Notowania. AmRest Finalizacja umowy nabycia pozostałych udziałów w AmRest TAG za 2,3 mln EUR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Notowania. AmRest Finalizacja umowy nabycia pozostałych udziałów w AmRest TAG za 2,3 mln EUR"

Transkrypt

1 1 lipca TRIGON COVERAGE Amica Uchwała ZWZA o wypłacie 4,58 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 16 lipca, a termin jej wypłaty na 30 lipca 2013 roku. DY=5,74%. AmRest Finalizacja umowy nabycia pozostałych udziałów w AmRest TAG za 2,3 mln EUR Atrem Umowa spółki zależnej Contrast z Tauron Dystrybucja o wartości 4,97 mln PLN netto Przedmiotem kontraktu jest przebudowa stacji transformatorowej. Benefit Systems Umowa inwestycyjna związana z otwarciem pięciu klubów fitness Na podstawie umowy zawartej z p. Tomaszem Wiśniewskim, p. Pauliną Maciejewską-Kończyło oraz p. Markiem Maciejewskim spółka wesprze działalność inwestycyjną podmiotu poprzez objęcie akcji nowej emisji o wartości do 2,5 mln PLN, udzielenie pożyczek, poręczeń oraz dzierżawę sprzętu o łącznej wartości do 20 mln PLN. Wspólnicy nowej spółki p. Tomasz Wiśniewski i p. Paulina Maciejewska-Kończyło zapewnią finansowanie na poziomie do 5 mln PLN, poprzez objęcie akcji nowej emisji o wartości do 2,5 mln PLN oraz udzielenie pożyczek o wartości do 2,5 mln PLN. Strony umowy zamierzają do końca września 2013 roku powołać spółkę, w której będą miały po 50% udziałów. Pierwszy klub powinien zostać otwarty do końca kwietnia 2014 roku a kolejne w odstępach co najmniej 6 miesięcznych. Umowa inwestycyjna zakłada ścisłą współpracę stron do końca 2019 roku. Benefit Systems Aneks do umowy inwestycyjnej dotyczącej klubów Fitness Academy Na podstawie aneksu podjęto decyzję o zakończeniu procesów inwestycyjnych w Fitness Academy i skoncentrowaniu się wyłącznie na rozwoju i prowadzeniu dotychczas otwartych klubów: we Wrocławiu, w Krakowie oraz w Katowicach. trony zobowiązały się udzielić pożyczek o łącznej kwocie ,00 złotych (z czego ,00 złotych udzieli Spółka a pozostały ,00 złotych będzie pochodził od akcjonariuszy Fitness Academy) w celu finansowania wyłącznie bieżącej działalności Fitness Academy. Oprocentowanie pożyczek wyniesie WIBOR 3 M plus 3 punkty procentowe. Ponadto akcjonariusze zobowiązali się zbyć wszystkie posiadane przez siebie akcje Fitness Academy stanowiące 50,3 % kapitału zakładowego spółki na rzecz spółki stowarzyszonej Benefit Development sp. z o.o. Cena sprzedaży wszystkich posiadanych akcji wyniesie 9 mln PLN i będzie płatna w następujących ratach: 4,5 mln PLN w terminie do 5 lipca 2013 roku, 2,25 mln PLN do dnia 31 lipca 2013 roku oraz 2,25 mln PLN do dnia 31 sierpnia 2013 roku. Umowa przewiduje dodatkowe wynagrodzenie nie wyższe niż 17,9 mln PLN pod warunkiem uzyskania przez Fitness Academy odpowiednio wysokiego zysku brutto za okres Dodatkowe wynagrodzenie będzie wypłacane (o ile zajdą przesłanki określone w umowie) po zakończeniu lat obrotowych 2013, 2014 i Przejście własności akcji nastąpi z dniem 1 kwietnia 2014 roku. Notowania Kurs 1M 1Y W IG ,47% -6,40% 9,65% 127% W IG ,15% -9,65% -1,30% 104% mw IG ,48% -1,27% 20,73% 212% sw IG ,43% 1,72% 23,07% 54% Kurs 1M 1Y S&P ,43% -1,50% 17,92% 175% DAX ,39% -4,67% 24,05% 99% RTX ,05% -5,05% -8,48% 92% SCI ,27% -14,20% -11,31% 99% Kurs 1M USD/PLN 3,32 0,19% -1,99% 1,01% EUR/PLN 4,32 0,02% -1,65% -2,50% EUR/USD 1,30 0,14% -0,37% 3,59% Miedź ,00% -7,82% -8,60% Ropa 102-0,04% 1,72% 4,42% Złoto ,85% -10,29% -22,06% Cukier 485-0,37% 2,78% -12,84% Kakao ,74% -2,21% -5,46% Pszenica 689-0,18% -9,31% -14,27% Bawełna 83-0,51% 1,58% 17,65% Kauczuk 230-1,21% -7,46% -2,63% Kalendarium spotkań 1Y Cyfrowy Polsat Przedterminowa spłata części kredytu terminowego w kwocie 100 mln PLN Kredyt terminowy został udzielony spółce w dniu 31 marca 2011 roku w kwocie 1,4 mld PLN przez konsorcjum banków polskich i zagranicznych. Ostateczna data spłaty całości kredytu to 31 grudnia 2015 roku. Na dzień 31 marca 2013 roku, wysokość zobowiązania wynikającego z tytułu kredytu wynosiła 823 mln PLN, zaś wskaźnik dług netto/ebitda zanotował poziom 1,93x. Jest to kolejna nadpłata kredytu przez Cyfrowy Polsat (w poprzednim roku CPS nadpłacił 200 mln PLN). Spółka wcześniej wskazywała na taką możliwość podejmując decyzję o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok. Posiadane środki pieniężne i generowany cash flow, mimo że w I półroczu 2013 roku był on obarczony wyższymi inwestycjami w rynek DTH, pozwalają spółce na wcześniejsze regulowanie zaciągniętych zobowiązań. Do końca okresu trwania kredytu możliwe są kolejne nadpłaty, aczkolwiek spodziewamy się też, że poczynając od zysku za 2013 rok, CPS będzie wypłacał dywidendę. Hanna Kędziora Czerwona Torebka Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,07 mln PLN na kapitał zapasowy. 1

2 Czerwona Torebka Zwołanie NWZA na dzień 24 lipca w sprawie emisji do 21,79 mln akcji serii F Akcjonariusze mają zdecydować o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 4,36 mln PLN do kwoty 15 mln PLN. Cena emisyjna akcji serii F została ustalona 12,91 PLN. Akcje serii F zostaną zaoferowane p. Mateuszowi Świtalskiemu, który jest akcjonariuszem spółki Małpka. Akcje nowej emisji zostaną objęte w zamian za 100% akcji spółki Małpka. Farmacol Uchwała ZWZA w sprawie braku wypłaty dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 84,97 mln PLN na kapitał zapasowy oraz kwoty 1,2 mln PLN na pokrycie strat z lat ubiegłych. Hygienika Zapowiedź odkupienia pozostałych 50% udziałów w Dayli Polska od TAP Spółka nie jest już zainteresowana zakupem 50% udziałów w innych spółkach grupy Dayli. Impel Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 1,50 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 5 sierpnia, a termin jej wypłaty na 22 sierpnia 2013 roku. DY=4,69%. M.W. Trade Emisja trzyletnich obligacji o wartości 35 mln PLN Największe wzrosty mwig40 Spółka Ticker wol. [k] Petrolinv OIL 29,27% 9472,2 335% Alchemia ALC 8,00% 1058,9 241% Idmpl IDM 7,69% 1165,7 156% swig80 Spółka Ticker wol. [k] Calatrava CTC 50,00% 408,7 8% Gant GNT 20,00% 2794,8 173% Vistula VST 9,09% 1065,6 257% WIG Spółka Ticker wol. [k] Petrolinv OIL 29,27% 9472,2 335% Gant GNT 20,00% 2794,8 173% Sco-Pak SCO 9,88% 0,4 280% Open Finance Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 44,15 mln PLN na kapitał zapasowy. Pragma Faktoring Dwie umowy faktoringowe z łącznym maksymalnym limitem w kwocie 2,25 mln PLN Prochem Umowa z Besta Przedsiębiorstwo Budowlane o wartości 19,7 mln PLN netto Przedmiotem kontraktu jest realizacja robót żelbetowych w ramach inwestycji pn. "Centrum Biurowo-Usługowe" przy ulicy Łopuszańskiej w Warszawie. Termin zakończenia prac przewidziano ma marzec 2014 roku. PZ Cormay Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Radpol Umowa nabycia 100% udziałów w spółce Finpol Rohr za 10 mln PLN Rynek szerokopasmowego internetu UKE będzie wspierać koncepcję operatora hurtowego UKE jest przychylne realizacji koncepcji stacjonarnego operatora hurtowego, którą rozważa Orange Polska. Nad podobnym konceptem pracuje również Hawe. Stworzenie takiego operatora zwiększyłoby dostęp gospodarstw domowych do szerokopasmowego internetu. INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK mwig40 Spółka Ticker wol. [k] Polimexms PXM -48,84% 21255,6 299% Boryszew BRS -4,76% 18669,3 140% Cormay CRM -4,40% 22,1 44% swig80 Spółka Ticker wol. [k] Sygnity SGN -3,97% 12,0 29% Rafako RFK -3,20% 217,8 40% Kredytin KRI -2,85% 8,44 68% WIG Spółka Największe spadki Ticker wol. [k] Polimexms PXM -48,84% 2,0 0% Ideon IDE -25,00% 199,4 26% Agrowill Group AWG -14,29% 0,4 4% ABC Data: Umowa z Jefferies International w sprawie pozyskania inwestora dla spółki ACE: Zgoda Rady Dyrektorów na rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółka chce przeznaczyć na skup do 5 mln EUR. Cena zakupu jednej akcji w skupie nie może 2

3 być wyższa niż 20 PLN i niższa niż 0,04 PLN. Program będzie realizowany do 18 czerwca 2016 roku. Agora: Podniesienie ceny Gazety Wyborczej w pn-śr. do 2,50 PLN, czw-sob. do 2,90 PLN Alior Bank: Emisja obligacji serii D o wartości 146,7 mln PLN Oprocentowanie obligacji wynosi WIBOR6M+1,3% w skali roku, a wykup przewidziano na dzień 29 czerwca 2015 roku. Alma Market: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,86 mln PLN na kapitał zapasowy. Arctic Paper: Uchwała ZWZA w sprawie braku wypłaty dywidendy z zysku za 12 Barlinek: Uchwała spółki zależnej Barlinek Inwestycje o wypłacie 64,5 mln PLN dywidendy Termin wypłaty dywidendy został ustalony na 28 czerwca 2013 roku. Wypłata dywidendy nastąpi poprzez potrącenie zobowiązań w stosunku do spółki Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. BBI Zeneris: Brak terminowego wykupu obligacji serii G BGŻ: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 134,3 mln PLN na kapitał zapasowy. Ponadto w skład Rady Nadzorczej zostali powołani: p. Tanja Cuppen, p. Evert Derks Drok, p. Dariusz Filar, p. Jarosław Iwanicki, p. Jan Alexander Pruijs i p. Mariusz Warych. BGŻ: Uchylenie uchwały RN w sprawie powołania p. Monika Nachyła na stanowisko prezesa zarządu Budopol-Wrocław: Rezygnacja p. Marzenny Adamskiej z pełnienia funkcji członka zarządu Pani Marzenna Adamska została powołana na stanowisko prokurenta spółki. Ciech: Spółka chce kontynuować rozmowy dotyczące sprzedaży Grupie Azoty akcji Organiki-Sarzyny Rozmowy mają na celu ustalenie warunków udzielenia wyłączności negocjacyjnej. Eko Export: Wstępne przychody ze sprzedaży w czerwcu 13 na poziomie 4,6 mln PLN (+343% r/r) Według szacunków przychody ze sprzedaży w I półroczu 2013 roku wyniosły 16,1 mln PLN i były o 68% wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Elzab: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 2,87 mln PLN na kapitał zapasowy. Erbud: Umowa o wartości 65,7 mln PLN netto na modernizację instalacji nawęglania Termin realizacji prac został ustalony na dzień 1 października 2015 roku. Erbud: Portfel zleceń w segmencie budownictwo dla energetyki na poziomie 154 mln PLN Forte: Walutowe transakcje zabezpieczające na kwotę 8 mln EUR Spółka poinformowała o zawarciu z BRE Bank następujących zerokosztowych transakcji sprzedaży opcji call i zakupu opcji put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym: - 2 mln EUR put 4,3500 call 4,8610 z datą rozliczenia 16 czerwca 2015 roku - 2 mln EUR put 4,3500 call 4,8610 z datą rozliczenia 30 czerwca 2015 roku. Fota: Zarząd spółki wnioskuje o upadłość z możliwością zawarcia układu Gino Rossi: Spłata 20 mln PLN zadłużenia wobec banków Grajewo: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 12 mln PLN na kapitał zapasowy. Gremi Media: Rezygnacja p. Grzegorza Hajdarowicza z pełnienia funkcji prezesa zarządu Na jego miejsce powołano p. Artura Łopuszko. Groclin: Zmniejszenie zaangażowania przez p. Zbigniewa Drzymałę z 42,73% do 26,81% głosów Groclin: Zwiększenie zaangażowania przez p. Marię Drzymała z 20,98% do 26,81% głosów Ideon: Zmniejszenie zaangażowania przez p. Ireneusza Króla poniżej 5% do 0,06% kapitału i głosów zaangażowania wynika ze sprzedaży udziałów w CMS, który posiada 45,04 mln akcji. Impera Capital: Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy inwestycyjnej Dominium 3

4 Impera Capital: Terminowy wykup obligacji serii J o wartości 3,4 mln PLN Jednocześnie spółka poinformowała o częściowej spłacie limitu wierzytelności w kwocie prawie 3,08 mln PLN. Interbud-Lublin: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,29 mln PLN na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz kwoty 343,5 tys. PLN na zwiększenie kapitału zapasowego. Introl: Umowa z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna o wartości 87,4 mln PLN netto Przedmiotem umowy jest budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe na gaz ziemny na terenie Elektrociepłowni Rzeszów, przy ul. Ciepłowniczej 8 w Rzeszowie. Termin realizacji prac ustalono na okres 15 miesięcy od daty podpisania umowy. KB Dom: Uchwała WZA w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji z 0,20 PLN do 0,16 PLN Kapitał zakładowy spółki został obniżony z kwoty 198,5 mln PLN do kwoty 158,8 mln PLN. KB Dom: Zwiększenie zaangażowania przez Polnord z 8,27% do 17,71% kapitału i głosów Kęty: Wykup 91,6 tys. obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 916 PLN Obligacje te zostały umorzone. Kopex: Powołanie p. Józefa Wolskiego na stanowisko prezesa zarządu na kolejną kadencję Ponadto na stanowisko członka zarządu powołano p. Joannę Węgrzyn. KPPD: Zakończenie montażu mechanicznych linii technologicznych w ramach inwestycji w Kaliszu Pomorskim W II połowie lipca rozpocznie się szkolenie pracowników i próbne przetarcie, natomiast na przełomie sierpnia/września planowany jest próbny rozruch całości. Krezus: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidenydi z zysku za 2012 rok Lentex: Dziś rozpoczęcie programu skupu do 12,6 mln akcji własnych Minimalna cena zapłaty za jedną akcję własną wynosić będzie 0,41 PLN, a cena maksymalna nie może przekroczyć 5,50 PLN. W przypadku nabywania akcji własnych w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki minimalna cena zapłaty za jedną akcję własną wynosić będzie 7,50 PLN, a cena maksymalna nie może przekroczyć 12,00 PLN. MCI: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 21,97 mln PLN na kapitał zapasowy. MCI: Wykup obligacji serii E o wartości 27,45 mln PLN MCI: Emisja obligacji serii H1 o wartości 36 mln PLN oraz serii H2 o wartości 18,8 mln PLN MCI: Powołanie p. Piotra Czapskiego na stanowisko członka RN Jednocześnie z funkcji członka RN zrezygnował p. Jarosław Dąbrowski. Mercor: Zapowiedź utrzymania marż na obecnym poziomie, plany zwiększenia przychodów w Rosji Miraculum: Wygaśnięcie listu intencyjnego z Letus Capital Miraculum: Możliwa emisja obligacji i akcji w celu spłaty wierzycieli Do końca lipca ma nastąpić emisja nowe obligacji, z których środki zostaną przeznaczone na wykup obligacji serii X. Spółka poinformowała ponadto, że prowadzi obecnie indywidualne negocjacje z wierzycielami (także obligacyjnymi) zainteresowanymi konwersją swoich wierzytelności na akcje nowej emisji. Akcje będą oferowane po cenie nominalnej, tj. 0,09 PLN. Mostostal-Export: Zwiększenie zaangażowania przez p. Macieja Szytko z 0,54% do 5,53% kapitału i głosów Mostostal Zabrze: Umowa ze spółką zależną PRInż Nieruchomości w sprawie nabycia nieruchomości Dotyczy nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich. Wartość transakcji wynosi 24,1 mln PLN netto. Muza: Uchwała ZWZA o braku wypłaty dywidendy z zysku za 2012 rok Netia: Obniżenie o 0,16 PLN wartości odniesienia opcji przyznanych członkom zarządu Powodem obniżenia wartości odniesienia wszystkich istniejących opcji przyznanych uczestnikom planu było nabycie przez spółkę w dniu 28 maja 2013 roku 16 mln akcji własnych za cenę 8 PLN. Netia: Przekroczenie 100 tys. usług telewizyjnych Na koniec pierwszego kwartału tego roku spółka świadczyła 91,2 tys. usług telewizyjnych, podczas gdy na koniec 2012 roku było to 79 tys. usług. 4

5 North Coast: Uchwała ZWZA w sprawie braku wypłaty dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 810,6 tys. PLN na kapitał rezerwowy. OEG: Umowa nabycia łotewskiego operatora kasyn SIA Altea Wartość transakcji nie została ujawniona. One-2-One: Przerwa w obradach ZWZA do dnia 19 lipca 2013 roku Oponeo.pl: Uchwała ZWZA o wypłacie 0,03 PLN dywidendy na akcję za 2012 rok Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 15 lipca, zaś jej wypłaty 30 lipca 2013 roku. DY=0,34%. PC Guard: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 379 tys. PLN na kapitał zapasowy. Petrolinvest: Potwierdzenie dokonania wpłaty przez Conwell środków za udziały w Emba do dnia 10 lipca 2013 roku Polimex-Mostostal: Brak zapłaty w terminie odsetek swoim wierzycielom Tym samym spółka naruszyła warunki umowy z grudnia 2012 roku zawartej pomiędzy spółką a bankami kredytującymi i obligatariuszami. W efekcie każdy z wierzycieli ma teraz możliwość wypowiedzenia tej umowy. Polnord: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 roku Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 50,58 mln PLN na kapitał zapasowy. Polnord: Spółka domaga się od miasta stołecznego Warszawa ponad 322 mln PLN odszkodowania Dotyczy odszkodowania za szkodę poniesioną w skutek wydania przez organy administracyjne niezgodnych z prawem decyzji odmawiających wypłaty odszkodowania za drogi publiczne w Wilanowie. Próchnik: Uchwała ZWZA o braku wypłaty dywidendy z zysku za 2012 Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 275 tys. PLN na kapitał zapasowy. Prima Moda: Powołanie p. Krzysztofa Kmieciaka na stanowisko przewodniczącego RN Ponadto na stanowisko wiceprzewodniczącego RN powołano p. Arkadiusza Pasaka oraz p. Andrzeja Borla na stanowisko Sekretarza RN. Ronson Europe: Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 0,03 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy został ustalony na 1 sierpnia, a termin jej wypłaty na 20 sierpnia 2013 roku. DY=2,31%. Ponadto na stanowisko członka zarządu powołano p. Pierre Decla. Rubicon Partners: Umowa nabycia 100% udziałów w Kazsphere Kazsphere zobowiązał się skierować do akcjonariuszy Rubicon Partners ofertę objęcia 1 mln akcji po cenie emisyjnej 1,00 PLN oraz do osób fizycznych ofertę objęcia 500 tys. 1,00 PLN. Seko: Umowa lokaty terminowej w kwocie 7,8 mln PLN Data zapadalności depozytu została ustalona na dzień 30 września 2013 roku. Serinus Energy: Zmniejszenie zaangażowania przez Kulczyk Investments z 49,99% do 48,10% kapitału i głosów Sfinks: Odwołanie p. Tomasza Morawskiego z pełnienia funkcji członka RN Do składu RN został powołany p. Robert Dziubłowski, p. Piotr Kamiński oraz p. Robert Rafał. Silvano Fashion Group: Uchwała ZWZA o wypłacie 0,10 EUR dywidendy na akcję Dniem prawa do dywidendy ustalono 12 lipca. Ponadto zdecydowano o skupie do 400 tys. akcji własnych. Maksymalna cena za jedną akcję wynosić będzie 2,5 EUR. Upoważnienie zarządu ma obowiązywać od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku. Variant: Uchwała ZWZA w sprawie braku wypłaty dywidendy za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 92,5 tys. PLN na kapitał zapasowy. Vindexus: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2012 rok Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1,05 mln PLN na kapitał zapasowy. Ponadto do składu RN powołano następujące osoby: p. Ryszard Jankowski, p. Jan Kuchno, p. Piotr Kuchno, p. Mieczysław Litwin, p. Wojciech Litwin, p. Sławomir Trojanowski oraz p. Marta Kuchno. Vistula: Uchwała WZA w sprawie emisji do 40 mln akcji serii M bez prawa poboru Kapitał zakładowy spółki ma ulec podwyższeniu o kwotę nie większą niż 8 mln PLN. Spółka podała, że ostateczny termin zawarcia umów o objęcie akcji serii M upływa 31 grudnia 2013 roku. Wandalex: Kolejne zamówienie ze spółką ILS 5

6 Łączna wartość zamówień zawartych z tym podmiotem w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 4,08 mln PLN netto. Przedmiotem kontraktów są regały magazynowe. Work Service: Uchwała ZWZA w sprawie braku wypłaty dywidendy z zysku za 12 Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 9,57 mln PLN na kapitał zapasowy. Yawal: Uchwała ZWZA o niewypłacaniu dywidendy za rok 2012 Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 2,97 mln PLN na kapitał zapasowy. Insider trading AmRest Spółka zbyła 109 akcji 24 PLN w ramach programu opcji menadżerskich. Asseco SEE Członek zarządu sprzedał 10,6 tys. 9,50-9,60 PLN. Boryszew Impexmetal kupił 1 mln 0,41 PLN. Groclin Objęcie przez Gerstner Managementholding GmbH i Kabelconcept Hornig GmbH łącznie 6,08 mln akcji serii 12,25 PLN. Instal Kraków Członek zarządu kupił 3,5 tys. 14,40-14,50 PLN. K2 Internet Prezes zarządu kupił 3 tys. 8,68-8,90 PLN. Oponeo.pl Członek zarządu sprzedał 3 tys. 8,62 PLN. Pelion Insiderzy objęli 77,8 tys. akcji serii 20,45 PLN. Votum Insider kupił 2,5 tys. 4,43-4,83 PLN oraz zbył 2 tys. 4,87-4,89 PLN. Program skupu akcji własnych Alchemia Nabycie 167,3 tys. 4,30 PLN. BOŚ Bank Nabycie 1,2 tys. 32,53 PLN. Emperia Nabycie 20,6 tys. 59,95 PLN. Ferro Nabycie 2,2 tys. 8,10 PLN. Investcon Group Nabycie 1,1 tys. 0,94 PLN. Makrum Nabycie 16,8 tys. 1,494 PLN. P.A. Nova Nabycie ,19 PLN. 6

7 Pelion Nabycie 3,6 tys. 89,71 PLN. Plast-Box Nabycie 10 tys. 2,22 PLN. Transakcje pakietowe Alchemia Wolumen: 537 4,23 PLN % kapitału: 1,45 MNI Wolumen: 1,37 1,10 PLN % kapitału: 1,38 7

8 Dywidendy Spółka DPS 2011 DPS 2012 DY 2011 DY 2012 D-3 Dzień dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz 4fun Media 1,75 2,50 8,9% 12,7% w ypłacona ABC Data 0,16 0,24 5,0% 7,6% uchw ała WZA AC 2,38 2,10 7,4% 6,6% uchw ała WZA ACE 0,21 0,29 2,6% 3,7% uchw ała WZA Action 0,84 1,50 2,3% 4,2% uchw ała WZA Ambra 0,40 0,40-0,60 5,0% źródło informacji - Zarząd Amica --- 4, ,7% uchw ała WZA Apator 0,75 1,40 2,5% 4,7% uchw ała WZA Aplisens 0,25 0,26 1,6% 1,7% uchw ała WZA Arctic Paper --- 0, ,5% uchw ała WZA Arcus --- 0, ,5% uchw ała WZA Arteria 0,23 0,40 1,4% 2,5% uchw ała WZA Asbis 0,13 0,16 2,5% 3,0% w ypłacona, dyw idenda w USD Asseco BS 0,96 0,79 8,4% 6,9% w ypłacona Asseco Poland 2,19 2,41 5,1% 5,7% w ypłacona Asseco SEE 0,36 0,81 3,8% 8,5% uchw ała WZA Asseco CE 1,84 1,93 9,0% 9,4% uchw ała WZA, dyw idenda w EUR ATM --- 0, ,8% uchw ała WZA ATM Grupa 0,12 0,02 8,3% 1,4% uchw ała WZA Atende 0,07 0, ,3% uchw ała WZA Azoty Tarnów --- 1, ,0% w ypłacona Benefit 6,00 7,50 2,3% 2,8% uchw ała WZA Berling 0,20 0,21 3,1% 3,2% uchw ała WZA Betacom 0,60 nie mniej niż za rok ,6% źródło informacji - Prezes Bogdanka 4,00 5,06 4,0% 5,0% uchw ała WZA BRE Bank , ,6% w ypłacona BSC Drukarnia 0,50 0,50 1,9% 1,9% uchw ała WZA Budimex 10,97 4,39 11,7% 4,7% w ypłacona BZ WBK 8,00 7,60 2,9% 2,7% w ypłacona CAM Media --- 0, ,1% w ypłacona CCC 1,60 1,60 1,9% 1,9% uchw ała WZA CEZ 7,30 6,49 9,2% 8,2% uchw ała WZA, dyw idenda w CZK CNT --- 0, ,7% Comarch 1,50 1,50 1,9% 1,9% uchw ała WZA Dębica 3,29 3,38 5,1% 5,2% uchw ała WZA Decora 0,30 0,42 3,0% 4,3% uchw ała WZA Dom Development 1,50 3,68 3,9% 9,5% w ypłacona Drop 1,20 2,00 10,7% 17,9% i uchw ała WZA ED Invest 0,15 0,05 3,1% 1,0% uchw ała WZA Efekt 0,55 0,65 6,5% 7,7% uchw ała WZA Efekt 0,66 0,78 7,8% 9,3% uchw ała WZA Elektrobudow a 4,00 2,00 2,8% 1,4% uchw ała WZA Elektrotim 1,00 0,60 12,7% 7,6% w ypłacona Emperia 56,41 0,93 95,6% 1,6% w ypłacona Enea 0,48 0,36 3,6% 2,7% uchw ała WZA Energoaparatura --- 0, ,3% uchw ała WZA Energoinstal 0,25 0,30 1,6% 1,9% w ypłacona ES System 0,10 0,05 3,8% 1,9% uchw ała WZA Euco 0,48 0,80 3,6% 5,9% uchw ała WZA Eurocash 0,18 0,90 0,3% 1,5% uchw ała WZA Eurotel 1,50 1,60 9,3% 9,9% w ypłacona Fasing 0,60 0,70 2,9% 3,4% uchw ała WZA Ferro 0,30 0,24 3,8% 3,0% uchw ała WZA Forte 0,75 0,95 3,4% 4,3% uchw ała WZA Fortuna 0,23 2,80 1,5% 17,7% uchw ała WZA, dyw idenda w EUR Getin Holding --- 0, ,6% w ypłacona GPW 1,44 0,78 3,8% 2,0% uchw ała WZA Handlow y 2,76 5,79 3,0% 6,2% uchw ała WZA Hydrotor 1,25 2,00 4,3% 6,9% uchw ała WZA Impel 1,50 1,50 4,7% 4,7% uchw ała WZA Instal Kraków --- 0, ,4% Inter RAO --- 1, ,8% w ypłacona, dyw idenda w LTL Interferie --- 0, ,1% w ypłacona Introl 0,31 0,37 4,4% 5,2% uchw ała WZA Izostal 0,17 0,18 2,5% 2,7% uchw ała WZA JSW 5,38 2,52 8,4% 3,9% uchw ała WZA Kęty 5,00 5,97 3,6% 4,4% uchw ała WZA KGHM 28,34 9,80 23,4% 8,1% i uchw ała WZA Kino Polska 1,00 1,00 6,3% 6,3% w ypłacona zaliczka (0,5 PLN/akcję) Kofola 0,89 0,89 2,8% 2,8% uchw ała WZA Kopex --- 0, ,4% uchw ała WZA Krka 6,27 6,60 2,9% 3,0% dyw idenda w EUR Kruszw ica 0,98 0,11 3,3% 0,4% uchw ała WZA Lena 0,15 0,30 4,6% 9,1% w ypłacona 8

9 Spółka DPS 2011 DPS 2012 DY 2011 DY 2012 D-3 Dzień dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz Lentex --- 0, ,0% uchw ała WZA LPP 78,67 85,10 1,2% 1,3% uchw ała WZA Macrologic 2,50 2,50 6,8% 6,8% w ypłacona Megaron 0,80 1,18 2,7% 3,9% uchw ała WZA, w ypłacona zaliczka (0,38 PLN/akcję) Mennica --- 0, ,1% w ypłacona MOL 6,25 6,38 2,5% 2,6% w ypłacona, dyw idenda w HUF Milkiland --- 0, ,0% uchw ała WZA Mostostal Płock --- 1, ,3% w ypłacona MW Trade --- 0, ,9% w ypłacona Neuca 2,60 3,20 1,6% 1,9% w ypłacona Novita 2,90 3,30 8,4% 9,6% i uchw ała WZA NTT System --- 0, ,4% w ypłacona Olympic --- 0, ,8% w ypłacona Oponeo 0,20 0,03 2,3% 0,3% uchw ała WZA Opteam --- 0, uchw ała WZA Orbis 1,40 1,40 3,9% 3,9% uchw ała WZA Orzeł Biały 0,75 0,22 6,2% 1,8% uchw ała WZA Pani Teresa Medica 1,14 1,00 8,0% 7,0% uchw ała WZA PCC Exol --- 0, ,2% uchw ała WZA Pegas --- 4, ,9% uchw ała WZA, dyw idenda w EUR Pekao 5,38 8,39 3,6% 5,6% uchw ała WZA Pelion 1,50 2,00 1,7% 2,2% w ypłacona PGE 1,83 0,86 11,9% 5,6% uchw ała WZA PGNiG --- 0, ,2% uchw ała WZA PKN Orlen --- 1, ,2% uchw ała WZA PKO BP 1,27 1,80 3,6% 5,1% uchw ała WZA Plast-Box --- 0, ,6% w ypłacona Police --- 0, ,5% w ypłacona Pow er Media --- 0, ,7% w ypłacona Pragma Faktoring 1,66 1,68 9,3% 9,4% w ypłacona Pragma Inkaso 0,84 1,09 4,4% 5,7% uchw ała WZA Procad --- 0, ,9% Prochem --- 0,78 2,9% uchw ała WZA Projprzem --- 0, ,2% uchw ała WZA PWR Media 0,07 0,04 4,7% 2,7% w ypłacona PZU 22,43 29,70 5,5% 7,2% uchw ała WZA Quercus 0,20 0,18 4,8% 4,3% w ypłacona Qumak --- 1, ,3% uchw ała WZA Radpol 0,47 0,20 5,1% 2,2% uchw ała WZA Rafamet --- 0, ,8% i Rainbow Tours --- 0, ,6% uchw ała WZA Relpol --- 0, ,7% Robyg 0,12 0,08 6,7% 4,5% w ypłacona Ronson --- 0, ,3% uchw ała WZA Ropczyce --- 0, ,0% w ypłacona Sanok 0,64 1,15 2,2% 4,0% uchw ała WZA Seko --- 0, ,2% w ypłacona Selena FM --- 0, ,9% uchw ała WZA Simple 0,23 0,47 2,9% 5,9% uchw ała WZA Solar --- 0, ,4% uchw ała WZA Sonel 0,40 0,44 6,4% 7,0% w ypłacona Sopharma 0,15 0,15 2,7% 2,7% uchw ała WZA Śnieżka 1,35 2,50 3,0% 5,5% dzień w ypłaty Stalprodukt --- 1, ,6% Stalprofil 0,27 0,14 1,7% 0,9% uchw ała WZA Synthos (część I) 0,50 0,50 11,0% 11,0% w ypłacona Synthos (część II) --- 0, ,7% uchw ała WZA Talex 0,20 0,30 2,5% 3,8% w ypłacona Tatry Mountain Resorts --- 4, ,2% uchw ała WZA TIM 0,60 0,12 11,7% 2,3% uchw ała WZA Tauron 0,31 0,20 7,2% 4,6% w ypłacona TF Skok 0,02 0,02 0,8% 0,8% w ypłacona Toya --- 0, ,1% uchw ała WZA TPSA 1,50 0,50 19,6% 6,5% uchw ała WZA TVN (część I) 0,10 0,29 1,0% 2,9% w ypłacona TVN (część II) --- 0, ,5% uchw ała WZA Ulma 3,81 2,00 7,3% 3,8% uchw ała WZA Unibep 0,12 0,12 1,8% 1,8% uchw ała WZA Unicredit --- 0, ,3% w ypłacona, dyw idenda w EUR Unima ,23 0,25 7,5% 8,2% uchw ała WZA Votum 0,36 0,44 7,3% 8,9% i uchw ała WZA Wadex 0,30 0,44 2,6% 3,8% w ypłacona Wasko 0,04 0,04 1,8% 1,8% uchw ała WZA Waw el 11,00 14,00 1,4% 1,8% w ypłacona 9

10 Wielton 0,20 0,24 4,4% 5,3% i uchw ała WZA Zamet Industry 0,18 0,52 4,6% 13,4% uchw ała WZA, w ypłacona zaliczka (0,20 PLN/akcję) ZPUE 6,40 10,44 1,7% 2,7% uchw ała WZA, akcja zw ykła ZPUE 6,81 11,16 1,8% 2,9% uchw ała WZA, akcja uprzyw ilejow ana ZUK Stąporków 0,55 0,35 2,0% 1,3% uchw ała WZA Zyw iec 24,00 31,00 5,7% 7,4% uchw ała WZA, w ypłacona zaliczka (4 PLN/akcję) New Connect Dzień Spółka DPS 2011 DPS 2012 DY 2011 DY 2012 D-3 dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz Analizy Online 0,40 0,85 3,3% 7,0% w ypłacona AquaBB 0,18 0,36 1,8% 3,6% uchw ała WZA CCS --- 0, ,9% w ypłacona CF BPS --- 0, ,4% w ypłacona Codemedia --- 1, uchw ała WZA Copernicus 3,00 1,50 3,7% 1,8% w ypłacona Danks 0,26 0,25 27,7% 26,6% uchw ała WZA Drukpak --- 0, ,8% w ypłacona EBC Solicitors --- 0, ,2% uchw ała WZA Ekoboks --- 0, ,4% uchw ała WZA Eurotax 0,56 0,36 14,0% 9,0% uchw ała WZA GO TFI --- 0, uchw ała WZA Gw arant 0,30 0,30 10,3% 10,3% uchw ała WZA Hydrapres 0,01 0,01 2,9% 2,9% uchw ała WZA IAI --- 0, uchw ała WZA Inter Media Services --- 0, ,0% uchw ała WZA KBJ --- 0, ,1% uchw ała WZA Makolab 0,03 0,03 2,7% 2,7% uchw ała WZA Mediacap --- 0, ,1% uchw ała WZA Medicalgorithmics --- 1, uchw ała WZA Netw ise --- 0, ,8% uchw ała WZA Onico 4,40 0,59 22,1% 3,0% dzień w ypłaty PCZ --- 0, ,6% uchw ała WZA PGS Softw are 0,11 0,18 2,9% 4,8% w ypłacona Pharmena 0,05 0,10 0,6% 1,1% uchw ała WZA Planet Soft --- 0, uchw ała WZA Prolog --- 1, ,5% uchw ała WZA Revitum --- 0, ,0% w ypłacona Seka 0,10 0,07 1,6% 1,1% uchw ała WZA Sevenet --- 0, ,5% w ypłacona Unimot Gaz --- 0, ,2% uchw ała WZA WDB --- 0, uchw ała WZA Wierzyciel 0,01 0,06 1,5% 9,1% uchw ała WZA Wodkan --- 0, ,2% uchw ała WZA 10

11 MNOŻNIKI RYNKOWE P/E EV/EBITDA dane Bloomberg dane Trigon Spółka Ticker Rekomendacja Kurs Kapitalizacja [mln] '12 '13 '14 '12 '13 '14 Budow lany Budimex BDX 94, ,1 15,3 22,5 7,1 7,7 10,2 Elektrobudow a ELB 142, ,2 18,6 14,7 11,8 10,8 9,6 Elektrotim ELT 7, , Introl INL 7, ,7 14,1 11, ,5 6,8 Mirbud MRB 1, , PA Nova NVA 19, , ,8 16,3 10,4 --- Projprzem PJP 9, , , Rafako RFK 6, ,4 8,0 9,8 7,8 7,5 Tesgas TSG 3, , ,0 6,3 Trakcja TRK 0, ,3 11,8 5,4 7,2 6,5 Unibep UNI 6, ,6 12,2 9,9 7,2 7,2 6,0 ZPUE PUE akumuluj (334,5 zł) 385, ,3 17, ,8 9,7 9,9 ZUE ZUE 6, ,7 7, ,0 Nieruchomości BBI Development BBD 0, , ,8 35,2 38,6 --- Dom Development DOM redukuj (29,7 zł) 38, ,5 21,8 45,8 8,4 18,0 30,9 Czerw ona Torebka CZT 11, , Echo Investment ECH 6, ,7 14,0 14,9 29,0 18,2 16,6 GTC GTC 8, ,0 33,2 23,3 15,5 JW Construction JWC 4, ,5 15,9 11,9 14,0 15,2 --- LC Corp LCC 1, , Polnord PND 7, , , Rank Progress RNK 8, , Robyg ROB 1, , ,1 11,3 11,1 9,0 Ronson RON 1, , ,0 16,4 17,8 14,4 Handel AB ABE 20, ,0 7,7 7,1 7,3 8,1 7,3 ABC Data ABC 3, ,2 9,3 7,7 9,7 8,2 7,7 Action ACT 35, ,2 11,1 10,4 8,4 7,5 6,9 Amrest EAT trzymaj (85,0 zł) 80, ,7 21,2 15,9 7,5 6,4 5,5 CCC CCC akumuluj (80 zł) 85, ,6 21,8 16,4 18,1 14,7 11,7 Emperia EMP 59, ,6 23,9 17,3 24,6 7,9 6,5 Eurocash EUR 58, ,1 25,7 21,0 18,2 15,6 13,9 Farmacol FCL 51, ,2 10,1 10,5 10,9 7,4 7,6 Inter Cars CAR akumuluj (116 zł) 123, ,4 15,2 13,1 12,0 11,3 9,9 LPP LPP kupuj (5600 zł) 6550, ,8 28,9 22,4 21,3 19,5 15,0 Neuca NEU 165, ,5 9,2 10,0 7,0 6,5 6,6 NFI Empik M&F EMF 20, , ,5 13,1 10,7 9,9 Pelion PEL 90, ,2 16,3 15,9 10,0 7,2 7,9 TIM TIM sprzedaj (7,4 zł) 5, ,5 10,6 8,1 11,7 4,3 3,4 Vistula VST 0, ,9 16,0 7,2 8,1 8,3 7,4 TMT 4Fun Media 4FM kupuj (25 zł) 19, ,6 7,8 7,6 6,5 4,4 4,1 Agora AGO 8, ,0 23,9 4,5 3,6 3,4 Asseco BS ABS 11, ,5 14,0 13,7 8,2 7,8 7,5 Asseco Pol ACP 42, ,4 9,5 9,7 6,2 6,0 6,0 Cinema City CCI 28, ,5 15,8 12,1 10,6 8,2 7,7 CD Projekt CDR 9, ,7 46,3 9,3 28,2 36,0 7,7 City Interactive CIA 15, ,2 5,6 6, ,6 3,3 Comarch CMR 80, ,5 15,4 12,1 7,2 5,9 5,8 Cyfrow y Polsat CPS kupuj (17,1 zł) 18, ,8 14,3 13,9 8,2 8,4 7,8 Kino Polska KPL kupuj (12,3 zł) 16, ,4 12,5 12,2 9,1 8,2 7,7 Midas MDS kupuj (1,07 zł) 0, ,1 Macrologic MCL 36, , , Sygnity SGN 16, ,9 10,6 8,8 6,1 4,9 TP SA TPS 7, ,5 37,0 45,8 3,0 3,8 4,0 TVN TVN trzymaj (9,2 zł) 10, ,9 33,1 13,0 11,8 10,4 9,6 11

12 MNOŻNIKI RYNKOWE P/E EV/EBITDA dane Bloomberg dane Trigon Spółka Ticker Rekomendacja Kurs Kapitalizacja [mln] '12 '13 '14 '12 '13 '14 Chemia Azoty Tarnów ATT 74, ,6 15,6 12,3 12,1 7,5 6,8 Ciech CIE 24, ,8 12,7 117,2 5,4 5,2 Police PCE 26, ,7 22,6 20,4 8,9 11,1 10,3 Puław y ZAP 134, ,3 9,5 10,2 3,1 5,0 4,7 Synthos SNS 4, ,4 10,1 8,8 6,6 7,0 6,2 Przemysł Amica AMC kupuj (82 zł) 79, ,0 11,9 10,6 6,9 6,1 5,5 Apator APT redukuj (30 zł) 29, ,5 15,8 14,8 8,3 9,4 8,8 Aplisens APN akumuluj (16 zł) 15, ,2 13,2 14,5 8,9 8,9 8,1 Barlinek BRK 1, ,1 8,5 6,5 6,1 Dębica DBC 64, , Famur FMF 5, ,0 13,8 13,9 5,5 7,1 7,2 Kęty KTY 137, ,5 12,2 11,7 6,4 7,0 6,4 Kopex KPX 11, ,4 12, ,9 5,9 5,9 Mennica Polska MNC 15, ,3 7, ,6 5,0 5,1 Radpol RDL akumuluj (11,8 zł) 9, ,8 10,3 8,7 10,9 7,1 6,1 Rovese RSE 1, ,3 9,2 11,8 8,4 6,7 Seco/Warw ick SWG trzymaj (30,1 zł) 48, ,9 17,0 16,3 9,9 10,1 9,7 Sonel SON trzymaj (5,3 zł) 6, ,7 23,0 19,4 6,6 7,8 7,6 Stomil Sanok SNK 28, , ,4 7,9 --- Finanse Kredyt Inkaso** KRI kupuj (22 zł) 13, ,1 6,3 4,5 1,1 1,0 0,9 Kruk** KRU akumuluj (55,7 zł) 61, ,9 10,6 9,7 3,3 2,5 2,0 Magellan** MAG kupuj (66,3 zł) 61, ,8 9,2 8,2 1,9 1,5 1,4 MW Trade** MWT kupuj (14,3 zł) 13, ,6 7,6 6,5 2,1 1,5 1,2 PZU** PZU akumuluj (448 zł) 409, ,4 14,0 13,7 2,5 2,5 2,5 Pragma Faktoring** PRF kupuj (24,4 zł) 17, ,4 6,6 5,8 1,2 1,0 0,9 Pragma Inkaso** PRI kupuj (25,9 zł) 19, ,7 6,4 5,5 1,3 1,2 1,1 PRESCO** PRE kupuj (12,5 zł) 7, ,1 5,7 5,2 1,5 1,2 1,0 Open Finance** OPF trzymaj (17,5 zł) 13, ,1 7,7 7,4 2,1 1,9 1,9 Inne Cormay CRM 11, ,8 27,2 26,0 28,1 12,3 11,2 PCC Intermodal PCI kupuj (6,9 zł) 1, ,1 3, ,0 2,5 ZE PAK ZEP kupuj (36,9 zł) 24, ,3 5,9 5,9 3,0 3,7 4,2 New Connect Briju BRI 16, , Medicalgorithmics MDG kupuj (100 zł) 78, ,6 21,0 15,2 27,9 14,7 9,3 Orphee ORP 7, , Plasma System PSM 15, , Platige Image PLI 23, , Progres Investment* ** PRG 11, ,3 2, , *Prognozy zarządu ** P/BV zamiast EV/EBITDA 12

13 Small&mid vs WIG WIG mwig40 swig Research: Tomasz Mazurczak (22) Hanna Kędziora (22) Michał Sztabler (22) Grzegorz Kujawski (22) Michał Sioda (22) Kacper Burdziński (22) Institutional sales: Krzysztof Kasiński (22) Artur Szymecki (22) Sebastian Kosakowski (22) Artur Pałka (22) Maciej Fink-Finowicki (22) Mariusz Musiał (22) Trigon Dom Maklerski S.A. ul. Mogilska Kraków Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS NIP KRS Kapitał zakładowy zł w pełni opłacony. Trigon Dom Maklerski S.A. działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Przedstawione dane historyczne odnoszą się do przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Trigon Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, nie gwarantuje także dokładności ani kompletności opracowania, nie udziela również żadnego zapewnienia, że podane w opracowaniu twierdzenia dotyczące przyszłości sprawdzą się. Publikowanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób w części lub całości niniejszego opracowania wymaga uprzedniej pisemnej zgody Trigon Domu Maklerskiego S.A. 13

TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H. Notowania

TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H. Notowania 23 lipca 2013 2013-07-23 TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H Kruk Uchwała zarządu w sprawie emisji pięcioletnich obligacji serii R3 o wartości do 50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań 12 lipca 2013 2013-07-12 TRIGON COVERAGE CCC Rejestracja spółki zależnej CCC Germany GmbH Kredyt Inkaso Umowa nabycia 90% udziałów spółki Mark Collect Limited Liability Company za 1,87 mln USD Rosyjska

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 5 lipca 2013 2013-07-05 TRIGON COVERAGE Kredyt Inkaso Zwiększenie wartości programu emisji obligacji przez KI I NSFIZ z 15 do 25 mln PLN Datę emisji obligacji przesunięto z 4 lipca 2013 roku na 8 lipca

Bardziej szczegółowo

Notowania. Impel Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca w sprawie wypłaty 1,50 PLN dywidendy

Notowania. Impel Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca w sprawie wypłaty 1,50 PLN dywidendy 23 maja 2013 2013-05-23 TRIGON COVERAGE Dom Development Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 3,68 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 12 czerwca, a termin jej wypłaty na 26 czerwca 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

Notowania. Kruk Przydział obligacji serii T1 o wartości 15 mln PLN

Notowania. Kruk Przydział obligacji serii T1 o wartości 15 mln PLN 9 grudnia 2013 2013-12-09 TRIGON COVERAGE Hygienika Zawarcie umowy kupna 100% udziałów w spółce Poopeys Deutschland GmbH za 900 tys. PLN Przedmiotem działalności Poopeys Deutschland GmbH jest dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Notowania. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 130 tys. PLN

Notowania. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 130 tys. PLN 19 kwietnia 2013 2013-04-19 TRIGON COVERAGE CCC W I kwartale strata netto powyżej 30 mln PLN W wypowiedzi dla prasy wiceprezes przyznaje, że w I kwartale strata grupy jest wysoka i przekracza 30 mln PLN.

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania

TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania 8 kwietnia 2013 2013-04-08 TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa Mennica Polska złożyła zapis na sprzedaż 1.049.378 akcji Zakładów

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 4fun Media SA 2 ABC Data 3 ABM Solid SA 4 AC SPÓŁKA AKCYJNA 5 Action SA 6 AD. Drągowski S.A. 7 Advadis SA 8 Agora SA 9 Alchemia SA 10 Alma Market SA 11 Amica Wronki

Bardziej szczegółowo

Lista spółek - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Lista spółek

Lista spółek - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Lista spółek Lista spółek Charakterystyka próby kryterium menedżerowie, którzy przepracowali cały 2014 rok wszyscy menedżerowie 969 100,0% 1 276 100,0% prezes zarządu 299 30,9% 382 29,9% funkcja wiceprezes zarządu

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne za rok 2012

Dane statystyczne za rok 2012 2013 Dane statystyczne za rok 2012 Wskaźniki giełdowe 2012 Główny Rynek GPW Wartość rynkowa notowanych spółek krajowych (na koniec roku) Wartość rynkowa notowanych spółek zagranicznych (na koniec roku)

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 Lista spółek uwzględnionych w raporcie 4fun Media SA ABC Data Spółka Akcyjna ABM Solid SA Action SA AD. Drągowski S.A. Advadis SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Alterco SA Amica Wronki SA Ampli

Bardziej szczegółowo

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Bogdanka 108.50 1.78% Asseco Poland 49.10-3.06% PGNiG 4.14 1.22% GTC 17.63-6.17% Prognozy makro

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Bogdanka 108.50 1.78% Asseco Poland 49.10-3.06% PGNiG 4.14 1.22% GTC 17.63-6.17% Prognozy makro Raport dzienny 18 maja 211 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 16 3 WIG2 2 86-1.41% -2.3% 15.4% 721/26 WIG 48 286-1.34% -2.1% 16.2% 968/349 swig8 12 327-1.29% -2.5%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 15 czerwca 2012. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje

Raport dzienny. 15 czerwca 2012. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje Raport dzienny 15 czerwca 212 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 28 -.6% 4.6% -23.% 55/159 WIG 39 287 -.13% 3.% -2.2% 546/158 1 9 8 25 24 swig8 9 293 -.26%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 7 maja 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 6 255 WIG2 2 389 -.69% -2.6% 1.8% 45/149 WIG3 2 538 -.63% -2.5% 5.% 47/156 mwig4 3 377 -.55% -3.5% 3.5%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek 29.12.2008. Komentarze poranne

Raport dzienny. Poniedziałek 29.12.2008. Komentarze poranne DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 29.12.2008 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 515,6 0,6% WIG otw. 26 734,1-0,3% CORMAY 1,20-25,0% NASDAQ 1 530,2 0,4% WIG zam. 26 776,3-0,2%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek 07.12.2009. Najważniejsze informacje

Raport dzienny. Poniedziałek 07.12.2009. Najważniejsze informacje DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 07.12.2009 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 10 388,9 0,2% WIG otw. 40 193,0 0,0% ORZEL 0,09-10,0% NASDAQ 2 194,4 1,0% WIG zam. 40 852,9 1,6%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: KGHM - ZWZ spółki (23 czerwca) LPP - ZWZ spółki (23 czerwca) Mirbud: test oporu

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: KGHM - ZWZ spółki (23 czerwca) LPP - ZWZ spółki (23 czerwca) Mirbud: test oporu Piątek 20.06.2014 Indeksy GPW WIG otw. 53043,0 0,2% WIG zam. 52937,5 0,0% obrót (tys. PLN) 809524-6,1% WIG 20 otw. 2469,8 0,2% WIG 20 zam. 2462,4-0,1% FW20 otw. 2468,0 0,1% FW20 zam. 2459,0-0,2% mwig40

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orco: prawdopodobne korekcyjne odbicie

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orco: prawdopodobne korekcyjne odbicie Środa 18.06.2014 Indeksy GPW WIG otw. 52 608,9 0,0% WIG zam. 52 944,0 0,6% obrót (tys. PLN) 679 304-21,2% WIG 20 otw. 2 448,9 0,1% WIG 20 zam. 2 464,4 0,7% FW20 otw. 2 452,0 0,1% FW20 zam. 2 465,0 0,7%

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. Mbank 470.00 2.17% LPP 7000.00-5.60% Tauron PE 4.89 1.66% PKN Orlen 67.96-2.62% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. Mbank 470.00 2.17% LPP 7000.00-5.60% Tauron PE 4.89 1.66% PKN Orlen 67.96-2.62% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 6 maja 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 58 -.6% 4.5% 5.% 614/171 WIG3 2 727 -.59% 4.5% 7.4% 668/186 mwig4 3 876 -.18% 4.1% 14.8% 143/39

Bardziej szczegółowo

Oferta i rachunek Noble Markets MT5 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych - rynek GPW dostępnych w systemie transakcyjnym MT5 - rynek GPW

Oferta i rachunek Noble Markets MT5 Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych - rynek GPW dostępnych w systemie transakcyjnym MT5 - rynek GPW 06MAGNA.GPW 08OCTAVA.GPW AAT.GPW ABCDATA.GPW ABMSOLID.GPW ABPL.GPW ACAUTOGAZ.GPW ACE.GPW ACTION.GPW ADVADIS.GPW AGORA.GPW AGROTON.GPW AGROWILL.GPW ALCHEMIA.GPW ALIOR.GPW ALMA.GPW ALTERCO.GPW ALTUS.GPW

Bardziej szczegółowo

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Główny Rynek GPW Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Kluczowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z oferowaniem i wprowadzaniem akcji do obrotu na rynku regulowanym jest Ustawa

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Poniedziałek 07.04.2014 Indeksy GPW WIG otw. 52361,5 0,0% WIG zam. 52660,7 0,5% obrót (tys. PLN) 557638-35,3% WIG 20 otw. 2448,7 0,0% WIG 20 zam. 2471,5 0,9% FW20 otw. 2430,0 0,1% FW20 zam. 2455,0 1,2%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów Czwartek 18.09.2014 Indeksy GPW WIG otw. 54 868,80 0,4% WIG zam. 55 153,79 0,9% obrót (tys. PLN) 480 816,00-31,1% WIG 20 otw. 2 509,74 0,5% WIG 20 zam. 2 515,27 0,7% FW20 otw. 2 508,00 0,3% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 25 czerwca 2015 7 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 25 czerwca 2015 7 stron Biuletyn Dzienny 7 stron Informacje ze Spółek 4Fun Media Spółka planuje rebranding swoich stacji telewizyjnych, co będzie się wiązało z poniesieniem dodatkowych kosztów w wysokości 2,5 mln PLN w tym roku.

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Mennica: prawdopodobny test oporu

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: Mennica: prawdopodobny test oporu Środa 20.05.2015 Indeksy GPW WIG otw. 57 160,21 0,2% WIG zam. 56 968,61-0,1% obrót (tys. PLN) 544 297,00 16,5% WIG 20 otw. 2 525,73 0,1% WIG 20 zam. 2 523,35 0,0% FW20 otw. 2 507,00 0,1% FW20 zam. 2 501,00-0,1%

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Synthos: test oporu. 12 19 26 2 February. 9 16 23 2 March

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Synthos: test oporu. 12 19 26 2 February. 9 16 23 2 March 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March Mid-term Oscillator 9 16 23 30 April 7 13 20 27 4 May 11 18 25 1 June 8 15 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Spółka Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Czerwona Torebka CZT0416 7.00 77.8 EGB EGB0118 4.50 2.1 BZ WBK BZW1216 3.00 107.6 Uboat - Line UBT0915 1.60 1.3 Rank

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October 7 14 21 28 4 August 11 18 25 1 September 8 15 22 29 6 October 13 20 27 3 November Mid-term Oscillator 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March 9 16 23 30 April 105 100

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: BRE - Jutro publikacja raportu za II kw. 2012 (2 sierpnia) Pozostałe informacje:

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: BRE - Jutro publikacja raportu za II kw. 2012 (2 sierpnia) Pozostałe informacje: Środa 01.08.2012 Indeksy GPW WIG otw. 40175,4-0,2% WIG zam. 40163,9-0,3% obrót (tys. PLN) 719513 26,3% WIG 20 otw. 2184,1-0,3% WIG 20 zam. 2185,7-0,2% FW20U12 otw. 2162,0 1,1% FW20U12 zam. 2165,0 0,3%

Bardziej szczegółowo

WIG - Daily 2015-06-26 Open 54072.4, Hi 54119.5, Lo 53808.9, Close 53836.4 (-0.6%) Vol 608,142,976. Feb Mar Apr May Jun WIG - Volume = 608,142,976.

WIG - Daily 2015-06-26 Open 54072.4, Hi 54119.5, Lo 53808.9, Close 53836.4 (-0.6%) Vol 608,142,976. Feb Mar Apr May Jun WIG - Volume = 608,142,976. poniedziałek, 29 czerwca 21 r. Indeksy pkt zm% 3 836, -,6 2 2 333,8 -,9 DAX 11 492,4,2 CAC4 9,2,3 FTSE1 6 73,7 -,8 BUX 21 87, 1, S&P 2 11,, DJIA 17 946,7,3 SHC 3 93,6-6,9 : wzrosty i spadki (%) IDT; -11,6

Bardziej szczegółowo