Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy"

Transkrypt

1 31 grudnia 2010 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stopy referencyjnej NBP, pozostawiając ją na poziomie 3,50%. Inflacja w listopadzie spadła do 2,7% w porównaniu z 2,8% w październiku. Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie o 10,1% r/r po wzroście w październiku o 8% r/r. Sprzedaż detaliczna wzrosła w listopadzie o 8,3% r/r po wzroście w październiku o 9%. Wzrost eksportu w październiku o 16,3% r/r (wyrażony w euro) wobec wzrostu o 17,9% we wrześniu. Stopa bezrobocia w listopadzie wzrosła do 11,7% w porównaniu z 11,5% w październiku. Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wyniosło 3,6% wobec październikowego wzrostu płac na poziomie 3,9%. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla Polski wzrósł w listopadzie do 55,9 pkt. z 55,6 pkt. w październiku. Dane makroekonomiczne PKB 4,2% Stopa inflacji 2,7% Stopa bezrobocia 11,7% Produkcja przemysłowa 10,1% Zmiana przeciętnego wynagrodzenia brutto 3,6% (rok do roku) Stopa referencyjna NBP 3,50% Świat Według drugiego szacunku PKB w strefie euro w III kwartale 2010 r. wzrósł o 0,4% q/q (1,9% r/r) wobec wzrostu o 1% q/q (1,9% r/r w II kwartale 2010 r.). Inflacja w strefie euro w listopadzie wyniosła 1,9% r/r w porównaniu z 1,9% w październiku. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla przemysłu strefy euro wyniósł w grudniu 56,8 pkt. wobec 55,3 pkt. w listopadzie, zaś dla Niemiec wyniósł 60,9 pkt. wobec 58,1 pkt. w listopadzie. Indeks zaufania ZEW w Niemczech ukształtował się w grudniu na poziomie 4,3 pkt., wobec 1,8 pkt. w listopadzie. Ten sam wskaźnik dla strefy euro wzrósł do 15,5 pkt. z 13,8 pkt. w listopadzie. Indeks klimatu w niemieckim biznesie Ifo wzrósł w grudniu do 109,9 pkt. (najwyższego poziomu od zjednoczenia Niemiec) z 109,3 pkt. w listopadzie.

2 31 grudnia 2010 r. str. 2 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Według ostatecznego szacunku PKB w USA wzrósł w III kwartale 2010 r. o 2,6% q/q, wobec poprzedniego szacunku na poziomie 2,5% i 1,7% q/q w II kwartale 2010 r. Stopa bezrobocia w USA w listopadzie wyniosła 9,8% w porównaniu z 9,6% w październiku. Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w listopadzie o 0,8% m/m wobec wzrostu w październiku o 1,7% m/m (po korekcie). Produkcja przemysłowa w USA wzrosła w listopadzie o 0,4% po spadku w październiku o 0,2% (po korekcie). Inflacja CPI wyniosła w listopadzie w USA 1,1% r/r wobec 1,2% w październiku. Wskaźnik ISM (odpowiednik PMI) w przetwórstwie USA spadł w listopadzie do 56,6 pkt. z 56,9 pkt. w październiku (po korekcie). Indeks zaufania konsumentów w USA Conference Board spadł w grudniu do 52,5 pkt. z 54,3 pkt. (po korekcie) w listopadzie. Wskaźnik optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan wzrósł w grudniu do 74,5 pkt. z 71,6 pkt. w listopadzie. W USA wskaźnik nastrojów przedsiębiorców Chicago PMI wzrósł w grudniu do 68,6 pkt. z 62,5 pkt. w listopadzie. Bank centralny Chin podwyższył stopę rezerw obowiązkowych dla banków o 50 pb. Indeks PMI dla Chin wzrósł w listopadzie do najwyższego od 7 miesięcy poziomu 55,2 pkt. z 54,7 pkt. w październiku. Chiński bank centralny podniósł roczną stopę pożyczek 12-miesięcznych oraz stopę depozytową o 25 pb, oraz stopę redyskontową o 45 pb i 12-miesięczną stopę, po jakiej udziela pożyczek bankom komercyjnym, o 52 pb. Zmiana PKB w ciągu ostatnich trzech lat tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspiesza Indeks IV II IV II IV II kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał Źródło: Reuters EcoWin

3 31 grudnia 2010 r. str. 3 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Komentarz Kraj W listopadzie ponownie wzrósł wskaźnik PMI, osiągając poziom 55,9 pkt. (najwyższy od maja 2004 r.). Listopadowy odczyt wskaźnika PMI okazał się trzecim najwyższym od momentu rozpoczęcia badań w czerwcu 1998 r. W szybszym tempie niż miesiąc wcześniej wzrosły w listopadzie wskaźniki produkcji i nowych zamówień. Jeśli chodzi o liczbę nowych zamówień, wzrosła ona w listopadzie w najszybszym tempie od kwietnia 2004 r. Po spadkach inwestycji w gospodarce w I i II kwartale III kwartał 2010 r. był pierwszym kwartałem wzrostu inwestycji w Polsce. III kwartał 2010 r. był pierwszym kwartałem w ubiegłym roku, w którym wzrosły (nominalnie o 3,5%) inwestycje dużych przedsiębiorstw. Przy bardzo niskiej dynamice inwestycji samorządów w III kwartale 2010 r. to właśnie sektor przedsiębiorstw z ponad 50-procentowym udziałem we wszystkich inwestycjach w gospodarce przyczynił się do wzrostu inwestycji o 0,4% r/r. Inflacja w Polsce w ciągu ostatnich trzech lat zahamowanie trendu spadkowego inflacji Indeks 105,0 104,5 104,0 103,5 103,0 102,5 102,0 101,5 sty kwi lip paź sty kwi lip paź sty kwi lip paź Źródło: Reuters EcoWin Świat W listopadzie Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe bez zmian (na poziomie 1%) 17. miesiąc z rzędu. EBC ogłosił, że w I kwartale 2011 r. będzie kontynuował dostarczanie płynności bankom w postaci nadzwyczajnych, wprowadzonych na początku 2010 r., 3-miesięcznych operacji refinansujących repo, przy stałym oprocentowaniu, w nieograniczonej ilości. Bundesbank podwyższył swoją prognozę wzrostu niemieckiego PKB w 2010 r. Zgodnie z tą prognozą PKB Niemiec wzrośnie w tym roku o 3,6% (będzie to najwyższy wzrost od 1992 r.), a w 2011 r. o 2%. Pod koniec roku cena ropy przekroczyła poziom 90 USD za baryłkę i osiągnęła najwyższy poziom od października 2008 r., po którym nastąpił gwałtowny spadek popytu na ropę. Cena ropy na giełdzie w Nowym Jorku była o ok. 15% wyższa w porównaniu z poziomem sprzed roku oraz 35% powyżej majowego dołka.

4 31 grudnia 2010 r. str. 4 Rynek obligacji i rynek walutowy Komentarz Kraj W grudniu rentowności obligacji w Polsce spadły. Rentowności obligacji 2-, 5- i 10-letnich spadły odpowiednio o 0,06 pkt., 0,07 pkt. i 0,11 pkt. Miesiąc rozpoczął się od wzrostu cen obligacji, który był wynikiem trzech czynników: wzrostu apetytu na ryzyko na świecie, spadku oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych po opublikowaniu prognozy inflacji w listopadzie przez Ministerstwo Finansów (bez zmian w stosunku do października) oraz udanej aukcji 2-letnich obligacji. Na aukcji pierwotnej MF sprzedało obligacje za 4,1 mld zł (przy popycie 9,3 mld zł), a na dodatkowej za 0,6 mld zł, wobec oryginalnej oferty podstawowej na poziomie 2 4 mld zł. Wzrost cen polskich obligacji był kontynuowany w kolejnych dniach. W końcu miesiąca rynek obligacji negatywnie zareagował na zapowiedź zmian w systemie emerytalnym. W efekcie ceny obligacji spadły. Złoty na początku miesiąca umacniał się, by osiągnąć poziom 3,98 w relacji do euro pod wpływem dobrych nastrojów na światowych rynkach. W drugim tygodniu miesiąca osłabił się do 4,06 w relacji do euro ze względu na wzrost awersji do ryzyka i spadek euro dolar amerykański. Pogorszenie nastrojów wynikało m.in. z decyzji Moody s o obniżce ratingu Węgier oraz doniesień o możliwym zwiększeniu europejskiego pakietu ratunkowego. W kolejnym tygodniu sentyment na rynku walutowym poprawił się i złoty zaczął się umacniać, osiągając poziom 3,97 w relacji do euro. Pod koniec miesiąca złoty umocnił się do poziomu 3,94 pomimo obniżki ratingu Węgier ze strony agencji Fitch, dzięki interwencji na rynku Banku BGK, który wymieniał euro na złote, by zakończyć miesiąc na poziomie 3,96.

5 31 grudnia 2010 r. str. 5 Rynek obligacji i rynek walutowy Świat W grudniu ceny obligacji na najważniejszych rynkach światowych spadały. Na koniec miesiąca rentowności obligacji amerykańskich wzrosły dla terminów zapadalności 2, 5, 10 i 30 lat odpowiednio o 0,53, 0,97, 0,87 i 0,44. Rentowności obligacji niemieckich dla 2, 5, 10 i 30 lat wzrosły natomiast odpowiednio o 0,06, 0,29, 0,27, 0,54 pkt. bazowych. Miesiąc rozpoczął się od spadków cen obligacji w Stanach Zjednoczonych i Europie. Rentowności obligacji w strefie euro wzrosły o 2 12 pb, a w USA o 8 17 pb. Wzrost rentowności kontynuowany był w kolejnych dniach. W USA rentowności treasuries wzrosły w ciągu jednego dnia o pb po informacjach o przedłużeniu okresu ulg podatkowych dla dobrze zarabiających Amerykanów, co zwiększy potrzeby pożyczkowe budżetu i podaż obligacji skarbowych. Wyprzedaż papierów rządowych po obu stronach Atlantyku była kontynuowana w kolejnych dniach w związku z obawami o utrzymanie kontroli nad deficytem budżetowym USA po zaproponowanym przez prezydenta Obamę przedłużeniu okresu ulg podatkowych, lepszymi od oczekiwań danymi o sprzedaży detalicznej oraz z brakiem w komunikacie Fed sygnałów gotowości dalszego zwiększenia ekspansji monetarnej. Spadek cen obligacji na światowych rynkach został zatrzymany pod koniec trzeciego tygodnia grudnia. W ostatnim tygodniu miesiąca rentowności obligacji amerykańskich najpierw wzrosły po nie najlepszych wynikach aukcji 5-letnich obligacji skarbowych, aby następnie spaść w reakcji na bardzo udaną środową aukcję 7-letnich papierów skarbowych. Dane rynkowe na dzień 31 grudnia 2010 r. EUR/PLN 3,96 USD/PLN 2,96 EUR/USD 1,32 Rentowność obligacji skarbowych: 2-letnie 4,80 5-letnie 5,52 10-letnie 6,07 Kurs EUR/PLN i USD/PLN w ciągu ostatnich dwóch lat stabilizacja kursu złotego 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 mar lip lis 2007 mar lip lis 2008 mar lip lis 2009 mar lip lis Central Bank EUR/PLN Central Bank USD/PLN Źródło: Reuters EcoWin

6 31 grudnia 2010 r. str. 6 Rynek akcji Wydarzenia Kraj 30 grudnia 2010 r. rząd przedstawił propozycję zmian w systemie emerytalnym. Planowane zmiany obejmują: obniżenie składki do OFE z 7,3% do 2,3% wynagrodzenia (co oznacza zmniejszenie estymowanych transferów do OFE z 23,9 mld zł do 11,6 mld zł w 2011 r.) 5% wynagrodzenia trafi na indywidualne konta w ZUS, składka do ZUS zmniejszy się do 2017 r. do 3,8% przez pierwsze trzy miesiące 2011 r. transfery odbędą się zgodnie ze starym systemem, co oznacza zasilenie OFE o ok. 2 mld zł. Zmiany wejdą w życie 1 kwietnia 2011 r., po zaakceptowaniu przez parlament. Spółki Eurocash i Emperia poinformowały o kilku szczegółach umowy transakcji kupna/sprzedaży: Eurocash kupi od Emperii 17 spółek zajmujących się dystrybucją. Zbycie udziałów w spółkach dystrybucyjnych nastąpi albo poprzez wniesienie części udziałów na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego Eurocash w zamian za akcje nowej emisji Eurocash, obejmowane przez Emperia po cenie emisyjnej jednej akcji wynoszącej 22,21 zł (reprezentujące do 14% kapitału zakładowego Eurocash), oraz sprzedaż pozostałej części udziałów przez Emperia na rzecz Eurocash, albo poprzez sprzedaż przez Emperia wszystkich udziałów na rzecz Eurocash w przypadkach określonych w umowie. Wartość bazowa udziałów w nabywanych spółkach dystrybucyjnych została ustalona na kwotę 925,975 mln zł. Wartość może zostać poddana korektom w zależności od opinii wydanej do dnia 28 lutego 2011 r. przez audytora. Zmiana indeksu WIG w okresie 31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2010 r , sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 2010 Ostatnia ,91 Najwyższa w dniu ,46 Średnia ,91 Najniższa w dniu ,52 Dane rynkowe na dzień 31 grudnia 2010 r. Grudzień 2010 INDU 5,19% 11,02% SPX 6,53% 12,78% RTS 10,83% 22,54% UKX 6,72% 9,00% PX 10,62% 9,62% CAC 5,38% -3,34% BUX 3,33% 0,47% Nikkei 2,94% -3,01% DAX 3,37% 16,06% WIG 4,69% 18,77% WIG20 5,08% 14,88%

7 31 grudnia 2010 r. str. 7 Rynek akcji Komentarz Kraj W grudniu prawie wszystkie indeksy warszawskiej giełdy wzrosły. Indeksy WIG i WIG20 wzrosły odpowiednio o 4,69% i 5,08%. Najwięcej zyskały indeksy: żywnościowy (8,03%), IT (7,59%) i paliwowy (7,11%). Najmniej zyskały sektory: telekomunikacyjny (0,04%), budowlany (0,22%) i bankowy (1,05%). Po raz kolejny mniej od głównych indeksów giełdowych zyskały swig (4,17%) i mwig (4,14%). Świat W grudniu największe światowe giełdy odnotowały wzrosty indeksów. Miesiąc zaczął się od wzrostów indeksów na giełdach w Nowym Jorku oraz we Frankfurcie (DJIA +2,3%, DAX +2,7%), które kontynuowane były w kolejnych dniach. Na koniec trzeciego tygodnia grudnia indeksy giełdy w Nowym Jorku osiągnęły najwyższy poziom od dwóch lat. Pod koniec miesiąca giełdy światowe zareagowały lekkimi spadkami na podwyżki stóp procentowych dokonane przez chiński bank centralny, by zakończyć rok lekkimi wzrostami. Stopy zwrotu sektorów Grudzień 2010 IT 7,59% -4,62% Food 8,03% 48,07% Media 4,87% 25,87% Telecom 0,04% 12,67% Bank 1,05% 17,93% Paliwa 7,11% 26,44% Construction 0,22% 7,44% swig80 4,17% 10,18% mwig40 4,14% 19,57% WIG 4,69% 18,77% WIG20 5,08% 14,88% Zmiana indeksu Dow Jones Industrial Average w okresie 31 grudnia 2009 r. 31 grudnia 2010 r , sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru 2010 Ostatnia ,51 Najwyższa w dniu ,38 Średnia ,63 Najniższa w dniu ,48

8 31 grudnia 2010 r. str. 8 Sytuacja na rynku a wyniki funduszy inwestycyjnych Wzrosty głównych indeksów na rynku akcji w grudniu przełożyły się na wyniki funduszy akcyjnych. Wszystkie fundusze akcji polskich zanotowały zysk, wśród nich znalazły się subfundusze akcyjne Union Investment TFI: UniKorona Akcje (3,56%), UniAkcje Małych i Średnich Spółek (0,95%) i UniAkcje Sektory Wzrostu (0,41%). Zyskała również zdecydowana większość funduszy akcyjnych inwestujących za granicą, w tym UniAkcje: Nowa Europa (4,15%). W grudniu zysk odnotowały również wszystkie fundusze zrównoważone. Po raz kolejny bardzo dobry wynik w tej grupie osiągnął subfundusz UniKorona Zrównoważony (2,5%). Dodatnim wynikiem zakończyły także miesiąc wszystkie fundusze stabilnego wzrostu, w tym subfundusz UniStabilny Wzrost (1,4%). Zyskami zakończyły listopad także fundusze obligacji krajowych. Jeden z najlepszych wyników w tej kategorii uzyskał subfundusz UniKorona Obligacje (0,9%). Wśród funduszy obligacji zagranicznych dobry wynik odnotował subfundusz UniDolar Obligacje (0,6%). W sektorze funduszy pieniężnych jeden z najlepszych wyników osiągnął subfundusz UniWIBID (0,4%), dobry wynik uzyskał także subfundusz UniKorona Pieniężny (0,3%). Po raz kolejny wysoką stopę zwrotu osiągnął subfundusz pieniężny w euro UniEURIBOR (0,3%), podczas gdy oprocentowanie lokaty eurowej w analogicznym okresie według jednomiesięcznej stawki EURIBOR wyniosło 0,07%. W kategorii funduszy ochrony kapitału dobry wynik osiągnął subfundusz UniBezpieczna Alokacja (0,8%), zaś w kategorii absolutnej stopy zwrotu UniTotal Trend (2,1%). Stopy zwrotu funduszy pieniężnych w Polsce w grudniu 2010 r. Idea Premium SFIO 0,73% SKOK Gotówkowy 0,54% Amplico Pieniężny 0,54% Amplico Pieniężny Plus 0,50% KBC Pieniężny 0,39% UniWibid 0,38% Pioneer Pieniężny 0,38% Superfund Płynnościowy 0,38% Millennium Pieniężny 0,37% Aviva Investors Pieniężny 0,37% Średnia 0,33% Żródło: Analizy Online

9 31 grudnia 2010 r. str. 9 Rekomendacje produktowe Union Investment TFI SA Według szacunku Analiz Online oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w listopadzie saldo wpłat i umorzeń do krajowych TFI wyniosło plus 1,3 mld zł i było najwyższe od 7 miesięcy. To oznacza 19. z kolei miesiąc pozytywnego salda wpłat i wypłat. W sumie od początku roku fundusze pozyskały ok. 11 mld zł. W grudniu wszystkie najważniejsze indeksy warszawskiej giełdy zyskały. Polska giełda pozostawała pod wpływem dobrych nastrojów na rynkach światowych, osiągając wyniki zbliżone do głównych giełd na świecie. Głównym czynnikiem kształtującymi sytuację na giełdach na świecie były nadal pozytywne dane napływające z gospodarki Stanów Zjednoczonych (wyższy od oczekiwań wzrost sprzedaży detalicznej, wzrost produkcji przemysłowej, duże wzrosty wskaźników optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan i nastrojów przedsiębiorców Chicago PMI). Polska giełda nadal ma przed sobą dobre perspektywy w związku z dobrą sytuacją światowej gospodarki i coraz szybszą ekspansją gospodarczą w kraju. W związku z dobrymi perspektywami dla akcji nadal polecamy inwestorom długoterminowym inwestycje w fundusze akcyjne. Funduszem o dużym potencjale wzrostu w 2011 r. w bieżącej fazie cyklu koniunkturalnego powinien być subfundusz UniKorona Akcje. Jest to fundusz, w którego portfelu duży udział stanowią blue chipy warszawskiej giełdy. Ze względu na duże zainteresowanie naszą giełdą inwestorów międzynarodowych indeks WIG20 zyskał w drugim półroczu 2010 r. więcej od indeksu WIG. Taka sytuacja może się utrzymywać także w 2011 r. W 2010 r. fundusz UniKorona Akcje zyskał 16,67%. Inwestorom zainteresowanym inwestycją w fundusze polskich akcji nadal polecamy subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu. Fundusz ma zarabiać na wzrostach wyselekcjonowanych sektorów branżowych, wykorzystywać duże dysproporcje w wynikach odnotowywanych przez poszczególne branże giełdowe. Porównując zróżnicowanie wyników indeksów branżowych na giełdzie w Warszawie w 2010 r., widzimy, jak dużo można zyskać na odpowiedniej selekcji branż w portfelu inwestycyjnym. W tym okresie branża IT straciła ponad 4,6%, branża budowlana zyskała niecałe 7,5%, podczas gdy branże paliwowa i żywnościowa zyskały odpowiednio ponad 26% i ponad 48%. Od początku lipca (od początku stosowania nowej strategii) subfundusz zarobił 13,13%, wynik UniAkcje Sektory Wzrostu na przestrzeni roku wynosi 13,87%. Funduszem, który jest w stanie zarówno wykorzystywać dobrą koniunkturę, jak i szybko reagować w przypadku wahań rynkowych, jest subfundusz aktywnej alokacji UniTotal Trend. Fundusz ma za zadanie osiąganie dodatnich stóp zwrotu w długim okresie niezależnie od sytuacji na rynku kapitałowym. Taka konstrukcja subfunduszu przynosi dobre rezultaty nie tylko przy bardzo dobrej koniunkturze giełdowej, która pozwala osiągać wyniki lepsze od indeksów giełdowych dzięki wykorzystaniu instrumentów pochodnych do zwiększenia zaangażowania w akcje (wykorzystanie efektu dźwigni fi nansowej), ale także w okresach dużych wahań na rynku akcji. W 2010 r. przy dużych wahaniach na warszawskiej giełdzie fundusz UniTotal Trend zyskał 29,7% dzięki aktywnej alokacji aktywów w indeksy akcyjne, akcje wyselekcjonowanych spółek oraz instrumenty dłużne. Odpowiednie wykorzystanie kontynuacji trendu wzrostowego na rynku akcji oraz wykorzystanie zmienności na rynku obligacji w Polsce jest szansą na osiągnięcie dalszych ponadprzeciętnych zysków w nadchodzących kilkunastu miesiącach.

10 31 grudnia 2010 r. str. 10 Rekomendacje produktowe Union Investment TFI SA Bardziej ostrożnym inwestorom nadal polecamy fundusz mieszany UniStabilny Wzrost, który w 2010 r. zarobił ponad 15%. Ma on szansę uczestniczyć w zyskach z rynku akcji, a jednocześnie jest zabezpieczony przed dużymi wahaniami ze względu na duży udział w portfelu polskich obligacji skarbowych. Stabilizacja kursu złotego oraz dobre postrzeganie Polski przez inwestorów międzynarodowych dają szansę na osiągnięcie zysku także z inwestycji w polskie obligacje skarbowe. Inwestorom instytucjonalnym polecamy subfundusz UniWIBID jako dobrą alternatywę dla lokat bankowych w procesie zarządzania płynnością. UniWIBID jest bardzo płynnym instrumentem umożliwiającym wycofanie środków w dowolnym momencie bez utraty odsetek. Fundusz charakteryzuje się stałym wzrostem wartości jednostki od początku swego istnienia. W 2010 r. fundusz zarobił 5,08%, podczas gdy zwrot z lokaty bankowej oprocentowanej według stawki 1-miesięcznego WIBID-u pomniejszonego o stopę rezerwy obowiązkowej w tym okresie wyniósł 3,35%. W przypadku chęci ulokowania przez fi rmy środków na okresy nieco dłuższe (ok. 12 miesięcy) polecamy subfundusz UniBezpieczna Alokacja. Konstrukcja subfunduszu ma na celu ochronę wartości inwestycji w skali rocznej poprzez monitoring ryzyka; ograniczone inwestycje w akcje zapewniają stabilną stopę zwrotu wyższą niż rynek pieniężny. Wartość jednostki tego subfunduszu w krótkim okresie może jednak podlegać wahaniom. W ciągu czterech miesięcy od początku funkcjonowania nowej strategii subfundusz zarobił 3,43%. Inwestorom poszukującym alternatywy dla lokat w euro polecamy subfundusz UniEURIBOR. Wyniki z inwestycji w subfundusz UniEURIBOR od początku jego istnienia są wyższe od rentowności lokat opartych o oprocentowanie 1-miesięcznego EURIBOR-u. Wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu w 2010 r. wyniósł 3,67%, podczas gdy zwrot z lokaty bankowej oprocentowanej według stawki 1-miesięcznego EURIBOR-u w tym okresie wyniósł 0,55%. Union Investment TFI S.A. ani zarządzane przez nie fundusze inwestycyjne nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy (subfunduszy). Uczestnik funduszu musi się liczyć z możliwością zmniejszenia wartości lub utraty zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto subfunduszy UniKorona Zrównoważony, UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniMax Zagranica, UniAkcje Sektory Wzrostu, UniObligacje: Nowa Europa, UniStabilny Wzrost, UniAkcje Małych i Średnich Spółek w UniFundusze FIO oraz UniTotal Trend w UniFundusze SFIO może cechować się dużą zmiennością. Subfundusz UniMax Zagranica lokuje większość aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania. Wymagane prawem informacje, w tym informacje o ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestycjami w jednostki uczestnictwa funduszy i subfunduszy oraz informacje o podatku od dochodów kapitałowych obciążającym dochód z inwestycji w fundusz, znajdują się w prospektach informacyjnych i w skrótach prospektów informacyjnych funduszy, dostępnych w Internecie na stronie w siedzibie Union Investment TFI S.A. oraz w sieci sprzedaży.

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 28 lutego 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Infl acja w styczniu wzrosła do 3,8% w porównaniu z 3,1% w grudniu. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 10,3%

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 października 2012 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Inflacja we wrześniu wyniosła 3,8%, pozostając względem sierpnia na niezmienionym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia nfl acja w czerwcu wyniosła 4,3% w porównaniu z 3,6% w maju, co świadczy o letnim przyspieszeniu. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny Kwiecień 214 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Czynnik polityczny w postaci wydarzeń na linii Ukraina Rosja nadal pozostaje najważniejszy

Bardziej szczegółowo

Komentarz analityczny Novo

Komentarz analityczny Novo Rosja oraz Grecja straszą rynki Sytuacja gospodarcza powiew optymizmu dla europejskiej gospodarki Świat Ostateczny szacunek amerykańskiego PKB wskazuje na to, że gospodarka USA w trzecim kwartale rozwijała

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku S.A. w 2013 r. 1 Spis treści List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 6 I. Podsumowanie działalności Alior Banku w 2013 r.... 7

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 4 LIST PREZES ZARZĄDU... 5 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010

funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010 Bank Spółdzielczy dystrybutorem funduszy inwestycyjnych Sprzedaż to zarządzanie kupnem Anna Żelazna Styczeń 2010 Agenda 1 Dlaczego inwestować w fundusze inwestycyjne 3 2 Jak sprzedawać 8 3 Co sprzedawać

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2014 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny

PIONEER. Na dobrym kursie. na dywidendę. Solidne fundamenty. Wszyscy patrzą na Chiny Wydarzenia Wiedza Edukacja Kwiecień 2013 PIONEER Czas na dywidendę Rosnące znaczenie spółek dywidendowych Solidne fundamenty Subfundusz Pioneer Stabilnego Inwestowania Wszyscy patrzą na Chiny Gdzie zmierza

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Inwestycyjny AXA. Spis treści. W skrócie. Luty 2011

Biuletyn. Inwestycyjny AXA. Spis treści. W skrócie. Luty 2011 Luty 2011 Biuletyn Inwestycyjny AXA Spis treści W skrócie Gospodarka Polski Gospodarka światowa Rynek akcji w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej Rynki akcji na świecie Rynek obligacji w Polsce Rynek

Bardziej szczegółowo

Prog. gram. BZ WBK-Aviva

Prog. gram. BZ WBK-Aviva Kwartalny biule etyn informacyjny IN PL U lipiec 2015 S Prog gram Inwestycyjny BZ WBK-Aviva Towarzystwa a Ubezpieczeń Świat Niekończąca się grecka historia II kwartał br. na świecie minął pod znakiem problemów

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu Warszawa, dnia 7 lipca 1 r. II I Wybrane informacje Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu o wydarzeniach w otoczeniu makroekonomicznym Aktywność polskiej gospodarki w kwietniu i maju br. była

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALIOR BANKU S.A. W 2013 R. SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior Banku

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji w 2013 r.

Rynek akcji w 2013 r. 10 grudnia 2012 Opracowanie cykliczne Strategia 2012 BRE Bank Securities Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl Iza Rokicka (+48 22) 697 47 37 iza.rokicka@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W 2013 ROKU 2013 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Banku Zachodniego WBK S.A. w 2013 r... 3 II. Podstawowe informacje... 6 1. Historia

Bardziej szczegółowo

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego

Złe miłego początki? Luty 2014. Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Luty 2014 23 strony Złe miłego początki? Perspektywy rynkowe Biura Doradztwa Inwestycyjnego Po tym jak oczekiwany rajd Świętego Mikołaja nie zawitał w grudniu na globalne parkiety, inwestorzy liczyli chociaż

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Grupy Banku BPH SA. I półrocze

Sprawozdanie z działalności. Grupy Banku BPH SA. I półrocze Sprawozdanie z działalności Grupy Banku BPH SA I półrocze 2008 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Banku BPH SA...3 2. Sytuacja makroekonomiczna w I półroczu 2008 roku...3 3. Sektor

Bardziej szczegółowo