Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw."

Transkrypt

1 AKTYWACJA USŁUGI Korzystanie z bankowości mobilnej przez aplikację należy rozpocząć od aktywacji usługi w Millenecie dla Przedsiębiorstw. W tym celu: Zaloguj się do Millenetu dla Przedsiębiorstw Wybierz z menu po lewej stronie opcję: Bankowość Mobilna -> Aktywacja/Ustawienia Kliknij przycisk Aktywuj. Zdefiniuj ustawienia aplikacji mobilnej. Zdefiniuj Hasło Mobilne, które będzie służyło do aktywowania aplikacji mobilnej i do zatwierdzania operacji zlecanych za pośrednictwem aplikacji. 1

2 Zdefiniuj zakładkę Moje autoryzacje która znajdować się będzie w aplikacji mobilnej. Moje autoryzacje to lista transakcji dedykowanych danemu użytkownikowi, selekcjonowanych na podstawie jego ustawień, spośród wszystkich płatności przeznaczonych do zautoryzowania. Użytkownik w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw ustala limity zleceń kwoty minimalne i maksymalne. Decyduje też czy na definiowanej liście mają być widoczne tylko zlecenia zautoryzowane już przez przynajmniej jedną osobę. W ten sposób powstaje lista transakcji, które będą zebrane w osobnej zakładce aplikacji mobilnej. Wprowadź minimalną oraz maksymalną kwotę przelewu do autoryzacji. Zdecyduj czy w Moich autoryzacjach mają być widoczne tylko zlecenia wcześniej zautoryzowane i zatwierdź wybór przyciskiem OK. 2

3 Zdefiniuj numery rachunków: i kart, które mają być wyświetlane w aplikacji mobilnej. 3

4 Sprawdź poprawność wybranych ustawień: Jeśli wybrane ustawienia są poprawne, potwierdź je klikając przycisk OK. Ustawienia te w zależności od potrzeb możesz przeglądać i modyfikować. Kanał Bankowości Mobilnej jest aktywny. Teraz możesz pobrać aplikację mobilną i zainstalować ją na swoim telefonie lub innym urządzeniu mobilnym. 4

5 POBIERZ APLIKACJĘ Sklep Play Aplikację Banku Millennium można pobrać bezpośrednio na telefon ze Sklepu Google Play. Otwórz Sklep Google Play na urządzeniu mobilnym, Wyszukaj aplikację po nazwie: Bank Millennium Firmy, Wybierz opcję "zainstaluj", Aplikacja zostanie zainstalowana na Twoim urządzeniu. Możliwe jest też wejście na stronę Sklepu Google Play poprzez zeskanowanie znajdującego się niżej obrazka (tak zwanego kodu QR) przy pomocy Państwa urządzenia mobilnego: Możesz również skorzystać z bezpośredniego linka do Google Play: Aplikacja Banku Millennium na Androida. 5

6 AKTYWACJA APLIKACJI Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji następuje jej aktywacja. Do aktywacji aplikacji niezbędne są: Hasło Mobilne zdefiniowane w Millenecie dla Przedsiębiorstw (Aktywacja usługi) Numer telefonu komórkowego zdefiniowany w danych osobowych użytkownika systemu Millenet dla Przedsiębiorstw Aktywacja przebiega w 3 prostych krokach. Definicja kodu PIN Zdefiniuj i potwierdź 4-cyfrowy kod PIN, za pomocą którego będziesz uzyskiwał dostęp do aplikacji. 6

7 Identyfikacja klienta Podaj swój Millekod, nazwę użytkownika Millenetu dla Przedsiębiorstw i wygeneruj kod SMS. Potwierdzenie aktywacji kodem SMS Wprowadź otrzymany kod SMS i potwierdź to wybranymi znakami z Hasła Mobilnego. Teraz możesz już korzystać z usług i produktów Banku Millennium za pośrednictwem aplikacji. Sprawdź, jakie funkcjonalności są dostępne w aplikacji. 7

8 KORZYSTANIE Z APLIKACJI FUNKCJONALNOŚĆI APLIKACJI MOBILNEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTW I. Ustawienia Język Dostępne opcje wyboru język polski oraz język angielski. Aby zmienić język aplikacji dotknij pola Język a następnie pole z wybranym językiem. Autoblokada Dostępne opcje wyboru 2 minuty, 3 minuty, 5 minut, 7 minut, 10 minut. Wybór poprzez dotknięcie pola Autoblokada, a następnie pola z wybranym czasem autoblokady. 8

9 Po upływie wybranego czasu w przypadku braku aktywności aplikacja będzie zamykana, a ponowne uruchomienie wymagało będzie podania PINu. UWAGA Jeżeli autoblokada urządzenia ustawiona jest na czas krótszy niż autoblokada aplikacji, to ustawienia urządzenia są w tym przypadku nadrzędne i w momencie wygaszenia urządzenia, aplikacja również zostanie zamknięta. Po ponownym uruchomieniu poprzez wpisanie kodu PIN, użytkownik wróci do tej samej zakładki, która otwarta była w momencie wygaśnięcia aplikacji. Opcje wyświetlania Ustawienie to określa ilość pozycji wyświetlanych na wszystkich listach w aplikacji liczbę rachunków na listach w zakładce Produkty, liczbę transakcji w historiach rachunków, liczbę transakcji w Nadchodzących płatnościach, Moich autoryzacjach, Wszystkich autoryzacjach oraz Wysłanych zleceniach, liczbę kontrahentów w zakładce odbiorcy. Zobaczenie pozycji dalszych (ponad ustawioną liczbę) wymagało będzie uruchomienia (dotknięcia) pozycji Pokaż więcej. Dostępne opcje wyświetlania: 10, 20, 50 lub 100 pozycji. 9

10 Rachunek główny Wybrany spośród rachunków bieżących rachunek główny, będzie domyślnym rachunkiem źródłowym w transakcjach wprowadzanych za pomocą aplikacji mobilnej. Będzie to też jedyny rachunek widoczny w zakładce Produkty rachunki bieżące, w przypadku gdy w ustawieniach zostanie wybrane wyświetlanie tylko rachunku głównego. Produkty W tej części ustawień określane są produkty widoczne na listach w zakładce Produkty tj.: rachunki bieżące, karty kredytowe oraz lokaty. Wybór dokonywany jest tylko wśród produktów, które dostępne dla danego użytkownika w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw. 10

11 Użytkownik może wybrać w każdej z grup produktów widoczność wszystkich lub części rachunków, przy czym zdefiniowana musi być widoczność co najmniej jednego rachunku w grupie. Zmiana PIN W tej części ustawień użytkownik może dokonać zmiany kodu PIN zabezpieczającego dostęp do aplikacji mobilnej. Zmiana przebiega w trzech etapach: wprowadzenie aktualnego kodu PIN wprowadzenie nowego kodu PIN ponowne wprowadzenie nowego kodu PIN II. Produkty W zakładce widoczne są produkty użytkownika zgodnie z ustawieniami widoczności: Listy rachunków bieżących, kart kredytowych i lokat oraz zestawienie Aktywa i Pasywa, Historie, blokady na rachunkach oraz szczegóły produktów w szczegółach rachunków dostępna jest opcja pobierania wyciągów z rachunków. Aby uaktywnić możliwość filtrowania historii transakcji należy dotknąć przycisku Menu w urządzeniu mobilnym. Spowoduje to pojawienie się przycisku Wyszukiwanie. 11

12 Dotknięcie przycisku Wyszukiwanie spowoduje uaktywnienie sekcji filtrów, dzięki którym możliwe będzie szczegółowe ustawienie kryteriów wyszukiwania. III. Transakcje Elementy zakładki: Nadchodzące płatności Lista zleceń z przyszłą datą realizacji 12

13 Autoryzacje oczekujące o Moje autoryzacje Lista transakcji dedykowanych danemu użytkownikowi, selekcjonowanych na podstawie jego ustawień, spośród wszystkich płatności przeznaczonych do zautoryzowania. Użytkownik w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw ustala limity zleceń kwoty minimalne i maksymalne. Decyduje też czy na definiowanej liście mają być widoczne tylko zlecenia wcześniej zautoryzowane. W ten sposób powstaje lista transakcji, które będą zebrane w osobnej zakładce aplikacji mobilnej. o Wszystkie autoryzacje Wszystkie zlecenia przekazane do autoryzacji i wysłania lista spójna z zakładką Autoryzacja i wysyłanie zleceń systemu Millenet dla Przedsiębiorstw. Autoryzowanie pojedynczego przelewu 1) Wejdź w listę Moje autoryzacje lub Wszystkie autoryzacje. 2) Wybierz zlecenie do autoryzacji (zlecenie ze statusem oczekuje na autoryzację ) i wejdź w jego szczegóły poprzez dotknięcie pozycji wybranego przelewu. 3) Na dole ekranu szczegółów zlecenie znajdują się cztery przyciski wybierz przycisk Autoryzuj (dotknij przycisku). 4) Na kolejnym ekranie, jeżeli wszystkie dane się zgadzają potwierdź wybór poprzez dotknięcie przycisku Potwierdź. 5) Pojawi się ekran z polami, w które należy wprowadzić trzy cyfry hasła mobilnego system generuje żądanie losowych pozycji z hasła mobilnego (przykładowo pierwsza, trzecia i piąta cyfra hasła mobilnego). 6) Jeżeli autoryzowany przelew przekracza dzienny limit kwotowy dla autoryzacji mobilnej (10 000PLN) pojawi się ekran żądający podania jednorazowego hasła SMS hasło to zostało wysłane na numer telefonu zdefiniowany w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw. Wpisz hasło w wolne pole i zatwierdź przyciskiem Gotowe na wirtualnej klawiaturze. 7) Po pomyślnym autoryzowaniu transakcji pojawi się ekran podsumowujący. Autoryzowanie kilku zleceń jednocześnie 1) Wejdź w listę Moje autoryzacje lub Wszystkie autoryzacje. 2) Przytrzymaj jedno zlecenie, aby uaktywnić możliwość jednoczesnej autoryzacji kilku zleceń. 3) Wybierz zlecenia to autoryzacji (zlecenia ze statusem oczekuje na autoryzację ) i zaznacz dotykając ich pozycji na liście (z lewej strony wybranej transakcji pojawi się znak zaznaczenia). 4) Na dole ekranu szczegółów zlecenie znajdują się cztery przyciski kiedy zaznaczysz już wszystkie transakcje, które chcesz autoryzować, wybierz przycisk Autoryzuj (dotknij przycisku). 5) Na kolejnym ekranie widoczna jest liczba wybranych zleceń, łączna suma przelewów oraz ich lista. W celu sprawdzenia szczegółów wybranych zleceń wystarczy dotknąć pozycji transakcji, zaś w celu powrotu do ekranu potwierdzenia należy dotknąć przycisku Potwierdzenie. Jeżeli wszystkie dane się zgadzają potwierdź wybór poprzez dotknięcie przycisku Potwierdź. 13

14 6) Pojawi się ekran z polami, w które należy wprowadzić trzy cyfry hasła mobilnego system generuje żądanie losowych pozycji z hasła mobilnego (przykładowo druga, czwarta i siódma cyfra hasła mobilnego). 7) Jeżeli suma autoryzowanych przelewów przekracza dzienny limit kwotowy dla autoryzacji mobilnej (10 000PLN) pojawi się ekran żądający podania jednorazowego hasła SMS hasło to zostało wysłane na numer telefonu zdefiniowany w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw. Wpisz hasło w wolne pole i zatwierdź przyciskiem Gotowe na wirtualnej klawiaturze. 8) Po pomyślnym autoryzowaniu transakcji pojawi się ekran podsumowujący. Analogicznie postępuje się w przypadku odrzucania (przycisk Odmów), wysyłania (przycisk Wyślij ) oraz autoryzowania i wysyłania (przycisk Aut. i Wyślij na dole ekranu). Przelewy o o Między własnymi rachunkami Krajowy Wprowadzanie przelewu między własnymi rachunkami 1) W zakładce Transakcje wybierz poprzez dotknięcie pozycję Między własnymi rachunkami. 2) Wybierz rachunek źródłowy (pole Z ; uruchomienie wyboru poprzez dotknięcie niebieskiej ikonki z książką). 3) Wybierz rachunek docelowy (pole Na ; uruchomienie wyboru poprzez dotknięcie niebieskiej ikonki z książką). 4) Wpisz kwotę (zatwierdź przyciskiem Ok ). 5) Wybierz walutę (jeżeli oba rachunki prowadzone są w tej samej walucie, wybór jest niemożliwy; jeżeli rachunki prowadzone są w różnych walutach można wybrać walutę, w jakiej ma być zlecony przelew). 6) Wpisz opis transakcji (maksymalnie 140 znaków) i zatwierdź go przyciskiem Zapisz. 7) Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem na dole ekranu. 8) Na kolejnym ekranie wybierz żądaną akcję Aut. i Wyślij lub tylko Autoryzuj (dotknij wybranego przycisku). 9) Pojawi się ekran z polami, w które należy wprowadzić trzy cyfry hasła mobilnego system generuje żądanie losowych pozycji z hasła mobilnego (przykładowo druga, czwarta i siódma cyfra hasła mobilnego). 10) Jeżeli autoryzowany przelew przekracza dzienny limit kwotowy dla autoryzacji mobilnej (10 000PLN) pojawi się ekran żądający podania jednorazowego hasła SMS hasło to zostało wysłane na numer telefonu zdefiniowany w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw. Wpisz hasło w wolne pole i zatwierdź przyciskiem Gotowe na wirtualnej klawiaturze. 11) Po pomyślnym wprowadzeniu transakcji pojawi się ekran podsumowujący Przelew zlecony. Wprowadzanie przelewu krajowego 1) W zakładce Transakcje wybierz poprzez dotknięcie pozycję Krajowy. 2) Wybierz rachunek źródłowy (pole Z ; uruchomienie wyboru poprzez dotknięcie niebieskiej ikonki z książką). 3) Wybierz rachunek docelowy z listy obiorców (pole Na ; uruchomienie wyboru poprzez dotknięcie niebieskiej ikonki odbiorców) lub za pomocą klawiatury wprowadź numer rachunku odbiorcy. 14

15 Jeśli odbiorca wybrany został z listy, pola Nazwa, Adres oraz Opis zostaną automatycznie uzupełnione danymi z listy odbiorców systemu Millenet dla Przedsiębiorstw. Jeżeli odbiorca nie był wybrany z listy, pola pozostaną nieuzupełnione i należy je uzupełnić samodzielnie (pole Adres nie jest polem wymaganym). Niezależnie od tego w jaki sposób wybrany został odbiorca pola te pozostają zawsze w pełni edytowalne. Wyszukiwanie odbiorców jest możliwe po uprzednim uaktywnieniu filtrów. W tym celu należy dotknąć przycisku Menu na urządzeniu. Spowoduje to pojawienie się przycisku Wyszukiwanie. 4) Wpisz kwotę (zatwierdź przyciskiem Ok ). 5) Wybierz walutę w jakiej zrealizowany ma być przelew. 6) Wpisz opis transakcji (maksymalnie 140 znaków) i zatwierdź go przyciskiem Zapisz 7) Zatwierdź wprowadzone dane przyciskiem na dole ekranu. 8) Na kolejnym ekranie wybierz żądaną akcję Aut. i Wyślij lub tylko Autoryzuj (dotknij wybranego przycisku). 9) Pojawi się ekran z polami, w które należy wprowadzić trzy cyfry hasła mobilnego system generuje żądanie losowych pozycji z hasła mobilnego (przykładowo druga, czwarta i siódma cyfra hasła mobilnego). 10) Jeżeli autoryzowany przelew przekracza dzienny limit kwotowy dla autoryzacji mobilnej (10 000PLN) pojawi się ekran żądający podania jednorazowego hasła SMS hasło to zostało wysłane na numer telefonu zdefiniowany w systemie Millenet dla Przedsiębiorstw. Wpisz hasło w wolne pole i zatwierdź przyciskiem Gotowe na wirtualnej klawiaturze. 11) Po pomyślnym wprowadzeniu transakcji pojawi się ekran podsumowujący Przelew zlecony. Lokaty zerwanie lokaty W celu zerwania lokaty: 1) Wybierz poprzez dotknięcie pozycję Zerwanie lokaty w zakładce Transakcje. 2) Wybierz lokatę, którą chcesz zerwać (pole Lokata ; uruchomienie wyboru poprzez dotknięcie niebieskiej ikonki z książką). 3) Wybierz rachunek na jaki zostaną przelane środki z zerwanej lokaty (pole Na ; uruchomienie wyboru poprzez dotknięcie niebieskiej ikonki z książką). 4) Zatwierdź wybór przyciskiem na dole ekranu. 5) Na kolejnym ekranie, jeżeli wszystkie dane się zgadzają, zatwierdź proces przyciskiem Zerwij. 6) Pojawi się ekran z polami, w które należy wprowadzić trzy cyfry hasła mobilnego system generuje żądanie losowych pozycji z hasła mobilnego (przykładowo druga, czwarta i siódma cyfra hasła mobilnego). 7) Po pomyślnym zerwaniu lokaty pojawi się ekran podsumowujący Zerwanie zlecone. Wysłane zlecenia Lista zleceń zautoryzowanych i wysłanych do realizacji. IV. Lokalizacje Zakładka umożliwia znalezienie bankomatu lub oddziału banku znajdującego się najbliżej bieżącego położenia lub w najbliższej okolicy adresu wpisanego w polu wyszukiwania. Przełączanie wyszukiwania pomiędzy bankomatami a placówkami następuje poprzez dotknięcie wybranego przycisku w górnej części ekranu. 15

