Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Biologii 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego stopnia"

Transkrypt

1 Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych pierwszego oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach - do dnia 02 września 2015 roku Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I oraz jednolitych studiach magisterskich, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 02 września 2015 roku Wydział Matematyczno- Fizyczny 1. Fizyka studia stacjonarne pierwszego 2. Fizyka specjalność: Fizyka doświadczalna i teoretyczna (studia prowadzone w języku angielskim odpłatne) studia stacjonarne pierwszego 3. Matematyka - specjalność: Matematyka stosowana (studia prowadzone w języku angielskim odpłatne) studia stacjonarne pierwszego 1.Etnoregionalistyka świata studia stacjonarne pierwszego 2. Etnologia studia stacjonarne I 3. Europeistyka studia stacjonarne pierwszego 4. Mediacja międzykulturowa studia stacjonarne pierwszego Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1.Informatyka i ekonometria specjalność: informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie WISMAR) studia stacjonarne pierwszego 1.Kulturoznawstwo studia stacjonarne pierwszego 2.Przekład interkulturowy i intermedialny studia stacjonarne pierwszego Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I oraz jednolitych studiach magisterskich, na których został uruchomiony DRUGI NABÓR od 04 sierpnia do 02 września 2015 roku 1. Filozofia studia stacjonarne pierwszego 2. Archeologia studia stacjonarne pierwszego 3. Historia (profil praktyczny) studia stacjonarne pierwszego 4. Media i cywilizacja studia stacjonarne pierwszego 5. Praca socjalna studia stacjonarne pierwszego 6. Socjologia - studia stacjonarne pierwszego 7. Stosunki międzynarodowe - studia stacjonarne pierwszego 8. Studia nad wojną i wojskowością - studia stacjonarne pierwszego 1. Ochrona i Inżynieria środowiska przyrodniczego studia stacjonarne pierwszego Wydział Nauk o Ziemi 1. Oceanografia studia stacjonarne pierwszego Wydział Teologiczny 1.Nauki o rodzinie studia stacjonarne pierwszego Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych I oraz jednolitych studiach magisterskich, na których został uruchomiony TRZECI NABÓR od 04 sierpnia do 02 września 2015 roku Wydział Teologiczny 1. Teologia studia stacjonarne jednolite magisterskie 2.Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem - studia stacjonarne pierwszego 1. Bezpieczeństwo narodowe - studia stacjonarne pierwszego 2. Historia (profil ogólnoakademicki) studia stacjonarne pierwszego 3. Kognitywistyka komunikacji studia stacjonarne pierwszego 4. Pedagogika (profil praktyczny) studia stacjonarne pierwszego 5. Pedagogika specjalna studia stacjonarne pierwszego 6. Politologia studia stacjonarne pierwszego 1. Filologia polska studia stacjonarne pierwszego studia 2. Filologia romańska z językiem obcym do wyboru studia stacjonarne pierwszego studia 3. Filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym studia stacjonarne pierwszego studia 4. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia stacjonarne pierwszego 5. Filologia germańska studia stacjonarne 1

2 Zamiejscowy Wydział Społeczno Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. 1. Administracja studia stacjonarne pierwszego 2. Komunikacja medialna i wizerunkowa studia stacjonarne pierwszego Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 1.Turystyka i rekreacja, specjalność: Animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki 1.Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego Zamiejscowy Wydział Społeczno Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. 1. Finanse i rachunkowość studia stacjonarne pierwszego pierwszego studia Wydział Matematyczno- Fizyczny 1. Matematyka studia stacjonarne pierwszego 2. Optyka okularowa - studia stacjonarne pierwszego 1. Biologia studia stacjonarne pierwszego 2. Biotechnologia studia stacjonarne pierwszego 3. Genetyka i biologia eksperymentalna studia stacjonarne pierwszego 3. Mikrobiologia studia stacjonarne pierwszego Wydział Nauk o Ziemi 1. Geologia studia stacjonarne pierwszego 2. Geografia studia stacjonarne pierwszego 3. Gospodarka przestrzenna studia stacjonarne pierwszego 4. Turystyka i rekreacja studia stacjonarne pierwszego Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1. Analityka gospodarcza - studia stacjonarne pierwszego 2. Ekonomia studia stacjonarne pierwszego 3. Economics and IT Applications studia stacjonarne pierwszego 4. Finanse i rachunkowość - studia stacjonarne pierwszego 5. Gospodarka nieruchomościami - studia stacjonarne pierwszego 6. Informatyka i ekonometria - studia 2

3 stacjonarne pierwszego 7. Przedsiębiorczość i inwestycje studia stacjonarne pierwszego 8. Zarządzanie studia stacjonarne pierwszego 9. Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne pierwszego Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 1. Wychowanie fizyczne studia stacjonarne pierwszego 2. Zdrowie publiczne, specjalność: promocja zdrowia studia stacjonarne pierwszego Wydział Prawa i Administracji 1. Administracja studia stacjonarne pierwszego 2. Kierunek ekonomiczno - prawny studia stacjonarne pierwszego 1. Finanse i rachunkowość studia stacjonarne pierwszego 2. Logistyka - studia stacjonarne pierwszego 3. Turystyka i rekreacja specjalność: Menadżer turystyki - studia stacjonarne pierwszego 4. Zarządzanie studia stacjonarne pierwszego 3

4 Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów stacjonarnych drugiego w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach - do dnia 02 września 2015 roku Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych II, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 02 września 2015 roku 1. Archeologia studia stacjonarne drugiego 2. Etnologia studia stacjonarne drugiego 3. Filozofia studia stacjonarne drugiego 4. Historia studia stacjonarne drugiego 5. Politologia studia stacjonarne drugiego 6. Polityka społeczna studia stacjonarne drugiego 7. Socjologia studia stacjonarne drugiego 8. Stosunki międzynarodowe studia stacjonarne drugiego 1. Filologia rosyjska studia stacjonarne drugiego 2. Filologia romańska studia stacjonarne drugiego 3. Kulturoznawstwo studia stacjonarne drugiego Wydział Matematyczno- Fizyczny 1. Fizyka studia stacjonarne drugiego 2. Fizyka specjalność: Fizyka doświadczalna i teoretyczna (studia prowadzone w języku angielskim odpłatne) studia stacjonarne drugiego 3. Matematyka - specjalność: Matematyka stosowana (studia prowadzone w języku angielskim odpłatne) studia stacjonarne drugiego 1. Biologia studia stacjonarne drugiego 2. Biotechnologia studia stacjonarne drugiego 3. Ochrona środowiska, specjalność: zarządzanie środowiskiem studia stacjonarne drugiego Wykaz kierunków na studiach stacjonarnych II, na których został uruchomiony DRUGI NABÓR od 04 sierpnia do 02 września 2015 roku 1.Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne drugiego 2.Bezpieczeństwo wewnętrzne studia stacjonarne drugiego 3.Pedagogika (profil ogólnoakademicki) studia stacjonarne drugiego 4.Pedagogika (profil praktyczny) studia stacjonarne drugiego 1.Biologiczne podstawy kryminalistyki studia stacjonarne drugiego 2.Mikrobiologia - studia stacjonarne drugiego 1. Finanse i rachunkowość studia stacjonarne drugiego 2. Logistyka studia stacjonarne drugiego 3. Zarządzanie - studia stacjonarne drugiego Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1. Zarządzanie studia stacjonarne drugiego 2. Finanse i rachunkowość studia stacjonarne drugiego 3. Ekonomia studia stacjonarne drugiego Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 1.Wychowanie fizyczne (specjalność nauczycielska) studia stacjonarne drugiego 2.Zdrowie publiczne, specjalność: trener aktywności osób starszych studia stacjonarne drugiego Wydział Prawa i Administracji 1.Administracja - studia stacjonarne drugiego 4

5 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1. Informatyka i ekonometria studia stacjonarne drugiego 2. Informatyka i ekonometria - specjalność: Informatyka gospodarcza (studia polsko-niemieckie WISMAR) studia stacjonarne drugiego 3. Zarządzanie i inżynieria produkcji studia stacjonarne drugiego Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 1. Turystyka i rekreacja, specjalność: zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji studia stacjonarne drugiego Wydział Nauk o Ziemi 1. Geografia morza i wybrzeża studia stacjonarne drugiego 1. Ekonomia studia stacjonarne drugiego 2. Turystyka i rekreacja, specjalność: Biznes turystyczny studia stacjonarne drugiego Wydział Teologiczny 1.Nauki o rodzinie specjalność: poradnictwo i terapia małżeństwa i rodziny studia stacjonarne drugiego 1. Filologia polska studia stacjonarne drugiego 2. Filologia, specjalność: filologia angielska studia stacjonarne drugiego 3. Filologia, specjalność: filologia germańska studia stacjonarne drugiego Wydział Nauk o Ziemi 1.Gospodarka przestrzenna - studia stacjonarne drugiego 2.Turystyka i rekreacja - studia stacjonarne drugiego Wydział Matematyczno - Fizyczny 1. Matematyka studia stacjonarne drugiego Zamiejscowy Wydział Społeczno Ekonomiczny w Gorzowie Wlkp. 1.Administracja - studia stacjonarne drugiego 2.Ekonomia - studia stacjonarne drugiego 5

6 Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów niestacjonarnych drugiego w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach - do dnia 02 września 2015 roku Wykaz kierunków na studiach niestacjonarnych, na których został przedłużony PIERWSZY NABÓR do dnia 02 września 2015 roku 1. Biologiczne podstawy kryminalistyki - studia niestacjonarne drugiego 1.Bezpieczeństwo narodowe - studia niestacjonarne pierwszego 2.Europeistyka studia niestacjonarne pierwszego 3.Managment Instytucji Publicznych i Public Relations - niestacjonarne pierwszego 4. Pedagogika (profil ogólnoakademicki) studia niestacjonarne pierwszego 5. Pedagogika (profil praktyczny) studia niestacjonarne pierwszego 6. Pedagogika specjalna - studia niestacjonarne pierwszego 7. Politologia - studia niestacjonarne pierwszego 8. Polityka społeczna - studia niestacjonarne pierwszego 9. Praca socjalna studia niestacjonarne pierwszego 10. Socjologia studia niestacjonarne pierwszego 11. Bezpieczeństwo narodowe - studia niestacjonarne drugiego 12. Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne drugiego 13. Pedagogika (profil ogólnoakademicki) - studia niestacjonarne drugiego 14. Politologia - studia niestacjonarne drugiego 15. Polityka społeczna - studia niestacjonarne drugiego 16. Socjologia studia niestacjonarne pierwszego 1.Filologia - specjalność: Filologia angielska - studia niestacjonarne pierwszego 2.Filologia germańska studia niestacjonarne pierwszego 3.Filologia specjalność: filologia iberystyka, studia hiszpańskie studia niestacjonarne pierwszego 4.Filologia specjalność: skandynawistyka, studia norweskie studia niestacjonarne pierwszego 5.Filologia - specjalność: Filologia germańska - studia niestacjonarne drugiego Wykaz kierunków na studiach niestacjonarnych, na których został uruchomiony DRUGI NABÓR od 04 sierpnia do 02 września 2015 roku 1. Filologia, specjalność: filologia angielska - studia niestacjonarne drugiego stopni Wydział Prawa i Administracji 1. Prawo - studia niestacjonarne jednolite magisterskie 1. Logistyka studia niestacjonarne pierwszego 2. Finanse i rachunkowość studia niestacjonarne drugiego Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1.Finanse i rachunkowość - studia niestacjonarne pierwszego 2.Finanse i rachunkowość - studia niestacjonarne drugiego Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim 1.Ekonomia - studia niestacjonarne drugiego 2.Administracja - studia niestacjonarne drugiego 1. Bezpieczeństwo wewnętrzne studia niestacjonarne pierwszego 2. Pedagogika (profil praktyczny) - studia niestacjonarne drugiego 6

7 Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia 1.Turystyka i rekreacja specjalność: animator rekreacji ruchowej i ekoturystyki studia niestacjonarne pierwszego 2.Wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska studia niestacjonarne pierwszego 3.Zdrowie publiczne, specjalność: promocja zdrowia studia niestacjonarne pierwszego 4.Turystyka i rekreacja specjalność: zdrowotne podstawy turystyki i rekreacji studia niestacjonarne drugiego 5.Wychowanie fizyczne, specjalność: nauczycielska studia niestacjonarne drugiego 6.Zdrowie publiczne, specjalność: trener aktywności osób starszych studia niestacjonarne drugiego Wydział Matematyczno- Fizyczny 1. Fizyka - studia niestacjonarne pierwszego 2. Matematyka - studia niestacjonarne pierwszego 3. Fizyka - studia niestacjonarne drugiego 4. Matematyka - studia niestacjonarne drugiego 1. Finanse i rachunkowość - studia niestacjonarne pierwszego 2. Logistyka studia niestacjonarne drugiego 3. Turystyka i rekreacja, specjalność: Menadżer turystyki studia niestacjonarne pierwszego 4. Turystyka i rekreacja, specjalność: Biznes turystyczny studia niestacjonarne drugiego 5. Zarządzanie studia niestacjonarne pierwszego 6. Zarządzanie studia niestacjonarne drugiego Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 1. Ekonomia - studia niestacjonarne pierwszego 2. Informatyka i ekonometria - studia niestacjonarne pierwszego 3. Zarządzanie - studia niestacjonarne pierwszego 4. Rachunkowość i doradztwo finansowe studia niestacjonarne pierwszego 5. Ekonomia - studia niestacjonarne drugiego 6. Zarządzanie - studia niestacjonarne drugiego 7. Informatyka i ekonometria studia niestacjonarne drugiego 7

8 Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny w Gorzowie Wielkopolskim 1.Finanse i rachunkowość - studia niestacjonarne pierwszego 2.Administracja studia niestacjonarne pierwszego 8

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia

Pedagogika specjalna. Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne drugiego stopnia 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 53 /2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA NA PIERWSZY ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA NA DODATKOWYCH KIERUNKACH

Bardziej szczegółowo

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015

Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 Liczba kandydatów na 1 miejsce na studia stacjonarne - rok akademicki 2014/2015 L. p. Kierunek/specjalność Poziom kształcenia Limit miejsc Liczba kandydatów Liczba kandydatów na 1 miejsce 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 63 ZARZĄDZENIE NR 14 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 75 ZARZĄDZENIE NR 16 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI

UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIWERSYTET WARSZAWSKI BIOLOGIA - P lub R - j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny, biologia oraz jeden przedmiot spośród; chemia, fizyka i astronomia, matematyka, informatyka. BIOTECHNOLOGIA - (jak

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2013/2014 Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8

SPIS TREŚCI. II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek studiów: chemia... 8 III. WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH... 8 SPIS TREŚCI I. WYDZIAŁ BIOLOGII... 6 1.1. kierunek studiów: biologia... 6 1.2. kierunek studiów: biotechnologia... 6 1.3. kierunek studiów: ochrona środowiska... 7 II. WYDZIAŁ CHEMII... 8 1.1. kierunek

Bardziej szczegółowo

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014

Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 Klasa 3A I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Turku Losy absolwentów - kierunki studiów za rok szkolny 2013/2014 1 Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu Filologia angielska 2 UAM Poznań, PWSZ Konin

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ

ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ ANKIETA: BAZA PRAC NAUKOWYCH I EKSPERTYZ 1. Proszę określić status opracowania (proszę wybrać właściwą odpowiedź): 1.1. Praca dyplomowa 1.2. Praca naukowo-badawcza 1.3. Ekspertyza 2. Proszę określić status

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok. złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO za 2005 rok złożone na posiedzeniu Senatu UJ 21 czerwca 2006 roku KRAKÓW MAJ 2006 SPIS TREŚCI 1. DZIAŁALNOŚĆ SENATU UJ 9 1.1. SKŁAD SENATU UJ 9

Bardziej szczegółowo

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych

Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Wykaz jednostek naukowych i kategorii naukowych Lp. GWO Nazwa Identyfikator 1 HS1EK Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Kolegium Analiz Ekonomicznych 107 40,82 330,00 1,85 95,00 83,88 A+ 2 HS1EK Szkoła

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK 1 2 SPRAWOZDANIE ROCZNE REKTORA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZA 2006 ROK ZŁOŻONE NA POSIEDZENIU SENATU UJ 30 MAJA 2007 ROKU KRAKÓW 2007

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa tel. + 48 022 552 00 00 www.uw.edu.pl Władze rektorskie : Rektor Prorektor ds. studenckich Prorektor ds. badań naukowych i współpracy

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 273 (56), 171 178 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2009, Oeconomica 27 (56), 171 178 Teresa SADOWSKA OCENA POPULARNOŚCI STUDIÓW EKONOMICZNYCH ASSESSMENT OF POPULARITY

Bardziej szczegółowo

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK

HS1EK LP. JEDNOSTKA NAUKOWA GWO. 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK HS1EK 1 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Finansów HS1EK 2 Akademia Finansów i Biznesu Vistula; Instytut Zarządzania Ryzykiem HS1EK 3 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II BIBLIOTEKI W INTERNECIE Polskie katalogi centralne 1. FIDES Federacja Bibliotek Kościelnych http://www.fides.org.pl/ 2. KARO Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl/karo/ 3. NUKAT Narodowy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE Olsztyn 1 Spis WYDZIAŁ BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT...6 STUDIA PODYPLOMOWE PRODUKCJA I MARKETING PASZ PRZEMYSŁOWYCH...7 WYDZIAŁ BIOLOGII...8 STUDIA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA

PLAN STUDIÓW I STOPNIA PLAN STUDIÓW I STOPNIA na kierunku Administracja Studia niestacjonarne dla studentów rozpoczynających naukę w roku 2014/2015 I ROK I SEMESTR 1 Podstawy prawoznawstwa 24 1 40 E 2 Historia administracji

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH INFORMATOR ECTS ROK AKADEMICKI 2008-2009 1 I. Informacje o wydziale 1. Nazwa i adres Wydział Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ

PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu PREZENTACJA OFERTY EDUKACYJNEJ WYDZIAŁ EKONOMICZNO SPOŁECZNY Studia I stopnia (licencjackie) Poznań 2014 Struktura Uczelni WYDZIAŁY Ekonomiczno-Społeczny Hodowli i Biologii

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Bank informacji o osobach bezrobotnych z wyższym wykształceniem na dzień 11.10.2013

Bank informacji o osobach bezrobotnych z wyższym wykształceniem na dzień 11.10.2013 Uwaga!!! a : szkolenia zawodowe wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy EGED: - bezrobotny bs- absolwent bs27at - bezrobotny w okresie do 12 m-cy od ukończenia szkoły wyższej, który nie ukończył 27

Bardziej szczegółowo