o kredyt / 2 Zawarcie umowy w formie elektronicznej / 2 Informacja o zmianach w TOiP / 2 Informacja dotycząca zmiany wysokości oprocentowania / 2 Informacja o zmianach Regulaminu / 2 Wybrane dyspozycje w zakresie obsługi kredytu / 2 Udostępnienie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Informacje o dostępnych formach zmiany warunków umowy Informacje o wymaganych przez bank dokumentach Minimalne i maksymalne kwoty kredytów oraz okresy spłaty Informacja o dostępnych formach zawarcia umowy Informacja o dostępnych trybach zawarcia umowy Informacja o aktualnie oferowanych usługach dodatkowych oraz zasady korzystania z usług dodatkowych Informacje o wartości stawki bazowej obowiązującej w banku Informacje wysokości należnych odsetek w przypadku wcześniejszej spłaty 5

6 Karta Kredytowa Złożenie wniosku o kredyt / 2 Zawarcie umowy w formie elektronicznej / 2 Informacja o zmianach w TOiP / 2 Informacja dotycząca zmiany wysokości oprocentowania / 2 Informacja o zmianach Regulaminu / 2 Wybrane dyspozycje w zakresie obsługi kredytu / 2 Wcześniejsza spłata Kredytu Udostępnienie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Informacje o dostępnych formach zmiany warunków umowy Informacje o wymaganych przez bank dokumentach Minimalne i maksymalne kwoty kredytów oraz okresy spłaty Informacja o dostępnych formach zawarcia umowy Informacja o dostępnych trybach zawarcia umowy Informacja o aktualnie oferowanych usługach dodatkowych oraz zasady korzystania z usług dodatkowych Informacje o wysokości i terminach spłat rat Informacje o wartości stawki bazowej obowiązującej w banku Informacje wysokości należnych odsetek w przypadku wcześniejszej spłaty 1 wykonanie tych czynności wymaga drugiego poziomu autoryzacji - podania hasła smsowego 2 dotyczy aplikacji mobilnej banku 3 hasło tymczasowe (cyfry) definiowane w IVR - podczas pierwszego logowania do kanału internet system wymaga zmiany na hasło właściwie (8-20 cyfr oraz małych i wielkich liter) 4 logujesz się do serwisu transakcyjnego, a następnie modyfikujesz dane i potwierdzasz dokonane zmiany hasłem smsowym 5 dzwoniąc na Infolinię, po identyfikacji, za pośrednictwem Operatora, składasz wniosek o zmianę danych, które w ciągu 5 min. zostają zaktualizowane 6 zgłaszasz w placówce mbanku dyspozycje zmiany danych, wypełniasz Formularz zmiany danych osobowych, wówczas pracownik składa wniosek o zmianę, weryfikując przy tym Twoje dane na podstawie przedstawionych przez Ciebie dokumentów 2. tabele funkcjonalności kanałów dostępu dla firm założenie konta i aktywacja dostępu 6

7 Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator + hasło / brak 2 Identyfikator + wybrane cyfry telekodu Format identyfikatora 8 cyfr / brak 2 8 cyfr 3 Format hasła 8-20 znaków (cyfry, małe i wielkie litery, wybrane znaki specjalne) / 5-8 cyfr 2 Telekod 6 cyfr Zmiana hasła do dowolnego kanału 1 / 2 Aktywacja dostępu do dowolnego kanału / 2 Aktywacja/ odblokowanie kanału internet lub IVR przez pakiet aktywacyjny / 2 Zablokowanie dostępu do dowolnego kanału Identyfikacja numerem karty / 2 Identyfikacja nazwą użytkownika / 2 hasła smsowe Aktywacja haseł smsowych / 2 Odwołanie haseł smsowych / 2 powiadomienia smsowe i owe Powiadomienia smsowe i owe Strona internetowa Serwis transakcyjny infolinia Placówka mbanku Uruchomienie powiadomień sms/ / 2 Ustanowienie, modyfikacja parametrów powiadomień / 2 Zawieszenie powiadomień / 2 Odwołanie usługi powiadomień / 2 operacje na kontach firmowych Informacje o posiadanych kontach Informacje o pełnym numerze rachunku Lista ostatnich dokonanych operacji Lista operacji dla każdego konta w określonym przedziale dat Sprawdzenie salda rachunku 7

8 Wpłata gotówki Wypłata gotówki Zdefiniowanie przelewu 1 / 2 Modyfikacja przelewu 1 / 2 Zmiana nazwy w przelewie zdefiniowanym 1 Wykonanie pierwszego przelewu zdefiniowanego z Konta Lokacyjnego dla Firm w danym miesiącu kalendarzowym Wykonanie awaryjnego przelewu zdefiniowanego z rachunku Konto Lokacyjne dla Firm Wykonanie przelewu dowolnego 1 (Konto dla Firm, Konto Pomocnicze) Przelew do Urzędu Skarbowego 1 (Konto dla Firm, Konto Pomocnicze) Przelew do ZUS 1 (Konto dla Firm, Konto Pomocnicze) Zdefiniowanie, modyfikacja, usunięcie zlecenia stałego (Konto dla Firm, Konto Pomocnicze) / 2 Zgłoszenie reklamacji Otwarcie kolejnego rachunku / 2 Dyspozycja na wypadek śmierci Doładowanie telefonu Zamknięcie rachunku Zmiana danych osobowych, teleadresowych / 2 Wypowiedzenie umowy rachunku / 2 Złożenie wniosku o przelew walutowy/ zagraniczny / 2 Blokada rachunku Ustawienie/zdefiniowanie limitów operacji wykonanych na urządzeniach mobilnych / 2 Autoryzacja przelewów własnych na urządzeniach mobilnych / 2 operacje na karcie do konta firmowego Zamówienie karty Aktywacja karty / 2 Zmiana limitów karty / 2 Zastrzeżenie karty Założenie odmowy autoryzacji karty / 2 Reklamacje / 2 8

9 usługa BLIK Określenie i zmiana ustawień Usługi / 2 Zablokowanie lub odblokowanie Usługi / 2 Zgłoszenie Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, zniszczenia telefonu lub innego urządzenia mobilnego, na którym zainstalowana była aplikacja mobilna polecenie zapłaty NiE / 2 Utworzenie polecenia zapłaty / 2 Aktualizacja danych w zgodzie na obciążenie konta w drodze polecenia zapłaty Rezygnacja z polecenia zapłaty Odwołanie pojedynczego polecenia zapłaty 1 / 2 Zestawienie zrealizowanych/niezrealizowanych poleceń zapłaty (365 dni wstecz) zmiana danych osobowych / 2 Rodzaj czynności Strona internetowa Serwis transakcyjny 4 infolinia 5 Placówka mbanku 6 Adres / 2 Adres korespondencyjny / 2 Adres zameldowania/ zamieszkania / 2 Numer telefonu komórkowego Numer telefonu służbowego Numer telefonu stacjonarnego Typ dokumentu tożsamości Seria i numer dokumentu tożsamości / 2 Data ważności dokumentu tożsamości / 2 Typ dodatkowego dokumentu tożsamości Seria i numer dodatkowego dokumentu tożsamości Pierwsze imię Drugie imię (w tym usunięcie) 9

10 Nazwisko (w tym dwuczłonowe) Nazwisko panieńskie matki Numer PESEL Numer NIP Stan cywilny Zapis dotyczący płci Obywatelstwo Zgody formalne / 2 1 wykonanie tych czynności wymaga drugiego poziomu autoryzacji - podania hasła smsowego 2 dotyczy aplikacji mobilnej banku 3 hasło tymczasowe (cyfry) definiowane w IVR - podczas pierwszego logowania do kanału internet system wymaga zmiany na hasło właściwie (8-20 cyfr oraz małych i wielkich liter) 4 logujesz się do serwisu transakcyjnego, a następnie modyfikujesz dane i potwierdzasz dokonane zmiany hasłem smsowym 5 dzwoniąc na Infolinię, po identyfikacji, za pośrednictwem Operatora, składasz wniosek o zmianę danych, które w ciągu 5 min. zostają zaktualizowane 6 zgłaszasz w placówce mbanku dyspozycje zmiany danych, wypełniasz Formularz zmiany danych osobowych, wówczas pracownik składa wniosek o zmianę, weryfikując przy tym Twoje dane na podstawie przedstawionych przez Ciebie dokumentów 10

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne...1 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...2 Rozdział III Wniosek o Kredyt,

Bardziej szczegółowo

Lista funkcjonalności

Lista funkcjonalności Lista funkcjonalności Bankowość elektroniczna : https://www.meritumbank.pl : 801 980 888, 58 77 88 888, 58 88 80 888 (koszt połączenia wg taryfy operatora) czynne pn. sob.: godz. 8.00 21.00 oraz w niedzielę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE )

Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE ) Regulamin bankowości elektronicznej dla osób fizycznych w Getin Noble Bank S.A. ( Regulamin BE ) 1. Definicje 1. Autoryzacja potwierdzenie Dyspozycji złożonej przez Użytkownika BE w sposób określony w

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 2 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych... 5 Rozdział I Warunki udzielenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r.

Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Regulamin udzielania kredytów dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

5) dokonywanie transakcji zbliżeniowych na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym punkcie: a) dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe

5) dokonywanie transakcji zbliżeniowych na warunkach i zasadach opisanych w niniejszym punkcie: a) dokonywanie transakcji zbliżeniowych jest możliwe BRE BANK SA Warunki wydawania i używania kart kredytowych w mbanku Łódź, sierpień 2012 r. 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Postanowienia niniejszych Warunków wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r.

Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

1 Bank, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku, poinformuje Klientów o uruchomieniu możliwości

1 Bank, za pośrednictwem komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Banku, poinformuje Klientów o uruchomieniu możliwości Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 07 października2014 r. SPIS TREŚCI Dział I Zasady otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Obowiązuje dla nowo zawieranych umów od 24.04.2014 r. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia usług i udostępniania produktów określonych w Regulaminie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin bankowości elektronicznej. przez system BOŚBank24 Twoje e-konto, oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A.

Regulamin bankowości elektronicznej. przez system BOŚBank24 Twoje e-konto, oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A. Regulamin bankowości elektronicznej system BOŚBank24 Twoje e-konto oraz TeleBOŚ w BOŚ S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług bankowości elektronicznej BOŚ Bank24 Twoje e-konto

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014 r.

Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014 r. Regulamin korzystania z Kart kredytowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 23.04.2014 r. Spis treści Załącznik nr 3 do PO Nr A-V- Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5

Dział I Postanowienia ogólne... 3. Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5. Rozdział I Wydawanie kart... 5 regulamin kart debetowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 02.02.2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse

regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse regulamin kart debetowych dla firm w ramach Orange Finanse Spis treści Dział I Postanowienia ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart płatniczych... 5 Rozdział I Wydawanie kart... 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo