Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników"

Transkrypt

1 ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników obowiązuje dla Klientów z segmentu małych firm

2 Spis treści Podręcznik Użytkownika... 1 I. Słownik... 3 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników:... 4 System bankowości internetowej ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników jest przeznaczony dla Klientów, którzy zamierzają dysponować rachunkami bankowymi i w tym celu nadać odpowiednie uprawnienia więcej niż jednemu Użytkownikowi (liczba użytkowników jest dowolna) Złożenie dyspozycji w Oddziale Podpisanie Załącznika do umowy o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej w Oddziale Aktywacja Użytkowników w systemie ING BankOnLine... 5 Wniosek aktywacyjny... 5 III. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników Przelewy Wprowadzenie polecenia przelewu Lista zleceń do podpisu Podpisywanie i wysyłanie poleceń przelewu Paczki przelewów Tworzenie paczki przelewów Lista paczek Lista transakcji w paczkach Podpisywanie i wysyłanie paczek przelewów IV. Ważne informacje... 20

3 I. Słownik Podręcznik Użytkownika Moduł Użytkowników funkcjonalność systemu ING BankOnLine umożliwiająca korzystanie z systemu przez więcej niż jednego Użytkownika w ramach jednej firmy, a także nadanie Użytkownikom określonych uprawnień. Identyfikator użytkownika indywidualny dla każdego Użytkownika ciąg znaków składający się z 3 liter imienia i 3 liter nazwiska oraz 4 losowo wybranych cyfr - nadawany w sposób losowy przez Bank. Identyfikator Użytkownika służy do logowania się Użytkownika w systemie ING BankOnLine. Jednorazowy kod aktywacyjny unikalny ciąg liter i cyfr generowany przez system informatyczny Banku, służący do jednorazowej autoryzacji Użytkownika podczas aktywowania lub odblokowania dostępu do systemu ING BankOnLine. Wzorzec uprawnień tabela odzwierciedlająca powiązania Użytkowników, klas uprawnień, limitów kwotowych oraz ilości podpisów potrzebnych do kompletnego podpisania (zaakceptowania) i wysłania dyspozycji. Klasa uprawnień wspólnie z wzorcem uprawnień określa uprawnienia i powiązania Użytkownika do podpisywania dyspozycji. 3

4 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników: System bankowości internetowej ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników jest przeznaczony dla Klientów, którzy zamierzają wieloosobowo dysponować rachunkami bankowymi i w tym celu nadać odpowiednie uprawnienia więcej niż jednemu Użytkownikowi (liczba użytkowników jest dowolna). Użytkownikiem systemu może być dowolna osoba fizyczna wskazana przez posiadacza KONTA Z LWEM dla małych firm. 1. Złożenie dyspozycji w Oddziale Dyspozycja o udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników mogą złożyć wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Klienta (posiadacza KONTA Z LWEM dla małych firm)- wieloosobowa reprezentacja. Podczas składania dyspozycji w Oddziale Banku posiadacz KONTA Z LWEM dla małych firm lub osoby reprezentujące zobowiązane są przedstawić: - dokument tożsamości (dowód osobisty, lub w przypadku osób nie będących obywatelami Polski - paszport). 2. Podpisanie Załącznika do umowy o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej w Oddziale Po założeniu Modułu Użytkownika, Klient otrzyma do podpisu Załącznik do Umowy o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej - Moduł Użytkownika.. Osobami uprawnionymi do podpisania Załącznika do Umowy o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej - Moduł Użytkownika są: - posiadacz KONTA Z LWEM dla małych firm lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu (osoby uprawnione do otwierania rachunku i udzielania pełnomocnictw). Po podpisaniu Załącznika do Umowy o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej- Moduł Użytkownika i pozytywnym zweryfikowaniu podpisów Bank udostępnia system bankowości internetowej. Po udostępnieniu systemu Bank przekazuje Klientowi koperty zawierające jednorazowe kody aktywacyjne do ING BankOnLine dla każdego Użytkownika systemu.

5 3. Aktywacja Użytkowników w systemie ING BankOnLine Wniosek aktywacyjny Przed pierwszym logowaniem do systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników konieczne jest wypełnienie przez każdego z Użytkowników formularza Aktywacja, który znajduje się na stronie Szczegóły dotyczące aktywacji użytkownika systemu ING BankOnLine są opisane w Przewodniku ING BankOnLine (plik zawierający przewodnik jest także dostępny na stronie w części dotyczącej ING BankOnLine). 5

6 III. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników System pozwala na obsługę rachunków bankowych przez wielu pracowników w firmie. Posiadacz KONTA Z LWEM dla małych firm określa następujące uprawnienia pracowników firmy, którzy będą Użytkownikami ING BankOnLine: - uprawnienia Użytkowników, którzy będą mieli uprawnienia tylko do podglądu rachunków, - uprawnienia Użytkowników, którzy będą samodzielnie realizować polecenia przelewu z wybranych rachunków, - uprawnienia Użytkowników, którzy dwuosobowo lub wieloosobowo będą realizować polecenia przelewu z wybranych rachunków. Posiadacz KONTA Z LWEM dla małych firm może ustalać następujące reguły korzystania z systemu: - możliwość nadania wszystkim Użytkownikom takich samych lub różnych uprawnień, - określenie ilu Użytkowników jest wymaganych do złożenia dyspozycji, - zdefiniowanie czy którykolwiek z Użytkowników może samodzielnie składać dyspozycje, - określenie czy którykolwiek z Użytkowników powinien mieć uprawnienia tylko do podglądu, - zdefiniowanie czy dla wszystkich rachunków Użytkownicy mają mieć takie same uprawnienia. Zakres uprawnień Użytkowników określa Załącznik do Umowy o korzystanie z systemów bankowości elektronicznej Moduł Użytkowników. Funkcjonalność Modułu Użytkowników jest wykorzystywana dla operacji złożenia dyspozycji przelewów i zleceń walutowych.. Dyspozycje takie jak polecenia przelewu w PLN, paczki przelewów w PLN, zlecenia walutowe (zlecenie walutowe, przelew europejski, przewalutowanie) wymagają przed wysłaniem do Banku podpisania przez uprawnionych Użytkowników zgodnie z zdefiniowanymi uprawnieniami. Pozostałe dyspozycje wysyłane poprzez ING BankOnLine może podpisać i wysłać każdy Użytkownik, który ma uprawnienia do zlecania dyspozycji. W przypadku braku uprawnień do złożenia dyspozycji zlecenie zostaje przez Bank odrzucone..

7 1. Przelewy 1.1. Wprowadzenie polecenia przelewu Aby polecenie przelewu zostało zrealizowane poprawnie należy wprowadzić: pełny numer rachunku odbiorcy, dane odbiorcy: imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz adres, kwotę przelewu, tytuł płatności. Akceptacja wprowadzonego polecenia przelewu następuję poprzez kliknięcie przycisku Wyślij przelew. Jeżeli polecenie przelewu zostało wprowadzone przez Użytkownika posiadającego jednoosobowe uprawnienie do składania dyspozycji, wtedy przelew zostanie przesłany do Banku i zaksięgowany bezpośrednio. Jeżeli dla akceptacji polecenia przelewu jest wymagany podpis innego Użytkownika, prezentowana jest następująca informacja: 7

8 1.2. Lista zleceń do podpisu Wszystkie polecenia przelewu, wprowadzone i zaakceptowane przyciskiem Wyślij przez Użytkowników nie posiadających jednoosobowo uprawnień do realizacji dyspozycji, trafiają do grupy Przelewy -> Moduł Użytkownika -> Lista zleceń do podpisu. Aby uzyskać informację o transakcjach oczekujących na akceptację (podpisanie) przez pozostałych Użytkowników, należy wybrać rachunek obciążany, z którego zostały złożone dyspozycje oraz wybrać polecenie Pobierz dane. 8

9 Na ekranie pojawi się lista zleceń do podpisu. Obok każdego przelewu znajdują się dwie opcje: Szczegóły i Usuń. Opcja Usuń powoduje usunięcie przelewu z listy transakcji do podpisu. Wybranie opcji Szczegóły spowoduje wyświetlenie zawartości przelewu oraz informacji o dotychczas złożonych elektronicznych podpisach na poleceniu przelewu z przyciskami funkcyjnymi Podpisz, Księguj lub Powrót Podpisywanie i wysyłanie poleceń przelewu Szczegóły polecenia przelewu oraz informacje o dotychczas złożonych podpisach przez Użytkowników prezentuje poniższy ekran: Poprzez opcję Podpisz Użytkownicy składają podpisy wymagane do złożenia dyspozycji. Jeżeli składany podpis spowodował uzyskanie wszystkich wymaganych podpisów, wówczas Użytkownik otrzyma komunikat, że przelew został podpisany a po przejściu do szczegółów przelewu uaktywni się przycisk Księguj. Funkcja Księguj służy do wysłania do Banku i zaksięgowania podpisanego polecenia przelewu. 9

10 2. Paczki przelewów Paczki przelewów to odrębna funkcja systemu ING BankOnLine stworzona z myślą o Użytkownikach realizujących wiele poleceń przelewów jednorazowo. Funkcjonalność pozwala na tworzenie zbioru poleceń przelewu, w skład, którego może wejść jednorazowo nawet 3 tysiące transakcji, a następnie na realizację, bez konieczności wprowadzania i akceptowania każdego przelewu odrębnie Tworzenie paczki przelewów Należy wybrać opcję Paczki przelewów, która znajduję się w menu Przelewy. Paczkę przelewów można stworzyć na kilka sposobów: - poprzez ręczne wprowadzenie poleceń przelewów, - poprzez zaimportowanie poleceń przelewów z pliku., - poprzez dodanie przelewów wzorcowych. A. Ręczne wprowadzanie przelewów polega na wprowadzaniu kolejno każdego polecenia przelewu w systemie za pomocą funkcji Wprowadzenie przelewów i przycisku Dodaj transakcję lub Dodaj przelew wzorcowy. 10

11 Z utworzonych w ten sposób przelewów (wszystkich lub z wybranych transakcji) można utworzyć paczkę przelewów. B. Import przelewów z pliku polega na zaimportowanie pliku zawierającego transakcje z programu finansowo-księgowego, bez konieczności wprowadzania kolejno każdego polecenia przelewu. Podczas importu dla poprawnego przeniesienia polskich znaków dialektycznych (np. ą, ę, ł) niezbędne jest wybranie właściwej strony kodowej, tzn. takiej, w jakiej są zapisane importowane transakcje. Najczęściej programy finansowo-księgowe działające w systemie operacyjnym DOS korzystają ze strony kodowej DOS-852, natomiast programy F-K działające w trybie graficznym w systemie operacyjnym Windows korzystają ze strony kodowej Windows Poniższy ekran prezentuje wybór strony kodowej oraz importowanego pliku. 11

12 Po wprowadzeniu ręcznie przelewów lub ich zaimportowaniu z pliku możliwe jest utworzenie paczki przelewów. Do paczki przelewów można włączyć wszystkie stworzone przelewy poprzez opcję Zaznacz wszystkie i Utwórz paczkę, lub tylko włączyć wybrane przelewy poprzez ich zaznaczenie na liście przelewów i wybraniu opcji Utwórz paczkę. Paczka może zawierać maksymalnie przelewów. Każdą paczkę przelewów podczas jej tworzenia należy nazwać (maks. 15 znaków). 12

13 2.2. Lista paczek Każda utworzona w systemie Paczka przelewów znajduje się na Liście paczek, skąd może zostać zrealizowana, a w razie konieczności usunięta. Utworzonej Paczki nie można modyfikować. Paczka może zawierać wyłącznie przelewy obciążające ten sam rachunek zleceniodawcy, ale znajdujące się w niej przelewy mogą posiadać różne daty realizacji. 13

14 W funkcji Lista paczek dostępne są następujące informacje o każdej paczce: data utworzenia paczki, data przesłania paczki do Banku, nazwa paczki, liczba transakcji w paczce, sumaryczna kwota wszystkich transakcji w paczce, status paczki: oczekująca status paczki, która została utworzona, ale nie została jeszcze przesłana do księgowania w Banku, księgowana status paczki informujący o księgowaniu w Banku poszczególnych transakcji znajdujących się w paczce, zaksięgowana status paczki, informujący o poprawnym zakończeniu księgowania w Banku poszczególnych transakcji w paczce, zaksięgowana z odrzuceniami - status paczki, informujący o zakończeniu księgowania w Banku poszczególnych transakcji w paczce, z których co najmniej jedna została odrzucona z powodu błędów, odrzucona status paczki informujący o usunięciu paczki przez Użytkownika systemu funkcją Odrzuć paczkę, zapisywana status paczki w trakcie zapisywania wszelkich zmian wprowadzonych przez Użytkownika, błędna formalnie status paczki informujący o błędach formalnych istniejących w paczce. Opcja Odrzuć paczkę jest dostępna tylko dla paczek ze statusem oczekująca i znajduje się w ostatniej kolumnie informacji o paczce o statusie oczekująca. Status paczki odrzucona wyklucza podpisanie i księgowanie transakcji znajdujących się w paczce. 14

15 Aby wykorzystać w przyszłości transakcje znajdujące się w paczce o statusie zaksięgowana należy wybrać opcję Przeglądaj paczkę i następnie Skopiuj paczkę. Powyższy wybór spowoduje skopiowanie transakcji do funkcji Wprowadzanie transakcji, skąd ponownie można je włączyć do nowej paczki Lista transakcji w paczkach Wybór opcji Przeglądaj paczkę powoduje prezentowanie Użytkownikowi ekranu Lista transakcji. Ekran Lista transakcji zawiera następujące informacje: nagłówek (wspólny dla wszystkich transakcji w paczce): - rachunek obciążany rachunek, z którego będą realizowane wszystkie transakcje w paczce, - nazwa paczki, - kwota paczki (całkowita wartość transakcji w paczce), - złożone podpisy przedstawia Identyfikatory Użytkowników, którzy złożyli na paczce podpisy oraz datę i czas, kiedy paczka została przez każdego z Użytkowników podpisana, tabela (dla każdej transakcji w paczce): - data realizacji transakcji, - rachunek i nazwa odbiorcy oraz 2 pierwsze linie tytułu płatności, - kwota transakcji, - status transakcji: niewystarczający podpis status transakcji, która nie została jeszcze podpisana, lub dla której podpisy są niekompletne, oczekująca status transakcji, która została wystarczająco podpisana i jest gotowa do wysłania do księgowania w Banku, zaksięgowana status transakcji, która została przesłana do Banku i poprawnie zaksięgowana odłożona status transakcji z przyszłą datą realizacji, która została przesłana do Banku i czeka na zaksięgowanie w dacie realizacji, odrzucona status transakcji, która została odrzucona przez Bank z powodu błędów, brak uprawnień KWP status nadany transakcjom, do których Użytkownik nie posiada uprawnień. 15

16 Dla każdej transakcji w opcji Lista transakcji dostępna jest opcja Szczegóły. Po jej wybraniu na ekranie pojawia się ekran polecenia przelewu, który dodatkowo przedstawia pełną informację o nazwie i adresie odbiorcy oraz pełnym tytule płatności. W tym ekranie znajduje się także opisowy status transakcji. Opcja Szczegóły jest dostępna dla wszystkich transakcji niezależnie od ich statusu i statusu paczki. Korzystając z tej opcji można sprawdzić np. powód odrzucenia przez Bank transakcji. 16

17 2.4. Podpisywanie i wysyłanie paczek przelewów 17

18 Aby wysłać paczkę do księgowania w Banku transakcje w paczce powinny mieć status oczekująca. Aby uzyskać taki status paczkę z transakcjami muszą podpisać wszyscy Użytkownicy, których podpisy są wymagane dla akceptacji dyspozycji. Do podpisania paczki służy opcja Podpisz paczkę, która znajduję się w dolnym ekranie opcji Lista transakcji. Podpisać paczkę można tylko, kiedy paczka posiada status oczekująca a transakcje w paczce muszą posiadać status niewystarczający podpis. Informacją dla Użytkownika o uzyskaniu przez paczkę podpisu kompletnego jest zmiana statusu transakcji w paczce z niewystarczający podpis na oczekująca. Jeżeli wszystkie transakcje w paczce otrzymają status oczekująca, można taką paczkę przesłać do księgowania w Banku poprzez uruchomienie funkcji Księguj paczkę. UWAGA! Przesłanie do Banku paczki, która zawiera transakcje ze statusem niewystarczający podpis spowoduje odrzucenie wszystkich transakcji z takim statusem. Funkcja Podpisz paczkę i Księguj paczkę jest niedostępna dla paczek, które zostały przesłane do Banku do księgowania. 18

19 Jeżeli w paczce wysłanej do księgowania znalazły się transakcje, które Bank odrzucił, możliwe jest skopiowanie takich transakcji korzystając z funkcji Skopiuj odrzucone. Transakcje te znajdą się w menu: Paczki przelewów -> Wprowadzanie przelewów, gdzie będzie można je modyfikować i włączyć do nowej paczki. 19

20 IV. Ważne informacje W przypadku problemów związanych z systemem ING BankOnLine prosimy skorzystać z całodobowej pomocy pod numerem telefonu Help-Line: lub (0 32) Do Help-Line można kierować pytania dotyczące technicznej strony systemu, a także uzyskać wszelkie informacje związane z funkcjonalnością ING BankOnLine. Można także przesłać swoje zapytanie mailem na adres: W przypadku zablokowania dostępu do systemu należy udać się do dowolnego Oddziału Banku i złożyć dyspozycję odblokowania dostępu. Po otrzymaniu koperty zawierającej jednorazowy kod aktywacyjny należy wypełnić elektroniczny wniosek znajdujący się na stronie internetowej Banku na stronie dla Użytkowników ING BankOnLine zostało zamieszczonych wiele materiałów pomocnych w korzystaniu z systemu. Są to m.in.: o Najczęściej zadawane pytania, o Wersja Demo, 20

21 o Zalecane przeglądarki, o Tabela funkcjonalności systemu ING BankOnLine, o Rekomendacje bezpieczeństwa, 21

Moduł Użytkownika w ING BankOnLine. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników

Moduł Użytkownika w ING BankOnLine. Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników Opis funkcjonalności systemu ING BankOnLine Moduł Użytkowników System ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników pozwala na obsługę rachunków bankowych przez wielu pracowników w firmie. Posiadacz

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

Paczki zleceń w Systemie Bankowości Internetowej. Alior Banku. (instrukcja dla Klientów Biznesowych)

Paczki zleceń w Systemie Bankowości Internetowej. Alior Banku. (instrukcja dla Klientów Biznesowych) Paczki zleceń w Systemie Bankowości Internetowej Alior Banku (instrukcja dla Klientów Biznesowych) Wstęp System Bankowości Internetowej (SBI) Alior Banku umożliwia utworzenie paczki (paczki płacowej) ze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych)

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych) Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury dla TAURON (dedykowanego Dostawcy usług masowych) Usługa Moje faktury dla TAURON na czym polega? Usługa Moje faktury dla TAURON to nowoczesny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Moduł Dokumentacja w ING BusinessOnLine

Moduł Dokumentacja w ING BusinessOnLine Moduł Dokumentacja w ING BusinessOnLine Podręcznik Użytkownika Sierpień 2015 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Dostęp do modułu Komunikacja Dokumentacja... 3 3. Nadanie schematów akceptacji do podpisywania

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

E-RACHUNEK ZASTRZEŻONY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. INSTRUKCJA DLA POSIADACZA RACHUNKU

E-RACHUNEK ZASTRZEŻONY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. INSTRUKCJA DLA POSIADACZA RACHUNKU E-RACHUNEK ZASTRZEŻONY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. INSTRUKCJA DLA POSIADACZA RACHUNKU CO TO JEST E-RACHUNEK ZASTRZEŻONY e-rachunek Zastrzeżony to rachunek, który służy do zabezpieczenia obu stron transakcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine Usługa Polecenie zapłaty w ING BankOnLine (obsługa polecenia zapłaty przez Dłużnika / Płatnika) Polecenie zapłaty to wygodna, całkowicie bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Do aplikacji zalogujesz się poprzez stronę www.ingbank.pl/partner wybierając w prawym górnym rogu klawisz: Jeśli korzystasz już aktywnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe

Podręcznik GB24 Kredyty, karty płatnicze, zlecenia stałe Spis treści 1 Wstęp... 1 2 Funkcjonalność Kredyty... 1 2.1 Podgląd szczegółów kredytu, zakres dostępnych danych... 2 2.2 Inne funkcjonalności dot. kredytów w bankowości GB24... 5 3 Karty płatnicze (Debetowe

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularzy Millenet dla Przedsiębiorstw

Instrukcja wypełniania formularzy Millenet dla Przedsiębiorstw Instrukcja wypełniania formularzy Millenet dla Przedsiębiorstw Proces uruchomienia oraz konfiguracji usługi bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw składa się z wypełnienia trzech formularzy:

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Facebook Przelewy Getin Bank

Aplikacja Facebook Przelewy Getin Bank Aplikacja Facebook Przelewy Getin Bank Przelewy Getin Bank to bezpłatna aplikacja na Facebooku dzięki, której masz możliwość zrealizowania przelewu nawet wtedy, gdy nie znasz numeru konta Odbiorcy. Wystarczy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA MOBILNA mskok Usługa Tele-skok: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 opłata zgodna z taryfą operatora SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 2 3 APLIKACJA MOBILNA mskok...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Logowanie z użyciem tokena

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Symfonia e-dokumenty Strona 2 z 27 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów... 5

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24 Przewodnik po usługach bankowości internetowej bswschowa24 Nowa bankowość internetowa - bswschowa24 Nowy system bankowości internetowej pod nazwą bswschowa24 wyróżnia się łatwą i przyjazną obsługą w oparciu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll

Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Novum Bank Enterprise NOE Internet Banking- -aktywacja usługi Bilix/Invooboll Podręcznik użytkownika wersja 001 1. Jak uaktywnić usługę BILIX/Invoobill w banku BILIX to usługa ułatwiająca szybkie i wygodne

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie przelewów wzorcowych z ING BankOnLine do ING BusinessOnLine.

Przeniesienie przelewów wzorcowych z ING BankOnLine do ING BusinessOnLine. Przeniesienie przelewów wzorcowych z ING BankOnLine do ING BusinessOnLine. Przeniesienie_przelewow_wzorcowych-INGBoL-INGBusOL_110419.doc 2011-04-19 11:16 Spis treści: 1. Eksport przelewów wzorcowych z

Bardziej szczegółowo

ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS

ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do przeglądu zleceń w systemie ING Business. Przelew możesz odszukać na następujących miejscach systemu: A. LISTA ZLECEŃ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą Systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank 1 / 30 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking...

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 24 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Bank BPH (BusinessNet)... 4 Import przelewów... 4 Eksport wyciągów...

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost

Instrukcja. nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost. Allegro Paczkomaty InPost. Allegro MiniPaczka InPost Instrukcja nadawania przesyłek Allegro: Allegro Kurier InPost Allegro Paczkomaty InPost Allegro MiniPaczka InPost Sprzedaż z dostawą Allegro InPost 1. Należy zalogować się do swojego konta w serwisie Allegro

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine

Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Instrukcja wypełnienia przelewu europejskiego w systemie ING BusinessOnLine Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie.

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. PekaoBiznes24

Na dobry początek. PekaoBiznes24 Na dobry początek PekaoBiznes24 Zarządzanie firmowymi finansami może być naprawdę wygodne. Zobacz, jak szybko i prosto można rozpocząć pracę z PekaoBiznes24. Cztery wstępne kroki i gotowe! Możesz już wykonać

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE RACHUNKU BROKERSKIEGO ONLINE (Potwierdzenie przelewem) oraz ZŁOŻENIE ZAPISU W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

OTWARCIE RACHUNKU BROKERSKIEGO ONLINE (Potwierdzenie przelewem) oraz ZŁOŻENIE ZAPISU W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Biuro Maklerskie OTWARCIE RACHUNKU BROKERSKIEGO ONLINE (Potwierdzenie przelewem) oraz ZŁOŻENIE ZAPISU W SYSTEMIE BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 1/8 Osoby niebędące Klientami Alior Banku mają możliwość otwarcia

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTÓW PRZENOSZONYCH DO ipko biznes

PRZEWODNIK DLA KLIENTÓW PRZENOSZONYCH DO ipko biznes PRZEWODNIK DLA KLIENTÓW PRZENOSZONYCH DO ipko biznes SPIS TREŚCI NOWA BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA - ipko biznes... 3 AKTYWACJA ipko biznes PO DNIU POŁĄCZENIA OPERACYJNEGO... 3 LOGOWANIE DO ipko biznes... 3

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r.

Obowiązuje od r. Obowiązuje od 14.11.2016 r. Instrukcja logowania do Bankowości Internetowej za pomocą hasła maskowanego oraz autoryzacji zleceń kodami SMS. Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera

Spis treści. Rejestracja/logowanie. Zmiana numeru konta klienta. Tworzenie nowej przesyłki. Zamawianie kuriera DHL24 - instrukcja Spis treści Wprowadzenie Rejestracja/logowanie Zmiana numeru konta klienta Zamówienie kuriera Tworzenie nowej przesyłki Zamawianie kuriera Wyliczenie ceny Wyliczanie ceny podczas zamawiania

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Suplement do Przewodnika po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet

Suplement do Przewodnika po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet Suplement do Przewodnika po systemie bankowości elektronicznej PKO Banku Polskiego ipkonet SPIS TREŚCI 1. DEFINIOWANIE PROFILU UŻYTKOWNIKA SYSTEMU...4 1.1. Pierwsze defi niowanie profi lu uprawnień...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA PRZELEWU EUROPEJSKIEGO Przelew europejski jest zleceniem, w którym walutą operacji jest euro. Przelew może być dokonany z konta w dowolnej walucie. Niezależnie od kwoty przelewu

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową

PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową PekaoBiznes24 nowe spojrzenie na bankowość internetową Przewodnik dla Użytkowników Departament Bankowości Elektronicznej Grudzień 2014 PekaoBiznes24 dla Klientów Biznesowych Wstęp Z przyjemnością przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl

R-ONLINE. Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online. www.raiffeisen.pl Przewodnik po systemie bankowości internetowej R-Online Pierwsze logowanie Przed pierwszym logowaniem należy aktywować dostęp do systemu. Można to zrobić podczas wizyty w oddziale banku lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank WITAMY W SYSTEMIE BAKOWOŚCI INTERNETOWEJ EBANKNET Dziękujemy za wybranie Usługi Bankowości Internetowej ebanknet Polskiego Banku

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w systemie w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

Pierwsze kroki w systemie w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK Pierwsze kroki w systemie w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu Głównego. W Ekranie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia

Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych do współpracy z Systemem Symfonia Konfiguracja systemów bankowych Strona 2 z 46 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Bank BPH (BusinessNet)... 5 Import przelewów... 5 Eksport wyciągów...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rejestracja/logowanie

Przewodnik. Rejestracja/logowanie Przewodnik Witaj w Panelu Przewodnika. Znajdziesz tu wszystkie informacje dotyczące działania i obsługi serwisu ictw.pl. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, w których krok po kroku

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet

Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet Uzyskanie zaświadczenia o niekaralności przez internet Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego jest potrzebne w wielu sytuacjach, np. może go zażądać nowy pracodawca. Taki dokument można otrzymać elektronicznie,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów.

Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Przewodnik po Systemie Internetowym Sez@m dla Klientów posiadających w tym systemie dostęp wyłącznie do kart kredytowych i innych kredytów. Spis treści WSTĘP... 2 LOGOWANIE DO SYSTEMU SEZ@M... 3 SAMODZIELNE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych

PRZEWODNIK. Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych PRZEWODNIK Dodawanie i usuwanie rachunków bankowych Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu topfx.pl, w Panelu Transakcyjnym należy zdefiniować rachunek bankowy prowadzony w PLN oraz minimum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników

Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Instrukcja logowania do systemu Rejestru Unii dla nowych użytkowników Przed pierwszym logowaniem do Rejestru Unii należy dokonać obowiązkowej rejestracji w Systemie Uwierzytelniania Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx

PRZEWODNIK. Wymiana walut w kantorze internetowym topfx PRZEWODNIK Wymiana walut w kantorze internetowym topfx Aby wykonać operację wymiany walut, Użytkownik kantoru internetowego topfx.pl musi posiadać minimum dwa rachunki bankowe: rachunek złotówkowy (PLN)

Bardziej szczegółowo

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy

1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy 1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym IAI-Shop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to przeznaczone jest dla właścicieli sklepów internetowych opartych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW

PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW PRZEWODNIK PO SYSTEMIE INTERNETOWYM SEZ@M DLA KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH W TYM SYSTEMIE DOSTĘP WYŁĄCZNIE DO KART KREDYTOWYCH I INNYCH KREDYTÓW SPIS TREŚCI Wstęp 2 Logowanie do systemu Sez@m 3 Samodzielne odblokowanie

Bardziej szczegółowo

Przed wypełnieniem prosimy przeczytać Instrukcję.

Przed wypełnieniem prosimy przeczytać Instrukcję. CitiDirect /CitiDirect EB Aktywacja / Konfiguracja Wniosek pozwala na dokonanie ustawień bankowości elektronicznej dla nowych Użytkowników oraz zmianę ustawień dla istniejących Użytkowników Wniosek dotyczy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla Klienta

Przewodnik dla Klienta Załącznik Do Umowy UBE Wolin 2013 r. Przewodnik dla Klienta Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja użytkownika) https://www.bswolin.pl Wolin 2013 rok 1 SPIS TREŚCI: Informacje ogólne...3 Konfiguracja...3

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp z oo 74-320 Barlinek; ul Gorzowska 64/4 e-mail:biuro@sabaservicepl Autor: BT076B Mariusz Wiśniewski Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Data: Dokument

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W ZAKRESIE KBE

WNIOSEK W ZAKRESIE KBE WNIOSEK W ZKRESIE KBE W nagłówku prosimy o wskazanie głównego rachunku rozliczeniowego, nazwy posiadacza rachunku oraz numer regon. W celu aktywacji Millenet należy zaznaczyć opcję ktywacja Millenet Formularz

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej przelew zagraniczny. bswschowa24 i net-bank

Przewodnik po usługach bankowości internetowej przelew zagraniczny. bswschowa24 i net-bank Przewodnik po usługach bankowości internetowej przelew zagraniczny bswschowa24 i net-bank 1. Złożenie dyspozycji przelewu zagranicznego - bswschowa24 W celu złożenia przelewu zagranicznego należy: Menu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING

INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INSTRUKCJA MODUŁU HOMEBANKING v1.2 1) Wstęp Moduł Homebanking wprowadza możliwość opłacania faktur kosztowych oraz wypłaty wynagrodzeń do rachunków. Jest swego

Bardziej szczegółowo

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny

Rys. Przykładowy e-mail aktywacyjny Instrukcja dla użytkownika portalu SERWAL DO CZEGO SŁUŻY SYSTEM SERWAL? Portal SERWAL jest systemem elektronicznych płatności dla obywateli. Dzięki portalowi płatności urząd daje swoim mieszkańcom nową

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Co to jest PIN? PIN jest hasłem służącym do zabezpieczenia karty mikroprocesorowej. W systemie DZ Internet służy do logowania i autoryzacji.

Co to jest PIN? PIN jest hasłem służącym do zabezpieczenia karty mikroprocesorowej. W systemie DZ Internet służy do logowania i autoryzacji. Pytania i odpowiedzi LOGOWANIE Jakie metody logowania dostępne są w systemie? Dostępne metody logowania to: Identyfikator i hasło maskowane. lub Identyfikator i certyfikat zapisany na karcie mikroprocesorowej

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: 801 10 20 30 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Bankowość elektroniczna

Bankowość elektroniczna Bankowość elektroniczna MICROSOFT DYNAMICS NAV SYSTEMY BANKOWE Wszystkie firmy na rynku zobowiązane są do posiadania konta w banku. Natomiast tylko niewielka ich część korzysta z dobrodziejstw jakie dają

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Import pliku MPW do systemu plusbank24

Import pliku MPW do systemu plusbank24 Funkcjonalność usługi Masowe Przelewy Wychodzące (MPW) w systemie plusbank24 Instrukcja prezentuje podstawową funkcjonalność usługi MPW w systemie plusbank24 - www.plusbank24.pl Pomoc w zakresie usługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego...

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... SPIS TREŚCI I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2 II. Elementy pakietu e - podpis... 2 III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... 2 IV. Aktywacja podpisu elektronicznego w systemie... 4

Bardziej szczegółowo

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu:

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: - brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania - szybszy dostęp do konta bankowego - brak opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo