INSTRUKCJA DOSTĘPU i OBSŁUGI DO WERSJI DEMONSTRACYJNEJ SERWISU EUROBANK ONLINE DEDYKOWANEGO DLA DOSTAWCÓW USŁUG PSD2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA DOSTĘPU i OBSŁUGI DO WERSJI DEMONSTRACYJNEJ SERWISU EUROBANK ONLINE DEDYKOWANEGO DLA DOSTAWCÓW USŁUG PSD2"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA DOSTĘPU i OBSŁUGI DO WERSJI DEMONSTRACYJNEJ SERWISU EUROBANK ONLINE DEDYKOWANEGO DLA DOSTAWCÓW USŁUG PSD2 1

2 Spis treści INSTRUKCJA DOSTĘPU i OBSŁUGI DO WERSJI DEMONSTRACYJNEJ SERWISU EUROBANK ONLINE DEDYKOWANEGO DLA DOSTAWCÓW USŁUG PSD Wstęp Dostępne funkcjonalności w ramach dostępu do wersji demonstracyjnej Bankowości Internetowej Logowanie do Bankowości Internetowej Logowanie z tokenem GSM Logowanie z hasłem SMS Logowanie z Mobilną Autoryzacją Dostępność usług Ekran prezentowany w przypadku, gdy wprowadzone zostaną nieprawidłowe dane logowania Ekran prezentowany w przypadku, gdy minął czas na zatwierdzenie logowania za pomocą mobilnej autoryzacji Ekran prezentowany w przypadku niedostępności usługi Ekran dla akcji niedozwolonych w ramach usługi Ekrany, których długość została ograniczona Ekran główny Bankowości Internetowej Konta osobiste i konta walutowe Lista rachunków kont osobistych i kont walutowych Szczegóły konta osobistego i konta walutowego Historia operacji na koncie osobistym i koncie walutowym Szczegóły operacji z historii konta osobistego i konta walutowego Rachunki oszczędnościowe Lista rachunków oszczędnościowych Szczegóły rachunku oszczędnościowego Historia operacji na rachunku oszczędnościowym Szczegóły operacji na rachunku oszczędnościowym Karty płatnicze Lista dostępnych kart płatniczych Szczegóły karty kredytowej Zestawienie transakcji na karcie kredytowej Szczegóły transakcji karty kredytowej z zestawienia Operacje oczekujące Lista operacji oczekujących

3 10. Operacje odrzucone Lista operacji odrzuconych Zlecenia stałe Lista zleceń stałych Szczegóły zlecenia stałego Operacje aktywne Zlecanie przelewu dowolnego Zlecenie przelewu wewnętrznego Zlecenie przelewu do US Zlecenie przelewu walutowego (SEPA/SWIFT) Usunięcie przelewu oczekującego Tworzenie zlecenia stałego Usunięcie zlecenia stałego

4 1. Wstęp Zgodnie z wymogami dyrektywy PSD2 dostawca usług płatniczych prowadzący rachunek, który jest dostępny za pośrednictwem Internetu powinien zapewnić co najmniej jeden interfejs dostępu umożliwiający komunikację z dostawcami nowych usług płatniczych: dostępu do informacji o rachunku, inicjowania płatności oraz z dostawcami usług płatniczych wydającymi instrumenty płatnicze. Interfejsem zapewnionym przez Euro Bank S.A. będzie, dostosowany do potrzeb dostawców nowych usług płatniczych, serwis eurobank online, służący dotychczas do identyfikacji użytkowników usług płatniczych klientów. Produkcyjne wykorzystanie tej usługi będzie możliwe od Jednak już teraz udostępniamy środowisko testowe wraz z odpowiednią dokumentacją, dzięki czemu wszystkie podmioty do tego uprawnione mogą rozpocząć przygotowywanie swoich usług z użyciem interfejsu Euro Banku S.A.. Niniejszy dokument opisuje sposób uzyskania dostępu do tego środowiska testowego oraz zasady korzystania z niego. 2. Dostępne funkcjonalności w ramach dostępu do wersji demonstracyjnej Bankowości Internetowej W ramach oferowanej przez eurobank usługi można skorzystać z następujących funkcjonalności: 1. Zalogowanie do Bankowości Internetowej za pomocą każdej z trzech dostępnych metod autoryzacji tokena, hasła SMS, mobilnej autoryzacji. 2. Podgląd kont osobistych i kont walutowych, czyli wyświetlenie listy rachunków, przegląd szczegółów, wyświetlenie historii operacji, a także wyświetlenie szczegółów operacji z historii. 3. Podgląd rachunków oszczędnościowych, czyli wyświetlenie listy rachunków, przegląd szczegółów, wyświetlenie historii operacji, a także wyświetlenie szczegółów operacji. 4. Podgląd kart kredytowych, czyli wyświetlenie listy kart kredytowych, przegląd szczegółów, wyświetlenie zestawienia transakcji, wyświetlenie szczegółów transakcji oraz szczegółów zestawienia transakcji, a także wyświetlenie wyciągów. 5. Podgląd operacji oczekujących, czyli wyświetlenie listy operacji. 6. Podgląd operacji odrzuconych, czyli wyświetlenie listy operacji. 7. Podgląd zleceń stałych, czyli wyświetlenie listy zleceń, a także wyświetlenie szczegółów zlecenia. 8. Wykonania operacji: zlecenia przelewu dowolnego, wewnętrznego, do US, walutowego (SEPA/SWIFT) oraz usunięcie przelewu oczekującego, a także utworzenie i usunięcie zlecenia stałego. 3. Logowanie do Bankowości Internetowej W procesie logowania do Bankowości Internetowej eurobanku zalecana jest przeglądarka Google Chrome. Wymagane jest również zainstalowanie certyfikatu. Pozyskanie certyfikatu odbywa się poprzez kontakt z Bankiem, drogą elektroniczną na adres W wiadomości należy podać dane firmy (nazwę, adres, numer KRS jeśli nadany) oraz informacje czy został złożony wniosek do KNF lub innego regulatora o wpisanie na listę podmiotów PISP lub AISP i jaki jest zakres tego wniosku (które usługi). Link do wersji demonstracyjnej 4

5 Ekran logowania do Bankowości Internetowej prezentuje poniższy rysunek Logowanie z tokenem GSM Wszystkie pola są obowiązkowe. Po ich wypełnieniu należy użyć przycisku zaloguj się. Zalogowanie się za pomocą tokena GSM wymaga uzupełnienia poniższych pól, wartościami: Identyfikator: Hasło: bibo1234 Token należy wygenerować z lokalizacji: 5

6 Poniżej poglądowy ekran logowania Logowanie z hasłem SMS Wszystkie pola są obowiązkowe. Po ich wypełnieniu należy użyć przycisku zaloguj się. Zalogowanie się za pomocą hasła SMS wymaga uzupełnienia poniższych pól, wartościami: Identyfikator:

7 Hasło: bibo1234 Hasło sms wygenerować z lokalizacji: Poniżej poglądowy ekran logowania. 7

8 3.3. Logowanie z Mobilną Autoryzacją Wszystkie pola są obowiązkowe. Po ich wypełnieniu należy użyć przycisku zaloguj się. Zalogowanie się za pomocą Mobilnej Autoryzacji wymaga uzupełnienia poniższych pól, wartościami: Identyfikator: Hasło: bibo1234 Autoryzację należy wygenerować z lokalizacji: Po wygenerowaniu należy potwierdzić na tej stronie logowanie i powrócić do zakładki z logowaniem do Bankowości Internetowej. Poniżej poglądowy ekran logowania. 8

9 4. Dostępność usług Wersja demonstracyjna serwisu eurobank Online, pozwala na korzystanie z przycisków górnej belki oraz menu bocznego w określonym zakresie. Przyciski dostępne z górnej belki to: 1. WYLOGUJ 9

10 2. ODŚWIEŻENIE SESJI Belka górna zaprezentowana na rysunku poniżej. Przyciski dostępne z bocznego menu to: 1. KONTA 2. PŁATNOŚCI 3. OSZCZĘDNOŚCI 4. KARTY PŁATNICZE Menu boczne zaprezentowane na rysunku poniżej Ekran prezentowany w przypadku, gdy wprowadzone zostaną nieprawidłowe dane logowania Wprowadzenie nieprawidłowych danych w procesie logowania do Bankowości Internetowej eurobanku spowoduje, że zostanie wyświetlony poniższy ekran. Przycisk zaloguj się ponownie pozwala powrócić do ekranu logowania. 10

11 4.2. Ekran prezentowany w przypadku, gdy minął czas na zatwierdzenie logowania za pomocą mobilnej autoryzacji 11

12 Powrót do ekranu logowania jest dostępny po użyciu przycisku zaloguj się ponownie Ekran prezentowany w przypadku niedostępności usługi Poniższy ekran prezentowany jest w przypadku, gdy dana funkcjonalność lub operacja nie jest dostępna. 12

13 Powrót do poprzedniego ekranu za pomocą przycisku wstecz przeglądarki Ekran dla akcji niedozwolonych w ramach usługi Jeżeli jakaś akcja jest niedostępna w ramach usługi, zaprezentowany zostanie komunikat wystąpił błąd. Komunikat prezentowany jest na tym samym ekranie, z którego nastąpiła próba jej wywołania Ekrany, których długość została ograniczona Z uwagi na wielkość prezentowanych w instrukcji ekranów, część z nich musiała zostać skrócona do wersji poglądowej. Odcięcie w postaci grubej zielonej linii oznacza, że taki ekran w pełni prezentowany jest na stronie www. Przykład skrócenia ekranu prezentowany poniżej. 13

14 5. Ekran główny Bankowości Internetowej Po poprawnym zalogowaniu się do Bankowości Internetowej eurobanku prezentowany jest ekran w sekcji mój pulpit, gdzie prezentowane są wszystkie produkty dostępne w ramach usługi. Na ekranie dostępne są następujące przyciski: Wyloguj, konto, płatności, oszczędności, karty płatnicze, wykonaj przelew. 14

15 15

16 W ramach konta osobistego istnieje możliwość rozwinięcia podstawowych informacji o koncie, po kliknięciu w ikonę oznaczoną na poniższym rysunku. Jeżeli klient posiada dodatkowe produkty banku, będą ona prezentowane na głównym ekranie. Możliwość rozwinięcia danych podstawowych, tych produktów analogicznie jak przy koncie, co prezentuje poniższy rysunek. Przycisk wykonaj przelew jest dostępny dla kont osobistego, walutowego oraz rachunku oszczędnościowego. 6. Konta osobiste i konta walutowe 6.1. Lista rachunków kont osobistych i kont walutowych Przejście do listy rachunków dostępne jest po wybraniu w menu bocznym opcji konto. Przyciski wykonaj przelew dla wszystkich prezentowanych kont są aktywne. Dostępna jest również ikona rozwinięcia informacji podstawowych dla wszystkich prezentowanych kont. Na rysunku poniżej prezentowy jest przykładowy ekran, właściwy dla klienta posiadającego dwa konta osobiste oraz dwa konta walutowe. 16

17 6.2. Szczegóły konta osobistego i konta walutowego Podstawowe dane konta osobistego można rozwinąć klikając w ikonę znajdującą się obok nazwy i numeru konta, grafika poniżej: 1. Szczegóły operacji niewidoczne 2. Szczegóły operacji rozwinięte Dostępne przyciski to: wykonaj przelew, historia konta, szczegóły konta. 17

18 Kafelek szczegóły konta pozwala przejść do ekranu, gdzie zaprezentowane będą wszystkie szczegółowe informacje, dotyczące wybranego rachunku. Korzystając z listy rozwijanej istnieje możliwość przejścia na szczegóły innego konta osobistego. W ramach tego ekranu dostępne są przyciski: wykonaj przelew, historia konta, powrót. 18

19 Szczegóły konta walutowego można rozwinąć klikając na jego aktywny obszar. Zaprezentowane zostaną podstawowe dane dotyczące rachunku. W ramach tego ekranu dostępne są przyciski: wykonaj przelew, historia konta, powrót. 19

20 Kafelek szczegóły konta pozwala przejść do ekranu, gdzie zaprezentowane będą wszystkie dane dotyczące wybranego rachunku. Korzystając z listy rozwijanej istnieje możliwość przejścia na szczegóły innego konta walutowego. W ramach tego ekranu dostępne są przyciski: wykonaj przelew, historia konta, powrót. 20

21 6.3. Historia operacji na koncie osobistym i koncie walutowym Ścieżka dostępu do tego ekranu to: Menu boczne -> konto -> historia konta. W koncie osobistym dostępne są następujące przyciski: zatwierdź, wyszukiwanie zaawansowane, ikony rozwijające szczegóły operacji. Dostępna jest również możliwość wyszukiwania operacji za pomocą filtra podstawowego oraz zaawansowanego. 21

22 Przycisk wyszukiwanie zaawansowane rozszerza podstawowy filtr wyszukiwania o dodatkowe kryteria. Istnieje możliwość skorzystania z list rozwijanych: typ operacji, kategoria operacji. Dostępne do edycji są pola kwota oraz checkbox operacje związane z kapitalizacją odsetek. Aktywne również są kafelki najczęściej używanych filtrów. 22

23 W koncie walutowym, analogicznie jak w koncie osobistym, dostępne są następujące przyciski: zatwierdź, wyszukiwanie zaawansowane, ikony rozwijające szczegóły operacji. Dostępna jest również możliwość wyszukiwania operacji za pomocą filtra podstawowego oraz zaawansowanego. Poniżej prezentowany przykład, gdy brak jest operacji na danym rachunku. 23

24 6.4. Szczegóły operacji z historii konta osobistego i konta walutowego Ścieżka dostępu do tego ekranu to: Menu boczne -> konto -> historia konta -> ikona rozwinięcia. W koncie osobistym dostępne są przyciski: potwierdzenie przelewu oraz wykonaj ponownie, utwórz zlecenie stałe jak również listy rozwijane kategorii. 24

25 W koncie walutowym dostępne są przyciski: potwierdzenie przelewu oraz wykonaj ponownie, jak również listy rozwijane kategorii. 25

26 7. Rachunki oszczędnościowe 7.1. Lista rachunków oszczędnościowych W menu bocznym dostępny jest przycisk oszczędności. Jego użycie pozwoli na zaprezentowanie ekranu prezentującego listę rachunków oszczędnościowych klienta. Aktywne przyciski to: lista rozwijana kont, info tip wraz z ekranem informacyjnym, wykonaj przelew, ikona rozwijająca podstawowe dane rachunku. Przycisk wykonaj przelew przekierowuje do nowego ekranu przelewu dowolnego Szczegóły rachunku oszczędnościowego Szczegóły rachunku oszczędnościowego można rozwinąć klikając na ikonę znajdującą się obok nazwy i numeru konta. Zaprezentowane zostaną podstawowe dane dotyczące rachunku. Dostępne przyciski to: wykonaj przelew, szczegóły rachunku oraz historia operacji. Każdy z nich przekierowuje do nowego ekranu. 26

27 Kafelek szczegóły rachunku pozwala przejść do ekranu, gdzie zaprezentowane będą wszystkie dane dotyczące wybranego rachunku. Aktywne przyciski na tym ekranie to: wykonaj przelew, lista oszczędności, historia rachunku. Każdy przekierowuje do nowego ekranu. 27

28 7.3. Historia operacji na rachunku oszczędnościowym Ścieżka dostępu do ekranu: Menu boczne -> oszczędności -> historia operacji. Aktywne przyciski dla tego ekranu to: zatwierdź, wyszukiwanie zaawansowane, ikony rozwijające szczegóły operacji. Listy rozwijane oraz pole szukaj do samodzielnego uzupełnienia są również dostępne. 28

29 Istnieje także możliwość wyboru dat granicznych wyszukiwania z kalendarza, poniżej rysunek. Przycisk wyszukiwanie zaawansowane rozszerza opcje wyszukiwania o dodatkowe kryteria. 29

30 Istnieje możliwość skorzystania z list rozwijanych: typ operacji, kategoria operacji. Dostępne do edycji są pola kwota oraz checkbox operacje związane z kapitalizacją odsetek. Aktywne również są kafelki najczęściej używanych filtrów Szczegóły operacji na rachunku oszczędnościowym Aby otrzymać szczegółowe informacje o operacji na rachunku oszczędnościowym, należy wybrać ikonę znajdującą się obok dat, rysunek poniżej. Przyciski oraz listy rozwijane na tej listy nie są dostępne. 30

31 8. Karty płatnicze 8.1. Lista dostępnych kart płatniczych Użycie przycisku karty płatnicze w menu bocznym pozwala na zaprezentowanie listy dostępnych dla klienta kart debetowych oraz kredytowych. 31

32 8.2. Szczegóły karty kredytowej Szczegóły karty kredytowej można rozwinąć klikając na ikonę znajdującą się obok nazwy karty. Zaprezentowane zostaną podstawowe dane dotyczące rachunku. Na ekranie dostępne są następujące przyciski: historia karty, szczegóły karty, zestawienie transakcji. Każdy z nich przekierowuje klienta do właściwego ekranu. 32

33 Kafelek szczegóły karty pozwala przejść do ekranu, gdzie zaprezentowane będą wszystkie dane dotyczące wybranej karty kredytowej. Aktywne przyciski w ramach poniższego ekranu to: historia karty, zestawienie transakcji, powrót. Każdy z nich przekierowuje do właściwego ekranu. Możliwe jest również użycie list rozwijanych: karty, szczegółów umowy, szczegółów karty, ostanie zestawienie transakcji. 33

34 8.3. Zestawienie transakcji na karcie kredytowej Ścieżka dostępu do ekranu: Menu boczne -> karty płatnicze -> karty kredytowe -> zestawienie transakcji. Dostępne przyciski: zatwierdź, poprzednie zest., następne zest. oraz wszystkie prezentowane na poniższym ekranie listy rozwijane. 34

35 8.4. Szczegóły transakcji karty kredytowej z zestawienia Ścieżka dostępu do ekranu: Menu boczne -> karty płatnicze -> karty kredytowe -> ikona przy datach Dostępne są listy rozwijane dla pól: karta, okres zestawienia tr., typ operacji. Aktywne przyciski: zatwierdź, powrót, rozwiń, poprzednie zest. oraz następne zest. Ekran prezentuje zestawienie transakcji z bieżącego cyklu rozliczeniowego. W celu uzyskania zestawienia transakcji z poprzednich okresów należy użyć przycisku poprzednie zest., rysunek poniżej. Użycie przycisku, przekierowuje na inny ekran z właściwym zestawieniem. 35

36 Szczegóły zestawienia transakcji dla danego okresu rozliczeniowego dostępne są po użyciu przycisku rozwiń. Rysunek przed rozwinięciem szczegółów. Rysunek po użyciu przycisku rozwiń. Szczegóły poszczególnych transakcji dostępne są po użyciu ikony znajdującej się obok dat. 36

37 9. Operacje oczekujące 9.1. Lista operacji oczekujących Ścieżka dostępu: Menu boczne -> płatności -> przelewy -> oczekujące. W ramach tego ekranu, dostępne jest wyszukiwanie operacji oczekujących. Wykorzystuje się tu listy rozwijane dla rachunku oraz okresu. Aby wykonać operację należy użyć przycisku zatwierdź. Rozwinięcie szczegółów poszczególnych operacji, poprzez użycie ikony obok daty i statusu zaprezentowane poniżej. 37

38 10. Operacje odrzucone Lista operacji odrzuconych Ścieżka dostępu: Menu boczne -> płatności -> przelewy -> odrzucone. W ramach tego ekranu, dostępne jest wyszukiwanie operacji odrzuconych. Wykorzystuje się tu listę rozwijaną dla rachunku. Aby wykonać operację należy użyć przycisku zatwierdź. 38

39 Rozwinięcie szczegółów zlecenia dostępne jest po użyciu ikony. Aktywny przycisk wykonaj ponownie oraz nowy przelew przekierowuje do nowego ekranu przelewu dowolnego. 39

40 11. Zlecenia stałe Lista zleceń stałych Ścieżka dostępu: Menu boczne -> płatności -> zlecenia stałe. Przycisk nowe zlecenie przekierowuje do ekranu tworzenia nowego zlecenia stałego. W ramach tego ekranu, dostępna jest lista rozwijana dla rachunku. Aby wykonać operację należy użyć przycisku zatwierdź. Przycisk wyszukiwanie zaawansowane rozszerza kryteria wyszukiwania zleceń stałych. Przycisk wyczyść wszystkie filtry pozwala na usunięcie wprowadzonych danych na filtrze. 40

41 11.2. Szczegóły zlecenia stałego Szczegóły zlecenia stałego można rozwinąć klikając na jego aktywny obszar - ikonę. Zaprezentowane zostaną podstawowe dane dotyczące zlecenia stałego. 41

42 Kafelek szczegóły pozwala przejść do ekranu, gdzie zaprezentowane będą wszystkie dane dotyczące wybranego zlecenia stałego. 42

43 Dostępny przycisk nowe zlecenie przekierowuje do następnego ekranu. 12. Operacje aktywne Zlecanie przelewu dowolnego Ścieżka dostępu: Menu boczne -> płatności -> przelew -> dowolny Prezentowany ekran formatki zlecenia przelewu dowolnego. Możliwe jest przejście między ekranami różnych rodzajów przelewów korzystając z zakładek, rysunek poniżej. 43

44 Na ekranie przelewu dowolnego możliwa jest zmiana wybranego konta z listy rozwijanej, rozwinięcie sekcji adres (opcjonalnie), wybór daty realizacji oraz oznaczenie czy przelew ma być zwykłym, czy ekspresowym. Aktywne przyciski to: dalej oraz anuluj. Po poprawnym wypełnieniu danych oraz użyciu przycisku dalej prezentowana jest formatka podsumowania przelewu. Aby kontynuować należy wypełnić pole token oraz potwierdzić przyciskiem zatwierdź. Dostępne są również przyciski popraw i anuluj, które przekierowują do poprzednich ekranów. 44

45 Formatka potwierdzenia przyjęcia do realizacji przelewu, prezentowana poniżej. Na tym ekranie dostępny jest przycisk kolejny przelew. 45

46 12.2. Zlecenie przelewu wewnętrznego Ścieżka dostępu: Menu boczne -> płatności -> przelew -> wewnętrzny Prezentowany ekran formatki zlecenia przelewu wewnętrznego. Możliwe jest przejście między ekranami różnych rodzajów przelewów korzystając z zakładek. Na tym ekranie dostępne są listy rozwijane oraz pola do edycji takie jak: kwota, tytułem. Dostępny jest również wybór daty realizacji. Aktywne przyciski to: dalej oraz anuluj. 46

47 Po poprawnym wypełnieniu danych oraz użyciu przycisku dalej prezentowana jest formatka podsumowania przelewu wewnętrznego. Dostępne są przyciski popraw i anuluj, które przekierowują do ekranu wprowadzania danych przelewu. Przycisk zatwierdź przekierowuje do ekranu potwierdzenia przelewu. 47

48 Formatka potwierdzenia przyjęcia do realizacji przelewu wewnętrznego, prezentowana poniżej. Przycisk kolejny przelew przekierowuje do następnego ekranu. 48

49 12.3. Zlecenie przelewu do US Ścieżka dostępu: Menu boczne -> płatności -> przelew -> US Na formatce zlecenia przelewu do Urzędu Skarbowego dostępne są wszystkie pola oraz listy rozwijane prezentowane na poniższym rysunku. Aktywne są również przyciski anuluj, który pozwala na powrót do ekranu przelewu dowolnego oraz dalej, który pozwala przejść do następnego ekranu w procesie. 49

50 Po poprawnym wypełnieniu danych oraz użyciu przycisku dalej prezentowana jest formatka podsumowania przelewu do US. Dostępne są przyciski popraw i anuluj, które przekierowują do ekranu wprowadzania danych przelewu. Przycisk zatwierdź przekierowuje do ekranu potwierdzenia przelewu. 50

51 Formatka potwierdzenia przyjęcia do realizacji przelewu, prezentowana poniżej. Na tym ekranie dostępny jest przycisk kolejny przelew do US. 51

52 12.4. Zlecenie przelewu walutowego (SEPA/SWIFT) Ścieżka dostępu: Menu boczne -> płatności -> przelew -> walutowy Formatka zlecenia przelewu SEPA. Na formatce zlecenia przelewu walutowego dostępne są wszystkie pola oraz listy rozwijane prezentowane na poniższym ekranie. Aktywne są również przyciski anuluj, który przeładowuje formatkę czyszcząc wprowadzone dane oraz dalej, który pozwala przejść do następnego ekranu w procesie. 52

53 Formatka zlecenia przelewu SWIFT. Na formatce zlecenia przelewu walutowego dostępne są wszystkie pola oraz listy rozwijane prezentowane na poniższym ekranie. Aktywne przyciski: - anuluj, który czyści wprowadzone dane oraz przeładowuje formatkę do przelewu walutowego SEPA, - dalej, który pozwala przejść do następnego ekranu w procesie. 53

54 12.5. Usunięcie przelewu oczekującego Ścieżka dostępu: Menu boczne -> płatności -> przelew -> oczekujące -> ikona Na liście przelewów oczekujących należy rozwinąć szczegóły wybranego zlecenia. 54

55 Należy przejść do szczegółów wybranego zlecenia, rysunek prezentowany poniżej. Aktywne przyciski: nowe zlecenie, edytuj, usuń. Przycisk nowe zlecenie przekierowuje na ekran wprowadzania nowego zlecenia stałego. Przycisk edytuj przekierowuje na ekran edycji wybranego zlecenia stałego. 55

56 Użycie przycisku usuń powoduje przejście do poniższego ekranu. Aktywne przyciski to: usuń oraz anuluj. 56

57 Użycie przycisku usuń powoduje potwierdzenie zmiany oraz przyjęcie do realizacji dyspozycji. Dostępne przyciski nowe zlecenie stałe oraz lista zleceń stałych przekierowuje na właściwe ekrany. 57

58 12.6. Tworzenie zlecenia stałego. Ścieżka dostępu: Menu boczne -> płatności -> zlecenia stałe -> nowe zlecenie Na zakładce listy zleceń stałych dostępny jest przycisk nowe zlecenie. 58

59 Poniżej widoczny jest ekran tworzenia nowego zlecenia stałego. Należy wypełnić wszystkie pola oraz zatwierdzić przyciskiem dalej lub odrzucić przyciskiem anuluj. 59

60 12.7. Usunięcie zlecenia stałego Ścieżka dostępu: Menu boczne -> płatności -> zlecenia stałe Na liście zleceń stałych należy rozwinąć wybrane zlecenie, poprzez kliknięcie w jego aktywny obszar - ikonę. Udostępnione zostają przyciski: szczegóły, edytuj oraz usuń. Aby przejść dalej proces usuwania wybranego zlecenia należy użyć przycisku usuń. 60

61 Poniżej ekran podsumowania usunięcia zlecenia. Użycie przycisku usuń przekierowuje do następnego ekranu w procesie. Przycisk anuluj przekierowuje do głównego ekranu. 61

62 Po potwierdzeniu usunięcia zlecenia prezentowany jest ekran potwierdzający wykonanie operacji. Dostępne przyciski to: nowe zlecenie stałe oraz lista zleceń stałych. 62

63 63

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 8 listopada 2017 r. Spis treści: 1. Logowanie do bankowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA

INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA INSTRUKCJA OBŁUGI APLIKACJI ASSECO MAA 1. REJESTRACJA URZĄDZENIA AUTORYZUJĄCEGO W celu zarejestrowania urządzenia autoryzującego, w aplikacji mobilnej Asseco MAA należy wybrać przycisk [ROZPOCZNIJ]. Strona

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro.

Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro. Instrukcja logowania i realizacji podstawowych transakcji w systemie bankowości internetowej dla klientów biznesowych BusinessPro aktualizacja: 12 czerwca 2017 r. Spis treści: 1. Pierwsze logowanie do

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika bgk24 Moduł Konsolidacja Finansów Publicznych

Instrukcja użytkownika bgk24 Moduł Konsolidacja Finansów Publicznych Instrukcja użytkownika bgk24 Moduł Konsolidacja Finansów Publicznych Spis treści 1 Konsolidacja finansów publicznych... 2 1.1 Lista dyspozycji... 2 1.1.1 Szczegóły dyspozycji... 3 1.1.2 Modyfikacja dyspozycji...

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE 1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE Miniaplikacja Wiadomości dostępna jest dla użytkownika

Bardziej szczegółowo

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta

Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Bankowość Elektroniczna SGB-WWW LITE Wyciąg z przewodnika dla klienta Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Call Center wsparcie, serwis telefoniczny 801

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu:

Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: Główne zalety bankowości mobilnej oferowanej przez Bank Spółdzielczy w Bieczu: - brak konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania - szybszy dostęp do konta bankowego - brak opłat za korzystanie

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia:

e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: e-serwis Podręcznik dla Klienta Infolinia: 801 10 20 30 Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA klient korporacyjny Kowal lipiec 2018 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja mtoken Asseco MAA 3. Powiązania urządzenia mobilnego z bankowością

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu

Dokumentacja użytkownika systemu WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Doładowania Data aktualizacji dokumentu: 2018-10-23 1 Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie... 3 Rozdział 2. Widżet Doładowania...

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE 1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE zapewnia użytkownikowi możliwość wyświetlenia historii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika systemu bankowości internetowej Carrefour

Podręcznik użytkownika systemu bankowości internetowej Carrefour Podręcznik użytkownika systemu bankowości internetowej Pl@net Carrefour Infolinia: +48 22 134 00 04 https://www.carrefour.pl/uslugi/uslugi-finansowe/bankowosc-internetowa SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Awizowanie. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Awizowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

M@klernet MOBILE - Instrukcja

M@klernet MOBILE - Instrukcja M@klernet MOBILE - Instrukcja Spis treści I. INFORMACJE OGÓLNE... 2 II. LOGOWANIE... 2 II. MENU... 4 IV. SKŁADANIE, ANULOWANIE, MODYFIKACJA ZLECEŃ... 6 1. Składanie zleceń... 6 2. Modyfikowanie i anulowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA. Przewodnik dla użytkownika

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA. Przewodnik dla użytkownika 1. Wstęp... 3 2. Wymagania techniczne... 3 3. Instalacja mtoken Asseco MAA na urządzeniu mobilnym... 4 4. Powiązanie urządzenia mobilnego z bankowością elektroniczną... 5 5. Logowanie do aplikacji mtoken

Bardziej szczegółowo

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A.

System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. System do obsługi wyciągów bankowych NEST BANK S.A. Logowanie do systemu Aplikacja dostępna jest pod adresem: https://wyciagi.nestbank.pl Informacja o utworzonym dla Państwa koncie w aplikacji, przekazywana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika tokena mobilnego (mtokena) systemu KBI

Instrukcja użytkownika tokena mobilnego (mtokena) systemu KBI Instrukcja użytkownika tokena mobilnego (mtokena) systemu KBI Instrukcja mtoken Bank Spółdzielczy w Brodnicy Strona 1 Wstęp Głównym zadaniem aplikacji token mobilny (Asseco MAA) zwanej dalej mtokenem jest

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla Klientów Idea Bank SA korzystających z bankowości elektronicznej dla spółek z dnia r.

KOMUNIKAT dla Klientów Idea Bank SA korzystających z bankowości elektronicznej dla spółek z dnia r. 1/6 KOMUNIKAT dla Klientów korzystających z bankowości elektronicznej dla spółek z dnia 02.03.2013 r. Tabela Funkcjonalności Systemów obowiązuje od dnia 02.03.2013 r. RACHUNKI BANKOWE Usługa Dostęp do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Mobile Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Uruchomienie systemu... 4 Rachunki... 6 Szczegóły rachunku... 8 Historia operacji... 9 Przelewy... 12 Nowy

Bardziej szczegółowo

e-serwis Podręcznik dla Klienta

e-serwis Podręcznik dla Klienta e-serwis Podręcznik dla Klienta Z Tobą od A do Z Spis treści 1 Wstęp 3 1.1 Wprowadzenie 3 2 e-serwis 3 2.1 Aktywacja usługi 3 2.2 Pierwsze logowanie 4 2.3 Następne logowanie 4 2.4 Strona główna 4 2.5 Dyspozycje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24

Przewodnik po usługach bankowości internetowej. bswschowa24 Przewodnik po usługach bankowości internetowej bswschowa24 Nowa bankowość internetowa - bswschowa24 Nowy system bankowości internetowej pod nazwą bswschowa24 wyróżnia się łatwą i przyjazną obsługą w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE

1. INFORMACJE O DOKUMENCIE 2. WPROWADZENIE 1. INFORMACJE O DOKUMENCIE Niniejszy dokument jest dokumentacją użytkownika systemu bankowości elektronicznej CBP - ebank.bsszczytno.pl. 2. WPROWADZENIE Miniaplikacja Terminarz umożliwia przeglądanie terminarza

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku e-kantor

Przewodnik po rachunku e-kantor Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku e-kantor Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis treści I. Otwarcie rachunku e-kantor

Bardziej szczegółowo

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD

PRZELEWY OZNACZONE JAKO PSD W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z dn. 23 września 2011 r.), która wdraża do krajowego porządku prawnego zapisy dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomienia i korzystania z mtoken Asseco MAA na urządzeniach mobilnych oraz powiązania z Asseco CBP

Instrukcja uruchomienia i korzystania z mtoken Asseco MAA na urządzeniach mobilnych oraz powiązania z Asseco CBP Instrukcja uruchomienia i korzystania z mtoken Asseco MAA na urządzeniach mobilnych oraz powiązania z Asseco CBP Pisz, marzec 2019 1. Wstęp Aplikacja mobilna mtoken Asseco MAA umożliwia autoryzację dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA

Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA Instrukcja korzystania z aplikacji mobilnej mtoken Asseco MAA Kowal lipiec 2018 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja mtoken Asseco MAA 3. Powiązania urządzenia mobilnego z bankowością elektroniczną 4. Logowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH

PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH PRZEWODNIK TECHNICZNY DLA KART PŁATNICZYCH 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. ZMIANA LIMITÓW TRANSAKCJI INTERNETOWYCH... 3 2.1 WPROWADZANIE WNIOSKU O LIMIT DLA TRANSAKCJI INTERNETOWYCH W SYSTEMIE VISIONA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OMNIBANK

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OMNIBANK INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OMNIBANK MAJ 2018 Dane dokumentu Nazwa Projektu: Kierownik Projektu: OMNIBANK Numer wersji dokumentu: Opracował (a): Justyna Biernasiak Data wersji dokumentu: 1.6 2017-05-08 Sprawdził

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA APLIKACJA MOBILNA mskok Usługa Tele-skok: 801 803 800 lub +48 (58) 782 59 00 opłata zgodna z taryfą operatora SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 2 2 SŁOWNIK POJĘĆ... 2 3 APLIKACJA MOBILNA mskok...

Bardziej szczegółowo

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine

Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury w ING BankOnLine Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić tradycyjne papierowe faktury

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Logowanie i nowy układ menu

Logowanie i nowy układ menu 1 CitiDirect Online Banking - dostęp poprzez portal CitiDirect EB Logowanie i nowy układ menu CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika tokena mobilnego (mtokena)

Instrukcja użytkownika tokena mobilnego (mtokena) Instrukcja użytkownika tokena mobilnego (mtokena) Instrukcja mtoken Bank Spółdzielczy w Brodnicy Strona 1 Wstęp Głównym zadaniem aplikacji token mobilny (Asseco MAA) zwanej dalej mtokenem jest autoryzacja

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking. Logowanie

CitiDirect Online Banking. Logowanie 1 CitiDirect Online Banking Logowanie CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801-343-978, +48 (22) 690-15-21 Poniedziałek Piątek 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com Logowanie W przeglądarce internetowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine

ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine ZMIANY DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYGMA OnLine 801 321 123 WWW.BGZBNPPARIBAS.PL BANKOWOŚĆ INTERNETOWA PL@NET SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. AKTYWACJA BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ 2. LOGOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 Spis treści PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 8 MobiBReBrokers mobilna wersja serwisu BReBrokers 1. Informacja o aplikacji MobiBReBrokers 2. Instalacja 3. Korzystanie z systemu MobiBReBrokers

Bardziej szczegółowo

Backoffice instrukcja użytkowania. Metryka dokumentu Wersja Data Zmiany Wersja inicjalna dokumentu

Backoffice instrukcja użytkowania. Metryka dokumentu Wersja Data Zmiany Wersja inicjalna dokumentu Backoffice instrukcja użytkowania Metryka dokumentu Wersja Data Zmiany 1.0 2017-03-27 Wersja inicjalna dokumentu 1 Wstęp Backoffice jest aplikacją zarządzającą Platformą Walutową, aplikacją internetową

Bardziej szczegółowo

W prawym górnym rogu widoczna jest nazwa zalogowanego użytkownika.

W prawym górnym rogu widoczna jest nazwa zalogowanego użytkownika. 1 Wstęp ekantor jest aplikacją internetową służącą do przeprowadzania transakcji walutowych. Do prawidłowego działania potrzebna jest aktualna przeglądarka internetowa w najnowszej wersji. Minimalna rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA usługi ebanknet oraz Bankowości Mobilnej PBS Bank WITAMY W SYSTEMIE BAKOWOŚCI INTERNETOWEJ EBANKNET Dziękujemy za wybranie Usługi Bankowości Internetowej ebanknet Polskiego Banku

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA

USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA Opcja Konfiguracja Użytkownika umożliwia Użytkownikowi dostosować wygląd systemu BOŚBank24 iboss do własnych preferencji. Możliwe jest: włączenie pomocy wyświetlanej na formatkach

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014

Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Elektroniczna Bankowość Mobilna. EBOmobile. 1 grudnia 2014 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu należą do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 641 61 67,68 tel./fax

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika. CitiDirect Mobile

Podręcznik Użytkownika. CitiDirect Mobile CitiDirect System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiDirect Mobile KONTAKT: CitiService, Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po e-środowisku

Przewodnik po e-środowisku Przewodnik po e-środowisku SPIS TREŚCI I ROZDZIAŁ BANKOWOŚĆ INTERNETOWA 1. NAWIGACJA EKRAN GŁÓWNY 2. TRANSAKCJE 2.1 Przelewy 2.2 Zlecenia stałe 2.3 Szablony 2.4 Doładowania telefonów 3. RACHUNKI 3.1 Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy Walutowej

Instrukcja użytkownika Platformy Walutowej Instrukcja użytkownika Platformy Walutowej Metryka dokumentu Wersja Data Zmiany 1.0 2017-03-27 Wersja inicjalna dokumentu 1.1 2017-03-28 Opisanie logowania dwuetapowego, drobne poprawki językowe 1.2 2018-06-18

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb. UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment)

Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb. UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment) Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment) Spis treści Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rachunki...4 2.1. Wyświetlenie

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zleceń tokenem mobilnym. Dodatek do instrukcji głównej

Autoryzacja zleceń tokenem mobilnym. Dodatek do instrukcji głównej Autoryzacja zleceń tokenem mobilnym Płońsk 2019 Spis treści Spis treści Oznaczenia...3 1. Hasło maskowane...4 1.1. Pierwsze logowanie...4 1.2. Logowanie do systemu...6 1.3. Reset hasła dostępu...7 1.4.

Bardziej szczegółowo

Fundusze Inwestycyjne

Fundusze Inwestycyjne Biuro Maklerskie Fundusze Inwestycyjne Przewodnik dla Inwestorów SPIS TREŚCI 1. Pierwsze logowanie do Systemu Bankowości Internetowej Alior Banku 2. Podpisanie Umowy o przyjmowanie i przekazywanie zleceń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platforma Walutowa

Instrukcja użytkownika Platforma Walutowa Instrukcja użytkownika Platforma Walutowa Radomsko, Sierpień 2018 r. 1. Wstęp Platforma Walutowa ESBANK jest aplikacją internetową służącą do przeprowadzania transakcji walutowych. Do prawidłowego działania

Bardziej szczegółowo

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia

NOL3. Zarządzanie zleceniami. 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3. Biuro Maklerskie Zlecenia NOL3 Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Transakcyjne funkcjonalności aplikacji NOL3 NOL3 umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania systemu ebok

Instrukcja użytkowania systemu ebok Instrukcja użytkowania systemu ebok Spis treści 1. Panel główny... 3 1.1. Lista elementów Menu Główne... 4 2. Wiadomości... 5 3. Dokumenty finansowe... 7 3.1. Pobranie dokumentu... 8 3.2. Dokonanie zapłaty

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu ebanknet

Dokumentacja użytkownika systemu ebanknet Dokumentacja użytkownika systemu ebanknet Dokumentacja użytkownika systemu ebanknet Data wydania wersji 2.8: 2015-05-29 Copyright 2004-2015 SoftNet Sp. z o.o. Spis treści Wstęp... ix 1. Logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od r.

Obowiązuje od r. Obowiązuje od 14.11.2016 r. Instrukcja logowania do Bankowości Internetowej za pomocą hasła maskowanego oraz autoryzacji zleceń kodami SMS. Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. INSTRUKCJA OBSŁUGI SERWISU INTERNETOWEGO DLA KLIENTÓW Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Po wybraniu przycisku Zatwierdź pojawia się informacja o dacie i godzinie złożenia dyspozycji oraz możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wiązania bankowości internetowej z aplikacją mobilną mtoken Asseco MAA (w przypadku autoryzacji za pomocą tokena lub sms-a)

Instrukcja wiązania bankowości internetowej z aplikacją mobilną mtoken Asseco MAA (w przypadku autoryzacji za pomocą tokena lub sms-a) Instrukcja wiązania bankowości internetowej z aplikacją mobilną mtoken Asseco MAA (w przypadku autoryzacji za pomocą tokena lub sms-a) Lubartów, kwiecień 2019 r. 1. WSTĘP mtoken Asseco MAA jest aplikacją

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Asseco CBP Zmiany funkcjonalne w wersji C

Asseco CBP Zmiany funkcjonalne w wersji C Asseco CBP Zmiany funkcjonalne w wersji 2.08.000C Data przygotowania: 09-11-2018 Wersja: 1.0 Spis treści S t r o n a 2 Zmiana czcionki:... 3 Nowe funkcjonalności:... 3 Zmiany w wyglądzie i funkcjonalności:...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika CitiDirect BE Mobile

Podręcznik Użytkownika CitiDirect BE Mobile Podręcznik Użytkownika CitiDirect BE Mobile CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect BE tel. 801 343 978, +48 22 690 15 21 poniedziałek piątek; 8:00 17:00 helpdesk.ebs@citi.com www.citihandlowy.pl Spis

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24)

Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) getinbank.pl infolinia 197 97 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie realizacji awizowania oraz czeków elektronicznych w aplikacji GB24) Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS

WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS WPROWADZENIE PRZELEWU W ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do wprowadzenia przelewu w systemie ING Business SPIS TREŚCI A. JAK URUCHOMIĆ FORMULARZ PRZELEWU 1 B. WYPEŁNIENIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą Systemu Bankowości Elektronicznej I-Bank 1 / 30 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny (CBP) 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny (CBP) 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny (CBP) 1. Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową wpisać adres strony https://bsozarow.cui.pl

Bardziej szczegółowo

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności:

Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące czynności: Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla użytkowników zewnętrznych (UZ) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Użytkownik zewnętrzny (UZ) może wykonywać następujące

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ WERSJA MOBILNA Przewodnik użytkownika wersja na dzień

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego.

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego. Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla Administratorów Uprawnień Instytucji (AUI) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Administrator Uprawnień Instytucji (AUI)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej

Nowy PekaoBIZNES 24. Przewodnik po zmianach w systemie. Departament Bankowości Transakcyjnej Nowy PekaoBIZNES 24 Przewodnik po zmianach w systemie Departament Bankowości Transakcyjnej Grudzień 2012 DLACZEGO PekaoBIZNES 24 SIĘ ZMIENIA? Platforma transakcyjna PekaoBIZNES 24 usprawnia codzienne operacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja użytkownika systemu

Dokumentacja użytkownika systemu WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Dokumentacja użytkownika systemu Miniaplikacja Rachunki Data aktualizacji dokumentu: 2018-10-23 Spis treści Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie... 3 Rozdział 2. Widżet Rachunki...

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW INSTRUKCJA OBSŁUGI TOKENA W SYSTEMIE MILLENET DLA PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Logowanie z użyciem tokena

Bardziej szczegółowo

ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS

ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS ODSZUKANIE PRZELEWU ING BUSINESS Skorzystaj z instrukcji jeśli posiadasz uprawnienia do przeglądu zleceń w systemie ING Business. Przelew możesz odszukać na następujących miejscach systemu: A. LISTA ZLECEŃ

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC MINISTERSTWO FINANSÓW PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU PROJEKT EBOOKING TRUCK CZĘŚĆ I. PUESC 2015-09-30 Spis treści 1. Informacje o ebooking TRUCK (użytkownik zalogowany oraz niezalogowany)... 3 1.1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

3. Kolejne uruchomienie tokena W celu uruchomienia tokena VASCO DP280 należy przytrzymać przycisk Poweron/Power-off.

3. Kolejne uruchomienie tokena W celu uruchomienia tokena VASCO DP280 należy przytrzymać przycisk Poweron/Power-off. Instrukcja Obsługi Tokena VASCO DP 280 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Kolejne uruchomienie tokena... 5 4. Logowanie do bankowości korporacyjnej za pomocą tokena... 6 5. Autoryzacja

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797

Getin Noble Bank SA wersja 1.0 Infolinia 1 9797 Skrócony podręcznik użytkownika w zakresie płatności masowych oraz akceptacji i przekazania wielu list płac jedną autoryzacją użytkownika Spis treści: 1 Wstęp 1 2 Konfiguracja płatności masowych 1 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA)

E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) E-czeki - zakładanie listy odbiorców, raport uprawnień (Bankowość Elektroniczna dla Klientów Korporacyjnych Getin Noble Bank SA) Spis treści Wstęp... 1 I Lista odbiorców e-czeków... 2 1. Lista odbiorców

Bardziej szczegółowo