Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom. Wynik egzaminu maturalnego"

Transkrypt

1 zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 z dnia 28 maja 2012 r. Wydział Humanistyczny Administracja Specjalność do wyboru: Stacjonarne Wynik egzaminu maturalnego e-administracja I stopnia (3-letnie) z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Administracja Specjalność do wyboru: e-administracja Niestacjonarne I stopnia (3-letnie) Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Stacjonarne I stopnia (3-letnie) Bezpieczeństwo wewnętrzne Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego

2 pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Niestacjonarne I stopnia (3-letnie) Bezpieczeństwo wewnętrzne Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). nowożytnego. Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem. Kierunek specjalność tryb/forma Bezpieczeństwo wewnętrzne różne specjalności Stacjonarne Na podstawie listy rankingowej ocen średnich I stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych na ch I stopnia). Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia dowolnego kierunku.

3 Bezpieczeństwo wewnętrzne różne specjalności Niestacjonarne Na podstawie listy rankingowej ocen średnich I stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych na ch I stopnia). Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia dowolnego kierunku. Etyka - etyka z wiedzą o społeczeństwie - Stacjonarne II nauczycielska - mediacje i negocjacje - nienauczycielska stopnia Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata kierunków humanistycznych. Etyka - etyka z wiedzą o społeczeństwie - nauczycielska - mediacje i negocjacje - nienauczycielska Niestacjonarne Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata kierunków humanistycznych. Filozofia - filozofia z etyką Stacjonarne nauczycielska I stopnia (3-letnie) - filozofia dla gospodarki - nienauczycielska Filozofia filozofia z elementami Niestacjonarne psychologii I stopnia Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) lub języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego. Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka obcego

4 (3-letnie) pisemna) lub języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). nowożytnego. Filozofia - filozofia z wiedzą o społeczeństwie Stacjonarne nauczycielska - filozofia dla gospodarki (coaching, zarządzanie, komunikacja społeczna) - nienauczycielska Filozofia Niestacjonarne Specjalność nauczycielska przewidziana dla absolwentów zawodowych z dyplomem licencjata kierunków humanistycznych. Specjalność nienauczycielska przewidziana dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata wszystkich kierunków Wybór specjalności po przyjęciu na. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata kierunku filozofia. Antropologia Stacjonarne historyczna I stopnia (3-letnie) Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego część pisemna.

5 Antropologia Niestacjonarne historyczna I stopnia (3-letnie) Historia różne specjalności Stacjonarne I stopnia (3-letnie) Historia różne specjalności Niestacjonarne I stopnia (3-letnie) Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego część pisemna. Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego część pisemna. Wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego część pisemna. Historia - historia z wiedzą o społeczeństwie - Stacjonarne nauczycielska Historia archiwistyczna Stacjonarne W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na ch I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie

6 Historia - historia z wiedzą o społeczeństwie - Niestacjonarne nauczycielska Historia dzieje integracji europejskiej Niestacjonarne Historia przesiedlenia totalitaryzm zagłada Niestacjonarne Studia organizowane we współpracy z Muzeum Państwowym Auschwitz- Birkenau. o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na ch I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na ch I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia oraz jednolitych magisterskich. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na ch I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia oraz jednolitych magisterskich. W przypadku identycznej oceny końcowej na dyplomie o miejscu w rankingu decyduje średnia ocen uzyskanych na ch I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia oraz jednolitych magisterskich.

7 Politologia Stacjonarne Wynik egzaminu maturalnego z języka I stopnia (3-letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Politologia Niestacjonarne Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz z języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: historia, geografia lub inny przedmiot objęty egzaminem. Politologia różne specjalności Stacjonarne Na podstawie listy rankingowej ocen średnich pierwszego stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych na ch pierwszego stopnia). Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia dowolnego kierunku.

8 Politologia różne specjalności Niestacjonarne Na podstawie listy rankingowej ocen średnich pierwszego stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych na ch pierwszego stopnia). Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia dowolnego kierunku. Stacjonarne I stopnia (3-letnie) Stosunki międzynarodowe Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Niestacjonarne I stopnia (3-letnie) Stosunki międzynarodowe Wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. W przypadku, gdy kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego decydować będą w kolejności oceny z przedmiotów: geografia, historia lub inny przedmiot objęty egzaminem.

9 Stosunki różne specjalności Stacjonarne międzynarodowe Stosunki różne specjalności Niestacjonarne międzynarodowe Na podstawie listy rankingowej ocen średnich pierwszego stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych na ch pierwszego stopnia). Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia dowolnego kierunku. Na podstawie listy rankingowej ocen średnich pierwszego stopnia (średnia arytmetyczna wszystkich ocen uzyskanych na ch pierwszego stopnia). Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia dowolnego kierunku. Socjologia Stacjonarne Wynik egzaminu maturalnego I stopnia (3-letnie) z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) lub języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego. Socjologia Niestacjonarne Wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony część pisemna) lub języka obcego Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego.

10 nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wydział Filologiczny Filologia filologia angielska - Stacjonarne Wynik egzaminu maturalnego nauczycielska I stopnia (3-letnie) z języka angielskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym wynikiem egzaminu maturalnego z języka angielskiego o przyjęciu na miejsce limitowane decydować będzie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego. Filologia filologia angielska Stacjonarne Wynik egzaminu maturalnego I stopnia (3-letnie) z języka angielskiego ( poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym wynikiem egzaminu maturalnego z języka angielskiego o przyjęciu na miejsca limitowane decydować będzie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego. Egzamin pisemny z języka angielskiego - test. Egzamin pisemny z języka angielskiego - test.

11 Filologia filologia angielska Niestacjonarne Wynik egzaminu maturalnego z języka angielskiego (poziom I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). W przypadku większej liczby kandydatów z takim samym wynikiem egzaminu maturalnego z języka angielskiego o przyjęciu na miejsca limitowane decydować będzie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego. Egzamin pisemny z języka angielskiego - test. Filologia filologia angielska - nauczycielska Stacjonarne Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat związany z wybraną opcją. Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata kierunku filologia specjalność filologia angielska lub język angielski, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Jeśli na dyplomie brak informacji o nauczycielskiej specjalności ukończonych, kandydat składa dodatkowo zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje nauczycielskie

12 Filologia filologia angielska Stacjonarne Filologia filologia angielska - nauczycielska Niestacjonarne (2,5-letnie) Filologia filologia angielska Niestacjonarne (2,5-letnie) Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata kierunku filologia, specjalność filologia angielska lub język angielski. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim na temat związany z wybraną opcją. Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata kierunku filologia, specjalność filologia angielska lub język angielski, posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Jeśli na dyplomie brak informacji o nauczycielskiej specjalności ukończonych, kandydat składa dodatkowo zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje nauczycielskie. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim. Studia przewidziane dla osób posiadających dyplom licencjata kierunku filologia specjalność filologia angielska lub język angielski. Filologia - filologia romańska Stacjonarne nauczycielska I stopnia - filologia romańska - (3-letnie) Wynik egzaminu maturalnego z języka francuskiego lub innego języka obcego nowożytnego: Rozmowa kwalifikacyjna w języku francuskim lub innym języku obcym nowożytnym (angielskim,

13 język francuski stosowany nienauczycielska Filologia filologia romańska Niestacjonarne I stopnia (3-letnie) angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. Filologia filologia romańska (nauczycielska Stacjonarne i nienauczycielska) - literaturoznawstwo, - językoznawstwo: - językoznawstwo teoretyczne - przetwarzanie tekstów - nowoczesny warsztat tłumacza Studia przewidziane: - dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata kierunku filologia, specjalność filologia romańska lub język francuski w przypadku wszystkich specjalizacji. - dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata z poświadczoną znajomością języka obcego na poziomie C1 w przypadku specjalizacji przetwarzanie tekstów i nowoczesny warsztat tłumacza. Filologia filologia romańska (nauczycielska i nienauczycielska) - literaturoznawstwo, Niestacjonarne Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata kierunku filologia, specjalność

14 - językoznawstwo: - językoznawstwo teoretyczne - przetwarzanie tekstów - nowoczesny warsztat tłumacza filologia romańska lub język francuski. Filologia język włoski Stacjonarne I stopnia (3-letnie) Filologia język włoski Niestacjonarne I stopnia (3-letnie) (wieczorowe) Filologia język hiszpański Stacjonarne I stopnia (3-letnie) Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu.

15 Filologia język hiszpański Niestacjonarne I stopnia (3-letnie) (wieczorowe) Kierunek specjalność tryb/forma Filologia filologia germańska - Stacjonarne nauczycielska I stopnia (3-letnie) Filologia filologia germańska Stacjonarne I stopnia (3-letnie) Filologia filologia germańska - Niestacjonarne nauczycielska I stopnia (3-letnie) Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego lub włoskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka niemieckiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym nowożytnym (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim lub włoskim) na temat wylosowanego tekstu. Egzamin pisemny z języka niemieckiego test. Egzamin pisemny z języka niemieckiego test.. Egzamin pisemny z języka niemieckiego test. Filologia filologia germańska - nauczycielska Stacjonarne W przypadku większej liczby

16 do wyboru: - literaturoznawstwo - metodyka - językoznawstwo - kulturoznawstwo kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. Jeśli na dyplomie brak informacji o specjalności nauczycielskiej, kandydat składa dodatkowo zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje nauczycielskie. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata kierunku: filologia, specjalność filologia germańska lub język niemiecki. Studia dla osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie. Filologia filologia germańska Niestacjonarne (2,5-letnie) W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata kierunku: filologia, specjalność filologia germańska lub język niemiecki. Filologia filologia rosyjska Stacjonarne - nauczycielska I stopnia - nienauczycielska - (3-letnie) przekładoznawcza Wynik egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik z egzaminu dojrzałości z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego część pisemna. Filologia filologia rosyjska Niestacjonarne Wynik egzaminu maturalnego Wynik z egzaminu dojrzałości

17 nienauczycielska język rosyjski stosowany: administracja, przedsiębiorstwo, język handlowy I stopnia (3-letnie) z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). z języka rosyjskiego lub innego języka obcego nowożytnego część pisemna. Filologia filologia rosyjska Stacjonarne - nauczycielska - nienauczycielska - przekładoznawcza Specjalność nauczycielska przewidziana dla absolwentów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska, specjalizacja zawodowa nauczycielska Specjalność nienauczycielska przewidziana dla absolwentów I stopnia kierunku filologia, specjalność filologia rosyjska. Filologia polska Studenci po I roku dokonują Stacjonarne Wynik z egzaminu wyboru jednej ze specjalności I stopnia (3-letnie) maturalnego z języka polskiego nauczycielskich (poziom podstawowy lub i nienauczycielskich. rozszerzony część pisemna). Filologia polska Studenci po I roku dokonują Niestacjonarne Wynik z egzaminu wyboru jednej ze specjalności I stopnia (3-letnie) maturalnego z języka polskiego nauczycielskich (poziom podstawowy lub i nienauczycielskich. rozszerzony część pisemna). Rozmowa kwalifikacyjna z języka polskiego dotycząca znajomości szkolnego kanonu lekturowego oraz wiedzy o zjawiskach językowych. Konkurs świadectw (ocena z części ustnej/pisemnej egzaminu dojrzałości z języka polskiego).

18 Filologia polska nauczycielska Stacjonarne W pierwszej kolejności przyjęci zostaną absolwenci filologii polskiej specjalność nauczycielska. Kandydaci z dyplomem innych kierunków/specjalności przyjmowani będą na miejsca pozostałe do wypełnienia limitu. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Filologia polska nauczycielska: logopedia Stacjonarne W pierwszej kolejności przyjęci zostaną absolwenci filologii polskiej specjalność logopedia. Kandydaci z dyplomem innych kierunków/specjalności przyjmowani będą na miejsca pozostałe do wypełnienia limitu. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

19 Filologia polska edytorstwo Stacjonarne W pierwszej kolejności przyjęci zostaną absolwenci filologii polskiej specjalność edytorstwo. Kandydaci z dyplomem innych kierunków/specjalności przyjmowani będą na miejsca pozostałe do wypełnienia limitu. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Filologia polska komunikacja społeczna reklama i public relations Stacjonarne W pierwszej kolejności przyjęci zostaną absolwenci filologii polskiej specjalność komunikacja społeczna. Kandydaci z dyplomem innych kierunków/specjalności przyjmowani będą na miejsca pozostałe do wypełnienia limitu. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

20 Filologia polska nauczycielska Niestacjonarne W pierwszej kolejności przyjęci zostaną absolwenci filologii polskiej specjalność nauczycielska. Kandydaci z dyplomem innych kierunków/specjalności przyjmowani będą na miejsca pozostałe do wypełnienia limitu. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Kierunek specjalność tryb/forma Filologia polska edytorstwo Niestacjonarne W pierwszej kolejności przyjęci zostaną absolwenci filologii polskiej specjalność edytorstwo. Kandydaci z dyplomem innych kierunków/specjalności przyjmowani będą na miejsca pozostałe do wypełnienia limitu. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

21 Filologia polska komunikacja społeczna reklama i public relations Niestacjonarne W pierwszej kolejności przyjęci zostaną absolwenci filologii polskiej specjalność komunikacja społeczna. Kandydaci z dyplomem innych kierunków/specjalności przyjmowani będą na miejsca pozostałe do wypełnienia limitu. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu zadecyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunku filologia polska i innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Informacja naukowa Stacjonarne i bibliotekoznawstwo I stopnia (3-letnie) Informacja naukowa Niestacjonarne i bibliotekoznawstwo I stopnia (3-letnie) Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). Konkurs świadectw; średnia z wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości. Konkurs świadectw; średnia z wszystkich ocen z języka polskiego i historii zapisanych na świadectwie dojrzałości. Informacja naukowa specjalności nauczycielskie Stacjonarne Konkurs dyplomów

22 i bibliotekoznawstwo i nienauczycielskie Studia przewidziane dla osób posiadających: - dyplom licencjata informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej) lub - dyplom licencjata innego kierunku oraz ukończone podyplomowe z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej). Warunkiem wyboru specjalności nauczycielskiej jest posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela w szkole podstawowej. Informacja naukowa Niestacjonarne i bibliotekoznawstwo Studia przewidziane dla osób posiadających: - dyplom licencjata informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej) lub - dyplom licencjata innego kierunku oraz ukończone podyplomowe z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (bibliotekoznawstwa i informacji naukowej). Kulturoznawstwo Stacjonarne i wiedza o mediach I stopnia (3-letnie) Wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw (oceny z części ustnej/pisemnej egzaminu dojrzałości z języka polskiego i języka obcego nowożytnego).

23 Kulturoznawstwo Niestacjonarne i wiedza o mediach I stopnia (3-letnie) Wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw (oceny z części ustnej/pisemnej egzaminu dojrzałości z języka polskiego i języka obcego nowożytnego). menadżer kultury Stacjonarne Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Konkurs dyplomów dyplom licencjata. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia - kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. krytyka filmowa, teatralna i telewizyjna Kulturoznawstwo i wiedza o mediach Stacjonarne II stopnia Konkurs dyplomów dyplom licencjata. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia - kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. krytyka filmowa, teatralna i telewizyjna Niestacjonarne Konkurs dyplomów dyplom licencjata. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia - kierunków z obszaru nauk

24 Kulturoznawstwo i wiedza o mediach humanistycznych i społecznych. menadżer kultury Niestacjonarne Wydział Pedagogiczny Konkurs dyplomów dyplom licencjata. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną na dyplomie o przyjęciu decydować będzie średnia ocen ze pierwszego stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia - kierunków z obszaru nauk humanistycznych i społecznych. Bezpieczeństwo Stacjonarne narodowe I stopnia (3-letnie) Bezpieczeństwo Niestacjonarne narodowe I stopnia (3-letnie) Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna) oraz języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

25 Pedagogika przedszkolna Stacjonarne i wczesnoszkolna - nauczycielska I stopnia (3-letnie) Pedagogika przedszkolna Niestacjonarne i wczesnoszkolna - nauczycielska I stopnia (3-letnie) Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Stacjonarne Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia (licencjackich). Studia przewidziane dla A. absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata kierunku pedagogika, specjalność: przedszkolna i wczesnoszkolna. B. absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata kierunku pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i opieka nad dzieckiem, społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną oraz kierunku pedagogika specjalna. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Niestacjonarne Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia (licencjackich).

26 Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata kierunku pedagogika, specjalność: przedszkolna i wczesnoszkolna. Pedagogika wychowanie małego Stacjonarne dziecka I stopnia (3-letnie) Pedagogika edukacja obywatelska - Stacjonarne nauczycielska I stopnia (3-letnie) Pedagogika edukacja obywatelska - Niestacjonarne nauczycielska I stopnia (3-letnie) Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Konkurs świadectw: średnia wszystkich ocen z języka polskiego zapisanych na świadectwie dojrzałości. Pedagogika edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza Stacjonarne o społeczeństwie - nauczycielska Konkurs dyplomów - ocena na dyplomie ukończenia pierwszego stopnia (przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia). Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia

27 (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) z dyplomem licencjata kierunku Edukacja obywatelska, Edukacja dla bezpieczeństwa, Wiedza o społeczeństwie, Historia oraz Filozofia. Pedagogika edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie - nauczycielska Niestacjonarne Konkurs dyplomów - ocena na dyplomie ukończenia pierwszego stopnia (przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia). Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) z dyplomem licencjata kierunku Edukacja obywatelska, Edukacja dla bezpieczeństwa, Wiedza o społeczeństwie, Historia oraz Filozofia. Pedagogika edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie Stacjonarne kryzysowe Pedagogika edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie Niestacjonarne kryzysowe Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen z ukończonych.. Studia przewidziane dla absolwentów z dyplomem licencjata, inżyniera, magistra oraz dla absolwentów szkół oficerskich. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen z ukończonych.. Studia przewidziane dla absolwentów

28 z dyplomem licencjata, inżyniera, magistra oraz dla absolwentów szkół oficerskich. Pedagogika Specjalności nauczycielskie: Stacjonarne Wynik egzaminu maturalnego - pedagogika społeczno-opiekuńcza I stopnia (3-letnie) z języka polskiego (poziom z pedagogiką szkolną, podstawowy lub rozszerzony - promocja zdrowia i profilaktyka część pisemna). uzależnień, - doradztwo społeczne. Kryteria przyjęć Pedagogika Specjalności nauczycielskie: Niestacjonarne Wynik egzaminu maturalnego - pedagogika społeczno-opiekuńcza I stopnia (3-letnie) z języka polskiego (poziom z pedagogiką szkolną, podstawowy lub rozszerzony - promocja zdrowia i profilaktyka część pisemna). uzależnień, - doradztwo społeczne. Konkurs świadectw: wyniki egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Konkurs świadectw: wyniki egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Kierunek specjalność tryb/forma Pedagogika Specjalności nauczycielskie: Stacjonarne - pedagogika społeczno-opiekuńcza - poradnictwo edukacyjne i zawodowe Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia (licencjackich). Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) kierunku pedagogika różnych specjalności, pedagogika specjalna oraz absolwentów innych kierunków o specjalności nauczycielskiej.

29 Pedagogika Specjalności nauczycielskie: Niestacjonarne - pedagogika społeczno-opiekuńcza, - poradnictwo edukacyjne i zawodowe. Pedagogika kreowanie lokalnej polityki społecznej Stacjonarne Pedagogika kreowanie lokalnej polityki społecznej Niestacjonarne Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia (licencjackich). Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia z dyplomem licencjata (posiadających kwalifikacje nauczycielskie) kierunku pedagogika różnych specjalności, pedagogika specjalna oraz absolwentów innych kierunków o specjalności nauczycielskiej. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia (licencjackich). Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika, praca socjalna, nauki o rodzinie, politologia, socjologia. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia (licencjackich). Studia przewidziane dla absolwentów pierwszego stopnia kierunków: pedagogika, praca socjalna, nauki o rodzinie, politologia, socjologia.

30 Pedagogika Po pierwszym roku Stacjonarne specjalna studenci mają możliwość wyboru I stopnia jednej ze specjalności (3-letnie) nauczycielskich: - edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), - edukacja i rehabilitacja uczniów niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), - edukacja i rehabilitacja uczniów niewidomych i słabowidzących (tyflopedagogika) oraz wyboru dodatkowej specjalności: język polski lub pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Po pierwszym roku studenci mają możliwość wyboru jednej ze specjalności nienauczycielskich: - asystent osoby Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) i języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz ocena z ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.

31 niepełnosprawnej, - terapia zajęciowa osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Pedagogika Po pierwszym roku Niestacjonarne specjalna studenci mają możliwość wyboru I stopnia jednej ze specjalności (3-letnie) nauczycielskich: - edukacja i rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), - edukacja i rehabilitacja uczniów niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogika), - edukacja i rehabilitacja uczniów niewidomych i słabowidzących (tyflopedagogika) oraz wyboru dodatkowej specjalności: język polski lub pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna) i języka obcego nowożytnego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Ocena z pisemnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz ocena z ustnego egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego.

32 Po pierwszym roku studenci mają możliwość wyboru jednej ze specjalności nienauczycielskich: - asystent osoby niepełnosprawnej, - terapia zajęciowa osób z głębszą i głęboką niepełnosprawnością intelektualną. - terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna nauczycielska, Pedagogika specjalna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka nienauczycielska, - rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością - nienauczycielska Stacjonarne - terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna - nauczycielska Pedagogika specjalna - rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością - nienauczycielska, Niestacjonarne Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia (licencjackich). W związku z tym kandydaci składają dodatkowo zaświadczenie o średniej ocen ze. Studia przewidziane są dla absolwentów pedagogicznych I stopnia lub absolwentów I stopnia z udokumentowanym przygotowaniem pedagogicznym. Przy jednakowych ocenach o przyjęciu decyduje średnia ocen ze pierwszego stopnia (licencjackich). W związku z tym kandydaci składają dodatkowo zaświadczenie o średniej ocen ze.

33 - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka nienauczycielska. Studia przewidziane dla absolwentów pedagogicznych I stopnia lub absolwentów I stopnia z udokumentowanym przygotowaniem pedagogicznym. Kierunek specjalność tryb/forma Praca socjalna - asystent rodziny, Stacjonarne - asystent pomocy I stopnia instytucjonalnej (3-letnie) Praca socjalna - asystent rodziny, Niestacjonarne - asystent pomocy instytucjonalnej I stopnia (3-letnie) Wydział Geograficzno Biologiczny Kierunek specjalność tryb/forma Biologia Studenci po I roku Stacjonarne dokonują I stopnia wyboru jednej (3-letnie) z oferowanych specjalności. Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych Konkurs świadectw: wyniki egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Konkurs świadectw: wyniki egzaminu dojrzałości z języka polskiego. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. Kandydaci, którzy uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady biologicznej, chemicznej, przyrodniczej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu.

34 Biologia Studenci po I roku Niestacjonarne dokonują wyboru jednej I stopnia z oferowanych (3-letnie) specjalności. przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci, którzy uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady biologicznej, chemicznej, przyrodniczej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci, którzy uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady biologicznej, chemicznej, przyrodniczej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. Kandydaci, którzy uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady biologicznej, chemicznej, przyrodniczej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu.

35 Biologia biologia z chemią - nauczycielska Stacjonarne Biologia - biologia środowiskowa i eksperymentalna, Stacjonarne - odnowa biologiczna Egzamin dla absolwentów nauczycielskich pierwszego stopnia innych kierunków niż biologia i chemia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na decydować będzie średnia ocen z egzaminów na ch I stopnia. Kandydaci składają dodatkowo zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów na ch I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów nauczycielskich I stopnia kierunków: biologia oraz chemia. Egzamin dla absolwentów I stopnia innych kierunków niż biologia, chemia, ochrona środowiska oraz kosmetologia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na decydować będzie średnia ocen z egzaminów na ch I stopnia. Kandydaci składają dodatkowo zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów na ch I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia kierunków: biologia, chemia, ochrona środowiska oraz kosmetologia.

36 Biologia biologia z chemią - nauczycielska Niestacjonarne Kierunek specjalność tryb/forma Biologia - biologia środowiskowa i eksperymentalna, Niestacjonarne - odnowa biologiczna Egzamin dla absolwentów nauczycielskich I stopnia innych kierunków niż biologia i chemia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na decydować będzie średnia ocen z egzaminów na ch I stopnia. Kandydaci składają dodatkowo zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów na ch I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów nauczycielskich I stopnia kierunków: biologia oraz chemia. Egzamin dla absolwentów I stopnia innych kierunków niż biologia, chemia, ochrona środowiska oraz kosmetologia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na decydować będzie średnia ocen z egzaminów na ch I stopnia. Kandydaci składają dodatkowo zaświadczenie o średniej ocen z egzaminów na ch I stopnia. Studia przewidziane dla absolwentów I stopnia kierunków: biologia, chemia, ochrona środowiska oraz kosmetologia. Chemia chemia z przyrodą - Stacjonarne nauczycielska I stopnia Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na

37 (3-letnie) Geografia Studenci po I roku Stacjonarne dokonują I stopnia wyboru jednej (3-letnie) z oferowanych specjalności. przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna); kandydatom zdającym maturę z chemii na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci, którzy uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady biologicznej, chemicznej, przyrodniczej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). Kandydaci, którzy uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady biologicznej, chemicznej, przyrodniczej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). Kandydaci, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo

38 Geografia Studenci po I roku Niestacjonarne dokonują wyboru jednej I stopnia z oferowanych (3-letnie) specjalności. na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej 10 p. do rankingu. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). Kandydaci, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu.

39 (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Geografia Studenci po I roku dokonują Stacjonarne wyboru jednej z oferowanych specjalności. Konkurs dyplomów - dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska. Egzamin pisemny (test) z geografii dla absolwentów innych kierunków. Studia przewidziane dla absolwentów licencjackich, inżynierskich, magisterskich kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska oraz innych kierunków. Geografia Studenci po I roku dokonują Niestacjonarne wyboru jednej z oferowanych specjalności. Konkurs dyplomów dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska. Egzamin pisemny (test) z geografii dla absolwentów innych kierunków. Studia przewidziane dla absolwentów licencjackich, inżynierskich, magisterskich kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja, ochrona środowiska oraz innych kierunków.

40 Geografia Studenci po I roku dokonują wyboru Niestacjonarne jednej z oferowanych specjalności. / wieczorowe/ Konkurs dyplomów dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja lub ochrona środowiska. Egzamin pisemny (test) z geografii dla absolwentów innych kierunków. Studia przewidziane dla absolwentów licencjackich, inżynierskich, magisterskich kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja lub ochrona środowiska oraz innych kierunków. Kierunek specjalność tryb/forma Gospodarka Studenci po I roku Stacjonarne przestrzenna dokonują I stopnia ( wyboru jednej (3,5-letnie) inżynierskie) z oferowanych inżynierskie specjalności. Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci, którzy uczęszczali Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). Kandydaci, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego

41 Gospodarka Studenci po I roku Niestacjonarne przestrzenna dokonują ( wyboru jednej I stopnia inżynierskie) z oferowanych (3,5-letnie) specjalności. inżynierskie w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony - część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). Kandydaci, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu.

42 Ochrona Studenci po I roku Stacjonarne środowiska dokonują I stopnia ( wyboru jednej (3,5-letnie) inżynierskie) z oferowanych specjalności. Turystyka Studenci po I roku Stacjonarne i rekreacja dokonują I stopnia wyboru jednej (3-letnie) z oferowanych specjalności. (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna); kandydatom zdającym maturę z biologii, chemii, geografii lub fizyki na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostanie przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci, którzy uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady biologicznej, chemicznej, przyrodniczej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). Kandydaci, którzy uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady biologicznej, chemicznej, przyrodniczej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). Kandydaci, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej

43 Kierunek specjalność tryb/forma Turystyka Studenci po I roku Niestacjonarne i rekreacja dokonują wyboru jednej I stopnia z oferowanych (3-letnie) specjalności. wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5. Kandydaci, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Średnia wyników egzaminu maturalnego z wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna). Kandydatom zdającym maturę z geografii na poziomie rozszerzonym wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 2, z geografii na poziomie podstawowym przez współczynnik 1,5, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady geograficznej (wg pisemnego potwierdzenia) otrzymują dodatkowo 10 p. do rankingu. Średnia ocen z wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrzałości (część ustna i pisemna). Kandydaci, którzy uczęszczali w szkole ponadgimnazjalnej (średniej) na dodatkowe zajęcia edukacyjne z zakresu geografii, turystyki lub przedsiębiorczości (wg zapisu na świadectwie ukończenia szkoły) lub uczestniczyli w etapie okręgowym olimpiady

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Administracja e-administracja Niestacjonarne studia I stopnia (3 letnie) polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony część pisemna)

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów

Wydział Filologiczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2014/2015 z dnia 29 kwietnia 2013 r. Wydział Filologiczny Filologia filologia

Bardziej szczegółowo

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie)

rozszerzony - część pisemna). studia I stopnia (3-letnie) zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2015/2016 z dnia 28 kwietnia 2014 r. Wydział Filologiczny Architektura Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie

ADMINISTRACJA. stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie zał. nr 1 do Uchwały Senatu ADMINISTRACJA stacjonarne studia pierwszego stopnia (3-letnie) nienauczycielskie wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego nowoŝytnego konkurs świadectw:

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2015 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w

I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia. (studia prowadzone w zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018 z dnia 18 kwietnia 2016 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia. I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. Niestacjonarne studia

Stacjonarne studia. I stopnia (3-letnie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. Niestacjonarne studia Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska (historia i wiedza Stacjonarne studia Wynik egzaminu maturalnego o społeczeństwie) I stopnia (3-letnie) z języka polskiego (poziom podstawowy lub rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia

Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna. I stopnia (3-letnie) Niestacjonarne studia zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej zmiany warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020 z dnia 17 grudnia 2018 r. Wydział Humanistyczny Historia -

Bardziej szczegółowo

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna

kierunek specjalność tryb/forma studiów kryteria przyjęć nowa matura Historia o społeczeństwie) podstawowy lub rozszerzony - antropologia historyczna zał. nr 1 do Uchwały Senatu dotyczącej warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2018/2019 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska

Bardziej szczegółowo

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego.

kryteria przyjęć stara matura Konkurs świadectw: średnia ocen z egzaminu dojrzałości z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego. zał. nr 1 do Uchwały Senatu kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja Specjalność do wyboru: Stacjonarne studia Wynik egzaminu maturalnego e-administracja I stopnia (3 letnie) z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017 Oferta edukacyjna na rok akademicki 2016/2017 Wydział Humanistyczny Historia - nauczycielska (historia Stacjonarne studia I Wynik egzaminu maturalnego i społeczeństwo); stopnia (3-letnie) z języka polskiego

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2012/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2012/2013 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 26/2011 z dnia 26 maja 2011 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Wydział Geograficzno Biologiczny

Wydział Geograficzno Biologiczny Wydział Geograficzno Biologiczny Biologia nauczycielska: stacjonarne - biologia z studia I stopnia nauczaniem chemii - biologia z nauczaniem przyrody i wychowaniem zdrowotnym - biologia z ochroną środowiska

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2016/ Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. na studia w roku akademickim 2016/2017 * przedmiot kierunkowy ** studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds.

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część druga Kierunek/specjalność angielska kultura i literatura angielskiego obszaru językowego angielska kultura-media-translacja angielska nauczycielska z informatyką angielska nauczycielska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów na studia następuje

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/21/13 WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 13 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 145/2016/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2018/2019

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. program: nauczycielski. program: kultura i literatura krajów niemieckiego obszaru językowego. Kryterium zakres kwalifikacji WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji specjalność: filologia germańska program: nauczycielski Specjalność filologia germańska na specjalność:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Filologia polska WYDZIAŁ FILOLOGICZNY polska Kierunek uzyskał akredytację Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej i absolwenci poza dyplomem otrzymują certyfikat jakości kształcenia. Kierunek otrzymał również polska Ośrodek

Bardziej szczegółowo

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia:

1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia: Załącznik nr 2 Szczegółowe kryteria kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na rok akademicki 2019/2020 1 Ustala się szczegółowe kryteria kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne

Wynik matury międzynarodowej. Punkty rekrutacyjne Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) - profil Pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza a) - profil

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.

UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. UCHWAŁA Nr 65/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do uchwały NR R/0004/27/12 z dnia 30 maja 2012 roku INSTYTUT MUZYKI Animacja kulturalna i artystyczna* studia pierwszego stopnia stacjonarne Edukacja artystyczna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza WYDZIAŁ FILOLOGICZNY część pierwsza Filologia polska Kierunek/specjalność Forma studiów i poziom kształcenia Kryterium zakres kwalifikacji język polski (do wyboru poziom podstawowy lub rozszerzony)* waga:

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA na rok akademicki 2015/16 na podstawie uchwały nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Spis treści Zasady przeliczenia wyniku rekrutacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Filologia klasyczna WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Na podstawie wyników uzyskanych przez kandydatów Komisja Rekrutacyjna określi dolny próg punktowy osób zakwalifikowanych na studia. Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 16/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu rekrutacji na I rok studiów w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynających się w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 25.14/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę Nr XXIII 17.12/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH Załącznik nr 1 WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - studia pierwszego stopnia stacjonarne Specjalności: edukacja muzyczna (n) Przyjęcie kandydatów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI

KRYTERIA KWALIFIKACJI Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia stycznia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 34 z dnia 9 grudnia 2003 r. dotyczącej zasad i trybu przyjmowania na I rok studiów dziennych, zaocznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia (3 letnie)

Wydział Humanistyczny. kierunek specjalność tryb/forma studiów Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia (3 letnie) Wydział Humanistyczny zał. nr 1 do Uchwały Senatu kierunek specjalność tryb/forma Administracja - nienauczycielska stacjonarne studia I stopnia Administracja - nienauczycielska niestacjonarne rozszerzony

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ, ZDROWIA I TURYSTYKI 1. GEOGRAFIA Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym lub na egzaminie dojrzałości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie

UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie UCHWAŁA NR 152/XXVII/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Senatu nr 137/XXVI/16 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA FILOLOGIA ANGIELSKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu 1. Język angielski część pisemna rozszerzony p 1 = 0,50 rozszerzony p 2. Język polski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH

WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Pedagogika specjalność doradztwo zawodowe i personalne a) Zamiejscowy Ośrodek

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia jednolite magisterskie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

Bardziej szczegółowo

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki

VIII. Wydział Historyczny 3. Instytut Historii Sztuki Załącznik do Uchwały nr Senatu UW z dnia 19 grudnia 2007 r. Zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały nr 217 z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego na I rok

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

LIMITY W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Załącznik nr 2 do Uchwały nr 46/11 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne na Uniwersytecie Gdańskim,

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 do uchwały nr 574 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d 1, d 2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 Załącznik nr 2 do Uchwały nr 102 /2016 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 24 maja 2016 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI NA STUDIA PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2014/2015 WYDZIAŁ BIOLOGII BIOLOGIA konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4) język obcy 0,2 biologia 0,5 jeden do wyboru spośród: chemia, fizyka i astronomia, matematyka 0,3 1. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 56/2014/2015. z dnia 31 marca 2015 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 56/2014/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Nauk Pedagogicznych PEDAGOGIKA. p 3 = 0,20 p 3 = 0,30. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: PEDAGOGIKA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język polski część pisemna p 1 = 0,30 p 1 = 0,40 * Język obcy nowożytny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r.

Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r. Uchwała Nr 77/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 26 marca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 13/2018/2019 Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia pierwszego stopnia 1. Pedagogika Jednostka prowadząca pierwszego stopnia 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 82/2012/2013. z dnia 23 kwietnia 2013 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 82/2012/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia aneksu do Uchwały Senatu UKW Nr 85/2011/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

chemia, geografia lub fizyka). będzie na podstawie konkursu 3. świadectw z przedmiotów:

chemia, geografia lub fizyka). będzie na podstawie konkursu 3. świadectw z przedmiotów: Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 4 grudnia 2001 r. KRYTERIA KWALIFIKACJI obowiązujące kandydatów na studia zaoczne lub wieczorowe w Uniwersytecie Śląskim na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1

Wydział Filologiczny Rok akademicki 2014/2015 Kryterium zakres kwalifikacji Załącznik nr 1 Filologia angielska Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego; Kultura-media-translacja; Nauczycielska z informatyką; Nauczycielska z językiem niemieckim (wymagana znajomość języka

Bardziej szczegółowo

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

Wydział Filologiczny FILOLOGIA ANGIELSKA. Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: Załącznik nr 4 do Uchwały nr 74 Senatu UMK z dnia 27 maja 2014 r. FILOLOGIA ANGIELSKA nie nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY

WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 ( z dn. 14.12.2011 r.) do Uchwały NR R/0004/19/11 z dnia 20 kwietnia 2011 roku WYDZIAŁ EDUKACYJNO-FILOZOFICZNY INSTYTUT MUZYKI Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga

Rodzaj postępowania kwalifikacyjnego. konkurs świadectw dojrzałości. przedmiot poziom waga uwaga przedmiot waga uwaga WYDZIAŁ HISTORYCZNY 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Archeologia a) - profil ogólnoakademicki matematyka historia 0,6 j. obcy nowożytny j. obcy nowożytny inny przedmiot przedmiot najkorzystniejszy

Bardziej szczegółowo

I. Studia pierwszego stopnia

I. Studia pierwszego stopnia I. Studia 1. Pedagogika Jednostka prowadząca 2) Zasady kwalifikacji a) nowa matura konkurs świadectw dojrzałości Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla poziomu przedmiotu podstawowy rozszerzony 1. Język

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r.

ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2017/18 na podstawie uchwały nr 77/2016 Senatu UKSW w Warszawie z dnia 19 maja 2016 r. Spis treści Warunki i tryb przyjmowania na studia stacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA

WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA Załącznik do uchwały nr 42/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ).

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 87/2015/2016 Senatu UKW z dnia 31 maja 2016 r. WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I NIESTACJONARNE (punktów) uzyskanej na egzaminie maturalnym ( nowa matura,

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów:

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA. 1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na wybrany kierunek studiów: Załącznik do Uchwały nr 26/2012/2013 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 21 maja 2013 r. Załącznik do Uchwały nr 18/2012/2013 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 7 maja 2013 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia a) * ) (profil ogólnoakademicki/profil praktyczny) W trybie tych studiów kandydaci przyjmowani

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII v Pedagogika; v Pedagogika specjalna Forma studiów: stacjonarne oraz niestacjonarne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Biologia biologia w ochronie środowiska biologia ogólna i eksperymentalna Wybór specjalności następuje po II roku studiów. Kierunek uzyskał akredytację Państwowej

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 84 /2013/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2015/2016

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI. Informatyka pierwszego stopnia stacjonarne, jeśli są to studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów Wysokość opłat za I rok studiów rozpoczynających się : studia niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) oraz studia stacjonarne (gdy są to studia na drugim i ) WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI 3. 4. 5. Informatyka

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje:

Rada Wydziału Pedagogiki i Psychologii, działając na podstawie Art.169 ust.2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, uchwala, co następuje: UCHWAŁA Rady WPiP Nr 130/2015/2016 z dnia 12 kwietnia 2016 roku w sprawie zasad rekrutacji na kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, praca socjalna, logopedia, psychologia na rok akademicki 2017/2018

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 65/000/2015 Senatu PWSZ z dnia 22 grudnia 2015 r. Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali maturalny (tzw. nową maturę ) oraz maturę międzynarodową. 1. Podstawą przyjęcia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

przeliczane są na oceny i punkty egzaminacyjne według następującej zasady:

przeliczane są na oceny i punkty egzaminacyjne według następującej zasady: WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Teologia specjalność kapłańska h) - profil ogólnoakademicki I 115 Koniecznym warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywna opinia co do przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 30/2013/2014 Senatu Akademickiego Ignatianum z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 23/2013/2014 Rady Wydziału Pedagogicznego z dnia 6 maja 2014 roku WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE. Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty

DZIAŁ I WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE. Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 55/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 maja 2014 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE STUDIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska BIOLOGIA nowa matura konkurs świadectw dojrzałości 1. * Biologia albo chemia 2. ** Język obcy nowożytny część pisemna Przelicznik dla poziomu przedmiotu rozszerzony p 1 = 0,50 albo podstawowy p 1 = 0,30 rozszerzony

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA. Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu FILOZOFIA Lp. Wymagane przedmioty Przelicznik dla przedmiotu 1. * Język polski (część pisemna) albo matematyka albo język obcy nowożytny (część pisemna) Filozofia albo biologia albo chemia albo fizyka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA COACHING I DORADZTWO FILOZOFICZNE d1, d2 - punkty za jeden przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia,

Bardziej szczegółowo

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA

Wydział Prawa i Administracji ADMINISTRACJA Jednostka prowadząca ADMINISTRACJA pierwszego stopnia 3 lata nowa matura od 2010 r. konkurs świadectw dojrzałości Przelicznik dla przedmiotu 1. Język polski część pisemna obowiązkowa p 1 = 0,50 2. Język

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS)

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE (MISHiS) 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia jednolite magisterskie Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY

Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Studia stacjonarne INSTYTUT HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNY Kierunek finanse i rachunkowość Studia stacjonarne pierwszego stopnia 3-letnie (licencjackie) Specjalność: rachunkowość w przedsiębiorstwie Pozycję

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Kierunki studiów: v Pedagogika; v Pedagogika specjalna studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ: Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Nr 176/2013/2014. z dnia 23 września 2014 r. Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Nr 176/2013/2014 z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ

INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016 INSTYTUT EDUKACJI MUZYCZNEJ 1. EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ kandydaci ze starą maturą

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA

Wydział Humanistyczny FILOZOFIA FILOZOFIA Specjalności dodatkowe komunikacja społeczna nauczanie filozofii i etyki * nauczanie filozofii i wiedzy o społeczeństwie* studiów 3 lata * Nabór będzie przeprowadzony jeżeli specjalność zostanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30

Biologia Biologia sądowa Biotechnologia Ochrona środowiska Sport i wellness 5-30 Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 1. Studia w języku polskim Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55 Rektora UMK Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne I stopień II stopień I stopień Biologia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek/specjalność/program Forma i poziom studiów Limit Kryterium zakres kwalifikacji Specjalność: nauczycielska dyskurs publiczny dziennikarstwo w kręgu kultury edytorstwo i redakcja

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków na studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie, na które został uruchomiony DRUGI NABÓR do 05 września 2011 roku

Wykaz kierunków na studia stacjonarne I, II stopnia oraz jednolite magisterskie, na które został uruchomiony DRUGI NABÓR do 05 września 2011 roku Uwaga!!! Uruchomiona dalsza elektroniczna rejestracja kandydatów na I rok studiów ERK na studia STACJONARNE pierwszego, drugiego oraz jednolite magisterskie w Uniwersytecie Szczecińskim na wybranych kierunkach/specjalnościach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku

UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja 2016 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU UCHWAŁA NR 16/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo