TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa. Notowania"

Transkrypt

1 8 kwietnia TRIGON COVERAGE Azoty Tarnów/Mennica Polska Złożenie zapisu na sprzedaż ponad 1 mln akcji Puław w wezwaniu Tarnowa Mennica Polska złożyła zapis na sprzedaż akcji Zakładów Azotowych Puławy, w wezwaniu ogłoszonym przez Azoty Tarnów. Łączna cena akcji, na które spółka złożyła zapis wynosi 138,2 mln zł - poinformowała Mennica w komunikacie. Akcje na sprzedaż których został złożony zapis, stanowią 5,49 proc. udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu ZA Puławy. Akcje Puław były dotychczas wyceniane przez kapitały własne. Wycena na koniec 2012 r. na poziomie Grupy wyniosła około 140 mln PLN. Oczekujemy, że zysk na tej transakcji rozpoznany w II kwartale wyniesie ponad 60 mln PLN. Środki pozyskane z wezwania najprawdopodobniej posłużą realizacji przedsięwzięć deweloperskich Grupy. Grzegorz Kujawski M.W. Trade Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 0,53 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy został ustalony na 18 kwietnia, a dzień wypłaty na 7 maja. DY=4,88%. Ponadto w skład RN zostały powołane następujące osoby: p. Leszek Czarnecki, p. Rafał Juszczak, p. Bartosz Chytła, p. Jarosław Augustyniak i p. Małgorzata Wasilewska. Pragma Faktoring Dane o obrotach w segmencie faktoringu w I kwartale 2013 roku Faktoring odwrotny: 200 tys. PLN, faktoring z regresem: 41,7 mln PLN, faktoring bez regresu: 4,47 mln PLN; faktoring ubezpieczony bez regresu: 326,3 tys. PLN, faktoring ubezpieczony z regresem: 3,75 mln PLN, faktoring exportowy: 403,7 tys. PLN, obroty ogółem: 60,86 mln PLN. Pragma Faktoring Dziś wprowadzenie na rynek Catalyst obligacji serii D o wartości 15 mln PLN INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Notowania Kurs 1M 1Y W IG ,06% -5,26% 9,30% 92% W IG ,16% -5,79% 3,67% 114% mw IG ,85% -3,86% 3,87% 58% sw IG ,12% -2,83% 7,04% 176% Kurs 1M 1Y S&P ,43% 0,14% 11,10% 102% DAX ,03% -4,10% 13,04% 95% RTX ,76% -7,14% -12,22% 171% SCI ,86% -2,96% -2,50% 76% Kurs 1M USD/PLN 3,20-0,14% -0,78% -0,57% EUR/PLN 4,16-0,03% -0,64% 0,37% EUR/USD 1,30-0,07% -0,18% -0,95% Miedź ,46% -4,70% -11,41% Ropa 105 0,46% -5,64% -15,26% Złoto ,24% -0,09% -3,61% Cukier 490 0,00% -3,33% -21,52% Kakao ,42% 3,55% -1,98% Pszenica 732 0,83% -0,31% 0,90% Bawełna 87-0,05% -0,15% -2,02% Kauczuk 255 5,21% -9,04% -17,87% 1Y Ambra: Dywidenda nie mniejsza niż rok wcześniej, tj. 0,40 PLN za walor DY=4,6%. Bioton: Dziś kontynuacja NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Kalendarium spotkań Dzień Godz. Formuła Miejsce ZPUE spotkanie (RSVP) Radisson Blu LUG spotkanie (RSVP) Sheraton Budimex: Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych dot. rozbudowy pola wzlotów w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie Wartość umowy to 106,9 mln PLN netto. Termin rozpoczęcia robót: , termin zakończenia: 16 miesięcy od dnia wprowadzenia na budowę. Budimex: Budimex Nieruchomości w I kwartale 2013 roku sprzedał notarialnie 204 mieszkania W tym samym okresie roku ubiegłego spółka sprzedała 75 mieszkań. Budopol Wrocław: Odstąpienie przez Gant PMK od umowy o generalne wykonawstwo Dotyczy realizacji projektu przy ul. Bochenka w Krakowie. Wartość umowy to 60,68 mln PLN netto. Bumech: Koszty finansowe spółki w 13 spadną do 6 mln PLN z 9 mln PLN w 12 Przychody ze sprzedaży w I kwartale wyniosą ok. 25 mln PLN, a istotnej poprawy ich poziomu należy oczekiwać w kolejnych kwartałach. W tym roku sprzedaż w segmencie robót drążeniowych powinna wynieść mln PLN. Zarząd nie będzie rekomendować wypłaty dywidendy z zysku za 12. 1

2 Cash Flow: Uchwała ZWZA w sprawie niewypłacania dywidendy i emisji akcji Akcjonariusze zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę do 15 mln PLN poprzez emisję do 15 mln akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. Cash Flow: Powołanie p. Grzegorza Gniady na stanowisko prezesa zarządu Ceramika Nowa Gala: Wniosek Aviva OFE o powołanie p. Jacka Tomasika do składu RN ZWZA jest zwołane na dzień 25 kwietnia 2013 roku. Comp: Po wynikach I kwartału spółka może ogłosić skup akcji własnych planuje sfinansować program skupu za pomocą długu. WZ Compu pod koniec czerwca 2012 r. upoważniło zarząd do nabycia do 469,5 tys. akcji za cenę od 40 do 80 PLN za szt. Kwota przeznaczona na skup to 37,56 mln PLN. Upoważnienie obowiązuje do końca 2013 roku. Complex: Powołanie p. Artura Jankowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu Drewex: Zwiększenie zaangażowania przez Win General Management z 32,44% (32,13% kapitału) do 34,42% (34,18% kapitału) głosów Drop: Pozytywna opinia RN w sprawie wypłaty 0,50 PLN dywidendy na akcję Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 maja 2013 roku, a dzień wypłaty dywidendy to 28 maja 2013 roku. Największe wzrosty mwig40 CD-Projekt Red CDR 4,77% 111,3 59% Kety KTY 2,04% 6,0 351% CCC CCC 1,52% 17,1 57% swig80 Pelion PEL 3,53% 2,9 27% Pcguard PCG 2,96% 493,6 103% Mirbud MRB 2,78% 248,5 88% WIG Pamapol PMP 12,61% 1,2 54% Awbud AWB 10,00% 5,1 55% Opteam OPM 7,94% 0,9 22% Eko Holding: Wykluczenie z obrotu giełdowego akcji spółki z dniem 15 kwietnia Emperia: Emisja obligacji o wartości 227 mln PLN w ramach grupy Data wykupu obligacji przypada na dzień 10 maja 2013 roku. Ferrum: Zmniejszenie zaangażowania przez BSK Return z 20,44% do 19,99% kapitału i głosów Ferrum: Przerwa w obradach NWZA do dnia 19 kwietnia 2013 roku Ferrum: Dziś koniec zapisów w wezwaniu na 8,1 mln 7,30 PLN przez HW Pietrzak Holding Gant: Sprzedał w I kwartale 75 mieszkań W I kwartale 2012 roku deweloper sprzedał brutto 251 lokali, a w całym 2012 roku znalazł nabywców na 692 mieszkania. Ideon: Banki Spółdzielcze żądają wykupu obligacji serii A o wartości 10 mln PLN Kopex: Wartość backlogu w core businessie na poziomie 1,6 mld PLN W większym niż rok temu stopniu wartość zamówień składa się z umów zagranicznych, co powinno wpłynąć pozytywnie na rentowność. w tym roku chce obniżyć poziom zadłużenia o ok. 120 mln PLN. Z informacji prezesa zarządu wynika, że wstępnie rozważane jest rekomendowanie wypłaty dywidendy z części zysku za 2012 rok. Libra Capital: Umowa nabycia 100% udziałów w spółce New Vision Management EAD za 14,85 mln PLN Przedmiotem działalności podmiotu jest m.in. realizacja projektu parku wiatrowego o mocy do 60 MW i parku solarnego do 5 MW Markova Mogila. Sytuacja finansowa bułgarskiej spółki jest korzystna, nie posiada ona kredytów ani wymagalnych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, kapitały własne spółki są dodatnie a aktywa znacznie przewyższają wartość zobowiązań. Ponadto przejęta spółka posiada umowy na obsługę innych projektów z obszaru OZE, realizowanych przez zewnętrzne podmioty, z której spodziewane wpływy w okresie roku mogą wynieść ponad 2 mln PLN. mwig40 Cyfrplsat CPS -7,74% 1101,2 341% Idmpl IDM -7,14% 386,9 21% Newworldr NWR -5,75% 6,0 96% swig80 Calatrava CTC -14,29% 29680,9 272% Atlantis ATS -8,33% 952,4 93% Plazacntr PLZ -6,08% 112,63 24% WIG Największe spadki Ideon IDE -16,67% 2,0 0% Calatrava CTC -14,29% 29680,9 272% Ferrum FER -8,45% 9,3 339% 2

3 Makrum: Umowa pożyczki ze spółką zależną Makrum Development na kwotę 13 mln PLN Strony ustaliły, że dokonają kompensaty wzajemnych zobowiązań, a mianowicie należności Makrum z tytułu umowy i należności spółki z tytułu umowy sprzedaży projektu inwestycyjnego z dnia 30 grudnia 2010 roku, która na chwilę zawarcia niniejszej Umowy wynosi 11,06 mln PLN. Pozostałą kwotę pożyczki w wysokości 1,9 mln PLN. przeznaczy na spłatę odsetek umownych wynikających z umowy sprzedaży projektu inwestycyjnego. Strony ustaliły termin spłaty pożyczki na dzień 5 kwietnia 2016 roku. Mirbud: Umowa na budowę hali Podium w Gliwicach za 321,4 mln PLN brutto Hala zlokalizowana będzie w miejscu dawnego stadionu XX-lecia pomiędzy ul. Kujawską i Akademicką w Gliwicach. Mo-Bruk: Umowa z PARP o dofinansowanie w kwocie 18 mln PLN Dotyczy realizacji projektu wdrożenia innowacyjnej technologii wysokoenergetycznego paliwa alternatywnego Eko w Jedliczu. Wartość dofinansowania stanowi 60% kosztów projektu. Mo-Bruk: Wpływ kolejnej transzy dotacji UE w kwocie 43,7 tys. PLN Dotyczy realizacji przedsięwzięcia dotyczącego mechanicznego trymowania i teksturowania nawierzchni betonowych. Mostostal-Export: Zwiększenie zaangażowania przez Calatrava Capital Fund powyżej 5% do 46,42% głosów Nova KBM: Obniżenie ratingu przez Fitch z BBB-/F3 do BB-/B NTT System: Zwołanie ZWZA na dzień 29 kwietnia w sprawie wypłaty 0,03 PLN dywidendy na akcję DY=3,9%. PGS Software: Decyzja o wypłacie 4,97 mln PLN dywidendy z zysku za 2012 (DY=4,9%) ma w tym roku poprawić przychody i zyski, wciąż pozyskuje nowych klientów. Rafako: Portfel zamówień bez kontraktu w Opolu na poziomie 2,2 mld PLN Z informacji spółki wynika, że wciąż możliwe jest wypracowanie zysku przez spółkę w tym roku. liczy na podpisanie kontraktu na budowę bloku w Jaworznie w II kwartale. Rainbow Tours: Wielkość przedsprzedaży oferty Lato 13 na koniec marca to 57,9 tys. rezerwacji (+17% r/r) Reinhold Polska: Przerwa w obradach NWZA do dnia 6 maja 2013 roku Solar Company: Uchwała NWZA w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych i członków RN Akcjonariusze zdecydowali o powołaniu p. Pawła Kapłona, p. Roberta Bartkowiaka, p. Sebastiana Samola, p. Stanisława Bogackiego, p. Dymitra Nowaka i p. Radosława Pyzio. Tell: zależna Euro-Phone chce kupić Mobile MIZ za max. 18 mln PLN Przewidywany termin zakończenia negocjacji to 10 maja 2013 roku. Sprzedającymi są Mix Electronics i PHP Mobile. Mobile MIX posiada 78 salonów sprzedaży i 38 autoryzowanych doradców biznesowych. Tell: Zmniejszenie zaangażowania przez Impera Capital z 33,90% (21,53% kapitału) do 32,11% (20,39% kapitału) głosów Work Service: Wykup obligacji serii P zamiennych na akcje serii M o wartości 23 mln PLN Zremb Chojnice: liczy na podobne wyniki w 13 do 12 Ma wypełniony portfel zamówień na I półrocze. Żywiec: Uchwała ZWZA o wypłacie jeszcze 27 PLN dywidendy na akcję za 12 Uprawnieni do dywidendy będą akcjonariusze będący właścicielami akcji w dniu 22 kwietnia, a jej wypłata nastąpi 9 maja 2013 roku. DY=5,7%. Insider trading Cam Media Prezes zarządu kupił 8 tys. 2,92-3,10 PLN. 3

4 Program skupu akcji własnych ACE Nabycie 8 tys. 7,09 PLN. Fam Nabycie 5 tys. 1,47 PLN oraz 81,8 tys. 1,45 PLN. Ferro Nabycie 1 tys. 6,20 PLN. Investcon Group Nabycie 1,5 tys. 1,03 PLN. Lentex Nabycie 15,8 tys. 4,55 PLN. Pelion Nabycie 1,6 tys. 55,89 PLN. Plast-Box Nabycie 4,8 tys. 2,28 PLN. Transakcje pakietowe Alchemia Wolumen: 590 3,86 PLN % kapitału: 0,29 Calatrava Capital Wolumen: 4 0,07 PLN % kapitału: 0,80 Fam Wolumen: 81,8 1,45 PLN % kapitału: 0,26 Hawe Wolumen: 1,7 2,85 PLN % kapitału: 1,63 Krezus NFI Wolumen: 72 19,40 PLN % kapitału: 0,13 Pepees Wolumen: 2,05 0,90 PLN % kapitału: 2,47 ZWG Wolumen: 561,3 5,41 PLN % kapitału: 2,00 4

5 Dywidendy DPS 2011 DPS 2012 DY D-3 Dzień dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz 4fun Media 1,75 1,50 7,3% ABC Data 0,16 nie mniej niż za rok źródło - Prezes AC 2,38 2,10 7,2% Action 0,84 1,50 4,8% źródło informacji - Zarząd Amica --- 3,22 4,4% źródło informacji - Prezes Apator 0,75 0,80 2,7% źródło informacji - Zarząd Arctic --- 0,15 2,3% źródło informacji - Zarząd Asbis 0,13 0,16 4,2% źródło informacji - Rada Dyrektorów, dyw idenda w USD Asseco BS 0,96 0,79 6,9% Asseco Poland 2,19 2,41 5,7% Asseco SEE 0,36 0,81 7,3% Asseco CE 2,76 1,96 8,5% źródło informacji - Prezes, dyw idenda w EUR ATM Grupa 0,02 0,10 7,6% źródło informacji - Zarząd ATM SI 0, % zysku źródło informacji - Prezes Azoty --- 1,02 1,8% źródło informacji - Zarząd Benefit 6,00 7,50 2,9% źródło informacji - Zarząd Berling 0,20 0,20 3,1% źródło informacji - Zarząd Betacom 0,60 nie mniej niż za rok źródło informacji - Prezes Bogdanka 4,00 nie mniej niż za rok źródło informacji - Zarząd BRE Bank ,00 2,9% Budimex 10,97 4,39 6,1% BZ WBK 8,00 7,60 2,8% CCC 1,50 nie mniej niż za rok źródło informacji - Wiceprezes CAM Media --- 0,05 1,6% Dom Development 1,50 3,68 11,5% źródło informacji - Zarząd Drop 1,20 0,50 4,9% Elektrobudow a 4,00 2,00 1,7% Elektrotim 1, % kapitalizacji źródło informacji - Prezes Emperia 56,41 100% zysku źródło informacji - Prezes Enea 0,48 0,35 2,5% Energoinstal 0,25 0,30 2,1% ES System 0,10 0,05 2,0% źródło informacji - Rada Nadzorcza Eurotel 1,50 1,60 8,4% w ypłacona Forte 0,75 może >0,75 PLN na akcję źródło informacji - Zarząd Fortuna 0,23 100% zysku dyw idenda w EUR Getin Holding --- 0,10 3,9% Handlow y 2,76 5,79 6,3% źródło informacji - Rada Nadzorcza Impel 1,50 1,50 4,2% źródło informacji - Zarząd Inter RAO --- co najmniej 70% zysku źródło informacji - polityka dyw idendow a Spółki Izostal 0,17 0,18 2,6% źródło informacji - Zarząd JSW 5,38 2,52 2,9% źródło informacji - Zarząd Kęty 5,00 6,00 4,3% KGHM 28,34 30% zysku źródło informacji - Zarząd Kino Polska 1,00 0,50 3,2% w ypłacona (zaliczka) Kopex --- rekomendacja w ypłaty źródło informacji - Zarząd Krka 6,27 6,73 3,5% źródło informacji - Zarząd, dyw idenda w EUR Lena 0,15 0,20 6,7% źródło informacji - Zarząd LPP 78,67 10% w yższa niż za rok źródło informacji - Wiceprezes Macrologic 2,50 2,50 8,3% uchw ała WZA MOL 6,25 6,06 2,6% źródło informacji - Rada Dyrektorów, dyw idenda w HUF Mostostal Płock --- 1,18 5,7% MW Trade --- 0,53 4,9% uchw ała WZA Neuca 2,60 3,20 2,3% Novita 2,90 1,83 6,5% źródło informacji - Zarząd NTT System --- 0,03 3,9% źródło informacji - Zarząd Olympic --- 0,42 4,9% Orzeł Biały 0,75 0,22 1,3% źródło informacji - Zarząd Pekao 5,38 8,39 5,5% źródło informacji - Zarząd Pelion 1,50 2,00 3,4% PGE 1,83 0,86 5,1% źródło informacji - Zarząd PKN Orlen --- 1,50 3,0% źródło informacji - Zarząd Police --- 0,67 4,1% źródło informacji - Rada Nadzorcza Pragma Faktoring 1,66 1,68 9,1% źródło informacji - Zarząd Pragma Inkaso 0,84 1,09 5,0% źródło informacji - Zarząd PWR Media 0,07 0,04 3,6% PZU 22,43 blisko 100% zysku źródło informacji - Zarząd 5

6 DPS 2011 DPS 2012 DY D-3 Dzień dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz Quercus 0,20 0,18 5,2% Qumak --- 1,25-1, źródło informacji - Zarząd Radpol 0,47 0,20 2,3% Robyg 0,12 0,08 5,7% Ropczyce --- 0,35 2,2% Simple 0,50 w yższa niż za 2011 rok źródło informacji - Prezes Sonel 0,40 0,4-0, źródło informacji - Zarząd Śnieżka 1,35 2,00 4,4% źródło informacji - Zarząd Synthos (część I) 0,50 0,50 8,1% uchw ała WZA Synthos (część II) 0,50 0,26 4,2% uchw ała WZA Talex 0,20 0,30 3,5% źródło informacji - Rada Nadzorcza Tauron 0,31 w yższa niż za 2011 rok źródło informacji - Zarząd TF Skok 0,02 0,02 0,7% Toya % zysku źródło informacji - Zarząd TPSA 1,50 0,50 7,8% TVN (część I) 0,10 0,29 3,1% źródło informacji - Zarząd TVN (część II) 0,35 3,8% źródło informacji - Zarząd Unibep 0,12 0,10 1,8% źródło informacji - Zarząd Unicredit --- 0,38 2,7% dyw idenda w EUR Wadex 0,30 0,44 4,4% źródło informacji - Rada Nadzorcza Waw el 11,00 14,00 1,8% ZE PAK --- 1,62 5,9% źródło informacji - Zarząd ZPUE 6,40 10,44 3,3% źródło informacji - Zarząd Zyw iec 24,00 31,00 6,5% uchw ała WZA New Connect Dzień DPS 2011 DPS 2012 DY D-3 dyw idendy (D) Dzień w ypłaty Data WZA Komentarz AquaBB 0,18 0,16 1,8% źródło informacji - Zarząd Drukpak --- 0,88 6,0% w ypłacona EBC Solicitors --- 0,20 19,4% źródło informacji - Zarząd Onico 4,40 0,59 3,4% PGS Softw are 0,11 0,18 4,9% uchw ała WZA Prolog --- 1,30 13,0% źródło informacji - Zarząd Sevenet --- 0,09 5,5% w ypłacona 6

7 MNOŻNIKI RYNKOWE P/E EV/EBITDA dane Bloomberg dane Trigon Rekomendacja Kurs Kapitalizacja [m] '11 '12 '13 '11 '12 '13 Budow lany Atrem ATR 4,0 36, , ,1 Budopol BDL 0, Budimex BDX 71, ,8 13,3 12,7 1,8 2,6 2,9 Elektrobudow a ELB 117, ,0 14,3 14,5 8,2 9,6 8,9 Elektrotim ELT 8, , Hydrobudow a HBP 0, , Introl INL 7, , Mirbud MRB 1, , , Mostostal Waw MSW 7, , ,0 Pa Nova NVA 18, , ,0 15,4 9,0 PBG PBG 4, ,6 0,4 6,8 7,1 6,0 Pol-Aqua PQA 4, Polimex PXM 0, ,9 3, ,3 Projprzem PJP 9, , ,2 --- Rafako RFK kupuj (13,0 zł) 4, ,6 5,0 4,2 2,8 1,6 0,7 Trakcja TRK 0, ,4 1,9 2,2 4,1 5,1 Tesgas TSG 3, ,5 0, ,1 Unibep UNI 5, ,6 11,4 10,4 7,3 9,9 9,9 ZPUE PUE akumuluj (334,5 zł) 320, ,0 15,0 14,2 10,0 8,8 8,2 ZUE ZUE 6, ,1 13,1 12,4 4,0 6,9 5,9 Nieruchomości BBI Development BBD 0, , ,4 34,9 38,2 Dom Development DOM redukuj (29,7 zł) 32, ,6 8,9 18,0 8,5 7,2 15,2 Echo Investment ECH 5, ,4 18,4 13,7 9,9 26,0 17,7 Gant GNT 1, GTC GTC 7, , ,6 20,9 JW Construction JWC 3, ,7 9,6 11,7 14,1 8,0 8,7 LC Corp LCC 1, , , Polnord PND 6, ,4 7, ,6 5,6 21,5 Ronson RON 0, ,9 7,7 9, ,1 14,2 Handel ABC Data ABC 2, ,2 9,5 7,6 6,3 7,0 6,8 AB ABE 20, ,8 6,5 7,2 8,8 7,5 8,1 Action ACT 31, ,6 10,8 9,9 9,0 7,8 7,3 Amrest EAT kupuj (88,0 zł) 84, ,1 26,6 22,5 9,6 6,8 6,7 CCC CCC 70, ,8 21,3 17,5 14,9 14,4 11,8 NFI Empik M&F EMF 19, ,4 65,0 28,1 10,7 10,9 8,9 Farmacol FCL 48, ,0 14,3 14,3 9,4 10,4 8,9 LPP LPP kupuj (5600 zł) 5767, ,3 29,8 25,4 24,4 18,7 17,2 Neuca NEU 138, ,3 9,8 9,5 8,0 6,9 6,8 Pelion PEL 58, ,5 16,4 14, ,2 7,1 Redan RDN 0, ,5 1, TIM TIM sprzedaj (7,4 zł) 6, ,2 13,4 12,9 5,5 6,1 5,7 Vistula VST 1, ,7 11,1 8,5 8,3 8,1 IT i media 4Funmedia 4FM kupuj (25 zł) 20, ,4 9,2 8,2 7,2 5,7 4,9 Asseco BS ABS 11, ,4 15,2 14,2 7,4 8,4 7,9 Asseco Pol ACP 42, ,9 9,4 9,5 6,5 6,1 6,0 Agora AGO 7, ,6 2,2 4,0 3,5 Cinema City CCI 27, ,6 16,8 14,4 10,7 10,4 8,1 Comarch CMR 83, ,2 14,3 16,5 10,6 7,7 6,8 Cyfrow y Polsat CPS kupuj (17,1 zł) 15, ,2 15,4 14,7 10,5 9,4 9,3 K2 Internet K2I 13, , Kino Polska KPL kupuj (12,3 zł) 15, ,6 14,9 12,3 15,7 8,5 8,0 Macrologic MCL 30, , ,0 3,9 Sygnity SGN 14, , ,3 4,6 TP SA TPS redukuj (15,9 zł) 6, ,4 7,2 7,4 1,8 2,0 2,1 TVN TVN trzymaj (9,2 zł) 9, ,8 37,8 30,6 10,5 11,2 9,9 Chemia Azoty Tarnów ATT trzymaj (39 zł) 58, ,5 17,1 23,4 7,8 7,7 9,1 Ciech CIE trzymaj (23,3 zł) 21, ,1-3,0 14,9 6,5 5,6 5,0 Police PCE kupuj (10,4 zł) 16, ,9 9,8 13,1 4,2 5,6 6,5 Puław y ZAP trzymaj (100,6 zł) 130, ,4 5,7 11,0 5,6 3,5 6,1 Synthos SNS 6, ,9 12,0 11,6 6,9 8,7 8,6 7

8 MNOŻNIKI RYNKOWE P/E EV/EBITDA dane Bloomberg dane Trigon Rekomendacja Kurs Kapitalizacja [m] '11 '12 '13 '11 '12 '13 Finanse Kredyt Inkaso** KRI kupuj (22 zł) 14, ,0 10,1 6,3 1,3 1,1 1,0 Kruk** KRU akumuluj (55,7 zł) 62, ,9 13,3 10,7 4,4 3,3 2,5 Magellan** MAG kupuj (66,3 zł) 54, ,6 9,5 8,0 2,0 1,6 1,3 MW Trade** MWT kupuj (14,3 zł) 10, ,1 7,6 6,1 2,0 1,5 1,2 Pragma Faktoring** PRF kupuj (24,4 zł) 18, ,0 8,2 6,9 1,3 1,2 1,1 Pragma Inkaso** PRI kupuj (25,9 zł) 21, ,1 8,5 7,4 1,7 1,5 1,4 PRESCO** PRE kupuj (12,5 zł) 10, ,4 7,9 7,2 2,2 1,8 1,5 Open Finance** OPF trzymaj (17,5 zł) 12, ,7 6,4 6,7 2,6 1,9 1,7 Inne Amica AMC kupuj (63 zł) 72, ,0 12,2 13,1 8,5 6,5 6,7 Aplisens APN akumuluj (16 zł) 16, ,6 14,6 13,6 9,3 8,8 9,1 Apator APT redukuj (30 zł) 29, ,6 10,6 15,8 11,5 8,6 9,4 Barlinek BRK 0, ,5 6,9 7,5 5,9 Cormay CRM 12, ,8 26,9 39,1 18,7 19,4 18,3 Inter Cars CAR akumuluj (116 zł) 105, ,7 14,8 12,9 9,9 10,6 10,0 MCI MCI 6, , PCC Intermodal PCI kupuj (6,9 zł) 1, ,8 24,7 7,3 20,9 13,2 5,1 PZU** PZU akumuluj (448 zł) 399, ,0 9,2 13,6 2,7 2,4 2,4 Radpol RDL akumuluj (10,5 zł) 8, ,8 17,2 16,2 7,9 10,1 9,2 Rovese RSE 1, ,9 4,5 7,9 5,1 Seco/Warw ick SWG trzymaj (30,1 zł) 42, ,2 17,7 14,9 13,0 10,0 9,1 Sonel SON trzymaj (5,3 zł) 6, ,9 14,1 22,3 7,0 6,5 7,6 Zelmer ZLR akumuluj (31,8 zł) 39, ,4 16,5 15,3 11,4 9,7 9,0 ZE PAK ZEP kupuj (36,9 zł) 27, ,2 3,6 6,7 2,7 3,0 3,5 New Connect Briju* BRI 15,2 90,9 29, Grupa Recykl* GRC 7,0 9,6 8,2 2, ,4 2,6 --- Medicalgorithmics MDG kupuj (85 zł) 75, ,1 34,0 20,3 56,0 23,8 14,9 Platige Image* PLI 29,9 95,2 39,1 26, ,4 10,9 --- Progres Investment** PRG 12,2 54,3 8,6 2, ,5 1,6 --- Scanmed Multimedis* SCM 3,8 76,4 49,5 30, ,5 14,3 --- *Prognozy zarządu ** P/BV zamiast EV/EBITDA Small&mid vs WIG WIG mwig40 swig Research: Tomasz Mazurczak (22) Hanna Kędziora (22) Michał Sztabler (22) Grzegorz Kujawski (22) Michał Sioda (22) Kacper Burdziński (22) Institutional sales: Krzysztof Kasiński (22) Artur Szymecki (22) Sebastian Kosakowski (22) Artur Pałka (22) Maciej Fink-Finowicki (22) Mariusz Musiał (22) Trigon Dom Maklerski S.A. ul. Mogilska Kraków Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS NIP KRS Kapitał zakładowy zł w pełni opłacony. Trigon Dom Maklerski S.A. działa pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejsze opracowanie ma charakter informacyjny. Przedstawione dane historyczne odnoszą się do przeszłości. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji ich osiągnięcia w przyszłości. Trigon Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych, nie gwarantuje także dokładności ani kompletności opracowania, nie udziela również żadnego zapewnienia, że podane w opracowaniu twierdzenia dotyczące przyszłości sprawdzą się. Publikowanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób w części lub całości niniejszego opracowania wymaga uprzedniej pisemnej zgody Trigon Domu Maklerskiego S.A. 8

Notowania. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 130 tys. PLN

Notowania. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 130 tys. PLN 19 kwietnia 2013 2013-04-19 TRIGON COVERAGE CCC W I kwartale strata netto powyżej 30 mln PLN W wypowiedzi dla prasy wiceprezes przyznaje, że w I kwartale strata grupy jest wysoka i przekracza 30 mln PLN.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań 5 września 2013 2013-09-05 TRIGON COVERAGE Medicalgorithmics Złożenie wniosku do KNF w sprawie przejścia na rynek główny GPW M.W. Trade Rezygnacja p. Bartosza Chytły z pełnienia funkcji członka RN Pragma

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 7 maja 2013 2013-05-07 TRIGON COVERAGE 4FM Wyniki oglądalności kanałów muzycznych za kwiecień Zgodnie z danymi NAM w kwietniu oglądalność głównego kanału grupy, 4fun.tv ukształtowała się na poziomie 0,241

Bardziej szczegółowo

Notowania. Impel Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca w sprawie wypłaty 1,50 PLN dywidendy

Notowania. Impel Zwołanie ZWZA na dzień 29 czerwca w sprawie wypłaty 1,50 PLN dywidendy 23 maja 2013 2013-05-23 TRIGON COVERAGE Dom Development Uchwała ZWZA w sprawie wypłaty 3,68 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 12 czerwca, a termin jej wypłaty na 26 czerwca 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H. Notowania

TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H. Notowania 23 lipca 2013 2013-07-23 TRIGON COVERAGE Hygienika Dziś wprowadzenie do obrotu giełdowego 3,93 mln akcji serii H Kruk Uchwała zarządu w sprawie emisji pięcioletnich obligacji serii R3 o wartości do 50

Bardziej szczegółowo

Notowania. Inter Cars Dziś NWZA w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Notowania. Inter Cars Dziś NWZA w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa 26 lutego 2013 2013-02-26 TRIGON COVERAGE Cyfrowy Polsat Ponad 120 tys. osób skorzystało z PPV Dostęp do walki Gołota - Saleta wykupiło w usłudze PPV Cyfrowego Polsatu i telewizji internetowej ipla ponad

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 5 lipca 2013 2013-07-05 TRIGON COVERAGE Kredyt Inkaso Zwiększenie wartości programu emisji obligacji przez KI I NSFIZ z 15 do 25 mln PLN Datę emisji obligacji przesunięto z 4 lipca 2013 roku na 8 lipca

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 28 czerwca 2013 2013-06-28 TRIGON COVERAGE Amica Uchwała ZWZA o wypłacie 4,58 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy został ustalony na 16 lipca, a termin jej wypłaty na 30 lipca 2013 roku. DY=5,74%. Dywidenda

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Amica Spółka liczy na przejęcie części rynku po Mastercooku i na wzrost sprzedaży. Notowania

TRIGON COVERAGE Amica Spółka liczy na przejęcie części rynku po Mastercooku i na wzrost sprzedaży. Notowania 20 listopada 2013 2013-11-20 TRIGON COVERAGE Amica liczy na przejęcie części rynku po Mastercooku i na wzrost sprzedaży w Rosji Amica liczy, że problemy europejskiego producenta AGD pozwolą jej też dynamiczniej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań

INFORMACJE Z INNYCH SPÓŁEK Kalendarium spotkań 12 lipca 2013 2013-07-12 TRIGON COVERAGE CCC Rejestracja spółki zależnej CCC Germany GmbH Kredyt Inkaso Umowa nabycia 90% udziałów spółki Mark Collect Limited Liability Company za 1,87 mln USD Rosyjska

Bardziej szczegółowo

Notowania. Czerwona Torebka Zgoda UOKiK na przejęcie kontroli nad Małpka

Notowania. Czerwona Torebka Zgoda UOKiK na przejęcie kontroli nad Małpka 7 sierpnia 2013 2013-08-07 TRIGON COVERAGE 4fun Media Uchwała NWZA o zmianach w składzie RN spółki Ze składu RN odwołano p. Andrzeja Paluszyńskiego, p. Piotra Surmackiego oraz p. Marka Sowę. W ich miejsce

Bardziej szczegółowo

Sezon dywidendowy 2014 za nami

Sezon dywidendowy 2014 za nami Sezon dywidendowy 2014 za nami Adrian Mackiewicz - Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Emocje związane z dywidendami w tym roku już opadły. Wiemy, które spółki postanowiły podzielić się zyskiem za

Bardziej szczegółowo

Notowania. Pozbud T&R Zwiększenie zaangażowania przez Allianz TFI z 4,9477% (5,7718% kapitału) do 6,1635% (7,1902% kapitału) głosów

Notowania. Pozbud T&R Zwiększenie zaangażowania przez Allianz TFI z 4,9477% (5,7718% kapitału) do 6,1635% (7,1902% kapitału) głosów 17 września 2013 2013-09-17 TRIGON COVERAGE K2 Internet K2 Media pozyskała jako klienta firmę Wittchen Agencja będzie odpowiadać za zwiększenie liczby odwiedzin internetowego sklepu marki. W ramach działań

Bardziej szczegółowo

Notowania. Harper Hygienics Rezygnacja p. Michała Frysa z pełnienia funkcji członka RN W jego miejsce powołano p. Wojciecha Małek.

Notowania. Harper Hygienics Rezygnacja p. Michała Frysa z pełnienia funkcji członka RN W jego miejsce powołano p. Wojciecha Małek. 26 lipca 2013 2013-07-26 TRIGON COVERAGE Czerwona Torebka Uchwała NWZA w sprawie emisji blisko 21,8 mln akcji Akcje mają posłużyć do zamknięcia transakcji przejęcia spółki Małpka posiadającej sieć sklepów

Bardziej szczegółowo

Notowania. Benefit Systems Powołanie p. Izabeli Walczewskiej-Schneyder na stanowisko członka zarządu

Notowania. Benefit Systems Powołanie p. Izabeli Walczewskiej-Schneyder na stanowisko członka zarządu 9 maja 2013 2013-05-09 TRIGON COVERAGE Aplisens Zapowiedź poprawy wyników w 2013 roku, CAPEX ponad 20 mln PLN Rok do roku spółka zakłada wzrost przychodów i zysków, choć dynamiki nie będą tak duże jak

Bardziej szczegółowo

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 2015-11-18 12:55 GPW: Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych Uchwała Nr 1168/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 listopada 2015 r. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Amica Zwołanie NWZA na dzień 21 listopada w sprawie powołanie członka zarządu. Notowania

TRIGON COVERAGE Amica Zwołanie NWZA na dzień 21 listopada w sprawie powołanie członka zarządu. Notowania 28 października 2013-10-28 TRIGON COVERAGE Amica Zwołanie NWZA na dzień 21 listopada w sprawie powołanie członka zarządu Ponadto akcjonariusze mają głosować w sprawie zmian w statucie spółki. Duon W IV

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Asseco Poland Dziś NWZA w sprawie połączenie ze spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe. Notowania

TRIGON COVERAGE Asseco Poland Dziś NWZA w sprawie połączenie ze spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe. Notowania 4 grudnia 2013 2013-12-04 TRIGON COVERAGE Asseco Poland Dziś NWZA w sprawie połączenie ze spółką Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Postinfo Comp spodziewa się, że 13 może być rekordowy pod względem

Bardziej szczegółowo

Notowania. Kalendarium spotkań. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 4 mln PLN

Notowania. Kalendarium spotkań. Pragma Faktoring Umowa faktoringowa z maksymalnym limitem w kwocie 4 mln PLN 21 października 2013-10-21 TRIGON COVERAGE Feerum Podwyższenie tegorocznej prognozy wyników P/E 13 (18,4x) Dotychczasowa prognoza finansowa Grupy Kapitałowej FEERUM S.A. opublikowana 22 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN

Portfel inwestycyjny Emitent/Bank Nazwa Termin wykupu Wartość lokaty w PLN Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz

Bardziej szczegółowo

Notowania. AmRest Finalizacja umowy nabycia pozostałych udziałów w AmRest TAG za 2,3 mln EUR

Notowania. AmRest Finalizacja umowy nabycia pozostałych udziałów w AmRest TAG za 2,3 mln EUR 1 lipca 2013 2013-07-01 TRIGON COVERAGE Amica Uchwała ZWZA o wypłacie 4,58 PLN dywidendy na akcję Dzień dywidendy ustalono na 16 lipca, a termin jej wypłaty na 30 lipca 2013 roku. DY=5,74%. AmRest Finalizacja

Bardziej szczegółowo

Notowania. Kruk Przydział obligacji serii T1 o wartości 15 mln PLN

Notowania. Kruk Przydział obligacji serii T1 o wartości 15 mln PLN 9 grudnia 2013 2013-12-09 TRIGON COVERAGE Hygienika Zawarcie umowy kupna 100% udziałów w spółce Poopeys Deutschland GmbH za 900 tys. PLN Przedmiotem działalności Poopeys Deutschland GmbH jest dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r.

Szanowni Państwo. Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu. Procentowy udział w aktywach Funduszu 52,97 % 31/12/2012 r. Szanowni Państwo Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 4fun Media SA 2 ABC Data 3 ABM Solid SA 4 AC SPÓŁKA AKCYJNA 5 Action SA 6 AD. Drągowski S.A. 7 Advadis SA 8 Agora SA 9 Alchemia SA 10 Alma Market SA 11 Amica Wronki

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE. Notowania

TRIGON COVERAGE. Notowania 4 lutego 2013 2013-02-04 TRIGON COVERAGE Ciech Sprzedaż Organiki pod znakiem zapytania? przedłużyła termin do 18 lutego na składanie ofert na kupno firmy Organika Sarzyna, gdzie zlokalizowany jest biznes

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. PGE 20.55 1.93% JSW 14.88-4.31% ALIOR 92.96 1.60% PKN Orlen 70.65-2.82% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. PGE 20.55 1.93% JSW 14.88-4.31% ALIOR 92.96 1.60% PKN Orlen 70.65-2.82% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 1 czerwca 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 438 -.14% -3.1%.3% 127/338 WIG3 2 666 -.9% -2.5% 2.6% 136/362 mwig4 3 849.14% -.4% 1.4% 24/64

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 19 maja 2015 6 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 19 maja 2015 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek BZ WBK Przedstawiciele banku cytowani przez PAP poinformowali, że bank chce osiągnąć wzrost w segmencie kredytów korporacyjnych a w szczególności w finansowaniu

Bardziej szczegółowo

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Bogdanka 59.40 2.95% Eurocash 38.20-3.05% Mbank 448.50 2.07% Enea 16.11-2.83% Wydarzenia w späłkach

obroty PLN/USDm Wygrani/Przegrani Bogdanka 59.40 2.95% Eurocash 38.20-3.05% Mbank 448.50 2.07% Enea 16.11-2.83% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 17 czerwca 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 7 26 WIG2 2 357 -.5% -6.3% -4.4% 635/172 WIG3 2 58 -.2% -5.8% -2.1% 662/179 mwig4 3 751.6% -4.8% 7.1%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 11 stycznia 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 11 stycznia 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 11 stycznia 216 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 6 22 WIG2 1 725-1.16% -1.8% -26.2% 582/145 WIG3 1 935-1.17% -1.6% -23.3% 64/151 mwig4 3 438-1.8%.5%

Bardziej szczegółowo

Lista spółek uwzględnionych w raporcie

Lista spółek uwzględnionych w raporcie 1 Lista spółek uwzględnionych w raporcie 4fun Media SA ABC Data Spółka Akcyjna ABM Solid SA Action SA AD. Drągowski S.A. Advadis SA Agora SA Alchemia SA Alma Market SA Alterco SA Amica Wronki SA Ampli

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 16 marca 2015 6 stron. Asseco Poland Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał:

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 16 marca 2015 6 stron. Asseco Poland Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Asseco Poland Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Przychody 1833 1785 3% 1701 8% EBITDA 246 268-8% 212 16% EBIT 178 200-11% 126 41% Zysk netto 89.9 112-20%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 28 grudnia 2010. G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje

Raport dzienny. 28 grudnia 2010. G³ówne indeksy œwiatowe. Rentownoœæ skarbowych papierów d³u nych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje Raport dzienny 28 grudnia 21 G³ówne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 16 29 WIG2 2 759 -.37% 4.4% 14.7% 484/16 14 WIG 47 596 -.26% 4.3% 18.8% 79/261 swig8 12 129.32% 3.7%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 23 listopada 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 23 listopada 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 23 listopada 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 22.61% -4.1% -16.4% 313/78 WIG3 2 246.63% -4.3% -13.8% 339/85 mwig4 3 653.44% -2.5% 3.2%

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 10 czerwca 2015 6 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 10 czerwca 2015 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Atrem Konsorcjum ze spółką Contrast (podmiot zależny od Atremu) jako lider podpisało kontrakt na budowę stacji energetycznej dla Tauron Dystrybucja za 16,9

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 marca 2015 5 stron. PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Rafał Materka Analityk

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 marca 2015 5 stron. PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Rafał Materka Analityk Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek PZU Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: 4Q14 Kons. vs kons. Citi vs Citi 4Q13 r/r Składki przypisane brutto 4,476 4,245 5% 4,245 5% 4,077 10% Wynik na

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 26 maja 2014 4 strony

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 26 maja 2014 4 strony Biuletyn Dzienny 4 strony Informacje ze Spółek Arcus ZWZA w dn. 18 czerwca podejmie decyzję o wypłacie dywidendy w wysokość 0,05 PLN na akcję (stopa dywidendy 2,1%), proponowany dzień ustalenia prawa do

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów grudzień 2013

Roczna struktura aktywów grudzień 2013 Roczna struktura aktywów grudzień 2013 Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 8 grudnia 2014 5 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 8 grudnia 2014 5 stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Budimex Spółka złożyła ofertę kupna od Skarbu Państwa 41,65% udziałów w Elektromontażu Poznań. Eko Export Spółka obniżyła prognozy na 2014: przychody 49,5

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Atrem Zmniejszenie zaangażowania przez Allianz TFI z 5,0178% (7,5488% kapitału) do 4,4675% (6,7209% kapitału) głosów.

TRIGON COVERAGE Atrem Zmniejszenie zaangażowania przez Allianz TFI z 5,0178% (7,5488% kapitału) do 4,4675% (6,7209% kapitału) głosów. 6 grudnia 2013 2013-12-06 TRIGON COVERAGE Atrem Zmniejszenie zaangażowania przez Allianz TFI z 5,0178% (7,5488% kapitału) do 4,4675% (6,7209% kapitału) głosów Kruk Przydział obligacji serii U1 o wartości

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 8 października 2015. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 8 października 2015. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 8 października 215 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 11.36% -1.2% -12.5% 172/284 WIG3 2 337.5% -.7% -9.9% 1146/34 mwig4 3 692.83% 1.8% 3.9%

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący I. 1. 2. Aktywa Lokaty Środki pieniężne 3 747 684,99 3 733 503,82 0,00 5 985 175,18 5 960 902,49 0,00 3. 3.1. Należności, w tym Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 lipca 2015 6 stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 lipca 2015 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Bank Pocztowy Parkiet informuje, że bank należący do Poczty Polskiej i PKO BP złożył prospekt emisyjny w KNF, a przygotowania do IPO idą zgodnie z planem.

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 8 listopada 2013. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 8 listopada 2013. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 8 listopada GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 528.25% 6.5% 8.1% 586/187 WIG3 2 677 -.65% 5.6% - 631/21 mwig4 3 5 -.36% 6.5% 45.7% 77/24 swig8

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 23 października 2015 6 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 23 października 2015 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Asseco SEE Obecny portfel zamówień ma wartość 107,8 mln EUR (+3% r/r). Bank Millennium Spółka opublikowała wyniki za III kwartał: 3Q15 Kons. vs konsensus Citi

Bardziej szczegółowo

Dywidendy z zysku za 2010 r.

Dywidendy z zysku za 2010 r. Dywidendy z zysku za 2010 r. Data aktualizacji: Data ustalenia prawa dzień ustalenia prawa do dywidendy. Aby otrzymać dywidendę należy posiadać na rachunku inwestycyjnym akcje spółki na trzy dni sesyjne

Bardziej szczegółowo

Private Equity Managers Ostatni dzień zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.

Private Equity Managers Ostatni dzień zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych. Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Asseco Central Europe ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 0,47 EUR na akcję (1,93 PLN na akcję, stopa dywidendy 9,4%), dzień ustalenia prawa do

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 11 grudnia 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 11 grudnia 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 11 grudnia 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 6 25 WIG2 1 799 1.45% -11.% -24.4% 734/184 WIG3 2 13 1.26% -1.6% -21.5% 793/199 mwig4 3 467 -.1% -5.3%

Bardziej szczegółowo

TRIGON COVERAGE Hygienika Zmniejszenie zaangażowania przez p. Kamila Kliniewskiego z 21,47% do 17,75% kapitału i głosów. Notowania

TRIGON COVERAGE Hygienika Zmniejszenie zaangażowania przez p. Kamila Kliniewskiego z 21,47% do 17,75% kapitału i głosów. Notowania 4 listopada 2013 2013-11-04 TRIGON COVERAGE Hygienika Zmniejszenie zaangażowania przez p. Kamila Kliniewskiego z 21,47% do 17,75% kapitału i głosów K2 Internet Rezygnacja p. Janusza Żebrowskiego z pełnienia

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 2 lipca 2015 6 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 2 lipca 2015 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Alior Bank Bank wraz z Meritum Bankiem sprzedał wierzytelności klientów indywidualnych o wartości 663 mln PLN (wartość transakcji nie została ujawniona). Transakcja

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. Synthos 6.32 3.61% Boryszew 0.70-1.41% JSW 93.40 3.61% Kernel 65.90-2.51% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. Synthos 6.32 3.61% Boryszew 0.70-1.41% JSW 93.40 3.61% Kernel 65.90-2.51% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 11 maja 212 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 188.88% -2.9% -23.4% 637/194 1 9 25 WIG 39 44.58% -2.9% -19.9% 783/239 8 24 swig8 9 681 -.25%

Bardziej szczegółowo

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont

Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Relatywne stopy zwrotu do WIG liderzy rynku - krótki horyzont Ostatnia sesja PKN Orlen 20,75 7,22% 7,% 4,3%,8% 2,7% 3, Polimex-Mostostal 2,35 6,58% 5,4% 0,8% 0,8% -7,8% -,6% Bioton 0,22 4,53% 5,7% 3,7%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 12 maja 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 12 maja 2016. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 12 maja 216 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 1 818 -.39% -4.7% -28.5% 446/115 WIG3 2 27 -.46% -4.7% -26.6% 482/124 mwig4 3 514 -.13% -.9% -1.9%

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 21 września 2015 6 stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 21 września 2015 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek GPW Spółka planuje dokonać wcześniejszego wykupu obligacji (oprocentowanie zmienne w wysokości WIBOR 6M + 117pb; wartość emisji wynosi 245 mln PLN) i refinansować

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 11 września 2015 5 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 11 września 2015 5 stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek 11 bit studios Spółka złożyła prospekt emisyjny w KNF w związku z planowanym przeniesieniem notowań na główny rynek GPW. Debiut na głównym rynku powinien się

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 26 września 2014 6 stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 26 września 2014 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Comarch Janusz Filipiak (Prezes Zarządu) spodziewa się 100 mln PLN EBITDA w 2014. Netmedia Spółka zależna Netmedia Business Travel złożyła najlepszą ofertę

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 24 kwietnia 2015 6 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 24 kwietnia 2015 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Aplisens Zarząd rekomenduje dywidendę w wysokości 0,25 PLN na akcję (stopa dywidendy 1,9%), proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy 21 sierpnia maja,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

RYNKI WSCHODZĄCE 4Q14

RYNKI WSCHODZĄCE 4Q14 Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek CCC Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał 4Q14 konsensus vs konsensus Citi vs Citi 4Q13 r/r Przychody 682 681 0% 681 0% 583 17% EBITDA 124 131-5% 139-11%

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 8 grudnia 2015 5 stron

Informacje ze Spółek. Transakcje. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 8 grudnia 2015 5 stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Elektrobudowa Spółka otrzyma 13,6 mln PLN dofinansowania z NCBiR na realizację projektu nowej instalacji rozdzielnicy. Enea Rada Nadzorcza odwołała Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 14 października 2013. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 14 października 2013. GłÅwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieråw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 14 października 213 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 49.85% 4.8% 4.8% 922/283 WIG3 2 652.99% 5.5% - 972/298 mwig4 3 42.93% 6.9% 42.3% 11/33

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 11 kwietnia 2016 6 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 11 kwietnia 2016 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Archicom Spółka podpisała warunkową umowę kupna nieruchomości we Wrocławiu za 33,1 mln PLN. Asseco Poland Konsorcjum Kamsoftu oraz Asseco Poland podpisało

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 21 maja 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 21 maja 2015. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 21 maja 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 521 -.9%.5% 4.4% 771/29 WIG3 2 749 -.11%.8% 6.6% 823/224 mwig4 3 927 -.13% 2.4% 15.2% 153/41 swig8

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. PKN Orlen 69.30 4.21% PGE 20.90-2.34% LPP 8099.00 3.83% Tauron PE 4.86-1.22% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. PKN Orlen 69.30 4.21% PGE 20.90-2.34% LPP 8099.00 3.83% Tauron PE 4.86-1.22% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 28 kwietnia 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 549 1.2% 7.4% 4.6% 842/23 WIG3 2 775 1.27% 7.6% 7.4% 886/241 mwig4 3 883.66% 5.1% 14.3% 13/35

Bardziej szczegółowo

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu. Zawarcie z Pragma Inkaso umowy poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring z tytułu obligacji serii B

Zawarcie znaczącej umowy faktoringu. Zawarcie z Pragma Inkaso umowy poręczenia za zobowiązania Pragma Faktoring z tytułu obligacji serii B Raporty bieżące NR RAPORTU DATA PRZEKAZANIA TEMAT KOMUNIKATU 1 RB nr 241/2011 30.12.2011 Zawarcie znaczącej umowy faktoringu 2 RB nr 240/2011 21.12.2011 Zawarcie znaczącej umowy faktoringu 3 RB nr 239/2011

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 25 marca 2015 6 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 25 marca 2015 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Action Zarząd rekomenduje dywidendę w wysokości 1 PLN na akcję (stopa dywidendy 2%). Według Piotra Bielińskiego (Prezes Zarządu), spółka będzie mogła wypłacić

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 kwietnia 2015 5 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 14 kwietnia 2015 5 stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Alumetal ZWZA zatwierdziło wypłatę dywidendy w wysokości 1,95 PLN na akcję (stopa dywidendy 3,4%), dzień ustalenia prawa do dywidendy 22 kwietnia, dzień wypłaty

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. KGHM 111.90 1.45% PGNiG 6.69-3.74% LPP 6954.15 0.81% Mbank 430.00-2.14% Wydarzenia w späłkach

Wygrani/Przegrani. KGHM 111.90 1.45% PGNiG 6.69-3.74% LPP 6954.15 0.81% Mbank 430.00-2.14% Wydarzenia w späłkach Raport dzienny 24 czerwca 215 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 341 -.38% -7.% -4.8% 439/118 WIG3 2 569 -.36% -6.2% -2.5% 479/128 mwig4 3 776.13% -3.5% 8.3%

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 17/2015 09.06.2015 Informacje ze spółek Ghelamco Invest (03.06) - skrócenie terminów przyjmowania zapisów i emisja publiczna

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 września 2015 6 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 30 września 2015 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Budimex Spółka podpisała dwa kontrakty drogowe: 1. na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S6 Goleniów-Nowogard o wartości 279,6 mln PLN; 2. na projekt

Bardziej szczegółowo

Wygrani/Przegrani. Orange 10.21 2.61% Pekao 179.55-1.35% PGE 21.68 2.12% Synthos 4.05-1.22% Wydarzenia w spåłkach

Wygrani/Przegrani. Orange 10.21 2.61% Pekao 179.55-1.35% PGE 21.68 2.12% Synthos 4.05-1.22% Wydarzenia w spåłkach Raport dzienny 24 października 214 GłÅwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 434.2% -1.7% -4.6% 599/179 WIG3 2 616.23% -1.7% -3.7% 63/188 mwig4 3 514 -.25% -2.9% -1.4%

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 18 marca 2015 6 stron. Amrest Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał:

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 18 marca 2015 6 stron. Amrest Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Amrest Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Przychody 800 823-3% 730 9% EBITDA 107 97.4 10% 28.5 275% EBIT 14.9 33.4-56% -20.8 - Zysk netto 3.2 19.1-83%

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 15 czerwca 2012. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje

Raport dzienny. 15 czerwca 2012. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Waluty. Najbardziej aktywne akcje Raport dzienny 15 czerwca 212 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG2 2 28 -.6% 4.6% -23.% 55/159 WIG 39 287 -.13% 3.% -2.2% 546/158 1 9 8 25 24 swig8 9 293 -.26%

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 4 marca 2015 6 stron. Asseco BS Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 4 marca 2015 6 stron. Asseco BS Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Asseco BS Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał 4Q14 konsensus vs konsensus 4Q13 r/r Przychody 39.1 44.1-11% 48.5-19% EBITDA 15.7 13.8 14% 14.4 9% EBIT

Bardziej szczegółowo

Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer

Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer Session 2 Implementation challenges practical experience and challenges for the preparer prof. nadzw. dr hab. Radosław Ignatowski Department of Accounting, Faculty of Management, University of Łódź Presentation

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 1 lipca 2014 5 stron. AB Spółka podpisała z Apple umowę na dystrybucję smartfonów iphone.

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 1 lipca 2014 5 stron. AB Spółka podpisała z Apple umowę na dystrybucję smartfonów iphone. Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek AB Spółka podpisała z Apple umowę na dystrybucję smartfonów iphone. ABM Solid Spółka podpisała kontrakt jako podwykonawca przy budowie hali sportowej dla liceum

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 24/2015 05.08.2015 Informacje ze spółek AB (31.07) - emisja obligacji o wartości 70 mln PLN Torpol (31.07) - emisja obligacji

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 28/2015 02.09.2015 Informacje ze spółek Benefit Systems (28.08) - debiut obligacji serii A o wartości 50 mln PLN na Catalyst

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 25 lutego 2015 6 stron. Echo Investment Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 25 lutego 2015 6 stron. Echo Investment Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Echo Investment Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał 4Q14 konsensus vs konsensus 4Q13 r/r Przychody 207 193 7% 122 70% EBIT 73.3 120-39% 42.0 75% Zysk

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 20 stycznia 2015 5 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 20 stycznia 2015 5 stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Apator Spółka podpisała kontrakt na dostawę liczników energii elektrycznej na rzecz RWE Stoen Operator za 21,3 mln PLN. Erbud Konsorcjum z PBDI (spółka zależna

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 3 czerwca 2015 6 stron. Bytom Spółka opublikowała dane o przychodach za maj:

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 3 czerwca 2015 6 stron. Bytom Spółka opublikowała dane o przychodach za maj: Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Bytom Spółka opublikowała dane o przychodach za maj: Maj r/r YTD r/r Skonsolidowane przychody 11.7 39% 47.4 31% Detal 11.7 42% 45.1 36% Hurt 0.1-65% 2.3-26%

Bardziej szczegółowo

Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2014

Roczna struktura aktywów ING Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2014 Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. 1997 r. Nr 139 poz. 934 z późniejszymi zmianami) oraz 13 ust. 2 Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 października 2014 5 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 17 października 2014 5 stron Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Amrest W III kwartale przychody ze sprzedaży wzrosły o 9,9% r/r do 765 mln PLN, w tym na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej o 8% do 448 mln PLN, w Rosji o

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 5 czerwca 2015 6 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 5 czerwca 2015 6 stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Agora Średnia dzienna sprzedaż dzienników i tabloidów w kwietniu (w egz.): April y/y Gazeta Wyborcza 184 034-5% Rzeczpospolita 57 057-3% Dziennik Gazeta Prawna

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 38/2015 10.11.2015 Informacje ze spółek HM Inwest (07.11) planowana emisja obligacji o wartości do 10 mln PLN Mikrokasa (06.11)

Bardziej szczegółowo

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu 43 148 640,00 0,68%

Struktura aktywów. Wartość lokaty w PLN. Termin wykupu 43 148 640,00 0,68% Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 27 sierpnia 2015 6 stron. CD Projekt Spółka opublikowała wyniki za II kw. 15 roku.

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 27 sierpnia 2015 6 stron. CD Projekt Spółka opublikowała wyniki za II kw. 15 roku. Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek CD Projekt Spółka opublikowała wyniki za II kw. 15 roku. II kw. 15 Kons. vs. Kons. r/r kw./kw. Przychody 487,0 364,9 33,5% 1012% 1803% EBIT 291,2 288,8 0,8%

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 31 marca 2015 7 stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 31 marca 2015 7 stron Biuletyn Dzienny 7 stron Informacje ze Spółek ATM Grupa Zarząd rekomenduje dywidendę w wysokości 0,15 PLN na akcję, stopa dywidendy 3,9%. CDRL Marek Dworczak (Prezes Zarządu) cytowany przez PAP: 1. Spodziewa

Bardziej szczegółowo

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014roku

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014roku Warszawa, dnia 15 stycznia 2015 r. Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014roku Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva

Bardziej szczegółowo

Raport dzienny. 5 marca 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Raport dzienny. 5 marca 2014. GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje. Raport dzienny 5 marca 214 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm 7 255 WIG2 2 443 2.22% 3.6% -1.4% 927/34 WIG3 2 597 2.59% 4.1% 3.2% 991/325 mwig4 3 57 3.53% 2.3% 33.4%

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 34/2015 14.10.2015 Informacje ze spółek Hyperion (09.10) - możliwa emisja obligacji serii E o wartości do 40 mln PLN Everest

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 13 marca 2015 5 stron. Alumetal Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał:

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 13 marca 2015 5 stron. Alumetal Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: Biuletyn Dzienny 5 stron Informacje ze Spółek Alumetal Spółka opublikowała wyniki za IV kwartał: 4Q14 konsensus vs konsensus 4Q13 r/r Przychody 326.4 292.1 12% 271.5 20% EBITDA 22.4 22.1 1% 18.4 22% EBIT

Bardziej szczegółowo

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 23 maja stron

Informacje ze Spółek. Biuletyn Dzienny. Biuro Analiz DMBH. 23 maja stron Biuletyn Dzienny 6 stron Informacje ze Spółek Elektrotim Konsorcjum z Elektrotimem jako lider podpisało kontrakt z Tauron Dystrybucja na modernizację linii energetycznej o wartości 7,6 mln PLN. GPW Zarząd

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat głosowania uchwał NWZA spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2007.

Informacja na temat głosowania uchwał NWZA spółki HYDROBUDOWA WŁOCŁAWEK S.A. zwołanego na dzień 8 listopada 2007. ujawnia zgodnie z Procedurą udziału i głosowania w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy (WZA) przez ING Investment Management (Polska) S.A., sposób głosowania na WZA oraz NWZA następujących spółek (okres

Bardziej szczegółowo

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review

Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015. Corporate Bonds Quick Review Numer wydania: 1/2015 Data wydania: 18.02.2015 Corporate Bonds Quick Review Nr. 22/2015 15.07.2015 Informacje ze spółek Grupa Emmerson (10.07) - wykup obligacji serii A o wartości 0,89 mln PLN Premium

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo