TARCZOWE I PŁYTOWE ELEMENTY SKOŃCZONE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARCZOWE I PŁYTOWE ELEMENTY SKOŃCZONE"

Transkrypt

1 PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki 2012/2013 Instytut L-5, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska Adam Wosatko

2 Tematyka wykładu 1 ES tarczowe dla UP Najprostszy ES tarczowy CST ES tarczowy Q4 ES wyższych rzędów 2 ES płytowy czterowęzłowy 3 Podsumowanie i klasyfikacja ES dla UP ES elementy skończone UP ustroje powierzchniowe

3 Najprostszy ES tarczowy CST Najprostszy ES tarczowy CST trójkątny, 3-węzłowy Y v1 3 v3 u3 Liczba stopni swobody węzła: LSSW = 2 Liczba węzłów elementu: LWE = 3 Liczba stopni swobody elementu: LSSE = LSSW LWE = 6 1 u1 2 v2 u2 X Wektory przemieszczeń węzła i elementu: q w = {u w, v w } T q e n = {u 1, v 1 u 2, v 2 u 3, v 3 } T dla w = 1,..., LWE, e = 1,..., LE Do aproksymacji obu przemieszczeń u i v używane są biliniowe funkcje kształtu N i, i = 1, 2, 3: u n (2 1) = Nn (2 6) qe n (6 1) CST Constant Strain Triangle

4 Najprostszy ES tarczowy CST Najprostszy ES tarczowy CST trójkątny, 3-węzłowy u n = N n q e n [ N e N e = 1 0 N2 e 0 N3 e 0 0 N1 e 0 N2 e 0 N3 e N 1(x e, y e ) 1 1 x e 2 3 y e N 2(x e, y e ) 1 x e 1 ], q e = 2 q 1 q 2 q 3 q 4 q 5 q 6 3 y e Ogólne właściwości funkcji kształtu: N i = 1 w węźle i 0 w pozostałych węzłach LWE i=1 N i = 1 N 3(x e, y e ) 1 x e y e

5 ES tarczowy Q4 ES tarczowy Q4 prostokątny, 4-węzłowy b u 4 u 1 v 4 v 1 Y η = 2 y/b a v 3 u 3 ξ = 2 x/a X u 2 v 2 Liczba stopni swobody węzła: LSSW = 2 Liczba węzłów elementu: LWE = 4 Liczba stopni swobody elementu: LSSE = LSSW LWE = 8 Wektory przemieszczeń węzła i elementu: q w = {u w, v w } T q e n = {u 1, v 1 u 2, v 2 u 3, v 3 u 4, v 4 } T dla w = 1,..., LWE, e = 1,..., LE Do aproksymacji obu przemieszczeń u(ξ, η) i v(ξ, η) używane są funkcje kształtu N i (ξ, η), i = 1, 2, 3, 4, biliniowe (liniowe względem dwu bezwymiarowych unormowanych współrzędnych ξ, η [ 1, +1]): u n (ξ, η) (2 1) = {u(ξ, η), v(ξ, η)} = N n (2 8) qe (8 1) n u(ξ, η) = N 1 u 1 + N 2 u 2 + N 3 u 3 + N 4 u 4 v(ξ, η) = N 1 v 1 + N 2 v 2 + N 3 v 3 + N 4 v 4

6 ES tarczowe dla UP ES płytowy czterowęzłowy Podsumowanie i klasyfikacja ES dla UP ES tarczowy Q4 Biliniowe funkcje kształtu dla ES tarczowego 4-węzłowego N1 = 14 (1 ξ)(1 η) N2 = 14 (1 + ξ)(1 η) N3 = 14 (1 + ξ)(1 + η) N4 = 14 (1 ξ)(1 + η)

7 ES tarczowy Q4 Bazowy element wzorcowy dla elementu Q4 Część obliczeń wykonywana jest na elemencie wzorcowym, np. wyznaczanie macierzy pochodnych funkcji kształtu: B = L N. Element wzorcowy: ξ, η [ 1, 1] [ ξ η { x, y = J [ x y } { ξ, η Macierz ] Jacobiego - relacja między pochodnymi ] [ x y ξ ξ, gdzie: J = x η } y η ]

8 ES tarczowy Q4 Wektor zastępników obciążeń powierzchniowych Wektor obciążeń powierzchniowych: Macierz funkcji kształtu: ˆp n e = {ˆp x, ˆp y } T [ ] N n (2 8) = N1 0 N 2 0 N 3 0 N N 1 0 N 2 0 N 3 0 N 4 Wektor zastępników węzłowych obciążeń powierzchniowych: f(8 1) n e = N n (8 2) et ˆpn (2 1) e da A e Gdy fragment brzegu A e leży na brzegu obszaru A σ, to podobnie obliczamy wektor zastępników węzłowych obciążeń brzegowych f n e b(8 1).

9 ES tarczowy Q4 Macierz sztywności tarczowego ES 4-węzłowego Macierz sztywności: k e (8 8) n = B nt (8 3) Dn (3 3) Bn (3 8) da A e Macierz związków kinematycznych: N 1 B n x 0... (3 8) = N 0 1 y... 0 N 1 N 1 y x... N 4 x 0 N 4 y N 4 N 4 y x Macierz związków fizycznych: D n (3 3) = Dn 1 ν 0 ν ν Sztywność tarczowa: D n = E h 1 ν 2

10 ES wyższych rzędów ES izoparametryczne Aproksymacja geometrii: P Ω e : x P (ξ, η) = N(ξ, η) x e, gdzie: x i y i [ ] x j xp x P =, x y e = y j P x k y k x l y l ES jest izoparametryczny jeśli do aproksymacji geometrii i pola przemieszczeń wykorzystujemy te same węzły i te same funkcje kształtu. x(ξ, η) = N(ξ, η) x e u(ξ, η) = N(ξ, η) q e

11 ES wyższych rzędów ES wyższych rzędów tarczowe Typ: LST Q8 Q LSSE = 12 LSSE = 16 LSSE = Wzrastająca liczba węzłów podwyższa stopień wielomianu interpolacyjnego do opisu geometrii i pola przemieszczeń.

12 ES wyższych rzędów Trójkąt Pascala Q9 Q4 1 x y CST x 2 x y y 2 x 3 x 2 y x y 2 y 3 x 2 y 2 Q8 LST

13 ES wyższych rzędów Całkowanie numeryczne ES Kwadratura Gaussa 1 1 k e = B T DB h da = B(ξ, η) T D B(ξ, η) h det J dξdη A e 1 1 n m w i w j B T (i,j) D B (i,j) h det J (i,j) i=1 j=1 Całkowanie Q4 Q8 pełne (FI) zredukowane (RI)

14 ES płytowy dla płyt cienkich prostokątny, 4-węzłowy, dostosowany LSSW = 4 LWE = 4 LSSE = LSSW LWE = 16 Aproksymacji wewnątrz ES podlega funkcja ugięcia w(x, y) z użyciem następującego wektora węzłowych i elementowych SS: q m w(4 1) = {w, ϕ x, ϕ y, χ} T w = {w, w/ y, w/ x, 2 w/ x y} T w q e m (16 1) = {w 1, ϕ x1, ϕ y1, χ χ 4 } T

15 Aproksymacja pola ugięcia Bezwymiarowe współrzędne powierzchniowe ξ = 2 ( x a ) 1, η = 2 ( y b ) 1 Wielomianowa aproksymacja: w(ξ, η) = (α 1 + α 2 ξ + α 3 ξ 2 + α 4 ξ 3 )(β 1 + β 2 η + β 3 η 2 + β 4 η 3 ) = C 1 + C 2 ξ + C 3 η + C 4 ξ 2 + C 5 ξη + C 6 η 2 + C 7 ξ 3 + C 8 ξ 2 η + C 9 ξη 2 + C 10 η 3 + C 11 ξ 3 η + C 12 ξ 2 η 2 + C 13 ξη 3 + C 14 ξ 3 η 2 + C 15 ξ 2 η 3 + C 16 ξ 3 η 3 w(ξ, η) = N m m (1 16)(ξ, η) qe (16 1) = = {N1 1, N2 1, N3 1, N4 1, N N4 4 } {w 1, ϕ x1, ϕ y1, χ 1 w χ 4 } T

16 ES tarczowe dla UP ES płytowy czterowęzłowy Podsumowanie i klasyfikacja ES dla UP Bisześcienne funkcje kształtu dla pierwszego węzła elementu płytowego, 4-wezłowego (bazowego) N11 odpowiadająca w1 N12 odpowiadająca ϕx1 N13 odpowiadająca ϕy 1 N14 odpowiadająca χ1

17 Aproksymacja pól wtórnych Pola odkształceń i momentów Odkształcenia: e m = [3 1] [3 1] Lm N [1 16] qe [16 1] = B e [3 16] qe = [16 1] = {B 1, B 2, B 3, B 4 } {q 1, q 2, q 3, q 4 } T B i = L m N i = [3 4] [3 1][1 4] 2 / x 2 2 / y / x y [ N 1 i N 2 i N 3 i N 4 i ] Momenty zginające: s m = [3 1] [3 3] Dm [3 1] em = [3 3] Dm [3 16] Be qe [16 1]

18 Macierz sztywności płytowego ES 4-węzłowego Macierz sztywności: k e (16 16) m = B mt (16 3) Dm (3 3) Bm (3 16) da A e Macierz związków kinematycznych: B m (3 16) = Macierz związków fizycznych: 2 N 1 1 x 2 N x 2 N x 2 N x... 2 N x 2 2 N 1 1 y 2 N y 2 N y 2 N y... 2 N y N 1 1 x y 2 2 N 2 1 x y 2 2 N 3 1 x y 2 2 N 4 1 x y N 4 4 x y D m (3 3) = Dm Sztywność płytowa: D m = Eh3 12(1 ν 2 ) 1 ν 0 ν ν 0 0 2

19 ES płytowe dostosowane i niedostosowane Elementy dostosowane mają zapewnioną ciągłość funkcji ugięcia wb e=1 = wb e=2 i ciągłość pochodnych normalnej ( ) w e=1 n = ( ) w e=2 b n i stycznej ( ) w e=1 b s = ( ) w e=2 b s. b Elementy niedostosowane mają zapewnioną ciągłość funkcji ugięcia wb e=1 = wb e=2 i pochodnej stycznej ( w s ) e=1 b = ( w s ) e=2 b. 1 2 Dla elementów niedostosowanych powierzchnia w(x, y) nie jest gładka, a załomy na styku elementów mogą prowadzić w konsekwencji do rozwiązania odpowiadającego bardziej wiotkiej konstrukcji.

20 Diagram zależności P P 0 E U P P 0 E U σ E +h/2...z dz h/2 (Lm ) T s m ˆp = {ˆp z } D m ( ) N A fp e F K k e Q=F ɛ z e m L m u = {w} N q e A 1 Q ( ) oznacza [( L m ) T D m ( L m )]u m ˆp = 0 A oznacza symbol agregacji, A 1 oznacza powrót z U do E

21 Niekorzystne kształty ES Duża wartość współczynnika wydłużenia (aspect ratio) a a b b b h h b b α β a Prawie trójkąt: a b Trójkątny czworobok Ukosowanie: α β Położenie węzłów (off-center node) Silnie zakrzywiony brzeg

22 Wymagania dla powierzchniowych ES ES dla UP powinny: spełniać warunek geometrycznej izotropii, który wymaga równouprawnienia kierunków x i y (stosujemy tą samą aproksymację w każdym kierunku), mieć zdolność do zreprodukowania stanów stałych odkształceń oraz bezodkształceniowego ruchu sztywnego, zachować ciągłość na granicach międzyelementowych, posiadać odpowiedni stopień wielomianu interpolacyjnego do aproksymacji pola przemieszczeń i odkształceń (!).

23 Klasa ciągłości ES tarczowych i płytowych Tarczowe ES CST i Q4 Stosujemy biliniowe funkcje kształtu do aproksymacji pola przemieszczeń. Zapewniamy ciągłość pola przemieszczeń u klasy C 0. Pole odkształceń stanu membranowego jest opisane pochodnymi cząstkowymi rzędu p = 1. Wymagana jest ciągłość pochodnych przemieszczeń rzędu p 1 = 0. W konsekwencji na granicach międzyelementowych występują skoki wartości składowych wektora odkształcenia (naprężenia) ciągłość klasy C 1. Płytowe ES czterowęzłowe dostosowane Stosujemy bisześcienne funkcje kształtu do aproksymacji pola przemieszczeń (ugięcia). Pole odkształceń stanu giętnego jest opisane pochodnymi cząstkowymi rzędu p = 2. Wymagana jest ciągłość pochodnych ugięcia rzędu p 1 = 1. Ciągłość C 1 (ciągłość ugięcia i ciągłość pierwszych pochodnych) gwarantuje się w ES dostosowanych.

24 Charakter stanu, jaki panuje w ES Rozróżnia się trzy typowe stany: 1 stan membranowy rozpatrywany w powłokach, analogiczny do tarczowego w niezakrzywionych UP, czyli w tarczach, oznaczony indeksem n, 2 stan giętny, któremu towarzyszą w cienkich płytach i powłokach zerowe odkształcenia poprzecznego ścinania, oznaczony indeksem m, 3 stan poprzecznego ścinania, konieczny do uwzględnienia w zginanych ustrojach powierzchniowych umiarkowanie grubych, oznaczony indeksem t (nie był omawiany).

25 Klasyfikacja ES ze względu na analizowane zadania Wyróżniamy typy ES: dla tarcz (płaskiego stanu naprężenia), dla zginanych płyt cienkich oparte na jednoparametrowej teorii Kirchhoffa-Love a (K-L), dla zginanych płyt umiarkowanie grubych oparte na trójparametrowej teorii płyt Mindlina-Reissnera (M-R), dla zakrzywionych powłok oparte na trójparametrowej teorii powłok cienkich K-L, dla zakrzywionych powłok oparte na pięcioparametrowej teorii powłok umiarkowanie grubych M-R, powłokowe, tzw. zdegenerowane, oparte na równaniach kontinuum 3D, zmodyfikowanych hipotezami powłokowymi, spójne z pięcioparametrową teorią powłok cienkich i umiarkowanie grubych M-R, ES bryłowe do dyskretyzacji powłok grubych, korzystające z równań kontinuum 3D.

26 Literatura M. Radwańska. Ustroje powierzchniowe. Podstawy teoretyczne oraz rozwiązania analityczne i numeryczne. Skrypt PK, Kraków, A. Borkowski, Cz. Cichoń, M. Radwańska, A. Sawczuk, Z. Waszczyszyn. Mechanika budowli. Ujęcie komputerowe. T.3, rozdz.9, Arkady, Warszwa, Cz. Cichoń, W. Cecot, J.Krok, P. Pluciński. Metody komputerowe w liniowej mechanice konstrukcji. Wybrane zagadnienia. Skrypt PK, wydanie 2, Kraków, G. Rakowski, Z. Kacprzyk. Metoda elementow skończonych w mechanice konstrukcji. Oficyna Wyd. PW, Warszawa, R.D. Cook, D.S. Malkus, M.E. Plesha, R.J Witt. Concepts and Applications of Finite Element Analysis. University of Wisconsin Madison, John Wiley&Sons, O.C. Zienkiewicz, R.L. Taylor, J.Z. Zhu. The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals. VI edition, Elsevier Butterworth Heineman, 2005.

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ

4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 1 4. 4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 4.1. Elementy trójkątne Do opisywania dwuwymiarowego kontinuum jako jeden z pierwszych elementów

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w MES. Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS

Modelowanie w MES. Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS MES 5 Modelowanie w MES Część I Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS Kroki analizy Zakładamy, że model już jest uproszczony, zdefiniowany został materiał, obciążenie i umocowanie (krok 0).

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Numeryczne Modelowanie Układów Ciągłych Podstawy Metody Elementów Skończonych. Warunki brzegowe. Elementy

Wstęp. Numeryczne Modelowanie Układów Ciągłych Podstawy Metody Elementów Skończonych. Warunki brzegowe. Elementy Wstęp Numeryczne Modeowanie Układów Ciągłych Podstawy Metody Eementów Skończonych Metoda Eementów Skończonych służy do rozwiązywania probemów początkowo-brzegowych, opisywanych równaniami różniczkowymi

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 11: Połączenia zginane 11 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH HIGH CYCLE FATIGUE ANALYSIS OF AXISYMETRIC ELEMENTS.

WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH HIGH CYCLE FATIGUE ANALYSIS OF AXISYMETRIC ELEMENTS. dr inż. Ireneusz Wróbel Akademia Techniczno-Humanistyczna inż. Mateusz Kóska Avio Polska, Bielsko-Biała WYSOKOCYKLOWA ANALIZA ZMĘCZENIOWA ELEMENTÓW OSIOWOSYMETRYCZNYCH Streszczenie: Przedmiotem analiz

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

Element cięgnowy. Rysunek: Element LINK1. Jakub J. Słowiński (IMMT PWr) Wykład 4 09 i 16.03.2012 51 / 74

Element cięgnowy. Rysunek: Element LINK1. Jakub J. Słowiński (IMMT PWr) Wykład 4 09 i 16.03.2012 51 / 74 Elementy 1D Element cięgnowy Element LINK1 jest elementem 2D, dwuwęzłowym, posiadającym jedynie dwa stopnie swobody - translację w kierunku x oraz y. Można zadeklarować pole jego przekroju oraz odkształcenie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych.

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA. Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów przybliżonych. POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2003/2004 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Andrzej Dominik Analiza danych z zastosowaniem teorii zbiorów

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji

Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji BOGUSŁAW JACKOWSKI BOP, Gdańsk Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji. Wstęp Najbardziej rozpowszechnionymi w graficznych zastosowaniach komputerowych

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców oprogramowania do projektowania Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 10: Wskazówki dla twórców

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów

Metody numeryczne. materiały do wykładu dla studentów Metody numeryczne materiały do wykładu dla studentów 4. Wartości własne i wektory własne 4.1. Podstawowe definicje, własności i twierdzenia 4.2. Lokalizacja wartości własnych 4.3. Metoda potęgowa znajdowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA N IELIN IOWYCH DRGAŃ WŁASNYCH BELEK WIELOPRZĘ SŁOWYCH

ANALIZA N IELIN IOWYCH DRGAŃ WŁASNYCH BELEK WIELOPRZĘ SŁOWYCH MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 3, 26 (1988) ANALIZA N IELIN IOWYCH DRGAŃ WŁASNYCH BELEK WIELOPRZĘ SŁOWYCH ROMAN LEWANDOWSKI Politechnika Poznań ska W niniejszej pracy podano numeryczne rozwią zanie

Bardziej szczegółowo

Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE

Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE Odciążanie jako ostateczny środek obrony KSE Adam Klimpel Ekspert współpracownik PSE Operator SA Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Technologia Do awarii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Uwaga Przed użyciem tych informacji i produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Uwagi na stronie

Bardziej szczegółowo

Numer publikacji EA-04/16 Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych CEL Celem niniejszego dokumentu jest ujednolicenie sposobu postępowania przy wyznaczaniu niepewności pomiarów

Bardziej szczegółowo

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności.

Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności. 005-0-0 Pracownia fizyczna analiza wyników pomiarów i ich niepewności... Wstęp Zjawiska zachodzące w przyrodzie opisywane są za pomocą odpowiednio zdefiniowanych pojęć zwanych wielkościami fizycznymi.

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny Jednokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 2: Projekt koncepcyjny 2 - ii PRZEDMOWA Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Proces projektowania. Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein

Proces projektowania. Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein Proces projektowania Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej. Albert Einstein Mikrus MR 300 pojazd polskiej konstrukcji, wyprodukowany w liczbie zaledwie 100 egzemplarzy.

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z MATEMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 04/05 Materiały do Informatora opracowano w ramach projektu Pilotaż nowych

Bardziej szczegółowo

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH. Kraków, 2004 21.03.2013 Anna Linscheid Katedra Chemii i Fizyki, Uniwersytet Rolniczy Do użytku wewnętrznego ĆWICZENIE 11 POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ROZSZERZALNOŚCI LINIOWEJ CIAŁ STAŁYCH Kraków, 24 21.3.213 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI

Autodesk Robot Structural Analysis Professional Przykłady weryfikacyjne dla Polskich Norm SPIS TREŚCI Autodesk Robot Structural Analysis Professional PRZYKŁADY WERYFIKACYJNE DO OBLICZEŃ WG POLSKICH NORM Marzec 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 1 STAL - PN-90/B-03200... 2 PRZYKŁAD WERYFIKACYJNY 1 - ŚCISKANIE OSIOWE

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo