SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY NA RYNKU B2B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY NA RYNKU B2B"

Transkrypt

1 SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY NA RYNKU B2B Szkolenie Skuteczne techniki sprzedaży na rynku b2b uczy technik sprzedaży opracowanych w latach 90-tych XX w. na podstawie wyników badań nad sukcesem w sprzedaży na rynku business-to-business w Stanach Zjednoczonych i niektórych krajach europejskich. Techniki te są ciągle doskonalone i stosowane przez najlepszych handlowców i marketingowców w najbardziej znanych firmach. Oparte są przede wszystkim na sekwencyjnym zadawaniu pytań odkrywających potrzeby klienta i dopasowujących oferowany produkt (rozwiązanie) do odkrytych potrzeb poprzez ujawnienie korzyści jakie oferowany produkt może dać firmie klienta. Techniki te są szczególnie skuteczne w procesie sprzedaży składającym się z wielokrotnego kontaktu z klientem, w którym budowa długofalowej relacji o charakterze doradczym jest podstawą dla powodzenia sprzedaży. CEL SZKOLENIA: rozwój i doskonalenie technik sprzedaży na rynku b2b, których stosowanie przynosi wymierne korzyści zarówno uczestnikowi szkolenia jak i jego firmie W przypadku uczestnika szkolenia podstawowa korzyść to podniesienie profesjonalizmu i efektywności jego działań sprzedażowych W przypadku firmy podstawa korzyść to wzrost sprzedaży i trwałe relacje z klientami Po zakończeniu szkolenia jego uczestnicy będą umieli: opracować schematy własnych rozmów sprzedażowych wykorzystać poznane i przećwiczone metody i techniki do stopniowego motywowania klienta do zakupu, ponieważ: - poznają i nauczą się stosować techniki zadawania pytań potrzebnych do określenia potrzeb klienta - poznają techniki prezentacji produktu oraz opracowania oferty od strony korzyści jakie daje on klientowi

2 - nauczą się jak diagnozować typy klientów i właściwe im style kupowania - nauczą się jak prowadzić rozmowy sprzedażowe w zależności od typu klienta i sytuacji budować i utrzymywać długotrwałe i pozytywne nastawienie klienta do siebie, produktu i firmy *dzięki powyższemu szkolenie nie tylko przyczyni się do wzrostu efektywności działań sprzedażowych uczestników, ale również co jest bardzo ważne pozwoli na wzmocnienie poziomu motywacji do kontaktów z klientami m.in. poprzez redukcję kosztów psychicznych u osób sprzedających na rynku b2b. Program szkolenia ( zajęcia rozpoczynają się od krótkiego 15-minutowego treningu integracyjnego) Temat Metodyka zajęć 1. Typy klientów i nasze nastawienie krótki wykład do nich: praca w małych *analiza stylów kupowania na rynku b2b grupach *analiza stylów sprzedawania na rynku b2b prezentacja wyników *jak dopasować styl sprzedawania do klienta 2. Cztery typy osobowości i zasady psychotest komunikacji z nimi ćwiczenia w parach 3. Rozpoznawanie klientów psychotest reprezentujących różne typy ćwiczenia w parach osobowości *techniki sprzedaży stosowane w komunikacji z poszczególnymi typami: ćwiczenie podstawowych zasad 4. Proces sprzedaży jako komunikacja między ćwiczenia w parach sprzedającym i klientem: zajęcia w formie warsztatów treningowych *Spotkanie pierwsze wrażenie: budowa pozytywnego nastawienia klienta do sprzedawcy *wypowiedzi otwierające *przestrzeń osobista *zachowania sprzedawcy (mowa ciała) *co powiedzieć i sposób mówienia jak zbudować właściwą komunikację z klientem 4.1.Rozmowa sprzedażowa *ustalanie faktów *odkrywanie potrzeb klienta- umiejętność słuchania i zadawania pytań *aktywne słuchanie i parafrazowanie - dlaczego to jest tak ważne 4.2.Rodzaje pytań jako techniki sprzedaży: najskuteczniejsza metoda ćwiczenia w grupach Czas (planowany)

3 SPIN (pytania jako techniki angażowania, pozyskiwania informacji i motywowania do zakupu) Techniki zadawania pytań mających na celu ustalenie sytuacji nabywcy. Kiedy i o co pytać, kiedy i o co nie pytać? Planowanie (wybór) pytań sytuacyjnych. Jak formułować pytania sytuacyjne? Związek pytań sytuacyjnych z określaniem problemów, jakie mogą być rozwiązane za pomocą poszczególnych ofert 4.3.Techniki zadawania pytań mających na celu określenie problemów, niezadowolenia lub trudności związanych z dotychczasową sytuacją nabywcy. Określanie stopnia ryzyka związanego z sytuacjami, w jakich warto i w jakich nie warto zadawać pytania mające na celu określenie problemów, niezadowolenia lub trudności związanych z dotychczasową sytuacją nabywcy. Planowanie pytań problemowych. Pytania wyjaśniające. Zasada identyfikacji powodów niezadowolenia nabywcy. 4.4.Techniki zadawania pytań mających na celu określenie konsekwencji wynikających z dotychczasowej sytuacji nabywcy. Planowanie pytań w oparciu o znajomość problemów nabywcy Metoda i formularz planowania pytań dotyczących następstw dotychczasowej sytuacji nabywcy. Techniki konstrukcji pytań dotyczących następstw dotychczasowej sytuacji nabywcy. Kiedy zadawać a kiedy nie zadawać pytania dotyczące następstw dotychczasowej sytuacji nabywcy? 4.5.Techniki zadawania pytań mających na celu określenie ćwiczenia w małych ćwiczenia w małych nagrywanie kamerą wideo analiza nagranych scenek nagrywanie ćwiczeń

4 oczekiwanych korzyści lub intencji działania nabywcy. kamerą wideo i analiza nagranych scenek Funkcja identyfikująca, wyjaśniająca i poszerzająca pytań określających oczekiwane korzyści nabywcy. Planowanie pytań określających oczekiwane korzyści nabywcy. Sytuacje wysokiego i niskiego ryzyka w zadawaniu pytań określających oczekiwane korzyści nabywcy. Zasady formułowania pytań określających oczekiwane korzyści nabywcy Przedstawianie swojego produktu/usługi czyli jak najskuteczniej motywować do zakupu cechy produktu/usługi przekształcanie cech w zalety czynienie sugestii poprzez pokazywanie zalet jako korzyści dla klienta umiejętność identyfikacji tzw. sygnałów nabywczych 4.7. Przezwyciężanie zastrzeżeń rodzaje zastrzeżeń i ich przyczyny jak radzić sobie z różnymi zastrzeżeniami CENA? jak rozmawiać o cenie (cena jako wartość lub inwestycja lub...?) ćwiczenia w małych nagrywanie ćwiczeń kamerą wideo i analiza nagranych scenek 2 h 4.8. Finalizowanie sprzedaży 4.9. Zamknięcie sprzedaży techniki finalizowania transakcji ćwiczenia w małych handlowych 5. Telefon w komunikacji sprzedażowej na rynku b2b zasady efektywnej komunikacji przez telefon - przygotowanie rozmowy - przeprowadzenie rozmowy - zakończenie rozmowy które z wcześniejszych technik mogą i w jaki sposób być stosowane w rozmowie przez telefon które techniki nie mogą być stosowane w rozmowie przez telefon głos, użyteczne zwroty czas rozmowy telefonicznej co możesz - i jak - ustalać telefonicznie 6.Twoje emocje w komunikacji z klientem ćwiczenia - symulacje rozmów telefonicznych psychotest ćwiczenia w kontroli

