Komunikacja wewnętrzna a zaangażowanie pracowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikacja wewnętrzna a zaangażowanie pracowników"

Transkrypt

1 III Forum Marketingu i Public Relations w Ochronie Zdrowia Warszawa, września 2012 r. Komunikacja wewnętrzna a zaangażowanie pracowników dr Rafał Mrówka Katedra Teorii Zarządzania SGH

2 Rodzaje komunikacji wewnętrznej Formalna oficjalny system przekazywania informacji Nieformalna wynikająca z życia firmy 2

3 Wpływ komunikacji wewnętrznej na inne sfery działania organizacji Komunikacja wewnętrzna a HRM Komunikacja wewnętrzna a kultura organizacyjna Komunikacja wewnętrzna a przywództwo Komunikacja wewnętrzna a zarządzanie zmianami Komunikacja wewnętrzna a zaangażowanie pracowników 3

4 Komunikacja wewnętrzna Zalety Ułatwia zarządzanie Motywuje Zwiększa oddanie i zaangażowanie Zwiększa efektywność Zwiększa satysfakcję pracowników Integruje daje poczucie więzi duma Ułatwia pracę i orientację w organizacji wiedza motywuje Sprzyja spójności działań organizacji pracownicy ambasadorami firmy 4

5 Na co wpływa wysokie bądź niskie zaangażowanie i satysfakcja z pracy? Nie udało się potwierdzić ogólnego związku między satysfakcją z pracy i efektywnością... ALE... Sytuacja jest inna, gdy od pracowników wymagamy nie tylko biernego wykonywania obowiązków, ale także własnego wkładu i zaangażowania!!! 5

6 Czym jest zaangażowanie? Emocjonalne przywiązanie pracowników do organizacji. Ściśle łączy się z satysfakcją z pracy wymaga jej, ale nie jest jej równoważne Połączenie dwu elementów: 1. Wkładu w sukces organizacji 2. Osobistej satysfakcji z wypełnianej roli

7 Czym jest zaangażowanie - Model motywacji wewnętrznej Hackmana i Oldhama Informacja zwrotna Odczuwane znaczenie pracy: + różnorodność potrzebnych umiejętności + identyfikacja celu + znaczenie celu Poczucie odpowiedzialności: autonomia / 3 = Wskaźnik potencjału motywacyjnego pracy 7 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Hackman, J. R., Oldham, G. R., Work redesign, Addison-Wesley Publishing Company, 1980

8 Czym jest zaangażowanie - Model motywacji wewnętrznej Hackmana i Oldhama Indywidualna chęć rozwoju pracownika Potencjał motywacyjny pracy Kwalifikacje Satysfakcja kontekstowa (z poszczególnych czynników motywacyjnych) = Motywacja wewnętrzna 8 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Hackman, J. R., Oldham, G. R., Work redesign, Addison-Wesley Publishing Company, 1980

9 Czym jest zaangażowanie - Model motywacji wewnętrznej Hackmana i Oldhama Motywacja wewnętrzna Osiągnięte przez pracownika wyniki Postrzegany sukces i zadowolenie 9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Hackman, J. R., Oldham, G. R., Work redesign, Addison-Wesley Publishing Company, 1980

10 Kilka faktów Tylko 31%* pracowników jest zaangażowanych w pracę! Aż 17%* pracowników jest niezaangażowanych * Światowe Badanie Zaangażowania Pracowników 2011 zrealizowane przez firmę BlessingWhite na próbie ok pracowników z kilu regionów świata.

11 Zaangażowanie konsekwencje (1) Hewitt Associates: Firmy z bardziej zaangażowanymi pracownikami wykazywały w 2009 roku o 19% większy zwrot dla akcjonariuszy w stosunku do średniej. Firmy z mniej zaangażowanymi pracownikami wykazywały o 44% mniejszy zwrot dla akcjonariuszy w stosunku do średniej. Gallup: Organizacje z ponadprzeciętnie zaangażowanymi pracownikami rzadziej notowały spadek zysku Wharton Business School: Wysoki poziom satysfakcji pracowników przekłada się na długookresowe korzyści dla firmy

12 Zaangażowanie konsekwencje (2) Niezaangażowani pracownicy cechują się*: Brakiem zainteresowania pracą Niską produktywnością Dużym poziomem stresu A to prowadzi do zwiększonej rotacji * Badania firmy PeopleStreme

13 Zaangażowania pracowników - Cel podstawowy Poprawa sprawności działania organizacji. Efektywność organizacji Zaangażowanie pracowników Satysfakcja klientów Organizacja, aby realizować swoje cele i osiągać dobre wyniki finansowe musi dbać przede wszystkim o satysfakcję swoich klientów. Ważnym warunkiem, aby to osiągnąć jest jednak także zapewnienie zaangażowania pracowników. Satysfakcja klientów, zaangażowanie pracowników oraz efektywność organizacji są bowiem od siebie współzależne. 13

14 Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników Dlaczego warto je przeprowadzić? Wiele instytucji przeżywa problemy związane z brakiem zaangażowania pracowników Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników pomagają ustalić przyczyny oraz przygotować procedury zaradcze. Celem ich jest przeanalizować zastaną sytuację firmy, a następnie sformułować rekomendacje i podjąć rzeczywiste działania naprawcze. Chodzi o takie związanie pracowników z organizacją i takie wzbudzenie ich wewnętrznej motywacji, aby zwiększyć ich zaangażowanie i w rezultacie poprawić konkurencyjność firmy na rynku. Badanie zarówno całej firmy, jak i poszczególnych grup stanowisk, umożliwia przygotowanie zarówno programów usprawnień na szczeblu całej firmy, jak również działań naprawczych w poszczególnych częściach organizacji. 14

15 Badania satysfakcji i zaangażowania pracowników Oczekiwane rezultaty Usprawnienie zarządzania organizacją, Efektywniejsze planowanie środków przeznaczanych na jej rozwój, Poprawa efektywności przywództwa na różnych szczeblach zarządzania, Rozpoznanie ewentualnych pojawiające się sytuacji konfliktowych, Zwiększenie lojalności pracowników wobec firmy przeciwdziałanie rotacji W rezultacie podniesienie zaangażowania pracowników i zwiększenie ich wydajności. 15

16 Cykl budowania zaangażowania pracowników Określenie oczekiwań Określenie wspólnie z zarządem oczekiwań w zakresie zaangażowania pracowników Badanie opinii pracowników Cel: odkryć, jak zwiększyć zaangażowanie, gdzie występują ewentualne bariery Sformułowanie rekomendacji Wdrożenie działań usprawniających Kontrola efektów I etap zakres badania satysfakcji i zaangażowania pracowników 16

17 Korzyści (1) Zwiększenie motywacji pracowników, Lepsze wykorzystanie ich kompetencji, Wykorzystanie właściwych instrumentów wszystkich poziomach przedsiębiorstwa, zarządzania na Zwiększenie jakości usług wewnętrznych i zewnętrznych oraz wzmocnienie w ten sposób satysfakcji klientów, Zwiększenie konkurencyjności organizacji, Wdrożenie optymalnych programów poprawy, podwyższając dzięki temu poziom zadowolenia pracowników i klientów, Racjonalizacja kosztów działania organizacji 17

18 Korzyści (2) Zindywidualizowanie działań w zależności poszczególnych jednostek organizacyjnych od potrzeb Zdobycie informacji niezbędnych w procesie wdrażania złożonych zmian organizacyjnych przeciwdziałanie oporom wobec zmian Badania satysfakcji pracowników są także integralną częścią programów zarządzania jakością (normy ISO, TQM, konkursy związane z polską i europejską nagrodą jakości EFQM). Ciągłe dążenie do poprawy satysfakcji pracowników jest niezbędnym elementem doskonalenia organizacji. 18

19 Kiedy przeprowadzić badanie? Pierwsze badanie czy jesteśmy gotowi, żeby zacząć? Chęć dokonania zmian Audyt działań w zakresie zarządzania ludźmi Spokojny okres Istotne zmian organizacyjne Przed rozpoznanie potencjalnych problemów Po ocena dokonanych zmian Konflikt w organizacji Ustalenie przyczyn Jak często powtarzać? 1 do 3 lat 19

20 Badania satysfakcji i zaangażowania na co zwracać uwagę? Indywidualne podejście do każdej organizacji brak standardowego kwestionariusza analiza specyficznych potrzeb każdej firmy Wykorzystanie metod statystycznych Możliwość porównania najważniejszych wskaźników z wieloma benchmarkami rynkowi Połączenie metod ilościowych z jakościowymi odpowiedź na pytanie nie tylko Co się dzieje?, ale także Dlaczego? Sformułowanie głębokich rekomendacji, których realizacja pozwoli na zwiększenie zaangażowania pracowników i poprawę efektywności organizacji Wykorzystanie wieloletniego doświadczenia 20

21 Przykładowe obszary badane w badaniu zaangażowania pracowników Ogólny poziom zaangażowania Awanse i rozwój Ocena zwrotna Współpraca z przełożonymi Komunikacja wewnętrzna Zakres obowiązków Organizacja pracy Warunki pracy Atmosfera i współpraca w zespole Ocena systemu wynagrodzeń 21

22 Wybrane wnioski z badań zaangażowania* Zaangażowani pracownicy chcą pozostać w swojej organizacji, aby coś jej dać; niezaangażowani aby coś dostać Zaufanie wobec najwyższego kierownictwa ma ponad dwa razy większy wpływ na zaangażowanie niż zaufanie wobec bezpośrednich przełożonych Na zaangażowanie często większy wpływ mają osobiste relacje pomiędzy podwładnymi i przełożonymi niż same działania podejmowane przez przełożonych Tworzenie środowiska, które wspomaga wysoką efektywność pracy oceniane jest źle, a ma największy wpływ na zaangażowanie Przeprowadzenie badań zaangażowania bez podjęcia po nich działań naprawczych przyczynia się zazwyczaj do obniżenia poziomu zaangażowanie * Na podstawie Światowego Badania Zaangażowania Pracowników 2011 zrealizowanego przez firmę BlessingWhite na próbie ok pracowników z kilu regionów świata.

23 Założenia badania i ich przedstawienie pracownikom Prezentacja badania informacje dla pracowników Korzyści dla pracowników i organizacji Pełna anonimowość badania Urna, mechanizmy internetowe Dostęp do ankiet tylko konsultantów Udział w badaniu wszystkich pracowników firmy Kluczowe znaczenie zaangażowania menedżerów Prezentacja wyników 23

24 Plany naprawcze Wybór obszarów skorzystanie z rekomendacji Zaangażowanie pracowników Harmonogram 24

25 FILARY PROGRAMU DOSKONALENIA ORGANIZACJI Cel: Doskonalenie organizacji Przywództwo rozwój kompetencji menedżerów i kluczowych pracowników Motywacja wsparcie zachowań innowacyjnych Dzielenie się wiedzą samodoskonalenie i motywacja wewnętrzna Program pobudzania innowacyjności zapewnienie środków i wdrożenie Komunikacja wewnętrzna informacja o sukcesach i propagowanie najlepszych praktyk Kultura Organizacji Innowacyjnej wdrożenie w życie zasad employeeship i motywacji wewnętrznej Zaangażowanie pracowników 25

26 Jak podnieść zaangażowanie? Poziom indywidualny Być odpowiedzialnym za swój osobisty i profesjonalny sukces rola rekrutacji Mieć jasność co do swoich kluczowych wartości i celów wsparcie menedżerów Podejmować działania stwarzanie możliwości przez menedżerów, komunikacja możliwości

27 Jak podnieść zaangażowanie? Poziom bezpośrednich przełożonych Dbać o własne zaangażowanie wzorzec dla otoczenia Wspierać członków zespołu w ich angażowaniu się poprzez coaching Budować relacje, także osobiste z podwładnymi Dynamicznie reagować na zachowania członków zespołu

28 Jak podnieść zaangażowanie? Poziom najwyższego kierownictwa Wyznaczać jasny kierunek Budować kulturę wspierająca zaangażowanie Inspirować zrozumienie i zaufanie komunikacja co i dlaczego Osobista pasja Zarządzanie przez przechadzanie się

29 Komunikacja wewnętrzna Warunki sukcesu Spójność Synergia Systematyczność 29

30 Ile kosztuje brak informacji Niewykorzystane możliwości kreowania zysku Bomba zegarowa W czasie kryzysu W czasie zmian Dłuższa adaptacja nowych pracowników Nieefektywne zarządzanie zmianami Brak zaufania do kierownictwa Opór wobec zmian 30

31 Informacja jako narzędzie motywacji Obszary komunikacji Misja firmy Tłumaczenie wyników finansowych Tłumaczenie zmian Tłumaczenie nowych procedur Edukacja na temat bezpieczeństwa Informacja o pracownikach Informacja o sukcesach Rozumienie organizacji i struktury Co firma robi dla pracowników Komunikowanie działań charytatywnych i sponsoringowych 31

32 Nowoczesna komunikacja wewnętrzna Dwustronna Interaktywna Angażująca Ciągła 32

33 Żywa kultura organizacji Wartości są zwerbalizowane Misja firmy komu i czemu ma służyć nasza praca Świadomość mocnych stron firmy Swoisty język firmy Wartości żyją Informowanie o wartościach Nagradzanie i karanie na podstawie wartości Tworzenie i podtrzymywanie mitów Tworzenie bohaterów mówienie o sukcesach pracowników Budowa rytuałów

34 Narzędzia komunikacji wewnętrznej Dobór narzędzi istotne kwestie: Trening komunikacyjny dla liderów (różnych szczebli) Analiza grup docelowych potrzeby oraz kanały przekazu Wykorzystanie wiele narzędzi komunikacji bezpośredniej i pośredniej Spójność treści i formy przekazu 34

35 Narzędzia komunikacji wewnętrznej Bezpośrednie bezpośredni kontakt lub zindywidualizowany przekaz Pośrednie Mieszane 35

36 Narzędzia komunikacji wewnętrznej Bezpośrednie Spotkania przełożonych z podwładnymi Technika otwartych drzwi Przemówienia do pracowników Wizyty zarządu Wzajemne wizyty personelu średniego szczebla Komitety zakładowe Imprezy okolicznościowe dla pracowników Korespondencja okolicznościowa gratulacje Wydarzenia specjalne Rekreacja Kluby i stowarzyszenia Konkursy dla pracowników 36

37 Narzędzia komunikacji wewnętrznej Pośrednie Wydawnictwa firmowe gazety, broszury Intranet Tablice informacyjne Ulotki 37

38 Narzędzia komunikacji wewnętrznej Mieszane Poczta elektroniczna Pracownicza infolinia Skrzynka życzeń i zażaleń 38

39 Kluczowe znaczenie komunikacji indywidualnej Rady Partnerski pozytywny ton Rozmowy o znaczeniu indywidualnej pracy i jej wpływie na działania całej organizacji Dyskusje na temat priorytetów pracowników Pytania o potrzebne wsparcie i niezbędną informację zwrotną Rozmowy na temat wykorzystania talentów Rozmowy o pozytywach pracy Rozmowy o pracy zespołowej Powtarzalność spotkań

40 Komunikacja wewnętrzna w sytuacji zmiany organizacyjnej co powiedzieć Kiedy nastąpi zmiana Czego dotyczy zmiana Jakie będą następstwa w skali globalnej (firmy) i indywidualnej (pracownika) Kogo obejmą jej elementy Jakie będą lub mogą być skutki uboczne zmiany i jak organizacja będzie im zaradzać Kto będzie zaangażowany w jej wprowadzenie 40

41 Komunikacja wewnętrzna - zagrożenia Informowanie wybiórcze lub brak informacji rodzą się plotki i spekulacje Nieumiejętność: Dydaktyzm Nowomowa górnolotność Opóźnienia Pozorne autorytety Rutyna Dewaluacja słów lub znaczeń Brak reakcji na zmiany Brak monitoringu i okresowych przeglądów 41

42 Komunikacja wewnętrzna - podsumowanie Opłaca się Ułatwia zarządzanie Zwiększa zasięg zewnętrznego PR 42

43 Przesłanie od Guru! Jack Welch były prezes General Electric

44 Kontakt dr Rafał Mrówka Katedra Teorii Zarządzania SGH

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych

Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych a Wewnętrzne public relations w sytuacjach kryzysowych Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Magdalena Rzemieniak Katarzyna Kamińska

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty

Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty Inspiruj, motywuj, rozwijaj pasje, kształtuj pokolenia Ze szkoleniami SEKA.edu sukces jest dziecinnie prosty KATALOG e-szkoleń 2014 SEKA.edu wyłączny przedstawiciel Skill Pill w Polsce Skill Pill to partner

Bardziej szczegółowo

Error! Marcador no definido.

Error! Marcador no definido. Redefinicja Agent Innowacji Profil kompetencji CESI IBERIA, S.A. Wrzesiień 2005 RReeddeef fi iinni iiccj jaa pprroof fi iil lluu AAggeennttaa ii innnn oowaaccj ji ii 1 INDEX TŁO MISJA AGENTA INNOWACJI

Bardziej szczegółowo

STRUKTURY ORGANIZACYJNE. przegląd materiałów

STRUKTURY ORGANIZACYJNE. przegląd materiałów STRUKTURY ORGANIZACYJNE przegląd materiałów Czym jest struktura organizacyjna? Zestaw elementów konstrukcyjnych, które mogą być użyte do ukształtowania organizacji Określa sposób formalnego podziału, grupowania

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Employer i internal branding w bibliotece naukowej budowanie wizerunku organizacji przez i wśród bibliotekarzy

Employer i internal branding w bibliotece naukowej budowanie wizerunku organizacji przez i wśród bibliotekarzy Mgr Agata Bożek Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie a.bozek@bg.ajd.czest.pl Mgr Lena Kamińska-Mazur Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie l.kaminska@bg.ajd.czest.pl

Bardziej szczegółowo

Anna Kremel INNOWACYJNOŚĆ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY JAKO CZYNNIK ROZWOJU BIZNESU

Anna Kremel INNOWACYJNOŚĆ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY JAKO CZYNNIK ROZWOJU BIZNESU Państwo i Społeczeństwo 2014 (XIV) nr 3 Anna Kremel INNOWACYJNOŚĆ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY JAKO CZYNNIK ROZWOJU BIZNESU Innovation in occupational health and safety as a business development

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego.

Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznej najciekawsze praktyki sektora prywatnego Bartosz Ledzion 1 Spis treści 1 SEKTOR PRYWATNY W KONTEKŚCIE ORGANIZACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM

TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM Tadeusz Wawak Uniwersytet Jagielloński TQM I JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W SZKOLE WYŻSZEJ W OKRESIE REFORM 1. Pojęcie TQM Pojęcie Total Quality Management najczęściej tłumaczy się z angielskiego na język polski

Bardziej szczegółowo

Skuteczna motywacja w biznesie

Skuteczna motywacja w biznesie 30 Skuteczna motywacja w biznesie fot: fotolia Obowiązki pracodawcy wobec pracownika Według raportu The Global Competitiveness polski rynek pracy uplasował się dopiero na 93. miejscu na 144 w zakresie

Bardziej szczegółowo

RAPORT CDBWMS, CHILDREN S HOUSE SP. Z O.O.

RAPORT CDBWMS, CHILDREN S HOUSE SP. Z O.O. RAPORT CDBWMS, CHILDREN S HOUSE SP. Z O.O. SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU SPIS TREŚCI 1. KIM JESTEŚMY?... 3 1.1. Główne obszary działalności firmy... 3 1.2. O raporcie... 5 1.3. Strategia Firmy...

Bardziej szczegółowo

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI

POLSKA NAGRODA JAKOŚCI PODSTAWOWE DANE I KRYTERIA NAGRÓD ZESPOŁOWYCH Opracował: Mirosław Recha Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa tel.: 22 630 96 63, 22 630 97 02; fax.: 22 826 35 06, e-mail:

Bardziej szczegółowo

DanonePL. Przegląd CSR

DanonePL. Przegląd CSR DanonePL Przegląd CSR Spis treści: 26 3 4 5 6 Trzy filary Danone a Katalog wartości Historia CSR w Danone Nasi interesariusze 1. Ludzie 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 20 Danone to ludzie Po pierwsze,

Bardziej szczegółowo

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI

Przeglad SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE. Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI Przeglad Akademia Zarządzania Instytucjami Publicznymi 2013 SPRAWNA ADMINISTRACJA NOWOCZESNE PAŃSTWO Motywacja i przywództwo w procesie zmiany WYZWANIA MODERNIZACJI 7 obszarów nowych praktyk zarządczych

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Magdalena DASZKIEWICZ

BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Magdalena DASZKIEWICZ BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI 1.6 BUDOWANIE RELACJI Z OTOCZENIEM BIZNES WOBEC SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Magdalena DASZKIEWICZ Katedra Badan Marketingowych,

Bardziej szczegółowo

Transformacja funkcji kadrowej

Transformacja funkcji kadrowej Human Capital Advisory Services Transformacja funkcji kadrowej Deloitte to jedna z najszybciej rozwijających się globalnych firm doradczych na świecie, świadcząca usługi w obszarach konsultingu, audytu,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo