TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania"

Transkrypt

1 8 kwietnia TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa Mennica Polska złożyła zapis na sprzedaż akcji Zakładów Azotowych Puławy, w wezwaniu ogłoszonym przez Azoty Tarnów. Łączna cena akcji, na które spółka złożyła zapis wynosi 138,2 mln zł - poinformowała Mennica w komunikacie. Akcje na sprzedaż których został złożony zapis, stanowią 5,49 proc. udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu ZA Puławy. Akcje Puław były dotychczas wyceniane przez kapitały własne. Wycena na koniec 2012 r. na poziomie Grupy wyniosła około 140 mln PLN. Oczekujemy, że zysk na tej transakcji rozpoznany w II kwartale wyniesie ponad 60 mln PLN. Środki pozyskane z wezwania najprawdopodobniej posłużą realizacji przedsięwzięć deweloperskich Grupy. Grzegorz Kujawski M.W. Trade Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 0,53 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy został ustalony na 18 kwietnia, a dzień wypłaty na 7 maja. DY=4,88%. Ponadto w skład RN zostały powołane następujące osoby: p. Leszek Czarnecki, p. Rafał Juszczak, p. Bartosz Chytła, p. Jarosław Augustyniak i p. Małgorzata Wasilewska. Pragma Faktoring Dane o obrotach w segmencie faktoringu w I kwartale 2013 roku Faktoring odwrotny: 200 tys. PLN, faktoring z regresem: 41,7 mln PLN, faktoring bez regresu: 4,47 mln PLN; faktoring ubezpieczony bez regresu: 326,3 tys. PLN, faktoring ubezpieczony z regresem: 3,75 mln PLN, faktoring exportowy: 403,7 tys. PLN, obroty ogółem: 60,86 mln PLN. Pragma Faktoring Dziś wprowadzenie na rynek Catalyst obligacji serii D o wartości 15 mln PLN INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Notowania Kurs 1M 1Y W IG ,06% -5,26% 9,30% 92% W IG ,16% -5,79% 3,67% 114% mw IG ,85% -3,86% 3,87% 58% sw IG ,12% -2,83% 7,04% 176% Kurs 1M 1Y S&P ,43% 0,14% 11,10% 102% DAX ,03% -4,10% 13,04% 95% RTX ,76% -7,14% -12,22% 171% SCI ,86% -2,96% -2,50% 76% Kurs 1M USD/PLN 3,20-0,14% -0,78% -0,57% EUR/PLN 4,16-0,03% -0,64% 0,37% EUR/USD 1,30-0,07% -0,18% -0,95% Miedź ,46% -4,70% -11,41% Ropa 105 0,46% -5,64% -15,26% Złoto ,24% -0,09% -3,61% Cukier 490 0,00% -3,33% -21,52% Kakao ,42% 3,55% -1,98% Pszenica 732 0,83% -0,31% 0,90% Bawełna 87-0,05% -0,15% -2,02% Kauczuk 255 5,21% -9,04% -17,87% 1Y Ambra: Dywidenda nie mniejsza niż rok wcześniej, tj. 0,40 PLN za walor DY=4,6%. Bioton: Dziś kontynuacja NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Kalendarium spotkań Dzień Godz. Formuła Miejsce ZPUE spotkanie (RSVP) Radisson Blu LUG spotkanie (RSVP) Sheraton Budimex: Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych dot. rozbudowy pola wzlotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie Wartość umowy to 106,9 mln PLN netto. Termin rozpoczęcia robót: , termin zakończenia: 16 miesięcy od dnia wprowadzenia na budowę. Budimex: Budimex Nieruchomości w I kwartale 2013 roku sprzedał notarialnie 204 mieszkania W tym samym okresie roku ubiegłego spółka sprzedała 75 mieszkań. Budopol Wrocław: Odstąpienie przez Gant PMK od umowy o generalne wykonawstwo Dotyczy realizacji projektu przy ul. Bochenka w Krakowie. Wartość umowy to 60,68 mln PLN netto. Bumech: Koszty finansowe spółki w 13 spadną do 6 mln PLN z 9 mln PLN w 12 Przychody ze sprzedaży w I kwartale wyniosą ok. 25 mln PLN, a istotnej poprawy ich poziomu należy oczekiwać w kolejnych kwartałach. W tym roku sprzedaż w segmencie robót drążeniowych powinna wynieść mln PLN. Zarząd nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za 12. 1

2 Cash Flow: Uchwała ZWZA w sprawie niewypłacania dywidendy i emisji akcji Akcjonariusze zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę do 15 mln PLN poprzez emisję do 15 mln akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. Cash Flow: Powołanie p. Grzegorza Gniady na stanowisko prezesa zarządu Ceramika Nowa Gala: Wniosek Aviva OFE o powołanie p. Jacka Tomasika do składu RN ZWZA jest zwołane na dzień 25 kwietnia 2013 roku. Comp: Po wynikach I kwartału spółka może ogłosić skup akcji własnych planuje sfinansować program skupu za pomocą długu. WZ Compu pod koniec czerwca 2012 r. upoważniło zarząd do nabycia do 469,5 tys. akcji za cenę od 40 do 80 PLN za szt. Kwota przeznaczona na skup to 37,56 mln PLN. Upoważnienie obowiązuje do końca 2013 roku. Complex: Powołanie p. Artura Jankowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu Drewex: Zwiększenie zaangażowania przez Win General Management z 32,44% (32,13% kapitału) do 34,42% (34,18% kapitału) głosów Drop: Pozytywna opinia RN w sprawie wypłaty 0,50 PLN dywidendy na akcję Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 maja 2013 roku, a dzień wypłaty dywidendy to 28 maja 2013 roku. Największe wzrosty mwig40 CD-Projekt Red CDR 4,77% 111,3 59% Kety KTY 2,04% 6,0 351% CCC CCC 1,52% 17,1 57% swig80 Pelion PEL 3,53% 2,9 27% Pcguard PCG 2,96% 493,6 103% Mirbud MRB 2,78% 248,5 88% WIG Pamapol PMP 12,61% 1,2 54% Awbud AWB 10,00% 5,1 55% Opteam OPM 7,94% 0,9 22% Eko Holding: Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki z dniem 15 kwietnia Emperia: Emisja obligacji o wartości 227 mln PLN w ramach grupy Data wykupu obligacji przypada na dzień 10 maja 2013 roku. Ferrum: Zmniejszenie zaangażowania przez BSK Return z 20,44% do 19,99% kapitału i głosów Ferrum: Przerwa w obradach NWZA do dnia 19 kwietnia 2013 roku Ferrum: Dziś koniec zapisów w wezwaniu na 8,1 mln 7,30 PLN przez HW Pietrzak Holding Gant: Sprzedał w I kwartale 75 mieszkań W I kwartale 2012 roku deweloper sprzedał brutto 251 lokali, a w całym 2012 roku znalazł nabywców na 692 mieszkania. Ideon: Banki Spółdzielcze żądają wykupu obligacji serii A o wartości 10 mln PLN Kopex: Wartość backlogu w core businessie na poziomie 1,6 mld PLN W większym niż rok temu stopniu wartość zamówień składa się z umów zagranicznych, co powinno wpłynąć pozytywnie na rentowność. w tym roku chce obniżyć poziom zadłużenia o ok. 120 mln PLN. Z informacji prezesa zarządu wynika, że wstępnie rozważane jest rekomendowanie wypłaty dywidendy z części zysku za 2012 rok. Libra Capital: Umowa nabycia 100% udziałów w spółce New Vision Management EAD za 14,85 mln PLN Przedmiotem działalności podmiotu jest m.in. realizacja projektu parku wiatrowego o mocy do 60 MW i parku solarnego do 5 MW Markova Mogila. Sytuacja finansowa bułgarskiej spółki jest korzystna, nie posiada ona kredytów ani wymagalnych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, kapitały własne spółki są dodatnie a aktywa znacznie przewyższają wartość zobowiązań. Ponadto przejęta spółka posiada umowy na obsługę innych projektów z obszaru OZE, realizowanych przez zewnętrzne podmioty, z której spodziewane wpływy w okresie roku mogą wynieść ponad 2 mln PLN. mwig40 Cyfrplsat CPS -7,74% 1101,2 341% Idmpl IDM -7,14% 386,9 21% Newworldr NWR -5,75% 6,0 96% swig80 Calatrava CTC -14,29% 29680,9 272% Atlantis ATS -8,33% 952,4 93% Plazacntr PLZ -6,08% 112,63 24% WIG Największe spadki Ideon IDE -16,67% 2,0 0% Calatrava CTC -14,29% 29680,9 272% Ferrum FER -8,45% 9,3 339% 2

3 Makrum: Umowa pożyczki ze spółką zależną Makrum Development na kwotę 13 mln PLN Strony ustaliły, że dokonają kompensaty wzajemnych zobowiązań, a mianowicie należności Makrum z tytułu umowy i należności spółki z tytułu umowy sprzedaży projektu inwestycyjnego z dnia 30 grudnia 2010 roku, która na chwilę zawarcia niniejszej Umowy wynosi 11,06 mln PLN. Pozostałą kwotę pożyczki w wysokości 1,9 mln PLN. przeznaczy na spłatę odsetek umownych wynikających z umowy sprzedaży projektu inwestycyjnego. Strony ustaliły termin spłaty pożyczki na dzień 5 kwietnia 2016 roku. Mirbud: Umowa na budowę hali Podium w Gliwicach za 321,4 mln PLN brutto Hala zlokalizowana będzie w miejscu dawnego stadionu XX-lecia pomiędzy ul. Kujawską i Akademicką w Gliwicach. Mo-Bruk: Umowa z PARP o dofinansowanie w kwocie 18 mln PLN Dotyczy realizacji projektu wdrożenia innowacyjnej technologii wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego Eko w Jedliczu. Wartość dofinansowania stanowi 60% kosztów projektu. Mo-Bruk: Wpływ kolejnej transzy dotacji UE w kwocie 43,7 tys. PLN Dotyczy realizacji przedsięwzięcia dotyczącego mechanicznego trymowania i teksturowania nawierzchni betonowych. Mostostal-Export: Zwiększenie zaangażowania przez Calatrava Capital Fund powyżej 5% do 46,42% głosów Nova KBM: Obniżenie ratingu przez Fitch z BBB-/F3 do BB-/B NTT System: Zwołanie ZWZA na dzień 29 kwietnia w sprawie wypłaty 0,03 PLN dywidendy na akcję DY=3,9%. PGS Software: Decyzja o wypłacie 4,97 mln PLN dywidendy z zysku za 2012 (DY=4,9%) ma w tym roku poprawić przychody i zyski, wciąż pozyskuje nowych klientów. Rafako: Portfel zamówień bez kontraktu w Opolu na poziomie 2,2 mld PLN Z informacji spółki wynika, że wciąż możliwe jest wypracowanie zysku przez spółkę w tym roku. liczy na podpisanie kontraktu na budowę bloku w Jaworznie w II kwartale. Rainbow Tours: Wielkość przedsprzedaży oferty Lato 13 na koniec marca to 57,9 tys. rezerwacji (+17% r/r) Reinhold Polska: Przerwa w obradach NWZA do dnia 6 maja 2013 roku Solar Company: Uchwała NWZA w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych i członków RN Akcjonariusze zdecydowali o powołaniu p. Pawła Kapłona, p. Roberta Bartkowiaka, p. Sebastiana Samola, p. Stanisława Bogackiego, p. Dymitra Nowaka i p. Radosława Pyzio. Tell: zależna Euro-Phone chce kupić Mobile MIZ za max. 18 mln PLN Przewidywany termin zakończenia negocjacji to 10 maja 2013 roku. Sprzedającymi są Mix Electronics i PHP Mobile. Mobile MIX posiada 78 salonów sprzedaży i 38 autoryzowanych doradców biznesowych. Tell: Zmniejszenie zaangażowania przez Impera Capital z 33,90% (21,53% kapitału) do 32,11% (20,39% kapitału) głosów Work Service: Wykup obligacji serii P zamiennych na akcje serii M o wartości 23 mln PLN Zremb Chojnice: liczy na podobne wyniki w 13 do 12 Ma wypełniony portfel zamówień na I półrocze. Żywiec: Uchwała ZWZA o wypłacie jeszcze 27 PLN dywidendy na akcję za 12 Uprawnieni do dywidendy będą akcjonariusze będący właścicielami akcji w dniu 22 kwietnia, a jej wypłata nastąpi 9 maja 2013 roku. DY=5,7%. Insider trading Cam Media Prezes zarządu kupił 8 tys. 2,92-3,10 PLN. 3

4 Program skupu akcji własnych ACE Nabycie 8 tys. 7,09 PLN. Fam Nabycie 5 tys. 1,47 PLN oraz 81,8 tys. 1,45 PLN. Ferro Nabycie 1 tys. 6,20 PLN. Investcon Group Nabycie 1,5 tys. 1,03 PLN. Lentex Nabycie 15,8 tys. 4,55 PLN. Pelion Nabycie 1,6 tys. 55,89 PLN. Plast-Box Nabycie 4,8 tys. 2,28 PLN. Transakcje pakietowe Alchemia Wolumen: 590 3,86 PLN % kapitału: 0,29 Calatrava Capital Wolumen: 4 0,07 PLN % kapitału: 0,80 Fam Wolumen: 81,8 1,45 PLN % kapitału: 0,26 Hawe Wolumen: 1,7 2,85 PLN % kapitału: 1,63 Krezus NFI Wolumen: 72 19,40 PLN % kapitału: 0,13 Pepees Wolumen: 2,05 0,90 PLN % kapitału: 2,47 ZWG Wolumen: 561,3 5,41 PLN % kapitału: 2,00 4

5 Dywidendy DPS 2011 DPS 2012 DY D-3 Dzień dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz 4fun Media 1,75 1,50 7,3% ABC Data 0,16 nie mniej niż za rok źródło - Prezes AC 2,38 2,10 7,2% Action 0,84 1,50 4,8% źródło informacji - Zarząd Amica --- 3,22 4,4% źródło informacji - Prezes Apator 0,75 0,80 2,7% źródło informacji - Zarząd Arctic --- 0,15 2,3% źródło informacji - Zarząd Asbis 0,13 0,16 4,2% źródło informacji - Rada Dyrektorów, dyw idenda w USD Asseco BS 0,96 0,79 6,9% Asseco Poland 2,19 2,41 5,7% Asseco SEE 0,36 0,81 7,3% Asseco CE 2,76 1,96 8,5% źródło informacji - Prezes, dyw idenda w EUR ATM Grupa 0,02 0,10 7,6% źródło informacji - Zarząd ATM SI 0, % zysku źródło informacji - Prezes Azoty --- 1,02 1,8% źródło informacji - Zarząd Benefit 6,00 7,50 2,9% źródło informacji - Zarząd Berling 0,20 0,20 3,1% źródło informacji - Zarząd Betacom 0,60 nie mniej niż za rok źródło informacji - Prezes Bogdanka 4,00 nie mniej niż za rok źródło informacji - Zarząd BRE Bank ,00 2,9% Budimex 10,97 4,39 6,1% BZ WBK 8,00 7,60 2,8% CCC 1,50 nie mniej niż za rok źródło informacji - Wiceprezes CAM Media --- 0,05 1,6% Dom Development 1,50 3,68 11,5% źródło informacji - Zarząd Drop 1,20 0,50 4,9% Elektrobudow a 4,00 2,00 1,7% Elektrotim 1, % kapitalizacji źródło informacji - Prezes Emperia 56,41 100% zysku źródło informacji - Prezes Enea 0,48 0,35 2,5% Energoinstal 0,25 0,30 2,1% ES System 0,10 0,05 2,0% źródło informacji - Rada Nadzorcza Eurotel 1,50 1,60 8,4% w ypłacona Forte 0,75 może >0,75 PLN na akcję źródło informacji - Zarząd Fortuna 0,23 100% zysku dyw idenda w EUR Getin Holding --- 0,10 3,9% Handlow y 2,76 5,79 6,3% źródło informacji - Rada Nadzorcza Impel 1,50 1,50 4,2% źródło informacji - Zarząd Inter RAO --- co najmniej 70% zysku źródło informacji - polityka dyw idendow a Spółki Izostal 0,17 0,18 2,6% źródło informacji - Zarząd JSW 5,38 2,52 2,9% źródło informacji - Zarząd Kęty 5,00 6,00 4,3% KGHM 28,34 30% zysku źródło informacji - Zarząd Kino Polska 1,00 0,50 3,2% w ypłacona (zaliczka) Kopex --- rekomendacja w ypłaty źródło informacji - Zarząd Krka 6,27 6,73 3,5% źródło informacji - Zarząd, dyw idenda w EUR Lena 0,15 0,20 6,7% źródło informacji - Zarząd LPP 78,67 10% w yższa niż za rok źródło informacji - Wiceprezes Macrologic 2,50 2,50 8,3% uchw ała WZA MOL 6,25 6,06 2,6% źródło informacji - Rada Dyrektorów, dyw idenda w HUF Mostostal Płock --- 1,18 5,7% MW Trade --- 0,53 4,9% uchw ała WZA Neuca 2,60 3,20 2,3% Novita 2,90 1,83 6,5% źródło informacji - Zarząd NTT System --- 0,03 3,9% źródło informacji - Zarząd Olympic --- 0,42 4,9% Orzeł Biały 0,75 0,22 1,3% źródło informacji - Zarząd Pekao 5,38 8,39 5,5% źródło informacji - Zarząd Pelion 1,50 2,00 3,4% PGE 1,83 0,86 5,1% źródło informacji - Zarząd PKN Orlen --- 1,50 3,0% źródło informacji - Zarząd Police --- 0,67 4,1% źródło informacji - Rada Nadzorcza Pragma Faktoring 1,66 1,68 9,1% źródło informacji - Zarząd Pragma Inkaso 0,84 1,09 5,0% źródło informacji - Zarząd PWR Media 0,07 0,04 3,6% PZU 22,43 blisko 100% zysku źródło informacji - Zarząd 5

6 DPS 2011 DPS 2012 DY D-3 Dzień dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz Quercus 0,20 0,18 5,2% Qumak --- 1,25-1, źródło informacji - Zarząd Radpol 0,47 0,20 2,3% Robyg 0,12 0,08 5,7% Ropczyce --- 0,35 2,2% Simple 0,50 w yższa niż za 2011 rok źródło informacji - Prezes Sonel 0,40 0,4-0, źródło informacji - Zarząd Śnieżka 1,35 2,00 4,4% źródło informacji - Zarząd Synthos (część I) 0,50 0,50 8,1% uchw ała WZA Synthos (część II) 0,50 0,26 4,2% uchw ała WZA Talex 0,20 0,30 3,5% źródło informacji - Rada Nadzorcza Tauron 0,31 w yższa niż za 2011 rok źródło informacji - Zarząd TF Skok 0,02 0,02 0,7% Toya % zysku źródło informacji - Zarząd TPSA 1,50 0,50 7,8% TVN (część I) 0,10 0,29 3,1% źródło informacji - Zarząd TVN (część II) 0,35 3,8% źródło informacji - Zarząd Unibep 0,12 0,10 1,8% źródło informacji - Zarząd Unicredit --- 0,38 2,7% dyw idenda w EUR Wadex 0,30 0,44 4,4% źródło informacji - Rada Nadzorcza Waw el 11,00 14,00 1,8% ZE PAK --- 1,62 5,9% źródło informacji - Zarząd ZPUE 6,40 10,44 3,3% źródło informacji - Zarząd Zyw iec 24,00 31,00 6,5% uchw ała WZA New Connect Dzień DPS 2011 DPS 2012 DY D-3 dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz AquaBB 0,18 0,16 1,8% źródło informacji - Zarząd Drukpak --- 0,88 6,0% w ypłacona EBC Solicitors --- 0,20 19,4% źródło informacji - Zarząd Onico 4,40 0,59 3,4% PGS Softw are 0,11 0,18 4,9% uchw ała WZA Prolog --- 1,30 13,0% źródło informacji - Zarząd Sevenet --- 0,09 5,5% w ypłacona 6

7 MNOŻNIKI RYNKOWE P/E EV/EBITDA dane Bloomberg dane Trigon Rekomendacja Kurs Kapitalizacja [m] '11 '12 '13 '11 '12 '13 Budow lany Atrem ATR 4,0 36, , ,1 Budopol BDL 0, Budimex BDX 71, ,8 13,3 12,7 1,8 2,6 2,9 Elektrobudow a ELB 117, ,0 14,3 14,5 8,2 9,6 8,9 Elektrotim ELT 8, , Hydrobudow a HBP 0, , Introl INL 7, , Mirbud MRB 1, , , Mostostal Waw MSW 7, , ,0 Pa Nova NVA 18, , ,0 15,4 9,0 PBG PBG 4, ,6 0,4 6,8 7,1 6,0 Pol-Aqua PQA 4, Polimex PXM 0, ,9 3, ,3 Projprzem PJP 9, , ,2 --- Rafako RFK kupuj (13,0 zł) 4, ,6 5,0 4,2 2,8 1,6 0,7 Trakcja TRK 0, ,4 1,9 2,2 4,1 5,1 Tesgas TSG 3, ,5 0, ,1 Unibep UNI 5, ,6 11,4 10,4 7,3 9,9 9,9 ZPUE PUE akumuluj (334,5 zł) 320, ,0 15,0 14,2 10,0 8,8 8,2 ZUE ZUE 6, ,1 13,1 12,4 4,0 6,9 5,9 Nieruchomości BBI Development BBD 0, , ,4 34,9 38,2 Dom Development DOM redukuj (29,7 zł) 32, ,6 8,9 18,0 8,5 7,2 15,2 Echo Investment ECH 5, ,4 18,4 13,7 9,9 26,0 17,7 Gant GNT 1, GTC GTC 7, , ,6 20,9 JW Construction JWC 3, ,7 9,6 11,7 14,1 8,0 8,7 LC Corp LCC 1, , , Polnord PND 6, ,4 7, ,6 5,6 21,5 Ronson RON 0, ,9 7,7 9, ,1 14,2 Handel ABC Data ABC 2, ,2 9,5 7,6 6,3 7,0 6,8 AB ABE 20, ,8 6,5 7,2 8,8 7,5 8,1 Action ACT 31, ,6 10,8 9,9 9,0 7,8 7,3 Amrest EAT kupuj (88,0 zł) 84, ,1 26,6 22,5 9,6 6,8 6,7 CCC CCC 70, ,8 21,3 17,5 14,9 14,4 11,8 NFI Empik M&F EMF 19, ,4 65,0 28,1 10,7 10,9 8,9 Farmacol FCL 48, ,0 14,3 14,3 9,4 10,4 8,9 LPP LPP kupuj (5600 zł) 5767, ,3 29,8 25,4 24,4 18,7 17,2 Neuca NEU 138, ,3 9,8 9,5 8,0 6,9 6,8 Pelion PEL 58, ,5 16,4 14, ,2 7,1 Redan RDN 0, ,5 1, TIM TIM sprzedaj (7,4 zł) 6, ,2 13,4 12,9 5,5 6,1 5,7 Vistula VST 1, ,7 11,1 8,5 8,3 8,1 IT i media 4Funmedia 4FM kupuj (25 zł) 20, ,4 9,2 8,2 7,2 5,7 4,9 Asseco BS ABS 11, ,4 15,2 14,2 7,4 8,4 7,9 Asseco Pol ACP 42, ,9 9,4 9,5 6,5 6,1 6,0 Agora AGO 7, ,6 2,2 4,0 3,5 Cinema City CCI 27, ,6 16,8 14,4 10,7 10,4 8,1 Comarch CMR 83, ,2 14,3 16,5 10,6 7,7 6,8 Cyfrow y Polsat CPS kupuj (17,1 zł) 15, ,2 15,4 14,7 10,5 9,4 9,3 K2 Internet K2I 13, , Kino Polska KPL kupuj (12,3 zł) 15, ,6 14,9 12,3 15,7 8,5 8,0 Macrologic MCL 30, , ,0 3,9 Sygnity SGN 14, , ,3 4,6 TP SA TPS redukuj (15,9 zł) 6, ,4 7,2 7,4 1,8 2,0 2,1 TVN TVN trzymaj (9,2 zł) 9, ,8 37,8 30,6 10,5 11,2 9,9 Chemia Azoty Tarnów ATT trzymaj (39 zł) 58, ,5 17,1 23,4 7,8 7,7 9,1 Ciech CIE trzymaj (23,3 zł) 21, ,1-3,0 14,9 6,5 5,6 5,0 Police PCE kupuj (10,4 zł) 16, ,9 9,8 13,1 4,2 5,6 6,5 Puław y ZAP trzymaj (100,6 zł) 130, ,4 5,7 11,0 5,6 3,5 6,1 Synthos SNS 6, ,9 12,0 11,6 6,9 8,7 8,6 7

8 MNOŻNIKI RYNKOWE P/E EV/EBITDA dane Bloomberg dane Trigon Rekomendacja Kurs Kapitalizacja [m] '11 '12 '13 '11 '12 '13 Finanse Kredyt Inkaso** KRI kupuj (22 zł) 14, ,0 10,1 6,3 1,3 1,1 1,0 Kruk** KRU akumuluj (55,7 zł) 62, ,9 13,3 10,7 4,4 3,3 2,5 Magellan** MAG kupuj (66,3 zł) 54, ,6 9,5 8,0 2,0 1,6 1,3 MW Trade** MWT kupuj (14,3 zł) 10, ,1 7,6 6,1 2,0 1,5 1,2 Pragma Faktoring** PRF kupuj (24,4 zł) 18, ,0 8,2 6,9 1,3 1,2 1,1 Pragma Inkaso** PRI kupuj (25,9 zł) 21, ,1 8,5 7,4 1,7 1,5 1,4 PRESCO** PRE kupuj (12,5 zł) 10, ,4 7,9 7,2 2,2 1,8 1,5 Open Finance** OPF trzymaj (17,5 zł) 12, ,7 6,4 6,7 2,6 1,9 1,7 Inne Amica AMC kupuj (63 zł) 72, ,0 12,2 13,1 8,5 6,5 6,7 Aplisens APN akumuluj (16 zł) 16, ,6 14,6 13,6 9,3 8,8 9,1 Apator APT redukuj (30 zł) 29, ,6 10,6 15,8 11,5 8,6 9,4 Barlinek BRK 0, ,5 6,9 7,5 5,9 Cormay CRM 12, ,8 26,9 39,1 18,7 19,4 18,3 Inter Cars CAR akumuluj (116 zł) 105, ,7 14,8 12,9 9,9 10,6 10,0 MCI MCI 6, , PCC Intermodal PCI kupuj (6,9 zł) 1, ,8 24,7 7,3 20,9 13,2 5,1 PZU** PZU akumuluj (448 zł) 399, ,0 9,2 13,6 2,7 2,4 2,4 Radpol RDL akumuluj (10,5 zł) 8, ,8 17,2 16,2 7,9 10,1 9,2 Rovese RSE 1, ,9 4,5 7,9 5,1 Seco/Warw ick SWG trzymaj (30,1 zł) 42, ,2 17,7 14,9 13,0 10,0 9,1 Sonel SON trzymaj (5,3 zł) 6, ,9 14,1 22,3 7,0 6,5 7,6 Zelmer ZLR akumuluj (31,8 zł) 39, ,4 16,5 15,3 11,4 9,7 9,0 ZE PAK ZEP kupuj (36,9 zł) 27, ,2 3,6 6,7 2,7 3,0 3,5 New Connect Briju* BRI 15,2 90,9 29, Grupa Recykl* GRC 7,0 9,6 8,2 2, ,4 2,6 --- Medicalgorithmics MDG kupuj (85 zł) 75, ,1 34,0 20,3 56,0 23,8 14,9 Platige Image* PLI 29,9 95,2 39,1 26, ,4 10,9 --- Progres Investment** PRG 12,2 54,3 8,6 2, ,5 1,6 --- Scanmed Multimedis* SCM 3,8 76,4 49,5 30, ,5 14,3 --- *Prognozy zarządu ** P/BV zamiast EV/EBITDA Small&mid vs WIG WIG mwig40 swig Research: Tomasz Mazurczak (22) Hanna Kędziora (22) Michał Sztabler (22) Grzegorz Kujawski (22) Michał Sioda (22) Kacper Burdziński (22) Institutional sales: Krzysztof Kasiński (22) Artur Szymecki (22) Sebastian Kosakowski (22) Artur Pałka (22) Maciej Fink-Finowicki (22) Mariusz Musiał (22) Trigon Dom Maklerski S.A. ul. Mogilska Kraków Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS NIP KRS Kapitał zakładowy zł w pełni opłacony. Trigon Dom Maklerski S.A. działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Przedstawione dane historyczne odnoszą się do przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Trigon Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, nie gwarantuje także dokładności ani kompletności opracowania, nie udziela również żadnego zapewnienia, że podane w opracowaniu twierdzenia dotyczące przyszłości sprawdzą się. Publikowanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób w części lub całości niniejszego opracowania wymaga uprzedniej pisemnej zgody Trigon Domu Maklerskiego S.A. 8

Notowania. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 130 tys. PLN

Notowania. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 130 tys. PLN 19 kwietnia 2013 2013-04-19 TRIGON COVERAGE CCC W I kwartale strata netto powyżej 30 mln PLN W wypowiedzi dla prasy wiceprezes przyznaje, że w I kwartale strata grupy jest wysoka i przekracza 30 mln PLN.

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 5 lipca 2013 2013-07-05 TRIGON COVERAGE Kredyt Inkaso Zwiększenie wartości programu emisji obligacji przez KI I NSFIZ z 15 do 25 mln PLN Datę emisji obligacji przesunięto z 4 lipca 2013 roku na 8 lipca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań 12 lipca 2013 2013-07-12 TRIGON COVERAGE CCC Rejestracja spółki zależnej CCC Germany GmbH Kredyt Inkaso Umowa nabycia 90% udziałów spółki Mark Collect Limited Liability Company za 1,87 mln USD Rosyjska

Bardziej szczegółowo

Notowania. Kruk Przydział obligacji serii T1 o wartości 15 mln PLN

Notowania. Kruk Przydział obligacji serii T1 o wartości 15 mln PLN 9 grudnia 2013 2013-12-09 TRIGON COVERAGE Hygienika Zawarcie umowy kupna 100% udziałów w spółce Poopeys Deutschland GmbH za 900 tys. PLN Przedmiotem działalności Poopeys Deutschland GmbH jest dystrybucja

Bardziej szczegółowo

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Bogdanka 108.50 1.78% Asseco Poland 49.10-3.06% PGNiG 4.14 1.22% GTC 17.63-6.17% Prognozy makro

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Bogdanka 108.50 1.78% Asseco Poland 49.10-3.06% PGNiG 4.14 1.22% GTC 17.63-6.17% Prognozy makro Raport dzienny 18 maja 211 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 16 3 WIG2 2 86-1.41% -2.3% 15.4% 721/26 WIG 48 286-1.34% -2.1% 16.2% 968/349 swig8 12 327-1.29% -2.5%

Bardziej szczegółowo

Dane statystyczne za rok 2012

Dane statystyczne za rok 2012 2013 Dane statystyczne za rok 2012 Wskaźniki giełdowe 2012 Główny Rynek GPW Wartość rynkowa notowanych spółek krajowych (na koniec roku) Wartość rynkowa notowanych spółek zagranicznych (na koniec roku)

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 7 maja 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 7 maja 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 6 255 WIG2 2 389 -.69% -2.6% 1.8% 45/149 WIG3 2 538 -.63% -2.5% 5.% 47/156 mwig4 3 377 -.55% -3.5% 3.5%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. Poniedziałek 29.12.2008. Komentarze poranne

Raport dzienny. Poniedziałek 29.12.2008. Komentarze poranne DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek 29.12.2008 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 515,6 0,6% WIG otw. 26 734,1-0,3% CORMAY 1,20-25,0% NASDAQ 1 530,2 0,4% WIG zam. 26 776,3-0,2%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 21 maja 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 21 maja 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 21 maja 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 521 -.9%.5% 4.4% 771/29 WIG3 2 749 -.11%.8% 6.6% 823/224 mwig4 3 927 -.13% 2.4% 15.2% 153/41 swig8

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 4fun Media SA 2 ABC Data 3 ABM Solid SA 4 AC SPÓŁKA AKCYJNA 5 Action SA 6 AD. Drągowski S.A. 7 Advadis SA 8 Agora SA 9 Alchemia SA 10 Alma Market SA 11 Amica Wronki

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Nadchodzące wydarzenia: CI Games: prawdopodobny test oporów Czwartek 18.09.2014 Indeksy GPW WIG otw. 54 868,80 0,4% WIG zam. 55 153,79 0,9% obrót (tys. PLN) 480 816,00-31,1% WIG 20 otw. 2 509,74 0,5% WIG 20 zam. 2 515,27 0,7% FW20 otw. 2 508,00 0,3% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Lista spółek - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Lista spółek

Lista spółek - Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku. Lista spółek Lista spółek Charakterystyka próby kryterium menedżerowie, którzy przepracowali cały 2014 rok wszyscy menedżerowie 969 100,0% 1 276 100,0% prezes zarządu 299 30,9% 382 29,9% funkcja wiceprezes zarządu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October

Najważniejsze informacje: Nadchodzące wydarzenia: USD/PLN: kontynuacja trendu wzrostowego. 11 18 25 1 September. 8 15 22 29 6 October 7 14 21 28 4 August 11 18 25 1 September 8 15 22 29 6 October 13 20 27 3 November Mid-term Oscillator 10 17 24 1 December 8 15 22 29 5 2015 12 19 26 2 February 9 16 23 2 March 9 16 23 30 April 105 100

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 Lista spółek uwzględnionych w raporcie 4fun Media SA ABC Data Spółka Akcyjna ABM Solid SA Action SA AD. Drągowski S.A. Advadis SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Alterco SA Amica Wronki SA Ampli

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek 16.12.2008 Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 564.5-0.8% WIG otw. 27 641.3 1.2% SANWIL 0.05-16.7% NASDAQ 1 508.3-2.1% WIG zam. 27 725.2 1.5% ORZEL

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia:

Najważniejsze informacje: Wydarzenia dnia: Orange Polska - ZWZ ws. wypłaty dywidendy. Nadchodzące wydarzenia: Czwartek 09.04.2015 Indeksy GPW WIG otw. 54 557,85 0,1% WIG zam. 54 647,10 0,3% obrót (tys. PLN) 653 726,00 60,1% WIG 20 otw. 2 422,16 0,1% WIG 20 zam. 2 424,82 0,2% FW20 otw. 2 399,00-0,2% FW20 zam. 2

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 17 marca 2008 Rynek akcji Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Polska Departament Analiz: M.Marczak (22 6974738); P. Janik (22 6974740); M.Jeżewska (22 6974737); K. Kliszcz (22 697 47 06); K. Żak

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje:

Najważniejsze informacje: Poniedziałek 09.05.2011 Indeksy GPW WIG otw. 49 203,0-0,1% WIG zam. 49 321,5 0,1% obrót (tys. PLN) 1 260 661 8,2% WIG 20 otw. 2 856,4-0,1% WIG 20 zam. 2 867,2 0,3% FW20M11 otw. 2 853,0 0,0% FW20M11 zam.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW

Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Główny Rynek GPW Jak zostać spółką notowaną na rynku regulowanym GPW Kluczowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z oferowaniem i wprowadzaniem akcji do obrotu na rynku regulowanym jest Ustawa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 maja 2011 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); I. Rokicka (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M. Stokłosa

Bardziej szczegółowo

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami

Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami piątek, 5 czerwca 2015 komentarz specjalny Polnord wzrost kursu uzasadniony fundamentami Cena bieżąca: 9,90 PLN PND PW; PNDP.WA Deweloperzy, Polska Opracowanie: Piotr Zybała +48 22 438 24 04 Pod koniec

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny

Opracowanie cykliczne. Komentarz poranny 10 lutego 2010 Rynek akcji Polska Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities Departament Analiz: M. Marczak (22 6974738); M. JeŜewska (22 6974737) K. Kliszcz (22 697 47 06) P. Grzybowski (22 6974717) M.

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Getin Noble GNB0221 4.01 253.5 Rank Progress RNK0616 3.90 430.6 Getin Noble GNB0220 3.50 220.6 Getin Noble GNB0720 3.50 615.4

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Włodarzewska WLO0516 14.00 28.5 Getin Noble GNB0320 3.45 332.6 Getin Noble GNB0321 3.00 2063.6 Getin Noble GNB0421 3.00 1802.7

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBS Finanse: ruch powrotny

Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje: PBS Finanse: ruch powrotny Środa 23.05.2012 Indeksy GPW WIG otw. 37941,2 0,4% WIG zam. 37887,7 0,3% obrót (tys. PLN) 706048 57,2% WIG 20 otw. 2106,2 0,5% WIG 20 zam. 2099,8 0,2% FW20M12 otw. 2089,0 0,0% FW20M12 zam. 2085,0-0,1%

Bardziej szczegółowo

Kredyt po Lupą: PKN Orlen.

Kredyt po Lupą: PKN Orlen. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Spółka Seria Δ (pkt. proc.) Obrót (PLNk) BGK IDS1022 6.00 36.49 Kredyt Inkaso I NS FIZ KIN0315 2.98 18.68 E-Kancelaria EKA0515 2.64 13.16 E-Kancelaria EKA1115

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji 2013 : mniej ryzyka, mniejszy potencjał

Rynek akcji 2013 : mniej ryzyka, mniejszy potencjał mar 02 mar 03 mar 04 mar 05 mar 06 mar 07 mar 08 mar 09 mar 10 mar 11 mar 12 mar 02 mar 03 mar 04 mar 05 mar 06 mar 07 mar 08 mar 09 mar 10 mar 11 mar 12 cze 01 cze 02 cze 03 cze 04 cze 05 cze 06 cze 07

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. Eurocash 37.25 2.39% Kernel 29.50-1.67% JSW 23.44 1.91% KGHM 110.40-1.34% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. Eurocash 37.25 2.39% Kernel 29.50-1.67% JSW 23.44 1.91% KGHM 110.40-1.34% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 6 lutego 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 342.% 3.4% -3.2% 762/29 WIG3 2 527.7% 3.7% -1.2% 792/217 mwig4 3 528.45% 2.9% 1.1% 93/25 MIS8

Bardziej szczegółowo

Tydzień w skrócie główne wydarzenia.

Tydzień w skrócie główne wydarzenia. Catalyst: Obligacje wg tygodniowych zmian cen Seria Δ (pkt. Obrót proc.) (PLNk) Raport RAP0815 9.00 24.0 Polkap SFK1215 6.50 102.4 Fast Finance FFI0916 4.00 1.0 LZMO LZM1116 4.00 17.4 Czerwona Torebka

Bardziej szczegółowo

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014

BIULETYN TYGODNIOWY 30 MAJA 2014 GPW Cena zamknięcia Zmiana % Największe spadki* Cena zamknięcia Zmiana % Największe wzrosty* BAKALLAND 2,47 36,46% KDM SHIPPING 8,52-22,47% PCGUARD 1,18 22,92% TRAKCJA SA 1,08-10,74% STALPROFI 17,29 21,59%

Bardziej szczegółowo