Rynkowy Raport Miesięczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynkowy Raport Miesięczny"

Transkrypt

1 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w październiku wyniosła 4,3% w porównaniu z 3,9% we wrześniu. Produkcja przemysłowa wzrosła w październiku o 6,5% r/r po wzroście we wrześniu o 7,7% r/r. Sprzedaż detaliczna wzrosła w październiku o 11,2% r/r po wzroście we wrześniu o 11,4%. Eksport we wrześniu wzrósł o 4,6% r/r (wyrażony w euro) wobec wzrostu o 14% r/r w sierpniu. Stopa bezrobocia w październiku wyniosła 11,8% bez zmian w porównaniu z wrześniem. Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło 5,1% wobec wrześniowego wzrostu płac na poziomie 5,2%. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla Polski wzrósł w październiku do 51,7 pkt. z 50,29 pkt. we wrześniu. Polska dane makroekonomiczne: Wzrost PKB 4,2% Stopa infl acji 4,3% Stopa bezrobocia 11,8% Produkcja przemysłowa 6,5% Zmiana przeciętnego wynagrodzenia brutto (rok do roku) 5,1% Stopa referencyjna NBP 4,5% Świat Europejski Bank Centralny obniżył główną stopę procentową o 25 pkt., do 1,25%. Wzrost PKB strefy euro wyniósł w III kwartale 2011 r. 0,2% kw/kw, tyle samo, co w poprzednim kwartale. Według ostatecznych danych PKB Niemiec wzrósł w III kwartale 2011 r. o 0,5% kw/kw wobec wzrostu o 0,3% kw/kw w II kwartale 2011 r. Produkcja przemysłowa w strefi e euro spadła we wrześniu o 2% m/m po wzroście w sierpniu o 1,4% m/m (po korekcie). Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła we wrześniu o 2,7% m/m po spadku o 0,4% m/m w poprzednim miesiącu (po korekcie). Infl acja w strefi e euro wyniosła w listopadzie 3%, bez zmian w stosunku do października. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla przemysłu strefy euro wyniósł w listopadzie 46,4 pkt. wobec 47,1 pkt. w październiku, zaś dla Niemiec wyniósł 47,9 pkt. wobec 49,1 pkt. w październiku.

2 30 listopada 2011 r. str. 2 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Indeks zaufania ZEW w Niemczech ukształtował się w listopadzie na poziomie -55,2 pkt., wobec -48,3 pkt. w październiku. Indeks klimatu w niemieckim biznesie Ifo wzrósł w listopadzie do 106,6 pkt. ze 106,4 pkt. w październiku. Według ostatecznych danych PKB USA wzrósł w III kwartale 2011 r. o 2% kw/ kw w ujęciu zannualizowanym, wobec wzrostu o 1,3% w II kwartale 2011 r. Stopa bezrobocia w USA w październiku wyniosła 9% wobec 9,1% we wrześniu. Sprzedaż detaliczna w USA w październiku wzrosła o 0,5% m/m wobec wzrostu we wrześniu o 1,1% m/m. Produkcja przemysłowa w USA w październiku wzrosła o 0,7% m/m po spadku we wrześniu o 0,1%. Infl acja CPI wyniosła w październiku w USA 3,5% r/r wobec 3,9% r/r we wrześniu. Wskaźnik ISM (odpowiednik PMI) w przetwórstwie USA spadł w październiku do 50,8 pkt. z 51,6 pkt. we wrześniu. Indeks zaufania konsumentów w USA Conference Board wzrósł w listopadzie do 56 pkt. z 40,9 pkt. w październiku (po korekcie). Wskaźnik optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan wzrósł w listopadzie do 64,1 pkt. z 60,9 pkt. w październiku. W USA wskaźnik nastrojów przedsiębiorców Chicago PMI wzrósł w listopadzie do 62,6 pkt. z 58,4 pkt. w październiku. Wskaźnik PMI w chińskim przetwórstwie w listopadzie wyniósł 47,7 pkt. (najniższy poziom od 32 miesięcy), wobec 51 pkt. w październiku. Bank centralny Chin obniżył stopę rezerw obowiązkowych dla banków o 50 pkt. bazowych, do 21%. Zmiana PKB w ciągu ostatnich lat tempo wzrostu gospodarczego w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie Indeks 105,0 104,5 104,0 103,5 103,0 102,5 102,0 101,5 101,0 100,5 100,0 IV II IV II IV II kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał Źródło: Reuters EcoWin

3 30 listopada 2011 r. str. 3 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Komentarz Kraj Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej tempo wzrostu PKB w Polsce wyniesie w 2011 r. 4%, a w 2012 r. spowolni do 2,5%. Z kolei Bank Światowy oczekuje, że PKB Polski wzrośnie w tym roku o 4%, a w przyszłym o 2,9%. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego Polski na 2012 r. do 2,5%, z 3,8% szacowanych poprzednio. Według OECD spowolnienie wzrostu będzie wynikiem obniżenia wydatków rządowych oraz spowolnienia konsumpcji i inwestycji w związku z pogorszeniem sytuacji gospodarczej w strefi e euro. Inflacja w Polsce powrót trendu wzrostowego inflacji Indeks 105,0 104,5 104,0 103,5 103,0 102,5 102,0 101,5 lis lut maj sie lis lut maj sie lis lut maj sie Źródło: Reuters EcoWin Ministerstwo Finansów prognozuje, że jeżeli na koniec tego roku kurs euro/złoty polski nie będzie na wyższym poziomie niż 4,70, to nie ma ryzyka, aby dług publiczny w relacji do PKB przekroczył poziom 55%. Świat Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego na 2012 r. z 3,3 3,7% oczekiwanych poprzednio do 2,5% 2,9%. Prognoza stopy bezrobocia na 2012 r. została zrewidowana w górę z 7,8% 8,2% do 8,5% 8,7%. Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej Ben Bernanke nie wykluczył skupowania papierów wartościowych zabezpieczonych hipotekami. Podczas swojej pierwszej konferencji w charakterze prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi powiedział, że pod koniec roku gospodarka strefy euro może wejść w delikatną recesję. Dodał, że bardzo prawdopodobna jest znacząca obniżka prognoz wzrostu PKB strefy euro w 2012 r.

4 30 listopada 2011 r. str. 4 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju obniżyła prognozy wzrostu PKB dla strefy euro do 1,6% z 2% w 2011 r. oraz do 0,2% z 2% w 2012 r. OECD przewiduje, że na przełomie 2011 r. i 2012 r. strefa euro doświadczy recesji (spadek PKB w IV kwartale 2011 r. i I kwartale 2012 r.). Gospodarka USA ma urosnąć o 1,7% w 2011 r. (wcześniejsza prognoza: 2,6%) oraz o 1,8% w 2012 r. (wcześniejsza prognoza: 3,1%). Z kolei według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej w 2012 r. PKB Unii Europejskiej wzrośnie o 0,6% (wobec 1,9% prognozowanych w maju), a strefy euro o 0,5% (wcześniejsza prognoza: 1,8%). Pogrążone w kryzysie zadłużeniowym Włochy mogą doświadczyć dwóch kwartałów spadku PKB na przełomie 2011 r. i 2012 r. Premier Francji zapowiedział nowy plan oszczędnościowy, mający na celu osiągnięcie do 2016 r. równowagi fi nansów publicznych. Oszczędności oraz zyski z podwyżek podatków (m.in. VAT) mają w ciągu pięciu lat przynieść 65 mld euro.

5 30 listopada 2011 r. str. 5 Rynek akcji Wydarzenia Stopy zwrotu sektorów Kraj Listopad YTD Zysk netto sektora bankowego w Polsce wyniósł w okresie styczeń wrzesień 2011 r. 11,98 mld zł i był o 41% wyższy od zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku. Moody s obniżył perspektywę ratingu dla polskiego sektora bankowego do negatywnej ze stabilnej, powołując się na spodziewany negatywny wpływ pogorszenia koniunktury gospodarczej na wyniki banków. Zagregowany wynik netto przedsiębiorstw notowanych na warszawskim parkiecie za okres od lipca do września wyniósł 10,9 mld zł (1,2 mld zł mniej niż rok wcześniej). 60% przedsiębiorstw odnotowało wzrost przychodów i zysków operacyjnych. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 23%, zysk operacyjny powiększył się o 24%, natomiast zysk netto spadł o 10% w stosunku do III kwartału 2010 r. Głównym źródłem odmiennej dynamiki wyniku operacyjnego i netto było osłabienie złotówki. Większość banków notowanych na polskim parkiecie zaprezentowała wyniki zgodne z oczekiwaniami analityków. Największe polskie banki, PKO BP oraz Pekao SA, zarobiły w III kwartale 2011 r. odpowiednio 1017 mln zł oraz 766 mln zł. Dla PKO BP był to najlepszy kwartał w historii (efekt wysokiej marży odsetkowej i wciąż dobrej kontroli kosztów). Lepsze od prognoz dane zawierało sprawozdanie fi nansowe BRE Banku (307 mln zł zysku netto w trzecim kwartale 2011 r. 16% powyżej oczekiwań rynkowych). Zgodne z oczekiwaniami wyniki zaprezentował Millennium Bank (125 mln zł zysku netto, tj. prawie 50 mln zł więcej w stosunku do III kwartału 2010 r. i najlepszy kwartał w ostatnich 3 latach). Ogółem cały giełdowy sektor bankowy zwiększył wynik netto o 20%. Spółki energetyczne zwiększyły swoje zyski netto w porównaniu z zeszłym rokiem o 25%, do poziomu 1,4 mld zł. Największy progres odnotowała ENEA, zwiększając zysk netto o 68% (307 mln zł zysku netto, tj. 70 mln zł powyżej konsensusu). Większe zyski miały również PGE i Tauron, odnotowując odpowiednio 837 mln i 291 mln zł zysku netto. Większość spółek budowlanych zaprezentowała w III kwartale 2011 r. wyniki gorsze niż przed rokiem. Polimex-Mostostal osiągnął wynik netto na poziomie 15 mln zł (32% poniżej konsensusu). PBG zarobił w III kwartale 2011 r. IT -2,04% -10,51% Żywność -2,44% -21,43% Media -13,61% -36,36% Telekomunikacja 7,25% 16,77% Banki -6,41% -18,95% Paliwa 1,89% -6,93% Budownictwo -12,36% -54,47% swig80-4,77% -28,58% mwig40-6,27% -22,58% WIG -4,03% -16,82% WIG20-3,52% -16,62% Zmiana indeksu WIG w okresie 30 listopada 2010 r. 30 listopada 2011 r gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis Ostatnia ,02 Najwyższa w dniu r ,74 Średnia ,69 Najniższa w dniu r ,47

6 30 listopada 2011 r. str. 6 Rynek akcji 78 mln zł (33% powyżej ubiegłorocznego wyniku, głównie dzięki zdarzeniom jednorazowym). Budimex zanotował 74 mln zł zysku netto (8% powyżej konsensusu, ale 8% poniżej ubiegłorocznego wyniku). Mostostal Warszawa odnotował straty zarówno operacyjne, jak i netto. Dane rynkowe na dzień 30 listopada 2011 r. Listopad YTD Świat Strata netto największego włoskiego banku UniCredit wyniosła w III kwartale 2011 r. 10,6 mld euro. Bank planuje w drodze emisji akcji pozyskać 7,5 mld euro, aby wzmocnić swoją bazę kapitałową. Agencja S&P obniżyła rating 47 największych światowych instytucji fi nansowych, w tym wielu najważniejszych banków amerykańskich. Komentarz Kraj Po wzroście indeksów w październiku listopad przyniósł kolejne spadki na warszawskiej giełdzie. Indeks największych polskich spółek, WIG20, osłabił się o 3,52%. Indeks WIG stracił 4,03%, podobnie jak większość indeksów giełdowych w Europie. Ceny polskich akcji spadały przez większą część miesiąca. Tylko dwie branże reprezentowane na warszawskiej giełdzie zyskały w listopadzie: telekomunikacyjna (7,25%) i paliwowa (1,89%). Największą stratę odnotowały sektory: medialny (-13,61%), budowlany (-12,36%) i bankowy (-6,41%). Indeksy swig80 i mwig40 straciły odpowiednio: -4,77% i -6,27%. Świat W listopadzie największe światowe giełdy odnotowały duże spadki indeksów. Miesiąc zaczął się od głębokich spadków cen akcji na giełdach w Nowym Jorku i we Frankfurcie (spadek przez kolejne sesje Dow Jones: -2,3%, -2,5%, DAX: -11,2%, -5%) w związku z deklaracją premiera Grecji o możliwości przeprowadzenia referendum w sprawie dalszych oszczędności i powrotem obaw o sytuację w strefi e euro. W kolejnych dniach indeksy odrobiły część strat. INDU 0,76% 4,04% SPX -0,51% -0,85% RTS -1,44% -12,96% UKX -0,70% -6,69% PX -5,53% -28,24% CAC -2,72% -17,09% BUX 0,20% -17,31% Nikkei -6,16% -17,54% DAX -0,85% -11,94% WIG -4,03% -16,82% WIG20-3,52% -16,62% Zmiana indeksu Dow Jones Industrial Average w okresie 30 listopada 2010 r. 30 listopada 2011 r gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis Ostatnia ,68 Najwyższa w dniu r ,54 Średnia ,41 Najniższa w dniu r ,30

7 30 listopada 2011 r. str. 7 Rynek akcji Na koniec pierwszej dekady miesiąca narastający kryzys gospodarczy i polityczny we Włoszech przełożył się na spadki cen akcji w Europie i USA (DAX: -2,2%; DJIA: -3,2%), które były kontynuowane w dalszej części miesiąca. Pod koniec miesiąca indeksy giełdowe w Europie i USA odnotowały duże wzrosty, odreagowując wcześniejsze spadki (DAX: 4,6%; DJIA; 2,6%), zwłaszcza na ostatniej sesji po interwencji na rynku największych banków centralnych na świecie (DAX: 5%; DJIA: 4,2%).

8 30 listopada 2011 r. str. 8 Rynek obligacji i rynek walutowy Komentarz Kraj W listopadzie ceny polskich obligacji rządowych spadły. Rentowności obligacji 2-, 5- i 10-letnich wzrosły odpowiednio o 0,23 pkt., 0,18 pkt. i 0,18 pkt. Miesiąc zaczął się od spadku cen polskich obligacji skarbowych w związku z pogorszeniem nastroju na rynkach światowych, związanym z obawami o przyszłość strefy euro. W kolejnych dniach dzięki poprawie nastrojów i umocnieniu złotego obligacje w Polsce zyskiwały. W dalszej części miesiąca na krajowym rynku długu ceny obligacji obniżyły się przy wzmożonej awersji do ryzyka w związku z obawami o sytuację Włoch. Polskim papierom nie sprzyjał też wyższy od oczekiwań odczyt październikowej infl acji, zmniejszający prawdopodobieństwo rychłej obniżki stóp procentowych, na którą liczy część rynku. W efekcie rentowności polskich obligacji wzrosły o ok. 3 6 pb, przy czym największy ruch miał miejsce na krótkim końcu krzywej. Pod koniec miesiąca nastąpił znaczny spadek cen polskich obligacji, do czego przyczynił się fakt, że Niemcom nie udało się sprzedać na przetargu całej oferty 10-letnich obligacji rządowych. Rentowność 10-letniej obligacji przekroczyła 6%. Po aukcji 6-miesięcznych włoskich bonów skarbowych, na której osiągnęły one rentowność 6,5%, nastroje rynkowe uległy dalszemu pogorszeniu. Nastąpił dalszy spadek cen obligacji polskiego rządu, jednak po interwencji banku BGK na rynku długu obligacje odrobiły część strat. W ostatnim dniu miesiąca ceny obligacji na krajowym rynku długu wzrosły znacząco przy poprawie nastrojów globalnych za sprawą skoordynowanej inicjatywy banków centralnych, celującej w zwiększenie płynności. Wzrostom cen polskiego długu sprzyjało także znaczne umocnienie złotego. Dane rynkowe na dzień 30 listopada 2011 r. EUR/PLN 4,50 USD/PLN 3,42 EUR/USD 1,35 Rentowność obligacji skarbowych: 2-letnie 4,89% 5-letnie 5,25% 10-letnie 5,93% Kurs EUR/PLN i USD/PLN osłabienie kursu złotego 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2, Central Bank EUR/PLN Central Bank USD/PLN Źródło: Reuters EcoWin Miesiąc rozpoczął się od osłabienia złotego w reakcji na deklarację premiera Grecji o przeprowadzeniu referendum w sprawie kolejnego pakietu pomocowego. W kolejnych dniach złoty umocnił się znacząco wobec euro, z poziomu 4,43/euro do 4,33/euro, odrabiając straty z poprzedniej sesji, czemu sprzyjała poprawa sentymentu globalnego w związku z brakiem referendum w Grecji i nieoczekiwaną obniżką stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny.

9 30 listopada 2011 r. str. 9 Rynek obligacji i rynek walutowy W kolejnych dniach w związku z narastającym kryzysem we Włoszech kurs euro/złoty polski, pomimo interwencji Banku Gospodarstwa Krajowego oraz NBP, wzrósł do poziomu 4,54. W ostatnim dniu miesiąca złoty odreagował mocno, schodząc do poziomu 4,48/euro, czemu sprzyjała poprawa nastrojów globalnych za sprawą skoordynowanych działań banków centralnych na rzecz zwiększenia płynności w globalnym systemie fi nansowym, jak też doniesień o luzowaniu polityki monetarnej przez Chiny. Złoty zakończył miesiąc na poziomie 4,50/euro. Świat W listopadzie ceny obligacji amerykańskich pozostały bez zmian, zaś obligacji niemieckich wzrosły dla obligacji 2-letnich i spadły dla obligacji o dłuższym terminie zapadalności. Na koniec miesiąca rentowności obligacji amerykańskich wzrosły dla terminów zapadalności 2, 5, 10 i 30 lat odpowiednio o 0,03 pkt., 0,03 pkt., 0,04 pkt. i 0,01 pkt. Rentowności obligacji niemieckich dla 2 lat spadły o 0,07 pkt. zaś dla 5, 10 i 30 lat wzrosły o 0,19 pkt., 0,51 pkt. i 0,31 pkt. Miesiąc rozpoczął się od wzrostu cen niemieckich i amerykańskich obligacji skarbowych w związku z pogorszeniem nastrojów i ucieczką kapitału do bezpiecznych aktywów po deklaracji premiera Grecji w sprawie referendum dotyczącego przyjęcia drugiego pakietu pomocowego. Rentowności obligacji niemieckich obniżyły się o pkt., zaś rentowności obligacji amerykańskich spadły o 5 12 pkt. W kolejnych dniach obserwowane były głównie spadki cen obligacji niemieckich (za wyjątkiem papierów 2-letnich, których rentowności spadły dzięki nieoczekiwanej decyzji EBC o obniżce stóp procentowych) i amerykańskich. Dopiero pogorszenie nastrojów w związku z obawami o sytuację Włoch przełożyło się na wzrost zainteresowania bezpiecznymi aktywami oraz wzrosty cen obligacji niemieckich i amerykańskich. Pod koniec miesiąca spadły ceny obligacji niemieckich w związku z faktem, że nie udało się uplasować na przetargu całej oferty 10-letnich Bundów. Nadszarpnęło to zaufanie do (uważanych dotychczas za najbezpieczniejsze w Europie) papierów naszego zachodniego sąsiada. W reakcji na bardzo złe wyniki aukcji włoskich bonów skarbowych nastąpiły dalsze spadki cen obligacji niemieckich i amerykańskich.

10 30 listopada 2011 r. str. 10 Rynek obligacji i rynek walutowy Na koniec miesiąca ceny obligacji niemieckich wzrosły w związku z interwencją banków centralnych. Największe spadki rentowności miały miejsce na krótkim końcu krzywej, a rentowność papierów o zapadalności do roku spadła poniżej zera. W USA ceny obligacji spadły, wraz z odwrotem inwestorów od aktywów uważanych za najmniej ryzykowne.

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 października 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja we wrześniu wyniosła 3,9% w porównaniu z 4,3% w sierpniu. Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 7,7%

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 marca 2011 r. str. 1 Wydarzenia PKB Polski w IV kwartale 2010 r. przyspieszył do 4,4% r/r z 4,2% r/r w III kwartale 2010 r. Infl acja w lutym wyniosła 3,6%, bez zmian w stosunku do stycznia (po korekcie).

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 grudnia 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w listopadzie wyniosła 4,8% w porównaniu z 4,3% w październiku. Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w maju wyniosła 3,6% w porównaniu z 4% w kwietniu, czyli lepiej od oczekiwań ekspertów. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 28 lutego 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w styczniu wzrosła do 3,8% w porównaniu z 3,1% w grudniu. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 10,3% r/r

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia nfl acja w czerwcu wyniosła 4,3% w porównaniu z 3,6% w maju, co świadczy o letnim przyspieszeniu. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 28 lutego 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Infl acja w styczniu wzrosła do 3,8% w porównaniu z 3,1% w grudniu. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 10,3%

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 lipca 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Infl acja w czerwcu wyniosła 4,2% w porównaniu z 5% w maju. Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 2% r/r po wzroście

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy

Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy 31 grudnia 2010 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stopy referencyjnej NBP, pozostawiając ją na poziomie 3,50%. Inflacja

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 25 września 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 25 września 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 25 września 2017 r. 1 Inflacja w Polsce Spodziewamy się, że inflacja wzrosła nieco we wrześniu. Za wzrostem stały zapewne wyższe ceny żywności oraz paliw. W ostatnim okresie ceny ropy

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 26 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 26 czerwca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 26 czerwca 2017 r. 1 Indeks Ifo w Niemczech Dziś w godzinach rannych poznaliśmy już czerwcowe dane odnośnie Indeksu Ifo w niemieckim biznesie. Indeks wbrew obawom okazał się kolejny

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 21-28.10.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego dane GUS Według finalnych danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec września 2017 r. ukształtowała

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Tydzień z ekonomią

Tydzień z ekonomią 2012 I VI XI IV IX II VII XII V X III VIII 2017 I Tydzień z ekonomią 2017-06-12 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 8 6 4 2 0-2 -4 Inflacja (%, r/r) Prognoza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Miary inflacji (%, r/r) 4,4

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 08 maja 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 08 maja 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 08 maja 2017 r. 1 sty 12 maj 12 wrz 12 sty 13 maj 13 wrz 13 sty 14 maj 14 wrz 14 sty 15 maj 15 wrz 15 sty 16 maj 16 wrz 16 sty 17 Tydzień z ekonomią 2017-05-08 9,0 4,5 0,0-4,5-9,0 Produkcja

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 11 września 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 11 września 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 11 września 2017 r. 1 Inflacja w Polsce Inflacja za sierpień br. prawdopodobnie potwierdzi wstępny odczyt na poziomie 1,8% r/r. Do lekkiego wzrostu w stosunku do lipca przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

Tydzień z ekonomią

Tydzień z ekonomią sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 sty 14 lip 14 sty 15 lip 15 sty 16 lip 16 sty 17 Tydzień z ekonomią 2017-08-14 prognoza PKB w Niemczech Produkcja przemysłowa w Niemczech za II kw.

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 18 września 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 18 września 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 18 września 2017 r. 1 2010 01 2010 07 2011 01 2011 07 2012 01 2012 07 2013 01 2013 07 2014 01 2014 07 2015 01 2015 07 2016 01 2016 07 2017 01 Tydzień z ekonomią 2017-09-18 Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 02 październik 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 02 październik 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 2 październik 217 r. 28 I II II II I I I I 215 I 28 I II II II I I I I 215 I Tydzień z ekonomią 217-1-2 8 6 4 2-2 -4-6 Zmiany WIG (śred. m-czna) i indeksu PMI (%, r/r) 4 3 2 1-1 -2-3

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 19 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 19 czerwca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 19 czerwca 2017 r. 1 Zatrudnienie i płace w Polsce W maju spodziewamy się utrzymania dotychczasowych tendencji w zakresie wzrostu dynamiki zatrudnienia (4.6% r/r). Taki wynik oznaczać

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 09 października 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 09 października 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 09 października 2017 r. sty 12 cze 12 lis 12 kwi 13 wrz 13 lut 14 lip 14 gru 14 maj 15 paź 15 mar 16 sie 16 sty 17 cze 17 sty 12 cze 12 lis 12 kwi 13 wrz 13 lut 14 lip 14 gru 14 maj

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów Ci spośród nielicznych posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, którzy w listopadzie odnotowali zyski, zawdzięczają to przede wszystkim wzrostowi kursu dolara. Ci spośród nielicznych

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2009 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 29 roku - 1 - Znaczący wzrost wyniku netto na przestrzeni 29 r. 3 285 25 2 3% 92 Wpływ zdarzenia jednorazowego* 15 1 5 172% 193 54% 71

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 06-13.10.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował (link http://www.imf.org/en/publications/weo/is sues/2017/09/19/world-economic-outlookoctober-2017)

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 15 maja 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 15 maja 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 15 maja 2017 r. 1 PKB w Polsce (wstępny odczyt) Po I kw. br. średnia dynamika produkcji przemysłowej wyniosła 7,1%. Takie tempo wzrostu pozwala oczekiwać wysokiego odczytu PKB za pierwsze

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. EBC obniży stopy w II kwartale, ale jeszcze nie w kwietniu. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut

CitiWeekly. EBC obniży stopy w II kwartale, ale jeszcze nie w kwietniu. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 2 kwietnia 2013 7 stron CitiWeekly EBC obniży stopy w II kwartale, ale jeszcze nie w kwietniu Na dalszą część tygodnia nie zaplanowano istotnych publikacji w kraju.

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 03 lipca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 03 lipca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 03 lipca 2017 r. 1 Indeks PMI w przemyśle w Polsce W godzinach rannych poznaliśmy odczyt indeksu PMI dla polskiego przemysłu w czerwcu. Indeks wzrósł do 53,1 pkt. z 52,7 pkt. w maju.

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Oczekiwany spadek PMI, dobre dane z USA i stabilne stopy EBC. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Oczekiwany spadek PMI, dobre dane z USA i stabilne stopy EBC. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 31 marca 2014 6 stron CitiWeekly Oczekiwany spadek PMI, dobre dane z USA i stabilne stopy EBC W tym tygodniu poznamy zestaw indeksów aktywności z głównych gospodarek,

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 czerwca 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę procentową o 25 pkt., do 4,5%. Inflacja w maju wyniosła 5% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r.

Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne. Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów. Warszawa, marzec 2012 r. Podsumowanie Tygodnia Małe jest piękne Inteligentne rozwiązania dla wymagających Klientów CZY LTRO TO TO SAMO CO QE? Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w ostatnim miesiącu wzrosty na rynku małych spółek istotnie

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ z EKONOMIĄ. poniedziałek, 21 sierpnia Krzysztof Wołowicz - Główny Ekonomista. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

TYDZIEŃ z EKONOMIĄ. poniedziałek, 21 sierpnia Krzysztof Wołowicz - Główny Ekonomista. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. TYDZIEŃ z EKONOMIĄ poniedziałek, 21 sierpnia 2017 Krzysztof Wołowicz - Główny Ekonomista BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA www.bpstfi.pl Informacje i dane znajdujące się w niniejszym materiale

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary.

Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Najlepiej wypadły fundusze akcji, straty przyniosły złoto i dolary. Dla posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lipiec był udany. Najlepiej wypadły fundusze akcji, zwłaszcza te koncentrujące

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa, 9.. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Plan prezentacji. Zmiany pomiędzy rundami prognostycznymi Zmiana założeń

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 05 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 05 czerwca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 05 czerwca 2017 r. 1 2012-01-01 2012-05-01 2012-09-01 2013-01-01 2013-05-01 2013-09-01 2014-01-01 2014-05-01 2014-09-01 2015-01-01 2015-05-01 2015-09-01 2016-01-01 2016-05-01 2016-09-01

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 3 sierpnia 2015 r. 5 stron CitiWeekly Dobre dane o aktywności Początek tygodnia stoi pod znakiem publikacji indeksów aktywności PMI. Indeks dla przemysłu, dla Polski nieoczekiwanie

Bardziej szczegółowo

Newsletter TFI Allianz

Newsletter TFI Allianz Newsletter TFI Allianz 4 lipca 2016 Ujemne stopy procentowe - czy powinniśmy do nich przywyknąć? Szanowni Państwo, wynik referendum, w którym Brytyjczycy zdecydowali o wyjściu z Unii Europejskiej, miał

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 10 lipca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 10 lipca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 10 lipca 2017 r. 1 Inflacja w Polsce Po wstępnym odczycie za czerwiec na poziomie 1,5% r/r, oczekujemy potwierdzenia tych danych. Prawdopodobnie głównym czynnikiem powodującym spadek

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 28 sierpnia 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 28 sierpnia 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 28 sierpnia 2017 r. 1 2016-01-01 2016-02-01 2016-03-01 2016-04-01 2016-05-01 2016-06-01 2016-07-01 2016-08-01 2016-09-01 2016-10-01 2016-11-01 2016-12-01 2017-01-01 2017-02-01 2017-03-01

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 31 stycznia 2013 r. Wydarzenia rynkowe 2012 r. W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje Rok 2012 na rynkach finansowych jest już za nami. Pomimo dużej zmienności

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Czy RPP obniży ponownie stopy? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut

CitiWeekly. Czy RPP obniży ponownie stopy? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 3 czerwca 2013 7 stron CitiWeekly Czy RPP obniży ponownie stopy? W kraju w tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Spodziewamy

Bardziej szczegółowo

biuletyn makroekonomiczny

biuletyn makroekonomiczny Centrum Skarbu i Relacji Biznesowych biuletyn makroekonomiczny NUMER 5/2016 13 MAJA 2016 ROKU 56 55 54 53 52 51 50 49 48 30 20 10 0-10 -20 5750 5700 5650 5600 5550 5500 Źródło: Markit Economics, GUS w

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 15 września 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 132 (257), 02.09.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 132 (257), 02.09.2014 r. 7-maj- -cze- -cze- 7-cze- -cze- -lip- 8-lip- -lip- -lip- 9-lip- -sie- -sie- 9-sie- -sie- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. RPP zapowiada cięcie stóp. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 8 września stron

CitiWeekly. RPP zapowiada cięcie stóp. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 8 września stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 8 września 2014 6 stron CitiWeekly RPP zapowiada cięcie stóp Na najbliższe dni nie zaplanowano publikacji istotnych danych makroekonomicznych w Polsce. Z kolei w minionym

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku Strona 1 Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ OCENIE MOGĄ

Bardziej szczegółowo

biuletyn makroekonomiczny

biuletyn makroekonomiczny Centrum Skarbu i Relacji Biznesowych biuletyn makroekonomiczny NUMER 12/2016 15 GRUDNIA 2016 ROKU 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 35 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 18-25.08.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Szacunkowe wykonanie budżetu Ministerstwo Finansów Według szacunkowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY październik 2015

RAPORT MIESIĘCZNY październik 2015 RAPORT MIESIĘCZNY październik 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY styczeń 2015

RAPORT MIESIĘCZNY styczeń 2015 RAPORT MIESIĘCZNY styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 31 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas wzrost inflacji i wciąż wysoki wzrost gospodarczy w 2016

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego

Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Śniadanie z ekspertami PKO Banku Polskiego Perspektywy gospodarki oraz rynków finansowych według ekonomistów i strategów PKO Banku Polskiego Warszawa, 28 października 2014 r. Perspektywy dla gospodarki:

Bardziej szczegółowo

I. Ocena sytuacji gospodarczej

I. Ocena sytuacji gospodarczej I. Ocena sytuacji gospodarczej W czerwcu i lipcu br. umacniały się oznaki powrotu optymizmu i zaufania na rynkach międzynarodowych. Najwyraźniej sygnalizowały to takie zjawiska jak: zdecydowany wzrost

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 16 października 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 16 października 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 16 października 2017 r. Inflacja w strefie euro Drugi odczyt inflacji za wrzesień dostarczy szczegółowych danych, szczególnie istotnych w przypadku danych dotyczących bazowego odczytu

Bardziej szczegółowo

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD

Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Warszawa,.7. r. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NECMOD Instytut Ekonomiczny Projekcja PKB lipiec % 9 8 9% % % proj.centralna 9 8 7 7-8q 9q q q

Bardziej szczegółowo

OPIS DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH:

OPIS DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH: OPIS DANYCH MAKROEKONOMICZNYCH: NIEMCY: Źródło: EuroStat 1)German ZEW Indeks - Jest to indeks ilustrujący opinie analityków i inwestorów instytucjonalnych, na temat przyszłego(6-cio miesięczny horyzont)

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49

Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku :34:49 Podstawowe wskaźniki rozwoju gospodarczego Grecji w 2013 roku 2014-03-21 12:34:49 2 Rok 2013 był siódmym rokiem recesji w Grecji. Jednak zauważalna jest poprawa sytuacji gospodarczej Grecji. Następuje

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Czy dolar nadal będzie się umacniał? Kluczowa końcówka tygodnia

Czy dolar nadal będzie się umacniał? Kluczowa końcówka tygodnia Czy dolar nadal będzie się umacniał? Kluczowa końcówka tygodnia Na te dane czekają nie tylko inwestorzy z całego świata, lecz także banki centralne, w tym FED Amerykańska Rezerwa Federalna. W piątek 6

Bardziej szczegółowo