Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy"

Transkrypt

1 31 grudnia 2010 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stopy referencyjnej NBP, pozostawiając ją na poziomie 3,50%. Inflacja w listopadzie spadła do 2,7% w porównaniu z 2,8% w październiku. Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 10,1% r/r po wzroście w październiku o 8% r/r. Sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie o 8,3% r/r po wzroście w październiku o 9%. Wzrost eksportu w październiku o 16,3% r/r (wyrażony w euro) wobec wzrostu o 17,9% we wrześniu. Stopa bezrobocia w listopadzie wzrosła do 11,7% w porównaniu z 11,5% w październiku. Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wyniosło 3,6% wobec październikowego wzrostu płac na poziomie 3,9%. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla Polski wzrósł w listopadzie do 55,9 pkt. z 55,6 pkt. w październiku. Dane makroekonomiczne PKB 4,2% Stopa inflacji 2,7% Stopa bezrobocia 11,7% Produkcja przemysłowa 10,1% Zmiana przeciętnego wynagrodzenia brutto 3,6% (rok do roku) Stopa referencyjna NBP 3,50% Świat Według drugiego szacunku PKB w strefie euro w III kwartale 2010 r. wzrósł o 0,4% q/q (1,9% r/r) wobec wzrostu o 1% q/q (1,9% r/r w II kwartale 2010 r.). Inflacja w strefie euro w listopadzie wyniosła 1,9% r/r w porównaniu z 1,9% w październiku. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla przemysłu strefy euro wyniósł w grudniu 56,8 pkt. wobec 55,3 pkt. w listopadzie, zaś dla Niemiec wyniósł 60,9 pkt. wobec 58,1 pkt. w listopadzie. Indeks zaufania ZEW w Niemczech ukształtował się w grudniu na poziomie 4,3 pkt., wobec 1,8 pkt. w listopadzie. Ten sam wskaźnik dla strefy euro wzrósł do 15,5 pkt. z 13,8 pkt. w listopadzie. Indeks klimatu w niemieckim biznesie Ifo wzrósł w grudniu do 109,9 pkt. (najwyższego poziomu od zjednoczenia Niemiec) z 109,3 pkt. w listopadzie.

2 31 grudnia 2010 r. str. 2 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Według ostatecznego szacunku PKB w USA wzrósł w III kwartale 2010 r. o 2,6% q/q, wobec poprzedniego szacunku na poziomie 2,5% i 1,7% q/q w II kwartale 2010 r. Stopa bezrobocia w USA w listopadzie wyniosła 9,8% w porównaniu z 9,6% w październiku. Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w listopadzie o 0,8% m/m wobec wzrostu w październiku o 1,7% m/m (po korekcie). Produkcja przemysłowa w USA wzrosła w listopadzie o 0,4% po spadku w październiku o 0,2% (po korekcie). Inflacja CPI wyniosła w listopadzie w USA 1,1% r/r wobec 1,2% w październiku. Wskaźnik ISM (odpowiednik PMI) w przetwórstwie USA spadł w listopadzie do 56,6 pkt. z 56,9 pkt. w październiku (po korekcie). Indeks zaufania konsumentów w USA Conference Board spadł w grudniu do 52,5 pkt. z 54,3 pkt. (po korekcie) w listopadzie. Wskaźnik optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan wzrósł w grudniu do 74,5 pkt. z 71,6 pkt. w listopadzie. W USA wskaźnik nastrojów przedsiębiorców Chicago PMI wzrósł w grudniu do 68,6 pkt. z 62,5 pkt. w listopadzie. Bank centralny Chin podwyższył stopę rezerw obowiązkowych dla banków o 50 pb. Indeks PMI dla Chin wzrósł w listopadzie do najwyższego od 7 miesięcy poziomu 55,2 pkt. z 54,7 pkt. w październiku. Chiński bank centralny podniósł roczną stopę pożyczek 12-miesięcznych oraz stopę depozytową o 25 pb, oraz stopę redyskontową o 45 pb i 12-miesięczną stopę, po jakiej udziela pożyczek bankom komercyjnym, o 52 pb. Zmiana PKB w ciągu ostatnich trzech lat tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspiesza Indeks IV II IV II IV II kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał Źródło: Reuters EcoWin

3 31 grudnia 2010 r. str. 3 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Komentarz Kraj W listopadzie ponownie wzrósł wskaźnik PMI, osiągając poziom 55,9 pkt. (najwyższy od maja 2004 r.). Listopadowy odczyt wskaźnika PMI okazał się trzecim najwyższym od momentu rozpoczęcia badań w czerwcu 1998 r. W szybszym tempie niż miesiąc wcześniej wzrosły w listopadzie wskaźniki produkcji i nowych zamówień. Jeśli chodzi o liczbę nowych zamówień, wzrosła ona w listopadzie w najszybszym tempie od kwietnia 2004 r. Po spadkach inwestycji w gospodarce w I i II kwartale III kwartał 2010 r. był pierwszym kwartałem wzrostu inwestycji w Polsce. III kwartał 2010 r. był pierwszym kwartałem w ubiegłym roku, w którym wzrosły (nominalnie o 3,5%) inwestycje dużych przedsiębiorstw. Przy bardzo niskiej dynamice inwestycji samorządów w III kwartale 2010 r. to właśnie sektor przedsiębiorstw z ponad 50-procentowym udziałem we wszystkich inwestycjach w gospodarce przyczynił się do wzrostu inwestycji o 0,4% r/r. Inflacja w Polsce w ciągu ostatnich trzech lat zahamowanie trendu spadkowego inflacji Indeks 105,0 104,5 104,0 103,5 103,0 102,5 102,0 101,5 sty kwi lip paź sty kwi lip paź sty kwi lip paź Źródło: Reuters EcoWin Świat W listopadzie Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe bez zmian (na poziomie 1%) 17. miesiąc z rzędu. EBC ogłosił, że w I kwartale 2011 r. będzie kontynuował dostarczanie płynności bankom w postaci nadzwyczajnych, wprowadzonych na początku 2010 r., 3-miesięcznych operacji refinansujących repo, przy stałym oprocentowaniu, w nieograniczonej ilości. Bundesbank podwyższył swoją prognozę wzrostu niemieckiego PKB w 2010 r. Zgodnie z tą prognozą PKB Niemiec wzrośnie w tym roku o 3,6% (będzie to najwyższy wzrost od 1992 r.), a w 2011 r. o 2%. Pod koniec roku cena ropy przekroczyła poziom 90 USD za baryłkę i osiągnęła najwyższy poziom od października 2008 r., po którym nastąpił gwałtowny spadek popytu na ropę. Cena ropy na giełdzie w Nowym Jorku była o ok. 15% wyższa w porównaniu z poziomem sprzed roku oraz 35% powyżej majowego dołka.

4 31 grudnia 2010 r. str. 4 Rynek obligacji i rynek walutowy Komentarz Kraj W grudniu rentowności obligacji w Polsce spadły. Rentowności obligacji 2-, 5- i 10-letnich spadły odpowiednio o 0,06 pkt., 0,07 pkt. i 0,11 pkt. Miesiąc rozpoczął się od wzrostu cen obligacji, który był wynikiem trzech czynników: wzrostu apetytu na ryzyko na świecie, spadku oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych po opublikowaniu prognozy inflacji w listopadzie przez Ministerstwo Finansów (bez zmian w stosunku do października) oraz udanej aukcji 2-letnich obligacji. Na aukcji pierwotnej MF sprzedało obligacje za 4,1 mld zł (przy popycie 9,3 mld zł), a na dodatkowej za 0,6 mld zł, wobec oryginalnej oferty podstawowej na poziomie 2 4 mld zł. Wzrost cen polskich obligacji był kontynuowany w kolejnych dniach. W końcu miesiąca rynek obligacji negatywnie zareagował na zapowiedź zmian w systemie emerytalnym. W efekcie ceny obligacji spadły. Złoty na początku miesiąca umacniał się, by osiągnąć poziom 3,98 w relacji do euro pod wpływem dobrych nastrojów na światowych rynkach. W drugim tygodniu miesiąca osłabił się do 4,06 w relacji do euro ze względu na wzrost awersji do ryzyka i spadek euro dolar amerykański. Pogorszenie nastrojów wynikało m.in. z decyzji Moody s o obniżce ratingu Węgier oraz doniesień o możliwym zwiększeniu europejskiego pakietu ratunkowego. W kolejnym tygodniu sentyment na rynku walutowym poprawił się i złoty zaczął się umacniać, osiągając poziom 3,97 w relacji do euro. Pod koniec miesiąca złoty umocnił się do poziomu 3,94 pomimo obniżki ratingu Węgier ze strony agencji Fitch, dzięki interwencji na rynku Banku BGK, który wymieniał euro na złote, by zakończyć miesiąc na poziomie 3,96.

5 31 grudnia 2010 r. str. 5 Rynek obligacji i rynek walutowy Świat W grudniu ceny obligacji na najważniejszych rynkach światowych spadały. Na koniec miesiąca rentowności obligacji amerykańskich wzrosły dla terminów zapadalności 2, 5, 10 i 30 lat odpowiednio o 0,53, 0,97, 0,87 i 0,44. Rentowności obligacji niemieckich dla 2, 5, 10 i 30 lat wzrosły natomiast odpowiednio o 0,06, 0,29, 0,27, 0,54 pkt. bazowych. Miesiąc rozpoczął się od spadków cen obligacji w Stanach Zjednoczonych i Europie. Rentowności obligacji w strefie euro wzrosły o 2 12 pb, a w USA o 8 17 pb. Wzrost rentowności kontynuowany był w kolejnych dniach. W USA rentowności treasuries wzrosły w ciągu jednego dnia o pb po informacjach o przedłużeniu okresu ulg podatkowych dla dobrze zarabiających Amerykanów, co zwiększy potrzeby pożyczkowe budżetu i podaż obligacji skarbowych. Wyprzedaż papierów rządowych po obu stronach Atlantyku była kontynuowana w kolejnych dniach w związku z obawami o utrzymanie kontroli nad deficytem budżetowym USA po zaproponowanym przez prezydenta Obamę przedłużeniu okresu ulg podatkowych, lepszymi od oczekiwań danymi o sprzedaży detalicznej oraz z brakiem w komunikacie Fed sygnałów gotowości dalszego zwiększenia ekspansji monetarnej. Spadek cen obligacji na światowych rynkach został zatrzymany pod koniec trzeciego tygodnia grudnia. W ostatnim tygodniu miesiąca rentowności obligacji amerykańskich najpierw wzrosły po nie najlepszych wynikach aukcji 5-letnich obligacji skarbowych, aby następnie spaść w reakcji na bardzo udaną środową aukcję 7-letnich papierów skarbowych. Dane rynkowe na dzień 31 grudnia 2010 r. EUR/PLN 3,96 USD/PLN 2,96 EUR/USD 1,32 Rentowność obligacji skarbowych: 2-letnie 4,80 5-letnie 5,52 10-letnie 6,07 Kurs EUR/PLN i USD/PLN w ciągu ostatnich dwóch lat stabilizacja kursu złotego 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 mar lip lis 2007 mar lip lis 2008 mar lip lis 2009 mar lip lis Central Bank EUR/PLN Central Bank USD/PLN Źródło: Reuters EcoWin

6 31 grudnia 2010 r. str. 6 Rynek akcji Wydarzenia Kraj 30 grudnia 2010 r. rząd przedstawił propozycję zmian w systemie emerytalnym. Planowane zmiany obejmują: obniżenie składki do OFE z 7,3% do 2,3% wynagrodzenia (co oznacza zmniejszenie estymowanych transferów do OFE z 23,9 mld zł do 11,6 mld zł w 2011 r.) 5% wynagrodzenia trafi na indywidualne konta w ZUS, składka do ZUS zmniejszy się do 2017 r. do 3,8% przez pierwsze trzy miesiące 2011 r. transfery odbędą się zgodnie ze starym systemem, co oznacza zasilenie OFE o ok. 2 mld zł. Zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2011 r., po zaakceptowaniu przez parlament. Spółki Eurocash i Emperia poinformowały o kilku szczegółach umowy transakcji kupna/sprzedaży: Eurocash kupi od Emperii 17 spółek zajmujących się dystrybucją. Zbycie udziałów w spółkach dystrybucyjnych nastąpi albo poprzez wniesienie części udziałów na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Eurocash w zamian za akcje nowej emisji Eurocash, obejmowane przez Emperia po cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 22,21 zł (reprezentujące do 14% kapitału zakładowego Eurocash), oraz sprzedaż pozostałej części udziałów przez Emperia na rzecz Eurocash, albo poprzez sprzedaż przez Emperia wszystkich udziałów na rzecz Eurocash w przypadkach określonych w umowie. Wartość bazowa udziałów w nabywanych spółkach dystrybucyjnych została ustalona na kwotę 925,975 mln zł. Wartość może zostać poddana korektom w zależności od opinii wydanej do dnia 28 lutego 2011 r. przez audytora. Zmiana indeksu WIG w okresie 31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2010 r , sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 2010 Ostatnia ,91 Najwyższa w dniu ,46 Średnia ,91 Najniższa w dniu ,52 Dane rynkowe na dzień 31 grudnia 2010 r. Grudzień 2010 INDU 5,19% 11,02% SPX 6,53% 12,78% RTS 10,83% 22,54% UKX 6,72% 9,00% PX 10,62% 9,62% CAC 5,38% -3,34% BUX 3,33% 0,47% Nikkei 2,94% -3,01% DAX 3,37% 16,06% WIG 4,69% 18,77% WIG20 5,08% 14,88%

7 31 grudnia 2010 r. str. 7 Rynek akcji Komentarz Kraj W grudniu prawie wszystkie indeksy warszawskiej giełdy wzrosły. Indeksy WIG i WIG20 wzrosły odpowiednio o 4,69% i 5,08%. Najwięcej zyskały indeksy: żywnościowy (8,03%), IT (7,59%) i paliwowy (7,11%). Najmniej zyskały sektory: telekomunikacyjny (0,04%), budowlany (0,22%) i bankowy (1,05%). Po raz kolejny mniej od głównych indeksów giełdowych zyskały swig (4,17%) i mwig (4,14%). Świat W grudniu największe światowe giełdy odnotowały wzrosty indeksów. Miesiąc zaczął się od wzrostów indeksów na giełdach w Nowym Jorku oraz we Frankfurcie (DJIA +2,3%, DAX +2,7%), które kontynuowane były w kolejnych dniach. Na koniec trzeciego tygodnia grudnia indeksy giełdy w Nowym Jorku osiągnęły najwyższy poziom od dwóch lat. Pod koniec miesiąca giełdy światowe zareagowały lekkimi spadkami na podwyżki stóp procentowych dokonane przez chiński bank centralny, by zakończyć rok lekkimi wzrostami. Stopy zwrotu sektorów Grudzień 2010 IT 7,59% -4,62% Food 8,03% 48,07% Media 4,87% 25,87% Telecom 0,04% 12,67% Bank 1,05% 17,93% Paliwa 7,11% 26,44% Construction 0,22% 7,44% swig80 4,17% 10,18% mwig40 4,14% 19,57% WIG 4,69% 18,77% WIG20 5,08% 14,88% Zmiana indeksu Dow Jones Industrial Average w okresie 31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2010 r , sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 2010 Ostatnia ,51 Najwyższa w dniu ,38 Średnia ,63 Najniższa w dniu ,48

8 31 grudnia 2010 r. str. 8 Sytuacja na rynku a wyniki funduszy inwestycyjnych Wzrosty głównych indeksów na rynku akcji w grudniu przełożyły się na wyniki funduszy akcyjnych. Wszystkie fundusze akcji polskich zanotowały zysk, wśród nich znalazły się subfundusze akcyjne Union Investment TFI: UniKorona Akcje (3,56%), UniAkcje Małych i Średnich Spółek (0,95%) i UniAkcje Sektory Wzrostu (0,41%). Zyskała również zdecydowana większość funduszy akcyjnych inwestujących za granicą, w tym UniAkcje: Nowa Europa (4,15%). W grudniu zysk odnotowały również wszystkie fundusze zrównoważone. Po raz kolejny bardzo dobry wynik w tej grupie osiągnął subfundusz UniKorona Zrównoważony (2,5%). Dodatnim wynikiem zakończyły także miesiąc wszystkie fundusze stabilnego wzrostu, w tym subfundusz UniStabilny Wzrost (1,4%). Zyskami zakończyły listopad także fundusze obligacji krajowych. Jeden z najlepszych wyników w tej kategorii uzyskał subfundusz UniKorona Obligacje (0,9%). Wśród funduszy obligacji zagranicznych dobry wynik odnotował subfundusz UniDolar Obligacje (0,6%). W sektorze funduszy pieniężnych jeden z najlepszych wyników osiągnął subfundusz UniWIBID (0,4%), dobry wynik uzyskał także subfundusz UniKorona Pieniężny (0,3%). Po raz kolejny wysoką stopę zwrotu osiągnął subfundusz pieniężny w euro UniEURIBOR (0,3%), podczas gdy oprocentowanie lokaty eurowej w analogicznym okresie według jednomiesięcznej stawki EURIBOR wyniosło 0,07%. W kategorii funduszy ochrony kapitału dobry wynik osiągnął subfundusz UniBezpieczna Alokacja (0,8%), zaś w kategorii absolutnej stopy zwrotu UniTotal Trend (2,1%). Stopy zwrotu funduszy pieniężnych w Polsce w grudniu 2010 r. Idea Premium SFIO 0,73% SKOK Gotówkowy 0,54% Amplico Pieniężny 0,54% Amplico Pieniężny Plus 0,50% KBC Pieniężny 0,39% UniWibid 0,38% Pioneer Pieniężny 0,38% Superfund Płynnościowy 0,38% Millennium Pieniężny 0,37% Aviva Investors Pieniężny 0,37% Średnia 0,33% Żródło: Analizy Online

9 31 grudnia 2010 r. str. 9 Rekomendacje produktowe Union Investment TFI SA Według szacunku Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w listopadzie saldo wpłat i umorzeń do krajowych TFI wyniosło plus 1,3 mld zł i było najwyższe od 7 miesięcy. To oznacza 19. z kolei miesiąc pozytywnego salda wpłat i wypłat. W sumie od początku roku fundusze pozyskały ok. 11 mld zł. W grudniu wszystkie najważniejsze indeksy warszawskiej giełdy zyskały. Polska giełda pozostawała pod wpływem dobrych nastrojów na rynkach światowych, osiągając wyniki zbliżone do głównych giełd na świecie. Głównym czynnikiem kształtującymi sytuację na giełdach na świecie były nadal pozytywne dane napływające z gospodarki Stanów Zjednoczonych (wyższy od oczekiwań wzrost sprzedaży detalicznej, wzrost produkcji przemysłowej, duże wzrosty wskaźników optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan i nastrojów przedsiębiorców Chicago PMI). Polska giełda nadal ma przed sobą dobre perspektywy w związku z dobrą sytuacją światowej gospodarki i coraz szybszą ekspansją gospodarczą w kraju. W związku z dobrymi perspektywami dla akcji nadal polecamy inwestorom długoterminowym inwestycje w fundusze akcyjne. Funduszem o dużym potencjale wzrostu w 2011 r. w bieżącej fazie cyklu koniunkturalnego powinien być subfundusz UniKorona Akcje. Jest to fundusz, w którego portfelu duży udział stanowią blue chipy warszawskiej giełdy. Ze względu na duże zainteresowanie naszą giełdą inwestorów międzynarodowych indeks WIG20 zyskał w drugim półroczu 2010 r. więcej od indeksu WIG. Taka sytuacja może się utrzymywać także w 2011 r. W 2010 r. fundusz UniKorona Akcje zyskał 16,67%. Inwestorom zainteresowanym inwestycją w fundusze polskich akcji nadal polecamy subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu. Fundusz ma zarabiać na wzrostach wyselekcjonowanych sektorów branżowych, wykorzystywać duże dysproporcje w wynikach odnotowywanych przez poszczególne branże giełdowe. Porównując zróżnicowanie wyników indeksów branżowych na giełdzie w Warszawie w 2010 r., widzimy, jak dużo można zyskać na odpowiedniej selekcji branż w portfelu inwestycyjnym. W tym okresie branża IT straciła ponad 4,6%, branża budowlana zyskała niecałe 7,5%, podczas gdy branże paliwowa i żywnościowa zyskały odpowiednio ponad 26% i ponad 48%. Od początku lipca (od początku stosowania nowej strategii) subfundusz zarobił 13,13%, wynik UniAkcje Sektory Wzrostu na przestrzeni roku wynosi 13,87%. Funduszem, który jest w stanie zarówno wykorzystywać dobrą koniunkturę, jak i szybko reagować w przypadku wahań rynkowych, jest subfundusz aktywnej alokacji UniTotal Trend. Fundusz ma za zadanie osiąganie dodatnich stóp zwrotu w długim okresie niezależnie od sytuacji na rynku kapitałowym. Taka konstrukcja subfunduszu przynosi dobre rezultaty nie tylko przy bardzo dobrej koniunkturze giełdowej, która pozwala osiągać wyniki lepsze od indeksów giełdowych dzięki wykorzystaniu instrumentów pochodnych do zwiększenia zaangażowania w akcje (wykorzystanie efektu dźwigni fi nansowej), ale także w okresach dużych wahań na rynku akcji. W 2010 r. przy dużych wahaniach na warszawskiej giełdzie fundusz UniTotal Trend zyskał 29,7% dzięki aktywnej alokacji aktywów w indeksy akcyjne, akcje wyselekcjonowanych spółek oraz instrumenty dłużne. Odpowiednie wykorzystanie kontynuacji trendu wzrostowego na rynku akcji oraz wykorzystanie zmienności na rynku obligacji w Polsce jest szansą na osiągnięcie dalszych ponadprzeciętnych zysków w nadchodzących kilkunastu miesiącach.

10 31 grudnia 2010 r. str. 10 Rekomendacje produktowe Union Investment TFI SA Bardziej ostrożnym inwestorom nadal polecamy fundusz mieszany UniStabilny Wzrost, który w 2010 r. zarobił ponad 15%. Ma on szansę uczestniczyć w zyskach z rynku akcji, a jednocześnie jest zabezpieczony przed dużymi wahaniami ze względu na duży udział w portfelu polskich obligacji skarbowych. Stabilizacja kursu złotego oraz dobre postrzeganie Polski przez inwestorów międzynarodowych dają szansę na osiągnięcie zysku także z inwestycji w polskie obligacje skarbowe. Inwestorom instytucjonalnym polecamy subfundusz UniWIBID jako dobrą alternatywę dla lokat bankowych w procesie zarządzania płynnością. UniWIBID jest bardzo płynnym instrumentem umożliwiającym wycofanie środków w dowolnym momencie bez utraty odsetek. Fundusz charakteryzuje się stałym wzrostem wartości jednostki od początku swego istnienia. W 2010 r. fundusz zarobił 5,08%, podczas gdy zwrot z lokaty bankowej oprocentowanej według stawki 1-miesięcznego WIBID-u pomniejszonego o stopę rezerwy obowiązkowej w tym okresie wyniósł 3,35%. W przypadku chęci ulokowania przez fi rmy środków na okresy nieco dłuższe (ok. 12 miesięcy) polecamy subfundusz UniBezpieczna Alokacja. Konstrukcja subfunduszu ma na celu ochronę wartości inwestycji w skali rocznej poprzez monitoring ryzyka; ograniczone inwestycje w akcje zapewniają stabilną stopę zwrotu wyższą niż rynek pieniężny. Wartość jednostki tego subfunduszu w krótkim okresie może jednak podlegać wahaniom. W ciągu czterech miesięcy od początku funkcjonowania nowej strategii subfundusz zarobił 3,43%. Inwestorom poszukującym alternatywy dla lokat w euro polecamy subfundusz UniEURIBOR. Wyniki z inwestycji w subfundusz UniEURIBOR od początku jego istnienia są wyższe od rentowności lokat opartych o oprocentowanie 1-miesięcznego EURIBOR-u. Wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu w 2010 r. wyniósł 3,67%, podczas gdy zwrot z lokaty bankowej oprocentowanej według stawki 1-miesięcznego EURIBOR-u w tym okresie wyniósł 0,55%. Union Investment TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy (subfunduszy). Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością zmniejszenia wartości lub utraty zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto subfunduszy UniKorona Zrównoważony, UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniMax Zagranica, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniObligacje: Nowa Europa, UniStabilny Wzrost, UniAkcje Małych i Średnich Spółek w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend w UniFundusze SFIO może cechować się dużą zmiennością. Subfundusz UniMax Zagranica lokuje większość aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy oraz informacje o podatku od dochodów kapitałowych obciążającym dochód z inwestycji w fundusz, znajdują się w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy, dostępnych w Internecie na stronie w siedzibie Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży.

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 28 lutego 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Infl acja w styczniu wzrosła do 3,8% w porównaniu z 3,1% w grudniu. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 10,3%

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 marca 2011 r. str. 1 Wydarzenia PKB Polski w IV kwartale 2010 r. przyspieszył do 4,4% r/r z 4,2% r/r w III kwartale 2010 r. Infl acja w lutym wyniosła 3,6%, bez zmian w stosunku do stycznia (po korekcie).

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 grudnia 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w listopadzie wyniosła 4,8% w porównaniu z 4,3% w październiku. Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Październik 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Październik 2014 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010

funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010 Bank Spółdzielczy dystrybutorem funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010 Agenda 1 Dlaczego inwestować w fundusze inwestycyjne 3 2 Jak sprzedawać 8 3 Co sprzedawać

Bardziej szczegółowo

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy marzec 2013 2 Subfundusz UniKorona

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 28 lutego 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w styczniu wzrosła do 3,8% w porównaniu z 3,1% w grudniu. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 10,3% r/r

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa czerwiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy czerwiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 3 sierpnia 2015 r. 5 stron CitiWeekly Dobre dane o aktywności Początek tygodnia stoi pod znakiem publikacji indeksów aktywności PMI. Indeks dla przemysłu, dla Polski nieoczekiwanie

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, lipiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy lipiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Kwiecień 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Kwiecień 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r.

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI Łódź 8 grudnia 2015 r. Instrumenty lokacyjno-inwestycyjne Waluty Akcje Fundusze Inwestycyjne Rachunek Bankowy Lokaty

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 28 czerwca 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje WARSZAWSKA GPW NAJGORSZE MA JUŻ ZA SOBĄ? 2160 punktów to poziom do jakiego spadł

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji 30 listopada 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się

Bardziej szczegółowo

Nowa obligacja oszczędnościowa

Nowa obligacja oszczędnościowa Nowa obligacja oszczędnościowa ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 00 fax :+48 22 694 50 08 www.mf.gov.pl Ocena wyników sprzedaży obligacji detalicznych w listopadzie i grudniu 2013

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

% w skali roku. Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. KOS. Wysokie oprocentowanie. Tylko w listopadzie

% w skali roku. Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. KOS. Wysokie oprocentowanie. Tylko w listopadzie Bezpieczna inwestycja i szybki zysk mogą iść w parze. 1% w pierwszych 5 miesiącach 3% od 6. do 12. miesiąca 13% w 13. miesiącu 3 ACJE LIG Wysokie oprocentowanie RESOWE OB OK W AR A KOS O SK nowa 13-miesięczna

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniLokata

Bardziej szczegółowo

Nowość: Bonus w portfelu

Nowość: Bonus w portfelu Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Nowość: Bonus w portfelu Warszawa, Czerwiec 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 15 września 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż

Bardziej szczegółowo

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013?

Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? Polski rynek funduszy inwestycyjnych TFI dobrze radziły sobie w 2012 roku, jak poradzą sobie w roku 2013? 2012 roku przyniósł dobre stopy zwrotu: ponad 20 proc. dla funduszy polskich akcji i ponad 10 proc.

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku

Fundusze inwestycyjne w Alior Bank SA Podsumowanie I półrocza 2011 roku W pierwszym półroczu bieżącego roku fundusze akcji polskich przyniosły przeciętne zyski, co było odzwierciedleniem nieznacznego wzrostu głównych indeksów GPW, które oscylowały w obrębie 1 %. Sprzyjający

Bardziej szczegółowo

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek

-5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz Noble Fund Małych i Średnich Spółek Akcji polskich małych i średnich spółek Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek -2,61% 6 UniFundusze FIO subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek -5,03% 5 Noble Funds FIO Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 maja 2015 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty

Ranking funduszy inwestycyjnych w październiku 2007 r. fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty fundusze akcyjne krajowe 1 miesiąc 6 miesięcy 12 miesięcy Punkty KBC Portfel VIP Subfundusz Akcyjny SFIO 5,95% 6,6% 23,6% 20 Arka BZ WBK Akcji FIO 5,41% 9,3% 36,4% 19 Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r.

Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Informacja prasowa Warszawa, 4 grudnia 2015 r. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w listopadzie 2015 r. Polacy po raz kolejny docenili emisję specjalną Listopadową 11 W listopadzie sprzedano

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 października 2012 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Inflacja we wrześniu wyniosła 3,8%, pozostając względem sierpnia na niezmienionym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. W grudniu 2014 sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 685,7 mln zł. Jest to najlepszy miesięczny wynik od listopada

Bardziej szczegółowo

Akcji polskich małych i średnich spółek

Akcji polskich małych i średnich spółek Akcji polskich małych i średnich spółek SKARBIEC-MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK FIO -1,35% -26,6% -37,6% -50,4% 10 ING FIO Średnich i Małych Spółek -2,35% -27,8% -42,6% -55,3% 9 PZU FIO Akcji Małych i Średnich

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 marca 2013 r. RDM Wealth Management S.A. (dotychczas: Analizy Online Asset Management S.A.) ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22)

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008

KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 2008 KOMENTARZ ZARZĄDZAJĄCEGO ZA CZERWIEC 008 Otoczenie makroekonomiczne Dane o produkcji przemysłowej w Polsce opublikowane w czerwcu były znacznie słabsze od oczekiwań rynkowych, co było głównie związane

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu

Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusze akcji polskich Wyniki funduszy inwestycyjnych we wrześniu Fundusz wrzesień 6 miesięcy 12 miesięcy Arka BZ WBK Akcji FIO 3,88% 8,89% 39,55% Lukas FIO subfundusz Lukas Akcyjny 3,50% 10,44% DWS Polska

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Czerwiec był udanym miesiącem dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Większość z tych produktów wypracowała dodatnią stopę zwrotu, a tylko dwa zakończyły

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r.

Aktywny Portfel Funduszy. praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku. 09.09.2009 r. Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją w mbanku 09.09.2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia nfl acja w czerwcu wyniosła 4,3% w porównaniu z 3,6% w maju, co świadczy o letnim przyspieszeniu. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 14 marca 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje Silne wzrosty na rynkach akcji w USA, Wielkiej Brytanii, Francji czy Niemczech sprawiły,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 28 lutego 2013 r. RDM Wealth Management S.A. (dotychczas: Analizy Online Asset Management S.A.) ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22)

Bardziej szczegółowo

UniObligacje: Nowa Europa

UniObligacje: Nowa Europa 29 stycznia 2016 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego i obligacje emitowane przez kraje, obligacje korporacyjne

Bardziej szczegółowo

Subfundusze pieniężne i dłużne

Subfundusze pieniężne i dłużne Subfundusze pieniężne i dłużne UniLokata - Wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz Ryzyko inwestycyjne: Niskie Horyzont inwestycyjny: Min. 3 miesiące UniLokata to subfundusz pieniężny, który inwestuje aktywa

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008

Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Rating funduszy inwestycyjnych marzec 2008 Open Finance po raz drugi prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym rozpoczęty przed miesiącem cykl regularnych publikacji, w których

Bardziej szczegółowo

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ

Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ Fundusz PKO Strategii Obligacyjnych FIZ 1 Wpływ polityki pieniężnej na obszar makro i wyceny funduszy obligacji Polityka pieniężna kluczowym narzędziem w walce z recesją Utrzymująca się duża podaż taniego

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008

Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Rating funduszy inwestycyjnych kwiecień 2008 Open Finance po raz kolejny prezentuje rating funduszy inwestycyjnych. Kontynuujemy tym samym cykl regularnych publikacji, w których przedstawiamy naszą ocenę

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 lipca 2013 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 29 stycznia 2016 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Sierpień 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Sierpień 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

UniKorona Zrównoważony

UniKorona Zrównoważony 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Udział akcji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r.

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r. Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów CZY LTRO TO TO SAMO CO QE? Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w ostatnim miesiącu wzrosty na rynku małych spółek istotnie

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 października 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Stan na dzień: 31 sierpnia 2013 r. RDM Wealth Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa www.rdmwm.pl tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został

Bardziej szczegółowo