Audyt organizacyjny i plan restrukturyzacji kultury organizacyjnej, jako źródło wewnętrznego potencjału placówki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Audyt organizacyjny i plan restrukturyzacji kultury organizacyjnej, jako źródło wewnętrznego potencjału placówki"

Transkrypt

1 V Forum Marketingu, Komunikacji i Public Relations w Ochronie Zdrowia Warszawa, września 2014 r. Audyt organizacyjny i plan restrukturyzacji kultury organizacyjnej, jako źródło wewnętrznego potencjału placówki dr n. med. Piotr Ruciński Grupa Arion Szpitale Członek Zarządu dr hab. Rafał Mrówka Katedra Teorii Zarządzania SGH Kierownik programu MBA-SGH Kierownik Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach

2 2 Prywatyzacja szpitala w Biłgoraju 2010 r. Szpital powiatowy 28,5 mln przychodu 57 mln długu 405 łóżek 610 pracowników 9 związków zawodowych utrata płynności decyzja o ewakuacji pacjentów 16 dyrektorów w okresie od roku

3 Publiczna a prywatna ochrona zdrowia w Polsce 3

4 4 Prywatna a publiczna ochrona zdrowia w Polsce

5 5 Komercjalizacja i prywatyzacja szpitali SPZOZ Spółka samorządowa Operator szpitala PPP Właściciel

6 6 Komercjalizacja i prywatyzacja szpitali Och Panie Starosto

7 7 Kultura organizacyjna Model Edgara Scheina Artefakty Behawioralne Fizyczne Normy i wartości Językowe Deklarowane Przestrzegane Podstawowe założenia

8 8 UWAGA! Niebezpieczeństwo! Gdy kultura jest silna i nieelastyczna, może doprowadzić organizację do upadku! Przykład: Kodak

9 9 Diagnoza kultury organizacyjnej Identyfikacja typowych artefaktów (językowych, fizycznych, behawioralnych) i ich ocena Profesjonalny audyt kultury organizacyjnej Wewnętrzni i zewnętrzni audytorzy

10 Przykładowe obszary badane w trakcie audytu kultury 10 Ogólne postrzeganie organizacji Wartości i ich przestrzeganie Zaangażowanie pracowników Awanse i rozwój Ocena zwrotna Współpraca z przełożonymi Komunikacja wewnętrzna Organizacja pracy Atmosfera i współpraca w zespole 10

11 11

12 12 Kultura organizacyjna w zadłużonym szpitalu powiatowym SPZOZ Forma prawna sprzyjająca braku odpowiedzialności Problemy zarzadzania Upolitycznienie Silna pozycja lekarzy Patologie funkcjonowania Związki Zawodowe Duże przedsiębiorstwo w powiecie Powiązania małego miasta

13 13 Kultura organizacyjna SPZOZ Silna kultura? 9 związków zawodowych 16dyrektorówwciągu12lat Strajki

14 14 Kultura organizacyjna artefakty(sztuczne twory danej kultury): językowe(specyficzny język, mity i opowieści), behawioralne(rytuały zbiorowe, ceremonie), fizyczne(wyposażenie, przedmioty materialne).

15 15 Komercjalizacja i prywatyzacja szpitali

16 16 Kultura organizacyjna normy i wartości, deprecjacja podmiotu i jego zarządu brak dbałości o klienta(pacjenta) brak dbałości o majątek brakdbałościowynik kradzieże i korupcja

17 17 Kultura organizacyjna podstawowe założenia, szpital w powiecie nie może upaść, Państwo zawsze dopłaci najważniejszy jest pracownik wzajemne oskarżanie: politycy, dyrekcja, lekarze, pielęgniarki szkodzą szpitalowi Jakośtobędzie, takbyłowcześniej

18 18 Wpływ kultury organizacyjnej szpitala na usługę medyczną - Usługa medyczna jest szczególnie wrażliwa - Poszanowanie godności, intymność - Wpływnażycieizdrowie, - Ból,lęk - Dysproporcja wiedzy - Subiektywna ocena

19 A jeśli wiemy, że jest źle co dalej?

20 20 Jedyną osobą, która chce zmiany jest dziecko z mokrą pieluchą Ray Blitzer

21 21 Trudności ze zmianą kultury Kultura organizacyjna jest najtrudniej zmienialnym elementem systemu organizacyjnego!!!

22 22 Model Lewina Rozmrożenie Cel: Przekonanie, że zmiany są konieczne przełamanie oporu wobec zmian Zmiana Zamrożenie Cel: włączenie zmian do systemu organizacji Źródło: Griffin, R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa, 1998

23 23 Etapy procesu zmian EtapI-rozmrożenie C=(AxBxD)>X C-gotowośćdozmiany, A- poziom niezadowolenia z istniejącego stanu, B - jasno określony i dostatecznie atrakcyjny stan pożądany (cel, przewidywane efekty), D- pierwsze praktyczne działania w kierunku stanu pożądanego, X- koszty zmiany(w postaci energii, emocji, wysiłku, nakładów finansowych) EtapII-zmiana EtapIII-zamrożenie

24 24 Opór wobec zmian Nastawienia Wrogość (silnie negatywy stosunek do zmian) Neutralność (brak emocji wobec zmian) Entuzjazm (akceptacja zmiany) Zachowania Opór (działania, by zmiana nie zaistniała) Obojętność (pracownicy nie przeszkadzają, nie uczestniczą w zmianie) Współpraca (uczestnictwo i zaangażowanie w zmianę)

25 25 Wewnętrzne środowisko zmian Działy organizacji Centrala kierownictwo Poszczególni pracownicy Rada Nadzorcza ORGANIZACJA Związki zawodowe właściciele Zarząd Inne oddziały Siły wspierające Siły hamujące Grupa Dlaczego wspiera Grupa Dlaczego hamuje

26 26 Zmiana kultury kluczowe pytanie Ewolucja czy rewolucja?

27 Restrukturyzacja - konieczna zmiana kultury organizacyjnej 27 I. Etap (Biłgoraj) Rewolucja i. opór ii. polityka (Gostynin) Ewolucja i. słaby efekt

28 Restrukturyzacja - konieczna zmiana kultury organizacyjnej 28 II. Etap Zmiana kultury i. Głębokość, rozpiętość ii. Symbole iii. Wspólny wróg iv. Bastiony i gniazda v. Stawianie granic vi. Reinfekcja

29 Restrukturyzacja - konieczna zmiana kultury organizacyjnej 29 III. Centrala i. Zamek na wzgórzu ii. Różnice kulturowe

30 Restrukturyzacja - konieczna zmiana kultury organizacyjnej 30 III. Koncepcja rozproszonej centrali i. Agenci zmiany ii. Problemy komunikacyjne iii. Współpraca

31 31 Zagrożenie nawrotem choroby Polityka Dzierżawa Związki zawodowe Błędy

32 32 Permanentna zmiana Restrukturyzacja, ISO, akredytacja, rozwój Negatywna selekcja

33 33 Wpływ formy własności na kulturę organizacyjną SPZOZ Spółka samorządowa Operator szpitala Właściciel(prywatyzacja) Właściciel- założyciel

34 34 Przywódca jako agent zmiany organizacyjnej Odpowiedzialność przywódcy za zmiany zmiany techniczne (rutynowe) a zmiany stanowiące wyzwanie Możliwe zadania Zidentyfikowanie wyzwania Postawienie pytań przed członkami organizacji Samodzielnego rozwiązania problemu a konfrontowanie opinii Pokazanie presji otoczenia Utrzymywanie równowagi pomiędzy potrzebą zmiany i przytłoczeniem zmianą Zadania na różnych etapach wprowadzania zmiany

35 35 Przywódca jako agent zmian kulturowych Rodząca się organizacja kultura przejawia się w misji, celach, strukturze, procedurach lider artykułujący i czasami narzucający wizję lider absorbujący niepokój pracowników Średniodojrzała organizacja zwiększanie dywersyfikacji kulturowej lub integrowanie kultur Dojrzała organizacja kultura definiuje rolę przywódcy możliwa potrzeba złamania tyrani starej kultury

36 Przywództwo transakcyjne a transformacyjne 36 Przywódca transformacyjny Wyidealizowany Wzór Inspirująca Motywacja Zindywidualizowane Traktowanie Stymulacja Intelektualna Przywódca transakcyjny Warunkowe nagrody Zarządzanie przez wyjątki Oczekiwane wyniki Efektywność powyżej oczekiwań

37 37 Komunikacja wewnętrzna w sytuacji zmiany organizacyjnej co powiedzieć Kiedy nastąpi zmiana Czego dotyczy zmiana Jakie będą następstwa w skali globalnej (firmy) i indywidualnej (pracownika) Kogo obejmą jej elementy Jakie będą lub mogą być skutki uboczne zmiany i jak organizacja będzie im zaradzać Kto będzie zaangażowany w jej wprowadzenie

38 38 Działania przywódcy w sytuacji zmiany Mów językiem tych, którzy są odbiorcami. Uważaj na symbole kultury organizacyjnej. Uważaj na wartości podstawowe. Jeśli coś robisz, szukaj pozytywów, ale dla tych, których to dotyczy. Nawet najbardziej wartościowe działanie przestaje być wiele warte bez odpowiedniej komunikacji. Działanie musi być zgrane z komunikacją. Jedno bez drugiego może przynosić wartość ujemną. Imów,pisz,pokazujcorobisz.Bądźobecny.