16 Modyfikacja opcji wyszukiwania w wybranej grupie (bankomaty bądź placówki banku) możliwa jest po otwarciu okna za pomocą przycisku modyfikacji w prawym górnym rogu ekranu. V. Kontakt Zakładka zawiera numery telefonów do banku numer kontaktowy do zastrzegania kart, numery kontaktowe dla klientów Biznes oraz dla Przedsiębiorstw. W celu nawiązania połączenia z wybranym numerem należy dotknąć pola, na którym się on znajduje. 16

17 UWAGA Nawiązanie połączenia możliwe jest jedynie przy użyciu urządzenia iphone ipad nie obsługuje połączeń telefonicznych i pola z numerami w aplikacji zainstalowanej na ipadzie są nieaktywne. VI. Waluty Aplikacja umożliwia sprawdzenie aktualnych kursów walut dewiz oraz pieniądza (przełączanie pomiędzy dewizami a pieniędzmi za pomocą przycisku w górnej części ekranu). 17

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika

Bank Millennium. Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Bank Millennium Millenet dla Przedsiębiorstw Przewodnik użytkownika Spis treści Millenet tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu...3 Co należy zrobić, aby otworzyć Millenet dla Przedsiębiorstw?...4

Bardziej szczegółowo

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz

to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku umożliwia bowiem kontrolowanie swoich rachunków oraz bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Bankowość Internetowa bezpieczeństwa i wygody. to idealne rozwiązanie dla tych, którzy wymagają od banku Bankowość Internetowa wykonywanie różnych operacji bankowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium Millenet Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium www.bankmillennium.pl Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 01

(instrukcja użytkownika) Wersja 01 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nałęczowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 01 http://www.bsnaleczow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie do

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku BANK SPÓŁDZIELCZY w SKOCZOWIE Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) http://www.bs.skoczow.pl https://online.bs.skoczow.pl Bank Spółdzielczy w Skoczowie Internetowa Obsługa Rachunku SPIS

Bardziej szczegółowo

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PEKAO24 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH NAJLEPSZY INTERFEJS 7/2010 Przewodnik po serwisie Pekao24 Spis treści 1. Co to jest Pekao24? 4 2. Aktywacja Pekao24 5 3. Jak korzystać z serwisów

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta

Przewodnik dla klienta http://www.paluckibs.pl SPIS TREŚCI Część I. Internetowa obsługa rachunku, autoryzacja operacji za pomocą listy haseł jednorazowych lub haseł SMS... 5 Wprowadzenie... 5 Bezpieczeństwo... 5 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 011

(instrukcja użytkownika) Wersja 011 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE PRZEWODNIK DLA KLIENTA (instrukcja użytkownika) Wersja 011 http://www.bsbialogard.pl https://ib.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE Przewodnik dla Klienta (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bsbialogard.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 015

(instrukcja użytkownika) Wersja 015 BANK SPÓŁDZIELCZY w Łaskarzewie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 015 http://www.bslaskarzew.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium Millenet Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium www.bankmillennium.pl Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS 4 Do czego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie

PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie PRZEWODNIK DLA KLIENTA Korzystającego z Usług Bankowości Elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Dzierżoniowie Dziękujemy Państwu za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 020

(instrukcja użytkownika) Wersja 020 BANK SPÓŁDZIELCZY w Nakle nad Notecią Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 020 https://konto24.bsnaklo.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do

Bardziej szczegółowo

INTERNET BANKING przewodnik dla klienta

INTERNET BANKING przewodnik dla klienta INTERNET BANKING przewodnik dla klienta www.bssierakow.pl Instrukcja obsługi Internet Banking 1. Informacje ogólne Internet Banking jest jednym ze sposobów obsługi rachunku bankowego. Dzięki niej klient

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej

Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej Przewodnik po systemie Bankowości Internetowej www.fmbank24.pl Str. 2 Witamy w Systemie Bankowości Internetowej FM Bank! Bankowość Internetowa FM Banku umożliwia dokonywanie operacji bankowych przez Internet

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 20 października 2008 Spis treści 1. Informacje ogólne 5 1.1. WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE 5 1.1.1. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo,

Poradnik Użytkownika. bankowość internetowa. Bankowość Korporacyjna. Szanowni Państwo, bankowość internetowa Poradnik Użytkownika Szanowni Państwo, Współczesna technika stwarza coraz większe możliwości. Za pomocą Internetu można błyskawicznie komunikować się z całym światem, przesyłać i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika systemu inord Business

Podręcznik użytkownika systemu inord Business Podręcznik użytkownika systemu inord Business Szanowni Państwo, Dziękujemy za skorzystanie z systemu inord Business. Dla Państwa wygody udostępniliśmy Podręcznik użytkownika inord Business, który pozwoli

Bardziej szczegółowo