Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski"

Transkrypt

1 Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

2 Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach (w mld zł) Banki komercyjne 410,5 448,2 443,1 463,3 509,8 552,5 639,7 746,0 880,4 Banki spółdzielcze System finansowy w Polsce (1) 18,0 21,5 23,4 25,7 28,7 33,9 42,1 48,9 54,6 SKOK-i 1,2 1,8 2,5 3,3 4,2 5,3 6,0 7,3 8,8 Zakłady ubezpieczeń Fundusze inwestycyjne Otwarte fundusze emerytalne Podmioty maklerskie 37,9 47,1 57,6 65,7 77,9 89,6 108,6 126,9 132,9* 7,0 12,1 23,0 33,8 37,6 61,6 99,2 133,8 86,5 9,9 19,4 31,6 44,8 62,6 86,1 116,6 140,0 139,7 3,9 2,9 2,8 3,7 5,5 6,9 10,8 11,8 10,4* ŁĄCZNIE 488,4 553,0 584,0 640,3 726,3 835,9 1023,0 1214,8 1313,3 * Dane na koniec czerwca 2008 r. Źródło: NBP, KNF, Analizy Online, KSKOK. 2

3 System finansowy w Polsce (2) Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w latach (w %) Polska 78,6 85,0 96,5 104,0 Czechy 119,3 126,7 125,6 134,2 Węgry 100,0 114,6 128,4 140,6 Słowacja 100,5 110,9 101,5 113,5 Strefa euro 365,7 398,4 416,4 435,8 Źródło: dla strefy euro: EU Banking Structures. Frankfurt October 2008, ECB; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe banki centralne oraz dane GUS. 3

4 Struktura transakcji o charakterze lokacyjnym na rynku międzybankowym w Polsce i w strefie euro w latach % 80 System finansowy w Polsce (3) Polska Strefa euro Lokaty niezabezpieczone Transakcje warunkowe Swapy walutowe Uwaga: obroty netto na międzybankowym rynku transakcji o charakterze lokacyjnym w Polsce i w strefie euro są równe wartości nominalnej lokat niezabezpieczonych, transakcji warunkowych (repo i SBB) oraz swapów walutowych zawartych jedynie między bankami rezydentami, odpowiednio, Polski i strefy euro. Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP, KDPW oraz Euro Money Market Survey Frankfurt 2007, ECB. Dane dla strefy euro zostały zrewidowane przez ECB. 4

5 Rola rynku międzybankowego w zarządzaniu płynnością (1) BANK A BANK B kredyt depozyt +100 KIR NBP Rachunki banków: BANK A BANK B BANK C... Gotówka w obiegu 5

6 Rola rynku międzybankowego w zarządzaniu płynnością (2) BANK A BANK B kredyt depozyt rachunek -100 depozyt 100 rachunek +100 depozyt +100 KIR NBP Rachunki banków: BANK A -100 BANK B +100 BANK C... Gotówka w obiegu 6

7 Rola rynku międzybankowego w zarządzaniu płynnością (3) BANK A BANK B kredyt rachunek -100 rachunek +100 depozyt +100 NBP Rachunki banków: BANK A -100 BANK B +100 BANK C... Gotówka w obiegu Efekty: 1. kredyty depozyty (i M3) pieniądz rezerwowy zmiany stanów rachunków banków w banku centralnym 7

8 Źródło: NBP. Wartość gotówki w obiegu 14,40% 14,10% 13,80% 13,50% 13,20% 12,90% 12,60% 12,30% 8 mln zł. gru-06 sty-07 wrz-08 lut-07 mar-07 kwi-07 maj-07 cze-07 lip-07 sie-07 wrz-07 paź-07 lis-07 gru-07 sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 lip-08 sie-08 paź-08 Pieniądz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) Udział pieniadza gotówkowego w pieniądzu M3

9 Stopień rozwoju sektora bankowego (banki komercyjne i spółdzielcze) w latach (w %) Kraj Sektor bankowy w Polsce (1) Aktywa/PKB Kredyty 1 /PKB Depozyty 2 /PKB Polska 59,6 64,3 68,1 26,3 30,4 36,6 33,5 35,4 35,9 Czechy 3 98,9 97,5 105,4 37,6 43,2 50,3 58,6 60,0 62,8 Węgry 79,7 87,4 96,0 39,3 43,1 47,8 34,0 35,2 34,5 Słowacja 95,4 86,1 89,7 38,0 40,7 44,8 58,1 56,6 57,3 Strefa euro 4 280,4 294,6 318,5 122,3 128,1 135,8 102,0 106,0 112,1 1 Kredyty i pożyczki sektora bankowego dla sektora niefinansowego w walucie krajowej i walutach obcych. 2 Depozyty sektora bankowego od sektora niefinansowego w walucie krajowej i walutach obcych. 3 Dane obejmują również kredyty dla/depozyty od niebankowych instytucji finansowych. 4 Aktywa, kredyty i pożyczki sektora instytucji kredytowych. Źródło: dla strefy euro: EU Banking Structures. Frankfurt October 2008, ECB; dla pozostałych krajów dane udostępnione przez narodowe banki centralne oraz dane GUS. 9

10 Sektor bankowy w Polsce (2) Aktywa zagraniczne netto sektora bankowego (w mld zł) mld zł gru-06 sty-07 lut-07 mar-07 kwi-07 maj-07 cze-07 lip-07 sie-07 wrz-07 paź-07 lis-07 gru-07 sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 lip-08 sie-08 wrz-08 paź-08 Aktywa zagraniczne netto sektora bankowego Źródło: NBP. 10

11 Sytuacja na rynkach finansowych (1) Po upadku Lehman Brothers kryzys światowy wpłynął na sytuację na krajowym rynku finansowym Przyczyny: Pogarszająca się sytuacja banków matek polskich banków, Zarządzanie ryzykiem na poziomie grup bankowych, Zarażenie kryzysem od innych krajów regionu (Węgry), Strach przed globalną recesją. 11

12 Sytuacja na rynkach finansowych (2) Największe zmiany w funkcjonowaniu rynków i instytucji finansowych w Polsce: Zmniejszona zdolność sektora bankowego do zarządzania ryzykiem, Znaczny spadek płynności na rynku, międzybankowym na skutek wzrostu ryzyka na innych rynkach emerging markets, Trudności w pozyskiwaniu i odnawianiu finansowania, Spadki cen akcji na giełdach. 12

13 Sytuacja na rynkach finansowych (3) Różnica między oprocentowaniem niezabezpieczonych depozytów międzybankowych i stawek OIS Rynek pieniężny Spread 3M WIBOR / 3M OIS Spread 3M EURIBOR / 3M OIS Spread 3M LIBOR / 3M OIS Spread 3M GB LIBOR/ 3M OIS paź-06 lis-06 gru-06 sty-07 lut-07 mar-07 kwi-07 maj-07 cze-07 lip-07 sie-07 wrz-07 paź-07 lis-07 gru-07 sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 lip-08 sie-08 wrz-08 paź-08 lis-08 Źródło: NBP. 13

14 Sytuacja na rynkach finansowych (4) Dzienne obroty netto na rynku niezabezpieczonych depozytów międzybankowych w Polsce Obroty netto w mld PLN sty sty 07 9 lut 07 1 mar mar kwi 07 2 maj maj cze 07 3 lip lip sie sie wrz paź paź lis gru 07 2 sty sty lut lut mar kwi kwi maj cze 08 1 lip lip 08 8 sie sie wrz 08 8 paź paź lis 08 Źródło: NBP Obroty netto w mld PLN Wielom. (Obroty netto w mld PLN) 14

15 Kondycja polskiego sektora bankowego (1) Trzy kwartały 2007 r. (w mld zł) Trzy kwartały 2008 r. (w mld zł) Zmiana w 2008 (w %) Przychody z tytułu odsetek 31,01 42,95 38,49 Koszty z tytułu odsetek 13,36 20,86 56,26 Wynik z tytułu odsetek 17,65 22,08 25,04 Wynik z tytułu prowizji 8,18 8,55 4,60 Przychody z udziałów i akcji 0,93 1,34 43,88 Wynik operacji finansowych 0,83 0,28-74,63 Wynik z pozycji wymiany 2,81 4,61 63,83 Wynik działalności bankowej 30,72 36,88 20,04 Koszty działania banku 15,41 17,95 16,52 Amortyzacja 1,68 1,71 2,24 Różnica wartości rezerw i aktualizacji 1,30 2,60 100,93 - w tym: odpisy netto na kredyty zagrożone 0,8 1,83 128,84 Zysk brutto 12,89 15,40 19,47 Zysk netto 10,48 12,63 20,51 Źródło: NBP. 15

16 Kondycja polskiego sektora bankowego (2) Dochodowość sektora bankowego w latach ,0% 30% 1,8% 27% 1,6% 24% 1,4% 21% 1,2% 18% 1,0% 15% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% ROA ROE 12% 9% 6% 3% 0% Źródło: NBP. ROA ROE 16

17 17% 16% 15% 14% 13% 12% 11% 10% 9% 8% Kondycja polskiego sektora bankowego (3) Współczynnik wypłacalności B A S E L Źródło: NBP. 17

18 Pakiet Zaufania (1) Główne cele pakietu: Umożliwienie bankom pozyskiwania środków złotowych na dłuższe okresy (do 3 miesięcy), Umożliwienie bankom pozyskiwania środków walutowych, Zwiększenie możliwości pozyskania przez banki płynności złotowej poprzez rozszerzenie zabezpieczeń operacji z NBP. 18

19 Pakiet Zaufania (2) Instrumenty Pakietu Zaufania Operacje zasilające (REPO) o okresie zapadalności do 3 miesięcy Swapy walutowe (USD, EUR, CHF) Depozyty walutowe jako zabezpieczenie kredytu refinansowego 19

20 Pakiet Zaufania (3) 7 Możliwość arbitrażu na rynku depozytów międzybankowych i bonów skarbowych 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 Źródło: NBP dniowe REPO 6-dniowe REPO 14-dniowe REPO Rentowność BS- 3M WIBID 3M WIBOR 3M

21 Pakiet Zaufania (4) Transakcje fx swap: NBP przeprowadza transakcje FX swap: w EUR od 21 października 2008 r. w USD od 28 października 2008 r. w CHF od 17 listopada 2008 r. Okresy zapadalności: głównie 7 dni dla CHF także 84 dni Główny cel: umożliwienie zamknięcia otwartych pozycji FX w warunkach braku płynnego rynku 21

22 Kiedy nastąpi odbudowanie zaufania na rynku finansowym? Można przypuszczać, że do końca bieżącego roku sytuacja nie ulegnie poprawie, gdyż: Koniec roku zawsze charakteryzuje się niską płynnością na rynku pieniężnym Banki nie są skłonne do składania niezabezpieczonych lokat międzybankowych na koniec roku. Sytuacja na polskim rynku finansowym ulegnie prawdopodobnie poprawie, gdy nastąpi wzrost aktywności na rynkach bazowych: Zmiana na rynkach bazowych będzie możliwa po publikacji zaudytowanych sprawozdań finansowych za 2008 r. Wraz z upływem czasu podmioty funkcjonujące na rynku dostosują się do panującej sytuacji Przyczynią się do tego m.in. rządowe programy pomocy dla banków. 22

23 Struktura finansowania banków Środki z rynku międzybankowego w relacji do aktywów sektora bankowego w Polsce 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% gru-06 sty-07 lut-07 mar-07 kwi-07 maj-07 cze-07 lip-07 sie-07 wrz-07 paź-07 lis-07 gru-07 sty-08 lut-08 mar-08 kwi-08 maj-08 cze-08 lip-08 sie-08 wrz-08 paź-08 Źródło: NBP. Złote Waluty obce 23

24 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% Akcja kredytowa banków Banki mogą znacząco ograniczać akcję kredytową Realizacja Przewidywania Duże przedsiębiorstwa kredyty krótkoterminowe Duże przedsiębiorstwa kredyty długoterminowe Małe i średnie przedsiębiorstwa kredyty krótkoterminowe Małe i średnie przedsiębiorstwa kredyty długoterminowe 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% -80% I.2007 II.2007 III.2007 IV.2007 I.2008 II.2008 III.2008 IV.2008 I.2007 II.2007 III.2007 IV.2007 I.2008 II.2008 III.2008 IV.2008 I.2007 II.2007 III.2007 IV.2007 I.2008 II.2008 III.2008 IV.2008 I.2007 II.2007 III.2007 IV.2007 I.2008 II.2008 III.2008 IV.2008 Źródło: NBP. 24

25 WNIOSKI 1. Reanimacja rynku międzybankowego ważna dla zarządzania płynnością w bankach i stabilności finansowej. 2. Ze względu na ograniczone finansowanie z tego rynku, nie ma jednak decydującego znaczenia dla akcji kredytowej. 3. Ograniczenie kredytu wynika przede wszystkim z wyższej wyceny ryzyka kredytowego. 4. Akcja kredytowa powinna być wspierana przez adresowane programy rządowe. 25

26 Dziękuję za uwagę 26

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, styczeń 29 r. 1 Ewolucja systemu finansowego (1) Aktywa światowego systemu finansowego bln USD 22 2 18

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Warszawa, 1 grudnia 29 r. 1 Ewolucja systemu finansowego Aktywa światowego systemu finansowego w latach 2-28 bln

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Jolanta Fijałkowska Paweł Kłosiewicz Michał Konopczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ

Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Ministerstwo Gospodarki DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, 3 marca 2009 r. INFORMACJA NA TEMAT KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ORAZ WYNIKÓW FINANSOWYCH BANKÓW Według wstępnych danych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, 211 Raport zamieszczony na stronie internetowej NBP w grudniu 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski:

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2012. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP

Raport roczny 2012. Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP Raport roczny 2012 Płynność sektora bankowego Instrumenty polityki pieniężnej NBP 2 Spis treści WPROWADZENIE... 5 1. PŁYNNOŚĆ SEKTORA BANKOWEGO... 9 1.1. SYTUACJA PŁYNNOŚCIOWA W 2012 R.... 9 1.2. WPŁYW

Bardziej szczegółowo

alność antykryzysowa banków w centralnych w dobie globalnego kryzysu finansowego Jerzy Pruski Prezes Zarządu PKO BPB awa, 5 marca 2009

alność antykryzysowa banków w centralnych w dobie globalnego kryzysu finansowego Jerzy Pruski Prezes Zarządu PKO BPB awa, 5 marca 2009 Działalno alność antykryzysowa banków w centralnych w dobie globalnego kryzysu finansowego Jerzy Pruski Prezes Zarządu PKO BPB 101 Seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 5 marca 2009 1 Agenda I. Globalny kryzys

Bardziej szczegółowo

1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH

1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH IV. RYNKI FINANSOWE 1. SYTUACJA NA GLOBALNYCH RYNKACH FINANSOWYCH W 214 r. globalne rynki finansowe, w porównaniu do poprzedniego roku, charakteryzowały się większą stabilnością, co wiązało się z poprawą

Bardziej szczegółowo

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r.

w 2007 r. Warszawa, listopad 2008 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 27 r. Warszawa, listopad 28 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Agnieszka Brewka Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009

POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009 POLSKI RYNEK FINANSOWY W OBLICZU KRYZYSU FINANSOWEGO W LATACH 2008-2009 Warszawa, maj 2010 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Następstwa upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers zgodnie określa się

Bardziej szczegółowo

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R.

RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA III KWARTAŁ 2010 R. Listopad 2010 Spis treści ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BOŚ S.A... 3 ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji banków w I półroczu 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W I PÓŁROCZU 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2012 r.

Raport o sytuacji banków w 2012 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2012 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU BANKOWOŚCI KOMERCYJNEJ I SPECJALISTYCZNEJ ORAZ INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r.

Informacja o sytuacji banków w I kwartale 2011 r. INFORMACJA O SYTUACJI BANKÓW W I KWARTALE 211 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Informacja o sytuacji banków w I kwartale 211 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENCTU

Bardziej szczegółowo

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego

Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Bank i Kredyt 41 (6), 2010, 45 70 www.bankikredyt.nbp.pl www.bankandcredit.nbp.pl Kryzys na światowych rynkach finansowych wpływ na rynek finansowy w Polsce oraz implikacje dla sektora realnego Michał

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

Wszystkie prezentowane informacje są wyłącznie spostrzeżeniami autora i nie mogą być wiązane z konkretną sytuacją jakiejkolwiek instytucji finansowej

Wszystkie prezentowane informacje są wyłącznie spostrzeżeniami autora i nie mogą być wiązane z konkretną sytuacją jakiejkolwiek instytucji finansowej RYNEK PIENIĘŻNY W CZASACH KRYZYSU FINANSOWEGO KRAKÓW 06/05/09 Julian Wasik Dealer Rynku Pieniężnego ACI DIPLOMA ACI OPERATIONS ACI DEALER PRMIA, Professional Risk Manager AIMS Certified Islamic Banker

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce

Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce Plan wykładu 3 Podaż pieniądza gospodarce 1. Agregaty pieniężne M1,M2,M3. 2. Mnożnik kreacji pieniądza.. 3. Podaż pieniądza i Baza Monetarna w Polsce.. Współczesny pieniądz jest instrumentem finansowym

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu Warszawa, dnia 7 lipca 1 r. II I Wybrane informacje Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w czerwcu o wydarzeniach w otoczeniu makroekonomicznym Aktywność polskiej gospodarki w kwietniu i maju br. była

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2015 roku 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W I POŁOWIE 2015 ROKU... 5 1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ SYTUACJA NA RYNKU PIENIĘŻNYM I WALUTOWYM... 5 2. RYNEK KAPITAŁOWY... 5 3. SEKTOR BANKOWY... 7 II. SCHEMAT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA SYTUACJĘ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo