Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy"

Transkrypt

1 31 grudnia 2010 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stopy referencyjnej NBP, pozostawiając ją na poziomie 3,50%. Inflacja w listopadzie spadła do 2,7% w porównaniu z 2,8% w październiku. Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 10,1% r/r po wzroście w październiku o 8% r/r. Sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie o 8,3% r/r po wzroście w październiku o 9%. Wzrost eksportu w październiku o 16,3% r/r (wyrażony w euro) wobec wzrostu o 17,9% we wrześniu. Stopa bezrobocia w listopadzie wzrosła do 11,7% w porównaniu z 11,5% w październiku. Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wyniosło 3,6% wobec październikowego wzrostu płac na poziomie 3,9%. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla Polski wzrósł w listopadzie do 55,9 pkt. z 55,6 pkt. w październiku. Dane makroekonomiczne PKB 4,2% Stopa inflacji 2,7% Stopa bezrobocia 11,7% Produkcja przemysłowa 10,1% Zmiana przeciętnego wynagrodzenia brutto 3,6% (rok do roku) Stopa referencyjna NBP 3,50% Świat Według drugiego szacunku PKB w strefie euro w III kwartale 2010 r. wzrósł o 0,4% q/q (1,9% r/r) wobec wzrostu o 1% q/q (1,9% r/r w II kwartale 2010 r.). Inflacja w strefie euro w listopadzie wyniosła 1,9% r/r w porównaniu z 1,9% w październiku. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla przemysłu strefy euro wyniósł w grudniu 56,8 pkt. wobec 55,3 pkt. w listopadzie, zaś dla Niemiec wyniósł 60,9 pkt. wobec 58,1 pkt. w listopadzie. Indeks zaufania ZEW w Niemczech ukształtował się w grudniu na poziomie 4,3 pkt., wobec 1,8 pkt. w listopadzie. Ten sam wskaźnik dla strefy euro wzrósł do 15,5 pkt. z 13,8 pkt. w listopadzie. Indeks klimatu w niemieckim biznesie Ifo wzrósł w grudniu do 109,9 pkt. (najwyższego poziomu od zjednoczenia Niemiec) z 109,3 pkt. w listopadzie.

2 31 grudnia 2010 r. str. 2 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Według ostatecznego szacunku PKB w USA wzrósł w III kwartale 2010 r. o 2,6% q/q, wobec poprzedniego szacunku na poziomie 2,5% i 1,7% q/q w II kwartale 2010 r. Stopa bezrobocia w USA w listopadzie wyniosła 9,8% w porównaniu z 9,6% w październiku. Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w listopadzie o 0,8% m/m wobec wzrostu w październiku o 1,7% m/m (po korekcie). Produkcja przemysłowa w USA wzrosła w listopadzie o 0,4% po spadku w październiku o 0,2% (po korekcie). Inflacja CPI wyniosła w listopadzie w USA 1,1% r/r wobec 1,2% w październiku. Wskaźnik ISM (odpowiednik PMI) w przetwórstwie USA spadł w listopadzie do 56,6 pkt. z 56,9 pkt. w październiku (po korekcie). Indeks zaufania konsumentów w USA Conference Board spadł w grudniu do 52,5 pkt. z 54,3 pkt. (po korekcie) w listopadzie. Wskaźnik optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan wzrósł w grudniu do 74,5 pkt. z 71,6 pkt. w listopadzie. W USA wskaźnik nastrojów przedsiębiorców Chicago PMI wzrósł w grudniu do 68,6 pkt. z 62,5 pkt. w listopadzie. Bank centralny Chin podwyższył stopę rezerw obowiązkowych dla banków o 50 pb. Indeks PMI dla Chin wzrósł w listopadzie do najwyższego od 7 miesięcy poziomu 55,2 pkt. z 54,7 pkt. w październiku. Chiński bank centralny podniósł roczną stopę pożyczek 12-miesięcznych oraz stopę depozytową o 25 pb, oraz stopę redyskontową o 45 pb i 12-miesięczną stopę, po jakiej udziela pożyczek bankom komercyjnym, o 52 pb. Zmiana PKB w ciągu ostatnich trzech lat tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspiesza Indeks IV II IV II IV II kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał Źródło: Reuters EcoWin

3 31 grudnia 2010 r. str. 3 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Komentarz Kraj W listopadzie ponownie wzrósł wskaźnik PMI, osiągając poziom 55,9 pkt. (najwyższy od maja 2004 r.). Listopadowy odczyt wskaźnika PMI okazał się trzecim najwyższym od momentu rozpoczęcia badań w czerwcu 1998 r. W szybszym tempie niż miesiąc wcześniej wzrosły w listopadzie wskaźniki produkcji i nowych zamówień. Jeśli chodzi o liczbę nowych zamówień, wzrosła ona w listopadzie w najszybszym tempie od kwietnia 2004 r. Po spadkach inwestycji w gospodarce w I i II kwartale III kwartał 2010 r. był pierwszym kwartałem wzrostu inwestycji w Polsce. III kwartał 2010 r. był pierwszym kwartałem w ubiegłym roku, w którym wzrosły (nominalnie o 3,5%) inwestycje dużych przedsiębiorstw. Przy bardzo niskiej dynamice inwestycji samorządów w III kwartale 2010 r. to właśnie sektor przedsiębiorstw z ponad 50-procentowym udziałem we wszystkich inwestycjach w gospodarce przyczynił się do wzrostu inwestycji o 0,4% r/r. Inflacja w Polsce w ciągu ostatnich trzech lat zahamowanie trendu spadkowego inflacji Indeks 105,0 104,5 104,0 103,5 103,0 102,5 102,0 101,5 sty kwi lip paź sty kwi lip paź sty kwi lip paź Źródło: Reuters EcoWin Świat W listopadzie Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe bez zmian (na poziomie 1%) 17. miesiąc z rzędu. EBC ogłosił, że w I kwartale 2011 r. będzie kontynuował dostarczanie płynności bankom w postaci nadzwyczajnych, wprowadzonych na początku 2010 r., 3-miesięcznych operacji refinansujących repo, przy stałym oprocentowaniu, w nieograniczonej ilości. Bundesbank podwyższył swoją prognozę wzrostu niemieckiego PKB w 2010 r. Zgodnie z tą prognozą PKB Niemiec wzrośnie w tym roku o 3,6% (będzie to najwyższy wzrost od 1992 r.), a w 2011 r. o 2%. Pod koniec roku cena ropy przekroczyła poziom 90 USD za baryłkę i osiągnęła najwyższy poziom od października 2008 r., po którym nastąpił gwałtowny spadek popytu na ropę. Cena ropy na giełdzie w Nowym Jorku była o ok. 15% wyższa w porównaniu z poziomem sprzed roku oraz 35% powyżej majowego dołka.

4 31 grudnia 2010 r. str. 4 Rynek obligacji i rynek walutowy Komentarz Kraj W grudniu rentowności obligacji w Polsce spadły. Rentowności obligacji 2-, 5- i 10-letnich spadły odpowiednio o 0,06 pkt., 0,07 pkt. i 0,11 pkt. Miesiąc rozpoczął się od wzrostu cen obligacji, który był wynikiem trzech czynników: wzrostu apetytu na ryzyko na świecie, spadku oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych po opublikowaniu prognozy inflacji w listopadzie przez Ministerstwo Finansów (bez zmian w stosunku do października) oraz udanej aukcji 2-letnich obligacji. Na aukcji pierwotnej MF sprzedało obligacje za 4,1 mld zł (przy popycie 9,3 mld zł), a na dodatkowej za 0,6 mld zł, wobec oryginalnej oferty podstawowej na poziomie 2 4 mld zł. Wzrost cen polskich obligacji był kontynuowany w kolejnych dniach. W końcu miesiąca rynek obligacji negatywnie zareagował na zapowiedź zmian w systemie emerytalnym. W efekcie ceny obligacji spadły. Złoty na początku miesiąca umacniał się, by osiągnąć poziom 3,98 w relacji do euro pod wpływem dobrych nastrojów na światowych rynkach. W drugim tygodniu miesiąca osłabił się do 4,06 w relacji do euro ze względu na wzrost awersji do ryzyka i spadek euro dolar amerykański. Pogorszenie nastrojów wynikało m.in. z decyzji Moody s o obniżce ratingu Węgier oraz doniesień o możliwym zwiększeniu europejskiego pakietu ratunkowego. W kolejnym tygodniu sentyment na rynku walutowym poprawił się i złoty zaczął się umacniać, osiągając poziom 3,97 w relacji do euro. Pod koniec miesiąca złoty umocnił się do poziomu 3,94 pomimo obniżki ratingu Węgier ze strony agencji Fitch, dzięki interwencji na rynku Banku BGK, który wymieniał euro na złote, by zakończyć miesiąc na poziomie 3,96.

5 31 grudnia 2010 r. str. 5 Rynek obligacji i rynek walutowy Świat W grudniu ceny obligacji na najważniejszych rynkach światowych spadały. Na koniec miesiąca rentowności obligacji amerykańskich wzrosły dla terminów zapadalności 2, 5, 10 i 30 lat odpowiednio o 0,53, 0,97, 0,87 i 0,44. Rentowności obligacji niemieckich dla 2, 5, 10 i 30 lat wzrosły natomiast odpowiednio o 0,06, 0,29, 0,27, 0,54 pkt. bazowych. Miesiąc rozpoczął się od spadków cen obligacji w Stanach Zjednoczonych i Europie. Rentowności obligacji w strefie euro wzrosły o 2 12 pb, a w USA o 8 17 pb. Wzrost rentowności kontynuowany był w kolejnych dniach. W USA rentowności treasuries wzrosły w ciągu jednego dnia o pb po informacjach o przedłużeniu okresu ulg podatkowych dla dobrze zarabiających Amerykanów, co zwiększy potrzeby pożyczkowe budżetu i podaż obligacji skarbowych. Wyprzedaż papierów rządowych po obu stronach Atlantyku była kontynuowana w kolejnych dniach w związku z obawami o utrzymanie kontroli nad deficytem budżetowym USA po zaproponowanym przez prezydenta Obamę przedłużeniu okresu ulg podatkowych, lepszymi od oczekiwań danymi o sprzedaży detalicznej oraz z brakiem w komunikacie Fed sygnałów gotowości dalszego zwiększenia ekspansji monetarnej. Spadek cen obligacji na światowych rynkach został zatrzymany pod koniec trzeciego tygodnia grudnia. W ostatnim tygodniu miesiąca rentowności obligacji amerykańskich najpierw wzrosły po nie najlepszych wynikach aukcji 5-letnich obligacji skarbowych, aby następnie spaść w reakcji na bardzo udaną środową aukcję 7-letnich papierów skarbowych. Dane rynkowe na dzień 31 grudnia 2010 r. EUR/PLN 3,96 USD/PLN 2,96 EUR/USD 1,32 Rentowność obligacji skarbowych: 2-letnie 4,80 5-letnie 5,52 10-letnie 6,07 Kurs EUR/PLN i USD/PLN w ciągu ostatnich dwóch lat stabilizacja kursu złotego 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 mar lip lis 2007 mar lip lis 2008 mar lip lis 2009 mar lip lis Central Bank EUR/PLN Central Bank USD/PLN Źródło: Reuters EcoWin

6 31 grudnia 2010 r. str. 6 Rynek akcji Wydarzenia Kraj 30 grudnia 2010 r. rząd przedstawił propozycję zmian w systemie emerytalnym. Planowane zmiany obejmują: obniżenie składki do OFE z 7,3% do 2,3% wynagrodzenia (co oznacza zmniejszenie estymowanych transferów do OFE z 23,9 mld zł do 11,6 mld zł w 2011 r.) 5% wynagrodzenia trafi na indywidualne konta w ZUS, składka do ZUS zmniejszy się do 2017 r. do 3,8% przez pierwsze trzy miesiące 2011 r. transfery odbędą się zgodnie ze starym systemem, co oznacza zasilenie OFE o ok. 2 mld zł. Zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2011 r., po zaakceptowaniu przez parlament. Spółki Eurocash i Emperia poinformowały o kilku szczegółach umowy transakcji kupna/sprzedaży: Eurocash kupi od Emperii 17 spółek zajmujących się dystrybucją. Zbycie udziałów w spółkach dystrybucyjnych nastąpi albo poprzez wniesienie części udziałów na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Eurocash w zamian za akcje nowej emisji Eurocash, obejmowane przez Emperia po cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 22,21 zł (reprezentujące do 14% kapitału zakładowego Eurocash), oraz sprzedaż pozostałej części udziałów przez Emperia na rzecz Eurocash, albo poprzez sprzedaż przez Emperia wszystkich udziałów na rzecz Eurocash w przypadkach określonych w umowie. Wartość bazowa udziałów w nabywanych spółkach dystrybucyjnych została ustalona na kwotę 925,975 mln zł. Wartość może zostać poddana korektom w zależności od opinii wydanej do dnia 28 lutego 2011 r. przez audytora. Zmiana indeksu WIG w okresie 31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2010 r , sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 2010 Ostatnia ,91 Najwyższa w dniu ,46 Średnia ,91 Najniższa w dniu ,52 Dane rynkowe na dzień 31 grudnia 2010 r. Grudzień 2010 INDU 5,19% 11,02% SPX 6,53% 12,78% RTS 10,83% 22,54% UKX 6,72% 9,00% PX 10,62% 9,62% CAC 5,38% -3,34% BUX 3,33% 0,47% Nikkei 2,94% -3,01% DAX 3,37% 16,06% WIG 4,69% 18,77% WIG20 5,08% 14,88%

7 31 grudnia 2010 r. str. 7 Rynek akcji Komentarz Kraj W grudniu prawie wszystkie indeksy warszawskiej giełdy wzrosły. Indeksy WIG i WIG20 wzrosły odpowiednio o 4,69% i 5,08%. Najwięcej zyskały indeksy: żywnościowy (8,03%), IT (7,59%) i paliwowy (7,11%). Najmniej zyskały sektory: telekomunikacyjny (0,04%), budowlany (0,22%) i bankowy (1,05%). Po raz kolejny mniej od głównych indeksów giełdowych zyskały swig (4,17%) i mwig (4,14%). Świat W grudniu największe światowe giełdy odnotowały wzrosty indeksów. Miesiąc zaczął się od wzrostów indeksów na giełdach w Nowym Jorku oraz we Frankfurcie (DJIA +2,3%, DAX +2,7%), które kontynuowane były w kolejnych dniach. Na koniec trzeciego tygodnia grudnia indeksy giełdy w Nowym Jorku osiągnęły najwyższy poziom od dwóch lat. Pod koniec miesiąca giełdy światowe zareagowały lekkimi spadkami na podwyżki stóp procentowych dokonane przez chiński bank centralny, by zakończyć rok lekkimi wzrostami. Stopy zwrotu sektorów Grudzień 2010 IT 7,59% -4,62% Food 8,03% 48,07% Media 4,87% 25,87% Telecom 0,04% 12,67% Bank 1,05% 17,93% Paliwa 7,11% 26,44% Construction 0,22% 7,44% swig80 4,17% 10,18% mwig40 4,14% 19,57% WIG 4,69% 18,77% WIG20 5,08% 14,88% Zmiana indeksu Dow Jones Industrial Average w okresie 31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2010 r , sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 2010 Ostatnia ,51 Najwyższa w dniu ,38 Średnia ,63 Najniższa w dniu ,48

8 31 grudnia 2010 r. str. 8 Sytuacja na rynku a wyniki funduszy inwestycyjnych Wzrosty głównych indeksów na rynku akcji w grudniu przełożyły się na wyniki funduszy akcyjnych. Wszystkie fundusze akcji polskich zanotowały zysk, wśród nich znalazły się subfundusze akcyjne Union Investment TFI: UniKorona Akcje (3,56%), UniAkcje Małych i Średnich Spółek (0,95%) i UniAkcje Sektory Wzrostu (0,41%). Zyskała również zdecydowana większość funduszy akcyjnych inwestujących za granicą, w tym UniAkcje: Nowa Europa (4,15%). W grudniu zysk odnotowały również wszystkie fundusze zrównoważone. Po raz kolejny bardzo dobry wynik w tej grupie osiągnął subfundusz UniKorona Zrównoważony (2,5%). Dodatnim wynikiem zakończyły także miesiąc wszystkie fundusze stabilnego wzrostu, w tym subfundusz UniStabilny Wzrost (1,4%). Zyskami zakończyły listopad także fundusze obligacji krajowych. Jeden z najlepszych wyników w tej kategorii uzyskał subfundusz UniKorona Obligacje (0,9%). Wśród funduszy obligacji zagranicznych dobry wynik odnotował subfundusz UniDolar Obligacje (0,6%). W sektorze funduszy pieniężnych jeden z najlepszych wyników osiągnął subfundusz UniWIBID (0,4%), dobry wynik uzyskał także subfundusz UniKorona Pieniężny (0,3%). Po raz kolejny wysoką stopę zwrotu osiągnął subfundusz pieniężny w euro UniEURIBOR (0,3%), podczas gdy oprocentowanie lokaty eurowej w analogicznym okresie według jednomiesięcznej stawki EURIBOR wyniosło 0,07%. W kategorii funduszy ochrony kapitału dobry wynik osiągnął subfundusz UniBezpieczna Alokacja (0,8%), zaś w kategorii absolutnej stopy zwrotu UniTotal Trend (2,1%). Stopy zwrotu funduszy pieniężnych w Polsce w grudniu 2010 r. Idea Premium SFIO 0,73% SKOK Gotówkowy 0,54% Amplico Pieniężny 0,54% Amplico Pieniężny Plus 0,50% KBC Pieniężny 0,39% UniWibid 0,38% Pioneer Pieniężny 0,38% Superfund Płynnościowy 0,38% Millennium Pieniężny 0,37% Aviva Investors Pieniężny 0,37% Średnia 0,33% Żródło: Analizy Online

9 31 grudnia 2010 r. str. 9 Rekomendacje produktowe Union Investment TFI SA Według szacunku Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w listopadzie saldo wpłat i umorzeń do krajowych TFI wyniosło plus 1,3 mld zł i było najwyższe od 7 miesięcy. To oznacza 19. z kolei miesiąc pozytywnego salda wpłat i wypłat. W sumie od początku roku fundusze pozyskały ok. 11 mld zł. W grudniu wszystkie najważniejsze indeksy warszawskiej giełdy zyskały. Polska giełda pozostawała pod wpływem dobrych nastrojów na rynkach światowych, osiągając wyniki zbliżone do głównych giełd na świecie. Głównym czynnikiem kształtującymi sytuację na giełdach na świecie były nadal pozytywne dane napływające z gospodarki Stanów Zjednoczonych (wyższy od oczekiwań wzrost sprzedaży detalicznej, wzrost produkcji przemysłowej, duże wzrosty wskaźników optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan i nastrojów przedsiębiorców Chicago PMI). Polska giełda nadal ma przed sobą dobre perspektywy w związku z dobrą sytuacją światowej gospodarki i coraz szybszą ekspansją gospodarczą w kraju. W związku z dobrymi perspektywami dla akcji nadal polecamy inwestorom długoterminowym inwestycje w fundusze akcyjne. Funduszem o dużym potencjale wzrostu w 2011 r. w bieżącej fazie cyklu koniunkturalnego powinien być subfundusz UniKorona Akcje. Jest to fundusz, w którego portfelu duży udział stanowią blue chipy warszawskiej giełdy. Ze względu na duże zainteresowanie naszą giełdą inwestorów międzynarodowych indeks WIG20 zyskał w drugim półroczu 2010 r. więcej od indeksu WIG. Taka sytuacja może się utrzymywać także w 2011 r. W 2010 r. fundusz UniKorona Akcje zyskał 16,67%. Inwestorom zainteresowanym inwestycją w fundusze polskich akcji nadal polecamy subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu. Fundusz ma zarabiać na wzrostach wyselekcjonowanych sektorów branżowych, wykorzystywać duże dysproporcje w wynikach odnotowywanych przez poszczególne branże giełdowe. Porównując zróżnicowanie wyników indeksów branżowych na giełdzie w Warszawie w 2010 r., widzimy, jak dużo można zyskać na odpowiedniej selekcji branż w portfelu inwestycyjnym. W tym okresie branża IT straciła ponad 4,6%, branża budowlana zyskała niecałe 7,5%, podczas gdy branże paliwowa i żywnościowa zyskały odpowiednio ponad 26% i ponad 48%. Od początku lipca (od początku stosowania nowej strategii) subfundusz zarobił 13,13%, wynik UniAkcje Sektory Wzrostu na przestrzeni roku wynosi 13,87%. Funduszem, który jest w stanie zarówno wykorzystywać dobrą koniunkturę, jak i szybko reagować w przypadku wahań rynkowych, jest subfundusz aktywnej alokacji UniTotal Trend. Fundusz ma za zadanie osiąganie dodatnich stóp zwrotu w długim okresie niezależnie od sytuacji na rynku kapitałowym. Taka konstrukcja subfunduszu przynosi dobre rezultaty nie tylko przy bardzo dobrej koniunkturze giełdowej, która pozwala osiągać wyniki lepsze od indeksów giełdowych dzięki wykorzystaniu instrumentów pochodnych do zwiększenia zaangażowania w akcje (wykorzystanie efektu dźwigni fi nansowej), ale także w okresach dużych wahań na rynku akcji. W 2010 r. przy dużych wahaniach na warszawskiej giełdzie fundusz UniTotal Trend zyskał 29,7% dzięki aktywnej alokacji aktywów w indeksy akcyjne, akcje wyselekcjonowanych spółek oraz instrumenty dłużne. Odpowiednie wykorzystanie kontynuacji trendu wzrostowego na rynku akcji oraz wykorzystanie zmienności na rynku obligacji w Polsce jest szansą na osiągnięcie dalszych ponadprzeciętnych zysków w nadchodzących kilkunastu miesiącach.

