Praca w sieci równorzędnej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Praca w sieci równorzędnej"

Transkrypt

1 Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer zasobów. a) Architektura sieci równorzędnej W architekturze równorzędnej (peer-to-peer) każdy użytkownik może jednocześnie udostępniać zasoby swojego komputera oraz korzystać z zasobów innych komputerów. Wszystkie komputery w sieci mają ten sam status. Użytkownik sam zarządza swoim komputerem i odpowiada za dostęp innych użytkowników do swoich zasobów. Wszystkie informacje o zasobach i użytkownikach uprawnionych do korzystania z tych zasobów są zapisane na komputerze udostępniającym te zasoby. b) Architektura sieci klient-serwer W architekturze klient-serwer istnieje jeden lub wiele komputerów spełniających rolę serwera. Serwer przechowuje i udostępnia zasoby i usługi oraz przechowuje wykorzystywaną przez klientów bazę danych zawierającą: informacje o zasobach i usługach informacje o użytkownikach i ich uprawnieniach do zasobów 2. Logowanie do sieci a) Konto użytkownika Konto użytkownika to zbiór zasobów i uprawnień przypisanych konkretnemu użytkownikowi. Konto posiada unikalną w danym obszarze nazwę i hasło. Użytkownik, zanim uzyska dostęp do jakichkolwiek zasobów, musi podać nazwę i hasło (logowani). Informacje te zostaną wykorzystane przez system do uwierzytelnienia i autoryzacji użytkownika. b) Uwierzytelnianie Polega na sprawdzeniu wiarygodności użytkownika próbującego zalogować się w danym systemie (loginu i hasła). Do procesu uwierzytelniania oprócz hasła mogą być wykorzystane również inne metody, np. biomedyczne. c) Autoryzacja Proces decydujący do jakich zasobów dany użytkownik uzyskuje dostęp i jakie operacje może wykonać. Autoryzacja jest ściśle związana z przydziałem uprawnień dla danego użytkownika. d) Logowanie w sieci peer-to-peer Jeżeli komputer przyłączony jest do sieci peer-to-peer, to oprócz logowania lokalnego na swoim komputerze, przeprowadzone może być logowanie do innych komputerów przyłączonych do sieci. W sieciach peer-to-peer każdy komputer przechowuje informacje o wszystkich kontach i uprawnieniach użytkowników do zasobów udostępnionych na komputerze. Na zasadach sieci peer-to-peer funkcjonuje grupa robocza.

2 e) Logowanie w domenie sieciowej Jeżeli komputer przyłączony jest do domeny sieciowej, to kontroler domeny (komputer z uruchomioną usługą Active Directory) przechowuje informacje o wszystkich kontach, hasłach i zasobach udostępnianych w sieci. W takim wypadku wystarczy jednokrotne logowanie do domeny, a kontroler domeny przeprowadza proces uwierzytelniania i autoryzacji. Dostęp do zasobu w sieci jest zależny od jego uprawnień do zasobu. 3. Udostępnianie plików w grupach roboczych. Udostępnianie zasobu pozwala na korzystanie z tego zasobu przez innych użytkowników w sieci. Aby umożliwić udostępnianie zasobów w grupach roboczych należy: posiadać zainstalowaną usługę Udostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft Networks (Panel sterowania->połączenia sieciowe->połączenie lokalne- >Właściwości) odznaczyć opcję Użyj prostego udostępniania plików w lokalizacji Opcje folderów- >Widok Aby udostępnić folder należy: przejść do właściwości folderu wybrać zakładkę Udostępnianie zaznaczyć opcję Udostępnij ten folder w sieci uzupełnić pole Nazwa udziału Standardowo Windows udostępnia zasoby dla maksymalnie 10 użytkowników. Można jednak w polu Zezwalaj tylu użytkownikom wpisać inną wartość. Aby przydzielić uprawnienia dla udostępnionego zasobu klikamy opcję Uprawnienia.

3 Domyślną opcją dla wszystkich jest Odczyt. Uprawnienia te mogą być przydzielane użytkownikom lub grupom użytkowników. Jeżeli użytkownik otrzyma uprawnienia Zezwalaj, a grupa do której należy użytkownik Odmów, to ważniejsza zawsze będzie odmowa uprawnień. Dodatkowo dla folderów przechowywanych na partycji z systemem plików NTFS możemy zmodyfikować uprawnienia w zakładce Zabezpieczenia. Istnieje możliwość ukrywania udostępnionych folderów w grupie roboczej. Wystarczy do nazwy udostępnionego folderu dopisać znak $ (na końcu). Stają się one niewidoczne dla innych użytkowników, natomiast znając jego nazwę możemy dostać się do niego wpisując w oknie Uruchom komendę \\nazwa_komputer\nazwa_zasobu$. 4. Udostępnianie za pomocą wiersza poleceń Aby wyświetlić listę zasobów udostępnionych na komputerze używamy polecenia net share

4 Aby udostępnić zasób wydajemy polecenie w postaci: net share nazwa_zasobu=ścieżka_zasobu Przykładowo polecenie net share zasob1=c:\abc spowoduje udostępnienie folderu abc znajdującego się na dysku C: pod nazwą w grupie roboczej zasob1. Aby usunąć udostępnienie zasobu używamy polecenia postaci: net share nazwa_zasobu ścieżka /delete Polecenie net share zasob1 c:\abc /delete usunie udostępniony wcześniej zasób1. 5. Mapowanie dysków Jeżeli użytkownik często korzysta z udostępnionego folderu sieciowego, to takiemu folderowi można przypisać oznaczenie literowe. Dzięki temu zasób będzie łatwo osiągalny bez konieczności przechodzenia przez drzewo katalogów. Mapowanie pozwala uzyskać dostęp do folderu sieciowego bezpośrednio z poziomu okna Mój komputer. Zmapowane dyski sieciowe są dostępne tylko dla użytkownika, który je zmapował. Korzysta się z nich tak samo jak z dysków lokalnych. Aby zmapować folder należy go odszukać w otoczeniu sieciowym i wybrać opcję Mapuj dysk sieciowy.

5 Po wykonaniu mapowania w oknie Mój komputer pojawi się zmapowany zasób. Aby odłączyć zmapowany zasób wybieramy opcję Odłącz.

6 Mapowanie dysków można wykonać w wierszu poleceń za pomocą polecenia net use. Polecenie wydane bez parametrów wyświetla listę zmapowanych zasobów. Aby zmapować folder używamy polecenia: net use litera_dysku: \\nazwa_komputera\nazwa_udziału_sieciowego Np. polecenie net use p: \\Marcin\ha zmapuje udział ha na komputerze Marcin w grupie roboczej i przypisze literę dysku p.

7 W celu usunięcia mapowania używamy opcji net use litera_dysku /delete Polecenie net use * /delete spowoduje odłączenie wszystkich zmapowanych zasobów. 6. Udostępnianie drukarek w sieci Usługa ta pozwala na korzystanie z drukarki przez wielu użytkowników sieci. Drukarka taka jest fizycznie podłączona do jednego z komputerów w sieci. Aby drukarka była dostępna dla użytkowników sieci wybieramy należy: przejść do zakładki Panel sterowania->drukarki i faksy->właściwości (wybranej drukarki) w polu Udostępnianie zaznaczyć opcję Udostępnij tę drukarkę i wpisać Nazwę udziału W zakładce Dodatkowe sterowniki możemy wybrać sterowniki sterowniki dla komputerów pracujących pod innymi systemami Sterowniki te mogą zostać automatycznie pobrane i zainstalowane na komputerach z innymi wersjami Windows. Każdy użytkownik który spróbuje połączyć się z udostępnioną drukarką otrzyma sterowniki odpowiednie dla jego systemu.

8 W zakładce Zaawansowane możemy ograniczyć dostępność współdzielonej drukarki w określonym czasie oraz priorytet wydruku. W czasie, w którym drukarka jest niedostępna użytkownicy mogą wysyłać zadania do kolejki drukarki, ale zostaną one wydrukowane dopiero, gdy drukarka będzie dostępna. W zakładce Zabezpieczenia możemy przydzielić uprawnienia do drukarki poszczególnym użytkownikom lub grupie użytkowników. 7. Zarządzanie zasobami udostępnionymi Do zarządzania zasobami współdzielonymi można wykorzystać narzędzie Zarządzanie komputerem (Panel sterowania-> Narzędzia administracyjne->zarządzanie komputerem).

9 Opcja Udziały pokazuje udostępnione zasoby, opcja Sesje nawiązane połączenia. Istnieje model udostępniania i zabezpieczeń dla kont lokalnych typu Tylko gość i model klasyczny. W modelu Tylko gość wszystkie próby logowania za pośrednictwem sieci będą realizowane z użyciem konta Gość. Jeśli włączone jest konto Gość, bez konieczności podawania hasła, użytkownik będzie mógł się zalogować i uzyskać dostęp do wszystkich zasobów, z których mogą korzystać użytkownicy tego konta. Jeśli dostęp do zasobów mają mieć tylko użytkownicy posiadający własne konta, to należy mieć włączoną opcję uwierzytelniania użytkowników. Aby tego dokonać należy przejść do lokalizacji Panel sterowania->narzędzia administracyjne->zasady zabezpieczeń lokalnych ->Zasady lokalne->opcje zabezpieczeń->dostęp sieciowy:udostępnianie i model zabezpieczeń dla kont lokalnych i ustawić opcję Klasyczny uwierzytelnianie użytkowników lokalnych jako samych siebie. 8. Przeglądanie otoczenia sieciowego Za przeglądanie otoczenia sieciowego odpowiada system NetBIOS. W celu ułatwienia i przyspieszenia przeglądania sieci Windows stosowany jest serwer WINS (Windows Internet Name Service). Jest to usługa umożliwiająca tłumaczenie nazw komputerów na adresy internetowe sieci lokalnej. Serwer WINS gromadzi informacje o komputerach w sieci, zawiera bazę danych, która odwzorowuje adresy IP na nazwy NetBIOS komputera i odwrotnie. Informacje na serwerach WINS gromadzone są dzięki komputerom, które korzystają z WINS. Przekazują one dane o swoich nazwach i adresach, a następnie WINS udostępnia te dane (w szczególności listę komputerów dostępnych w sieci, co przyspiesza przeglądanie otoczenia sieciowego i redukuje ruch w sieci związany z przeglądaniem. Aby sprawdzić listę komputerów dostępnych w sieci należy w wierszu poleceń wpisać net view, natomiast aby wyświetlić listę udostępnionych zasobów na komputerze wystarczy użyć polecenia net view nazwa_komputera.

Udostępnianie zasobów

Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów Udostępnianie zasobów komputera lokalnego jest operacją, która pozwala na dostęp do nich użytkownikom sieciowym, pod warunkiem, że mają do tego odpowiednie uprawnienia. Jeśli zasób

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy

ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy ĆWICZENIE NR 6 Użytkownicy i grupy 1 Proces logowania Rozpoczynając prace z systemem na komputerze lokalnym Windows 2000 musimy podać w oknie logowania identyfikator użytkownika oraz prawidłowe hasło dostępu.

Bardziej szczegółowo

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB

Otoczenie sieciowe - Sieć SMB Uwaga: to tylko ramka - idz do strony glownej ASK ZATORZE Siec TCP/IP Otoczenie Sieciowe Poczta Usnet FTP Konto Shellowe Czat IRC Serwer PROXY Otoczenie sieciowe - Sieć SMB utworzono: 06/01/2002 :: modyfikacja:

Bardziej szczegółowo

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim.

System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. LABORATORIUM 5 Administracja systemem Windows System Windows zapewnia szereg narzędzi umożliwiających zarządzanie nim. Menedżer zadań Menedżer zadań to narzędzie, które pozwala na szybkie uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników Aby użytkownik mógł korzystać z systemu operacyjnego, musi w nim mieć utworzone konto. Konto jest zbiorem parametrów opisujących użytkownika jak również przydzielonych

Bardziej szczegółowo

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia:

Str. 1. Ćwiczenie nr 7 v. 1.11k. Cel ćwiczenia: Str. 1 Ćwiczenie 7 Active Directory Cel ćwiczenia: Zapoznanie się ze sposobami zarządzania usługą Active Directory. Poznanie podstawowych zadań administracyjnych kontrolera domeny: zarządzanie kontami

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski

External Hard Drive NAS. Podręcznik użytkownika Język polski External Hard Drive NAS Podręcznik użytkownika Język polski 1 Spis treści Wprowadzenie 6 Elementy sterujące, złącza i wskaźniki 6 Panel przedni 6 Panel tylny 7 O twardym dysku 8 Ustawienie dysku NAS na

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

T: Narzędzia administracyjne Windows w technologii NT.

T: Narzędzia administracyjne Windows w technologii NT. T: Narzędzia administracyjne Windows w technologii NT. Administracja systemem obejmuje wykonywanie szeregu czynności związanych z konfiguracją i utrzymaniem systemu. Konieczne do sprawnego działania systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej

Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej Instalacja programu Fakt w wersji wielostanowiskowej (wersja 2012.06) Fakt Dystrybucja Sp. z o. o. 81-552 Gdynia, ul. Wielkopolska 21/2 www.fakt.com.pl serwis@fakt.com.pl Spis treści Wstęp... 3 1.Czynności

Bardziej szczegółowo

Zakład Informatyki Gospodarczej. Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ

Zakład Informatyki Gospodarczej. Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Zakład Informatyki Gospodarczej Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska KONFIGURACJA LOKALNEJ SIECI KOMPUTEROWEJ Spis treści Opracowanie Sylwester Pięta Marcin Ścibisz 1. Wstęp... 2 1.1. Internet a

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Podstawowe zadania administracyjne

Ćwiczenie 2 Podstawowe zadania administracyjne Str. 1 Ćwiczenie 2 Podstawowe zadania administracyjne Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z podstawowymi zadaniami administracyjnymi systemu Windows 2000: zarządzanie kontami użytkowników i grup, ochrona plików

Bardziej szczegółowo

Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008

Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008 Podręcznik użytkownika NAS-USB Model urządzenia: NAS-USB Wersja instrukcji: 1.1 17.06.2008 1 Podręcznik użytkownika NAS-USB... 1 1 Przegląd możliwości produktu... 3 2 Elementy urządzenia... 3 3 Środowisko

Bardziej szczegółowo

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1

Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 Administrowanie serwerem sieci lokalnej 1 W systemach Windows 2000/2003 użytkowników i grupy można podzielić na: użytkowników i grupy lokalne - konta te są tworzone na lokalnym komputerze i umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Powtórka z systemów Windows XP Professional życzę przyjemnej lektury!

Powtórka z systemów Windows XP Professional życzę przyjemnej lektury! Powtórka z systemów Windows XP Professional życzę przyjemnej lektury! Windows XP to system wielozadaniowy, przeznaczony do współużytkowania przez wiele osób. Dysponuje przejrzystym mechanizmem logowania,

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE

Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii. Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Materiały pomocnicze do zajęć z przedmiotu SYSTEMY OPERACYJNE Kod przedmiotu: F***** Ćwiczenie pt. ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Operacje na plikach...35 Operacje na folderach...39 Informacje dodatkowe...45

Operacje na plikach...35 Operacje na folderach...39 Informacje dodatkowe...45 Spis treści Wstęp...............................................7 Nowy wygląd......................................9 Kalendarz........................................10 Prostsze wyszukiwanie plików........................11

Bardziej szczegółowo

Instalowanie składników sieci

Instalowanie składników sieci WINDOWS W SIECI Instalowanie składników sieci Jeżeli podczas instalowania systemu komputer był podłączony do sieci, to program instalacyjny, w większości przypadków, zainstaluje odpowiednie oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

XP z zasadami. Na czym polegają Zasady grupy? Jacek Ścisławski PC World Komputer

XP z zasadami. Na czym polegają Zasady grupy? Jacek Ścisławski PC World Komputer XP z zasadami Jacek Ścisławski PC World Komputer Każdy wie, jak ważną rolę w zabezpieczeniach komputera odgrywają hasła. Wiadomo również, że - zgodnie ze starym przysłowiem - sprawdzać to znaczy wiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji

Automatyczna aktualizacja. Instalacja Serwera aktualizacji Instalacja Serwera aktualizacji Spis treści Wstęp 4 Jak działa automatyczna aktualizacja 5 Aktualizacja z wykorzystaniem mechanizmu udostępnienia plików w systemie Windows 6 Konfiguracja serwera aktualizacji...

Bardziej szczegółowo

Na czym polegają Zasady grupy?

Na czym polegają Zasady grupy? Każdy wie, jak ważną rolę w zabezpieczeniach komputera odgrywają hasła. Wiadomo również, że - zgodnie ze starym przysłowiem - sprawdzać to znaczy wiedzieć. Administratorzy Windows XP Professional mogą

Bardziej szczegółowo

Serwer internetowy WWW, FTP - IIS

Serwer internetowy WWW, FTP - IIS Str. 1 Ćwiczenie 9 Serwer internetowy WWW, FTP - IIS Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i sposobami zarządzania serwerem internetowym IIS Internet Information Services. Opublikowanie witryny

Bardziej szczegółowo

ethernus Podręcznik użytkownika

ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika ethernus Podręcznik użytkownika 2004 2005 embedos sp. z o.o. All rights reserved. Logo ethernus jest zastrzeżonym znakiem towarowym oraz nazwą zastrzeżoną firmy embedos

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne

Sieciowe systemy operacyjne Sieciowe systemy operacyjne Zarządzanie serwerami sieciowymi, cz. 3 Hubert Kołodziejski i Rafał Wojciechowski Mechanizmy usługi DFS Konfiguracja usługi DFS Konfiguracja klienta usługi DFS DFS Distributed

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont

Systemy operacyjne 3. Konta użytkowników i grup. Konta w systemie Windows 8. Rodzaje kont Systemy operacyjne 3 Konta użytkowników i grup Konta w systemie Windows 8 Rodzaje kont Konta użytkowników to podstawowe podmioty zabezpieczeo w systemie Windows, pozwalające użytkownikom na zalogowanie

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

W dalszej części pomocy szczegółowo omawiane są poszczególne funkcje programu C2NetCalendars.

W dalszej części pomocy szczegółowo omawiane są poszczególne funkcje programu C2NetCalendars. Wstęp Program C2NetCalendars pozwala na jednoczesne korzystanie przez wielu użytkowników w sieci lokalnej oraz Internet ze wspólnych kalendarzy. W widoku programu użytkownik może otworzyć kilka kalendarzy

Bardziej szczegółowo