Rynkowy Raport Miesięczny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynkowy Raport Miesięczny"

Transkrypt

1 31 marca 2011 r. str. 1 Wydarzenia PKB Polski w IV kwartale 2010 r. przyspieszył do 4,4% r/r z 4,2% r/r w III kwartale 2010 r. Infl acja w lutym wyniosła 3,6%, bez zmian w stosunku do stycznia (po korekcie). Produkcja przemysłowa wzrosła w lutym o 10,7% r/r po wzroście w styczniu o 10,3% r/r. Sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym o 12,2% r/r po wzroście w styczniu o 5,8%. Eksport wzrósł w styczniu o 20% r/r (wyrażony w euro) wobec wzrostu o 20,1% r/r w grudniu. Stopa bezrobocia w lutym wzrosła do 13,2% w porównaniu z 13% w styczniu. Tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w lutym wyniosło 4,1% wobec styczniowego wzrostu płac na poziomie 5%. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla Polski spadł w marcu do 53,8 pkt. z 55,6 pkt. w lutym. Wynik fi nansowy netto przedsiębiorstw w 2010 r. wzrósł o 13,4% r/r i wyniósł 89,4 mld zł. Dane makroekonomiczne dotyczące Polski PKB 4,4% Stopa infl acji 3,6% Stopa bezrobocia 13,2% Produkcja przemysłowa 10,7% Zmiana przeciętnego wynagrodzenia brutto (rok do roku) 4,1% Stopa referencyjna NBP 3,75% Świat PKB w strefi e euro w IV kwartale 2010 r. wzrósł o 0,3% kw/kw (2% r/r) wobec wzrostu o 0,3% kw/kw (1,9% r/r) w III kwartale 2010 r. Produkcja przemysłowa w strefi e euro wzrosła w styczniu o 0,3% m/m, po spadku w grudniu o 0,3% m/m (po korekcie). Produkcja przemysłowa w Niemczech wzrosła w styczniu o 1,8% m/m, po spadku w poprzednim miesiącu o 0,6% m/m, po korekcie. Infl acja w strefi e euro wyniosła w marcu 2,6% r/r, wobec 2,4% r/r w lutym. Indeks PMI (wskaźnik koniunktury menedżerów logistycznych) dla przemysłu strefy euro wyniósł w marcu 57,7 pkt. wobec 59 pkt. w lutym, zaś dla Niemiec wyniósł 60,9 pkt. wobec 62,7 pkt. w lutym. Indeks zaufania ZEW w Niemczech ukształtował się w marcu na poziomie 14,1 pkt. wobec 15,7 pkt. w lutym. Ten sam wskaźnik dla strefy euro wzrósł do 31 pkt. z 29,5 pkt. w lutym.

2 31 marca 2011 r. str. 2 Indeks klimatu w niemieckim biznesie Ifo spadł w marcu do 111,1 pkt. ze 111,3 pkt. w lutym. Według ostatecznych danych tempo wzrostu PKB w USA wyniosło 3,1% kw/kw w IV kwartale 2010 r. wobec 2,6% kw/kw w III kwartale 2010 r. Stopa bezrobocia w USA w lutym wyniosła 8,9% w porównaniu z 9% w styczniu. Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła w lutym o 1% m/m wobec wzrostu w styczniu o 0,7% m/m (po korekcie). Produkcja przemysłowa w USA spadła w lutym o 0,1% po wzroście w styczniu o 0,1%. Infl acja CPI wyniosła w lutym w USA 2,1% r/r wobec 1,6% w styczniu. Wskaźnik ISM (odpowiednik PMI) w przetwórstwie USA wzrósł w lutym do 61,4 pkt. z 60,8 pkt. w styczniu. Indeks zaufania konsumentów w USA Conference Board spadł w marcu do 63,4 pkt. z 72 pkt. (po korekcie) w lutym. Wskaźnik optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan spadł w marcu do 67,5 pkt. z 77,5 pkt. w lutym. W USA wskaźnik nastrojów przedsiębiorców Chicago PMI spadł w marcu do 70,6 pkt. z 71,2 pkt. w lutym. Indeks cen żywności na świecie w lutym 2011 r. wyniósł 236 pkt. wobec 231 pkt. w styczniu 2011 r. Od początku 2010 r. wskaźnik wzrósł o 62 pkt. Zmiana PKB w ciągu ostatnich trzech lat tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspiesza Indeks I III I III I III kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał kwartał Źródło: Reuters EcoWin

3 31 marca 2011 r. str. 3 Komentarz Inflacja w Polsce w ciągu ostatnich trzech lat powrót trendu wzrostowego inflacji Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie uległo w lutym zwiększeniu o 4,1% r/r, po wzroście o 3,8% r/r w poprzednim miesiącu. Luty przyniósł dalszy, trwający od marca 2010 r. (poza niewielkim spadkiem w grudniu 2010 r.) wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Roczna dynamika zatrudnienia osiągnęła poziom najwyższy od lipca 2008 r. Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w lutym (12,2%) okazało się znacznie większe od zanotowanego w styczniu (5,8%), co więcej wyprzedziło i tak wysoką grudniową dynamikę sprzedaży (12%), stymulowaną m.in. zbliżającymi się podwyżkami podatku VAT. Lutowa nominalna dynamika sprzedaży detalicznej jest najwyższa od września 2008 r. Indeks 105,0 104,5 104,0 103,5 103,0 102,5 102,0 101,5 mar cze wrz gru mar cze wrz gru mar cze wrz gru Źródło: Reuters EcoWin Z danych opublikowanych przez GUS wynika, że wynik fi nansowy brutto przedsiębiorstw niefi nansowych prowadzących księgi rachunkowe i zatrudniających co najmniej 50 osób wyniósł w 2010 r. 107,5 mld zł wobec 96 mld zł w roku 2009 (wzrost o 12,1%), co było drugim najlepszym wynikiem w historii. Lepsze wyniki fi rmy notowały jedynie przed wybuchem kryzysu, tj. w szczycie poprzedniego boomu gospodarczego w 2007 r. Zysk netto wykazało 78,4% badanych przedsiębiorstw, podczas gdy w 2009 r. było to 77,3%. Poziom sprzedaży eksportowej w 2010 r. był o 12,6% wyższy niż w 2009 r. W swoim najnowszym raporcie KE dokonała rewizji prognoz tempa wzrostu PKB w Polsce w 2011 r., które ma zwiększyć się do 4,1% z 3,8% w 2010 r., wobec 3,9% prognozowanych w listopadzie. Świat Według S&P całkowity koszt odbudowy po trzęsieniu ziemi prawdopodobnie przekroczy 160 mld USD, Japonia powinna jednak być w stanie sfi nansować koszty odbudowy. Zdaniem analityków agencji ratingowej trudno jest obecnie określić, jaki wpływ te dodatkowe koszty będą miały na rating kredytowy Japonii.

4 31 marca 2011 r. str. 4 W komunikacie po posiedzeniu Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (The Federal Open Market Commitee FOMC) amerykańska Rezerwa Federalna zwraca uwagę na poprawę na rynku pracy, która pojawiła się równolegle ze wzrostem konsumpcji i inwestycji, jedynie stopa bezrobocia pozostaje jeszcze na wysokim poziomie. W ocenie członków FOMC ożywienie gospodarcze utrwala się, a sytuacja na rynku pracy wydaje się stopniowo poprawiać. W dalszym ciągu, zdaniem Fed, podwyższony poziom bezrobocia oraz niska infl acja uzasadniają utrzymywanie stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie przez dłuższy czas oraz pełną realizację planu skupu aktywów o wartości 600 mld dolarów amerykańskich. Program zakupów papierów ma być kontynuowany do czerwca. Prezes Niemieckiego Banku Federalnego A. Weber stwierdził, że rynek słusznie oczekuje podwyższenia stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny, gdyż infl acja w strefi e euro może być wyższa od dotychczasowych projekcji. Z kolei prezes EBC J.C.Trichet powiedział, że stopy infl acji w strefi e euro są obecnie trwale powyżej poziomów powszechnie uważanych za odpowiadające pojęciu stabilności cen. Produkcja przemysłowa w strefi e euro w styczniu wzrosła o 0,3% m/m. Produkcja przemysłowa w całej Unii Europejskiej zanotowała wzrost o 0,6% m/m. Utrzymuje się zróżnicowanie geografi czne dynamiki produkcji przemysłowej. Najsłabszy wynik ze wszystkich krajów strefy zanotowała Portugalia: -4,2% m/m, słabe wyniki osiągają również pozostałe kraje peryferyjne strefy euro: Irlandia: -1% m/m oraz Włochy: -1,5% m/m (wyjątkiem jest Hiszpania: 1,4% m/m). Dobre wyniki notują z kolei kraje bałtyckie (w styczniu gorzej wypadła jedynie Łotwa). Liderem wzrostu wśród największych gospodarek są Niemcy, notujące już czwarty miesiąc z rzędu dwucyfrowy wzrost w ujęciu rocznym, dobry wynik zanotowała również Francja: 1,1% m/m. Indeks Ifo wzrósł do najwyższego poziomu od 1969 r.

5 31 marca 2011 r. str. 5 Na szczycie przywódców państw UE zapadła decyzja o zwiększeniu puli środków dostępnych na ratowanie krajów strefy euro w obecnym tymczasowym funduszu do 440 mld euro. Ustanowiony w maju fundusz opiewa na 440 mld euro, jednak jego rzeczywiste zdolności pożyczkowe wynosiły tylko 250 mld euro. Postanowiono, że przyszły stały Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (ESM), który od 2013 r. zastąpi tymczasowy fundusz, wyniesie 500 mld euro. Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej, opublikowanych w marcu, tempo wzrostu PKB w strefi e euro w 2011 r. zostało podniesione do 1,6% z 1,5% prognozowanych jesienią. Przewidywany wzrost PKB dla gospodarki światowej w 2011 został podniesiony do 4,75% z 4,5% m.in. dzięki ożywieniu gospodarki amerykańskiej. Liderem ożywienia gospodarczego strefy euro pozostaną Niemcy i będą rozwijać się w tempie 2,4% (wobec 2,2% zakładanych w listopadzie).

6 31 marca 2011 r. str. 6 Rynek akcji Wydarzenia Stopy zwrotu sektorów Rząd przyjął projekt zmian dotyczących OFE. Zgodnie z nim składka trafi ająca na konta OFE zostanie obniżona z 7,3% do 2,3%. Do 2017 r. będzie sukcesywnie zwiększana do docelowego poziomu 3,5%. Rząd chce, aby zmiany w systemie emerytalnym weszły w życie od 1 maja br. Prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło został wybrany na drugą kadencję. Prezes PZU SA Andrzej Klesyk został wybrany na drugą kadencję. Zgodnie z informacją dziennika Parkiet oferta publiczna akcji Banku BGŻ obejmie 37,26% udziałów Skarbu Państwa bez dodatkowej emisji nowych akcji. Wartość udziału jest oceniana na 1 mld zł. Subskrybcja może dojść do skutku przed 15 maja. Akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej największego producenta węgla kamiennego w Unii Europejskiej zadebiutują na giełdzie w Warszawie 30 czerwca 2011 r. Skarb Państwa planuje sprzedać mniejszościowy udział o wartości ok. 5 mld zł, zachowując ponad 50% akcji. Nie jest planowana nowa emisja akcji spółki. Zaangażowanie w akcje otwartych funduszy emerytalnych osiągnęło na koniec lutego 37,2% aktywów najwyższy poziom od trzech lat (wzrost z 35,9% w styczniu). Inwestycje w akcje funduszy emerytalnych w lutym wyniosły około 2 mld zł (w styczniu ok. 0,5 mld zł). Zysk BZ WBK w IV kwartale 2010 r. wyniósł 267 mln zł (wzrost 9% r/r), powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 229 mln zł. Zysk Banku Pekao w IV kwartale 2010 r. wyniósł 644 mln zł (wzrost 5% r/r), poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 667 mln zł. Zysk kopalni Bogdanka w IV kwartale 2010 r. wyniósł 37 mln zł (wzrost 110% r/r), powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 35 mln zł. Zysk PGNiG w IV kwartale 2010 r. wyniósł 1118 mln zł (spadek 13,3% r/r), powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 767 mln zł. Asseco Poland osiągnęło w IV kwartale 2010 r. zysk na poziomie 100 mln zł (wzrost 8% r/r), powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 98 mln zł. Marzec 2011 IT 5,63% 7,91% Żywność -10,02% -4,81% Media 1,29% -0,45% Telekomunikacja 1,67% 6,22% Banki 4,54% 2,46% Paliwa 9,42% 13,87% Budownictwo -3,02% -9,98% swig80-0,15% 4,15% mwig40 1,43% 3,82% WIG 2,50% 2,61% WIG20 3,65% 2,65% Zmiana indeksu WIG w okresie 31 marca 2010 r. 31 marca 2011 r ,83 kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar Ostatnia ,83 Najwyższa w dniu r ,61 Średnia ,28 Najniższa w dniu r ,37

7 31 marca 2011 r. str. 7 Rynek akcji Komentarz W marcu wzrosła większość indeksów warszawskiej giełdy. Indeksy WIG i WIG20 zyskały odpowiednio 2,5% i 3,65%. Po słabszym otwarciu miesiąca w kolejnych dniach główne indeksy warszawskiej giełdy zaczęły zyskiwać. Po kilku dniach wzrostów wróciły spadki, które były kontynuowane po trzęsieniu ziemi w Japonii. W drugiej połowie miesiąca ceny akcji na giełdzie w Warszawie zaczęły odrabiać straty. Pod koniec miesiąca indeksy WIG i WIG20 osiągnęły najwyższy poziom od lutego 2009 r., czyli od początku bieżącej hossy. Najwięcej zarobiły branże paliwowa (9,42%), IT (5,63%) oraz banki (4,54%). Stratę odnotowały sektory żywnościowy (-10,02%) i budowlany (-3,02%). Gorzej od głównych indeksów giełdowych wypadły indeksy swig80 (-0,15%) oraz mwig40 (+1,43%). Świat W marcu największe światowe giełdy odnotowały wzrosty indeksów. Miesiąc zaczął się od spadków na giełdach w Nowym Jorku i we Frankfurcie (DAX: -0,7%, Dow Jones: -1,4%). W kolejnych dniach nastąpiło odreagowanie, indeksy notowały istotne wzrosty w skali dziennej (Dow Jones +1,6%). Pogorszenie nastrojów wywołane obniżką ratingu Hiszpanii wywołało duże spadki indeksów giełdowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych (DAX: -1%, Dow Jones: -1,9%). Podczas pierwszej sesji po trzęsieniu ziemi w Japonii główny indeks giełdy w Tokio (Nikkei 225) spadł o 6,2% (najwięcej od 2008 r.), indeks giełdy we Frankfurcie DAX spadł o 1,2%, podczas gdy Dow Jones wzrósł o 0,5% (w dniu trzęsienia ziemi spadł o 1,9%, do najniższego poziomu od stycznia), zaś S&P 500 wzrósł o 0,7%. Spadki były kontynuowane w kolejnych dniach (DAX: -1,7%, -3,2% i -2%, Dow Jones: -0,4%, -1,2% i -2%), główny indeks giełdy w Tokio Nikkei 225 stracił 10,6% (notując największą dwudniową stratę od 1987 r.), by w kolejnym dniu odrobić 5,7%. W drugim tygodniu po katastrofi e światowe giełdy zaczęły odrabiać straty. Miesiąc zakończyły znaczącymi wzrostami (DAX: +1,8%, DJIA: +0,6%). Dane rynkowe na dzień 31 marca 2011 r. Marzec 2011 INDU 0,76% 6,41% SPX -0,10% 5,42% RTS 3,77% 15,47% UKX -1,42% 0,15% PX 1,06% 2,65% CAC -2,95% 4,85% BUX -0,41% 8,12% Nikkei -8,18% -4,63% DAX -3,18% 1,84% WIG 2,50% 2,61% WIG20 3,65% 2,65% Zmiana indeksu Dow Jones Industrial Average w okresie 31 marca 2010 r. 31 marca 2011 r ,73 kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar Ostatnia ,73 Najwyższa w dniu r ,25 Średnia ,27 Najniższa w dniu r. 9686,48

8 31 marca 2011 r. str. 8 Rynek obligacji i rynek walutowy Komentarz W lutym rentowności obligacji w Polsce spadły. Rentowności obligacji dwuletnich pozostały na niezmienionym poziomie, zaś rentowności obligacji pięcioi dziesięcioletnich spadły odpowiednio o 0,11 pkt. i 0,05. Miesiąc rozpoczął się od spadku cen obligacji w ślad za obligacjami niemieckimi. w reakcji na komentarze ze strony prezesa J.C.Tricheta po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego wskazujące na możliwość podwyżki stóp procentowych w strefi e euro. Do spadków cen polskich obligacji przyczyniły się również obawy o rozwój wypadków w peryferyjnych krajach strefy euro (obniżki ratingów Grecji i Hiszpanii). Dane rynkowe na dzień 31 marca 2011 r. EUR/PLN 4,01 USD/PLN 2,82 EUR/USD 1,41 Rentowność obligacji skarbowych: 2-letnie 5,02 5-letnie 5,80 10-letnie 6,28 Rynek obligacji euforycznie zareagował na dane o lutowej infl acji. Rentowności obligacji obniżyły się o około 8 10 pb. Złoty rozpoczął miesiąc od osłabienia w relacji do euro do poziomu 3,99. Po wahaniach w kolejnych dniach osłabił się dalej do poziomu 4,01 w związku z obniżką ratingu Hiszpanii oraz spadkami indeksów na europejskich giełdach do najniższego poziomu w 2011 r. Dalsze osłabienie złotego było konsekwencją wyprzedaży przez inwestorów aktywów uważanych za bardziej ryzykowne z powodu niepewności wywołanej największym od 140 lat trzęsieniem ziemi w Japonii. Kurs euro/złoty wzrósł do poziomu 4,10, czyli do najniższego poziomu od pierwszej dekady grudnia 2010 r. W drugim tygodniu po katastrofi e w Japonii złoty zaczął się umacniać, osiągając pod koniec miesiąca poziom 3,99 w relacji do euro, by zakończyć miesiąc na poziomie 4,01.

9 31 marca 2011 r. str. 9 Rynek obligacji i rynek walutowy Świat W marcu ceny obligacji amerykańskich i niemieckich spadały. Na koniec miesiąca rentowności obligacji amerykańskich wzrosły dla terminów zapadalności 2 lata, 5, 10 lat odpowiednio o 0,15, 0,10 i 0,04 pkt. proc., w przypadku obligacji 30-letnich rentowność nie zmieniła się. Rentowności obligacji niemieckich dla 2, 5, 10 i 30 lat wzrosły natomiast odpowiednio o 0,31 pkt., 0,31 pkt. 0,22 pkt., 18-pkt. Kurs EUR/PLN i USD/PLN w ciągu ostatnich lat stabilizacja kursu złotego 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Miesiąc rozpoczął się od spadków cen obligacji amerykańskich i niemieckich. W reakcji na komentarze ze strony prezesa Europejskiego Banku Centralnego rentowności obligacji w strefi e euro wzrosły w zależności od terminu zapadalności o pb, zaś w USA o 5 11 pb. Po trzęsieniu ziemi w Japonii ceny obligacji amerykańskich wzrosły ze względu na odpływ kapitału do bezpiecznych aktywów, z wyjątkiem obligacji o najdłuższym terminie zapadalności, w przypadku których ceny nie zmieniły się znacząco z uwagi na obawy o spadek zaangażowania inwestorów japońskich w długoterminowe papiery skarbowe USA. 2,5 2,0 lis mar lip lis mar lip lis mar lip lis mar lip lis mar Central Bank EUR/PLN Central Bank USD/PLN Źródło: Reuters EcoWin Wzrosty cen amerykańskich i niemieckich obligacji były kontynuowane w kolejnych dniach. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych spadła do 3,20% najniższego poziomu od grudnia. W drugim tygodniu po katastrofi e ceny obligacji zaczęły spadać w związku z powrotem inwestorów na rynek akcji. Do spadku cen obligacji amerykańskich przyczyniły się także pod koniec miesiąca oczekiwania na szybsze podwyżki stóp procentowych przez Amerykańską Rezerwę Federalną (Fed). Spadki na rynkach obligacji niemieckich i amerykańskich trwały odpowiednio cztery i pięć dni z rzędu.

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 grudnia 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w listopadzie wyniosła 4,8% w porównaniu z 4,3% w październiku. Produkcja przemysłowa wzrosła w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 października 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja we wrześniu wyniosła 3,9% w porównaniu z 4,3% w sierpniu. Produkcja przemysłowa wzrosła we wrześniu o 7,7%

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 28 lutego 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w styczniu wzrosła do 3,8% w porównaniu z 3,1% w grudniu. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 10,3% r/r

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 28 lutego 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Infl acja w styczniu wzrosła do 3,8% w porównaniu z 3,1% w grudniu. Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 10,3%

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Infl acja w maju wyniosła 3,6% w porównaniu z 4% w kwietniu, czyli lepiej od oczekiwań ekspertów. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy

Rynkowy Raport Miesięczny Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy 31 grudnia 2010 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła poziomu stopy referencyjnej NBP, pozostawiając ją na poziomie 3,50%. Inflacja

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 31 lipca 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Infl acja w czerwcu wyniosła 4,2% w porównaniu z 5% w maju. Produkcja przemysłowa wzrosła w czerwcu o 2% r/r po wzroście

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 26 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 26 czerwca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 26 czerwca 2017 r. 1 Indeks Ifo w Niemczech Dziś w godzinach rannych poznaliśmy już czerwcowe dane odnośnie Indeksu Ifo w niemieckim biznesie. Indeks wbrew obawom okazał się kolejny

Bardziej szczegółowo

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych.

Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Ucieczka inwestorów od ryzykownych aktywów zaowocowała stratami funduszy akcji i mieszanych. Wichura, która w pierwszych dniach sierpnia przetoczyła się nad światowymi rynkami akcji, przyczyniła się do

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 09 października 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 09 października 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 09 października 2017 r. sty 12 cze 12 lis 12 kwi 13 wrz 13 lut 14 lip 14 gru 14 maj 15 paź 15 mar 16 sie 16 sty 17 cze 17 sty 12 cze 12 lis 12 kwi 13 wrz 13 lut 14 lip 14 gru 14 maj

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 08-15.12.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Inflacja konsumentów Według finalnych danych opublikowanych przez GUS, inflacja w listopadzie br. wyniosła 2,5 % r/r, wobec 2,1 % r/r w

Bardziej szczegółowo

Tydzień z ekonomią

Tydzień z ekonomią 2012 I VI XI IV IX II VII XII V X III VIII 2017 I Tydzień z ekonomią 2017-06-12 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 8 6 4 2 0-2 -4 Inflacja (%, r/r) Prognoza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Miary inflacji (%, r/r) 4,4

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia nfl acja w czerwcu wyniosła 4,3% w porównaniu z 3,6% w maju, co świadczy o letnim przyspieszeniu. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 08 maja 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 08 maja 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 08 maja 2017 r. 1 sty 12 maj 12 wrz 12 sty 13 maj 13 wrz 13 sty 14 maj 14 wrz 14 sty 15 maj 15 wrz 15 sty 16 maj 16 wrz 16 sty 17 Tydzień z ekonomią 2017-05-08 9,0 4,5 0,0-4,5-9,0 Produkcja

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 12-19.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w grudniu 2017 r. wzrosła o 2,7 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 16-23.02.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna dane GUS Według danych GUS, produkcja przemysłowa w styczniu 2018 r. wzrosła o 8,6 % r/r, wobec

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2017 2018

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 21-28.10.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego dane GUS Według finalnych danych GUS, stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec września 2017 r. ukształtowała

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Oczekiwany spadek PMI, dobre dane z USA i stabilne stopy EBC. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Oczekiwany spadek PMI, dobre dane z USA i stabilne stopy EBC. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 31 marca 2014 6 stron CitiWeekly Oczekiwany spadek PMI, dobre dane z USA i stabilne stopy EBC W tym tygodniu poznamy zestaw indeksów aktywności z głównych gospodarek,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 14-21.04.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna Według danych GUS, produkcja przemysłowa w marcu br. wzrosła o 11,1 % r/r, wobec wzrostu o

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 05-12.01.2018 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Budżet na 2018 r. W minionym tygodniu Sejm przyjął ustawę budżetową na rok 2018. Tegoroczny budżet przewiduje m.in. wzrost dochodów do

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 17 marca 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja Oczekujemy przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej w lutym do 6,1% r/r z

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik VIII 2012 VII 2013 VIII 2013 Sprzedaż detaliczna, r/r Sprzedaż detaliczna 5,8 % 4,3 % 3,4 % Według danych GUS sprzedaż detaliczna w cenach bieżących

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 11 września 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 11 września 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 11 września 2017 r. 1 Inflacja w Polsce Inflacja za sierpień br. prawdopodobnie potwierdzi wstępny odczyt na poziomie 1,8% r/r. Do lekkiego wzrostu w stosunku do lipca przyczyniły się

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY styczeń 2015

RAPORT MIESIĘCZNY styczeń 2015 RAPORT MIESIĘCZNY styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów Ci spośród nielicznych posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, którzy w listopadzie odnotowali zyski, zawdzięczają to przede wszystkim wzrostowi kursu dolara. Ci spośród nielicznych

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 18 września 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 18 września 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 18 września 2017 r. 1 2010 01 2010 07 2011 01 2011 07 2012 01 2012 07 2013 01 2013 07 2014 01 2014 07 2015 01 2015 07 2016 01 2016 07 2017 01 Tydzień z ekonomią 2017-09-18 Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich Ryszard Petru Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich PERSPEKTYWY GOSPODARCZE DLA POLSKI Coface Country Risk Conference Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan Sytuacja w gospodarce światowej Poprawa koniunktury

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 06-13.10.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował (link http://www.imf.org/en/publications/weo/is sues/2017/09/19/world-economic-outlookoctober-2017)

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 czerwca 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj Rada Polityki Pieniężnej podniosła główną stopę procentową o 25 pkt., do 4,5%. Inflacja w maju wyniosła 5% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 03 lipca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 03 lipca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 03 lipca 2017 r. 1 Indeks PMI w przemyśle w Polsce W godzinach rannych poznaliśmy odczyt indeksu PMI dla polskiego przemysłu w czerwcu. Indeks wzrósł do 53,1 pkt. z 52,7 pkt. w maju.

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016

MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2016 Warszawa, 2016 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 14 kwietnia 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje krajowych danych. Uwaga

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 lipca 2014 6 stron CitiWeekly Druga połowa będzie lepsza? Pod koniec tygodnia poznamy najnowszy wynik indeksu koniunktury w przemyśle (PMI). Zachowanie wskaźników

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 19.01.2016 Nasze obecne nastawienie do klas aktywów Rynek akcji W skali od -2 do +2, gdzie -2 oznacza skrajny pesymizm, a +2 skrajny optymizm, nasza obecna ocena perspektyw rynku akcji

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ z EKONOMIĄ. poniedziałek, 21 sierpnia Krzysztof Wołowicz - Główny Ekonomista. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

TYDZIEŃ z EKONOMIĄ. poniedziałek, 21 sierpnia Krzysztof Wołowicz - Główny Ekonomista. BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. TYDZIEŃ z EKONOMIĄ poniedziałek, 21 sierpnia 2017 Krzysztof Wołowicz - Główny Ekonomista BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA www.bpstfi.pl Informacje i dane znajdujące się w niniejszym materiale

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 31 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas wzrost inflacji i wciąż wysoki wzrost gospodarczy w 2016

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 27.10-03.11.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wykonanie budżetu dane Ministerstwa Finansów Według szacunkowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 03-10.11.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych RPP pozostawiła (zgodnie z oczekiwaniami) stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (główna stopa

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 25 września 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 25 września 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 25 września 2017 r. 1 Inflacja w Polsce Spodziewamy się, że inflacja wzrosła nieco we wrześniu. Za wzrostem stały zapewne wyższe ceny żywności oraz paliw. W ostatnim okresie ceny ropy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 3 sierpnia 2015 r. 5 stron CitiWeekly Dobre dane o aktywności Początek tygodnia stoi pod znakiem publikacji indeksów aktywności PMI. Indeks dla przemysłu, dla Polski nieoczekiwanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku.

Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w grudniu i w całym 2014 roku. W grudniu 2014 sprzedano obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 685,7 mln zł. Jest to najlepszy miesięczny wynik od listopada

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia siedemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2011 r.) oraz prognozy na lata 2011 2012 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2012 rok Warszawa, 20 czerwca 2013 Otoczenie makroekonomiczne Polityka pieniężna Inwestycje & Konsumpcja 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 sty 07 lip 07 Stopa procentowe

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 02 październik 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 02 październik 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 2 październik 217 r. 28 I II II II I I I I 215 I 28 I II II II I I I I 215 I Tydzień z ekonomią 217-1-2 8 6 4 2-2 -4-6 Zmiany WIG (śred. m-czna) i indeksu PMI (%, r/r) 4 3 2 1-1 -2-3

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.11.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto (wstępne dane GUS) Według danych GUS, wzrost PKB w III kwartale 2017 r. wyniósł 4,7 % r/r, wobec 4,0 % wzrostu w

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 31 stycznia 2013 r. Wydarzenia rynkowe 2012 r. W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje Rok 2012 na rynkach finansowych jest już za nami. Pomimo dużej zmienności

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 19 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 19 czerwca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 19 czerwca 2017 r. 1 Zatrudnienie i płace w Polsce W maju spodziewamy się utrzymania dotychczasowych tendencji w zakresie wzrostu dynamiki zatrudnienia (4.6% r/r). Taki wynik oznaczać

Bardziej szczegółowo

Tydzień z ekonomią

Tydzień z ekonomią sty 10 lip 10 sty 11 lip 11 sty 12 lip 12 sty 13 lip 13 sty 14 lip 14 sty 15 lip 15 sty 16 lip 16 sty 17 Tydzień z ekonomią 2017-08-14 prognoza PKB w Niemczech Produkcja przemysłowa w Niemczech za II kw.

Bardziej szczegółowo

Czy dolar nadal będzie się umacniał? Kluczowa końcówka tygodnia

Czy dolar nadal będzie się umacniał? Kluczowa końcówka tygodnia Czy dolar nadal będzie się umacniał? Kluczowa końcówka tygodnia Na te dane czekają nie tylko inwestorzy z całego świata, lecz także banki centralne, w tym FED Amerykańska Rezerwa Federalna. W piątek 6

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

raport miesięczny styczeń 2015

raport miesięczny styczeń 2015 MINOX S.A. raport miesięczny styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Raport miesięczny za lipiec 2013 roku Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za lipiec 2013 roku Strona 1 Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ OCENIE MOGĄ

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 15 maja 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 15 maja 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 15 maja 2017 r. 1 PKB w Polsce (wstępny odczyt) Po I kw. br. średnia dynamika produkcji przemysłowej wyniosła 7,1%. Takie tempo wzrostu pozwala oczekiwać wysokiego odczytu PKB za pierwsze

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 28 sierpnia 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 28 sierpnia 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 28 sierpnia 2017 r. 1 2016-01-01 2016-02-01 2016-03-01 2016-04-01 2016-05-01 2016-06-01 2016-07-01 2016-08-01 2016-09-01 2016-10-01 2016-11-01 2016-12-01 2017-01-01 2017-02-01 2017-03-01

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015

Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 Komentarz tygodniowy 28.08-04.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Indeks PMI Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Indeks PMI, pkt 49,0 54,5 51,1 Według danych opublikowanych przez Markit, indeks

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Czy RPP obniży ponownie stopy? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut

CitiWeekly. Czy RPP obniży ponownie stopy? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 3 czerwca 2013 7 stron CitiWeekly Czy RPP obniży ponownie stopy? W kraju w tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Spodziewamy

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 05 czerwca 2017 r.

TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ. 05 czerwca 2017 r. TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ 05 czerwca 2017 r. 1 2012-01-01 2012-05-01 2012-09-01 2013-01-01 2013-05-01 2013-09-01 2014-01-01 2014-05-01 2014-09-01 2015-01-01 2015-05-01 2015-09-01 2016-01-01 2016-05-01 2016-09-01

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dane za I kwartał lepsze od oczekiwań. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 27 kwietnia stron

CitiWeekly. Dane za I kwartał lepsze od oczekiwań. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 27 kwietnia stron Gospodarka i Rynki Finansowe 27 kwietnia 2015 6 stron CitiWeekly Dane za I kwartał lepsze od oczekiwań W minionym tygodniu poznaliśmy ostatnie kluczowe wskaźniki dotyczące aktywności gospodarczej w marcu,

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 23-30.06.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Indeks PMI Markit Według danych opublikowanych przez Markit w godzinach porannych w poniedziałek (3 lipca), indeks PMI dla polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 15 września 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha.

DMK Sp. z o.o. ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa Tel: +48 22 661 74 12, fax: +48 022 661 74 20 web: http://www.dmk-alpha. 9:00- Niedawne obawy o inflację na świecie, z dnia na dzień przeradzają się w coraz bardziej możliwą walkę ze zjawiskiem zupełnie odwrotnym, tj. deflacją. W Japonii wskaźnik CPI w sierpniu spadł o 0,9%

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA. Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA. Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Skąd przychodzimy? Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Alokacja aktywów w ramach cyklu koniunkturalnego Maksimum wzrostu gospodarczego Minimum inflacji Surowce

Bardziej szczegółowo

biuletyn makroekonomiczny

biuletyn makroekonomiczny Centrum Skarbu i Relacji Biznesowych biuletyn makroekonomiczny NUMER 12/2016 15 GRUDNIA 2016 ROKU 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 35 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Bardzo dobre dane z gospodarki za I kw. Gospodarka i Rynki Finansowe. 18 maja stron

CitiWeekly. Bardzo dobre dane z gospodarki za I kw. Gospodarka i Rynki Finansowe. 18 maja stron Gospodarka i Rynki Finansowe 18 maja 2015 8 stron CitiWeekly Bardzo dobre dane z gospodarki za I kw. Rozpoczynający się tydzień przyniesie serię publikacji danych makroekonomicznych. W przypadku wynagrodzeń,

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH

BIURO ANALIZ MAKROEKONOMICZNYCH ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ TYGODNIOWY 19 grudnia 2016 Poprawa sytuacji na krajowym rynku finansowym pomimo bardziej jastrzębiej retoryki FOMC W minionym tygodniu najważniejszym wydarzeniem rynkowym

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo