Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2013 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 112/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 66 ust. 2. oraz art. 99 ust. 2, w związku z art. 99 ust.1 pkt 1,1a,1b, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 572 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 1. Uniwersytet Wrocławski pobiera, z zastrzeżeniem 3, opłaty za: 1) kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych oraz za kształcenie uczestników niestacjonarnych doktoranckich; 2) powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce; 3) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych w ramach zajęć nieobjętych planem ; 4) powtarzanie i dodatkowe zajęcia nieobjęte planem z języka obcego; 5) powtarzanie zajęć z przedmiotów przewidzianych w standardach kształcenia nauczycieli i zajęcia nieobjęte planem, realizowane w Centrum Edukacji Nauczycielskiej; 6) powtarzanie zajęć na studiach niestacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce; 7) powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego; 8) kształcenie studentów na studiach prowadzonych w języku angielskim; 9) kształcenie studentów na studiach stacjonarnych, jeśli są to studia na drugim lub w formie stacjonarnej. 10) kształceniem studentów na studiach stacjonarnych, w przypadku korzystania z zajęć poza dodatkowym limitem punktów ECTS określonym w art. 170a ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Wysokość opłat, o których mowa w 1 pkt 1-3,6,9,10 określają: 1/ Załącznik nr 1 na Wydziale Chemii; 2/ Załącznik Nr 2 na Wydziale Filologicznym; 3/ Załącznik Nr 3 na Wydziale Fizyki i Astronomii; 4/ Załącznik Nr 4 na Wydziale Matematyki i Informatyki; 5/ Załącznik Nr 5 na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych; 6/ Załącznik Nr 6 na Wydziale Nauk Biologicznych; 7/ Załącznik Nr 7 w Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska; 8/ Załącznik Nr 8 na Wydziale Biotechnologii; 9/ Załącznik Nr 9 na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska; 10/ Załącznik Nr 10 na Wydziale Nauk Społecznych; 11/ Załącznik Nr 11 na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. 2. Załącznik Nr 12 do zarządzenia określa wysokość opłat za: 1/ powtarzanie i dodatkowe zajęcia nieobjęte planem z języka obcego; 2/ powtarzanie zajęć z przedmiotów przewidzianych w standardach kształcenia nauczycieli i zajęcia nieobjęte planem, realizowane w Centrum Edukacji Nauczycielskiej; 3/ powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego. 3. Wysokość opłat za kształcenie studentów z obywatelstwem polskim na studiach prowadzonych w języku angielskim określa Załącznik nr 13 do zarządzenia. (Dział Nauczania ) 1

2 4. Wysokość opłat za studia stacjonarne i niestacjonarne w języku angielskim finansowane lub dofinansowywane ze środków pozabudżetowych określa Załącznik nr 14 do zarządzenia. 5. Zasady odpłatności za studia dla cudzoziemców określa odrębne zarządzenie Rektora. 3. Dziekan, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyrazić zgodę na nieodpłatny udział w wybranych zajęciach prowadzonych w ramach anglojęzycznych przez osoby studiujące w języku polskim, uwzględniając możliwości dydaktyczne i finansowe jednostki prowadzącej studia. 4. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi do spraw Nauczania. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. prof. dr hab. Marek Bojarski R E K T O R (Dział Nauczania ) 2

3 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 112/ Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Chemii WYDZIAŁ CHEMII Lp Kierunek Chemia I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub Roczna opłata w zł w roku akademickim 2013/2014 I II III I II Chemia II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub Chemia I I II Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 15 zł za godzinę; 3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem lub poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 15 zł za godzinę. (Dział Nauczania ) 3

4 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 112/ Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Filologicznym WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Lp. Kierunek Roczna opłata w zł w roku akademickim 2013/ Antropologia literatury, teatru i filmu Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność Journalism and Social Communication II o stacjonarne Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność Journalism and Social Communication Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I o niestacjonarne Dziennikarstwo i komunikacja społeczna II o niestacjonarne Dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalność Journalism and Social Communication I Filologia polska Filologia polska Filologia polska Filologia polska I I 6000 I 5200 II 5200 III 5200 I 5500 II 5500 I 2800 II 2800 I 2240 I II III I II I II I 5000 II 5000 III 5000 I 4500 II 4500 I 4000 II 4000 III 3000 I 4000 II 3000 (Dział Nauczania ) 4

5 Filologia specjalność: filologia angielska Filologia specjalność: filologia angielska Filologia specjalność: filologia angielska Filologia specjalność: filologia angielska I Filologia specjalność: filologia czeska Filologia specjalność: filologia czeska Filologia specjalność: filologia czeska Filologia specjalność: filologia czeska I Filologia specjalność: filologia francuska Filologia specjalność: filologia francuska Filologia specjalność: filologia francuska I Filologia specjalność: filologia germańska Filologia specjalność: filologia germańska Filologia specjalność: filologia germańska Filologia specjalność: filologia germańska I Filologia specjalność: filologia hiszpańska Filologia specjalność: filologia hiszpańska Filologia specjalność: filologia hiszpańska I Filologia specjalność: filologia indyjska i kultura Indii Filologia specjalność: filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska I 4800 II 4800 III 4800 I 5600 II 5000 I 3900 II 4200 III 4400 I 5200 II 4600 I 5400 II 5400 III 5400 I 5000 II 5000 I 5000 II 4600 I II III I II I II I II III I II I II III I 4800 II 5000 I 5000 II 5000 III 5000 I 5800 II 5800 I 5400 II 5400 I 5000 II 5000 III 5000 I 4800 II 4800 III 4800 (Dział Nauczania ) 5

6 Filologia specjalność: filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska Filologia specjalność: filologia klasyczna Filologia specjalność: filologia klasyczna Filologia specjalność: filologia niderlandzka Filologia specjalność: filologia niderlandzka Filologia specjalność: filologia niderlandzka Filologia specjalność: filologia rosyjska Filologia specjalność: filologia rosyjska Filologia specjalność: filologia rosyjska (zaoczne) Filologia specjalność: filologia rosyjska I (zaoczne) Filologia specjalność: filologia rosyjska (wieczorowe) Filologia specjalność: filologia rosyjska I (wieczorowe) Filologia specjalność: filologia serbska i chorwacka Filologia specjalność: filologia serbska i chorwacka Filologia specjalność: filologia ukraińska Filologia specjalność: filologia ukraińska Filologia specjalność: filologia ukraińska Filologia specjalność: judaistyka I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku I 5000 II 5000 I 4500 II 4500 III 4500 I 4500 II 4500 I 5500 II 5500 III 5500 I 5300 II 5300 I 4500 II 4500 III 4500 I 5000 II 5000 III 5000 I 4000 II 4000 I 4200 II 4200 III 4200 I 3500 II 3500 I 5000 II 5000 III 5000 II 4600 II 4600 I 4500 II 4500 III 4500 I 3300 II 3300 I 5400 II 5400 III 5400 I 3500 II 3500 I 5000 II 5000 III 5000 I 6000 (Dział Nauczania ) 6

7 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo I Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność: Journalism and Social Communication II o stacjonarne Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność: Journalism and Social Communication II o stacjonarne - jeśli są to studia na drugim lub Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność: Jurnalism and Social Communication II o niestacjonarne Komunikacja wizerunkowa Komunikacja wizerunkowa Komunikacja wizerunkowa Komunikacja wizerunkowa I I 3800 II 3800 III 3800 I 3200 II 3200 I 3200 II 3000 III 3000 I 3200 II 3000 I 2800 II 2800 I 2240 I 3000 II 3000 I 5400 II 5400 I 5200 I 4800 II 4800 I Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i I 5000 edytorstwo Publikowanie cyfrowe i sieciowe I o stacjonarne, I 4400 jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku Publikowanie cyfrowe i sieciowe I Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za godzinę; 3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem lub poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za godzinę. (Dział Nauczania ) 7

8 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 112/ Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Fizyki i Astronomii WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII Lp. Kierunek Roczna opłata w zł w roku akademickim 2013/ Astronomia Astronomia Fizyka Fizyka Fizyka techniczna I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub Fizyka techniczna II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub I 4300 II 4300 III 4300 I 3900 II 3900 I 4200 II 4200 III 4200 I 3800 II 3800 I II III I II Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 5 zł za godzinę; 3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem lub poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 5 zł za godzinę. (Dział Nauczania ) 8

9 Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 112/ Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Matematyki i Informatyki. WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI Lp. Kierunek Roczna opłata w zł w roku akademickim 2013/ Informatyka I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub Informatyka II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub I 7000 II 7000 III 7000 I 7000 II Indywidualne Studia Informatyczno- Matematyczne I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub I Matematyka I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub Matematyka II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub I 6000 II 6000 III 6000 I 6000 II Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 12 zł za godzinę; 3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem lub poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 12 zł za godzinę. (Dział Nauczania ) 9

10 Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 112/ Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych. WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH Lp Kierunek Archeologia kolejnym Archeologia kolejnym Roczna opłata w zł w roku akademickim 2013/2014 I II III I II Dziedzictwo kultury materialnej ochrona, promocja, gospodarowanie kolejnym 4. Dziedzictwo kultury materialnej ochrona, promocja, gospodarowanie Etnologia i antropologia kulturowa 5. kolejnym I I I II III Etnologia i antropologia kulturowa kolejnym Etnologia i antropologia kulturowa Etnologia i antropologia kulturowa I I II I I Historia kolejnym 10. Historia kolejnym 11. Historia I II III I II I II III (Dział Nauczania ) 10

11 12. Historia I 13. Historia I zajęcia nieobjęte planem I ,5-letnie I Historia, specjalizacja nauczycielska kolejnym 15. Historia, specjalizacja nauczycielska kolejnym 16. Historia, specjalizacja nauczycielska 17. Historia, specjalizacja nauczycielska I 18. Historia sztuki kolejnym 19. Historia sztuki II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub I II III I II I II III I I II III I II Historia sztuki 21. Historia sztuki I 22. Kulturoznawstwo kolejnym 23. Kulturoznawstwo kolejnym 24. Kulturoznawstwo 25. Kulturoznawstwo I 26. Muzykologia I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 27. Muzykologia II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub I II III I II I II III I II I II III I II I II III I II (Dział Nauczania ) 11

12 28. Pedagogika kolejnym 29. Pedagogika kolejnym 30. Pedagogika 31. Pedagogika I I II III I II I II III I II Pedagogika specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne kolejnym Pedagogika specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne I II III I II III Psychologia jednolite magisterskiestacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub I II III IV V Psychologia jednolite magisterskie niestacjonarne I II III IV V Studia doktoranckie nauk humanistycznych (III ), niestacjonarne I II III IV Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za godzinę; 3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem lub poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za godzinę. (Dział Nauczania ) 12

13 1. Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Nauk Biologicznych. Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 112/2013 WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH Lp Kierunek Biologia I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub Biologia II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub Roczna opłata w zł w roku akademickim 2013/2014 I 5600 II 5600 III 5600 I 6000 II Biologia I 4000 Biologia I I Mikrobiologia II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku I 7000 I Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę; 3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem lub poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 19 zł za godzinę. (Dział Nauczania ) 13

14 Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 112/ Wysokość rocznych opłat za studia w Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska. MIĘDZYDZIAŁOWE STUDIUM OCHRONY ŚRODOWISKA Lp. kierunek Roczna opłata w zł w roku akademickim 2013/ Ochrona środowiska I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku Ochrona środowiska II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku I 4000 II 4000 III 4000 I 5000 II Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 16 zł za godzinę; 3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem lub poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 16 zł za godzinę. (Dział Nauczania ) 14

15 1. Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Biotechnologii. Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 112/2013 WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII Lp. Kierunek Roczna opłata w zł w roku akademickim 2013/ Biotechnologia I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku Biotechnologia II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku I II III I II Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 5 zł za godzinę; 3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem lub poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 5 zł za godzinę. (Dział Nauczania ) 15

16 Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 112/ Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska. WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA Lp Kierunek Geografia I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub Geografia II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub Geologia I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub Geologia II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub Roczna opłata w zł w roku akademickim 2013/2014 I II III I II I II III I II Studia doktoranckie geologii (III o ), niestacjonarne I II III IV Studia doktoranckie ochrony środowiska (III o ), niestacjonarne I II III IV Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 15 zł za godzinę; 3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem lub poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 15 zł za godzinę. (Dział Nauczania ) 16

17 Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 112/ Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Nauk Społecznych. WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Lp. Kierunek Roczna opłata w zł w roku akademickim 2013/ Bezpieczeństwo międzynarodowe Bezpieczeństwo międzynarodowe I I I Bezpieczeństwo narodowe I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku I II III Bezpieczeństwo narodowe I II III Dyplomacja europejska 6. Dyplomacja europejska I II III I II Dyplomacja europejska I II Dyplomacja europejska I I II Europeistyka I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 10.Europeistyka II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub I II III I II Europeistyka (European Studies) specjalność EU Regional Policy II o stacjonarne nieodpłatnie (Dział Nauczania ) 17

18 12.Europeistyka (European Studies) specjalność EU Regional Policy II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub nieodpłatnie 13.Europeistyka I II III Europeistyka I I II Filozofia I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 16.Filozofia II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub I II III I II Filozofia I II III Filozofia I I II Politologia I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 20.Politologia II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub I II III I II Politologia specjalność Central and East European Studies II o stacjonarne nieodpłatnie 22.Politologia specjalność Central and East European Studies II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub nieodpłatnie 23.Politologia I II III Politologia I I II Polityka publiczna II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub I Polityka publiczna I I Praca socjalna I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub I II (Dział Nauczania ) 18

19 Socjologia I o stacjonarne, jeśli są to studia na 28. drugim lub Socjologia II o stacjonarne, jeśli są to studia na 29. drugim lub I II III I II Socjologia I II III Socjologia I I II V sem Socjologia grup dyspozycyjnych I o I stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub 33.Socjologia grup dyspozycyjnych I Socjologia techniki i ekologii II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku 35.Stosunki międzynarodowe I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku 36.Stosunki międzynarodowe II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku I I II III I II Stosunki międzynarodowe I II III Stosunki międzynarodowe I I II Studia doktoranckie nauk o polityce, filozofii i socjologii (III o ), 39. niestacjonarne I II III IV Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za godzinę; 3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem lub poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 11 zł za godzinę. (Dział Nauczania ) 19

20 Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 112/ Wysokość rocznych opłat za studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII Lp Kierunek Administracja I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym Administracja II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku Administracja, specjalność Administration in International Organizations II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym Administracja, specjalność Administration in International Organizations II o stacjonarne Administracja, specjalność Administration in International Organizations I Roczna opłata w zł w roku akademickim 2013/2014 I II III I II nieodpłatnie I II I Administracja I II III Administracja I I II Ekonomia I o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku Ekonomia II o stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku I II III I 8400 II Ekonomia I II III Ekonomia I I II Prawo jednolite studia magisterskie stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub Prawo jednolite studia magisterskie niestacjonarne (zaoczne) I II III IV V I II (Dział Nauczania ) 20

21 Prawo jednolite studia magisterskie niestacjonarne (wieczorowe) Prawo II stopnia niestacjonarne (zaoczne) Studia doktoranckie nauk prawnych (III o ), niestacjonarne III IV V I 6900 II III IV V I II I II III IV Stawka za powtarzanie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 13 zł za godzinę; 3. Stawka za zajęcia nieobjęte planem lub poza dodatkowym limitem punktów ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich wynosi 13 zł za godzinę. (Dział Nauczania ) 21

22 Załącznik nr 12 do zarządzenie Nr 112/ Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć i dodatkowe zajęcia nieobjęte planem z języka obcego w roku akademickim 2013/2014 wynosi: 5,00 zł - za godzinę zajęć dydaktycznych. 2. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć przewidzianych w standardach kształcenia nauczycieli i zajęć nieobjętych planem realizowanych w Centrum Edukacji Nauczycielskiej w roku akademickim 2013/2014 wynosi: 9,00 zł - za godzinę zajęć dydaktycznych. 3. Wysokość opłaty za powtarzanie zajęć z wychowania fizycznego w roku akademickim 2013/2014 wynosi: 7,00 zł - za godzinę zajęć. (Dział Nauczania ) 22

23 Załącznik nr 13 do zarządzenie Nr 112/2013 Roczne opłaty za studia dla obywateli polskich studiujących w języku angielskim wynoszą: 1/ na studiach stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia - równowartość 2000 euro oraz jednolitych studiach magisterskich 2/ na studiach doktoranckich - równowartość 3000 euro (Dział Nauczania ) 23

24 Załącznik nr 14 do zarządzenie Nr 112/2013 ROCZNE OPŁATY W ZŁOTYCH ZA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM FINANSOWANE LUB DOFINANSOWYWANE ZE ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH DLA OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE I EFTA ORAZ POSIADACZY KARTY POLAKA LUB ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ NA TERYTORIUM RP (KARTY STAŁEGO POBYTU) W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 kierunek studia stacjonarne studia niestacjonarne (zaoczne) Administracja, specjalność: Administration in International Organizations, II stopień Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Journalism and Social Communication), II stopień nieodpłatnie I 2800 zł II 2800 zł I 1980 zł I 3000 zł II 3000 zł Europeistyka (European Studies), specjalność: EU Regional Policy, II stopień Politologia, specjalność: Central and East European Studies, II stopień nieodpłatnie - nieodpłatnie - (Dział Nauczania ) 24

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 63 ZARZĄDZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

nauk rolniczych i leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

nauk rolniczych i leśnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu DOP-0212-17/2013 Poznań, 5 lutego 2013 roku Zarządzenie nr 17/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnych anglojęzycznych studiów

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr XXIII- 7.13/13 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjęć na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014 Na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

SYSTEM EDUKACJI W POLSCE SYSTEM EDUKACJI W POLSCE MARZEC 2014 1. Populacja uczących się i język nauczania W grudniu 2012 r. liczba osób w wieku poniżej 29 lat wynosiła 14 150 000, co stanowiło 36,7 % ogółu ludności. Językiem nauczania

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r.

TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. z dnia 23 kwietnia 2009 r. TEKST UJEDNOLICONY UCHWAŁA NR 34/2009 SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości

Informator. na I rok studiów. dla kandydatów. jeden Uniwersytet. wiele możliwości Informator dla kandydatów na I rok studiów 2012/2013 wiele możliwości jeden Uniwersytet INFORMACJE OGÓLNE 1 2INFORMACJE OGLÓNE Masz pytania? Biuro ds. Rekrutacji e-mail: rekrutacja@univ.szczecin.pl tel.

Bardziej szczegółowo

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

R E K T O R. prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R - 14/2015 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie: ogłoszenia uchwały Nr 000-4/1/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/1092/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 158/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 158/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 października 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 158/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego określające procedurę wystawiania przez Uniwersytet Wrocławski zaświadczeń dla studentów i doktorantów do pożyczek i kredytów studenckich Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA Nr./15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w

Bardziej szczegółowo

Opłaty za zajęcia w planowym okresie studiów (czesne) dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim

Opłaty za zajęcia w planowym okresie studiów (czesne) dla studentów studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia w języku polskim Prognozowana wysokość stawek za zajęcia w planowym okresie studiów (czesne) dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 (Poniższe stawki y nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot spośród; chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. BIOTECHNOLOGIA - (jak

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje: Uchwała nr 45/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.05.2013r. w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na rok akademicki 2014/2015 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo