kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)"

Transkrypt

1 Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). zał. nr 1 do Uchwały Senatu Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem.

2 Administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. Filologia Studenci po I roku Stacjonarne studia polska dokonują wyboru I stopnia (3 letnie) specjalności: - nauczycielska polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Rozmowa kwalifikacyjna z języka polskiego dotycząca znajomości szkolnego kanonu lekturowego oraz wiedzy o zjawiskach językowych.

3 z oligofrenopedagogiką, - nauczycielska z logopedią, nienauczycielska: - komunikacja społeczna, - edytorstwo. Filologia Studenci po I roku Niestacjonarne polska dokonują wyboru studia I stopnia specjalności: (3 letnie) - nauczycielska z oligofrenopedagogiką, nienauczycielska: - komunikacja społeczna, - edytorstwo. polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego. nauczycielska Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Filologia polska Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska, oraz absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska innych specjalności, jeżeli dodatkowo zrealizowali kursy specjalizacyjne w zakresie specjalności nauczycielskiej z pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia.

4 nauczycielska Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) (nauczyciel logopeda): logopedia Filologia polska Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska z logopedią, oraz absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska innych specjalności, jeżeli dodatkowo zrealizowali kursy specjalizacyjne w zakresie specjalności nauczycielskiej z logopedią z pierwszego stopnia. edytorstwo Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Filologia polska Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska, specjalność edytorstwo, oraz absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska innych specjalności, jeżeli dodatkowo zrealizowali kursy specjalizacyjne w zakresie edytorstwa z pierwszego stopnia. komunikacja Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) społeczna reklama i public relations Filologia polska Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska, specjalność komunikacja społeczna lub komunikacja medialna oraz absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska innych specjalności, jeżeli dodatkowo W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia.

5 zrealizowali kursy specjalizacyjne w zakresie komunikacji społecznej lub komunikacji medialnej z pierwszego stopnia. nauczycielska Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Filologia polska Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska, specjalność nauczycielska, oraz absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska innych specjalności, jeżeli dodatkowo zrealizowali kursy specjalizacyjne w zakresie specjalności nauczycielskiej z pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. edytorstwo Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Filologia polska Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska, specjalność edytorstwo, oraz absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska innych specjalności, jeżeli dodatkowo zrealizowali kursy specjalizacyjne w zakresie edytorstwa z pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia.

6 komunikacja Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) społeczna reklama i public relations Filologia polska Filologia polska Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska, specjalność komunikacja społeczna lub komunikacja medialna oraz absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska innych specjalności, jeżeli dodatkowo zrealizowali kursy specjalizacyjne w zakresie komunikacji społecznej lub komunikacji medialnej z pierwszego stopnia. komunikacja Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) medialna Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska wszystkich specjalności lub absolwentów kierunku filologia polska jednolitych magisterskich. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze. Filologia filologia angielska Stacjonarne studia - nauczycielska I stopnia (3 letnie) angielskiego (poziom rozszerzony część pisemna). Egzamin pisemny z języka angielskiego test. Filologia filologia angielska Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) angielskiego (poziom rozszerzony część Egzamin pisemny z języka angielskiego test.

7 Filologia filologia angielska Niestacjonarne - nauczycielska studia I stopnia (3 letnie) pisemna). angielskiego (poziom rozszerzony część pisemna). Egzamin pisemny z języka angielskiego test. Filologia filologia angielska Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) - nauczycielska Dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska lub język angielski, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Filologia filologia angielska Niestacjonarne studia II stopnia (2,5 letnie) - nauczycielska Dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku: filologia, specjalność: filologia angielska lub język angielski, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat związany z wybraną opcją. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat związany z wybraną opcją. Filologia filologia romańska Stacjonarne studia - nauczycielska I stopnia (3 letnie) francuskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim na temat wylosowanego tekstu.

8 Filologia filologia romańska - Stacjonarne studia język francuski I stopnia (3 letnie) stosowany Filologia filologia romańska Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) francuskiego lub innego języka obcego nowożytnego (angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). francuskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim lub innym języku obcym nowożytnym (angielskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim na temat wylosowanego tekstu. Filologia filologia romańska Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Specjalności prowadzone od pierwszego roku: -literaturoznawstwo - nauczycielska, - językoznawstwo - nauczycielska - lingwistyka komputerowa - tłumaczenie automatyczne i technologie informacyjne. Dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku filologia, specjalność filologia romańska lub język francuski, posiadających kwalifikacje nauczycielskie w przypadku specjalności literaturoznawstwo i językoznawstwo. Dla absolwentów z dyplomem licencjata kierunku filologicznego z poświadczoną dobrą znajomością języka francuskiego lub hiszpańskiego w przypadku specjalności lingwistyka komputerowa (tłumaczenie automatyczne i technologie informacyjne). oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim (lub hiszpańskim w przypadku specjalności lingwistyka komputerowa) na temat związany z wybraną specjalnością.

9 Filologia filologia romańska Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) - nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku filologia, specjalność filologia romańska lub język francuski, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Komputerowe przetwarzanie języków naturalnych kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunków filologicznych. oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim na temat związany z wybraną specjalnością. oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim lub hiszpańskim na temat związany z wybraną specjalnością. Filologia język hiszpański Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. Filologia język hiszpański Niestacjonarne Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym

10 studia I stopnia (3 letnie) Filologia język włoski Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Filologia język włoski Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). obcego nowożytnego (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego) (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. Filologia język niemiecki Stacjonarne studia - nauczycielska I stopnia (3 letnie) Filologia język niemiecki Niestacjonarne - nauczycielska studia I stopnia (3 letnie) niemieckiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). niemieckiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Egzamin pisemny z języka niemieckiego test. Egzamin pisemny z języka niemieckiego test.

11 Filologia język niemiecki Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) - nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku: filologia, specjalność język niemiecki. Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Filologia język niemiecki Niestacjonarne studia II stopnia (2,5 letnie) - nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku: filologia, specjalność język niemiecki. Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. Filologia filologia rosyjska Stacjonarne studia - nauczycielska I stopnia (3 letnie) - przekładoznawcza rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Rozmowa kwalifikacyjna w języku rosyjskim lub polskim na temat zainteresowań kandydata literaturą i kulturą rosyjską.

12 Filologia filologia rosyjska Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) - nauczycielska - przekładoznawcza - specjalność nauczycielska: dla absolwentów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska posiadających kwalifikacje nauczycielskie, - specjalność nienauczycielska: dla absolwentów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska Filologia filologia rosyjska Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) - nauczycielska Studia przewidziane dla: absolwentów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska - posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Filozofia edukacja filozoficzna Stacjonarne studia z wiedzą I stopnia (3 letnie) o społeczeństwie - nauczycielska Filozofia filozofia z elementami Niestacjonarne psychologii studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego.

13 Filozofia Na pierwszym roku Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) studenci mają możliwość wyboru specjalności: Studia przewidziane dla absolwentów - edukacja filozoficzna zawodowych z dyplomem licencjata kierunku z wiedzą o społeczeństwie - filozofia. nauczycielska Specjalność nauczycielska dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Filozofia Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku filozofia. Filozofia filozofia z elementami Niestacjonarne studia II stopnia (2,5 letnie) psychologii Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata lub absolwentów jednolitych magisterskich. Historia Po I roku nauki Stacjonarne studia I studenci dokonują stopnia (3 letnie) wyboru jednej ze specjalności: Wynik egzaminu maturalnego z historii (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Maturzyści nowej matury 2002, Egzamin pisemny (test): historia z elementami wiedzy o społeczeństwie, historii kultury, gospodarczej i społecznej, w zakresie szkoły średniej.

14 - historia z wiedzą o społeczeństwie - nauczycielska - archiwistyczna Historia Po I roku nauki Niestacjonarne studenci dokonują studia I stopnia wyboru jednej ze (3 letnie) specjalności: - historia z wiedzą o społeczeństwie - nauczycielska - archiwistyczna 2005, 2006, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym historii mogą przystąpić do egzaminu, jaki obowiązuje kandydatów ze starą maturą. Wynik egzaminu maturalnego z historii (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Najwyższa ocena z historii na świadectwie dojrzałości. Historia historia z wiedzą Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) o społeczeństwie - nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia kierunków humanistycznych lub pedagogicznych, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Studia zostaną uruchomione, jeżeli proces rekrutacji zakończy się pozytywnie przynajmniej dla 26 kandydatów. Historia archiwistyczna Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów

15 kierunków humanistycznych, pedagogicznych, ekonomicznych oraz administracji i zarządzania. Studia zostaną uruchomione, jeżeli proces rekrutacji zakończy się pozytywnie przynajmniej dla 26 kandydatów. Historia historia z wiedzą Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) o społeczeństwie - nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia oraz jednolitych magisterskich, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Studia zostaną uruchomione, jeżeli proces rekrutacji zakończy się pozytywnie przynajmniej dla 26 kandydatów. Historia przesiedlenia Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) totalitaryzm zagłada (Studia organizowane Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia oraz we współpracy jednolitych magisterskich. z Muzeum Studia zostaną uruchomione, jeżeli proces rekrutacji Państwowym zakończy się pozytywnie przynajmniej dla 26 kandydatów. Auschwitz-Birkenau) Historia dzieje integracji Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) europejskiej Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia oraz jednolitych magisterskich. Studia zostaną uruchomione, jeżeli proces rekrutacji z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego

16 zakończy się pozytywnie przynajmniej dla 26 kandydatów. stopnia. Informacja naukowa informacja naukowa Stacjonarne studia i bibliotekoznawstwo i bibliotekoznawstwo I stopnia (3 letnie) z językiem polskim - nauczycielska Informacja naukowa Stacjonarne studia i bibliotekoznawstwo I stopnia (3 letnie) Informacja naukowa Niestacjonarne i bibliotekoznawstwo studia I stopnia (3 letnie) Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw; średnia z wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości. Konkurs świadectw; średnia z wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości. Konkurs świadectw; średnia z wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości. nauczycielska Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia przewidziane dla osób posiadających: - dyplom licencjata informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej) specjalność nauczycielska lub - dyplom licencjata innego kierunku nauczycielskiego

17 z informacją naukową i bibliotekoznawstwem (bibliotekoznawstwem i informacją naukową) jako II specjalnością nauczycielską lub - dyplom licencjata innego kierunku nauczycielskiego oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej). Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia przewidziane dla osób posiadających: - dyplom licencjata informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej) lub - dyplom licencjata innego kierunku oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej). Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia przewidziane dla osób posiadających: - dyplom licencjata informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej) lub - dyplom licencjata innego kierunku oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji

18 naukowej). Politologia Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Politologia Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) lub historii (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) lub historii (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu objętego egzaminem. Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu objętego egzaminem. Politologia - administracja publiczna Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) - administracja samorządowa i praca Studia przewidziane są dla absolwentów socjalna pierwszego stopnia wszystkich kierunków. - marketing i doradztwo polityczne - bezpieczeństwo publiczne Na podstawie listy rankingowej ocen średnich pierwszego stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich semestrów ).

19 Politologia - administracja publiczna Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) - administracja samorządowa i praca Studia przewidziane są dla absolwentów socjalna pierwszego stopnia wszystkich kierunków. - marketing i doradztwo polityczne - bezpieczeństwo publiczne Na podstawie listy rankingowej ocen średnich pierwszego stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich semestrów ). Socjologia Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Socjologia Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Stosunki Stacjonarne studia międzynarodowe I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego

20 nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. Stosunki Niestacjonarne studia międzynarodowe I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. - bezpieczeństwo Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) międzynarodowe - studia europejskie Stosunki międzynarodowe Studia przewidziane są dla absolwentów pierwszego stopnia wszystkich kierunków. - bezpieczeństwo Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) międzynarodowe - studia europejskie Stosunki międzynarodowe Studia przewidziane są dla absolwentów pierwszego stopnia wszystkich kierunków. Na podstawie listy rankingowej ocen średnich pierwszego stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich semestrów ). Na podstawie listy rankingowej ocen średnich pierwszego stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich semestrów ).

21 Pedagogika przedszkolna Stacjonarne studia i wczesnoszkolna I stopnia (3 letnie) nauczycielska Pedagogika przedszkolna Niestacjonarne studia i wczesnoszkolna - I stopnia (3 letnie) nauczycielska polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Pedagogika przedszkolna Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) i wczesnoszkolna - nauczycielska Studia przewidziane dla: absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku pedagogika, specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna. Pedagogika przedszkolna Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) i wczesnoszkolna - nauczycielska Studia przewidziane dla: absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku pedagogika, specjalność przedszkolna i wczesnoszkolna. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia.

22 Pedagogika przedszkolna - Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku pedagogika oraz pedagogika specjalna, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Pedagogika wczesnoszkolna - Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku pedagogika oraz pedagogika specjalna, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Pedagogika wychowanie Stacjonarne studia przedszkolne I stopnia (3 letnie) i opieka nad dzieckiem - nauczycielska Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości.

23 Pedagogika społecznoopiekuńcza Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) z pedagogiką szkolną - nauczycielska Pedagogika społecznoopiekuńcza Niestacjonarne studia I stopnia z pedagogiką (3 letnie) szkolną - nauczycielska Pedagogika edukacja dla Stacjonarne studia bezpieczeństwa I stopnia (3 letnie) i wiedza o społeczeństwie - nauczycielska Pedagogika edukacja dla Niestacjonarne bezpieczeństwa studia I stopnia i wiedza (3 letnie) o społeczeństwie - nauczycielska polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości.

24 Pedagogika edukacja dla bezpieczeństwa Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) i wiedza o społeczeństwie - nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa, Wiedza o społeczeństwie, Historia, Filozofia, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Pedagogika edukacja dla bezpieczeństwa Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) i wiedza o społeczeństwie - nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa, Wiedza o społeczeństwie, Historia, Filozofia, posiadających kwalifikacje nauczycielskie oraz absolwentów Wyższych Szkół Oficerskich. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Pedagogika edukacja zdrowotna Stacjonarne studia i profilaktyka I stopnia (3 letnie) uzależnień - nauczycielska Pedagogika edukacja zdrowotna Niestacjonarne i profilaktyka studia I stopnia polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). polskiego (poziom podstawowy lub Konkurs świadectw: średnia z wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Konkurs świadectw: średnia z wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie

25 uzależnień - nauczycielska (3 letnie) rozszerzony część pisemna). dojrzałości. Pedagogika doradztwo społeczne Stacjonarne studia - nauczycielska I stopnia (3 letnie) Pedagogika doradztwo społeczne Niestacjonarne - nauczycielska studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Pedagogika aktywizacja i praca społecznoopiekuńcza Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) - nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) kierunku pedagogika różnych specjalności, pedagogika specjalna, praca socjalna oraz absolwentów innych kierunków o specjalności nauczycielskiej. Pedagogika aktywizacja i praca społecznoopiekuńcza Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) - nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata (posiadających Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego

26 kwalifikacje nauczycielskie) kierunku pedagogika różnych specjalności, pedagogika specjalna, praca socjalna oraz absolwentów innych kierunków o specjalności nauczycielskiej. Pedagogika edukacja ustawiczna - Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) kierunku pedagogika różnych specjalności, pedagogika specjalna, praca socjalna oraz absolwentów innych kierunków o specjalności nauczycielskiej. Pedagogika edukacja ustawiczna - Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) kierunku pedagogika różnych specjalności, pedagogika specjalna, praca socjalna oraz absolwentów innych kierunków o specjalności nauczycielskiej. Pedagogika kreowanie lokalnej polityki Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) edukacyjnej - nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów stopnia. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu

27 zawodowych z dyplomem licencjata (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) kierunku pedagogika różnych specjalności, pedagogika specjalna, praca socjalna oraz absolwentów innych kierunków o specjalności nauczycielskiej. Pedagogika kreowanie lokalnej polityki Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) edukacyjnej - nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) kierunku pedagogika różnych specjalności, pedagogika specjalna, praca socjalna oraz absolwentów innych kierunków o specjalności nauczycielskiej. Pedagogika poradnictwo edukacyjne Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) i zawodowe - nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) kierunku pedagogika różnych specjalności, pedagogika specjalna, praca socjalna oraz absolwentów innych kierunków o specjalności nauczycielskiej. Pedagogika poradnictwo edukacyjne Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) i zawodowe - nauczycielska decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia.

28 Studia przewidziane dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) kierunku pedagogika różnych specjalności, pedagogika specjalna, praca socjalna oraz absolwentów innych kierunków o specjalności nauczycielskiej. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Bezpieczeństwo Stacjonarne studia narodowe I stopnia (3 letnie) Bezpieczeństwo Niestacjonarne narodowe studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

29 Pedagogika Nauczycielska: Stacjonarne studia specjalna Po pierwszym roku studenci I stopnia (3 letnie) mają możliwość wyboru specjalności: - Oligofrenopedagogika - Surdopedagogika - Tyflopedagogika oraz wyboru dodatkowej specjalności w zakresie: języka polskiego, pedagogiki wczesnoszkolnej. Warunkiem utworzenia roku i każdej specjalności wymagane jest minimum 20 kandydatów Pedagogika Po pierwszym semestrze studenci mają Stacjonarne studia specjalna możliwość wyboru specjalności: I stopnia (3 letnie) - Asystent osoby niepełnosprawnej - Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną Warunkiem utworzenia roku i każdej specjalności wymagane jest minimum 20 kandydatów Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości.

30 Pedagogika specjalna Nauczycielska: Po pierwszym roku studenci mają możliwość wyboru specjalności: - Oligofrenopedagogika i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna - Surdopedagogika i terapia pedagogiczna oraz rewalidacja indywidualna Warunkiem utworzenia roku i każdej specjalności wymagane jest minimum 20 kandydatów Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Pedagogika Na pierwszym roku studenci Niestacjonarne specjalna mają możliwość wyboru specjalności: studia I stopnia - Asystent osoby (3 letnie) niepełnosprawnej - Rehabilitacja osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną Warunkiem utworzenia roku i każdej specjalności wymagane jest minimum 20 kandydatów. Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości.

31 Pedagogika Stacjonarne studia II stopnia specjalna (2 letnie) Nauczycielska prowadzona od pierwszego roku: - Oligofrenopedagogika - Surdopedagogika - Tyflopedagogika - Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna Warunkiem utworzenia roku i każdej specjalności wymagane jest minimum 20 kandydatów. Studia przewidziane są dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata z kwalifikacjami nauczycielskimi. Absolwentów kierunku pedagogika specjalna obowiązuje zmiana specjalności. Pedagogika Stacjonarne studia II stopnia specjalna (2 letnie) Specjalności prowadzone od pierwszego roku: - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością Warunkiem utworzenia roku i każdej specjalności wymagane jest minimum 20 kandydatów. Studia przewidziane są dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunków pedagogicznych (nauczycielskich i nienauczycielskich). Pedagogika Nauczycielska prowadzona od Niestacjonarne studia II stopnia specjalna pierwszego roku: (2 letnie) - Oligofrenopedagogika Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu

32 - Surdopedagogika - Tyflopedagogika - Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna Warunkiem utworzenia roku i każdej specjalności wymagane jest minimum 20 kandydatów. Studia przeznaczone są dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata z kwalifikacjami nauczycielskimi. Absolwentów kierunku pedagogika specjalna obowiązuje zmiana specjalności. decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Pedagogika Niestacjonarne studia II stopnia specjalna (2 letnie) Specjalności prowadzone od pierwszego roku: - Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Studia przewidziane są dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunków pedagogicznych (nauczycielskich i nienauczycielskich). Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Warunkiem utworzenia roku i każdej specjalności wymagane jest minimum 20 kandydatów. Praca socjalna asystent opieki Stacjonarne studia instytucjonalnej I stopnia (3 letnie) Wyniki egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Praca socjalna asystent opieki Niestacjonarne Wyniki egzaminu maturalnego z języka Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen

33 instytucjonalnej studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Praca socjalna asystent rodziny Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Praca socjalna asystent rodziny Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości.

34 Biologia Studenci po I roku Stacjonarne studia dokonują wyboru I stopnia (3 letnie) specjalności: nauczycielskiej: - biologia z nauczaniem chemii - biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem zdrowotnym lub jednej ze specjalności nienauczycielskich: - biologia z ochroną środowiska - biologa z gospodarką łowiecką i wędkarstwem. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 25 osób. Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. Biologia Studenci po I roku Niestacjonarne dokonują wyboru studia I stopnia specjalności: (3 letnie) nauczycielskiej: - biologia z nauczaniem przyrody lub specjalności Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.

35 nienauczycielskiej: - biologia z ochroną środowiska. a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 25 osób. Biologia Wyboru specjalności studenci Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) dokonują w I semestrze. 1. nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów Specjalność nauczycielską mogą I stopnia różnych kierunków. wybrać absolwenci nauczycielskich I stopnia kierunku biologia 2. nienauczycielska Specjalność nienauczycielską mogą wybrać absolwenci I stopnia różnych kierunków. Biologia Wyboru specjalności studenci Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) dokonują na I roku. 1. nauczycielska Studia przewidziane dla absolwentów Specjalność nauczycielską mogą I stopnia różnych kierunków. wybrać absolwenci nauczycielskich I stopnia kierunku - biologia 2. nienauczycielska - konkurs dyplomów licencjata kierunku biologia - egzamin pisemny (test) z biologii dla absolwentów I stopnia innych kierunków W przypadku większej ilości liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia. - konkurs dyplomów licencjata kierunku biologia - egzamin pisemny (test) z biologii dla absolwentów I stopnia innych kierunków W przypadku większej ilości liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I

36 Specjalność nienauczycielską mogą wybrać absolwenci I stopnia różnych kierunków. stopnia. Chemia chemia z biologią - Stacjonarne studia nauczycielska I stopnia (3 letnie) Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna); kandydatom zdającym maturę z chemii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. Ochrona Studenci po I roku Stacjonarne środowiska dokonują wyboru specjalności: studia (studia - gospodarowanie i ochrona I stopnia inżynierskie) populacji dzikich zwierząt (3,5 letnie) - odnawialne źródła energii - zarządzanie środowiskiem geograficznym. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 25 osób. Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii, chemii, geografii lub fizyki na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze.

37 Ochrona Studenci po I roku Niestacjonarne środowiska dokonują wyboru specjalności: studia (studia - gospodarowanie i ochrona I stopnia inżynierskie) populacji dzikich zwierząt (3,5 letnie) - odnawialne źródła energii - zarządzanie środowiskiem geograficznym. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 25 osób. Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii, chemii, geografii lub fizyki na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. Geografia Studenci po I roku dokonują wyboru Stacjonarne studia jednej ze specjalności nauczycielskich: I stopnia (3 letnie) - geografia (bez II przedmiotu) - geografia z przyrodą Kandydaci starej - geografia z podstawami i nowej matury, którzy przedsiębiorczości uczęszczali w szkole - geografia z wiedzą o społeczeństwie ponadgimnazjalnej lub jednej ze specjalności nienauczycielskich: (średniej) na dodatkowe - geografia fizyczna zajęcia edukacyjne - geografia z geoturystyką z zakresu geografii lub - geografia z przedsiębiorczością turystyki (wg zapisu na i gospodarką przestrzenną świadectwie ukończenia - geografia regionalna Ameryki Łacińskiej szkoły) lub uczestniczyli - geografia regionalna Azji Południowej w etapie okręgowym - geografia regionalna Dalekiego Wschodu olimpiady geograficznej - geografia z turystyką (wg pisemnego nowa matura Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z stara matura Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna).

38 - geografia z zarządzaniem środowiskiem geograficznym Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 30 osób. potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Geografia Studenci po I roku dokonują wyboru Niestacjonarne studia jednej ze specjalności nauczycielskich: I stopnia (3 letnie) - geografia (bez II przedmiotu) - geografia z przyrodą - geografia z podstawami przedsiębiorczości - geografia z wiedzą o społeczeństwie lub jednej ze specjalności nienauczycielskich: - geografia fizyczna - geografia z geoturystyką - geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną - geografia regionalna Ameryki Łacińskiej - geografia regionalna Azji Południowej - geografia regionalna Dalekiego Wschodu - geografia z turystyką - geografia z zarządzaniem środowiskiem geograficznym Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 30 osób. Kandydaci starej i nowej matury, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii lub turystyki (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. nowa matura Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. stara matura Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna).

39 Geografia Studenci po I roku dokonują Stacjonarne studia II stopnia (2 letnie) wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich: Studia przewidziane dla absolwentów - geografia (bez II przedmiotu) I stopnia (licencjackich lub - geografia z przyrodą inżynierskich) kierunków geografia, - geografia z podstawami gospodarka przestrzenna, turystyka przedsiębiorczości i rekreacja, ochrona środowiska oraz - geografia z wiedzą innych kierunków. o społeczeństwie lub jednej ze specjalności nienauczycielskich: - geografia fizyczna - geografia z geoturystyką - geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną - geografia regionalna Ameryki Łacińskiej - geografia regionalna Azji Południowej - geografia regionalna Dalekiego Wschodu - geografia z turystyką - geografia z zarządzaniem środowiskiem geograficznym I stopnia (licencjata lub inżyniera) dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska egzamin pisemny (test) z geografii dla absolwentów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) innych kierunków. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 30 osób.

40 Geografia Studenci po I roku dokonują Niestacjonarne studia II stopnia (2 letnie) wyboru jednej ze specjalności nauczycielskich: Studia przewidziane dla absolwentów - geografia (bez II przedmiotu) I stopnia (licencjackich lub - geografia z przyrodą inżynierskich) kierunków geografia, - geografia z podstawami gospodarka przestrzenna, turystyka przedsiębiorczości i rekreacja, ochrona środowiska oraz - geografia z wiedzą innych kierunków. o społeczeństwie lub jednej ze specjalności nienauczycielskich: - geografia fizyczna - geografia z geoturystyką - geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną - geografia regionalna Ameryki Łacińskiej - geografia regionalna Azji Południowej - geografia regionalna Dalekiego Wschodu - geografia z turystyką - geografia z zarządzaniem środowiskiem geograficznym I stopnia (licencjata lub inżyniera) dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska egzamin pisemny (test) z geografii dla absolwentów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) innych kierunków. Warunkiem uruchomienia specjalności jest zgłoszenie się min. 30 osób.

41 Gospodarka Studenci po I roku Stacjonarne studia przestrzenna dokonują wyboru jednej ze I stopnia (3,5 letnie) (studia specjalności: inżynierskie) - rozwój regionalny Kandydaci starej i lokalny, i nowej matury, którzy - przedsiębiorczość uczęszczali w szkole w aktywizacji ponadgimnazjalnej gospodarczej układów (średniej) na dodatkowe przestrzennych, zajęcia edukacyjne - gospodarka z zakresu geografii lub odnawialnymi źródłami turystyki (wg zapisu na energii, świadectwie ukończenia - zarządzanie szkoły) lub uczestniczyli środowiskiem w etapie okręgowym geograficznym, olimpiady geograficznej Pełny wykaz specjalności będzie (wg pisemnego podany przed rozpoczęciem roku potwierdzenia) otrzymują akademickiego. dodatkowo 10 p. do Warunkiem uruchomienia rankingu. specjalności jest zgłoszenie się min. 30 osób. Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). Gospodarka Studenci po I roku Niestacjonarne studia przestrzenna dokonują wyboru jednej ze I stopnia (studia specjalności: (3,5 letnie) inżynierskie) - rozwój regionalny i lokalny, Kandydaci starej - przedsiębiorczość i nowej matury, którzy Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna).

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie zał. nr 1 do Uchwały Senatu ADMINISTRACJA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw:

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno Biologiczny

Wydział Geograficzno Biologiczny Wydział Geograficzno Biologiczny Biologia nauczycielska: stacjonarne - biologia z studia I stopnia nauczaniem chemii - biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem zdrowotnym - biologia z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia. I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. Niestacjonarne studia

Stacjonarne studia. I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. Niestacjonarne studia Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska (historia i wiedza Stacjonarne studia Wynik egzaminu maturalnego o społeczeństwie) I stopnia (3-letnie) z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony

Bardziej szczegółowo

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. zał. nr 1 do Uchwały Senatu kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja Specjalność do wyboru: Stacjonarne studia Wynik egzaminu maturalnego e-administracja I stopnia (3 letnie) z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia

Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej zmiany warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 z dnia 17 grudnia 2018 r. Wydział Humanistyczny Historia -

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017 Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017 Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska (historia Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); stopnia (3-letnie) z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

Wydział Humanistyczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Wydział Humanistyczny zał. nr 1 do Uchwały Senatu kierunek specjalność tryb/forma Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia Administracja - nienauczycielska niestacjonarne rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2012/2013 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 26/2011 z dnia 26 maja 2011 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 145/2016/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2018/2019

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji specjalność: filologia germańska program: nauczycielski Specjalność filologia germańska na specjalność:

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

Oferta studiów 2015/2016

Oferta studiów 2015/2016 Oferta studiów 2015/2016 Zapraszamy na cieszące się dużym zainteresowaniem kandydatów i renomą, atrakcyjne studia 1.stopnia (licencjackie), 2. stopnia (magisterskie) i 3. stopnia (doktoranckie) na kierunkach:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska WYDZIAŁ FILOLOGICZNY polska Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Kierunek otrzymał również polska Ośrodek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 82/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia aneksu do Uchwały Senatu UKW Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza Filologia polska Kierunek/specjalność Forma studiów i poziom kształcenia Kryterium zakres kwalifikacji język polski (do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony)* waga:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Filologia klasyczna WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów Komisja Rekrutacyjna określi dolny próg punktowy osób zakwalifikowanych na studia. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. * Biologia albo chemia 2. ** Język obcy nowożytny część pisemna Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 13 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 130/2015/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2017/2018

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) 0,2 0,2 j. angielski 0,6 j. angielski

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r.

Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r. Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 142/2013/2014 z dnia 30 czerwca 2014 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu FILOZOFIA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część pisemna) Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Kierunek zdawany na egzaminie maturalnym/dojrzałości

Przedmiot Kierunek zdawany na egzaminie maturalnym/dojrzałości STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE Kandydaci ze świadectwem dojrzałości (nowa/stara matura): Fizjoterapia Przedmiot Kierunek zdawany na egzaminie maturalnym/dojrzałości jeden przedmiot, z którego kandydat uzyskał

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia jednolite magisterskie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 176/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr /2015/2016 z dnia 09 lutego 2016 roku zmieniająca UCHWAŁĘ Rady WPiP Nr 226 /2014/2015 z dnia 15 września 2015 roku w w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna,

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język polski część pisemna FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie etyki i wiedzy o społeczeństwie* studiów * Specjalność zostanie uruchomiona od drugiego semestru, jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba chętnych.

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Pedagogika Jednostka prowadząca pierwszego stopnia 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII 17.12/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. FILOLOGIA ANGIELSKA nie nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2018 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta dnia 16 stycznia 2018 r.

Uchwała Nr 3/2018 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta dnia 16 stycznia 2018 r. Uchwała Nr 3/2018 Rady Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego podjęta dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie określenia propozycji warunków rekrutacji na studia na rok akademicki 2019/2020

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie filozofii i etyki * nauczanie filozofii i wiedzy o społeczeństwie* studiów 3 lata * Nabór będzie przeprowadzony jeżeli specjalność zostanie

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Pedagogika Jednostka prowadząca 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI

KRYTERIA KWALIFIKACJI Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 34 z dnia 9 grudnia 2003 r. dotyczącej zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Pedagogika; Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Filologia - specjalność: Filologia rosyjska FILOLOGIA - SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROSYJSKA Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji na studiach

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 2 WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH 1. ADMINISTRACJA profil ogólnoakademicki STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE 1) Na studia przyjmowani będą wyłącznie absolwenci

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ 1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kandydaci ze starą maturą

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII v Pedagogika; v Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I NIESTACJONARNE (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( nowa matura,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Specjalność: nauczycielska dyskurs publiczny dziennikarstwo w kręgu kultury edytorstwo i redakcja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Rok akademicki 2018/2019 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 10 do uchwały nr 110 Senatu UŚ z dnia 30 maja 2017 r. WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim (wymagana znajomość języka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 do uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia a) * ) (profil ogólnoakademicki/profil praktyczny) W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani

Bardziej szczegółowo

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ NEOFILOLOGII 1. Studia stacjonarne pierwszego Filologia specjalność filologia rosyjska z filologią angielską a) - profil ogólnoakademicki Tryb I 3) 7) 5) 6) j. angielski 0,6 j. angielski 0,8 j.

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język angielski część pisemna - p 1 = 0,60 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA Jednostka prowadząca ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości pod uwagę

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/2017/2018 Senatu UKW z dnia 27 marca 2018 r. (Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 87/2016/2017) WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII 1.Kierunek: PEDAGOGIKA Przyjęcie kandydatów na

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu. p astronomia albo geografia albo matematyka Załącznik nr 1 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI 1. GEOGRAFIA Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące 1 9. Szczegółowe warunki rekrutacji ubiegających się na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego: ADMINISTRACJA konkurs

Bardziej szczegółowo