39 39

40 40 Rola lidera w kształtowaniu kultury organizacji Styl przywództwa i jego wpływ na kulturę Zindywidualizowane podejście do różnych grup zawodowych

41 41 Ewolucja systemów motywacyjnych wraz ze zmianą kultury organizacyjnej od fee-for-service do grywalizacji zarzadzanie przez cele złożona struktura kosztów produktu złożony system finansowania przymus realizacji świadczenia efektywność kosztów: bezpieczeństwo, jakość, kompleksowość, horyzont czasowy, perspektywa płatnika publicznego

42 42 Plan restrukturyzacji kultury organizacyjnej szpitala powiatowego musi uwzględniać: siłę obecnej kultury wpływy zewnętrzne długotrwały proces zmian formę właścicielską inne elementy systemu organizacyjnego model przywództwa

43 43 Plan restrukturyzacji kultury organizacyjnej szpitala powiatowego jako źródło wewnętrznego potencjału placówki Szpital ze względu na swoją charakterystykę produktu (zdrowie) i odbiorcy (pacjent) nigdy nie będzie efektywną organizacją o wysokiej jakości usług bez ukształtowania właściwej kultury organizacyjnej, uwzględniającej odpowiednie normy i wartości

44 44

45 45 Kreowanie kultury elementy systemu Wartości są zwerbalizowane Misjafirmy komuiczemumasłużyćnaszapraca Świadomość mocnych stron firmy Swoisty język firmy Wartości żyją Liderzy są wzorem zachowań Informowanie o wartościach Nagradzanie i karanie na podstawie wartości Tworzenie i podtrzymywanie mitów Tworzenie bohaterów mówienie o sukcesach pracowników Budowa rytuałów

46 46 Zamrożenie i kontrola Nie wolno zostawiać wyjątków konserwujących starą kulturę stara kultura jest jak dżuma trzeba ją unicestwić do ostatniego bakcyla inaczej się odrodzi Rekrutacja pracowników pod kątem przestrzeganych wartości, nie tylko kompetencji Okresowe audyty

47 Dziękujemy za uwagę! dr n. med. Piotr Ruciński Grupa Arion Szpitale Członek Zarządu dr hab. Rafał Mrówka Katedra Teorii Zarządzania SGH Kierownik programu MBA-SGH Kierownik Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ NAUKI SPOŁECZNE SOCIAL SCIENCES 2(8) 2013 ISSN 2080-6019 Marta Mazur Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW JAKO ISTOTNY ELEMENT ZARZĄDZANIA ORGANIZACJĄ Streszczenie: Życie człowieka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

2.2.3. System wartości i zachowania

2.2.3. System wartości i zachowania 2.2.3. System wartości i zachowania System wartości i zachowania organizacyjne są integralną częścią kultury każdego przedsiębiorstwa. Kultura organizacji zawiera uniwersalne zasady, dzięki którym kierownictwo

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Kreowanie wizerunku szkoły poprzez budowę silnej kultury organizacyjnej. Elżbieta Dunaj

Kreowanie wizerunku szkoły poprzez budowę silnej kultury organizacyjnej. Elżbieta Dunaj Kreowanie wizerunku szkoły poprzez budowę silnej kultury organizacyjnej. Elżbieta Dunaj Rola kultury organizacyjnej Trwały sukces firm jest mniej związany z czynnikami rynkowymi, a bardziej z wartościami

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce

Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Sytuacja finansowa szpitali w Polsce Edycja 2014 Raport wykonany przez Szanowni Państwo, Jak wygląda sytuacja finansowa szpitalnictwa w Polsce? Co zmienił proces komercjalizacji i jak wpłynął na obraz

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw

Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw dr Maria Gagacka Wydział Ekonomiczny Politechnika Radomska Kapitał ludzki i społeczny a innowacyjność mikroprzedsiębiorstw Streszczenie Innowacyjność stanowi główną siłę rozwoju gospodarczego i społecznego.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga

Wprowadzenie 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 2. Podstawowe informacje 3. Wiedza to potęga Wprowadzenie 5 1. Potrzeba przekazywania władzy pracownikom 7 Co oznacza empowerment?... 7 Dlaczego empowerment jest konieczny?...10 Korzyści wynikające z przekazywania władzy pracownikom...13 Bariery

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS

SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE WYBRANEJ JEDNOSTKI ZUS ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Beata HYSA Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska Bożena GRABOWSKA Koordynator Usług Dochodowych

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo