Oczyszczalnie przydomowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oczyszczalnie przydomowe"

Transkrypt

1 Oczyszczalnie przydmwe W miastach i gminach gdzie istnieją czyszczalnie scieków sprawa jest prsta: przyłącze kanalizacyjne, płata za dprwadzanie ścieków (najczęściej dliczana d rachunku za wdę) i ścieki zstają unieszkdliwine. Inaczej wygląda sprawa w małych miejscwściach i gminach które nie psiadają czyszczalni zbirczych. W takich przypadkach istnieją dwa rzwiązania: pierwsze t wywóz nieczystści z szamba przez specjalistyczną firmę która przetransprtuje ścieki i zrzuci je w czyszczalni zbirczej. Drugi spsób t czyszczalnia przydmwa i własnie tą kwestia zajmiemy się w tym dziale. Niejednkrtnie mżemy się sptkać z wywzem nieczystści płynnych na pla uprawne, nieużytki bądź inne. Należy zaznaczyć, że jest t działanie nielegalne i grzi karą finanswą. Pdział czyszczalni Ogólnie mżemy je pdzielić na pięć rdzajów: z drenażem rzsączającym, z filtrem piaskwym, z filtrem gruntw rślinnym, ze złżem bilgicznym, z kmrą sadu czynneg. Budwa Elementy pszczególnych rdzajów czyszczalni: 1. z drenażem rzsączającym, separatr tłuszczów (pcjnalnie), sadnik gnilny (jedn lub kilku kmrwy), rura PCV średnicy zazwyczaj mm łącząca sadnik ze studzienką rzdzielczą, studzienka rzdzielcza, rury drenażwe, napwietrzanie (wentylacja wyska i wentylacja niska - studzienka zbircza). str. 1

2 2. z filtrem piaskwym, sadnik gnilny studzienka rzdzielcza, drenaż rzsączający, warstwa filtracyjna, drenaż zbierający, flia uszczelniająca (ewentualnie grunt zagęszczny dbrych właściwściach izlacyjnych, np.: glina), studzienka zbircza (w razie kniecznści przetłczenia czyszcznych ścieków stsuje się pmpę pływakwą), dprwadzenie czyszcznych ścieków (warianty: studnia chłnna, drenaż rzsączający, zbirnik wdny). 3. z filtrem gruntw rślinnym, sadnik gnilny, przepmpwnia ( ile jest taka kniecznść), studzienka rzdzielcza, filtr gruntw rślinny, drenaż rzsączający i zbierający dprwadzenie czyszcznych ścieków (warianty: studnia chłnna, drenaż rzsączający, zbirnik wdny). 4. ze złżem bilgicznym, sadnik gnilny, złże bilgiczne, dprwadzenie czyszcznych ścieków (warianty: studnia chłnna, drenaż rzsączający, zbirnik wdny). 5. z kmrą sadu czynneg. str. 2

3 sadnik gnilny, kmra sadu czynneg sadnik wtórny dprwadzenie czyszcznych ścieków (warianty: studnia chłnna, drenaż rzsączający, zbirnik wdny). Schemat instalacji Uprszczny schemat instalacji przydmwej czyszczalni ścieków przedstawia pniższa ilustracja: Opis głównych części składwych Osadnik gnilny Jest t zamknięty, szczelny zbirnik, w którym zachdzą wstępne prcesy czyszczania ścieków. Najczęściej stsuje się sadniki z twrzyw sztucznych (głównie z str. 3

4 plietylenu wyskiej gęstści), ze względu na dużą trwałść, dprnść na krzję i łatwść mntażu. Osadniki mgą być także wyknane z betnu. Na rynku są dstępne jak prefabrykaty (jak jeden element są dstarczane na miejsce budwy) lub półprefabrykaty, które wymagają łączenia dwóch lub więcej elementów. Osadniki mgą być złżne z jednej lub wielu kmór. D mntażu przydmwych czyszczalni najczęściej stsuje się zbirniki budwie jedn-, dwu-, raz trzykmrwej. Pełnią ne rlę wstępneg urządzenia w przydmwych czyszczalniach ścieków. Pdstawwą ich funkcją jest retencjnwanie ścieków, dprwadzanych w spsób bardz nierównmierny raz uśrednianie ich składu. W sadnikach zachdzą zjawiska sedymentacji i fltacji, które pwdują ddzielenie substancji lekkich (leje, tłuszcze) d substancji padających na dn zbirnika. Prces przetwarzania dknywany jest za pmcą bakterii, wprwadzanych d śrdwiska za pmcą dpwiednich preparatów. Bakterie przetwarzają zanieczyszczenia w substancję stałą. Studzienka rzdzielcza Element czyszczalni drenażwej dpwiadający za równmierne rzprwadzenie ścieków d pszczególnych nitek drenażu Studzienka mże psiadać maksymalnie siedem twrów średnicy 110mm. Ilść twrów uzależnina jest d ilści nitek drenażu, a tym samym m. in. d warunków terenwych. Jeden z twrów przeznaczny jest zawsze d instalacji rury dprwadzającej ściek, równcześnie stanwi n płączenie między sadnikiem, a studzienką rzdzielczą. Pzstałe twry służą d pdłączenia rur drenażwych. str. 4

5 Drenaż rzsączający Jest t układ drenów ułżnych pd pwierzchnią terenu. Zadaniem drenażu jest równmierne (rzłżne na dużej pwierzchni) wprwadzenie d gruntu ścieków wstępnie czyszcznych wypływających z sadnika. Ścieki te muszą dpływać d gruntu w bardz małych dawkach. Jest t warunek ich dalszeg skuteczneg unieszkdliwienia, dlateg drenaż rzsączający pwinien mieć dpwiednią długść. Łączna długść drenażu rzsączająceg zależy d przepuszczalnści gruntu i liczby mieszkańców dmu, dla któreg budujemy czyszczalnię przydmwą. Np. dla dmu zamieszkaneg przez 4 sby, w przypadku gruntu dbrej przepuszczalnści, wystarczy drenaż długści całkwitej 60m ułżny w trzech ciągach. Drenaż taki zajmuje pwierzchnię kł 100 m2. Dla prawidłweg prcesu czyszczania ścieków knieczne jest, by warstwa gruntu przepuszczalneg, przez którą przesączają się ścieki, była grubsza niż 1,5 m (licząc d dlnej krawędzi drenów d pwierzchni zwierciadła wdy gruntwej). Dreny mgą być wyknane z różnych materiałów. Mgą t być zwykłe sączki ceramiczne ułżne na styk (wyciek ścieków będzie następwał szczelinami pmiędzy sączkami) szczeliny między rurkami pwinny być przykryte d góry flią lub paskami papy. Mżna też wykrzystać rury z PCV z dpwiedni naciętymi lub wywiercnymi twrami lub gtwe rury perfrwane. Praktyka pkazuje, że w statnich latach pwszechnie stswanym materiałem na dreny rzsączające są rury PCV z str. 5

6 dpwiednimi nacięciami. Nie zaleca się stswania rur PCV meliracyjnych, ich wewnętrzna struktura utrudnia równmierny rzpływ ścieków. Przepmpwnia Przepmpwnie stswane są w celu przetłczenia ścieków na wyższy pzim. W przypadku przydmwych czyszczalni ścieków wymagane są dla głębk płżneg wyjścia rury kanalizacyjnej z budynku raz przy zastswaniu kpca filtracyjneg. Innym przypadkiem, w którym mże kazać się knieczne zastswanie przepmpwni w celu przetłczenia czyszczneg ścieku d dbirnika są czyszczalnie bilgicznmechaniczne, bądź czyszczalnie ze złżem bilgicznym, w których zastswan dlny dpływ czyszcznych ścieków. Przepmpwnia jest t szczelny zbirnik (najczęściej z twrzywa sztuczneg, chć niekiedy wykrzystywane są zbirniki lub kręgi betnwe), w którym umieszczna jest pmpa pływakwa (czyli pmpa, d której przymcwany jest czujnik pzimu cieczy nazywany pływakiem), która kresw (p napłynięciu kreślnej prcji ścieków) włącza się i przetłacza ścieki d klejnych elementów systemu związaneg z czyszczaniem ścieków. Dbór pmpy nie jest sprawą łatwą i musi uwzględniać szereg str. 6

7 aspektów związanych z warunkami rganizacyjn-technicznymi na działce raz parametrami sameg urządzenia. Jeśli pmpa ma służyć tylk pdniesieniu już pdczyszcznych w sadniku ścieków na wyższy pzim mżemy zastswać pmpę przystswaną d tłczenia tzw. wdy brudnej (pmpy d brudnej wdy). Teg typu pmpę mżemy również zastswać d przetłczenia pdczyszcznych ścieków na złże bilgiczne, bądź d dbirnika którym mże być np.: studnia chłnna. W przypadku kniecznści tłczenia ścieków surwych (np.: d sadnika), niezbędne są specjalnie przystswane urządzenia (pmpy d ścieków surwych), które mgą psiadać tzw. rzdrabniacze (wirniki, zapatrzne w stre nże, które są mntwane d dłu pmpy, czyli tam gdzie ścieki są zasysane). Separatr tłuszczów Separatry tłuszczu są urządzeniami przepływwymi, w których w spsób grawitacyjny następuje ddzielenie lżejszych d wdy tłuszczów i ich grmadzenie się na pwierzchni ścieków. Dzięki zasyfnwanemu wltwi i wyltwi nie mgą się ne wydstać się z separatra. Dla sprawnści usuwania tłuszczów decydujące znaczenie ma bciążenie hydrauliczne, stąd pwierzchnia czynna separatrów zwiększa się wraz z ich przepływem nminalnym. Separatry tłuszczów spełniają również funkcję sadników, gdzie następuje grmadzenie się wytrącnych zawiesin i części stałych. Są ne prjektwane zgdnie z wymgami nrmy PN-EN 1825:2005 raz DIN Separatry tłuszczu są wyknywane w pstaci prstpadłściennych zbirników. Wlt i wylt są zasyfnwane. W górnej części separatra znajduje się rama służąca d sadzenia prstkątnych pkryw rewizyjnych lub ustawienia nadstawki (nadstawek) przy głębkściach instalacyjnych przekraczających 230 mm. Standardw separatry są wyknywane z bsymi króćcami przyłączeniwymi. Na str. 7

8 życzenie istnieje mżliwść wyknania innych rdzajów króćców. Króćce wentylacyjne dla każdeg typu separatra mają tą samą średnicę DN 100. Od góry nadstawka jest zamykana za pmcą pkryw, identycznych jak dla separatra. Pwierzchnia pkryw dpwiada dkładnie pwierzchni dna separatra, stąd p ich twarciu jest dsknały dstęp d każdej części urządzenia a tym samym bsługa jest łatwa i bezpieczna. Separatry i nadstawki są wyknywane ze stali St3S. Wszystkie pwierzchnie stalwe p czyszczeniu d stpnia Sa 2.5 pkryte są specjalnymi pwłkami w celu zabezpieczenia separatra przed krzją i zapewnienia maksymalneg kresu jeg żywtnści. W przypadku zabudwy w gruntach nawdninych krpus separatra zstaje przystswany d ktwienia g za pmcą śrub rzprwych d żelbetweg fundamentu, zapbiegających jeg wypłynięciu. Istnieją pewne graniczenia c d instalwania separatrów tłuszczu i skrbi. Nie mżna ich instalwać w sieciach służących d dprwadzania: ścieków sanitarnych, ścieków deszczwych, ścieków zawierających węglwdry. Zasada działania Oczyszczanie ścieków składa się z kilku prcesów, które usuwają lub neutralizują grmną cześć substancji szkdliwych i uśmiercają rganizmy chrbtwórcze występujące w ściekach. Pierwszy z nich usuwa zanieczyszczenia występujące w pstaci cząstek stałych. Ten pierwszy stpień czyszczania t filtrwanie lub przetrzymanie ścieków w zbirniku tak, aby cząstki stałe mgły paść na dn. W ściekach (przy dstępie tlenu) rzwijają się pżyteczne bakterie, które rzkładają substancje zawarte w ściekach. Dalsze czyszczanie zależy d rdzaju dpływających ścieków. Zwykle jest t płączny prces filtracji z czyszczaniem bilgicznym (a więc przy pmcy samczynnie rzwijających się bakterii). Takie czyszczanie jest wystarczające, gdy mamy d czynienia ze ściekami pchdzącymi tylk z gspdarstwa dmweg. W większych czyszczalniach ścieki mgą (czasami muszą) być pddawane prceswi czyszczania chemiczneg. Przydmwe czyszczalnie ścieków - czyszczanie ścieków bytw-gspdarczych zachdzi w dwóch następujących p sbie etapach: str. 8

9 PODCZYSZCZANIE: sadnik gnilny W sadniku gnilnym ścieki zstają wstępnie czyszczne. Cząstki unszące się w ściekach padają na dn i twrzą sad. Osad ten ulega pwlnemu prceswi fermentacji, w czasie której cząstki zanieczyszczeń są rzkładane na substancje rzpuszczalne w wdzie raz nierzpuszczalne substancje mineralne, które dkładają się na dnie sadnika. Na pwierzchni ścieków w sadniku gnilnym twrzy się tzw. kżuch (utwrzny z zanieczyszczeń lżejszych d wdy - najczęściej tłuszczów), czyli piana pwstająca przy prcesie fermentacji ( w warunkach beztlenwych) różnych substancji zawartych w ściekach. Aby prces ten był skuteczny musi trwać c najmniej 3 dni - stąd wymaganie właściwej pjemnści zbirnika w zależnści d ilści pdczyszczanych ścieków. Ogólnie mżna przyjąć, iż ścieki na wylcie z sadnika są pdczyszczne w k. 65%. W celu wyeliminwania przykreg zapachu z sadnika ptrzebna jest dbra wentylacja. Osiąga się t pprzez pdłączenia sadnika d wentylacyjnej sieci kanalizacyjnej budynku, z wyprwadzeniem pprzez dach na zewnątrz. Wentylacja następuje dzięki naturalnemu ciągwi kminwemu występującemu w pinie kanalizacyjnym. DOCZYSZCZANIE: O ile etap wstępny, pdczyszczanie dbywa się bligatryjnie w sadniku gnilnym (inaczej: sadnik gnilny jest jedynym mżliwym miejscem pdczyszczania ścieków w przydmwej czyszczalni ścieków) tyle etap dczyszczania mże dbywać się w różnych knstrukcjach. Jakaklwiek by ta knstrukcja nie była, musi na służyć jednemu celwi: ma stwrzyć ptymalne warunki d tlenweg dczyszczania ścieków wypływających z sadnika gnilneg. Oczyszczalnia z drenażem rzsączającym: str. 9

10 Jest t układ równlegle płącznych ze sbą rur, które mają za zadanie równmierne rzprwadzenie pdczyszcznych ścieków na pwierzchni zwanej pletkiem filtracyjnym. Jak drenaż rzsączający najczęściej stswane są rury PCV średnicy mm, z twrami w frmie nacięć bądź nawiercanych twrów. Przy planwaniu głębkści wykpów pd drenaż, pdstawwym wymgiem jest zachwanie minimalnej dległści drenażu d maksymalneg rczneg pzimu wód gruntwych 150 cm. Wykpy na pszczególne rury mają zwykle szerkść k. 50 cm. Wielkść tą mżemy zmniejszyć d cm. Górna część rury drenażwej pwinna być zabezpieczna gewłókniną. Jest t specjalny materiał z twrzywa sztuczneg (mata grubści k. 0,3-0,5 mm), która zabezpiecza drenaż przed zamulaniem i zarastaniem układu, c jest szczególnie ważne w przypadku ulewnych deszczy. Warstwa filtracyjna, pd drenażem, pwinna być wyknana ze żwiru (ptymalnie płukaneg) uziarnieniu mm, alternatywnie mżna zastswać drbny tłuczeń, tzw. drgwy. Odpwiednie uziarnienie filtra jest niezbędne, aby zapewnić właściwy dstęp tlenu i zminimalizwać ryzyk klmatacji (zarastania, zamulania warstwy filtracyjnej). Prawidłwe wyprwadzenie drenażu rzsączająceg ze studzienki rzdzielającej plega na pdłączeniu każdej nitki drenażu d jedneg wyjścia w studzience. Pdczas układania rur drenażwych zalecane jest zachwanie dpwiednich spadków. Mają ne zapewnić prawidłwą pracę całeg systemu drenażweg, czyli równmierne rzprwadzenie ścieków p całym pletku filtracyjnym. Spadki rur pwinny wynsić d 0,0% d 3,0%. Zalecane minimalne dległści między pszczególnymi nitkami drenażu wynszą d 1,5 d 2 m, zaś maksymalne ich zagłębienie w gruncie wynsi 1,0-1,30 m. Zależy n zarówn d głębkści wyprwadzenia rury kanalizacyjnej z dmu (instalacja wewnętrzna), jak również d strefy klimatycznej i rdzaju gruntu. Wielkści pwyższe są determinwane dwma głównymi czynnikami: a) ksztami wyknania (wykpów, kruszywa, rbcizny), b) czynnikami bilgicznymi - w związku z tym, iż na warstwie filtracyjnej pd drenem, rzwijają się mikrrganizmy tlenwe, zdecydwanie nie jest wskazane zbyt głębkie psadwienie drenów; im głębiej, tym ilść niezbędneg dla mikrrganizmów tlenu jest mniejsza. str. 10

11 Maksymalna długść jednej nitki drenażu wynsi m. Przy większych dległściach istnieje duże prawdpdbieństw, iż układ drenacyjny nie będzie pracwał prawidłw, pnieważ d kńcwych dcinków ścieki nie będą dpływały. Zalecana długść minimalna: 6-8 m. Obszar, na którym ułżny jest drenaż mżna użytkwać w spsób graniczny. Nie mże być n pddawany bciążenim mechanicznym związanym z przemieszczaniem się pjazdów. Bezwzględnie zabrnine jest nasadzanie rślin (szczególnie rzwiniętych systemach krzeniwych), ze względu na mżliwść zmniejszenia światła kanału, a niekiedy wręcz zatkania rur drenażwych. Najczęściej jest n prśnięty trawą. Główne zalety czyszczalni z drenażem rzsączającym: prsta knstrukcja, niskie kszty zakupu urządzeń, nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani nadzru (praktycznie bezbsługwa), duża dprnść na nierównmiernści w dpływie ścieków, niskie kszty eksplatacji; ewentualnym ksztem mże być zakup specjalnych bipreparatów wspmagających prcesy czyszczania w szczególnych klicznściach, długa żywtnść urządzeń, niska awaryjnść, ile przestrzegane są zalecenia prducenta c d prawidłwej eksplatacji raz kreswych przeglądów najważniejszych elementów. Główne wady czyszczalni z drenażem rzsączającym: stsunkw duża pwierzchnia działki niezbędna d jej instalacji, brak kntrli sprawnści czyszczalni (efektów czyszczania) ze względu na t, iż dreny są ułżne w ziemi, bardz trudny jest pbór próbek d badania efektywnści czyszczania, jak również jakaklwiek regulacja zachdzących prcesów, istnieje pważne ryzyk związane ze zmianami fizyk-bilgicznymi, które mgą mieć miejsce niezależnie d człwieka, sumienne i bezsprzecznie wymagane stswanie bipreparatów w celu utrzymania dpwiedniej jakści flry bakteryjnej, mżliwść przewymiarwania pdczas prjektwania. str. 11

12 Oczyszczalnia z filtrem piaskwym Oczyszczalnie z filtrem piaskwym stswane są w przypadku gruntu zbyt przepuszczalneg lub gruntu nieprzepuszczalneg. Pierwszym elementem takieg rzwiązania jest sadnik gnilny, w którym następuje I faza czyszczania. Następnie ścieki przepływają grawitacyjnie, bądź są przetłaczane przez przepmpwnie na filtr piaskwy. Na filtrze piaskwym ścieki są równmiernie rzprwadzane pprzez drenaż rzsączający. Następuje tu II etap czyszczania bilgiczny. Na żwirze, który stanwi główne wypełnienie filtra, rzwijają się bakterie tlenwe i beztlenwe raz inne mikrrganizmy, które są dpwiedzialne za prces dczyszczania. Przefiltrwane ścieki są dprwadzane przez dreny zbierające d studni zbirczej, a stamtąd d dbirnika. Pierwsze elementy czyszczalni: sadnik i studzienka rzdzielcza są analgiczne, jak w przypadku innych rdzajów czyszczalni. Pdbnie drenaż rzsączający stanwią rury PCV średnicy mm. Faza dczyszczania ścieków przebiega w filtrze piaskwym. Stanwi g warstwa str. 12

13 filtracyjna uszczelnina w spsób naturalny gruntem trudn przepuszczalnym lub flią gr. min. 0,5 mm, chciaż w praktyce zaleca się stswanie flii grubszej - tj. 0,8-1 mm, ze względu na ewentualne uszkdzenia pdczas mntażu. Wypełnieniem filtra piaskweg jest najczęściej żwir lub piasek. Grubść tej warstwy t 0,8-1 m. Całkwitą jej pwierzchnię kreśla się na pdstawie ilści drenów. Dczyszczne ścieki dstają się pprzez drenaż zbierający d studzienki zbirczej. Mgą ne być wykrzystywane d celów gspdarczych (np.: d mycia samchdu, pdlewania trawników itp.). Należy pamiętać, że wdy teg typu nie mgą być używane d pdlewania upraw warzywnych. Związane jest t z tym, iż w wdach teg typu mgą znajdwać się frmy przetrwalnikwe mikrrganizmów chrbtwórczych. W innym przypadku ścieki trafiają d dbirnika. Zależnie d lkalnych warunków gruntw wdnych, wielkści działki, preferencji inwestra, mżna je dprwadzić d studni chłnnej, drenażu rzsączająceg lub wód pwierzchniwych. Zastswanie studni chłnnej jest mżliwe, ile pzim wód gruntwych nie jest wyższy, niż 1 m d jej dna. Studnię chłnną stanwić mgą np.: kręgi betnwe z twrami ( średnicy mm) wyknanymi na pzimie właściwej warstwy filtracyjnej, zaleca się wyknanie bsypki wkół kręgów z materiału właściwściach filtracyjnych (gruby żwir, kruszyw). Drenaż rzsączający d gruntu mżna stswać, ile pzim wód gruntwych nie jest wyższy, niż 1,5 m d dna drenu i są t grunty dbrze przepuszczalne. Długść nitek drenażwych jest 50-60% krótsza, niż drenażu stswaneg jak metda dczyszczania ścieków. Dla 4-5 sbwej rdziny, na gruntach gdzie zastswan sadnik pjemnści 2 m3 wystarczy k m drenażu dprwadzająceg czyszczne ścieki. Klejny mżliwy dbirnik czyszcznych ścieków t wdy pwierzchniwe, przy czym dprwadzane ścieki nie mgą pgrszyć stanu czystści wód, c wynika z bwiązujących aktów prawnych (Praw Wdne). W tym wypadku istnieje kniecznść psiadania pzwlenia wdnprawneg i kreswej kntrli stpnia czyszczania ścieków. W przypadku, gdy stswny dbirnik wdny znajduje się na działce inwestra i jest w całści jeg własnścią, bstrzenia wynikające ze wspmnianeg pwyżej aktu prawneg nie bwiązują. Stpień czyszczania ścieków w filtrze piaskwym jest niec wyższy, niż w przypadku drenażu rzsączająceg. Teg typu rzwiązanie gwarantuje znaczną redukcję BZT5 1 raz zawiesin. Znacznie grsze efekty uzyskuje się, jeżeli chdzi związki aztu. Także redukcja fsfru, która w pczątkwej fazie czyszczania następuje bardz efektywnie, z biegiem czasu maleje. str. 13

14 Główne zalety czyszczalni z filtrem piaskwym: prsta knstrukcja, niskie kszty zakupu urządzeń, duża dprnść na nierównmiernści w dpływie ścieków, niskie kszty eksplatacji (ewentualnie, ile występuje przepmpwnia - kszty energii elektrycznej związanej z pracą pmpy pływakwej), mżliwść gspdarczeg wykrzystania ścieków czyszcznych (np.: d pdlewania trawnika, mycia samchdu, itp.). Główne wady czyszczalni z filtrem piaskwym: stsunkw duża pwierzchnia działki niezbędna d jej instalacji, wyższe kszty i większy nakład pracy związany z wyknaniem filtra piaskweg, wynikający głównie z faktu, iż filtry najczęściej są wyknywane jak napwierzchniwe, m. in. ze względu na kniecznść zachwania pdstawweg warunku jakim jest 1,5 m d dna drenów d pwierzchni zwierciadła wód gruntwnych; w związku z tym integralnym elementem takieg rzwiązania częst bywa także przepmpwnia. Isttnym ksztem jest także zakup flii uszczelniającej, kniecznść wyknania zabezpieczenia przed uszkdzeniem filtra piaskweg przez czynniki atmsferyczne np.:: pprzez palikwanie brzeży filtra lub czynniki mechaniczne (zwierzęta gspdarcze, itp.) pprzez wyknanie grdzenia. Oczyszczalnie gruntw-rślinne str. 14

15 Oczyszczalnie gruntw - rślinne są biektami, które mżna kreślić jak sztuczne eksystemy bagienne. Ścieki czyszczane są pprzez zachdzące prcesy bichemiczne raz filtrację. Za wyską efektywnść czyszczania ścieków dpwiada m.in. złżny kmpleks, w którym isttną rlę dgrywają rśliny, zastswane pdłże mineralne i rganiczne raz duża różnrdnść gatunkwa mikrrganizmów. Pdział czyszczalni gruntw - rślinnych: a) czyszczalnie z przepływem pdpwierzchniwym: z przepływem pzimym, z przepływem pinwym b) czyszczalnie z przepływem pwierzchniwym: z wynurznymi makrfitami, z pływającymi makrfitami, z makrfitami zakrzeninymi pływających liściach, z makrfitami twrzącymi pływające maty, z zanurznymi makrfitami. c) czyszczalnie z przepływem kmbinwanym. Makrfity dsłwnie "duże rśliny", termin używany przez hydrbilgów na kreślenie zakrzeninych rślin stawów i jezir, u których większa część pwierzchni jest wynurzna z wdy. Makrfity dwutlenek węgla pbierają (asymilacja) z pwietrza, natmiast składniki mineralne - z wdy. Typwi przedstawiciele t gatunki pałki wdnej, sitwie, strzałka wdna i in. W Plsce najczęściej stswane są czyszczalnie z przepływem pdpwierzchniwym, różniące się między sbą głównie rzwiązaniami związanymi ze składem pszczególnych warstw w filtrze gruntw - rślinnym raz składem gatunkwym nasad rślinnych. Pierwszy etap czyszczania przebiega analgicznie, jak w przypadku innych czyszczalni. Ze zbirnika gnilneg ścieki trafiają d studzienki rzdzielczej. Jeżeli jest taka kniecznść ścieki są d niej przepmpwywane mechanicznie. Ze studzienki ścieki przedstają się za pmcą drenażu rzsączająceg d filtra gruntw-rślinneg. Jeg frma mże być różna, w str. 15

16 zależnści d warunków lkalnych. Filtr d spdu pwinien być uszczelniny flią zalecanej grubści 1 mm. Filtr gruntw-rślinny psiada kilka warstw, np.: warstwę dlną grubści kł 20 cm, wyknaną ze żwiru płukaneg granulacji 2 16 mm, w szczególnych przypadkach 2 32 mm, warstwę śrdkwą grubści k. 50 cm, składzie: piasek lub żwir drbny granulacji d 2 mm; jeśli grunt rdzimy (czyli ziemia z wykpu) charakteryzuje się dbrą przepuszczalnścią mże zstać na wykrzystana d wyknania tej warstwy warstwę górną grubści cm, wyknaną z piasku i dbrze przepuszczalnej ziemi z ddatkiem składników rganicznych, np.: wiórów, słmy lub kry w stsunku 4:1 lub 3:1 (stsunek ziemi d składników rganicznych) P dczyszczeniu w filtrze ścieki są zbierane przez drenaż. Są t zazwyczaj rury PCV ( średnicy 100 bądź 110 mm) z nacięciami, bądź rury tzw. meliracyjne, alb giętkie, służące d dwadniania terenów. W rzadkich przypadkach prfiluje się dn filtra tak, aby wda samczynnie spływała d kreślneg miejsca, z któreg dalej jest dprwadzana d dbirnika. Oczyszczne ścieki mgą trafić d wdy płynącej, stjącej lub d gruntu za pśrednictwem studni chłnnej lub drenażu rzsączająceg. Na filtrze gruntw-rślinnym zdecydwanie zaleca się stswanie rślin charakterystycznych dla eksystemów bagiennych, np.: Trzcina psplita (Phragnites cmmunis), Pałka wdna (Typha sp.), Sit (Juncus sp.), Turzyca (Carex sp.), Manna mielec (Glyceria maxima), Ksaciec żółty (Iris pseudcrus), Wierzby krzewiaste (Salix cinerea, Salix peuntandra). Mżliwe jest również stswanie innych gatunków bytujących w dmiennych eksystemach, niemniej rśliny pwinny charakteryzwać się: intensywnym przyrstem w ciągu rku, łatwścią adaptacji w danym śrdwisku i warunkach klimatycznych, dprnścią na szkdniki, rzwiniętym systemem krzeniwym. Główne zalety czyszczalni z filtrem gruntw- rślinnym: prsta knstrukcja, bardz wyska sprawnść (redukcja zanieczyszczeń), str. 16

17 mżliwść wykrzystania (zagspdarwania) filtra jak elementu dekracyjneg na działce, mżliwść wykrzystania lkalnej rślinnści bagiennej, duża dprnść na nierównmiernść, a nawet kreswy brak w dpływie ścieków, mżliwść wykrzystania istniejąceg szamba ( ile jest n szczelne), mżliwść wykrzystania gspdarczeg czyszcznych ścieków Główne wady czyszczalni z filtrem gruntw- rślinnym: stsunkw duża pwierzchnia działki niezbędna d jej instalacji, wyski kszt zakupu flii, pmpy, wypełnienia filtra, kniecznść zakupu rślin d nasadzeń na filtrze. Oczyszczalnie ze złżem bilgicznym W technlgii złóż bilgicznych mżna wyróżnić kilka pdstawwych rzwiązań knstrukcyjnych: Złża zalewane t pierwszy i najstarszy rdzaj złóż bilgicznych. Złża zalewane były zbirnikami najczęściej żelbetwymi, wypełninymi materiałem naturalnym np. kamieniem, lawą wulkaniczną czy kksem hutniczym. Złże takie był kresw zalewane wstępnie czyszcznymi ściekami. P kilkugdzinnym kntakcie z błną bilgiczną na wypełnieniu ścieki były dprwadzane jak czyszczne. Obecnie złża zalewane nie znajdują zastswania, gdyż sprawnść ich jest mała i szybk zasklepiają się zatrzymanymi sadami. str. 17

18 Zstały ne wyparte przez złża zraszane (przez które ścieki stale przesączają się, bez zatapiania złża, dzięki czemu mżliwa jest stała wymiana pwietrza). Złża zraszane są t becnie najczęściej sptykane knstrukcje złóż bilgicznych. Złże zraszane t zbirnik szczelny najczęściej przekrju krągłym. W przypadku niewielkich czyszczalni ścieków większść becnych knstrukcji złóż bilgicznych zraszanych budwanych jest w parciu laminaty i inne twrzywa sztuczne. Zasada działania złóż bilgicznych zraszanych jest prsta. Ścieki dprwadzane są d dłu złża i grawitacyjnie lub pmpw dprwadzane są pnad złże d zraszacza brtweg lub specjalnej dyszy rzbryzgwej. System zraszania złża rzprwadza ścieki równmiernie p pwierzchni złża. Oczyszczne ścieki zbierane są pd złżem i dprwadzane d sadnika wtórneg. Napwietrzanie ścieków dbywa się pprzez kntakt ścieków z pwietrzem atmsferycznym pdczas zraszania złża. Złża twarte wykrzystują różnicę temperatur pwietrza i ścieków, która wytwarza pewien ciąg kminwy. W knstrukcjach zamkniętych nieprzerwany dpływ pwietrza zapewnia wentylatr umieszczny w budwie złża. Złża zanurzne (zalane) jest rdzajem złża bilgiczneg stale umieszczneg pd pwierzchnią ścieków. W tych knstrukcjach najczęściej wykrzystuje się pakietwe wypełnienia z twrzyw sztucznych. Tlen wymagany d prcesów bilgicznych dstarczany jest w frmie sprężnej pprzez dyfuzry umieszczne pd złżem. Złża tarczwe (brtwe) t rdzaj czyszczalni z ruchmym wypełnieniem. Złże twrzy szereg tarcz umieszcznych współsiw. Tarcze są częściw umieszczne w ściekach. Ruch brtwy tarcz pzwala na dstarczenie tlenu atmsferyczneg wymaganeg d prcesów tlenweg rzkładu raz dstarczenie materii rganicznej ze ścieków. Nadmiar błny bilgicznej usuwany jest w sadniku umieszcznym pd bracającymi się tarczami lub dprwadzany d wydzielneg sadnika wtórneg. Złża zawieszne (fluidalne) mżna uznać za system hybrydwy łączący w sbie cechy sadu czynneg i złóż bilgicznych. Lekkie kształtki wyknane z twrzyw sztucznych utrzymywane są w tni ścieków przy użyciu sprężneg pwietrza lub mieszadeł. Takie rzwiązanie pzwala prwadzić prcesy czyszczania ścieków w spsób bardz pdbny d technlgii sadu czynneg. Mżliwść transprtu masy bilgicznej pmiędzy reaktrami zmiennym stężeniu tlenu pzawala także na usuwanie fsfru na drdze bilgicznej. str. 18

19 Rzwiązania takie stswane są w niektórych krajach dla czyszczania bardz małych ilści ścieków. Obecnie mżna także sptkać takie rzwiązania na większych czyszczalniach ścieków pracujących w technlgii sadu czynneg. Wprwadzenie d reaktrów z bimasą zawieszną niewielkich kształtek lub inneg materiału umżliwiająceg rzwój mikrrganizmów prwadzi d zwiększenia kncentracji materii bilgicznej, c ma znaczący wpływ na szybkść usuwania zanieczyszczeń ze ścieków Główne zalety czyszczalni z filtrem gruntw- rślinnym: duża dprnść na nierównmiernści w dpływie ścieków, wyska dprnść na zmienne temperatury zewnętrzne (zarówn wyskie jak i niskie) - c jest związane m.in. z dbrą knstrukcją (izlacją) zbirnika i dużą stabilnścią zachdzących prcesów bilgicznych w złżu, wyska redukcja zanieczyszczeń (pwyżej 95%), brak kniecznści psiadania fachwej wiedzy i sprawwania nadzru nad zastswanym systemem (kreswe przeglądy raz, dwa razy w rku, mże dknać sba, która zapzna się uważnie z instrukcją bsługi i eksplatacji), długa żywtnść urządzeń (pnieważ są wyknane najczęściej z twrzyw sztucznych wzmcninej knstrukcji), niskie kszty eksplatacji; ewentualnym ksztem mże być zakup specjalnych bipreparatów wspmagających prcesy czyszczania w szczególnych klicznściach, niewielka pwierzchnia ptrzebna d zamntwania złża bilgiczneg (uwzględniając sadnik, zbirnik ze złżem raz rurę łączącą bydwa zbirniki k. 1,5-2 m), ptrzebujemy k. 8 m2 (przy załżeniu stałej liczby mieszkańców - 5 sób lub sadnika pjemnści 2 m3). Zachwując pwyższe załżenia, czyszczalnia drenażwa zajęłaby k m2. Główną wadą czyszczalni ze złżem bilgicznym jest kniecznść czyszczenia/przepłukiwania wypełnienia złża, bądź wymiany części mechanicznych ptencjalnie najbardziej narażnych na zużycie. Oczyszczalnie z sadem czynnym str. 19

20 Budwa teg rdzaju czyszczalni jest zbliżna d czyszczalni ze złżem bilgicznym. W pierwszej fazie następuje pdczyszczenie ścieków w sadniku gnilnym. Następnie ścieki przepływają d drugieg zbirnika. Składa się n z dwóch kmór: kmry sadu czynneg i sadnika wtórneg. W nim następuje drugi etap dczyszczania ścieków. W dróżnieniu d wcześniej pisywanych rzwiązań mikrrganizmy dpwiedzialne za rzkład zanieczyszczeń zawartych w ściekach, nie siadają na żadnym pdłżu, lecz unszą się swbdnie w zbirniku zwanym kmrą reakcji - jest t inna nazwa kmry sadu czynneg. Dla zapewnienia prawidłweg funkcjnwania teg typu rzwiązań niezbędny jest stały dpływ tlenu. W tym celu w zbirniku, w którym zaszczepine zstały kłaczki sadu, mntuje się na dnie 30 specjalne membrany, przez które pmpa napwietrzająca dstarcza tlen. Takie rzwiązanie prócz napwietrzenia samych ścieków, pwduje stałe unszenie się kłaczków sadu. Zapewnia t bardz wyską redukcję zanieczyszczeń zawartych w ściekach. Następnie ścieki przepływają d drugiej kmry - sadnika wtórneg, w którym ddziela się pzstały sad. W prawidłw funkcjnującej czyszczalni pwierzchnia i ilść kłaczków sadu czynneg wzrasta, dlateg jeg nadmiar jest zawracany pmpką recyrkulacyjną d sadnika wstępneg, z któreg z klei kresw jest usuwany. Osad pwinien zstać pddany dpwiednim prcesm unieszkdliwiania i przeróbki. Oczyszczne ścieki mgą być bezpśredni dprwadzane d wód lub gleby pprzez drenaż bądź studnię chłnną. Oczyszczalnie z sadem czynnym charakteryzują się wyską sprawnścią w zakresie redukcji rzpuszcznych substancji rganicznych, niepadalnych zawiesin i cząstek klidalnych. W znacznym stpniu zmniejszana jest też zawartść w ściekach wirusów, bakterii i innych rganizmów żywych. Grsze efekty uzyskuje się, jeżeli chdzi usuwanie rzpuszcznych str. 20

21 substancji nierganicznych (związki aztu i fsfru). Mim teg, iż czyszczalnia z sadem czynnym charakteryzuje się wyską sprawnścią, t jej isttną wadą jest duża wrażliwść na nierównmiernści dpływu ścieków i ich skład, a także na kreswe braki prądu (przerwy w pracy pmp i dmuchaw napwietrzających). Główne zalety czyszczalni z filtrem gruntw- rślinnym: wyska redukcja zanieczyszczeń zawartych w ściekach (w znacznym stpniu zachdzi także unieszkdliwienie wirusów, bakterii, raz innych mikrrganizmów), mała pwierzchnia niezbędna d jej mntażu, długa żywtnść urządzeń, bardz dbre napwietrzenie ścieków (przez c uzyskujemy wyższą redukcję zanieczyszczeń), równmierne i stabilne czyszczanie ścieków, mżliwść gspdarczeg wykrzystania ścieków czyszcznych. Główne wady czyszczalni z filtrem gruntw- rślinnym: wyższe kszty związane z eksplatacją, związane z pbrem energii elektrycznej, ewentualnym zakupem preparatów wspmagających prcesy czyszczania raz z pracą pmpy przepmpwującej sad, duża wrażliwść na nierównmiernści w dpływie ścieków, duża wrażliwść na kreswy brak energii elektrycznej, kniecznść przeszklenia ptencjalneg użytkwnika c d prawidłwej eksplatacji czyszczalni (np.: c d kniecznści unikania stswania niektórych preparatów chemicznych mgących szczególnie negatywnie ddziaływać na mikrrganizmy stanwiące sad czynny, wyłączania pmp napwietrzających, itp. ), ptencjalnie większa awaryjnść elementów mechanicznych. str. 21

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF

Nawiewnik z filtrem absolutnym NAF SMAY SP. z.. 31-587 Kraków, ul. Ciepłwnicza 29 tel. (0-12) 378 18 00 fax. (0-12) 378 18 88 www.smay.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Nawiewnik z filtrem abslutnym NAF s DTR - nawiewnik z filtrem abslutnym

Bardziej szczegółowo

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS

Mobilny system recyklingu z zewnętrznym zbiornikiem okrągłym RS Adres : Dawidwska 10 05-500 Piaseczn-Zamienie Prdukcja: Cherkezky-Turcja Tel : +48 22 332 22 79 Fax: +48 22 332 22 76 Km. + 48 608 208 208 Web : www.elknplska.pl e-mail: biur@elknplska.pl Mbilny system

Bardziej szczegółowo

Studnie DIAMIR. Spis treści 4-6. Wprowadzenie. Studnie DIAMIR 315. Charakterystyka 7-9. Asortyment 10-13. Studnie DIAMIR 400 14-16.

Studnie DIAMIR. Spis treści 4-6. Wprowadzenie. Studnie DIAMIR 315. Charakterystyka 7-9. Asortyment 10-13. Studnie DIAMIR 400 14-16. Studnie IAMIR Spis treści Wprwadzenie 46 Studnie IAMIR Charakterystyka Asrtyment 79 10 13 Studnie IAMIR Charakterystyka 14 16 Asrtyment 17 20 Studnie IAMIR 425 Charakterystyka 21 23 Asrtyment 24 28 Studnie

Bardziej szczegółowo

odpady remontowo-budowlane w pojemnikach (wymagane zgłoszenie) odpady zmieszane w pojemnikach Odbiór odpadów z każdej nieruchomości odbywa się w

odpady remontowo-budowlane w pojemnikach (wymagane zgłoszenie) odpady zmieszane w pojemnikach Odbiór odpadów z każdej nieruchomości odbywa się w Odbiór dpadów Każdy z mieszkańców Lublina wytwarza rcznie pnad 250 kg dpadów kmunalnych, czyli takich, które pwstają w wyniku cdziennych czynnści w naszych gspdarstwach dmwych. Segregacja w dmu, tzw. segregacja

Bardziej szczegółowo

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE

CIEPŁA RAMKA, PSI ( Ψ ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE CIEPŁA RAMKA, PSI ( ) I OKNA ENERGOOSZCZĘDNE Ciepła ramka - mdne słw, słw klucz. Energszczędny wytrych twierający sprzedawcm drgę d prtfeli klientów. Czym jest ciepła ramka, d czeg służy i czy w góle jej

Bardziej szczegółowo

Czujnik Termoelektryczny

Czujnik Termoelektryczny Czujnik Termelektryczny wielpunktwy, Typ TTP- Karta katalgwa TTP-, Edycja 0 Zastswanie Zakres pmiarwy: -0.. +00 C Mnitrwanie prfilu temperatury w dużych zbirnikach Przemysł energetyczny Przemysł petrchemiczny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr 1 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmitem zamówienia publiczneg jest: Dstawa i mntaż urządzeń technlgicznych w Stacji Uzdatniania Wdy w miejscwści Handzlówka gmina Łańcut wraz z zaprjektwaniem

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku

Pompy ciepła typu powietrze / woda Podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, wody basenowej i ogrzewanie budynku Pmpy ciepła typu pwietrze / wda Pdgrzewanie ciepłej wdy użytkwej, wdy basenwej i grzewanie budynku Eknmia Oszczędnść dla budżetu dmweg dzięki najniższym ksztm wytwarzania ciepła Eklgia Brak lkalnej emisji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) Załącznik Nr 1 d WZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY (PFU) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Mdernizacja instalacji dpylania spalin z ktłów Ciepłwni Centralnej ADRES OBIEKTU: Ciepłwnia Centralna przy ul. Gałczyńskieg

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

U Z U P E Ł N I E N I E

U Z U P E Ł N I E N I E U Z U P E Ł N I E N I E RAPORTU OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN ROZSZERZENIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU O BELOWANIE FRAKCJI PAPIEROWYCH I SORTOWANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH POCHODZĄCYCH ZE

Bardziej szczegółowo

LAMP LED 6 x REBEL IP 68

LAMP LED 6 x REBEL IP 68 PX 3 LAMP LED x REBEL IP 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis gólny.... Warunki bezpieczeństwa... 3. Infrmacje na temat wersji... 3 4. Opis mdelu... 4 5. Schemat pdłączenia... 5. Wymiary... 7 7. Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000 201555 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZESTAW FILTRÓW LAKIERNICZYCH FACH 6000 2015 2 UWAGA!!! Przed przystąpieniem d pracy prsimy zapznanie się z niniejszą instrukcją. Niedpwiednie użycie mże byd niebezpiecznie dla

Bardziej szczegółowo

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN

01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 01/07/2015 INSTALACJA WOD-KAN 2 1. WSTĘP 1.1 Przedmit Szczegółwej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmitem niniejszej Szczegółwej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM

PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM DOKUMENTACJA PRASOWA PROTOTYP C4 CACTUS AIRFLOW 2L: TYLKO 2L/100 KM CITROËN prpnuje rzwiązania dstswane d ptrzeb każdej epki. Zaprezentwany z kazji paryskieg Salnu Samchdweg prttyp C4 Cactus AIRFLOW 2L

Bardziej szczegółowo

Komfort w parze z ekonomią!

Komfort w parze z ekonomią! Gruntwy wymiennik ciepła GROUND-Therm Spsób na kmfrtwą klimatyzację raz szczędnści w grzewaniu dla dmów pasywnych i budynków energszczędnych. C t jest i jak działa Gruntwy Wymiennik Ciepła Wymiennik gruntwy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX

INSTRUKCJA MONTAŻU przewodu grzejnego PSB typu 07-5801-XXXX Przewód grzejny PSB typ 07-5801-XXXX INSTRUKCJA MONTAŻU przewdu grzejneg PSB typu 07-5801-XXXX Spis treści 1. Zastswanie.. str. 1 2. Dane techniczne.... str. 1 3. Zasady bezpieczeństwa..... str. 2 4. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm

Krok3: Nawiercenie w murze otworu o średnicy 6,0 mm Wkręty d mntażu kien i drzwi W dziedzinie mntażu craz większą ppularnścią cieszą się różneg rdzaju wkręty. Okazuje się, że kna mżna nie tylk skręcać (np. w zestawy), mżna je także przykręcać d muru...

Bardziej szczegółowo

Klimatyzator ewaporacyjny (zasada działania)

Klimatyzator ewaporacyjny (zasada działania) ZASADA DZIAŁANIA I WYKRES Klimatyzatr ewapracyjny (zasada działania) Pmpa biegwa pdaje wdę przez zraszacze na wkłady celulzwe dużej pwierzchni na których następuje zjawisk ewapracji (parwania), raz czyszczania

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej

Parametryzacja modeli części w Technologii Synchronicznej Parametryzacja mdeli części w Technlgii Synchrnicznej Pdczas statniej wizyty u klienta zetknąłem się z pinią, że mdelwanie synchrniczne "dstaje" d sekwencyjneg z uwagi na brak parametrycznści. Bez najmniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Budwa ulicy Pwstańców ETAP I na dcinku d ulicy Reymnta d ulicy RóŜanej, pwiat włmiński, wj. mazwieckie Inwestr: Urząd Miasta Ząbki ul. Wjska Plskieg

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI TŁOCZNEJ W GMINIE CZOSNÓW ETAP II TOM 2 mgr inż. Adam Lachwski tel. 0501 827 031 Dziekanów Leśny ul. Pgdna 36 05-092 Łmianki E-mail: al-prjekt@2.pl REGON: 016835695 NIP: 118-049-73-61 NR RACHUNKU: II ODDZIAŁ W WARSZAWIE PKO BP SA 74 1020 1026

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Łaziska Górne: Świadczenie usług transprtwych samchdami ciężarwymi samwyładwczymi raz samchdem wypsażnym w urządzenie hakwe i dźwig zakabinwy (HDS) wraz z przyczepą Numer głszenia: 8534-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI Część II

INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI Część II INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI Część II Ochrna płdów rlnych, prduktów żywnściwych, pasz i zwierząt gspdarczych przed skażeniami i zakażeniami plega na minimalizacji bezpśrednieg i pśrednieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lancut.biuletyn.net Łańcut: Budwa dcinka kanalizacji deszczwej wraz z przepmpwnią wód deszczwych i zasilaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Przeprwadzenie kampanii reklamwej Muzeum Sztuki Nwczesnej w Warszawie Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375 Wrcław: Wyknywanie usług prządkwych w budynku Centrum Nauk Żywnści i Żywieniu we Wrcławiu przy ul. Chełmńskieg 37/41 na kres 36 miesięcy, sprawa RAP/2/2011. Numer głszenia: 21793-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminabocki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminabocki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminabcki.pl Bćki: Budwa przydmwych czyszczalni ścieków w gminie Bćki Numer głszenia: 112324-2013;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190

I. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikłów: Świadczenie usługi w zakresie prwadzenia księgwści prjektu Ocena stanu ppulacji raz chrna ex situ wybranych dzik rsnących gatunków rślin rzadkich i zagrżnych na terenie Plski Numer głszenia: 91069-2013;

Bardziej szczegółowo

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY

PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY PUMATECH - MASZYNY DO PRZETWARZANIA GUMY Maszyny d cięcia PumaCut20 Autmatyczna maszyna d cięcia pasów nadająca się szczególnie cięcia pasów gumy (surwych lub pdbnych) dwlnej długści. Maszyna psiada sekcję

Bardziej szczegółowo

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis

SolarFlex LM. Technical Data Sheet. 1. Opis SlarFlex LM SlarFlex LM 1. Opis SlarFlex LM t gama wyskiej jakści farb fleksgraficznych utrwalanych prmieniami UV, umżliwiająca zakładm prwadzącym druk na wąskiej wstędze materiału druk bezpśrednich lub

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji!

Automatyzacja pracy w magazynie tylko na bazie standardowo zakodowanych informacji! Pitr Frąckwiak 1 Instytut Lgistyki i Magazynwania GS1 Plska Autmatyzacja pracy w magazynie tylk na bazie standardw zakdwanych infrmacji! W rzeczywistści magazynwej zachdzi szczególne zaptrzebwanie na rzetelne

Bardziej szczegółowo

X Seminarium Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami Warszawa, 15 października 2013 r.

X Seminarium Paliwa alternatywne w systemie gospodarki odpadami Warszawa, 15 października 2013 r. Warszawa, 15 października 2013 r. Tadeusz Radzięciak Stwarzyszenie Prducentów Cementu Wiceprezes Cemex Plska Agenda Rla cementwni w gspdarce dpadami Rdzaje stswanych paliw Kntrla prcesu i paliw Metdy stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Olsztyn: remnt lkali mieszkalnych znajdujących się w zasbie WAM OReg w Olsztynie, w pdziale

Bardziej szczegółowo

Rozwój nowoczesnych procesów wytwarzania bodziec do inwestycji w produkcję farmaceutyczną

Rozwój nowoczesnych procesów wytwarzania bodziec do inwestycji w produkcję farmaceutyczną Rzwój nwczesnych prcesów wytwarzania bdziec d inwestycji w prdukcję farmaceutyczną Waldemar Józwik Szef Działu Frmulacji Departament R&D 9-10 październik 2013 Agenda 1. Charakterystyka nwczesneg prcesu

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA W KAŻDYM CALU

INNOWACJA W KAŻDYM CALU KOTŁY NA PALIWA STAŁE PODAJNIKOWE INNOWACJA W KAŻDYM CALU Jedyne w Plsce, pdajnikwe ktły z Hydraulicznym Zestawem Pdłączeniwym i regulacją pgdwą Mżliwść zakupu ktła: bez Hydrauliczneg Zestawu Pdłączeniweg

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave

Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Aparat Gaśniczy AGC Master i Aparat Gaśniczy AGC Slave Urządzenie chrnine patentem AGC Systems,, Tel./Fax: +48 22 464 82 86 e-mail: pczta@agcsystems.pl; website: www.agcsystems.pl Warszawa 2013 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.chopin.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.chpin.edu.pl Warszawa: Rzbiórka kmina, tarasów, ścian i schdów zewnętrznych budynku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO ZBIORNIKA WODNEGO W DĄBROWICACH strna nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Adaptacja istniejąceg zbirnika wdneg w Dąbrwicach Nazwy i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w Ostrowie Wlkp. ul. Radosna,ul. Szczęśliwa ul.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w Ostrowie Wlkp. ul. Radosna,ul. Szczęśliwa ul. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO- WYKONAWCZEGO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ w Ostrwie Wlkp. ul. Radsna,ul. Szczęśliwa ul. Pgdna 1. Pdstawa pracwania Prjekt Budwlany -Budwa ciągu piesz-jezdneg na ul.

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan

SterownikI wentylatora kominkowego Ekofan SterwnikI wentylatra kminkweg Ekfan DC DC PLUS KARTA TECHNICZNO -EKSPLOATACYJNA STEROWNIKÓW DC / DC PLUS 1. Ogólna charakterystyka sterwników Sterwniki DC raz DC PLUS przeznaczne są d sterwania wentylatrami

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

I. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi w rozumieniu ustawy Prawo wodne użytkowanie, użyczenie

I. Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi w rozumieniu ustawy Prawo wodne użytkowanie, użyczenie PROCEDURY WŁADANIA MIENIEM SKARBU PAŃSTWA BĘDĄCYM W ADMINISTRACJI REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE I. Grunty pkryte wdami pwierzchniwymi płynącymi w rzumieniu ustawy Praw wdne użytkwanie,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Majowa 17/19, 05- Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.pppptwck.pl/ Otwck: Przedmitem zamówienia jest Budwa pdjazdu dla sób niepełnsprawnych wraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Remont dachów budynków ICHTJ. Numer ogłoszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Warszawa: Remnt dachów budynków ICHTJ. Numer głszenia: 212399-2011; data zamieszczenia: 05.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PIECÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PIECÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PIECÓW KOMINKOWYCH POWIETRZNYCH Uwaga: Skntaktuj się z miejscwym kminiarzem, ew. mistrzem kminiarskim! Przeczytaj uważnie całą instrukcję mntażu i bsługi! Przy mntażu i bsłudze

Bardziej szczegółowo

ST 01.04. (CPV) 45261210-9

ST 01.04. (CPV) 45261210-9 ST 01.04. (CPV) 45261210-9 PROJEKTU BUDOWY KOLUMBARIÓW "Q" NA CMENTARZU WOJSKOWYM W WARSZAWIE 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmit ST... 2 1.2. Zakres stswania ST... 2 1.3. Określenia pdstawwe.... 2 1.4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.placowka-opiekuncza.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.placwka-piekuncza.pl Dębn: Termmdernizacja budynku RPOT w Dębnie - instalacje centralneg grzewania

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne Bramy garażwe segmentwe rletwe uchylne Praktyczne rzwiązanie Brama segmentwa mntwana jest bezpśredni za twrem wjazdwym, a dzięki pinwemu kierunkwi twierania raz prwadzeniu pd kątem prstym nie zajmuje przestrzeni

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bielsk-Biała, dnia 8 czerwca 2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Bielsk-Biała: Przygtwanie kwatery 3 sektra 2-g pd zamknięcie i rekultywację pprzez ukształtwanie pwierzchni zgdnie z pmiarami

Bardziej szczegółowo

Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym

Kolektory słoneczne i pompy ciepła w domu jednorodzinnym www.hewalex.pl Pradnik Klienta Klektry słneczne i pmpy ciepła w dmu jednrdzinnym Najniższe kszty eksplatacji - w prównaniu d knwencjnalnych źródeł ciepła Optymalne kszty inwestycji - własna prdukcja, niskie

Bardziej szczegółowo

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne

Bramy garażowe segmentowe roletowe uchylne Bramy garażwe segmentwe rletwe uchylne Praktyczne rzwiązanie Brama segmentwa mntwana jest bezpśredni za twrem wjazdwym, a dzięki pinwemu kierunkwi twierania raz prwadzeniu pd kątem prstym nie zajmuje przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13

Dom Pomocy Społecznej Zameczek Lokalizacja Kuźnia Nieborowska, gmina Pilchowice ul. Knurowska 13 Obiekt (nazwa i adres): Dm Pmcy Spłecznej Zameczek Lkalizacja Kuźnia Niebrwska, gmina Pilchwice ul. Knurwska 13 Inwestr (imię i nazwisk/ nazwa, adres): Pwiat Gliwicki Gliwice ul. Zygmunta Stareg 17 Jednstka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynku mieszkalnym płżnym przy ul.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Ministerstw Śrdwiska Departament Gspdarki Odpadami Wytyczne dtyczące wymagań dla prcesów kmpstwania, fermentacji i mechaniczn-bilgiczneg przetwarzania dpadów (według stanu prawneg na dzień 15 grudnia 2008

Bardziej szczegółowo

2.Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczonych na terenach cmentarzy:

2.Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczonych na terenach cmentarzy: REGULAMIN CMENTARZY RZYMSKOKATOLICKICH Cmentarze są świętymi miejscami spczynku sób zmarłych raz mdlitwy, dlateg Kściół tacza je szczególną trską. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym raz dla prządku

Bardziej szczegółowo

sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 04, 20 01 40, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06); c) szkło bezbarwne

sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 04, 20 01 40, 20 01 39, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06); c) szkło bezbarwne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ugstezyca.bip.lubelskie.pl Stężyca: Świadczenie usług dbiru, transprtu i zagspdarwania dpadów kmunalnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY POSADZKARSKIE

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY POSADZKARSKIE OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI NA WYKONANE ROBOTY POSADZKARSKIE 1. Wstęp: 1.1. Wyknawca udziela gwarancji jakści na wyknane przez siebie rbty budwlane w pstaci psadzki przemysłwej na warunkach kreślnych w niniejszym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa, Warszawa: DOSTAWA KOMORY RĘKAWICOWEJ DO PRACY W ATMOSFERZE N2/Ar/He BEZ OBECNOŚCI O2 I H2O (PONIŻEJ 1PPM ) WYPOSAŻONEJ W AUTOMATYCZNY SYSTEM OCZYSZCZANIA ATMOSFERY dla Instytutu Chemii Organicznej PAN

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Sprzedaż, szklenie, dstawa, mntaż i uruchmienie w siedzibie Zamawiająceg fabrycznie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM

LABORATORIUM OBRÓBKI SKRAWANIEM AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technlgii Maszyn i Autmatyzacji Ćwiczenie wyknan: dnia:... Wyknał:... Wydział:... Kierunek:... Rk akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczn: dnia:

Bardziej szczegółowo

1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia

1.Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia Przedsiębirstw Prdukcji INFORMACJA TECNICZNA WYROBU Str.1/5 1.Nazwa handlwa wyrbu: Papa asfaltwa zgrzewalna wierzchnieg krycia 2.Prducent: Przedsiębirstw Prdukcji, 3.Pchdzenie/miejsce prdukcji: Przedsiębirstw

Bardziej szczegółowo

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE. Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek Sp. z o. o. www.airpol.com.pl SPRĘŻARKI ŚRUBOWE Przedsiębirstw Prdukcji Sprężarek Sp. z.. www.airpl.cm.pl KILKA SŁÓW O NAS Przedsiębirstw Prdukcji Sprężarek Airpl Sp. z.. pwstał w 1991 rku przez płączenie pnad 30 letniej tradycji prdukcji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice, woj. Świętchłwice: Dstawa wrków fliwych, treb reklamwych raz zapinek Numer głszenia: 16864-2011; data zamieszczenia: 03.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ustrnie Mrskie: USŁUGA KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINY USTRONIE MORSKIE WRAZ Z PODLEGŁYMI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa placu zabaw dla dzieci starszych w Parku Kasprwicza w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Hewalex 25 lat doświadczenia

Hewalex 25 lat doświadczenia Klektry słneczne Pmpy ciepła Oferta 015 TECHNIKA SOLARNA Infrmatr techniczn - handlwy ZESTAWY SOLARNE KOLEKTORY SŁONECZNE OSPRZĘT INSTALACJI SOLARNYCH Hewalex 5 lat dświadczenia na rynku energii dnawialnej

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jkjanw.pl Janów Lubelski: Adaptacja pddasza użytkweg z przeznaczeniem na Centrum Twrzenia Marki Turystycznej

Bardziej szczegółowo

Środki myjąco-konserwujące

Środki myjąco-konserwujące Śrdki myjąc-knserwujące ATM-Antirast Extra ATM-Antirast Extra t wielfunkcyjny lej myjąc-knserwujący, przeznaczny jest d mycia maszyn, urządzeń i innych wyrbów metalwych raz d międzyperacyjnej chrny przeciwkrzyjnej.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Ogrodnictwa, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, woj. Skierniewice: Sukcesywne dstawy śrdków czystści d realizacji prjektu pt. Plskie szczepy Trichderma w chrnie rślin i zagspdarwaniu dpadów rganicznych nr umwy UDA- POIG.01.03.01-00-129/09-03, z dnia 15.09.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji.

Sekcja B. Okoliczności powodujące konieczność złożenia deklaracji. III. Deklaracja DJ Sekcja A. Adresat i miejsce składania deklaracji. Uwaga! Ple uzupełnine autmatycznie. Sekcja B. Oklicznści pwdujące kniecznść złżenia deklaracji. Wsekcji B, należy w jednym z dstępnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII Opracwanie: mgr Małgrzata Rajska - Mróz mgr Anna Zaczyk I. Pstanwienia wstępne 1. Przedmitwe zasady ceniania są zgdne z Zasadami Wewnątrzszklneg Oceniania Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Rbta budwlana pn. Przebudwa pmieszczeń kndygnacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Z tej instrukcji, dwiesz się jak ptymalnie wykrzystać pakwania sterylizacyjne Sterisheet, aby zagwarantwać całkwite bezpieczeństw na różnych etapach pprzez: - wybór generacji w zależnści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy raz legalizacja ciepłmierzy zamntwanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumnowo.kei.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumnw.kei.pl/ Truń: Świadczenie usług: bsługi technicznej w zakresie bieżącej knserwacji, napraw

Bardziej szczegółowo