5 * Co Cię wyprowadza z równowagi *Kiedy tracisz głowę *Jakie uczucia chcesz wywołać u strony drugiej i jak to osiągnąć * Jak być asertywnym własnych emocji i zachowań nagrywanie kamerą wideo i analiza nagrywanych scenek 7.Właściwe podejście do reklamacji i skarg zasady komunikacji z rozgniewanym klientem 8.Organizacja pracy handlowca czyli jak wykorzystać różne źródła informacji o kliencie, żeby właściwie przygotować ofertę i spotkanie *Jakie informacje o kliencie są niezbędne by przygotować właściwą ofertę *Jak pozyskać te informacje i jak je wykorzystać w procesie sprzedaży 9.Podsumowanie identyfikacja mocnych i słabych stron poszczególnych handlowców: budowa planu rozwoju własnej efektywności 10.Wypełnienie anonimowych arkuszy ocen zajęć - zakończenie ćwiczenia w parach mini-wykład praca w małych grupach ćwiczenia wypełnienie anonimowych arkuszy samooceny budowa portretu efektywnego handlowca Szkolenie ma charakter intensywnego treningu, co najmniej 60% czasu zajmują ćwiczenia polegające na odgrywaniu ról związanych z realnymi sytuacjami sprzedażowymi. W trakcie symulowanych sytuacji sprzedażowych uczestnicy ćwiczą stosowanie poznanych technik prowadzenia rozmowy sprzedażowej. Wybrane ćwiczenia są nagrywane a następnie poddawane analizie w celu zidentyfikowania silnych i słabych stron oraz tego co wymaga dalszej pracy nad doskonaleniem swoich umiejętności sprzedaży i budowy motywacji do działania. Metodyka zajęć: JEST SKUTECZNA ponieważ to co stanowi treść naszych zajęć dopasowujemy do specyfiki pracy uczestników. Korzystamy ze sprawdzonych, efektywnych technik szkoleniowych, takich jak: prezentacja, trening grupowy i indywidualny, inscenizacja czyli odgrywanie ról w symulowanych, realnych sytuacjach, dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach i inne. *gwarantujemy dużo ćwiczeń polegających głównie na odgrywaniu roli sprzedającego i kupującego w różnych sytuacjach, dzięki czemu będziesz miał okazję skonfrontować swoje dotychczasowe umiejętności sprzedażowe i poddać je analizie własnej, trenera i zespołu.

6 *studia przypadku; podawaną wiedzę uczestnicy wykorzystują m.in. do analizy specjalnie dobranych studiów przypadku przeprowadzanych w małych, które następnie prezentują swoje pomysły i rozwiązania. Te z kolei, stają się asumptem do wymiany poglądów między uczestnikami szkolenia i poszukiwania optymalnych rozwiązań. JEST ANGAŻUJĄCA ponieważ stosujemy takie formy prowadzenia zajęć, które w maksymalnym stopniu włączają i aktywizują wszystkich uczestników. Prezentacje trenerów ograniczane są do minimum i stanowią zazwyczaj bądź podsumowanie merytoryczne wykonanych ćwiczeń. *krótkie wprowadzenia do poszczególnych tematów szkolenia (w formie mini wykładu) są dawkami niezbędnej wiedzy; czyli podajemy tylko tę wiedzę, która jest konkretna i konieczna do podniesienia skuteczności Twoich działań sprzedażowych JEST INTERESUJĄCA - ponieważ dbamy o to, aby prowadzone przez nas zajęcia były ciekawe zarówno pod względem treści jak i formy. Niejednokrotnie intrygujemy, zaskakujemy, rozbawiamy i przykuwamy uwagę naszych uczestników, dlatego też na naszych warsztatach nikt nigdy się nie nudzi *podczas zajęć stosujemy również specjalne narzędzia pozwalające uczestnikom zidentyfikować własny styl sprzedawania (w tym jego silne i słabe strony) oraz testy identyfikujące preferowane przez uczestników zachowania i działania w wybranych sytuacjach sprzedażowych. Zapewniamy także przyjazną i bardzo otwartą atmosferę podczas zajęć oraz częste prowadzenie ćwiczeń dotyczących poważnej problematyki w formie zabawowej. Uczestnikom naszego szkolenia dajemy również możliwość wpływu na realizowany program szkolenia; uczestnicy stają się współautorami realizowanego programu. Jest to możliwe dzięki temu, że: na początku szkolenia przedstawiany jest bardzo szczegółowo program szkolenia a następnie uczestnicy proszeni są o wskazanie swoich oczekiwań wobec programu; powyższe prowadzić może do takiej modyfikacji przedstawionego programu by w pełni odpowiadał on na zidentyfikowane oczekiwania w trakcie szkolenia uczestnicy proszeni są o informacje zwrotne celem monitorowania na bieżąco czy realizowane szkolenie uczy tego co naprawdę ważne i potrzebne uczestnikom. TRENER: szkolenie prowadzi w zależności od terminu 1 trener z następującego zespołu trenerów sprzedażowych: dr Stanisław Gireń, mgr Kinga Truś, mgr Julita Urbaniuk. *szczegółowe CV każdego ww. trenera dostępne po kliknięciu w wybrane nazwisko. Każda z ww. osób posiada co najmniej 11-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu technik sprzedaży i negocjacji handlowych oraz profesjonalnej obsługi klienta i przeprowadziła również co najmniej kilkadziesiąt szkoleń i treningów z ww. zakresu. Od uczestników szkoleń każdy wymieniony trener uzyskiwał najwyższe oceny i najlepsze

7 opinie za jakość i praktyczną przydatność prowadzonych zajęć.

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń w 2013 r.

Oferta szkoleń w 2013 r. Oferta szkoleń w 2013 r. RCS Sp. z o.o. ul. Spółdzielcza 8, 15-441 Białystok tel./fax 85 653 72 21, 653 74 75 e-mail: rcs@pfrr.pl www.rcs-hr.pl Spis treści I. Akademia sprzedaży....3 Szkolenie I. Profesjonalna

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny

Ewa Kulesza Kierownik Merytoryczny Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu najnowszy katalog naszych produktów szkoleniowych i doradczych. Pracując dla Państwa od dziesięciu lat wypracowaliśmy przeszło pięćdziesiąt autorskich szkoleń i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Sprzedaż. Negocjacje

Spis treści. Sprzedaż. Negocjacje II Spis treści Sprzedaż 1. Zaawansowane technik sprzedaży - v1 2. Zaawansowane techniki sprzedaży - v2 3. Certyfikowany handlowiec 4. Cross-selling i Up-selling 5. Prospecting. Sztuka zdobywania nowych

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl

KATALOG SZKOLEŃ. IWMnews.pl KATALOG SZKOLEŃ 2013 SPIS TREŚCI O instytucie 3 Oferta 3 Szkolenia zamknięte 4 Szkolenia otwarte 5 Jak pracujemy?...6 Z jakich metod korzystamy na szkoleniu?...7 ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I ORGANIZACJĄ 8 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28

OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28 OFERTA SZKOŁY TRENERÓW ELŻBIETY SOŁTYS EDYCJA 28 ROK 2013 30 218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 217/5 tel. 12 425 09 01; tel./fax 12 425 31 41 www.labpsych.pl biuro@labpsych.pl Pracownia Psychologiczna Elżbiety

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA Oferta szkoleniowa 1 Spis treści OPIS PROJEKTU PODMIOTOWE FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA... 3 ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLEŃ... 8 ASERTYWNOŚĆ NA CO DZIEŃ... 8 ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM...

Bardziej szczegółowo

MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+

MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+ 1 Akademia Handlowa 50+ Innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+ Podręcznik użytkowania Gdynia 2014 Lider:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę

Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Zarządzaj kompetencjami zdobądź przewagę Szkolenia dla sprzedawców/handlowców planowane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy

Rozdział 6. Wpływ efektywności form szkolenia pracowników na konkurencyjność firmy Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Joanna Konopka Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PUBLIKACJA BEZPŁATNA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POSTAW NA ROZWÓJ! Kampania informacyjno - promocyjna oraz doradztwo dla osób dorosłych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences

Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences STOWARZYSZENIE REFA WIELKOPOLSKA Leonardo da Vinci Partnership Project Transcompetences Transparency of officials, generic competences and opportunities for developing them examples of selected EU Member

Bardziej szczegółowo

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń

www.arted.pl ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń ARTED Sztuka Edukacji Katalog szkoleń Czerwiec 2007 SPIS TREŚCI STRONA Artklient: Zadowolony Klient.... 5 Artsprzedawca: Skuteczny sprzedawca.... 6 Artnegocjacje: Zwycięskie negocjacje.... 7 Artcall: Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo,

OFERTA SZKOLENIOWA. Sznowni Państwo, OFERTA SZKOLENIOWA Sznowni Państwo, Poniżej przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową. Odnajdą w niej Państwo obszary szkoleniowe wraz z przykładowymi tematami szkoleń, cele, zakresy tematyczne oraz kosztorys

Bardziej szczegółowo

Butik Szkoleniowy Platformy 360

Butik Szkoleniowy Platformy 360 Butik Szkoleniowy Platformy 360 Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnymi obszarami szkoleń, które możemy dla Państwa zrealizować w formie tradycyjnej lub e-learning. Wejdź Kategorie szkoleń Obszar

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANY SYSTEM ZWIĘKSZANIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I SPRZEDAŻOWYCH

ZAAWANSOWANY SYSTEM ZWIĘKSZANIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I SPRZEDAŻOWYCH NAJSKUTECZNIEJSZE METODY SPRAWDZONE I PRAKTYCZNE STRATEGIE ZAAWANSOWANY SYSTEM ZWIĘKSZANIA KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH I SPRZEDAŻOWYCH NAJLEPSZE NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW BTI Business Academy to miejsce

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla trenera Doskonalenie umiejętności menedżerskich w procesie sukcesji

Podręcznik dla trenera Doskonalenie umiejętności menedżerskich w procesie sukcesji Sukcesja stanowisk kluczem do sukcesu w Organizacjach Pracodawców UDA POKL.05.05.02-00-236/12 Podręcznik dla trenera Doskonalenie umiejętności menedżerskich w procesie sukcesji Materiały bezpłatne Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

rocław; 05-06.03.14r - Kraków; 01-02.04.14r - W arszawa 17-18.06.14r - W

rocław; 05-06.03.14r - Kraków; 01-02.04.14r - W arszawa 17-18.06.14r - W Umiejętność sprzedaży to dziś jedna z najbardziej interdyscyplinarnych dziedzin wiedzy Mistrz Sprzedaży, czyli jak zostać handlowcem ponadbranżowym Mistrz Sprzedaży. 05-06.03.14r - Kraków; 01-02.04.14r

Bardziej szczegółowo

OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH

OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH OPIS CELÓW i PROGRAMY SZKOLEŃ TWARDYCH oraz MIĘKKICH Spis treści I. SZKOLENIA MIĘKKIE... 2 1. BLOK 1: MAPA CELÓW I MARZEŃ... 2 2. BLOK 2: ROZWÓJ OSOBISTY... 3 II. SZKOLENIA TWARDE... 5 3. BLOK TEMATYCZNY

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU

OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU OFERTA USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH, I COACHINGU SPIS TREŚCI: 1. Czym się zajmujemy?... 3 2. Usługi konsultingowe... 3 3. Opracowanie programów modułów szkoleniowych i przeprowadzenie szkoleń... 5 a)

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena

SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży. Program i wycena SZKOLENIE OTWARTE Coaching operacyjny w skutecznym zarządzaniu Działem Sprzedaży Program i wycena Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne i skierowane wyłącznie do Firmy wymienionej na wstępie

Bardziej szczegółowo

Materiały opracował zespół w składzie:

Materiały opracował zespół w składzie: Materiały opracowane przez Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o. ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 17, lok. 4 A, 90 248 Łódź tel. (42) 633 17 19 fax. (42) 209 36 85 Materiały opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Przewodnik SPRZEDAŻ I PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA Opracowanie przewodnika: Dorota Tomaszewicz Przewodnik dystrybuowany bezpłatnie Nakład: 5 000 egz. Przewodnik wydany w ramach projektu Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo