ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss"

Transkrypt

1 BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / Warszawa tel.: (+48 22) faks: (+48 22) Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BOŚBank24 iboss infolinia Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego I KRS NIP Kapitał zakładowy: zł wpłacony w całości.

2 Spis treści I. Co to jest Token mobilny... 3 II. Ważne informacje przed instalacją Tokena mobilnego... 3 III. Instalacja ibosstokena... 4 IV. Pobranie aplikacji... 4 V. Personalizacja aplikacji... 5 VI. Korzystanie z ibosstokena... 7 VII. Logowanie do BOŚBank24 iboss przy użyciu Tokena mobilnego VIII. Autoryzacja dyspozycji przy użyciu Tokena mobilnego IX. Zmiana numeru PIN do ibosstokena X. Zmiana języka XI. Informacja o ibosstoken XII. Inne informacje Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 2

3 I. Co to jest Token mobilny ibosstoken / Token mobilny to aplikacja instalowana na urządzeniu mobilnym (np. telefonie komórkowym) generująca dane do logowania oraz autoryzacji w systemie BOŚBank24 iboss. Aplikacja jest udostępniana przez Bank Ochrony Środowiska S.A. ibosstoken jest dostępny w wersjach dla systemów Android, ios (iphone), Windows Phone oraz telefonów wspierających technologię Java. Token mobilny działa w trybie off-line tzn. w trakcie generowania haseł nie łączy się z Internetem ani z systemem bankowym. Aplikacja nie przesyła smsów. Aplikacja wymaga połączenia z Internetem tylko w trzech przypadkach: 1. Podczas pobierania aplikacji. 2. Podczas instalacji aplikacji. 3. Podczas zmiany numeru PIN do aplikacji. II. Ważne informacje przed instalacją Tokena mobilnego 1. Należy sprawdzić, czy konfiguracja telefonu umożliwia dostęp do Internetu. W tym celu można skorzystać z opcji automatycznej konfiguracji telefonu komórkowego dostępnej na stronie internetowej operatora telefonii komórkowej. Aby dokonać automatycznej konfiguracji należy znać producenta i model posiadanego telefonu oraz nazwę operatora. Na stornach operatorów znajdują się linki dotyczące konfiguracji telefonów. Poniżej podajemy te adresy: Orange: Plus: Play: https://konfiguracja.play.pl/hsconfig/public/service.do T-Mobile: Wsparcie w zakresie pobrania, instalacji i obsługi Tokena mobilnego świadczą Konsultanci z Call Center BOŚ Banku pod numerem telefonu , Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 3

4 III. Instalacja ibosstokena Na telefon komórkowy podany w Banku jako numer do ibosstokena zostaną przysłane dwa smsy: 1. SMS zawierający link z adresem strony, z której należy pobrać aplikację Tokena mobilnego. 2. SMS zawierający 16-cyfrowy kod personalizacyjny. UWAGA! Link oraz 16-cyfrowy kod personalizacyjny ważny jest przez 7 dni! IV. Pobranie aplikacji 1. Zapisz kod personalizacyjny jaki został przesłany w SMS. 2. Otwórz wiadomość z linkiem do pobrania aplikacji Tokena mobilnego. Kliknij na link lub w zależności od posiadanego modelu telefonu wybierz polecenie: Pobierz, Otwórz adres URL, Idź do itp. W tym momencie musisz mieć dostęp do Internetu aby pobrać aplikację z serwera bankowego lub ze sklepu. W przypadku wyświetlenia komunikatu ostrzegającego o potencjalnym zagrożeniu dotyczącym instalowania aplikacji z nieznanych źródeł należy potwierdzić dalszą chęć pobierania aplikacji. Jest to standardowe ostrzeżenie dotyczące pobierania danych z Internetu. Dla telefonów z systemem Android, Windows Phone oraz ios aplikacji ibosstoken może być pobrana bezpośrednio ze sklepów, w których dostępne są te aplikacje: Google Play > Android; Sklep Windows Phone > Windows Phone oraz AppStore > ios. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 4

5 V. Personalizacja aplikacji 1. Po pobraniu aplikacji zainstaluj ją wybierając kolejne polecenia wyświetlane na telefonie. Na tym etapie konieczny jest dostęp do Internetu. Po instalacji aplikacji pojawi się ekran personalizacyjny. W wyświetlone pola należy wprowadzić 16-cyfrowy kod personalizacyjny otrzymany w SMS. Następnie należy potwierdzić wprowadzenie kodu. 2. Na kolejnym ekranie zostaną wyświetlone pola, w których należy nadać numer PIN do Tokena mobilnego. PIN musi zawierać od 4 do 6 cyfr. Nadany numer PIN będzie wymagany każdorazowo przy uruchomieniu ibosstokena. PIN powinien być na tyle skomplikowany, aby nie mógł zostać ustalony przez osoby nieuprawnione. Nie powinien być łatwy do skojarzenia lub podobny np. do Identyfikatora do BOŚBank24 iboss. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 5

6 3. Po wprowadzeniu dwukrotnie numeru PIN i zatwierdzeniu zostanie wyświetlona losowo wybrana przez aplikację flaga państwa. Flaga jest przypisana do nadanego numeru PIN. Należy zapamiętać flagę oraz państwo i zatwierdzić dane. Flaga przypisana przez aplikację do wybranego przez Ciebie numeru PIN będzie wyświetlana każdorazowo przy uruchomieniu Tokena mobilnego i wprowadzeniu prawidłowego numeru PIN. Wyświetlenie innej flagi będzie oznaczać, że został wprowadzony błędny numer PIN. W przypadku wprowadzenia błędnego numeru PIN podczas uruchamiania ibosstokena i zaakceptowaniu wyświetlonej flagi aplikacja zostanie uruchomiona, jednak będzie generować niepoprawne dane. Wprowadzenie trzykrotnie błędnie hasła jednorazowego do logowania w BOŚBank24 iboss spowoduje zablokowanie dostępu do bankowości elektronicznej. Konieczny będzie wówczas kontakt z Call Center lub wizyta w placówce Banku. Wyświetlenie flagi po uruchomieniu ibosstokena stanowi podpowiedź/wskazówkę, potwierdzającą poprawność wprowadzonego numeru PIN. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 6

7 Wyświetlenie Menu aplikacji oznacza, że ibosstoken jest aktywny. VI. Korzystanie z ibosstokena Po popranej instalacji i personalizacji aplikacja ibosstoken generuje następujące dane: LOGOWANIE 1. Po wybraniu opcji generowane są hasła jednorazowe służące do logowania w BOŚBank24 iboss. Więcej informacji na temat logowania znajduje się w punkcie VII Logowanie do BOŚBank24 iboss przy użyciu Tokena mobilnego. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 7

8 2. Po wybraniu opcji AUTORYZACJA i wprowadzeniu danych wyświetlonych pod danymi zlecenia w BOŚBank24 iboss generowany jest kod służący do autoryzacji transakcji. Więcej informacji na temat autoryzacji znajduje się w punkcie VIII Autoryzacja dyspozycji przy użyciu Tokena mobilnego. VII. Logowanie do BOŚBank24 iboss przy użyciu Tokena mobilnego. W celu zalogowania do BOŚBank24 iboss przy użyciu ibosstokena na stronie logowania https://bosbank24.pl/iboss należy w sekcji Logowanie wybrać z listy rozwijanej pozycję Token mobilny. W wyświetlone pole Identyfikator należy wpisać 8-cyfrowy Identyfikator otrzymany z BOŚ. Następnie należy uruchomić poprzez wpisanie własnego numeru PIN Token mobilny zainstalowany na telefonie. Po uruchomieniu z menu należy wybrać polecenie LOGOWANIE. Na ekranie telefonu zostanie wyświetlone hasło jednorazowe do logowania. Hasło ma 8 znaków. Należy je przepisać w pole Klucz na stronie internetowej. Następnie na stronie internetowej należy kliknąć Zaloguj. VIII. Autoryzacja dyspozycji przy użyciu Tokena mobilnego. W BOŚBank24 iboss pod nadymi przelewu lub paczki przelewów podczas autoryzacji wyświetlane są pola właściwe dla metody autoryzacji, z której korzysta Użytkownik. Jeśli Użytkownik korzysta z Tokena mobilnego w systemie BOŚBank24 iboss w opcji Konfiguracja użytkownika (w górnej części ekranu) powinien ustawić domyślną metodę autoryzacji. Z rozwijanej listy należy wybrać token mobilny. Wówczas pod danymi podpisywanego przelewu lub paczki będą wyświetlane dane dla Tokena mobilnego. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 8

9 Podczas autoryzacji pod danymi dyspozycji zostanie wyświetlone pole: Dane wyświetlone pod przelewem lub paczką przelewów należy wprowadzić do Tokena mobilnego w opcji Autoryzacja. Następnie należy wybrać polecenie Wygeneruj. Aplikacja wyświetli dane które należy wpisać pod danymi przelewu lub paczki w pole Wskazanie tokena. Następnie należy kliknąć polecenie Podpisz. W ten sposób dyspozycja zostanie zautoryzowana. Jeśli została podpisana przez wymagany komplet osób, może zostać przekazana do realizacji. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 9

10 IX. Zmiana numeru PIN do ibosstokena Podczas zmiany numeru PIN konieczne jest połączenie z Internetem. W celu zmiany numeru PIN do Tokena mobilnego należy wybrać polecenie Zmień PIN. W pierwsze wyświetlone okno należy wprowadzić dotychczasowy numer PIN, w kolejne okna nowy PIN. System wyświetli flagę, która będzie podpowiedzią do nowego numeru PIN, należy ją zapamiętać. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 10

11 X. Zmiana języka Wybranie opcji Język/Language umożliwia zmianę wersji językowej ibosstokena. Dostępne są wersje w języku polskim i angielskim. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 11

12 XI. Informacja o ibosstoken Wybranie opcji wywołania menu telefonu (polecenia są różne w zależności od modelu aparatu telefonicznego) powoduje wyświetlanie dodatkowego menu aplikacji. Kliknięcie opcji O programie powoduje wyświetlenie informacji o aplikacji. XII. Inne informacje 1. Token mobilny jest instalowany na aparacie telefonicznym, zatem zmiana numeru telefonu nie wymaga wydania nowego Tokena mobilnego. 2. Wydanie nowego Tokena mobilnego jest konieczne jeśli Użytkownik będzie korzystać z innego aparatu telefonicznego. 3. Jeśli Użytkownik instaluje nowy Token mobilny na tym samym aparacie telefonicznym, starą aplikację należy usunąć, a dopiero później instalować nową. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm BOŚBank24 iboss Strona 12

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko

Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko Przewodnik po usługach bankowości elektronicznej ipko SPIS TREŚCI O ipko...3 PIERWSZY RACHUNEK... 3 KOLEJNE RACHUNKI... 3 PIERWSZE KROKI...4 PIERWSZE LOGOWANIE... 4 SPOSOBY DOSTĘPU DO RACHUNKU... 5 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEM BIZ ONLINE PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wersja 1.1 BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Klienta Indywidualnego. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r.

Podręcznik Klienta Indywidualnego. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r. Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008r. Podręcznik Klienta Indywidualnego Mazowiecki Bank Regionalny S.A. i Zrzeszone Banki Spółdzielcze SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 801 700 100 1 Spis treści: eurobank online... 4 Aktywacja usługi... 7 Serwis telefoniczny... 8 Aktywacja usługi...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika CitiDirect Ewolucja Bankowości System bankowości elektronicznej dla firm Podręcznik Użytkownika CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink)

Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink) CitiDirect EB - Citi Trade Portal Instrukcja Użytkownika Finansowanie Dystrybutorów (ang. Paylink) InfoTrade tel. 0 801 258 369 infotrade@citi.com Pomoc Techniczna CitiDirect tel. 0 801 343 978, +48 (22)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 24-08-2012 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium

Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium Millenet Przewodnik po bankowości internetowej Banku Millennium www.bankmillennium.pl Spis treści Millenet to takie proste! 3 5 kroków do systemu Millenet 4 Definiowanie telefonu dla H@sełSMS i aktywny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna bankowość efirma24

Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczna bankowość efirma24 Bezpieczne logowanie Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej w SK banku. Przed zalogowaniem się do systemu internetowego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24

PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 PRZEWODNIK USŁUG BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I MAŁYCH FIRM Obowiązuje od dnia: 2013-09-30 2 Pierwsze kroki w BZWBK24 internet 1. Zaloguj się wykorzystując link na stronie www.bzwbk.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl

CZEŚĆ I. (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl CZEŚĆ I GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY w STRZELINIE Internet Banking (Przewodnik dla Klienta) https://online.gbsstrzelin.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI SERWIS Słowniczek Przez użyte określenia należy rozumieć: 1. autoryzacja - wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie transakcji płatniczej, 2. Bank Bank Polska Kasa Opieki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu I-Bank

Instrukcja logowania do systemu I-Bank Instrukcja logowania do systemu I-Bank 1. Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! System I-Bank oferuje bardzo bezpieczny dostęp do rachunku bankowego przez Internet. Użytkownik Systemu I-Bank może przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji klienta AppGate na stacjach z systemem operacyjnym Windows

Instrukcja instalacji i konfiguracji klienta AppGate na stacjach z systemem operacyjnym Windows Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna NIP: 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

CitiDirect Online Banking Płatności

CitiDirect Online Banking Płatności CitiDirect Online Banking Płatności Departament Obsługi Klienta - CitiService Pomoc Techniczna CitiDirect Tel. 0 801 343 978, +48 (22) 690 15 21 Poniedziałek-piątek 8.00 17.00 Helpdesk.ebs@citi.com Spis

Bardziej szczegółowo