10 31 grudnia 2010 r. str. 10 Rekomendacje produktowe Union Investment TFI SA Bardziej ostrożnym inwestorom nadal polecamy fundusz mieszany UniStabilny Wzrost, który w 2010 r. zarobił ponad 15%. Ma on szansę uczestniczyć w zyskach z rynku akcji, a jednocześnie jest zabezpieczony przed dużymi wahaniami ze względu na duży udział w portfelu polskich obligacji skarbowych. Stabilizacja kursu złotego oraz dobre postrzeganie Polski przez inwestorów międzynarodowych dają szansę na osiągnięcie zysku także z inwestycji w polskie obligacje skarbowe. Inwestorom instytucjonalnym polecamy subfundusz UniWIBID jako dobrą alternatywę dla lokat bankowych w procesie zarządzania płynnością. UniWIBID jest bardzo płynnym instrumentem umożliwiającym wycofanie środków w dowolnym momencie bez utraty odsetek. Fundusz charakteryzuje się stałym wzrostem wartości jednostki od początku swego istnienia. W 2010 r. fundusz zarobił 5,08%, podczas gdy zwrot z lokaty bankowej oprocentowanej według stawki 1-miesięcznego WIBID-u pomniejszonego o stopę rezerwy obowiązkowej w tym okresie wyniósł 3,35%. W przypadku chęci ulokowania przez fi rmy środków na okresy nieco dłuższe (ok. 12 miesięcy) polecamy subfundusz UniBezpieczna Alokacja. Konstrukcja subfunduszu ma na celu ochronę wartości inwestycji w skali rocznej poprzez monitoring ryzyka; ograniczone inwestycje w akcje zapewniają stabilną stopę zwrotu wyższą niż rynek pieniężny. Wartość jednostki tego subfunduszu w krótkim okresie może jednak podlegać wahaniom. W ciągu czterech miesięcy od początku funkcjonowania nowej strategii subfundusz zarobił 3,43%. Inwestorom poszukującym alternatywy dla lokat w euro polecamy subfundusz UniEURIBOR. Wyniki z inwestycji w subfundusz UniEURIBOR od początku jego istnienia są wyższe od rentowności lokat opartych o oprocentowanie 1-miesięcznego EURIBOR-u. Wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu w 2010 r. wyniósł 3,67%, podczas gdy zwrot z lokaty bankowej oprocentowanej według stawki 1-miesięcznego EURIBOR-u w tym okresie wyniósł 0,55%. Union Investment TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy (subfunduszy). Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością zmniejszenia wartości lub utraty zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto subfunduszy UniKorona Zrównoważony, UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniMax Zagranica, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniObligacje: Nowa Europa, UniStabilny Wzrost, UniAkcje Małych i Średnich Spółek w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend w UniFundusze SFIO może cechować się dużą zmiennością. Subfundusz UniMax Zagranica lokuje większość aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy oraz informacje o podatku od dochodów kapitałowych obciążającym dochód z inwestycji w fundusz, znajdują się w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy, dostępnych w Internecie na stronie w siedzibie Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży.

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r.

Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Wejdź do akcji! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa marzec 2011 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy marzec 2011 2 Inwestycje Potencjał wzrostu kategorii aktywów

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 28 lutego 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Infl acja w styczniu wzrosła do 3,8% w porównaniu z 3,1% w grudniu. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 10,3%

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 marca 2011 r. str. 1 Wydarzenia PKB Polski w IV kwartale 2010 r. przyspieszył do 4,4% r/r z 4,2% r/r w III kwartale 2010 r. Infl acja w lutym wyniosła 3,6%, bez zmian w stosunku do stycznia (po korekcie).

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. sierpień 2011 2 Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r.

Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa marzec 2013 r. Skuteczne rozwiązania w zarządzaniu płynnością firm i przedsiębiorstw Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. marzec 2013 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 czerwca 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę procentową o 25 pkt., do 4,5%. Inflacja w maju wyniosła 5% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 października 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja we wrześniu wyniosła 3,9% w porównaniu z 4,3% w sierpniu. Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 7,7%

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 lipca 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Infl acja w czerwcu wyniosła 4,2% w porównaniu z 5% w maju. Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 2% r/r po wzroście

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konta Emerytalne Union Investment TFI S.A.

Indywidualne Konta Emerytalne Union Investment TFI S.A. Alior Bank Polska S.A. Indywidualne Konta Emerytalne Union Investment TFI S.A. Indywidualne Konta Emerytalne czy potrzebne? Indywidualne Konta Emerytalne 2 Czy ZUS oraz OFE zapewnią wystarczający poziom

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Grudzień 2015 Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 grudnia 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w listopadzie wyniosła 4,8% w porównaniu z 4,3% w październiku. Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa czerwiec 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy czerwiec 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Październik 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Październik 2014 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (maj 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 18 czerwca 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych ( 2010) W owym u funduszy inwestycyjnych opartym o wskaźnik Information Ratio, opisujący relację u do ryzyka, zaszło dużo zmian. Wśród

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010

funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010 Bank Spółdzielczy dystrybutorem funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010 Agenda 1 Dlaczego inwestować w fundusze inwestycyjne 3 2 Jak sprzedawać 8 3 Co sprzedawać

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Wygraj z malejącymi stopami procentowymi! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa marzec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy marzec 2013 2 Subfundusz UniKorona

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Sprawdź, jak najszybciej dotrzeć do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa maj 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy maj 2013 2 Subfundusz UniAkcje:

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Czas na większą aktywność w inwestycjach! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa czerwiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy czerwiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 28 lutego 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w styczniu wzrosła do 3,8% w porównaniu z 3,1% w grudniu. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 10,3% r/r

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment. Warszawa lipiec pec2012 r.

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment. Warszawa lipiec pec2012 r. Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa lipiec pec2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy lipiec 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, lipiec 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy lipiec 2013 2 Subfundusz

Bardziej szczegółowo

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH

RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH RYNEK FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH POD PRESJĄ UJEMNYCH STÓP ZWROTU 12M W GŁÓWNYCH SEGMENTACH Stopy zwrotu 12M z jednostek funduszy inwestycyjnych vs oprocentowanie depozytów bankowych W 1Q 216 r. stopy zwrotu

Bardziej szczegółowo

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów Ci spośród nielicznych posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, którzy w listopadzie odnotowali zyski, zawdzięczają to przede wszystkim wzrostowi kursu dolara. Ci spośród nielicznych

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 26 lipca 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje Lepiej w strefie EURO Od połowy lipca na warszawskim parkiecie utrzymuje się wakacyjny

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 31 stycznia 2013 r. Wydarzenia rynkowe 2012 r. W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje Rok 2012 na rynkach finansowych jest już za nami. Pomimo dużej zmienności

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w maju wyniosła 3,6% w porównaniu z 4% w kwietniu, czyli lepiej od oczekiwań ekspertów. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych wrzesień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 Dla osób oszczędzających w funduszach inwestycyjnych miniony miesiąc możemy uznać za udany. Po sierpniowej korekcie we wrześniu ceny większości akcji na WGPW ponownie

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 3 sierpnia 2015 r. 5 stron CitiWeekly Dobre dane o aktywności Początek tygodnia stoi pod znakiem publikacji indeksów aktywności PMI. Indeks dla przemysłu, dla Polski nieoczekiwanie

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych grudzień 2008 20 stycznia 2009 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o. Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008

Copyright by Analizy Online Sp. z o.o.  Ranking funduszy inwestycyjnych czerwiec lipca 2008 0 lipca 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki funduszy otwartych w maju

Wyniki funduszy otwartych w maju Wyniki funduszy otwartych w maju Nazwy funduszy lub grup Majowe stopy zwrotu i mediany stóp zwrotu dla grup funduszy Fundusze akcji polskich małych i średnich spółek -4,2% Allianz Akcji MiŚ Spółek (Allianz

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 08-15.12.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych opublikowanych przez GUS, inflacja w listopadzie br. wyniosła 2,5 % r/r, wobec 2,1 % r/r w

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 26 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 26 czerwca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 26 czerwca 2017 r. 1 Indeks Ifo w Niemczech Dziś w godzinach rannych poznaliśmy już czerwcowe dane odnośnie Indeksu Ifo w niemieckim biznesie. Indeks wbrew obawom okazał się kolejny

Bardziej szczegółowo

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO)

KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL FIO) Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 29 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: KBC PARASOL Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC PARASOL

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Kwiecień 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Kwiecień 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne dla klientów instytucjonalnych

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne dla klientów instytucjonalnych Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne dla klientów instytucjonalnych Warszawa Listopad 2015 r. W co lokować nadwyżki? Poznaj nasze aktualne typy inwestycyjne Listopad 2015 2 Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 28 czerwca 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje WARSZAWSKA GPW NAJGORSZE MA JUŻ ZA SOBĄ? 2160 punktów to poziom do jakiego spadł

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r.

Grudzień 2015. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI. Łódź 8 grudnia 2015 r. Fundusze gotówkowe w zarządzaniu płynnością i strumieniem środków. Union Investment TFI Łódź 8 grudnia 2015 r. Instrumenty lokacyjno-inwestycyjne Waluty Akcje Fundusze Inwestycyjne Rachunek Bankowy Lokaty

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 09 października 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 09 października 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 09 października 2017 r. sty 12 cze 12 lis 12 kwi 13 wrz 13 lut 14 lip 14 gru 14 maj 15 paź 15 mar 16 sie 16 sty 17 cze 17 sty 12 cze 12 lis 12 kwi 13 wrz 13 lut 14 lip 14 gru 14 maj

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008

Ranking funduszy inwestycyjnych maj 2008 19 a 2008 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010)

Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) FUNDUSZE INWESTYCYJNE 1 maja 2010 Ranking funduszy inwestycyjnych (kwiecień 2010) W kwietniowym u funduszy inwestycyjnych zadebiutował tylko jeden fundusz Millennium MiŚ Spółek (Millennium, który po raz

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla dziennikarzy

Prezentacja dla dziennikarzy Prezentacja dla dziennikarzy Pioneer Pekao Investment Management S.A. Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zbigniew Jagiełło Warszawa, lipiec 2006 Rynek fundusz inwestycyjnych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy 2 Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007)

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (stan na 31.10.2007) FUNDUSZE AKCJI Fundusze akcji - rynku krajowego AIG Akcji Allianz Akcji Arka

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. Fundusze akcji zarządzane przez polskie TFI

Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. Fundusze akcji zarządzane przez polskie TFI Poniżej przedstawiamy podsumowanie wyników poszczególnych rodzajów funduszy inwestycyjnych w 2010 roku. W 2010 roku już drugi rok z rzędu znacząca częśd funduszy odnotowała dodatnie stopy zwrotu. Utrzymująca

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 21-28.10.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego dane GUS Według finalnych danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec września 2017 r. ukształtowała

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) www.nnip.com www.nntfi.pl 1 Co to jest IKZE i IKE? 2 Polski system emerytalny Czy emerytura z ZUS będzie wystarczająca?

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 06-13.10.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował (link http://www.imf.org/en/publications/weo/is sues/2017/09/19/world-economic-outlookoctober-2017)

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 08 maja 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 08 maja 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 08 maja 2017 r. 1 sty 12 maj 12 wrz 12 sty 13 maj 13 wrz 13 sty 14 maj 14 wrz 14 sty 15 maj 15 wrz 15 sty 16 maj 16 wrz 16 sty 17 Tydzień z ekonomią 2017-05-08 9,0 4,5 0,0-4,5-9,0 Produkcja

Bardziej szczegółowo

UniAktywny Pieniężny. subfundusz pieniężny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniAktywny Pieniężny. subfundusz pieniężny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 31 października 2017 r. str. 1 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest ochrona realnej wartości jego aktywów. Subfundusz inwestuje w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją

Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Aktywny Portfel Funduszy praktyczne zarządzanie alokacją Październik 2009 r. AKTYWNY PORTFEL FUNDUSZY Korzyści dla klienta - Aktywnie zarządzana strategia inwestycyjna z szansą na ponadprzeciętne zyski

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po 7 miesiącach 2010 r.)

KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po 7 miesiącach 2010 r.) Departament Strategii i Analiz Elżbieta Sawicka elzbieta.sawicka@pkobp.pl KWARTALNA ANALIZA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH I PERSPEKTYWY JEGO ROZWOJU (sytuacja po 7 miesiącach 21 r.) 3 sierpnia 21 r. Synteza

Bardziej szczegółowo

Nowa obligacja oszczędnościowa

Nowa obligacja oszczędnościowa Nowa obligacja oszczędnościowa ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 50 00 fax :+48 22 694 50 08 www.mf.gov.pl Ocena wyników sprzedaży obligacji detalicznych w listopadzie i grudniu 2013

Bardziej szczegółowo

Nowość: Bonus w portfelu

Nowość: Bonus w portfelu Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Nowość: Bonus w portfelu Warszawa, Czerwiec 2014 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 05-12.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Budżet na 2018 r. W minionym tygodniu Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2018. Tegoroczny budżet przewiduje m.in. wzrost dochodów do

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 22 marca 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje GRECJA, CYPR KTO NASTĘPNY? Wydarzeniem, które w tym tygodniu kształtowało nastroje

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006

Ranking funduszy inwestycyjnych kwiecień 2006 Ranking funduszy inwestycyjnych 2006 O znakomitym początku drugiego kwartału mogą mówić osoby, które ulokowały swoje oszczędności w funduszach akcyjnych (AKP). Tak dobrych jak kwietniowe wyników rynek

Bardziej szczegółowo

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji 30 listopada 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/1/2015

Opis funduszy OF/1/2015 Opis funduszy Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Akcji...3 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Stabilnego Wzrostu...4

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 21 lutego 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje NA GPW NISKO, CORAZ NIŻEJ Inwestorzy z warszawskiej GPW nie mieli zbyt wielu powodów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007

Ranking funduszy inwestycyjnych listopad 2007 2 grudnia 200 www.analizy.pl Czy jesteś już naszym subskrybentem? To najprostszy i najszybszy sposób otrzymywania naszych raportów. Bezpłatnie. http://www.analizy.pl/subskrypcja.shtml Ranking funduszy

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 02 październik 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 02 październik 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 2 październik 217 r. 28 I II II II I I I I 215 I 28 I II II II I I I I 215 I Tydzień z ekonomią 217-1-2 8 6 4 2-2 -4-6 Zmiany WIG (śred. m-czna) i indeksu PMI (%, r/r) 4 3 2 1-1 -2-3

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo